Foto: PRESTIGEFOTO s.r.o.
Ročenka
2009/2010
Zdroj obrázka: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Jan_Vilímek_-_Pavel_Josef_Šafařík.jpg
1. Základné údaje o škole
Počet žiakov: 478
na I. stupni: 174
na II. stupni: 304
Počet tried: 23
na I. stupni: 8
na II. stupni: 15
z toho 1 trieda je špeciálna
Počet učiteľov: 34
Počet vychovávateliek: 6
Výučba jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, ruský
Vedenie školy:
Mgr. Július Benčík
riaditeľ školy
Mgr. Henrieta Balogová
zástupkyňa pre I. stupeň
Mgr. Jana Straková
zástupkyňa pre II. stupeň
Predseda ZRŠ: Bc. Beata Kovalčíková
Výchovná poradkyňa: Mgr. Daniela Scholtzová
Koordinátor prevencie drogovej závislosti: PaedDr. Alžbeta Slancová
Koordinátor environmentálnej výchovy:
Mgr. Emília Lorincová
Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu:
Mgr. Jolana Koósová
Počet záujmových krúžkov: 23
Počet žiakov, ktorí pracovali v záujmových krúžkoch: 331
Zoznam pedagogických pracovníkov
Triednictvo v školskom roku 2009/2010








Triedna učiteľka: I.A
Triedna učiteľka: I.B
Triedna učiteľka: II.A
Triedna učiteľka: II.B
Triedny učiteľ: III.A
Triedna učiteľka: III.B
Triedna učiteľka: IV.A
Triedna učiteľka: IV.B
Mgr. Mária Fignová
Mgr. Lenka Horinková
Mgr. Alžbeta Liptáková
Mgr. Monika Švihlová
Mgr. Dušan Polomský
Mgr. Elena Ferenczová
Mgr. Viera Brndiarová
Mgr. Marta Bocková















Triedny učiteľ: V.A
Triedna učiteľka: V.B
Triedna učiteľka: V.C
Triedna učiteľka: VI.A
Triedna učiteľka: VI.B
Triedna učiteľka: VI.C
Triedny učiteľ: VII.A
Triedna učiteľka: VII.B
Triedna učiteľka: VII.C
Triedna učiteľka: VIII.A
Triedna učiteľka: VIII.B
Triedna učiteľka: VIII.C
Triedna učiteľka: IX.A
Triedna učiteľka: IX.C
Triedna učiteľka: Špecialna trieda
Mgr. Miroslav Tabaček
PaedDr. Alžbeta Slancová
Ing. Jana Krištofíková
Mgr. Marianna Čekanová
Mgr. Janka Strýčeková
Mgr. Jolana Koósová
Mgr. Dušan Straka
Mgr. Magdaléna Csalová
Mgr. Drahomíra Danišová
Mgr. Soňa Tabačková
Mgr. Miroslava Kovalančíková
Mgr. Enikő Polgáriová
PaedDr. Eva Zakharová
Mgr. Emília Lorincová
Mgr. Tatiana Kardošová
Netriedni učitelia na II. stupni:




Mgr. Tímea Donová
Mgr. Peter Húšťava
Mgr. Peter Kubaský
Mgr. Daniela Scholtzová
Vychovávateľky:






Mgr. Magdaléna Csóriová
Ľudmila Derdáková
Erika Gyokérová
Tunde Horváthová
Zita Kubaská
Anna Slovenčiaková
Asistentka učiteľa:
 Mgr. Marta Farkašová
Foto: PORTRÉT s.r.o.
Organizácia školského roka
2009/2010
Školský rok sa začal 2. septembra 2009.
Vyučovanie podľa riadneho rozvrhu sa začalo 4. septembra 2009.
Vyučovanie v prvom polroku sa skončilo 29. februára 2010.
Vyučovanie v druhom polroku sa začalo 02. februára 2010.
Vyučovanie v druhom polroku sa skončilo 23. júna 2010.
Školský rok sa skončil 30. júna 2010.
