Riešenie vibrácií
technických zariadení budov
1
2
Hodnoty a vízie
Reinicke
prináša ticho
Vybrácie môžu mať
trvale negatívny vplyv
na zdravie a blaho ľudí ...
Pri riešení minimalizáciu vibrácií a hluku šíreného
konštrukciou je firma Reinicke takmer 40 rokov v centre
diania - technické zariadenia budov ako aj pre stavebníctvo a priemysel.
Moderné budovy a ich zariadenia sú stále zložitejšie stavby.
Dokonca aj ľahké stavby - najmä betónových a oceľových
konštrukcií s rozsiahlymi sklenenými fasádami - sú viac
citlivé na vibrácie. Vibrácie sú zosilnené hlukom šíreného
konštrukciou zo zariadení inštalovaných vnútri budovy. Ak
sú tieto zariadenia v prevádzke, vydávajú vibrácie, ktoré sú
prenášané ako hluk, ktorý sa šíri prostredníctvom pevných
látok, ako sú podlahy a steny do ďalších častí budovy. Ľudia
to vnímajú ako vibrácie alebo hluk. Najmä na miestach,
kde sa stretáva veľa ľudí, vibrácie majú negatívny vplyv na
prácu a kvalitu života.
Konzultovať s odborníkmi na izoláciu vibrácie vo fáze
plánovania budovy, pomáha ušetriť náklady: dodatočným
nákladom, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou ukážu
byť drahé, môže byť zabránené od samého začiatku.
Výsledkom je viac odpočinoku, funkčnosť a vyššia pohoda.
Reinicke ponuky
− Nákladovo efektívne riešenie;
v neposlednom rade vďaka stovkám až tisícom
úspešne uložených klimatizačných a vetracích
systémov
− Rýchla realizácia podľa špecializovaných výpočtov
a výrobou v Nemecku
− Výkonné a dobre testované výrobky pre rôzne
požiadavky
− Holistický prístup k príslušným podmienkam
- od fázy plánovania
− Odborným poradenstvom sa znížujú finančné
a technické náklady
3
2
Technické
problémy
Reinicke
znižuje vibrácie
už v zárodku.
P
ri plánovaní, konštrukcie a technické zariadenie budov, stavbári,
architekti a ďalší stavební odborníci
musia riešiť osobité problémy so zvukovou izoláciou.
Byť prezieravý sa oplatí
Ak chcete byť v súlade so stavebnými ustanoveniami alebo novými
právnymi predpisvmi pre úsporu
energie (EnEV), je potrebné naplánovať
technické zariadenia budov (TBE)
komplexne. Iba toto je správný spôsob
pre zníženie hluku šíreného vzduchom
alebo konštrukciou. Reinicke poskytuje rozsiahle know-how riešenie pre
izoláciu vibrácií ako cenný prínos pri
realizácii - už vo fáze plánovania. Individuálne, nákladovo optimalizované
opatrenia zabrňujú nežiaducej vibrácií
a sú vytvorené v úzkej spolupráci s
projektantmi.
Vhodné opatrenia proti
vibráciám.
Vibračná technika rozlišuje medzi:
- Zdroj izolácie: izolačné stroje generujúce vibrácie.
- Prijímač izolácie: izolácia v mieste
nárazu: citlivé laboratórne vybavenia
alebo operačné sály, atď
RLT Vzduchotechnika
Isotop® BL 2
Čerapdlo
Isotop SE
®
Chladič/BHKW
Isotop® DSD-BL 4
Vzduchový kompresor
Zdroj izolácia je všeobecne vhodnejšie
z dôvodu účinnosti.
Isotop® DSD-BL 6
4
Zdroje vibrácií v stavebníctve
Sylomer®, Sylodyn® alebo Isotop® produkty môžu byť
použité v závislosti na individuálnych požiadavkách.
Vetracie systémy (VS)
Konečná príčina pre vývoj zvuku šíreného
konštrukciou je zvyčajne jednotka motorventilátor.
Kogenerácia (K)
Izolácia vibrácií je realizovaná priamo na
mieste a priamo do zariadení.
Chladiče (CH)
Kompresory a chladiace jednotky
generujú hluk šíreného konštrukciou,
a tak sa môže prenášať do budovy.
