PRACOVNÉ DOSKY - ZÁSTENY - PLATNE - PRÍSLUŠENSTVO
CENNÍK
PLATNÝ OD 15.9.2011
DEXTRADE Žilina, s.r.o.
Kamenná 9
010 01 Žilina
tel: 041 / 7055 105-107
e-mail: [email protected]
Pobočky: Topoľčany
Sabinov
fax: 041 / 7643 722
www.dextrade.sk
Vysvetlivky k cenníku:
Doporučené maloobchodné ceny platia pre malopredaj v predajných jednotkách firmy Dextrade.
Pre registrovaných zákazníkov firmy Dextrade platia ceny bez DPH, s použitím príslušných zliav.
Odberateľ:
Zľava:
Splatnosť:
Kontaktná osoba:
telefón:
fax:
e-mail:
Váš predajca:
Dátum:
podpis
DEXTRADE Žilina, s r.o.,
Kamenná 9, 010 01 Žilina
PRACOVNÉ DOSKY A ZÁSTENY
CENNÍK
Cena za m.j.
Popis výrobku
GetaLit®
MATERIÁL
POZN.
ZÁKLADNÝ
M. J.
P R O G R A M - typ/profil:
bez DPH
AF 40/133
PRACOVNÉ DOSKY - GetaLit®, hrúbka 40 mm jednostranný postforming, HPL laminát 0,7 mm
- v celých kusoch dĺžky: 5200 / 4100 / 2960 / 2050 mm
šírka 600 mm
DTD E1 (38 mm)
viac ako 130 dekórov
bm
šírka 900 mm
DTD E1 (38 mm)
viac ako 130 dekórov
bm
šírka 1200 mm
DTD E1 (38 mm)
viac ako 130 dekórov
bm
PRACOVNÉ DOSKY - GetaLit®, hrúbka 40 mm obojstranný postforming, HPL laminát 0,7 mm
- v celých kusoch dĺžky: 4100 / 2050 mm
šírka 640 mm
DTD E1 (38 mm)
viac ako 130 dekórov
bm
šírka 900 mm
DTD E1 (38 mm)
viac ako 130 dekórov
bm
GetaLit®
s DPH
21,00 €
39,20 €
45,00 €
25,20 €
47,04 €
54,00 €
59,00 €
73,70 €
70,80 €
88,44 €
21,00 €
39,20 €
45,00 €
25,20 €
47,04 €
54,00 €
59,00 €
73,70 €
70,80 €
88,44 €
22,90 €
22,90 €
24,00 €
27,48 €
27,48 €
28,80 €
D S K O L E K C I A - typ/profil: AF 40/133 DS
PRACOVNÉ DOSKY - GetaLit®, hrúbka 40 mm jednostranný postforming, HPL laminát 0,7 mm
- v celých kusoch dĺžky: 4100 / 2050 mm
šírka 600 mm
DTD E1 (38 mm)
26 dekórov
bm
šírka 900 mm
DTD E1 (38 mm)
26 dekórov
bm
šírka 1200 mm
DTD E1 (38 mm)
26 dekórov
bm
PRACOVNÉ DOSKY - GetaLit®, hrúbka 40 mm obojstranný postforming, HPL laminát 0,7 mm
- v celých kusoch dĺžky: 4100 / 2050 mm
šírka 640 mm
DTD E1 (38 mm)
26 dekórov
bm
šírka 900 mm
DTD E1 (38 mm)
26 dekórov
bm
ZÁSTENY - GetaLan®
GetaLan Super, DTD E1, hr.14,4 mm s HPL laminátom, bez olepenia hrán
4100 x 1310 mm
DTD E1 (13 mm)
Dekóry "ZÁKLADNÝ PROGRAM"
4100 x 1310 mm
DTD E1 (13 mm)
Dekóry "DS KOLEKCIA"
4100 x 655 mm
DTD E1 (13 mm)
- na požiadanie
Zaradenie jednotlivých dekórov do skupín - viď príloha.
m²
m²
m²
Profil 113
Profil 133
HPL laminát 0,7 mm
HPL laminát 0,7 mm
Rádius 7 mm
Rádius 4 mm
EXPRES kolekcia (viď zvláštna príloha), obsahuje vybrané produkty a dekóry, ktoré sú k dodaniu do 7 dní z nášho skladu.
