T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 52656196/821.05/1706685
Konu: Geleceğimizin Gözüyle Güvenilir Gıda
16/02/2015
………………………..MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi :İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 13/02/2015 tarihli ve 1635141 sayılı yazısı.
İlgi yazıda belirtilen, "Geleceğimizin Gözüyle Güvenilir Gıda-Ulusal Çocuk Resim
Yarışması" ile ilgili yazı ekte gönderilmiş olup, okulunuz öğrencilerine gerekli duyurunun
yapılmasını ve ilk üçe giren eserlerin 9 Mayıs 2015 tarihine kadar Müdürlüğümüze
gönderilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mehmet BABA
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
:
EKLER
İlgi Yazı ve Ekleri (8 Sayfa)
DAĞITIM :
Tüm İlkokullara
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden6824-7941-3923-b76f-603b kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 68531273/821.05/1635141
Konu: Geleceğimizin Gözüyle Güvenilir Gıda
13/02/2015
.............................................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
:MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 11/02/2015 tarihli ve
1501658 sayılı yazısı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ilkokul 2, 3, ve 4. sınıf öğrencilerine
yönelik "Geleceğimizin Gözüyle Güvenilir Gıda-Ulusal Çocuk Resim Yarışması"
düzenlendiği ilgi yazı ile bildirilmiştir.
İlgi yazı ve ekindeki yarışma şartnamesi ekte gönderilmiş olup İlçeniz öğrencilerine
gerekli duyurunun yapılmasını ve ilk üçe giren eserlerin 9 Mayıs 2015 tarihine kadar
Müdürlüğümüz Temel Eğitim Hizmetleri Şubesine gönderilmesi hususunda ;
Bilgi ve gereğini rica ederim
Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
EK:
İlgi Yazı ve Ekleri (8 sayfa)
DAĞITIM:
Tüm Kaymakamlıklara (İlçe MEM)
Hatay İl Milli Müdürlüğü, Ürgen Paşa Mahallesi
Ayşe Fitnat Hanım Cad. 14.Sokak 31040
Antakya/HATAY
Elektronik Ağ:hatay.meb.gov.tr-www.hataymeb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: H.TEKER-V.h.K.İ Dahili:1122
Tel: 0 326 227 68 68
Fax: 0 326 227 69 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindene11b-7378-3dc0-8033-9a45 kodu ile teyit edilebilir.
Hatay İl Milli Müdürlüğü, Ürgen Paşa Mahallesi
Ayşe Fitnat Hanım Cad. 14.Sokak 31040
Antakya/HATAY
Elektronik Ağ:hatay.meb.gov.tr-www.hataymeb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: H.TEKER-V.h.K.İ Dahili:1122
Tel: 0 326 227 68 68
Fax: 0 326 227 69 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindene11b-7378-3dc0-8033-9a45 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sayı : 88013337/821.05/1501658
Konu: Resim Yarışması
11/02/2015
.............................. VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 06.02.2015 tarihli ve 69682986.821.05/633
sayılı yazısı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi
Başkalığı'nın, Türkiye genelinde resmi ve özel tüm ilkokul 2, 3, ve 4. sınıf öğrencilerine
yönelik "Geleceğimizin Gözüyle Güvenilir Gıda-Ulusal Çocuk Resim Yarışması"
düzenlemek istediklerine ilişkin yazı ve ekleri incelenmiştir.
Söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu
ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde
belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul,
il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere, gönüllülük esasına göre
yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Genel Müdür
EK : İlgi yazı ve ekleri (5 sayfa)
(Yazı eklerine YEĞİTEK'in http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-duyurulari/kategori/18
sayfasından ulaşabilirsiniz.)
DAĞITIM :
Gereği:
B Planı
Konya Yolu üzeri YEĞİTEK/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bilgi:
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Eğitim, Yayım ve Yayınlar Daire Başk.
YEĞİTEK Bilgi: Yaşar ŞAHİN (Birim Koord.)
Tel: (0 312) 2969440
Proje Bilgi: Filiz BİLGİN
Tel: (0 312) 3156555/13
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden8375-8de0-3300-af6e-c909 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Geleceğimizin Gözüyle Güvenilir Gıda