Prázdniny
Jesenné prázdniny 29. 10. 2009 - 30. 10. 2009
Vianočné prázdniny 23. 12. 2009 - 08. 01. 2010
Polročné prázdniny 01. 02. 2010
Jarné prázdniny 22. 02. 2006 - 26. 02. 2010
Veľkonočné prázdniny 1. 04. 2010 – 06. 04. 2010
Letné prázdniny 01. 07. 2010 - 31. 08. 2010
2. Zoznam žiakov školy
Naši prváci
Triedna učiteľka: Mgr. Mária Fignová
1.A
Anderko
Balogová
Bartalošová
Bošeľa
Domonkošová
Drobňáková
Faltin
Farkas
Gálffy
Horváthová
Kališ
Kamenský
Adam Zoltán
Gabriela
Natália
Dominik
Alexandra
Paulína
Alexander
Roland
Gabriel
Nora
Petr
Timur
Krištofová
Lukácsová
Pogányová
Sedláček
Schvartzová
Svetová
Štuller
Švajková
Tóth
Tóth
Tunyiová
Zhang
Frederika
Martina
Barbara Michaela
Róbert
Andrea
Michaela
Nikolas
Barbara
Norbert
Vojtech
Klaudia Zuzana
Zuzana
Triedna učiteľka: Mgr. Lenka Horinková
1.B
Balázsová
Baloghová
Belica
Bibláková
Bódi
Dávidová
Dovica
Galko
Gergely
Gruľová
Hrabár
Kerekeš
Orsolya
Vivien
Dominik
Chantal Ly
Peter
Zlatica
Patrik
Dominik
Mikuláš
Lívia
Patrik
Dániel Csaba
Kiššimonová
Kováčová
Kurák
Lakota
Máté
Mezei
Pásztorová
Plánková
Terpáková
Ujpál
Varga
Vinczeová
Sofia
Miriam
Daniel
Kevin Martin
Zoltán
Martin
Klaudia
Monika
Tamara
Gergely
Matej
Zuzana
Naši druháci
Triedna učiteľka: Mgr. Alžbeta Liptáková
2.A
Bartók
Bubenko
Bystriansky
Farkašová
Hille
Horváth
Horváthová
Jokman
Kankulya
Kollárová
Krištofová
Láska
Zoltán
Matej
Martin
Tímea
František
Štefan
Viviána
Daniel
Tibor
Tímea
Vanessa
Lukáš
Másar
Máté
Pekaj
Simanová
Slopovský
Soltész
Šípošová
Tóth
Tóthová
Ulinec
Várady
Vengrín
Alexander
Dávid Gabriel
Ondrej
Natália
Ondrej Daniel
Adrián
Karin
Gabriel
Bianka
Marian
Ľudovít
Ján
Triedna učiteľka: Mgr. Monika Švihlová
2.B
Beluščáková
Benko
Biblák
Biblák
Breznaniková
Demeter
Dorkin
Drobňáková
Forgon
Frankóczky
Gallová
Petra
Lóránt
Patrik
Juraj
Dominika
Dominik
Štefan
Lívia
Dávid
Patrik
Nikoleta
Jasenka
Kovalčík
Ligárt
Planková
Polyáková
Pusztai
Slovák
Šlosar
Švihla
Takáč
Varga
Ján Jakub
Dalibor
Daniel
Alexandra
Vanesa
Dominik
Marián
David
Lukáš
Erik
Stanislav
Naši tretiaci
Triedny učiteľ: Mgr. Dušan Polomský
3.A
Abrahámová
Balog
Bolačeková
Csonková
Filep
Galková
Gašpar
Habovčíková
Chromek
Imrecze
Jezsóová
Simona
Adrián
Monika
Eniko
Fábian
Viktória
Patrik
Dominika
Ivan
Róbert Márk
Emese
Katona
Kováčová
Krištof
Pásztor
Planka
Stodolicová
Šálek
Turis
Váradi
Varga
Weber
Tomáš
Nikoleta
Daniel
Szabolcs
František
Simona
Dominik
Erik
Nikolas
Patrik
Patrik
Triedna učiteľka: Mgr. Elena Ferenczová
3.B
Csomósová
Danyi
Giertlová
Jacsová
Kalinová
Karás
Kotová
Lengyel
Masár
Moravčíková
Nagyová
Okoš
Emese
Benjamín
Marcela
Dominika
Alena
Ondřej
Kristína
Adrián
Marek
Miriam
Bianka
Peter
Palmont
Piliariková
Poznánová
Pucsok
Pusztai
Rencsok
Tóth
Tózsa
Turisová
Turisová
Varga
Kristián
Kristína
Adriana
Štefan
Ľudovít
Roland
Michal
Norbert
Ivana
Michaela
Richard
Naši štvrtáci
Triedna učiteľka: Mgr. Viera Brndiarová
4.A
Ambrúžová
Beňová
Fodorová
Gyorgyfiová
Hriňová
Hruška
Jurenková
Kasza
Kora
Marcineková
Palmont
Réka
Viktória
Monika
Dominika
Denisa
Michal
Patrícia
Csaba
Ján
Monika
Krištóf
Pipas
Pósa
Pustaj
Pustajová
Sivák
Slováková
Susanyi
Szepešiová
Tóth
Ujpál
Veronika
Adam
Milan
Monika
Alex
Lucia
Erich
Bianka
Patrik
Richard
Triedna učiteľka: Mgr. Marta Bocková
4.B
Abrahám
Bajová
Dorkin
Du
Du
Fűkőová
Horváthová
Kékešiová
Kökény
Kovácsová
Luspajová
Ján
Viktória
Peter
Peiqin
Peiyan
Vivien
Dajana
Veronika
Patrik
Kristína
Dajana
Mede
Mezeiová
Nagy
Pálová
Polyáková
Pusztai
Soltészová
Tóth
Turzáková
Varga
Eszter-Amarilla
Rebeka
Jakub
Barbara
Lucia
Dávid
Viktória
Dávid
Lucia
Dávid
Naši piataci
Triedny učiteľ: Mgr. Miroslav Tabaček
5.A
Balážová
Barašová
Bartóková
Bolacsek
Horváthová