Isotop® SD/Z
Isotop® SD
Požiadavky
na hluk a ochranu
vibrácií
Na streche budovy sa montujú
chladiace veže, ktoré šíria
prevádzkový hluk.
Ventilátor
Ventilátor dopravuje a tlačí plynné
médium pomocou integrovaného
rotujúceho obežného kolesa.
Ventilátor
Čerapdlo
Chladiace veže (CHV)
Isotop® DZE
Čerpadlo
Preprava kvapalných látok s čerpadlami
tiež spôsobuje šíriaci sa hluk.
Riešenia spoločnosti Reinicke znížujú
vibrácie už v badateľné miere, čo má
pozitívny vplyv na životné a pracovné
kvality.
- TA Lärm/10-16
- DIN 4109
- DIN EN ISO 10052
5
3
Produkty
pre maximálnu efektivitu
Antivibračné produkty
(prehľad)
− Oceľové pružinové izolátory Isotopy® MSN / SD / SD-KTL 1
− Izolátory s tlmiacím jadrom Isotop® DSD 2
− Kompaktný blok prvkov Isotopy MSN-/SD-BL® 3
− Blokové prvky s tlmiacím jadrom Isotop® DSD-BL 4
− Sťahovacie prvky Isotopy MSN® / Z SD / Z 5
− Tlakovo-napäťové prvky Isotop® DZE 6
− Tlakovo-napäťové prvky Isotopy® DZE / DZE BL - mobilná zóna 7
− Sendvičové panely, špeciálna konštrukcia, atď 8
− Ložiská Sylomer®
− Sylomer® HD skladom
− Sylomer® FR-ložiská (Ohňovzdorný) 8
− Ložiská Sylodyn®
− Sylodyn ® HR B-ložisko 6
1
6
Popis produktov
Isotopy® - izolačné oceľové pružiny - sa používa hlavne pre ukladanie nízko-frekvenčnej
montáži: pre ventilátory, kogeneračné jednotky, kompresorové chladiace jednotky, čerpadlá
a núdzové generátory, atď. V závislosti od
zaťažena majú prírodzenú frekvenciu (rezonančná frekvencia) až do 3.0 Hz
Sylomer® a Sylodyn® sa používajú predo­
všetkým v uloženiach s frekvenciou nad 10 Hz
pri vysokom zaťažení v malom priestore HRB
- použíté štrukturálne ložiská.
2
3
4
5
6
7
8
Interferencia frekvencie a zariadenia
Výber produktov
v závislosti od rušenia
38 Hz
frekvencie, ladenia
30 Hz
frekvencie a účinnoszi izolácie
Účin
23 Hz
Na požadovanom stupni účinnosť
izolácie najmenej 90 %.
ie>
olác
ť iz
nos
90%
16 Hz
9 Hz
Otáčky [min-1] =
Interferencia frekvencia [Hz] x 60
Produkt
Isotop® SD
Isotop® DSD
Isotop® SE
Isotop® DZE
Sylomer ®/ Sylodyn®
Interferencia frekvencie
a zariadenia
9 Hz
16 Hz
23 Hz
30 Hz
38 Hz
Min. vlastná
vertikálna frekvencia
3 Hz
5 Hz
7 Hz
9 Hz
14 Hz
Výhody produktov
− Optimálne prispôsobenie požiadavkám zákazníka vďaka širokej škále
produktov
− Pre jednotnú výšku ľahko zameniteľné v rámci produktového radu
− Odolná, kompaktná konštrukcia
− Zvyšuje životnosť zariadení
− Zníženie nákladov na údržbu
− Maximalizácia presnosti a kvality pre technické vybavenie budov
7
4
Riešenia
Ochrana proti vibráciám pre ventilátory
Riešenie:
Reinicke Isotop ® SD s nožným taniermi
Výsledok:
Úspech - vlastná frekvencia 3,5 Hz
vzhľadom k účinnosti izolácie do 1000
1/min (16,7 Hz) = 95%
Úloha:
Inštalácia klimatizačnej jednotky v priestore historickej budovy na drevený
trámový strop s vlastnou frekvenciou
