Lieskovská cesta č. 6, 960 01 Zvolen
tel,fax: 045/5369204, 5369378
[email protected], www.acd.sk
Základný cenník
Platný od 01.08.2011
Uvedené ceny sú bez DPH !
Obchodné podmienky: podľa platných zmluvných podmienok.
Svietidlá sú dodávané bez svetelných zdrojov s výnimkou tých svietidiel, kde je to uvedené!!
MODUS I 600 AL IP20 - podhľadové svietidlo
komp. so štartérom
AL - parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku s matnými příčnými lamelami
I118AL
8595073700206
I218AL
8595073700671
I318AL
8595073706253
I418AL
8595073706642
I136AL
8595073700329
I236AL
8595073700862
I336AL
8595073706437
I436AL
8595073708370
I158AL
8595073700510
I258AL
8595073706116
MODUS I 600 AL IP20 - podhľadové svietidlo
elektronický predradnik
AL - parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku s matnými příčnými lamelami
I118AL
8595073719543
I218AL
8595073717228
I318AL
8595073703436
I418AL
8595073703467
I136AL
8595073717136
I236AL
8595073703399
I336AL
8595073717211
I436AL
8595073717204
I158AL
8595073717150
I258AL
8595073703412
MODUS I 625 AL IP20 - podhľadové svietidlo
komp. so štartérom
AL - parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku s matnými příčnými lamelami
I118AL
8595073700220
I218AL
8595073700701
I318AL
8595073706277
I418AL
8595073706727
I136AL
8595073700343
I236AL
8595073700916
I336AL
8595073706475
I436AL
8595073708400
I158AL
8595073700534
I258AL
8595073706130
MODUS I 625 AL IP20 - podhľadové svietidlo
elektronický predradnik
AL - parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku s matnými příčnými lamelami
I118AL
I218AL
I318AL
8595073717266
I418AL
8595073704594
I136AL
8595073717501
I236AL
8595073717235
I336AL
8595073761979
I436AL
8595073768534
I158AL
8595073717525
I258AL
8595073717297
8595073755848
Svietidlo je dodávané s vonkajšou svorkovnicou ISODOM a s trojpásmovými trubicami.
Mriežka je zakritá ochrannou foliou.
20,09 €
22,00 €
24,21 €
24,00 €
25,24 €
27,09 €
63,35 €
70,61 €
33,78 €
45,84 €
EVG
27,30 €
27,81 €
28,63 €
27,81 €
28,84 €
27,91 €
78,85 €
79,83 €
41,72 €
49,23 €
VVG
21,12 €
22,04 €
27,30 €
26,78 €
26,27 €
28,12 €
64,38 €
71,59 €
34,81 €
46,87 €
EVG
29,87 €
28,84 €
31,42 €
28,94 €
29,87 €
28,94 €
79,88 €
80,86 €
42,75 €
50,26 €
EVG
MODUS I 600 ALDP, ISODOM, IP20 - podhľadové svietidlo
I418ALDP600EP/ISO3L
VVG
36,05 €
MODUS I 600 ALDP, IP20 - podhľadové svietidlo
ALDP - optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku
I118ALDP
I218ALDP
I318ALDP
I418ALDP
I136ALDP
I236ALDP
I336ALDP
I436ALDP
I158ALDP
I258ALDP
komp. so štartérom
VVG
8595073700237
8595073700718
8595073706291
8595073706765
8595073700350
8595073700978
8595073706482
8595073708424
8595073700541
8595073706147
21,12 €
23,59 €
27,81 €
24,00 €
26,88 €
28,22 €
66,54 €
75,29 €
36,36 €
48,62 €
MODUS I 600 ALDP, IP20 - podhľadové svietidlo
ALDP - optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku
I118ALDP
I218ALDP
I318ALDP
I418ALDP
I136ALDP
I236ALDP
I336ALDP
I436ALDP
I158ALDP
I258ALDP
elektronický predradnik
8595073768831
8595073717471
8595073717181
8595073704587
8595073717129
8595073717167
8595073719918
8595073719673
8595073717143
8595073717174
29,36 €
31,47 €
33,06 €
25,65 €
30,08 €
30,50 €
83,95 €
89,10 €
42,44 €
49,13 €
MODUS I 625 ALDP, IP20 - podhľadové svietidlo
ALDP - optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku
I118ALDP
I218ALDP
I318ALDP
I418ALDP
I136ALDP
I236ALDP
I336ALDP
I436ALDP
I158ALDP
I258ALDP
komp. so štartérom
VVG
8595073719734
8595073700732
8595073706338
8595073706802
8595073700374
8595073701548
8595073706505
8595073708448
8595073700565
8595073706161
22,15 €
24,62 €
28,84 €
25,75 €
27,91 €
30,90 €
67,57 €
76,32 €
37,39 €
49,65 €
MODUS I 625 ALDP, IP20 - podhľadové svietidlo
ALDP - optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku
I118ALDP
I218ALDP
I318ALDP
I418ALDP
I136ALDP
I236ALDP
I336ALDP
I436ALDP
I158ALDP
I258ALDP
MODUS I 600 MAT IP20 - podhľadové svietidlo
MATDP - optický systém kategorie C2 z matného hliníku
I118MAT
I218MAT
I318MAT
I418MAT
I136MAT
I236MAT
I336MAT
elektronický predradnik
EVG
EVG
8595073719741
8595073771046
8595073717273
8595073704600
8595073717495
8595073717242
8595073746242
8595073732344
8595073717518
8595073717303
30,39 €
32,50 €
34,09 €
28,84 €
31,11 €
31,93 €
84,98 €
90,13 €
43,47 €
50,26 €
komp. so štartérom
VVG
8595073700251
8595073700749
8595073706352
8595073706925
8595073700398
8595073702217
8595073706512
21,84 €
26,99 €
30,90 €
32,29 €
28,33 €
31,42 €
70,56 €
I436MAT
I158MAT
I258MAT
8595073708462
8595073700572
8595073706178
76,48 €
38,37 €
51,60 €
EVG
MODUS I 600 MAT IP20 - podhľadové svietidlo
MATDP - optický systém kategorie C2 z matného hliníku
I118MAT
I218MAT
I318MAT
I418MAT
I136MAT
I236MAT
I336MAT
I436MAT
I158MAT
I258MAT
elektronický predradnik
8595073719550
8595073719598
8595073719635
8595073703672
8595073719567
8595073703405
8595073719642
8595073719680
8595073719574
8595073719611
30,44 €
32,45 €
33,48 €
34,51 €
32,45 €
33,48 €
91,77 €
92,24 €
45,58 €
52,79 €
MODUS I 625 MAT, IP20 - podhľadové svietidlo
MATDP - optický systém kategorie C2 z matného hliníku
I118MAT
I218MAT
I318MAT
I418MAT
I136MAT
I236MAT
I336MAT
I436MAT
I158MAT
I258MAT
komp. so štartérom
VVG
8595073700275
8595073700763
8595073706376
8595073706956
8595073700411
8595073703450
8595073706536
8595073708486
8595073700596
8595073706192
22,87 €
28,02 €
31,52 €
32,91 €
28,94 €
32,03 €
71,17 €
77,10 €
38,99 €
52,22 €
MODUS I 625 MAT, IP20 - podhľadové svietidlo
MATDP - optický systém kategorie C2 z matného hliníku
I118MAT
I218MAT
I318MAT
I418MAT
I136MAT
I236MAT
I336MAT
I436MAT
I158MAT
I258MAT
MODUS I 600 B, IP20 - podhľadové svietidlo
B - parabolická mriežka vyrobená z bieleho komaxitovaného AL plechu
I118B
I218B
I318B
I418B
I136B
I236B
I336B
I436B
I158B
I258B
MODUS I 600 B, IP20 - podhľadové svietidlo
elektronický predradnik
8595073717921
8595073798623
8595073798616
8595073721096
8595073717990
8595073721423
EVG
8595073732634
31,47 €
33,48 €
34,09 €
35,12 €
33,06 €
34,09 €
92,39 €
92,80 €
46,20 €
53,41 €
komp. so štartérom
VVG
8595073700282
8595073700770
8595073706390
8595073708141
8595073700435
8595073705164
8595073706543
8595073708509
8595073700633
8595073706208
19,78 €
21,94 €
28,94 €
22,66 €
24,21 €
28,84 €
62,06 €
72,20 €
36,57 €
48,93 €
elektronický predradnik
EVG
B - parabolická mriežka vyrobená z bieleho komaxitovaného AL plechu
I118B
I218B
I318B
I418B
I136B
I236B
I336B
I436B
I158B
I258B
MODUS I 625 B, IP20 - podhľadové svietidlo
B - parabolická mriežka vyrobená z bieleho komaxitovaného AL plechu
I118B
I218B
I318B
I418B
I136B
I236B
I336B
I436B
I158B
I258B
MODUS I 625 B, IP20 - podhľadové svietidlo
B - parabolická mriežka vyrobená z bieleho komaxitovaného AL plechu
I118B
I218B
I318B
I418B
I136B
I236B
I336B
I436B
I158B
I258B
MODUS I 600 ALS, IP20 - podhľadové svietidlo
ALS-parabolická mriežka z vysoko lešteného AL plechu
priečne lamely-stromčekový profil
I418ALS
I236ALS
8595073717112
8595073703382
8595073717198
8595073703498
8595073704655
8595073719604
8595073719659
8595073719697
8595073719581
8595073719628
28,33 €
31,42 €
30,08 €
24,72 €
27,91 €
28,84 €
79,46 €
86,78 €
42,80 €
49,96 €
komp. so štartérom
VVG
8595073700305
8595073700794
8595073706413
8595073708165
8595073700459
8595073705195
8595073706567
8595073708523
8595073700657
8595073706222
20,39 €
22,56 €
29,56 €
23,69 €
24,82 €
29,87 €
62,68 €
72,82 €
37,18 €
49,54 €
elektronický predradnik
8595073717938
8595073749403
8595073717259
8595073725759
8595073731033
8595073721430
EVG
8595073744590
8595073731026
8595073741964
28,94 €
32,03 €
30,69 €
25,75 €
28,53 €
29,87 €
80,08 €
87,40 €
43,41 €
50,57 €
komp. so štartérom
VVG
8595073707335
8595073705058
31,42 €
31,42 €
EVG
MODUS I 600 ALS, IP20 - podhľadové svietidlo
ALS-parabolická mriežka z vysoko lešteného AL plechu
priečne lamely-stromčekový profil
I418ALS
I236ALS
elektronický predradnik
8595073726916
8595073734157
35,54 €
35,54 €
MODUS I 625 ALS, IP20 - podhľadové svietidlo
ALS-parabolická mriežka z vysoko lešteného AL plechu
priečne lamely-stromčekový profil
I418ALS
I236ALS
komp. so štartérom
VVG
31,93 €
31,93 €
MODUS I 625 ALS, IP20 - podhľadové svietidlo
ALS-parabolická mriežka z vysoko lešteného AL plechu
priečne lamely-stromčekový profil
I418ALS
I236ALS
MODUS I 600 ALSMAT IP20 - podhľadové svietidlo
I418ALSMAT
I236ALSMAT
elektronický predradnik
EVG
8595073736090
8595073755275
36,05 €
36,05 €
komp. so štartérom
VVG
33,17 €
33,17 €
8595073707977
8595073705089
EVG
MODUS I 600 ALSMAT IP20 - podhľadové svietidlo
ALSMAT-parabolická mriežka z matovaného AL plechu
priečne lamely so stromčekovým profilom
I418ALSMAT
I236ALSMAT
elektronický predradnik
8595073748659
36,98 €
36,98 €
MODUS I 625 ALSMAT IP20 - podhľadové svietidlo
ALSMAT-parabolická mriežka z matovaného AL plechu
priečne lamely so stromčekovým profilom
I418ALSMAT
I236ALSMAT
komp. so štartérom
VVG
8595073737592
34,09 €
34,09 €
MODUS I 625 ALSMAT IP20 - podhľadové svietidlo
ALSMAT-parabolická mriežka z matovaného AL plechu
priečne lamely so stromčekovým profilom
I418ALSMAT
I236ALSMAT
elektronický predradnik
EAN kód
8595073738001
8595073755305
38,21 €
38,21 €
VVG
MODUS I E 600 - podhľadové svietidlo
IE418AR600
EVG
8595073758535
19,57 €
EVG
IE418AR600EP
MODUS I600ALU, IP20 - podhľadové svietidlo
ALU-ekonomická parabolická mriežka z vysoko lešteného hliniku
s matnými priečnymi lamelami
I418ALU
8595073758542
22,66 €
komp. so štartérom
VVG
8595073708110
20,70 €
elektronický predradnik
I418ALU
EVG
8595073719901
23,50 €
MODUS I AL T5/600, IP20 - podhľadové svietidlo
elektronický predradnik
AL - parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku s matnými příčnými lamelami
I314AL
I414AL
EVG
MODUS I ALDPV T5/600, IP20 - podhľadové svietidlo
Korpus svietidla T8.
