VESTNÍK
MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Čiastka 37-48
Dňa 1. decembra 2011
Ročník 59
OBSAH:
Normatívna časť:
36. Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. novembra 2011 č. S11219-OL-2011,
ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok na mieru
Oznamovacia časť:
Oznámenie o stratách pečiatok
Strana 274
Vestník MZ SR 2011
Čiastka 37-48
36.
Opatrenie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 25. novembra 2011 č. S11219-OL-2011,
ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok na mieru
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 363/2011 Z. z. o
rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe
verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
Zoznam zdravotníckych pomôcok na mieru je uvedený v prílohe.
§2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2011.
Ivan Uhliarik, v.r.
minister
Čiastka 37-48
Vestník MZ SR 2011
Strana 275
Príloha k opatreniu
č. S11219-OL-2011
Zoznam zdravotníckych pomôcok na mieru
Strana 276
Vestník MZ SR 2011
Časť A – Zoznam zdravotníckych pomôcok na mieru
Čiastka 37-48
č.r. PODSK KOD
1
2 E1
DOP NAZ
MJD
VYR
ŠTÁT
MCV
DPH
AKC
ÚZP
DOP
DOP% SU
ÚZP deti
DOP deti DOP% deti SU deti PRO / ZP
číselný znak KN
E1 Parochňa
E00099 Parochňa
3
4 E2
NAZ
ks
20,00%
28,91
S
ONK,DER
67041100
ks
20,00%
14,46
S
ONK,DER
67041100
E2 Príčesky
E00100 Príčesky
G7 KOMPRESÍVNE ELASTICKÉ PANČUCHY a
NÁVLEKY - INDIVIDUÁLNE VYHOTOVENÉ
5
6 G7
G00147 Kompresívne elastické pančuchy
Lýtkové vyhotovené na mieru
ks
10,00%
28,91
S
ANG,CCH,CHI,INT,RHB,
ONK,GYN
611510
7 G7
G00148 Kompresívne elastické pančuchy
Polostehenné vyhotovené na mieru
ks
10,00%
43,37
S
ANG,CCH,CHI,INT,RHB,
ONK,GYN
611510
611510
8 G7
G00149 Kompresívne elastické pančuchy
stehenné vyhotovené na mieru
ks
10,00%
43,37
S
ANG,CCH,CHI,INT,RHB,ON
K,GYN
9 G7
G00152 Kompresívny ramenný návlek vyhotovený na mieru
Ramenný návlek vyhotovený na mieru
ks
10,00%
78,06
S
ANG,CCH,CHI,INT,RHB,
ONK,GYN
611510
611510
10 G7
G00150 Kompresívne elastické pančuchové nohavice
Pánske, dámske, tehotenské vyhotovené na mieru
ks
11 G7
G81904 Pančuchy lýtkové Venosan
Lýtkové - šité na mieru, ,KT. II
ks
12 G7
G81905 Nohavice pančuchové Venosan
13
14 H3
H27691 Príspevok na podprsenku po amputácii prsníka
I10000
17 I1.1
I10001
18
I10002
I10005
Úpravy ortopedickej individuálnej obuvi
ANG,CCH,CHI,INT,RHB,
ONK,GYN
611510
611510
10,00%
115,65
S
ks
20,00%
8,68
S
ONK
pár
10,00%
85,00
S
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
pár
10,00%
226,00
S
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
Úhrada poisťovňou dvakrát za rok s doplatkom pacienta
minimálne 23,24 eur, u poistencov do 18 rokov minimálne
16,60 eur
pár
10,00%
250,00
S
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
Úhrada poisťovňou dvakrát za rok s doplatkom pacienta
minimálne 23,24 eur, u poistencov do 18 rokov minimálne
16,60 eur
pár
10,00%
400,00
S
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
Úhrada poisťovňou jedenkrát za rok ( do výšky 50 % z
nadobúdacej ceny novej ZP )
pár
20,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
Úhrada poisťovňou jedenkrát za rok ( do výšky 50 % z
nadobúdacej ceny novej ZP )
pár
20,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
Úhrada poisťovňou jedenkrát za rok s doplatkom pacienta
minimálne 3,32 eur; u poistencov do 18rokov dvakrát za rok
pár
s doplatkom minimálne 3,32 eur
10,00%
40,00
S
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
Úhrada poisťovňou jedenkrát za rok s doplatkom pacienta
minimálne 3,32 eur; u poistencov do 18rokov dvakrát za rok
s doplatkom minimálne 3,32 eur
pár
10,00%
75,00
S
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
Úhrada poisťovňou jedenkrát za rok s doplatkom pacienta
minimálne 3,32 eur; u poistencov do 18rokov dvakrát za rok
s doplatkom minimálne 3,32 eur
ks
10,00%
10,00
S
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
Pančuchy - šité na mieru, KT. II
ks
1 x ročne
SAZ
CH
I10006
Opravy ortopedickej individuálnej obuvi
I1.4 Úpravy ortopedickej individuálnej obuvi
I1.5 Opravy ortopedickej individuálnej obuvi
I2.1 Vložky ortopedické individuálne
I10007
28
Vložky ortopedické individuálne
I2.2 Vložky ortopedické individuálne, špeciálne
I10008
30
31 I2.3
Obuv ortopedická individuálna, zložitá
Obuv ortopedická individuálna, veľmi zložitá
26
29 I2.2
S
ANG,CCH,CHI,INT,RHB,
ONK,GYN
Úhrada poisťovňou dvakrát za rok s doplatkom pacienta
minimálne 23,24 eur, u poistencov do 18 rokov minimálne
Obuv ortopedická individuálna, jednoduchá polotovarová 16,60 eur
Úhrada poisťovňou dvakrát za rok s doplatkom pacienta
minimálne 23,24 eur, u poistencov do 18 rokov minimálne
16,60 eur
Obuv ortopedická individuálna, jednoduchá
I10003
24
27 I2.1
S
33,19
I1.3 Obuv ortopedická individuálna, veľmi zložitá
22
25 I1.5
115,65
10,00%
I1.2 Obuv ortopedická individuálna, zložitá
20
23 I1.4
10,00%
I1.1 Obuv ortopedická individuálna, jednoduchá
polotovarová
16 I1.1
21 I1.3
CH
H3 Príspevok na podprsenku
15
19 I1.2
SAZ
ANG,CCH,CHI,INT,RHB,
ONK,GYN
Vložky ortopedické individuálne, špeciálne
I2.3 Podpätenky ortopedické individuálne
I10061
Podpätenky ortopedické individuálne
277
32
33 I2.4
I2.4 Úpravy ortopedických individuálnych vložiek
I10009
I10011
I10012
I10013
I10014
I10015
I10016
I10018
I10019
I10021
I10022
I10023
I10024
I10025
I10026
I10028
Ortézy individuálne trupu, krčnej chrbtice a hlavy
nebandážneho typu, zložité - liečebné
Úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu, inak
jedenkrát za rok
ks
10,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB,
NCH
9021
Ortézy individuálne trupu, krčnej chrbtice a hlavy
bandážneho typu - kompenzačné
Úhrada poisťovňou dvakrát za rok z každého druhu
pomôcky
ks
10,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB,
NCH
9021
Ortézy individuálne trupu, krčnej chrbtice a hlavy
nebandážneho typu, zložité - kompenzačné
Úhrada poisťovňou jedenkrát za rok z každého druhu
pomôcky
ks
10,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB,
NCH
9021
ks
20,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB,
NCH
9021
ks
20,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB,
NCH
9021
ks
20,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB,
NCH
9021
ks
20,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB,
NCH
9021
ks
10,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
ks
10,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
ks
10,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
ks
10,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
ks
10,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
ks
20,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
ks
20,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
ks
20,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
Úpravy individuálnych ortéz trupu, krčnej chrbtice a hlavy -Každá pomôcka jedenkrát za rok, nad 331,94 eur až po
kompenzačných
predchádzajúcom súhlase zdravotnej poisťovne
Úpravy individuálnych ortéz trupu, krčnej chrbtice a hlavy -Každá pomôcka dvakrát za rok, nad 331,94 eur až po
liečebných
predchádzajúcom súhlase zdravotnej poisťovne
Opravy individuálnych ortéz trupu, krčnej chrbtice a hlavy -Každá pomôcka jedenkrát za rok, nad 331,94 eur až po
kompenzačných
predchádzajúcom súhlase zdravotnej poisťovne
Opravy individuálnych ortéz trupu, krčnej chrbtice a hlavy -Každá pomôcka dvakrát za rok, nad 331,94 eur až po
liečebných
predchádzajúcom súhlase zdravotnej poisťovne
Ortézy individuálne dolných končatín bandážneho typu - Úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu, inak
liečebné
jedenkrát za rok
Ortézy individuálne dolných končatín nebandážneho typu, Úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu, inak
zložité - liečebné
jedenkrát za rok
Ortézy individuálne dolných končatín bandážneho typu - Úhrada poisťovňou dvakrát za rok z každého druhu
kompenzačné
pomôcky
Ortézy individuálne dolných končatín nebandážneho typu, Úhrada poisťovňou jedenkrát za rok z každého druhu
zložité - kompenzačné
pomôcky
Úpravy individuálnych ortéz dolných končatín kompenzačných
Každá pomôcka jedenkrát za rok, nad 331,94 eur až po
predchádzajúcom súhlase zdravotnej poisťovne
Každá pomôcka dvakrát za rok, nad 331,94 eur až po
Úpravy individuálnych ortéz dolných končatín - liečebných predchádzajúcom súhlase zdravotnej poisťovne
Opravy individuálnych ortéz dolných končatín kompenzačných
Každá pomôcka jedenkrát za rok, nad 331,94 eur až po
predchádzajúcom súhlase zdravotnej poisťovne
I4.8 Opravy individuálnych ortéz dolných končatín liečebných
64
65 I4.8
9021
I4.7 Opravy individuálnych ortéz dolných končatín kompenzačných
62
63 I4.7
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB,
NCH
I4.6 Úpravy individuálnych ortéz dolných končatín liečebných
60
61 I4.6
I
I4.5 Úpravy individuálnych ortéz dolných končatín kompenzačných
58
59 I4.5
ind.
I4.4 Ortézy individuálne dolných končatín
nebandážneho typu, zložité - kompenzačné
56
57 I4.4
10,00%
I4.3 Ortézy individuálne dolných končatín bandážneho
typu - kompenzačné
54
55 I4.3
ks
I4.2 Ortézy individuálne dolných končatín
nebandážneho typu, zložité - liečebné
52
53 I4.2
Úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu, inak
jedenkrát za rok
I4.1 Ortézy individuálne dolných končatín bandážneh
typu - liečebné
50
51 I4.1
Ortézy individuálne trupu, krčnej chrbtice a hlavy
bandážneho typu - liečebné
I3.8 Opravy individuálnych ortéz trupu, krčnej chrbtice
a hlavy - liečebných
48
49 I3.8
9021
I3.7 Opravy individuálnych ortéz trupu, krčnej chrbtice
a hlavy - kompenzačných
46
47 I3.7
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
I3.6 Úpravy individuálnych ortéz trupu, krčnej chrbtice
a hlavy - liečebných
44
45 I3.6
I
I3.5 Úpravy individuálnych ortéz trupu, krčnej chrbtice
a hlavy - kompenzačných
42
43 I3.5
ind.
I3.4 Ortézy individuálne trupu, krčnej chrbtice a hlavy
nebandážneho typu, zložité - kompenzačné
40
41 I3.4
20,00%
I3.3 Ortézy individuálne trupu, krčnej chrbtice a hlavy
bandážneho typu - kompenzačné
38
39 I3.3
ks
I3.2 Ortézy individuálne trupu, krčnej chrbtice a hlavy
nebandážneho typu, zložité - liečebné
36
37 I3.2
Úhrada poisťovňou jedenkrát za rok ( do výšky 50 % z
nadobúdacej ceny novej ZP )
I3.1 Ortézy individuálne trupu, krčnej chrbtice a hlavy
bandážneho typu - liečebné
34
35 I3.1
Úpravy ortopedických individuálnych vložiek
I10029
Každá pomôcka dvakrát za rok, nad 331,94 eur až po
Opravy individuálnych ortéz dolných končatín - liečebných predchádzajúcom súhlase zdravotnej poisťovne
278
I5.1 Ortézy individuálne horných končatín bandážneho
typu - liečebné
66
67 I5.1
I10031
68
69 I5.2
I10032
I10033
I10034
I10035
I10036
I10038
I10042
I10043
I10044
98
10,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
ks
10,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
ks
20,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
ks
20,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
ks
20,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
ks
20,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
Úhrada poisťovňou jedenkrát, po reamputácii znova
jedenkrát
ks
10,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
Protézy individuálne dolných končatín - prvé definitívne
vyhotovenie
I6.3 Protézy individuálne dolných končatín,
štandardné endoskeletárne - opakované definitívne
vyhotovenie
Úhrada poisťovňou jedenkrát, po reamputácii znova
jedenkrát
ks
10,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
Protézy individuálne dolných končatín, štandardné
endoskeletárne - opakované definitívne vyhotovenie
I6.4 Protézy individuálne dolných končatín,
štandardné exoskeletárne - opakované definitívne
vyhotovenie
Jeden kus po stabilizácii lokálneho i celkového stavu
pacienta jedenkrát za 5 rokov
ks
10,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
Protézy individuálne dolných končatín, štandardné
exoskeletárne - opakované definitívne vyhotovenie
Jeden kus po stabilizácii lokálneho i celkového stavu
pacienta jedenkrát za 3 roky
ks
10,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
Jeden kus jedenkrát za päť rokov
ks
10,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB, ZP
9021
ks
10,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
Každá pomôcka dvakrát za rok, nad 331,94 eur až po
predchádzajúcom súhlase zdravotnej poisťovne
ks
20,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
Každá pomôcka jedenkrát za rok, nad 331,94 eur až po
predchádzajúcom súhlase zdravotnej poisťovne
ks
20,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
Ortézy individuálne horných končatín nebandážneho typu,Úhrada poisťovňou jedenkrát za rok z každého druhu
zložité - kompenzačné
pomôcky
Úpravy individuálnych ortéz horných končatín kompenzačných
Každá pomôcka jedenkrát za rok, nad 331,94 eur až po
predchádzajúcom súhlase zdravotnej poisťovne
Každá pomôcka dvakrát za rok, nad 331,94 eur až po
Úpravy individuálnych ortéz horných končatín - liečebnýchpredchádzajúcom súhlase zdravotnej poisťovne
Opravy individuálnych ortéz horných končatín kompenzačných
Každá pomôcka jedenkrát za rok, nad 331,94 eur až po
predchádzajúcom súhlase zdravotnej poisťovne
Protézy individuálne dolných končatín - špeciálne
I6.6 Protézy individuálne dolných končatín u
poistencov do 18 rokov - opakované definitívne
vyhotovenie
I10046
Protézy individuálne dolných končatín u poistencov do 18
rokov - opakované definitívne vyhotovenie
Jeden kus dvakrát za rok
I10047
Úpravy individuálnych protéz dolných končatín
I10048
Opravy individuálnych protéz dolných končatín
I6.7 Úpravy individuálnych protéz dolných končatín
96
97 I6.8
ks
Ortézy individuálne horných končatín bandážneho typu - Úhrada poisťovňou dvakrát za rok z každého druhu
kompenzačné
pomôcky
I6.5 Protézy individuálne dolných končatín - špeciálne
I10045
94
95 I6.7
9021
I6.2 Protézy individuálne dolných končatín - prvé
definitívne vyhotovenie
92
93 I6.6
CHI, OPR, ORT, PCH, RHB,
TRA
I6.1 Protézy individuálne dolných končatín - privykacie
90
91 I6.5
I
Protézy individuálne dolných končatín - privykacie
88
89 I6.4
ind.
I10041
86
87 I6.3
10,00%
Každá pomôcka dvakrát za rok, nad 331,94 eur až po
Opravy individuálnych ortéz horných končatín - liečebnýchpredchádzajúcom súhlase zdravotnej poisťovne
84
85 I6.2
ks
Ortézy individuálne horných končatín nebandážného typu,Úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu, inak
zložité - liečebné
jedenkrát za rok
I10039
82
83 I6.1
9021
I5.8 Opravy individuálnych ortéz horných končatín liečebných
80
81 I5.8
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
I5.7 Opravy individuálnych ortéz horných končatín kompenzačných
78
79 I5.7
I
I5.6 Úpravy individuálnych ortéz horných končatín liečebných
76
77 I5.6
ind.
