Prezidentka SKŠSP
Ročenka
SKŠSP 2012
Ročenka SKŠSP 2012
CHOVATEĽSKÁ ROČENKA 2012
VÁŽENÍ ČLENOVIA KLUBU A CHOVATELIA ŠVAJČIARSKYCH SALAŠNÍCKYCH PSOV.
ZA ROK 2012 SME PRE VÁS PRIPRAVILI CHOVATEĽSKÚ ROČENKU.
VERÍM, ŽE V NEJ AJ TENTO ROK NÁJDETE VŠETKY POTREBNÉ INFORMÁCIE.
PRAJEM VÁM PRÍJEMNÉ ČÍTANIE
Nikoleta Sandtnerová
prezidentka SKŠSP
Počas roka 2012 sme pre Vás zrealizovali 2 výstavy. Klubovú výstavu v máji
a špeciálnu výstavu v októbri 2012. Obidve výstavy prebehli v príjemnej rodinnej
atmosfére s počtom približne 100 prihlásených psov. Medzi výstavami sa uskutočnil
výcvikový tábor v krásnej prírode na Orave. Na základe Vašich pozitívnych reakcií
bol výbor klubu motivovaný k realizácii výcvikového tábora aj na ďalší rok.
Okrem bežne organizovaných aktivít klubu sa počas tohto roka stal Slovenský
klub švajčiarskych salašníckych psov riadnym členom Únie kynologických klubov.
O tomto kroku sme Vás informovali na klubovej stránke a na členskej schôdzi. Po
oficiálnom prijatí SKSŠP za riadneho člena ÚKK sme Vás informovali o zmene vo
vedení členských preukazov. Členské známky a preukazy sa nebudú vydávať.
Pri spustení novej stránky (www.skssp.eu), ktorá sa pripravovala počas roka 2012,
nastala zmena aj vo vedení matriky členov, ktorá sa teraz vedie v elektronickej
forme. Do praxe sa zaviedla aj online prihláška na výstavu, ktorú ste čoraz viac
a viac začali využívať.
Ročenka SKŠSP 2012
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
SKŠSP V ROKU 2012
PRÍJMY
z toho:
Príjmy z členského
Príjmy z výstavy v máji
Príjmy z výstavy v októbri
Príjmy z poplatkov za bonitáciu
Príjmy iné
2 435,00 €
1 846,00 €
2 210,00 €
240,00 €
5 897,84 €
Príjmy SPOLU
12 628,84 €
VÝDAVKY
z toho:
Výdavky na rozhodcov
Výdavky na spotrebný materiál
Výdavky na výstavu
Členské známky, kolky, poplatky, kartičky SKJ, daň
Poštovné
Trofeje (Pes roka, Klub.šampión, Klub.víťaz, Víťaz
Š.výstavy)
Bankové poplatky
Web
Iné služby
3 034,67 €
2 447,39 €
1 348,37 €
140,74 €
212,72 €
Výdavky SPOLU
8 849,21 €
PRÍJMY
VÝDAVKY
12 628,84 €
-8 849,21 €
793,20 €
145,00 €
178,75 €
548,37 €
3 779,63 €
Hospodársky výsledok zisk
Hospodársky výsledok strata
3 779,63 €
0,00 €
Ročenka SKŠSP 2012
SPRÁVA MATRIKÁRA V ROKU 2012
Stav členov
Počet tuzemských členov
Počet zahraničných členov
Počet čestných členov
Spolu
31.12.2011
103
26
3
132
Počet nových členov prihlásených za rok 2012
Tuzemskí
Zahraniční
Spolu
31.12.2012
98
27
3
128
19
2
21
Plénum klubu malo v priebehu roka 2012 tri zasadnutia:
- Jednu výročnú členskú schôdzu 26.05.2012 na Kamennom mlyne, venovanú 20. výročiu
vzniku klubu.
- Dve členské schôdze, ktoré upravovali základné listiny klubu.
Výbor klubu rokoval na 2 schôdzach a riešil operatívne záležitosti súvisiace s organizáciou
výstav a celkového chodu práce.
Počnúc rokom 2012 sme zanechali tradíciu používania členských preukazov a ročných
členských známok. Aktuálny zoznam členov je uverejnený na klubovej web – stránke.
