AKO NA BOLESŤ
SVALOV A KĹBOV
PhDr. Petr Šifta, Ph.D.
1
Obsah
5 l Úvod
6 l NAŠE TELO V KOCKE
14 l O BOLESTI
18 l BOLESŤ CHRBTA A KRKU
36 l BOLESŤ KĹBOV
52 l BOLESŤ SVALOV
64 l VOLTAREN® – radosť z pohybu
2
3
ÚVOD
BOLESTI SVALOV A KĹBOV TRÁPIA VEĽA ĽUDÍ. ČI UŽ IDE O KRÁTKODOBÉ
ŤAŽKOSTI, ALEBO ZÁVAŽNÉ OCHORENIA, BOLESTI MÔŽU OBMEDZOVAŤ VÁŠ
KAŽDODENNÝ ŽIVOT.
Táto príručka „Ako na bolesť svalov a kĺbov“ vám poskytne základné informácie
o rôznych typoch bolestí pohybového aparátu a ich príčinách. Poradí vám, ako
môžete aktívne predchádzať ťažkostiam, kedy a ako je možné zmierniť bolesť vlastnými silami a kedy je, naopak, vhodné vyhľadať lekársku pomoc.
Nájdete tu základné informácie o jednotlivých častiach pohybového aparátu a tipy
na jednoduché preťahovacie cviky, ktoré vám pomôžu k tomu, aby ste sa mohli cítiť
dobre a užívali si radosť z pohybu.
4
5
NAŠE TELO
V KOCKE
DOSPELÝ ČLOVEK MÁ V TELE 206 KOSTÍ, OKOLO 630
SVALOV A 230 KĹBOVÝCH SPOJENÍ. PRI TAKOM POČTE
SA MÔŽE ĽAHKO STAŤ, ŽE VÁS NEJAKÝ SVAL ALEBO
KĹB ZAČNE ZNENAZDANIA A NÁHLE BOLIEŤ. PRETO SA
VÁM URČITE BUDE HODIŤ, KEĎ SVOJE TELO A NAJMÄ
POHYBOVÝ APARÁT LEPŠIE SPOZNÁTE.
SYSTÉMY ĽUDSKÉHO TELA
SYSTÉMY ĽUDSKÉHO TELA MÔŽEME ROZDELIŤ DO TROCH
ZÁKLADNÝCH CELKOV:
1. Pohybový aparát je tvorený kosťami, ktoré sú prepojené
kĺbmi a tie sú spevnené kĺbovým puzdrom a podporným väzivovým aparátom. Tento systém je uvádzaný do pohybu pomocou
kostrovej svaloviny, ktorá je bezprostredne riadená pomocou
nervovej sústavy.
1
2. Orgánový systém – aby pohybový aparát mohol vykonávať svoju základnú funkciu, musí dostávať adekvátnu výživu a kyslík. Potrebné látky telo získava pomocou orgánovej sústavy, ktorá
zaisťuje prísun a výmenu dýchacích plynov, prísun a spracovanie
živín a rozvod dýchacích plynov aj živín do príslušnej časti tela.
2
3. RIADIACI systém – tvorí ho nervová sústava zaisťujúca prísun
informácie, jej spracovanie a odpoveď na danú informáciu.
6
3
7
Kostra
KOSTI MAJÚ RÔZNU DĹŽKU A RÔZNY TVAR, ABY V TELE MOHLI PLNIŤ
RÔZNE FUNKCIE:
KOSTRA ĽUDSKÉHO TELA TVORÍ PEVNÚ KONŠTRUKCIU,
NA KTORÚ SA PRIPÁJAJÚ VŠETKY „MÄKKÉ ŠTRUKTÚRY“ (SVALY
A ŠĽACHY), A TVORÍ TAK AKÝSI ZÁVESNÝ APARÁT. KOSTRA
POSKYTUJE PEVNÚ, ALE POHYBLIVÚ OPORU A OCHRANU
ZRANITEĽNÝM VNÚTORNÝM ORGÁNOM – NAPRÍKLAD SRDCU
ČI PĽÚCAM, KTORÉ SÚ OBKLOPENÉ REBRAMI SFORMOVANÝMI
DO HRUDNÉHO KOŠA; A TIEŽ NAPR. MOZGU UKRYTÉMU
V LEBKE, KTORÝ JE VEĽMI CHÚLOSTIVÝ NA AKÉKOĽVEK
PORANENIE.
Ploché kosti tvorí základ lebky, ktorá má za úlohu chrániť životne dôležité centrum –
mozog. Ďalšími plochými kosťami sú napríklad lopatky.
Kosti
Dlhé kosti tvoria základ pre horné a dolné končatiny a ich hlavnou funkciou je pohyb
a manipulácia. Majú duté telo a sú tvorené silným plášťom vlastnej kosti.
Krátke kosti tvoria hlavne stavce, ktoré sú základom chrbtice, a ďalej kosti ruky (napr.
zápästie), nohy (napr. pätové kosti). Ich oblúkovité usporiadanie umožňuje odpruženie nárazov.
Pohyblivá chrbtica sa skladá z jednotlivých stavcov, ktoré sú preložené chrupavkovitými medzistavcovými platničkami. Stavce sú vzájomne spojené drobnými kĺbmi spevnenými väzmi.
Kosti sú živé tkanivá, ktoré tvoria základný stavebný článok kostry. Sú
tvorené z bielkoviny nazývanej kolagén a minerálov. Kolagén kostiam
dodáva schopnosť tlmiť nárazy, zatiaľ čo minerály (vápnik, fosfor, horčík a ďalšie) im dodávajú pevnosť. Kosť tvorí z jednej tretiny aj voda.
8
9
1
2
3
CHRBTICA
KĹBY
CHRBTICA JE ZLOŽENÁ Z 33 AŽ 34 STAVCOV.
STAVCE SÚ PRELOŽENÉ CHRUPAVKOVITÝMI
MEDZISTAVCOVÝMI PLATNIČKAMI A VZÁJOMNE
SPOJENÉ DROBNÝMI KĹBMI, KTORÉ UMOŽŇUJÚ
POHYB A DODÁVAJÚ CHRBTICI STABILITU.
PLATNIČKY TLMIA NÁRAZY VZNIKNUTÉ PRI
CHÔDZI ČI INEJ POHYBOVEJ AKTIVITE.
KĹBY SÚ MIESTA SPÁJAJÚCE DVE ALEBO VIAC
KOSTÍ A SLÚŽIA NA POHYB URČITEJ ČASTI TELA.
VNÚTRI VÄZIVOVÉHO PUZDRA SA DOTÝKAJÚ
PLOCHAMI POTIAHNUTÝMI CHRUPAVKOU.
4
5
1krčná chrbtica
2hrudná chrbtica
3bedrová chrbtica
4kríže
5kostrč
10
CHRBTICU DELÍME NA DVE ZÁKLADNÉ ČASTI:
na pohyblivú časť, t. j. krčnú, hrudnú a bedrovú,
a na časť pevnú, ktorá je súčasťou panvy – krížová
kosť a kostrč.
Chrbtica tvorí os tela, na ktorú sa napájajú kosti končatín, rebrá a lebka. Musí byť pevná, ale zároveň značne
pohyblivá a pružná, aby umožňovala človeku vzpriamenú chôdzu a chránila miechu.