I5.5 Úpravy individuálnych ortéz horných končatín kompenzačných
74
75 I5.5
10,00%
I5.4 Ortézy individuálne horných končatín
nebandážneho typu, zložité - kompenzačné
72
73 I5.4
ks
I5.3 Ortézy individuálne horných končatín bandážneho
typu - kompenzačné
70
71 I5.3
Ortézy individuálne horných končatín bandážneho typu - Úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu, inak
liečebné
jedenkrát za rok
I5.2 Ortézy individuálne horných končatín
nebandážného typu, zložité - liečebné
I6.8 Opravy individuálnych protéz dolných končatín
I7.1 Protézy individuálne horných končatín privykacie
279
99 I7.1
I10049
I10050
102
103 I7.3
I10051
104
105 I7.4
I10052
106
107 I7.5
I10053
I10054
I10055
112
113 I7.8
122
123 L12
124
125 L13
126
Protézy individuálne horných končatín - prvé definitívne
vyhotovenie
I7.3 Protézy individuálne horných končatín,
štandardné endoskeletárne - opakované definitívne
vyhotovenie
Úhrada poisťovňou jedenkrát, po reamputácii znova
jedenkrát
ks
10,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
Protézy individuálne horných končatín, štandardné
endoskeletárne - opakované definitívne vyhotovenie
I7.4 Protézy individuálne horných končatín,
štandardné exoskeletárne - opakované definitívne
vyhotovenie
Jeden kus po stabilizácii lokálneho i celkového stavu
pacienta jedenkrát za 5 rokov
ks
10,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
Protézy individuálne horných končatín, štandardné
exoskeletárne - opakované definitívne vyhotovenie
Jeden kus po stabilizácii lokálneho i celkového stavu
pacienta jedenkrát za tri roky
ks
10,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
Jeden kus po stabilizácii lokálneho i celkového stavu
pacienta jedenkrát za 5 rokov
ks
10,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB, ZP
9021
ks
10,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
Jeden kus po stabilizácii lokálneho i celkového stavu
pacienta jedenkrát za 5 rokov
ks
10,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB, ZP
9021
Každá pomôcka dvakrát za rok, nad 331,94 eur až po
predchádzajúcom súhlase zdravotnej poisťovne
ks
20,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
Každá pomôcka jedenkrát za rok, nad 331,94 eur až po
predchádzajúcom súhlase zdravotnej poisťovne
ks
20,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
Jedenkrát za rok, nad 49,79 eur až po predchádzajúcom
súhlase zdravotnej poisťovne
ks
10,00%
ind.
I
CHI, OPR, ORT, PCH, RHB,
TRA
9021
Každá pomôcka jedenkrát za rok, nad 49.79 eur až po
predchádzajúcom súhlase zdravotnej poisťovne
ks
20,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
Každá pomôcka jedenkrát za rok, nad 49,79 eur až po
predchádzajúcom súhlase zdravotnej poisťovne
ks
20,00%
ind.
I
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
9021
Pre zdravotnícke pomôcky zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok;
podľa cenovej kalkulácie doloženej k lekárskemu poukazu
20,00%
ind.
S
ZP
Pre zdravotnícke pomôcky zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok;
podľa cenovej kalkulácie doloženej k lekárskemu poukazu
20,00%
ind.
S
ZP
Protézy individuálne horných končatín - špeciálne
I7.6 Protézy individuálne horných končatín u
poistencov do 18 rokov - opakované definitívne
vyhotovenie
Protézy individuálne horných končatín u poistencov do 18
rokov - opakované definitívne vyhotovenie
Jeden kus dvakrát za rok
Protézy individuálne horných končatín - s vonkajším
zdrojom energie
I10057
Opravy individuálnych protéz horných končatín
I10058
Epitézy individuálne vyhotovené
I10059
Úpravy epitéz individuálne vyhotovených
I10060
Opravy epitéz individuálne vyhotovených
I7.9 Opravy individuálnych protéz horných končatín
I8.1 Epitézy individuálne vyhotovené
I8.2 Úpravy epitéz individuálne vyhotovených
120
121 I8.3
9021
Úpravy individuálnych protéz horných končatín
118
119 I8.2
OPR,ORT,CHI,TRA,RHB
I10056
116
117 I8.1
I
I7.8 Úpravy individuálnych protéz horných končatín
114
115 I7.9
ind.
I7.7 Protézy individuálne horných končatín - s
vonkajším zdrojom energie
110
111 I7.7
10,00%
I7.5 Protézy individuálne horných končatín - špeciálne
108
109 I7.6
ks
I7.2 Protézy individuálne horných končatín - prvé
definitívne vyhotovenie
100
101 I7.2
Úhrada poisťovňou jedenkrát, po reamputácii znova
jedenkrát
Protézy individuálne horných končatín - privykacie
I8.3 Opravy epitéz individuálne vyhotovených
L12 Úprava pomôcok skupiny L
L10115 Úprava zdravotníckej pomôcky skupiny L
L13 Oprava pomôcok skupiny L
L10116 Oprava zdravotníckej pomôcky skupiny L
N3 Individuálna ušná koncovka
127 N3
N30714 Individuálna ušná koncovka
plne odľahčené, tvrdé
ks
PRO
SK
9,41
10,00%
13,09
13,09
0,00
0,0000% I
FON,ORN
9021
128 N3
N30715 Individuálna ušná koncovka
odľahčené
ks
PRO
SK
9,41
10,00%
13,09
13,09
0,00
0,0000% I
FON,ORN
9021
129 N3
N30716 Individuálna ušná koncovka
hlboko odľahčené, mäkké
ks
PRO
SK
9,41
10,00%
13,09
13,09
0,00
0,0000% I
FON,ORN
9021
130 N3
Individuálna ušná koncovka k vreckovým načúvacím
N30717 prístrojom
ks
PRO
SK
9,41
10,00%
13,09
13,09
0,00
0,0000% I
FON,ORN
9021
131 N3
Individuálna ušná koncovka k zvukovodovému
N30718 načúvaciemu prístroju
ks
PRO
SK
9,41
10,00%
13,09
13,09
0,00
0,0000% I
FON,ORN
9021
280
132 N3
N30719 Individuálne ušné koncovky špeciálne
ks
PRO
SK
9,41
10,00%
13,09
13,09
0,00
0,0000% I
FON,ORN
9021
133 N3
N87941 Koncovka ušná k načúvaciemu prístroju BTE
ks
ADF-SK SK
17,96
10,00%
24,99
13,09
11,90
47,6190% S
FON,ORN
9021
ks
PRO
I
FON,ORN
9021
ks
I/S
OPH
900311
I
OPH, ZP
900311
134
N5 Elektrolarynx s príslušenstvom
135
N5.2 Príslušenstvo
136 N5.2
N16010 Oprava elektrolarynxu SERVOX
10,00%
ind.
VAR
20,00%
5,00
ks
VAR
20,00%
ind.
ks
VAR
10,00%
3,00
I/S
OPH
900150
ks
VAR
10,00%
5,00
I/S
OPH
900150
ks
VAR
10,00%
15,00
I/S
OPH
900150
štandard = index 1,6 - 1,8 HC
ks
VAR
10,00%
15,00
I/S
OPH
900150
štandard = index 1,5 HC
ks
VAR
10,00%
12,00
I/S
OPH
900150
O10108 Šošovka okuliarová multifokálna plastová sférická torická štandard = index 1,5 HC
ks
VAR
10,00%
30,00
I/S
OPH
900150
ks
VAR
10,00%
10,00
I/S
OPH
900150
ks
VAR
10,00%
15,00
I/S
OPH, ZP
900150
bal
VAR
10,00%
10,00
I/S
OPH
900140
ks
VAR
10,00%
40,00
I/S
OPH, ZP
ks
VAR
10,00%
40,00
I/S
OPH
137
O1 Rám okuliarový
138
O1.1 Rám okuliarový, sériový
139 O1.1
140
141 O1.2
Príloha: kalkulácia
O10101 Rám okuliarový sériový
O10102 Rám okuliarový individuálny
O2 Šošovka okuliarová
143
O2.1 Šošovka okuliarová monofokálna plastová
sférická, torická, nízke dioptrie
145
146 O2.2
147
148 O2.3
149
150 O2.4
151
152 O2.5
153
154 O2.6
155
156 O2.7
157
158 O2.8
O10103 Šošovka okuliarová monofokálna plastová sférická torická štandard = index 1,5 HC nízke dioptrie
O2.2 Šošovka okuliarová monofokálna plastová
sférická, torická, vysoké dioptrie
O10104 Šošovka okuliarová monofokálna plastová sférická torická štandard = index 1,5 HC vysoké dioptrie
O2.3 Šošovka lentikulárna
O10105 Šošovka lentikulárna
O2.4 Šošovka vysokoindexová
O10106 Šošovka vysokoindexová
O2.5 Šošovka okuliarová bifokálna plastová sférická,
torická
O10107 Šošovka okuliarová bifokálna plastová sférická torická
O2.6 Šošovka okuliarová multifokálna plastová
sférická, torická
O2.7 Šošovka okuliarová prizmatická plastová
sférická, torická
O10109 Šošovka okuliarová prizmatická plastová sférická torická štandard = index 1,5 HC
O2.8 Šošovka okuliarová fotochromatická
O10110 Šošovka okuliarová fotochromatická
159
O3 Šošovka kontaktná
160
O3.1 Šošovka kontaktná mäkká
161 O3.1
162
163 O3.2
164
165 O3.3
SK
O1.2 Rám okuliarový, individuálny
142
144 O2.1
oprava elektrolarynxu
O10111 Šošovka kontaktná mäkká
štandard = index 1,5 HC
O3.2 Šošovka kontaktná tvrdá
O10112 Šošovka kontaktná tvrdá
90013000
O3.3 Šošovka kontaktná hybridná
O10113 Šošovka kontaktná hybridná
281
900140
166
167 O3.4
O3.4 Šošovka kontaktná oklúzna
O10114 Šošovka kontaktná oklúzna
168
O4 Protéza očná, epitéza
169
O4.1 Protéza očná individuálna, akrylátová
bal
VAR
10,00%
10,00
I/S
OPH
900140
170 O4.1
O58013 Protéza očná akrylátová, individuálne vyhotovená
ks
LOO
SK
39,04
10,00%
54,32
54,32
0,00
0,0000% I
OPH
9021
171 O4.1
O59257 Protéza očná akrylátová, individuálne vyhotovená
ks
LAB
SK
58,90
10,00%
81,96
81,96
0,00
0,0000% I
OPH
9021
172 O4.1
Protéza očná akrylátová, individuálne vyhotovená na očný
O59259 implantát
ks
LAB
SK
61,07
10,00%
84,98
84,98
0,00
0,0000% I
OPH
9021
173 O4.1
Protéza očná akrylátová, individuálne vyhotovená v tvare
O59258 šupky
174 O4.1
O54682 Protéza očná akrylátová, individuálne vyhotovená
jednoduchá
175 O4.1
O54684 Protéza očná akrylátová, individuálne vyhotovená
zložitejšia alebo vyhotovená na očný implantát
ks
PRL
SK
70,74
10,00%
98,43
98,43
0,00
0,0000% I
OPH
9021
176 O4.1
O54683 Protéza očná akrylátová, individuálne vyhotovená
v tvare šupky alebo klinová
ks
PRL
SK
74,52
10,00%
103,69
103,69
0,00
0,0000% I
OPH
9021
epitéza orbity
ks
ALF
SK
Vrátane vyšetrenia a zacvičenia aplikácie
ks
Vrátane vyšetrenia a kontroly
pár
5,25
20,00%
7,97
7,97
177
178 O4.2
04.2 Epitéza tvárová
O87766 Epitéza tvárová silikónová individuálne zhotovená
O00190 Aplikácia sklenenej, akrylátovej očnej protézy
SK
63,22
10,00%
87,97
87,97
0,00
0,0000% I
OPH
9021
SK
66,99
10,00%
93,22
93,22
0,00
0,0000% I
OPH
9021
silikónová individuálne zhotovená
20,00%
ind.
I
OPH, ZP
20,00%
ind.
I
OPH
0,00
0,0000% I
OPH
O8.2 Prvá aplikácia tvrdej kontaktnej šošovky vrátane
vyšetrenia a kontroly
181
182
183 O8.3
LAB
PRL
O8.1 Prvá aplikácia sklenenej a akrylátovej protézy
vrátane vyšetrenia a zacvičenia
179
180 O8.1
ks
ks
O8.3 Prvá aplikácia mäkkej kontaktnej šošovky
O00685 Prvá aplikácia kontaktných šošoviek liatych a TTC
184
Z2 INDIVIDUÁLNE ZHOTOVOVANÉ
STOMATOLOGICKÉ NÁHRADY
185
Z2.1 FIXNÉ NÁHRADY
186 Z2.1
11102
Inlay koreňová liata priama
ks
18,21
0,00%
18,21
7,28
10,93
60,0191% S
18,21
0,00
0,0000%
I
187 Z2.1
11101
Inlay liata ako pilier mostíka nepriama
ks
23,71
0,00%
23,71
9,49
14,22
59,9927% S
23,71
0,00
0,0000%
I
188 Z2.1
12101
Korunka plášťová celokovová liata
ks
41,92
0,00%
41,92
16,77
25,15
60,0042% S
41,92
0,00
0,0000%
I
189 Z2.1
12105
Korunka fazetovaná liata po zub trojku vrátane
ks
46,26
0,00%
46,26
18,50
27,76
60,0075% S
46,26
0,00
0,0000%
I
191 Z2.1
12107
Člen mostíka celokovový liaty
ks
20,24
0,00%
20,24
8,09
12,15
60,0258% S
20,24
0,00
0,0000%
I
192 Z2.1
12108
Člen mostíka fazetovaný liaty po zub trojku vrátane
ks
26,02
0,00%
26,02
10,41
15,61
59,9933% S
26,02
0,00
0,0000%
I
ks
36,14
0,00%
36,14
36,14
0,00
0,0000% I
36,14
0,00
0,0000%
I
190
Z2.1 SPOJENIE PILIEROVÝCH KONŠTRUKCIÍ
193
Z2.2 SNÍMATEĽNÉ NÁHRADY
20204
Medzerník - snímateľná náhrada do štyroch zubov vo
frontálnom úseku chrupu
195 Z2.2
20202
Čiastočná snímateľná náhrada s určením
medzičeľustných vzťahov (nemôže sa vykazovať telo
náhrady bez kotviacich prvkov)
ks
89,62
0,00%
89,62
89,62
0,00
0,0000% I
89,62
0,00
0,0000%
I
196 Z2.2
20201
Celková snímateľná náhrada horná alebo dolná
ks
119,50
0,00%
119,50
119,50
0,00
0,0000% I
119,50
0,00
0,0000%
I
198 Z2.3
23109
Epitéza
ks
1 659,70
0,00%
1 659,70
1 659,70
0,00
0,0000% I
1 659,70
0,00
0,0000%
I
199 Z2.3
23118
Nosič transplantátu
ks
11,45
0,00%
11,45
11,45
0,00
0,0000% I
11,45
0,00
0,0000%
I
194 Z2.2
197
Z2.3 REKONŠTRUKČNÉ NÁHRADY
282
30069100
200 Z2.3
23117
Krycia pooperačná platňa - Kiliánová
ks
24,90
0,00%
24,90
24,90
0,00
0,0000% I
24,90
0,00
0,0000%
I
201 Z2.3
23115
Snímacia živicová náhryzová dlaha
ks
37,84
0,00%
37,84
37,84
0,00
0,0000% I
37,84
0,00
0,0000%
I
202 Z2.3
23111
Podloženie náhrady mäkkou živicou
ks
38,84
0,00%
38,84
38,84
0,00
0,0000% I
38,84
0,00
0,0000%
I
203 Z2.3
23120
Oklúzna chirurgická dlaha - monoblok (aj delený)
ks
46,14
0,00%
46,14
46,14
0,00
0,0000% I
46,14
0,00
0,0000%
I
204 Z2.3
23112
Fixačná živicová oklúzna dlaha
ks
48,80
0,00%
48,80
48,80
0,00
0,0000% I
48,80
0,00
0,0000%
I
205 Z2.3
23104
Čiastočná poresekčná náhrada čeľusti
ks
116,01
0,00%
116,01
116,01
0,00
0,0000% I
116,01
0,00
0,0000%
I
206 Z2.3
23106
Čiastočná poresekčná náhrada sánky
ks
116,18
0,00%
116,18
116,18
0,00
0,0000% I
116,18
0,00
0,0000%
I
207 Z2.3
23101
Obturátor podnebia s čiastočnou živicovou náhradou
ks
131,61
0,00%
131,61
131,61
0,00
0,0000% I
131,61
0,00
0,0000%
I
208 Z2.3
23103
Obturátor podnebia s celkovou náhradou chrupu
ks
145,89
0,00%
145,89
145,89
0,00
0,0000% I
145,89
0,00
0,0000%
I
209 Z2.3
23107
Celková poresekčná náhrada čeľusti
ks
151,53
0,00%
151,53
151,53
0,00
0,0000% I
151,53
0,00
0,0000%
I
210 Z2.3
23108
Celková poresekčná náhrada sánky
ks
151,53
0,00%
151,53
151,53
0,00
0,0000% I
151,53
0,00
0,0000%
I
211 Z2.3
23105
Čiastočná poresekčná náhrada čeľusti s komôrkou
ks
153,19
0,00%
153,19
153,19
0,00
0,0000% I
153,19
0,00
0,0000%
I
212 Z2.3
23102
Obturátor podnebia so skeletovou náhradou
ks
178,09
0,00%
178,09
178,09
0,00
0,0000% I
178,09
0,00
0,0000%
I
ks
8,30
0,00%
8,30
8,30
0,00
0,0000% I
8,30
0,00
0,0000%
I
ks
12,28
0,00%
12,28
12,28
0,00
0,0000% I
12,28
0,00
0,0000%
I
ks
14,61
0,00%
14,61
14,61
0,00
0,0000% I
14,61
0,00
0,0000%
I
ks
4,34
0,00%
4,34
1,73
2,61
60,0402% S
4,34
0,00
0,0000%
I
213
Z2.3 SAMOSTATNÉ PRACOVNÉ POSTUPY
Spona trojfunkčná kombinovaná (stabilizačné rameno a
oklúzny tŕň liate, retenčné rameno z drôtu)
214 Z2.3
41109
215 Z2.3
41111
216 Z2.3
41108
Spona trojfunkčná celoliata
Liaty výstužný strmeň zanorený do živice pri dolnej
čiastočnej snímateľnej náhrade (integrovaný so sponovým
systémom)
40112
Oprava snímateľnej náhrady na modeli (prasknutá alebo
zlomená náhrada)
217
218 Z3
Z3 OPRAVY SNÍMATEĽNÝCH NÁHRAD
Z3.1 SNÍMATEĽNÉ ČEĽUSTNOORTOPEDICKÉ
APARÁTY
219
220 Z3.1
31321
Pružina jednoduchá, oporný tŕň, mierka
2,16
0,00%
2,16
0,86
1,30
60,1852% S
2,16
0,00
0,0000%
I
221 Z3.1
31323
Šípová spona (jeden šíp), Adamsova spona, očková
spona
2,66
0,00%
2,66
1,06
1,60
60,1504% S
2,66
0,00
0,0000%
I
222 Z3.1
31322
Pružina zložitá (Petríkovo pero, výtlačné pero a pod.)
