NUNIVIL 1028
TECHNICKÝ LIST
disperzné PVAc lepidlo triedy D3/D4
Charakteristika:
disperzné (PVAc) lepidlo so zvýšenou odolnosťou voči vode a vlhkosti,
s rýchlym vytrdzovaním
Vodovzdornosť:
a)
bez pridania tužidla vyhovuje triede D3, v súlade s normou EN204-205
b)
pri pridaní 5% tužidla 302, alebo 303, 7 dní po lepení vyhovuje triede D4,
v súlade s normou DIN EN 204-205
Použitie:
Lepenie kúpeľňového a kuchynského nábytku, okien, exteriérových dverí,
eurohranolov, vrstveného dreva, trámov a dýh
Lepidlo je vhodné na lepenie mäkkého aj tvrdého dreva.
Vzhľad:
biela kvapalina, po vytvrdnutí je spoj transparentný
Viskozita:
Nános:
6000 - 10000 mPa.s (Brookfield pri 23°C g6/20rpm)
150 - 300 g/m2,
Aby spoj spĺňal požiadavky vodovzdornosti D4, musí byť lepidlo nanesené
obojstranne, v množstve 80 - 100 g/m2 na každu lepenú plochu.
Spôsob nanášania: valcovou nanášačkou, ručným valčekom, štetcom, plastovou zubovou
stierkou, tryskou s pretlakovým systémom.
Otvorený čas:
7 - 9 min. pri 20°C
Lisovací čas:
20 - 30 min. pri 20°C
Vytvrdzovanie:
za studena, za tepla, vo vysokofrekvenčnom poli
Odporúčaná teplota dreva, lepidla a vzduchu pri lepení: 18 - 22°C
Vlhkosť lepeného dreva: 9 - 12%
Relatívna vlhkosť vzduchu pri lepení : 65 - 75%
Životnosť natuženej zmesi pri použití tužidla 302 je 6 hodín.
Náradie očistite pred vytvrdnutím lepidla teplou vodou. Pri aplikácii nepoužívajte kovové náradie!
Skladovanie: 6 mesiacov od dátumu výroby, pri teplote 18 - 22°C
1-2012
Výrobca:
UNICOL srl 31043 Fontanelle, Italy , www.unicol.it
Distribútor v SR:
ICLA SR spol. s r.o., Za traťou 1356 / 88, Lipany 082 71, Tel.: +42151 4521335, Fax: +42151 4521334,
e-mail: [email protected], www.iclasr.sk
Download

NUNIVIL 1028