ELEKTROMERY
ELEKTROMERY S MID CERTIFIKÁCIOU
MID certifikované elektromery s overenou presnosťou merania majú oproti klasickým elektromerom
výhodu v tom, že môžu byť použité aj na fakturačné účely, napr. na rozpočítavanie nákladov medzi
jednotlivých nájomníkov v kancelárskych budovách alebo v obchodných strediskách.
LE-01d MID (digitálny jednofázový MID certifikovaný elektromer)
Technická špecifikácia
NOVINKA
LE-01d MID
230 V AC / 50 Hz
Referenčné napätie
0,25 ÷ 5 A
Referenčný prúd
0,02 / 50 A
Min. / max. prúd
B
Trieda presnosti (IEC 61036)
MID / EN50470-1/3
V zhode s
< 8 VA; < 0,4 W
Vlastná spotreba
0 ÷ 99 999,99 kWh
Rozsah počítadla
(1 Wh / imp.) 1 000 imp. / kWh
Konštanta elektromeru
červená LED
Signalizácia odberu prúdu
otvorený kolektor
Impulzný výstup S0+ S0< 12 ÷ 27 V DC
Napätie impulzu S0+ S0< 27 mA
Prúd impulzu S0+ S0Konštanta impulzu S0+ S0- (1 Wh / imp.) 1 000 imp. / kWh
90 msek
Dĺžka impulzu S0+ S0< 20 m
Dĺžka vodiča S0+ S0-25 ÷ +55 °C
Prevádzková teplota
IP 20
Stupeň krytia
skrutkové svorky 6 mm²
Pripojenie
1 modul (18 mm)
Rozmery
na DIN lištu TS-35 mm
Montáž
CONTAX 2521 SO MID (mechanický jednofázový MID certifikovaný elektromer)
Technická špecifikácia
CONTAX 2521 S0 MID
Referenčné napätie
Prevádzkové napätie
Referenčný prúd
Max. prúd
Trieda presnosti
V zhode s
Vlastná spotreba
Rozsah počítadla
Konštanta elektromeru
Signalizácia odberu prúdu
Impulzný výstup S0+ S0Napätie impulzu S0+ S0Prúd impulzu S0+ S0Konštanta impulzu S0+ S0Dĺžka impulzu S0+ S0Prevádzková teplota
Stupeň krytia
Rozmery
Montáž
230 V AC / 50 ÷ 60 Hz
195 ÷ 253 V
0,25 ÷ 25 A
5 (25) A
A
MID / EN50470-1/3
cca. 4 VA
0 ÷ 99 999,9 kWh
10 Wh / imp.
červená LED
otvorený kolektor
< 9 ÷ 24 V DC
< 20 mA
0,1 kWh / imp.
100 msek
-10 ÷ 55 °C
IP 20
2 moduly (35 mm)
na DIN lištu TS-35 mm
LE-03d MID (digitálny trojfázový MID certifikovaný elektromer)
Technická špecifikácia
NOVINKA
LE-03d MID
FIRN elektro s.r.o.
Pavla Mudroňa 7, 010 01 ŽILINA
www.firn.sk, [email protected]
3 x 230 / 400 V + N
Referenčné napätie
0,25 ÷ 10 A
Referenčný prúd
0,04 / 100 A
Min. / max. prúd
B
Trieda presnosti (IEC 61036)
MID / EN50470-1/3
V zhode s
< 10 VA; < 2 W
Vlastná spotreba
0 ÷ 999 999,99 kWh
Rozsah počítadla
(1 Wh / imp.) 1 000 imp. / kWh
Konštanta elektromeru
červená LED
Signalizácia odberu prúdu
otvorený kolektor
Impulzný výstup S0+ S0< 12 ÷ 27 V DC
Napätie impulzu S0+ S0< 27 mA
Prúd impulzu S0+ S0Konštanta impulzu S0+ S0- (1 Wh / imp.) 1 000 imp. / kWh
34 ÷ 80 msek
Dĺžka impulzu S0+ S0< 20 m
Dĺžka vodiča S0+ S0-20 ÷ +55 °C
Prevádzková teplota
IP 20
Stupeň krytia
skrutkové svorky 25 mm²
Pripojenie
7 modulov (122 mm)
Rozmery
na DIN lištu TS-35 mm
Montáž
12.