2,99
0,00%
2,99
1,19
1,80
60,2007% S
2,99
0,00
0,0000%
I
223 Z3.1
31331
Labiálny oblúk jednoduchý
3,32
0,00%
3,32
1,33
1,99
59,9398% S
3,32
0,00
0,0000%
I
224 Z3.1
31327
3,65
0,00%
3,65
1,46
2,19
60,0000% S
3,65
0,00
0,0000%
I
225 Z3.1
31326
Živicový jazyk, živicové peloty
Drôtená zábrana na jazyk, drôtená časť peloty, Coffinovo
pero a všetky prvky pri výmene na aparátoch Bimler,
Fränkl, Klammt, Balters
3,98
0,00%
3,98
1,59
2,39
60,0503% S
3,98
0,00
0,0000%
I
5,31
0,00%
5,31
2,12
3,19
60,0753% S
5,31
0,00
0,0000%
I
6,64
0,00%
6,64
2,66
3,98
59,9398% S
6,64
0,00
0,0000%
I
226 Z3.1
31332
Labiálny oblúk formovaný podľa jednotl. zubov alebo
progénny
227 Z3.1
31325
Aktivátorové kanyly
228 Z3.1
31319
Labiálny oblúk s uškami alebo posuvnými prvkami
7,63
0,00%
7,63
3,05
4,58
60,0262% S
7,63
0,00
0,0000%
I
229 Z3.1
31310
Dolná šikmá plôška, náhryzová dlaha
23,73
0,00%
23,73
9,49
14,24
60,0084% S
23,73
0,00
0,0000%
I
230 Z3.1
31301
Horná alebo dolná platňa aktivátora (prvky sa
pripočítavajú)
24,90
0,00%
24,90
9,96
14,94
60,0000% S
24,90
0,00
0,0000%
I
231 Z3.1
31333
Retenčná platňa (prvky sa pripočítavajú)
24,90
0,00%
24,90
9,96
14,94
60,0000% S
24,90
0,00
0,0000%
I
232 Z3.1
31313
Bradová pelota
30,37
0,00%
30,37
12,15
18,22
59,9934% S
30,37
0,00
0,0000%
I
233 Z3.1
31303
Aktivátor - monoblok (prvky sa pripočítavajú)
44,81
0,00%
44,81
17,92
26,89
60,0089% S
44,81
0,00
0,0000%
I
283
234 Z3.1
31306
Ruptúrna platňa (prvky sú zarátané)
54,11
0,00%
54,11
21,64
32,47
60,0074% S
54,11
0,00
0,0000%
I
235 Z3.1
31304
Aktivátor podľa Baltersa, Klammta, Hansa - platňa a iné
modifikácie
71,37
0,00%
71,37
28,55
42,82
59,9972% S
71,37
0,00
0,0000%
I
236 Z3.1
31307
Aparát podľa Bimlera, Fränkla, Lehmana
92,94
0,00%
92,94
37,18
55,76
59,9957% S
92,94
0,00
0,0000%
I
237
Z3.2 FIXNÉ ČEĽUSTNOORTOPEDICKÉ APARÁTY
238 Z3.2
32303
Linguálny oblúk, palatinálny oblúk
15,60
0,00%
15,60
6,24
9,36
60,0000% S
15,60
0,00
0,0000%
I
239 Z3.2
32304
Quad - Helix oblúk (len továrensky vyrobené)
18,92
0,00%
18,92
7,57
11,35
59,9894% S
18,92
0,00
0,0000%
I
240 Z3.2
32306
Čiastočný fixný aparát do šiestich zubov
24,90
0,00%
24,90
9,96
14,94
60,0000% S
24,90
0,00
0,0000%
I
241 Z3.2
32301
Fixný aparát na jednu čeľusť
63,07
0,00%
63,07
25,23
37,84
59,9968% S
63,07
0,00
0,0000%
I
242
Z3.2 SAMOSTATNÉ PRACOVNÉ POSTUPY
243 Z3.2
42102
Náhryzové valy
2,66
0,00%
2,66
1,06
1,60
60,1504% S
2,66
0,00
0,0000%
I
244 Z3.2
42106
Skrutka centrálna, bodová, otvorená
4,32
0,00%
4,32
1,73
2,59
59,9537% S
4,32
0,00
0,0000%
I
245 Z3.2
42107
Skrutka distálna, skrutka na frontálny posun (platňa)
5,31
0,00%
5,31
2,12
3,19
60,0753% S
5,31
0,00
0,0000%
I
246 Z3.2
42104
Študijný model
5,97
0,00%
5,97
2,39
3,58
59,9665% S
5,97
0,00
0,0000%
I
247 Z3.2
42112
Skrutka vejárová, skrutka na frontálny posun (v aktivátore)
6,64
0,00%
6,64
2,66
3,98
59,9398% S
6,64
0,00
0,0000%
I
14,94
0,00%
14,94
5,97
8,97
60,0402% S
14,94
0,00
0,0000%
I
248
249 Z3.2
Z3.2 SAMOSTATNÉ PRACOVNÉ POSTUPY
42116
Úprava čeľustnoortopedického aparátu v rámci liečebného
procesu (prvky sa pripočítavajú)
284
Časť B – preskripčné obmedzenia, indikačné obmedzenia, množstvové limity, finančné limity
Limit skupiny E - Parochne a príčesky z prírodných a umelých vlasov
PODSKUPINA
NÁZOV DRUHU
ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY
CHARAKTERISTIKA
MNOŽSTVOVÝ LIMIT
kus za rok
pri úplnej strate vlasov možno poskytnúť príspevok
na parochňu dva razy ročne
E1
PAROCHŇA
kus za rok
E2
PRÍČESKY
Limit skupiny G - Zdravotné pančuchy, pančuchové nohavice, návleky a iné pomôcky pre kompresívnu liečbu
PODSKUPINA
NÁZOV TYPU ZDRAVOTNÍCKEJ
POMÔCKY
TRIEDA
INDIKAČNÉ OBMEDZENIE
MNOŽSTVOVÝ
LIMIT
dva kusy na každú končatinu za
rok
G7
KOMPRESÍVNE ELASTICKÉ PANČUCHY
A NÁVLEKY INDIVIDUÁLNE
VYHOTOVENÉ
285
Limit skupiny H - prsné epitézy
PODSKUPINA
NÁZOV DRUHU ZDRAVOTNÍCKEJ
POMÔCKY
TRIEDA
MNOŽSTVOVÝ
LIMIT
raz za rok
H3
PRÍSPEVOK NA PODPRSENKU
Limit skupiny I - Individuálne vyhotovované ortopedicko-protetické pomôcky a príslušenstvo k nim
PODSKUPINA
NÁZOV DRUHU ZDRAVOTNÍCKEJ
POMÔCKY
TRIEDA
I1.1
Obuv
ortopedická
individuálna
jednoduchá,
I1
OBUV ORTOPEDICKÁ INDIVIDUÁLNA, polotovarová
JEJ ÚPRAVY A OPRAVY
I1.2 Obuv ortopedická individuálna, zložitá
I1.3 Obuv ortopedická individuálna, veľmi zložitá
I1.4 Úpravy ortopedickej individuálnej obuvi
I1.5 Opravy ortopedickej individuálnej obuvi
286
MNOŽSTVOVÝ
LIMIT
dva páry za rok
dva páry za rok
dva páry za rok
jedenkrát za rok
jedenkrát za rok
PODSKUPINA
NÁZOV DRUHU ZDRAVOTNÍCKEJ
POMÔCKY
I2
VLOŽKY ORTOPEDICKÉ
INDIVIDUÁLNE,
ICH ÚPRAVY A OPRAVY
TRIEDA
MNOŽSTVOVÝ
LIMIT
I2.1 Vložky ortopedické individuálne,
jedenkrát za rok
vložky ortopedické individuálne pre pacientov do dvakrát za rok
18 rokov
I2.2 Vložky ortopedické individuálne, špeciálne,
jedenkrát za rok
vložky ortopedické individuálne špeciálne pre dvakrát za rok
pacientov do 18 rokov
I2.3.Podpätenky,
podpätenky individuálne pre pacientov do 18 rokov
jedenkrát za rok
dvakrát za rok
I2.4 Úpravy ortopedických individuálnych vložiek
jedenkrát za rok
I3.1 Ortézy individuálne trupu, krčnej chrbtice a hlavy
I3
bandážneho typu - liečebné
ORTÉZY INDIVIDUÁLNE
TRUPU, KRČNEJ CHRBTICE A HLAVY, I3.2 Ortézy individuálne trupu, krčnej chrbtice a hlavy
ICH ÚPRAVY A OPRAVY
nebandážneho typu, zložité - liečebné
I3.3 Ortézy individuálne trupu, krčnej chrbtice a hlavy
bandážneho typu - kompenzačné
I3.4 Ortézy individuálne trupu, krčnej chrbtice a hlavy
nebandážneho typu, zložité - kompenzačné
I3.5 Úpravy individuálnych ortéz trupu, krčnej chrbtice
a hlavy - kompenzačných
I3.6 Úpravy individuálnych ortéz trupu, krčnej chrbtice
a hlavy - liečebných
I3.7 Opravy individuálnych ortéz trupu, krčnej chrbtice
a hlavy - kompenzačných
I3.8 Opravy individuálnych ortéz trupu, krčnej chrbtice
a hlavy – liečebných
287
kus za rok z každého druhu pomôcky,
pri zmene zdravotného stavu podľa potreby
kus za rok z každého druhu pomôcky,
pri zmene zdravotného stavu podľa potreby
dva kusy za rok z každého druhu pomôcky
kus za rok z každého druhu pomôcky
jedenkrát za rok každá pomôcka,
dvakrát za rok každá pomôcka
jedenkrát za rok každá pomôcka
dvakrát za rok každá pomôcka
PODSKUPINA
NÁZOV DRUHU ZDRAVOTNÍCKEJ
POMÔCKY
I4
ORTÉZY INDIVIDUÁLNE
DOLNÝCH KONČATÍN,
ICH OPRAVY A ÚPRAVY
TRIEDA
I4.1 Ortézy individuálne dolných končatín
bandážneho typu - liečebné
I4.2 Ortézy individuálne dolných končatín
nebandážneho typu, zložité - liečebné
I4.3 Ortézy individuálne dolných končatín
bandážneho typu - kompenzačné
I4.4 Ortézy individuálne dolných končatín
nebandážneho typu, zložité - kompenzačné
I4.5 Úpravy individuálnych ortéz dolných končatín
- kompenzačných
I4.6 Úpravy individuálnych ortéz dolných končatín
- liečebných
I4.7 Opravy individuálnych ortéz dolných končatín
- kompenzačných
I4.8 Opravy individuálnych ortéz dolných končatín
- liečebných
288
MNOŽSTVOVÝ
LIMIT
kus za rok z každého druhu pomôcky,
pri zmene zdravotného stavu podľa potreby
kus za rok z každého druhu pomôcky,
pri zmene zdravotného stavu podľa potreby
dva kusy za rok z každého druhu pomôcky
kus za rok z každého druhu pomôcky
jedenkrát za rok každá pomôcka
dvakrát za rok každá pomôcka
jedenkrát za rok každá pomôcka
dvakrát za rok každá pomôcka
PODSKUPINA
NÁZOV DRUHU ZDRAVOTNÍCKEJ
POMÔCKY
I5
ORTÉZY INDIVIDUÁLNE
HORNÝCH KONČATÍN,
ICH ÚPRAVY A OPRAVY
TRIEDA
MNOŽSTVOVÝ
LIMIT
I5.1 Ortézy individuálne horných končatín
bandážneho typu - liečebné
I5.2 Ortézy individuálne horných končatín
nebandážneho typu, zložité - liečebné
kus za rok z každého druhu pomôcky,
pri zmene zdravotného stavu podľa potreby
kus za rok z každého druhu pomôcky,
pri zmene zdravotného stavu podľa potreby
I5.3 Ortézy individuálne horných končatín
bandážneho typu - kompenzačné
I5.4 Ortézy individuálne horných končatín
nebandážneho typu, zložité - kompenzačné
I5.5 Úpravy individuálnych ortéz horných končatín
- kompenzačných
I5.6 Úpravy individuálnych ortéz horných končatín
- liečebných
I5.7 Opravy individuálnych ortéz horných končatín
- kompenzačných
I5.8 Opravy individuálnych ortéz horných končatín
- liečebných
dva kusy za rok z každého druhu pomôcky
289
kus za rok z každého druhu pomôcky
jedenkrát za rok každá pomôcka
dvakrát za rok každá pomôcka
jedenkrát za rok každá pomôcka
dvakrát za rok každá pomôcka
PODSKUPINA
NÁZOV DRUHU ZDRAVOTNÍCKEJ
POMÔCKY
I6
PROTÉZY INDIVIDUÁLNE DOLNÝCH
KONČATÍN,
ICH ÚPRAVY A OPRAVY
TRIEDA
I6.1 Protézy individuálne dolných končatín - privykacie
I6.2 Protézy individuálne dolných končatín
- prvé definitívne vyhotovenie
I6.3 Protézy individuálne dolných končatín,
štandardné endoskeletárne - opakované definitívne
vyhotovenie
I6.4 Protézy individuálne dolných končatín,
štandardné exoskeletárne - opakované definitívne
vyhotovenie
I6.5 Protézy individuálne dolných končatín - špeciálne
I6.6 Protézy individuálne dolných končatín u poistencov
do 18 rokov - opakované definitívne vyhotovenie
I6.7 Úpravy individuálnych protéz dolných končatín
I6.8 Opravy individuálnych protéz dolných končatín
290
MNOŽSTVOVÝ
LIMIT
kus jednorazovo
kus jednorazovo
kus za päť rokov po stabilizácii lokálneho
i celkového stavu pacienta
kus za tri roky po stabilizácii lokálneho
i celkového stavu pacienta
kus za päť rokov
kus dvakrát za rok
kus dvakrát za rok každá pomôcka
jedenkrát za rok každá pomôcka
PODSKUPINA
NÁZOV DRUHU ZDRAVOTNÍCKEJ
POMÔCKY
I7
PROTÉZY INDIVIDUÁLNE HORNÝCH
KONČATÍN,
ICH ÚPRAVY A OPRAVY
TRIEDA
I7.1 Protézy individuálne horných končatín - privykacie
I7.2 Protézy individuálne horných končatín - prvé
definitívne vyhotovenie
I7.3 Protézy individuálne horných končatín,
štandardné endoskeletárne - opakované definitívne
vyhotovenie
I7.4 Protézy individuálne horných končatín,
štandardné exoskeletárne - opakované definitívne
vyhotovenie
I7.5 Protézy individuálne horných končatín - špeciálne
I7.6 Protézy individuálne horných končatín
u poistencov do 18 rokov - opakované definitívne
vyhotovenie
I7.7 Protézy individuálne horných končatín s vonkajším zdrojom energie
MNOŽSTVOVÝ
LIMIT
kus jednorazovo
kus jednorazovo
kus raz za päť rokov po stabilizácii lokálneho
i celkového stavu pacienta
kus raz za tri roky po stabilizácii lokálneho
i celkového stavu pacienta
kus za päť rokov
kus dvakrát za rok
kus za päť rokov
dvakrát za rok každá pomôcka
I8
EPITÉZY INDIVIDUÁLNE
VYHOTOVENÉ,
ICH ÚPRAVY A OPRAVY
I7.8 Úpravy individuálnych protéz horných končatín
I7.9 Opravy individuálnych protéz horných končatín
jedenkrát za rok každá pomôcka
I8.1 Epitézy individuálne vyhotovené
jedenkrát za rok
I8.2 Úpravy epitéz individuálne vyhotovených
jedenkrát za rok každá pomôcka
I8.3 Opravy epitéz individuálne vyhotovených
jedenkrát za rok každá pomôcka
291
Pri individuálne vyhotovovaných ortopedicko-protetických pomôckach podskupín I1 až I5 predpisujúci lekár na lekárskom poukaze v časti
Odôvodnenie predpisu pomôcky medicínsky odôvodní nevhodnosť použitia sériovo vyrábaných zdravotníckych pomôcok rovnakého účelu určenia,
ktoré sú zaradené v tomto zozname Zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného
zdravotného poistenia. Pod nevhodnosťou použitia sa rozumie skutočnosť, že sériovo vyrábané zdravotnícke pomôcky neposkytujú poistencovi
liečebný prínos alebo podporu stabilizácie zdravotného stavu primerané k diagnóze, ktorá bola poistencovi objektívne stanovená.
