Magazín
R e g i ó n V ý c h o d n á Eu r ó p a , J ú n 2 010 . P r v é v y d a n i e
Together We Share
全家分享 全球共享
Magazín
obsah
3–7
Regionálna konferencia
Východnej Európy
8
15. Medzinárodná
konferencia Tiens
9
Tréning s Jessicou Lim
10
Predstavenie nových 7*
Leto prichádza
12
Novo kvalifikované hviezdy
Príhovor Generálneho riaditeľa
Východoeurópskeho regiónu
Vážení distribútori Tiens,
Momentálne všetci prežívame vzrušujúce obdobie spojené s úspechom Prvej
regionálnej konferencie v Prahe, ako i s prvou návštevou nášho pána prezidenta
pána Li v regióne a s vyhlásením osláv 15. výročia priamo v domove Tiens
v Tianjine v Číne. Je to príležitosť pre Vás a pre Váš tím spoznať Čínu, navštíviť
úžasnú centrálu Tiens a stať sa súčasťou veľkolepej a nádhernej udalosti.
S veľkou radosťou Vám prinášame toto vydanie Regionálneho Magazínu Tiens,
ktorý bude vychádzať štvrťročne. Je to ďalší krok vpred v komunikácii s Vami
a v poskytovaní rovnakej úrovne informácii, motivácie a oceňovania na každom
trhu.
Verím, že s príchodom nových produktov, ktoré boli predstavené na Pražskej
konferencii, budete schopní poskytovať ešte lepšiu podporu svojim zákazníkom,
distribútorom a rodinám v oblasti výživových doplnkov, kozmetických
prípravkov, produktov do domácnosti a wellness prístrojov.
Naďalej sa budeme sústreďovať na to, aby sme Vám prinášali tie najlepšie
produkty, vysokokvalitné produktové tréningy, novú éru osobného rozvoja,
marketingové materiály a kontinuálnu podporu.
Želám Vám zdravie, šťastie a úspešné leto.
Jaroslaw Flis, Generálny riaditeľ, Región Východná Európa
Príhovor riaditeľa Tiens Slovakia
Milé dámy a páni,
Je mi cťou spolupracovať so slovenskými lídrami
a distribútormi, ktorí sú pevnou oporou pre všetkých zamestnancov Tiens. Práca, odhodlanosť
a zanietenosť mnohých z vás je hybnou silou pre
rozvoj dobrého mena Tiens nielen na Slovensku, ale
i v celej Európe.
TIENS Slovakia s.r.o.
Mierová 85, 821 05 Bratislava
Tel. +421 2 436 31 977
fax +421 2 436 31 976
e-mail: [email protected]
http://sk.tiens.com
Mal som to šťastie pracovať pre Tiens od jej samotného počiatku. Ako dlhodobý člen Tiens som mal
možnosť podieľať sa na budovaní značky Tiens
a zároveň s hrdosťou sledovať jej napredovanie na
celosvetovom trhu. Keď tu bol pán prezident Li Jinyuan pri príležitosti Pražskej konferencie, podelil sa
so mnou o jeho víziu. Je mnoho zaujímavých príležitostí, ktoré sa nám otvárajú, spoločnosť Tiens prináša obrovský potenciál pre všetkých z nás. Som
odhodlaný priniesť na trh viac produktov, viac tréningov a silnejšiu podporu pre distribútorov.
V mojom úsilí posilniť Tiens na Slovensku staviam na
práci celého nášho slovenského tímu. Týmto by som
rád v našom tíme Tiens Slovakia privítal novú posilu
– Ing. Zuzanu Hadad. Zuzana sa ako nová marke-
Strana 2 / Jún 2010 / http://sk.tiens.com
tingová koordinátorka zameria najmä na efektívnu
podporu predaja, koordináciu všetkých marketingových aktivít a tiež bude zastrešovať organizáciu
podujatí. Verím, že my všetci spolu s Vami dokážeme priviesť Tiens k stále vyšším cieľom a výšinám.
