Katalóg a kompletný cenník Roto 2010
2010
Strešné okná, príslušenstvo a solárne systémy
Platný od 15.07.2010
Nižšia energetická náročnosť nových stavieb a štýlová renovácia.
Roto vám ukáže ako!
Roto
– sme
v sériovej
Roto
– dieprví
Ersten
mit výrobeserienmäßig
strešných okien
so zabudoeingebautem
Designo – nová generácia
okien Roto. Vynikajúci dizajn.
Vynikajúca úspora energie.
Okno Roto Designo R8 – s
hodnotou 0,84 W/m²K svetová
jednotka medzi výklopnými/kývnymi strešnými oknami – pripravilo cestu pre nástup celého
radu Designo, ktorá vystrieda
osvedčený rad strešných okien
Roto 8 a 6. Designo je prvá
generácia strešných okien so
sériovo montovaným dvojdielnym zatepľovacím blokom.
Priam vzorovo nízka energetická
náročnosť, dokonale premyslená technológia firmy Roto a
montáž, ktorá už nemôže byť
jednoduchšia – to je pokrok
„made in Germany“. *
Zasklenie Roto blueLine –
celkom nová technológia
s prehľadom
Nové výrobky vyvíjané
spoločnosťou Roto sa vždy
riadia heslom „šetriť energiu,
získavať energiu a zvyšovať
pohodlie pod šikmou strechou“.
A pretože chceme neustále
zdvíhať latku, pokiaľ ide o
tepelnú izoláciu, rozhodli sme
sa optimalizovať i technológiu
zasklenia.
Nová generácia zasklenia
„Roto blueLine“ – nižšia
spotreba energie, aktívny príspevok ku zlepšeniu
ochrany klímy
Názov „blueLine“ symbolizuje úsporu energie a čistejšie
životné prostredie. Napríklad
použitím trojitého izolačného
skla „Roto blueLine N“ (typ skla
9E) sa zníži spotreba energie
a tým i emisie CO2. Kvalitná
tepelná izolácia v kombinácii s
dobre premyslenou strešnou
konštrukciou navyše umožní
vytvoriť optimálnu klímu v
miestnosti.
Tí, ktorí nechcú zbytočne
plytvať energiou, sa riadia
hodnotou Uw
Malé „w“, ale obrovský rozdiel:
Úplnú a serióznu informáciu o
tom, ako účinne dokáže vaše
strešné okno šetriť energiu bez
ďalších stavebných prvkov, dáva
jedine hodnota Uw (w = window/
okno). Len táto hodnota totiž
vyjadruje tepelnú stratu celého
okna. Čím je nižšie, tým lepšie.
Často udávané hodnoty Ug (g =
glass/sklo) alebo Uf (f = frame/
rám) sa totiž vzťahujú len na časť
okna. U okien Roto Designo
zarobíte na celej čiare z priam
vzorovo nízkych hodnôt Uw,
ktoré v plnom rozsahu spĺňajú
alebo dokonca ešte prekonávajú
rámcové podmienky stanovené v príslušných normách.
Stručne povedané: pokiaľ ide o
úsporu nákladov na energiu a
vykurovanie, môžete sa na Roto
spoľahnúť.
* Cez 90% našich výrobkov.
vaným
zatepľovacím blokom
Wärmedämmblock
Tabuľka rozmerov
Kompletný zoznam rozmerov strešných okien Roto
Šírka (mm)
780
WDF 73.
WDF 43.
WDF 84.
WDF 6..
WDA 31.
WDF R8.
WDF R6.
WDA
R3.*
WDF 73.
WDF 84.
WDF 6..
WDF R8.
WDF R6.
740
940
1140
1340
WDF 6..
WDF R6.
WDF 6..
WDF R6.
WDF 6..
WDF R6.
WDF 6..
WDF R6.
WDF 73.
WDF 84.
WDF R8.
WDF R6.
WDF 73.
WDF 43.
WDF 84.
WDF 6..
WDA 31.
WDF R8.
WDF R6.
WDF 73.
WDF 6..
WDF R6.
WDF 73.
WDF 6..
WDF R6.
WDF 73.
WDF 84.
WDF 6..
WDF R8.
WDF R6.
WDF 73.
WDF 43.
WDF 84.
WDF 6..
WDF R8
WDF R6.
WDF 73.
WDF 43.
WDF 84.
WDF 6..
WDF R8.
WDF R6.
WDF 73.
WDF 43.
WDF 84.
WDF 6..
WDF R8.
WDF R6.
WDF 73.
WDF 43.
WDF 84.
WDF 6..
WRA 518
WDF R8.
WDF R6.
WRA R5.
WDA R3.*
WDF 73.
WDF 43.
WDF 84.
WDF 6..
WSA 84.
WDF R8.
WDF R6.
WSA R8.
WDF 73.
WDF 43.
WDF 84.
WDF 6..
WDF R8.
WDF R6.
WRA R5.
WDF 73.
WDF 43.
WDF 84.
WDF 6..
WSA 84.
WRA 51.
WDF R8.
WDF R6.
WRA R5.
WSA R8.
WDF 73.
WDF 73.
WDF 84.
WDF 6..
WDF R8.
WDF R6.
WDF 84.
WDF 6..
WDF R8.
WDF R6.
WDF 84.
WDF R8.
WDF
R8.*
WDF R8.*
WDF R8.*
VÝSUVNO
VÝKLOPNO/
KÝVNE
KÝVNE
WDF 73.
*len v plastovom
vyhotovení
WDF 73.
WDF 84.
WDF 6..
WDF R8.
WDF R6.
600
600
1400
WDF 73.
WDF 84.
WDF 6..
WRA 51.
WDF R8.
WDF R6.
WRA R5.
1600
WDF 73.
WDF 43.
WDF 84.
WDF 6..
WDF R8.
WDF R6.
980
650
1180
540
1800
Výška (mm)
mm
KÝVNE
WDF 43.
KÝVNE NA ELEK-
TEPELNO-IZOLAČ- OKNO PRE OD-
BEZPEČNOSTNÝ
TRICKÝ POHON
NÝ VÝLEZ
VOD DYMU
ÚNIKOVÝ VÝLEZ
WDA 31.
WRA 51.
WSA 84.
WDA R3.*
WRA R5.
WSA R8.
WDF 43.
WDT 43.
WDF 84.
WDF 6..
WDT 6..
WDF R8.
WDF R6.
WDT R6.
odpovedá rozmerom rovnakého typu okna WDF:
43. alebo 6..alebo R6.
Úvodné slovo
Vážení partneri spoločnosti
Roto,
na dizajn, pohodlie a jednoduchosť
montáže.
„Šetriť energiu, získavať energiu
a zvyšovať pohodlie pod šikmou
strechou“ – to je zásada, ktorú
sme si napísali na našu pomyselnú
firemnú zástavu. Určite ste sa s ňou
už v nejakej podobe stretli a tiež v
našom aktuálnom Katalógu a cenníku 2010 hrá téma znižovania energetickej náročnosti hlavnú úlohu.
Náskok na celej čiare
Nepopieram, že sme trochu hrdí
na to, že sa naše okno Designo
R8 – svetová jednotka v hodnote
UW (0,84 W/m2K) v segmente výklopných/kývnych okien – stretlo na
trhu s takou veľkou odozvou. To by
ale nebolo Roto, keby sme boli spokojní s tým, čo sme dosiahli. Naším
cieľom je teraz stať sa absolutnou
jednotkou v znižovaní energetickej
náročnosti a zvyšovaní pohodlia bez
kompromisov. Preto sme sa rozhodli nahradiť úspešný produktový rad
okien 8 a 6 novou generáciou – radom Designo.
Úžitok z výrobkov, ktorý
zákazník zažije
Sami veľmi dobre vieme, že papier
toho znesie veľa. My v spoločnosti
Roto sa ale radšej nechávame pomeriavať podľa činov a preukázateľných faktov. Už nejakú dobu investujeme nemálo času a energie do
portfólia výrobkov, ktoré v mimoriadne vysokej miere spĺňajú aktuálne požiadavky trhu na nízkoenergetické výrobky s dlhou životnosťou
a zároveň i tie najprísnejšie nároky
Roto ukazuje cestu
Pred vami leží Katalóg a cenník
2010, ktorý práve opustil tlačiareň.
Zažite celkom novú generáciu strešných okien „made in Germany“*,
ktorá vyjadruje prísľub našej značky,
ktorý dávame zákazníkom, ako doposiaľ žiadny iný rad výrobkov. Náskok na celej čiare – to je náš cieľ. K
požiadavkám, ktoré chceme splniť,
patria skutočné novinky v dizajne
a funkčnosti a v znižovaní energetickej náročnosti. A našou hlavnou
úlohou je vytvárať dlhodobú špičkovú kvalitu, ktorú môžu naši zákazníci sami zažiť.
Výsledok:
Roto Designo – dômyselnejšie
okná.
váš
Erich Rosenkranz
člen predstavenstva
Dach- und Solartechnologie
Obsah
Strešné okná
Jednoduchý systém objednávok
Basic, Standard – kývne okná
Top – výsuvno-kývne okno
RotoTronic 4.. – kývne okno na elektrický pohon
Designo R6 – nízkoenergetické kývne okno
Designo R8 – nízkoenergetické výklopné/kývne okno
RotoTronic R6 – nízkoenergetické kývne okno na elektrický pohon
Standard Plus, Premium – kývne a výklopné/kývne
okno
7
8-9
10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
WSA – bezpečnostný výlez
WDA – tepelno-izolačný strešný výlez, WDL – svetlík
WFA – fasádne napojenie
WRA – strešné okno pre odvod dymu a tepla
22
23
24
25
EDR – lemovanie pre strešné okná a zostavy vedľa
seba
EDR – lemovanie pre strešné okná v zostave nad
sebou
EFA – lemovanie pre fasádne napojenie
EDR ZW – zostava strešných okien bez stredovej
krokvy
EBR FLD – zdvihový rám pre strešné okná na plochú
strechu
26-27
Príslušenstvo okien
Jednoduchý systém objednávok
ZRS, ZRE, ZRV, ZJA, ZFA – vnútorné rolety a žalúzie
ZRO, ZMA, ZAR – vonkajšie rolety
ZRI – sieť proti hmyzu
ZIN – vnútorné ostenie
ZEL – elektrické príslušenstvo
33
34-37
38
39
39
40-41
Solárne systémy
Solárne termické systémy
Solárne fotovoltaické systémy
42
43
Technické informácie
Technické parametre okien produktového radu 4 a 7
Technické parametre okien Designo
Technické parametre okien produktového radu 6 a 8
Rozmery a veľkosť plôch
Praktické odporúčania
Záruka Roto
44-45
46-47
48-49
50-53
54
55
Lemovanie
20-21
28-29
28-29
30
31
Katalóg a cenník 2010
3
Vyberte si okno podľa účelu a predstáv
Strešné okna radu 4 a 7
WDF 439T BASIC,
WDF 435 STANDARD
– kývne okno
kľučka na spodnej hrane krídla
bezpečnostná umývacia poloha
štrbinová ventilácia
v plastovom i drevenom vyhoto veníe
WDF 735 TOP
– výsuvno-kývne okno
os otáčania v hornej tretine rámu
voľný prístup k oknu, krídlo
nezasahuje do interiéru
kľučka na spodnej hrane krídla
bezpečnostná umývacia poloha
štrbinová ventilácia
WDT 438 RotoTronic
– kývne okno na elektrický pohon
elektricky ovládané strešné okno
integrovaná pohonná a riadiaca
jednotka „Plug & Play“
dažďový senzor súčasťou dodávky
integrované ovládače k ostatnému
príslušenstvu (230V/24V)
Pozn.: Strešné okná radu 4 a 7 sú kombinovateľné len medzi sebou.
Tepelné parametre - dvojsklo
Uokna = 1,3 W/m2K
Uokna = 1,5 W/m2K (bez WD)
Uskla = 1,1 W/m2K
Kompletný prehľad typov zasklenia vrátane parametrov na str. 44, 45.
DREVENÝ PROFIL
 lepený
 bezfarebný lak
 len do miestností
s nízkou relatívnou
vlhkosťou, tepel ným zdrojom pod
oknom a správnym
tvarom ostenia
PLASTOVÝ PROFIL
 bezúdržbový profil
 vhodný do všet kých priestorov,
predovšetkým
do miestností so
zvýšenou vlh kosťou (spálňa,
detské izby,
kúpeľne ap.)
 Roto garantuje
15 ročnú záruku na
prasknutie profilu
PLASTOVÝ PROFIL
-ZLATÝ DUB
 teplý farebný tón
dáva oknu príjem ný dojem drevené ho masívu
 len v produktovom
rade 73.
 Roto garantuje
15 ročnú záruku na
prasknutie profilu
 označenie produktu:
WDF 735 K GO WD
4
Katalóg a cenník 2010
Zatepľovací blok
WD
Strešné okná so zatepľovacím
blokom ponúkajú o 15% lepšie
izolačné parametre.
Dokonalé zateplenie
Strešné okná Roto WD sa dodávajú
s integrovaným zatepľovacím blokom, ktorý zabezpečuje výnimočné
tepelno-izolačné vlastnosti. WD
znižuje až o 30% tepelné straty na
ráme okna. Je zárukou kvalitne
realizovaného zateplenia celého
strešného okna. Výsledkom je nízka
energetická náročnost a zníženie
ekologickej záťaže. Jednoduchosť
a rýchlosť montáže znamená ďalšiu
finančnú výhodu.
Vyberte si okno podľa účelu a predstáv
Designo R6 a R8 - strešné okná budúcnosti
WDF Designo R6
– kývne nízkoenergetické okno
originálne celoobvodové kovanie
kľučka na spodnej hrane krídla
bezpečnostná umývacia poloha
dvojpolohová štrbinová ventilácia
WDF Designo R8 – výklopné/
kývne nízkoenergetické okno
originálne celoobvodové kovanie
os otáčania v hornej časti rámu
voľný prístup k oknu, krídlo neza sahuje do interiéru
kľučka na spodnej hrane krídla
bezpečnostná umývacia poloha
dvojpolohová štrbinová ventilácia
Pozn.: Strešné okná radu R6 a R8 sú kombinovateľné len medzi sebou.
Tepelné parametre - dvojsklo
Uokna = 1,2 W/m2K
Uskla = 1,0 W/m2K
WDT Designo R6 – kývne
nízkoenergetické okno na
elektrický pohon
elektricky ovládané kývne strešné
okno
integrovaná pohonná a riadiaca
jednotka „Plug & Play“
dažďový senzor súčasťou
dodávky
integrované ovládače k ostat nému príslušenstvu (230V/24V)
Tepelné parametre - trojsklo
Uokna - plast = 0,82 W/m2K
Uokna - dřevo = 0,84 W/m2K
Uskla = 0,5 W/m2K
Kompletný prehľad typov zasklenia vrátanie parametrov na str. 46, 47.
DREVENÝ PROFIL
 lepený
 bezfarebný lak
 len v miestnos tiach s nízkou
relatívnou
vlhkosťou, tepel ným zdrojom pod
oknom a správnym
tvarom ostenia
PLASTOVÝ PROFIL
 bezúdržbový profil
 vhodný do
všetkých priesto rov, zvlášť do
miestností so
zvýšenou vlh kosťou (spálne,
detské izby,
kúpeľne, ap.)
 Roto garantuje
15 ročnú záruku na
prasknutie profilu
Stavebné hodnoty
Perfektný vzhľad nie je všetko. Pod
atraktívnym obalom sa u plastových
okien nachádza komorový profil
s vynikajúcou stabilitou a vylepšeným priebehom teplotných kriviek
(izoterm). Oceľová výztuž je posunutá smerom von tak, aby sa
Roto – sme prví v sériovej výrobeRoto
strešných
zabudo– die okien
Erstensomit
vaným
zatepľovacím
blokom
serienmäßig
eingebautem
Wärmedämmblock
minimalizoval negatívny dopad na
hodnotu súčiniteľa priestupu tepla
Uw. O ďalšie sa postará dvojdielny
zatepľovací golier pro vaše strešné
okno. Sériovo vyrábané nájdete len
v Roto.
Katalóg a cenník 2010
5
Jednoduchý systém objednávok
Príklad 1:
Príklad 2:
Strešné okno
Lemovanie
Takto si objednáte Top - výsuvnokývne strešné okno s izolačným
dvojsklom Alpine Start, so zatepľovacím blokom, hliníkovým oplechovaním veľkosti 540/780 mm:
WDF 735 K WD AL 5/7 = zadanie
Takto si objednáte
zodpovedajúce lemovanie:
EDR WD 1x1 ZIE AL 5/7
objednávky
= z adanie
objednávky
WDF 735 K WD AL 5/7 = značenie strešných okien:
WDF = strešné okno
WDT = elektricky ovládané strešné okno
WSA = b
ezpečnostný výlez
WDA = strešný výlez
WRA = okno na odvetranie dymu
WFA = f asádne napojenie
WDL = s trešný svetlík
EDR WD 1x1 ZIE AL 5/7 = značenie lemovania:
EDR = lemovanie
EFA = lemovanie fasádneho napojenia
EBR = lemování se zdvihovým rámem na plochou střechu
WDF 735 K WD AL 5/7 = značenie typových rád/spôsobov
otvárania:
R6../6../4.. = kývne okno
7..
= výsuvno-kývne okno
R8../8..
= výklopné/kývne okno
EDR WD 1x1 ZIE AL 5/7 = zostavy lemovaní:
1x1 = lemovanie pre jedno okno
1x2 = lemovanie pre dvojicu okien nad sebou
2x1 = lemovanie pre dvojicu okien vedľa seba
2x2 = lemovanie pre zostavu štvorica okien a pod.
1. číslo= počet okien vedľa seba v zostave
2. číslo= počet okien nad sebou v zostave
WDF 735 K WD AL 5/7 = značenie typu zasklenia:
5..
= izolačné dvojsklo Alpine Start
ďalšie typy zasklenia na str. 6/7 alebo na str. 44-49
WDF 735 K WD AL 5/7 = materiál okna:
H
= drevený profil
K
= plastový profil
K GO = plastový profil s dekorem zlatého dubu
WDF 735 K WD AL 5/7 = zatepľovací blok:
WD = s predmontovaným zatepľovacím blokom
WDF 735 K WD AL 5/7 = materiál oplechovanie:
AL = hliník (RAL 8019) - pre okná radu: WDF 4, 7, 6, 8, WDL 217, WDA 3, WRA 5, WFA 1
= hliník (Antracit Metallic) - pre všetky rady okien Designo
CU = meď
TZ = titánzinok (lesklo valcovaný) - pre okná radu: WDF 4, 7, 6, 8, WDA 3, WRA 5
TV = titánzinok (predzvetralý) - pre všetky rady okien Designo (na ďalších stranách označovaný "TZ")
RAL = ľubovoľný odtieň podľa vzorníku farieb RAL (hliník)
WDF 735 K WD AL 5/7 = veľ kosť:
5/7 =v
onkajší rozmer strešného okna
540 (š) x 780 (v) mm
EDR WD 1x1 ZIE AL 5/7 = zateplenie:
WD = lemovanie k oknám so zatepľovacím blokom
– = lemovanie k oknám, bez zatepľovacieho bloku
EDR WD 1x1 ZIE AL 5/7 = typ strešnej krytiny:
ZIE = profilovaná krytina (škridľa, vlnité desky), do 4,5 cm výšky vlny
SDS = plochá krytina (eternit, šindeľ, bobrovka, tegalit)
(lemovanie s priebežnými bočnými dielmi)
HZI = profilovaná krytina (škridľa, vlnité dosky) nad 4,5 cm výšky vlny
EDR WD 1x1 ZIE AL 5/7 = materiál:
AL = hliník (RAL 8019) - pre okná radu: WDF 4, 7, 6, 8, WDL 217,
WDA 3, WRA 5, WFA 1
= hliník (Antracit Metallic) - pre všetky rady okien Designo
CU = meď
TZ = titánzinok (lesklo valcovaný) - pre okná radu: WDF 4, 7, 6, 8,
WDA 3, WRA 5
TV = titánzinok (predzvetralý) - pre všetky rady okien Designo
(na ďalších stranách označovaný "TZ")
RAL = ľubovoľný odtieň podľa vzorníku farieb RAL (hliník)
EDR WD 1x1 ZIE AL 5/7 = veľ kosť:
5/7 = vonkajší rozmer strešného okna
540 (š) x 780 (v) mm
Na čo sa môžete spoľahnúť
15 rokov záruka
Roto povyšuje dôveru na princíp!
Kvalita a spoľahlivosť je vždy na prvom mieste!
Z toho dôvodu poskytujeme 15 rokov záruku:
- na odolnosť vonkajšieho skla proti krupobitiu
(okrem modelov Basic)
- na odolnosť plastových profilov proti prasknuti
alebo prerazeniu
- na funkčnosť kovania Roto
Viac v záručných podmienkach na str. 55.
Katalóg a cenník 2010
7
Strešné okná
Basic, Standard – kývne strešné okná
Strešné okná s „klasickým“ kývnym
systémom otvárania slúžia veľa rokov ako prostriedok na presvetlenie
a vetranie miestností. Je to variant
funkčne a cenovo prijateľný najmä
pre miestnosti s vysokou podmurovkou, kde strešné okná neumožňujú výhľad.
V priestoroch s vyššou vlhkosťou,
ako sú spálne, kúpeľne, kuchyne
a toalety, nájde kývne okno uplatnenie predovšetkým v plastovom vyhotovení. Medzi výrazné kvality
patrí úplná odolnosť proti vlhkosti
a povrch bez nárokov na údržbu.
Praktická štrbinová ventilácia zabezpečuje výmenu vzduchu v miestnosti. Materiál je 100% recyklovateľný.
Plastové vyhotovenie
Označenie rozmeru
Rozmer (cm)
Plocha presklenia (m2)
5/7
5/9
6/11
6/14
7/9
7/11
7/14
7/16
9/11
9/14
54/78
54/98
65/118
65/140
74/98
74/118
74/140
74/160
94/118
94/140
11/11
11/14
0,24
0,31
0,50
0,61
0,48
0,59
0,72
0,84
0,80
0,97
1,00
1,22
145
172,55
215
255,85
243
289,75
251
298,69
279
332,59
159
189,21
226
268,94
255
303,32
262
311,78
291
346,16
185
220,15
244
290,36
276
328,53
280
333,20
312
371,37
-
181
215,39
239
284,41
270
321,61
275
327,25
306
364,45
199
236,81
251
298,69
283
336,98
287
341,53
319
379,82
219
260,61
266
316,54
300
357,34
302
359,38
336
400,18
-
217
258,23
268
318,92
302
359,83
304
361,76
338
402,67
241
286,79
281
334,39
318
378,53
317
377,23
354
421,37
239
284,41
280
333,20
317
377,01
316
376,04
353
419,85
263
312,97
295
351,05
333
396,68
331
393,89
369
439,52
280
333,20
331
393,89
316
376,04
367
436,73
303
360,57
359
427,21
339
403,41
395
470,05
-
297
353,43
351
417,69
333
396,27
387
460,53
311
370,09
368
437,92
347
412,93
404
480,76
330
392,70
390
464,10
366
435,54
426
506,94
-
332
395,08
393
467,67
368
437,92
429
510,51
349
415,31
414
492,66
385
458,15
450
535,50
348
414,12
412
490,28
384
456,96
448
533,12
366
435,54
433
515,27
402
478,38
469
558,11
114/118 114/140
Oplechovanie Hliník
WDF 439T K AL
WDF 435 K AL
WDF 438 K AL
WDF 435 K WD AL
WDF 438 K WD AL
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
Oplechovanie Meď/Titánzinok
WDF 435 K CU/TZ
bez DPH
s DPH
bez DPH
WDF 438 K CU/TZ
s DPH
WDF 435 K WD CU/TZ bez DPH
s DPH
WDF 438 K WD CU/TZ bez DPH
s DPH
267
317,73
317
377,23
303
360,57
353
420,07
Ceny strešných okien vo vyhotovení RAL oznámime na požiadanie.
