Program 2013/2014
Professional
Professional
Program 2013/2014
Zvonku antracitové. V srdci žlté.
Meno Kärcher na celom svete znamená silu, kvalitu a inováciu. A kompetenciu v oblasti čistenia, ktorá stanovuje štandardy.
Ako vynálezca vysokotlakového čistenia je Kärcher v súčasnosti lídrom na svetovom trhu a jednou z hnacích síl technologického pokroku nielen v tejto oblasti. V tomto výskume a vývoji denne pokračuje viac ako 600 pracovníkov. Za použitia
najmodernejších technológií v oblasti konštrukcie, vývoja, dizajnu a skúšania. S cieľom dosiahnuť ešte vyššiu efektivitu, ešte
dlhšiu životnosť a ešte lepšiu ochranu životného prostredia. Vedení zásadou, že naším meradlom je zákazník. Najnovším
míľnikom tohto vývoja je systém antracitovej farby, ktorý teraz platí pre všetky stroje Kärcher radu Professional. Tento farebný
systém nie je iba jednoducho zmenou vonkajšieho vzhľadu, ale je dôsledkom nášho zameriavania sa na zákazníkov v spojení s inovačnou technológiou.
2
Profesionáli žiaria v antracitovej
Spokojnosť zákazníkov má pre Kärcher nadradený význam. Neustály dialóg s profesionálnymi používateľmi je dôležitou
­základňou pre rozpoznávanie potenciálu. Rovnako ako farebné odlíšenie profesionálnych čistiacich strojov Kärcher
v ­nezameniteľnej antracitovej: Týmto farebným odlíšením je možné teraz už na prvý pohľad odlíšiť stroje Kärcher radu
­Professional. Taktiež bolo splnené časté želanie zákazníkov mať decentné a nenápadné stroje, ktoré navyše vyžadujú
menej starostlivosti o optický vzhľad, pretože antracitová vyzerá jednoducho dlhšie čistá. Rozhodujúcou inováciou tohto
nového farebného systému je však doteraz nepoznané zjednodušenie obsluhy: Ovládacie prvky sú žlté, údržbové
a servisné prvky sú sivé. Tým sa enormne uľahčuje hlavne naučenie bezpečnej a bezchybnej obsluhy.
4
5
Takto vyzerajú profesionáli
Kärcher kladie rovnako veľký dôraz na perfektnú techniku a perfektné výsledky čistenia ako na lákavý a premyslený
­dizajn. Flexibilne konfigurovateľné umývacie automaty B 40/60/80 sa napríklad vyznačujú početnými inováciami
a praktickými detailmi, pomocou ktorých sa každodenná práca vybaví pohodlnejšie a rýchlejšie. Príklad jedného stroja
B 40 C/W v antracitovej od Kärcheru presvedčivo predstavuje výhody tohto farebného systému.
1 Robustnosť
Optimalizovaný výber materiálu a kvalitné spracovanie udeľujú všetkým
strojom značky Kärcher radu Professonal jedinečný charakter.
4 Jednoduchý servis zabudovaný
Takto vyzerá servis v 21. storočí: kompletne odnímateľné kryty a plán
údržby s farebným odlíšením servisných prvkov na stroji.
2 Hospodárnosť s perspektívou
Už dnes myslieť na budúcnosť, znamená rozhodovať sa hospodárne
a ekologicky: S vyobrazeným umývacím automatom B 40 C/W môžete
v stupni eco!efficiency ušetriť až 20 % energie ako aj 10 % vody a čistiaceho prostriedku.
5 Spoľahlivosť sériovo
Použitie špičkovej techniky a menšieho počtu konštrukčných dielov
zdvojnásobujú výhody v prospech spoľahlivosti.
3 Jedinečná jednoduchá obsluha
Vďaka perfektnej ergonómii a modernému jednotnému konceptu obsluhy s farebným odlíšením sa obsluhujúca osoba veľmi rýchlo spriatelí
s každým strojom Kärcher radu Professional.
6
6 Mobilita v súlade s použitím
Stroj značky Kärcher radu Professional je vždy presne tým, čo je pre
daný účel použitia najdôležitejšie: obratný, flexibilný a výkonný.
Nové technológie pre efektívnejšie produkty
Inovácie udávajú pulz v svete techniky. A sú naším najdôležitejším faktorom úspechu. Kontinuálne vyvíjame nové technológie, ktoré prácu uľahčujú, zjednodušujú a optimalizujú po hospodárskej stránke. Polovica našich súčasných produktov
bola vyvinutá v priebehu posledných piatich rokov. Techniku pritom dôsledne spájame s funkčným dizajnom a ekologickým hľadiskom. A sme za to vyznamenávaní cenami.
1
2
3
4
5
World Best
Golden Broom
Sauberer Filter
Konstante Saugleistung
1 Jemný nápad: Valec z mikrovlákna
Používanie mikrovlákien predstavuje v čistení tvrdých povrchov obrovský skok napred. Tento vynález spoločnosti Kärcher po prvý krát
využíva výhody trecích vlastností mikrovlákien v profesionálnom čistení:
enormná schopnosť viazať nečistoty, mastnotu alebo vodu spojená
s robustnosťou a bezproblémovou možnosťou prania.
2 Kľúčová funkcia bezpečnosť
Systém KIK stroja B 40 C/W ponúka podstatne vyššiu bezpečnosť
voči nesprávnej obsluhe. Obsluhujúci personál nemá možnosť zmeniť
základné predvolené nastavenia stroja. Tieto vopred nastavil, príp.
povolil vedúci pracovník pre príslušné čistenie, príp. príslušný objekt.
Obsluhujúci pracovník už len zasunie kľúč. Iba kódovaný kľúč, ktorý
patrí k danému stroju, umožní uvedenie stroja do prevádzky, čím je
technicky vylúčená neoprávnená obsluha.
Award 2011
4 Dvojnásobne inovačný: filtračný systém Tact2
Nový plochý skladaný filter sa dá vybrať z čistej strany a je rozdelený
na dve polovice, ktoré sa striedavo čistia cielenými nárazmi vzduchu.
Jemný prach nemôže filter upchať. Prúd vzduchu ostáva dlhý čas
­konštantne vysoký. Nasať je možné viac ako 1 000 kg minerálneho
prachu kategórie A bez jedinej výmeny filtra. Transferom technológie sa
technológia Tact2 teraz prvýkrát využíva v zametacom stroji, a síce
KM 90/60 Adv.
5 Kvalita, ktorú je vidieť a ktorá sa dá pochopiť
Ten, kto vidí nejaký stroj značky Kärcher, rozpozná kvalitu. Ten, kto ho
obsluhuje, pochopí ergonómiu. Ten, kto ho používa, cíti výkon. My
nepretržite pracujeme na tom, aby sme aj naďalej optimalizovali spojenie techniky, vzhľadu a ovládania. Že sa nám to darí, to dosvedčujú
početné ocenenia. A – čo je oveľa dôležitejšie – hlavne odozva našich
veľmi spokojných zákazníkov.
3 Myslíme dva stupne dopredu: stupeň eco!efficiency
Významný vývoj prirodzene prebieha v stupňoch. Smerodajným vývojom
je stupeň eco!efficiency firmy Kärcher, ktorý sa dá aktivovať jedným otočením aj počas prevádzky. V stupni eco!efficiency sa funkcie stroja automaticky prestavia na optimálnu efektivitu. Tým sa citeľne zníži spotreba
energie, vody a čistiacich prostriedkov. Šetrné zaobchádzanie s materiálom a strojom je ďalší efekt, ktorý sa prejavuje v dlhších intervaloch údržby, nižších servisných nákladoch a optimalizovanej životnosti.
7
Trvalo udržateľný rozvoj. Veľmi dôležitý, pretože budúcnosť sa nikdy neskončí.
Pri snahe o trvalo udržateľný rozvoj je cesta cieľom. Cesta do budúcnosti, po ktorej Kärcher kráča už desaťročia s príkladnou dôslednosťou. Pričom trvalo udržateľný rozvoj spočíva v spoločnosti Kärcher rovnakou mierou na pilieroch ekonomiky,
hospodárskej zodpovednosti a ochrany životného prostredia. Spoľahlivé financie a primerané výnosy dosiahnuté čestným
zaobchádzaním s ľuďmi a uvedomelým zaobchádzaním so zdrojmi. Toto je trvalo udržateľný rozvoj, ktorý ­Kärcher definuje
ako cieľ spoločnosti Podnikateľská činnosť spojená so zodpovednosťou voči ľuďom a životnému prostrediu.
Optimálne využitie energie
Najlepšia energia je tá, ktorá nebola spotrebovaná. Kärcher naďalej znižuje spotrebu primárnej energie. Rôzne zariadenia na spätné získavanie
tepla pracujú s mimoriadnou účinnosťou, napríklad odpadové teplo
z prevádzky vstrekovania plastov vykuruje susednú halu. Ročná úspora: 19 000 litrov vykurovacieho oleja a 51 300 kg CO2. S týmto množstvom by automobil strednej triedy prešiel 225 000 km. Originálne
­nabíjačky Kärcher vďaka veľmi vysokým hodnotám cos-π od 0,98 do
0,99 umožňujú takmer 100 % nabíjacieho prúdu skutočne aj nabiť.
Toto sú len dva z mnohých príkladov techniky, ktorá pomáha maximálne využiť energiu.
Dosiahnuť väčší účinok
To isté dosiahnuť s použitím menšieho množstva prostriedkov. Alebo
dokonca viac. Šance sú také rôznorodé, ako výrobky Kärcher. Parné
čističe Kärcher pracujú bez použitia chémie zaťažujúcej životné prostredie. Inovačné materiály z netkanej textílie zlepšujú čistiaci výkon,
takže väčšinou nie je nutné používať čistiace prostriedky. Tam, kde je
to potrebné, je možné pomocou inovačných dávkovacích systémov
podstatne znížiť spotrebu čistiacich prostriedkov. Mnohé ďalšie technické zariadenia na zvýšenie efektívnosti vedú podľa spôsobu použitia
k signifikantnému zníženiu spotreby energie a čistiacich prostriedkov
až o 30 % a viac.
8
Sústrediť sa na podstatné
K sústredeniu sa na podstatné patrí aj umenie dosiahnuť viac s menším
množstvom prostriedkov. Pretože menej môže byť viac. Napríklad, keď
stroje s menším množstvom súčiastok dokážu viac. Pretože menej dielcov znamená menšiu spotrebu materiálu, nižšiu hmotnosť, menšiu spotrebu energie a teda aj menšie zaťaženie životného prostredia. ­Kärcher už
mnoho rokov sleduje princíp používať čo najmenej dielcov. V súčasnosti
majú zariadenia Kärcher v priemere o 20 % menej komponentov ako
porovnateľné výrobky iných výrobcov, hoci súčasne disponujú technickými vymoženosťami, ako dávkovanie čistiaceho prostriedku, čistenie filtrov
alebo sadzový filter. Čistiace prostriedky Kärcher sú šetrné k životnému
prostrediu, pretože sú viac ako 90 % biologicky odbúrateľné a zásadne
neobsahujú rozpúšťadlá a prísady. Používanie koncentrátov šetrí materiál, balenie a emisie spôsobené prepravou.
Čerpať z vlastných zdrojov
Budúcnosťou sú obnoviteľné energie. A pre Kärcher je to už dávno
skutočnosť. Dve slnečné elektrárne s výkonom 30 kWp vyrábajú ročne
okolo 33 000 kWh. Geotermálna energia využíva teplo z vnútra Zeme
v zime na vykurovanie a v lete na klimatizáciu. S úsporou energie až do
80 %. Samotná tepláreň na drevenú štiepku usporí ročne 340 000 litrov
vykurovacieho oleja, resp. viac než 1 milión kg CO2.
Pracovať na lepšom svete: Blue Competence
Zelená farba znamená ochranu životného prostredia. Modrá je farbou
trvalo udržateľného rozvoja, pri ktorom sa hospodárnosť, životné prostredia a spoločnosť považujú za jeden celok. Týmto trom aspektom sa
venuje aj iniciatíva Združenia nemeckého strojárstva a stavby zariadení
(Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V., skratka VDMA)
„Blue Competence“. V nej sa s Kärcherom angažuje už 225 podnikov
a 37 organizácií ako odborné združenia, ktoré majú spoločný cieľ: zaistiť dlhodobo kvalitu života na našej planéte.
Zodpovednosť v prvom rade
Kärcher je od začiatku roka 2012 členom iniciatívy Blue Competence
a aktívne preberá zodpovednosť. Vyhlásil si za cieľ doviesť stavbu strojov
a zariadení na špičku hnutia trvalo udržateľného rozvoja a ten nad rámec
hraníc jednotlivých odvetví ukotviť v hlavách. Na tento účel sa dokumentuje a diskutuje o pokroku a možnostiach vo všetkých oblastiach, ako je
napríklad efektívnosť materiálov, šetrenie prírodnými zdrojmi vo výrobe
a produkty s dlhšou životnosťou. Blue Competence ukazuje, čo hýbe
priemyslom v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Kärcher tu môže
poskytnúť cenný príspevok, pretože zodpovednosť za človeka a životné
prostredie sú už oddávna súčasťou jeho firemnej kultúry.
„Engineering a better world“
Iniciatíva Blue Competence pre trvalo udržateľný rozvoj má za cieľ byť
vedúcim kompetenčným centrom pre ekologické produkty a výrobu ako
aj inovačné technológie životného prostredia. A prezentovať politikom
a verejnosti riešenia výstavby strojov a zariadení pre trvalo udržateľnú
budúcnosť. Pretože odpovede na výzvy budúcnosti pre narastajúci počet