Zároveň by som týmto chcel srdečne pozvať všetkých priaznivcov a distribútorov Tiens, aby sa zúčastnili zájazdu do Číny pri príležitosti 15. výročia
Tiens. Priamo v centrále Tiens v Tianjin-e spoznáte
zázemie a silu spoločnosti rovnako ako kolísku Tiens
kultúry. Čína je krajinou krásnych scenérií, jedinečnej kultúry a priateľských ľudí. Všetci, ktorí sa už
takéhoto zájazdu zúčastnili, sa po návrate stali
úspešnými lídrami. Neopakovateľné skúsenosti
a zážitky z Číny sa stali hnacou silou a prispeli k rozvoju ich Tiens biznisu.
Takže dovidenia v Číne!
Gao Guojun, Country Manager Tiens Slovakia
Regionálna konferencia Východná Európa
Praha, Február 2010
V súlade s heslom Východoeurópskej regionálnej konferencie „Začni svoju zlatú budúcnosť
v zlatej Prahe“ sa konferencie zúčastnilo viac
než 1200 distribútorov, aby naštartovali svoju
zlatú budúcnosť. Krásna zlatá Praha privítala
v neuveriteľnej Tesla Aréne hostí z Východnej
Európy – z Bulharska, Estónska, Litvy, Lotyšska,
Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovenska, i z Euroázijského regiónu z Bieloruska, Gruzínska,
Ruska, Ukrajiny a z hosťujúceho Česka. Bolo to
hviezdne podujatie plné žiariacich osobností
zo súhvezdia Tiens a Bronzových, Strieborných
a Zlatých Levov z mnohých krajín. Podujatie
bolo poctené prítomnosťou pani Bai Ping, viceprezidentky skupiny Tiens, generálnej manažérky Centra globálnych operácií a marketingu
skupiny Tiens, a zlatým klincom celej zostavy,
najžiarivejšou hviezdou bol náš drahý líder, zakladateľ a prezident pán Li Jinyuan.
Prvý deň bola hlavnou náplňou konferencie nevšedná a jedinečná oslava úspechov distribútorov a ocenenie ich tvrdej
práce priamo na pódiu. Oceňovanie zahrňovalo mnoho kategórií, ako napríklad Najlepší predajca, Najlepší sponzor na
pozícii 5*, 6*, 7*, 8* a na pozíciách Leva, Najlepší promotér
pražskej konferencie, Najlepší promotér motivačného programu, Najlepší líder, Vychádzajúca hviezda, Novo kvalifikované úrovne. Nový Bronzový Lev Daina Petersone, nový
Strieborný Lev György Giliga, Alina Michalska, Budeanu Constantin a nový Zlatý Lev Gulnara Papp boli pánom prezidentom na pódiu slávnostne ocenení odznakmi, diplomami
a kvetmi.
Prezident odovzdal ocenenie Luxusný automobil 8* distribútorom Lorete Garmuviene z Litvy, Jane Šnajdrovej z Českej
republiky a Otílii Kóšovej zo Slovenska. Pri preberaní symbolického kľúča od prezidenta výherkyňa Loreta povedala:
„Pražská konferencia navždy ostane v mojom srdci ako najslávnostnejšia, najradostnejšia a najvzrušujúcejšia udalosť.“
Prezident prehovoril k účastníkom a odhalil plány svetlej
budúcnosti pre všetkých. V súlade hlavnej myšlienky Tiens zdieľanie, šírenie svetla a šťastia – prezident venoval štedrý
príspevok charitatívnej organizácii na pomoc tým, ktorí sú
v núdzi.
Konferencia končila vo veľkom štýle, pani Bai Ping v lotérii
vylosovala 8 šťastných výhercov 7-dňového zájazdu do Číny. Prvý deň bol zavŕšený špeciálnou VIP večerou prezidenta
Li so 100 distribútormi. Atmosféra večere bola neuveriteľná,
účastníci oslávili svoj úspech spolu s prezidentom na Čínskom festivale lampiónov zapálením lampiónu a vyslovením špeciálnych želaní do svojej budúcnosti.