Produkty v ostatných dekóroch k dodaniu už od 1 kusa do 2 týždňov z nášho skladu.
Ceny platné od
15.9.2011
www.dextrade.sk
e-mail: [email protected]
tel: 041/7055 105-107
fax: 041/7643 722
DEXTRADE Žilina, s r.o.,
Kamenná 9, 010 01 Žilina
PRACOVNÉ DOSKY A ZÁSTENY
CENNÍK
Cena za m.j.
Popis výrobku
MATERIÁL
GetaLit®
POZN.
M. J.
bez DPH
s DPH
ÁÁ
K LKAODLNEÝK CPI A
RO
Z Á K L A DZ N
"BGRRI A
LM
L A- Ntyp/profil:
T G L O SAF
S" 40/133
- typ profil: AF40/113 BRIL
PRACOVNÉ DOSKY - GetaLit®, hrúbka 40 mm jednostranný postforming, HPL laminát 0,8 mm - VYSOKÝ LESK
- v celých kusoch dĺžky: 4100 / 2050 mm
šírka 600 mm
DTD E1 (38 mm)
19 dekórov
bm
44,00 €
šírka 900 mm
DTD E1 (38 mm)
19 dekórov
bm
85,30 €
šírka 1200 mm
DTD E1 (38 mm)
19 dekórov
bm
114,90 €
PRACOVNÉ DOSKY - GetaLit®, hrúbka 40 mm obojstranný postforming, HPL laminát 0,8 mm - VYSOKÝ LESK
- v celých kusoch dĺžky: 4100 / 2050 mm
šírka 640 mm
DTD E1 (38 mm)
19 dekórov
bm
75,80 €
šírka 900 mm
DTD E1 (38 mm)
19 dekórov
bm
95,40 €
GetaLit®
DIGITAL PRINT KOLEKCIA
52,80 €
102,36 €
137,88 €
90,96 €
114,48 €
"B R I L L A N T G L O S S" - typ/profil: AF 40/113 DIG BRIL
PRACOVNÉ DOSKY - GetaLit®, hrúbka 40 mm jednostranný postforming, HPL laminát 0,7 mm - VYSOKÝ LESK
- v celých kusoch dĺžky: 4100 / 2050 mm
šírka 600 mm
DTD E1 (38 mm)
4 dekóry
bm
61,00 €
šírka 900 mm
DTD E1 (38 mm)
4 dekóry
bm
85,30 €
šírka 1200 mm
DTD E1 (38 mm)
4 dekóry
bm
114,90 €
GetaLit®
73,20 €
102,36 €
137,88 €
D I G I T A L P R I N T K O L E K C I A "O S T A T N É D E K Ó R Y" - typ/profil: AF 40/133 DIG
PRACOVNÉ DOSKY - GetaLit®, hrúbka 40 mm jednostranný postforming, HPL laminát 0,7 mm - DIGITÁLNA POTLAČ
- v celých kusoch dĺžky: 4100 / 2050 mm
šírka 600 mm
DTD E1 (38 mm)
13 dekórov
bm
61,00 €
šírka 900 mm
DTD E1 (38 mm)
13 dekórov
bm
85,30 €
šírka 1200 mm
DTD E1 (38 mm)
13 dekórov
bm
114,90 €
73,20 €
102,36 €
137,88 €
ZÁSTENY - GetaLan®
GetaLan Super, DTD E1, hr.14,4 mm s HPL laminátom, bez olepenia hrán
4100 x 1310 mm
DTD E1 (13 mm)
Dekóry "DIGITAL PRINT KOLEKCIA"
4100 x 655 mm
DTD E1 (13 mm)
X
4100 x 1310 mm
DTD E1 (13 mm)
Dekóry "BRILLIANT GLOSS"
4100 x 655 mm
DTD E1 (13 mm)
- na požiadanie
Zaradenie jednotlivých dekórov do skupín - viď príloha.
