Technické informácie - dvere Benedoor
Určenie otvárania dverí a rozmery štandardných dverí
Štandardné rozmery zárubne
Štruktúra dverného krídla
Štruktúry dverí hrúbka 40 mm
Trieda: KH, KU
Trieda: KH, KU
Trieda: KH,KU
Trieda: KU
Farba:
Farba:
Farba:
Farba:
1. dekor-decor
1. biela-biela
1. biela-biela
1. biela-biela
2. biela-dekor (otváranie dnu)
2. biela-dekor (otváranie dnu)
2. biela-dekor
3. dekor-dekor
Trieda: Bezpečnostné a priemyselné
Trieda: Bezpečnostné a priemyselné
Farba: interierové dekory
Farba: interierové dekory
PVC, HPL - vonkajšie opláštenie dverí
AL - hliníkový plech
MDF - drevovláknitá doska
XPS - tepelnoizolačná vrstva
FE - oceľový plech
SKLÁ
Dvere sú štandardne presklené izolačným dvojskom s použitou technológiou Super Spacer, ktorá dokonale tesní priestor
medzi sklami a zabraňuje tak roseniu skla. Pre zvýšenie tepelno izolačných vlastností sa môže použiť zasklenie izolačným
trojskom. Zloženie sklenej výplne je s použitím číreho skla z interiérovej strany a reliéfneho skla z exteriérovej strany. Výberom
reliéfneho skla dokonale zvýrazníme dizajn dverí.
Technológia "teplého okraja" dištančného rámika Super spacer pri izolačnom dvojskle a trojskle.
Izolačné dvojsko
Izolačné trojsklo
Kovové zárubne
Montáž oceľovej zárubne typu CGU určenej na zamurovanie, je
pevné a presné spojenie oceľovej zárubne s konštrukčnou
priečkou. Pri osadzovaní zárubne doporučujeme skontrolovať
zárubňu, či nedošlo k jej zdeformovaniu počas prepravy a
skontrolovať budúce otváranie (ľavé alebo pravé prevedenie).
Dôležité je vyrovnanie a stabilizovanie polohy stojín (bočných
častí) zárubne do kolmej polohy a presné ustanovenie nadpražia a
prahu zárubne do vodorovnej polohy vypodložením zárubne
(drevený klin) v oblasti stojín. Nastavenú zárubňu je nutné zaistiť
vhodným spôsobom - zavetrovaním šikmými vzpierkami,
pomocnými stĺpikmi ap. Strednú časť zárubne v oblasti zámkovej
krabičky doporučujeme rozoprieť presnou latou, aby ste zabránili
zdeformovaniu zárubne pri zalievaní betónom alebo maltou.
Murovací materiál zasúvajte do profilu zárubne opatrnne,
kontrolujte vnútornú svetlosť zárubne. Pomocné opierky odstráňte
až po dostatočnom zatvrdnutí malty. Pred náterom zárubne
základnou farbou dôkladne očistite zbytky malty a hlavne prípadne
znečistené závesy.
Možnosť farebnej úpravy (RAL) podľa farby dekoru
dverí.
Drevohliníkové zárubne
Ku vchodovým dverám ponúkame zárubňu, ktorá je prispôsobená vzhľadu dverí.
Drevený rám je obalený hliníkovým plechom v dekore podľa výberu zákazníka, spravidla však v
rovnakom ako dvere. Prípadne zárubňa môže byť komplet obalená nerezovým plechom, čím sa
zvýrazní dizajn dverí. Tesnenie po vnútornom obvode spolu s tesnením na dverách zaručuje dvojitú
vzduchovú tesnosť a tým spĺňa tepelnú nepriepustnosť dverí.
Zárubňa je dodávaná aj s dreveným prahom s nerezovou krytkou.
Dvere je možné doplniť bezpečnostným alebo prídavným zámkom, čomu je prispôsobená aj zárubňa.
Dvere sa montujú do pripravených otvorov s rovným ostením so šírkou 94 cm pre dvere širky 80 a so šírkou 104 cm pre dvere
šírky 90 cm. Výška otvoru je 204 cm od úrovne hotovej podlahy.
Osadenie drevohliník.zárubne
Zateplenie kovovej zárubne
Pri kovových zárubniach dochádza často k premŕzaniu zárubne a z interiérovej strany sa vytvára na povrchu kondenzácia.
Pri teplote v exteriéri - 20° C a teplote v interiéri + 20° C môže byť na povrchu zárubne teplota až
- 1,2° C.
Pri zateplení zárubne našou obložkou dochádza k zvýšeniu povrchovej teploty z interiérovej
strany na + 2,4° C, čím sa podstatne zníži premŕzanie a nedochádza ku kondenzácii.
Zároveň sa zvýši životnosť zárubne, druhé tesnenie zvyšuje neprievzdušnosť dverí a ako celok
zvyšujeme konečný dizajn a kvalitu nami vyrábaných dverí.
Obloženie ostenia vchodových dverí
Pri búraní pôvodnej zárubne vchodových dverí dochádza často k poškodeniu ostenia. Na zakrytie nerovností slúži obloženie
ostenia, ktoré nielen plní účel ochrany proti poveternostným vplyvom, ale výberom vhodnej farby ku farbe vchodových dverí
zvýrazníme celkový dizajn vchodových dverí ako aj celkový vzhľad rodinného, alebo bytového domu.
PRAHY
Prah je väčšinou posledný prvok, ktorý určuje nielen
funkčnosť dverí pre zvukovú a tepelnú
nepriepustnosť,
ale dotvára aj ich konečný vzhľad.
Na drevený prah dodávame aj nerezovú krytku,
ktorá svojim vzhľadom a dlhou životnosťou dopĺňa
kvalitu dverí.
Svetlíky
Novým trendom vo výplňiach otvorov je robiť otvor väčší ako štandardné dvere 80 alebo 90 cm, hlavne
z dôvodu presvetlenia vnútorného priestoru vstupnej
chodby alebo haly. Pre tento typ otvoru je možné
doplniť dvere bočným svetlíkom, prípadne horným
svetlíkom do požadovaných rozmerov podľa
zamerania otvoru.
Rám svetlíka je vyrábaný rovnakou technológiou ako
drevo-hliníková zárubňa, do ktorého je osadená plná,
presklená, alebo vytrážová výplň podľa výberu
zákazníka. Takto dosiahneme omnoho väčšie
presvetlenie interiéru pri zachovaní konečného dizajnu
dverí.
Maximálna šírka bočného a max. výška vrchného svetlíka je 50 cm. Svetlíky SV-03 až SV-07 sa vyrábajú v minimálnej šírke
40cm.
Zámky
Štand.zadlabávací zámok
Zadlab.valčekový zámok
Zadlab.zámok trojbod.3.
Prídavný zadlab.zámok
rozpätie 90 mm
bezpeč.triedy rozpätie 90 mm
trojbodový
3.bezpeč.triedy, rozpätie 90 mm
Kovanie (rozeta) pre prídavný zámok musí mať hornú skrutku vo vzdialenosti 59 mm od osy cylindrickej vložky.
Bezpeč.lištový zámok trojbod.92 mm
Trojbodový zámok s čapmi
Trojbodový zámok hákový
Trojbodový zámok automatický
Závesy
Dverové závesy pre kovové zárubne
Dverový záves horný diel
Dverové závesy pre drevohliníkové zárubne
Nastaviteľný záves trio
Dverové závesy pre bezpečnostné zárubne
Záves pre BZP dvere s čapom
Záves kov.zárubne pr. 10 mm
Download

Technické informácie - dvere Benedoor