Na druhý deň konferencie sa s nami podelili o svoje neoceniteľné profesionálne tajomstvá 3 úspešní členovia Tiens – Olga Lebedeva, Zlatý lev z Ruska, Jessica Lim, Produktová a obchodná trénerka z Malajzie a Emzari Robakidze, Strieborný lev z Gruzínska.
http://sk.tiens.com / Jún 2010 / Strana 3
Magazín
Vstupenka zdarma – Ocenenie 1
Jana Celková, 4*
František Drgoň, 4*
Melánia Chovancová, 4*
Alena Jamrichová, 4*
Pavla Kleinová, 4*
Helena Nemcová, 4*
Andrea Nieto, 4*
Michaela Ochranková, 4*
Zuzana Steisová, 4*
Marian Tkáčik, 4*
Mária Mikulová, 5*
Mária Mlíchová, 5*
Vstupenka zdarma & VIP večera – Ocenenie 2
Dáša Brosková, 8*
Helena Slivková, 8*
Ivan Hamšík, 8*
Alexandra Findrová, Strieborný Lev
Víťazi cien 2010
Najlepší predajca
Víťaz
Mária Mlíchová
Nominovaný
Mária Mikulová
Nominovaný
Róbert Šimurka
Nominovaný
Erika Drgoňová
Najlepší sponzor 5*
Víťaz
Melánia Chovancová
Nominovaný
Alena Baková
Nominovaný
Lubomír Chochol
Nominovaný
Katarína Olleová
Najlepší sponzor 6*
Víťaz
Milan Grochal
Nominovaný
Larisa Fertalová
Nominovaný
Ilona Mojžišová
Nominovaný
Eva Lašová
Najlepší sponzor 7*
Víťaz
Katarína Šichtová
Nominovaný
Eva Kašíková
Nominovaný
Anna Drobcová
Nominovaný
Ján Findra
Najlepší sponzor 8*
Víťaz
Dáša Brosková
Nominovaný
Ján Hanes
Nominovaný
Helena Slivková
Nominovaný
Ivan Hamšík
Najlepší sponzor Lev
Víťaz
Alexandra Findrová
Nominovaný
Róbert Šimurka
Najlepší promotér Pražskej konferencie
Víťaz
Ján Findra
Najlepší promotér motivačného programu
Víťaz
Helena Slivková
Najlepší líder
Víťaz
Helena Slivková
Nominovaný
Otilia Kóšová
Nominovaný
Anna Drobcová
Nominovaný
Ján Findra
Vychádzajúca hviezda
Víťaz
Mária Haringová
Nominovaný
Eliška Švikruhová
Nominovaný
Lívia Dolinajová
Nominovaný
Dušan Matejček
Praha 2010 Výhercovia automobilu
Loreta Garmuviene, 8*
Jana Šnajdrová, 8*
Otilia Kóšová, 8*
Litva
Česká Republika
Slovensko
Strana 4 / Jún 2010 / http://sk.tiens.com
PraHA 2010
KonferencIA
http://sk.tiens.com / Jún 2010 / Strana 5
Magazín
Strana 6 / Jún 2010 / http://sk.tiens.com
PraHA 2010
Konferencia
http://sk.tiens.com / Jún 2010 / Strana 7
Magazín
Magazine
MOTIVAČNÝ PROGRAM
y
Oslasv
k
NA 15. MEDZINÁRODNÚ VÝROČNÚ
KONFERENCIU TIENS 2010
upin
yT
Krásnych 15 ro
je spolu s v kov
am TIE
ip N
re S
lep
šiu
pracu
NS
IE
v
očia
ýr
budůcnosť
Špeciálna odmena:
Pre kvalifikovaných distribútorov týždenný zájazd do Číny
zadarmo na 15. medzinárodnú výročnú konferenciu
Tiens 3.augusta 2010, Tianjin, Čína
Plne kvalifikovaní dostanú:
• Zadarmo spiatočnú letenku do Číny na Medzinárodnú
konferenciu Tiens 2010
• Hotelové ubytovanie a stravu zadarmo
• Zadarmo vstupenku na Medzinárodnú konferenciu Tiens 2010
Kvalifikačné obdobie:
od 26. novembra 2009 do 25. júna 2010 (7 mesiacov)
Pre detaily kvalifikácie prosím kontaktujte kanceláriu Tiens Slovakia
alebo navštívte sk.tiens.com
Spoznajte Čínu, navštívte centrálu TIENS a staňte sa
súčasťou veľkolepých a úžasných osláv 15. výročia!