Profil 113
HPL laminát 0,7/0,8 mm
Rádius 7 mm
Ceny platné od
15.9.2011
35,00 €
m²
m²
m²
m²
X
42,00 €
X
33,40 €
36,80 €
40,08 €
44,16 €
Profil 133
HPL laminát 0,7 mm
Rádius 4 mm
www.dextrade.sk
e-mail: [email protected]
tel: 041/7055 105-107
fax: 041/7643 722
Prehľad dekórov pracovných dosiek GETALIT
Dekor Povrch
A1
Bril
A 242
C
A 242
Bril
A 402
C
A 41
Pe
A 41
Bril
A 505
Bril
A 623
C
AB 766
Pe
AH 167
PoF
AH 587
PoF
AH 733
PoF
AH 737
PoF
AK 058
Pe
AN 340
PoF
B 716
PoF
BB 234
PoF
BB 339
PoF
BB 763
PoF
BB 924
PoF
BBL 242
PoF
BBL 329
PoF
BBL 355
PoF
BBL 372
PoF
BBL 467
PoF
BBL 714
PoF
BBL 739
PoF
BBL 739
Bril
Bi 791
Fb
BK 373
Fb
BN 112
Sc
BN 441
Cr
BT 144
C
BT 144
Bril
BT 750
Sc
BU 33
PoF
BU 36
PoF
BU 37
PoF
BU 392
PoF
BU 725
PoF
BU 76
PoF
BU 95
PoF
BU 97
PoF
C 127
Fb
C 220
C
C 242
Sc
C 270
C
C 367
C
C 413
Cr
Typ / Profil
AF 40/113 Bril
AF 40/133
AF 40/113 Bril
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/113 Bril
AF 40/113 Bril
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133 DIG
AF 40/133 DIG
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/113 Bril
AF 40/133 DIG
AF 40/133
AF 40/133 DS
AF 40/133 DS
AF 40/133
AF 40/113 Bril
AF 40/133 DS
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133 DIG
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133 DS
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133 DS
Katalóg
B.13
A.6
A.6
A.8
B.8
B.8
F.1
H.7
H.17
E.35
D.23
F.26
F.30
D.38
B.36
F.32
H.22
D.29
B.30
D.27
D.22
D.30
C.23
H.26
D.31
F.31
H.25
H.25
E.36
B.24
E.20
B.19
E.18
E.18
D.18
B.25
A.29
A.30
B.38
F.23
B.29
A.33
A.34
B.20
D.11
E.9
E.11
E.12
B.15
PODĽA DEKÓROV
Dekor Povrch
Typ / Profil
C 438
Cr
AF 40/133 DS
C 462
Cr
AF 40/133 DS
C 462
Bril
AF 40/113 Bril
CB 237
PoF
AF 40/133
Ci 136
C
AF 40/133
Ci 136
Bril
AF 40/113 Bril
CRG 494
C
AF 40/133
CT 521
C
AF 40/133
DC 285
Bril
AF 40/113 DIG Bril
DEH 045
Pe
AF 40/133 DIG
DKA 043
Bril
AF 40/113 DIG Bril
DKS 734
Bril
AF 40/113 DIG Bril
DS 862
Fb
AF 40/133 DIG
DTE 044
Bril
AF 40/113 DIG Bril
EA 618
PoF
AF 40/133
EB 308
PoF
AF 40/133
EB 730
PoD
AF 40/133
EB 751
PoD
AF 40/133
Ei 262
PoF
AF 40/133
Ei 396
PoF
AF 40/133
Ei 711