Zdútová Ester
tajomník
Ročenka SKŠSP 2012
VYHODNOTENIE
CHOVATEĽSKEJ SEZÓNY 2012
Vrhy podľa chovateľských staníc a plemien
Chovateľská stanica
Cursallagh´s
from Balihara Ranch
spod Hrádze
z Gemerskej Polomy
Čalovské lúky
Golden Orchidea
Gold Heart
Magistrála TA3
Sunny Lakes
Zelená Lúka
z Cvanovho dvora
z Farmy pod Lipou
z Ipeľskej kotliny
z Nižnej Kamenice
z Turčianskej záhrady
z Vlčieho revíru
Spolu
ASP
0
BSP
5
ESP
4
VŠSP
6
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
15
4
10
Ročenka SKŠSP 2012
APPENZELLSKÝ SALAŠNÍCKY PES
domáce krytia:
nebolo úspešné domáce krytie
zahraničné krytia:
meno psa
ALEX Dakam HD-A ED-1
IntCh. EIRIK au Coeur des Fleurs HD-A ED-0
JrCh. ENZO Šťastná Berjanka HD-A ED-0
Počet vrhov:
Počet zapísaných šteniat narodených na Slovensku:
Počet zapísaných šteniat - importy:
počet vrhov
1
2
1
4
15
1
VRHY
1. Spod Hrádze
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
Počet:
SPKP 349
SPKP 350
MVDr. Belovičová Anetta, Trnovec nad Váhom
05.02.2012
IntCh. EIRIK au Coeur des Fleurs HD-A ED-0
AELIN Baranecká dolina HD-A ED-0
0 pes / 2 suky
S
S
Isis
Ina
2. Z Turčianskej záhrady
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
Počet:
SPKP 351
SPKP 352
MVDr. Kovačková Mária, Martin
14.03.2012
ALEX Dakam HD-A ED-1
AERIN Baranecká dolina HD-B ED-0
0 pes / 2 suky
S
S
Giuli
Ginna
3.Z Vlčieho revíru
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
Počet:
SPKP 354
SPKP 355
SPKP 356
SPKP 357
SPKP 358
SPKP 359
P
S
S
S
S
S
Ing. Bridišová Soňa, Bacúch
16.06.2012
JrCh. ENZO Šťastná Berjanka HD-A ED-0
Ch. CITTA Šťastná Berjanka HD-A ED-0
1 pes / 5 súk
Brix
B-Ajla
Beki
Betty
Bona
Bria
zap. šteňatá
2
7
6
3psi / 12 suky
1 pes / 0 suky
psi / suky
0/2
2/5
1/5
Ročenka SKŠSP 2012
4. Spod Hrádze
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
Počet:
SPKP 360
SPKP 361
SPKP 362
SPKP 363
SPKP 364
P
P
S
S
S
MVDr. Belovičová Anetta, Trnovec nad Váhom
11.08.2012
IntCh. EIRIK au Coeur des Fleurs HD-A ED-0
DIANA spod Hrádze HD-A ED-0
2 psi / 3 suky
Kody
Kevin
Kika
Keila
Kassia
IMPORTY
1. di Cortina
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
SPKP 353
P
Stejskalová Lucie, Praha 9 – Běchovice, CZ
24.04.2011
Ch. BERICK Dakam HD-A ED-0
Ch. BECKIE di Cortina HD-A ED-0
Caesar
VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV VYŠETRENÍ KĹBOV
Meno psa
XISTOS vd. Erftquelle
Ballyhara´s JASMINE
Ballyhara´s PENELOPE
CHIARA Spod Hrádze
HD ED
A
A
A
A
OCD
0
0
0
0
HLÁSENÉ ÚHYNY
-
Ročenka SKŠSP 2012
BONITÁCIA Kamenný mlyn 27.05.2012
Komisia: Adlt V., Mgr. Sandtnerová N., Jergušová A.
AZIRA z Vlčieho revíru (farba havana)
nar.: 27.05.2009
dĺžka: 55 cm
SPKP 246
hĺbka hrudn.: 25 cm
IntCh., Ch-CZ, JrCh.CZ
ARCOS
z Tichého údolí
HD-C
Ch-SK
CITTA
Šťastná Berjanka
HD-A ED-0
HD-A ED-0
dĺžka hlavy: 20 cm
ENRICO
JrCh-CZ
v. Jurarösli
HD-A ED-0
FLEURETTE Ch-CZ,JrCh-CZ
from Balihara ranch HD-B
CHARLIE
Von Grünen Ach HD-A ED-0
PHIRA
Ch-CZ, SK
Von Brünggberg HD-B ED-0
výška: 52 cm
dĺžka papule: 9 cm
Ch. AELPLERv. Bärgfrüehlig
ELKE v. Maiensäss
HD-B
FRANKO Harztanne
HD-A
Ch. ANNIKA von Scheibegghof
HD-A
BRUNO vd. Wolfhöhli
Ch. SENTA vd. Steig
HD-A
Ch LUMPAZI VAGABUN vd Grossen Gusen HD-A
JUKA v. Brünggberg
HD-A ED-0
Maj.: Bridišová Soňa, Ing., Plaviarska 112, 976 64 Bacúch, SK
Výstavy: 06.05.12 CAC B.Bystrica
TO
–V
26.05.12 KVP Kam. mlyn
TO
– V1, CAC, Víťaz KV 2012, BOB
Bon. kód: 555 AZ 53 A0
Poznámka: voľnejšie lakte v pohybe, hladať partnera s vyrovnanou povahou
Povahová skúška: prospela výborne 12b
Hodnotenie: CHOVNÁ
Ročenka SKŠSP 2012
Ballyhara´s JASMINE
nar.: 08.09.2010
dĺžka: 57 cm
SPKP 299
hĺbka hrudn.: 24 cm
ALEX
Dakam
HD-A ED-1
JrCh-H
FABIENNE
From Balihara ranch
HD-A ED-0
HD-A ED-0
dĺžka hlavy: 21 cm
ELVIS
Vd. Niesenflanke HD-B ED-0
DARA
Ch-CZ, JrCh-CZ
Essi
HD-A ED-0
ASTOR
Baranecká dolina HD-A ED-1
HERMIONA (havana)
From Balihara ranch HD-A ED-0
výška: 52 cm
dĺžka papule: 9 cm
MICOS van Eemlandia
HD-B
ENZIANE von Bärgfrüehlig
JrCh. ENRICO v. Jurarösli
HD-A ED-0
GOLDIA von Balzenberg
HD-B
ICh. Eijatuun QIRS
HD-A ED-0
FABA spod Hrádze
HD-A ED-0
Ch. KLEMENS vd. Friedlwiese(h) HD-A ED-0
ICh. HEIDI from Balihara ranch
HD-C ED-1
Maj.: Kovačková Mária, MVDr., Hrdinov SNP 22, 036 01 Martin, SK
Výstavy: 22.10.11 ŠVP V. Meder
TM
– VD
29.01.12 MVP Trenčín
TS
– V1, CAC, CACIB
Bon. kód: 555 ALNQRWZ 54 A0
Poznámka: výrazne voľné lakte vpredu a panvové dole zbiehavé v pohybe.