obyvateľov na Zemi musia ísť ruka v ruke: rozum a technológia. Úlohy
a ciele trvalo udržateľného hospodárenia sú jasne definované:
 Energetická efektivita: s menej dosiahnuť viac.
 Zdroje a využívanie energií: efektívne využívanie existujúcich
energetických zdrojov. Implementácia a rozvoj nových,
alternatívnych energií.
 Optimalizácia využívania zdrojov: optimalizovanie využívania surovín
a vývoj nových a alternatívnych surovín.
 Emisie: zníženie množstva emisií alebo úplné predchádzanie
­emisiám.
 Mobilita: riešenia pre dobu po automobile v jeho dnešnej forme
 Riadenie recyklácie: predchádzať, znižovať a zmysluplne opätovne
využívať odpady.
 Zníženie nákladov na životný cyklus: od získavania surovín a energie
cez výrobu, prevádzku a recykláciu až po celkové dôsledky konania
všetkých zúčastnených.
Rozmer zodpovednosti a úloh je ohromný. My všetci máme pred sebou
dlhú cestu. Ďalší krok bol urobený. Mnohé ďalšie budú ešte nasledovať.
Trvalá udržateľnosť nie je vzdialeným cieľom do budúcnosti, ale je
našou každodennou povinnosťou a úlohou. Pretože nakoniec nejde
o nič viac ani o nič menej ako o budúcnosť nás všetkých.
9
eco!efficiency: S efektivitou dosiahnuť viac
Kto chce hýbať vecami a meniť ich, musí udávať smer. A priznať farbu. Modré symboly pre rôzne prvky Kärcher
eco!efficiency na jeden pohľad ukazujú, kde a kedy dosahuje Kärcher so svojou inovačnou silou vyššiu a lepšiu efektivitu
pre zákazníkov, produkty a životné prostredie. Kärcher eco!efficiency je implementovaný vo všetkých podnikateľských
­oblastiach a je pevnou súčasťou podnikateľského myslenia a konania.
Znížená spotreba vody
Pitná voda je cenná a jej šetrením sa usporia prírodné
zdroje a energia na jej úpravu, prepravu a likvidáciu.
Mnohé vysokotlakové čističe a umývacie automaty
Kärcher spĺňajú už štandard eco!efficiency alebo
­disponujú stupňom eco!efficiency, ktorý efektívne
reguluje prietok vody v závislosti od potrieb čistenia.
Inteligentná energetická efektivita
Všetko má svoje hranice. Po čase nedáva vyšší výkon
žiaden zmysel. To, že menej môže byť viac, dokazuje
suchý vysávač T 12/1 eco!efficiency. Jeho motor
s príkonom iba 750 W spotrebuje o 40 % menej prúdu a vďaka sacím kanálom s optimalizovaným prúdením docieli 98 % čistiaceho výkonu základného stroja,
čo je pre udržiavacie čistenie viac než dostatočné.
Výber materiálu v závislosti od použitia
Výber optimálnych materiálov je nekonečnou výzvou.
Nové materiály a výrobné postupy otvárajú nové šance vo výrobe a používaní strojov, príslušenstve
a spotrebných materiáloch. Ľahká konštrukcia, dlhá
životnosť, vyhýbanie sa škodlivým látkam, recyklovateľnosť a náklady sú veličiny, z ktorých Kärcher vypočítava nové vzorce pre efektivitu a ekológiu.
Vysoká recyklovateľnosť
Suroviny, ktorým sa nedá od začiatku vyhnúť, sa musia dať po skončení dlhej životnosti stroja podľa možnosti čo najlepšie opäť zhodnotiť. Stroje Kärcher sú
v súčasnosti recyklovateľné z viac ako 90 %.
10
Menšia hlučnosť
Hluk nie je iba nepríjemný, ale pri trvalom pôsobení
preukázateľne spôsobuje ochorenie. Kärcher bojuje
s pracovným hlukom tak vo vlastnej výrobe, ako aj pri
používateľoch. Po prvé konštrukčnou protihlukovou
izoláciou a po druhé znížením výkonu na optimum.
Vzorom je tu vysávač na suché hmoty T 12/1
eco!efficiency, ktorého hladina pracovnej hlučnosti je
oproti základnému modelu nižšia o 5 dB(A), čo zodpovedá zníženiu hlučnosti o viac ako 50 %. Navyše sa
nízka frekvencia pracovného hluku subjektívne pociťuje
ako príjemná. Tým sa T 12/1 eco!efficiency vynikajúco
hodí aj na dlhšie pracovné intervaly a použitie v priestoroch citlivých na hluk.
Príkladná možnosť opravy
Už počas vývoja sa stroje Kärcher konštruujú tak, aby
sa dali ľahko opraviť: podľa možnosti čo najmenej konštrukčných dielov a skupín, čo najlepšia prístupnosť
a pritom podľa možnosti čo najviac rovnakých dielov,
napríklad zjednotenie skrutiek.
Znížená emisia CO2
Zníženie emisií skleníkového plynu CO2 je globálnym
cieľom. K zníženiu CO2 prispieva Kärcher vo všetkých
stupňoch výroby a vo všetkých podnikateľských oblastiach: optimalizovaným používaním materiálov, energie
a vody, vysokou recyklovateľnosťou, ako aj regeneratívnou energiou z vlastnej výroby.
Optimalizované podnikateľské procesy
Kärcher eco!efficiency jednoducho znamená maximálne
zefektívnenie všetkých procesov v podniku. To vedie
konzekventne k neustálej optimalizácii vo všetkých oblastiach.
Predĺžená životnosť
Robustná konštrukcia a vysoká zaťažiteľnosti sú najlepším predpokladmi pre dlhé fázy používania. Vysoká kvalita, možnosť opravy a dlhoročné dodávanie
náhradných dielov podporujú dlhú životnosť strojov
Kärcher radu Professional.
Znížená spotreba materiálu
Ak existuje umenie, ktoré je efektívne, tak je to umenie znižovania. Nižšia spotreba materiálu vďaka optimalizovaným konštrukciám je jeden aspekt. Iným
­aspektom je znižovanie počtu konštrukčných dielov.
Stroje značky Kärcher majú v priemere výrazne menej
konštrukčných dielov ako porovnateľné konkurenčné
modely. Nižšia hmotnosť ušetrí nielen hnaciu energiu,
ale aj obrovské množstvo surovín a energie potrebných na výrobu.
Kompletné zásobovanie náhradnými dielmi
Investičný majetok s dlhou životnosťou môže svoje
ekologické výhody naplno rozvinúť iba vtedy, ak sú
všetky náhradné diely k dispozícii až do konca plánovanej lehoty používania. Kärcher v závislosti od stroja
zaručuje zásobovanie náhradnými dielmi až na 10 rokov po ukončení výroby príslušného modelu.
Cielené dávkovanie čistiacich prostriedkov
Najekologickejší a najhospodárnejší čistiaci prostriedok
je ten, ktorý nebol spotrebovaný. Technológia DOSE
spoločnosti Kärcher umožňuje presné dávkovanie čistiacich prostriedkov a docieľuje tým výraznejšie nižšiu
spotrebu pri používaní čistiacich prostriedkov.
Účinná filtrácia prachu
Prach je zakaždým záťažou pre človeka a životné prostredie a skrýva v sebe zdravotné, ako aj ekologické
riziká. Vysávače Kärcher disponujú výkonnými filtračnými
systémami s inovačnými komponentmi, ako sú napríklad
systémy TACT a Tact2 pre plnoautomatický oklep filtra.
K tomu HEPA filter pre hygienicky čistý odpadový
vzduch bez prachových častíc. Filtračné vrecká z netkanej textílie s lepším stupňom odlučovania, dvojnásobnou
kapacitou a predĺženou životnosťou v porovnaní s papierovými filtračnými vreckami. A v neposlednom rade certifikované bezpečnostné vysávače na kritické použitie.
Merateľná úspora času
Jednoduchá rovnica čas = peniaze platí rovnako ako
predtým, avšak vynásobená faktorom efektivity. Efektívnejšie stroje a s tým spojený rýchlejší pokrok v práci
vedú k signifikantným úsporám mzdových nákladov
a skutočným konkurenčným výhodám.
Menej odpadovej vody
Znie to tak jednoducho, aké jednoduché to je: Voda,
ktorá nebola spotrebovaná, sa nemusí likvidovať.
­Súčasne by mala byť vzniknutá špinavá voda koncentrovaná, aby sa odľahčili čističky. Systém Kärcher
pozostávajúci zo stroja, príslušenstva a čistiacich
prostriedkov je prispôsobený tak, aby s minimálnym
nasadením dosiahol maximálny účinok.
11
Stroje na základné čistenie kobercov/parné čističe
Aby v koberci neostala žiadna špina
Kobercové plochy v kancelárskych budovách, hoteloch alebo školách sú každý deň silne namáhané. Tu sa osvedčili čističe
kobercov od Kärcheru. Sú robustné, výkonné a všestranné a hodia sa na základné čistenie a medzičistenie kobercov a odstraňovanie fľakov z textilných povrchov. Aj lamelové závesy, čalúnenie a autosedadlá vyčistíte pomocou čističov kobercov
Kärcher až do hĺbky vlákien. S príslušným príslušenstvom sa dajú použiť dokonca aj na čistenie obkladačiek a okien.
Obsah Stroje na základné čistenie kobercov
Stroje na základné čistenie kobercov
Parné čističe
Sušič kobercov
Príslušenstvo pre stroje na základné čistenie
kobercov/parné čističe: Parné čističe/
tepovače-extraktory
Prostriedky na čistenie a ošetrovanie
kobercov a čalúnenia
308
strana310
strana319
strana320
strana322
strana330
Stroje na základné čistenie kobercov/parné čističe
1
Zostatková vlhkosť %
2
3
5
6
10,2A
7,5B
6,1C
3,8 Puzzi Kärcher
1 Rýchlejšie opäť suché
Vďaka silnej sacej turbíne stroja Puzzi od Kärcheru ostáva v koberci
veľmi málo vlhkosti: Tkanina je až o 63 % rýchlejšie pochôdzna ako pri
porovnateľných konkurenčných produktoch.
2 Princíp nástreku s extrakciou
Pri tepovaní s extrakciou sa voda s čistiacim prostriedkom – v jednom
pracovnom kroku – nastrieka a pomocou hubice sa ihneď odsáva. Špina
sa uvoľňuje a odstraňuje v jednom pracovnom kroku. Keďže zostatková
vlhkosť je malá, po podlahe je možné veľmi rýchlo opäť chodiť.
3 Dôkladne čisté
Pri čističoch kobercov s valcovou kefou je čistiaci účinok navyše
podporovaný mechanikou kief. Okrem toho sa vzpriamujú aj kobercové
vlákna.
4 Dvojnásobne všestranne
BRC 45/45 C so zametacím zariadením je univerzálny multifunkčný stroj.
Pri základnom čistení kobercov až do hĺbky vlákien pomocou nástreku
a extrakcie a s mechanickou podporou kief sa protichodne rotujúce
valce starajú o maximálne pokojný chod vďaka vyrovnávaniu vlastných
pohybov. Na hospodárne medzičistenie kobercov sa používa RM 768
z integrovanej nádrže iCapsol.
5 Medzičistenie kobercov s čističom kobercov iCapsol RM 768
Špeciálny čistiaci prostriedok iCapsol RM 768 sa pomocou jedného čističa kobercov Kärcher vmasíruje a odsaje. Vďaka veľkému plošnému
výkonu je možné hospodárne vyčistiť aj veľké plochy. Okrem toho sa pri
tejto metóde čistenia enormne znižuje čas sušenia: Po podlahe sa dá
chodiť už po 20 minútach. Dôležitým plusovým bodom pre oblasti s veľkou premávkou verejnosti, ako sú napríklad hotely alebo verejné budovy.
6 Čistiace prostriedky Kärcher
Prášok press&ex RM 760, tablety press&ex RM 760 a tekutý čistič
press&ex RM 764 majú – vďaka svojmu hĺbkovému účinku – vysokú
čistiacu silu. Pritom sú maximálne šetrné k materiálu a v miestnosti
zanechávajú príjemnú vôňu. Obľúbená tabletová forma umožňuje pri
tabletách press&ex RM 760 okrem toho exaktné dávkovanie.
309
Základné čistenie
kobercov
4
Stroje na základné čistenie kobercov
Puzzi 8/1 C
Šikovný a kompaktný
Na menšie plochy a na čistenie v prípade potreby – šikovný,
kompaktný a výkonný tepovač-extraktor Puzzi 8/1 C je rýchlo
poruke a čistotu zvládne raz-dva.
1
2
1 Nízka hmotnosť
 Puzzi 8/1 C sa vďaka svojej hmotnosti 9,8 kg ľahko nosí – a vďaka rýchlemu
schnutiu je ideálny na rýchle čistenie v prípade potreby.
2 Kompaktná konštrukcia
 Hlavne pri čistení čalúnenia a interiéru áut ukazuje Puzzi 8/1 C svoje silné
stránky.
Základné čistenie
kobercov
Puzzi 8/1 C
 Sklápací hák na elektrický kábel
 Veľké nožné spínače
 Držiak pre ručnú hubicu
Technické údaje
Max. plošný výkon
Prietok vzduchu
Vákuum
Striekané množstvo
Tlak rozstrekovania
Nádrž na čistú vodu
Nádrž na špinavú vodu
Výkon turbíny
Výkon čerpadla
Výkon motora kief
Hmotnosť
Rozmery (d x š x v)
m²/h
l/s
mbar/kPa
l/min
bar
l
l
W
W
W
kg
mm
12–18
61
236/23,6
1
1
8
7
1 200
40
–
9,8
530 x 330 x 440
m
2,5
Výbava
Striekacia hadica s integrovaným
prívodom vody
Plastová podlahová hubica s kolenom a hliníkovou sacou trubicou
–
Kovová podlahová hubica s kolenom a hliníkovou sacou trubicou
–
Ručná hubica
Zásuvka pre umývaciu hlavu Power
Objedn. č.