Kĺb sa skladá z dvoch styčných plôch: jedna plocha sa nazýva kĺbová hlavica (vypuklý koniec jednej kosti) a druhá kĺbová jamka (vyhĺbený koniec
druhej kosti).
Hlavným predpokladom pre správnu funkciu kĺbov
je adekvátna výživa kĺbových chrupaviek a pravidelné cvičenie, ktoré udržuje kĺby pružné a zároveň posilňuje svaly a väzy, ktoré kĺby spevňujú.
Správna výživa a cvičenie tiež pomáha ako prevencia proti degeneratívnym ochoreniam kĺbov, ako je
osteoartróza.
Vnútro
synoviálneho
kĺbu
2
4
1
3
1
2
3
4
kĺbové puzdro
kĺbová hlavica
kĺbová jamka
kĺbová chrupavka
11
Svalová SÚSTAVA
SVALOVÁ SÚSTAVA JE ZLOŽENÁ ZO 630 SVALOV. DOHROMADY TVORÍ ASI 40 %
TELESNEJ HMOTNOSTI. SVALY OVLÁDAJÚ NAŠE POHYBY A UMOŽŇUJÚ NÁM
ZOTRVÁVAŤ V URČITÝCH POZÍCIÁCH, NAPR. STÁŤ ALEBO MAŤ VZPAŽENÉ RUKY.
Všetky svaly pracujú rovnakým spôsobom: sťahujú sa a uvoľňujú. V tele sa nachádzajú ovládateľné alebo kostrové svaly, ktorými môžeme pohybovať podľa svojej vôle
– napríklad svaly nôh. Tie sú pripojené ku kostiam pruhmi silných vláknitých tkanív
(šľachami). Potom sú tiež svaly, ktorých činnosť nemôžeme ovplyvniť vôľou. Patria
k nim svaly vnútri krvných ciest, srdce a iné vnútorné orgány.
Svaly
EXISTUJÚ TRI ZÁKLADNÉ TYPY SVALOV – SVALOVINA KOSTROVÁ, SRDCOVÁ
(SRDCOVÁ STENA) A HLADKÁ (SÚČASŤ VNÚTORNÝCH ORGÁNOV).
Kostrovú svalovinu tvoria svaly, ktoré obaľujú kosti a sú základom aktívnej hmoty
organizmu. Jej hlavnou funkciou je zaistenie pohybu.
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PREDNÁ ČASŤ TELA
1lícne svaly
2krčné svaly
3deltový sval
4hrudné svaly
5biceps
6brušné svaly
7svaly zápästné a prstové
8slabinové svaly
9kvadricepsy
ZADNÁ ČASŤ TELA
1krčné svaly
2deltový sval
3chrbtové svaly
4triceps
5svaly zápästné a prstové
6sval sedací
7dvojhlavý sval stehenný
8lýtkové svaly
1
2
3
4
5
6
7
8
13
O BOLESTI
BOLESŤ JE VAROVNÝ SIGNÁL A OBJAVUJE
SA VŽDY AKO PREDZVESŤ SIGNALIZUJÚCA
MOŽNÝ ZAČIATOK VÄČŠIEHO ZDRAVOTNÉHO
PROBLÉMU. MÔŽEME POVEDAŤ, ŽE JE
TO NORMÁLNA REAKCIA ORGANIZMU
NA ŠKODLIVÝ PODNET – ZÁPAL, PORANENIE,
ÚRAZ A POD.
Bolesť je svojím spôsobom prospešným signálom dôležitým na obranu organizmu. Hneď
ako vznikne bolestivý signál, ako je poranenie a pod., ihneď je tento impulz vedený nervovými dráhami do centrálnej nervovej sústavy (do miechy a mozgu). Napríklad pichnutie špendlíkom do prsta vyvolá reflexne okamžitú reakciu v podobe myknutia celej hornej končatiny a následného uvedomenia si bolestivého vzruchu. Táto reakcia umožňuje
ochranu organizmu pred jeho poškodením a patrí medzi kladné a chcené reakcie.
DELENIE bolesti
AKÚTNA – intenzívna bolesť priamo súvisí s vyvolávajúcou príčinou a je spravidla spätá
s ďalšími reakciami organizmu (búšenie srdca, zvýšený krvný tlak, potenie, úzkosť atď.).
Nástup bolesti je okamžitý a sprevádza ho až pocit slabosti. Veľmi často je prvou voľbou
liečba bolesti, pretože neliečená akútna bolesť môže prejsť do bolesti chronickej.
Chronická – dlhotrvajúca bolesť, keď dochádza k predráždeniu nervových vlákien,
ktoré potom reagujú nielen na bolestivé signály, ale aj na iné podnety, ako je ľahký dotyk
alebo obyčajný tlak na pokožku. Táto predráždenosť pretrváva často ešte dlho po tom,
čo bola samotná príčina bolesti odstránená. Čím dlhšie sa čaká s vhodnou terapiou, tým
hlbšie sa bolesť dostáva do pamäte nervových buniek, čím sa celý problém prehlbuje.
14
15
16
PRÍČINY A DÔSLEDKY bolestí pohybového aparátu
AKO PREDÍSŤ BOLESTIAM pohybového aparátu
Najčastejšou príčinou bolestí pohybového aparátu je jeho neadekvátne preťažovanie sedavým spôsobom života. Telo si vytvára nútenú polohu, ktorá extrémne zaťažuje svaly chrbtice. Dochádza k skracovaniu svalov rúk a nôh. Pri niektorých svaloch
sa tým tiež zvyšuje svalové napätie a naopak,
pri iných sa svalové napätie znižuje. Tvorí sa
tak svalová nerovnováha a postupne vzniká bolesť. Táto kaskáda reakcií nakoniec
vedie k zníženej fyzickej aktivite. Dôsledkom môže byť vznik civilizačných chorôb
ovplyvnených práve nezdravým životným štýlom, do ktorého patrí predovšetkým úbytok fyzickej aktivity, stres,
nadmerná konzumácia jedla, alkoholu atď. Pravdepodobne najvýznamnejším civilizačným ochorením
a spúšťačom vzniku mnohých ďalších ochorení je nadváha.
NAJLEPŠÍ SPÔSOB, AKO SA VYHNÚŤ BOLESTIAM POHYBOVÉHO APARÁTU,
JE BYŤ STÁLE AKTÍVNY A UDRŽIAVAŤ SA V DOBREJ FYZICKEJ KONDÍCII.
Prevádzkovanie pravidelného športu, kde existuje jednoduché pravidlo
„130/30/3“: tepový priemer okolo 130 tepov za minútu, vykonávanie športovej aktivity 30 minút 3× do týždňa.
Ideálnou aktivitou je napríklad beh či rýchla chôdza s palicami (tzv. nordic
walking).
Ďalším dôležitým faktorom je udržanie rovnakej telesnej hmotnosti, pretože fyzická aktivita zvyšuje energetický výdaj a pomáha predchádzať vzniku
nadváhy, ktorá je často spúšťačom ďalších ochorení.