292
MNOŽSTVO A SORTIMENT POMÔCOK
OZNAČENIE POMÔCKY
1. Príslušenstvo, ktoré sa vydáva k pomôckam priamo pri ich odovzdávaní
A) PRÍSLUŠENSTVO K PROTÉZAM DOLNÝCH KONČATÍN
1. Protézy na kýpte nohy s kýpťovou objímkou z plastu
a) protéza privykacia a prvá definitívna
dva kusy vlnených kýpťových pančúch
b) protéza definitívna opakovaná
kus vlnených kýpťových pančúch
2. Protézy po amputáciách podľa Pirogova alebo Symea a po amputáciách na predkolení s plastovou kýpťovou objímkou
a) protéza privykacia
dva kusy vlnených alebo bavlnených kýpťových pančúch
kus perlonovej navliekacej hadice
b) protéza definitívna prvá
kus vlnenej alebo bavlnenej kýpťovej pančuchy
kus perlonovej navliekacej hadice
kus elastickej nákolennice len pri type Kondylen Bettung Münster, Patellar
Tendon Suspension
c) protéza definitívna opakovaná
kus vlnenej alebo bavlnenej kýpťovej pančuchy
kus perlonovej navliekacej hadice
3. Protézy stehenné a protézy po exartikulácii v kolennom kĺbe s plastovou kýpťovou objímkou a závesným zariadením
a) protéza privykacia
dva kusy vlnených alebo bavlnených kýpťových pančúch
kus perlonovej navliekacej hadice
b) protéza definitívna prvá
kus vlnenej alebo bavlnenej kýpťovej pančuchy
kus perlonovej navliekacej hadice
c) protéza definitívna opakovaná
kus vlnenej alebo bavlnenej kýpťovej pančuchy
kus perlonovej navliekacej hadice
4. Protézy s prísavnou kýpťovou objímkou
protéza definitívna prvá i opakovaná
3 m navliekacej hadice alebo obväzu
5. Protézy s panvovým košom
6. Protézové prístroje s plastovou kýpťovou objímkou
7. Protézy dolných končatín s koženou kýpťovou objímkou
protéza privykacia, definitívna prvá i opakovaná
B) PRÍSLUŠENSTVO K PROTÉZAM HORNÝCH KONČATÍN
1. Protézy horných končatín s plastovou kýpťovou objímkou
a) protéza privykacia
kus vlnenej alebo bavlnenej kýpťovej pančuchy
dva kusy vlnených alebo bavlnených kýpťových pančúch
kus perlonovej navliekacej hadice
293
b) protéza definitívna prvá
c) protéza definitívna opakovaná
kus vlnenej alebo bavlnenej kýpťovej pančuchy
kus perlonovej navliekacej hadice
kus vlnenej alebo bavlnenej kýpťovej pančuchy
kus perlonovej navliekacej hadice
2. Protézy horných končatín s koženou kýpťovou objímkou
a) protéza privykacia, definitívna prvá a opakovaná
kus vlnenej alebo bavlnenej kýpťovej pančuchy
b) perlonové navliekacie hadice sa poskytujú v dĺžke primeranej typu kus
amputácie, objemu kýpťa a druhu protézy
C) PRÍSLUŠENSTVO K ORTÉZAM TRUPU I KONČATÍN
V prípade potreby izolácie povrchu pokožky od ortézy
kus izolačného textilného návleku
2. Príslušenstvo poskytované priebežne počas používania pomôcky
A) PRÍSLUŠENSTVO K PROTÉZAM DOLNÝCH KONČATÍN
1. Protézy na kýpte nohy s kýpťovou objímkou z plastu
za jeden rok
osem kusov vlnených alebo bavlnených kýpťových pančúch
2. Protézy po amputáciách podľa Pirogova alebo Symea a amputáciách na osem kusov vlnených alebo bavlnených kýpťových pančúch
predkolení s plastovou kýpťovou objímkou
kus perlonových navliekacích hadíc
kus elastických nákolenníc (len pri type Kondylen Bettung Münster, Patellar
Tendon Suspension, Patellar Tendon Bearing)
3. Protézy stehenné a protézy po exartikulácii v kolennom kĺbe s plastovou osem kusov vlnených alebo bavlnených kýpťových pančúch
kýpťovou objímkou a závesným zariadením:
kus perlonových navliekacích hadíc
4. Protézy s prísavnou kýpťovou objímkou:
3 m navliekacej hadice alebo obväzu
5. Protézy s panvovým košom:
6. Protézové prístroje s plastovou kýpťovou objímkou:
ako pri predkolenných a stehenných protézach s objímkami z plastu
7. Protézy dolných končatín s koženou kýpťovou objímkou:
osem kusov vlnených kýpťových pančúch
8. Poistencovi s amputáciou na dolnej končatine sa v prípade potreby jeden pár nemeckých (podpazušných) bariel za dva roky alebo
poskytujú tieto pomôcky:
kus podpornej paličky raz za dva roky alebo
jeden pár francúzskych bariel raz za dva roky alebo
jeden pár kanadských bariel raz za dva roky
osem kusov gúm na paličku raz za jeden rok
osem kusov gúm na barlu raz za jeden rok
kus protišmykový násadec na paličku alebo barlu raz za tri roky
294
sa poskytuje za jeden rok maximálne v tomto množstve a sortimente:
B) PRÍSLUŠENSTVO K PROTÉZAM HORNÝCH KONČATÍN
1. Protézy horných končatín s plastovou kýpťovou objímkou okrem dva kusy vlnených alebo bavlnených kýpťových pančúch
predlakťových protéz s vonkajším zdrojom energie:
kus perlonových navliekacích hadíc
2. Protézy horných končatín s koženou kýpťovou objímkou:
štyri kusy vlnených alebo bavlnených kýpťových pančúch.
295
I. Preskripčné obmedzenia a indikačné obmedzenia skupiny I
A. INDIVIDUÁLNE VYHOTOVOVANÉ ORTOPEDICKOPROTETICKÉ POMÔCKY A PRÍSLUŠENSTVO K NIM
(1) Jednoduché individuálne vyhotovované ortopedickoprotetické pomôcky (ďalej len „jednoduché ortopedickoprotetické pomôcky“) sa vyhotovujú na
základe jednoduchých merných podkladov (obvodové a dĺžkové miery, plošný obkres, odtlačok, plastická poloforma, plantogram, jednoduchý model) a sú
konštrukčne jednoduché (t.j. ortézy bandážneho typu, dlahy na končatiny bez pohyblivých prvkov, bez pružín či kĺbových spojení, ortopedická obuv
jednoduchá a ortopedické vložky).
(2) Zložité ortopedickoprotetické individuálne vyhotovované pomôcky (ďalej len „zložité ortopedickoprotetické pomôcky“) sa vyhotovujú na základe
jednoduchých merných podkladov uvedených v odseku 1 alebo zložitých merných podkladov (sadrový alebo iný model časti tela, konštrukčný plán) a sú
konštrukčne zložité (všetky druhy protéz, korzety, ortézy bandážneho i nebandážneho typu s pohyblivými dlahami a kĺbovými spojeniami, dlahami s aretáciou
pohybu, pomôckami s pružinami alebo zložitými ťahmi a pelotami).
(3) Liečebné individuálne vyhotovované ortopedickoprotetické pomôcky (ďalej len „liečebné ortopedickoprotetické pomôcky“) sú tie, ktorých funkčný
efekt je viac liečebný ako kompenzačný. Používajú sa v rámci liečebného procesu na zlepšenie, udržanie zdravotného stavu a odstránenie poruchy zdravia.
(4) Kompenzačné individuálne vyhotovované ortopedickoprotetické pomôcky (ďalej len „kompenzačné ortopedickoprotetické pomôcky“) sú tie, ktorých
funkčný efekt je viac kompenzačný ako liečebný. Používajú sa na úplnú alebo čiastočnú kompenzáciu chýb, chorôb a deformít pohybového aparátu.
(5) Individuálne vyhotovované ortopedickoprotetické pomôcky (ďalej len „ortopedickoprotetické pomôcky“) sú predpisované lekárom uvedeným
v stĺpci „Preskripčné obmedzenie“ zoznamu skupiny I - individuálne vyhotovované ortopedickoprotetické pomôcky a príslušenstvo (ďalej len „predpisujúci
lekár“).
(6) Zložité ortopedickoprotetické pomôcky sa môžu aplikovať pod dohľadom predpisujúceho lekára, pričom sa vyhodnotí funkčnosť tejto pomôcky,
zistená skutočnosť sa zaznačí do zdravotnej dokumentácie poistenca a poistenec sa poučí o jeho ošetrovacom procese a zaobchádzaní s touto pomôckou.
(7)
Poskytnuté ortopedickoprotetické pomôcky a výkony na nich sa zapisujú do zdravotnej dokumentácie poistenca.
(8) Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v nadstavbovom špecializačnom odbore ortopedická protetika, možno v odôvodnených prípadoch meniť
ortopedickoprotetickú pomôcku alebo jej opravu a úpravu, ktorú predpísal iný predpisujúci lekár. Zmeny a ich odôvodnenia sa zaznamenávajú v zdravotnej
dokumentácii poistenca.
(9) Limit pre poskytovanie ortopedickoprotetických zdravotníckych pomôcok sa vzťahuje na jednu postihnutú končatinu a druh postihnutia na nej;
v prípade postihnutia oboch končatín, sa ortopedickoprotetické pomôcky a výkony na nich vzťahujú na každú končatinu samostatne okrem
ortopedickoprotetických pomôcok poskytovaných v pároch.
296
(10) Ak z hľadiska zdravotného stavu je potrebné ďalšie vyhotovenie novej ortopedickoprotetickej pomôcky pred uplynutím doby jej životnosti, je možné
túto pomôcku predpísať po predchádzajúcom súhlase revízneho lekára príslušnej zdravotnej poisťovne. Doba životnosti ortopedickoprotetickej pomôcky je jej
čas použitia, po uplynutí ktorého poistencovi nevzniká automaticky nárok na novú ortopedickoprotetickú pomôcku.
(11) Ortéza, protéza a epitéza sa predpisujú tak, aby poistenec mal maximálne dve funkčné vyhotovenia ortopedickoprotetických pomôcok, pričom druhé
(náhradné) vyhotovenie môže byť menej finančne a technicky náročné a slúži predovšetkým na prekonanie obdobia, keď poistenec nemôže nosiť hlavnú
zdravotnícku pomôcku z dôvodu jej opravy, úpravy, údržby, prípadne vyhotovenia novej zdravotníckej pomôcky, pričom do skupiny ortéz trupu patria pri
každej položke aj ortézy krčnej chrbtice zodpovedajúceho typu.
(12) Oprava ortopedickoprotetickej pomôcky je navrátenie poškodenej ortopedickoprotetickej pomôcky do funkčného stavu bez zmeny jej konštrukcie, ak
poškodenie vzniklo opotrebovaním alebo ďalšími neúmyselnými zmenami súvisiacimi s jej bežným používaním. Opravu ortopedickoprotetickej pomôcky
môže predpísať ktorýkoľvek z predpisujúcich lekárov. Opravu ortopedickoprotetickej pomôcky je možné vykonať vtedy, ak jej predbežná vykalkulovaná cena
nepresahuje 50 % obstarávacej ceny tejto pomôcky podľa schváleného cenníka výrobcu, ktorý pomôcku upravuje, a ceny novej ortopedickoprotetickej
pomôcky, ktorú by bolo potrebné vyhotoviť v prípade nerealizovania opravy ortopedickoprotetickej pomôcky; inak je na vykonanie opravy potrebný súhlas
revízneho lekára príslušnej zdravotnej poisťovne.
(13) Úprava ortopedickoprotetickej pomôcky je navrátenie tejto pomôcky pre poistenca do funkčného stavu so zmenou jej konštrukcie, pričom nutnosť
úpravy vyplynula so zmeny zdravotného stavu poistenca, zmeny tvaru tela alebo funkcie ortopedickoprotetickej pomôcky. Úpravu ortopedickoprotetickej
pomôcky je možné vykonať vtedy, ak jej predbežná vykalkulovaná cena nepresahuje 50 % obstarávacej ceny tejto pomôcky podľa cenníka výrobcu, ktorý
pomôcku upravuje, a ceny novej ortopedickoprotetickej pomôcky, ktorú by bolo potrebné vyhotoviť v prípade nerealizovania úpravy ortopedickoprotetickej
pomôcky; inak je na vykonanie úpravy potrebný súhlas revízneho lekára príslušnej zdravotnej poisťovne.
(14) Opravy a úpravy epitézy v cene nad 49,79 eura sa vykonávajú po predchádzajúcom súhlase revízneho lekára príslušnej zdravotnej poisťovne.
(15) Zdravotnícka pomôcka sa predpisuje na lekársky poukaz a odovzdáva sa pacientovi aj počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti vtedy, ak
je pomôcka nevyhnutne potrebná na pokračovanie zdravotnej starostlivosti a pri potrebe prispôsobenia sa pacienta na zdravotnícku pomôcku.
B. POSKYTOVANIE PROTÉZ HORNÝCH KONČATÍN A DOLNÝCH KONČATÍN
(1) Po amputácii na dolných končatinách sa určuje na základe vyhodnotenia zdravotného stavu poistenca tento funkčný režim používania základného
funkčného typu protézy:
a) režim nula extrémne obmedzený, pri ktorom je poistenec odkázaný na používanie vozíka pre telesne postihnutých, pohybuje sa na ňom sám alebo za
pomoci inej osoby; s protézou sa postaví, ale bez pomoci inej osoby nie je schopný chôdze, s pevnou oporou je maximálne schopný presunúť sa z vozíka na
iné miesto (na posteľ, stoličku, toaletu); u poistencov zaradených do tohto režimu možno použiť základný funkčný typ protézy z týchto polotovarov a
materiálov:
1. protéza nohy štítová laminátová, plastová, valchovaná i kombinovaná, ak ide o amputáciu chodidla a veľmi dlhý predkolenný kýpeť,
2. protéza predkolenná exoskeletárna s kýpťovou objímkou laminátovou, plastovou, valchovanou bez alebo so stehennou objímkou valchovanou,
plastovou alebo laminátovou, ak ide o amputáciu predkolenia,
297
3.