Strešné okná a lemovanie vo vyhotovení CU, TZ, TV a lakované vo farbách RAL sa nedajú vrátiť späť!
8
Katalóg a cenník 2010
Kývne okná radu 4
Prednosti Roto
vhodné na vetranie a presvetlenie
miestností, pre okná umiestnené
vysoko nad podlahou – s nadmu rovkou nad 1 m
kľučka na spodnej hrane krídla pre
pohodlné ovládanie
bezpečnostná umývacia poloha,
štrbinová ventilácia
vyhotovenie plastové aj drevené
variant s predmontovaným
zatepľovacím blokom WD
ponúkame aj kývne okno na elek trický pohon – RotoTronic
(viď str. 12-13)
Drevené vyhotovenie
Označenie rozmeru
Rozmer (cm)
Plocha presklenia (m2)
5/7
5/9
6/11
6/14
7/9
7/11
7/14
7/16
9/11
9/14
54/78
54/98
65/118
65/140
74/98
74/118
74/140
74/160
94/118
94/140
11/11
11/14
0,24
0,31
0,50
0,61
0,48
0,59
0,72
0,84
0,80
0,97
1,00
1,22
149
177,31
172
204,68
198
235,96
208
247,52
234
278,80
163
193,97
188
223,72
217
257,95
224
266,56
253
300,79
186
221,34
216
257,04
249
296,01
252
299,88
285
338,85
-
182
216,58
212
252,28
243
289,66
248
295,12
279
332,50
199
236,81
231
274,89
265
315,88
267
317,73
301
358,72
217
258,23
252
299,88
290
345,20
288
342,72
326
388,04
-
216
257,04
251
298,69
289
343,37
287
341,53
325
386,21
237
282,03
275
327,25
317
376,77
311
370,09
353
419,61
236
280,84
274
326,06
315
374,38
310
368,90
351
417,22
258
307,02
299
355,81
344
409,76
335
398,65
380
452,60
207
246,73
238
283,22
243
289,57
274
520,60
238
283,14
274
326,06
274
325,98
310
589,00
-
233
277,07
268
318,92
269
319,91
304
577,60
254
302,15
292
347,48
290
344,99
328
623,20
277
330,19
319
379,61
313
373,03
355
674,50
-
276
328,44
317
377,23
312
371,28
353
670,70
303
360,39
348
414,12
339
403,23
384
729,60
301
358,10
346
411,74
337
400,94
382
725,80
329
391,94
379
451,01
365
434,78
415
788,50
114/118 114/140
Oplechovanie Hliník
WDF 439T H AL
WDF 435 H AL
WDF 438 H AL
WDF 435 H WD AL
WDF 438 H WD AL
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
Oplechovanie Meď/Titánzinok
WDF 435 H CU/TZ
bez DPH
s DPH
bez DPH
WDF 438 H CU/TZ
s DPH
WDF 435 H WD CU/TZ bez DPH
s DPH
WDF 438 H WD CU/TZ bez DPH
s DPH
190
225,70
218
259,42
226
268,54
254
482,60
Ceny strešných okien vo vyhotovení RAL oznámime na požiadanie.
Strešné okná a lemovanie vo vyhotovení CU, TZ, TV a lakované vo farbách RAL sa nedajú vrátiť späť!
Katalóg a cenník 2010
9
Strešné okná
Top - výsuvno-kývne strešné okná
Unikátne kovanie posúva rovinu
otáčania otvoreného krídla do hornej tretiny okenného rámu a súčasne vysúva os otáčania smerom von
z miestnosti. Krídlo tak nezasahuje
do vnútorného priestoru.
Výsledkom je celkom voľný prístup
k oknu a neobmedzený pohyb
v jeho okolí. Pohodlie zaručuje predovšetkým sympatický spôsob
otvárania, zabezpečená poloha
štrbinovej ventilácie, komfortná
umývacia poloha a bezpečnostné
uzatváranie. Kľučka pre ovládanie
je umiestnená v spodnej časti
krídla a všetky funkcie sa ovládajú
jednoducho jednou rukou.
Plastové vyhotovenie
Označenie rozmeru
Rozmer (cm)
Plocha presklenia (m2)
5/7
5/9
6/11
6/14
7/9
7/11
7/14
7/16
9/11
9/14
54/78
54/98
65/118
65/140
74/98
74/118
74/140
74/160
94/118
94/140
11/11
11/14
0,24
0,31
0,50
0,61
0,48
0,59
0,72
0,84
0,80
0,97
1,00
1,22
242
287,98
255
303,56
278
330,82
291
346,40
256
304,64
270
320,79
292
347,48
306
363,63
280
333,20
295
351,25
316
376,04
331
394,09
303
360,57
319
379,78
339
403,41
355
422,62
283
336,77
299
355,23
319
379,61
335
398,07
300
357,00
316
375,79
336
399,84
352
418,63
320
380,80
337
401,50
356
423,64
373
444,34
358
426,02
377
449,18
394
468,86
413
492,02
330
392,70
348
413,83
366
435,54
384
456,67
355
422,45
374
445,19
391
465,29
410
488,03
368
437,92
387
461,00
404
480,76
423
503,84
401
477,19
422
502,26
437
520,03
458
545,10
307
365,34
323
384,94
343
408,18
359
427,78
336
400,03
354
421,49
372
442,87
390
464,33
363
432,52
383
455,73
399
475,36
419
498,57
340
404,57
358
426,28
376
447,41
394
469,12
360
427,99
379
450,95
396
470,83
415
493,79
384
457,26
405
481,80
420
500,10
441
524,64
430
511,70
453
539,07
466
554,54
489
581,91
396
471,31
417
496,60
432
514,15
453
539,44
426
507,03
449
534,23
462
549,87
485
577,07
441
525,03
465
553,20
477
567,87
501
596,04
481
572,01
506
602,71
517
614,85
542
645,55
362
430,78
382
454,58
388
461,72
412
490,28
366
435,54
385
458,15
384
456,96
410
487,90
408
485,52
438
521,22
452
537,88
481
572,39
419
498,61
454
540,26
448
533,12
492
585,48
462
549,78
509
605,71
500
595,00
552
656,88
114/118 114/140
Oplechovanie Hliník
WDF 735 K AL
WDF 738 K AL
WDF 735 K WD AL
WDF 738 K WD AL
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
Oplechovanie Meď/Titánzinok
WDF 735 K CU/TZ
bez DPH
s DPH
bez DPH
WDF 738 K CU/TZ
s DPH
WDF 735 K WD CU/TZ bez DPH
s DPH
WDF 738 K WD CU/TZ bez DPH
s DPH
291
345,73
306
364,28
327
388,57
342
407,12
Vyhotovenie Golden Oak / Zlatý dub
WDF 735 K GO WD AL bez DPH
s DPH
WDF 738 K GO WD AL bez DPH
s DPH
318
378,42
330
392,70
334
397,46
346
411,74
Kompletný rozmerový rad nájdete na vnútornej strane obálky, ceny na vyžiadanie.
Ceny strešných okien vo vyhotovení RAL oznámime na požiadanie.
Strešné okná a lemovanie vo vyhotovení CU, TZ, TV a lakované vo farbách RAL sa nedajú vrátiť späť!
10
Katalóg a cenník 2010
Výsuvno-kývne okná radu 7
Prednosti Roto:
vhodné ako okná umiestnené
nižšie nad podlahou
os otáčania v hornej tretine rámu
voľný prístup k oknu, okenné
krídlo nezasahuje do interiéru
kľučka na spodnej hrane krídla pre
pohodlné ovládanie
bezpečnostná umývacia poloha,
štrbinová ventilácia
možný je variant
s predmontovaným zatepľovacím
blokom WD
Drevené vyhotovenie
Označenie rozmeru
Rozmer (cm)
Plocha presklenia (m2)
5/7
5/9
6/11
6/14
7/9
7/11
7/14
7/16
9/11
9/14
54/78
54/98
65/118
65/140
74/98
74/118
74/140
74/160
94/118
94/140
11/11
11/14
0,24
0,31
0,50
0,61
0,48
0,59
0,72
0,84
0,80
0,97
1,00
1,22
210
249,90
222
263,59
246
292,74
258
306,43
229
272,51
241
287,11
265
315,35
277
329,95
265
315,35
280
332,74
301
358,19
316
375,58
290
345,10
305
363,33
326
387,94
341
406,17
255
303,45
269
319,89
291
346,29
305
362,73
271
322,49
286
339,81
307
365,33
322
382,65
290
345,10
306
364,23
326
387,94
342
407,07
314
373,66
331
394,04
350
416,50
367
436,88
321
381,99
338
401,88
357
424,83
374
444,72
352
418,88
371
441,85
388
461,72
407
484,69
350
416,50
368
438,25
386
459,34
404
481,09
387
460,53
408
485,81
423
503,37
444
528,65
275
326,99
290
344,54
311
369,83
326
387,38
318
378,95
336
399,29
354
421,79
372
442,13
348
413,79
366
435,99
384
456,63
402
478,83
306
364,31
323
383,86
342
407,15
359
426,70
325
387,00
343
407,77
361
429,84
379
450,61
349
414,81
367
437,07
385
457,65
403
479,91
377
448,77
397
472,85
413
491,61
433
515,69
385
457,70
405
482,26
421
500,54
441
525,10
423
503,22
446
530,22
459
546,06
482
573,06
419
499,12
442
525,90
455
541,96
478
568,74
465
553,28
490
582,97
501
596,12
526
625,81
114/118 114/140
Oplechovanie Hliník
WDF 735 H AL
WDF 738 H AL
WDF 735 H WD AL
WDF 738 H WD AL
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
Oplechovanie Meď/Titánzinok
WDF 735 H CU/TZ
bez DPH
s DPH
bez DPH
WDF 738 H CU/TZ
s DPH
WDF 735 H WD CU/TZ bez DPH
s DPH
WDF 738 H WD CU/TZ bez DPH
s DPH
252
300,20
266
316,31
288
343,04
302
359,15
Kompletný rozmerový rad nájdete na vnútornej strane obálky, ceny na vyžiadanie.
Ceny strešných okien vo vyhotovení RAL oznámime na požiadanie.
Strešné okná a lemovanie vo vyhotovení CU, TZ, TV a lakované vo farbách RAL sa nedajú vrátiť späť!
Katalóg a cenník 2010
11
Strešné okná
RotoTronic 4.. - kývne okná na elektrický pohon
Elektricky ovládané strešné okno
RotoTronic 4.. uspokojí najvyššie
nároky na pohodlnú manipuláciu
v každodennom živote. Elektrotechnika je integrovaná priamo do strešného okna (systém Plug & Play).
Všetky funkcie okna sú riadené
prepínačom (vyhotovenie E), alebo
na želanie diaľkovým ovládačom
(vyhotovenie EF - rádiový prijímač
je zabudovaný v riadiacej jednotke).
Plastové vyhotovenie
Označenie rozmeru
Rozmer (cm)
Plocha presklenia (m2)
5/7
5/9
6/11
6/14
7/9
7/11
7/14
7/16
9/11
9/14
54/78
54/98
65/118
65/140
74/98
74/118
74/140
74/160
94/118
94/140
11/11
11/14
0,24
0,31
0,50
0,61
0,48
0,59
0,72
0,84
0,80
0,97
1,00
1,22
515
612,85
546
649,74
551
655,69
582
692,58
529
629,51
560
666,40
565
672,35
596
709,24
567
674,73
598
711,62
603
717,57
634
754,46
-
554
659,26
585
696,15
590
702,10
621
738,99
577
686,63
608
723,52
613
729,47
644
766,36
603
717,57
634
754,46
639
760,41
670
797,30
-
605
719,95
636
756,84
641
762,79
672
799,68
629
748,51
660
785,40
665
791,35
696
828,24
632
752,08
663
788,97
668
794,92
699
831,81
658
783,02
689
819,91
694
825,86
725
862,75
581
691,87
612
728,76
617
734,71
648
771,60
624
742,48
655
779,37
660
785,32
691
822,21
-
609
724,56
640
761,45
645
767,40
676
804,29
635
755,55
666
792,44
671
798,39
702
835,28
663
789,46
694
826,35
699
832,30
730
869,19
-
666
792,24
697
829,13
702
835,08
733
871,97
691
822,88
722
859,77
727
865,72
758
902,61
695
827,11
726
864,00
731
869,95
762
906,84
724
861,38
755
898,27
760
904,22
791
941,11
114/118 114/140
Oplechovanie Hliník
WDT 438 K AL E
bez DPH
s DPH
bez DPH
WDT 438 K AL EF
s DPH
WDT 438 K WD AL E bez DPH
s DPH
WDT 438 K WD AL EF bez DPH
s DPH
Oplechovanie Meď/Titánzinok
WDT 438 K CU/TZ E
bez DPH
s DPH
WDT 438 K CU/TZ EF bez DPH
s DPH
WDT 438 K WD CU/TZ E bez DPH
s DPH
WDT 438 K WD CU/TZ EF bez DPH
s DPH
567
674,31
598
711,20
603
717,15
634
754,04
Pozn.: vyhotovenie E - ovládanie na stenový prepínač / vyhotovenie EF - diaľkové ovládanie, zabudovaný rádiový prijímač (diaľkový ovládač
nutné zakúpiť zvlášť )
Ceny strešných okien vo vyhotovení RAL oznámime na požiadanie.
Strešné okná a lemovanie vo vyhotovení CU, TZ, TV a lakované vo farbách RAL sa nedajú vrátiť späť!
12
Katalóg a cenník 2010
Kývne okná na elektrický pohon radu 4
RotoTronic disponuje zabudovaným
motorovým pohonom a riadiacou
jednotkou na automatické otváranie
a zatváranie. Dažďový senzor dodávaný spoločne s oknom je pripevnený na vonkajšom oplechovaní okna
a zabezpečuje bezpečné automatické zatvorenie okna, keď začne
pršať. K riadiacej jednotke je možné
pripojiť aj vonkajšie elektrické žalúzie, rolety, alebo vnútorné tieniace
prvky. Potrebný otvor pre vedenie
káblov je pripravený.
Drevené vyhotovenie
Označenie rozmeru
Rozmer (cm)
Plocha presklenia (m2)
5/7
5/9
6/11
6/14
7/9
7/11
7/14
7/16
9/11
9/14
54/78
54/98
65/118
65/140
74/98
74/118
74/140
74/160
94/118
94/140
11/11
11/14
0,24
0,31
0,50
0,61
0,48
0,59
0,72
0,84
0,80
0,97
1,00
1,22
470
559,30
501
596,19
506
602,14
537
639,03
488
580,72
519
617,61
524
623,56
555
660,45
520
618,80
551
655,69
556
661,64
587
698,53
-
514
611,66
545
648,55
550
654,50
581
691,39
537
639,03
568
675,92
573
681,87
604
718,76
558
664,02
589
700,91
594
706,86
625
743,75
-
557
662,83
588
699,72
593
705,67
624
742,56
587
698,53
618
735,42
623
741,37
654
778,26
584
694,96
615
731,85
620
737,80
651
774,69
618
735,42
649
772,31
654
778,26
685
815,15
537
638,63
568
675,52
573
681,47
604
718,36
572
680,75
603
717,64
608
723,59
639
760,48
-
566
673,08
597
709,97
602
715,92
633
752,81
591
703,40
622
740,29
627
746,24
658
783,13
614
730,54
645
767,43
650
773,38
681
810,27
-
613
729,20
644
766,09
649
772,04
680
808,93
646
768,28
677
805,17
682
811,12
713
848,01
643
765,00
674
801,89
679
807,84
710
844,73
679
808,46
710
845,35
715
851,30
746
888,19
114/118 114/140
Oplechovanie Hliník
WDT 438 H AL E
bez DPH
s DPH
bez DPH
WDT 438 H AL EF
s DPH
WDT 438 H WD AL E bez DPH
s DPH
WDT 438 H WD AL EF bez DPH
s DPH
Oplechovanie Meď/Titánzinok
WDT 438 H CU/TZ E
bez DPH
s DPH
WDT 438 H CU/TZ EF bez DPH
s DPH
WDT 438 H WD CU/TZ E bez DPH
s DPH
WDT 438 H WD CU/TZ EF bez DPH
s DPH
517
615,14
548
652,03
553
657,98
584
694,87
Pozn.: vyhotovenie E - ovládanie na stenový prepínač / vyhotovenie EF - diaľkové ovládanie, zabudovaný rádiový prijímač (diaľkový ovládač
nutné zakúpiť zvlášť )
Ceny strešných okien vo vyhotovení RAL oznámime na požiadanie.
Strešné okná a lemovanie vo vyhotovení CU, TZ, TV a lakované vo farbách RAL sa nedajú vrátiť späť!
Katalóg a cenník 2010
13
Strešné okná
Designo R6 - nízkoenergetické kývne strešné okná
Nízkoenergetické kývne strešné
okno Designo predstavuje úplne
novú generáciu energeticky úsporných strešných okien. Vďaka špičkovým hodnotám tepelno-technických vlastností, novému elegantnému dizajnu a ľahkej montáži stanovuje okno Designo nové meradlo
kvality.
Plastové vyhotovenie
Označenie rozmeru
Rozmer (cm)
Plocha presklenia (m2)
5/7
5/9
6/11
6/14
7/9
7/11
7/14
7/16
9/11
9/14
9/16
54/78
54/98
65/118
65/140
74/98
74/118
74/140
74/160
94/118
94/140
94/160
11/11
11/14
0,19
0,25
0,42
0,52
0,41
0,51
0,63
0,73
0,70
0,86
1,01
0,90
1,10
308
366,52
394
468,86
510
606,90
468
556,92
510
607,19
332
395,08
407
484,33
547
650,93
496
590,24
538
640,40
388
461,72
444
528,36
602
716,38
567
674,73
603
717,46
415
493,85
476
566,44
659
784,21
624
742,56
663
788,97
378
449,82
455
541,45
588
699,72
549
653,31
585
696,20
410
487,90
472
561,68
626
744,94
589
700,91
625
743,55
438
521,22
502
597,38
674
802,06
637
758,03
672
800,20
485
577,15
552
656,88
-
455
541,45
538
640,22
674
802,06
641
762,79
676
804,91
491
584,29
568
675,92
724
861,56
696
828,24
732
870,62
530
630,70
602
716,38
-
499
593,81
562
668,78
725
862,75
689
819,91
725
863,01
539
641,41
614
730,66
789
938,91
750
892,50
786
935,36
432
514,08
509
605,71
633
753,27
672
799,68
505
600,95
555
660,45
714
849,66
753
896,07
540
642,60
595
708,05
780
928,20
829
986,51
491
584,29
569
677,11
691
822,29
731
869,89
532
633,08
590
702,10
742
882,98
781
929,39
569
677,11
628
747,32
802
954,38
841
1 000,79
630
749,70
690
821,10
-
592
704,48
632
752,08
807
960,33
846
1 006,74
639
760,41
672
799,68
876
1 042,44
915
1 088,85
677
805,63
710
844,90
-
648
771,12
702
835,38
868
1 032,92
907
1 079,33
700
833,00
768
913,92
945
1 124,55
984
1 170,96
114/118 114/140
Oplechovanie Hliník
1*
1*
1*
1*
1
* WDF R65 K WD AL
dvojsklo
WDF R68A K WD AL
dvojsklo
WDF R66S K WD AL
dvojsklo
WDF R69E K WD AL
trojsklo
WDF R69A K WD AL
trojsklo
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
Oplechovanie Meď/Titánzinok
1*
1*
1*
1
* WDF R65 K WD CU/TZ
bez DPH
s DPH
WDF R68A K WD CU/TZ bez DPH
dvojsklo
s DPH
WDF R69E K WD CU/TZ bez DPH
trojsklo
s DPH
WDF R69A K WD CU/TZ bez DPH
trojsklo
s DPH
dvojsklo
400
476,00
493
586,67
597
710,43
637
758,03
Kompletný rozmerový rad nájdete na vnútornej strane obálky, ceny na vyžiadanie.
Oplechovanie TZ - titánzinok: dodávané pri oknách Designo v predzvetralom vyhotovení (na výrobnom štítku ozn.: TV)
Ceny strešných okien vo vyhotovení RAL oznámime na požiadanie.
Strešné okná a lemovanie vo vyhotovení CU, TZ, TV a lakované vo farbách RAL sa nedajú vrátiť späť!
14
Katalóg a cenník 2010
Nízkoenergetické kývne okná Designo R6
Prednosti Roto:
kľučka na spodnej hrane krídla pre
pohodlné ovládanie
celoobvodové kovanie so
4-bodovým centrálnym
zatváraním
nový elegantný dizajn
štandardne predmontovaný
dvojdielny zatepľovací blok
po obvode rámu
jednoduchá montáž
Uokna = 0,84 W/m2K*
Uskla = 0,5 W/m2K*
* pri zasklení trojsklom
Drevené vyhotovenie
Označenie rozmeru
Rozmer (cm)
Plocha presklenia (m2)
5/7
5/9
6/11
6/14
7/9
7/11
7/14
7/16
9/11
9/14
9/16
54/78
54/98
65/118
65/140
74/98
74/118
74/140
74/160
94/118
94/140
94/160
11/11
11/14
0,19
0,25
0,42
0,52
0,41
0,51
0,63
0,73
0,70
0,86
1,01
0,90
1,10
297
353,43
351
417,69
360
428,40
414
492,66
421
500,53
317
377,23
363
431,97
374
445,06
445
529,55
451
537,25
358
426,02
401
477,19
440
523,60
514
611,66
522
620,71
386
459,34
433
515,27
484
575,96
565
672,35
574
683,06
348
414,12
412
490,28
410
487,90
503
598,57
511
608,51
373
443,87
429
510,51
459
546,21
541
643,79
550
654,05
404
480,76
459
546,21
509
605,71
594
706,86
603
717,46
427
508,13
509
605,71
-
403
479,57
495
589,05
505
600,95
604
718,76
613
729,42
438
521,22
525
624,75
563
669,97
664
790,16
674
801,53
477
567,63
559
665,21
-
446
530,74
518
616,42
560
666,40
661
786,59
671
798,63
487
579,53
571
679,49
616
733,04
731
869,89
742
882,94
412
490,28
455
541,45
560
666,40
569
676,75
465
553,35
501
596,19
647
770,05
657
781,71
502
597,38
542
644,98
706
840,14
718
854,42
453
539,07
515
612,85
634
754,22
644
765,88
485
577,15
536
637,84
682
811,10
692
823,72
525
624,75
574
683,06
748
890,00
759
903,57
556
661,64
636
756,84
-
523
622,37
618
735,42
760
904,40
772
918,44
569
677,11
656
780,64
835
994,01
848
1 009,00
605
719,95
709
843,71
-
579
689,01
648
771,12
832
990,32
845
1 005,31
633
753,27
714
849,66
920
1 094,80
934
1 111,70
114/118 114/140
Oplechovanie Hliník
1*
1*
1*
1*
1
* WDF R65 H WD AL
dvojsklo
WDF R68A H WD AL
dvojsklo
WDF R66S H WD AL
dvojsklo
WDF R69E H WD AL
trojsklo
WDF R69A H WD AL
trojsklo
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
Oplechovanie Meď/Titánzinok
1*
1*
1*
1
* WDF R65 H WD CU/TZ bez DPH
dvojsklo
s DPH
WDF R68A H WD CU/TZ bez DPH
dvojsklo
s DPH
WDF R69E H WD CU/TZ bez DPH
trojsklo
s DPH
WDF R69A H WD CU/TZ bez DPH
trojsklo
s DPH
386
459,34
439
522,41
522
620,70
530
630,11
Kompletný rozmerový rad nájdete na vnútornej strane obálky, ceny na vyžiadanie.
oplechovanie TZ - titánzinok: dodávané pri oknách Designo v predzvetralom vyhotovení (na výrobnom štítku ozn.: TV)
Ceny strešných okien vo vyhotovení RAL oznámime na požiadanie.
