SDS-PLUS
SDS-MAX
SEKÁČE
BETÓN VŔTANIE
A SEKANIE
www.
.sk
VŔTANIE A
SEKANIE DO BETÓNU
Zakúpili ste si to najlepšie náradie a teraz si kúpte to najlepšie
príslušenstvo pre prácu, ktorú vykonávate.
ŽIADAJTE VRTÁKY A SEKÁČE DEWALT®
ZARUČUJÚ VYNIKAJÚCI VÝKON PRI PRÁCI S MURIVOM
A BETÓNOM.
TRA
2
IFE &
ELIABILITY
VÝROBA
VÝROBA
RIEŠENIE DEWALT PRE VŔTANIE
Spoločnosť DEWALT je hlavným výrobcom na trhu s vysoko výkonným
elektrickým náradím a príslušenstvom, ktorý poskytuje celkom integrovaný
systém pre vŕtanie do muriva, kovu a dreva. Jeho závod na výrobu
špeciálneho príslušenstva v Nemecku bol založený v roku 1959 a teraz
zamestnáva viac než 200 ľudí a každý rok vyrába viac než 40 miliónov
vrtákov.
VÝROBA
Z dôvodu zaistenia maximálneho výkonu a spokojnosti zákazníkov
prechádzajú vrtáky DEWALT najprísnejšími výrobnými a testovacími
procesmi (vrátane počítačom riadeného frézovania) a najmodernejšími
riadiacimi postupmi, ktoré sa týkajú výroby a kvality. Spoločnosť DEWALT
svoje vlastné vrtáky iba nevyrába, ale dokonca navrhuje i stroje, ktoré tieto
vrtáky vyrábajú.
VÝVOJ VÝROBKU
Vďaka rozsiahlemu prieskumu trhu získala spoločnosť DEWALT komplexné
znalosti potrieb a aplikácií užívateľov. Ako špičkový vývojársky nástroj
využíva najnovšie integrovaný systém CATIA CAD a automatické testovacie
zariadenia pre vývoj a skúšanie všetkých vrtákov pred zahájením výroby i
počas výroby.
KONTROLA KVALITY
Spoločnosť DEWALT je dlhoročným členom organizácie PRUF
GEMEINSCHAFT MAUERBOHRER (PGM), čo je medzinárodne uznávaná
organizácia, ktorá overuje vhodnosť vrtákov na použitie v oblasti vŕtania
dier pre kotviace skrutky. Pri vykonávaní skúšky životnosti a odolnosti
vrtáka sa každý rok vyvŕta 1 milión otvorov do 350 ton betónu. Tak je
zaistené, aby sa pred dodaním výrobkov koncovým užívateľom nevyskytla
žiadna odchýlka týkajúca sa kvality. Všetky vrtáky sú z dôvodu zaistenia
ich vynikajúcej kvality certifikované podľa požiadaviek najnovších noriem
pre kvalitu ISO 9001:2000 a sú tiež testované na moderných skúšobných
strojoch.
Vyrobené v Nemecku
3
PREDHOVOR K VRTÁKOM
AKO VRTÁK PRACUJE
1. Príklepový mechanizmus náradia
pôsobením hrotu vrtáka narušuje povrch
muriva/betónu. Vznikajúce úlomky sa musia z
vŕtaného otvoru rýchlo odstraňovať, aby bola
príklepová funkcia náradia dostatočne účinná.
2. Otáčanie pracovného nástroja odstraňuje
úlomky z čela vrtáka a pomocou drážok vrtáka
sa tieto úlomky odvádzajú z vŕtaného otvoru.
Optimálny dizajn týchto drážok umožňuje
odvádzanie úlomkov z vŕtaného otvoru,
čo zaručuje účinnú funkciu príklepového
mechanizmu a účinné odstránenie nečistôt.