I 414 ALDPV
I 424 ALDPV
elektronický predradnik
MODUS I ALDPA T5/600, IP20 - podhľadové svietidlo
ALDP - optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku
I 214 ALDPA
elektronický predradnik
8595073746792
8595073766738
8595073727920
43,26 €
41,20 €
EVG
36,05 €
42,54 €
EVG
40,27 €
I 314 ALDPA
I 414 ALDPA
I 128 ALDPA
I 228 ALDPA
I 328 ALDPA
I 428 ALDPA
I 135 ALDPA
I 235 ALDPA
MODUS I ALDPA T5/600, IP20 - podhľadové svietidlo
ALDP - optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku
8595073727067
8595073721966
8595073727869
8595073727258
8595073731118
8595073731125
8595073763126
8595073770049
elektronický predradnik
47,38 €
41,20 €
42,75 €
49,44 €
81,58 €
98,11 €
50,47 €
60,26 €
EVG
EAN kód
I 224 ALDPA
I 324 ALDPA
I 424 ALDPA
I 154 ALDPA
I 254 ALDPA
I 354 ALDPA
I 454 ALDPA
I 149 ALDPA
I 249 ALDPA
I 180 ALDPA
I 280 ALDPA
8595073727937
8595073727517
8595073727395
8595073727883
8595073727821
8595073758207
8595073763171
8595073770056
8595073763164
8595073734164
MODUS I ALDPA T5/625, IP20 - podhľadové svietidlo
ALDP - optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku
I 214 ALDPA
I 314 ALDPA
I 414 ALDPA
I 128 ALDPA
I 228 ALDPA
I 328 ALDPA
I 428 ALDPA
I 135 ALDPA
I 235 ALDPA
elektronický predradnik
MODUS I ALDPA T5/625, IP20 - podhľadové svietidlo
ALDP - optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku
I 124 ALDPA
I 224 ALDPA
I 324 ALDPA
I 424 ALDPA
I 154 ALDPA
I 254 ALDPA
I 354 ALDPA
I 454 ALDPA
I 149 ALDPA
I 249 ALDPA
I 180 ALDPA
I 280 ALDPA
elektronický predradnik
MODUS I ALDPB T5/600, IP20 - podhľadové svietidlo
ALDP - optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku
I 414 ALDPB
I 428 ALDPB
I 424 ALDPB
I 454 ALDPB
elektronický predradnik
8595073727913
8595073727074
8595073721997
8595073727876
8595073727265
8595073763126
8595073737813
8595073727944
8595073727531
8595073727418
8595073727890
8595073727838
8595073763140
8595073763157
8595073727227
8595073799972
8595073727401
47,38 €
46,35 €
47,17 €
43,78 €
48,41 €
82,92 €
99,24 €
56,14 €
57,68 €
58,20 €
65,92 €
EVG
41,30 €
46,87 €
45,32 €
43,88 €
47,38 €
82,92 €
99,40 €
51,50 €
61,39 €
EVG
46,61 €
46,87 €
51,29 €
44,81 €
49,44 €
83,95 €
100,43 €
57,47 €
60,77 €
59,23 €
66,95 €
EVG
41,20 €
98,11 €
47,17 €
98,11 €
MODUS I ALDPB T5/625, IP20 - podhľadové svietidlo
ALDP - optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku
I 414 ALDPB
I 428 ALDPB
I 424 ALDPB
I 454 ALDPB
elektronický predradnik
MODUS I ALDPC T5/600, IP20 - podhľadové svietidlo
ALDP - optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku
I 314 ALDPC
I 414 ALDPC
I 328 ALDPC
I 428 ALDPC
I 324 ALDPC
I 424 ALDPC
I 354 ALDPC
I 454 ALDPC
elektronický predradnik
MODUS I ALDPC T5/625, IP20 - podhľadové svietidlo
ALDP - optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku
I 314 ALDPC
I 414 ALDPC
I 328 ALDPC
I 428 ALDPC
I 324 ALDPC
I 424 ALDPC
I 354 ALDPC
I 454 ALDPC
elektronický predradnik
MODUS I ALDPD T5/600, IP20 - podhľadové svietidlo
ALDP - optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku
I 414 ALDPD
I 428 ALDPD
I 424 ALDPD
I 454 ALDPD
elektronický predradnik
MODUS I ALDPD T5/625, IP20 - podhľadové svietidlo
ALDP - optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku
I 414 ALDPD
I 428 ALDPD
I 424 ALDPD
I 454 ALDPD
elektronický predradnik
MODUS I KO 600, IP40 - podhľadové svietidlo
KO - opálový akrylátový kryt
IKO118
IKO218
IKO318
IKO418
IKO136
IKO236
IKO158
IKO258
MODUS I KO 600, IP40 - podhľadové svietidlo
KO - opálový akrylátový kryt
IKO118
8595073727241
8595073727425
8595073727470
8595073727685
8595073765083
8595073724202
8595073727524
8595073727708
8595073727487
8595073727692
8595073727548
8595073727715
8595073727968
8595073753387
8595073727982
EVG
45,32 €
99,40 €
51,29 €
99,40 €
EVG
46,35 €
41,20 €
98,11 €
98,11 €
49,44 €
47,17 €
EVG
46,87 €
45,32 €
99,40 €
99,40 €
50,47 €
51,29 €
83,95 €
98,11 €
EVG
41,20 €
98,11 €
47,17 €
98,11 €
EVG
8595073726596
45,32 €
99,40 €
51,29 €
99,40 €
komp. so štartérom
VVG
8595073708592
8595073729252
8595073771190
8595073708622
8595073708608
8595073725766
8595073708615
8595073737233
27,30 €
32,45 €
32,96 €
32,45 €
33,22 €
36,05 €
40,69 €
57,99 €
elektronický predradnik
8595073754568
EVG
36,57 €
IKO218
IKO318
IKO418
IKO136
IKO236
IKO158
IKO258
MODUS I KP 600, IP40 - podhľadové svietidlo
KP- prizmatický akrylátový kryt
IKP118
IKP218
IKP318
IKP418
IKP136
IKP236
IKP258
8595073734348
8595073771206
8595073770735
8595073734270
8595073721867
8595073745306
8595073726619
37,49 €
38,11 €
36,57 €
37,96 €
40,17 €
46,87 €
61,29 €
komp. so štartérom
VVG
8595073708639
8595073755992
8595073771213
8595073708684
8595073708646
8595073708660
8595073708677
26,78 €
30,90 €
31,93 €
30,90 €
30,39 €
32,96 €
52,32 €
EVG
MODUS I KP 600, IP40 - podhľadové svietidlo
KP- prizmatický akrylátový kryt
IKP118
IKP218
IKP318
IKP418
IKP136
IKP236
IKP258
elektronický predradnik
8595073798494
8595073751376
8595073771220
8595073771039
8595073745214
8595073770353
8595073770377
37,08 €
36,05 €
36,05 €
34,51 €
37,08 €
53,15 €
MODUS I KO 600, IP54 - podhľadové svietidlo
KO - opálový akrylátový kry
komp. so štartérom
VVG
8595073729498
8595073745238
44,29 €
46,87 €
I418KO600/ IP54
I236KO600/ IP54
MODUS I KO 600, IP54 - podhľadové svietidlo
KO - opálový akrylátový kry
I418KO600/ IP54
I236KO600/ IP54
MODUS I KP 600, IP54 - podhľadové svietidlo
KP- prizmatický akrylátový kryt
I418KP600/ IP54
I236KP600/ IP54
MODUS I KP 600, IP54 - podhľadové svietidlo
KP- prizmatický akrylátový kryt
I418KP600/ IP54
I236KP600/ IP54
MODUS I KO 600 T5 IP40 - podhľadové svietidlo
KO - opálový akrylátový kry
IKO414
IKO228
MODUS I KP 600 T5 IP40 - podhľadové svietidlo
KP- prizmatický akrylátový kryt
elektronický predradnik
EVG
8595073731040
8595073748536
46,35 €
48,93 €
komp. so štartérom
VVG
8595073708240
8595073729207
44,29 €
46,87 €
elektronický predradnik
8595073728163
8595073732252
elektronický predradnik
8595073731941
8595073731842
elektronický predradnik
EVG
46,35 €
48,93 €
EVG
48,41 €
48,93 €
EVG
IKP414
IKP228
MODUS I KO 600 T5 IP54 - podhľadové svietidlo
KO - opálový akrylátový kry
I414KO/IP54
I228KO/IP54
MODUS I KP 600 T5 IP54 - podhľadové svietidlo
KP- prizmatický akrylátový kryt
I414KP/IP54
I228KP/IP54
8595073740202
8595073731859
elektronický predradnik
8595073749212
8595073749090
elektronický predradnik
8595073735048
8595073735062
45,32 €
45,84 €
EVG
73,39 €
76,48 €
EVG
67,57 €
69,53 €
MODUS IR T5 IP20 - vstavané líniové svietidlo
S reflektorom z vysoko lešteného hliníku,
bez krytu
IR228/START
IR228/CONT
IR228/END
61,80 €
61,80 €
61,80 €
IR235/START
IR235/CONT
IR235/END
63,86 €
63,86 €
63,86 €
IR280/START
IR280/CONT
IR280/END
80,34 €
80,34 €
80,34 €
S opálovým krytom
IRO228/START
IRO228/CONT
IRO228/END
72,10 €
72,10 €
72,10 €
IRO235/START
IRO235/CONT
IRO235/END
77,25 €
77,25 €
77,25 €
IRO280/START
IRO280/CONT
IRO280/END
96,31 €
96,31 €
96,31 €
S čírym krytom
IRC228/START
IRC228/CONT
IRC228/END
71,07 €
71,07 €
71,07 €
IRC235/START
IRC235/CONT
IRC235/END
8595073762648
8595073762655
8595073762662
IRC280/START
IRC280/CONT
IRC280/END
77,25 €
77,25 €
77,25 €
96,31 €
96,31 €
96,31 €
MODUS IC 600 T8 IP54 - podhľadové mriežkové svietidlo s vysokým krytím
IC418ALDP/IP54
IC236ALDP/IP54
8595073761535
VVG
62,83 €
EVG
8595073761542
IC418ALDP/IP54
IC236ALDP/IP54
MODUS INA IP20 - podhľadové svietidlo
INA - plný kryt so stredovou linkou
INA 236
INA 236
INA 155
INA 255
MODUS INB IP20 - podhľadové svietidlo
INB - tienidlo z plného plechu
INB236
VVG
2G11
8595073704143
34,51 €
elektronický predradnik
2G11
2G11
2G11
8595073719987
8595073721034
8595073704150
EVG
37,08 €
36,05 €
37,08 €
2G11
8595073704167
VVG
34,51 €
elektronický predradnik
INB 236
INB 155
INB 255
MODUS INC IP20 - podhľadové svietidlo
INC - tienidlo z perforovaného plechu
INC 236
INC 236
INC 155
INC 255
MODUS IND IP20 - podhľadové svietidlo
IND - tienidlo z plného dvojdielneho plechu
IND 236
2G11
2G11
2G11
8595073717372
8595073721041
8595073704174
MODUS IN2B IP20 - podhľadové vstavané svietidlo
IN2B - tienidlo z plného plechu
IN2B 236
IN2B 236
IN2B 255
IN2B 214
IN2B 224
MODUS IN2 IP20 - podhľadové vstavané svietidlo
IN2C - tienidlo z perforovaného plechu po stranách svietidla
IN2C 236
IN2C 236
IN2C 255
IN2C 214
IN2C 224
2G11
8595073708738
34,51 €
elektronický predradnik
2G11
2G11
2G11
8595073721416
8595073721058
8595073704198
EVG
37,08 €
36,05 €
37,08 €
2G11
8595073708752
VVG
34,51 €
2G11
2G11
2G11
8595073769166
EVG
37,08 €
36,05 €
37,08 €
VVG
2G11
2G11
2G11
T5
T5
8595073708721
50,99 €
elektronický predradnik
EVG
55,88 €
55,88 €
60,26 €
8595073769067
VVG
2G11
2G11
2G11
T5
T5
MODUS C ALDP PLL IP20 - podhľadové žiarivkové svietidlo
C240ALDP
C255ALDP
EVG
37,08 €
36,05 €
37,08 €
VVG
elektronický predradnik
IND 236
IND 155
IND 255
77,77 €
8595073708707
50,99 €
elektronický predradnik
EVG
55,88 €
55,88 €
60,26 €
8595073769081
8595073709353
elektronický predradnik
2x40W
2x55W
8595073726336
8595073765342
EVG
57,17 €
38,11 €
MODUS C ALDP T5 IP20 - odhľadové žiarivkové svietidlo
C214ALDP
C414ALDPEP2*
* dvojokruhové zapojenie
elektronický predradnik
2x14W
4x14W
MODUS C ALDP PLL+T5 IP20 - odhľadové žiarivkové svietidlo
C255/214ALDPDUOEP2*
* dvojokruhové zapojenie
8595073765328
8595073765366
elektronický predradnik
2x55W+2x14W
8595073732221
EVG
50,47 €
80,86 €
EVG
82,40 €
elektronický predradnik
EVG
C240MATDP
2x40W
C255MATDP
2x55W
8595073736960
MODUS C MATDP T5 IP20 - odhľadové žiarivkové svietidlo
elektronický predradnik
60,26 €
59,74 €
EVG
MODUS C MATDP PLL IP20 - podhľadové žiarivkové svietidlo
C214MATDP
C414MATDPEP2*
* dvojokruhové zapojenie
2x14W
4x14W
MODUS C MATDP PLL+T5 IP20 -podhľadové žiarivkové svietidlo
C255/214MATDPDUOEP2*
* dvojokruhové zapojenie
MODUS C KO PLL IP20 - podhľadové žiarivkové svietidlo
KO-opálovy kryt
C240KO
C255KO
MODUS C KP PLL IP20 - podhľadové žiarivkové svietidlo
KP-prizmaticky kryt
C240KP
C255KP
elektronický predradnik
2x40W
2x55W
2x40W
2x55W
MODUS C KO IP20 - podhľadové žiarivkové svietidlo
KO-opálovy kryt
C255/214KODUOEP2*
* dvojokruhové zapojenie
MODUS C KP IP20 - podhľadové žiarivkové svietidlo
KP-prizmaticky kryt
C255/214KPDUOEP2*
* dvojokruhové zapojenie
8595073739527
elektronický predradnik
4x14W
84,72 €
EVG
EVG
49,44 €
49,44 €
elektronický predradnik
4x14W
EVG
49,44 €
49,44 €
elektronický predradnik
MODUS C KP T5 IP20 - odhľadové žiarivkové svietidlo
KP-prizmaticky kryt
C414KP
elektronický predradnik
2x55W+2x14W
MODUS C KO T5 IP20 - odhľadové žiarivkové svietidlo
KO-opálovy kryt
C414KO
51,50 €
82,66 €
8595073769036
elektronický predradnik
2x55W+2x14W
8595073744583
elektronický predradnik
2x55W+2x14W
EVG
60,26 €
EVG
59,23 €
EVG
61,80 €
EVG
85,49 €
MODUS LL AL IP20 - prisadené mriežkové svietidlo
komp. so štartérom
AL - parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku s matnými příčnými lamelami
LL118AL
8595073710106
LL218AL
8595073710403
LL318AL
8595073711462
LL418AL
8595073711783
LL136AL
8595073710229
LL236AL
8595073710540
LL336AL
8595073711608
LL436AL
8595073712063
LL158AL
8595073710311
LL258AL
8595073711301
LL358AL
8595073701500
LL458AL
8595073712278
MODUS LL AL IP20 - prisadené mriežkové svietidlo
elektronický predradnik
AL - parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku s matnými příčnými lamelami
LL118AL
8595073718379
LL218AL
8595073718171
LL318AL
8595073723656
LL418AL
8595073718195
LL136AL
8595073701609
LL236AL
8595073701456
LL336AL
8595073718744
LL436AL
8595073702231
LL158AL
8595073701555
LL258AL
8595073701494
LL358AL
8595073740776
LL458AL
8595073718553
MODUS LL ALDP IP20 - prisadené mriežkové svietidlo
ALDP - optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku
LL118ALDP
LL218ALDP
LL318ALDP
LL418ALDP
LL136ALDP
LL236ALDP
LL336ALDP
LL436ALDP
LL158ALDP
LL258ALDP
LL358ALDP
LL458ALDP
MODUS LL ALDP IP20 - prisadené mriežkové svietidlo
ALDP - optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku
LL118ALDP
LL218ALDP
LL318ALDP
LL418ALDP
LL136ALDP
LL236ALDP
LL336ALDP
LL436ALDP
LL158ALDP
LL258ALDP
LL358ALDP
LL458ALDP
MODUS LL MAT IP20 - prisadené mriežkové svietidlo
ALMAT - parabolická mřížka z matného hliníku
VVG
21,12 €
25,24 €
33,48 €
33,99 €
25,24 €
32,45 €
64,89 €
68,19 €
34,51 €
46,56 €
112,79 €
EVG
29,36 €
34,20 €
39,66 €
39,35 €
33,48 €
37,60 €
81,63 €
84,67 €
42,75 €
49,44 €
121,54 €
komp. so štartérom
VVG
8595073710113
8595073710410
8595073711486
8595073711806
8595073710243
8595073710564
8595073711622
8595073712094
8595073710335
8595073711325
25,03 €
34,51 €
38,11 €
27,30 €
34,51 €
71,59 €
74,68 €
38,71 €
47,90 €
8595073712292
133,34 €
elektronický predradnik
EVG
8595073770971
8595073718423
8595073718461
8595073702255
8595073718133
8595073701432
8595073718126
8595073702590
8595073702248
8595073701463
8595073726695
8595073718201
139,87 €
komp. so štartérom
VVG
35,23 €
46,56 €
41,82 €
35,54 €
38,52 €
83,95 €
90,13 €
43,78 €
49,44 €
LL118MAT
LL218MAT
LL318MAT
LL418MAT
LL136MAT
LL236MAT
LL336MAT
LL436MAT
LL158MAT
LL258MAT
LL358MAT
LL458MAT
MODUS LL MAT IP20 - prisadené mriežkové svietidlo
ALMAT - parabolická mřížka z matného hliníku
LL118MAT
LL218MAT
LL318MAT
LL418MAT
LL136MAT
LL236MAT
LL336MAT
LL436MAT
LL158MAT
LL258MAT
LL358MAT
LL458MAT
MODUS LL B IP20 - prisadené mriežkové svietidlo
B - bílá parabolická mřížka
LL118B
LL218B
LL318B
LL418B
LL136B
LL236B
LL336B
LL436B
LL158B
LL258B
LL358B
LL458B
MODUS LL B IP20 - prisadené mriežkové svietidlo
B - bílá parabolická mřížka
LL118B
LL218B
LL318B
LL418B
LL136B
LL236B
LL336B
LL436B
LL158B
LL258B
LL358B
LL458B
8595073710175
8595073710434
8595073711516
8595073711936
8595073710267
8595073710700
8595073711653
8595073712186
8595073710342
8595073711349
24,21 €
29,05 €
39,40 €
42,75 €
30,75 €
38,63 €
77,51 €
81,01 €
39,66 €
52,79 €
8595073712322
119,66 €
elektronický predradnik