Chyláková
Imre
Kalinová
Kilik
Kilíková
Laboda
Martonová
Kristína
Karin
Silvia
Marian
Natália
Veronika
Daniel
Mariana
Roman
Michaela
Zoltán
Rebeka
Maťašovský
Máté
Nociarik
Ondrejčák
Patináková
Plánka
Pupalová
Slosarčík
Švihlová
Trenka
Trenková
Ulincová
Filip
Patrik
Peter
Adam
Patrícia
Patrik
Alžbeta
Lukáš
Kristína
Ján
Júlia
Katarína
Triedna učiteľka: PaedDr. Alžbeta Slancová
5.B
Auxt
Gašparová
Horváthová
Hubay
Királyová
Királyová
Klobušická
Kosztúrová
Krajliková
Lakatoš
Migel
Jakub
Patrícia
Izabela
David
Dominika
Henrieta
Natália
Kinga
Viktória
Gejza
Norbert
Murin
Radič
Rozložník
Sklenáriková
Szajkó
Šoltés
Šťavnická
Štullerová
Terpák
Tóth
Tóthová
Jaroslav
Ervín
Patrik
Patrícia
Peter
Jozef Daniel
Karin
Viera
Ján
Stanislav
Nikoleta
Triedna učiteľka: Ing. Jana Krištofíková
5.C
Bariová
Bogdan
Dobos
Fenyvesiová
Fürjesová
Gálová
Györi
Horváth
Kováč
Dajana
Mário
Norbert
Dajana
Bianka
Erika
Adrián
Kevin
Roman
Kováčik
Kováčiková
Lakatoš
Lovaš
Molnár
Polyáková
Sedláček
Szilárdi
Violová
Tomáš
Bibiana
Gejza
Ladislav
Dávid
Kristína
Mário
Marko
Klaudia
Naši šiestaci
Triedna učiteľka: Mgr. Marianna Čekanová
6.A
Bartalošová
Dorkin
Dovicová
Gembická
Hegyiová
Hruška
Kilik
Kováč
Molnárová
Olšiaková
Patinák
Péntek
Frederika
Gabriel
Dominika
Denisa
Izabela
Ondrej
Martin
Marián
Veronika
Dominika
Adrián
Ján Frederik
Pucsoková
Ranosztayová
Scholtzová
Szöke
Šáleková
Švihlová
Švihlová
Švihlová
Telgarecová
Turisová
Urbanová
Vargová
Adela
Nikoleta
Veronika
Štefan
Viera
Lenka
Veronika
Zuzana
Liliana
Zuzana
Martina
Viktória
Triedna učiteľka: Mgr. Janka Strýčeková
6.B
Abrahámová
Balogová
Bolacsek
Bolačeková
Hubay
Jakabová
Jasenková
Kalašová
Lakatošová
Lázárová
Katarína
Dominika
Ladislav
Izabela
Viktor
Veronika
Michaela
Diana
Matilda
Nikoleta
Legát
Máté
Piliar
Polgári
Rada
Slamka
Szilárdiová
Tunyiová
Záhorská
Záhorský
Milan
Robert
Martin
Róbert
František
Štefan
Kristína
Dominika
Jana
Ján
Triedna učiteľka: Mgr. Jolana Koósová
6.C
Cibuľa
Černáková
Fischer
Fodorová
Galko
Homonnaiová
Juhászová
Kalocsaiová
Kováčová
Lajgút
Róbert
Mária
Rastislav
Erika
Adrián
Kristína
Nikoleta
Erika
Katarína
Dominik
Laurenčík
Máté
Nosáľ
Pank
Rajtúková
Szajkóová
Šípoš
Tózsa
Vajner
Výboch
Daniel
Roland
Ivan
Dárius
Erika
Klaudia
Marek
Róbert
Roland
Patrik
Naši siedmaci
Triedny učiteľ: Mgr. Dušan Straka
7.A
Almaiová
Bukovicsová
Dudáš
Dúžik
Ferdinand
Golianová
Katona
Kissová
Kucháriková
Lőrincová
Marová
Petrus
Patrícia
Evelin
Dominik
Milan
Zoltán
Dominika
Norbert
Barbara
Denisa
Hana
Andrea
Marcel
Randliseková
Renčoková
Rozložník
Szabari
Šeďo
Šproch
Tamáš
Tamášová
Tóthová
Urbánová
Völgyi
Natália
Diana
Daniel
Ronald
Tomáš
Róbert
Kristián
Mariana
Dominika
Gabriela
Tomáš
Triedna učiteľka: Mgr. Magdaléna Csalová
7.B
Andrássyová
Bódi
Bóta
Csolti
Deneš
Dudorová
Feješová
Györiová
Halyák
Hrabár
Ikriová
Katona
Žofia
Ján
Róbert
Alex
Adam
Karina
Arleta
Nikoleta
Štefan
Miroslav
Dominika
Marek
Király
Kovácsová
Kováčová
Ligártová
Petro
Rusňák
Slopovská
Štuller
Tóthová
Ušiaková
Váradiová
Völgyi
Kristián
Nikoleta
Štefánia
Lucia
Adrian
Marek
Alena
Marián
Andrea
Viera
Katarína
Ján
Triedna učiteľka: Mgr. Drahomíra Danišová
7.C
Boldi
Bystrianska
Ďurán
Dúžik
Farkašová
Fűkő
Horváth
Kališ
Kališová
Kaszová
Krištofová
Dominik
Beáta
Tomáš
Ondrej
Klaudia
Dávid
Koloman
Dávid
Mária
Angelika
Dajana
Máté
Odler
Polyáková
Pustajová
Puškáš
Sebőková
Sivák
Széplakiová
Šerešová
Völgyiová
Výboch
Gabriel
Vincent
Henrieta
Darina
Štefan
Monika
Norbert
Nikoleta
Anita
Monika
Marek
Naši ôsmaci
Triedna učiteľka: Mgr. Soňa Tabačková
8.A
Asztalosová
Balážová
Balážová
Barašová
Benický
Breznaník
Demjén
Dienesová
Ďuriška
Ďuriška
Hruška
Ivana
Dominika
Zuzana
Klaudia
Marcel
Csaba