–
1.100-220.0
 Štandardná výbava
310
Stroje na základné čistenie kobercov
Puzzi 100, Puzzi 200
Na textilné povrchy
Tepovače-extraktory sa hodia na čistenie textilných povrchov každého druhu. Lákajú svojou robustnou technikou, maximálnym výkonom
čistenia, mnohými možnosťami využitia a rozsiahlym príslušenstvom.
1
2
1 Výškovo prestaviteľné držadlo
 Pre pohodlný postoj pri práci. Na ergonomické čistenie veľkých plôch bez
vynaloženia veľkej sily.
2 Vyšší plošný výkon
 Profesionálna umývacia hlava PW 30/1 (iba pre Puzzi 200) zvyšuje plošný
výkon o ďalších 25 % v porovnaní s predchádzajúcim modelom.
Puzzi 200
PW 30/1
 Čerpadlo/turbína s gumeným
uložením
 Dávkovanie odpeňovača
 Prídavná rukoväť na podlahovej hubici  Priečinok na čistiace tablety
 Vyberateľná nádoba na špinavú vodu  Zásuvka pre PW 30/1
 Kefa poháňaná motorom
 Profesionálna umývacia hlava pre
Puzzi 200
m²/h
l/s
mbar/kPa
l/min
bar
l
l
W
W
W
kg
mm
20–25
54
220/22
1
1
10
9
1 250
40
–
10,3
665 x 320 x 435
30–45
54
220/22
2
2
10
9
1 250
80
–
12,1
665 x 320 x 435
40–55
–
–/–
–
–
–
–
–
–
60
5,7
350 x 260 x 835
m
2,5
2,5
–

