Download

14. Vˇety Gauss-Ostrogradského, Greenova a Stokesova vˇeta