4.
exoskeletárna stehenná protéza a exartikulačná protéza laminátová, plastová, valchovaná, drevená a ich kombinácie, tvar kýpťovej stehennej objímky
quadrulaterálny, ak ide o amputáciu v stehne a exartikuláciu v kolene,
protéza exoskeletárna a endoskeletárna kanadského typu laminátová s panvovým košom, ak ide o exartikuláciu v bedrovom kĺbe.
Použité polotovary a materiály: Chodidlo typu SACH jednoduché.
Kýpťové objímky, najmä polotovarové, menej individuálne, ostatné diely (predkolenný diel, stehenný diel, kolenný kĺb) polotovarové, s uzáverom alebo bez
uzáveru v kolennom kĺbe. Závesné zariadenia.
b) režim jedna interiérový obmedzený, pri ktorom sa poistenec pohybuje v interiéri. Zvláda striedavý režim, presuny na vozíku a pomocou bariel, prípadne s
pomocou pevnej opory (madlá, stôl, stena) na kratšie vzdialenosti, sám sa postaví a posadí. Prejde bežne 30 až 50 metrov. U poistencov zaradených do
tohto režimu možno použiť v rámci základného funkčného typu rovnaké modifikácie protéz a polotovarov pri jednotlivých druhoch amputácií ako v
predchádzajúcej skupine.
Použité polotovary a materiály: Chodidlo typu SACH jednoduché.
Kýpťové objímky, najmä individuálne, menej predhotovené, ostatné diely (predkolenný diel, stehenný diel, kolenný kĺb atď.) polotovarové, kolenné kĺby
s nášľapnou brzdou, bez uzáveru alebo s uzáverom. Mäkké lôžko, môže byť závesné zariadenie.
c)
režim dva interiérový bežný, pri ktorom sa poistenec pohybuje v interiéri. Vozík používa len zriedka zvláda presuny samostatne bez opory alebo pomocou
bariel alebo paličky, zvláda chôdzu cez drobné prekážky (prahy, koberce) a po schodoch s pevnou oporou. Prejde bežne 50 až 100 metrov. U poistencov
zaradených do tohto režimu možno použiť pri postihnutí ďalej určený základný funkčný typ protézy z takýchto polotovarov a materiálov:
1. protéza nohy štítová laminátová, plastová, valchovaná i kombinovaná, ak ide o amputáciu chodidla a veľmi dlhý predkolenný kýpeť,
2. protéza predkolenná exoskeletárna s kýpťovou predkolennou objímkou laminátovou, plastovou, valchovanou bez alebo so stehennou objímkou
valchovanou, plastovou alebo laminátovou, s mäkkým individuálnym lôžkom, ak ide o amputáciu predkolenia,
3. protéza predkolenná endoskeletárna s kýpťovou predkolennou objímkou laminátovou, plastovou, bez stehennej objímky alebo so stehennou
objímkou valchovanou, plastovou alebo laminátovou, s mäkkým individuálnym lôžkom,
4. exoskeletárna stehenná protéza a exartikulačná protéza s kýpťovou objímkou laminátovou, plastovou, valchovanou, drevenou a ich kombinácie, s
mäkkým alebo tuhým individuálnym lôžkom alebo bez lôžka, ak ide o amputáciu v stehne a exartikulácia v kolene,
5. endoskeletárna protéza s kýpťovou objímkou laminátovou, plastovou alebo valchovanou objímkou, s mäkkým alebo tuhým individuálnym lôžkom,
6. tvar kýpťovej stehennej objímky quadrulaterálny alebo pozdĺžne oválny,
7. protéza endoskeletárna kanadského typu s panvovým košom, ak ide o exartikuláciu v bedrovom kĺbe.
Použité polotovary a materiály: Chodidlo typu SACH jednoduché.
Kýpťové objímky individuálne, výnimočne predhotovené, ostatné diely (predkolenný diel, stehenný diel, kolenný kĺb atď.) polotovarové, kolenný kĺb
s nášľapnou brzdou, bez uzáveru alebo s uzáverom. Môže byť závesné zariadenie.
d) režim tri exteriérový bežný, pri ktorom poistenec zvláda pohyb i v exteriéri. Vozík takmer nepoužíva, zvláda presuny s oporou bariel alebo paličky, zvláda
chôdzu cez drobné prekážky (chodníky, kamienky, mierne šikmá plocha) a po schodoch s oporou. Prejde bežne 100-200 metrov. U poistencov zaradených
do tohto režimu možno použiť pri takomto postihnutí ďalej určený základný funkčný typ protézy z týchto polotovarov a materiálov:
298
1.
2.
3.
4.
5.
6.
protéza nohy štítová laminátová, plastová, valchovaná i kombinovaná, ak ide o amputáciu chodidla a veľmi dlhý predkolenný kýpeť,
protéza predkolenná exoskeletárna s kýpťovou predkolennou objímkou laminátovou, plastovou bez alebo so stehennou objímkou valchovanou,
plastovou alebo laminátovou, s mäkkým individuálnym lôžkom, ak ide o amputáciu predkolenia,
protéza predkolenná endoskeletárna s kýpťovou predkolennou objímkou laminátovou, plastovou, bez alebo so stehennou objímkou valchovanou,
plastovou alebo laminátovou, s mäkkým individuálnym lôžkom, ak ide o amputáciu predkolenia,
endoskeletárna protéza s kýpťovou objímkou laminátovou, plastovou alebo valchovanou objímkou, s mäkkým alebo tuhým individuálnym lôžkom,
ak ide o amputáciu v stehne a exartikuláciu v kolene,
tvar kýpťovej stehennej objímky quadrulaterálny alebo pozdĺžne oválny, ak ide o amputáciu v stehne a exartikuláciu v kolene,
protéza endoskeletárna kanadského typu s panvovým košom, ak ide o exartikuláciu v bedrovom kĺbe.
Použité polotovary a materiály: Chodidlo typu SACH alebo iný porovnateľný typ s vyformovanými prstami, členkový adaptér s ohybom v členkovom kĺbe.
Kýpťové objímky individuálne, výnimočne predhotovené, ostatné diely (predkolenný diel, stehenný diel, kolenný kĺb atď.) polotovarové, kolenný kĺb
s nášľapnou brzdou, bez uzáveru alebo s uzáverom. Môže byť závesné zariadenie.
U týchto poistencov v prípade veľkej záťaže kýpťa je indikované silikónové lôžko, prípadne titanové polotovary a dynamické chodidlá, v prípade veľkej
záťaže protézy kolenný kĺb hydraulický alebo pneumatický. Indikácia je možná až po schválení revíznym lekárom.
e)
režim štyri exteriérový intenzívny, pri ktorom poistenec zvláda náročnejší pohyb v exteriéri. Vozík nepoužíva, zvláda presuny bez opory, zriedka s
barlami alebo paličkou, zvláda chôdzu cez rôzne prekážky (chodníky, kamienky, chôdzu po nepevnom teréne, šikmú plochu) a po schodoch aj bez opory.
Zvláda nastupovanie a vystupovanie do dopravných prostriedkov. Bežne prejde niekoľko sto metrov, zvláda krátky beh bez protézy pomocou dvoch
francúzskych bariel. U poistencov zaradených do tohto režimu je možno použiť v rámci základného funkčného typu rovnaké typy protéz a polotovarov pri
jednotlivých druhoch amputácií ako v IV. režime exteriérovom bežnom.
Použité polotovary a materiály: Chodidlo typu SACH alebo iný porovnateľný typ s vyformovanými prstami, členkový adaptér s ohybom v členkovom kĺbe.
Kýpťové objímky individuálne, ostatné diely (predkolenný diel, stehenný diel, kolenný kĺb atď.) polotovarové, kolenný kĺb s nášľapnou brzdou, bez uzáveru
alebo s uzáverom. Bez závesného zariadenia.
U týchto poistencov v prípade veľkej záťaže kýpťa je indikované silikónové lôžko, prípadne titánové polotovary a dynamické chodidlá, v prípade veľkej
záťaže protézy kolenný kĺb hydraulický alebo pneumatický. Indikácia je možná až po schválení revíznym lekárom.
(2) Výnimku zo zásad pre aplikáciu protéz podľa režimov uvedených v odseku 1 môže dať len revízny lekár príslušnej zdravotnej poisťovne. Ak si
poistenec doplatí rozdiel medzi základným funkčným typom (v rámci režimu, do ktorého bol zaradený) a rozšíreným funkčným typom (kvalitnejšie
odľahčené materiály, kolenný kĺb, chodidlo a pod.,) potom možno vyhotoviť takú ortopedickoprotetickú pomôcku aj bez súhlasu revízneho lekára.
a)
b)
c)
d)
e)
(3) Vyhodnotenie zdravotného stavu a zaradenie do režimu sa vykonáva na základe týchto hľadísk:
zdatnosti kardiovaskulárneho aparátu najmä z hľadiska tolerancie záťaže,
svalová sila poistenca, svalový tonus a pohybový nález,
sebestačnosť pri nasadzovaní ortopedickoprotetickej pomôcky,
mobilita poistenca s ortopedickoprotetickou pomôckou,
lokálny nález na kýpti a nosnosť kýpťa,
299
f) psychologické predpoklady používania protézy.
(4) Po amputácii na horných končatinách sa určuje na základe vyhodnotenia zdravotného stavu poistenca tento funkčný režim používania základného
funkčného typu protézy:
a) režim jedna obmedzený, pri ktorom poistenec používa protézu len na pridržanie predmetov, nevyužíva úchop prstov a iné režimy používania protézy,
pomocou protézy nedokáže zabezpečovať úkony sebaobsluhy. U poistencov zaradených do tohto režimu je možné použiť základný funkčný typ protézy
z nasledovných polotovarov a materiálov:
1. exoskeletárna protéza s kýpťovou objímkou laminátovou, plastovou alebo valchovanou, s pasívnou rukou, ak ide o amputáciu ruky a veľmi dlhý
kýpeť predlaktia,
2. exosteletárna protéza s kýpťovou objímkou laminátovou, plastovou alebo valchovanou, bez ramennej objímky, alebo s ramennou objímkou
valchovanou, plastovou , laminátovou, s pasívnou rukou, ak ide o amputáciu predlaktia,
3. exoskeletárna protéza s laminátovou, plastovou alebo valchovanou kýpťovou objímkou, predlaketný diel valchovaný, plastový, laminátový, prípadne
ramenný kôš laminátový alebo plastový, ak ide o amputáciu ramena až ramenného pletenca, exartikulácia v lakti. Pasívny uzáver lakťového kĺbu a
pasívna ruka.
b) režim dva bežný, pri ktorom poistenec zvláda viac režimov používania protézy ťahovým mechanizmom (uzáver lakťa, úchop prstov), čiastočne dokáže
pomocou protézy zabezpečovať základné úkony sebaobsluhy a stravovania, protézu s pracovnými násadcami využíva obmedzene pri práci. U poistencov
zaradených do tohto režimu je možné použiť základný funkčný typ protézy z nasledovných polotovarov a materiálov:
1. exoskeletárna protéza s kýpťovou objímkou laminátovou, plastovou alebo valchovanou, s rukou s možnosťou úchopu ťahom druhej ruky, ak ide o
amputáciu ruky a veľmi dlhý kýpeť predlaktia,
2. exoskeletárna protéza s kýpťovou objímkou laminátovou, plastovou alebo valchovanou, bez ramennej objímky, alebo s ramennou objímkou
valchovanou, plastovou, laminátovou, s rukou s možnosťou úchopu ťahom druhej ruky, ak ide o amputácia predlaktia,
3. exoskeletárna protéza s kýpťovou objímkou laminátovou, plastovou alebo valchovanou, predlaketný (ramenný) diel valchovaný, plastový,
laminátový, prípadne ramenný kôš laminátový alebo plastový, ak ide o amputáciu ramena až ramenného pletenca, exartikuláciu, v lakti. Protéza
s aktívnym ovládaním ruky alebo lakťa jedným ramenným ťahom, prípadne úchopu ruky ťahom druhej ruky.
c)
režim tri intenzívny, pri ktorom poistenec zvláda viac režimov používania protézy ťahovým mechanizmom uzáver lakťa, úchop ruky, pomocou protézy
dokáže zabezpečovať základné úkony sebaobsluhy a stravovania, protézu i bez pracovných nástavcov využíva pri práci. U poistencov zaradených do tohto
režimu je možné použiť základný funkčný typ protézy z týchto polotovarov a materiálov:
1. exoskeletárna protéza s kýpťovou objímkou laminátovou, plastovou alebo valchovanou, s rukou s možnosťou úchopu aktívnym ramenným ťahom, ak
ide o amputáciu ruky a veľmi dlhý kýpeť predlaktia,
2. exoskeletárna protéza s kýpťovou objímkou laminátovou, plastovou alebo valchovanou, bez ramennej objímky alebo s ramennou objímkou,
valchovanou, plastovou, laminátovou, s rukou s možnosťou úchopu aktívnym ťahom, ak ide o amputáciu predlaktia,
3. exoskeletárna protéza s kýpťovou objímkou laminátovou, plastovou alebo valchovanou, predlakťový (ramenný) diel valchovaný, plastový,
laminátový, prípadne ramenný kôš laminátový alebo plastový, protéza s aktívnym ťahovým ovládaním ruky a lakťa, ak ide o amputáciu ramena až
ramenného pletenca a exartikuláciu v lakti,
4. endoskeletárna protéza s kýpťovou objímkou laminátovou alebo plastovou, predlakťový (ramenný), prípadne ramenný kôš laminátový alebo
plastový, protéza s aktívnym ťahovým ovládaním ruky a lakťa, ak ide o amputáciu ramena až ramenného pletenca a exartikuláciu v lakti.
300
a)
b)
c)
d)
e)
f)
(5) Vyhodnotenie zdravotného stavu a zaradenie do režimu sa vykonáva na základe týchto hľadísk:
svalová sila poistenca a pohybový nález,
sebestačnosť pri nasadzovaní ortopedickoprotetickej pomôcky,
funkčné ovládanie ortopedickoprotetickej pomôcky,
lokálny nález na kýpti a nosnosť kýpťa,
ďalšie pridružené ochorenia,
psychologické predpoklady používania protézy.
(6) Ak si poistenec doplatí rozdiel medzi základným funkčným typom (v rámci režimu, do ktorého bol zaradený) a rozšíreným funkčným typom (napr.
kvalitnejšie odľahčené materiály, kolenný kĺb, chodidlo a pod.), potom je možné vyhotoviť takú ortopedickoprotetickú pomôcku aj bez súhlasu revízneho
lekára.
(7) Po vykonaní amputácie končatiny sa do 14 dní zasiela Jednotné hlásenie o vykonanej amputácii (tlačivo ŠEVT) spádovému oddeleniu ortopedickej
protetiky, v ktorom je poistenec zaevidovaný, prípadne zaradený do režimu používania pomôcky a poskytuje sa mu dispenzárna starostlivosť. Ďalšiu
dispenzarizáciu a určenie režimu používania ortopedickoprotetickej pomôcky podľa zásad uvedených v odsekoch 8 až 16 môže vykonávať zdravotnícke
zariadenie, v ktorom pracuje predpisujúci lekár.
(8) Exoskeletárna protéza je protéza s obvodovou nosnosťou, pri použití ktorej sa hmotnosť poistenca v prevažnej časti konštrukcie protézy prenáša na
podložku po obvode pomôcky.
(9) Endoskeletárna protéza je protéza s centrálnou nosnosťou, pri použití ktorej sa hmotnosť poistenca prenáša na podložku trubkovou konštrukciou
v strede protézy.
(10) Protéza privykacia sa poskytuje poistencovi po amputácii na hornej končatine alebo dolnej končatine ako prvé vyhotovenie ortopedickoprotetickej
pomôcky na preklenutie obdobia do stabilizácie amputačného kýpťa, keď možno aplikovať prvé definitívne vyhotovenie protézy. Konštrukčne môže byť
exoskeletárna alebo endoskeletárna s individuálnou objímkou alebo predhotovenou objímkou, s kýpťovým lôžkom alebo bez lôžka. Protéza privykacia sa
indikuje a aplikuje v zdravotníckom zariadení, ktoré poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v nadstavbovom špecializačnom odbore ortopedická protetika
alebo v základnom špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, kde sa vykoná celkové vyhodnotenie zdravotného stavu poistenca a
určí sa, do akého režimu používania ortopedickoprotetických pomôcok je možné poistenca zaradiť.