EVG
8595073718386
8595073718430
8595073718478
8595073718515
8595073718409
8595073701531
8595073718492
8595073718539
8595073718416
8595073718454
34,25 €
39,66 €
48,98 €
46,56 €
41,72 €
50,99 €
91,21 €
96,36 €
47,90 €
56,14 €
8595073718560
133,34 €
komp. so štartérom
VVG
8595073710205
8595073710519
8595073711578
8595073711967
8595073710298
8595073710779
8595073711738
8595073712216
8595073710373
8595073711424
23,18 €
28,33 €
38,63 €
41,03 €
29,97 €
37,61 €
75,22 €
79,52 €
38,63 €
52,02 €
8595073712520
119,66 €
elektronický predradnik
EVG
8595073718393
8595073718447
8595073718485
8595073718522
8595073702224
8595073701487
8595073718508
8595073718546
8595073718218
8595073718140
33,48 €
38,37 €
47,90 €
45,58 €
40,07 €
44,45 €
89,87 €
88,89 €
45,84 €
54,69 €
8595073718577
125,87 €
MODUS LLX AL IP20 - prisadené mriežkové svietidlo
komp. so štartérom
AL - parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku s matnými příčnými lamelami
LLX118AL
8595073712544
LLX218AL
8595073712735
LLX318AL
8595073712957
VVG
19,06 €
22,66 €
29,87 €
LLX418AL
LLX136AL
LLX236AL
LLX336AL
LLX436AL
LLX158AL
LLX258AL
LLX458AL
8595073713473
8595073702293
8595073712803
8595073713268
8595073713855
8595073702323
8595073712896
8595073714319
MODUS LLX AL IP20 - prisadené mriežkové svietidlo
elektronický predradnik
AL - parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku s matnými příčnými lamelami
LLX118AL
LLX218AL
LLX318AL
LLX418AL
LLX136AL
LLX236AL
LLX336AL
LLX436AL
LLX158AL
LLX258AL
LLX458AL
MODUS LLX ALDP IP20 - prisadené mriežkové svietidlo
ALDP - optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku
LLX218ALDP
LLX318ALDP
LLX418ALDP
LLX136ALDP
LLX236ALDP
LLX336ALDP
LLX436ALDP
LLX158ALDP
LLX258ALDP
LLX458ALDP
MODUS LLX ALDP IP20 - prisadené mriežkové svietidlo
ALDP - optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku
LLX218ALDP
LLX318ALDP
LLX418ALDP
LLX136ALDP
LLX236ALDP
LLX336ALDP
LLX436ALDP
LLX158ALDP
LLX258ALDP
LLX458ALDP
MODUS LLX ALDP2 IP20 - prisadené mriežkové svietidlo
ALDP2 - vysoko leštený parabolický optický systém
LLX218ALDP2
LLX418ALDP2
LLX136ALDP2
LLX236ALDP2
LLX336ALDP2
LLX436ALDP2
LLX158ALDP2
LLX258ALDP2
MODUS LLX ALDP2 IP20 - prisadené mriežkové svietidlo
23,80 €
22,15 €
23,50 €
64,38 €
66,95 €
26,68 €
31,93 €
102,49 €
EVG
8595073723281
8595073718737
8595073723663
8595073718720
8595073718966
8595073718706
8595073723939
8595073723274
8595073723205
8595073723021
8595073723182
26,27 €
28,07 €
30,08 €
26,80 €
25,24 €
25,65 €
80,55 €
82,40 €
31,42 €
31,93 €
103,52 €
komp. so štartérom
VVG
8595073712742
8595073712964
8595073713640
8595073712575
8595073712810
23,48 €
27,81 €
27,30 €
25,96 €
27,00 €
75,71 €
75,71 €
31,42 €
35,02 €
8595073713862
8595073723731
8595073712902
8595073714326
elektronický predradnik
8595073723366
8595073731361
8595073723427
8595073723540
8595073723380
8595073723441
8595073723748
8595073723403
8595073723465
EVG
28,84 €
32,96 €
32,00 €
26,27 €
29,00 €
92,19 €
92,19 €
31,93 €
35,02 €
komp. so štartérom
VVG
8595073712742
8595073713640
8595073712575
8595073712810
25,54 €
29,25 €
28,02 €
29,87 €
77,00 €
77,77 €
33,48 €
36,57 €
8595073713862
8595073723823
8595073712902
elektronický predradnik
EVG
ALDP2 - vysoko leštený parabolický optický systém
LLX218ALDP2
LLX418ALDP2
LLX136ALDP2
LLX236ALDP2
LLX336ALDP2
LLX436ALDP2
LLX158ALDP2
LLX258ALDP2
MODUS LLX MAT IP20 - prisadené mriežkové svietidlo
ALMAT - parabolická mřížka z matného hliníku
LLX118MAT
LLX218MAT
LLX318MAT
LLX418MAT
LLX136MAT
LLX236MAT
LLX336MAT
LLX436MAT
LLX158MAT
LLX258MAT
LLX458MAT
MODUS LLX MAT IP20 - prisadené mriežkové svietidlo
ALMAT - parabolická mřížka z matného hliníku
LLX118MAT
LLX218MAT
LLX318MAT
LLX418MAT
LLX136MAT
LLX236MAT
LLX336MAT
LLX436MAT
LLX158MAT
LLX258MAT
LLX458MAT
MODUS LLX B IP20 - prisadené mriežkové svietidlo
B - bílá parabolická mřížka
LLX118B
LLX218B
LLX318B
LLX418B
LLX136B
LLX236B
LLX336B
LLX436B
LLX158B
LLX258B
LLX458B
MODUS LLX B IP20 - prisadené mriežkové svietidlo
B - bílá parabolická mřížka
LLX118B
LLX218B
LLX318B
LLX418B
LLX136B
LLX236B
LLX336B
LLX436B
8595073723366
8595073723427
8595073723540
8595073723380
8595073723441
8595073723748
8595073723403
31,93 €
32,96 €
28,33 €
30,39 €
93,00 €
94,25 €
35,02 €
36,05 €
komp. so štartérom
VVG
8595073702279
8595073712766
8595073712988
8595073713664
8595073702309
8595073712834
8595073713336
8595073714289
8595073712667
8595073712926
8595073714333
22,15 €
27,30 €
29,87 €
29,36 €
28,33 €
29,36 €
75,71 €
78,80 €
30,39 €
36,57 €
111,76 €
elektronický predradnik
EVG
8595073733303
8595073709391
8595073744835
8595073712582
8595073723670
8595073763478
8595073714296
8595073737240
8595073769418
29,36 €
39,14 €
36,57 €
33,48 €
32,45 €
33,48 €
88,89 €
88,89 €
35,54 €
37,08 €
126,79 €
komp. so štartérom
VVG
8595073712568
8595073712780
8595073712995
8595073713831
8595073712612
8595073712858
8595073713466
8595073714302
8595073712704
8595073712940
8595073714340
19,06 €
23,18 €
26,99 €
24,51 €
25,24 €
23,18 €
69,53 €
72,62 €
30,39 €
32,45 €
101,97 €
elektronický predradnik
8595073739374
8595073770414
8595073770469
8595073723229
8595073723533
8595073718713
8595073748147
8595073799934
EVG
26,78 €
30,39 €
33,48 €
26,57 €
26,99 €
25,85 €
86,52 €
88,07 €
LLX158B
LLX258B
LLX458B
8595073723175
8595073723557
8595073729368
30,90 €
33,27 €
105,32 €
MODUS LLX AL T5 IP20 - prisadené mriežkové svietidlo
AL - parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku s matnými příčnými lamelami
LLX128AL
LLX228AL
LLX135AL
LLX235AL
MODUS LLX ALDP T5 IP20 - prisadené mriežkové svietidlo
ALDP- kategoria C2 z vysoko lešteného hliniku
LLX128ALDP
LLX228ALDP
LLX154ALDP
LLX254ALDP
LLX135ALDP
LLX235ALDP
LLX149ALDP
LLX249ALDP
LLX180ALDP
LLX280ALDP
elektronický predradnik
29,87 €
38,11 €
36,05 €
45,11 €
EVG
8595073723564
8595073723618
8595073723595
8595073723649
8595073723571
8595073723625
8595073723588
8595073723632
8595073723601
8595073731835
34,51 €
39,00 €
35,02 €
38,52 €
42,75 €
44,30 €
43,26 €
45,32 €
48,41 €
57,68 €
MODUS LLY AL IP20 - prisadené žiarivkové svietidlo
komp. so štartérom
AL-parabolická mriežka z vysoko lešteného hliniku s matnými prieč.lamelami
VVG
LLY218AL
LLY318AL
LLY418AL
LLY136AL
LLY236AL
LLY158AL
LLY258AL
8595073714845
8595073742565
8595073715088
8595073714401
8595073714883
8595073714609
8595073715033
MODUS LLY AL IP20 - prisadené žiarivkové svietidlo
elektronický predradnik
AL-parabolická mriežka z vysoko lešteného hliniku s matnými prieč.lamelami
LLY218AL
LLY318AL
LLY418AL
LLY136AL
LLY236AL
LLY158AL
LLY258AL
24,21 €
30,90 €
30,90 €
22,66 €
23,18 €
28,27 €
34,51 €
EVG
8595073764970
8595073744811
8595073767834
8595073724394
8595073765021
8595073724400
8595073765069
28,43 €
35,02 €
35,02 €
26,78 €
26,78 €
33,84 €
35,28 €
MODUS LLYS AL - prisadené mriežkové svietidlo RAL 9006
komp. so štartérom
AL-parabolická mriežka z vysoko lešteného hliniku s matnými prieč.lamelami
VVG
LLYS218AL
LLYS318AL
LLYS418AL
LLYS136AL
LLYS236AL
LLYS158AL
LLYS258AL
8595073726442
8595073715255
8595073715163
8595073715170
8595073715217
30,90 €
41,20 €
41,41 €
32,75 €
33,17 €
38,42 €
44,81 €
RAL 9006
MODUS LLYS AL - prisadené mriežkové svietidlo RAL 9006
elektronický predradnik
AL-parabolická mriežka z vysoko lešteného hliniku s matnými prieč.lamelami
LLYS218AL
LLYS318AL
LLYS418AL
8595073734027
EVG
36,51 €
44,81 €
44,81 €
LLYS136AL
LLYS236AL
LLYS158AL
LLYS258AL
MODUS LLY ALDP2 IP20 - prisadené žiarivkové svietidlo
ALDP2 - dvojitě parabolický optický systém z vysoce leštěného hliníku
LLY218ALDP2
LLY318ALDP2
LLY418ALDP2
LLY136ALDP2
LLY236ALDP2
LLY158ALDP2
LLY258ALDP2
36,57 €
37,08 €
43,78 €
44,81 €
komp. so štartérom
VVG
8595073714852
25,24 €
37,60 €
37,60 €
26,78 €
31,42 €
34,51 €
40,17 €
8595073715095
8595073714418
8595073714920
8595073714678
8595073715040
MODUS LLY ALDP2 IP20 - prisadené žiarivkové svietidlo
ALDP2 - dvojitě parabolický optický systém z vysoce leštěného hliníku
LLY218ALDP2
LLY318ALDP2
LLY418ALDP2
LLY136ALDP2
LLY236ALDP2
LLY158ALDP2
LLY258ALDP2
elektronický predradnik
8595073764963
MODUS LLYS ALDP2 IP20 - prisadené mriežkové svietidlo RAL 9006
ALDP2 - dvojitě parabolický optický systém z vysoce leštěného hliníku
LLYS218ALDP2
LLYS318ALDP2
LLYS418ALDP2
LLYS136ALDP2
LLYS236ALDP2
LLYS158ALDP2
LLYS258ALDP2
8595073709322
8595073715194
8595073743029
8595073715248
8595073767827
8595073726664
8595073765014
8595073724684
8595073765052
36,57 €
44,81 €
44,81 €
33,99 €
35,54 €
38,83 €
41,46 €
komp. so štartérom
VVG
8595073734799
35,02 €
43,16 €
43,16 €
36,57 €
41,72 €
44,81 €
49,96 €
8595073770186
8595073732368
8595073715187
8595073715224
MODUS LLYS ALDP2 IP20 - prisadené mriežkové svietidlo RAL 9006 elektronický predradnik
ALDP2 - dvojitě parabolický optický systém z vysoce leštěného hliníku
RAL 9006
LLYS218ALDP2
LLYS318ALDP2
LLYS418ALDP2
LLYS136ALDP2
LLYS236ALDP2
LLYS158ALDP2
LLYS258ALDP2
MODUS LLY-KO IP20 prisadené žiarivkové svietidlo
KO-opálový kryt
LLY118KO
LLY218KO
LLY418KO
LLY136KO
LLY236KO
LLY436KO
LLY158KO
LLY258KO
MODUS LLY-KO IP20 prisadené žiarivkové svietidlo
KO-opálový kryt
LLY118KO
EVG
EVG
8595073733914
8595073709315
8595073725735
8595073739695
8595073715231
45,32 €
50,99 €
50,99 €
42,75 €
44,81 €
48,51 €
50,47 €
komp. so štartérom
VVG
8595073762822
2ks plexi 8595073715118
8595073762860
8595073715002
2ks plexi
8595073730852
elektronický predradnik
21,00 €
23,00 €
37,08 €
27,81 €
33,17 €
73,39 €
42,23 €
47,38 €
EVG
30,00 €
LLY218KO
LLY418KO
LLY136KO
LLY236KO
LLY436KO
LLY158KO
LLY258KO
8595073749243
2ks plexi 8595073770841
8595073745689
8595073737172
2ks plexi 8595073766202
8595073746525
8595073732887
32,00 €
38,11 €
29,87 €
37,08 €
84,98 €
42,23 €
47,38 €
MODUS LLYS-KO IP20 prisadené žiarivkové svietidlo - RAL9006
komp. so štartérom
KO-opálový kryt
LLYS118KO
LLYS218KO
LLYS418KO
2ks plexi
LLYS136KO
LLYS236KO
LLYS436KO
2ks plexi
LLYS158KO
LLYS258KO
8595073735611
VVG
MODUS LLYS-KO IP20 prisadené žiarivkové svietidlo - RAL9006
elektronický predradnik
KO-opálový kryt
LLYS118KO
LLYS218KO
LLYS418KO
2ks plexi
LLYS136KO
LLYS236KO
8595073732412
LLYS436KO
2ks plexi
LLYS158KO
LLYS258KO
8595073756807
MODUS LLY KP IP20 prisadené žiarivkové svietidlo
KP - prizmatický kryt
LLY118KP
LLY218KP
LLY418KP
LLY136KP
LLY236KP
LLY436KP
LLY158KP
LLY258KP
MODUS LLY KP IP20 prisadené žiarivkové svietidlo
KP - prizmatický kryt
LLY118KP
LLY218KP
LLY418KP
LLY136KP
LLY236KP
LLY436KP
LLY158KP
LLY258KP
47,90 €
37,08 €
44,29 €
78,28 €
50,99 €
62,32 €
EVG
52,53 €
37,08 €
47,90 €
92,34 €
52,00 €
63,00 €
komp. so štartérom
VVG
8595073714395
8595073726459
2ks plexi 8595073715132
8595073714463
8595073715019
2ks plexi 8595073726466
8595073714838
8595073730869
18,44 €
21,58 €
33,99 €
28,84 €
32,96 €
63,09 €
43,47 €
44,55 €
elektronický predradnik
EVG
8595073738421
8595073755527
2ks plexi 8595073726183
8595073746518
8595073724554
2ks plexi 8595073733143
8595073747782
8595073742411
27,60 €
30,44 €
37,08 €
28,84 €
34,51 €
77,77 €
46,35 €
47,33 €
MODUS LLYS KP IP20 prisadené žiarivkové svietidlo - RAL9006
komp. so štartérom
KP - prizmatický kryt
LLYS118KP
LLYS218KP
LLYS418KP
2ks plexi
LLYS136KP
8595073755206
LLYS236KP
LLYS436KP
2ks plexi
LLYS158KP
VVG
27,30 €
29,10 €
43,78 €
36,05 €
41,20 €
74,88 €
55,62 €
LLYS258KP
56,14 €
MODUS LLYS KP IP20 prisadené žiarivkové svietidlo - RAL9006
elektronický predradnik
KP - prizmatický kryt
LLYS118KP
LLYS218KP
LLYS418KP
2ks plexi
LLYS136KP
LLYS236KP
LLYS436KP
2ks plexi
LLYS158KP
LLYS258KP
36,26 €
39,35 €
48,93 €
42,23 €
48,93 €
88,48 €
56,65 €
57,27 €
MODUS LLY AL/T5 IP20 - prisadené žiarivkové svietidlo
AL - parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku s matnými příčnými lamelami
LLY128AL
LLY228AL
LLY135AL
LLY235AL
30,39 €
38,63 €
36,57 €
45,63 €
MODUS LLY ALDP/T5 IP20 - prisadené žiarivkové svietidlo
ALDP- kategoria C2 z vysoko lešteného hliniku
LLY414ALDP
LLY128ALDP
LLY228ALDP
LLY135ALDP
LLY235ALDP
elektronický predradnik
8595073770803
8595073728873
8595073770476
8595073726008
MODUS LLYS ALDP/T5 IP20 - prisadené žiarivkové svietidlo - RAL 9006
elektronický predradnik
ALDP- kategoria C2 z vysoko lešteného hliniku
LLYS414ALDP
LLYS128ALDP
8595073728897
LLYS228ALDP
8595073728880
LLYS135ALDP
LLYS235ALDP
MODUS LLY ALDP LED - pris. mriežkové svietidlo s led žiarovkami elektronický predradnik
ALDP- kategoria C2 z vysoko lešteného hliniku
LLY228ALDPLED
2x28W + 2x3W
8595073770483
LLY235ALDPLED
2x35W + 2x3W
MODUS LEON PAR IP20 - závesné svietidlo pre priame-nepriame osvetlenie
elektronický predradnik
ALDP- kategoria C2 z vysoko lešteného hliniku
LEP328ALDP
8595073768336
LEP336ALDP
8595073771251
Závesná sada 541011
RAL 9006 - za príplatok
EGO - prisadené / závesné svietidlo do interiéru IP20
INC-perforovaný kryt svetelných zdrojov
EGO118
EGO136
EGO158
EGO236
EGO218
EGO258
EVG
EVG
55,11 €
32,75 €
41,82 €
38,73 €
49,23 €
EVG
67,47 €
43,88 €
55,11 €
50,68 €
62,06 €
EVG
247,20 €
257,50 €
EVG
61,80 €
56,65 €
9,06 €
5,15 €
komp. so štartérom
8595073732894
8595073732917
8595073732924
8595073732948
8595073732931
8595073732955
VVG
38,11 €
47,38 €
Závesná sada 54101
EGO - prisadené / závesné svietidlo do interiéru IP20
INC-perforovaný kryt svetelných zdrojov
EGO118
EGO136
EGO158
EGO236
EGO218
EGO228
EGO235
EGO258
EGO254
EGO249
Závesná sada 54101
8595073762396
elektronický predradnik
8595073733044
8595073733051
8595073733068
8595073733082
8595073733075
8595073737165
8595073737141
8595073733099
8595073737158
8595073737196
8595073762396
MODUS ERA - závesné svietidlo pre priame/nepriame osvetlenie IP20 elektronický predradnik
KO - opálový kryt ACRYL SATINE
ERA154KO
ERA128KO
ERA254KO
ERA228KO
8595073735628
ERA135KO
ERA235KO
8595073744019
ERA149KO
ERA249KO
9,06 €
EVG
46,35 €
73,13 €
56,65 €
9,06 €
EVG
101,97 €
101,97 €
Svietidlo je dodávané komplet so závesom.
