AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
17812098-TİM.AKİB.GSK.PERS.2015/116-1280
Mersin, 13/02/2015
TÜRKİYE-MACARİSTAN İŞ FORUMU 24 ŞUBAT 2015 BUDAPEŞTE
SAYIN ÜYEMİZ
TİM’den alınan 12 / 02 / 2015 – 326 sayılı yazıda;
"Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan bir yazıda; Başbakan Prof. Dr. Ahmet
Davutoğlu'nun Macaristan'a resmi ziyareti vesilesiyle 24 Şubat 2015 Salı günü Budapeşte'de
Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve Macaristan Ticaret Ofisi iş birliğiyle Macaristan-Türkiye
İş Forumu'nun gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Yazının devamında Macaristan'da özellikle makine ve otomotiv endüstrisi, bilgi ve iletişim
teknolojileri, sağlık turizmi, yenilenebilir enerji, su ve atık yönetimi ile tarım ve gıda sektörlerinde
Türk firmalar için ticaret ve yatırım imkanlarının söz konusu olduğu ifade edilmektedir.
Ziyarete katılmak isteyen firmalarımızın http://kayit.deik.org.tr/KatilimFormu/36/12 linki
üzerinden 16 Şubat 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar gerçekleştirilecek, DEİK'in İş
Bankası Beyoğlu Şubesi TR67 0006 4000 0021 0113 3145 86 numaralı Avro hesabına 950 Avro
avans bedelini yatırmaları ve avansın ödendiğine dair dekontu DEİK’e (Dilek Tuna,
[email protected] ) iletilmesi gerekmektedir" denilmektedir.
Bilgilerinize rica olunur.
Canan Aktan ERDOĞMUŞ
Genel Sekreter Yrd.
Ekler: Taslak program ve önemli notlar
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince CANAN
AKTAN ERDOĞMUŞ (13.02.2015
17:02:03) tarafından güvenli
elektronik imza ile imzalanmıştır.
ID:7518531912015213154936
Bu Kod İle http://evrak.akib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için: Nedim KARAKURT
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:7518531912015213154936. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:7518531912015213154936. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:7518531912015213154936. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

türkiye-macaristan iş forumu 24 şubat 2015 budapeşte