T.C.
BİGADİÇ KAYMAKAMLIĞI
KUVAYİ MİLLİYE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
14.02.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
1
A.BAYCAN
M.AYDIN
M.GÖCEN
Öğretmenler Bazında Toplu Program
A.YAZGIN
S.TURAN
2
3
N.ÇİPLİ
S.BİNTEPE
L.PEKÖZ
D.AĞDAŞ
9/B/DHTB9
11/A/DVA
11/B/SMAT4
12/B/SGEO2
9/A/MAT6
10/C/TED
10/A/MAT6
4
12/A/TRK4
11/C/TED
6
11/B/TED
11/E/TRK4
5
12/A/TRK4
7
8
9
10
12/B/SOS
12/A/SOS
A.BAYCAN
M.AYDIN
12/D/DİLAN4
12/D/DİLAN4
11/C/TED
11/B/TED
10/A/TED
11/E/TRK4
10/B/DRAMA
10/A/DRAMA
A.YAZGIN
S.TURAN
11/A/TED
11/A/DVA
10/C/DRAMA
11/B/SMAT4
12/B/SGEO2
10/A/MAT6
10/B/MAT6
12/A/SGEO2
10/B/MAT6
9/A/MAT6
12/C/SMAT4
12/C/SMAT4
9/A/REHB
11/A/TED
11
12
Gün
1
M.GÖCEN
2
3
S
a
l
ı
M.AŞIK
M.AŞIK
N.ÇİPLİ
S.BİNTEPE
L.PEKÖZ
D.AĞDAŞ
12/A/DVA
9/A/TED
11/A/SGEO2
12/D/SGEO2
11/E/SMAT4
9/B/MAT6
12/B/SMAT4
9/A/MAT6
12/A/DVA
4
5
6
11/D/DİLAN5
7
8
9
11/A/PRJH1
10
12/D/DİLAN4
11/D/DİLAN5
12/D/DİLAN4
11/B/TED
M.GÖCEN
A.YAZGIN
12/C/DİLAN5
12/C/DİLAN5
9/A/TED
10/C/DVA
9/B/DVA
9/A/DVA
12/B/DVA
10/C/DVA
9/A/DVA
9/B/DVA
11/A/SGEO2
9/B/MAT6
12/A/SMAT4
12/A/SMAT4
12/D/SGEO2
12/B/SMAT4
11/A/SMAT4
11/A/SMAT4
11/E/SMAT4
9/A/MAT6
12/C/SMAT4
12/C/SMAT4
12/B/DVA
11
12
Gün
1
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
M.AYDIN
2
S.TURAN
10/B/DVA
3
10/B/DVA
4
5
6
11/C/DVA
8
11/D/DİLAN5
7
11/C/DVA
9
12/C/DİLAN5
12/C/DİLAN5
M.AŞIK
N.ÇİPLİ
9/A/DHTB9
12/C/TRK4
12/D/TED
10/B/TED
12/A/REHB
9/A/TED
9/B/MAT6
11/B/SGEO2
10/A/MAT6
10/B/MAT6
12/D/TED
11/E/TRK4
11/E/TRK4
10/B/TED
12/A/SGEO2
9/B/MAT6
L.PEKÖZ
D.AĞDAŞ
12/B/SMAT4
11/E/SMAT4
12/B/SMAT4
11/E/SMAT4
10/C/MAT6
10/C/MAT6
11/B/SGEO2
10/C/TED
M.AŞIK
N.ÇİPLİ
S.BİNTEPE
L.PEKÖZ
D.AĞDAŞ
12/B/TRK4
12/C/TRK4
9/B/MAT6
12/D/SMAT2
11/D/SMAT2
10/B/TED
11/B/SMAT4
11/A/SMAT4
10/C/TED
10/A/MAT6
10/B/MAT6
11
12
1
A.BAYCAN
M.AYDIN
M.GÖCEN
A.YAZGIN
2
12/A/TRK4
4
11/D/DİLAN5
3
S.TURAN
12/A/TRK4
5
11/D/DİLAN5
6