MODUS ERAD - prisadené svietidlo pre priame osvetlenie IP20
KO - opálový kryt ACRYL SATINE
ERAD154KO
ERAD128KO
ERAD254KO
ERAD228KO
ERAD135KO
ERAD235KO
ERAD149KO
ERAD249KO
elektronický predradnik
EVG
8595073735635
101,97 €
101,97 €
8595073758962
139,05 €
Svietidlo je dodávané komplet so závesom.
MODUS ERA ALDP -závesné svietidlo pre priame/nepriame osvetlenieelektronický
IP20
predradnik
Závesné svietidlo pre priame/nepriame osvetlenie
ERA154ALDP
ERA128ALDP
ERA254ALDP
ERA228ALDP
ERA135ALDP
ERA235ALDP
ERA149ALDP
ERA249ALDP
8595073737646
8595073742855
8595073737653
8595073762914
EVG
90,85 €
90,85 €
105,27 €
105,27 €
Svietidlo je dodávané komplet so závesom.
MODUS ERAD ALDP - prisadené alebo závesné svietidlo pre priame osvetlenie
IP20
elektronický predradnik
Prisadené alebo závesné svietidlo pre priame osvetlenie
ERAD154ALDP
ERAD128ALDP
8595073737660
EVG
82,40 €
82,40 €
ERAD254ALDP
ERAD228ALDP
ERAD135ALDP
ERAD235ALDP
ERAD149ALDP
ERAD249ALDP
8595073742831
8595073737677
101,97 €
101,97 €
139,05 €
141,11 €
Svietidlo je dodávané komplet so závesom.
MODUS EXA - závesné svietidlo pre kombinované osvetlenie IP20
Závesné svietidlo pre priame/nepriame osvetlenie s opálovým krytom
EXA214KO
EXA228KO
EXA235KO
EXA249KO
EXA254KO
EXA414KO
EXA424KO
elektronický predradnik
8595073737578
8595073733105
8595073737745
8595073737752
8595073737370
8595073737561
8595073737585
EVG
80,34 €
101,97 €
143,17 €
145,23 €
101,97 €
101,97 €
105,00 €
Svietidlo je dodávané komplet so závesom.
MODUS HP - prisadené svietidlo IP20
HP414
HPS414
biela farba
šedivá farba
MODUS EXAD - prisadené alebo závesné svietidlo na priame osvetlenie
IP20 predradnik
elektronický
Prisadené alebo závesné svietidlo pre priame osvetlenie s opálovým krytom
EXAD214KO
EXAD228KO
EXAD235KO
EXAD249KO
EXAD254KO
EXAD414KO
EXAD424KO
Svietidlo je dodávané komplet so závesom.
8595073735468
8595073733624
8595073737769
8595073737776
8595073737738
8595073737615
8595073737622
MODUS EXA - závesné svietidlo pre kombinované osvetlenie do interiéru
IP20 predradnik
elektronický
EXA228ALDP
EXA414ALDP
Svietidlo je dodávané komplet so závesom.
8595073743531
8595073743470
MODUS EXAWALL IP20- nástenné svietidlo, obojstranne svietiace
KO - opálový kryt ACRYL SATINE
EXAWALL214KO
EXAWALL228KO
EXAWALL235KO
elektronický predradnik
MODUS EXA SOLO - stojanové svietidlo
KO - opálový kryt ACRYL SATINE
EXA SOLO 214
EXA SOLO 414
EXA SOLO 424
elektronický predradnik
MODUS EXA LED IP20
8595073740684
8595073737189
8595073737691
8595073742534
8595073742541
EVG
84,46 €
101,97 €
132,87 €
136,99 €
101,97 €
113,30 €
118,00 €
EVG
114,33 €
112,27 €
EVG
89,10 €
120,00 €
149,56 €
EVG
350,20 €
401,70 €
403,76 €
EXA LEDO NZ1
EXA LEDC NZ1
8595073771688
8595073771695
132,87 €
132,87 €
ERA LEDO NZ1
ERA LEDC NZ1
8595073771701
8595073771718
132,87 €
132,87 €
MODUS ERA LED IP20
LEDO
svietidlá pre protipanické osvetlenie rozliahlych miestnosti
symetrická vyžarovacia charakteristika
LEDC
svietidlá pre núdzové osvetlenie unikových ciest - chodieb
veľmi široká vyžarovacia charakteristika
MODUS MARS ALDP - závesné svietidlo pre priame/nepriame osvetlenie
IP20 predradnik
elektronický
ALDP - optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku
Horná čast svietidla je zakrytá opálovým krytom
MARS228ALDP
8595073748932
MARS235ALDP
8595073749656
MARS249ALDP
MARS254ALDP
MARS228-54ALDP
MARS235/49/80ALDP
multi predradník 228/54W
multi predradník 235/49/80W
EVG
92,70 €
100,94 €
100,94 €
94,76 €
101,00 €
115,00 €
Svietidlo je dodávané komplet so závesom.
MODUS MARS KO- závesné svietidlo pre priame/nepriame osvetlenie IP20
KO-semiopálový kryt ACRYL-SATINE
MARS228KO
8595073749649
MARS235KO
8595073749632
MARS249KO
MARS254KO
MARS228-54KO
MARS235/49/80KO
MODUS MARS - závesné svietidlo pre priame osvetlenie IP20
ALDP - optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku
MARD228ALDP
MARD235ALDP
multi predradník 228/54W
multi predradník 235/49/80W
elektronický predradnik
8595073748932
8595073749656
MODUS MARS - svietidlo spojené do radu pre priame/nepriame osvetlenie
IP20predradnik
elektronický
95,79 €
105,06 €
105,06 €
95,79 €
107,00 €
119,00 €
EVG
92,70 €
100,94 €
EVG
Možno zostavovať do priamych radov pomocou čapov v čelách, zaistené skrutkou.
Prepojovanie kabelovým zväzkom /nie sú konektory/.
Je potrebné vyšpecifikovať zostavu jednotlivých radov:
1.štartovaci diel (MAR /R START),
2.priebežny diel (MAR /R CONT),
3.koncový diel (MAR /R END).
MAR228ALDP/RSTART
MAR228ALDP/RCONT
8595073749618
8595073749601
101,97 €
101,97 €
MAR228ALDP/REND
8595073749700
101,97 €
MAR235ALDP/RSTART
MAR235ALDP/RCONT
MAR235ALDP/REND
8595073753783
8595073753806
8595073753790
111,24 €
111,24 €
111,24 €
MODUS F T5 IP20 prisadené alebo vstavané svietidlo
elektronický predradnik
F414ALDP
F228ALDP
F235ALDP
4x14W
2x28W
2x35W
8595073748970
8595073748963
8595073750454
F228-54ALDP
F235-49ALDP
F235-80ALDP
multi predradník
multi predradník
multi predradník
Sada na upevnenie do podhladu - slúži na uchytenie svietidla F do podhladu.
pre 2 trubicovú variantu kód-1672004001
pre 4 trubicovú variantu kód-1674004001
MODUS EVAS T5 IP20 prisadené/závesné svietidlo
Eko verzia dizajnového svietidla.
ALDP - mikromriežka
EVAS 128ALDP
EVAS 135ALDP
Svietidlo EVAS je dodávané vrátane závesu.
MODUS ARES T5 IP20 prisadené/závesné/direkt/indirekt
ALDP - optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku
ARES228ALDP*
ARESD228ALDP*
ARESP228ALDP
ARES235ALDP*
ARESD235ALDP*
ARESP235ALDP
8595073750713
8595073750775
elektronický predradnik
1x28W
1x35W
8595073750362
8595073750447
elektronický predradnik
8595073749854
záv.svietidlo direkt/indirekt
8595073749861
závesné svietidlo
direkt
8595073749878
prisadené svietidlo
8595073752618
záv.svietidlo direkt/indirekt
8595073749861
závesné svietidlo
direkt
8595073749878
prisadené svietidlo
EVG
54,59 €
55,11 €
61,29 €
62,00 €
66,00 €
78,00 €
Cena
2,88 €
3,91 €
EVG
39,14 €
42,23 €
EVG
68,50 €
68,50 €
58,71 €
76,74 €
76,74 €
65,41 €
* - svietidlo je dodávané vrátane závesu.
MODUS ARES - svietidlo spojené do radu pre priame/nepriame osvetlenie
IP20 predradnik
elektronický
Možno zostavovať do priamych radov.
Spojovanie a zavesenie pomocou spojok /spojka obsahuje aj záves/.
Spojky treba objednat zvlášť.
Spojka je potrebná aj na začiatok a aj na koniec radu.
Prepojovanie káblovým zväzkom /nie sú konektory/, ktorý je prislušenstvom svietidla.
Je potrebné vyšpecifikovať zostavu jednotlivých radov:
1.štartovaci diel (ARES /R START),
2.priebežny diel (ARES /R CONT),
EVG
3.koncový diel (ARES /R END).