<12 Hz Minimálna stavebná výška
Riešenie:
Reinicke sendvičové prvky Isotop® SE s
rozložením tlaku a viacvrstvový Sylomer ®
ako bodové uloženie pod rám
Výsledok:
Úspech - vlastná frekvencia 11,4 Hz
vzhľadom k účinnosti izolácie do 1500
1/min (25 Hz) = 73%
Izoláčná krivka,
Vlastná frekvencia
Izoláčná krivka,
Vlastná frekvencia
[dB]
20
20
10
10
200
200
10
-10
10
-10
0
-20
0
-20
-10
-30
2 2.5 3.2
4
5
6.3
8
10
13 16 20 25
[Hz]
-20
-30
8
Vetracie systémy
(RLT) - úložný
Isotop® Typ SE
[dB]
Požiadavky na hluk a ochranu
vibrácií
TA hluku/10-16 definuje nasledujúce
hodnoty emisií pre umiestnenie mimo
budov (nemecké normy, platné iba v
Nemecku):
− Priemyselné okresy: 70 dB (A)
− Komerčné priestory:
denná 65 dB (A) v noci 50 dB (A)
− Centrálne oblasti, obec
a zmiešané plochy:
denná 60 dB (A) v noci 45 dB (A)
− Všeobecné obytné plochy a malé
sídliská:
denná 55 dB (A) v noci 40 dB (A)
− Čisto obytné priestory:
denná 50 dB (A) v noci 35 dB (A)
− Kúpele / nemocnice a opatrovateľské domy:
denná 45 dB (A) v noci 35 dB (A)
Úloha:
Pružné uloženei ventilátora vo vnútri
tunela s nízkou vlastnou frekvenciou
<4 Hz Minimálna stavebná výška
[dB]
Rámcové podmienky
pre profesionálne riešenie
− Definícia všetkých budiacich síl
− Posúdenie účinkov izolácie na
budiče a chráneného objektu
− Univerzálny postup
− Súlad s požiadavkami právnych
predpisov na ochranu proti hluku
šíreného konštrukciou
Ventilátor
Isotop® Typ SD
[dB]
Prostredníctvom individuálne
prispôsobených produktov a podrobných inštalačných plánov sa vytvorí
efektívne riešenie izolácie hluku a
vibrácií.
Uložený elastický systém
-10
-30
2 2.5 3.2
4
5
6.3
8
10
13 16 20 25
[Hz]
2 2.5 3.2
4
5
6.3
8
10
13 16 20 25
[Hz]
-20
2 2.5 3.2
4
5
6.3
8
10
13 16 20 25
[Hz]
-30
Odpruženie pre
kogeneračné jednotky
Efektívna tepelná prečerpávacie
Kogeneračné jednotky
Isotop® BL 6
Tepelné čerpadlá
Isotop® SD
Úloha:
Nízka vlastná frekvencia <6 Hz
oddelené prvky s tlmením vysokých
amplitúd
Úloha:
Vibračná izolačná montáž kompresora
s vlastnou frekvenciou <5 Hz Kompaktná konštrukcia
Riešenie:
Reinicke Isotop® BL 6 DSD so
základovou doskou
Riešenie:
Reinicke Isotop® SD základá doska so
zvukovou izoláciou typ FP / K
Výsledok:
Úspech - vlastná frekvencia 5 Hz
vzhľadom k účinnosti izolácie do 1500
1/min (25 Hz) = 95%
Výsledok:
Úspech - vlastná frekvencia 4,8 Hz
vzhľadom k účinnosti izolácie do 1500
1/min (25 Hz) = 94%
Úloha:
Strešná inštalácia s vlastnou frekvenciou <10 Hz bodové ložisko
Riešenie:
Reinicke Isotop® sendvičový prvok
typu SE
Výsledok:
Úspech - vlastná frekvencia 9 Hz
vzhľadom k účinnosti izolácie do 1500
1/min (25 Hz) = 90%
Izoláčná krivka,
Vlastná frekvencia
20
[dB]
[dB]
20
Chladiace veže
Isotop® sendvičový
prvok typu SE
Izoláčná krivka,
Vlastná frekvencia 4,8 Hz
20
10
10
200
200
200
[dB]
10