Strešné okná a lemovanie vo vyhotovení CU, TZ, TV a lakované vo farbách RAL sa nedajú vrátiť späť!
Katalóg a cenník 2010
15
Strešné okná
Designo R8 - nízkoenergetické výklopné/kývne strešné okná
Designo – už názov hovorí za všetko. Plynulé línie, elegantné prechody bez viditeľných skrutiek – to je
skutočný dizajn. Vysoko hodnotné
lakovanie oplechovania vo farbe Antracit Metallic sa pohráva so slnečným svitom a harmonicky ladí
s modernými i staršími typmi strešných krytín. Nízka konštrukčná výška umožňuje optimálne začlenenie
do strechy, čo prispieva k zlepšeniu
povrchových teplôt a napomáha
úspore energie.
Plastové vyhotovenie
Označenie rozmeru
Rozmer (cm)
Plocha presklenia (m2)
5/7
5/9
6/11
6/14
7/9
7/11
7/14
7/16
9/11
9/14
9/16
54/78
54/98
65/118
65/140
74/98
74/118
74/140
74/160
94/118
94/140
94/160
11/11
11/14
0,19
0,25
0,42
0,52
0,41
0,51
0,63
0,73
0,70
0,86
1,01
0,90
1,10
355
422,45
430
511,70
567
674,73
484
575,96
519
617,61
680
809,20
367
436,73
445
529,55
608
723,52
518
616,42
554
659,26
730
868,70
410
487,90
430
511,70
669
796,11
585
696,15
621
738,99
803
955,57
467
555,73
489
581,91
732
871,08
682
811,58
722
859,18
878
1 044,82
405
481,95
424
504,56
653
777,07
585
696,15
621
738,99
784
932,96
449
534,31
471
560,49
695
827,05
628
747,32
664
790,16
834
992,46
485
577,15
508
604,52
749
891,31
679
808,01
715
850,85
899
1 069,81
521
619,99
545
648,55
827
984,13
867
1 031,73
-
489
581,91
512
609,28
749
891,31
727
865,13
762
906,78
899
1 069,81
521
619,99
545
648,55
804
956,76
758
902,02
794
944,86
965
1 148,35
555
660,45
580
690,20
934
1 111,46
973
1 157,87
-
539
641,41
565
672,35
805
957,95
758
902,02
794
944,86
966
1 149,54
571
679,49
598
711,62
877
1 043,63
826
982,94
861
1 024,59
1 052
1 251,88
459
546,21
556
661,64
656
780,76
695
827,41
513
610,47
537
639,03
741
881,55
780
928,20
584
694,96
612
728,28
830
987,58
869
1 034,23
506
602,14
531
631,89
741
881,55
780
928,20
561
667,59
588
699,72
795
945,57
834
992,22
607
722,33
635
755,65
859
1 022,57
899
1 069,22
651
774,69
682
811,58
919
1 093,02
958
1 139,66
611
727,09
640
761,60
919
1 093,97
959
1 140,62
651
774,69
682
811,58
959
1 141,09
998
1 187,74
693
824,67
736
875,84
1 034
1 230,22
1 073
1 276,87
674
802,06
706
840,14
960
1 142,04
999
1 188,69
714
849,66
748
890,12
1 045
1 243,31
1 084
1 289,96
114/118 114/140
Oplechovanie Hliník
1*
1*
1*
1*
1*
1
* WDF R85 K WD AL
dvojsklo
WDF R88A K WD AL
dvojsklo
WDF R86S K WD AL
dvojsklo
WDF R89E K WD AL
trojsklo
WDF R89A K WD AL
trojsklo
WDF R86E K WD AL
trojsklo
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
Oplechovanie Meď/Titánzinok
1*
1*
1*
1
* WDF R85 K WD CU/TZ
bez DPH
s DPH
WDF R88A K WD CU/TZ bez DPH
dvojsklo
s DPH
WDF R89E K WD CU/TZ bez DPH
trojsklo
s DPH
WDF R89A K WD CU/TZ bez DPH
trojsklo
s DPH
dvojsklo
444
528,36
538
640,22
612
728,52
651
775,17
Kompletný rozmerový rad nájdete na vnútornej strane obálky, ceny na vyžiadanie.
Oplechovanie TZ - titánzinok: dodávané pri oknách Designo v predzvetralom vyhotovení (na výrobnom štítku ozn.: TV)
Ceny strešných okien vo vyhotovení RAL oznámime na požiadanie.
Strešné okná a lemovanie vo vyhotovení CU, TZ, TV a lakované vo farbách RAL sa nedajú vrátiť späť!
16
Katalóg a cenník 2010
Nízkoenergetické výklopné/kývne okná Designo R8
Prednosti Roto:
výklopná a výsuvno-kývna poloha
kľučka na spodnej hrane krídla pre
pohodlné ovládanie
celoobvodové kovanie so 4-bodo vým centrálnym zatváraním
neobmedzený výhľad a voľný
prístup k oknu, krídlo nezasahuje
do interiéru
nový elegantný dizajn
štandardne predmontovaný
dvojdielny zatepľovací blok
po obvode rámu
jednoduchá montáž
Uokna = 0,84 W/m2K*
Uskla = 0,5 W/m2K*
* pri zasklení trojsklom
Drevené vyhotovenie
Označenie rozmeru
Rozmer (cm)
Plocha presklenia (m2)
5/7
5/9
6/11
6/14
7/9
7/11
7/14
7/16
9/11
9/14
9/16
54/78
54/98
65/118
65/140
74/98
74/118
74/140
74/160
94/118
94/140
94/160
11/11
11/14
0,19
0,25
0,42
0,52
0,41
0,51
0,63
0,73
0,70
0,86
1,01
0,90
1,10
345
410,55
361
429,59
400
476,00
464
552,16
471
560,41
480
571,20
366
435,54
383
455,77
415
493,85
498
592,62
505
601,07
498
592,62
404
480,76
423
503,37
489
581,91
576
685,44
584
695,39
587
698,53
436
518,84
457
543,83
538
640,22
669
796,11
712
847,35
646
768,74
383
455,77
401
477,19
456
542,64
564
671,16
573
681,67
547
650,93
439
522,41
460
547,40
510
606,90
606
721,14
616
732,65
612
728,28
441
524,79
462
549,78
566
673,54
665
791,35
675
803,78
679
808,01
483
574,77
506
602,14
752
894,88
743
884,17
-
455
541,45
477
567,63
561
667,59
676
804,44
687
817,13
673
800,87
496
590,24
520
618,80
626
744,94
744
885,36
755
897,97
751
893,69
541
643,79
567
674,73
811
965,09
830
987,70
-
494
587,86
518
616,42
622
740,18
741
881,79
752
895,06
746
887,74
541
643,79
567
674,73
684
813,96
811
965,09
823
979,90
821
976,99
457
543,83
479
570,01
624
742,08
633
753,27
505
600,95
529
629,51
721
858,23
732
871,32
545
648,55
571
679,49
762
907,26
789
939,03
479
570,01
501
596,19
707
841,45
718
854,54
549
653,31
575
684,25
760
904,04
771
917,97
551
655,69
577
686,63
834
992,22
846
1 006,74
604
718,76
632
752,08
868
1 033,28
871
1 036,49
569
677,11
596
709,24
847
1 008,05
860
1 023,40
620
737,80
650
773,50
931
1 108,37
946
1 125,15
659
784,21
695
827,05
1 014
1 206,66
1 038
1 235,22
618
735,42
647
769,93
928
1 104,68
942
1 121,46
676
804,44
709
843,71
1 026
1 221,30
1 042
1 239,98
114/118 114/140
Oplechovanie Hliník
1*
1*
1*
1*
1*
1
* WDF R85 H WD AL
dvojsklo
WDF R88A H WD AL
dvojsklo
WDF R86S H WD AL
dvojsklo
WDF R89E H WD AL
trojsklo
WDF R89A H WD AL
trojsklo
WDF R86E H WD AL
trojsklo
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
Oplechovanie Meď/Titánzinok
1*
1*
1*
1
* WDF R85 H WD CU/TZ bez DPH
dvojsklo
s DPH
WDF R88A H WD CU/TZ bez DPH
dvojsklo
s DPH
WDF R89E H WD CU/TZ bez DPH
trojsklo
s DPH
WDF R89A H WD CU/TZ bez DPH
trojsklo
s DPH
431
512,89
452
537,88
581
691,63
590
702,34
Kompletný rozmerový rad nájdete na vnútornej strane obálky, ceny na vyžiadanie.
Oplechovanie TZ - titánzinok: dodávané pri oknách Designo v predzvetralom vyhotovení (na výrobnom štítku ozn.: TV)
Ceny strešných okien vo vyhotovení RAL oznámime na požiadanie.
Strešné okná a lemovanie vo vyhotovení CU, TZ, TV a lakované vo farbách RAL sa nedajú vrátiť späť!
Katalóg a cenník 2010
17
Strešné okná
Designo RotoTronic R6 - nízkoenergetické kývne strešné okná
na elektrický pohon
So strešným oknom Designo R6 na
elektrický pohon prinášame inteligenciu do vášho podkrovia. Strešné
okná s integrovanou riadiacou jednotkou splnia všetky očakávania.
Jednotka „Plug & Play“ umožňuje
ovládanie všetkých funkcií jedným
ovládačom (E) alebo prepínačom
(EF). Ovládať je možné tiež akékoľvek príslušenstvo. RotoTronic R6
– život môže byť skutočne jednoduchý.
Plastové vyhotovenie
Označenie rozmeru
Rozmer (cm)
Plocha presklenia (m2)
5/7
5/9
6/11
6/14
7/9
7/11
7/14
7/16
9/11
9/14
9/16
54/78
54/98
65/118
65/140
74/98
74/118
74/140
74/160
94/118
94/140
94/160
11/11
11/14
0,19
0,25
0,42
0,52
0,41
0,51
0,63
0,73
0,70
0,86
1,01
0,90
1,10
666
792,54
700
833,00
953
1 134,07
1 029
1 224,51
684
813,96
718
854,42
986
1 173,34
1 065
1 267,35
724
861,56
761
905,59
1 056
1 256,64
1 140
1 356,60
775
922,25
814
968,66
1 112
1 323,28
1 201
1 429,19
712
847,28
748
890,12
1 039
1 236,41
1 122
1 335,18
738
878,22
775
922,25
1 081
1 286,39
1 167
1 388,73
779
927,01
818
973,42
1 134
1 349,46
1 225
1 457,75
827
984,13
868
1 032,92
1 179
1 403,01
1 273
1 514,87
777
924,63
815
969,85
1 141
1 357,79
1 232
1 466,08
814
968,66
854
1 016,26
1 201
1 429,19
1 297
1 543,43
855
1 017,45
897
1 067,43
1 261
1 500,59
1 362
1 620,78
808
961,52
849
1 010,31
1 197
1 424,43
1 293
1 538,67
849
1 010,31
892
1 061,48
1 265
1 505,35
1 366
1 625,54
754
897,26
790
940,10
1 035
1 231,65
1 172
1 394,68
798
949,62
837
996,03
1 115
1 326,85
1 254
1 492,26
845
1 005,55
895
1 065,05
1 177
1 400,63
1 321
1 571,99
786
935,34
823
979,37
1 095
1 303,05
1 234
1 468,46
811
965,09
853
1 015,07
1 144
1 361,36
1 284
1 527,96
857
1 019,83
900
1 071,00
1 204
1 432,76
1 348
1 604,12
889
1 057,91
955
1 136,45
1 257
1 495,83
1 400
1 666,00
859
1 022,21
897
1 067,43
1 212
1 442,28
1 355
1 612,45
894
1 063,86
939
1 117,41
1 280
1 523,20
1 427
1 698,13
928
1 104,32
987
1 174,53
1 360
1 618,40
1 498
1 782,62
890
1 059,10
934
1 111,46
1 276
1 518,44
1 422
1 692,18
927
1 103,13
981
1 167,39
1 352
1 608,88
1 503
1 788,57
114/118 114/140
Oplechovanie Hliník
1*
1*
1*
1
* WDT R65 K WD AL E
dvojsklo
WDT R68A K WD AL E
dvojsklo
WDT R69E K WD AL E
trojsklo
WDT R69A K WD AL E
trojsklo
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
Oplechovanie Meď/Titánzinok
730
* WDT R65 K WD CU/TZ E bez DPH
1*
1*
1*
1
dvojsklo
s DPH
WDT R68A K WD CU/TZ E bez DPH
dvojsklo
s DPH
WDT R69E K WD CU/TZ E bez DPH
trojsklo
s DPH
WDT R69A K WD CU/TZ E bez DPH
trojsklo
s DPH
868,70
770
916,30
994
1 182,86
1 132
1 347,08
Vyhotovenie: E - ovládanie na stenový prepínač / vyhotovenie EF - diaľkové ovládanie (zabudovaný rádiový príjímač), +31€ bez DPH/okno
(diaľkový ovládač nutné zakúpiť zvlášť ).
Kompletný rozmerový rad nájdete na vnútornej strane obálky, ceny na vyžiadanie.
Oplechovanie TZ - titánzinok: dodávané pri oknách Designo v predzvetralom vyhotovení (na výrobnom štítku ozn.: TV)
Ceny strešných okien vo vyhotovení RAL oznámime na požiadanie.
Strešné okná a lemovanie vo vyhotovení CU, TZ, TV a lakované vo farbách RAL sa nedajú vrátiť späť!
18
Katalóg a cenník 2010
Nízkoenergetické kývne okná Designo R6 na elektrický pohon
Prednosti Roto:
 nový elegantný dizajn
 štandardne predmontovaný
dvojdielny zatepľovací blok po
obvode rámu
 integrovaná riadiaca jednotka
 jednoduchá montáž
 Uokna = 0,84 W/m2K*
 Uskla = 0,5 W/m2K*
* pri zasklení trojsklom
Drevené vyhotovenie
Označenie rozmeru
Rozmer (cm)
Plocha presklenia (m2)
5/7
5/9
6/11
6/14
7/9
7/11
7/14
7/16
9/11
9/14
9/16
54/78
54/98
65/118
65/140
74/98
74/118
74/140
74/160
94/118
94/140
94/160
11/11
11/14
0,19
0,25
0,42
0,52
0,41
0,51
0,63
0,73
0,70
0,86
1,01
0,90
1,10
626
744,94
657
781,83
853
1 015,07
910
1 082,90
647
769,93
679
808,01
887
1 055,53
964
1 147,16
691
822,29
725
862,75
967
1 150,73
1 091
1 298,29
739
879,41
776
923,44
1 021
1 214,99
1 171
1 393,49
678
806,82
712
847,28
950
1 130,50
1 066
1 268,54
706
840,14
741
881,79
999
1 188,81
1 137
1 353,03
738
878,22
775
922,25
1 052
1 251,88
1 226
1 458,94
811
965,09
852
1 013,88
1 109
1 319,71
1 306
1 554,14
742
882,98
779
927,01
1 071
1 274,49
1 264
1 504,16
779
927,01
818
973,42
1 135
1 350,65
1 369
1 629,11
818
973,42
859
1 022,21
1 192
1 418,48
1 431
1 702,89
776
923,44
815
969,85
1 138
1 354,22
1 380
1 642,20
819
974,61
860
1 023,40
1 212
1 442,28
1 507
1 793,33
695
827,05
733
872,27
950
1 130,50
1 027
1 222,13
736
875,84
783
931,77
1 039
1 236,41
1 163
1 383,97
772
918,68
838
997,22
1 099
1 307,81
1 250
1 487,50
722
859,18
769
915,11
1 019
1 212,61
1 135
1 350,65
748
890,12
800
952,00
1 073
1 276,87
1 212
1 442,28
785
934,15
837
996,03
1 133
1 348,27
1 307
1 555,33
815
969,85
920
1 094,80
1 188
1 413,72
1 386
1 649,34
784
932,96
841
1 000,79
1 157
1 376,83
1 350
1 606,50
821
976,99
883
1 050,77
1 227
1 460,13
1 461
1 738,59
857
1 019,83
928
1 104,32
1 304
1 551,76
1 519
1 807,61
815
969,85
880
1 047,20
1 229
1 462,51
1 472
1 751,68
852
1 013,88
929
1 105,51
1 310
1 558,90
1 604
1 908,76
114/118 114/140
Oplechovanie Hliník
1*
1*
1*
1
* WDT R65 H WD AL E
dvojsklo
WDT R68A H WD AL E
dvojsklo
WDT R69E H WD AL E
trojsklo
WDT R69A H WD AL E
trojsklo
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
Oplechovanie Meď/Titánzinok
668
* WDT R65 H WD CU/TZ E bez DPH
1*
1*
1*
1
dvojsklo
s DPH
WDT R68A H WD CU/TZ E bez DPH
dvojsklo
s DPH
WDT R69E H WD CU/TZ E bez DPH
trojsklo
s DPH
WDT R69A H WD CU/TZ E bez DPH
trojsklo
s DPH
794,92
710
844,90
910
1 082,90
968
1 151,92
Vyhotovenie: E - ovládanie na stenový prepínač / vyhotovenie EF - diaľkové ovládanie (zabudovaný rádiový príjímač), +31€ bez DPH/okno
(diaľkový ovládač nutné zakúpiť zvlášť ).
Kompletný rozmerový rad nájdete na vnútornej strane obálky, ceny na vyžiadanie.
Oplechovanie TZ - titánzinok: dodávané pri oknách Designo v predzvetralom vyhotovení (na výrobnom štítku ozn.: TV)
Ceny strešných okien vo vyhotovení RAL oznámime na požiadanie.
Strešné okná a lemovanie vo vyhotovení CU, TZ, TV a lakované vo farbách RAL sa nedajú vrátiť späť!
Katalóg a cenník 2010
19
Strešné okná
Kývne strešné okná Standard Plus
Výklopné/kývne strešné okná Premium
Kývne strešné okná Standard Plus
sú ideálnym variantom do miestností, kde sú okná ťažko prístupné,
pretože sú umiestnené vo vyšších
polohách. Sú vhodné najmä pre
priestory, kde je dôraz kladený na
presvetlenie a prevetranie. Vyrábajú
sa v plastovom aj drevenom variante, so zatepľovacím blokom na ráme
alebo bez.
Premium je dokonalé okno s výklopným a výsuvno-kývnym otváraním
a ponúka tak veľa možností využitia.
Na ovládanie všetkých funkcií stačí
kľučka dolu na krídle. Pri otvorenom
okne krídlo nezasahuje do vnútorného priestoru a umožňuje neobmedzený výhľad a voľný pohyb vo
svojom okolí.
Plastové vyhotovenie
Označenie rozmeru
Rozmer (cm)
Plocha presklenia (m2)
5/7
5/9
6/11
6/14
7/9
7/11
7/14
7/16
9/11
9/14
54/78
54/98
65/118
65/140
74/98
74/118
74/140
74/160
94/118
94/140
11/11
11/14
0,19
0,25
0,42
0,52
0,41
0,51
0,63
0,73
0,70
0,86
0,90
1,10
297
353,43
316
376,04
348
414,12
369
439,11
372
442,68
394
468,86
339
403,41
359
427,21
367
436,73
389
462,91
392
466,48
415
493,85
434
516,46
460
547,40
408
485,52
432
514,08
440
523,60
466
554,54
447
531,93
473
562,87
482
573,58
510
606,90
426
506,94
366
435,54
470
559,30
398
473,62
523
622,37
453
539,07
455
541,45
393
467,67
480
571,20
436
518,84
532
633,08
471
560,49
596
709,24
505
600,95
525
624,75
474
564,06
562
668,78
505
600,95
552
656,88
523
622,37
595
708,05
554
659,26
473
562,87
501
596,19
430
511,70
456
542,64
466
554,54
494
587,86
499
593,81
529
629,51
553
658,07
587
698,53
520
618,80
551
655,69
561
667,59
595
708,05
570
678,30
604
718,76
616
733,04
652
775,88
480
509
564
629
s DPH
571,20
605,71
671,16
748,51
439
465
507
578
WDF 848 K WD CU/TZ bez DPH
s DPH
522,41
553,35
603,33
687,82
* Okná so zasklením ..5A ponúkame len v zateplenom variante
549
653,31
500
595,00
583
693,77
556
661,64
646
768,74
601
715,19
718
854,42
646
768,74
638
759,22
606
721,14
687
817,53
646
768,74
678
806,82
669
796,11
730
868,70
709
843,71
114/118 114/140
Standard Plus - oplechovanie Hliník
WDF 645A K WD AL*
WDF 648 K WD AL
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
276
328,44
293
348,67
Premium - oplechovanie Hliník
WDF 845A K WD AL*
bez DPH
405
s DPH
481,95
bez DPH
346
WDF 848 K WD AL
s DPH
411,74
* Ponúkame len v zateplenom variante.
Standard Plus - oplechovanie Meď/Titánzinok
WDF 645A K WD CU/TZ* bez DPH
s DPH
WDF 648 K WD CU/TZ bez DPH
s DPH
348
414,12
370
440,30
375
446,25
400
476,00
442
525,98
469
558,11
Premium - oplechovanie Meď/Titánzinok
WDF 845A K WD CU/TZ* bez DPH
Kompletný rozmerový rad nájdete na vnútornej strane obálky, ceny na vyžiadanie.
Ceny strešných okien vo vyhotovení RAL oznámime na požiadanie.
Strešné okná a lemovanie vo vyhotovení CU, TZ, TV a lakované vo farbách RAL sa nedajú vrátiť späť!