OBSAH
Výroba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Register. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Predhovor k vrtákom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Celokarbidová hlava SDS Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Celokarbidová hlava SDS Plus - hromadné balenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Celokarbidová hlava SDS Plus - sady. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montážna sada pre kotviace svorníky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastaviteľný hĺbkový doraz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Systém na zachytávanie prachu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Celokarbidová hlava SDS Max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Špicaté a ploché sekáče. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
3
4
4
5
6
6
6
7
7
8
9
VRTÁKY DO MURIVA
Vrtáky sa vyrábajú v našom vlastnom
výrobnom závode v Nemecku, a to iba
z najlepšej európskej ocele a pomocou
moderných výrobných technológií
CELOKARBIDOVÁ HLAVA
Najdlhšia pracovná životnosť a
mimoriadna odolnosť pri
najnáročnejších aplikáciách
4 ŠPIRÁLOVÉ DRÁŽKY
GEOMETRIA 4 PRACOVNÝCH HRÁN
4 oddelené špirálové drážky zaručujú optimálne
odstraňovanie úlomkov, bez toho aby dochádzalo
k skráteniu pracovnej životnosti vrtáka, a to i pri
použití s najvýkonnejšími kladivami
Čistejšie a lepšie vystredené otvory
zaručujúce dokonalé upevnenie
VRTÁKY DEWALT® XLR® SDS PLUS S CELOKARBIDOVOU HLAVOU
SAMOSTATNÉ BALENIA
POUŽITIE
• Vhodné na vŕtanie montážnych a kotviacich otvorov v murive, všetkých typoch kameňov a betónu.
VLASTNOSTI
• Nový hrot vrtáka s celokarbidovou hlavou a s optimalizovanou geometriou 4 pracovných hrán teraz ponúka najvyššiu úroveň pracovnej životnosti a odolnosti od výrobcu DEWALT®.
• Geometria 4 pracovných hrán zaručuje vŕtanie otvorov s lepším vystredením, čo zaručuje najlepšie upevnenie.
• 4 špirálové drážky pomáhajú udržovať stálu rýchlosť vŕtania a zaručujú účinné odvádzanie úlomkov a nečistôt.
• Unikátny systém upevnenia spája celokarbidovú hlavu s telom vrtáka so 4 špirálovými drážkami podľa najnáročnejších noriem, ktoré sú v rámci vŕtania pomocou vrtákov DEWALT® SDS Plus aktuálne k dispozícii.
Kat. č. Priemer mm Dĺžka mm
Pracovná
Pracovná dĺžka mm
Počet kusov
v balení Minimálne objednávané množstvo
Čiarový kód
DT8907-QZ5
DT8908-QZ5
DT8909-QZ5
DT8910-QZ5.5
DT8911-QZ5.5
DT8912-QZ6
DT8913-QZ6
DT8914-QZ6
DT8915-QZ6
DT8916-QZ6.5
DT8917-QZ6.5
DT8918-QZ6.5
DT8919-QZ6.5
DT8920-QZ7
DT8921-QZ7
DT8922-QZ8
DT8923-QZ8
DT8924-QZ8
DT8925-QZ8
DT8926-QZ8
DT8927-QZ8
DT8928-QZ10
DT8929-QZ10
DT8930-QZ10
DT8931-QZ10
DT8932-QZ10
DT8933-QZ12
DT8934-QZ12
DT8935-QZ12
DT8936-QZ12
DT8937-QZ12
50
100
150
50
100
50
100
150
200
100
150
200
250
100
150
50
100
150
200
250
400
100
150
200
250
400
100
150
200
260
410
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5035048077689
5035048077696
5035048077702
5035048077719
5035048077726
5035048077733