v.01
ELEKTROMERY
JEDNOFÁZOVÉ A TROJFÁZOVÉ ELEKTROMERY
Podružné jednofázové a trojfázové elektromery sú určené pre priame meranie spotreby elektrickej energie pre
informatívne účely. Môžu napr. zabezpečovať prehľad o spotrebe samostatných spotrebičov alebo spotrebičov v skupinách,
poprípade merať spotrebu v jednotlivých častiach kancelárskych, priemyselných a iných budov.
LE-01 (mechanický jednofázový elektromer) / DDS-1Y-18L (LE-01d) (digitálny jednofázový elektromer)
Technická špecifikácia
LE-01
DDS-1Y-18L (LE-01d)
230 V AC ± 30%
Referenčné napätie
5A
Referenčný prúd
0,02 / 45 A
Min. / max. prúd
1
Trieda presnosti (IEC 61036)
< 8 VA; < 0,4 W
Vlastná spotreba
0 ÷ 99 999,9 kWh
Rozsah počítadla
LE-01
0 ÷ 99 999,99 kWh
LE-01d
(1 Wh / imp.) 1 000 imp. / kWh
Konštanta elektromeru
červená LED
Signalizácia odberu prúdu
otvorený kolektor
Impulzný výstup S0+ S0< 27 V DC
Napätie impulzu S0+ S0< 27 mA
Prúd impulzu S0+ S0Konštanta impulzu S0+ S0- (1 Wh / imp.) 1 000 imp. / kWh
70 msek
Dĺžka impulzu S0+ S0-20 ÷ 65 °C
Prevádzková teplota
LE-01
-20 ÷ 50 °C
LE-01d
IP 20
Stupeň krytia
skrutkové svorky 6 mm²
Pripojenie
1 modul (18 mm)
Rozmery
na DIN lištu TS-35 mm
Montáž
CONTAX 2511 S0 (mechanický jednofázový elektromer)
Technická špecifikácia
Referenčné napätie
Prevádzkové napätie
Referenčný prúd
Max. prúd
Trieda presnosti
Vlastná spotreba
Rozsah počítadla
Konštanta elektromeru
Signalizácia odberu prúdu
Impulzný výstup S0+ S0Konštanta impulzu S0+ S0Prevádzková teplota
Stupeň krytia
Pripojenie
Rozmery
Montáž
230 V AC / 50 ÷ 60 Hz
195 ÷ 253 V
0,02 ÷ 25 A
5 (25) A
1
cca. 15 mA
0 ÷ 99 999,9 kWh
1 600 imp. / kWh
červená LED
otvorený kolektor
1 600 imp. / kWh
-20 ÷ 50 °C
IP 20
skrutkové svorky 6 mm²
2 moduly (35 mm)
na DIN lištu TS-35 mm
CONTAX 2511 S0
CONTAX 3221 S0 (mechanický jednofázový elektromer) / CONTAX 6521 S0 (mechanický jednofázový elektromer)
Technická špecifikácia
230 V AC / 50 ÷ 60 Hz
195 ÷ 253 V
0,02 ÷ 32 A
CONTAX 3221 S0
0,04 ÷ 65 A
CONTAX 6521 S0
5 (32) A
Max. prúd
CONTAX 3221 S0
10 (65) A
CONTAX 6521 S0
1
Trieda presnosti
cca. 7,5 VA (0,8 W)
Vlastná spotreba
0 ÷ 99 999,9 kWh
Rozsah počítadla
Konštanta elektromeru CONTAX 3221 S0 2 000 imp. / kWh
CONTAX 6521 S0 1 000 imp. / kWh
červená LED
Signalizácia odberu prúdu
otvorený kolektor
Impulzný výstup S0+ S0Konštanta impulzu
CONTAX 3221 S0 2 000 imp. / kWh
CONTAX 6521 S0 1 600 imp. / kWh
-20 ÷ 50 °C
Prevádzková teplota
IP 20
Stupeň krytia
skrutkové svorky 6 mm²
Pripojenie
2 moduly (35 mm)
Rozmery
na DIN lištu TS-35 mm
Montáž
Referenčné napätie
Prevádzkové napätie
Referenčný prúd
CONTAX 3221 S0
CONTAX 6521 S0
FIRN elektro s.r.o.