20
Katalóg a cenník 2010
Kývne okná radu 6 a výklopné/kývne okná radu 8
Kývne strešné okná Roto dodávame
aj s predmontovaným motorovým
pohonom, skrytým pod oplechovaním. Je možné zvoliť variant pohonu
na 24V alebo 230V. Motorový pohon 230V je možné ovládať bežnými vypínačmi, ktoré sú dostupné
v bežnej obchodnej sieti, na prianie
tiež rádiovým diaľkovým ovládačom
(ceny RotoTronic 6.. na vyžiadanie).
Drevené vyhotovenie
Označenie rozmeru
Rozmer (cm)
Plocha presklenia (m2)
5/7
5/9
6/11
6/14
7/9
7/11
7/14
7/16
9/11
9/14
54/78
54/98
65/118
65/140
74/98
74/118
74/140
74/160
94/118
94/140
11/11
11/14
0,20
0,27
0,45
0,55
0,43
0,54
0,66
0,77
0,74
0,90
0,93
1,14
317
377,23
337
401,03
343
408,17
363
431,97
309
367,71
328
390,32
331
393,89
351
417,69
358
426,02
380
452,20
379
451,01
402
478,38
357
424,83
379
451,01
388
461,72
411
489,09
395
470,05
419
498,61
432
514,08
457
543,83
397
422
474
520
s DPH
472,43
502,18
564,06
618,80
bez DPH
336
357
394
425
WDF 848 H WD AL
s DPH
399,84
424,83
468,86
505,75
* Okná so zasklením ..5A ponúkame len v zateplenom variante
457
543,83
373
443,87
490
583,10
428
509,32
533
634,27
430
511,70
630
749,70
471
560,49
532
633,08
444
528,36
589
700,91
484
575,96
570
678,30
482
573,58
625
743,75
527
627,13
435
517,65
461
548,59
391
465,29
416
495,04
420
499,80
445
529,55
455
541,45
483
574,77
482
573,58
511
608,09
453
539,07
481
572,39
494
587,86
524
623,56
503
598,57
533
634,27
551
655,69
583
693,77
481
513
578
612
s DPH
572,39
610,47
687,82
728,28
405
431
476
514
WDF 848 H WD CU/TZ bez DPH
s DPH
481,95
512,89
566,44
611,66
* Okná so zasklením ..5A ponúkame len v zateplenom variante
572
680,68
451
536,69
610
725,90
518
616,42
656
780,64
520
618,80
770
916,30
571
679,49
655
779,45
538
640,22
717
853,23
587
698,53
697
829,43
584
694,96
786
935,34
640
761,60
114/118 114/140
Standard Plus - oplechovanie Hliník
WDF 625A H WD AL* bez DPH
WDF 628 H WD AL
s DPH
bez DPH
s DPH
263
312,97
280
333,20
281
334,39
298
354,62
Premium - oplechovanie Hliník
WDF 845A H WD AL* bez DPH
Standard Plus - oplechovanie Meď/Titánzinok
WDF 625A H WD CU/TZ* bez DPH
s DPH
WDF 628 H WD CU/TZ bez DPH
s DPH
331
393,89
353
420,07
355
422,45
377
448,63
401
477,19
427
508,13
Premium - oplechovanie Meď/Titánzinok
WDF 845A H WD CU/TZ* bez DPH
Kompletný rozmerový rad nájdete na vnútornej strane obálky, ceny na vyžiadanie.
Ceny strešných okien vo vyhotovení RAL oznámime na požiadanie.
Strešné okná a lemovanie vo vyhotovení CU, TZ, TV a lakované vo farbách RAL sa nedajú vrátiť späť!
Katalóg a cenník 2010
21
Strešné okná
WSA bezpečnostný únikový výlez
Potrebujete sa dostať bezpečne
a bez zranenia na strechu domu?
Komfort a bezpečie vám pri tom zaistí bezpečnostný výlez Roto WSA .
Výklopné/kývne okno s dokonalou
mechanikou, ktorá okno pneumaticky otvorí a ktorá nestráca svoju
funkčnosť ani v prípade požiaru.
Priechodná výška je 1,2 m pri maximálnom otvorení.
Plastové vyhotovenie
Drevené vyhotovenie
Označenie rozmeru
Rozmer (cm)
Plocha presklenia (m2)
7/14
11/14
74/140
114/140
0,63
1,10
Oplechovanie Hliník
WSA 848 K AL
WSA 848 K WD AL
1*
1*
1*
1
* WSA R85 K WD AL
Designo - dvojsklo
WSA R88A K WD AL
Designo - dvojsklo
WSA R89E K WD AL
Designo - trojsklo
WSA R89A K WD AL
Designo - trojsklo
WSA 848 K WD CU/TZ
1*
1*
1*
1
* WSA R85 K WD CU/TZ
Designo - dvojsklo
WSA R88A K WD CU/TZ
Designo - dvojsklo
WSA R89E K WD CU/TZ
Designo - trojsklo
WSA R89A K WD CU/TZ
Designo - trojsklo
660
785,40
696
828,24
697
829,43
802
954,38
1 074
1 278,06
1 128
1 342,32
820
975,80
856
1 018,64
857
1 019,83
986
1 173,34
1 321
1 571,99
1 387
1 650,53
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
872
1 037,68
908
1 080,52
871
1 036,49
962
1 144,78
1181
1 405,39
1241
1 476,79
1 024
1 218,56
1 060
1 261,40
1071
1 274,49
1183
1 407,77
1453
1 729,07
1526
1 815,94
WSA 848 H AL
WSA 848 H WD AL
WSA R85 H WD AL
Designo - dvojsklo
WSA R88A H WD AL
Designo - dvojsklo
WSA R89E H WD AL
Designo - trojsklo
WSA R89A H WD AL
Designo - trojsklo
WSA 848 H CU/TZ
WSA 848 H WD CU/TZ
WSA R85 H WD CU/TZ
Designo - dvojsklo
WSA R88A H WD CU/TZ
Designo - dvojsklo
WSA R89E H WD CU/TZ
Designo - trojsklo
WSA R89A H WD CU/TZ
Designo - trojsklo
Ceny vo vyhotovení RAL oznámime na požiadanie.
Strešné okná a lemovanie vo vyhotovení CU, TZ, TV a lakované vo farbách RAL sa nedajú vrátiť späť!
Katalóg a cenník 2010
11/14
114/140
0,66
1,14
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
755
898,45
791
941,29
792
942,48
910
1 082,90
1 247
1 483,93
1 310
1 558,90
956
1 137,64
992
1 180,48
993
1 181,67
1 142
1 358,98
1 564
1 861,16
1 642
1 953,98
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
1095
1 303,05
1131
1 345,89
990
1 178,10
1092
1 299,48
1372
1 632,68
1441
1 714,79
1301
1 548,19
1337
1 591,03
1241
1 476,79
1370
1 630,30
1720
2 046,80
1806
2 149,14
1*
1*
1*
1
*
Oplechovanie Meď/Titánzinok
Pozn.: Lemovanie je potrebné objednať zvlášť vrátane uvedenia typu krytiny (ceny na strane 26-29).
22
7/14
74/140
Oplechovanie Hliník
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
Oplechovanie Meď/Titánzinok
WSA 848 K CU/TZ
Označenie rozmeru
Rozmer (cm))
Plocha presklenia (m2)
1*
1*
1*
1
*
Bezpečnostné a strešné výlezy a strešné svetlíky
WDA tepelno-izolačný strešný výlez
Plastové vyhotovenie
Označenie rozmeru
Rozmer (cm)
Plocha presklenia (m2)
Drevené vyhotovenie
5/9
54/98
0,31
Oplechovanie hliník
WDA 315 K AL
WDA 315 K WD AL
WDA 318 K AL
WDA 318 K WD AL
Označenie rozmeru
Rozmer (cm)
Plocha presklenia (m2)
5/9
7/9
54/98
74/98
0,31
0,48
269
320,11
305
362,95
294
349,86
330
392,70
299
355,81
335
398,65
333
396,27
369
439,11
Oplechovanie hliník
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
297
353,43
333
396,27
317
377,23
353
420,07
WDA 315 H AL
WDA 315 H WD AL
WDA 318 H AL
WDA 318 H WD AL
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
Oplechovanie Meď/Titánzinok
Oplechovanie Meď/Titánzinok
WDA 315 K CU/TZ
WDA 315 H CU/TZ
WDA 315 K WD CU/TZ
WDA 318 K CU/TZ
WDA 318 K WD CU/TZ
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
331
393,89
367
436,73
341
405,79
377
448,63
bez DPH
s DPH
WDA 315 H WD CU/TZ bez DPH
s DPH
bez DPH
WDA 318 H CU/TZ
s DPH
WDA 318 H WD CU/TZ bez DPH
s DPH
310
368,90
346
411,74
334
397,46
370
440,30
384
456,96
420
499,80
378
449,82
414
492,66
Otváranie (pánty) vpravo alebo vľavo pri pohľade z miestnosti označte v objednávke!
Lemovanie je potrebné objednať zvlášť vrátane uvedenia typu krytiny (ceny na strane 26-29).
Strešné okná a lemovanie vo vyhotovení CU, TZ, TV sa nedajú vrátiť späť!
Pozn.: Ceny pre Designo na požadanie.
Tepelno-izolačný výlez WDA
sa používa predovšetkým pre
výstup na strechu z obytných,
vykurovaných priestorov. Krídlo
je možné otvoriť do boku až
o 90°. Kovanie je opatrené
piestovým mechanizmom pre
bezpečné otvorenie a ochranu
pred samovoľným zabuchnutím.
Výrobok je možné vybaviť vnútornými tieniacími doplnkami
tak ako pri oknách, ale vonkajšie sa nedajú inštalovať.
WDL svetlík
Označenie rozmeru
Rozmer (cm)
Otváranie
4/5
4/7
4/6
45/55
45/73
45/60
horné
horné
bočné*
95
113,05
102
121,38
108
128,52
Strešné výlezy
WDL 217 H AL
lemovanie súčasťou
bez DPH
s DPH
* WDL 217 4/6 (bočné) len vo vyhotovení pre profilovanú krytinu.
Smer otvárania pri pohľade z miestnosti označte v objednávke.
Pre výlezy WDA sa nedajú použiť vonkajšie tieniace doplnky.
Pre svetlíky WDL sa nedajú použiť vonkajšie ani vnútorné tieniace doplnky.
Ceny vo vyhotovení RAL oznámime na požiadanie.
Strešný svetlík WDL 217 sa
používa výhradne do nevykurovaných podkrovných priestorov pre
účinné presvetlenie alebo vetranie.
Dá sa zvoliť otváranie okolo horných
pántov (rozmer 4/5, 4/7) alebo do
boku (rozmer 4/6). Svetlík sa dodáva
už s inštalovaným lemovaním, typ
krytiny je potrebné uviesť v objednávke.
Katalóg a cenník 2010
23
Strešné okná
WFA fasádne napojenie strešného okna
Fasádne napojenie sa takmer neobmedzene prispôsobí všetkým vašim
želaniam: individuálna výška zvislého okna, rovnako aj ľubovoľná kombinácia so všetkými modelmi strešných okien. Tým získate mimoriadne široké architektonické možnosti
pre akékoľvek náročné stvárnenie
svojich podkrovných obytných
priestorov.
Fasádne napojenie má špeciálne
lemovanie, ktorého systém zabezpečí bezpečný odvod dažďovej
vody. Fasádne okná vyrábame
v drevenom aj plastovom vyhotovení. Strešné okná Roto s fasádnym
napojením je možné kombinovať aj
zo zvislými oknami iných výrobcov
fasádnych okien a dverí.
Označenie rozmeru
Rozmer (cm)
7/6
7/9
7/11
9/6
9/9
9/11
11/6
74/65
74/98
74/118
94/65
94/98
94/118
114/65
11/9
372
442,68
417
496,23
413
491,47
461
548,59
423
503,37
471
560,49
435
517,65
451
536,69
484
575,96
500
595,00
523
622,37
539
641,41
469
558,11
485
577,15
524
623,56
539
641,41
451
536,69
609
724,71
500
595,00
675
803,25
539
641,41
727
865,13
485
577,15
655
779,45
402
478,38
416
495,04
445
529,55
459
546,21
463
550,97
477
567,63
451
536,69
466
554,54
11/11
13/6
13/9
134/65
134/98
568
675,92
584
694,96
503
598,57
519
617,61
562
668,78
578
687,82
539
641,41
728
866,32
584
694,96
788
937,72
519
617,61
701
834,19
578
687,82
780
928,20
488
580,72
503
598,57
506
602,14
521
619,99
481
572,39
495
589,05
530
630,70
545
648,55
114/198 114/118
Plastové vyhotovenie
WFA 135F K
WFA 138F K
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
Štandardne bez vonkajšieho oplechovania, obojstranne biely profil
WFA R18F K
Designo - dvojsklo
WFA R19F K
Designo - trojsklo
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
417
496,23
563
669,97
461
548,59
622
740,18
471
560,49
636
756,84
Štandardne bez vonkajšieho oplechovania, obojstranne biely profil
Drevené vyhotovenie
WFA 135F H AL
WFA 138F H AL
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
368
437,92
383
455,77
410
487,90
425
505,75
424
504,56
438
521,22
Štandardne vonkajšie oplechovanie RAL 8019 (na vypýtanie variant bez oplechovania s vonkajšou povrchovou úpravou RAL 8019)
WFA R18F H AL
Designo - dvojsklo
WFA R19F H AL
Designo - trojsklo
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
417
496,23
563
669,97
461
548,59
622
740,18
471
560,49
636
756,84
451
536,69
609
724,71
500
595,00
675
803,25
539
641,41
727
865,13
485
577,15
655
779,45
539
641,41
728
866,32
584
694,96
788
937,72
519
617,61
701
834,19
578
687,82
780
928,20
Štandardne vonkajšie oplechovanie Antracit Metallic (na vypýtanie variant bez oplechovania s vonkajšou povrchovou úpravou Antracit
Metallic)
Fasádne napojenie sa nedá vrátiť späť!
24
Katalóg a cenník 2010
Strešné okná
WRA strešné okno pre odvod dymu*
WRA spája vynikajúce vlastnosti
strešného okna Roto s oknom pre
odvod dymu na požiarnych cestách.
Krídlo sa zdvihne von nad krytinu
a nijako neprekáža priechodu dymu
rámom. Je riadené centrálnou riadiacou jednotkou so záložným batériovým zdrojom, dymovým snímačom a poplachovými spínačmi. Systém sa dá použiť tiež pre každodenné vetranie pomocou prepínača a
dažďového senzoru. Montáž i následné revízie môže na základe súčasných požiarnych predpisov vykonávať len certifikovaná montážna firma. Kompletný systém vrátane riadiacich jednotiek dodávame výhradne po technickej konzultácii.
Plastové vyhotovenie
Drevené vyhotovenie
označenie veľ kosti
rozmery okna v mm
6/14
65/140
aerodynamická účinná plocha (m2)
geometrická plocha (m2)
otvorenie krídla (mm) pre vetranie
pri požiari
uhol otvorenia
horný rám okna - hrebeň strechy (mm)
motor
11/11
11/14
114/118 114/140
≥ 0,28 ≥ 0,61 ≥ 0,62
0,76
1,17
1,41
≤ 468
≤ 500
≤ 500
468
865
865
21°
46°
38°
650
800
800
24V DC/1A 24V DC/2A 24V DC/2A
Oplechovanie Hliník
WRA 518 K WD AL
6/14
65/140
aerodynamická účinná plocha (m2)
geometrická plocha (m2)
otvorenie krídla (mm) pre vetranie
pri požiari
uhol otvorenia
horný rám okna - hrebeň strechy (mm)
motor
11/11
11/14
114/118 114/140
≥ 0,28 ≥ 0,61 ≥ 0,62
0,76
1,17
1,41
≤ 468
≤ 500
≤ 500
468
865
865
21°
46°
38°
650
800
800
24V DC/1A 24V DC/2A 24V DC/2A
Oplechovanie Hliník
bez DPH
s DPH
1 082
1 164
1 204
1 287,58 1 385,16 1 432,76
Oplechovanie Meď/Titánzinok
WRA 518 K WD CU/TZ
označenie veľ kosti
rozmery okna v mm
bez DPH
s DPH
WRA 518 H WD AL
bez DPH
s DPH
1 187
1 264
1 319
1 412,53 1 504,16 1 569,61
Oplechovanie Meď/Titánzinok
1 215
1 305
1 354
1 445,85 1 552,95 1 611,26
WRA 518 H WD CU/TZ
bez DPH
s DPH
1 293
1 370
1 439
1 538,67 1 630,30 1 712,41
Ceny strešných okien vo vyhotovení RAL oznámime na požiadanie.
Strešné okná a lemovanie vo vyhotovení CU, TZ, TV a lakované vo farbách RAL sa nedajú vrátiť späť!
Príslušenstvo pre odvod dymu*
Riadiaca jednotka, 2A*
ZEL RWA SPA RT
El. pohon
ZEL RWA K A 21/ 600, 24V DC/1A
Poplachový požiarny spínač
ZEL RWA RT
Vypínač/spínač
ZEL RWA LT 43 U
Dymový senzor
ZEL RWA FO 1362
Dažďový senzor
ZEL RWA RS 24V
Samostatná riadiaca jednotka so záložným zdrojom - 2A
ZEL WRA STZ 4402
Samostatná riadiaca jednotka so záložným zdrojom - 4A
ZEL WRA STZ 4404
*Objednávajte len po predchádzajúcej konzultácii.
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
Katalóg a cenník 2010
786
935,58
399
475,17
90
106,74
34
40,82
129
152,92
52
62,12
420
499,80
546
649,74
25
Lemovanie
Lemovanie pre strešné okná a zostavy vedľa seba
Roto ponúka takmer neobmedzené možnosti kombinácií
vďaka nespočetným typom
lemovania.
Príklady objednávok:
EDR 2x1 ZIE AL 1401)
EDR WD 2x1 ZIE AL 140/802)
lemovanie dvojice vedľa seba,
nezateplené, škridľa, hliníkové,
vzdialenosť rámov okien 140 mm
1)
lemovanie dvojice vedľa seba,
zateplené, profilovaná kritina,
hliníkové, vzdialenosť rámov okien
140 mm / U = 80 mm
2)
Označenie rozmeru
Rozmer (cm)
5/7
5/9
6/11
6/14
7/9
54/78
54/98
65/118
65/140
74/98
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
59
70,21
213
253,47
63
74,97
229
272,51
58
69,02
207
246,33
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
118
140,42
378
449,82
121
143,99
387
460,53
126
149,94
403
479,57
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
202
240,38
646
768,74
205
243,95
656
780,64
212
252,28
678
806,82
Lemovanie 1x1
52
52
61,88
61,88
185
185
EDR * (WD) 1x1 ZIE CU/TZ
220,15
220,15
* Pokiaľ objednávate lemovanie pre strešné okná Designo, pripíšte do objednávky označenie Rx
EDR * (WD) 1x1 ZIE AL
Lemovanie 2x1
116
116
138,04
138,04
371
371
EDR * (WD) 2x1
ZIE CU/TZ
441,49
441,49
* Pokiaľ objednávate lemovanie pre strešné okná Designo, pripíšte do objednávky označenie Rx
EDR * (WD) 2x1 ZIE AL
Lemovanie 3x1
195
195
232,05
232,05
624
624
EDR * (WD) 3x1
ZIE CU/TZ
742,56
742,56
* Pokiaľ objednávate lemovanie pre strešné okná Designo, pripíšte do objednávky označenie Rx
EDR * (WD) 3x1
ZIE AL
Ceny pre SDS (plochá krytina, priebežné
strešné diely) sú rovnaké ako pre ZIE (profilovaná krytina - škridľa)
Ceny pre HZI (vysoká vlna) na požiadanie.
Lemovánie TZ - titánzinok: dodávané pri oknách Designo v predzvetralom vyhotovení (na výrobnom štítku ozn.: TV)
Ceny lemovania vo vyhotovení RAL oznámime na požiadanie.
Strešné okná a lemovanie vo vyhotovení CU, TZ, TV a lakované vo farbách RAL sa nedajú vrátiť späť!
26
Katalóg a cenník 2010
Lemovanie
Vzdialenosť rámov strešných okien
vedľa seba pri nezateplenom
vyhotovení.
Vzdialenosť rámov bez príplatku
= objednacia šírka U–plechu:
120, 140 mm, prosím uveďte
v objednávke.
Vzdialenosť rámov strešných okien
vedľa seba pri zateplenom vyhotovení je o 6 cm väčšia než vlastná
šírka U–plechu.
Vzdialenosť rámov bez priplatku
= objednacia šírka U–plechu:
140/80, 160/100, 180/120,
200/140 mm.
Sada pre vonkajšie napojenie
pre všetky zateplené strešné okná
Dodávka obsahuje: 2 ks bočných
profilov, 8 ks lepiacich rohov,
1 rolku lepiacej pásky.
Cena je 37€ bez DPH.
7/11
7/14
7/16
9/11
9/14
9/16
11/11
11/14
13/14
74/118
74/140
74/160
94/118
94/140
94/160
114/118
114/140
134/140
60
71,40
221
262,99
63
74,97
236
280,84
66
78,54
249
296,31
69
82,11
239
284,41
72
85,68
255
303,45
75
89,25
268
318,92
75
89,25
256
304,64
77
91,63
271
322,49
80
95,20
289
343,91
127
151,13
406
483,14
128
152,32
410
487,90
129
153,51
413
491,47
135
160,65
432
514,08
137
163,03
438
521,22
138
164,22
442
525,98
142
168,98
454
540,26
143
170,17
458
545,02
149
177,31
477
567,63
214
254,66
685
815,15
217
258,23
694
825,86
220
261,80
704
837,76
229
272,51
733
872,27
232
276,08
742
882,98
235
279,65
752
894,88
241
286,79
771
917,49
244
290,36
781
929,39
256
304,64
813
967,47
Príplatok za nadštandardnú šírku U-plechov UBL:
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
pre UBL AL
pre UBL CU/TZ
27
32,13
46
54,74
Lemovánie TZ - titánzinok: dodávané pri oknách Designo v predzvetralom vyhotovení (na výrobnom štítku ozn.: TV)
Ceny strešných okien vo vyhotovení RAL oznámime na požiadanie.
Strešné okná a lemovanie vo vyhotovení CU, TZ, TV a lakované vo farbách RAL sa nedajú vrátiť späť!