–
–
–

–

–
1.100-127.0
–
PW 30/1
1.193-100.0
–
–
1.913-102.0
Technické údaje
Max. plošný výkon
Prietok vzduchu
Vákuum
Striekané množstvo
Tlak rozstrekovania
Nádrž na čistú vodu
Nádrž na špinavú vodu
Výkon turbíny
Výkon čerpadla
Výkon motora kief
Hmotnosť
Rozmery (d x š x v)
Výbava
Striekacia hadica s integrovaným
prívodom vody
Plastová podlahová hubica s kolenom
a hliníkovou sacou trubicou
Kovová podlahová hubica s kolenom
a hliníkovou sacou trubicou
Ručná hubica
Zásuvka pre umývaciu hlavu Power
Objedn. č.
 Štandardná výbava
311
Základné čistenie
kobercov
Puzzi 100 Super
Stroje na základné čistenie kobercov
Puzzi 300 S
Čistota od základu
Špičková trieda pre profesionálov: robustné spracovanie, vysoký
plošný výkon a veľká nádrž pre dlhé pracovné intervaly. Výkonné
odsávanie umožňuje krátke časy sušenia.
1
2
1 Vyberateľná nádoba na špinavú vodu
 Na vyprázdňovanie je možné nádobu vybrať alebo vodu vypustiť pomocou
vypúšťacej hadice.
2 Pre veľké plochy
Základné čistenie
kobercov
 Veľké plochy vyčistiť rýchlo a presvedčivo, to je silnou stránkou Puzzi 300 S.
Puzzi 300 S
PW 30/1
 Odnímateľná nádoba na špinavú vodu
 Držiak podlahovej hubice, sieťového kábla
 Kefa poháňaná motorom
 Profesionálna umývacia hlava (Puzzi 300 S)
m²/h
l/s
mbar/kPa
l/min
bar
l
l
W
W
W
kg
mm
40–55
53
220/22
2
2
45
18
1 250
40
–
31
820 x 530 x 690
55–70
–
–/–
–
–
–
–
–
–
60
5,9
350 x 260 x 835
m
Technické údaje
Max. plošný výkon
Prietok vzduchu
Vákuum
Striekané množstvo
Tlak rozstrekovania
Nádrž na čistú vodu
Nádrž na špinavú vodu
Výkon turbíny
Výkon čerpadla
Výkon motora kief
Hmotnosť
Rozmery (d x š x v)
Výbava
Striekacia hadica s integrovaným
prívodom vody
4
–
Plastová podlahová hubica s kolenom
a hliníkovou sacou trubicou
–
–
Kovová podlahová hubica s kolenom
a hliníkovou sacou trubicou