ARES228ALDP/RSTART
ARES228ALDP/RCONT
ARES228ALDP/REND
8595073753851
8595073753868
8595073753844
77,25 €
77,25 €
77,25 €
ARES235ALDP/RSTART
ARES235ALDP/RCONT
ARES235ALDP/REND
8595073753950
8595073753936
8595073753943
84,98 €
84,98 €
84,98 €
Spojka je súčasťou závesu
MODUS SLIM ALDP IP20 - prisadené mriežkové svietidlo
ALDP - optický systém kategórie C2 z vysoko lešteného hliniku
SLIM 136 ALDP
SLIM 158 ALDP
10,30 €
komp. so štartérom
VVG
8595073716566
8595073716764
21,94 €
25,85 €
MODUS SLIM ALDP IP20 - prisadené mriežkové svietidlo
ALDP - optický systém kategórie C2 z vysoko lešteného hliniku
SLIM 136 ALDP
SLIM 158 ALDP
elektronický predradnik
MODUS SLIM ALDP / T5 IP20 - prisadené mriežkové svietidlo
ALDP - optický systém kategórie C2 z vysoko lešteného hliniku
SLIM 128 ALDP
SLIM 135 ALDP
elektronický predradnik
spojovací prvok SLIM 1x
MODUS SLIM ALDP IP20 - prisadené mriežkové svietidlo
ALDP - optický systém kategórie C2 z vysoko lešteného hliniku
SLIM 236 ALDP
SLIM 258 ALDP
8595073756081
8595073756296
EVG
30,90 €
36,05 €
8595073724837
4,94 €
komp. so štartérom
VVG
8595073717006
8595073717549
30,90 €
38,93 €
elektronický predradnik
MODUS SLIM ALDP / T5 IP20 - prisadené mriežkové svietidlo
ALDP - optický systém kategórie C2 z vysoko lešteného hliniku
SLIM 228 ALDP
SLIM 235 ALDP
elektronický predradnik
8595073756500
8595073756715
EVG
33,99 €
39,14 €
EVG
8595073757439
8595073757385
39,66 €
46,04 €
8595073724851
5,15 €
MODUS SLIM ALDP/Z T5 IP20 - závesné mriežkové svietidlo direct/indirect
elektronický predradnik
ALDP - optický systém kategórie C2 z vysoko lešteného hliniku
SLIM 228 ALDP/Z
direct/indirect
8595073757460
SLIM 235 ALDP/Z
direct/indirect
8595073757477
spojovací prvok SLIM 2x
28,02 €
31,83 €
8595073757392
8595073757378
MODUS SLIM ALDP IP20 - prisadené mriežkové svietidlo
ALDP - optický systém kategórie C2 z vysoko lešteného hliniku
SLIM 236 ALDP
SLIM 258 ALDP
spojovací prvok SLIM 2x
EVG
EVG
42,75 €
49,13 €
8595073724851
5,15 €
MODUS SLIM ALDP/Z - závesné svietidlo pre priame/nepriame osvetlenie
komp. so štartérom
ALDP - optický systém kategórie C2 z vysoko lešteného hliniku
VVG
SLIM136ALDP/Z
SLIM158ALDP/Z
direct/indirect
8595073716597
direct/indirect
8595073716788
27,81 €
37,08 €
SLIM236ALDP/Z
SLIM258ALDP/Z
direct/indirect
8595073717396
direct/indirect
8595073718003
36,05 €
42,23 €
8595073762419
13,39 €
Závesná sada 54103 - ZH22
MODUS SLIM ALDP/Z - závesné svietidlo pre priame/nepriame osvetlenie
elektronický predradnik
ALDP - optický systém kategórie C2 z vysoko lešteného hliniku
EVG
SLIM136ALDP/Z
SLIM158ALDP/Z
direct/indirect
8595073757248
direct/indirect
8595073757279
35,02 €
41,20 €
SLIM236ALDP/Z
SLIM258ALDP/Z
direct/indirect
8595073757309
direct/indirect
8595073757330
39,66 €
42,23 €
8595073762419
13,39 €
MODUS SLIM - AS prisadené alebo závesné svietidlo s asymetrickým reflektorom
komp. so štartérom
AS - vysoko leštený asymetrický hlinikový reflektor
SLIM136AS
8595073716672
SLIM158AS
8595073716818
VVG
Závesná sada 54103 - ZH22
MODUS SLIM - AS prisadené alebo závesné svietidlo s asymetrickýmelektronický
reflektorom
predradnik
AS - vysoko leštený asymetrický hlinikový reflektor
SLIM136AS
8595073757644
SLIM158AS
8595073757682
SLIM128AS
SLIM135AS
MODUS SLIM REF - reflektorové svietidlo
SLIM136REFAL
SLIM236REFAL
SLIM158REFAL
SLIM258REFAL
Reflekto
r AL
Reflekto
r AL
Reflekto
r AL
Reflekto
r AL
SLIM236REFAL
SLIM158REFAL
SLIM258REFAL
Reflekto
r AL
Reflekto
r AL
Reflekto
r AL
Reflekto
r AL
komp. so štartérom
VVG
8595073749304
19,06 €
8595073748338
27,09 €
8595073748314
23,18 €
8595073748321
32,03 €
EVG
8595073748307
25,03 €
8595073748345
31,21 €
8595073748369
29,05 €
8595073748352
32,03 €
8595073726039
8595073726176
8595073735741
8595073718607
MODUS SPEDOWAL IP20 - nástenné svietidlo, kombinované osvetlenie
elektronický predradnik
SPW 118 G13
SPW 136 G13
SPW155TCL
52,74 €
60,26 €
54,08 €
62,42 €
MODUS SPEDOWAL IP20 - nástenné svietidlo, kombinované osvetlenie
SPW 118 G13
SPW 136 G13
SPW136TCL
SPW236TCL
EVG
8595073757583
8595073757606
elektronický predradnik
SLIM136REFAL
44,29 €
51,29 €
8595073762235
8595073765953
8595073762259
VVG
20,60 €
27,81 €
37,60 €
42,23 €
EVG
34,19 €
39,14 €
44,45 €
SPW255TCL
SPW136TCL
SPW236TCL
8595073718638
8595073733389
8595073736731
MODUS EPOS IP20 - závesné svietidlo pre priame/nepriame osvetlenie
elektronický predradnik
47,79 €
47,38 €
47,38 €
EVG
svietidlo v prevedení 2 okruhového zapojenia
EPOS328ALDP
EPOS335ALDP
8595073726411
8595073729238
76,58 €
86,01 €
EPOS328ALDPEP/R4K START
EPOS328ALDPEP/R4K CONT
EPOS328ALDPEP/R4K END
8595073731514
8595073731521
8595073731538
85,39 €
84,41 €
83,38 €
EPOS335ALDPEP/R4K START
EPOS335ALDPEP/R4K CONT
EPOS335ALDPEP/R4K END
8595073732054
8595073752991
8595073731552
92,19 €
91,16 €
90,23 €
8595073728996
EPOSSPOJPR
8595073729184
EPOSSPOJKR
8595073728989
EPOSSPOJRL
8595073729009
EPOSSPOJRP
8595073729177
EPOSSPOJRT
2,74 €
16,88 €
14,36 €
14,36 €
20,51 €
8595073762396
8595073762419
9,06 €
13,68 €
SPOJKA ROVNÁ S KONEKTORMI
SPOJKA KRÍŽ (X) S KONEKTORMI
SPOJKA L 90° ĽAVÁ S KONEKTORMI
SPOJKA L 90° PRAVÁ S KONEKTORMI
SPOJKA T S KONEKTORMI
Závesná sada - 54101
Závesná sada - 54103
PRÍPLATOK ZA RAL 9006 na svietidlo
PRÍPLATOK ZA RAL 9006 na spojky
6,84 €
5,67 €
MODUS I/IN/SLIM/LL/LLX - príslušenstvo
CENA
Konektor - Wieland
pre I418AL/ALDP, I236AL/ALDP 3,42 €
Flexo šnúra
pre ulahčenie montáže
3,42 €
Lankový záves pre LL/LLX/LLY/SLIM/K/KL/KM/KS/KV/EPOS/EXA4x - ZH
13,39
22 €
Trubkový záves - 40/cena za kus
8595073735345
6,84 €
Trubkový záves - 60/cena za kus
8595073735352
6,84 €
Trubkový záves - 90/cena za kus
8595073735369
8,55 €
Trubkový záves - 120/cena za kus
8595073735321
10,26 €
Prechodný rámček PR-504145
8595073724820
2,74 €
Sada pre spodnú montáž I, IN
54214 - nevhodné
8595073763553
pre svietidlá IK 1,20 €
Sada pre spodnú montáž IKO, IN2
542141 8595073724813
1,20 €
NZ/Núdzový modul 6-80W/1h 6V EVG
35,33 €
NZ/Núdzový modul 6-80W/3h 6V EVG
46,35 €
MODUS SPML 170 LED IP20 - svietidlo do stropného podhľadu
SPML2100LEP 170
SPML3000LEP 170
33W
45W
SPML3000DLM 170
45W
MODUS SPMC 170 IP20 - svietidlo do stropného podhľadu
REFAL - fasetový hlinikový reflektor
SPMC 113
SPMC 118
SPMC 126
SPMC 213
SPMC 218
SPMC 226
8595073776799
8595073772999
185,00 €
230,00 €
230,00 €
VVG
8595073763898
8595073763911
8595073763935
8595073763959
8595073763973
8595073763997
14,70 €
14,70 €
14,70 €
18,48 €
18,48 €
19,43 €
Sklo číré IP43
Sklo opálové IP43
MODUS SPMC 170 IP20 - svietidlo do stropného podhľadu
REFAL - fasetový hlinikový reflektor
SPMC 113
SPMC 118
SPMC 126
SPMC 213
SPMC 218
SPMC 226
Sklo číré IP43
Sklo opálové IP43
MODUS SPMC 210 IP 20 - svietidlo do stropného podhľadu
REFAL - fasetový hlinikový reflektor
SPMC 118
SPMC 126
SPMC 218
SPMC 226
Sklo číré IP43
Sklo opálové IP43
MODUS SPMC 210 IP 20 - svietidlo do stropného podhľadu
REFAL - fasetový hlinikový reflektor
SPMC 118
SPMC 126
SPMC 218
SPMC 226
SPMC 132
SPMC 232
Sklo číré IP43
Sklo opálové IP43
MODUS SPMC 245 IP 20 - svietidlo do stropného podhľadu
REFAL - fasetový hlinikový reflektor
SPMC 126
SPMC 226
Sklo číré IP43
Sklo opálové IP43
MODUS SPMC 245 IP 20 - svietidlo do stropného podhľadu
REFAL - fasetový hlinikový reflektor
SPMC 126
SPMC 132
SPMC 142
SPMC 226
SPMC 232
SPMC 242
Sklo číré IP43
Sklo opálové IP43
MODUS SPMR 210 IP 20 - svietidlo do stropného podhľadu
vysoko leštená hliníková mriežka R6
SPMR118/R6
SPMR126/R6
SPMR218/R6
8595073740356
8595073740363
elektronický predradnik
3,14 €
4,53 €
EVG
8595073741995
8595073734119
8595073742091
8595073740561
8595073725971
8595073733310
21,00 €
21,00 €
21,00 €
24,15 €
24,15 €
24,15 €
8595073740356
8595073740363
3,14 €
4,53 €
VVG
8595073763928
8595073763942
8595073763980
8595073764017
17,85 €
17,85 €
20,48 €
20,48 €
8595073740318
8595073740325
3,49 €
4,88 €
elektronický predradnik
EVG
8595073738230
8595073738704
8595073724653
8595073724660
8595073738728
8595073738759
24,15 €
24,15 €
26,25 €
26,25 €
34,55 €
40,43 €
8595073740318
8595073740325
3,49 €
4,88 €
VVG
8595073742053
8595073742060
27,83 €
29,61 €
8595073740332
8595073740349
3,49 €
4,88 €
elektronický predradnik
EVG
8595073742022
8595073742039
8595073742046
8595073737349
8595073737332
8595073737325
32,66 €
38,75 €
38,75 €
36,65 €
44,63 €
44,63 €
8595073740332
8595073740349
3,49 €
4,88 €
VVG
8595073738810
8595073738841
8595073737905
24,72 €
25,24 €
27,55 €
SPMR226/R6
8595073737929
MODUS SPMR 210 IP 20 - svietidlo do stropného podhľadu
vysoko leštená hliníková mriežka R6
SPMR118/R6
SPMR126/R6
SPMR218/R6
SPMR226/R6
elektronický predradnik
8595073738803
8595073738834
8595073737899
8595073737912
MODUS SPMR 245 IP 20 - svietidlo do stropného podhľadu
32,96 €
EVG
32,96 €
32,96 €
35,02 €
41,72 €
VVG
SPMR126/R6
SPMR226/R6
33,99 €
39,66 €
MODUS SPMR 245 IP 20 - svietidlo do stropného podhľadu
elektronický predradnik
SPMR126/R6
SPMR132/R6
SPMR142/R6
SPMR226/R6
SPMR232/R6
SPMR242/R6
8595073752182
8595073752151
8595073752304
8595073752311
MODUS SPMA IP20 - downlight, svietidlo do stropného podhľadu
metalizovaný polykarbonátový reflektor
SPMA 113
SPMA 118
SPMA 126
SPMA 213
SPMA 218
SPMA 226
MODUS SPMA IP20 - downlight, svietidlo do stropného podhľadu
metalizovaný polykarbonátový reflektor
SPMA 113
SPMA 118
SPMA 126
SPMA 213
SPMA 218
SPMA 226
SPMA 132
SPMA 142
SPMA 232
SPMA 242
EVG
42,23 €
47,38 €
48,93 €
48,67 €
49,96 €
49,96 €
VVG
8595073728019
8595073728026
8595073728033
8595073728040
8595073728057
8595073728095
elektronický predradnik
8595073728118
8595073728125
8595073728101
8595073728132
8595073728149
8595073728156
8595073729467
8595073728361
8595073728385
8595073728408
MODUS SPMA - príslušenstvo
16,48 €
16,48 €
16,79 €
20,19 €
20,19 €
20,60 €
EVG
22,15 €
22,15 €
22,15 €
25,24 €
25,24 €
25,24 €
28,84 €
28,84 €
33,99 €
33,99 €
CENA
Krycí rámček chróm 4334062
Krycí rámček zlatý 4334063
8595073724875
8595073724882
3,42 €
3,42 €
Difúzor - Fresnelova čočka D
Polykarbonátový kryt S
Metalizovaná mriežka R
8595073724844
8595073767865
8595073724899
2,74 €
2,74 €
3,42 €
MODUS SPQ AL IP20 - svietidlo do stropného podhľadu
SPQ 113AL
SPQ 118AL
SPQ 126AL
SPQ 213AL
(IP44)
VVG
43,78 €
43,78 €
44,08 €
47,90 €
SPQ 218AL
SPQ 226AL
SPQ 70AL
MODUS SPH AL IP20 - svietidlo do stropného podhľadu
SPH 113AL
SPH 118AL
SPH 126AL
SPH 213AL
SPH 218AL
SPH 226AL
SPH 70AL
SPH 150AL
MODUS BAREL IP20 - podhľadové svietidlo
REFAL - embossovaný hliníkový reflektor
BAREL118
BAREL126
BAREL218
BAREL226
MODUS BAREL IP20
REFAL - embossovaný hliníkový reflektor
BAREL118
BAREL126
BAREL218
BAREL226
BAREL132
BAREL142
BAREL232
BAREL242
Prislušenstvo na BAREL
533602 - opálové krycie sklo IP41
533601 - číre krycie sklo IP41
MODUS SSC AL IP20 - podhľadové svietidlo
REFAL - vysoko leštený hliníkový reflektor
SSC 113 AL
SSC 118 AL
SSC 126 AL
SSC 213 AL
SSC 218 AL
SSC 226 AL
MODUS SPME IP 20 - podhľadové svietidlo
SPME - pevné svietidlo
SPME35/G12
SPME70/G12
SPME70/RX7s
SPME150/RX7s
MODUS SPME IP 20 - podhľadové svietidlo
SPME - pevné svietidlo
SPME35/G12
SPME70/G12
SPME70/RX7s
SPME150/RX7s
MODUS SPMV IP 20 - podhľadové svietidlo
SPMV - výklopné, otočné svietidlo
SPMV35G12
8595073745566
8595073729221
8595073726909
8595073765502
47,90 €
48,31 €
97,34 €
VVG
47,87 €
47,87 €
47,87 €
52,99 €
54,59 €
54,70 €
105,06 €
109,41 €
VVG
8595073744187
8595073744217
8595073744194
8595073744200
elektronický predradnik
24,72 €
24,72 €
28,74 €
28,74 €
EVG
8595073757750
8595073748765
8595073749076
8595073748772
8595073751390
8595073751383
8595073748789
8595073748796
30,90 €
30,90 €
33,48 €
33,48 €
37,80 €
37,80 €
39,76 €
39,76 €
8595073740325
8595073740318
3,30 €
4,74 €
VVG
8595073759471
8595073759501
8595073759549
8595073759570
8595073759594
8595073759655
57,17 €
57,17 €
59,95 €
71,59 €
73,13 €
73,65 €
VVG
8595073737875
8595073739046
8595073737882
8595073738278
elektronický predradnik
8595073739015
8595073739022
8595073739039
8595073739008
47,90 €
48,41 €
47,38 €
49,44 €
EVG
63,35 €
60,26 €
60,77 €
62,83 €
VVG
SPMV70G12
SPMV70/RX7s
SPMV150/RX7s
MODUS SPMV IP 20 - podhľadové svietidlo
SPMV - výklopné, otočné svietidlo
SPMV35G12