10/A/TED
7
10/A/TED
8
12/B/TRK4
12/C/DİLAN5
10/C/REHB
12/C/TRK4
12/D/TED
9/B/MAT6
11/B/SMAT4
12/D/SMAT2
11/A/SMAT4
11/D/SMAT2
10/C/MAT6
10/C/MAT6
11/A/TED
9
11/C/SGEO2
11/C/SGEO2
10
11
12
Gün
1
A.BAYCAN
M.AYDIN
M.GÖCEN
A.YAZGIN
S.TURAN
M.AŞIK
2
3
C
u
m
a
12/C/TRK4
S.BİNTEPE
11/C/TED
9/B/TED
10
Gün
P
e
r
ş
e
m
b
e
A.BAYCAN
4
12/B/TRK4
6
9/B/TED
5
7
8
9
10
11
12
12/B/TRK4
12/C/SOS
10/A/DVA
10/A/DVA
9/B/TED
11/B/DVA
11/B/DVA
N.ÇİPLİ
S.BİNTEPE
L.PEKÖZ
D.AĞDAŞ
12/A/SMAT4
12/C/SGEO2
9/A/MAT6
10/A/MAT6
10/B/MAT6
10/C/MAT6
12/A/SMAT4
10/A/MAT6
12/C/SGEO2
10/B/MAT6
11/A/REHB
9/A/MAT6
10/C/MAT6
T.C.
BİGADİÇ KAYMAKAMLIĞI
KUVAYİ MİLLİYE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
14.02.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
1
2
3
4
5
8
12/B/SFİZ3
9
D.ZÖĞ
12/A/SBİY3
11/C/SFİZ4
9/B/FİZ
7
S.AKTAN
11/C/SFİZ4
6
9/B/SAĞ
11/A/SBİY4
10/C/BİO3
11/A/SBİY4
11/C/SBİY4
9/B/FİZ
B.OZANER
12/A/SBİY3
11/C/SBİY4
12/A/TRF
10
10/B/BİO3
10/C/BİO3
T.ZORLU
H.ÖZŞEN
11/E/SCOĞ2
10/B/EPSİ
11/E/SCOĞ2
9/B/COĞ
9/B/COĞ
10/A/BİO3
10/B/EPSİ
11/B/ÖİY
11/A/FEL
11/A/FEL
9/A/BİO3
11/E/FEL
9/A/BİO3
11/E/FEL
E.SÖZER
12/D/SYDL6
12/D/SYDL6
12/B/YDL4
M.AYYILDIZ
Z.ERGİN
11/D/SYDL6
10/C/YDL4
11/D/YDL4
9/A/YDL6
11/D/SYDL6
11/D/YDL4
12/B/YDL4
12/C/PRJH1
12/C/YDL4
11/B/YDL4
12/C/YDL4
11/B/YDL4
A.BULUN
10/C/YDL4
9/A/YDL6
10/B/YDL4
10/B/YDL4
11
12
Gün
1
Ü.İLDEN
S.AKTAN
D.ZÖĞ
2
12/B/SFİZ3
4
10/C/FİZ
11/A/SKİM2
11/B/SFİZ4
11/C/SKİM2
12/B/SBİY3
10/B/KİM
11/B/REHB
3
S
a
l
ı
Ü.İLDEN
Öğretmenler Bazında Toplu Program
5
6
7
8
12/B/SFİZ3
10/C/FİZ
11/B/SFİZ4
9
11/B/SBİY4
11/A/SKİM2
11/C/SKİM2
10/B/KİM
10
B.OZANER
11/B/SBİY4
T.ZORLU
H.ÖZŞEN
10/C/COĞ
12/C/SMNT2
10/C/COĞ
12/C/SMNT2
12/A/YDL4
10/A/EPSİ
12/D/SYDL6
10/A/EPSİ
11/A/ÖİY
M.AYYILDIZ
Z.ERGİN
11/D/SYDL6
10/A/ÖMES
10/A/ÖMES
12/B/SBİY3
E.SÖZER
12/A/YDL4
12/D/SYDL6
11/D/SYDL6
11/B/YDL4
11/B/YDL4
11/D/ALMED
11/E/YDL4
H.ÖZŞEN
E.SÖZER