(11) Protéza prvá definitívna sa poskytuje poistencovi po amputácii na hornej končatine alebo dolnej končatine ako následné vyhotovenie
ortopedickoprotetickej pomôcky po stabilizácii celkového i lokálneho stavu poistenca, t. j. vtedy ak najmenej pol roka nie sú pravdepodobné také zmeny
zdravotného stavu, ktoré by si vyžadovali úpravu predpísanej protézy alebo predpísanie novej. Typ tejto protézy sa predpisuje po celkovom vyhodnotení
zdravotného stavu poistenca a opakovanom stanovení režimu používania ortopedickoprotetických pomôcok, do ktorého je možné poistenca zaradiť. Overenie
správnosti režimu, do ktorého bol poistenec zaradený, sa vykoná po prevzatí tejto protézy v zdravotníckom zariadení, ktoré poskytuje ústavnú zdravotnú
301
(12) Opakované definitívne vyhotovenie protézy štandardnej exoskeletárnej a endoskeletárnej možno predpísať len také, aké sa určilo pri prvom
definitívnom vyhotovení v rámci režimu, do ktorého bol poistenec zaradený. Preradenie do iného režimu v súlade s aktuálnou zmenou zdravotného stavu je
možné u poistenca vykonať podľa zásad uvedených v odsekoch 1 až 11 a 13.
(13) Protéza končatín pre poistenca do 18 rokov sa poskytuje podľa rovnakých zásad ako protéza pre poistenca nad 18 rokov; úhrada opakovanej
definitívnej protézy je možná dvakrát ročne podľa vývinu poistenca.
(14) Špeciálna protéza je každá protéza, pri konštrukcii ktorej sa použili
a) osobitné odľahčené materiály titán, karbón, celokarbónová kýpťová objímka a silikónové kýpťové lôžko,
b) hydraulické alebo pneumatické kolenné kĺby, rotačné predkolenné adaptéry, rotačné adaptéry kolenných kĺbov, dynamické chodidlá alebo
špeciálne individuálne konštruované chodidlá ako špeciálne polotovary cenovo výrazne prevyšujúce bežné vyhotovenia protéz.
(15) Na základe vyšetrenia poistenca sa indikujú protézy uvedené odsekoch 9 až 14 odôvodnené predpisujúcim lekárom. Technická pripravenosť na
zhotovenie indikovanej protézy sa potvrdí technickým pracoviskom zaoberajúcim sa výrobou protéz. Na výrobu špeciálnych protéz sa vyžaduje súhlas
revízneho lekára príslušnej zdravotnej poisťovne okrem súhlasu na použitie polotovarov (adaptéry, členkové kĺby, kolenné kĺby a bedrové kĺby, ramenné kĺby,
lakťové kĺby a zápästné kĺby, trubky a iné súčasti protéz) z titánu a karbónu, ktorých cena je nižšia ako cena funkčne ekvivalentných polotovarov zo
štandardných materiálov (dural, ortopedická oceľ, nerez).
C. POSKYTOVANIE ŠPECIÁLNYCH PROTÉZ HORNÝCH KONČATÍN A DOLNÝCH KONČATÍN
(1) Všeobecná kontraindikácia na poskytovanie špeciálnych protéz horných končatín a dolných končatín je kontaktná alergia na niektorý z osobitných
materiálov.
(2) Protézy, v ktorých sú použité osobitné materiály alebo špeciálne polotovary je možné poskytovať v nasledovných v prípadoch:
a) osobitné materiály cenovo výrazne prevyšujúce bežne používané materiály pri výrobe protéz :
1. titán a karbón, ktorý sa používa pri potrebe zníženia energetického výdaja odľahčením pomôcky u poistenca s ochorením kardiovaskulárneho
alebo respiračného aparátu alebo pri potrebe zvýšenej nosnosti protézy u poistenca napríklad v dôsledku jeho vysokej hmotnosti, pri výkone
fyzicky náročného povolania (nosenie záťaže, dlhodobá chôdza a pod).
2. celokarbónová (uhlíková) kýpťová objímka, pri ktorej sa ako vystužený materiál plošne použilo viac ako 30 % karbónovej tkaniny; používa sa
pri potrebe zníženia energetického výdaja odľahčením pomôcky u poistenca s ochorením kardiovaskulárneho alebo respiračného aparátu a
v dôsledku toho so znížením ovládania protézy alebo mobility poistenca, pri potrebe zvýšenej pevnosti (nosnosti) protézy u poistenca
napríklad v dôsledku jeho vysokej hmotnosti alebo pri výkone fyzicky náročného povolania (nosenie záťaže, dlhodobá chôdza a pod.).
302
3. silikónové kýpťové lôžko, ktoré sa používa pri potrebe pevnejšej fixácie protézy na kýpeť v náročných pracovných prevádzkach alebo pri
iných pohybových aktivitách (dlhodobá chôdza, šoférovanie a pod.) alebo pri potrebe ochrany citlivého kýpťa (napr. u diabetického poistenca,
u poistenca so zjazvenými kýpťami, pri extrémne chudom kýpti a pod.).
b) špeciálne polotovary cenovo výrazne prevyšujúce bežne používané polotovary na výrobu protéz:
1. hydraulické kolenné kĺby, ktoré sa používajú pri potrebe zvýšenej pevnosti (nosnosti) protézy u poistenca napríklad v dôsledku jeho vysokej
hmotnosti, pri výkone fyzicky náročného povolania (nosenie záťaže, dlhodobá chôdza a pod.) alebo v pracovnom zaradení a pri bežných alebo
intenzívnych pohybových aktivitách pri zvýšených nárokoch na životnosť protézy a biomechaniku chôdze (mimo športových činností).
2. pneumatické kolenné kĺby (i s elektronickým ovládaním) ktoré sa používajú pri potrebe zníženia energetického výdaja u poistenca
s ochorením kardiovaskulárneho alebo respiračného aparátu alebo v pracovnom zaradení a pri bežných pohybových aktivitách pri zvýšených
nárokoch na biomechaniku chôdze (mimo športových činností).
3. rotačné predkolenné adaptéry, ktoré sa používajú v pracovnom zaradení a pri bežných pohybových aktivitách pri potrebe rýchlej zmeny smeru
pohybu, rýchleho otočenia (rotácie) poistenca.
4. rotačné adaptéry ku kolenným kĺbom, ktoré sa používajú pri potrebe zloženia protézy počas prepravy poistenca na pracovisko v osobnom
motorovom vozidle.
5. dynamické chodidlá, ktoré sa používajú v pracovnom zaradení alebo pri iných pohybových aktivitách okrem športovej činnosti, pri potrebe
rýchlej zmeny smeru pohybu, rýchleho uvedenia do pohybu alebo zastavenia poistenca, pri postihnutiach váhonosných kĺbov končatín, alebo
pri potrebe lepšieho kontaktu s podlahou; špeciálne individuálne konštruované chodidlá, ktoré sa používajú pri potrebe vysokej odolnosti voči
zaťaženiu pri prácach alebo pri iných pohybových aktivitách okrem športových aktivít s extrémnou záťažou dolných končatín v členitom
teréne alebo nestabilnom teréne.
(3) K ortopedickoprotetickej pomôcke sa poskytuje sériovo vyrábané príslušenstvo potrebné na používanie tejto pomôcky alebo na zmiernenie ťažkostí
spojených s jej používaním. Príslušenstvo sa predpisuje v zdravotníckom zariadení, v ktorom sa poistencovi predpísala a vydala pôvodná zdravotnícka
pomôcka. Príslušenstvo sa vydáva pri preberaní ortopedickoprotetickej pomôcky.
D. POSKYTOVANIE MYOELEKTRICKÝCH ALEBO HYBRIDNÝCH PROTÉZ HORNÝCH KONČATÍN
(1)
Myoelektrická alebo hybridná protéza horných končatín sa indikuje a predpisuje po predchádzajúcom vyšetrení poistenca v zdravotníckom zariadení,
ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť v nadstavbovom špecializačnom odbore ortopedická protetika alebo v základnom špecializačnom odbore fyziatria,
balneológia a liečebná rehabilitácia; vyšetreniu predchádza absolvovanie cielenej rehabilitačnej liečby a vytypovanie konkrétneho typu myolelektrickej
protézy; na predpísanie protéz sa vyžaduje súhlas revízneho lekára príslušnej zdravotnej poisťovne.
(2)
Myoelektrická alebo hybridná indikuje:
a.
u detí do 18 rokov s obojstranným vrodeným alebo získaným chýbaním (amputáciou) horných končatín,
b.
u detí do 18 rokov s jednostranným vrodeným alebo získaným chýbaním (amputáciou) jednej hornej končatiny bez ohľadu na funkčný stav
zachovanej hornej končatiny,
c.
u dospelých s obojstranným získaným chýbaním (amputáciou) horných končatín; na základe verejného zdravotného poistenia sa uhrádza jedna
myoelektrická alebo hybridná protéza,
303
d.
(3)
u dospelých s jednostranným získaným chýbaním (amputáciou) dominantnej hornej končatiny.
Myoelektrická alebo hybridná protéza hornej končatiny sa aplikuje, ak sú splnené tieto predpoklady:
a.
dobre zhojený, dostatočne dlhý amputačný kýpeť s dobrým svalovým a kožným krytom tak, aby umožňoval spoľahlivú fixáciu protézy na
kýpti,
b.
dostatočná funkcia svalstva kýpťa (najmä flexorových a extenzorových svalových skupín) a ostatku končatiny z hľadiska tonizácie svalstva,
jej aktívnej i pasívnej hybnosti,
c.
dostatočná diferenciácia tonusu antagonistických svalových skupín potrebných na ovládanie protézy,
d.
dostatočná veľkosť a diferenciácia elektrických myopotenciálov svalstva, veľkosť akčných myoelektrických potenciálov je minimálne 20 mV,
e.
psychické predpoklady a intelektové predpoklady na ovládanie tejto protézy potvrdené psychologickým vyšetrením,
f.
optimálna spolupráca poistenca pri procese vyšetrenia a aplikácie protézy,
g.
splnenie časového faktora.
(4) Časový faktor podľa odseku 3 písm. g) je splnený, ak u:
a.
poistenca staršieho ako 15 rokov sa aplikácia protézy vykoná najneskôr do jedného roka po amputácii,
b.
poistenca do 15 rokov so získanou amputáciou sa aplikácia protézy vykoná do dvoch rokov od amputácie,
c.
dieťaťa s vrodenou amputáciou sa aplikácia protézy vykoná vo veku 2,5 až 4 rokov; dovtedy je indikovaná pasívna protéza.
(5) Indikáciami na aplikáciu myoelektrickej alebo hybridnej protézy sú tieto postihnutia:
a.
amputácia predlaktia stredná, dlhá a krátka,
b.
exartikulácia v lakťovom kĺbe,
c.
amputácia ramena stredná, dlhá a krátka,
d.
exartikulácia v ramennom kĺbe.
(6) Kontraindikácie na aplikáciu myoelektrickej alebo hybridnej protézy sú:
a) absolútne
1.
výrazná atrofia svalstva so zníženou svalovou funkciou,
2.
nízka tonizácia a nedostatočná diferenciácia antagonistických svalových skupín (napriek adekvátnej rehabilitácii),
3.
opakované nameranie nízkych alebo nedostatočne diferencovaných hodnôt myoelektrických potenciálov svalov potrebných na ovládanie
protézy,
4.
kontraktúra v priľahlom kĺbe znemožňujúca aktívne ovládanie protézy,
5.
neschopnosť poistenca z psychickej stránky alebo intelektuálnej stránky prijať a ovládať myoelektrickú protézu,
6.
zlý celkový zdravotný stav poistenca (kachexia, demencia a pod),.
7.
nespolupráca poistenca pri procese vyšetrenia a aplikácie protézy,
b) relatívne
1.
nezhojená operačná rana,
2.
ultrakrátky, alebo enormne dlhý amputačný kýpeť,
304
3.
4.
5.
6.
rozsiahle plošné jazvy na amputačnom kýpti deformujúce kýpeť, adherujúce ku spodine,
prominujúca distálna časť kosteného kýpťa pod kožu, bez dostatočného svalového krytu,
non myoplastická amputácia,
prekročenie časového faktora (odsek 2).
E. POSKYTOVANIE PROTÉZY ŠPECIÁLNEJ STEHENNEJ ENDOSKELETÁRNEJ DOLNEJ KONČATINY S MIKROPROCESOROM
RIADENÝM HYDRAULICKÝM KOLENNÝM KĹBOM
(1) Protéza špeciálna stehennej endoskeletárnej dolnej končatiny s mikroprocesorom s riadeným hydraulickým kolenným kĺbom je určená pre pacienta s
amputáciou so stupňom aktivity 3 (neobmedzená chôdza v exteriéri), a so stupňom aktivity 4 (neobmedzená chôdza v exteriéroch) s osobitne vysokými
nárokmi a aspoň jedným z nasledujúcich nálezov:
(a) ďalšie ochorenia alebo komplikácie v dôsledku poranenia zosilňujú postihnutie v dôsledku amputácie (napr. kontralaterálna nestabilita kĺbov,
artróza kĺbov dolnej končatiny, kontralaterálna amputácia v úrovni pod kolenom, amputácia hornej končatiny, komplikácie v oblasti chrbtice a
panvy, mnohopočetné postihnutia),
(b) značné neuromuskulárne deficity končatín vrátane deficitov motoriky pahýľa (napr. paréza plexu),
(c) pracujúci so zamestnaním vyžadujúcim vysokú mieru bezpečnosti alebo dlhú dobu chôdze a státia,
(d) dobre chodiace osoby s jednostrannou exartikuláciou v bedrovom kĺbe a pacienti s hemipelvektómiou,
(e) osoby vychovávajúce deti do 6 rokov,
(f) často chodiaci po schodoch (viac ako 100 za deň), po svahoch alebo nerovnom teréne,
(g) aktívny pacient zvládajúci rýchlu chôdzu alebo chodiaci denne dlhé trasy (viac ako 5 km).
(2) Kontraindikáciou na aplikáciu protézy špeciálnej stehennej endostelárnej dolnej končatiny s mikroporcesorom s riadeným hydraulickým kolenným
kĺbom je amputácia so stupňom aktivity 1 (chôdza v interiéroch) a stupňom aktivity 2 (obmedzená chôdza v exteriéroch).
F. POSKYTOVANIE ORTOPEDICKEJ OBUVI INDIVIDUALNEJ
(1) Ortopedická obuv individuálna je určená pre poistenca s takým ochorením dolných končatín a ich tvarovými zmenami a funkčnými zmenami, ktoré
znemožňujú používanie konfekčnej obuvi bez toho, aby prišlo k zhoršovaniu ochorenia alebo postihnutia dolných končatín.
(2) Ortopedická obuv individuálna je :
(a) Jednoduchá polotovarová, jednoduchá ortopedická obuv,
(b) zložitá ortopedická obuv,
(c) veľmi zložitá ortopedická obuv.
(3) Indikáciami na predpísanie jednoduchej ortopedickej obuvi individuálnej sú kombinácie najmenej troch z týchto postihnutí:
(a) priečne plochá noha,
305
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
pozdĺžne plochá noha (III. stupňa podľa Godunova),
plocho vbočená noha kontrahovaná,
vbočený palec do 45 stupňov,
stuhnutý bolestivý palec,
kladivkový prst ak flexia v medzičlánkovom kĺbe je 45 až 90 stupňov,
skrížené prsty,
prídatné kôstky na nohe alebo kostnaté výrastky väčšieho rozsahu,
rozsiahla bolestivá pätná ostroha,
dvojitá pätná ostroha veľkého rozsahu,
realizovaná korekcia skrátenia dolnej končatiny do 2 cm,
nesebestačnosť pri obúvaní, napríklad pri obmedzenom pohybe väčšieho rozsahu vo veľkých kĺboch dolnej končatiny, keď možno poskytnúť
obuv s osobitnou úpravou na zjednodušenie obúvania.