SPMV70G12
SPMV70/RX7s
SPMV150/RX7s
8595073737943
8595073737639
8595073738933
elektronický predradnik
8595073739114
8595073739084
8595073739077
MODUS KL IP20 - prisadené svietidlo skrytom
60,77 €
61,80 €
64,38 €
EVG
73,65 €
73,65 €
78,28 €
VVG
KL-prizmatický kryt PMMA
KL218
KL236
KL258
8595073758047
8595073708943
8595073708974
MODUS KL IP20 - prisadené svietidlo skrytom
11,33 €
17,50 €
23,69 €
EVG
KL-prizmatický kryt PMMA
KL218
KL236
KL258
KL214
KL228
KL235
MODUS KSO IP40 - prisadené svietidlo s krytom
KSO - opálový polystyrolový kryt
KSO118
KSO218
KSO136
KSO236
KSO158
KSO258
8595073758054
8595073713244
8595073732559
8595073758122
8595073758146
8595073758139
18,54 €
21,50 €
24,72 €
22,15 €
24,72 €
28,84 €
komp. so štartérom
VVG
8595073709759
8595073709698
8595073709735
8595073709674
8595073709711
8595073709650
14,42 €
14,42 €
17,00 €
18,54 €
23,18 €
27,30 €
MODUS KSO IP40 - prisadené svietidlo s krytom
KSO - opálový polystyrolový kryt
KSO118
KSO218
KSO136
KSO236
KSO158
KSO258
KSO128
KSO228
KSO135
KSO235
elektronický predradnik
8595073735413
8595073735680
8595073743678
8595073729382
8595073737059
8595073799958
8595073748291
8595073799590
8595073749793
8595073728187
19,57 €
21,63 €
21,63 €
23,69 €
26,78 €
27,81 €
26,27 €
27,30 €
30,39 €
31,93 €
MODUS KSC IP40 - prisadené svietidlo s krytom
KSC - prizmatický polystyrolový kryt
KSC118
KSC218
KSC136
KSC236
KSC158
KSC258
komp. so štartérom
VVG
8595073709902
8595073709841
8595073709889
8595073709810
8595073709865
8595073771480
14,42 €
14,42 €
16,58 €
18,54 €
23,69 €
27,30 €
MODUS KSC IP40 - prisadené svietidlo s krytom
KSC - prizmatický polystyrolový kryt
KSC118
KSC218
KSC136
elektronický predradnik
8595073741902
8595073733938
8595073740769
EVG
EVG
19,16 €
20,60 €
21,63 €
KSC236
KSC158
KSC258
KSC128
KSC228
KSC135
KSC235
MODUS KSS IP40 - prisadené svietidlo s krytom
KSS - semiopal-frosted kryt
KSS118
KSS218
KSS136
KSS236
KSS158
KSS258
MODUS KSS IP40 - prisadené svietidlo s krytom
KSS - semiopal-frosted kryt
KSS118
KSS218
KSS136
KSS236
KSS158
KSS258
KSS128
KSS228
KSS135
KSS235
8595073709827
8595073743685
8595073733792
8595073746297
8595073740509
8595073737011
8595073728170
22,66 €
27,30 €
28,84 €
26,27 €
27,30 €
30,39 €
31,93 €
komp. so štartérom
VVG
8595073734133
8595073732108
8595073732139
elektronický predradnik
8595073734300
8595073732122
8595073732153
8595073773668
MODUS KSP - prisadené svietidlá s krytom
Svietidlá dodávané s propojovacími čely osazenými propojovacím konektorom
KSP START/3K*
KSP CONT/3K*
KSP END/3K*
*pripočítať k základnej cene KS
MODUS KMO IP40 - prisadené svietidlo s krytom
komp. so štartérom
KMO - opálový kryt PMMA
KMO118
8595073709308
KMO218
8595073709476
KMO136
8595073709438
KMO236
8595073709513
KMO336
8595073709933
KMO258
8595073709988
17,00 €
17,51 €
19,06 €
20,19 €
27,71 €
30,18 €
EVG
22,15 €
23,18 €
23,38 €
24,21 €
33,58 €
30,18 €
30,90 €
32,96 €
36,57 €
39,14 €
CENA
5,97 €
5,97 €
3,59 €
VVG
18,23 €
21,22 €
21,22 €
25,96 €
37,54 €
34,30 €
MODUS KMO IP40 - prisadené svietidlo s krytom
KMO - opálový kryt PMMA
KMO118
KMO218
KMO136
KMO236
KMO336
KMO258
elektronický predradnik
EVG
8595073713992
8595073724028
8595073713572
8595073713688
8595073713756
8595073713565
25,96 €
31,11 €
29,36 €
29,87 €
72,10 €
34,30 €
MODUS KMC IP40 - prisadené svietidlo s krytom
KMC - prizmatický kryt PMMA
KMC118
KMC218
KMC136
KMC236
KMC336
KMC258
komp. so štartérom
VVG
8595073709063
8595073709131
8595073709100
8595073709162
8595073709261
8595073709223
18,23 €
21,22 €
21,22 €
25,96 €
37,54 €
34,30 €
MODUS KMC IP40 - prisadené svietidlo s krytom
KMC - prizmatický kryt PMMA
KMC118
KMC218
KMC136
KMC236
KMC336
KMC258
MODUS Michaela
EVG
elektronický predradnik
8595073746464
8595073724011
8595073713794
8595073713879
8595073713954
8595073713916
25,96 €
31,11 €
29,36 €
29,87 €
70,56 €
34,30 €
IP20 - prisadené svietidlo
MICHAELA 1x11
MICHAELAV 1x11
VVG
8595073712148
s vypínačom
8595073712155
11,33 €
11,85 €
MODUS SB IP20 - prisadené svietidlo s krytom
KP - prizmatický kryt PMMA
VVG
SB110
SB115
SB118
SB130
SB136
MODUS SB IP20 - prisadené svietidlo s krytom
KP - prizmatický kryt PMMA
8595073751017
8595073751048
8595073751024
8595073751062
8595073751031
12,05 €
13,70 €
12,67 €
16,89 €
14,73 €
EVG
elektronický predradnik
SB115
SB118
SB130
SB136
SB158
8595073764727
8595073751208
8595073751178
8595073751185
8595073751215
17,51 €
14,42 €
20,60 €
16,48 €
25,75 €
Systém centrálného riadenia núdzového osvetlenia RUBIC
Každé svietidlo obsahuje núdzový modul s batériou a je napojené na centrálnu riadiacu jednotku.
Riadiaca jednotka RUBIC C - môže sledovať až 250 svietidiel /možno rozšíríť aj na 1000 ks svietidiel
Núdzové moduly s batériou:
NiCDSC1500/3,6
NiCDSC1500/4,8
NiCDSC1500/6
NiCDSC4000/3,6
NiCDSC4000/4,8
NiCDSC4000/6
MODUS TE - priemyselné svietidlo IP20
TE118
TE136
TE158
MODUS TE - priemyselné svietidlo IP20
TE118
TE136
TE158
TE114
TE124
TE128
TE154
TE135
TE149
TE180
TE214
TE224
6-36W
6-58W
6-80W
6-36W
6-58W
6-80W
1hod.
1hod.
1hod.
3hod.
3hod.
3hod.
cena na vyžiadanie
komp. so štartérom
VVG
8595073722222
8595073722260
8595073722284
11,33 €
12,36 €
14,94 €
elektronický predradnik
8595073726152
8595073726060
8595073763522
8595073722215
8595073734331
8595073722246
8595073736724
8595073722253
8595073726893
8595073770964
8595073731200
8595073755619
EVG
15,45 €
17,51 €
20,60 €
19,78 €
19,78 €
20,60 €
20,60 €
23,48 €
23,48 €
25,24 €
22,92 €
22,92 €
TE228
TE254
TE235
TE249
TE280
8595073731217
8595073744408
8595073731224
8595073737479
8595073732023
MODUS REFTEAL - reflektor k svietidlu TE z lešteného AL plechu
24,82 €
24,82 €
26,01 €
26,01 €
47,90 €
CENA
REFTEAL114/24,
REFTEAL128/54
REFTEAL135/49
8595073731682
8595073731668
8595073731675
3,55 €
4,74 €
6,28 €
REFTEAL214/24
REFTEAL228/54
REFTEAL235/49
8595073731682
8595073731668
8595073731675
4,02 €
5,25 €
6,80 €
MODUS REFTEAL - reflektor k svietidlu TE, biely
CENA
REFTEB114/24
REFTEB128/54
REFTEB135/49
8595073731880
8595073731903
8595073731910
2,52 €
3,55 €
4,62 €
REFTEB214/24
REFTEB228/54
REFTEB235/49
8595073731880
8595073731903
8595073731910
2,99 €
3,91 €
4,94 €
MODUS REFTEAS - reflektor k svietidlu TE z lešteného AL plechu - asymetrický
8595073731637
REFTEAS114/24
8595073731644
REFTEAS128/54
8595073731651
REFTEAS135/49
CENA
5,81 €
6,15 €
8,07 €
MODUS TP - priemyselné svietidlo IP20
TP118
TP136
TP158
MODUS TP - priemyselné svietidlo IP20
TP118
TP136
TP158
MODUS TU - priemyselné svietidlo univerzálne IP20
TU118
TU136
TU158
TU218
TU236
TU258
MODUS TU - priemyselné svietidlo univerzálne IP20
TU118
TU136
TU158
TU218
TU236
TU258
komp. so štartérom
VVG
8595073722819
8595073722833
8595073722857
17,51 €
22,66 €
25,75 €
elektronický predradnik
EVG
8595073726152
8595073726060
8595073763522
25,75 €
29,87 €
32,96 €
komp. so štartérom
VVG
8595073731569
8595073724707
8595073728071
8595073733242
8595073725742
8595073728088
8,55 €
10,20 €
13,39 €
11,85 €
15,66 €
19,36 €
elektronický predradnik
8595073732085
8595073732092
8595073732610
8595073737486
8595073733402
8595073726541
EVG
17,00 €
13,39 €
17,51 €
21,63 €
16,79 €
19,57 €
MODUS REFTUAL - reflektor k svietidlu TU z lešteného AL plechu
REFTUAL118
REFTUAL136
REFTUAL158
REFTUAL218
REFTUAL236
REFTUAL258
CENA
8595073730845
8595073722963
8595073722970
8595073731309
8595073722956
8595073716535
MODUS REFTUB - reflektor k svietidlu TU z bieleho plechu
REFTUB118
REFTUB136
REFTUB158
REFTUB218
REFTUB236
REFTUB258
CENA
8595073731576
8595073724516
8595073724530
8595073731583
8595073724523
8595073724547
MODUS REFTUAL - reflektor AL asymetrický
REFTUAL136AS
REFTUAL158AS
MODUS BETA IP40 - prisadené svietidlo s krytom
K1 - opálový kryt
K2 - opálový kryt s proužkami
BE 122 K1 1x22W
BE 122 K2 1x22W
BE 132 K1 1x32W
BE 132 K2 1x32W
BE 140 K1 1x40W
2,58 €
3,91 €
3,81 €
2,58 €
3,91 €
3,81 €
CENA
8595073731767
8595073731774
MODUS REFTUB ASYMETRICKY- reflektor Biely
REFTUB136AS
REFTUB158AS
3,97 €
4,84 €
5,67 €
3,97 €
4,84 €
5,67 €
4,94 €
6,49 €
CENA
8595073733921
8595073799866
6,08 €
6,18 €
VVG
8595073722024
8595073722031
8595073722055
8595073722062
8595073722086
22,15 €
22,15 €
24,51 €
24,51 €
33,99 €
BE 140 K2 1x40W
Svietidlá Beta sú dodávané včetne svetelného zdroja.
8595073722093
MODUS SELENIO IP65 prisadené stropné svietidlo
SELENIO1 7001 G23
SELENIO1 7004 E27
SELENIO2 7009 E27
33,99 €
VVG
2x9W
max. 1x75W
max. 1x100W
MODUS BRKL IP40 - prisadené svietidlo s krytom
KO - opálový kryt PMMA
BRKL160KO300/E27
BRKL209KO300/G23
43,80 €
28,00 €
35,50 €
VVG
8595073738056
8595073738049
14,73 €
24,72 €
BRKL260KO375/E27
BRKL211KO375/G23
BRKL218KO375/G24D2
BRKL136KO375/2G10
BRKL122KO375/2GX13
8595073738308
8595073738063
8595073738070
8595073738322
8595073738346
19,06 €
28,84 €
28,84 €
BRKL260KO480/E27
BRKL236KO480/2G10
8595073738087
8595073738100
elektronický predradnik
29,87 €
40,17 €
EVG
29,87 €
BRKL209KO300/G23
8595073739688
BRKL211KOEP375/2G7
BRKL218KOEP375/G24Q2
BRKL136KOEP375/2G10
BRKL122KO375/2GX13
8595073738315
8595073738353
8595073738339
8595073738346
31,93 €
30,90 €
BRKL236KO480/2G10
8595073740547
48,41 €
IRIS - prisadené svietidlo IP65
30,90 €
CENA
obj.kód
IRIS1 IAA 60W E27 bieal
IRIS1 IAA 60W E27 čierna
0750101B 8033148616057
0750101N 8033148616071
16,00 €
16,00 €
IRIS2 IAA 100W E27 biela
IRIS2 IAA 100W E27 čierna
0750201B 8033148616170
0750201N 8033148616194
36,00 €
36,00 €
IRIS1 FSD 2x9W G23 biela
IRIS1 FSD 2x9W G23 čierna
0750117B 8033148616088
0750117N 8033148616101
VVG
32,00 €
32,00 €
IRIS2 FSD 2x18W 2G11 biela
IRIS2 FSD 2x18W 2G11 čierna
0750220B 8033148616200
0750220N 8033148616224
48,00 €
48,00 €
MELISSA1 FSD 11W G23 biela
MELISSA1 FSD 11W G23 čierna
0780108B 8033148616569
0780108N 8033148616583
27,50 €
27,50 €
MELISSA1 FSD 2x9W G23 biela
MELISSA1 FSD 2x9W G23 čierna
0780117B 8033148616590
0780117N 8033148616613
27,50 €
27,50 €
0705101B 8033148615654
15,00 €
MELLISSA - prisadené svietidlo IP65
ERICA - prisadené svietidlo IP65
ERICA IAA 75W E27 biela
BETA - prisadené svietidlo IP55
BETA FSD 11W G23 biela
0116108B 8033148612653
BETA FSD 11W G23 čierna
0116108N 8033148612660
Svietidlo je dodávané vrátane svet.zdroja.
MODUS V3 T8 IP65 - priemyselné svietidlo/kryt-polykarbonát
Prislušenstvo vo svietidle:
V3 1x18PC
1x18W
V3 1x36PC
1x36W
V3 1x58PC
1x58W
V3 2x18PC
2x18W
V3 2x36PC
2x36W
V3 2x58PC
2x58W
MODUS V3 T8 IP65 - priemyselné svietidlo/kryt-polykarbonát
komp. so štartérom
VVG
8595073749595
8595073751840
8595073749380
8595073743036
8595073747447
8595073747454
12,71 €
15,96 €
20,79 €
14,18 €
20,27 €
26,25 €
elektronický predradnik
V3 1x18PC
1x18W
V3 1x36PC
1x36W
V3 1x58PC
1x58W
V3 2x18PC
2x18W
V3 2x36PC
2x36W
V3 2x58PC
2x58W
24,00 €
24,00 €
8595073748505
8595073748161
8595073748543
8595073748598
8595073748123
8595073748611
EVG
20,16 €
22,05 €
24,68 €
21,53 €
23,10 €
26,25 €
AL REFLEKTOR V3 dostupný pre varianty 2x36 a 2x58 /resp.pre ich T5 varianty 2x28, 2x35/
ceny na vyžiadanie
reflektor je vo svietidle napevno osadená - nedá sa namontovať dodatočne
v objednávke je potrebné vyšpecifikovať typ reflektora
R vysoco leštený hliníkový reflektor
RE embosovaný hliníkový reflektor
MODUS V3 T5 IP65 - priemyselné svietidlo/ kryt - polykarbonát
V3 1x14PC
1x14W
V3 1x24PC
1x24W
V3 1x28PC
1x28W
V3 1x35PC
1x35W
V3 1x49PC
1x49W
V3 1x54PC
1x54W
V3 1x80PC
1x80W
V3 2x14PC
2x14W
V3 2x24PC
2x24W
V3 2x28PC
2x28W
V3 2x35PC
2x35W
V3 2x49PC
2x49W
V3 2x54PC
2x54W
V3 2x80PC
2x80W
elektronický predradnik
EVG
8595073748567
8595073748550
8595073751826
8595073747980
8595073747331
8595073751857
8595073747348
22,05 €
22,05 €
23,10 €
27,83 €
27,83 €
23,42 €
37,28 €
8595073748581
8595073748574
8595073747270
8595073747997
8595073747324
8595073747287
8595073739640
24,15 €
24,41 €
28,88 €
33,60 €
33,60 €
28,88 €
55,86 €
Prislušenstvo vo svietidle:
MODUS Z T5 IP65 - priemyselné líniové svietidlo IP20
Z228
Z235
bez krytu
bez krytu
37,90 €
42,23 €
Z228KC
Z235KC
s krytom 8595073761436
s krytom 8595073761443
49,44 €
55,11 €
8595073761467
8595073761450
8595073762396
13,39 €
8,24 €
8,76 €
ČELO/Z
SPOJ/Z
Lankový záves 54101
Svietidlá sa spájajú do radou pomocou spojek, ktoré zároveň slúžia ako závesné body.