M.AYYILDIZ
11/B/FEL
12/D/SYDL6
11/D/SYDL6
11/D/ALMED
11/E/YDL4
A.BULUN
10/A/İYDL
10/B/YDL4
10/B/YDL4
9/A/YDL6
9/A/YDL6
10/A/İYDL
12/C/İYDL
12/C/İYDL
9/B/YDL6
10/C/İYDL
Z.ERGİN
A.BULUN
9/B/YDL6
10/C/İYDL
11
12
Gün
Ü.İLDEN
S.AKTAN
D.ZÖĞ
2
12/A/SFİZ3
10/A/KİM
11/A/SBİY4
4
11/A/SFİZ4
12/B/REHB
11/B/PRJH1
1
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
3
5
6
7
8
10/A/FİZ
10/A/FİZ
10/A/KİM
12/B/SKİM3
12/A/SKİM3
T.ZORLU
11/A/SBİY4
9/A/BİO3
12/B/SBİY3
10/A/BİO3
11/B/ÖİY
12/B/TRF
10/C/ÖMES
12/A/PRJH1
12/A/SBİY3
12/A/SKİM3
10
11/B/FEL
10/A/BİO3
10/C/ÖMES
9/A/SAĞ
11/C/PRJH1
12/D/SYDL6
12/C/YDL4
12/C/YDL4
11/E/REHB
12/D/YDL4
11/A/YDL4
12/D/YDL4
11/A/ÖİY
9/B/İYDL
11/D/SYDL6
9/B/İYDL
9/A/İYDL
9/A/İYDL
11/A/YDL4
11/B/İYDL
11/D/GIRS9
11/B/İYDL
11
12
Ü.İLDEN
S.AKTAN
2
10/B/FİZ
10/C/KİM
4
11/C/SFİZ4
12/B/SKİM3
1
3
5
6
7
8
9
10/B/FİZ
11/C/SFİZ4
11/B/SFİZ4
D.ZÖĞ
B.OZANER
10/C/KİM
T.ZORLU
H.ÖZŞEN
E.SÖZER
10/A/COĞ
12/B/SKİM3
12/C/TRF
11/B/SFİZ4
9/B/REHB
12/A/SFİZ3
9/B/BİO3
9/B/BİO3
10
M.AYYILDIZ
Z.ERGİN
11/E/YDL4
9/A/YDL6
11/E/YDL4
10/A/COĞ
9/A/YDL6
9/B/YDL6
9/B/YDL6
10/B/COĞ
11/E/ÖİY
11/A/YDL4
9/A/COĞ
11/B/ÖİY
11/D/YDL4
10/A/YDL4
M.AYYILDIZ
Z.ERGİN
10/B/COĞ
9/A/COĞ
11/E/ÖİY
11/A/YDL4
11/A/ÖİY
11/D/YDL4
A.BULUN
10/A/YDL4
10/A/REHB
12/B/İYDL
12/B/İYDL
10/B/İYDL
10/B/İYDL
11
12
Gün
Ü.İLDEN
S.AKTAN
D.ZÖĞ
B.OZANER
2
11/A/SFİZ4
9/B/KİM
11/C/SBİY4
10/C/BİO3
4
9/A/FİZ
11/B/SKİM2
1
3
C
u
m
a
11/A/SFİZ4
9
Gün
P
e
r
ş
e
m
b
e
12/A/SFİZ3
B.OZANER
5
6
7
8
9
10
11
12
11/A/SFİZ4
9/A/FİZ
9/B/KİM
11/B/SKİM2
9/A/KİM
9/A/KİM
12/A/SKİM3
11/C/SBİY4
11/B/SBİY4
11/B/SBİY4
12/B/PRJH1
9/B/BİO3
10/B/BİO3
10/B/BİO3
T.ZORLU
H.ÖZŞEN
E.SÖZER
10/B/ÖMES
12/D/YDL4
10/B/ÖMES
11/E/ÖİY
10/C/EPSİ
10/C/EPSİ
12/D/YDL4
12/A/YDL4
12/A/YDL4
12/B/YDL4
12/B/YDL4
A.BULUN
10/A/YDL4
10/A/YDL4
10/C/YDL4
10/C/YDL4
9/B/YDL6
9/B/YDL6
11/A/İYDL
11/A/İYDL
12/A/İYDL
12/A/İYDL
11/D/İYDL
11/D/İYDL
T.C.