Katalóg a cenník 2010
27
Lemovanie
Lemovanie pre strešné okná a fasádne napojenie, pre zostavy
nad sebou
Príklady objednávok:
EDR 2x1 ZIE AL 1401)
EDR WD 2x1 ZIE AL 140/802)
EDR WD 2x2 ZIE CU 140/80-1203)
lemovanie dvojice vedľa seba,
nezateplené, profilovaný plech,
hliníkové, vzdialenosť rámov okien
140 mm
2)
lemovanie dvojice vedľa seba,
zateplované, profilovaný plech,
hliníkové, vzdialenosť rámov okien
140 mm / U = 80 mm
3)
lemovanie štvorice okien, zateplené, profilovaný plech, medené,
vzdialenosť rámov vedľa seba
140 mm / U = 80 mm, vzdialenosť
rámov nad sebou 120 mm
1)
Označenie rozmeru
Rozmer (cm)
5/7
5/9
6/11
6/14
7/9
54/78
54/98
65/118
65/140
74/98
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
123
146,37
307
365,33
133
158,27
333
396,27
124
147,56
310
368,90
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
258
307,02
826
982,94
264
314,16
845
1 005,55
260
309,40
832
990,08
150
178,50
389
462,91
162
192,78
405
481,95
155
184,45
402
478,38
241
286,79
514
611,66
260
309,40
525
624,75
256
304,64
547
650,93
Lemovanie EDR 1x2
110
115
130,90
136,85
276
287
EDR * (WD) 1x2 ZIE CU/TZ
328,44
341,53
* Pokiaľ objednávate lemovanie pre strešné okná Designo, pripíšte do objednávky označenie Rx
EDR * (WD) 1x2 ZIE AL
Lemovanie EDR 2x2
242
247
287,98
293,93
774
790
EDR * (WD) 2x2 ZIE CU/TZ
921,06
940,10
* Pokiaľ objednávate lemovanie pre strešné okná Designo, pripíšte do objednávky označenie Rx
EDR * (WD) 2x2 ZIE AL
Lemovanie EFA 1x1
bez DPH
144
148
s DPH
171,36
176,12
bez DPH
359
373
EFA * (WD) 1x1 ZSD CU/TZ
s DPH
427,21
443,87
* Pokiaľ objednávate lemovanie pre strešné okná Designo, pripíšte do objednávky označenie Rx
EFA * (WD) 1x1 ZSD AL
Lemovanie EFA 1x1
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
231
231
274,89
274,89
491
491
EFA * (WD) 2x1 ZSD CU/TZ
584,29
584,29
* Pokiaľ objednávate lemovanie pre strešné okná Designo, pripíšte do objednávky označenie Rx
EFA * (WD) 2x1 ZSD AL
Ceny pre SDS (plochá krytina, priebežné
strešné diely) sú rovnaké ako pre ZIE
(profilovaná krytina - škridľa)
Ceny pre HZI (vysoká vlna nad 4,5 cm) na vyžiadanie.
Lemovánie TZ - titánzinok: dodávané pri oknách Designo v predzvetralom vyhotovení (na výrobnom štítku ozn.: TV)
Ceny lemovania vo vyhotovení RAL oznámime na požiadanie.
Strešné okná a lemovanie vo vyhotovení CU, TZ a lakované vo farbách RAL sa nedajú vrátiť späť!
28
Katalóg a cenník 2010
Lemovanie
kro
ke v
kro
Vzdialenosť rámov strešných okien
nad sebou pri nezateplenom vyhotovení.
Štandardné šírky stredného dielu
(MEB): 120 alebo 140 mm.
ke v
Vzdialenosť rámov pro oknáczh
nad sebou pri zateplenom. V pripadě stresných latí 40 x 60 mm
odporúčáme MEB 120 mm)
Sada pre vonkajšie napojenie
pre všetky zateplené strešné okná
Dodávka obsahuje: 2 ks bočných
profilov, 8 ks lepiacich rohov,
1 rolku lepiacej pásky.
Cena je 37€ bez DPH.
7/11
7/14
7/16
9/11
9/14
9/16
11/11
11/14
13/14
74/118
74/140
74/160
94/118
94/140
94/160
114/118
114/140
134/140
129
153,51
322
383,18
135
160,65
338
402,22
141
167,79
353
420,07
131
155,89
326
387,94
136
161,84
340
404,60
142
168,98
355
422,45
141
167,79
353
420,07
146
173,74
366
435,54
153
182,07
383
455,77
266
316,54
851
1 012,69
272
323,68
870
1 035,30
279
332,01
893
1 062,67
290
345,10
928
1 104,32
296
352,24
947
1 126,93
303
360,57
970
1 154,30
290
345,10
928
1 104,32
296
352,24
947
1 126,93
374
445,06
1197
1 424,43
163
193,97
418
497,42
170
202,30
431
512,89
175
208,25
447
531,93
173
205,87
431
512,89
175
208,25
447
531,93
182
216,58
462
549,78
175
208,25
447
531,93
182
216,58
462
549,78
188
223,72
477
567,63
262
311,78
558
664,02
267
317,73
570
678,30
272
323,68
580
690,20
277
329,63
592
704,48
282
335,58
603
717,57
287
341,53
603
717,57
292
347,48
625
743,75
298
354,62
637
758,03
308
366,52
659
784,21
Príplatok za nadštandardnú šírku U-plechov MEB:
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
pre MEB AL
pre MEB CU/TZ
27
32,13
46
54,74
Lemovánie TZ - titánzinok: dodávané pri oknách Designo v predzvetralom vyhotovení (na výrobnom štítku ozn.: TV)
Ceny lemovania vo vyhotovení RAL oznámime na požiadanie.
Strešné okná a lemovanie vo vyhotovení CU, TZ, TV a lakované vo farbách RAL sa nedajú vrátiť späť!
Katalóg a cenník 2010
29
Lemovanie
EDR ZW zostava strešných okien bez stredovej krokvy
Premyslená konštrukcia strešných
okien bez stredovej krokvy s rámami priamo pri sebe EDR ZW presvetlí vaše podkrovie. Združená
zostava dáva dojem celistvej presklenej plochy. Je pôsobivým architektonickým riešením. Uplatňuje sa
tiež ako náhrada pôvodných "ateliérových okien" s dokonalými využiteľnými parametrami a to predovšetkým so štandardne zapustenou
konštrukciou rámu okien Designo.
Zostava ponúka možnosť otočenia
a umývania všetkých okien, širokú
škálu zasklenia i tieniacej techniky.
Typ
Rozmer (cm)
EDR* WD 2x1 AL ZW
EDR* WD 2x1 CU/TZ ZW
5/..
6/..
7/..
9/..
11/..
13/..
540/…
650/…
740/…
940/…
1140/…
1340/…
bez DPH
365
365
365
365
400
400
s DPH
434,35
434,35
434,35
434,35
476,00
476,00
bez DPH
719
719
719
719
744
744
s DPH
855,61
855,61
855,61
855,61
885,36
885,36
* Pokiaľ objednávate lemovanie pre strešné okná Designo, pripíšte do objednávky označenie Rx
V cene:
lemovanie s označením EDR WD 2 x 1 AL UBL 60 mm ZW s určením typu strešnej krytiny
drevený lepený nosník vynášajúci stred okien do tesárskej výmeny krovu
rámové EPDM tesnenie
Pozn.: Do zostavy je nutné dokúpiť strešné okno Roto zo štandardného zoznamu rozmerov (nie je v cene).
Na objednávku aj vyhotovenie pre trojice okien bez stredových krokiev.
Lemovánie TZ - titánzinok: dodávané pri oknách Designo v predzvetralom vyhotovení (na výrobnom štítku ozn.: TV)
Strešné okná a lemovanie vo vyhotovení CU, TZ a lakované vo farbách RAL sa nedajú vrátiť späť!
30
Katalóg a cenník 2010
Lemovanie
EBR FLD zdvihový rám pre strešné okná na plochú strechu
Umiestnenie konštrukcie strešného
okna reaguje na zvýšený dopyt po
hodnotnejšom riešení než sú obyčajné kopulovité šošovky. Nech už
požadujete účinnejšie presklenie
než je mliečna polykarbonátová šošovka pomocou číreho skla strešného okna / výlez na strechu pomocou zateplených výlezov / prevetranie pomocou elektricky ovládaných
okien RotoTronic / alebo účinný odvod dymu na schodisku, vždy môžete využiť štandardnú konštrukciu
strešného okna Roto. Pre systémové riešenie stačí len využiť z výroby
zateplený zdvihový rám EBR FLD,
ktorý sa vyrába na mieru pre štandardné rozmery rámov okien, vrátane lemovania.
Označenie rozmeru
Rozmer (cm)
Šírka stavebného otvoru v mm
Hĺbka stavebného otvoru v mm (min/max)
EBR* WD 1x1 FLD AL
5/7
5/9
7/9
7/11
7/14
9/11
9/14
9/16
54/78
54/98
74/98
74/118
74/140
94/118
94/140
94/160
680
680
880
880
880
11/11
11/14
13/14
114/118 114/140 134/140
480
480
680
750/950
950/1200
950/1200
1080
1080
1280
bez
DPH
209
220
228
240
261
248
266
280
256
281
289
s
DPH
248,71
261,80
271,32
285,60
310,59
295,12
316,54
333,20
304,64
334,39
343,91
1150/1350 1350/1550 1150/1350 1350/1550 1580/1800 1150/1350 1350/1550 1350/1550
* Pokiaľ objednávate lemovanie pre strešné okná Designo, pripíšte do objednávky označenie Rx
Ponúkame i pre okná v rozmeroch 540/1180, 740/780 a 940/980.
V cene:
zateplený zdvihový rám s nosnou konštrukciou z OSB dosiek
lemovanie EBR FLD WD AL so špeciálnym zakončením na konštrukciu zdvihového rámu
Pozn.: K zdvihovému rámu je nutné dokúpiť strešné okno zo štandardného zoznamu rozmerov, alebo strešný výlez alebo okno na odvod
dymu požiarnych únikových ciest.
Lemovánie TZ - titánzinok: dodávané pri oknách Designo v predzvetralom vyhotovení (na výrobnom štítku ozn.: TV)
Strešné okná a lemovanie vo vyhotovení CU, TZ, TV a lakované vo farbách RAL sa nedajú vrátiť späť!
Katalóg a cenník 2010
31
Jednoduchý systém objednávok
Príklad 3:
Príklad 4:
Vnútorné rolety
Vonkajšie rolety
Takto si objednáte napr. elektrickú
vonkajšiu lamelovú roletu ZRO E.
Takto si objednáte napr. manuálnu
lamelovú žalúziu vo farbe A-620.
ZJA M R6/R8 W A-620 5/7 = zadanie objednávky
ZRO E R6/R8 5/7 = zadanie objednávky
ZJA M
ZRE
ZRS
ZRV
ZJA
ZFA
ZRO E
ZRO
ZMA
ZAR
R6/R8 W A-620 5/7 = vnútorné doplnky
= rolety Exclusiv (svetlopriepustná, vodiace lišty)
= rolety Standard (svetlopriepustná, na háčiky)
= zatemňujúce rolety (len vodiace lišty)
= lamelové žalúzie
= plisované rolety
ZJA M R6/R8 W A-620 5/7 = ovládanie
M
= mechanické
E
= elektrické
D
= duo
ZJA M
43/73
R6/R8
6x/84
R6/R8 W A-620 5/7 = typový rad strešných okien
= okna radu 4 a 7
= okna Designo
= okna radu 6 a 8
ZJA M R6/R8 W A-620 5/7 = farba lišt
AL
= hliník prírodný (hodí sa k dreveným oknám)
W
= biela (hodí sa k plastovým oknám)
R6/R8 5/7 = vonkajšie doplnky
= vonkajšie lamelové rolety
= elektricky ovládané protislnečné rolety
= mechanické protislnečné rolety Screen
ZRO E R6/R8 5/7 = ovládanie
M
= mechanické
E
= elektrické, ovládané prepínačom
EF
= elektrické, ovládané diaľkovým ovládačom
SF
= elektrické, na solárny pohon s diaľkovým ovládačom
ZRO E R6/R8 5/7 = typový rad
43/73 = okna radu 4 a 7
R6/R8 = okna Designo
6x/84 = okna radu 6 a 8
ZRO E R6/R8 5/7 = rozmery stresných okien
5/7
= vonkajší rozmer strešného okna 540 (š) x 780 (v) mm
ZJA M R6/R8 W A-620 5/7 = farba dekoru
např.
A-620 = cenová skupina A
E-280 = cenová skupina E
ZJA M R6/R8 W A-620 5/7 = rozmery stresných okien
5/7
= vonkajší rozmer strešného okna 540 (š) x 780 (v) mm
Umiestnenie výrobných štítkov okien
Standard 4..
Top 7..
Designo R8
Designo R6
Katalóg a cenník 2010
33
Doplnky
Vnútorné rolety ZRS, ZRE, ZRV
ZRS roleta Standard
Tri polohy nastavenia vo vopred
namontovaných háčikoch.
ZRE roleta Exclusiv
Roleta slúži ako ochrana pred priamym slnkom. Je vedená v bočných
lištách, ktoré umožňujú vytiahnuť
alebo stiahnuť roletu do ľubovoľnej
polohy.
ZRV zatemňujúca roleta Exclusiv
Zatemňujúce rolety zabezpečujú
úplné zatienenie a zatemnenie miestnosti vďaka bielej svetlonepriepustnej vrstve na vonkajšej strane látky.
Ovládacia lišta aj látka rolety sa pohybuje v bočných vodiacich lištách,
jej pohyb je možné zastaviť v ľubovoľnej polohe.
Vyhotovenie roliet
Standard / Exclusiv
Cenová skupina C:
svetlopriepustná, jednofarebná
Vyhotovenie roliet Standard /
Exclusiv - perleťový lesk
Cenová skupina B: svetlopriepustná
s reflexnou vrstvou
Vyhotovenie roliet Exclusiv
Cenová skupina A: svetlopriepustná
C-240
C-241
C-242
B-220
B-221
B-222
A-200
A-201
A-202
C-243
C-244
C-245
B-223
B-224
B-225
A-203
A-204
A-205
C-246
C-247
C-248
B-226
B-227
B-228
A-206
A-209
A-210
C-249
C-250
C-251
B-229
B-230
B-231
A-211
A-212
Vyhotovenie zatemňujúcich
roliet Exclusiv
Cenová skupina D:
svetlonepriepustná
Vyhotovenie zatemňujúcich
roliet Exclusiv
Cenová skupina D:
svetlonepriepustná
E-280*
E-281*
E-282*
E-283*
E-284*
E-286*
E-287*
E-288*
E-289*
E-290*
E-291*
E-292
D-260
D-261
D-262
E-293
E-294
E-295
D-264
D-265
D-266
* Špeciálna fólia, ktorá je vtkaná do tejto látky,
tvorí základ dôležitých vlastností, ako je vysoký stupeň odrazu a tienenie elektromagneD-267
tického smogu. Bodkovanie je dané technológiou výroby a neznamená chybu materiálu.
D-268
Upozornenie: Nepatrné farebné odchýlky spôsobené výrobou sú vyhradené.
Farebné vzorky sú zhotovené tlačiarenskou technikou – odchýlky farieb od originálu sú technicky podmienené a nedá sa im vyhnúť.
34
Katalóg a cenník 2010
Vnútorné doplnky
Označenie rozmeru okien
Rozmer (cm)
5/7
5/9
6/11
6/14
7/9
7/11
7/14
7/16
9/11
9/14
9/16
54/78
54/98
65/118
65/140
74/98
74/118
74/140
74/160
94/118
94/140
94/160
11/11
11/14
114/118 114/140
Vnútorné rolety svetlopriepustné (manuálne)
ZRS
M„A”
(odtieň: C - …)
grupa
fixácia rolety na háčiky v 3
polohách
bez DPH
s DPH
ZRS M (odtieň: B - …)
s reflexnou vrstvou / fixácia
rolety na háčiky v 3 polohách
bez DPH
s DPH
ZRE M (odtieň: C - …)
fixácia rolety kdekoľvek vodiace lišty
bez DPH
s DPH
ZRE M (odtieň: B - …)
s reflexnou vrstvou / fixácia
rolety kdekoľvek - vodiace
lišty
bez DPH
s DPH
ZRE M (odtieň: A - …)
s dekorom / s reflexnou vrstvou
/ fixácia rolety kdekoľvek vodiace lišty
bez DPH
s DPH
32
32
35
35
37
37
37
38
41
42
42
46
46
38,08
38,08
41,65
41,65
44,03
44,03
44,03
45,22
48,79
49,98
49,98
54,74
54,74
37
37
40
41
42
42
43
44
50
50
51
57
57
44,03
44,03
47,60
48,79
49,98
49,98
51,17
52,36
59,50
59,50
60,69
67,83
67,83
50
50
55
57
56
57
59
60
63
64
65
68
70
59,50
59,50
65,45
67,83
66,64
67,83
70,21
71,40
74,97
76,16
77,35
80,92
83,30
49
49
55
57
58
59
61
63
67
70
71
75
78
58,31
58,31
65,45
67,83
69,02
70,21
72,59
74,97
79,73
83,30
84,49
89,25
92,82
59
59
67
68
71
72
73
74
82
84
86
93
97
70,21
70,21
79,73
80,92
84,49
85,68
86,87
88,06
97,58
99,96
102,34
110,67
115,43
Vnútorné rolety zatemňujúce (manuálne)
ZRV M (odtieň: D - …
alebo E - …)
zatemňujúce / fixácia rolety
kdekoľvek vo vodiacich lištách
bez DPH
s DPH
65
65
77
81
78
79
83
84
94
99
102
109
112
77,35
77,35
91,63
96,39
92,82
94,01
98,77
99,96
111,86
117,81
121,38
129,71
133,28
Príslušenstvo na ovládanie viď str. 40 - 41
Tieniace doplnky sa nedajú vrátiť späť!
Katalóg a cenník 2010
35
Doplnky
ZJA lamelové žalúzie a ZFA plisované rolety
Útulná atmosféra
Tak mechanické ako aj elektricky
ovládané – vnútorné žalúzie Roto sa
perfektne hodia k dotvoreniu príjemnej atmosféry v obytnom priestore. Všetky žalúzie Roto dostanete
v mnohých farebných vyhotoveniach lamiel – od bielej až po čiernu.
Isté je, že žiariace slnko zostane
vonku, ale svetlo v miestnosti vám
zostane.
ZJA M Žalúzia mechanická
Lamely žalúzií Roto sú vedené
v bočných hliníkových lištách a majú oblý profil. Profil líšt je možné objednať v bielom alebo hliníkovom
vyhotovení. Pri mechanicky obsluhovaných žalúziách sa mení poloha
lamiel otočením ovládacieho kolieska na hornej lište, pomocou ovládacej lišty je možné žalúziu plynule
nastaviť do ľubovoľnej polohy.
ZJA E Žalúzia elektricky ovládaná
na 24V
Žalúzie Roto s elektrickým motorom
je možné použiť pri strešných oknách
od sklonu 25° – obsluhu a nastavenie
lamiel zabezpečuje elektrické ovládanie. Ešte väčší komfort pri obsluhe
poskytne alternatívne rádiové diaľkové ovládanie, pomocou ktorého ovládnete všetky funkcie z ľubovoľného
miesta v miestnosti.
Lamelové žalúzie
Plisované rolety A - Color
svetlopriepustná, jednofarebná
Plisované rolety D - Perleťový lesk
svetlopriepustný dekor s reflexnou
vrstvou
B-840
limeta
A-110
A-111
A-112
D-140
D-141
D-142
B-800
A-620
striebornobiela farba pleti
B-645
farba slnka
A-113
A-114
A-115
D-143
D-144
D-145
B-611 alabastrovo sivá
B-575 královská modrá
B-665
krevetová
A-116
B-581 lipa
B-476
farba kameňa
B-678 morská modrá
B-583
petrolejová
B-632
krémová
B-467
rubín
A-609
biela
B-571 svetlo
B-700
strieborná
Plisované rolety B - Perleťový lesk
svetlopriepustná, jednofarebná s
reflexnou vrstvou
Plisované rolety E a F Zetemňujúce svetlonepriepustná,
jednofarebná alebo dekor
B-120
B-121
B-122
E-150
E-151
F-160
B-123
B-124
B-125
F-161
F-162
F-163
F-164
F-165
B-619
čierna
B-126
36
Katalóg a cenník 2010
Vnútorné doplnky
ZFA M Plisovaná roleta mechanická
Nepriesvitné látky umožňujú zatemnenie miestnosti a ochranu pred
slnkom. Pomocou priesvitných látok
sa prienik svetla len redukuje. Látka
je vedená v bočných lištách. Poloha
všetkých plisovaných roliet Roto je
plynule nastaviteľná.
Označenie rozmeru
Rozmer (cm)
ZFA E Plisovaná roleta
elektrická - 24V
Obsluhuje sa pomocou nového ovládacieho systému stenovým prepínačom alebo rádiovým diaľkovým
ovládaním. Obsluha nepotrebuje
vizuálny kontakt a je možná i cez
strop alebo steny. Signál dosahuje
v budovách do 30 m, vo voľnom
priestore vonku až do 300 m.
Plisovaná roleta Duo
Väčšiu rozmanitosť vzhľadu je možné docieliť použitím plisovanej rolety Duo - dve rolety v jednej kazete,
ktoré sa môžu podľa potreby
obsluhovať samostatne aj súčasne.
5/7
5/9
6/11
6/14
7/9
7/11
7/14
7/16
9/11
9/14
9/16
54/78
54/98
65/118
65/140
74/98
74/118
74/140
74/160
94/118
94/140
94/160
11/11
11/14
114/118 114/140
Vnútorné lamelové žalúzie (manuálne)
ZJA
M„A”
(odtieň: A - …)
grupa
fixácia žalúzie kdekoľvek vo
vodiacich lištách
bez DPH
62
62
73
78
71
76
81
86
83
89
95
92
99
s DPH
73,78
73,78
86,87
92,82
84,49
90,44
96,39
102,34
98,77
105,91
113,05
109,48
117,81
ZJA M (odtieň: B - …)
bez DPH
64
64
78
84
77
82
88
94
91
99
106
102
111
ZJA E (odtieň: A - … a
B - …) elektrická
s DPH
bez DPH
s DPH
76,16
204
242,76
76,16
204
242,76
92,82
215
255,85
99,96
226
268,94
91,63
213
253,47
97,58
218
259,42
104,72
223
265,37
111,86
234
278,46
108,29
234
278,46
117,81
241
286,79
126,14
253
301,07
121,38
239
284,41
132,09
246
292,74
fixácia žalúzie kdekoľvek vo
vodiacich lištách
Vnútorné plisované rolety svetlopriepustné (manuálne)
ZFA M (odtieň: A - …)
fixácia rolety kdekoľvek vo
vodiacich lištách
ZFA M (odtieň: B - …,
C - …, D ...) s reflexnou
vrstvou / fixácia rolety kdekoľvek vo vodiacich lištách
bez DPH
64
64
73
78
73
77
82
84
87
93
95
99
106
s DPH
76,16
76,16
86,87
92,82
86,87
91,63
97,58
99,96
103,53
110,67
113,05
117,81
126,14
bez DPH
65
65
84
92
84
90
98
100
104
114
118
120
133
s DPH
77,35
77,35
99,96
109,48
99,96
107,10
116,62
119,00
123,76
135,66
140,42
142,80
158,27
Vnútorné plisované rolety zatemňujúce (manuálne)
ZFA M (odtieň: E ...alebo F - …) fixácia
rolety kdekoľvek vo vodiacich
lištách, (D..- refl.vrstva)
bez DPH
65
65
84
92
84
90
98
100
104
114
118
120
133
s DPH
77,35
77,35
99,96
109,48
99,96
107,10
116,62
119,00
123,76
135,66
140,42
142,80
158,27
Vnútorné plisované rolety elektrické
ZFA E (odtieň: A - …
až B-...) elektrická
bez DPH
-
-
281
288
283
288
295
304
302
310
319
317
326
s DPH
-
-
334,39
342,72
336,77
342,72
351,05
361,76
359,38
368,9
379,61
377,23
387,94
ZFA E (odtieň: D - …
až F-...) elektrická
bez DPH
-
-
299
308
300
308
319
322
329
343
347
352
368
s DPH
-
-
355,81
366,52
357
366,52
379,61
383,18
391,51
408,17
412,93
418,88
437,92
Vnútorné plisované rolety "DUO" (manuálne)
ZFA D M (odtieň: A bez DPH
… alebo F - …) kombinácia dvoch ľubovoľných odtieňov s DPH
102
102
133
147
135
146
160
161
173
192
193
201
224
121,38
121,38
158,27
174,93
160,65
173,74
190,40
191,59
205,87
228,48
229,67
239,19
266,56
Katalóg a cenník 2010
37
Doplnky
Vonkajšie doplnky
ZRO vonkajšia lamelová roleta
Vonkajšie lamelové rolety Roto vás
presvedčia najmä moderným dizajnom, tvarovo prispôsobeným celkovému vzhľadu okna. To platí pre
všetky vyhotovenia – elektrické,
diaľkovo ovládané, či so solárnym
pohonom. Hliníkové lamely sú spojené nosnou tkaninou s vysokou pevnosťou. Termické oddelenie vnútorných a vonkajších profilov lamiel
zlepšuje tepelnú izoláciu.