–
Ručná hubica
Zásuvka pre umývaciu hlavu Power
Objedn. č.
–
PW 30/1
1.101-112.0
–
–
1.913-103.0
 Štandardná výbava
312
Stroje na základné čistenie kobercov
Puzzi 400
Rýchlo čisto
Vyšší výkon a dlhšie pracovné intervaly: Optimálne stroje pre
všetkých, ktorí sa pri čistení chcú dostať do cieľa ešte rýchlejšie
alebo sa musia postarať o veľmi veľké plochy.
1
2
1 Veľký objem nádrže
 Pre hospodárne čistenie veľmi veľkých plôch.
2 Zásuvka pre pripojenie PW 20
 Profesionálna umývacia hlava PW 20 zvyšuje plošný výkon o ďalších
30–50 %.
Základné čistenie kobercov
Puzzi 400
 Odnímateľná nádoba na špinavú vodu
 15 m sieťový kábel
Technické údaje
Max. plošný výkon
Prietok vzduchu
Vákuum
Striekané množstvo
Tlak rozstrekovania
Nádrž na čistú vodu
Nádrž na špinavú vodu
Výkon turbíny
Výkon čerpadla
Výkon motora kief
Hmotnosť
Rozmery (d x š x v)
m²/h
l/s
mbar/kPa
l/min
bar
l
l
W
W
W
kg
mm
45–60
43
275/27,5
3
3
45
18
1 380
230
–
35
820 x 530 x 690
m
4
Výbava
Striekacia hadica s integrovaným
prívodom vody
Plastová podlahová hubica s kolenom a hliníkovou sacou trubicou
–
Kovová podlahová hubica s kolenom a hliníkovou sacou trubicou
–
Ručná hubica
Zásuvka pre umývaciu hlavu Power
Objedn. č.
–
PW 20
1.101-207.0
 Štandardná výbava
313
Stroje na základné čistenie kobercov
PW 20
Užitočný pomocník
Profesionálna umývacia hlava zvyšuje výkon strojov Puzii až o 50 % –
pri súčasnom vylepšení výsledkov čistenia.
1
1 Rotujúce kefy
Základné čistenie
kobercov
 Rotujúce kefy zintenzívňujú základné čistenie.
PW 20
 Kefa poháňaná motorom
 Profesionálna umývacia hlava pre Puzzi 400
Technické údaje
Max. plošný výkon
Výkon motora kief
Hmotnosť
Rozmery (d x š x v)
Objedn. č.
314
m²/h
W
kg
mm
60–110
75
9
1 150 x 345 x 910
1.735-120.0
Stroje na základné čistenie kobercov
BRS 43/500 C
Na medzičistenie kobercových
krytín.
Stroje na medzičistenie kobercov odstraňujú špinu a súčasne oživujú
koberce, po ktorých sa dá chodiť už po 20 minútach. Plošný výkon:
až 300 m2/h.
1
2
1 2 protichodné valce
 Vysoký výkon čistenia pomocou vysokého prítlaku.
 Čistí vlákna súčasne z dvoch strán a vzpriamuje ich.
2 2 v 1
Základné čistenie
kobercov
 Čistenie vlákien a zametanie v jednej pracovnej operácii.
 Vrátane nádoby na nečistoty.
BRS 43/500 C
 Integrovaná nádrž na iCapsol
 Pohybovo neutrálny vďaka proti sebe rotujúcim valcom
 So zametacím zariadením
Technické údaje
Plošný výkon
(medzičistenie ‚iCapsol‘)
m²/h
300
Tlak nástreku pri medzičistení
Rozstrekovaný objem medzičistenie
Pracovná šírka kief
Objem nádrže na čistú vodu
Výkon motora kief
Hmotnosť
Rozmery (d x š x v)
bar
l/min
mm
l
W
kg
mm
3,4
0,38
430
7,5
370
25
400 x 460 x 1 160
Výbava
Smer práce
Ručný nástroj
Prevádzka iCapsol
Integrovaná nádrž na iCapsol
Počet valcov
Vrát. batérie a nabíjačky
Objedn. č.
ks
dopredu alebo dozadu
–


2
–
1.006-671.0
 Štandardná výbava
315
Stroje na základné čistenie kobercov
BRC 30/15 C
Rýchle a dôkladné čistenie
kobercových plôch
Jednoduchá obsluha a hospodárne základné čistenie. Pomocou
ručných a podlahových hubíc Kärcher, ktoré sa predávajú ako
doplnkové príslušenstvo, sa dajú do hĺbky vlákien vyčistiť aj ťažko
prístupné plochy.
1
2
1 Vysoký výkon čistenia
 Valcová kefa podporuje hĺbkové čistenie.
 Plávajúco uložená valcová kefa a teda rovnomerný čistiaci výkon.
2 Kompaktné rozmery
 Ideálny na plochy od 200 m2 do 800 m2.
 Jednoduché skladovanie.
Základné čistenie
kobercov
BRC 30/15 C
 Kompaktný, na menšie až stredné plochy
 Smer práce dozadu
 Valcová kefa s konštantným prítlakom
Technické údaje
Plošný výkon (základné čistenie/
medzičistenie „iCapsol“)
m²/h
100
Prietok vzduchu
Vákuum
Tlak rozstrekovania zákl. čistenie
Rozstrekovaný objem zákl. čistenie
Pracovná šírka kief
Pracovná šírka odsávania
Nádrž na čistú/špinavú vodu
Výkon turbíny
Výkon motora kief
Hmotnosť
Rozmery (d x š x v)
dm³/s
mbar/kPa
bar
l/min
mm
mm
l
W
W
kg
mm
46
300/30
3,5
1
270
315
15/15
1 130
80
26
920 x 360 x 750
Výbava
Smer práce
Ručný nástroj
Prevádzka iCapsol
Počet valcov
Objedn. č.
ks
dozadu