BİGADİÇ KAYMAKAMLIĞI
KUVAYİ MİLLİYE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
14.02.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Gün
P
a
z
a
r
t
e
s
i
1
2
10/A/BED
4
11/E/SEÇBED
3
5
6
7
8
9
10
10/A/BED
11/E/SEÇBED
10/C/SEÇBED
10/C/SEÇBED
M.TAN
E.ŞEKER BAKKAL E.ÖKSÜZ
D.ÖNCÜ
12/C/SÇTDT4
12/C/SÇTDT4
11/B/DİN
12/B/ESOS
12/B/ESOS
10/A/DİN
12/C/TETAR
12/A/DİN
9/A/DİH
9/B/TDBS9
9/B/TDBS9
11
12
Gün
1
H.ÇERİ
2
10/B/BED
4
11/E/BED
3
S
a
l
ı
H.ÇERİ
Öğretmenler Bazında Toplu Program
5
6
7
8
9
10
M.TAN
E.ŞEKER BAKKAL E.ÖKSÜZ
D.ÖNCÜ
9/B/TAR
10/B/BED
9/B/TAR
11/E/BED
10/B/TAR
10/B/TAR
12/A/BED
10/A/TAR
12/A/BED
10/A/TAR
11
12
Gün
1
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
2
10/C/BED
4
9/B/BED
3
5
6
7
8
9
10
12
1
E.ŞEKER BAKKAL E.ÖKSÜZ
10/C/BED
9/B/BED
12/B/BED
12/B/BED
D.ÖNCÜ
11/E/MÜZ
10/B/REHB
11/A/MÜZ
12/C/DİN
9/B/MÜZ
10/B/DİN
9/A/MÜZ
9/A/DİN
12/C/MÜZ
H.ÇERİ
M.TAN
E.ŞEKER BAKKAL E.ÖKSÜZ
D.ÖNCÜ
2
11/A/BED
11/B/İNK
10/A/MÜZ
4
9/A/BED
12/D/REHB
10/C/MÜZ
12/A/ESOS
9/A/TAR
12/A/MÜZ
9/B/DİH
3
5
6
7
8
9
11/A/BED
11/B/İNK
9/A/BED
12/C/BED
9/A/TAR
12/C/BED
10/C/TAR
10/C/TAR
10
10/B/MÜZ
12/B/MÜZ
12/A/ESOS
12/A/TETAR
11/B/MÜZ
11
12
Gün
1
2
3
C
u
m
a
M.TAN
11
Gün
P
e
r
ş
e
m
b
e
H.ÇERİ
4
5
H.ÇERİ
11/B/BED
11/B/BED
6
10/A/SEÇBED
8
10/B/SEÇBED
7
9
10
11
12
10/A/SEÇBED
10/B/SEÇBED
M.TAN
10/C/DİN
11/E/DİN
9/B/DİN
E.ŞEKER BAKKAL E.ÖKSÜZ
D.ÖNCÜ
11/E/STAR2
12/B/TETAR
11/E/STAR2
12/B/DİN
11/E/İNK
9/A/TDBS9
11/A/İNK
11/A/DİN
9/A/TDBS9
11/E/İNK
11/A/İNK
12/C/SÇTDT4
12/C/SÇTDT4
12/C/ESOS
12/C/ESOS
Download

T.C. BİGADİÇ KAYMAKAMLIĞI KUVAYİ MİLLİYE ANADOLU LİSESİ