Označenie rozmeru
Rozmer (cm)
ZMA Elektricky ovládaná
protislnečná vonkajšia roleta
Je konštruovaná podobne ako vonkajšia lamelová roleta. Lamely nahrádza jemná, vysoko kvalitná sieťovina, ktorá umožňuje i v spustenej
polohe dostatočný priechod svetla
do miestnosti. Elektricky ovládaná
vonkajšia roleta sa obsluhuje pomocou prepínača alebo rádiovo diaľkovým ovládačom.
ZAR Mechanická protislnečná
vonkajšia roleta Screen
Jedným pohybom ruky alebo pomocou ovládacej tyče sa vonkajšia
roleta jednoducho zavesí vpredu na
okno a je tak ihneď plne funkčná.
Vlákna tkaniny rolety sú úplne odolné proti poveternostným vplyvom.
Sú zvárané bez očiek tak, že sa
okraje nemôžu rozstrapkať a je tak
zabezpečená dlhá životnosť.
5/7
5/9
6/11
6/14
7/9
7/11
7/14
7/16
9/11
9/14
9/16
54/78
54/98
65/118
65/140
74/98
74/118
74/140
74/160
94/118
94/140
94/160
11/11
11/14
114/118 114/140
Vonkajšie lamelové rolety
ZRO M*manuálne (pre
okná Designo se nevyrábajú)
bez DPH
s DPH
222
264,18
222
264,18
256
304,64
268
318,92
261
310,59
272
323,68
284
337,96
288
342,72
297
353,43
317
377,23
320
380,80
322
383,18
339
403,41
ZRO E**
bez DPH
342
342
391
409
391
412
430
479
448
465
472
488
509
s DPH
406,98
406,98
465,29
486,71
465,29
490,28
511,70
570,01
533,12
553,35
561,68
580,72
605,71
bez DPH
408
408
455
482
447
476
493
546
510
527
543
549
569
na elektrický
pohon, ovládanie prepínačom
na stene
ZRO EF**
na elektrický
pohon, ovládanie diaľkovým
ovládačom alebo stenovým
prepínačom
485,52
485,52
541,45
573,58
531,93
566,44
586,67
649,74
606,90
627,13
646,17
653,31
677,11
s DPH
557
557
611
635
611
634
653
693
673
692
720
717
765
bez DPH
663
663
727
756
727
754
777
825
801
823
857
853
910
s DPH
* Štandardne: vonkajšie i vnútorné vyhotovenie tmavo hnedé (RAL 8019), s priloženou ovládacou tyčou 100 cm.
** Štandardne: vonkajšia strana RAL 8019 tmavo hnedá a vnútorná RAL 9006 vo farbe hliníku, ovládač nutné objednať zvlášť (cena na str. 40-41).
ZRO SF **
na solárny pohon s diaľkovým ovládačom
Vonkajšie elektricky ovládané rolety
383
383
427
444
426
445
462
480
493
505
530
541
564
bez DPH
455,77
455,77
508,13
528,36
506,94
529,55
549,78
571,2
586,67
600,95
630,7
643,79
671,16
s DPH
490
490
534
555
524
553
571
594
603
616
647
652
677
bez DPH
ZMA EF*
na diaľkové ovládanie
583,1
583,1
635,46
660,45
623,56
658,07
679,49
706,86
717,57
733,04
769,93
775,88
805,63
s DPH
653
653
702
730
702
724
745
775
779
794
834
834
888
ZMA SF* na solárny pohon bez DPH
s diaľkovým ovládačom
777,07
777,07
835,38
868,7
835,38
861,56
886,55
922,25
927,01
944,86
992,46
992,46 1056,72
s DPH
* Štandardne: Vonkajšia strana RAL 8019 tmavo hnedá a vnútorná RAL 9006 vo farbe hliníku, ovládač nutné objednať zvlášť (cena na str. 40-41).
ZMA E*
ovládaná prepínačom
Vonkajšia protislnečná roleta "Screen"
ZAR M *
manuální
bez DPH
s DPH
46
54,74
46
54,74
49
58,31
49
58,31
52
61,88
52
61,88
52
61,88
52
61,88
58
69,02
58
69,02
*Príslušenstvo na ovládanie: teleskopická tyč nastaviteľná do 6 alebo 7 polôh, nutné objednať zvlášť (cena na str. 40-41).
Pozn.: Kombinácia s reťazovým motorom MA 25 N VO nie je možná!
Príplatok za zvláštne lakovanie vo farbe RAL 9006 pre vonkajšie rolety E, EF, SF na vyžiadanie.
Tieniace doplnky sa nedajú vrátiť späť!
38
Katalóg a cenník 2010
58
69,02
64
76,16
64
76,16
Doplnky
Vnútorné ostenie a sieť proti hmyzu
ZIN vnútorné ostenie okien
Stavebnicový systém vnútorného
ostenia zaručuje rýchlu a jednoduchú montáž na zaklapnutie. Ďalšou
prednosťou je materiál. Vnútorné
ostenie je vyrobené z plastu, a preto
je umyvateľné a ľahko sa udržiava.
Opticky vás presvedčí svojou stálou
čistotou, pretože nezanecháva
stopy po kondenzáte.
Označenie rozmeru
Rozmer (cm)
bez DPH
s DPH
ZIN
vnútrné ostenie biele
-hĺbka 400 mm
ZRI M
dajú sa objednať
vodiace lišty pod ostenie
(všetky rady okien) alebo
odnímateľné do ostenia
(len okná: 73. / 84. / R8.)
bez DPH
s DPH
ZRI sieťka proti hmyzu
ZRI sieťky proti hmyzu sú vyrábané
na mieru s milimetrovou presnosťou. Slúžia ako účinná ochrana pred
hmyzom. Pre všetky rady okien je
možné zvoliť vyhotovenie s vodiacimi lištami pod ostením. V prípade
výklopných/kývnych (rad 8/R8)
alebo výsuvno-kývnych okien (rad
7) sa dá zvoliť komfortný variant do
ostenia. Sieťky v ostení sa môžu
ľahko vybrať alebo vrátiť späť do
pôvodnej polohy.
5/7
5/9
6/11
6/14
7/9
7/11
7/14
7/16
9/11
9/14
9/16
54/78
54/98
65/118
65/140
74/98
74/118
74/140
74/160
94/118
94/140
94/160
11/11
166
197,54
185
220,15
195
232,05
179
213,01
190
226,10
200
238,00
209
248,71
202
240,38
212
252,28
221
262,99
216
257,04
226
268,94
226
268,94
122
142
148
141
148
154
164
159
165
176
171
177
177
145,18
168,98
176,12
167,79
176,12
183,26
195,16
189,21
196,35
209,44
203,49
210,63
210,63
Pozn.: Variant „Ostenie“ je vhodný pre rad 7 a 8, variant „Hladká stena“ pre všetky rady okien.
Variant „W” - pod ostením
ac
dn
je
ob
ob
je
dn
ac
ia
vý
čk
a
ia
vý
čk
a
Variant „L” - do ostenie
Katalóg a cenník 2010
11/14
114/118 114/140
39
Doplnky
ZEL - ovládanie, elektrické pohony a príslušenstvo
Manuálne ovládanie okien a doplnkov
ZUB TFB L
(1170 - 1920 mm)
Ovládacia tyč
ZUB TFB L
(1700 - 3000 mm)
bez DPH
ovládacia teleskopická tyč pre nedostupné okná,
všetky vnútorné manuálne doplnky a vonkajšie
protislnečné rolety ZAR M
s DPH
bez DPH
s DPH
33
39,27
39
46,41
Diaľkové ovládanie pre elektrické pohony okien a doplnkov
Prepínač
ZEL STG S
stenový prepínač pre akékoľvek okno na elektrický
pohon (WDT - E, EF) alebo doplnok (okrem ZRO EF/SF)
bez DPH
s DPH
Prepínač - 4 kanálový
ZEL STG S4
stenový prepínač pre okno Rototronic na elektrický
pohon (WDT - E, EF), 4 ovládacie skupiny pre okná i
doplnky
bez DPH
s DPH
Ručný diaľkový rádiový vysielač
ZEL STG HS 1 S II - čierny
ZEL STG HS 1 W II - biely
1 kanálový diaľkový vysielač pre ovládanie okien alebo
doplnkov s rádiovým prijímačom (okrem ZRO SF),
pôvodný dizajn s ozn.: ZEL STG HS 1
Ručný diaľkový rádiový vysielač
ZEL STG HS 5 S II - čierny
ZEL STG HS 5 W II - biely
5 kanálový diaľkový vysielač pre ovládanie okien alebo
doplnkov s rádiovým prijímačom (okrem ZRO SF),
pôvodný dizajn s ozn.: ZEL STG HS 5
Ručný diaľkový rádiový vysielač
ZEL STG HS 10 S II - čierny
ZEL STG HS 10 W II - biely
10 kanálový diaľkový vysielač pre ovládanie okien alebo
doplnkov s rádiovým prijímačom (okrem ZRO SF)
Časový spínač rádiový
ZEL STG ZSUF 230V
Stenový spínač pre časové nastavenie ovládanie
okien alebo doplnkov na elektrický pohon s rádiovým
prijímačom
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
13
15,47
57
67,83
57
67,83
82
97,58
93
110,67
124
147,56
Pohony a ovládanie 24V
Pohľadový motor
ZEL MA 25 N 24V
motor na spodnej časti rámu okna, pohľadový v zavretej
polohe okna, pre všetky rady okien (WDF), max. rozsah
otvorenia 25cm, 24V / 0,5A
bez DPH
s DPH
Skrytý motor
ZEL MA 25 N VO 24V
Trafostanica
ZEL STG NT 24V
motor na hornej časti rámu okna, skrytý v zavretej polohe okna, pre rady okien WDF 6.. a WDF R6, max. rozsah
otvorenia 25cm, 24V / 0,5A
bez DPH
s DPH
Trafo pre transformáciu napätia z 230V na 24V
bez DPH
s DPH
Rádiový prijímač
ZEL STG FEP 24V
1 kanálový rádiový prijímač, nastavenie až na 16
vysielačov
bez DPH
s DPH
40
Katalóg a cenník 2010
147
174,93
169
201,11
55
65,45
110
130,90
Elektrické ovládanie
Dažďový senzor
ZEL STG RS 24V
dažďový senzor pre zatváranie okien na elektrický pohon
- 24V
bez DPH
s DPH
Časový spínač
ZEL STG ZSU 24V
stenový spínač pre časové nastavenie ovládania okien
alebo doplnkov na elektrický pohon - 24V
bez DPH
s DPH
52
61,88
108
128,52
Pohony a ovládanie 230V
Pohľadový motor
ZEL MA 36 N 230V
Skrytý motor
ZEL MA 35 VO 230V
motor na spodnej časti rámu okna, pohľadový v zavretej
polohe okna, pre všetky rady okien (WDF), max. rozsah
otvorenia 36cm
motor na hornú časť rámu okna, skrytý v zavretej polohe
okna, pre rady okien WDF 6.. a WDF R6, max. rozsah
otvoreniaí 36cm
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
Rádiový prijímač
ZEL STG FEP 230V
1 kanálový rádiový prijímač, nastavenie až na 16
vysielačov
bez DPH
s DPH
Dažďový senzor
ZEL STG RS 230V
dažďový senzor pre zatváranie okien na elektrický ponon
- 230V
bez DPH
s DPH
Časový spínač
ZEL STG ZSU 230V
stenový spínač pre časové nastavenie ovládania okien
alebo doplnkov na elektrický pohon - 230V
bez DPH
s DPH
128
152,32
144
171,36
106
126,14
247
293,93
83
98,77
Riadiaca jednotka 24V - Rotomatic
Riadiaca jednotka
ZEL STG VCM 1004
viacúčelová riadiaca jednotka pre zložitejšie kombinácie
a dispozičné riešenie väčších priestorov
(školy, kancelárie apod), až 4 ovládacie skupiny
bez DPH
s DPH
Kryt riadiacej jednotky
ZEL STG AP VCM
bez DPH
Kryt riadiacej jednotky ZEL STG VCM 1004
s DPH
Prepínač
ZEL STG BEF 4
stenový prepínač pre okná i doplnky, 4 ovládacie
skupiny pre okná i doplnky
bez DPH
s DPH
Prepínač
ZEL STG BEF 2
stenový prepínač pre okná i doplnky, 4 ovládacie
skupiny pre okná i doplnky
bez DPH
s DPH
Rádiový prijímač
ZEL STG FEP 4, 24V
4 kanálový rádiový prijímač, pre kombináciu
s vysielačmi v systéme s jednotkou Rotomatic
bez DPH
s DPH
Katalóg a cenník 2010
374
445,06
23
27,37
99
117,81
63
74,97
149
177,31
41
Solárne systémy
Solárne termické systémy
Ohrev teplej vody a podpora vykurovania
Technické parametre solárneho termického kolektoru:
Názov výrobku:
SRK 10/20
SRK 10/10
Plocha celkom:
1,95 m2
0,91 m2
Plocha absorbéru:
1,91 m
0,88 m2
Celkové rozmery:
(v x š x h):
1047 x 2028 x 89 mm 1047 x 975 x 89 mm
Plocha celkom:
2,12 m2
1,02 m2
Hmotnosť:
37 kg
13,6 kg
Materiál nosného
rámu:
Dřevo
Dřevo
Sklo:
ESG – tvrdené solárne ESG – tvrdené solár– číre
ne – číre
Hrúbka presklenia:
3,2 mm
3,2 mm
Objem teplonosného
média:
1,17 l
0,57 l
Teplonostné médium:
Zmes nemrznúcej
kvapaliny a vody
Zmes nemrznúcej
kvapaliny a vody
Hrúbka izolácie:
30 mm
30 mm
Tepelný prestup:
Kamenná vlna
Kamenná vlna
Uhol osadenia:
22°- 90°
22°- 90°
2
Ročný výťažok kolek>525 kWh/m2a
toru:1)
1)
A
B
C
D
E
Aktívna strecha
Solárny termický systém Roto
predstavuje úplne novú, ekologicky vyzretú a ekonomicky šetrnú
technológiu. Maximálne splní estetické požiadavky. Systém ponúka
najrôznejšie kombinácie solárnych
prvkov, strešných okien a strešnej
krytiny. Vaša strecha sa tak stane
„Aktívnou strechou“ prispievajúcou do rodinného rozpočtu.
42
Katalóg a cenník 2010
>525 kWh/m2a
kolektor splňuje výtěžek >525 kWh/m2a stanovený státní podporou v SRN.
Termické kolektorové pole
Akumulačná nádrž
Potrubné rozvody
Kotol
Spotrebič teplej vody
Systém Roto Sunroof
Podľa konkrétnej požiadavky na
funkcie solárneho systému je
možné kombinovať termické kolektory s ďalšími prvkami systému,
ako sú zásobníky a regulácia.
Systémy so zásobníkmi CuboPur a CuboMax slúžia k ohrevu
vody na umývanie, kúpanie apd.
Systémy so zásobníkmi CuboTerm Plus a CuboTerm Max je
možné využiť na ohrev teplej vody
a podporu vykurovania, alebo ich
začleniť do existujúcej vykurovacej sústavy. Solárny systém Roto
umožňuje využitie energie slnka
tiež na dohriatie vody v bazéne.
Prednosti Roto:
 atraktívny a nadčasový dizajn
 jednotný vzhľad solárnych kolektorov a strešných okien
 integrácia do strešného plášťa
 vysoká odolnosť proti vetru
a tlaku snehu
 inštalačné rozvody v strešnom
plášti
 jednoduchá a rýchla montáž
 vhodné pre novostavby a rekon
štrukcie
Solárne systémy
Solárne fotovoltaické systémy
Výroba elektrickej energie
Technické parametre SRP:
Názov výrobku:
SRP 265 10/20 SRP 270 10/20 SRP 275 10/20
Nominálny výkon PN:
265 Wp
270 Wp
Nominálne napätie UN:
35,1 V
35,2 V
35,3 V
Nominálny prúd IN:
7,55 A
7,68 A
7,80 A
Napätie na prázdno UOC:
43,4 V
43,5 V
43,6 V
Skratový prúd ISC:
8,10 A
8,21 A
8,31 A
Max. tolerancia výkonu PN:
±3%
Max. napätie systému:
750 V
Teplotný koeficient výkonu PN:
-0,34 %/K
Teplotný koeficient napätia UOC:
-0,34 %/K
Teplotný koeficient prúdu ISC:
+0,03 %/K
Technológia modulu:
Vrstvená skleněná fólia
Konštrukcia modulu:
Materiál krytu: vysoko transparentné tvrdené
solárne sklo 3,2 mm; povlak: EVA-Solárne
články-EVA
Počet a technológia solárnych
článkov:
A
72 monokryštalických solárnych článkov
156 x 156 mm
Účinnosť solárnych článkov:
Elektroinštalácia:
17%
Tyco prípojný box s dvomi káblami 0,90 m/4
mm2 opatrenými Tyco konektormi
Diódy:
E
E
4ks
Rozmery:
1047 x 2028 x 89 mm
Hmotnosť:
26 kg
Teplota okolia:
E
Odolnosť proti vetru:
B
C
D
F
Photovoltaik-System im Überblick
A Photovoltaik-Module,
B Wechselrichter,
C Einspeise-Stromzähler,
A
Fotovoltaické
moduly
D Verbrauchs-Stromzähler, E Verbraucher, F Öffentliches Stromnetz
B Inverter (menič)
C Elektromer vyrobenej elektrickej energie
Aktívna strecha
Urobte z Vašej strechy „Aktívnu
strechu“, ktorá Vám bude prispievať do rodinného rozpočtu. Stále
zvyšovanie cien elektrickej energie nás núti hľadať možné cesty
na znižovanie nákladov za energie.
Jednou z možností je využívanie
fotovoltaických modulov. Táto
výroba elektrickej energie je podporovaná zvýhodnenou výkupnou
cenou na dobu 15 rokov.
275 Wp
-40 - +45°C
Pre max. rýchlosť vetra 130 km/h s koeficientom bezpečnosti 3 (ekvivalent tlaku 2400 Pa)
Bezpečnosť:
Inštalácia:
Odporúčaný sklon strechy:
IEC 61215, bezpečnostná trieda II
Do strešného plášťa
22° - 65°
Elektrické parametre pre štandardné testovacie podmienky (1000 W/m2; 25 °C; AM 1,5)
D
E
F
Elektromer spotrebovanej energie
Spotrebič
Prívodný kábel
Systém Roto Sunroof
Roto využíva technológiu monokryštalického kremíku s učinnosťou premeny slnečného žiarenia na
elektrickú energiu 17% a garantuje
výkon minimálne 80% menovitého
výkonu modulu po dobu 25 rokov.
Povrch fotovoltaických modulov
Roto tvorí tvrdené solárne sklo,ktoré odolá krupobitiu a ďalším poveternostným vplyvom. Súčasťou fotovoltaických zostáv sú tiež aj meniče, káble a ostatné prvky pred
elektromerom.
Prednosti Roto:
 nezávislý zdroj energie
 atraktívny a nadčasový dizajn
 jednotný vzhľad solárnych
kolektorov a strešných okien,
flexibilný stavebnicový systém
 integrácia do strešného plášťa
 vysoká odolnosť proti vetru
a tlaku snehu
 inštalačné rozvody v strešnom
plášti
 jednoduchá a rýchla montáž
 vhodné pre novostavby a rekon štrukcie
Katalóg a cenník 2010
43
Technické informácie
Technické parametre okien radov 4 a 7
Spôsob otvárania / rad okna
WDF 43.
Zasklenie
(Standard, Basic)
KÝVNE
WDF 73.
Alpine Start
*Uokna = 1,3 W/m²K
Uskla = 1,1 W/m²K
..8
Funktional
*Uokna = 1,3 W/m²K
Uskla = 1,1 W/m²K
..9T
Basic
*Uokna = 1,5 W/m²K
Uskla = 1,1 W/m²K
..4
Ornament
*Uokna = 1,3 W/m²K
Uskla = 1,1 W/m²K
..5
Alpine Start
*Uokna = 1,3 W/m²K
Uskla = 1,1 W/m²K
..8
Funktional
*Uokna = 1,3 W/m²K
Uskla = 1,1 W/m²K
..4
Ornament
*Uokna = 1,3 W/m²K
Uskla = 1,1 W/m²K
..8
Funktional
*Uokna = 1,3 W/m²K
Uskla = 1,1 W/m²K
..5
Alpine Start
*Uokna = 1,3 W/m²K
Uskla = 1,1 W/m²K
..8
Funktional
*Uokna = 1,3 W/m²K
Uskla = 1,1 W/m²K
..8
Funktional
*Uokna = 1,3 W/m²K
Uskla = 1,1 W/m²K
(Top)
VÝSUVNO-KÝVNE
o
max. uhol vyklopenia: 38
WDT 43.
..5
(RotoTronic)
KÝVNE NA ELEKTRICKÝ
POHON
WDA 31.
STREŠNÝ VÝLEZ
o
uhol otvorenia do strany: 90
WRA 51.
OKNO PRE ODVOD DYMU
max. uhol vyklopenia: 21o, 38 o
alebo 46 o
Označenie zasklenia (tretia
Uskla
Uokna
Uokna
verzia okien
pozícia v 3-miestnom kóde)
(W/m²K)
s WD (W/m²K)
bez WD (W/m²K)
(dB)
..5
1,1
1,3
1,5
32
..8
1,1
1,3
1,5
38 plastové
..9T
1,1
-
1,5
32
..4
1,1
1,3
1,5
32
43. / 73.