–
1
1.008-057.0
 Štandardné príslušenstvo  Príslušenstvo na objednávku
316
Stroje na základné čistenie kobercov
BRC 45/45 C
Na efektívne čistenie veľkých
kobercových plôch
Všade, kde ide o hospodárne a veľkoplošné základné čistenie kobercov do hĺbky vlákien, používajú sa automaty na čistenie kobercov od
firmy Kärcher. Hodia sa na bežné tepovanie s extrakciou, ako aj na
medzičistenie kobercov s čistiacim prostriedkom RM 768 iCapsol.
Špina sa pritom v priebehu 20 minút vysuší a vykryštalizuje. Potom
stačí už len tieto kryštály povysávať.
1
2
1 Plávajúco uložená kefová hlava s protibežnými valcovými kefami.
 Vysoký výkon čistenia pomocou dvoch valcových kief.
 Čistí vlákna súčasne z dvoch strán.
2 Pracovný smer dopredu alebo dozadu
 Smer práce sa dá nastaviť podľa koberca.
 Preklopením držadla na posúvanie stroja je možné zvoliť smer čistenia.
Základné čistenie
kobercov
BRC 45/45 C
 Na stredne veľké, voľné plochy
 Pracovný smer voliteľný, dopredu alebo dozadu
 Dve proti sebe rotujúce valcové kefy s konštantným
prítlakom
Technické údaje
Plošný výkon (základné čistenie/
medzičistenie „iCapsol“)
m²/h
350/1 000
Prietok vzduchu
Vákuum
Tlak rozstrekovania zákl. čistenie
Rozstrekovaný objem zákl. čistenie
Pracovná šírka kief
Pracovná šírka odsávania
Nádrž na čistú/špinavú vodu
Výkon turbíny
Výkon motora kief
Hmotnosť
Rozmery (d x š x v)
dm³/s
mbar/kPa
bar
l/min
mm
mm
l
W
W
kg
mm
45
300/30
7
3,2
410
450
45/38
1 100
600
48
770 x 545 x 1 250
Výbava
Smer práce
Ručný nástroj
Prevádzka iCapsol
Počet valcov
Objedn. č.
ks
dopredu alebo dozadu


2
1.008-056.0
 Štandardné príslušenstvo  Príslušenstvo na objednávku
317
Parné čističe
DE 4002
Čistenie s plnou parou
Čas sú peniaze – to platí hlavne pri komerčnom čistení. DE 4002 láka
svojou rafinovanou technológiou ovzdušňovania a pohodlnou obsluhou, ktorá umožňuje hospodárne komerčné využitie.
1
2
1 Systém s 2 nádržami
 Keďže sa zakaždým nahrieva iba jedna časť celkového objemu nádrže, je čas
nahrievania obzvlášť krátky.
2 VapoHydro
Základné čistenie
kobercov
 Plynulá regulácia od prúdu pary až po prúd horúcej vody priamo na stroji.
DE 4002
 Plniaci lievik pre systém s 2 nádržami
 Krátky čas nahrievania
 Čerpadlo na plnenie ohrievacieho kotla
Technické údaje
Napätie
Ohrievací výkon
Objem nádrže
Dĺžka kábla
Tlak pary
Hmotnosť bez príslušenstva
Rozmery (d x š x v)
V
W
l
m
bar
kg
mm
230
2 250
2,4
7,5
3,2
7,5
480 x 305 x 265
Výbava
Parná sacia hadica s rukoväťou
Parné trubice 2 x
Podlahová hubica
Ručná hubica
Kruhová kefka, čierna
Hubica na čalúnenie s kefkou
Objedn. č.






1.092-103.0
 Štandardná výbava
319
Sušič kobercov
AB 20
Efektivita, ktorú je sotva počuť.
Mobilný a všestranne použiteľný sušič kobercov pracuje
vysoko efektívne a navyše potichu.
NOVINKA
Základné čistenie
kobercov
1
2
3
1 Integrovaný držiak kábla
3 Ergonomická rukoväť
 Praktické odkladanie kábla.
 Kábel je umiestnený priamo na stroji a tým je počas prepravy
spoľahlivo zafixovaný.
 Jednoduchá preprava.
 Stroj sa dá pomocou ergonomicky tvarovanej rukoväte pohodlne
prepravovať.
2 Efektívna technológia axiálnych lopatiek
 Výkonné dúchadlo stroja umožňuje rýchle vysušenie po zaplavení
vodou alebo rýchlu pochôdznosť textilných krytín.
320
Sušič kobercov
Technické údaje a výbava
AB 20
Afd
 Vysoko efektívny sušič kobercov; veľmi tichý
 Prevádzka v 3 polohách
 Možné rozšírenie o Afd
 Nie je potrebná elektrická prípojka
 Štandardizovaná veľkosť filtra
 Výmena filtra bez náradia
1 115
7,6
113,5
11
1 355
57 x 47 x 30
554



1.004-045.0
–


2.864-010.0
Technické údaje
Objemový prietok
Dĺžka kábla
Príkon
Hmotnosť
Otáčky
Rozmery (d x š x v)
m³/h
m
W
kg
ot/min
cm
11
1 370
64 x 51 x 30
Výbava
Integrovaný držiak kábla
Robustný plastový kryt
Ergonomické držadlo
Objedn. č.
Základné čistenie
kobercov
 Štandardná výbava
321
Príslušenstvo pre stroje na základné čistenie kobercov/parné čističe: Parné čističe/tepovače-extraktory
Pre viac možností využitia
Správne príslušenstvo na jednej strane rozširuje výkon našich parných čističov a tepovačov-extraktorov. Napríklad PW 20
urobí z každého tepovača-extraktora veľkoplošný stroj. Na druhej strane môžete pomocou vhodného príslušenstva objaviť
nové oblasti využitia. Pretože či ide o podlahu, stenu alebo strop: Stroje od firmy Kärcher sú všade doma.
Obsah – Príslušenstvo pre stroje na základné čistenie kobercov/parné čističe
Tepovače – extraktory/automaty na čistenie kobercov
strana 324
Parné čističe
strana 328
Prostriedky na čistenie a ošetrovanie kobercov a čalúnenia strana 330
322
Príslušenstvo pre stroje na základné čistenie kobercov/parné čističe: Parné čističe/tepovače-extraktory
1 Čistenie okien
S ručnou hubicou Kärcher vyčistite všetky sklenené plochy bez šmúh.
2
2 Adaptér na tvrdé plochy
S adaptérom na tvrdé plochy je možné dôkladne vyčistiť aj dláždenú
podlahu alebo PVC obklady.
Základné čistenie
kobercov
1
323
Príslušenstvo pre stroje na základné čistenie kobercov
Príslušenstvo pre tepovače-extraktory a automaty na čistenie
kobercov
S novým, výškovo prestaviteľným držadlom vyčistíte aj veľké plochy ergonomicky a bez
vynaloženia veľkej sily.
Objedn. č.
Počet
Priemer
Šírka
Opis
1 6.391-410.0
1 kus
DN 32
2,5 m
2 6.391-411.0
1 kus
DN 32
4m
Tepovacie hadice
Tepovacia hadica
3 6.391-412.0
1 kus
DN 32
4m
Hadica na nástrek a extrakciu DN 32, 2,5 m, kompl. s celoplastovou
spojkou.
Hadica na nástrek a extrakciu kompletná s robustnou plastovou
rýchlospojkou, 4 m.
Kompletná, celoplastová spojka.
4 4.440-644.0
1 kus
DN 38
4m
Kompletná, kovová spojka.
Podlahová hubica
5 4.130-127.0
1 kus
DN 32
230 mm
Deliteľná, celoplastová spojka s hliníkovou trubicou.
Podlahová hubica kovová
6 4.130-394.0
1 kus
DN 32
230 mm
Deliteľná, plastová rýchlospojka, hliníková trubica, kovová hubica.
Podlahová hubica
7 4.130-061.0
1 kus
DN 38
330 mm
3 hubice, predĺžené vyhotovenie, vysoký tlak 1-14 bar.
8 4.130-065.0
1 kus
DN 38
330 mm
3 hubice, predĺžené vyhotovenie, nízky tlak 1–3 bar.
9 6.286-569.0
1 kus
DN 32
285 mm
10 6.903-544.0
1 kus
Štandardné štetiny pre profesionálnu umývaciu hlavu PW 30/1,
priemer štetín 70 mm.
Štandardné štetiny pre profesionálnu umývaciu hlavu PW 20.
11 4.130-116.0
1 kus
DN 32
110 mm
Plast, DN 32, s priezorom. Na čistenie čalúnenia alebo malých plôch,
ktoré nie je možné dosiahnuť s podlahovou hubicou.
12 4.130-083.0
1 kus
DN 32
127 mm
Súprava na čistenie okien
13 2.638-778.0
1 kus
DN 32
Ručná hubica
14 4.130-163.0
1 kus
DN 38
110 mm
230 mm
Hliníkový tlakový odliatok, DN 32. Na čistenie vertikálnych lamiel
s plastovou spojkou.
S 2 m dĺžkou hadice, pripojiteľná na hadicu na nástrek a extrakciu od
Puzzi 8/1 C, Puzzi 100 a 200.
Antikorová s priehľadnou hubicou, DN 38. Na čistenie čalúnenia
alebo malých plôch, ktoré nie je možné dosiahnuť s podlahovou
hubicou. (Pre Puzzi 400/E sa odporúča zariadenie na redukciu vody
3.637-029.0).
Deliteľná, celoplastová spojka, skrátená hliníková trubica.
Podlahové hubice
Základné čistenie
kobercov
Valcová kefa PW 30/1
Valcová kefa PW 20
345 mm
Ručné hubice
Ručná hubica
Hubica na schody
15 4.130-128.0
1 kus
DN 32
Rozširovací nadstavec
16 5.453-008.0
1 kus
DN 32 –
DN 38
Hubica na kamennú podlahu/tvrdé plochy
17 4.130-117.0
1 kus
DN 32
Zariadenie na zníženie množstva vody
18 3.637-029.0
1 kus
Adaptér na tvrdé plochy pre ručnú hubicu
19 4.762-219.0
Adaptér na tvrdé plochy pre podlahovú hubicu
20 4.762-220.0
Gumená stierka
Rozširovací nadstavec z DN 32 na DN 38.
Hubice na kamennú podlahu
330 mm
Deliteľná, s plastovou rýchlospojkou, podlahová hubica na mokré
vysávanie (kov) s tryskou na vodu.
Kov, na čistenie čalúnenia, vertikálnych lamiel, stien a stropov.
1 kus
110 mm
Pre ručnú hubicu 4.130-116.0.
1 kus
230 mm
Pre podlahovú hubicu 4.130-127.0 a 4.130-394.0.
21 6.959-116.0
1 kus
230 mm
Pre adaptér na tvrdé plochy podlahová hubica 4.762-220.0.
22 6.959-283.0
1 kus
110 mm
Pre adaptér na tvrdé plochy ručná hubica 4.762-219.0.
Adaptér na tvrdé plochy
 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
324
Príslušenstvo pre stroje na základné čistenie kobercov
2
4
5
6
7-8
10
11
12
13
14
15
16
17
Puzzi 8/1 C
Puzzi 100 Super
Puzzi 200
PW 30/1
Puzzi 300 S
PW 30/1
Puzzi 400
PW 20
BRS 43/500 C
BRC 30/15 C
BRC 45/45 C
1, 3
2
  