Povahová skúška: prospela výborne 14b
Hodnotenie: CHOVNÁ
Ročenka SKŠSP 2012
BONITÁCIA Varín 07.10.2012
Komisia: Ing. Procházková E., Ing. Gargušová T., MVDr. Kálmánová S.
CHIARA spod Hrádze
nar.: 27.06.2011
dĺžka: 54 cm
SPKP 339
hĺbka hrudn.: 23 cm
IntCh., Ch-CZ, JrCh.CZ
EIRIC
Au Coeur des Fleurs
HD-A ED-0
AELIN
Baranecká dolina
HD-A ED-0
HD-A ED-0
dĺžka hlavy: 21 cm
BENO
vom Allmithof
HD-A ED-0
BAJUSCHKA
Vd Niesenflanke HD-B
QIRS
IntCh, Ch-SK,PL
Eijatuun
HD-A ED-0
FABA
Spod Hrádze
HD-A ED-0
Maj.: Štetka Peter, Ing., Boldocká cesta 11, 903 01 Senec, SK
Výstavy: 19.08.12 MVP Bratislava
TM
– V1, CAJC
06.10.12 ŠVP Varín
TS
– V2
Bon. kód: 437 A 5r4 A0
Poznámka: na krytie použiť psa s korektným nožnicovým zhryzom
Povahová skúška: prospela výborne 13b
Hodnotenie: CHOVNÁ
výška: 48 cm
dĺžka papule: 9 cm
DAMIN v. Brünggberg
ASTA vom Allmithof
HECTOR v. Domismatt
ENZIANE v. Bärgfrüehlig
Ch. ARTURRI
Ch. Eijatuun XINDA
ENRICO v. Jurarösli
FABIOLA from Balihara ranch
HD-C ED-0
HD-B
HD-B
HD-B
HD-B
HD-A
HD-A ED-0
HD-A ED-0
Ročenka SKŠSP 2012
Ballyhara´s PENELOPE
nar.: 22.06.2011
dĺžka: 56 cm
SPKP 334
hĺbka hrudn.: 21 cm
ALEX
Dakam
HD-A ED-1
JrCh-H, HCH
PANDORA
From Balihara ranch
HD-A ED-0
HD-A ED-0
dĺžka hlavy: 22 cm
ELVIS
Vd. Niesenflanke HD-B ED-0
DARA
Ch-CZ, JrCh-CZ
Essi
HD-A ED-0
ASTOR
Baranecká dolina HD-A ED-1
HERMIONA (havana)
From Balihara ranch HD-A ED-0
výška: 51 cm
dĺžka papule: 9 cm
MICOS van Eemlandia
HD-B
ENZIANE von Bärgfrüehlig
JrCh. ENRICO v. Jurarösli
HD-A ED-0
GOLDIA von Balzenberg
HD-B
ICh. Eijatuun QIRS
HD-A ED-0
FABA spod Hrádze
HD-A ED-0
Ch. KLEMENS vd. Friedlwiese(h) HD-A ED-0
ICh. HEIDI from Balihara ranch
HD-C ED-1
Maj.: Štefancová Jana, Ing, + Pavlovič Patrik JUDr., Píla rázcestie 135/2, 900 89 Častá, SK
Výstavy: 15.09.12 CAC Pápa
TM
– V1, HPJ
06.10.12 ŠVP Varín
TS
– V1
Bon. kód: 535 AQZ 66 A0
Poznámka:
Povahová skúška: prospela výborne 12b
Hodnotenie: CHOVNÁ
Ročenka SKŠSP 2012
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES
domáce krytia:
počet
vrhov
3
1
1
1
1
1
zap. šteňatá
psi / suky
20
3
9
9
6
2
8/12
3/0
4/5
5/4
4/2
2/0
počet
vrhov
3
zap. šteňatá
psi / suky
33
19/14
Ch. HERODES van´t Stokerybos HD-A ED-0
1
4
1/3
IntCh. EL CID z Ochoze HD-B ED-0
Ch. VIP MACO z Gemerskej Polomy HD-A ED-0
Ch. COLLIN COLTON Bermondo Bohemia HD-A ED-0
1
1
1
3
2
1
2/1
2/0
1/0
meno psa
Ch. DONATELLO Di Santy Bazaltin HD-A ED-0
Ch. BENGHAL z Deikowej doliny HD-A ED-0
GREG Čalovské lúky HD-A ED-0
Ch. REGINALD from Balihara ranch HD-A ED-0
MARAKESZ Kropla Nadziei HD-A ED-0
Ch. Doremis ZATOPECK HD-A ED-0 OCD
zahraničné krytia:
meno psa
Ch. Dale Gudbrand NORWAY DREAM MACH HD-A ED-0
Počet vrhov:
Počet zapísaných šteniat narodených na Slovensku:
Počet zapísaných šteniat - importy:
15
92
9
51 psi / 41 suky
2 psi / 7 suky
VRHY
1. Cursallagh´s
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
Počet:
SPKP 3466
SPKP 3467
SPKP 3468
SPKP 3469
SPKP 3470
SPKP 3471
SPKP 3472
SPKP 3473
SPKP 3474
P
P
P
P
P
S
S
S
S
JUDr. Pavlovič Patrik, Pastuchov
19.03.2012
Ch. REGINALD from Balihara ranch HD-A ED-0
SILKY SILHOVETTE from Balihara ranch HD-A ED-0