5035048077740
5035048077757
5035048077764
5035048077771
5035048077788
5035048077795
5035048077801
5035048077818
5035048077825
5035048077832
5035048077849
5035048077856
5035048077863
5035048077870
5035048077887
5035048077894
5035048077900
5035048077917
5035048077924
5035048077931
5035048077948
5035048077955
5035048077962
5035048077979
5035048077986
110
160
210
110
160
110
160
210
260
160
210
260
310
160
210
110
160
210
260
310
460
160
210
260
310
460
160
200
260
310
460
NOVIN
KA
DT8938-QZ14
DT8939-QZ14
DT8940-QZ14
DT8941-QZ14
DT8942-QZ14
160
200
260
310
460
100
150
200
250
400
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5035048077993
5035048078006
5035048078013
5035048078020
5035048078037
5
VRTÁKY DO MURIVA
VRTÁKY DEWALT® XLR® SDS PLUS S CELOKARBIDOVOU HLAVOU
HROMADNÉ BALENIA
Kat. č. Priemer mm Dĺžka mm
Pracovná
Pracovná dĺžka mm
Počet kusov
v balení Minimálne objednávané množstvo
Čiarový kód
DT8950-QZ5
DT8951-QZ5
DT8952-QZ5
DT8953-QZ5.5
DT8954-QZ5.5
DT8955-QZ6
DT8956-QZ6
DT8957-QZ6
DT8958-QZ6
DT8959-QZ6.5
DT8960-QZ6.5
DT8961-QZ6.5
DT8962-QZ7
DT8963-QZ7
DT8964-QZ8
DT8965-QZ8
DT8966-QZ8
DT8967-QZ10
DT8968-QZ10
DT8969-QZ10
DT8970-QZ10
DT8971-QZ12
DT8972-QZ12
DT8973-QZ14
50
100
150
50
100
50
100
150
200
100
150
200
100
150
50
100
150
100
150
200
260
100
150
150
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5035048078105
5035048078112
5035048078129
5035048078136
5035048078143
5035048078150
5035048078167
5035048078174
5035048078181
5035048078198
5035048078204
5035048078211
5035048078228
5035048078235
5035048078242
5035048078259
5035048078266
5035048078273
5035048078280
5035048078297
5035048078303
5035048078310
5035048078327
5035048078334
110
160
210
110
160
110
160
210
260
160
210
260
160
260
110
160
210
160
210
260
310
160
200
200
SADY VRTÁKOV DEWALT® XLR® SDS PLUS S CELOKARBIDOVOU HLAVOU
SADY VRTÁKOV DEWALT® XLR® SDS PLUS S CELOKARBIDOVOU HLAVOU
Kat. č. Popis
Priemer mm Počet kusov v balení Minimálne objednávané množstvo Čiarový kód
DT8976-QZ
DT8977B-QZ
Sada 7 kusov v kovovom puzdre
Puzdro Medium Tough s vrtákmi XLR® Full Head Carbide drill bits
5, 6x2, 8x2, 10,12
5, 6x2, 8x2, 10,12
7
10
1
1
5035048078341
5035048078358
NOVIN
KA
MONTÁŽNE SADY PRE KOTVIACE SVORNÍKY
SYSTÉM PRE ZATĹKANIE KOTVIACICH SVORNÍKOV
POUŽITIE
• Rýchla a presná práca. Prvé príslušenstvo tohto druhu odstraňujúce nadmernú záťaž pri usadzovaní kotviacich svorníkov do betónu a muriva.
Kat. č. Popis Balené s DT89PAD-QZ
Montážna sada pre
kotviace svorníky
Zatĺkač svorníkov6
a vrták 6 mm
Priemer mm Počet kusov v balení Minimálne objednávané množstvo Čiarový kód
1
1
VLASTNOSTI
• Rýchle upevnenie kotviacich svorníkov - stačí iba VRTÁK PRE ZAVŔTANIE KOTIEV
jedno náradie
Kat. č. Popis Balené s Priemer mm Počet kusov v balení • Nie je nutné použitie bežného kladiva - DT9515R-QZ
6mm - 2 pracovné hrany160
100
1
obmedzuje sa možnosť poškodenia okolitého 160100 1
DT8913R-QZ
6mm - XLR®
materiálu.
• Ideálne pre práce vykonávané nad hlavou - znižuje únavu užívateľa.