V neposlednom rade prospieva fyzická aktivita nervom, pretože sa vytvára
„hormón šťastia“ – endorfín, ktorý vzniká pri svalovej námahe. Tento hormón má pozitívny vplyv na spánok, úpravu vegetatívnych pochodov v tele
a vylepšuje náladu.
17
BOLESŤ CHRBTA
a krku
VŠEOBECNÁ BOLESŤ V CHRBTE JE VEĽMI
BEŽNÁ A TRÁPI MNOHO ĽUDÍ NA CELOM
SVETE. BOLESTI CHRBTA SÚ TIEŽ JEDNOU
Z NAJČASTEJŠÍCH PRÍČIN ABSENCIE
V ZAMESTNANÍ. VO VÄČŠINE PRÍPADOV
IDE O BOLESŤ KRÁTKODOBÚ, KTORÁ SA
VŠAK MÔŽE ČASTO VRACAŤ.
Určiť presnú príčinu problémov s chrbtom nie je vždy možné, aj keď často napovie miesto, kde sa bolesť objaví, a dĺžka jej trvania. Najčastejšie vzniká bolesť chrbta následkom
zlého držania tela alebo následkom náhlej námahy svalov, ktoré na to nie sú pripravené
(pády pri športe, nadmerná záťaž pri nesení bremena a pod.). Najčastejším miestom vzniku bolesti je bedrová oblasť, ktorá prirodzene nesie najväčšiu váhu tela. Pre správnu funkciu chrbta je preto nutná dostatočná pohybová aktivita.
BOLESTIAM CHRBTA JE MOŽNÉ ČASTO PREDCHÁDZAŤ LEPŠÍM
UVEDOMOVANÍM SI SVOJICH KAŽDODENNÝCH POHYBOV A POSTOJOV:
1) Návyk na správny postoj
Veľmi užitočné je každý deň pár minút nacvičovať techniku správneho státia a sedenia.
Snažte sa sedieť a stáť vždy rovno a vzpriamene. Pri správnom sede je panva v neutrálnej pozícii: nie je ani vysadená, ani podsadená. Zaznamenajte každé napätie alebo pocit nepohodlia a svoj postoj zmeňte, aby sa dostavila úľava. Pritom sa párkrát
hlboko nadýchnite: to vám pomôže pred návratom k pôvodnej činnosti telo uvoľniť.
2) Vyhýbajte sa záťaži
Kým sa pustíte do práce v domácnosti alebo na záhrade, párkrát sa pretiahnite. Pri
práci sa nehrbte, radšej si namiesto toho čupnite alebo kľaknite a používajte nára-
18
19
die s čo najdlhšími rukoväťami. Urobte si čas
na pravidelné prestávky a odpočívajte. Nikdy
sa nesnažte dvíhať niečo, čo je pre vás príliš
ťažké – radšej požiadajte niekoho o pomoc.
Vyhýbajte sa noseniu nákupov a iných nákladov v jednej taške, snažte sa rozdeliť hmotnosť
rovnakým dielom do dvoch tašiek, aby ste niesli
v každej ruke alebo cez každé rameno jednu.
Ak nosíte ťažké predmety, dbajte, aby ste bremeno mali blízko pri tele, a tak čo najviac znížili namáhanie chrbta.
3) Doprajte si pohodlie
Obstarajte si na spanie pohodlný matrac: mal
by byť dostatočne pevný, aby podopieral chrbát,
ale nesmie vás tlačiť. Nepoužívajte veľa vankúšov, pretože krivia krk. Ženy by nemali nosiť vysoké podpätky, ktoré mierne vychyľujú chrbticu, ale
radšej by mali chodiť v pohodlných topánkach.
20
BEDROVÁ CHRBTICA
NAJČASTEJŠÍM MIESTOM VZNIKU BOLESTI JE OBLASŤ BEDROVEJ CHRBTICE,
A TO VINOU SEDAVÉHO SPÔSOBU ŽIVOTA. PRI SEDE DOCHÁDZA
K ZLEJ POLOHE PANVY – NADMERNÉMU ZÁKLONU PANVY ALEBO JEJ
NADMERNÉMU PREDKLONU.
Panva naklonená dopredu
Správna pozícia
Panva naklonená dozadu
21
Nadmerný predklon alebo záklon vedú k vzniku svalových
nerovnováh v oblasti svalov bedrového kĺbu a hlavne svalov
chrbta a brucha. Pri dlhotrvajúcom preťažovaní pôsobia výrazné mechanické vplyvy na celú chrbticu a vedú k tvorbe
degeneratívnych ochorení v zmysle porúch medzistavcových
platničiek s následným vyskočením a pritlačením nervových
štruktúr vedúcich z chrbticového kanála. Tieto stavy môžu
spôsobiť bolesť vedúcu až do dolných či horných končatín.
Bolesť sa spravidla objavuje v oblasti krížovej kosti, preto sa
ujal laický názov „bolesť v krížoch“, ale môže ísť aj z bokov,
teda od bedrovokrížových kĺbov do bokov, do bedier, do slabín, niekedy aj do podbruška a genitálií. Človek si potom
začne hľadať uľavujúce polohy či krívať a celý jeho zdravotný
stav sa ešte zhoršuje a problém prehlbuje.
Problematika bolesti bedrovej chrbtice je natoľko široká, že
nie je možné jednoznačne definovať možnosti jej liečby. Najdôležitejšia je preto predovšetkým prevencia, aby k týmto
bolestiam dochádzalo čo najmenej.
22
Ponúkame niekoľko
základných cvikov pre úľavu
od bolesti. Pri cvičení je
potrebné riadiť sa určitými
základným pravidlami:
• Cvičenie robte pravidelne,
najlepšie 2× denne aspoň
10 minút.
• Cvičte pomaly, ťahom –
nie švihom.
• Každý cvik opakujte 5 – 10×,
s krátkym odpočinkom.
• Dbajte na rytmus dýchania.
• Majte na pamäti, že cviky treba
robiť tak, aby nespôsobovali
alebo nezväčšovali bolesť.
V žiadnom prípade by bolesť
nemala pretrvávať dlhšie ako
12 hodín po cvičení.
Cviky na BEDROVÚ
CHRBTICU
1
1. „Sklápačky“ – Ľahnite si na chrbát, pokrčte kolená
a predpažte. Pravidelne dýchajte. S výdychom pomaly dvíhajte hlavu, ramená a lopatky od podložky. Pri
nádychu sa pomaly vracajte späť na podložku.
23
2
2. Ľahnite si na chrbát, pokrčte kolená a pritiahnite ich rukami k hrudi.
4. Ľahnite si na chrbát, pokrčte kolená a roznožte nohy od seba.
Hlava zostáva ležať na podložke. Pri nádychu tlačte kolená smerom
Pomaly pretáčajte kolená na jednu stranu a súčasne hlavu
do dlaní, pri výdychu sa uvoľnite a pritiahnite kolená späť k hrudi.
na druhú stranu.
4
5. V ľahu na boku natiahnite nohu, ktorá je naspodku, vrchnú nohu
pokrčte a zakliesnite za lýtko či do podkolenia alebo vyššie. Potom otáčajte hornou polovicou trupu, ramenami a hlavou, koľko
vám voľný pohyb v chrbtici dovolí. Oprite ruku o pokrčené koleno
a pri nádychu proti nej mierne zatlačte smerom hore od podložky.