VARIO IP65 symetrický reflektor
VARIO250Q/2,15A
VARIO250QS
VARIO400Q/3,5A
VARIO400QS
E40
E40
E40
E40
73,50 €
82,00 €
79,00 €
93,00 €
E40
E40
E40
E40
73,50 €
82,00 €
79,00 €
93,00 €
VARIO IP65 asymetrický reflektor
VARIO250Q/2,15A
VARIO250QS
VARIO400Q/3,5A
VARIO400QS
VVG
DELO IP65 symetrický reflektor, čierna farba
DE70MD
DE150MD
DE70ST
DE150SD
DE250MD
obj.kód
RX7s 70W DE8190-12
RX7s 150W DE8191-12
E27 70W DE8192-12
RX7s 150W DE8193-12
FC2 250W DE8194-12
VVG
DELO IP65 asymetrický reflektor, čierna farba
DE70MD
DE150MD
DE70ST
DE150SD
DE250MD
RX7s 70W DE8195-12
RX7s 150W DE8196-12
E27 70W DE8197-12
RX7s 150W DE8198-12
FC2 250W DE8199-12
DELO IP65 symetrický reflektor, sivá farba
DE70MD
DE150MD
DE70ST
DE150SD
DE250MD
72,00 €
77,50 €
76,00 €
78,00 €
97,50 €
VVG
obj.kód
RX7s 70W DE8190-21
RX7s 150W DE8191-21
E27 70W DE8192-21
RX7s 150W DE8193-21
FC2 250W DE8194-21
DELO IP65 asymetrický reflektor, sivá farba
DE70MD
DE150MD
DE70ST
DE150SD
DE250MD
CRONO IP66 symetrický reflektor, čierna farba
72,00 €
77,50 €
76,00 €
78,00 €
97,50 €
72,00 €
77,50 €
76,00 €
78,00 €
97,50 €
VVG
RX7s 70W DE8195-21
RX7s 150W DE8196-21
E27 70W DE8197-21
RX7s 150W DE8198-21
FC2 250W DE8199-21
72,00 €
77,50 €
76,00 €
78,00 €
97,50 €
VVG
CRO70MD
CRO70SD
RX7s 70WCRO8240-12
RX7s 70WCRO8241-12
59,50 €
60,50 €
CRO150MD
CRO150SD
RX7s 150W
CRO8250-12
RX7s 150W
CRO8251-12
63,80 €
64,80 €
VVG
CRONO IP66 symetrický reflektor, sivá farba
CRO70MD
CRO70SD
RX7s 70WCRO8240-21
RX7s 70WCRO8241-21
59,50 €
60,50 €
CRO150MD
CRO150SD
RX7s 150W
CRO8250-21
RX7s 150W
CRO8251-21
63,80 €
64,80 €
VVG
CRONO IP66 asymetrický reflektor, čierna farba
CRO70MD
CRO70SD
RX7s 70WCRO8246-12
RX7s 70WCRO8247-12
59,50 €
60,50 €
CRO150MD
CRO150SD
RX7s 150W
CRO8256-12
RX7s 150W
CRO8257-12
63,80 €
65,00 €
VVG
CRONO IP66 asymetrický reflektor, sivá farba
CRO70MD
CRO70SD
RX7s 70WCRO8246-21
RX7s 70WCRO8247-21
59,50 €
60,50 €
CRO150MD
CRO150SD
RX7s 150W
CRO8256-21
RX7s 150W
CRO8257-21
63,80 €
65,00 €
VVG
CRONO IP66 symetrický reflektor, čierna farba
CRO250MT
CRO400MT
CRO250ST
CRO400ST
E40
E40
E40
E40
CRO8166-12
CRO8167-12
CRO8168-12
CRO8169-12
82,70 €
83,80 €
99,50 €
108,00 €
VVG
CRONO IP66 asymetrický reflektor, čierna farba
CRO250MT
CRO400MT
CRO250ST
CRO400ST
E40
E40
E40
E40
CRO8176-12
CRO8177-12
CRO8178-12
CRO8179-12
82,70 €
83,80 €
99,50 €
108,00 €
VVG
CRONO IP66 symetrický reflektor, sivá farba
CRO250MT
CRO400MT
CRO250ST
CRO400ST
E40
E40
E40
E40
CRO8166-21
CRO8167-21
CRO8168-21
CRO8169-21
82,70 €
83,80 €
99,50 €
108,00 €
VVG
CRONO IP66 asymetrický reflektor, sivá farba
CRO250MT
CRO400MT
CRO250ST
CRO400ST
E40
E40
E40
E40
CRO8176-21
CRO8177-21
CRO8178-21
CRO8179-21
82,70 €
83,80 €
99,50 €
108,00 €
LUXOR IP65 reflektor
VVG
8280MT
8281MT
8282MT
8288MT
8285HQITS
1000W
2000W
2000W
1000W
2000W
ceny na vyžiadanie
GEAR BOX
8980-16
8981-16
8982-16
ceny na vyžiadanie
8983-16
8984-16
Príslušenstvo
8999-12 ochranná mriežka
8998
ochranná mriežka
ceny na vyžiadanie
MODUS MAXIS - žiarovkové svietidlo pre osvetlovanie vysokých hál IP20
elektronický predradnik
EVG
W-širokožiarič
MAX 4x49W
MAX 4x49W
MAX 4x80W
MAX 4x80W
MAX 6x49W
MAX 6x49W
MAX 6x80W
MAX 6x80W
MIRO
MIRO SILVER
MIRO
MIRO SILVER
MIRO
MIRO SILVER
MIRO
MIRO SILVER
8595073748864
8595073748871
8595073745788
8595073746969
8595073745788
180,25 €
197,14 €
217,54 €
233,91 €
165,01 €
234,02 €
203,12 €
271,41 €
N-hlbokožiarič
MAX 4x49W
MAX 4x49W
MAX 4x80W
MAX 4x80W
MAX 6x49W
MAX 6x49W
MAX 6x80W
MAX 6x80W
MIRO
MIRO SILVER
MIRO
MIRO SILVER
MIRO
MIRO SILVER
MIRO
MIRO SILVER
8595073748840
8595073748857
8595073745962
8595073748802
134,11 €
160,89 €
171,19 €
178,40 €
130,09 €
146,78 €
167,38 €
183,86 €
MODUS MEGA - žiarovkové svietidlo pre osvetlovanie vysokých hál
MEGA428
MEGA454
MEGA435
MEGA449
MEGA480
MEGA635
MEGA649
MEGA680
MODUS VV - prisadené výbojkové svietidlo IP20
symetrický reflektor z embossovaného hliniku
VV 250Q
VV 400Q
VV 150QS
VV 250QS
VV 400QS
VV 250M
VV 400M
OM500 - Ochranná mriežka VV
4x28W
4x54W
4x35W
4x49W
4x80W
6x35W
6x49W
6x80W
229,00 €
229,00 €
258,00 €
258,00 €
273,00 €
298,00 €
298,00 €
326,00 €
VVG
2,15A
3,5A
1,8A
3A
4,2A
2,13A
3,25A
8595073739480
8595073738667
8595073763348
8595073763355
8595073763379
8595073763362
8595073763386
8595073729214
Bellio AL - výbojkové priemyselné svietidlo IP23
BE-AL -profilovaný hliníkový reflektor
BE-AL 150 MHE
BE-AL 250 MHE/2,15A/S17
BE-AL 400 MHE/3,5A/S17
BE-AL 250 QS/3A
BE-AL 400 QS/4,2A
63,86 €
72,10 €
63,86 €
77,25 €
87,55 €
63,86 €
74,16 €
20,60 €
VVG
metalhalogenid
8595073746631
E27
metalhalogenid
8595073743050
E40
metalhalogenid
8595073743067
E40
sodík/metalhalogenid
8595073768657
sodík/metalhalogenid
8595073768664
60,00 €
63,86 €
67,50 €
77,25 €
84,46 €
BE-AL 125 M
BE-AL 250 M
BE-AL 400 M
BEL/E27
BEL/E40
BE-SKLO IP65
BE-AL/MR ochranná mriežka
ortuť
8595073745375
ortuť
8595073700152
ortuť
8595073729535
objímka E27
8595073771428
objímka E40
8595073736403
530201
MODUS BUTIC výbojkové priemyselné svietidlo IP20
66,95 €
66,95 €
72,10 €
40,17 €
41,20 €
13,39 €
12,36 €
VVG
Práškovo komaxitovaná hliníková predradníková skriňa,
profilovaný polykarbonátový reflektor, objímka E27
BUT50QS
BUT70QS
BUT100Q
BUT100S
BUT150Q
8595073736687
8595073736670
8595073736762
8595073736663
8595073736656
77,25 €
77,25 €
77,25 €
79,31 €
82,40 €
QS - metalhalogenid/sodík
Q-metalhalogenidová výbojka
S-vysokotlaká sodíková výbojka
Objímka E27
MODUS BAR výbojkové priemyselné svietidlo IP20
kompenz., s tlmivkou EEI=B
VVG
Práškovo komaxitovaná hliníková predradníková skriňa,
sklenený kryt, lankový závesný systém 2m, objímka E27
BAR50Q
BAR70Q
BAR100Q
BARE27
8595073737868
8595073737844
8595073737851
8595073737837
92,70 €
92,70 €
92,70 €
72,10 €
Q-metalhalogenidová výbojka
Objímka E27
MODUS RV IP65 - svietidlo pre verejné osvetlenie
VVG
RV70NA
RV100NA
RV150NA
RV80M
RV125M
RV250M
87,55 €
97,85 €
103,00 €
77,25 €
82,40 €
87,55 €
MODUS RVL IP65 - svietidlo pre verejné osvetlenie
VVG
RVL250NA
154,50 €
MODUS LV IP65 - svietidlo pre verejné osvetlenie
LV136PL
LV236PL
LV336PL
LV70NA
LV80Q
LV35SOX
LV55SOX
MODUS LV IP65 - svietidlo pre verejné osvetlenie
LV118
LV218
VVG
8595073741063
8595073741377
8595073741537
8595073741698
8595073741735
8595073741773
8595073716887
elektronický predradnik
8595073716917
8595073741162
51,50 €
52,53 €
69,01 €
77,25 €
65,92 €
86,52 €
86,52 €
EVG
77,25 €
77,25 €
LV136PL
LV236PL
LV336PL
LV155LEP
LV255LEP
LV35SOX
LV55SOX
8595073732528
8595073741230
8595073741513
8595073767889
8595073741445
8595073765168
8595073741827
MODUS LVN IP65 - svietidlo pre verejné osvetlenie
LVN136
LVN236
MODUS LVN IP65 - svietidlo pre verejné osvetlenie
LVN136
LVN236
VVG
8595073736342
8595073736335
elektronický predradnik
8595073736359
8595073736328
MODUS LVN/R IP65 - svietidlo pre verejné osvetlenie
R - vysoko leštený hliníkový reflektor vo svietidle.
Nový nízky polykarbonátový číri difuzor - Fressnelova čočka.
elektronický predradnik
LVN136R - vysoko leštený reflektor vo svietidle 8595073739343
LVN236R - vysoko leštený reflektor vo svietidle 8595073739367
MODUS LVS IP65 - svietidlo pre verejné osvetlenie
ploché bezpečnostné sklo
LVS136
LVS236
MODUS LVS IP65 - svietidlo pre verejné osvetlenie
ploché bezpečnostné sklo
LVS136
LVS236
LVS155
53,56 €
56,65 €
EVG
63,86 €
66,95 €
VVG
LVN136R - vysoko leštený reflektor vo svietidle 8595073739312
LVN236R - vysoko leštený reflektor vo svietidle 8595073740134
MODUS LVN/R IP65 - svietidlo pre verejné osvetlenie
R - vysoko leštený hliníkový reflektor vo svietidle.
Nový nízky polykarbonátový číri difuzor - Fressnelova čočka.