6
5035048083833
Minimálne objednávané množstvo Čiarový kód
1
1
5035048085448
5035048085455
VRTÁKY DO MURIVA
NOVIN
KA
NASTAVITEĽNÝ HĹBKOVÝ DORAZ
SADY VRTÁKOV PRE KOTVIACE SVORNÍKY
Kat. č. Popis Balené s Priemer mm Počet kusov v balení Minimálne objednávané množstvo Barcode
DT89ADS-QZ
Sada pre zatĺkanie
svorníkov
Nastaviteľný hĺbkový
doraz a vrták 12 mm
8, 10, 12
1
1
5035048083840
VRTÁKY PRE NASTAVITEĽNÉ HĹBKOVÉ DORAZY
POUŽITIE
• Rýchla a presná práca. Perfektné pre spoľahlivé vŕtanie dier pre inštaláciu kotviacich skrutiek do betónu a muriva.
VLASTNOSTI
• Patentovaný systém dodávaný IBA spoločnosťou DEWALT®
• Presné nastavenie hĺbky - zaručuje rovnomerné usadenie kotviacich svorníkov
• Nastavenie hĺbky iba jednou rukou uľahčuje a urýchľuje prácu, ak sa vŕtajú diery s rôznou hĺbkou
Kat. č. Priemer mm Dĺžka mm
DT8928G-QZ
DT8933G-QZ
DT9573G-QZ
Pracovná
dĺžka mm
10mm - XLR® 160100
12mm - XLR® 160100
100
15mm - 2 pracovné hrany160
Počet kusov v balení Minimálne objednávané množstvo
Čiarový kód
1
1
1
1
1
1
5035048085387
5035048085400
5035048085424
NOVIN
KA
SYSTÉM PRE ZACHYTÁVANIE PRACHU
SYSTÉM PRE ZACHYTÁVANIE PRACHU
Kat. č. Popis Balené s DT89SCS-QZ
Lapač prachu pre vŕtanie dier pre kotviace skrutky
Lapač prachu1
Počet kusov v balení Minimálne objednávané množstvo Čiarový kód
1
5035048083857
VLASTNOSTI
• Minimalizuje množstvo prachu pri vŕtaní nad hlavou
• Pružný materiál - zaručuje maximálnu viditeľnosť pre presné vŕtanie
• Pracuje spoločne s nastaviteľným hĺbkovým dorazom
7
VRTÁKY DO MURIVA
RÝCHLOSŤ
Dlhá závitnica s optimalizovaným
voľným priestorom zaručuje rýchlejšie
odstraňovanie úlomkov a suti
RÝCHLOSŤ
Skrutkovica so 4 drážkami
maximalizuje odvod suti a zaručuje
rýchle vŕtanie a čisté otvory
ŽIVOTNOSŤ/RÝCHLOSŤ
Dizajn otvorenej hlavy vrtáka
zaručuje rýchle odstraňovanie suti
ODOLNOSŤ/RÝCHLOSŤ
Maximalizované stredové jadro
= Odolnosť/Rýchlosť
NOVIN
KA
VRTÁKY DEWALT® XLR® SDS MAX S CELOKARBIDOVOU HLAVOU
SAMOSTATNÉ BALENIA
POUŽITIE
• Uvedením radu vynikajúcich vrtákov SDS MAX dvíha spoločnosť DEWALT® latku ešte vyššie. Pre použitie s príklepovými vŕtačkami SDS MAX (Hilti typ F, G alebo Y) pre vŕtanie kotviacich, upevňovacích alebo priechodných otvorov do muriva, betónu, tehál alebo blokov.
VLASTNOSTI
• Maximálna odolnosť pri práci s tvrdým betónom.
• Väčšia veľkosť karbidových zŕn a optimalizovaný dizajn hrotu. Vyššia odolnosť pri zachovaní rýchlosti.
• Väčšia povrchová plocha karbidového hrotu. Rozkladá rázovú energiu na viac kontaktných bodov, čím znižuje vibrácie.
• Tvar drážok a dlhá závitnica. Umožňuje rýchle odstránenie materiálu pri vŕtaní.