Pavla Mudroňa 7, 010 01 ŽILINA
www.firn.sk, [email protected]
12.
v.01
ELEKTROMERY
LE-02d (digitálny trojfázový elektromer)
Technická špecifikácia
3 x 230 / 400 V + N
Referenčné napätie
5A
Referenčný prúd
0,04 / 63 A
Min. / max. prúd
1
Trieda presnosti (IEC 61036)
< 10 VA; < 2 W
Vlastná spotreba
0 ÷ 999 999,99 kWh
Rozsah počítadla
(1,25 Wh / imp.) 800 imp. / kWh
Konštanta elektromeru
3 x červená LED
Signalizácia odberu prúdu
otvorený kolektor
Impulzný výstup S0+ S0< 30 V DC
Napätie impulzu S0+ S0< 27 mA
Prúd impulzu S0+ S0Konštanta impulzu S0+ S0- (1,25 Wh / imp.) 800 imp. / kWh
35 msek
Dĺžka impulzu S0+ S0-20 ÷ 55 °C
Prevádzková teplota
IP 20
Stupeň krytia
skrutkové svorky 16 mm²
Pripojenie
4,5 modulu (75 mm)
Rozmery
na DIN lištu TS-35 mm
Montáž
LE-02d
LE-03 (mechanický trojfázový elektromer) / DTS-353-L (LE-03d) (digitálny trojfázový elektromer)
Technická špecifikácia
LE-03
DTS-353-L (LE-03)
3 x 230 / 400 V + N
Referenčné napätie
10 A
Referenčný prúd
0,04 / 100 A
Min. / max. prúd
1
Trieda presnosti (IEC 61036)
< 10 VA; < 2 W
Vlastná spotreba
0 ÷ 99 999,9 kWh
Rozsah počítadla
(1,25 Wh / imp.) 800 imp. / kWh
Konštanta elektromeru
3 x červená LED
Signalizácia odberu prúdu
otvorený kolektor
Impulzný výstup S0+ S0< 30 V DC
Napätie impulzu S0+ S0< 27 mA
Prúd impulzu S0+ S0Konštanta impulzu S0+ S0- (1,25 Wh / imp.) 800 imp. / kWh
34 ÷ 80 msek
Dĺžka impulzu S0+ S0-20 ÷ 65 °C
Prevádzková teplota
LE-03
-20 ÷ 50 °C
DTS-353-L (LE-03d)
IP 20
Stupeň krytia
skrutkové svorky 25 mm²
Pripojenie
7 modulov (122 mm)
Rozmery
na DIN lištu TS-35 mm
Montáž
LE-04 (mechanický trojfázový dvojtarif. elektromer) / LE-04d (digitálny trojfázový dvojtarif. elektromer)
Technická špecifikácia
LE-04
LE-04d
FIRN elektro s.r.o.
Pavla Mudroňa 7, 010 01 ŽILINA
www.firn.sk, [email protected]
3 x 230 / 400 V + N
Referenčné napätie
10 A
Referenčný prúd
0,04 / 100 A
Min. / max. prúd
1
Trieda presnosti (IEC 61036)
< 10 VA; < 2 W
Vlastná spotreba
0 ÷ 99 999,9 kWh
Rozsah počítadla
LE-04
0 ÷ 99 999,99 kWh
LE-04d
(1,25 Wh / imp.) 800 imp. / kWh
Konštanta elektromeru
3 x červená LED
Signalizácia odberu prúdu
otvorený kolektor
Impulzný výstup S0+ S0< 24 V DC
Napätie impulzu S0+ S0< 30 mA
Prúd impulzu S0+ S0Konštanta impulzu S0+ S0- (1,25 Wh / imp.) 800 imp. / kWh
30 msek
Dĺžka impulzu S0+ S0-20 ÷ 65 °C
Prevádzková teplota
LE-04
-20 ÷ 55 °C
LE-04d
IP 20
Stupeň krytia
skrutkové svorky 25 mm²
Pripojenie
7 modulov (122 mm)
Rozmery
na DIN lištu TS-35 mm
Montáž
12.