61,80 €
65,92 €
82,40 €
61,80 €
72,10 €
123,60 €
123,60 €
58,71 €
61,80 €
EVG
66,95 €
72,10 €
VVG
8595073763744
8595073740387
elektronický predradnik
61,80 €
66,95 €
EVG
8595073740530
8595073740387
8595073740431
72,10 €
77,25 €
74,16 €
1x35W 3000lm LED LLM
8595073773200
329,60 €
MODUS LV LED3000 IP65 - svietidlo pre verejné osvetlenie
LVLED3000
MODUS LV - príslušenstvo
PRIRLVKOL60
PRIRLVKOL76
PRIRLVROV42
PRIRLVROV60
PRIRLVROV76
DVO
DVOST
priruba sadová 60mm kod:4904
priruba sadová 76mm kod:4908
priruba výložník 42mm kod:4910
priruba výložník 60mm kod:4902
priruba výložník 76mm kod:4906
držiak na stenu kod:245039902
držiak na betónový stožiar
CENA
8595073763737
8595073763782
8595073763676
8595073763690
8595073763683
8595073769906
8,76 €
10,30 €
8,45 €
8,76 €
9,27 €
10,30 €
16,41 €
DVO
DVO-ST
MODUS NV s vypuklým PMMA krytom- svietidlo pre verejné osvetlenie
NV 70 SPMMA
NV 70 i SPMMA
NV 100 SPMMA
NV 150 SPMMA
NV 80 MPMMA
NV 125 MPMMA
1x70W E27
8595073729085
1x70W bez8595073729160
zapalovača
1x100W E40
8595073729023
1x150W E40
8595073729061
1x80W E27
8595073729108
1x125W E27
8595073729047
S - vysokotlaká sodíková výbojka
M - ortuťová výbojka
PMMA - vypouklý PMMA kryt
MODUS NV s plochým sklom- svietidlo pre verejné osvetlenie
NV 70 SG
NV 70 i SG
NV 100 SG
NV 150 SG
NV 80 MG
NV 125 MG
VVG
66,95 €
59,74 €
69,01 €
70,04 €
60,77 €
61,80 €
VVG
1x70W E27
8595073729078
1x70W bez8595073729153
zapalovača
1x100W E40
8595073729016
1x150W E40
8595073729054
1x80W E27
8595073729092
1x125W E27
8595073729030
79,31 €
71,59 €
80,86 €
83,43 €
72,62 €
73,65 €
S - vysokotlaká sodíková výbojka
M - ortuťová výbojka
G - ploché sklo
VVG
MODUS NV s vypuklým PMMA krytom- svietidlo pre verejné osvetlenie
NVL 250 SPMMA
1x250W E40
8595073729122
NVL 250 MPMMA
1x250W E40
8595073729146
105,99 €
98,37 €
S - vysokotlaká sodíková výbojka
M - ortuťová výbojka
PMMA - vypouklý PMMA kryt
MODUS NVL s plochým sklom - svietidlo pre verejné osvetlenie
NVL 250 SG
1x250W E40
8595073729115
NVL 250 MG
1x250W E40
8595073729139
112,79 €
111,76 €
S - vysokotlaká sodíková výbojka
M - ortuťová výbojka
G - ploché sklo
MODUS UK - svietidlo pre verejné osvetlenie
hliníkový odlitek RAL9006, hliníkové spony
univerzální hliníková příruba pro montáž na stožár nebo výložník o průměru 60mm
ploché tvrzené sklo
UK70SG
UK100SG
UK150SG
UK100QG
UK250SG
S - vysokotlaká sodíková výbojka
Q - metalhalogenidová výbojka
G - ploché sklo
MODUS ALPHA - svietidlo pre verejné osvetlenie
1x70W
1x100W
1x150W
1x100W
E27
8595073762891
E40
8595073771824
E40
8595073772203
E27
8595073772234
VVG
137,00 €
143,00 €
147,00 €
143,00 €
223,00 €
VVG
ALPHA70QS
ALPHA150QS
ALPHA100S
8595073736489
8595073736472
8595073737004
77,25 €
92,70 €
82,40 €
QS - metalhalogenid/sodík
S - vysokotlaká sodíková výbojka
Atlantis IP65 - svietidlo pre verejné a parkové osvetlenie
Všetky typy len s čírym krytom
ATB-E27
ATB-S70
ATB-M80
ATC-E27
ATC-S70
ATC-M80
Auris IP65 - svietidlo pre verejné a parkové osvetlenie
Všetky typy len s čírym krytom
AUC-E27
AUC-S70
AUC-M80
AUCPC-E27
AUCPC-S70
AUCPC-M80
VVG
PMMA kryt, objímka E27
PMMA kryt, sodík 70W
PMMA kryt, ortuť 80W
195,70 €
236,90 €
211,15 €
PC kryt, objímka E27
PC kryt, sodík 70W
PC kryt, ortuť 80W
216,30 €
247,20 €
224,54 €
PMMA kryt, objímka E27
PMMA kryt, sodík 70W
PMMA kryt, ortuť 80W
211,15 €
236,90 €
217,33 €
PC kryt, objímka E27
PC kryt, sodík 70W
PC kryt, ortuť 80W
221,45 €
247,20 €
231,75 €
GLOBUS KO/300/400/500 E27 - svietidlo pre verejné a parkové osvetlenie IP44
obj.kód Kompletný Globe s podstavcom a s objímkou E27
1080301B Globe PMMA opálová guľa s podstavcom E27, priemer 300mm
1080301T Globe PMMA číra guľa s podstavcom E27, priemer 300mm
16,00 €
16,00 €
1080501B Globe PMMA opálová guľa s podstavcom E27, priemer 400mm
1080501T Globe PMMA číra guľa s podstavcom E27, priemer 400mm
26,00 €
26,00 €
1080701B Globe PMMA opálová guľa s podstavcom E27, priemer 500mm
1080701T Globe PMMA číra guľa s podstavcom E27, priemer 500mm
49,00 €
49,00 €
GLOBUS KO/300/400/500 E27 - svietidlo pre verejné a parkové osvetlenie IP65
Minimálna zostava svietidla sa skladá z KO guľe a z KO podstavca.
KO GLOBUS400 C PMMA
KO GLOBUS400 O PMMA
KO GLOBUS400 C PC
KO GLOBUS400 O PC
KO GLOBUS500 C PMMA
KO GLOBUS500 O PMMA
KO GLOBUS500 C PC
KO GLOBUS500 O PC
číra guľa
opálová guľa
číra guľa
opálová guľa
číra guľa
opálová guľa
číra guľa
opálová guľa
16,20 €
16,50 €
33,00 €
33,00 €
27,50 €
28,00 €
55,77 €
55,77 €
PODSTAVEC400 KO NA 70W
PODSTAVEC400 KO I NA 70W
PODSTAVEC400 KO M 80W
sodík
2000553N
sodík/bez zapalovača
2000552N
ortuť
2000542N
66,00 €
54,00 €
49,50 €
PODSTAVEC500 KO NA 70W
PODSTAVEC500 KO I NA 70W
PODSTAVEC500 KO M 125W
sodík
2000753N
sodík/bez zapalovača
2000752N
ortuť
2000743N
69,00 €
56,50 €
53,50 €
obj. kód
CLONA KO400
CLONA KO500
24,00 €
34,50 €
PARK RS zostava 400mm
Minimálna zostava svietidla sa skladá z RSxxx, OP400, RAxx.
RS400PL
RS400CI
RS400CIK
guľa PMMA opál
24,21 €
guľa PMMA číra
24,21 €
guľa PMMA číra s čiernym vrchlíkom
60,77 €
RS400PCPL
RS400PCCI
RS400PCCIK
guľa PC opál
50,47 €
guľa PC číra
50,47 €
guľa PC číra s čiernym vrchlíkom 81,37 €
OP400
chassis, základ podstavca
14,94 €
RA50S
RA70S
RA100S
RAE27
mont.rám
mont.rám
mont.rám
mont.rám
50W/sodík
8595073754360
70W/sodík
8595073754377
100W/sodík
8595073760231
s8595073754353
objímkou E27
52,02 €
52,53 €
60,77 €
13,39 €
KR400
kryt válcová
8595073754346
7,42 €
CO400KOV
CO400KOVDOL
rozptylný refraktor/horná
8595073760071
montáž 30,90 €
rozptylný refraktor/dolná
8595073735567
montáž 30,90 €
Svietidlo je dodávano po jednotlivých komponentoch.
Je treba samostatne objednávať: RS-guľu, OP chassis, RA mont.rámeček, KR-kryt, CO-čočku.
KR400 kryt a CO400xxx rozptylová čočka sa objednáva hlavne pri zostave s čírou guľou..
Opálová guľa sa dá objednať aj bez týchto komponentov KR400 a CO400.
PETALO 400 -vonkajšie sveitidlo IP54
1035.101S
1035.151S
1035.153S
1035.160S
IAA 100W E27
MT-ME 70W E27
ST-SE 70W E27
ME100W E27
158,00 €
216,00 €
216,00 €
223,00 €
1 ramienkový
2 ramienkový
3 ramienkový
4 ramienkový
330,00 €
342,00 €
371,00 €
402,00 €
Stlp k svietidlu PETALO400
1137.110S
1137.200S
1137.300S
1137.400S
Celková výška stožiara je 4m. Nad zemou 3,5m.
Stožiar zapustený do zeme, vybavené svorkovnicou pre kabel, dodávané bez poistky
BARCELONA ECO - svietidlo pre verejné a parkové osvetlenie IP65
1604.101N
1604.151N
1604.153N
1604.160N
1604.154N
ECO FBT 30Wčierna
E27 farba
čierna
farba
ECO MT-ME 70W
E27
čierna
ECO ST-SE 70W
E27farba
čierna
ECO ME 100W
E27 farba
čierna
farba
ECO ST-SE 100W
E40
201,00 €
245,00 €
245,00 €
245,00 €
245,00 €
BARCELONA OPAL - svietidlo pre verejné a parkové osvetlenie IP65
1600.101N
1600.151N
1600.153N
1600.160N
1600.154N
ECO FBT 30Wčierna
E27 farba
čierna
farba
ECO MT-ME 70W
E27
čierna
ECO ST-SE 70W
E27farba
čierna
ECO ME 100W
E27 farba
čierna
farba
ECO ST-SE 100W
E40
127,00 €
172,00 €
172,00 €
172,00 €
172,00 €
Svietidlo sa dá objednať aj v INOX farbe /vid obrázok/.
KIT TAO - vonkajšie svietidlo komplené so stlpikom IP55
1000mm
1500mm
3200.201W
3200.301W
FBT 30W E27
8033706351307
FBT 30W E27
8033706351314
132,00 €
142,00 €
Svietidlá sa upevňujú na betonový podklad.
KIT PETALO 300 - vonkajšie svietidlo komplené so stlpikom IP55
1000mm
1500mm
3205.201W
3205.301W
FBT 30W E27
8033706351321
FBT 30W E27
8033706351338
95,00 €
105,00 €
Svietidlá sa upevňujú na betonový podklad.
METROPOL - svietidlo pre verejné osvetlenie
VVG
METROPOL 16
8601-16MC
8602-16MC
8603-16MT
8605-16ST
8606-16ST
8608-16QE
1x100W
1x150W
1x250W
1x150W
1x250W
1x125W
358,00 €
357,00 €
362,00 €
327,00 €
347,00 €
295,00 €
METROPOL 21
8601-21MC
8602-21MC
8603-21MT
8605-21ST
8606-21ST
8608-21QE
1x100W
1x150W
1x250W
1x150W
1x250W
1x125W
358,00 €
357,00 €
362,00 €
327,00 €
347,00 €
295,00 €
ST - sodíková výbojka E40
MT - metalhalogenidová výbojka E40
MC - metalhalogenidová výbojka E27
QE - ortuťová výbojka E27
BOULEVARD -svietidlo pre verejné a parkové osvetlenie
VVG
7223SE
7221ME
7224SE
7226QE
1x70W
1x100W
1x100W
1x125W
vrátane sv.zdroja
vrátane sv.zdroja
vrátane sv.zdroja
vrátane sv.zdroja
258,00 €
275,00 €
262,00 €
245,00 €
7229MT
1x150W vrátane sv.zdroja
277,00 €
Možné farby:
12 -čierna
21 -sivá
SE - sodíková výbojka
ME - metalhalogenidová výbojka E27
FSM - kompaktná žiarivka GX24q6
MT - metalhalogenidová výbojka G12
QE - ortuťová výbojka E27
AVENUE -svietidlo pre verejné a parkové osvetlenie
VVG
7201ME
7203SE
7204SE
7205QE
7206QE
1x100W
1x70W
1x100W
1x80W
1x125W
vrátane sv.zdroja
vrátane sv.zdroja
vrátane sv.zdroja
vrátane sv.zdroja
vrátane sv.zdroja
7209 E27 max.100W
E27 max.100W
bez sv.zdroja
7211ME
7213SE
7214SE
7215QE
7216QE
1x100W
1x70W
1x100W
1x80W
1x125W
7219 E27
E27 max.100W
bez sv.zdroja
vrátane sv.zdroja
vrátane sv.zdroja
vrátane sv.zdroja
vrátane sv.zdroja
vrátane sv.zdroja
170,00 €
140,00 €
145,00 €
115,00 €
120,00 €
90,00 €
260,00 €
215,00 €
216,00 €
188,00 €
188,00 €
160,00 €
Možné farby:
12 -čierna
21 -sivá
STREET -svietidlo pre verejné a parkové osvetlenie
VVG
7231ME
7233SE
7234SE
7236QE
1x100W
1x70W
1x100W
1x125W
vrátane sv.zdroja
vrátane sv.zdroja
vrátane sv.zdroja
vrátane sv.zdroja
240,00 €
220,00 €
225,00 €
215,00 €
7239MT
1x150W vrátane sv.zdroja
299,00 €
Možné farby:
12 -čierna
21 -sivá
PATIO -svietidlo pre verejné a parkové osvetlenie
VVG
PATIO SN -pryzmatický kryt
7251FSQ
7252FSQ
7253FSM
7256SE
7257QE
7259 E27
1x18W vrátane sv.zdroja
1x26W vrátane sv.zdroja
1x42W vrátane sv.zdroja
1x70W vrátane sv.zdroja
1x80W vrátane sv.zdroja
E27 max.75W
bez sv.zdroja
80,00 €
80,00 €
110,00 €
86,00 €
78,00 €
57,00 €
PATIO LN - s mriežkou
7263FSM
7266SE
7267QE
7269 E27
1x42W vrátane sv.zdroja
1x70W vrátane sv.zdroja
1x80W vrátane sv.zdroja
E27 max.75W
bez sv.zdroja
138,00 €
140,00 €
128,00 €
96,00 €
PATIO ON - opálový kryt
7271FSQ
7272FSQ
7273FSM
1x18W vrátane sv.zdroja
1x26W vrátane sv.zdroja
1x42W vrátane sv.zdroja
77,00 €
77,00 €
105,00 €
7276SE
7277QE
7279 E27
1x70W vrátane sv.zdroja
1x80W vrátane sv.zdroja
E27 max.75W
bez sv.zdroja
83,00 €
77,00 €
56,00 €
1056.101N
1056.151N
1056.153N
IAA 100W E27čierna farba
MT-ME 70W E27
čierna farba
ST-SE 70W E27
čierna farba
295,00 €
388,00 €
388,00 €
1056.101M
1056.151M
1056.153M
IAA 100W E27
strieborná farba
MT-ME 70W strieborná
E27
farba
ST-SE 70W E27
strieborná farba
295,00 €
388,00 €
388,00 €
Možné farby:
12 -čierna
21 -sivá
WIX - stlpové svietidlo IP55
KLOU -svietidlo pre verejné a parkové osvetlenie
výška=500mm
7160-16ME
7161-16SE
7162-16QE
7163-16FSQ
7164-16HEGT
7164-16FSME
VVG
1x70W
1x70W
1x80W
1x26W
1x60W
1x23W
355,00 €
335,00 €
297,00 €
280,00 €
268,00 €
268,00 €
výška=1100mm
7165-16ME
7166-16SE
7167-16QE
7168-16FSQ
7169-16HEGT
7169-16FSME
1x70W
1x70W
1x80W
1x26W
1x60W
1x23W
399,00 €
378,00 €
344,00 €
323,00 €
310,00 €
310,00 €
výška=500mm
7160-21ME
7161-21SE
7162-21QE
7163-21FSQ
7164-21HEGT
7164-21FSME
1x70W
1x70W
1x80W
1x26W
1x60W
1x23W
360,00 €
335,00 €
296,00 €
280,00 €
268,00 €
268,00 €
výška=1100mm
7165-21ME
1x70W
7166-21SE
1x70W
7167-21QE
1x80W
7168-21FSQ
1x26W
7169-21HEGT
1x60W
7169-21FSME
1x23W
Svietidlo KLOU je dodávane so svetelným zdrojom.
399,00 €
378,00 €
344,00 €
330,00 €
310,00 €
310,00 €
KLOU -svietidlo pre verejné a parkové osvetlenie
VVG
7171-16MT
7172-16MT
1x35W
1x70W
298,00 €
300,00 €
7175-16MT
7176-16MT
1x35W
1x70W
353,00 €
357,00 €
7171-21MT
7172-21MT
1x35W
1x70W
299,00 €
300,00 €
7175-21MT
1x35W
7176-21MT
1x70W
Svietidlo KLOU je dodávane so svetelným zdrojom.
STONE 260 -svietidlo pre parkové osvetlenie
7585MT
1x35W
7586MT
1x70W
7595MT
1x35W
7596MT
1x70W
7520MD
1x70W
7523FSQ
1x26W
7524FSM
1x42W
7525MD
1x70W
7528FSQ
1x26W
7529FSM
1x42W
Svietidlo STONE je dodávane so svetelným zdrojom.
353,00 €
360,00 €
VVG
255,00 €
260,00 €
265,00 €
266,00 €
220,00 €
177,00 €
210,00 €
218,00 €
175,00 €
210,00 €
STLPY
BREMBO
PIAVE
BREMBO
1405.100N
1405.100Z
PIAVE
1407.100N
1407.100Z
1407.200N
1407.200Z
H.4000
H.4000
nad zemou
čierny
3,5m
nad zemou
zinkovaný
3,5m
310,00 €
270,00 €
H.4200
H.4200
H.5200
H.5200
nad zemou
čierny
3,7m
nad zemou
zinkovaný
3,7m
nad zemou
čierny
4,7m
nad zemou
zinkovaný
4,7m
310,00 €
270,00 €
365,00 €
315,00 €
Download

Platný od 01.08.2011