(4) Indikáciami na predpísanie zložitej ortopedickej obuvi individuálnej sú kombinácie najmenej troch z týchto postihnutí:
(a) priečne plochá noha fixovaná,
(b) pozdĺžne plochá noha (IV. stupňa podľa Godunova),
(c) plocho vbočená noha fixovaná,
(d) vbočený palec ak presahuje uhol 45 stupňov,
(e) kladivkový prst ak flexia v medzičlánkovom kĺbe je väčšia ako 90 stupňov,
(f) skrížené prsty veľkého rozsahu s trofickými zmenami,
(g) prídatné kôstky na nohe alebo kostné výrastky väčšieho rozsahu s trofickými zmenami,
(h) dvojitá päta veľkého rozsahu s trofickými zmenami,
(i) nadpočetný prst na nohe,
(j) chronické edémy nohy a predkolenia rôznej etiológie,
(k) čiastočné alebo úplné ochrnutie dolnej končatiny,
(l) realizovaná korekcia skrátenia dolnej končatiny 2,1 až 5 cm,
(m) pooperačné a poúrazové deformácie nohy a členkového kĺbu s trvalým funkčným a štrukturálnym postihnutím,
(n) stavy po amputáciách prstov bez podstatného narušenia jej statokinetických funkcií,
(o) artritické a artrotické deformácie nohy a členkového kĺbu,
(p) nesebestačnosť pri obúvaní, napr. pri obmedzenom pohybe väčšieho rozsahu vo veľkých kĺboch dolnej končatiny, kedy je možné poskytnúť
obuv s osobitnou úpravou pre zjednodušené obúvanie.
(5) Indikáciami na predpísanie veľmi zložitej ortopedickej obuvi individuálnej sú poškodenia s veľkými deformitami. Pre túto obuv je nevyhnutná
vlastná stavba ortopedického kopyta podľa modelu nohy. Poskytuje sa pri týchto postihnutiach:
(a) deformovaná noha zvislá, kosozvislá, zvislá a vbočená, hákovitá, oblúkovitá, lukovitá,
(b) reumatické deformity, diabetické deformity a artrotické deformity veľkého rozsahu s trofickými zmenami,
(c) rázštepy a vrodené deformity nohy ťažkého charakteru,
(d) stavy po amputáciách všetkých prstov na nohe a po vyšších amputáciách na nohe s ťažkým postihnutím statokinetických funkcií nohy,
306
(e) realizovaná korekcia skrátenia dolnej končatiny 5,1 cm až 8 cm.
(6) Ortopedická obuv, ktorá sa používa ako priama súčasť ortopedickoprotetickej pomôcky, sa predpíše, ak sa používa spolu s ortopedickoprotetickou
pomôckou ako jej nevyhnutná súčasť.
(7)
Ortopedickoprotetická pomôcka, ktorej priamou súčasťou je ortopedická obuv, je
(a) ortéza dolnej končatiny s vnútorným sandálom,
(b) ortéza dolnej končatiny so strmeňom v topánke,
(c) ortéza dolnej končatiny vyžadujúca z konštrukčného hľadiska aplikáciu ortopedickej obuvi,
(d) štítová protéza a iná protéza dolnej končatiny takej konštrukcie, ktorá z konštrukčného hľadiska neumožňuje aplikáciu konfekčnej obuvi,
(e) realizovaná korekcia skrátenia dolnej končatiny nad 8 cm.
(8) Indikáciami na predpísanie jednoduchej, zložitej, veľmi zložitej ortopedickej obuvi pre poistenca do 18 rokov sú:
(a) kombinácie najmenej troch indikácií uvedené v odsekoch 3 a 4,
(b) indikácie uvedené v odseku 5,
(c) osové úchylky kolien a členkov mierneho stupňa v kombinácii s niektorým postihnutím uvedeným v odsekoch 3 až 5,
(d) osové úchylky kolien a členkov stredného stupňa a ťažkého stupňa,
(e) vybočenie prstov a predpriehlavkových kostí stredného stupňa a ťažkého stupňa.
(9)
Ortopedická obuv sa člení aj
a) podľa výšky zvršku na
1. poltopánkovú obuv, na ktorej zvršok siaha pod členky,
2. členkovú obuv, na ktorej zvršok siaha do 5 cm nad vrchol vnútorného členka;
3. ortopedickú obuv so zvrškom siahajúcim vyššie ako 5 cm nad vrchol vnútorného členka (poloholeňová, holeňová),
b) podľa spôsobu upínania na
1. šnurovaciu obuv,
2. prackovú obuv,
3. obuv s pružienkou,
4. obuv na Velcro upínanie.
(10) Ortopedická obuv s upínaním na zips sa predpisuje iba poistencovi so sťaženou možnosťou zapínania obuvi; neuhrádza sa podšívka z prírodnej
vlasovej usne.
(11) Oprava a úprava ortopedickej obuvi sa uhrádza len, ak sa týka tých častí ortopedickej obuvi, ktoré slúžia na dosiahnutie liečebného účinku.
(12) Ortopedická vložka sa vyrába podľa zosnímaných merných podkladov pre liečbu alebo kompenzáciu chýb, chorôb alebo deformít dolnej končatiny
takého charakteru, ktoré si ešte nevyžadujú aplikáciu ortopedickej obuvi.
307
(13) Ortopedická obuv na protézu sa neposkytuje pri jednostrannom alebo obojstrannom amputovaní končatín, ak sa používa protéza so sériovo
vyrábaným protézovým chodidlom. Ak je na protéze individuálne vyhotovené chodidlo a nie je možné naň obuť konfekčnú obuv, je možné vyhotoviť na
takúto protézu jednoduchú ortopedickú obuv po schválení revíznym lekárom príslušnej zdravotnej poisťovne.
(14) Indikáciami na predpísanie jednoduchých ortopedických vložiek sú diagnózy :
(a) Pedes plani I. a II. stupeň podľa Godunova
(b) Pedes transversoplani
Obsahujúce základné komponenty a materiál: pozdĺžna klenba elastická alebo polotuhá, metatarzálna pelota elastická alebo polotuhá, kožené stielky (teľatina,
bravčovica, kozinka), syntetické stielky na báze tkaného základu (bavlna + tkaný polyester), syntetické stielky na báze netkaného základu (koagulované
polyesterové vlákna), syntetické stielky na základe mikrovlákna (koagulované polyamidové a polyesterové vlákna), PORON stielky - materiály na báze
polyuretánových pien, EVA stielky - materiály na báze etylénvinylacetátu
(15) Indikáciami na predpísanie špeciálnych ortopedických vložiek sú diagnózy :
(a) Pedes plani III.a IV. stupeň podľa Godunova
(b) Pedes transversoplani
alebo hore uvedené dve v kombinácii s :
(a) Pedes planovalgi
(b) Pedes excavati
(c) Hallux valgus
(d) Metatarsalgia
(e) Digiti hamati
(f) Digiti malei
(g) Calcar calcanei
(h) Haglundova päta
(i) Abreviácia DK do 2 cm
(j) Diabetes mellitus
(k) Gonarthrosis
(l) Coxarthrosis
(m) Genua valga/vara
(n) Amputácie časti nohy a prstov
(o) Pes calcaneovalgus
(p) Pes calcaneovarus
(q) Pes equinovalgus
(r) Pes equinovarus
(s) Chondropatia patellae
308
Obsahujúce (okrem základných aj) špeciálne komponenty a materiál :
pozdĺžna klenba tuhá, metatarzálna pelota tuhá, materiály tlmiace nárazy (antišokové), materiály s tvarovou pamäťou, stabilizátory päty elastické, polotuhé
a tuhé, korekčné prvky na supináciu/pronáciu z aglomerovaného korku, korekčné prvky na supináciu/pronáciu z korku napusteného gumou alebo latexom,
antibakteriálne materiály s molekulami striebra, kompozitné materiály, živice na báze styrénu, butadiénu a kaučuku.
(16) Na základe verejného zdravotného poistenia sa neuhrádza
(a) príplatok za urýchlené vyhotovenie ortopedickoprotetickej pomôcky, ktoré nevyplýva zo zdravotnej potreby poistenca; skrátenie riadnej
dodacej lehoty ortopedickoprotetickej pomôcky, ktorú určuje príslušná zdravotná poisťovňa alebo výrobca ortopedickoprotetickej pomôcky,
(b) úprava ortopedickoprotetickej pomôcky takého charakteru, ktorá je na požiadanie poistenca alebo lekára a zlepšuje výzor
ortopedickoprotetickej pomôcky alebo komfort jej nosenia, napr. zmena farby, zmena povrchovej úpravy, výmena materiálu za estetickejší
materiál, ozdobné prvky,
(c) úprava ortopedickoprotetickej pomôcky takého charakteru, ktorá sa vykoná na požiadanie poistenca alebo lekára a zlepšuje úžitkové vlastnosti
ortopedickoprotetickej pomôcky zmenou základného funkčného typu za rozšírený funkčný typ, výmena materiálu za kvalitnejší materiál,
výmena konštrukčného prvku ortopedickoprotetickej pomôcky,
(d) podšívka z prírodnej vlasovej usne z barančiny, ozdobné retiazky, pracky, nity, remene a nášivky, zvýšenie zvršku nad ustanovenú hranicu,
ďalšie úpravy vyžiadané poistencom u ortopedickej obuvi a zvýšenie zvršku nad ustanovenú hranicu podľa odseku 9 písm. a) bod 3
(poloholeňová a holeňová obuv).
309
Limit skupiny L - Vozíky a kočíky, mobilné chodúľky, zdviháky chorých, špeciálne postele a príslušenstvo k nim
PODSKUPINA
NÁZOV DRUHU ZDRAVOTNÍCKEJ
POMÔCKY
L12
ÚPRAVA POMÔCOK SKUPINY L
TRIEDA
MNOŽSTVOVÝ
LIMIT
pri zmene
zdravotného stavu
INDIKAČNÉ
OBMEDZENIA
FINANČNÝ LIMIT
do 50 % ÚZP
zdravotníckych pomôcok
podskupiny L2
do 50 % ÚZP
zdravotníckych pomôcok
podskupín L1,L2,L3,L5
L13
OPRAVA POMÔCOK SKUPINY L
Oprava, úprava pomôcok skupiny L
L12 Úprava zdravotníckej pomôcky skupiny L pre poistenca je upravenie pomôcky do funkčného stavu so zmenou jej konštrukcie z dôvodu
zmeny celkového zdravotného stavu poistenca, zmeny tvaru jeho tela, alebo z dôvodu potreby zmeny funkcie zdravotníckej pomôcky. Úpravu zdravotníckej
pomôcky skupiny L môže indikovať a predpísať lekár FBLR. Úpravu zdravotníckej pomôcky skupiny L je možné vykonať len vtedy, ak jej predbežná
vykalkulovaná cena nepresahuje súčet 50 % obstarávacej ceny tejto pomôcky podľa cenníka výrobcu, ktorý pomôcku upravuje, a 50 % ceny novej
zdravotníckej pomôcky, ktorú by bolo potrebné predpísať v prípade nerealizovania úpravy zdravotníckej pomôcky. V prípade vyššej predbežnej ceny úpravy
je na jej vykonanie potrebný súhlas revízneho lekára príslušnej zdravotnej poisťovne.
L13 Oprava zdravotníckych pomôcok skupiny L je proces navrátenia poškodenej zdravotníckej pomôcky do pôvodného funkčného stavu bez
zmeny jej konštrukcie, ak poškodenie vzniklo opotrebovaním alebo ďalšími neúmyselnými zmenami súvisiacimi s jej bežným používaním.
Opravu zdravotníckej pomôcky skupiny L môže indikovať a predpísať lekár FBLR. Opravu zdravotníckej pomôcky skupiny L je možné zrealizovať len
vtedy, ak predbežná vykalkulovaná cena opravy nepresahuje súčet 50 % obstarávacej ceny tejto pomôcky schváleného cenníka dodávajúcej firmy a 50% ceny
novej zdravotníckej pomôcky, ktorú by bolo potrebné predpísať v prípade nerealizovania opravy zdravotníckej pomôcky. V prípade vyššej vykalkulovanej
ceny opravy je na jej vykonanie potrebný súhlas revízneho lekára príslušnej zdravotnej poisťovne.
310
Limit skupiny N - Pomôcky pre sluchovo postihnutých, načúvacie prístroje a príslušenstvo k nim
TRIEDA
PODSKUPINA
NÁZOV DRUHU
ZDRAVOTNÍCKEJ
POMÔCKY
MNOŽSTVOVÝ
LIMIT
deti do šesť rokov veku vrátane dva kusy za
rok, pri dvoch prístrojoch dva kusy dva razy
za rok
N3
INDIVIDUÁLNA
UŠNÁ
KONCOVKA
deti od sedem do 18 rokov veku vrátane kus
za rok, pri dvoch prístrojoch kus dva razy za
rok
N5
ELEKTROLARYNX
S PRÍSLUŠNSTVOM
N5.2 Príslušenstvo
dospelí kus za štyri roky , pri dvoch
prístrojoch dva kusy za štyri roky
raz za dva roky
311
INDIKAČNÉ OBMEDZENIE
Limit skupiny O - Okuliare a pomôcky pre zrakovo postihnutých a príslušenstvo k nim
PODSKUPINA
O1
RÁM OKULIAROVÝ
TRIEDA
INDIKAČNÉ
OBMEDZENIA
MNOŽSTVOVÝ
LIMIT
O1.1 Rám okuliarový, sériový
raz ročne pre poistenca do 18
rokov veku vrátane
O1.2 Rám okuliarový, individuálny
raz za dva roky
312
PODSKUPINA
TRIEDA
INDIKAČNÉ
OBMEDZENIA
O2
O2.1 Šošovka okuliarová plastová sférická,
ŠOŠOVKA OKULIAROVÁ torická Monofokálna, štandard = index 1,5 HC
O2.2 Šošovka okuliarová plastová sférická,
torická Monofokálna, štandard = index 1,5 HC
MNOŽSTVOVÝ
LIMIT
Refrakcia do +/- 4Dcyl
a súčet do +6/- 8D
pre poistenca do 18 rokov veku
vrátane jeden pár za rok
pri zmene refrakcie o +/-0,5D
pre poistenca do 18 rokov veku
vrátane podľa potreby
Refrakcia do +/-4Dcyl a súčet nad pre poistenca do 18 rokov veku
+6/-8D
vrátane jeden pár za rok
pre poistenca nad 18 rokov jeden
pár za 3 roky
pri zmene refrakcie o +/-0,5D
Refrakcia do +/-4Dcyl
a súčet nad +10/-15D vrátane
O2.3 Šošovka Lentikulárna
podľa potreby
pre poistenca do 18 rokov veku
vrátane jeden pár za rok
pre poistenca nad 18 rokov jeden
pár za 3 roky
pri zmene refrakcie o +/-0,5D
O2.4 Šošovka Vysokoindexová, štandard = index 1,6 – Refrakcia do +/-4Dcyl
1,8 HC
a súčet nad +8/-10D vrátane
podľa potreby
pre poistenca do 18 rokov veku
vrátane jeden pár za rok
pre poistenca nad 18 rokov jeden
pár za 3 roky
pri zmene refrakcie o +/-0,5D
313
podľa potreby
PODSKUPINA
TRIEDA
INDIKAČNÉ
OBMEDZENIA
O2
O2.5 Šošovka okuliarová plastová sférická, torická,
ŠOŠOVKA OKULIAROVÁ Bifokálna, štandard = index 1,5 HC
Strabismus,
MNOŽSTVOVÝ
LIMIT
pre poistenca do 18 rokov veku
vrátane jeden pár za rok
Presbyopia, pri obmedzujúcej
pre poistenca nad 40 rokov veku
vrátane jeden pár za 3 roky
poruche pohybového aparátu
horných končatín chronického
charakteru, pri poruche
pohybového aparátu dolných
končatín chronického charakteru,
ktoré vyžaduje trvalé používanie
francúzskych bariel
O2.6 Šošovka okuliarová plastová sférická,
torická, Multifokálna, štandard = index 1,5 HC
Pseudofakia
pre poistenca do 40 rokov veku
vrátane jeden pár za 3 roky
O2.7 Šošovka okuliarová plastová Prizmatická,
štandard = index 1,5 HC
Strabizmus, diplopia
pre poistenca do 18 rokov veku
vrátane, jeden pár za rok
pre poistenca nad 18 rokov veku
vrátane, jeden pár za 3 roky
O2.8 Šošovka Fotochromatická, štandard = index 1,5
HC
podľa potreby
pri zmene refrakcie o +/-0,5D
Fotofobia pri dystrofických
pre poistenca do 18 rokov veku
ochoreniach sietnice,
vrátane jeden pár za rok
pri afakii, pri degenerácii dúhovky
pre poistenca nad 18 rokov veku
a vráskovca,
pri anomáliách funkcie zrenice, jeden pár za 3 roky
podlieha schváleniu revízneho
lekára
pri zmene refrakcie o +/-0,5D
314
podľa potreby
PODSKUPINA
TRIEDA
INDIKAČNÉ
OBMEDZENIA
O3
O3.1 Šošovka kontaktná mäkká
ŠOŠOVKA KONTAKTNÁ
maximálne 4 balenia ročne
Refrakcia nad +/-8D,
anizometropia nad +/-3D, afakia,
amblyopia do 10 rokov, ak nie je
možná okuliarová alebo operačná
korekcia
jeden pár za rok
O3.2 Šošovka kontaktná tvrdá
Keratokónus, iregulárny
astigmatizmus
O3.3 Šošovka kontaktná, hybridná
jeden pár za rok
Keratokónus, iregulárny
astigmatizmus pri neznášanlivosti
tvrdej kontaknej šošovky
O3.4 Šošovka kontaktná, oklúzna
Strabizmus, diplopia, amblyopia maximálne 4 balenia za rok počas
do 10 rokov
liečby
O4
PROTÉZA OČNÁ, EPITÉZA O4.1 Protéza očná individuálna akrylátová
Atrofia očnej gule, zánik očnej
gule
O4.2 Epitéza tvárová silikónová individuálne
zhotovená – epitéza orbity
O8
APLIKÁCIA
MNOŽSTVOVÝ
LIMIT
O8.1 Prvá aplikácia sklenenej a akrylátovej protézy
vrátane vyšetrenia a zacvičenia
O8.3 Prvá aplikácia mäkkej kontaktnej šošovky
315
v prvom roku 2 kusy, potom 2
kusy za 2 roky
kus za dva roky
Podmienky úhrady okuliarových šošoviek a kontaktných šošoviek
Okuliarové šošovky a kontaktné šošovky, pri ktorých je v tomto zozname výrobca označený skratkou VAR (rôzni výrobcovia), sa na základe verejného
zdravotného poistenia uhrádzajú nasledovne:
(1) Základný funkčný typ zdravotníckej pomôcky, ktorý poskytuje poistencovi vyhovujúci funkčný efekt, sa uhrádza plne na základe verejného zdravotného
poistenia, a to najviac do výšky maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku uvedenej v tomto zozname.
