Ing. Martina Labaiová
Švihovská 546, 142 00 Praha 4, Česká republika
Kontakt: 00 420 732 533 188 Email: [email protected]
Odborné zameranie na filozofiu jazyka, kultúrne aspekty jazyka a význam kontextuality. Dizertačná práca zameraná na
praktické uplatnenie analýzy filozofických a behaviorálnych aspektov jazyka v multikultúrnom podnikovom prostredí.
Vzdelanie
Karlova Univerzita v Prahe – Sémiotika a filozofia komunikácie
2013 - súčasnosť
Doktorské štúdium, zameranie na filozofiu komunikácie a jazyka, dizertačná práca na tému Filozofia v interkultúrnej
business komunikácii
Vysoká škola ekonomická v Prahe - Medzinárodné ekonomické vzťahy
2011 - 2013
Absolvované kurzy - Medzinárodný obchod a medzinárodná ekonómia, Medzinárodný marketing a management,
Základy politógie a medzinárodných vzťahov, Jazyk a diplomacia, Rétorika v spoločenskej praxi
Vysoká škola ekonomická v Prahe - Medzinárodné ekonomické vzťahy
2008 - 2011
Absolvované kurzy - Medzinárodný obchod, Medzinárodné obchodné operácie, Politické systémy, Kultúra
v medzinárodných vzťahoch, Medzinárodné obchodné jednanie a protokol, Angličtina a Španielčina v obchode
a podnikaní
Pracovné skúsenosti DHL IT Services Praha – Projektová koordinátorka
2012 - 2013
koordinácia IT služieb pre región Severnej a Južnej Ameriky a Afriky, monitorovanie plnenia plánu projektu z hľadiska
času a nákladov, vedenie medzinárodných meetingov, koordinácia projektu migrácie užívateľov, spracovávanie databází,
reporting
Hotel Jalta Praha - concierge
2008 - 2012
komunikácia s hosťami z rôznych kultúr, poskytovanie aktuálnych informácií o dianí v Prahe a okolí v angličtine
a španielčine, predaj doplnkových produktov, spracovávanie rezervácií do reštaurácií a na kultúrne podujatia
Arabeska Nitra - prekladateľka a tlmočníčka
2008 - 2012
preklady oficiálnej dokumentácie, komunikácia s vedúcou organizáciou Special Olympics, preklady športových stanov
tlmočenie rôznych športových podujatí a stretnutí
Jazykové znalosti
Počítačové znalosti
Angličtina - pokročilá úroveň, znalosť obchodnej angličtiny, Európsky referenčný rámec C1
Španielčina - stredne pokročilá úroveň, znalosť obchodnej španielčiny, Európsky referenčný rámec B2
Maďarčina - pokročilá úroveň
Slovenčina - materinský jazyk
Pokročilá úroveň: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook), MS Visio, Altiris, SAP, Thinkcell, Mac OS X,
MS Office for Mac, Hotelový rezervačný systém Fidelio
Download

Ing. Martina Labaiová