8
Kat. č. Priemer mm Dĺžka mm
Pracovná
dĺžka mm
Pracovné
hrany
Počet kusov v balení Minimálne
objednávané množstvo
Čiarový kód
DT60800-QZ
DT60801-QZ
DT60802-QZ
DT60803-QZ
DT60804-QZ
DT60805-QZ
DT60806-QZ
DT60807-QZ
DT60808-QZ
DT60809-QZ
DT60810-QZ
DT60811-QZ
DT60812-QZ
DT60813-QZ
DT60814-QZ
DT60815-QZ
DT60816-QZ
DT60817-QZ
DT60818-QZ
DT60819-QZ
DT60820-QZ
DT60821-QZ
DT60822-QZ
DT60823-QZ
DT60824-QZ
DT60825-QZ
DT60826-QZ
DT60827-QZ
DT60828-QZ
DT60829-QZ
DT60830-QZ
DT60831-QZ
DT60832-QZ
DT60833-QZ
DT60834-QZ
DT60835-QZ
DT60836-QZ
DT60837-QZ
DT60838-QZ
DT60839-QZ
DT60840-QZ
DT60841-QZ
DT60842-QZ
DT60843-QZ
DT60844-QZ
DT60845-QZ
DT60846-QZ
DT60847-QZ
DT60848-QZ
DT60849-QZ
DT60850-QZ
200
400
550
200
400
200
400
200
400
200
400
200
400
200
400
550
200
400
800
200
400
800
200
400
200
400
800
200
400
250
450
550
250
450
250
450
800
250
450
550
450
250
450
550
250
450
800
450
450
450
450
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
503504809664204/2013
503504809665904/2013
503504809666604/2013
503504809667304/2013
503504809668004/2013
503504809669704/2013
503504809670304/2013
503504809671004/2013
503504809672704/2013
503504809673409/2012
503504809674109/2012
503504809675809/2012
503504809676509/2012
503504809677204/2013
503504809678904/2013
503504809679604/2013
503504809680209/2012
503504809681909/2012
503504809682609/2012
503504809683309/2012
503504809684009/2012
503504809685709/2012
503504809686409/2012
503504809687109/2012
503504809688809/2012
503504809689509/2012
503504809690109/2012
503504809691809/2012
503504809692509/2012
503504809693209/2012
503504809694909/2012
503504809695609/2012
503504809696309/2012
503504809697009/2012
503504809698709/2012
503504809699409/2012
503504809700709/2012
503504809701409/2012
503504809702109/2012
503504809703809/2012
503504809704504/2013
503504809705204/2013
503504809706904/2013
503504809707604/2013
503504809708309/2012
503504809709009/2012
503504809710609/2012
503504819711304/2013
503504809712004/2013
503504809713704/2013
503504809714404/2013
12
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
18
18
19
19
19
20
20
20
22
22
22
24
24
25
25
25
26
26
28
28
28
30
30
32
32
32
35
35
35
36
38
38
38
40
40
40
42
45
50
52
340
540
670
340
540
340
540
340
540
340
540
340
540
340
540
670
340
540
920
340
540
920
340
540
340
540
920
340
340
380
570
670
380
570
380
570
920
380
570
670
570
380
570
670
380
570
920
570
570
570
570
Dostupnosť
ŠPICATÉ A PLOCHÉ SEKÁČE DO MURIVA
ŽIVOTNOSŤ/PRODUKTIVITA
Trvanlivá oceľ s vysokou odolnosťou proti
rázu minimalizuje riziko prasknutia a
predlžuje pracovnú životnosť
ODOLNOSŤ/RÝCHLOSŤ
Trvanlivá oceľ s vysokou
odolnosťou proti opotrebovaniu
predlžuje pracovnú životnosť
nástroja
RÝCHLOSŤ/PRODUKTIVITA
Optimalizované kanáliky obmedzujú zaseknutie
sekáča a zvyšujú rýchlosť práce a produktivitu
RÝCHLOSŤ/PRODUKTIVITA
Optimalizovaná geometria hrotu udržuje
rýchlosť sekania
NOVIN
KA
ŠPICATÉ A PLOCHÉ SEKÁČE DEWALT® XLR®
SEKÁČE DEWALT SDS-MAX
POUŽITIE
• Pre náročné vysekávanie, drážkovanie a búracie práce vykonávané vo vystuženom betóne a v tvrdých kameňoch
• Nové sekáče XLR® v kombinácii s búracími kladivami DEWALT® sú ideálne i pre tie najnáročnejšie požiadavky.