5 psi / 4 suky
Emerson
Erroll Flynn
Escort
Esprit Fort
Excalibur
Electra
Eudoxia
Euphemia
Europa
2. Cursallagh´s
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
Počet:
JUDr. Pavlovič Patrik, Pastuchov
17.05.2012
Ch. Dale Gudbrand NORWAY DREAM MACH HD-A ED-0
YASMIENNE from Balihara ranch HD-A ED-0
8 psi / 6 suky
Ročenka SKŠSP 2012
SPKP 3475
SPKP 3476
SPKP 3477
SPKP 3478
SPKP 3479
SPKP 3480
SPKP 3481
SPKP 3482
SPKP 3483
SPKP 3484
SPKP 3485
SPKP 3486
SPKP 3487
SPKP 3488
He´s a Dream Too
Hyacinth
Handsome Hero
Hot Chocolate
Highness Hamlet
Havana Heartbeat
Hugo Harmless
Huge Hurricane
High So High
How To Be Happy
Hananja
Helen of Troy
Heaven sent you
Honey or poison
P
P
P
P
P
P
P
P
S
S
S
S
S
S
3. Gold Heart
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
Počet:
SPKP 3489
SPKP 3490
SPKP 3491
SPKP 3492
SPKP 3493
SPKP 3494
SPKP 3495
SPKP 3496
SPKP 3497
Kocánová Oľga, Rišňovce
27.05.2012
GREG Čalovské lúky HD-A ED-0
GINA Rudnianska dolina HD-A ED-1
4 psi / 5 suky
P
P
P
P
S
S
S
S
S
Danny Boy
Dark Knight
Day of Miraculous
Diamont Beautiful
Dancing Queen
Desert Star
Diana Princess
Doll of Magic
Dorothea of Silk
4. Magistrála TA3
Chovateľ:
Kundrát Vladimír, Poprad
Dátum narodenia: 07.06.2012
O:
Ch. DONATELLO Di Santy Bazaltin HD-A ED-0
M:
FAYA Bankovskej lúky HD-B ED-0
Počet:
2 psi / 0 suky
SPKP 3498
SPKP 3499
P
P
Damon
Draco
5. Čalovské lúky
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
Počet:
SPKP 3500
SPKP 3501
P
P
Ing. Križan Tibor, Veľký Meder
03.06.2012
Ch. Doremis ZATOPECK HD-A ED-0
Ch. GALAXY Čalovské lúky HD-A ED-0
2 psi / 0 suka
Ideal Twin
Investigative Twin
6. z Farmy pod Lipou
Chovateľ:
Bc. Karamanová Monika, Kolbovce
Dátum narodenia: 29.05.2012
O:
Ch. HERODES van´t Stokerybos HD-A ED-0
Ročenka SKŠSP 2012
M:
Počet:
SPKP 3503
SPKP 3504
SPKP 3505
SPKP 3506
WHITE LADY Lady z Gemerskej Polomy HD-A ED-0
1 psi / 3 suky
P
S
S
S
7. Zelená Lúka
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
Počet:
SPKP 3502
P
Adwin
Anabel
Aisha
Ashlly
Štarke Pavol, Martin
09.06.2012
Ch. COLLIN COLTON Bermondo Bohemia HD-A ED-0
ARINA Jolly Bernese HD-A ED-0
1pes / 0 suky
Army
8. Cursallagh´s
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
Počet:
SPKP 3512
SPKP 3513
SPKP 3514
SPKP 3515
SPKP 3516
SPKP 3517
SPKP 3518
P
P
P
P
S
S
S
9. Cursallagh´s
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
Počet:
SPKP 3519
SPKP 3520
SPKP 3521
P
P
P
JUDr. Pavlovič Patrik, Pastuchov
20.07.2012
Ch. Dale Gudbrand NORWAY DREAM MACH HD-A ED-0
ESSY BLOUSSOM von Bernice Love HD-A ED-0
4 psi / 3 suky
Jack Daniel
Jessie James
Jethro Tall
Just a Dream
Jasmine Royal
Jericho Rose
Just Milla
JUDr. Pavlovič Patrik, Pastuchov
06.08.2012
Ch. BENGHAL z Deikowej doliny HD-A ED-0
FELINE from Balihara ranch HD-A ED-0
3 psi / 0 suky
Ker Plop
King of Hearts
Kovu The Prince
10. z Nižnej Kamenice
Chovateľ:
Ing. Hruščáková Jana, Nižná Kamenica
Dátum narodenia: 23.09.2012
O:
Ch. DONATELLO Di Santy Bazaltin HD-A ED-0
M:
XENTA z Gemerskej Polomy HD-A ED-0
Počet:
4 psi / 6 suky
SPKP 3524
SPKP 3525
SPKP 3526
SPKP 3527
SPKP 3528