PoF
AF 40/133
Ei 757
Pe
AF 40/133 DIG
Ei 761
PoF
AF 40/133
EiP 791
PoF
AF 40/133
EiS 344
PoF
AF 40/133
ES 223
PoF
AF 40/133
ES 295
PoF
AF 40/133
ES 339
PoF
AF 40/133
ES 457
PoF
AF 40/133
ES 721
PoF
AF 40/133
ES 722
PoF
AF 40/133
ES 781
PoF
AF 40/133
Fi 420
PoF
AF 40/133 DIG
FM 137
Fb
AF 40/133
FN 344
Fb
AF 40/133
FP 373
Fb
AF 40/133
FR 418
C
AF 40/133
FU 294
Fb
AF 40/133
G 169
C
AF 40/133
GN 113
C
AF 40/133
GN 244
Pe
AF 40/133
GN 244
Bril
AF 40/113 Bril
GN 711
Pe
AF 40/133
GN 711
Bril
AF 40/113 Bril
GT 117
C
AF 40/133
GT 117
Bril
AF 40/113 Bril
GT 217
C
AF 40/133
GT 269
C
AF 40/133
GT 479
C
AF 40/133
Katalóg
G.11
B.18
B.18
B.26
D.17
D.17
A.21
J.11
A.37
F.36
F.37
A.38
E.37
E.38
D.32
G.27
J.26
F.29
C.25
E.32
E.34
B.37
H.24
E.33
E.23
C.27
E.24
F.22
E.29
H.27
H.28
E.30
C.36
C.21
D.12
G.9
G.12
J.8
J.13
D.20
E.10
E.10
D.19
D.19
D.21
D.21
H.14
F.8
J.14
Dekor Povrch
GT 612
Cr
GT 617
C
GT 617
Bril
GT 741
C
H 180
Cr
H 272
C
H 317
Cr
H 437
Cr
H 442
Cr
H 572
C
H 574
C
H 674
Cr
H 839
C
HA 26
PoF
KA 771
PoF
KB 633
PoF
KB 749
PoF
KN 403
Fb
KP 116
C
KP 796
Fb
KP 934
Fb
KSH 263
Fb
L 115
T
L 245
T
L 441
T
L 750
T
LE 734
Pe
LU 258
C
LU 283
C
LU 297
C
LU 376
C
ME 469
C
ME 478
FS
Me 693
Bril
MK 112
Cr
MK 155
C
MK 171
Cr
MK 171
Bril
MK 194
Cr
MK 194
Bril
MK 214
Cr
MK 432
C
MK 532
C
MK 732
C
MK 835
C
MKA 118 PoF
MP 476
PoF
MS 234
Cr
NU 374
PoF
Typ / Profil
AF 40/133 DS
AF 40/133
AF 40/113 Bril
AF 40/133
AF 40/133 DS
AF 40/133
AF 40/133 DS
AF 40/133 DS
AF 40/133 DS
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133 DS
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133 DIG
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133 DS
AF 40/133 DS
AF 40/133 DS
AF 40/133 DS
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133 Bril
AF 40/133 DS
AF 40/133
AF 40/133 DS
AF 40/113 Bril
AF 40/133 DS
AF 40/113 Bril
AF 40/133 DS
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133
AF 40/133 DIG
AF 40/133
AF 40/133 DS
AF 40/133
Typ/Profil = zaradenie do cenovej skupiny v cenníku
Katalóg: pozícia vyobrazenia v katalógu
Katalóg
Dekor Povrch
Typ / Profil
Katalóg
A.16
NU 423
PoF
AF 40/133
D.28
A.20
NU 725
PoF