Vydržte asi 5 sekúnd a pri výdychu uvoľnite. Potom zväčšite rotáciu bedrovej chrbtice tlakom ruky k podložke a niekoľkokrát jemne
zapérujte. Cvik opakujte na obe strany.
5
3
3. Ľahnite si na chrbát, pokrčte kolená a mierne roznožte. Ruky natiahnite pozdĺž trupu. Dýchajte pravidelne. Pri nádychu postupne dvíhajte panvu a hrudnú chrbticu do výšky lopatiek. S výdychom sa vráťte
späť a bedrovú chrbticu pritlačte k podložke.
24
25
6. V ľahu na bruchu vzpažte, hlavu oprite o čelo. Vyťahujte čo
HRUDNÁ CHRBTICA
najďalej striedavo pravú ruku a ľavú nohu a naopak.
RIZIKO VZNIKU PREŤAŽENIA HRUDNEJ CHRBTICE VEDÚCE K BOLESTIAM
PREDOVŠETKÝM V OBLASTI MEDZI LOPATKAMI JE VEĽMI VYSOKÉ U ĽUDÍ SO
SEDAVÝM ZAMESTNANÍM.
6
Následkom chybného držania tela pri sedení dochádza k ochabovaniu medzilopatkových svalov a často sa tiež skrátia aj prsné svaly.
Toto všetko spôsobuje bolesti hrudnej chrbtice a môže viesť k blokáde stavcov.
7. V ľahu na bruchu oprite čelo o zložené ruky. Skrčte jednu nohu a približujte k sebe koleno a lakeť.
Bolesti hrudnej chrbtice sú často podobné infarktovým bolestiam. Prevenciou týchto ťažkostí sú správne pohybové návyky vrátane správneho sedenia. Oboje prispieva k dostatočnému posilneniu medzilopatkových svalov a k preťaženiu prsných svalov.
Robte striedavo na obe strany.
7
26
V prípade bolestí v hrudnej chrbtici, ktoré vystreľujú až do hrudnej
kosti, je najlepšie vytiahnuť ruky nad hlavu a mierne sa zakloniť.
Tieto rýchle a nenáročné cviky spôsobujú preťaženie hrudnej chrbtice
a znížia tým bolestivosť v tejto oblasti.
27
CVIKY NA HRUDNÚ CHRBTICU
4
4. Rovnaký cvik robte opretí o lakte.
1. Pretiahnutie hrudníka: postavte sa rovno s chodidlami na podložke a mierne
roznožte. Prepleťte ruky za chrbtom. Pravidelne dýchajte. Pri nádychu zdvihnite
pomaly spojené ruky čo možno najvyššie, pri výdychu spusťte pomaly ruky dole.
2. Kľaknite si na všetky štyri. Dlane sa dotýkajú podložky a ruky sú natiahnuté. Bedrovú chrbticu spevnite stiahnutím brušných a sedacích svalov. S nádychom prehnite
hrudnú chrbticu čo najviac nahor, hlavu schovajte medzi ruky (mačací chrbát).
3. S výdychom chrbát prehnite a hlavu mierne zakloňte.
5. Zostaňte na všetkých štyroch, dlaňami opretí o podložku. Ruky sú natiahnuté.
Ľavú ruku upažte do výšky. Hlava a trup sa
otáčajú za upaženou rukou. V hornej polohe rukou zakmitajte. Postupne striedajte
na ľavú a pravú stranu.
1
2
3
5
28
29
6
6. Spojte ruky za hlavou. Pri nádychu tlačte
8. Z rúk vytvorte „svietnik“, ramená stiahnite dole. Pri ná-
lakte od seba, pri výdychu ich uvoľnite.
dychu sa narovnajte, pri výdychu spojte ruky pred tvárou
dlaňami a lakte k sebe, hlavu mierne predkloňte, chrbát
prehnite smerom von.
7. Upažte, dlane smerujú nahor.
Urobte úklon vľavo a súčasne
vzpažte pravú ruku. Snažte sa pri-
9. Upažte a oboma rukami súčasne opisujte malé krúžky
tom dotknúť ľavej ruky. To isté opa-
dopredu i dozadu.
kujte na druhú stranu.
7
30
8
9
31
KRČNÁ CHRBTICA
BOLESTI ZA KRKOM BÝVAJÚ ČASTÝM PREJAVOM
ŤAŽKOSTÍ S CHRBTICOU, KTORé MÔŽU SÚVISIEŤ
SO ZLÝM DRŽANÍM TELA. DOCHÁDZA TAK
K ZVÝŠENEJ AKTIVITE SVALOV V OBLASTI KRČNEJ
CHRBTICE A K DLHODOBÉMU NADMERNÉMU
ZVÝŠENIU SVALOVÉHO NAPÄTIA V TEJTO OBLASTI.
TO MÔŽE VIESŤ AŽ K VZNIKU BOLESTI HLAVY, ALE
AJ K ZHORŠENIU VIDENIA ALEBO ORIENTÁCIE
V PRIESTORE.
Najčastejšími chybami vedúcimi k vzniku bolesti krčnej
chrbtice sú prechladnutie či prechladnutie z prievanu. Preto je nutné chrániť krk pri prievane a pobyte v klimatizovaných priestoroch. Ďalej je vhodné robiť pri strnulej a nútenej polohe (sed za počítačom, sedenie v aute) prestávky
na pretiahnutie krčnej a šijovej oblasti. Liečba aj prevencia bolestí krčnej chrbtice spočíva tiež vo vyvarovaní sa
stresu, ktorý vedie k nadmernému napätiu v oblasti krku.
32
CVIKY NA KRČNÚ CHRBTICU
1. Spriama sa posaďte na stoličku s operadlom, ramená tlačte dole. Otáčajte hlavou podľa osi chrbtice postupne vpravo
1
a vľavo.
2. Obmeňte predchádzajúci cvik: ukláňajte hlavu do strán. Hlavu môžete tiež predkláňať dopredu, ale nezakláňajte ju.
2
33
3. Položte ruky dlaňami na ramená, prsty smerujú k lo-
5. Ľahnite si na chrbát, hlavu nechaj-
patkám a lakte vpred. Hlavu vysúvajte vodorovne dopre-
te položenú na podložke. Pomaly
du a dozadu. Hlavu nepredkláňajte.
otáčajte hlavou vpravo a vľavo.
4. Rozpažte a roztiahnite prsty. Palec smeruje na jednej
6. Zostaňte ležať na chrbte, ruky
strane dole, na druhej nahor. Otáčajte a posúvajte hlavu
natiahnite pozdĺž trupu. Pomaly dví-
čo najviac na tú stranu, kde je ruka palcom dole. Potom
hajte hlavu od podložky do výcho-
hlavu pomaly otáčajte a posúvajte ju na opačnú stranu
diskovej polohy tak, aby sa brada
a zároveň pretáčajte aj dlane tak, aby pohľad smeroval
priblížila k hrudnej kosti. Následne
vždy k ruke s palcom dole.
otočte bradu nabok smerom k jed-
5
nému ramenu, späť do východiskovej polohy a na druhú stranu. Pravidelne dýchajte.