SPKP 3529
SPKP 3530
P
P
P
P
S
S
S
Achilles
Apollo
Ares
Argus
Adelle
Affinity
Amy
Ročenka SKŠSP 2012
SPKP 3531
SPKP 3532
SPKP 3533
S
S
S
Angel
Arwen
Ayla
11. Cursallagh´s
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
Počet:
SPKP 3534
SPKP 3535
SPKP 3536
SPKP 3537
SPKP 3538
SPKP 3539
SPKP 3540
SPKP 3541
SPKP 3542
SPKP 3543
SPKP 3544
P
P
P
P
P
P
S
S
S
S
S
JUDr. Pavlovič Patrik, Pastuchov
02.10.2012
Ch. Dale Gudbrand NORWAY DREAM MACH HD-A ED-0
YOLEEN from Balihara ranch HD-A ED-0
6 psi / 5 suky
Nambo
Natayo
Never Say Never II
Nic Nac
Nordic Prince
North South
Narnia
Nephertitti
Nordic Rose
Norma Jean
Nova The Star
12. Z Ipeľskej kotliny
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
Počet:
SPKP 3545
SPKP 3546
SPKP 3547
P
P
S
Meszáros Gabriel, Modrý Kameň
08.11.2012
IntCh. EL CID z Ochoze HD-B ED-0
PETRA z Ipeľskej kotliny HD-A ED-0
2 psi / 1 suka
Tobias
Terry
Tina
13. z Gemerskej Polomy
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
Počet:
SPKP 3550
SPKP 3551
P
P
Ing. Gargušová Terézia, Gemerská Poloma
16.11.2012
Ch. VIP MACO z Gemerskej Polomy HD-A ED-0
XABRINA z Gemerskej Polomy HD-B ED-0
2 psi / 0 suky
Yczar
Yogi Maco
14. z Cvanovho dvora
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
Počet:
SPKP 3552
SPKP 3553
SPKP 3554
SPKP 3555
SPKP 3556
SPKP 3557
P
P
P
P
S
S
Hušťák Ján, Stakčín
29.12.2012
MARAKESZ Kropla Nadziei HD-A ED-0
BERRY z Cvanovho dvora HD-B ED-0
4 psi / 2 suky
Diego
Donald
Dunken
Dusty
Daisy
Dara
Ročenka SKŠSP 2012
15. z Gemerskej Polomy
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
Počet:
SPKP 3558
SPKP 3559
SPKP 3560
SPKP 3561
SPKP 3562
SPKP 3563
SPKP 3564
SPKP 3565
P
P
S
S
S
S
S
S
Ing. Gargušová Terézia, Gemerská Poloma
27.11.2012
Ch. DONATELLO Di Santy Bazaltin HD-A ED-0
Ch.TINA z Gemerskej Polomy HD-A ED-0
2 psi / 6 suky
Zack
Zambo
Zafira
Zaira
Zamba
Zara
Zelma
Zina
IMPORTY
1. Attevid Yrrej
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
SPKP 3507
S
Motalíková Kristína, Zlín, CZ
24.02.2012
Ch. CAMERON Codeli Girls HD-A ED-0
DIVETTA z Peruckých lesů HD-A ED-0
Alima
2. Attevid Yrrej
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
SPKP 3508
S
Motalíková Kristína, Zlín, CZ
24.02.2012
Ch. CAMERON Codeli Girls HD-A ED-0
DIVETTA z Peruckých lesů HD-A ED-0
Ashaki
3. z Kudlovských luk
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
SPKP 3509
P
MUDr. Černá Anna, Zlín, CZ
31.12.2010
IntCh. CIRO Haf z Jundrova HD-A ED-0
ANGEE z Arendášovy boudy HD-A ED-0
Andy
4. Baronnella
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
SPKP 3510
S
Mašková Jaroslava, Záryby, CZ
23.09.2011
Ch. FERRARI BLACK Altura HD-A ED-0
Ch. CATRIN Baronnella HD-A ED-0
Gowee
5. od Mírova
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
Mgr. Langová Radka, Mohelnice, CZ
24.11.2011
Ch. BAX Wimpego HD-A ED-0
AGÁTA od Mírova HD-B ED-0
Ročenka SKŠSP 2012
SPKP 3511
S
Daisy
6. v.d. Bernessehof
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
SPKP 3522
Prudilová Lucie, Ostrava, CZ
17.02.2012
Ch. EIK vom Dammühlenteich HD-A ED-0
Ch. EGLANTTINE von der Birnenallee HD-A ED-0 OCD-neg.