AF 40/133
J.25
A.20
NU 742
PoF
AF 40/133
H.23
A.17
P 111
C
AF 40/133
B.11
C.16
P 699
C
AF 40/133
H.5
H.12
P 888
C
AF 40/133
J.7
A.18
P 913
C
AF 40/133
D.2
B.17
P 919
C
AF 40/133
G.3
G.13
PAL 176
Bril
AF 40/113 Bril
D.34
F.12
PAL 187
PoF
AF 40/133 DIG
C.38
J.12
PAL 343
Bril
AF 40/113 Bril
J.27
D.16
PAL 362
PoF
AF 40/133 DIG
C.357
C.19
PAL 933
PoF
AF 40/133
J.22
B.23
Pi 773
PoF
AF 40/133
F.35
J.24
RE 128
C
AF 40/133
C.20
C.34
RE 128
Bril
AF 40/113 Bril
C.20
B.35
RE 842
C
AF 40/133
J.9
D.37
RS 431
C
AF 40/133
J.18
E.19
RT 73
PoF
AF 40/133
B.33
F.13
S 210
C
AF 40/133
J.15
F.14
S 337
Cr
AF 40/133 DS
H.16
G.16
S 414
C
AF 40/133
J.17
J.21
SC 475
Pe
AF 40/133
E.17
G.19
SL 120
Sc
AF 40/133 DS
B.16
J.19
SL 225
C
AF 40/133
D.13
J.20
SL 239
C
AF 40/133
E.14
H.21
SL 335
Sc
AF 40/133 DS
F.10
G.21
SL 384
Sc
AF 40/133 DS
G.14
G.20
SL 723
C
AF 40/133
F.11
G.18
SL 843
C
AF 40/133
J.10
G.17
ST 12
C
AF 40/133
C.17
H.19
ST 18
C
AF 40/133
C.18
J.16
ST 21
C
AF 40/133
G.8
H.18
ST 271
C
AF 40/133
G.10
E.15
ST 451
C
AF 40/133
C.15
B.21
ST 451
Bril
AF 40/113 Bril
C.15
E.16
T 234
PoF
AF 40/133
F.25
E.16
T 432
PoF
AF 40/133
D.25
E.21
TL 558
Fb
AF 40/133 DIG
F.38
E.21
TN 556
Pe
AF 40/133
F.4
A.19
TV 374
C
AF 40/133
F.9
H.8
WE 716
PoF
AF 40/133
F.34
H.11
WS 372
Fb
AF 40/133
B.28
H.9
WS 673
Fb
AF 40/133
F.24
H.10
Zo 173
PoF
AF 40/133
G.30
D.36
Zo 715
PoF
AF 40/133
F.33
D.24
H.15
E.28
Povrchové štruktúry:
Bril=Brillantglanz, C=Colin, Cr=Crystal, Fb=Feinbütten, Fs=Feinschliff, Pe=Pergament, PMA=Perlmatt, PoD=Pore, PoE=Pore Esche, PoF=Pore, Rc=Roca, Se=Seta, Sc=Scivaro, T=Tessutto
Verzia: 21.9.2011
DEXTRADE Žilina, s.r.o.,
Kamenná 9, 010 01 Žilina
PRÍSLUŠENSTVO
k pracovným doskám
CENNÍK
Cena za m.j.
Popis výrobku
TESNIACA LIŠTA
RAUWALON 118
KONCOVÁ KRYTKA
ROHOVÝ PRVOK
ROHOVÝ PRVOK
ROHOVÝ PRVOK
TESNIACA LIŠTA
TOP - LINE
TOP - LINE
KONCOVÁ KRYTKA
ROHOVÝ PRVOK
ROHOVÝ PRVOK
ROHOVÝ PRVOK
TESNIACA LIŠTA
TESNIACI PROFIL
KONCOVÁ KRYTKA
ROHOVÝ PRVOK
ROHOVÝ PRVOK
ROHOVÝ PRVOK
ROHOVÝ PRVOK
TESNIACA LIŠTA
Compact
Compact
Plus
Plus
KONCOVÁ KRYTKA
ROHOVÝ PRVOK
ROHOVÝ PRVOK
ROHOVÝ PRVOK
Ceny platné od
15.9.2011
MATERIÁL
REHAU
5 000 mm
POZN.