VLASTNOSTI
• Upínacia stopka z vysoko kvalitnej tvrdenej ocele zaručuje optimálnu odolnosť pri náročných pracovných úkonoch.
• Kalená oceľ celého nástroja zaručuje vysokú odolnosť proti opotrebovaniu a predlžuje pracovnú životnosť.
• Inovovaná geometria hrotu a agresívne uhly zaručujú lepší odber materiálu počas celej pracovnej životnosti sekáča.
Kat. č. Popis
Šírka mm
Dĺžka mm
DT6888-QZ
DT6889-QZ
DT6811-QZ
DT6812-QZ
DT6818-QZ
300mm špicaté sekáče SDS Max
400mm špicaté sekáče SDS Max
300mm x 25mm ploché sekáče SDS Max25
400mm x 25mm ploché sekáče SDS Max25
400mm x 50mm ploché sekáče SDS Max50
Počet kusov v balení Minimálne
objednávané množstvo
Čiarový kód
1
1
1
1
1
5035048082393
5035048082409
5035048082423
5035048082430
5035048082447
Počet kusov v balení Minimálne
objednávané množstvo
Čiarový kód
1
1
1
1
5035048082461
5035048082485
Počet kusov v balení Minimálne
objednávané množstvo
Čiarový kód
1
1
1
5035048083581
5035048083598
5035048083604
300 1
400 1
300
1
400
1
400
1
SEKÁČE DEWALT 19 MM
Kat. č. Popis
Šírka mm
Dĺžka mm
DT6953-QZ
DT6958-QZ
Špicatý sekáč 400 mm so šesťhranom 19 mm
Plochý sekáč 400 x 25 mm so šesťhranom 19 mm25
400
400
SEKÁČE DEWALT SDS PLUS
Kat. č. Popis
Šírka mm
Dĺžka mm
DT6978-QZ
DT6979-QZ
DT6984-QZ
Špicatý sekáč SDS Plus 300 mm 300mm 1
Plochý sekáč SDS Plus 300 x 25mm25mm 300mm 1
Plochý sekáč SDS Plus 300 x40 mm40mm 300mm 1
ZOSTÁVAJÚ OSTRÉ
9
DT8907-QZ5
DT8908-QZ5
DT8909-QZ5
DT8910-QZ5
DT8911-QZ5
DT8912-QZ5
DT8913-QZ5
DT8914-QZ5
DT8915-QZ5
DT8916-QZ5
DT8917-QZ5
DT8918-QZ5
DT8919-QZ5
DT8920-QZ5
DT8921-QZ5
DT8922-QZ5
DT8923-QZ5
DT8924-QZ5
DT8925-QZ5
DT8926-QZ5
DT8927-QZ5
DT8928-QZ5
DT8929-QZ5
POZNÁMKY
10
DT8930-QZ5
DT8931-QZ5
DT8932-QZ5
DT8933-QZ5
DT8934-QZ5
DT8935-QZ5
DT8936-QZ5
DT8937-QZ5
DT8938-QZ5
DT8939-QZ5
DT8940-QZ5
DT8941-QZ5
DT8942-QZ5
DT8950-QZ6
DT8951-QZ6
DT8952-QZ6
DT8953-QZ6
DT8954-QZ6
DT8955-QZ6
DT8956-QZ6
DT8957-QZ6
DT8958-QZ6
DT8959-QZ6
DT8960-QZ6
DT8961-QZ6
DT8962-QZ6
DT8963-QZ6
DT8964-QZ6
DT8965-QZ6
DT8966-QZ6
DT8967-QZ6
DT8968-QZ6
DT8969-QZ6
DT8970-QZ6
DT8971-QZ6