(2) Rozšírený funkčný typ zdravotníckej pomôcky, ktorý poskytuje poistencovi rozšírené funkčné využitie, lepší estetický vzhľad, menšiu hmotnosť alebo má
iné pozitívne vlastnosti ako základný funkčný typ, ktoré nie sú pre objektívne zistený zdravotný stav poistenca nevyhnutné, sa uhrádza plne alebo
čiastočne na základe verejného zdravotného poistenia, a to najviac do výšky maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku
uvedenej v tomto zozname.
316
Limit skupiny Z – Základné dentálne materiály, stomatologické náhrady a čelustnoortopedické apartáty
PODSKUPINA
Z1
DENTÁLNE MATERIÁLY
Z2
INDIVIDUÁLNE
ZHOTOVOVANÉ
STOMATOLOGICKÉ
NÁHRADY
Z3
INDIVIDUÁLNE
ZHOTOVOVANÉ
ČEĽUSTNOORTOPEDICKÉ
APARÁTY
TRIEDA
MNOŽSTVOVÝ
LIMIT
INDIKAČNÉ
OBMEDZENIA
Z2.1 Fixné náhrady
Z2.2 Snímateľné náhrady
Z 2.3 Rekonštrukčné náhrady
jedenkrát za päť rokov
jedenkrát za tri roky
jedenkrát za tri roky
Z 3.1 Snímateľné čeľustnoortopedické
aparáty
jedna liečba do 18. roku veku
poistenca
doba liečby najviac štyri roky
doba retencie najviac jeden rok, do 18.
roku medicínsky odôvodnená anomália
Z 3.2 Fixné čeľustnoortopedické aparáty
jedna liečba do 18. roku veku
poistenca
doba liečby najviac dva roky
doba retencie jeden rok, do 18. roku
medicínsky odôvodnená anomália
317
Podmienky poskytovania individuálne zhotovovaných stomatologických náhrad a individuálne zhotovovaných čeľustnoortopedických aparátov
(1) Individuálne zhotovované stomatologické náhrady a individuálne zhotovované čeľustnoortopedické aparáty sa vyhotovujú poskytovateľmi
stomatologickej zdravotnej starostlivosti a zubnými technikami na objednávku poskytovateľa stomatologickej zdravotnej starostlivosti.
(2) Individuálne zhotovované stomatologické náhrady a čeľustnoortopedické aparáty uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia sa zhotovujú zo
štandardných a povolených materiálov, pri dodržaní štandardných postupov. Základné dentálne materiály pri zhotovovaní stomatologických náhrad
a čeľustnoortopedických aparátov sú dentálne živice na báze polymethylmetakrylátu a dentálne zliatiny na báze chrómkobaltu.
(3) Individuálne zhotovované stomatologické náhrady fixné, individuálne zhotovované stomatologické náhrady snímateľné a individuálne zhotovované
čeľustnoortopedické aparáty sa rozdeľujú do týchto podskupín:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Z 2 Stomatologické náhrady,
2.1 Fixné náhrady,
2.2 Snímateľné náhrady,
2.3 Rekonštrukčné náhrady,
3 Čeľustnoortopedické aparáty,
3.1 Snímateľné čeľustnoortopedické aparáty,
3.2 Fixné čeľustnoortopedické aparáty.
(4) Úžitková doba snímateľných individuálne zhotovovaných stomatoprotetických náhrad je tri roky a individuálne zhotovovaných fixných náhrad
minimálne päť rokov, ak je zdravotnícka pomôcka funkčná nevzniká automaticky nárok na novú zdravotnícku pomôcku. Ak z hľadiska zdravotného stavu
je potrebné zhotovenie novej zdravotníckej pomôcky pred uplynutím doby životnosti stomatoprotetických náhrad, medicínsky sa táto požiadavka
zdôvodní v zdravotnej dokumentácii.
(5) Individuálne zhotovené zdravotnícke pomôcky - člen mostíka celokovový liaty s kódom 12107 a člen mostíka fazetovaný liaty s kódom 12108 po zub
trojku (vrátane) sa uhrádzajú do dovŕšenia 18. roku veku poistenca po predchádzajúcom schválení revíznym lekárom zdravotnej poisťovne. Predpokladom
schválenia je ukončený koreňový vývoj.
(6) Plne alebo čiastočne uhrádzaná liečba individuálne zhotovovaným čelustnoortopedickým snímateľným aparátom alebo individuálne zhotovovaným
čelustnoortopedickým fixným aparátom jedenkrát do dovŕšenia 18. roku veku poistenca podľa indikácií uvedených v odseku 7. Komplexná
čeľustnoortopedická liečba na základe verejného zdravotného poistenia sa neuhrádza opakovane. Opakovaná liečba sa uhrádza na základe verejného
zdravotného poistenia, ak poistenec z iného ako zdravotného dôvodu neprerušil liečbu na viac ako šesť mesiacov.
O dôvodoch prerušenia liečby sa informuje bezodkladne príslušná zdravotná poisťovňa poistenca. Opakovaná liečba sa poskytuje po schválení revíznym
lekárom.
318
(7) Pri recidíve čeľustnoortopedickej anomálie, ktorá je medicínsky odôvodnená, sa uhrádza aj pokračovanie pôvodnej liečby, po predchádzajúcom schválení
revíznym lekárom.
(8) Liečba čeľustnoortopedických anomálií sa uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia podľa závažnosti, ak
a) v kategórii I. sú chyby, ktoré závažným spôsobom narušujú funkciu stomatognátneho systému a tým celkového zdravia; sú plne hradené na základe
verejného zdravotného poistenia do dovŕšenia 18. roku veku poistenca; pri individuálne zhotovovaných snímateľných čelustnoortopedických
aparátoch a individuálne zhotovovaných fixných aparátoch je úhrada označená znakom "I"; do I. kategórie patria tieto odchýlky:
1. skeletálne otvorený zhryz, pri ktorom je vzájomný kontakt zubov-antagonistov v bočných úsekoch redukovaný na 6 párov a menej,
2. nonoklúzia bočných zuboradí,
3. pravá progénia,
4. chyby čeľustí triedy Angle II/1 s incizálnym schodíkom 9 mm a viac,
5. rázštepy pery, čeľustí, podnebia a iné ťažké vrodené chyby tváre a čeľustí, ktoré sa ošetrujú s úplnou úhradou bez obmedzenia veku,
b) v kategórii II. sú chyby, ktoré neovplyvňujú závažným spôsobom žuvacie schopnosti. Ich liečba sa uhrádza čiastočne na základe verejného
zdravotného poistenia so spoluúčasťou poistenca do dovŕšenia 18. roku. Pri individuálne zhotovovaných snímateľných a fixných aparátoch je
čiastočná úhrada označená znakom "S".
Do II. kategórie patria tieto odchýlky :
1. otvorený zhryz v rozsahu trvalých rezákov 2 mm a viac,
2. skrížený zhryz rezákov a skrížený zhryz s núteným vedením sánky,
3. nonoklúzia 2 párov antagonistov v jednom laterálnom segmente okrem zubov múdrosti,
4. hlboký zhryz s traumatizáciou gingívy,
5. protrúzne chyby s incizálnym schodíkom 4,5 – 9 mm,
6. hypodoncia štyroch a viacerých trvalých zubov,
7. retencia, palatinálna poloha a aplázia trvalého očného zuba, nedostatok miesta 5 mm a viac,
8. retencia trvalého horného rezáka,
9. výrazná rotácia očných zubov a rezákov nad 30° a vestibulárna dystopia očných zubov.
Liečba čeľustnoortopedickými aparátmi a poskytovanie stomatologických náhrad, ktoré sa realizuje v rámci predoperačnej prípravy a pooperačného
doliečovania (progénne stavy, skeletálne otvorené zhryzy, poúrazové stavy, vrodené vývojové chyby, onkologické ochorenia), pri rázštepoch, po
rázštepových stavoch a ochoreniach temporomandibulárneho kĺbu (náhryzové dlahy) sa uhrádza bez obmedzenia veku na základe verejného zdravotného
poistenia.
319
Strana 320
Vestník MZ SR 2011
Čiastka 37-48
Časť C – Vysvetlivky a zoznam skratiek
čr
PODSK
KOD
NAZ
DOP NAZ
MJD
VYR
ŠTÁT
AKC
ÚZP
ÚZP deti
PRO / ZP
DOP
DOP %
číselný znak
KN
MCV
SÚ
I
S
ind.
ks
bal
pár
KT. II.,III.,IV.
DPH
sll
číslo riadku
skupina zdravotníckych pomôcok
kód zdravotníckej pomôcky
názov alebo opis zdravotníckej pomôcky
doplnok k názvu alebo opisu zdravotníckej pomôcky
merná jednotka
skratka výrobcu zdravotníckej pomôcky
štát, v ktorom sídli výrobca zdravotníckej pomôcky
maximálna cena zdravotníckej pomôcky u držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej
starostlivosti alebo očnej optiky
maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku
maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku pre poistenca do
dovŕšenia 18. roku veku
preskripčné obmedzenie a obmedzenie úhrady zdravotnej poisťovne na jej predchádzajúci
súhlas
Ak je v stĺpci uvedené označenie „ZP“, zdravotnícka pomôcka sa uhrádza na základe
verejného zdravotného poistenia len po predchádzajúcom súhlase zdravotnej poisťovne.
maximálna výška doplatku poistenca za zdravotnícku pomôcku
maximálna výška doplatku poistenca za zdravotnícku pomôcku v percentách
položka alebo podpoložka kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka
maximálna cena zdravotníckej pomôcky od výrobcu alebo dovozcu v eurách bez dane
z pridanej hodnoty
spôsob úhrady
zdravotnícka pomôcka plne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia
zdravotnícka pomôcka čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia
so zdravotnou poisťovňou dohodnutá maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za
zdravotnícku pomôcku
kus
balenie
dva kusy v jednom balení
stupeň kompresívneho účinku
sadzba dane z pridanej hodnoty v percentách
kód označujúci odbornú špecializáciu lekárov a pracovníkov v zdravotníctve
Zoznam skratiek v preskripčnom obmedzení
Skratka
ANG
CCH
DER
FON
GYN
CHI
INT
NCH
ONK
Vysvetlenie
lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore angiológia
lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore cievna chirurgia
lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore dermatovenerológia
lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore foniatria
lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo
lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore chirurgia
detská chirurgia
lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore vnútorné lekárstvo
lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore neurochirurgia
lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore klinická onkológia
radiačný onkológ
pediatrická hematológia a onkológia
sll
056
068
018
044
009
010
107
001
037
019
043
329
Čiastka 37-48
OPR
OPH
ORN
ORT
PCH
RHB
STO
TRA
UCH
Vestník MZ SR 2011
onkológia v chirurgii
onkológia v urológii
onkológia v gynekológii
lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore ortopedická protetika
lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore oftalmológia
pediatrická oftalomológia
lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore otorinolaryngológia
*/ s certifikátom akreditovaného pracoviska na predpisovanie načúvacích
prístrojov
lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore ortopédia
pediatrická ortopédia
lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore plastická chirurgia
lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore fyziatria, balneológia
a liečebná rehabilitácia
lekár stomatológ, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializovanom
odbore
stomatológia
čeľustná ortopédia
maxilofaciálna chirurgia
detská stomatológia
lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore úrazová chirurgia
ZOZNAM SKRATIEK ŠTÁTOV
ŠTÁT
CH
SK
NÁZOV
Švajčiarsko
Slovenská republika
Zoznam skratiek výrobcov
SKRATKA
ADF-SK
ALF
LAB
LOO
PRL
PRO
SAZ
VAR
NÁZOV VÝROBCU
Audiofon s.r.o.
ALFA-DENT s.r.o.
LABOP - Očné protézy, Košice
LOOK OČNÁ OPTIKA- Mgr. Andrej Slaninka
Prieložný Bratislava
Protetika, a.s.
SALZMANN AG, Salzamann MEDICO
Rôzni výrobcovia
Strana 321
319
322
229
039
015
336
014
*/
011
108
038
027
016
053
070
115
013
Strana 322
Vestník MZ SR 2011
Čiastka 37-48
OZNAMOVACIA ČASŤ
Straty pečiatok
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje, že zdravotníckym zariadeniam boli
odcudzené (stratené) pečiatky, ktorých zoznam je uvedený v prílohe tohto oznámenia. Pri zneužití
týchto pečiatok na vystavenie lekárskych predpisov a iných dokumentov, ktoré sú súčasťou zdravotnej
dokumentácie, alebo pri falšovaní verejnej listiny touto pečiatkou, treba túto skutočnosť okamžite oznámiť
policajným orgánom, príslušnému lekárovi samosprávneho kraja a ministerstvu zdravotníctva. Po dátume,
ktorý je uvedený ako predpokladaný termín odcudzenia alebo straty, je pečiatka neplatná.
Príloha k oznámeniu
Zoznam neplatných pečiatok
1. Text pečiatky:
Zubná
ambulancia
Sládkovičova 13
Žiar nad Hronom
N80421016201
MUDr. Miloš Veber
stomatológ
B78162016 1
K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 11.11.2011.
2. Text pečiatky:
POLIKLINIKA
JUH Trenčín
Halalovka 63
911 08 Trenčín
tel.: 032-640 0010,-11
P38439006201
MUDr. František JAROŠ CSc.
Pracovné lekárstvo
A49924006
K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 21.11.2011.
3. Text pečiatky:
POLIKLINIKA
JUH Trenčín
Halalovka 63
911 08 Trenčín
tel.: 032-640 0010,-11
P38439014201
MUDr. Milan Chalupník
Otorinolaryngológia
A53326014
K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 21.11.2011.
Čiastka 37-48
Vestník MZ SR 2011
Strana 323
4. Text pečiatky:
POLIKLINIKA
BIO-FIT
Pracovná zdravotná služba
BIO-FIT s.r.o.
P.O.BOX 20
911 04 Trenčín
Rozhodnutie UVZ SR
OPPL-5722/2006-Oj
tel. 032-640 2000 ,-01
K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 21.11.2011.
Strana 324
Vestník MZ SR 2011
Čiastka 37-48
Čiastka 37-48
Vestník MZ SR 2011
Strana 325
Strana 326
Vestník MZ SR 2011
Čiastka 37-48
VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vydáva Ministerstvo zdravotníctva SR vo V OBZOR, s.r.o., Bratislava, Špitálska 35. Tlač: V OBZOR,
s.r.o. Adresa redakcie: Bratislava, Špitálska ul. 35. Objednávky na predplatné, ako aj jednorazové
vybavuje V OBZOR, s.r.o., Špitálska 35, 811 08 Bratislava, tel./fax: 02 529 68 395, tel.: 02 529 61 251.
Adresa pre písomný styk: V OBZOR, s.r.o, P.O.Box 64, 820 12 Bratislava 212, E-mail: [email protected],
www. obzor.sk
Download

Vestník MZ SR - Ministerstvo zdravotníctva SR