13-dňový luxusný zájazd
Peking  Kunming  Dali  Liczjang  Shangri-La  Peking  Tianjin
7-dňový luxusný zájazd
Peking  Huashan  Tianjin
Pre detaily kvalifikácie prosím kontaktujte kanceláriu Tiens Slovakia
alebo navštívte sk.tiens.com
Strana 8 / Jún 2010 / http://sk.tiens.com
Tréning s Jessicou Lim
Produktovou a obchodnou trénerkou z Malajzie
PRODUKTOVÝ A OBCHODNÝ TRÉNING,
MAREC 2010, Banská Bystrica
V marci sme mali obrovské potešenie privítať u nás pani Jessicu Lim, produktovú a obchodnú školiteľku
z Malajzie. Jej špeciálny produktový tréning v Banskej Bystrici ponúkol jedinečnú príležitosť naučiť
sa všetko, čo dobrý distribútor potrebuje vedieť o Tiens produktoch, prístrojoch a o ich efektívnom
využívaní. Počas obchodného tréningu nás zoznámila so systémom obchodných metód založených na
jej dlhoročných skúsenostiach. Tento nezabudnuteľný seminár po­vzbudil všetkých účastníkov, každý
odchádzal plný nových nápadov a inšpirácií.
Obchodný seminár „Cesta k úspechu“
(Road to Success), 30. 4. 2010–2. 5. 2010, Bratislava
Na základe veľkého záujmu Jessica Lim prijala naše pozvanie späť na Slovensko. Na trojdňovom obchodnom
seminári „Cesta k úspechu“ ponúkla profesionálne zvolenú kombináciu obchodných techník, aplikovaných
príkladov z praxe, praktických cvičení ale i psychologických hier a analýzy medziľudských vzťahov. Jessica
opäť priniesla mnoho nových ideí a postupov, ktoré určite prinesú mnoho úspechov a stanú sa účinným
obchodným nástrojom v biznise našich distribútorov.
Alena Baková, 5*, Sučany
Zúčastnila som sa školenia s Jessicou v Banskej Bystrici i v Bratislave.
Načerpala som tam veľmi veľa vedomostí a energie. Za 3 roky, ktoré
pôsobím v Tiens som podobné niečo nezažila, atmosféra bola úžasná,
získala som iný pohľad na firmu. Boli tam so mnou aj úplne noví ľudia
z mojej štruktúry, a tí mi na záver ďakovali, že som ich tam priviedla.
Verím, že hlavná myšlienka tohto školenia, zjednotiť distribútorov
a navzájom si pomáhať bude v praxi využívaná na 100 %. Toto stret­
nutie nás znovu nabilo energiou a pozitívnym myslením. Jessica nám
ukázala možnosti ako môžeme dosiahnuť čo najlepšie výsledky.
http://sk.tiens.com / Jún 2010 / Strana 9
Magazín
Gratulujeme novo kvalifikovaným
Anna Drobcová
7 *, FEBRUÁR 2010
Tiens mi pomohlo zmeniť môj život. Tragické
udalosti v osobnom živote a následné užívanie liekov na ukľudnenie rapídne narušili môj
zdravotný stav. Vtedy mi priateľka odporučila, aby som vyskúšala produkty Tianshi, že
mi to môže pomôcť vyhnúť sa ďalším zdravotným komplikáciám. Po troch mesiacoch
od registrácie sa začali diať zmeny v mojom
živote. Po zlepšení zdravotného stavu som
začala chodiť na semináre spoločnosti Tiens,
osvojila som si marketingový plán Tiens a následne som sa o tieto
poznatky delila so svojimi priateľmi a známymi. Tým, že sa i oni zaregistrovali, som si začala budovať obchodnú sieť. Získala som veľké
množstvo nových priateľov nielen na Slovensku, ale i v iných krajinách. Mám možnosť zúčastňovať sa na konferenciách v rôznych
kútoch sveta a či už som bola v Kyjeve, v Aténach či v Keni v meste
Nairobi, vždy tam so mnou idú aj členovia mojej siete. Mojím cieľom
je, aby ich bolo čoraz viac. Teším sa, že som zdravá, môžem si kúpiť
všetko, čo potrebujem a takto žiť plnohodnotný život.