DT8972-QZ6
DT8973-QZ6
DT8976-QZ6
DT8977B-QZ6
DT89PAD-QZ6
DT9515R-QZ6
DT8913R-QZ6
DT89ADS-QZ7
DT8928G-QZ7
DT8933G-QZ7
DT9573G-QZ7
DT89SCS-QZ7
DT60800-QZ8
DT60801-QZ8
DT60802-QZ8
DT60803-QZ8
DT60804-QZ8
DT60805-QZ8
DT60806-QZ8
DT60807-QZ8
DT60808-QZ8
DT60809-QZ8
DT60810-QZ8
DT60811-QZ8
DT60812-QZ8
DT60813-QZ8
DT60814-QZ8
DT60815-QZ8
DT60816-QZ8
DT60817-QZ8
DT60818-QZ8
DT60819-QZ8
DT60820-QZ8
DT60821-QZ8
DT60822-QZ8
DT60823-QZ8
DT60824-QZ8
DT60825-QZ8
DT60826-QZ8
DT60827-QZ8
DT60828-QZ8
DT60829-QZ8
DT60830-QZ8
DT60831-QZ8
DT60832-QZ8
DT60833-QZ8
DT60834-QZ8
DT60835-QZ8
DT60836-QZ8
DT60837-QZ8
DT60838-QZ8
DT60839-QZ8
DT60840-QZ8
DT60841-QZ8
DT60842-QZ8
DT60843-QZ8
DT60844-QZ8
DT60845-QZ8
DT60846-QZ8
DT60847-QZ8
DT60848-QZ8
DT60849-QZ8
DT60850-QZ8
DT6888-QZ9
DT6889-QZ9
DT6811-QZ9
DT6812-QZ 9
DT6818-QZ9
DT6953-QZ9
DT6958-QZ9
DT6978-QZ9
DT6979-QZ9
DT6984-QZ9
POZNÁMKY
11
VYŽADUJE BRUSIVO DEWALT®
+
* Pri porovnaní s prvotriednymi
štandardnými spájanými
brúsnymi kotúčmi DEWALT®
2
X
DLHŠIA
-
U
EW A
N VE U
U
O E
N N
ŽIVOTNOSŤ
ŽIVOTNOSŤ
-
-
U
EW A
N VE U
U
O NE
N
ŽIVOTNOSŤ
+
4X
DLHŠIA
ŽIVOTNOSŤ
U
EW A
N VE U
U
O E
N N
+
* Pri porovnaní s prvotriednymi
spájanými brúsnymi kotúčmi
DEWALT® Extreme
TAKÝ DOBRÝ VÝKON, ŽE VÁS POZDVIHNE
Všetko naše spájané brusivo radu EXTREME sa skladá z:
•
Kotúčov z vysokou hustotou, ktoré zaručujú dlhšiu prevádzkovú životnosť
•
Vysoko výkonných brúsnych zŕn, ktoré zaručujú účinnejšie brúsenie/rezanie a
ktoré majú dlhšiu životnosť než štandardné brusivo
•
Vynikajúcej živice, ktorá zvyšuje integritu a prevádzkovú životnosť brusiva i pri
štandardnom výrobku
MA00636-SK
MY
SK
Stanley Black and Decker Slovakia s.r.o.
Tomášikova 5b
831 04 Bratislava
Tel.: +420 261 009 770
www.
.sk
Žltá a čierna farebná kombinácia používaná na elektrickom náradí a
príslušenstve DeWALT sa používa ako obchodná značka. Spoločnosť DeWALT si vyhradzuje
právo kedykoľvek vykonávať zmeny bez predošlého upozornenia. Ponuky sú k dispozícii do
vypredania skladových zásob.
Váš predajca DEWALT:
Download

XLR Concrete