3
34
4
6
35
BOLESŤ KĹBOV
NAJČASTEJŠOU BOLESŤOU KĹBOV
JE BOLESŤ ZAPRÍČINENÁ VZNIKOM
DEGENERATÍVNEHO OCHORENIA –
OSTEOARTRÓZOU. OSTEOARTRÓZA
BEŽNE SA POUŽÍVA SKÔR VÝRAZ ARTRÓZA
– JE VO SVOJEJ PODSTATE ZLYHANIE
NIEKTORÉHO Z KĹBOV V TELE V DÔSLEDKU
PORUCHY KĹBOVEJ CHRUPAVKY.
Pri artróze sa naruší povrch kĺbovej chrupavky, ktorá vyhladzuje styčné plochy,
a tým sa znižuje trenie medzi kosťami kĺbu. To môže spôsobiť zápaly a bolesti.
Kĺb je stuhnutý a nepohyblivý.
Zdravé chrupavkové tkanivo sa z príznakov prirodzeného opotrebenia vždy znovu zotaví. Pri artróze je však „samoopravná“ schopnosť znížená a končí sa pozvoľnou stratou chrupavky.
Presná príčina artrózy je stále ešte neznáma. Boli však určené faktory,
ktoré zvyšujú riziko ochorenia:
•
•
•
•
36
Stredný vek (od 45. roku života) a pokročilý vek.
Ženy ochorejú častejšie a závažnejšie ako muži.
Pokračujúca záťaž kĺbov v dôsledku nadváhy.
Dedičnosť hrá pri artróze väčšiu rolu.
37
Bolesti pri artróze môžete spozorovať po športovaní alebo počas neho, ale aj pri bežnom pohybe, ako je napr. chôdza hore schodmi. Často sa objavuje ranná stuhnutosť
kĺbov. Ďalším príznakom je obmedzenie v bežnom živote v dôsledku bolestí kĺbov.
Dôležitá je včasná liečba, pretože celkom opotrebená chrupavka sa už nevytvorí znovu. Pri počínajúcej alebo ľahkej artróze môže pomôcť už zmena spôsobu života (pravidelné cvičenie pre zachovanie pružnosti). Nemenej dôležitá je aj správna vyvážená
strava (napr. zvýšiť príjem omega-3 mastných kyselín a antioxidantov) a príjem živín
pre chrupavku (napr. glukozamín).
Pri artróze s akútnymi bolesťami môžu
byť s cieľom liečby bolesti zvonku použité gély alebo krémy. Tie obsahujú protizápalové účinné látky a môžu byť aplikované aj pri chronických bolestiach.
KĹBY, KTORÉ MÔŽU BYŤ POSTIHNUTÉ ARTRÓZOU
chrbtica
bedrový kĺb
kĺby prstov ruky
kolenný kĺb
kĺby prstov nohy
38
39
CVIKY PRSTOVEJ GYMNASTIKY
CVIKY NA PRETIAHNUTIE KOLENA
1. Prsty jednej ruky roztiahnite a je-
2. Zovrite päsť a potom prsty opäť roztiahnite. Prsty jeden po druhom
1. Posaďte sa spriama na stoličku. Jedno chodidlo položte na zem, druhé oprite o podnožku (ideálne sú tele-
den po druhom odťahujte čo mož-
ohýbajte smerom dovnútra. Tie ostatné pritom nechajte natiahnuté.
fónne zoznamy). Teraz nadvihnite nohu z opierky a čo najviac prepnite koleno. Pritom nechajte stehno na sto-
no najďalej. Začnite palcom.
2
1
ličke, nedvíhajte ho. Zároveň pritiahnite prsty.
1
2. Ľahnite si na pevnú podložku/lôžko, oprite sa
o lakte. Predkolenia pritom vyčnievajú z lôžka. Tým
sa prirodzeným spôsobom naťahujú kolenné kĺby.
3. Položte dlaň naplocho na stôl. Zdvihnite jeden prst. Špičkou prsta
krúžte najprv na jednu, potom na druhú stranu. Postupne robte cviky
so všetkými prstami.
3
Cviky precvičujte aj s druhou rukou.
40
2
41
Ďalším častým faktorom spôsobujúcim bolesti kĺbov je šport. Pred športovaním je
preto vždy nutné mať kĺby prehriate a pretiahnuté. V každom prípade je nutné
počúvať varovné (bolestivé) signály a včas ich liečiť.
Celkom časté je poranenie mäkkých štruktúr hlavne
v oblasti kolenného kĺbu. Jedinou možnou prvou pomocou
je fixácia ovínadlom, ľadový obklad a odvoz do najbližšej
nemocnice.
Na jar sa často stretávame s úponovými bolesťami v oblasti
kolenných a lakťových kĺbov. V tomto prípade je nutné
ukončiť športovú aktivitu, znehybniť danú oblasť ovínadlom
a prípadne sa poradiť s odborníkom o ďalšej liečbe.
Okolo 20 % všetkých športových úrazov postihuje nejakým
spôsobom rameno (natiahnutie, dislokácie). Dôvodom je
jeho „nestabilná“ konštrukcia a tiež skutočnosť, že sa
na rameno upína približne 17 svalov.
42
RAMENNÝ KĹB
RAMENNÝ KĹB PATRÍ MEDZI NAJZLOŽITEJŠIE KĹBY V TELE.
SÚČASŤOU JEHO STAVBY SÚ TRI KOSTI A ZAPOJENIE CELÉHO
RADU SVALOV. TENTO KĹB MUSÍ ZAISŤOVAŤ MAXIMÁLNU
MOBILITU A PRITOM MUSÍ BYŤ PEVNÝ A SILNÝ, ABY
VYDRŽAL SILY, KTORÉ SÚ S JEHO PRÁCOU SPOJENÉ.
Častým problémom, ktorý sa pri ramenných kĺboch objavuje, je porucha príslušných svalov ramenného kĺbu.
Jej príčinou je spravidla úraz (spadnutie či udretie sa
do ramena) a často neostáva nič iné ako ortopedická intervencia. Ak dôjde náhle k bolesti po úraze, je nutné zaistiť znehybnenie ramenného kĺbu
(napríklad šatkový záves) a následné odborné
ošetrenie. Ak vznikne bolesť z dlhodobého preťažovania, je nutné sa problematických pohybov
vyvarovať. Keďže je často bolesť ramena spôsobená poruchou v oblasti krčnej chrbtice, mali by
ste svoje ťažkosti konzultovať s odborníkom.
43
CVIKY PROTI STUHNUTÝM KĹBOM RAMIEN
1. Postavte sa rovno, ruky voľne pozdĺž tela. Opisujte pravým ramenom kruhy dopredu aj dozadu. To
1
LAKŤOVÝ KĹB JE MIESTOM ZAČIATKU VEĽKÉHO MNOŽSTVA
SVALOVÝCH SKUPÍN, KTORÉ MAJÚ NA STAROSTI POHYBY
VLASTNEJ RUKY A ZÁPÄSTIA. TAKISTO AKO PRI RAMENNOM
KĹBE DOCHÁDZA VEĽMI ČASTO K JEHO PREŤAŽOVANIU.
isté urobte ľavým ramenom.