M. J.
odber v celej dĺžke
bm
rezané na presnú mieru
bm
Ľ/P
ks
90 stupňový
ks
vonkajší
270 stupňový
ks
vnútorný
135 stupňový
ks
TOP - LINE
nerez, hliník, biela, čierna
odber v celej dĺžke
bm
rezané na presnú mieru
bm
univerzálna
ks
vnútorný
90 stupňový
ks
vonkajší
270 stupňový
ks
vnútorný
135 stupňový
ks
REHAU
hliník, nerez
50 m
odber celého kotúča
bm
m
rezané na presnú mieru
bm
univerzálna
ks
vnútorný
90 stupňový
ks
vonkajší
270 stupňový
ks
vnútorný
135 stupňový
ks
vnútorný trojstranný
90 stupňový
ks
GETA
s DPH
hliník
vnútorný
5 000 mm
bez DPH
4,00 €
5,30 €
0,20 €
0,20 €
0,30 €
0,50 €
4,80 €
6,36 €
0,24 €
0,24 €
0,36 €
0,60 €
4,00 €
5,40 €
0,20 €
0,30 €
0,40 €
0,40 €
4,80 €
6,48 €
0,24 €
0,36 €
0,48 €
0,48 €
4,70 €
6,10 €
0,20 €
0,30 €
0,30 €
0,30 €
0,30 €
5,64 €
7,32 €
0,24 €
0,36 €
0,36 €
0,36 €
0,36 €
8,70 €
8,50 €
8,70 €
8,50 €
3,30 €
2,90 €
2,90 €
2,90 €
10,44 €
10,20 €
10,44 €
10,20 €
3,96 €
3,48 €
3,48 €
3,48 €
farby a dekóry podľa katalógu Westag & Getalit
4 100 / 3000 mm
odber v celej dĺžke
bm
590 mm
odber v celej dĺžke
ks
4 100 / 3000 mm
odber v celej dĺžke
bm
590 mm
odber v celej dĺžke
ks
P+Ľ
pár
vnútorný
90 stupňový
ks
vonkajší
270 stupňový
ks
vnútorný
135 stupňový
ks
www.dextrade.sk
e-mail: [email protected]
tel.: 041/7055 105-107
fax: 041/7643 722
DEXTRADE Žilina, s.r.o.,
Kamenná 9, 010 01 Žilina
PRÍSLUŠENSTVO
k pracovným doskám
CENNÍK
Cena za m.j.
Popis výrobku
TESNIACA LIŠTA
DELTA
DELTA
sada
MATERIÁL
M. J.
bez DPH
s DPH
DELTA
4000 mm
bez dekóru
bm
1xkrytka Ľ/P, 1x roh vnút.90´,1x roh vnút.135´, 1x roh vonkajší
HRANOVACIE PÁSKY
HRANOVACIA PÁSKA
š.45 mm s tavným lepidlom
HRANOVACIA PÁSKA
š.45 mm s tavným lepidlom
HRANOVACIA PÁSKA
š.45 mm s tavným lepidlom
HRANOVACIA PÁSKA
š.44 mm s tavným lepidlom
HRANOVACIA PÁSKA
š.44 mm s tavným lepidlom
HRANOVACIA PÁSKA
š.44 mm s tavným lepidlom
PROFILY spojovacie a ukončovacie
LIŠTA UKONČOVACIA
hliník P/L
LIŠTA UKONČOVACIA
hliník P/L
LIŠTA UKONČOVACIA
hliník P/L
LIŠTA SPOJOVACIA
hliník
LIŠTA SPOJOVACIA
hliník
LIŠTA SPOJOVACIA
hliník
LIŠTA PRECHODOVÁ
hliník
LIŠTA PRECHODOVÁ
hliník
LIŠTA PRECHODOVÁ
hliník
Ceny platné od
15.9.2011
POZN.
sada
dekóry skladovej kolekcie SPRELA
bm
dekóry na objednávku SPRELA
1 kotúč-6 bm
dekóry skladovej kolekcie SPRELA
1 kotúč-50 bm
dekóry skladovej kolekcie GETALIT
bm
dekóry skladovej kolekcie GETALIT
1 kotúč-5 bm
dekóry skladovej kolekcie GETALIT
1 kotúč-25 bm
30 mm R20/R06
ks
40 mm R07
ks
40 mm R03
ks
30 mm R20/R06
ks
40 mm R07
ks
40 mm R03
ks
30 mm R20/R06
ks
40 mm R07
ks
40 mm R03
ks
www.dextrade.sk
e-mail: [email protected]
5,10 €
3,40 €
6,12 €
4,08 €
1,00 €
7,60 €
35,50 €
1,50 €
6,20 €
25,40 €
1,20 €
9,12 €
42,60 €
1,80 €
7,44 €
30,48 €
3,20 €
4,00 €
4,00 €
4,10 €
5,30 €
5,30 €
3,90 €
4,00 €
3,90 €
3,84 €
4,80 €
4,80 €
4,92 €
6,36 €
6,36 €
4,68 €
4,80 €
4,68 €
tel.: 041/7055 105-107
fax: 041/7643 722
Download

GETALIT pracovné dosky a príslušenstvo