S
Adele
7. z Lesní čtvrti
Chovateľ:
Jakubček Jaroslav, Zlín, CZ
Dátum narodenia: 15.09.2007
O:
Ch. BAX Wimpego HD-A ED-0
M:
ARTEMIS Portlancl HD-A ED-?
SPKP 3523
S
Betty Neith
8. van´t Stokerybos
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
SPKP 3548
Delrue – Vandewalle Ivan en Suzan, Koekelare, B
30.04.2012
Bernerdalens YANNIS HD-A ED-0
IRIS van´t Stokerybos HD-A
S
Leontynne
9. Droga do Nieba
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
Dziura Mariola, Garnek, PL
15.08.2012
Ch. NAXOS van’t Rijkenspark HD-A ED-0
MARBELLA Kropla Nadziei HD-A ED-0
SPKP 3549
P
Achilles
Ročenka SKŠSP 2012
VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV VYŠETRENÍ KĹBOV
Meno psa
A MARIE CLAIR
XENTA
CIKO
APRIL
BEGIRA
FANCY
AYLIN
EWA
BARRICHELLO
EUSCHIE
BOSORENA
BOMBASTIC
ARGUS
MARILYN MONROE
BARRABAS
BIG MACO
ANDRES
TOLIANNA
BOY BASTIEN
Gold heart
z Gemerskej Polomy
z Týnske pily
Irshay Limbach
z Cvanovho dvora
Stroz Zagrody
von Othergateshof
Bermondo Bohemia
Clarinne´s angel
from Balihara ranch
Bernesse di Remata
Bernesse di Remata
Cadecaus
Čierna hviezda
Bernesse di Remata
Bernesse di Remata
Cadecaus
from Balihara ranch
z Ovčích pastvin
HD
A
A
A
A
D
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
ED
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
HLÁSENÉ ÚHYNY
AZOR z Radkovho dvora
16.03.2004 - 22.06.2012
Príčina: zlyhanie obličiek a choroba prostaty
GINNY z Mokrovous
22.05.2008 - 27.04.2012
Príčina: zlyhanie obličiek
TINA z Gemerskej Polomy
06.08.2006 - 28.11.2012
Príčina: komplikácie pri cisárskom reze
TARA z Gemerskej Polomy
06.08.2006 - 22.10.2012
Príčina: suspektná akútna splenitída
ANEMOLLY Moravian Hurricane
Príčina: lymphosarcom
19.03.2008 - 15.09.2012
OCD
0
0
0
0
Ročenka SKŠSP 2012
BONITÁCIA Kamenný mlyn 27.05.2012
Komisia: Adlt V., Mgr. Sandtnerová N., Jergušová A.