  
3

4

5
  

6
  

7

8

9

 

10
Základné čistenie
kobercov
1

11
12
13
  

  

  

14

15
  

16
17
 

  

18

19
  

20
  

21
 

22
 

325
Príslušenstvo pre stroje na základné čistenie kobercov
Objedn. č.
Počet
Priemer
Šírka
Opis
Valcové kefy
Valcová kefa
23 8.621-605.0
450 mm
Štandard, čierna, potrebné 2 kusy.
24 8.629-552.0
450 mm
25 8.621-604.0
300 mm
Mäkká, potrebné sú 2 kusy. Na tvrdé koberce, ako je vpichovaná plsť
alebo slučkové koberce s krátkym vlasom.
Štandardná, čierna, na všetky typy kobercových krytín.
26 8.621-485.0
430 mm
Štandard, potrebné 2 kusy.
27 8.629-774.0
430 mm
Na vlnu.
Základné čistenie
kobercov
 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
326
23
24
25
26
25
26

27

Základné čistenie
kobercov
Puzzi 8/1 C
Puzzi 100 Super
Puzzi 200
PW 30/1
Puzzi 300 S
PW 30/1
Puzzi 400
PW 20
BRS 43/500 C
BRC 30/15 C
BRC 45/45 C
Príslušenstvo pre stroje na základné čistenie kobercov
27
23
24



327
Príslušenstvo pre stroje na základné čistenie kobercov/parné čističe: Parné čističe
Príslušenstvo pre parné čističe
S ručnou hubicou rýchlo a efektívne vyčistíte sprchovacie kúty, obkladačky a okná.
Objedn. č.
Počet
Opis
Parné čističe
Predlžovacia trubica
1 4.127-023.0
1 kus
Plast, čierna. Dĺžka 0,5 m.
Ručná hubica
2 4.130-144.0
1 kus
Pripojovacia hadica
3 4.321-114.0
1 kus
Na čistenie sprchovacích kútov, obkladačiek atď. Používa sa s návlekom alebo bez.
Šírka 165 mm.
S rukoväťou a spínačom. Dĺžka 2,5 m.
Kruhové kefky s mosadznými
štetinami
Odstraňovač tapiet
4 2.863-075.0
3 kus
Mosadzné štetiny na nepoddajné znečistenie.
5 2.863-076.0
1 kus
Plastový kryt s výpustom pary.
Kruhová kefka, súprava 3 ks
6 2.863-077.0
3 kus
Plastové štetiny, 2 x červená (tvrdá), 1 x čierna.
Vozík
7 6.962-239.0
1 kus
Kov, pochrómovaný s odkladacou vaničkou.
Predĺženie a Power tryska
8 2.884-282.0
1 kus
Power tryska s predĺžením výrazne zvyšuje čistiacu silu bodovej trysky. Ideálna na ľahké a ekologické
čistenie na ťažko prístupných miestach, ako napr. kúty.
Hubica na okná pre parný čistič
9 4.130-115.0
1 kus
Bodová tryska
10 2.884-281.0
1 kus
Hubica na okná pre obzvlášť ľahké a dôkladné čistenie skla, okien alebo zrkadiel pomocou
parného čističa.
Bodová tryska zaručuje jednoduché čistenie škár, kútov, hrán a iných ťažko prístupných miest. Spolu
s kruhovou kefkou vznikajú nespočetné možnosti využitia.
Široká podlahová hubica,
315 mm
Súpravy utierok
11 2.884-278.0
1 kus
Podlahová hubica s širokou čistiacou plochou (315 x 89 mm) a prídavnými štetinami na odstránenie
zažratých nečistôt. Možné použitie podlahových utierok.
Súprava utierok z mikrovlákna
pre kúpeľne
12 2.863-171.0
4 kusy
2 špeciálne jemné utierky na podlahu z plyšového velúru z mikrovlákna, 1 abrazívna utierka z mikrovlákna na
odstránenie nepoddajných zvyškov vodného kameňa a mydla a 1 leštiaca utierka z mikrovlákna na leštenie
zrkadiel a iných hladkých povrchov – pre optimálne použitie parného čističa v kúpeľni.
Súprava utierok z mikrovlákna
pre kuchyne
13 2.863-172.0
4 kusy
Súprava utierok z mikrovlákna
na podlahu
14 2.863-173.0
2 kusy
Súprava jemných návlekov
z mikrovlákna
15 2.863-174.0
2 kusy
2 špeciálne jemné utierky na podlahu z plyšového velúru z mikrovlákna, 1 jemný návlek z plyšového velúru
z mikrovlákna na ručnú hubicu na uvoľnenie nepoddajných nečistôt, napr. na varnej platni. 1 antikorová
utierka z mikrovlákna na perfektné čistenie všetkých antikorových povrchov – pre optimálne využitie parného
čističa v kuchyni.
2 jemné utierky na podlahu z plyšového velúru z mikrovlákna pre lepšie uvoľnenie a pozbieranie špiny. Pre
jednoduché čistenie podlahy a pre lesklé výsledky na rôznych tvrdých podlahových krytinách, ako je dlažba,
prírodný kameň, linoleum alebo PVC.
2 jemné návleky na ručnú hubicu z plyšového velúru. Pre ešte lepšie uvoľňovanie a zbieranie špiny
a mastnoty. Ideálne na obzvlášť silné a nepoddajné znečistenie v kúpeľni a kuchyni. Bez námahy odstránite
aj silné znečistenie varnej dosky.
Súprava utierok
16 6.960-019.0
5 kusov
Súprava utierok z kvalitnej bavlny s 2 širokými handrami na podlahu a 3 návlekmi na ručnú hubicu.
Froté utierky, široké
17 6.369-481.0
5 kusov
Bez žmolkov, silne savé a pevné. 5 širokých utierok na podlahu z kvalitnej bavlny.
Základné čistenie
kobercov
Hubice
 Štandardná výbava  Príslušenstvo na objednávku Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
328
Príslušenstvo pre stroje na základné čistenie kobercov/parné čističe: Parné čističe
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
DE 4002
1
1
2
3
4