Mikuláš Fedoronko
7 *, JANUÁR 2010
Moje zoznámenie s Tiens bolo náhodné, ale prišlo v najvhodnejší čas a to pár
dní po tom, ako v mojej rodine diagnostikovali onkologické ochorenie. Po úspešnom osvedčení produktov Tiens sme sa
s manželkou začali zaujímať o marketingový plán spoločnosti. So sieťovým marketingom som už mal viac skúseností, čiže som mohol porovnávať a zistil som, že
marketingový plán TIENS je skutočne
dobrý a výsledky sa v ňom kumulujú. Okrem výhodných podmienok mi práca s TIENS prináša vnútorné uspokojenie, že môžem ľuďom pomáhať. Ako inžinier ekonómie som dlhé roky viedol účtovníctvo pre rôzne veľké firmy. Svoju ekonomickú kanceláriu sme spolu
s manželkou pred pár rokmi zmenili na TIENS kanceláriu a teraz je
pre mňa práca zároveň i zábavou. Silnou motiváciou bol pre mňa
i nedávny tréning Jessicy Lim, ktorý ma inšpiroval k ďalším aktivitám, pomocou ktorých plním svoj cieľ – oboznámiť čím viac ľudí
s možnosťami, ktoré ponúka Tiens.
Strana 10 / Jún 2010 / http://sk.tiens.com
Mária Hudecová
7*, JANUÁR 2010
K Tiens som sa dostala ešte v roku 2002 cez moju dlhoročnú kamarátku, ktorá sa stala i mojou sponzorkou. Pomocou Tiens výrobkov mi pomohla vyriešiť zdravotné problémy v rodine, následne som aj ja sama začala budovať
svoju sieť. Spočiatku išlo len o pár ľudí, moja štruktúra sa
vyvíjala tak akosi prirodzene na základe dobrých skúseností ľudí s produktmi Tiens. Teraz už však viac myslím i na
ďalší rozvoj siete a využitie potenciálu, ktorý Tiens ponúka.
Počas tých 8 rokov som získala nový pohľad na život i na
medicínu. Uvedomila som si, že sme sami zodpovední za
svoj život a nemôžeme sa vyhovárať na ostatných.
Veronika Hamšíková
7*, MAREC 2010
Do firmy Tiens ma zaregistroval
manžel v roku 2003, keď som mala
24 rokov a narodila sa nám druhá
dcérka, ktorá mala zdravotné problémy. S vyriešením zdravotných
problémov detí u nás rástla „chuť
na ďalšie produkty“ a čoraz väčší
záujem o spoluprácu s firmou.
Keďže som bola na materskej dovolenke, stretávanie sa s ľuďmi,
ktorých si dodnes veľmi vážim, malo pre mňa cenu zlata.
Otváral sa mi iný svet, ako ten, ktorý žije mladá žena s deťmi
– doma a na detskom ihrisku. Cestovali sme spolu s deťmi po
celom Slovensku, po Európe. Nemusela som rozmýšľať, čo po
materskej; nemusela som riešiť bežné problémy mladých rodín – kto zostane doma s chorým dieťaťom, ako naložiť
s prázdninami. Firma Tiens nám do rodiny priniesla zdravie,
pocit istoty, zabezpečenia, slobody. Vďaka firme TIENS sme si
vytvorili VLASTNÝ SVET podľa svojich predstáv a neustále pracujeme na jeho dotváraní a zlepšovaní.