BARRICHELLO Clarinne´s angel
nar.: 07.07.2009
dĺžka: 75 cm
SPKP 3203
hĺbka hrudn.: 31 cm
AZOR
Z Radkovho dvora
HD-A ED-0
ANGEL
Berniho ríša
HD-A ED-0
HD-A ED-0 OCD-neg
dĺžka hlavy: 28 cm
IF ICh, Ch-SK
Benco
HD-A ED-0
BESI
Z Agorovho dvora HD-A ED-0
GARIBALDI Ch-SK, VetCh SK
Čierne kráľovstvo HD-A ED-0
BIANKA
Z Tajova
HD-A ED-1
Maj.: Bočánková Barbora, Lesná 7, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK
Výstavy: 15.05.10 MVP Bratislava
TM
–V
22.10.11 ŠVP V.Meder
TO
– VD
Bon. kód:
Poznámka: odstúpil
Povahová skúška: prospel výborne 14b
Hodnotenie: ODSTÚPIL
výška: 70 cm
dĺžka papule: 11 cm
Ch ADONIS du Maley
ARKA z Gemerskej Polomy
ICh XANDER von Nesselacker
CELINE Sulliwan
ARON Edu
ZORA z Gandlyho dvora
Ch EZOP Čierne kráľovstvo
ELOISA Cséplöov dvor
HD-A
HD-A ED-0
HD-A
HD-A ED-0
HD-A ED-0
HD-A
HD-A ED-0
HD-A ED-0
Ročenka SKŠSP 2012
FAVORIT Psi Gwiazdozbiór
nar.: 17.09.2009
dĺžka: 70 cm
JrCh-PL
PAIKO
O Mój Ty Smutku
HD-A ED-0
FERGIE LEE
Milenijna Rodzina
HD-A
SPKP 3253
hĺbka hrudn.: 33 cm
HD-B ED-0
dĺžka hlavy: 27 cm
CROCODILE COACH ICh, MultiCh
Maroussia
HD-A ED-0
HOLLY
Ch.PL
Z Goralskiej
HD-A ED-0
DARWIN
Ch.PL
Tertzo´s
HD-A ED-0
BRENDA LEE
Ch.PL
Mocny Akord
HD-A
výška: 66 cm
dĺžka papule: 11 cm
ICh. Maroussia SIDNEY
HD-B ED-1
LASHMINA vom Letzacher
HD-A ED-1
DOLLAR v. Reichenbrunnen
HD-A
Ch Wekerlei Nagymedve QUENDY HD-A ED-0
Tertzo´s LADY KILLER
HD-A ED-0
Tertzo´s YOLEEN
HD-C ED-0
ICh. ZORBHA vt. Stokerybos
HD-B ED-0
ICh. JASANKA z Gem. Polomy
HD-A ED-0
Maj.: Prokop Jaroslav, Pollová 10, 040 18 Košice, SK
Výstavy: 12.09.10 NVP Prešov
TM
– V1, CAJC, Víťaz SR ml.
26.05.12 KVP K. Mlyn
TO
– V3
Bon. kód: 535 AZ 55 B0
Poznámka:
Povahová skúška: prospel výborne 13b
Hodnotenie: CHOVNÝ
Ročenka SKŠSP 2012
A MARIE Gold Heart
nar.: 12.04.2010
dĺžka: 68 cm
SPKP 3286
hĺbka hrudn.: 29 cm
Ch-SK, JrCh-CZ
GIGANTIC
Queen Elsa
HD-A ED-0
GINA
Rudnianska dolina
HD-A ED-1
HD-A ED-0
dĺžka hlavy: 26 cm
ZUKAYO ICh., Ch-B, NL
van´t Pachthof
HD-A ED-0
BABY Ch-CZ, VetCh-CZ
Queen Elsa
HD-A ED-0
XENO
Z Bačovho klobúka
HD-A ED-1
CARLA
Ch-SK
Tornádo Erben
HD-C ED-0
výška: 63 cm
dĺžka papule: 12 cm
Ch. Tawajah´s UNAK
ICh ULARA van´t Pachthof
Ch. OTHELLO von Lenzgraben
AMBRA z Milešovské salaše
CONDOR Medzi Tatrami
AFRA Hekatonchetri
ARNO vd. Jakobshöhe
KYTY Dartei
Maj.: Kocánová Oľga, Nová Štvrť 571, 951 21 Rišňovce, SK
Výstavy: 28.05.11 KVP Remata
TM
– V2
06.05.12 CAC B. Bystrica
TO
– V1, CAC
Bon. kód: 535 ANZ 52 A0
Poznámka: kryť s povahovo vyrovnaným psom, voľné lakte v pohybe
Povahová skúška: prospela výborne 11b
Hodnotenie: CHOVNÁ
HD-A
HD-A
HD-A ED-0
HD-B ED-0
HD-A ED-0
HD-A ED-0
HD-A ED-0
HD-A
Ročenka SKŠSP 2012
APRIL Irshay Limbach
nar.: 20.06.2010
dĺžka: 71 cm
SPKP 3307
HD-A ED-0
hĺbka hrudn.: 32 cm
dĺžka hlavy: 26 cm
IntCh, Ch-H, RO, SRB
GUCCI
Szárazpataki
HD-A ED-0
BLACK BERRY
Bermondo Bohemia
HD-A ED-0
DUMBLEDOR ICh, Ch-I,A, SK
Degli Antichi Mulini HD-A ED-0
VERENA
ICh, Ch-H,RO
Bernario
HD-A ED-0
HUBERT
SCh
Werner Wix
HD-A ED-0
BLACKIE