[dB]
[dB]
[dB]
Izoláčná krivka,
Vlastná frekvencia 5 Hz
Pružná montáž
chladiacej veže
10
-10
10
-10
10
-10
0
-20
0
-20
0
-20
-10
-30
2 2.5 3.2
4
5
6.3
8
10
13 16 20 25
[Hz]
-20
-30
-10
-30
2.0 2.5 3.2
4
5
6.3
8
10
13
16 20 25
[Hz]
-20
2 2.5 3.2
4
5
6.3
8
10
13 16 20 25
[Hz]
-30
-10
-30
2.0 2.5 3.2
4
5
6.3
8
10
13
16 20 25
[Hz]
2.0 2.5 3.2
4
5
6.3
8
10
13
16 20 25
[Hz]
-20
2.0 2.5 3.2
4
5
6.3
8
10
13
16 20 25
[Hz]
-30
9
Firma Reinicke
prináša ticho
10
Zdroj: Tower 185, Frankfurt nad Mohanom. Foto: Markus Diekow / CA Immo
Nezničiteľné ložiská čerpadla
Pružný špeciálny dizajn pre chladiče
Klimatizácia oddelená
od hluku šíreného konštrukciou
Čerpadlo
Isotop® Typ DZE
Chladiče
Isotop® Typ BL 2
Klimatizácie
Isotop® Typ DSD-BL 2
Úloha:
Nízka vlastná frekvencia <8 Hz Jednoduchá inštalácia
Úloha:
Inštalácia strešného chladiča oddeleného od hluku šíreného oceľovou
konštrukciou
Frekvencia < 5Hz
Úloha:
Inštalácia strešnej klimatizačnej jednotky so zvukovou izoláciou potrebnou pre
ochrane prednáškových sál a ďalších
prietorov, požadovaná vlastná frekvencia <7 Hz
Riešenie:
Reinicke Isotop® DZE
Výsledok:
Úspech - vlastná frekvencia 7,5 Hz
vzhľadom k účinnosti izolácie do 1500
1/min (25 Hz) = 90%
Riešenie:
Reinicke oceľové pružiny-blok prvkov
Isotop® BL 2 základá doska so zvukovou izoláciou
Výsledok:
Úspech - vlastná frekvencia 3,5 Hz
vzhľadom k účinnosti izolácie do 1500
1/min (25 Hz) = 90%
Výsledok:
Úspech - vlastná frekvencia 4,8 Hz
vzhľadom k účinnosti izolácie do 3000
1/min (50 Hz) = 99%
Izoláčná krivka,
Vlastná frekvencia 3,5 Hz
20
10
Izoláčná krivka,
Vlastná frekvencia 4,8 Hz
20
[dB] [dB]
20
[dB] [dB]
[dB] [dB]
Izoláčná krivka,
Vlastná frekvencia
Riešenie:
Reinicke oceľové pružiny-blok prvkov
Isotop® s tlmiacim jadrom a oddelenie
nôh a základovej dosky
Špeciálne funkcie: výškovo nastaviteľná
konštrukcia pre vyrovnanie sklonu
strechy
20
10
20
20
10
10
0
10
0
10
0
0
-10
0
-10
0
-10
-10
-20
-10
-20
-10
-20
-20
-30
-30
2.0 2.5 3.2
2.0 2.5 3.2
4
4
5
5
6.3
6.3
8
8
10
10
13
13
16 20 25
[Hz]
16 20 25
[Hz]
-20
-30
-30
2.0 2.5 3.2
2.0 2.5 3.2
4
4
5
5
6.3
6.3
8
8
10
10
13
13
16 20 25
[Hz]
16 20 25
[Hz]
-20
-30
-30
2 2.5 3.2
4
5
6.3
8
10
2 2.5 3.2
4
5
6.3
8
10
13 16 20 25
[Hz]
13 16 20 25
[Hz]
11
5
Servis
Reinicke znamená orientácia na zákazníka,
skúsenosti a služby
Rozdiely
R
einicke vyvíja vlastné riešenia,
ktoré spĺňajú prísne požiadavky
vo všetkých priemyselných odvetviach.
Rozdiel medzi Reinicke a iných
dodávateľov:
- Zameriava sa viac na zákazníkov
- Viac skúseností
- Ďalšie služby
Holistický rozvoj riešení
Reinicke sprevádza projekt od
plánovania až po realizáciu. Tým, že
produkuje svoje vlastné produkty,
firma zabezpečuje včasné realizáciu
projektu. Tím odborníkov je flexibilný a schopný rýchlo reagovať na
zmenené požiadavky.