OČISTA – VÝŽIVA – REGENERÁCIA
podľa Jessicy Lim
Prichádza leto. Pred príchodom leta upratujeme a vynovujeme svoje príbytky,
rovnako by sme však mali očisťovať a posilňovať predovšetkým svoje telo.
Uznávaná školiteľka pani Jessica Lim na svojom seminári predstavila nosný systém užívania výrobkov Tiens, ktorý zaujal svojou jednoduchosťou a účinnosťou. Ide o princíp troch po sebe sa opakujúcich cyklov „OČISTA – VÝŽIVA – REGENERÁCIA“, ktorých
aplikácia prináša nielen zdravé telo a ducha, ale i efektívny systém predaja pre všetkých distribútorov Tiens.
V každej fáze sú určené základné produkty, ktoré sa podľa potreby kombinujú a dopĺňajú ďalšími produktmi a samozrejme
i prístrojmi Tiens.
Očista (Detoxikácia)
Výživa
Regenerácia
• Antilipidový čaj
• Chitosan
• Dvojitá celulóza
• Kalcium – vhodné
sú všetky druhy
• Spirulina
• Kordyceps
• Cholikan / Ikan /
Propolis / Vejkan / Maca
Leto je obdobím radosti a hojnosti. Čaká nás veľa slnečných dní, príjemných večerov strávených s našimi
priateľmi pri dobrom jedle a možno i poháriku alkoholu. Avšak pozor, aby ste to neprehnali. Chceme
Vám preto dať dobrú radu: potešte svoje telo i ducha očistou, výživou a regeneráciou.
Produkty Tiens sú tu pre Vás!
Tím TIENS Slovakia
Zuzana Hadad, Alena Barteková, Gao Guojun,
Katarína Špirková, Martina Čížová, Miloš Čaputa
http://sk.tiens.com / Jún 2010 / Strana 11
Magazine
Novo kvalifikované hviezdy Slovensko
Január 2010
Február 2010
Marec 2010
HEJDOVA ANNA
NOVAK VLADIMIR
KLUKOVA ALENA
KURUCZOVA ELVIRA
JANOVA DAGMAR
KRIVONAKOVA JANA
SRAMEKOVA LUDMILA
MIKULA ANTON
SRAMEK ROMAN
BALGOVA ANNA
DRGON FRANTISEK
LAZORIK ONDREJ
KUNDRAKOVA MONIKA
CHOVANEC MAREK
KMETOVA ANNA
GAVLASOVA ZUZANA
GUTANOVA VIERA
KRSJAKOVA AGNESA
VALKOVA ZDENKA
JANOSOVA DOMINIKA
NIETO ANDREA
HARING S.R.O.
OCHRANKOVA MICHAELA
KLEINOVA PAVLA
SIMURKA ROBERT
ZAPLETALOVA MIROSLAVA
REVAY DUSAN
CHOVANCOVA MIRKA
BACULAK VOJTECH
ZUSTIAK JAROSLAV
DUBOVCOVA DANIELA
SCHEFER CECILIA
BELESOVA ANNA
GYORGYOVA RENATA
AUGUSTIN FRANTISEK
TOTHOVA IVETA
HOANGOVA APOLONIA
LEDNICKA JANA
CHOVANCOVA IVONA
CSONTOSOVA MARGITA
MOJZIS TEODOR
PALLESICHOVA IVETA3
SVARC PETER
JAVORSKY PAVOL
VINCZEOVA ADRIANA
MILKOVICOVA STEFANIA
KULICHOVA BARBORA
BODOROVA CSILLA
KARBANKOVA MARIA
MAFASOVSKA EVA
HRASKO JAKUB
GEZO JOZEF
CHOVANCOVA MELANIA
BENKA MIROSLAV
GOMBALOVA JARMILA