Adam
Gabriela
Martin
Róbert
Lukáš
Kilik
Kiliková
Kissová
Kišfaluši
Kovács
Maťaš
Nagy
Sziklayová
Štuller
Švihlová
Varga
Jaroslav
Laura
Vivien
Marek
Jozef
Roland
Dominik
Barbora
Jakub
Lucia
Róbert
Triedna učiteľka: Mgr. Miroslava Kovalančíková
8.B
Antal
Babičová
Babičová
Gorta
Gyöngyösiová
Hrušková
Jacso
Jakab
Kováčik
Legátová
Lengyel
Ján
Agnesa
Anita
Adrián
Ľudmila
Mariana
Tomáš
Alexander
Adrián
Monika
Dominik
Mikóová
Pocsai
Spodniak
Spodniak
Spodniaková
Szöke
Štuller
Urban
Váradiová
Várady
Katarína
Norbert
Marek
Martin
Marianna
Pavel
Ondrej
Michal
Jana
Tomáš
Triedna učiteľka: Mgr. Enikö Polgáriová
8.C
Auxt
Bari
Demeter
Farkaš
Fenyvesi
Hanyiczko
Hrabár
Juhász
Király
Kováčová
Matúš
Tomáš
Florián
Tomáš
Patrik
Tomáš
Vojtech
Robert
Ján
Dominika
Lukácsová
Pocklan
Portelekiová
Sivák
Strýček
Szabadová
Szentkúti
Terpáková
Tóthová
Úradník
Veronika
Maroš
Klaudia
Ladislav
Rastislav
Vanesa
Michal
Gabriela
Nikola
Pavel
Špeciálna trieda
Triedna učiteľka: Mgr. Tatiana Kardošová
Berki
Farkašová
Gyurán
Lázárová
Nikolas
Michaela
Mário
Martina
Zdroj obrázka: http://web1.d25.k12.id.us/home/fms/School_House.jpg
3. Z našich radov odchádzajú
V tomto školskom roku končia povinnú školskú dochádzku nasledovní deviataci:
Triedna učiteľka: PaedDr. Eva Zakharová
9.A
Bíro
Demeterová
Dérer
Dorka
Farkašová
Goceliaková
Győrfiová
Györgyfiová
Kecső
Kilíková
Kiss
Kováč
Kvetková
Leštáková
Nosáľová
Norbert
Emília
Pavol
Michal
Zuzana
Dagmar
Barbara
Klaudia
Zoltán
Paulína
Eduard
Peter
Gabriela
Klaudia
Silvia
Okoš
Pénteková
Poprocký
Porteleki
Slivková
Strýčeková
Szabó
Szabó
Szendreiová
Šaliga
Švajko
Švajko
Turisová
Váradiová
Völgyiová
Jozef
Vivien
Pavol
Ladislav
Ľubomíra
Janka
Dominik
Ladislav
Lucia
Erik
Norbert
Viktor
Ľubica
Barbora
Valéria
Foto: PRESTIGEFOTO s.r.o.
Foto: PRESTIGEFOTO s.r.o.
Triedna učiteľka: Mgr. Emília Lorincová
9.C
Benčurová
Beneová
Černáková
Deneš
Dúžik
Fűkő
Giertl
Huňáková
Jokman
Jurenková
Kuklík
Lucia
Viktória
Uršuľa
Alexander
Dávid
Zoltán
Juraj
Monika
Roland
Diana
Martin
Lobocký
Luspaj
Maukšová
Nagyová
Pocklanová
Pustaj
Randlíseková
Siváková
Szepesiová
Széplakiová
Nikolas
Dávid
Romana
Alexandra
Monika
Slavomír
Michaela
Noémi
Nikoleta
Laura
Foto: PRESTIGEFOTO s.r.o.
Foto: PRESTIGEFOTO s.r.o.
Špeciálna trieda
Triedna učiteľka: Mgr. Tatiana Kardošová
Dancsházi
Hubay
Kárász
Kárász
Ján Patrik
Róbert
Jozef
Ladislav
Deviaty ročník v školskom roku 2009/2010ukončilo spolu 51 žiakov.
Umiestnenie žiakov 9. ročníka na stredných školách bolo:
 Bilingválne gymnáziá
3 žiaci
 Gymnáziá
10 žiakov
 Stredné školy päťročné
6 žiakov
 Stredné školy štvorročné
30 žiakov
 Stredné školy trojročné
2 žiaci
4. Rozlúčili sme sa
5. Akcie našej školy
PLAVECKÝ KURZ
V dňoch 5. – 9. októbra 2009 sa žiaci 3. a 4.
ročníkov spolu so svojimi pedagógmi zúčastnili
plaveckého výcviku v Rimavskej Sobote. Plavci mali v
plavárni ľahkú úlohu. Neplavci sa najprv museli s
vodou spriateliť a potom pre nich začal pravidelný
výcvik. Prebehol však v dobrej nálade a mal pozitívny
výsledok. Na konci boli žiaci vyhodnotení, pochválení a
odmenení tzv. „Mokrým vysvedčením“, ktoré
obsahovalo názov podľa dosiahnutého výsledku:
Delfín, Žaba, Žubrienka. (Text: Mgr. Magdaléna Csóriová)
V dňoch 19. – 23. októbra 2010 sa žiaci 6. ročníka
zúčastnili plaveckého kurzu na plavárni v Rimavskej
Sobote. . Okrem nácviku plávania sa naučili aj množstvo
hier. Takmer všetci žiaci sa naučili plávať, niektorí sa už
len zdokonalili v rôznych plaveckých štýloch a niektorí sa
aspoň prestali báť vody. Všetci si užili pritom kopec
zábavy, čo je tiež veľmi dôležité. Na plaveckom kurze
zabezpečovali dozor Mgr. Čekanová, Mgr. Danišová,
Mgr. Koósová a Mgr. Strýčeková.
DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY
V rámci školských akcii sme 30. novembra 2009
mali ďeň zdravej výživy. Projekt v spolupráci s p.
učiteľkou Mgr. Jolanou Koósovou zrealizovali žiačky
z VIII.A triedy, ktoré sa vo svojej práci na biologickú
olympiádu zamerali na správny pitný režim žiakov
a tiež správne zásady stravovania. Svojimi projektmi
podnietili rozmanitú vekovú škálu žiakov a
pedagogických pracovníkov k tomu, aby dodržiavajúc
zásady zdravej výživy prispeli k efektívnej prevencii voči chrípke a rôznym iným
chorobám. V každej triede sa vytvoril kútik zdravej výživy a žiaci okrem
konzumácie zdravých produktov absolvovali dotazník o zdravej výžive.
Zdroj obrázka: http://activia.netropolis.sk/pics/upload/users/admin/Image/sdzt/piramida.jpg
VIANOCE V ŠKOLE
Už začiatkom decembra sa naša
škola dostala do skutočného víru
VIANOC. Vôňa ihličia , vianočné
motívy na oknách, prekrásne nástenky
a vyzdobené
dvere
sa
stali
neoddeliteľnou súčasťou našej školskej
atmosféry. Dňa 16. decembra 2009 o
15.00 hodine sa uskutočnil v mestskom
kultúrnom
stredisku
v
Tornali
nádherný program s názvom VIANOCE
V ŠKOLE, v ktorom sa žiaci zo ZŠ Pavla Jozefa Šafárika mali možnosť
preukázať svojim rodičom, učiteľom a srdcu blízkym v tom najjasnejšom
svetle, ktoré nám priblížilo čaro Vianoc. Ich žiarivé očká preplnené láskou,
radosťou a očakávaním boli pre všetkých tým najkrajším darčekom aký sme si
mohli priať.
NAŠI KOLEDNÍCI
Zo základnej umeleckej školy
prišli na našu školu koledníci, ktorí
nám zavinšovali pekné vianočné
sviatky a sprístupnili nám zvyky
a tradície
z minulosti.
Všetci
účinkujúci mali zladené kostýmy
a svojimi piesňami ešte viac umocnili
atmosféru VIANOC.
MAŠKARNÝ PLES
Dňa 05.02.2010 o 14.00 hodine sa v areáli ZŠ P.J. Šafárika v Tornali
uskutočnil pre žiakov prvého stupňa maškarný ples. Masky vynikali
nápaditosťou a sršala z nich originalita. Pri rytmickej hudbe sa pred
obecenstvom vystriedali najrozmanitejšie rozprávkové bytosti akými sú : Šípová
Ruženka, brušná tanečnica, víly, baletky, šašo, Batman, Spiderman, macko
kobra, Zorro, či strašidelní piráti... Pre deti sa konali rôznorodé súťažné
disciplíny, za ich absolvovanie boli patrične ocenené. Na maškarnom plese
vládla senzačná atmosféra. Bolo vidieť nadšenie detí, ale aj rodičov, ktorí sa v
hojnom počte zúčastnili tohto podujatia. Nezvíťazili len najoriginálnejšie masky,
vďaka zboru pedagogických pracovníkov a sponzorov v ten deň bolo každé dieťa
vo svojom malom detskom svete veľkým víťazom. Bol to jeden z najkrajších
momentov, ktorí utvrdil v deťoch fakt, že nezáleží na tom, aby vyhrali, či
obsadili rôzne prvenstvá, ale aby sa zúčastnili "hry" a úprimne sa tešili z výhry
svojich rovesníkov presne tak ako z vlastnej. (Text: Mgr. Magdaléna Csóriová)
VENČEK
Žiaci deviateho ročníka absolvovali tanečný kurz, ktorý ukončili
slávnostným večerom dňa 19. februára 2010. Žiaci, učitelia, rodičia a všetci
prítomní ocenili skvelú atmosféru, ktorú zabezpečil DJ Kameník . Tancovalo sa
až do skorého rána. Žiaci absolvovali aj rôzne súťaže. Kráľovnou VENĚKA sa
stala Zuzana Farkašová a kráľom VENČEKA bol Norbert Švajko.
LYŽIARSKY KURZ
Keďže pani zima nedopriala našim žiakom dosýta si vychutnať zimné
radovánky, rozhodli sa zájsť do Vysokých Tatier a zdokonaliť sa vo svojom
lyžiarskom umení. Lyžiarsky kurz trval od 15. februára so 19. február 2010.
Niektorí žiaci si vyskúšali aj snowboardy. Lyžiarskeho kurzu sa zúčastnili žiaci
z tried VI.A, VI.C,VIII.A,VIII.B. Všetci boli veľmi spokojní s ubytovaním
v hotely LD Palace v Novom Smokovci. Samozrejmosťou bola výborná
lyžovačka na Jakubkovej a blízka lanovka na Hrebienok Zamestnanci hotela
im zabezpečili aj bohatý program:
 jazda na saniach
 stolný tenis
 bazén
 sauna
 humorná beseda s horským vodcom
 štýlová diskotéka
To všetko sa zrealizovalo vďaka pani
učiteľkám Mgr. Marianne Čekanovej a Mgr.