Na začiatku plánu
Každé zariadenie pre ukladanie dát
je plánované individuálne podľa
požiadaviek zákazníka a štrukturálnych podmienok.
Ľahké umiestnite zariadenie
Reinicke zistí vhodné opatrenia na
izoláciu štrukturoavného hluku - v
závislosti od nastaevného a meraného miesta.
Zákazníci obdržia je presný výpočet,
ktorý určuje stupeň izolácie, tlmenie
účinnosť a prirodzenú frekvenciu pre
izoláciu ich systému. Podrobný CAD
plán zjednodušuje inštaláciu výrobkov, vady v zostave sú teda takmer
nemožné.
Výsledok: plán účinnej izolácie
vibrácií.
12
“Švábske cnosti”
Hoci sú často terčom posmechu,
základné cnosti ľudí Švábska sú
veľkým prínosom, pokiaľ ide o
úspech v podnikaní.
Reinicke spolieha na tvrdú prácu,
rýchlu reakciu, starostlivosťou a
dôkladnosťou - ideálne pre splnenie
vysokých štandardov kvality, ktoré
spoločnosť požaduje pre svoje vlastné práce a výrobky.
Komplexný systém zabezpečovania
kvality zaručuje vysoko kvalitné
produkty.
Pre spracovanie žiadostí je nutné
udať nasledujúcich údaje
- Konštrukcia stroja alebo zariadenia
(popis aplikácie)
- Rozmery a hmotnosť stroja alebo
zariadenia
- Umiestnenie podperných bodov
a ťažisko
- Požadovaný typ lôžkoviny (nadácie,
bod alebo pás)
- Najmenšia budiaca
frekvencia [1 / s]
- Statické a dynamické zaťaženie
stroja
Všetko z jednej ruky
- Poradenstvo
- Plánovanie
- Optimalizácia
- Výpočet
- Meranie vibrácií
- Izolácia vibrácií -prognoza
- CAD inštalačné plány
- Výroba prototypov
- Výroba pilot
- Sériová výroba
6
Referencie
Integrácia v kogeneračnej sériovej výrobe
Dôvera
a kompetencie
R
enomovaní výrobcovia v spracovateľskom priemysle, strojárstve
a stavebných úradov a technických
zariadení budov po celom svete sa
spoliehajú na skúsenosti a kvalitu
Reinicke.
Ako uznávaný systém partnerov,
spoločnosť sa už podieľa na brainstormingu a počas stavby v plánovacích procesoch.
Výňatok
- Skladovanie CHP s izotopnými
prvkami: skladovanie 18t 2 MW CHP s
izotopov-BL-9 blokových prvkov
- ECE, Rhein-Galéria Ludwigshafen:
HVAC zariadenia s izoláciou na 30.000
m2 - nákupné stredisko
- Letisko Berlin Brandenburg International: letištne výťahy pre výstavbu
nového letiska BBI
- Mechanical Test Operations Centre
(MTOC) Rolls Royce: Mechanické
skúšobné operačné stredisko
-O
slo Opera: Skladovanie systémov
HVAC
- FFM Tower 185: izolácie pre zariadenia HVAC
13
7
Slovník
Nastaviteľná frekvencia [ Hz ]
Najnižšia vertikálna prirodzená frekvencia pružne
namontovaného systému (inžinierské zariadenia,
železničný zvršok, budovy a ďalšie); čím nižšia nastaviteľná frekvencia , tým vyššia izolácia vibrácií.
Faktor regulácie frekvencie
Pomer budiacej frekvencie; vlastná frekvencia
nastavená na pružnej nosnej sústave; iný názov
- pomer frekvencie; systém ochrany budiacej
frekvencie a nastaviteľnej frekvencie mali by sa
líšiť aspoň √ 2 krát.
Amplitúda
Premena charakterizujúca kmity (vibrácie); je
to odchýlka od fyzikálnej veličiny z neutrálnej
polohy ( nulový bod ), na kladné alebo záporné
hodnoty; amplitúda je vyjadrená ako fyzikálna
veličina (napr. sila , posunutie). Amplitúdy sú
vyjadrené buď ako okamžité hodnoty alebo
častejšie, ako najvyššie hodnoty .