v.01
ELEKTROMERY
ELEKTROMERY PRE NEPRIAME MERANIE
Ak požadované prúdové zaťaženie presahuje možnosti elektromerov pre priame meranie (väčšinou 100 A) je možné použiť elektromery pre
nepriame meranie. Takéto elektromery sa nepripájajú do meraného obvodu priamo, ale cez prúdové transformátory. Maximálny prúd
meraného obvodu je teda ohraničený hodnotou primárneho obvodu použitého prúdového transformátora.
LE-02d CT (digitálny trojfázový elektromer pre nepriame meranie)
V pamäti elektromeru sú napevno uložené prednastavené hodnoty pomerov prevodov
prúdových transformátorov, ktoré je možné k elektromeru pripojiť. Výber určitého pomeru
zabezpečí správne zobrazovanie nameranej hodnoty na displeji elektromeru, bez potreby
ďalšieho prepočítavania. Pomer prevodu sa nastavuje pomocou tlačidla umiestneného pod
krytom svoriek.
Technická špecifikácia
3 x 230 / 400 V + N
Referenčné napätie
3 x 1,5 A
Referenčný prúd
3x6A
Max. prúd
0,04 / 5 A
Min. / max. prúd sekundárneho obvodu trf.
1
Trieda presnosti (IEC 61036)
< 10 VA; < 2 W
Vlastná spotreba
8 znakov
Rozsah počítadla
záleží od pomeru
Konštanta elektromeru
3 x červená LED
Signalizácia odberu prúdu
červená LED
Signalizácia impulzu
otvorený kolektor
Impulzný výstup S0+ S0< 30 V DC
Napätie impulzu S0+ S0< 27 mA
Prúd impulzu S0+ S0záleží od pomeru
Konštanta impulzu S0+ S035 msek
Dĺžka impulzu S0+ S0< 20 m
Dĺžka vodiča S0+ S0-20 ÷ +55 °C
Prevádzková teplota
IP 20
Stupeň krytia
skrutkové svorky 16 mm²
Pripojenie
4,5 modulu (75 mm)
Rozmery
na DIN lištu TS-35 mm
Montáž
LE-02d CT
LE-03d X / 5 A (digitálny trojfázový elektromer pre nerpame meranie)
Technická špecifikácia
LE-03d X / 5A
FIRN elektro s.r.o.
Pavla Mudroňa 7, 010 01 ŽILINA
www.firn.sk, [email protected]
Referenčné napätie
Referenčný prúd
Max. prúd
Min. prúd
Trieda presnosti (IEC 61036)
Vlastná spotreba
Rozsah počítadla
Konštanta elektromeru
Signalizácia odberu prúdu
Signalizácia impulzu
Impulzný výstup S0+ S0Napätie impulzu S0+ S0Prúd impulzu S0+ S0Konštanta impulzu S0+ S0Dĺžka impulzu S0+ S0Prevádzková teplota
Stupeň krytia
Pripojenie
Rozmery
Montáž
3 x 230 / 400 V + N
3 x 1,5 A
3x5A
0,04 A
1
< 10 VA; < 2 W
0 ÷ 99 9999,9 kWh
12 800 imp. / kWh
3 x červená LED
červená LED
otvorený kolektor
< 30 V DC
< 27 mA
12 800 imp. / kWh
35 msek
-20 ÷ +50 °C
IP 20
skrutkové svorky 25 mm²
7 modulov (122 mm)
na DIN lištu TS-35 mm
12.
v.01
Download

12. ELEKTROMERY