Drahomíre Danišovej, ktoré to všetko
zorganizovali.
DEŇ NARCISOV
Pred 14 rokmi odštartovala Liga proti rakovine
unikátny projekt Dňa narcisov. Počas rokov sa vypracoval
vďaka dôvere ľudí a skvelej organizácií v najväčšiu
verejnoprospešnú finančnú zbierku na Slovensku. Cieľom
Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti rakovine
ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých na Slovensku
bližšie k ľuďom - do ulíc, aby sa z choroby nestal strašiak,
ale fakt, ktorý ľudí spája. Deň narcisov sa už tradične koná
v apríli každého roka. Jeho symbolom je žltý narcis kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, aby aj
týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou.
Tento rok sa Deň narcisov konal 16. apríla 2010. Do projektu sa zapojili
takmer všetci žiaci a zamestnanci školy. Dobrovoľníci zbierali do pokladničiek
dobrovoľné príspevky, za ktoré dostali kvietok narcisu, vyjadrujúci
spolupatričnosť s chorými a podporu preventívnych, informačných a
psychosociálnychprojektov a programov Ligy proti rakovine. Všetkým patrí
veľké ĎAKUJEM.
TÝŽDEŇ AKTÍVNEJ ANGLIČTINY
Hovorí sa, koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom. A dnešná doba
patrí jazykom. Aj v základných školách sa od 6. ročníka podľa novej učebnej
koncepcie vyučujú dva cudzie jazyky. Osvojiť si ich určite nie je jednoduché.
Najlepšie to vedia potvrdiť učitelia cudzích jazykov. Práve preto sa aj učiteľky
anglického jazyka ZŠ P. J. Šafárika Mgr. Daniela Scholtzová a Mgr. Tímea
Donová rozhodli už po druhýkrát využiť ponuku košickej jazykovej školy,
ktorá organizuje už od roku 2007 tzv. akčné týždne "English in Action Week"
(týždeň aktívnej angličtiny). Tohto programu sa zatiaľ zúčastnilo okolo 4000
detí z rôznych ZŠ a SŠ na Slovensku. Zo ZŠ P. J. Šafárika sa do programu
zapojilo spolu 15 žiakov, najviac ich bolo z 8. ročníka. Programu sa zúčastnili
väčšinou tí, ktorí sa doň zapojili aj minulý rok a keďže boli spokojní, prihlásili
sa opäť. Inú formu vzdelávania však vyskúšali aj piataci. Akčného týždňa sa
žiaci zúčastnili od pondelka (22.3.) do piatku ( 26.3.), šesť vyučovacích hodín
každý deň. Žiakom sa venovali dvaja lektori, Dave Dalby, ktorý pochádza z
Darlingtonu v severnom Anglicku a Joshua Wilmot z USA, ktorý bol
pozorovateľom, vlastne prvýkrát stál za katedrou. Joshua rozprával žiakom
predovšetkým o histórii USA, americkou angličtinou, ktorá im bola zo
začiatku ťažšie pochopiteľná, ale postupne si zvykli. Po ukončení vzdelávania
si žiaci z rúk lektorov prevzali diplomy za účasť v "akčnom" týždni. (Text: Mgr.
Magdaléna Csóriová)
DEŇ ZEME
Deň Zeme si pripomíname aj preto, aby sme si aspoň raz do roka (ak už
nie častejšie) pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám
prostredníctvom Zeme poskytované. Pri tejto príležitosti by sme si mali čoraz
hlbšie uvedomovať, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha
všetkého živého na tejto planéte je vzácna, obdivuhodná, no aj veľmi krehká.
Krehkejšia, než si ktokoľvek z nás dokáže v plnej miere predstaviť. A tak
ľudstvo zatiaľ pácha na darkyni svojho života ťažko odpustiteľné, sebecké
bezprávie. Jeho dosah však nedokážu predvídať. Aj z týchto dôvodov si už
piaty rok pripomíname dôležitosť každej zložky našej planéty. Naši žiaci 22.
apríla 2010 vymenili učebnice za štetce, lepidlá, fotoaparáty, rukavice, či iné
prostriedky pomocou ktorých usilovne pracovali na svojich úlohách. Všetci
sme zhodnotili, že sa nám Deň ZEME vydaril.
Žiaci 1.ročníka sa potrápili s hádankami zameranými na slová týkajúce sa
DŇA ZEME, v skupinkách skladali puzzle a tiež kreslili na asfalt.
Druháci lúštili štvorsmerovku zameranú na slová týkajúce sa DŇA ZEME
a kreslili stonožku a veľrybu. Tretiaci pri svojej tvorivej práci využívali PET fľaše
a aj ich vrchnáky. Keďže tento rok bol Deň ZEME zameraný na Ameriku, zvolili
si aj veľmi vhodné oblečenie. Za ich kreativitu ich musíme len pochváliť.
Štvrtáci vytvárali obrazy rastlín a živočíchov z prírodných materiálov.
Žiaci 5.ročníka sa zúčastnili prezentácie o Dni ZEME a vonku si zdokonalili
svoje vedomosti o drevinách Slovenska, starostlivosti o ne a zásadách štepenia
stromov a kríkov.