Kogeneračné jednotky
Vďaka svojej centralizovanej a decentralizovanej
možnosti spájania, kogeneračné jednotky
sú čoraz viac dôležité . Avšak, jeho technické prevedenie motora a generátora podporuje tvorbu
hluku šíreného konštrukciou .
Izolácia
pozri izoláciu vibrácií .
Tlmiče
Premena kinetickej energie na inú formu
(spätne získateľnú) nie je relevantný typ energie
pre oscilačný systém (napr. teplo vznikajúce
trením , plastickou deformáciou , ... ) ; energia
sa odstráni z mechanického systému prostredníctvom tlmenia (rozptylu energie). Ak chcete
zachovať vibrácie pri rezonancii v rámci prijateľných limitov , mechanické systémy vyžadujú
dostatočné tlmenie. Tlmenie vibrácií a vibrácie
izoláciíìsú dve rôzne opatrenia na izoláciu
vibrácií .
Decibel [ dB ]
Jednotka označujúca dekadický logaritmus so
základom 10 pomeru fyzikálnych veličín, 10 log
(v1/v2). Logaritmické pomery sú označené ako
úrovne alebo množstvo, napr. úroveň rýchlosti,
úroveň vloženého útlmu, atď. Ak je, napríklad,
pomer zvukového poľa, ktorého plocha je priamo úmerná k výstupu, 2 štvorca pod logaritmu
je zvyčajne umiestnený pred to tak, že teraz
máme 20 log (...).
14
Príklad: Úroveň rýchlosť : Lv = 10. log (v2/v0 2) =
10. log (v/v0) 2 = 20. log (v/v0) dB.
Frekvencia [Hz]
Počet kmitov za sekundu v periodického signálu
Vlastná frekvencia [Hz]
frekvencia, s akou oscilačný systém kmitá voľne
po jedinom uvedení do pohybu; trvanie vibrácií
závisí na tlmení.
Hookov zákon
Hookov zákon (pomenoval Robert Hooke) opisuje elastické správanie pevných látok, pružná
deformácia je úmerná pôsobiacemu zaťaženiu.
Vlastný tvar
Vibračné systémy majú módov, ktoré sú
popísané ¬ vlastné frekvencie, vnútorné tlmenie
a tvar režimu. Systém môže mať módov v podobe posunutia, otočenie alebo ohnutie.
Stupeň izolácie [%]
Vyznačuje sa izoláciu vibrácií, charakterizuje
izolačný účinok ako pomer medzi vstupnou a
výstupnou silou alebo vstupných a výstupných
amplitúd.
Vložený útlm [dB]
Desaťnásobok dekadické logaritmus útlmu
Parameter pre charakterizáciu účinnosti opatrení
na zvukovú izoláciu. Vložený útlm môže byť
meraný ako rozdiel hladiny hluku šíreného
konštrukciou bez gumových úchytiek. Vložený
útlm je frekvenčne závislý.
Izolácia
Pozri izolačný stupeň.
Single stupeň voľnosti (SDOF) oscilátor
Aplikácie pre izoláciu vibrácií sú často idealizované na základe oscilačného systému skladajúceho sa z hmoty a pružiny.
Vložený útlm
Pomer sily vibrácií (napr. štrukturálneho hluku)
prenášané do susednej štruktúry bez pružného
prvku / lôžka na ten, ktorý je prenášaný, keď je
prítomný pružný prvok alebo lôžko. Poznámka: vložený útlm je nezávislá iba vybraného
miesta merania, ak sú okrajové podmienky (napr.
podpovrchovej, konštrukčná stavba, konštrukcia
tunela, atď), sú podobné.
Izolačný prijímač
Izolácia vibrácií, v ktormej je systém (prijímač)
chránený proti rušivým vibráciám z okolitého
prostredia.
Budiaci frekvencia [Hz]
frekvencia, pri ktorej oscilačný systém
je pod napätím; Napríklad, cyklické sily stroja.
Sila pružiny [N]
Vratná sila z elastoméru vo vzťahu k vonkajšej sily
v dôsledku svojej pružnosti.
