İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI
BAHAR DÖNEMİ
EK YABANCI DİL DERSLERİ PROGRAMI
EK YABANCI
DİL
JAPONCA
10.00-13.00
KUR
EK YABANCI
DİL
JAPONCA
KUR
4
6
ÇİNCE
10.00-13.00
EK YABANCI
DİL
6
KUR
OKUTMAN
TENZİLE
ARSLAN
OKUTMAN
TENZİLE
ARSLAN
SERPİL
MELTEM
ARSLAN
OKUTMAN
FAKÜLTE
MÜH
BÖLÜM
MÜH.
BİLG.
TİC.BİL
ULT-
DERS
YERİ
A/305
A/304
TUR
FAKÜLTE
TENZİLE
ARSLAN
TİC.BİL.
MYO
TİC.BİL.
ÇİNCE
13.00-16.00
ELK
FAKÜLTE
FEN EDB
HUKUK
MÜH
2
DERS
YERİ
A/305
İLETİŞİM
JAPONCA
13.00-16.00
BÖLÜM
2
SERPİL
MELTEM
ARSLAN
HUKUK
MÜH.
BÖLÜM
GÖRSELHLK
PSİHUK
BİLG
ELKMEK
İŞLULT
TUR
BİLG.PRLOJİŞLTUR
ULIULT
TUR
HUK
ICM
DERS
YERİ
A / 305
A / 304
ALMANCA
EK YABANCI
DİL
KUR
6
ALMANCA
10.00-13.00
OKUTMAN
ALMANCA
KOORD.
ESRA
ERSOY
13.00-16.00
2
ESRA
ERSOY
2
NİLGÜN
TANER
2
ALMANCA
10.00-13.00
2
FERDA
AYDIN
GÖNÜL
BABATAŞ
İREN
BÖLÜM
HUKUK
TİC BİL
HUK
İŞL
MÜH
TİC BİL
MÜH
HUKUK
FEN EDB
END
BF
İŞL
TUR
ELK
HUK
MAT
HUKUK
MÜH
HUKUK
HUKUK
MEK HUKUK
4
NİLGÜN
TANER
ALMANCA
FAKÜLTE
DERS
YERİ
A/504
A/404
A/504
A/404
MÜH
FEN EDB
TİC BİL
HUKUK
TİC.BİL
MÜH.
BİLGPSİ
İST
ULIHUK
İKTİŞL
TURULTELK
A/405
A/505
FRANSIZCA
EK YABANCI
DİL
FRANSIZCA
10.00-13.00
KUR
4
OKUTMAN
FRANSIZCA
KOORD.
ANİ
TAKVORYAN
FAKÜLTE
FEN EDB
TİC BİL
HUKUK
TİC.BİL.
6
FRANSIZCA
10.00-13.00
2
BERNA
YILMAZ
NAZAN
YAZICIOĞLU
FEN EDB
HUKUK
MÜH
FEN EDB
TİC.BİL.
HUKUK
BÖLÜM
PSİTUR
ULIİKTULT
BF
HUK
BFİKT
İŞL
İST
HUK
MEK
MATBFİKT
HUK
DERS
YERİ
A/603
A/605
A/606
RUSÇA
EK YABANCI
DİL
KUR
OKUTMAN
RUSÇA
KOORD.
RUSÇA
10.00-13.00
6
FAKÜLTE
TİC.BİL.
EDA
NUH
HUKUK
MÜH
TİC BİL
4
2
OLGA
KIM
EDA
NUH
RUSÇA
13.00-16.00
2
OLGA
KIM
MÜH
İLETİŞİM
TİC BİL
HUKUK
İLETİŞİM
FEN EDB
TİC BİL.
BÖLÜM
ULTBFİKT
İŞL
ULI
TUR
HUKICMBİLG
İKTİŞL
ULT
ELKH.İLİŞULTİŞLHUK
H.İLİŞİSTMAT
İKTTURULIBF-
DERS
YERİ
B/204
B/205
B/204
B/205
İTALYANCA
EK YABANCI
DİL
KUR
6
İTALYANCA
10.00-13.00
OKUTMAN
İTALYANCA
KOORD.
FAKÜLTE
TİC.BİL.
HUKUK
BÖLÜM
DERS
YERİ
ULIHUK
B/404
MAURIZIO
LODDO
TİC BİL
İTALYANCA
13.00-16.00
2
GIUSEPPINA
PATTI
İKTİŞLULT
MÜH.
ELKFEN EDEB. İSTHUKUK
HUK
B/405
İSPANYOLCA
EK YABANCI
DİL
İSPANYOLCA
13.00-16.00
KUR
6
OKUTMAN
ALEJANDRA
ÖZDEN
FAKÜLTE
TİC BİL
ULI -
FEN EDB
MÜH
MAT
END
ICM
ULIBFHALK İLŞMAT
ULT TUR İŞLİKTHUK
ELK-
TİC BİL
TANIA
AMAYA
GOMEZ
İSPANYOLCA
13.00-16.00
4
İLETİŞİM
FEN EDB
TİC BİL
T.ŞULE
GÜVENDİK
HUKUK
MÜH
EK YABANCI
DİL
İSPANYOLCA
KUR
OKUTMAN
CINTHYA
ARSLAN
10.00-13.00
FAWZIA
KAMEL
2
İSPANYOLCA
KOORD.
ALEJANDRA
ÖZDEN
FAKÜLTE
FEN EDB
HUKUK
TİC BİL
TİC BİL.
MÜH.
İLETİŞİM
İSPANYOLCA
10.00-13.00
2
BÖLÜM
BÖLÜM
SINIF
B/604
B/504
B/606
SINIF
MAT
İSTHUK.
BFİKT
İŞL.
ULT
TUR
BİLGENDMEKHALK İLİŞGÖRSEL-
B/505
B/603
B/605
T.ŞULE
GÜVENDİK
HUKUK
HUK-B-
B/606
TANIA
AMAYA
GOMEZ
TİC BİL
ULI-B-
B/504
Download

istanbul ticaret üniversitesi 2014-2015 akademik yılı bahar dönemi