5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16
17


329
Základné čistenie
kobercov

Prostriedky na čistenie a ošetrovanie kobercov a čalúnenia
Prostriedky na čistenie a ošetrovanie kobercov a čalúnenia
S prostriedkami na čistenie a ošetrovanie značky Kärcher vyčistíte koberce až do hĺbky vlákien a šetrne k materiálu. Môže sa nimi
čistiť aj čalúnenie a autosedadlá. Obľúbená tabletová forma (press&ex Tabs RM 760) umožňuje presné dávkovanie prostriedku
pri použití s tepovačmi-extraktormi. Pomocou najnovšej technológie obaľovania iCapsol sa špina obalí, naviaže a jednoducho
povysáva. Čo ostane, to je iba čistota a príjemná vôňa v miestnosti. Čistič kobercov iCapsol RM 768 okrem toho prispieva ku
krátkym časom sušenia a rýchlej opätovnej použiteľnosti koberca.
Opis výrobku
Použitie
Predriedenie:
Dávkovanie: Vlastnosti
Veľkosť
balenia
Objedn.
JB č./ks
Čistiace prostriedky na tepovanie a extrakciu kobercov a šampónovanie
Prášok press&ex RM 760 ASF
Prášok na základné čistenie pre nástrek a extrakciu
textilných krytín a čalúnenia.
Základné čistenie
Medzičistenie
1%
1%
mierne
alkalický
hodnota pH:
8,2
0,8 kg
4
6.290-175.0
10 kg
1
6.294-844.0
16 tabliet
20
6.290-828.0
200 tabliet
1
6.290-500.0
10 l
1
6.295-290.0
10 l
1
6.295-198.0
10 l
1
6.295-562.0
Základné čistenie
kobercov
TA
bez N
Tablety press&ex RM 760 ASF
Tablety v praktickej, vo vode rozpustnej fólii podporujúcej
čistenie.
Základné čistenie textilných podlahových krytín a čalúnení.
Základné čistenie
Medzičistenie
press & ex tekutý RM 764
Tekutý základný čistiaci prostriedok na tepovanie a extrakciu textilných krytín a čalúnenia. Vhodný aj na zmesové
vlákna, neobsahuje bielidlo, zlepšuje hygienu podlahy.
Základné čistenie
Medzičistenie
2 tablety na
8 l vody
2 tablety na
8 l vody
neutrálny
hodnota pH:
6,1
1%
1%
mierne
alkalický
hodnota pH:
9,7
TA
bez N
TA
bez N
dry&ex RM 767
Tekutý, rýchlo schnúci prostriedok na nástrek a extrakciu
pre textilné podlahové krytiny a čalúnenia. Ideálny na
medzičistenie; pretože jeho čas schnutia je až o 70 %
kratší ako pri bežných tepovacích prostriedkoch.
Základné čistenie
Medzičistenie
Čistič kobercov iCapsol RM 768
Medzičistenie
Účinná a aktívna suchá pena na medzičistenie, ktorá uvoľňuje nečistotu z vlákien a súčasne ju obalí (technológia
obaľovania). Po veľmi krátkom čase schnutia sa špina jednoducho povysáva. Výsledkom je rýchla znovupoužiteľnosť
koberca. Čistenie, ktoré je k materiálu veľmi šetrné.
330
1,25 %
1,25 %
neutrálny
hodnota pH:
6,4
TA
bez N
6%
neutrálny
hodnota pH:
7,6
TA
bez N
Prostriedky na čistenie a ošetrovanie kobercov a čalúnenia
Použitie
Predriedenie:
Dávkovanie: Vlastnosti
6%
mierne
alkalický
hodnota pH:
8,5
Objedn.
JB č./ks
10 l
1
6.295-634.0
ch spôsobný
ápa
po
ez
to
uj
TA
bez N
m, nikotínom
očo
,c
,m
es
m
Čistič kobercov iCapsol RM 768 OA
Medzičistenie
Účinná a aktívna suchá pena na medzičistenie, ktorá uvoľňuje nečistotu z vlákien a súčasne ju obalí (technológia
obaľovania). Integrovaný odstraňovač zápachu účinne
odstráni nepríjemný zápach. Po veľmi krátkom čase schnutia sa špina jednoducho povysáva. Výsledkom je rýchla
znovupoužiteľnosť koberca. Čistenie, ktoré je k materiálu
veľmi šetrné.
Veľkosť
balenia
a
a fekáli mi Abs
or
ľou
b
ibu
Opis výrobku
kazenou ryb
m, s
ou
ko
,c
na
Prostriedky na čistenie a ošetrovanie textilných povrchov
Care Tex impregnovač kobercov RM 762
Impregnácia
Vysoko účinná ochrana textílií pre všetky textilné krytiny. Na
kobercoch, kobercových krytinách, čalúnenom nábytku
alebo autosedačkách sa vytvorí ochranný film, ktorý zabráni
opätovnému znečisteniu. Intervaly čistenia sa predĺžia.
1 + 7
12,5 %
5l
1
6.290-002.0
500 ml
6
6.295-490.0
200 ml
10
6.291-397.0
2,5 l
1
6.291-389.0
1l
6
6.295-489.0
TA
bez N
Allround Detachur RM 769
Univerzálny odstraňovač fľakov pre všetky textilné
podlahové krytiny a čalúnenia. Spoľahlivo odstraňuje olej,
krém na topánky, zvyšky žuvačiek, čiary po fixke, grafity
atď.
Manuálne
Schaum ex RM 761
Vysoko účinný odpeňovací prostriedok proti tvorbe peny
v nádobe na špinavú vodu.
Mokro-suché vysávače
Stroje na nástrek
a extrakciu
Stroje na čistenie
kobercov
Stroje na čistenie podláh
Čističe dielcov
0,5 %
Rozprašovače
Manuálne
Stroje na nástrek
a extrakciu
Jednokotúčové stroje
5–50 %
5–50 %
neriedený
hodnota pH:
TA
bez N
hodnota pH:
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
1 + 7 až 0,1–1 %
1 + 17
5–12 %
TA
bez N
mierne
alkalický
hodnota pH:
8,6
TA
bez N
Základné čistenie
kobercov
Univerzálny čistič, bez tenzidov RM 770
Účinný univerzálny čistiaci prostriedok, bez tenzidov, na
všetky textilné, elastické a tvrdé podlahové krytiny, ako aj
stropy a steny. Uvoľňuje silné olejové, tukové a nikotínové
usadeniny. Opätovné znečistenie sa podstatne redukuje
a predlžujú sa intervaly čistenia.
mierne
alkalický
hodnota pH:
9,3
331
Download

Program 2013/2014