Stupeň voľnosti
Popisuje možné smery pohybu vibračného
systému; Tri translačný stupne voľnosti vo 3 priestorových osiach a tri rotačné stupne voľnosti
okolo 3 os.
Chladiace stroje
Stroje pre výrobu priemyselného chladenie
s použitím kompresorov a kondenzátorov,
čo vedie k štrukturálnemu hluku, ktorý sa
šírištruktúrou budovy
Hluk šírený konštrukciou
Sú vibrácie v pevných látkach vo frekvenčnom
rozsahu od 20 Hz do 20 kHz.
Chladiace veže
Inštalované na strechách budov a v procese
chladenia veže spôsobujú štrukturálne hluk,
ktorý sa šírí štruktúrou stavby.
Mass-pružinový systém
Mass-pružinový systém je typ nadstavby
pozostávajúce z betónovej žľabu alebo
oceľového plechu a elastoméroveho ložiska.
Vysoká hmotnosť železobetónového žľabu
umožňuje veľmi nízku frekvenciu.
Ťažisko
Bod kde môže byť znížená celková hmotnosť
systému; ťažisko konštrukcie pružne uloženého
stroja je veľmi dôležité.
Viacnásobné hmotnosť oscilátorov
Oscilačný systém skladajúci sa z niekoľkých
prepojených oscilačných subsystémov s rôznymi
hmotnosťami pružín, každý subsystém sa skladá
z hmoty a pružiny; násobok hmotnosti oscilačný
systém má toľko ì vlastné frekvencie, ako májú
subsystémy.
Čerpadlá
Čerpadlá sú pracovné stroje, ktoré sa používajú
k vytláčeniu kvapaliny (nestlačiteľné tekutiny). To
zahŕňa tiež zmesi kvapalín a pevných látok, pást a
kvapalín s nízkym obsahom plynu. Za týmto účelom je hnacou sila premení na kinetickú energiu.
Izolácia vibracií
Izolácia vibrácií v oscilačným systéme je namontovaná pružne, tak, aby neboli žiadne rušivé
vibrácie do okolitého prostredia.
Rezonancia
Keď budiaca frekvencia systému je totožná s
vlastnou frekvenciou systému, dôjde k rezonancii. Výskyt rezonancie môže viesť k zničeniu
celého oscilačného systému. ¬ Tlmenie vibračný
systém umožňuje, aby sa tlmili vibrácie v prijateľných medziach, ak je prítomná rezonancia.
Odolnosť na striedavé sily je obzvlášť silná v
oblasti rezonancie.
Rezonančná frekvencia [Hz]
Frekvencia, ktorá vznika na základe rezonancie.
Akustická emisia
Akustická emisia je definovaná ako hluk šírený
vzduchom vyseilaný od zdroja hluku; zdroj hluku
je umiestnený v mieste emisií.
Imisný hluk
Hluk imisné je kročajový alebo vzduchom
šírený hluku bez ohľadu na umiestnenie emisie
hluku ¬ (zdroj šíreného vzduchom alebo šum).
Umiestnenie príjímača sa označuje ako miesto
imisného, a hladina akustického tlaku je známy
ako úroveň imisného.
Otras
Náhle počiatočné neperiodické vibrácie (väčšinou
spôsobené impulzom budenie), ktoré môžu byť
všeobecne charakterizované ako trojuholníkový
impulz zrýchlenia. Doba nábehu je zvyčajne
kratšia ako čas rozpadu, činiteľ je vyšší ako 3.
Izolácia proti otrasom
Pružné lôžko pre pasívnu izoláciu vibrácií strojov
a zariadení, ktoré majú byť chránené pred
účinkami otrasov.
Klimatizačné systémy
Klimatizačné systém špeciálne upravené
vzduchom (filtre, kúrenie, chladenie, zvlhčovanie), pri prúdení vzduchu spôsobujú kmitanie.
Všeobecne platí, že hlavnou príčinou štrukturálneho hluku je ústredný prvok systému
- pripojenie motora s ventilátorom. Väčšina
klimatizačných systémov majú modulárnu
konštrukciu. To môže mať vplyv na celú budovu
- to podporuje a zintenzívňuje vývoj hluku
šíreného konštrukciou.