Uskla Uokna s WD
Uokna bez WD
R w
44
DVOJSKLO
Výrobná
Rw
37 drevene
(W/m²K)
(W/m²K)
(W/m²K)
(dB)
Súčiniteľ prestupu tepla zasklenia
Súčiniteľ prestupu tepla celého okna so zatepľovacím blokom WD
Súčiniteľ prestupu tepla celého okna bez zatepľovacieho bloku WD
Vzduchová nepriezvučnosť
Katalóg a cenník 2010
Technické informácie
Materiál profilov krídla a rámu Sklon strechy
Ventilácia
Materiál oplechovania a lemovania
AL - hliník, RAL 8019 (štandart)
plastový bezúdržbový biely,
3-komorový profil
drevený lepený lakovaný
profil (borovica)
Ovládanie
o
15 - 90
o
kľučka
v spodnej
časti krídla
štribinová
ventilácia
TZ - lesklo valcovaný TiZn (za príplatok)
TV - predzvetralý titánzinok (za príplatok)
CU - meď (za príplatok)
RL - hliník podľa škály RAL (za príplatok)
plastový bezúdržbový biely
(var. zlatý dub), 3-komorový
profil
drevený lepený lakovaný
profil (borovica)
AL - hliník, RAL 8019 (štandart)
o
20 - 65
o
kľučka
v spodnej
časti krídla
štribinová
ventilácia
TZ - lesklo valcovaný TiZn (za príplatok)
TV - predzvetralý titánzinok (za príplatok)
CU - meď (za príplatok)
RL - hliník podľa škály RAL (za príplatok)
plastový bezúdržbový biely,
3-komorový profil
drevený lepený lakovaný
profil (borovica)
o
15 - 90
o
stenovým
prepínačom -E
AL - hliník, RAL 8019 (štandart)
diaľkovým
ovládačom -EF
TV - predzvetralý titánzinok (za príplatok)
TZ - lesklo valcovaný TiZn (za príplatok)
CU - meď (za príplatok)
RL - hliník podľa škály RAL (za príplatok)
AL - hliník, RAL 8019 (štandart)
plastový bezúdržbový biely,
3-komorový profil
drevený lepený lakovaný
profil (borovica)
o
15 - 90
o
kľučka
v spodnej
časti krídla
štribinová
ventilácia
TZ - lesklo valcovaný TiZn (za príplatok)
TV - predzvetralý titánzinok (za príplatok)
CU - meď (za príplatok)
RL - hliník podľa škály RAL (za príplatok)
AL - hliník, RAL 8019 (štandart)
plastový bezúdržbový biely,
3-komorový profil
drevený lepený lakovaný
profil (borovica)
o
20 - 65
o
centrálna riadiaca jednotka
so záložným
zdrojom
štribinová
ventilácia
TZ - lesklo valcovaný TiZn (za príplatok)
TV - predzvetralý titánzinok (za príplatok)
CU - meď (za príplatok)
RL - hliník podľa škály RAL (za príplatok)
Vlastnosti / popis
Názov zasklenia
g
Tv
T UV
(%)
(%)
(%)
Skladba
zasklenia
vonkajšie sklo tvrdené
Alpine Start
59
79
21
4 / 16 / 4
vonkajšie sklo tvrdené / vnútorné bezpečnostné lepené, zníženie intenzity
Funktional
44
72
1
4 / 14 / 2x2 VSG
základné vyhotovenie, plavené sklo (len okná 43.)
Basic
59
79
21
4 / 16 / 4
vonkajšie nepriehľadné (ornamentálne) sklo (vzor 504), tvrdené (len okná 73.)
Ornament
56
79
21
4 / 16 / 4
prehrievania, vyššie akustické parametre
g
Tv
T UV
*Uokna
(%)
(%)
(%)
(W/m²K)
Súčiniteľ prestupu tepelného slnečného žiarenia
Súčiniteľ prestupu svetelného slnečného žiarenia
Súčiniteľ prestupu UV žiarenia
Hodnota súčiniteľa prestupu tepla celého okna s integrovaným zatepľovacím blokom rámu WD z výroby
Katalóg a cenník 2010
45
Technické informácie
Technické parametre okien DESIGNO radu R6 a R8
Spôsob otvárania / rad okna
Zasklenie
WDF R6.
KÝVNE
..5
Roto blueLine
*Uokna = 1,2 W/m²K
Uskla = 1,0 W/m²K
..8A
Roto blueLine Plus
*Uokna = 1,2 W/m²K
Uskla = 1,0 W/m²K
..6S
Roto acusticLine
*Uokna = 1,2 W/m²K
..4
Roto Ornament
*Uokna = 1,2 W/m²K
..9E
Roto blueLine NE
*Uokna-plast = 0,82 / Uokna-drevo = 0,84 W/m²K Uskla = 0,5 W/m²K
..9A
Roto blueLine NE Plus
*Uokna-plast = 0,82 / Uokna-drevo = 0,84 W/m²K Uskla = 0,5 W/m²K
..6E
Roto acusticLine NE
*Uokna = 1,0 W/m²K
..5
Roto blueLine
*Uokna = 1,2 W/m²K
..8A
Roto blueLine Plus
*Uokna = 1,2 W/m²K
..6S
Roto acusticLine
*Uokna = 1,2 W/m²K
..4
Roto Ornament
*Uokna = 1,2 W/m²K
..9E
Roto blueLine NE
*Uokna-plast = 0,82 / Uokna-drevo = 0,84 W/m²K Uskla = 0,5 W/m²K
..9A
Roto blueLine NE Plus
*Uokna-plast = 0,82 / Uokna-drevo = 0,84 W/m²K Uskla = 0,5 W/m²K
..6E
Roto acusticLine NE
*Uokna = 1,0 W/m²K
..5
Roto blueLine
*Uokna = 1,2 W/m²K
Uskla = 1,0 W/m²K
..8A
Roto blueLine Plus
*Uokna = 1,2 W/m²K
Uskla = 1,0 W/m²K
..6S
Roto acusticLine
*Uokna = 1,2 W/m²K
..9E
Roto blueLine NE
*Uokna-plast = 0,82 / Uokna-drevo = 0,84 W/m²K Uskla = 0,5 W/m²K
..9A
Roto blueLine NE Plus
*Uokna-plast = 0,82 / Uokna-drevo = 0,84 W/m²K Uskla = 0,5 W/m²K
Roto blueLine
*Uokna=1,2 W/m²K
Uskla = 1,0 W/m²K
Roto blueLine Plus
*Uokna=1,2 W/m²K
Uskla = 1,0 W/m²K
Roto blueLine NE
*Uokna-plast = 0,82 / Uokna-drevo = 0,84 W/m²K Uskla = 0,5 W/m²K
Roto blueLine NE Plus
*Uokna-plast = 0,82 / Uokna-drevo = 0,84 W/m²K Uskla = 0,5 W/m²K
(Rw=42dB)
Uskla = 1,0 W/m²K
Uskla = 1,0 W/m²K
(Rw=42dB)
Uskla = 0,7 W/m²K
WDF R8.
VÝKLOPNÉ/
KÝVNE
max. uhol
vyklopenia: 45 o
Uskla = 1,0 W/m²K
Uskla = 1,0 W/m²K
(Rw=42dB)
Uskla = 1,0 W/m²K
Uskla = 1,0 W/m²K
(Rw=42dB)
Uskla = 0,7 W/m²K
WDT R6.
KÝVNE NA
ELEKTRICKÝ
POHON
(Rw=42dB)
Uskla = 1,0 W/m²K
WSA R8.
..5
BEZPEČNOSTNÝ
..8A
ÚNIKOVÝ
VÝLEZ
..9E
max. uhol
..9A
o
vyklopenia: 60
Označenie zasklenia (tretia
Uskla
Uokna
Uokna
Rw
verzia okien
pozícia v 3-miestnom kóde)
(W/m²K)
s WD (W/m²K)
bez WD (W/m²K)
(dB)
DVOJSKLO
Výrobná
1,0
1,2
-
34
1,0
1,2
-
38 plastové
..6S
1,0
1,2
-
42
39 drevené
..4
1,0
1,2
-
34
R6. / R8.
..9E
0,5
0,82 plastové
-
34 plastové
..9A
0,5
TROJSKLO
DESIGNO
Uskla Uokna s WD
Uokna bez WD
R w
46
..5
..8A
0,84 drevené
0,82 plastové
33 drevené
-
37
-
42
0,84 drevené
..6E
(W/m²K)
(W/m²K)
(W/m²K)
(dB)
0,7
1,0
Súčiniteľ prestupu tepla zasklenia
Súčiniteľ prestupu tepla celého okna so zatepľovacím blokom WD
Súčiniteľ prestupu tepla celého okna bez zatepľovacieho bloku WD
Vzduchová nepriezvučnosť
Katalóg a cenník 2010
Technické informácie
Zapustený rám do konštrukcie strechy / celoobvodové kovanie /
2-dielny zatepľovací blok
Materiál profilov krídla a rámu Sklon strechy
o
15 - 90
o
o
20 - 65
o
plastový bezúdržbový biely
profil, so zatepľovacím blokom
drevený lepený lakovaný
profil (borovica),
so zatepľovacím blokom
o
15 - 90
o
kľučka v spodnej časti krídla,
celoobvodové
kovanie
2 polohy
štrbinovej
ventilácie
TV - predzvetralý titánzinok (za príplatok)
CU - meď (za príplatok)
RL - hliník podľa škály RAL (za príplatok)
kľučka v spodnej časti krídla,
celoobvodové
kovanie
2 polohy
štrbinovej
ventilácie
TV - predzvetralý titánzinok (za príplatok)
CU - meď (za príplatok)
RL - hliník podľa škály RAL (za príplatok)
stenovým
prepínačom -E
AL - hliník, Antracit Metallic (štandard)
diaľkovým
ovládačom -EF
CU - meď (za príplatok)
TV - predzvetralý titánzinok (za príplatok)
RL - hliník podľa škály RAL (za príplatok)
AL - hliník, Antracit Metallic (štandard)
plastový bezúdržbový biely
profil, so zatepľovacím blokom
drevený lepený lakovaný
profil (borovica),
so zatepľovacím blokom
Materiál oplechovania a lemovania
AL - hliník, Antracit Metallic (štandard)
plastový bezúdržbový biely
profil, so zatepľovacím blokom
drevený lepený lakovaný
profil (borovica),
so zatepľovacím blokom
Ventilácia
AL - hliník, Antracit Metallic (štandard)
plastový bezúdržbový biely
profil, so zatepľovacím blokom
drevený lepený lakovaný
profil (borovica),
so zatepľovacím blokom
Ovládanie
o
20 - 65
o
kľučka v spodnej časti krídla,
celoobvodové
kovanie
2 polohy
štrbinovej
ventilácie
Vlastnosti / popis
TV - predzvetralý titánzinok (za príplatok)
CU - meď (za príplatok)
RL - hliník podľa škály RAL (za príplatok)
Názov
g
Tv
T UV
Skladba
zasklenia
(%)
(%)
(%)
zasklenia
vonkajšie sklo tvrdené
Roto blueLine
50
71
26
4 / 16 / 4
vonkajšie sklo tvrdené / vnútorné bezpečnostné lepené, samočistiaci povrch,
Roto
48
68
1
4 / 16 / 2x3 VSG
zníženie intenzity prehrievania, vyššie akustické parametre
blueLine Plus
špeciálne protihlukové vyhotovenie, vonkajšie sklo tvrdené / vnútorné
Roto
44
66
1
8 / 16 / 2x3 VSG
bezpečnostné lepené, zníženie intenzity prehrievania
acusticLine
vonkajšie nepriehľadné (ornamentálne) sklo (vzor 504), tvrdené
Roto Ornament
50
72
26
4 / 16 / 4
vonkajšie sklo tvrdené, samočistiaca vrstva
Roto
30
45
2
4 / 10 / 4 / 10 / 4
30
45
1
4 / 10 / 4 / 10 / 2x2 VSG
37
52
1
8/7/4/7/6
blueLine NE
vonkajšie sklo tvrdené / vnútorné bezpečnostné lepené, samočistiaci povrch,
Roto blueLine
zníženie intenzity prehrievania, vyššie akustické parametre
NE Plus
špeciálne protihlukové vyhotovenie, vonkajšie sklo tvrdené / vnútorné
Roto
bezpečnostné lepené, zníženie intenzity prehrievania
acusticLine NE
g
Tv
T UV
*Uokna
(%)
(%)
(%)
(W/m²K)
Súčiniteľ prestupu tepelného slnečného žiarenia
Súčiniteľ prestupu svetelného slnečného žiarenia
Súčiniteľ prestupu UV žiarenia
Hodnota súčiniteľa prestupu tepla celého okna s integrovaným zatepľovacím blokom rámu WD z výroby
Katalóg a cenník 2010
47
Technické informácie
Technické parametre okien radu 6 a 8
Spôsob otvárania / rad okna
WDF 62.
(drevené)
WDF 64.
Zasklenie
(plastové)
KÝVNE
..5A
Aquaclear
*Uokna = 1,3 W/m²K
..8
Funktional
*Uokna-plast = 1,2 / Uokna-drevo = 1,3 W/m²K Uskla = 1,1 W/m²K
..9N
Nízkoenergetické - NE
*Uokna = 1,0 W/m²K
Uskla = 0,7 W/m²K
..5A
Aquaclear
*Uokna = 1,3 W/m²K
Uskla = 1,1 W/m²K
..8
Funktional
*Uokna-plast = 1,2 / Uokna-drevo = 1,3 W/m²K Uskla = 1,1 W/m²K
..6S
Protihlukové - SSK IV
*Uokna = 1,3 W/m²K
..9N
Nízkoenergetické - NE
*Uokna = 1,0 W/m²K
Uskla = 0,7 W/m²K
..5A
Aquaclear
*Uokna =1,3 W/m²K
Uskla = 1,1 W/m²K
..8
Funktional
*Uokna-plast = 1,2 / Uokna-drevo = 1,3 W/m²K Uskla = 1,1 W/m²K
..9N
Nízkoenergetické - NE
*Uokna =1,0 W/m²K
..8
Funktional
*Uokna-plast = 1,2 / Uokna-drevo = 1,3 W/m²K Uskla = 1,1 W/m²K
..5
Alpine Start
Uokna = 1,3 W/m²K
Uskla = 1,1 W/m²K
WDF 84.
VÝKLOPNÉ/
KÝVNE
max. uhol
vyklopenia: 45 o
WDT 62.
WDF 64.
(drevené)
(Rw=42dB)
Uskla = 1,1 W/m²K
(plastové)
KÝVNE NA
ELEKTRICKÝ
POHON
Uskla = 0,7 W/m²K
WSA 84.
BEZPEČNOSTNÝ
ÚNIKOVÝ
VÝLEZ
max. uhol
o
vyklopenia: 60
WFA 135
Uskla = 1,1 W/m²K
FASÁDNE
NAPOJENIE
Označenie zasklenia (tretia
Uskla
Uokna
Uokna
verzia okien
pozícia v 3-miestnom kóde)
(W/m²K)
s WD (W/m²K)
bez WD (W/m²K)
(dB)
..5A
1,1
1,3
1,4 plastové
32
..8
1,1
1,3
1,4 plastové
6.. / 84.
DVOJSKLO
Výrobná
Rw
1,5 drevené
38
1,5 drevené
..6S
1,1
1,3
..4
1,1
1,3
1,4 plastové
42
32
TROJSKLO
1,5 drevené
Uskla Uokna s WD
Uokna bez WD
R w
48
..9N
(W/m²K)
(W/m²K)
(W/m²K)
(dB)
0,7
1,0
-
Súčiniteľ prestupu tepla zasklenia
Súčiniteľ prestupu tepla celého okna so zatepľovacím blokom WD
Súčiniteľ prestupu tepla celého okna bez zatepľovacieho bloku WD
Vzduchová nepriezvučnosť
Katalóg a cenník 2010
38
Technické informácie
Materiál profilov krídla a rámu Sklon strechy
Ventilácia
Materiál oplechovania a lemovania
AL - hliník, RAL 8019 (štandard)
plastový bezúdržbový biely
profil
drevený lepený lakovaný
profil (borovica)
Ovládanie
o
15 - 90
o
kľučka v spodnej časti krídla,
celoobvodové
kovanie - plast
2 polohy
štrbinovej
ventilácie
TZ - leskloválcovaný TiZn (za príplatok)
TV - predzveralný titánzinok (za príplatok)
CU - meď (za príplatok)
RL - hliník podľa škály RAL (za príplatok)
AL - hliník, RAL 8019 (štandard)
plastový bezúdržbový biely
profil
drevený lepený lakovaný
profil (borovica)
o
20 - 65
o
kľučka v spodnej časti krídla,
celoobvodové
kovanie - plast
2 polohy
štrbinovej
ventilácie
TZ - leskloválcovaný TiZn (za príplatok)
TV - predzveralný titánzinok (za príplatok)
CU - meď (za príplatok)
RL - hliník podľa škály RAL (za príplatok)
plastový bezúdržbový biely
profil
drevený lepený lakovaný
profil (borovica)
o
15 - 90
o
stenovým
prepínačom -E
AL - hliník, RAL 8019 (štandard)
diaľkovým
ovládačom -EF
TV - predzveralný titánzinok (za príplatok)
TZ - leskloválcovaný TiZn (za príplatok)
CU - meď (za príplatok)
RL - hliník podľa škály RAL (za príplatok)
AL - hliník, RAL 8019 (štandard)
plastový bezúdržbový biely
profil
drevený lepený lakovaný
profil (borovica)
o
20 - 65
o
kľučka v spodnej časti krídla,
celoobvodové
kovanie - plast
2 polohy
štrbinovej
ventilácie
TZ - leskloválcovaný TiZn (za príplatok)
TV - predzveralný titánzinok (za príplatok)
CU - meď (za príplatok)
RL - hliník podľa škály RAL (za príplatok)
plastový bezúdržbový biely
profil
drevený lepený lakovaný
profil (borovica)
Vlastnosti / popis
Názov zasklenia
g
Tv
T UV
(%)
(%)
(%)
Skladba zasklenia
vonkajšie sklo tvrdené, samočistiaca vrstva
Aquaclear
58
74
21
4 / 16 / 4
vonkajšie sklo tvrdené / vnútorné bezpečnostné lepené, zníženie
Funktional
44
72
1
4 / 14 / 2x2 VSG
Protihlukové - SSK IV
51
77
0
8 / 14 / 6
Ornament
56
79
21
4 / 16 / 4
Nízkoenergetické - NE
30
45
2
4 / 10 / 4 / 10 / 4
intenzity prehrievania, vyššie akustické parametre
vonkajšie sklo tvrdené / vnútorné bezpečnostné lepené, zníženie
intenzity prehrievania, vyššie akustické parametre
vonkajšie nepriehľadné (ornamentálne) sklo (vzor 504), tvrdené (len
okná 73.)