DRGONOVA VERONIKA
BANASOVA TATIANA
RIBONOVA DRAHOMIRA
HUDEC JOZEF
VINCZEOVA ADRIANA
DRGON MICHAL
MIKUSINCOVA EVA
VINCEOVA ALZBETA
BURICA PETER
MOJZISOVA ILONA
HUDECOVA MARIA
FEDORONKO MIKULAS
BRADA JAROSLAV
HANULOVA SONA
LEVAK RASTISLAV
ANDRIS IGOR
BRIGAN DEZIDER
CAMPA PETER
KRSNAK PETER
KLIMANOVA MILENA
TKACIK MARIAN
PETRILAK PAVOL
KRUPAROVA JAROSLAVA
NEMCOVA HELENA
MORAVITZOVA EVA
HIMMEROVA TATIANA
LISY DAVID
KONDAS STEFAN
KOBESOVA MONIKA
KUBINIOVA MONIKA
GASPARIK ROMAN
LALIK PAVEL
KRIZKOVA DANIELA
KUBANI VLADIMIR
REKENOVA TATIANA
VARGA ALEXANDER
KUBIZNOVA ALENA3
ZIVCIC JOZEF
ISTOK MARCEL
KOPANICOVA MARTA
MAGDOLENOVA JARMILA
PUCHOVSKA LILLA
HOLANCOVA INEZ
HRABALOVA DRAHOMIRA
LISKOVA ANNA
MAGDOLENOVA JARMILA
DROBCOVA ANNA
FERDINANDOVA SYLVIA
BARTOSOVA ANNA
JOSTICOVA KATARINA
RUTTKAYOVA ZUZANA
BUBELINYOVA ALENA
BUJNAKOVA VERONIKA
DULA FRANTISEK
DOCZYOVA LUBICA
DOSTALOVA LUBICA
NIZNANSKA JARMILA
ING.VRBOVSKY ROMAN
ZEMANOVA IVANA
PALSOVA LUCIA
VILKOVSKY JAN
ORSULA SLAVOMIR
TKACIKOVA VIERA
ROPERO DE NIETO LUCILA
SVANCAROVA JARMILA
CHOVANEC JAN
CELKOVA JANA
TOMOVA JAROSLAVA
RAFAYOVA ALICE
PETRISKOVA ELENA
ADAMOVA RENATA
HRUSOVSKY PETER
KALMANOVA MICHAELA
GALLOVA IVETA
KRUPA VLADIMIR
KRSKOVA KLAUDIA
FILIMONOVA IVANA
KOZUSKOVA DARINA
HLEDIKOVA ZORA
RADACOVSKY PETER
KMETOVA MARIA
SMREKOVSKA JANKA
OBERT JAN
SEDOVA BOHUSLAVA
GRMANOVA HELENA
KRAHULCOVA EVA
HAMSIKOVA VERONIKA
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
7
Apríl 2010
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
7
KOZIKOVA DANIELA
THOMAYOVA ANNA
HARINGOVA MICHAELA
POTOCAROVA MICHAELA
BRADOVA DANIELA
JACKANIN JAN
KOVAL VLADIMIR
NORRISOVA PETRA
DETVENOVA HELENA
HESOUN VLADIMIR
STARINSKA ALZBETA
PRIBULA MATUS
DIVOKOVA LUBA
BERCIKOVA MONIKA
GURTLEROVA ALENA
BIRESOVA VIERA
LAZORIK JAN
POTOCAK JURAJ
ALJE HARINGOVA
GUTAN STEFAN
CECH MILAN
BABICOVA HELENA
VNENCAKOVA ANNA
VALACHOVICOVA ZUZANA
MATEJOVA JANKA
KORCAK JOZEF
MIKLOS JAN
VRTILKOVA ANNA
ROSTASOVA HELENA
SOTNIK DEWIS
KISOVA VIERA
STANO JAKUB
MOLNAROVA ROZALIA
BACHNOVA JANKA
GRMANOVA HELENA
KUDLAKOVA MARTA
HERKOVA MARTINA
KORBA ANTON
JUROVA ANNA
HARING JAN
HARING MICHAL
FINDRA JAN
KOVALOVA DARIA
ZVAKOVA ZUZANA
SINSKA MARIA
HARINGOVA MARIA
LAZORNIKOVA MARIA
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
Download

Data/964/UserFiles/TIENS Magazin Jun 2010.pdf