Vibrácie
Postupný pohyb tuhých častíc do pokojovej
polohy; rozlišujeme priečne vlny (vibrácie kolmo
na smer šírenia, napr vodné vlny) a pozdĺžne
vlny (vibrácie v smere šírenia, napríklad zmena
hustoty: zvuk).
Izolácia vibrácií
Pozri ¬ izoláciu vibrácií.
Hluk
Mechanické vibrácie a vlny sa nesú v elastickom médiu v rozsahu ľudského sluchu, od cca.
16 Hz až 20000 Hz, napríklad vzduchom šírený
hluk, hluk šírený konštrukciou, šum kvapaliny.
Pri nižších frekvenciách sa nazýva infrazvuk, pri
vyššej ultrazvuku.
Tlmenie vibrácií ????
Spôsob pre izoláciu vibrácií, v ktorom uzavretý
systém spája vibračnú energie; absorbér sa
skladá z oscilačného systému (napr. hmotnosť,
pružiny a tlmiče) a pohybuje sa na jeho rezonancie.
Nepriezvučnosť [dB]
Nepriezvučnosti je definovaná ako logaritmus
pomeru zvukovej energie (výkon: W1), prenáša
sa na stavebný prvok (z vonkajšej strany), ako
zvuková energie (energia: W2), prestupujúci
prvok. R = 10 * log (W1/W2).
Tlmenie vibrácií
Pozri ¬ tlmenie.
Rušenie frekvencie
Pozri budiaca frekvencia.
Impulzy otrasov
Krátkodobé vyskytujúce impulz sily; vyznačujú sa
trvaním otrasov, maximálna nárazová sila a forma
otrasov (polovičný impulz, obdĺžnik).
Tlmenie nárazov
Popisuje tlmenie počas procesu kolízie; pozri ¬
zníženie úrazu elektrickým prúdom.
Izolácia proti nárazom [%]
Zníženie prenosu krátkodobých opakujúcich sa
nárazových pulzov pomocou pružného lôžka;
Prevod nárazových impulzov krátko sa vyskytujúcich v trvajúcom dlhšom spojení s nižšími
silami tlaku.
Zníženie otrasov
Cieľom zníženia otrasov je znížiť vzdialenosť
alebo spomalenie nárazu hmotnosti alebo zníženie prenosu sily v čase, poprípade, opakovaním
dopadov. V priebehu tohto procesu, vplyv
energie dopadajúcej hmoty sa transformuje na
teplo, alebo na deformačnú energiu.
Funkcia prenosu
Pokiaľ ide o izoláciu vibrácií, charakterizuje
izolačný účinok ako pomer medzi vstupnou a
výstupnou silou alebo vstupných a výstupných
amplitúd.
Úroveň Citlivosť [dB]
Pokiaľ ide o izoláciu vibrácií, charakterizuje
izolačný účinok ako logaritmus pomeru medzi
vstupnou a výstupnou silou alebo vstupnou a
výstupnou amplitúdach.
Ventilátor
Ventilátor je externy preitokový strojstroj, ktorý
obvykle pomocou rotujúceho obežného kolesa
v skrini stlača plynné médium.
Izolácia vibrácií
Zníženie prenos mechanických vibrácií pri
inštalácii elastických pružných prvkov; Rozlišuje
sa medzi znížením prenosu vibrácií od budiča
vibrácií do okolia (zníženie emisií, izolácia z
budiča), a tienenie objektu od vplyvu vibrácií z
okolia (zníženie imisií, izolácie objektu). Pozri tiež
izoláciu prijímača a zdroje.
Hladina akustického tlaku [Pa]
Zmena statického tlaku vzduchu v dôsledku
vibrácií molekúl vzduchu v zvukovom poli.
15
Nadpis
Reinicke GmbH
Voithstraße 26
71640 Ludwigsburg
Deutschland
T +49-7141-79179-0
F +49-7141-79179-11
[email protected]
www.reinicke-gmbh.de
HYDROBETON s.r.o.
Staviteľská 3, 831 04 Bratislava
tel.: 02/4363 21 32, fax: 02/4363 21 33
e-mail: [email protected]
Bratislava 0911 725 727
Košice 0948 024 495
S - 07
www.hydrobeton.sk
Download

Riešenie vibrácií technických zariadení budov