vonkajšie sklo tvrdené / vnútorné bezpečnostné tvrdené, zníženie
intenzity prehrievania
g
Tv
T UV
*Uokna
(%)
(%)
(%)
(W/m²K)
Súčiniteľ prestupu tepelného slnečného žiarenia
Súčiniteľ prestupu svetelného slnečného žiarenia
Súčiniteľ prestupu UV žiarenia
Hodnota súčiniteľa prestupu tepla celého okna s integrovaným zatepľovacím blokom rámu WD z výroby
Katalóg a cenník 2010
49
Technické informácie
Rozmery a veľkosti plôch
Systémový rez
Strešné okno v plastovom
vyhotovení 73. K, 43. K
a v drevenom vyhotovení
735 H, 43. H
rez B–B
o
k r r ný
íd ro
út
oz l a z m
n
V
ý
Vo
m
er
o o
ro
er
n k n k r ný
z
m
a
aj
r
er kr íd
š í j š í oz m
ro
l
ro
r
a
ám
zm zm e r
u
er ost
er
za ok en
na ia
te
pľ
.r
ám
u
rez A–A
jš
ír
Vonkajší rozmer krídla
Vnútorný rozmer rámu
út
or
Vo
n
ka
Vn
út
Vnútorný rozmer
krídla
Vn
Vn
Vnútorný rozmer ostenia
Vonkajší rozmer okna
Vonkajší rozmer zatepľ. rámu
Rozmery okien 73. K/H Top, 43. K/H Basic a Standard (plast, drevo)
Označenie veľ kosti
Model
Vonkajší rozmer okna (mm)
Vonkajší rozmer zatepl. rámu (mm)
Vnútorný rozmer rámu (mm)
Vonkajší rozmer krídla (mm)
Vnútorný rozmer krídla (mm)
Plocha presklenia (m2)
Vnútorný rozmer ostenia (mm)
5/7
5/9
43.K/H
73.K/H
43.K/H
73.K/H
5/11
6/9
6/11
73.K/H
73.K/H
43.K/H
73.K/H
540/780
540/980
600/840
600/1040
600/1240
464/704
464/904
464/1104
574/904
574/1104
456/695
456/895
456/1095
566/895
566/1095
382/620
382/820
382/1020
492/820
492/1020
0,24
0,31
0,39
0,40
480/720
480/920
480/1120
590/920
6/14
6/16
7/9
73.K/H
73.K/H
43.K/H
73.K/H
540/1180
650/980
650/1180
650/1400
650/1600
710/1040
710/1240
710/1460
740/980
710/1640
800/1040
574/1324
574/1524
664/904
566/1315
566/1515
656/895
492/1240
492/1440
582/820
0,50
0,61
0,71
0,48
590/1120
590/1340
590/1540
680/920
Rozmery okien DESIGNO radu R6 a R8
Označenie veľ kosti
Model
Vonkajší rozmer okna (mm)
Vonkajší rozmer zatepl. rámu (mm)
Vnútorný rozmer rámu (mm)
Vonkajší rozmer krídla (mm)
Vnútorný rozmer krídla (mm)
Plocha presklenia (m2)
Vnútorný rozmer ostenia (mm)
50
Katalóg a cenník 2010
5/7
5/9
5/11
6/9
6/11
6/14
R6.K/H
R8.K/H
R6.K/H
R8.K/H
R6.K/H
R8.K/H
R6.K/H
R8.K/H
R6.K/H
R8.K/H
R6.K/H
R8.K/H
6/18
7/7
7/9
7/11
7/14
7/16
R6.K/H
R6.K/H
R8.K/H
R6.K/H
R8.K/H
R6.K/H
R8.K/H
R6.K/H
R8.K/H
R8.K/H
540/780
540/980
540/1180
650/980
650/1180
650/1400
650/1800
740/780
740/980
740/1180
740/1400
740/1600
600/840
600/1040
600/1240
710/1140
710/1240
710/1460
710/1860
800/840
800/1040
800/1240
800/1460
800/1660
450/690
450/890
450/1090
560/890
560/1090
560/1310
560/1710
650/690
650/890
650/1090
650/1310
650/1510
442/682
442/882
442/1082
552/882
552/1082
552/1302
552/1702
642/682
642/882
642/1082
642/1302
642/1502
328/568
328/768
328/968
438/768
438/968
438/1188
438/1588
528/568
528/768
528/968
528/1188
528/1388
0,19
0,25
0,32
0,34
0,42
0,52
0,70
0,30
0,41
0,51
0,63
0,73
480/720
480/920
480/1120
590/920
590/1120
590/1340
590/1740
680/720
680/920
680/1120
680/1340
680/1540
Fl
üg
e
lic lra
Bl
h
h
r
a
en
hm tm me
aß n
d
In
en
Bl
ne rah
a
m
en
uß
nf
en
dr
ut
e
D
nm
lic
ah
te
äm
ht
r
m
aß
m
m
en lich
bl
aß
tm
au
oc
aß
ße
ka
n
uß
en ma
ß
m
aß
Fl
üg
el
Technické informácie
Systémový
rez
Öffnungsweite
Strešné
okno
bei 45° Designo
v plastovom vyhotovení
R8. K, R6. K,
v drevenom vyhotovení
R8 H, R6. H
Schnitt
rez
B–B B–B
rez A–A A–A
Schnitt
FlügelrahmenVnútorný
rozmer
krídla
lichtmaß
VFn
lúü
FlV
tgoe
üog
lick rlnraý
nelk
BVnl
hrtí hrm
r
ajh
e
mdl oze
ú
š
Vn
ntd
m
ír
aaß mn
or
I
eo
e- r
anh
BlV núnto
ým nzm
au
ernn
eno
Vo
r
e
ßre
oez
fýu
dnrk
nDk
n
k
mli
trtoe
nrm
aahj
äamj
c
í
e
z
d
šmí
hr t
rm
šm
alaß
ír
rmá
eron licehr
bolz
m
zam
aß
tm
os
omc
u
uße
kear
re o atßen
nk
uzßa
ia
teen mnaa
ß
pmľ
. ar
ßám
u
ch
n 20°– 65°
Flügelrahmenaußenmaß
Vonkajší rozmer krídla
Vnútorný rozmer rámu
Blendrahmenlichtmaß
Vnútorný
rozmer ostenia
Innenfutterlichtmaß
Vonkajší rozmer okna
Blendrahmenaußenmaß
Vonkajší
rozmer zatepľ. rámu
Dämmblockaußenmaß
Schnitt B–B
Flügelrahmenlichtmaß
Flügelrahmenaußenmaß
7/18
7/16
9/9
9/11
Blendrahmenlichtmaß
7/11
7/14
43.K/H
73.K/H
43.K/H
73.K/H
9/14
11/9
11/11
11/14
43.K/H
73.K/H
43.K/H
73.K/H
43.K/H
73.K/H
73.K/H
73.K/H
740/1180
740/1400
740/1600
940/980
73.K/H
73.K/H
1140/1180
1140/1400
1340/980
1340/1400
800/1240
800/1460
800/1640
1000/1040
1000/1240
1000/1460
1200/1040
664/1104
664/1324
664/1524
864/904
864/1104
864/1324
1064/904
1200/1240
1200/1460
1400/1040
1400/1460
1064/1104
1064/1324
1264/904
656/1095
656/1315
656/1515
856/895
856/1095
856/1315
1264/1324
1056/895
1056/1095
1056/1315
1256/895
582/1020
582/1240
583/1440
782/820
782/1020
782/1240
1256/1315
982/820
982/1020
982/1240
1182/820
1182/1240
43.K/H Innenfutterlichtmaß
43.K/H
73.K/H Blendrahmenaußenmaß
73.K/H
940/1180Dämmblockaußenmaß
940/1400
1140/980
13/9
13/14
0,59
0,72
0,84
0,64
0,80
0,97
0,81
1,00
1,22
0,97
1,47
680/1120
680/1340
680/1540
880/920
880/1120
880/1340
1080/920
1080/1120
1080/1340
1280/920
1280/1340
9/7
9/9
9/11
9/14
9/16
R6.K/H
R6.K/H
R6.K/H
R8.K/H
R6.K/H
R8.K/H
R6.K/H
R8.K/H
11/7
11/9
11/11
11/14
R6.K/H
R6.K/H
R6.K/H
R8.K/H
R6.K/H
R8.K/H
R8.K/H
740/1800
940/780
940/980
940/1180
940/1400
940/1600
940/1800
1140/780
1140/980
1140/1180
1140/1400 1140/1600
800/1860
1000/840
1000/1040 1000/1240 1000/1460 1000/1660 1000/1860
1200/840
1200/1040 1200/1240 1200/1460 1200/1660
R8.K/H
9/18
11/16
13/7
13/9
13/14
R6.K/H
R6.K/H
R8.K/H
R6.K/H
R8.K/H
1340/780
1340/980
1340/1400
1400/840
1400/1040 1400/1460
R8.K/H
650/1710
850/690
850/890
850/1090
850/1310
850/1510
850/1710
1050/690
1050/890
1050/1090 1050/1310
1250/1510
1250/690
1250/890
1250/1310
642/1702
842/682
842/882
842/1082
842/1302
842/1502
842/1702
1042/682
1042/882
1042/1082 1042/1302 1042/1502
1242/682
1242/882
1242/1302
528/1588
728/568
728/768
728/968
728/1188
728/1388
728/1588
928/568
928/768
928/968
928/1188
928/1388
1128/568
1128/768
1128/1188
0,84
0,41
0,56
0,70
0,86
1,01
1,16
0,53
0,71
0,90
1,10
1,29
0,64
0,87
1,34
680/1740
880/720
880/920
880/1120
880/1340
880/1540
880/1740
1080/720
1080/920
1280/720
1280/920
1280/1340
1080/1120 1080/1340 1080/1540
Katalóg a cenník 2010
51
Technické informácie
Rozmery a veľkosti plôch
Systémový rez
Strešné okno v plastovom
vyhotovení 84. K, 64. K
rez B–B
Vn
k r ný
itř
íd ro
ní
Vn
Vkna
l a zm
ro
ějjš
út
zm
Vn
er
šíí
Von
ěr
rroo
út
irtnř
z
kř
zm
m
nýí
í
dl
Vo oVnrin
ě
rroo
r
zm
zm ekrřídk a
nVk třýní
rroo
ěre
naě
lar í
zz
jjšš
dl
rár
mr á
í rro mměer
a
um
ozzm
or s
otěs
u
měr
ntí
eork
en
noa
ia
k
rez A–A
Vonkajší
rozmer
krídla
Vnější rozměr
křídla
Vo
n
na
Vn
út
or
Vnútorný rozmer
Vnitřní krídla
rozměr křídla
Vnitřní rozměr křídla
Vnější rozměr křídla
Vnútorný
rozmer
rámu
Vnitřní rozměr
rámu
Vnitřní rozměr
ostění
Vnútorný
rozmer
ostenia
Vonkajší
rozmer
okna
Vnější rozměr
okna
Vnitřní rozměr rámu
Vnitřní rozměr ostění
Vnější rozměr okna
Rozmery plastových okien 84. K Premium, 64. K Standard Plus
Označenie veľ kosti
5/7
5/9
5/11
Model
64.K
84.K
64.K
84.K
64.K
84.K
Vonkajší rozmer okna (mm)
Vonkajší rozmer zatepl. rámu (mm)
Vnútorný rozmer rámu (mm)
Vonkajší rozmer krídla (mm)
Vnútorný rozmer krídla (mm)
Plocha presklenia (m2)
Vnútorný rozmer ostenia (mm)
6/9
6/11
6/14
7/7
7/9
7/11
7/14
64.K
84.K
64.K
84.K
64.K
84.K
64.K
84.K
64.K
84.K
64.K
84.K
540/780
540/980
540/1180
650/980
650/1180
650/1400
740/780
740/980
740/1180
740/1400
600/840
600/1040
600/1240
710/1040
710/1240
710/1460
800/840
800/1040
800/1240
800/1460
450/690
450/890
450/1090
560/890
560/1090
560/1310
650/690
650/890
650/1090
800/1460
442/682
442/882
442/1082
552/882
552/1082
552/1302
642/682
642/882
642/1082
642/1302
328/568
328/768
328/968
438/768
438/968
438/1188
528/568
528/768
528/968
528/1188
0,19
0,25
0,32
0,34
0,42
0,52
0,30
0,41
0,51
0,63
480/720
480/920
480/1120
590/920
590/1120
590/1340
680/720
680/920
680/1120
680/1120
Rozmery drevených okien 84. H Premium, 62. H Standard Plus
Označenie veľ kosti
5/7
5/9
5/11
Model
62.H
84.H
62.H
84.H
62.H
84.H
Vonkajší rozmer okna (mm)
Vonkajší rozmer zatepl. rámu (mm)
Vnútorný rozmer rámu (mm)
Vonkajší rozmer krídla (mm)
Vnútorný rozmer krídla (mm)
Plocha presklenia (m2)
Vnútorný rozmer ostenia (mm)
52
Katalóg a cenník 2010
6/9
6/11
6/14
7/7
7/9
7/11
7/14
62.H
84.H
62.H
84.H
62.H
84.H
62.H
84.H
62.H
84.H
62.H
84.H
540/780
540/980
540/1180
650/980
650/1180
650/1400
740/780
740/980
740/1180
740/1400
600/840
600/1040
600/1240
710/1040
710/1240
710/1460
800/840
800/1040
800/1240
800/1460
450/680
450/880
450/1080
560/880
560/1080
560/1300
650/680
650/880
650/1080
650/1300
442/677
442/877
442/1077
552/877
552/1077
552/1297
642/677
642/877
642/1077
642/1297
352/580
352/780
352/980
462/780
462/980
462/1200
552/580
552/780
552/980
552/1200
0,20
0,27
0,34
0,36
0,45
0,55
0,32
0,43
0,54
0,66
480/720
480/920
480/1120
590/920
590/1120
590/1340
680/720
680/920
680/1120
680/1340
Technické informácie
Systémový rez
Strešné okno v drevenom
vyhotovení 84. H, 62. H
rez B–B
or
k r ný
íd ro
l a zm
ú
oz
ný
er
m
Vo tor
r
oz
ný
er
nk
m
k
ro
aj
r
er
íd
zm
ší
rá
la
ro
m
zm e r o
u
st
er
o k e ni
a
na
rez A–A
ní
r
jš
út
ní
itř
Vn
Vn
Vnitřní rozměr rámu
n
itř
Vn
Vn
Vnější rozměr křídla
u
m
rá
ěr
zm
o
ír
or
Vo
n
Vnitřní rozměr křídla
ř
rk
ě
m
krídla křídla
Vnitřní rozměr
la
íd
oz
ír
jš
ě
Vn
Vnútorný rozmer
la
íd
kř
ír
itř
Vn
ka
Vn
út
ěr
m
oz
zm
ro
na
Vnútorný
rozmer
rámu
Vnitřní rozměr
rámu
k
ro
ě
m
oz
ír
jš
ě
Vn
Vonkajší
rozmer
krídla
Vnější rozměr
křídla
ní
ě
st
o
ěr
Vnútorný
rozmer
ostenia
Vnitřní rozměr
ostění
Vonkajší
rozmer
okna
Vnější rozměr
okna
Vnitřní rozměr ostění
Vnější rozměr okna
7/16
9/7
9/9
9/11
9/14
9/16
11/7
11/9
11/11
11/14
64.K
84.K
64.K
64.K
64.K
84.K
64.K
84.K
64.K
84.K
64.K
64.K
64.K
84.K
64.K
84.K
940/1180
940/1400
940/1600
1140/780
1140/980
1140/1180
1140/1400
1140/1600
1340/780
1340/980
1340/1400
1000/1040 1000/1240 1000/1460 1000/1660
1200/840
1200/1040
1200/1240
1200/1460
1200/1660
1400/940
1340/980
1340/1400
740/1600
940/780
800/1660
1000/840
940/980
11/16
13/7
13/9
13/14
64.K
64.K
84.K
64.K
84.K
84.K
650/1510
850/690
850/890
850/1090
850/1310
850/1510
1050/690
1050/890
1050/1090
1050/1310
1050/1510
1250/690
1250/890
1250/1310
642/1502
842/682
842/882
842/1082
842/1302
842/1502
1042/682
1042/882
1042/1082
1042/1302
1042/1502
1242/682
1242/882
1242/1302
528/1388
728/568
728/768
728/968
728/1188
728/1388
928/568
928/768
928/968
928/1188
928/1388
1128/568
1128/768
1128/1188
0,73
0,41
0,56
0,70
0,86
1,01
0,53
0,71
0,90
1,10
1,29
0,64
0,87
1,34
680/1540
880/720
880/920
880/1120
880/1340
880/1540
1080/720
1080/920
1080/1120
1080/1340
1080/1540
1280/720
1280/920
1280/1340
11/16
13/7
13/9
13/14
62.H
62.H
84.H
62.H
84.H
7/16
9/7
9/9
9/11
9/14
9/16
11/7
11/9
11/11
11/14
62.H
84.H
62.H
62.H
62.H
84.H
62.H
84.H
62.H
84.H
62.H
62.H
62.H
84.H
62.H
84.H
940/1180
940/1400
940/1600
1140/780
1140/980
1140/1180
1140/1400
1140/1600
1340/780
1340/980
1340/1400
1000/1040 1000/1240 1000/1460 1000/1660
1200/840
1200/1040
1200/1240
1200/1460
1200/1660
1400/940
1400/1040
1400/1460
940/980
84.H
740/1600
940/780
800/1660
1000/840
650/1500
850/680
850/880
850/1080
850/1300
850/1500
1050/680
1050/880
1050/1080
1050/1300
1050/1500
1400/940
1400/1040
1400/1460
642/1497
842/677
842/877
842/1077
842/1297
842/1497
1042/677
1042/877
1042/1077
1042/1297
1042/1497
1242/677
1242/877
1242/1297
552/1400
752/580
752/780
752/980
752/1200
752/1400
952/580
952/780
952/980
952/1200
952/1400
1152/580
1152/780
1152/1200
0,77
0,44
0,59
0,74
0,90
1,05
0,55
0,74
0,93
1,14
1,33
0,67
0,90
1,38
680/1540
880/720
880/920
880/1120
880/1340
880/1540
1080/720
1080/920
1080/1120
1080/1340
1080/1540
1280/720
1280/920
1280/1340
Katalóg a cenník 2010
53
Praktické rady
Pohoda pri bývaní
Vyberte vhodný spôsob
otvárania strešného okna
povrchovú úpravu. Odporúčame
preto bezúdržbové celoplastové
strešné okno.
Umiestnenie ovládania krídla
strešného okna
Podľa polohy spodnej hrany rámu
okna nad podlahou zvoľte, či ovládanie požadujete na hornej alebo
dostupnejšej spodnej časti okna.
Uvedomte si tiež, že je strešné okno
umiestnené na úrovni strešnej krytiny, takže býva od vnútorného podhľadu cca 35-50 cm vyššie.
Dodržujte základné princípy navrhovania okien
Spôsob otvárania krídla
strešného okna
Pokiaľ je spodná hrana strešného
okna nízko nad podlahou, vyberte
okno Roto produktového radu 7
alebo 8. Docielite tak nerušený
výhľad z okna a krídlo nebude zasahovať do interiéru. Pokiaľ je strešné
okno vyššie nad podlahou, môže
vyhovovať i kývne okno Roto produktového radu 4 alebo 6. Ovládanie by malo byť vždy dosiahnuteľné
dole na krídle.
Zdroj tepla pod oknom
Každé okno je tepelno-izolačná slabina v obvodovom plášti. Umiestnením zdroja tepla pod oknom a pravidelným vetraním eliminujete tvorbu
kondenzátu na povrchu strešného
okna.
- Vetranie
 Vetrajte prievanom niekoľkokrát
denne. Do miestnosti sa tak miesto
vlhkého vnútorného vzduchu dostane suchý vzduch zvonku. V priebehu vetrania vypnite kúrenie a znovu
ho zapnite, až po zatvorení okna.
 V chladných ročných obdobiach
nevetrajte pomocou vetracej mriežky
a nepoužívajte ani štrbinovú ventiláciu.
- Kúrenie
 Konštantná teplota v miestnosti
Zvoľte materiál okna
Drevo alebo plast
V podkroví je častým problémom
vnútorná klíma v podobe vysokej
vnútornej relatívnej vlhkosti vzduchu. Uvedomte si, že nielen
v kúpeľniach, ale aj v spálňach je
výrazne zvýšená vlhkosť. Prejavuje
sa kondenzátom na skle okien, bežným predovšetkým v zimnom období. Dlhodobým pôsobením kondenzátu sa môžu drevené okná
poškodiť, preto vyžadujú častú
54
Katalóg a cenník 2010
cez deň zabraňuje tvorbe kondenzátu. Odporúča sa teplota 21 °C pri
relatívnej vlhkosti vzduchu 40 %.
 Medzi miestnosťami s rôznou
teplotou odporúčame zatvárať dvere.
 Pred znížením teploty na noc je
dobré miestnosť najprv vyvetrať
(teplota v miestnosti by nemala
klesnúť pod 18 °C).
 Radiátory odporúčame umiestniť
pod oknami, aby teplý vzduch
mohol stúpať hore pozdľž okennej
tabule, ohrievať ich a cirkulovať.
Správny tvar ostenia
Pre dokonalú cirkuláciu teplého
vzduchu po okne je nutné dať pozor
na správny tvar ostenia. Horné ostenie musí byť rovnobežne s podlahou, dolné zvisle.
Kvalitné zateplenie okolo
rámu okna
Jedným zo stavebne náročných
detailov stavby je i kvalitné napojenie strešného okna na všetky vrstvy
strešného plášťa. Každé strešné
okno je inštalované v úrovni strešnej krytiny (výrazne nad tepelnou
izoláciou strechy). Roto ponúka
dokonalé riešenie - zatepľovací blok
namontovaný už z výroby na rám
strešného okna. Izoluje celú vonkajšiu stranu rámu, a teda aj tú časť,
ktorá vystupuje nad krytinu. Súčasťou strešného okna so zatepľovacím
blokom je i na ráme inštalovaný
golier z parotesnej fólie. Umožňuje
profesionálne a bezpečné napojenie
strešného okna na parotesnú fóliu
v podkroví.
Garancia Roto
Pre Roto je dôvera princípom
Viac voľnosti. Viac komfortu. Tento
sľub nedávame len na zvýšenie pohodlia pod našimi strešnými oknami.
Cítime zodpovednosť aj za ich bezpečnosť a dlhú životnosť. Môžete nás zobrať za slovo. Zaručene.
Okrem zákonných nárokov, ktoré ako
náš zákazník máte vo vzťahu k prípadným vadám a ktoré touto zárukou nie
sú nijak obmedzené, rozširujeme pre
konečných odberateľov záruku na
strešné okná Roto zakúpené po 1.
auguste 2007 v členskom štáte EU.
Naviac poskytujeme:
1) 15 rokov záruku na materiál
strešných okien Roto v prípade
• rozbitia skla v dôsledku krupobitia na
okná s vonkajším bezpečnostným
zasklením ESG (nevzťahuje sa na
produkty radu 439T - BASIC)
• prasknutie či zlomenie ktoréhokoľvek
dielu kovania
• prasknutie alebo deformácia plastového profilu rámu alebo krídla pri
záťaži podľa skúšobných podmienok
akosti RAL-GZ 716/1
2) 5 rokov záruku na materiálové,
konštrukčné a/alebo výrobné vady
• strešných okien a lemovaní Roto všeobecne
• na tvorbu kondenzátu vo vnútri izolačného dvojskla (nie na povrchu)
• na solárne systémy Roto s výnimkou
elektrických a pohyblivých častí
3) 2 roky záruku na materiálové,
konštrukčné a/alebo výrobné vady
• na príslušenstvo strešných okien
Roto (vonkajšie a vnútorné tieniace
prvky, diaľkové ovládače a pod.)
• na elektrické a pohyblivé diely solárneho systému Roto
Začiatok záruky
Záručná lehota začína plynúť dňom
zakúpenia alebo v prípade montáže
odbornou firmou dňom montáže strešného okna. Dátum zakúpenia alebo
montáže musí byť doložený predajným
dokladom.
Obmedzenia záruky
Zo záruk uvedených v bodoch 2 a 3
sú vylúčené vady, ktoré nie sú spôsobené materiálovou, konštrukčnou a/
alebo výrobnou chybou samotných
výrobkov Roto, ale sú spôsobené chybnou montážou, nesprávnym zaobchádzaním, nerešpektovaním montážnych
návodov a návodov na údržbu, neodbornými alebo nevhodnými zásahmi či
opravami, použitím iných než originál
Roto dielov a/alebo doplnkov a bežným
opotrebovaním.
Záruka sa vzťahuje výhradne na vady,
ktorých príčina je datovaná najneskôr
dňom predaja alebo montáže výrobku,
nevzťahuje sa teda na vady spôsobené
iným subjektom. V takýchto prípadoch
nás, prosím, kontaktujte, pomôžeme
Vám nájsť riešenie.
Zo záruk uvedených v bodoch 1, 2 a 3
sú ďalej vylúčené vady a škody, spôsobené nesprávnym zaobchádzaním,
nedostatočným vetraním, zlou údržbou
alebo kondenzátom. Rozbitie skla je zo
záruk uvedených v bode 2 vylúčené.
Záručný servis
Materiálové alebo výrobné vady odstránia v rámci záruk uvedených v bodoch
2 a 3 na vlastné náklady naši servisní
technici. Podľa povahy vady môžeme
na základe nášho rozhodnutia výrobok
opraviť, vymeniť, zdarma zaslať
náhradné diely alebo ponúknuť
finančnú kompenzáciu.
Zaslanie náhradných dielov prichádza
do úvahy v prípadoch, keď si zákazník
môže chybný diel vymeniť bez problémov sám.
V prípade záruk uvedených v bode 1 sa
naše plnenie obmedzuje na bezplatnú
dodávku príslušných náhradných dielov, prípadná montáž nových a demontáž poškodených dielov bude uskutočnená za úhradu.
Pokiaľ by sa už niektoré náhradné diely
nevyrábali, nahradíme ich zodpovedajúcimi výrobkami.
Uplatnenie záruky
Práva vyplývajúce zo záruk sú viazané
na uplatnenie reklamácie najneskôr do
30 dní po zistení vady písomnou alebo
elektronickou formou v našej spoločnosti:
ROTO stavební elementy s.r.o.
Strašnická 43
120 00 Praha 10 - Hostivař
tel: +420 296 347 014
fax: +420 271 750 187
e-mail: [email protected]
www.roto.sk
Katalóg a cenník 2010
55
ROTO stavební elementy s.r.o.
Strašnická 43
102 00 Praha 10 – Hostivař
Tel.: +420 272 651 428
Fax: +420 271 750 187
www.roto-frank.sk
[email protected]
Obchodní zástupcovia SK mobil:
Bratislavský, Nitriansky,
Trnavský kraj: 0911 971 555
Banskobystrický, Trenčianský,
Žilinský kraj: 0910 797 555
Košický, Prešovský kraj: 0911 890 555
Technický manažér SR: 0910 787 555
Vydané: máj 2010, cenové zmeny, ako aj tlačové chyby sú vyhradené © 2010 Roto stavební elementy s.r.o.
Download

1 - Krytstav