2. Postavte sa rovno, ruky zdvihnite nad hlavu. Prepleťte prsty a ruky
pretiahnite dlaňami hore. Pomaly
sa uvoľnite a prepletené ruky dajte
za hlavu. Niekoľkokrát zopakujte.
2
44
LAKŤOVÝ KĹB
Najčastejším ochorením je tenisový, golfový či oštepársky lakeť
alebo zápal hrbolčekov ramennej kosti. Tieto ochorenia vznikajú
dlhodobým zaťažovaním predlakťových svalov, prípadne ich príležitostným preťažením. Okrem športovcov sa toto poranenie môže
objaviť aj u ľudí manuálne pracujúcich na stavbách, u automechanikov a pod.
Výsledkom môže byť úplné vyradenie týchto svalov z funkcie najprv
z dôvodu bolesti a neskôr kvôli zápalu. Nevýhodou tohto ochorenia je
jeho pomalý a pozvoľný nástup, ktorý sa prejavuje najskôr znesiteľnou
bolesťou, ktorá zanedlho prechádza do bolesti veľkej. Jedinou možnosťou liečby je ukončenie športovej či pracovnej aktivity a znehybnenie lakťa a predlaktia. Je možné použiť ovínadlo a ľadové obklady.
45
Karpálny tunel
Cviky NA PRETIAHNUTIE ZÁPÄSTIA
Syndróm karpálneho tunela je typ ochorenia, ktoré sa objavuje čím ďalej tým častejšie. Typické postavenie zápästia a ruky pri písaní na počítači a používaní myši pomaly
vedie k stlačeninu nervu, ktorý inervuje najmä palec a vedie spolu so šľachami prstov
ruky zápästím. Postupne sa objavuje nočné brnenie palca ruky, môžu ochabovať svaly palca a samozrejme spolu s tým sa objavuje aj bolesť. Aby sa človek vyvaroval vzniku syndrómu karpálneho tunela, mal by si predovšetkým pri práci pri počítači
správne rozvrhnúť prestávky na odpočinok. Keď už
musíte písať na počítači dlhé hodiny, je ideálne pravidelné preťahovanie zápästia či jeho automasáž.
Horúci kúpeľ pomôže odpočinúť rukám po celodennej námahe a vedie k rýchlej regenerácii.
1. Postavte sa rovno. Pritlačte ruky na seba tak, aby dolná časť dlane
jednej ruky bola opretá o prsty druhej ruky. Tlačte dlaňou do prstov.
Opakujte striedavo na obe ruky.
2. Kľaknite si na všetky štyri, dlaňami o podložku tak, aby prsty smerovali do strán. Trup nakláňajte dopredu a dozadu. Pravidelne dýchajte.
1
46
47
BEDROVÝ KĹB
CVIKY NA BEDRÁ
BEDROVÝ KĹB JE ANATOMICKY USPORIADANÝ TAK,
ABY ZAISTIL DVE HLAVNÉ FUNKCIE, A TO JE STOJ
(NOSNÁ FUNKCIA) A CHÔDZU (MOBILNÁ FUNKCIA).
IDE O NAJPEVNEJŠIE KĹBOVÉ SPOJENIE V TELE A PRITOM
UMOŽŇUJE RÔZNE POHYBY.
1. Ľahnite si chrbátom na lôžko, zadok je na okraji lôž-
Tento kĺb sa zaťažuje najviac zo všetkých kĺbov. Správne anatomické postavenie a ideálna funkcia sú dôležité pre správnu a bezbolestnú chôdzu a tiež pre ideálnu funkciu chrbta. Bedrový kĺb je
z týchto dôvodov už od narodenia veľmi starostlivo monitorovaný
a akákoľvek odchýlka od normálneho vývoja je dôsledne konzultovaná s ortopédom.
2. Ľahnite si na pravý bok, natiahnite nohy a oprite
1
ka. Uchopte jednu nohu pod kolennou jamkou a pritiahnite ju čo najbližšie k hrudi, zatiaľ čo chodidlo druhej nohy je na zemi. Vydržte 10 sekúnd, položte nohu
späť na zem a opakujte s druhou nohou.
sa o nadlaktie. Rukou si podoprite hlavu. Druhú ruku
položte vo výške pásu pred hornú časť tela. Bedrá sú
kolmo k podložke, nenakláňajte ich dozadu! Pomaly
zdvihnite ľavú nohu, špičky smerujú dopredu. Vydržte
10 sekúnd a nohu opäť pomaly položte. Vymeňte strany a cvik zopakujte.
Častým faktorom spôsobujúcim bolesť bedrového kĺbu je veľká
nadváha, ktorá bedrové kĺby neúmerne zaťažuje.
Prevenciou vzniku bolestí bedrového kĺbu je opäť správna životospráva, správne volená fyzická záťaž a adekvátne preťahovacie cviky.
48
49
KOLENNÝ KĹB
KOLENNÝ KĹB PATRÍ MEDZI
NOSNÉ KĹBY, KTORÉ ZAISŤUJÚ
PREDOVŠETKÝM CHÔDZU A STOJ.
JEHO ZLOŽITÁ STAVBA A NÁROČNÁ
FUNKCIA MÔŽU ZAPRÍČINIŤ VEĽA
ZDRAVOTNÝCH KOMPLIKÁCIÍ,
A TO NAJMÄ „MÄKKEJ ČASTI“
KOLENNÉHO KĹBU. VEĽMI ČASTOU
KOMPLIKÁCIOU SÚ ÚRAZY
MENISKOV A SKRÍŽENÝCH VÄZOV.
TENTO TYP ÚRAZU JE TYPICKÝ PRI
ŠPORTOVOM PORANENÍ.
50
Najčastejšou príčinou vzniku bolesti je pretočenie kolena pri športovaní, napr. pri
lyžovaní či kontaktných športoch, ako je futbal a pod.
Prevencia spočíva predovšetkým v strečingu, nepreťažovaní kolien a v kvalitnej obuvi.
Pri pocite nestability je vhodná adekvátna ortéza či iná fixácia, napríklad v podobe
špeciálnej pásky – tejpu. Významnú rolu hrá tiež nepodceňovanie drobných zranení a ich dôkladné doliečenie.
Dôležitá je aj fyzická aktivita, aby nedošlo
k obmedzeniu hybnosti v kolennom kĺbe, najmä k obmedzeniu jeho plného natiahnutia.
Najvhodnejšie cvičenia sú cvičenia s obmedzením nárazov, ako je jazda na bicykli, na rotopede a plávanie. Čo sa
týka plávania, sú uprednostňované pohyby nôh tzv. „kraulového“ typu. Pohyb vo vode tzv. „prsiarskym“ štýlom
môže byť, naopak, škodlivý a môže
u pacientov s poranením kolena vyvolať bolesť.
51
BOLESŤ
svalov
VO VÄČŠINE PRÍPADOV
DOCHÁDZA K BOLESTIAM
SVALOV Z DÔVODU
PREŤAŽENIA ICH
ÚPONOV. KLASICKÁ
BOLESŤ SVALOV
ČASTO VZNIKÁ AJ
PRI MECHANICKOM
NARAZENÍ PRIAMO
DO SVALU.