Šiestaci mali aktivity zamerané na
orientáciu
v teréne.
Siedmaci
monitorovali breh rieky Slaná. Mieru
znečistenia lokality zdokumentovali
komentárom, ktorý doplnili aj
fotografiami. Skupinka siedmakov sa
najskôr
v prezentácii
dozvedela
o príčinách vzniku ozónovej diery
a jej
dôsledkoch.
Potom
sa
vlastnoručne
pokúsili
zaplátať
ozónovú dieru.
Žiaci 8.ročníka vyrábali veľmi chutné a tiež zdravé ovocné alebo
zeleninové šaláty. Ich kuchárske umenie nás všetkých ohromilo.
Špeciálne ocenenie patrí chlapcom, ktorí sa predviedli vo veľmi dobrom
svetle.
Žiaci zo špeciálnej triedy namaľovali pečiatkovou metódou veľmi pekné obrazy.
„DEŇ ZEME“ sa týka každého z nás. Preto
nezabúdajme, že môžeme urobiť: jeden dobrý skutok
dnes, druhý zajtra, potom každý nasledujúci deň.
Urobiť niečo
pre seba
pre ľudí
pre našu ZEM,
pre svoj život na našej planéte
BESEDA S prof. RNDr. Anatolijom Dvurečenskim DrSc.
V rámci besied s významnými absolventmi našej školy sme dňa 22. apríla 2010
privítali medzi nami pána riaditeľa Matematického ústavu SAV. Prof.RNDr.
Anatolij Dvurečenskij DrSc. formou zážitkového učenia poukázal na dôležitosť
matematiky a jej využitia v praxi. Žiaci našej školy a študenti Gymnázia mali z
besedy neopísateľný zážitok. Vďaka voľnej diskusie sa mali možnosť zahĺbiť do
tajov matematických zákonitostí. Matematika ako kráľovná vied ich vďaka
odbornej explikácii pána profesora doslova uchvátila. Tých, ktorí sme sa zúčastnili
besedy nesmierne potešilo aj ústne podanie hodnotných zážitkov pána profesora,
ktoré nadobudol počas rokov strávených na našej základnej škole a Gymnáziu v
Tornali. (Text: Mgr. Magdaléna Csóriová)
ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA
Žiaci
šiesteho
ročníka
pravidelne
navštevujú Zoologickú záhradu v Kavečanoch
pri Košiciach. Tento rok ju navštívili 14. apríla
2010. Zoologická záhrada sa nachádza vo veľmi
peknom prostredí. Žiaci mohli pozorovať rôzne
druhy živočíchov. Trošku im neprialo počasie,
no nedali sa odradiť.
TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA
Zbierka sa konala od 17. do 23. mája 2010. Zbierka UNICEF na pomoc
deťom sa konala v 53 mestách Slovenska a koordinovali ju dobrovoľníci
UNICEF. Aj na našej škole sa našli dobrovoľníci medzi žiakmi 8. a 9. ročníka,
ktorí sprostredkovali problémy detí v Laose cez veľmi pútavú prezentáciu
a následne predávali modré gombíky na našej škole. Žiaci sa dozvedeli, že
novorodenecký tetanus je smrteľná choroba. Z našej krajiny a mnohých iných
už dávno vymizla - vďaka očkovaniu, ktoré je dostupné už viac ako 70 rokov.
Očkovacia látka proti tetanu je lacná a efektívna. Aj napriek týmto faktom,
umrie v rozvojových krajinách každé tri až štyri minúty jedno bábätko na túto
desivú chorobu. Je neprijateľné, aby tetanus stále ohrozoval životy detí a ich
matiek. Každé vyzbierané euro prispelo k zlepšeniu situácie, pretože už 1 euro
dopraví 2 vakcíny proti tetanu, ktoré ochránia jednu matku a jej dieťa. Na
úplné zaočkovanie sú však potrebné dávky 3 vakcíny, ktoré ochránia ženu na
15 rokov pred touto zákernou chorobou a taktiež jej novonarodené bábätká.
Zdroj obrázka: http://www.kosice.sk/docuStore_getById.asp?id=8461
BOTANICKÁ ZÁHRADA
Stalo sa už peknou tradíciou, že žiaci piateho ročníka navštevujú
botanickú záhradu pri Fakulte prírodných vied Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach. Tento rok sa exkurzia uskutočnila 31. mája 2010. Naša
návšteva bola o to hodnotnejšia, že v tomto období sa v priestoroch botanickej
záhrady liahli exotické druhy motýľov. Bolo to neskutočný zážitok pozorovať
obrovské motýle poletujúce v povetrí, sediace na prekrásnych kvetoch alebo sa
dotknúť motýľa vlastnou rukou, pretože sám na nej pristál. Bola to ozaj
vydarená akcia.
MINIMÚZEUM
Žiaci III.A v rámci tematického vyučovania vytvorili vo svojej
minimúzeum, ktoré malo počas tohto školského roku dve expozície. Prvá
expozícia bola zameraná na historické predmety okolia Gemera. Druhá
expozícia sa zameriavala na staré hračky. Múzeum malo svojich strážcov a tiež
lektorov, ktorí sa postarali o pútavý výklad. Do triedy zavítalo veľa spolužiakov
z iných tried a dozvedeli sa tak veľa nových informácií.