Pri svaloch môže dôjsť aj k ich čiastočnému natrhnutiu, ktoré
je sprevádzané veľkou bolesťou pripodobňovanou k pichnutiu
nožom. Natrhnutie sa zároveň prejaví praskavým zvukom. Ak
dôjde ku kompletnému prasknutiu svalu, objaví sa v mieste bolesti jamka. V oboch prípadoch (natrhnutie aj prasknutie svalu)
je dôležitá konzultácia s odborníkom a ako prvá pomoc sa odporúča schladenie, fixácia a znehybnenie svalu.
KŔČ
Častou bolesťou svalov bývajú kŕče, ktoré môžu signalizovať nedostatok minerálov v ľudskom tele, ale môžu vzniknúť aj následkom nedostatočného pitia vody a dehydratácie.
Kŕč je bolestivá kontrakcia svalu, ktorá môže trvať niekoľko minút.
Môže postihnúť ktorýkoľvek sval, ale najčastejšie to býva chodidlo,
lýtko alebo ruka. Kŕč často udrie pri cvičení, zvlášť keď boli svaly
pred jeho začiatkom studené. Prevenciou, ale aj liečbou kŕčov je dodanie potrebných minerálov, predovšetkým horčíka a vápnika.
52
53
NATIAHNUTIE SVALU
PRETIAHNUTIE A POSILNENIE LÝTKOVÝCH SVALOV
Ak sú svaly dlhodobo preťažované, unavené, nedostatočne zahriate a málo rozcvičené, hrozí riziko ich natiahnutia. To môže vzniknúť aj vykonaním prudkého alebo neobvyklého pohybu. Najpostihnutejšie bývajú svaly v oblasti dolných končatín
(podkolenné šľachy, lýtkové svaly a svaly stehna).
1. Oprite sa v náklone o stenu. Jednu nohu pokrčte a posuňte
bližšie k stene. Zadnú natiahnutú nohu tlačte pätou na podlahu
tak, aby ste v lýtku cítili mierne napätie.
2. Postavte sa špičkou cho-
V prípade natiahnutia je nutné
sval upokojiť, teda zaistiť jeho
znehybnenie, prípadne ho obkladať ľadom a zabandážovať
elastickým ovínadlom. Je dôležité zabrániť mechanickému poškodeniu svalu, teda jeho natrhnutiu či úplnému pretrhnutiu.
54
didla na vyvýšenú podložku
alebo schod. Druhá noha
je pokrčená vo vzduchu.
Pomaly sa dvíhajte na špičke a tak napínajte členkový
kĺb. Potom sa vráťte do počiatočnej polohy.
55
VYVRTNUTIE ČLENKA
ZÁPAL ACHILLOVEJ ŠĽACHY
K vyvrtnutiu členka dochádza bežne pri športoch vyžadujúcich behanie, skákanie
a rýchle zmeny pohybu. Výron sa prejavuje náhlou bolesťou, opuchom a v ťažších
prípadoch aj krvným výronom.
Achillova šľacha je dlhá šľacha spájajúca trojhlavý sval lýtka s pätovou kosťou. Je
veľmi dôležitá pri chôdzi. Achillova šľacha sa môže poškodiť zápalom alebo prasknutím. Pri nadmernej záťaži Achillovej šľachy sa v nej môže vyvinúť zápal. Ak sa nelieči, často prechádza do chronického štádia. Prejavuje sa rannou bolesťou pri prvých pokusoch o kroky a bolestivým zdurením. Ak sa zápal zhoršuje, môže postupne
znemožniť beh a v najhoršom prípade spôsobiť odtrhnutie šľachy.
Pri vyvrtnutí členka je potrebné členok ochladiť a znehybniť.
Pomôže aj octový zábal a postihnuté miesto by malo byť položené na vyvýšenom mieste.
Hlavnou metódou prevencie je
kvalitná obuv, prevenciou môže
byť aj vhodná fixácia pomocou
tejpu. Vyvrtnutie členka môže
byť ľahko vyliečené svojpomocne. No v prípade, že problémy
pretrvávajú, mali by ste čo najskôr navštíviť svojho lekára.
56
S pribúdajúcim vekom sa znižuje elasticita tkanív. A preto je u starších ľudí vyššia
pravdepodobnosť poranenia Achillovej šľachy. Plochá noha a nesprávna obuv zvyšujú riziko zápalu šľachy.
Najlepšou prevenciou zápalu Achillovej šľachy je preťahovanie a posilňovanie lýtkových svalov a ideálne dávkovanie pohybovej aktivity. Vo chvíli, keď sa objaví bolesť,
je vhodné ukončiť danú pohybovú aktivitu tak, aby sa bolestivý stav ešte neprehlboval a problém sa nezhoršoval. Liečba toho zranenia je zdĺhavá a môžu pretrvávať
následky v podobe zhoršenej chôdze.
57
KEĎ NASTANÚ
problémy
BOLESTI SVALOV A KĹBOV JE MOŽNÉ ČASTO
ODSTRÁNIŤ DOMA SAMOLIEČBOU.
Keď sa však objaví bolesť, ktorá vás znehybňuje a nepominie za deň, ak vás trápia vracajúce sa záchvaty, ak dôjde k zhoršeniu chronickej choroby alebo ak dôjde
k úrazu, mali by ste vždy vyhľadať lekársku pomoc.
Pri bolestiach pohybového aparátu je najčastejším odporúčaním pokoj na lôžku, ale
väčšina špecialistov dnes odporúča, aby pacient podľa svojich možností pokračoval
v normálnom živote a neprestával sa hýbať. Akútna ochromujúca bolesť si môže pokoj
na lôžku vynútiť, ale nemali by ste v posteli zostávať dlhšie ako jeden až dva dni.
Existuje veľa možností, čo môžete sami urobiť proti bolestiam svalov a kĺbov.
58
59
KEĎ BOLESŤ UDRIE
Prvé, čo je potrebné pri bolesti urobiť, je odstrániť každý tlak pôsobiaci na boľavé miesto. Zosilnenie bolesti
je evidentnou známkou preťaženia. Pokúste sa zvoľniť
a postupovať vo svojich činnostiach s trochu menšou
námahou. Ak by bolesti pretrvávali aj potom, vyhľadajte lekára.
ZNOVUNADOBUDNUTIE
POHYBLIVOSTI
Keď bolesť odznie, môžete si dovoliť pretiahnuť chrbát. Ak je to
možné, pokračujte vo svojich normálnych aktivitách, ale vyvarujte
sa toho, aby ste čokoľvek dvíhali
alebo sa presiľovali.
ÚĽAVA OD BOLESTI
Obvykle sa na úľavu od bolesti odporúčajú voľnopredajné lieky, ako sú nesteroidné protizápalové prípravky vo forme gélu či tabliet. Pred použitím si pozorne
prečítajte príbalovú informáciu.
Účinným prostriedkom na zmiernenie bolesti môže byť
aj nahrievanie alebo ochladzovanie postihnutých častí
tela. Teplo je vhodné pri svalových bolestiach, naopak,
studený obklad vám uľaví pri zápale alebo opuchu.