VÝLET DO PRAHY
Jeden z naozaj vydarených školských výletov bol školský výlet ôsmakov
do metropoly Čiech. Žiaci mali možnosť navštíviť Múzeum voskových figurím,
vidieť na vlastné oči Orloj na Staromestskom námestí, navštíviť Hradčany,
plaviť sa na vyhliadkovej lodi po Vltave, nechať sa očariť vyhliadkou z veže
Petřín, previezť sa na pozemnej lanovke a metre, zažiť atmosféru umelcov na
Karlovom moste. S výletom sme boli ozaj všetci spokojní.
6. Naše úspechy
Matematická olympiáda
Ondrej Hruška 6.A 2. miesto v okresnom kole
Zuzana Balážová 8.A
kole
1. miesto v okresnom
Pytagoriáda
Veronika Pipas 4.A 1.miesto v okresnom kole
Adam Ondrejčák 5.A
1.miesto v okresnom kole
Ondrej Hruška 6.A 1.miesto v okresnom kole
Róbert Varga 8.A 3.miesto v okresnom kole
Geografická olympiáda
Roland Maťaš 8.A 1.miesto v okresnom kole
Biologická olympiáda
Viera Šáleková 6.A 1.miesto v okresnom kole – projektová časť
Lenka Švihlová 6.A 2.miesto v okresnom kole – vedomostná časť
Dominika Balážová 8.A
1.miesto v okresnom kole
1.miesto v krajskom kole
Gabriela Dienešová 8.A
2.miesto v okresnom kole
Olympiáda anglického jazyka
Barbara Kissová 7.A 2.miesto v okresnom kole
Olympiáda nemeckého jazyka
Natália Horváthová 5.A
1.miesto v okresnom kole
Dejepisná olympiáda
Rastislav Fischer 6.C
Dárius Pank 6.C
1.miesto v okresnom kole
2.miesto v okresnom kole
Michaele Jasenková 6.B
3.miesto v okresnom kole
Barbara Kissová 7.A 2.miesto v okresnom kole
Milan Dúžik 7.A
3.miesto v okresnom kole
Roland Maťaš 8.A 1.miesto v okresnom kole
Róbert Varga 8.A 2.miesto v okresnom kole
Gabriela Dienešová 8.A
3.miesto v okresnom kole
Nikoleta Szepešiová 9.C
3.miesto v okresnom kole
Súťaž v prednese slovenskej povesti „Šaliansky Maťko“
Nikoleta Ranosztayová 6.A
Filip Maťašovský 5.A
1.miesto v okresnom kole
3.miesto v okresnom kole
Súťaž moderného a scénického tanca
Adrian Petro 7.B
3.miesto na prehliadke moderného a scénického
tanca v súťaži jednotlivcov
Prednes poézie a prózy
Lukáš Švihla 2.B
1.miesto v okresnom kole súťaže
v prednese poézie a prózy „Kukučínova Revúca“
Lenka Švihlová 6.A 1.miesto v okresnom kole súťaže
v prednese poézie a prózy „Kukučínova Revúca“
1.miesto v regionálnom kole súťaže
v prednese poézie a prózy „Hviezdoslavov Kubín“
Dárius Pank 6.C
3.miesto v okresnom kole súťaže
v prednese poézie a prózy „Kukučínova Revúca“
3.miesto v regionálnom kole súťaže
v prednese poézie a prózy „Hviezdoslavov Kubín“
Majstrovstvách v halovom viacboji všestrannosti
Norbert Švajko 9.A 2.miesto na majstrovstvách Slovenska
v halovom viacboji všestrannosti
1.miesto v majstrovstvách okresov Rimavská Sobota
a Revúca v halovom viacboji všestrannosti
Martin Kuklík 9.C
2.miesto v majstrovstvách okresov Rimavská Sobota
a Revúca v halovom viacboji všestrannosti
Vanesa Szabadová 8.C
2.miesto v majstrovstvách okresov Rimavská
Sobota a Revúca v halovom viacboji všestrannosti
Strelecká súťaž „Putovný pohár Maršala Malinovského“
Družstvo z 5.A 3.miesto v súťaži
Patrik Plánka
Zoltán Laboda
Adam Ondrejčák
Ján Trenka
Súťaž mladých zdravotníkov
Družstvo z 8.A
3.miesto v okresnej súťaží pre žiakov II.stupeň
Dominika Balážová
Gabriela Dienešová
Róbert Ďuriška
Jaroslav Kilik
Jakub Štuller
Florbal
Družstvo chlapcov z 9.A
Norbert Bíró
Zoltán Kecső
Jozef Okoš
Ladislav Porteleky
Norbert Švajko
Viktor Švajko
2. miesto v okresnom kole
Zdroj obrázka: http://www.santeesd.net/cp/lib/cp/clip_art_library_books.89143630_std.jpg
Pri zostavovaní ročenky boli použité niektoré fotografie, ktoré poskytli:
Mgr. Magdaléna Csóriová
Mgr. Marianna Čekanová
Mgr. Tímea Donová
Mgr. Peter Húšťava
Za to im veľmi pekne ďakujem.
Ročenka ZŠ P. J. Šafárika v Tornali
Zostavila: Mgr. Miroslava Kovalančíková
Dátum vydania: jún 2010
__________________________________________________________
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika , Ul. Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
Webová adresa: http://zstornala.edupage.org
Email školy:
[email protected]
Download

Foto: PRESTIGEFOTO sro - Základná škola Pavla Jozefa Šafárika v