60
Je dôležité zostať navzdory všetkému aktívny, aby ste zachovali
silu a flexibilitu svalov a kĺbov. Zahrňte preto do svojho bežného života pravidelné športové aktivity.
Vhodnými vytrvalostnými športmi
sú napríklad nordic walking alebo
aquajogging.
61
Zdravá výživa a kontrola hmotnosti
Správne tuky
Pomocou „správnej“ výživy je možné čeliť zápalu a pozitívne ovplyvniť
priebeh artrózy. Zvlášť polynenasýtené mastné kyseliny, omega-3 mastné
kyseliny, majú pozitívny brzdiaci účinok na zápalové procesy v tele, ktoré
opäť môžu viesť k bolestiam kĺbov.
Dodávateľmi priaznivých omega-3 mastných kyselín sú:
tučné ryby ako losos, makrela, tuniak, ale aj orechy, olivový a repkový olej.
Nepriaznivé nasýtené tuky nájdeme v:
tučnom mäse, masle, slnečnicovom a klíčkovom oleji a oleji z hroznových zrniečok.
SILA ANTIOXIDANTOV
Voľné radikály spôsobujú poškodenie tkaniva a môžu hrať tiež významnú
rolu pri úbytku chrupaviek, ktorý je hlavnou príčinou artrózy. Aby sa neutralizovali, mal by byť zvýšený príjem antioxidantov, ktorých prospešnosť pri
artrotických symptómoch sa preukázala.
62
ANTIOXIDANTY NÁJDETE V RÔZNYCH DRUHOCH OVOCIA A ZELENINY:
Vitamín C
Zelenina (napr. paprika, brokolica, kučeravý kel, ružičkový kel, karfiol,
kaleráb, paradajky, chren), ovocie (predovšetkým citrusové plody ako
citróny, pomaranče, kivi, ríbezle, jahody), bobule rakytníka
Vitamín E
Orechy (predovšetkým vlašské a para orechy), rastlinné oleje (ako
slnečnicový, kukuričný, olivový, sójový olej), jedlé otruby, müsli, zelenina (paprika, hlávková kapusta, špargľa)
Vitamín A (betakarotén)
Zelenina (karotka, kučeravý kel, špenát, valeriánka, paprika, baklažán,
cukety, paradajky), ovocie (medový melón, marhule), čierne olivy
Selén
Strukoviny (sójové bôby, šošovica, cícer), pšeničné otruby, prírodná
ryža, ryby (údenáče, garnáty, sardinky, slede), para orechy
Zinok
Orechy (vlašské orechy, arašidy, para orechy), ovsené vločky, strukoviny (predovšetkým sójové bôby a šošovica)
63
Voltaren® Emulgel®
Voltaren® Emulgel® JE ÚČINNÝ PRI LIEČBE BOLESTI POÚRAZOVÝCH STAVOV,
PRI LIEČBE BOLESTI A ZÁPALE MÄKKÝCH TKANÍV POHYBOVÉHO APARÁTU
A BOLESTI SVALOV A KĹBOV ZÁPALOVÉHO ALEBO DEGENERATÍVNEHO PÔVODU.
VOĽNOPREDAJNÉ LIEKY
REGISTROVANÉ POD ZNAČKOU
VOLTAREN® PONÚKAJÚ KOMPLEXNÉ
RIEŠENIE PRI LIEČBE BOLESTI, OPUCHU
A ZÁPALU POHYBOVÉHO APARÁTU,
ČI UŽ VO FORME GÉLU, HREJIVÝCH
NÁPLASTÍ ALEBO TABLIET.
Vďaka svojmu jedinečnému zloženiu preniká hlboko do kože a pôsobí presne tam, kde
je potrebné. Voltaren® Emulgel® pôsobí dvojakým efektom: odstraňuje bolesť a lieči zápal, a tak poskytuje účinnú úľavu. Vďaka svojej nemastnej formule sa ľahko vtiera a je
šetrný k pokožke, ktorú pomáha zvlhčovať. Navyše má výrazný upokojujúci a chladivý
účinok pre zmiernenie opuchu boľavého miesta.
JE
Voltaren® Emulgel® je tiež v predaji v cenovo výhodnom 150 g balení s unikátnym uzáverom pre
jednoduché otváranie.
DN
T
O DUCHÉ O
Viac podrobností o liečivých prípravkoch
Voltaren® nájdete na webových
stránkach www.voltaren.sk.
Voltaren® Emulgel® je v predaji v lekárňach vo
V
veľkostiach balenia: 50 g, 100 g a 150 g.ÁRANIE
Pozorne čítajte príbalovú informáciu. Voltaren® Emulgel® obsahuje diclofenacum diethylaminum. Liek na vonkajšie použitie.
64
65
Voltaren® ActiGo Extra
Voltaren® ThermoPlaster
Tablety Voltaren® ActiGo Extra MAJÚ RÝCHLY NÁSTUP ÚČINKU,
A PRETO SÚ VHODNÉ NA KRÁTKODOBÚ LIEČBU AKÚTNYCH BOLESTIVÝCH
A ZÁPALOVÝCH STAVOV.
Voltaren® ThermoPlaster HREJIVÁ NÁPLASŤ PRINÁŠA ÚČINNÝM
A PRIRODZENÝM SPÔSOBOM ÚĽAVU OD BOLESTI A HLBOKÚ SVALOVÚ
RELAXÁCIU PRI BOLESTI SVALOV, CHRBTA, KRKU A RAMIEN.
Tablety Voltaren® ActiGo Extra sú účinné na mnoho bolestivých stavov pohybového
aparátu – bolesti chrbta, vyvrtnutie kĺbov, natiahnutie svalov alebo iné poúrazové bolesti. Pôsobia protizápalovo, zmenšujú opuch a zároveň znižujú horúčku. Sú účinné
aj pri liečbe bolesti hlavy, zubov alebo bolesti pri menštruácii.
Hrejivá náplasť využíva princíp tepelnej terapie. Teplo na koži zvýši prekrvenie boľavého miesta a tým sa vám uvoľnia stuhnuté a bolestivé svaly. Po vybratí z obalu začne
hrejivá náplasť vďaka modernej, vzduchom aktivovanej technológii uvoľňovať príjemné teplo, a to až počas 10 hodín. Tenká hrejivá náplasť nedráždi pokožku, ľahko sa
odstraňuje a je navrhnutá tak, aby pôsobila priamo v mieste, kde cítite bolesť.
Voltaren® ActiGo Extra je v predaji
v lekárňach vo veľkostiach balenia:
10 alebo 20 obalených tabliet.
Pozorne čítajte príbalovú informáciu.
Voltaren® ActiGo Extra 25 mg obsahuje diclofenacum kalicum.
Liek na vnútorné užitie.
66
Voltaren® ThermoPlaster je v predaji
v lekárňach vo veľkostiach balenia:
2 ks a 5 ks
Pozorne čítajte návod na použitie. Voltaren® ThermoPlaster je zdravotnícky prostriedok.
67
Novartis, s. r. o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4,
tel.: +420 225 775 300, e-mail: [email protected]
68
VOT/OTH/2011/03_SK
Download

AKO NA BOLESŤ