ICh, Ch-SK,CZ,RO
Santy Bazaltin
HD-B ED-1
výška: 63 cm
dĺžka papule: 11 cm
ICh QUATTROCCHI degli Orsi di Berna HD-B ED-0
ICh Bernerbakkens E-PRIMROSE
HD-C ED-0
Ch Macis ZAM MONT MORZY
HD-A ED-0
ICh Bernario MALWINE
HD-A ED-0
Ch Bernerdalens NASDAQ
HD-A ED-0
Gangsterluvans HATTA CARLEONE
HD-A ED-0
ICh Wekerlei Nagymedve JOKER
HD-A ED-0
VetCh EMA z Gemerskej Polomy
HD-B
Maj.: Kubincová Alica, Gaštanova 6, 900 91 Limbach, SK
Výstavy: 06.05.12 CAC B.Bystrica
TS
– VD2
26.05.12 KVP K. Mlyn
TS
– V2, ResCAC
Bon. kód: 535 AVZ 65 A0
Poznámka: voľné lakte v pohybe, zadné končatiny zbiehavé v pohybe, na pravej strane cca 1cm zakútik
Povahová skúška: prospela výborne 12b
Hodnotenie: CHOVNÁ
Ročenka SKŠSP 2012
CIKO z Týnské pily
nar.: 05.03.2009
dĺžka: 66 cm
SPKP 3303
hĺbka hrudn.: 29 cm
ARTUŠ
Adis Abbeba
HD-A ED-0
BONNY
Z České kotliny
HD-A ED-0
CARMINO
Berfan
JENNY
Z Akátové aleje
ADONIS
Vita Canis
BÁRA
Z Haukovic
HD-A ED-0
dĺžka hlavy: 25 cm
HD-B ED-0
HD-A
HD-A
HD-C
výška: 61 cm
dĺžka papule: 10 cm
JrCh Little Norway´s SAXO
FANNY Dartei
BERNARD z Hodolan
CHITA z Akátové aleje
Ch Macis SPRINGSTEEN
ZELDA degli Antichi Mulini
FINN z Jasné louky
BERA z Hodolan
HD-A ED-0
HD-A
HD-A
HD-A
HD-A ED-0
HD-A
HD-A
HD-B
Maj.: Kurincová Miroslava, Dadanova 3385/1, 010 15 Žilina, SK
Výstavy: 23.10.10 ŠVP V. Meder
TM
– VD
26.05.12 KVP K. Mlyn
TO
– VD
Bon. kód: 525 AMOSTZ 65 A0
Poznámka: výhradne partnera s korektným pohybom a s korektnou anatómiou. Hľadať partnera s korektným sfarbením.
Povahová skúška: prospela výborne 13b
Hodnotenie: CHOVNÁ
Ročenka SKŠSP 2012
FANCY Stróz Zagrody
nar.: 14.09.2009
dĺžka: 70 cm
SPKP 3396
HD-B ED-0
hĺbka hrudn.: 31 cm
dĺžka hlavy: 26 cm
IntCh, Ch-PL,SRB
UNESCO
Zandrina´s
HD-A ED-0
IntCh, Ch-PL,H
DOLLY
Stróz Zagrody
HD-A ED-0
HEIR TO THE THRONE Ch-S,USA
Indian Hills
HD-A ED-0
JAZMINA SCh
Zandrina´s
HD-A ED-0
FALK
Ch-PL
Von Huttin
HD-A
ARIADNA Ch-PL
Mocny Akord
HD-A ED-0
výška: 62 cm
dĺžka papule: 11 cm
Ch Indian Hills INFINITE JUSTICE
HD-A ED-0
Rosa´s ANGELINA LAGRAND DAMME HD-A ED-0
Ch Zandrina´s HUBERT
HD-A ED-0
Ch Janipan Lad´s ELECTRA
HD-A ED-0
VALKO von Birkenhof
HD-A ED-0
EDINA von Gränzweg
HD-B ED-1
ICh Wekerlei Nagymedve JOKER
HD-A ED-0
ICh JASANKA z Gemerskej Polomy HD-A ED-0
Maj.: Meszáros Štefan a Gabriel, Jarmočná 27, 992 01 Modrý Kameň, SK
Výstavy: 22.05.11 CAC Budapest
TO
– V2, RCAC
26.05.12 KVP K. Mlyn
TO
– VD
Bon. kód: 525 AVYyZ 55 B0
Poznámka: pri výbere partnera dávať pozor na typ srsti
Povahová skúška: prospela výborne 11b
Hodnotenie: CHOVNÁ
Ročenka SKŠSP 2012
XABRINA z Gemerskej Polomy
nar.: 30.06.2010
dĺžka: 66 cm
SPKP 3311
HD-B ED-0
hĺbka hrudn.: 29 cm
dĺžka hlavy: 27 cm
Ch-NL
FOR YOUR EYES ONLY
Monalou
HD-A ED-0
Ch-SK
SABRINA
Z Gemerskej Polomy
HD-C ED-0
DEFENDER Ch-USA,CAN,S,AU
Zanzebern
HD-A ED-0
GLADYS EMMANUEL
Monalou
UTAH ICh, HCh
des Hautes Vernades HD-A ED-0
KIARA ICh, Ch-SK, PL
Z Gemerskej Polomy HD-A ED-1
výška: 60 cm
dĺžka papule: 12 cm
Ch NALLE FENDER v. Rijkenspark
Zanzebern DANCING QUEEN
Ch Monalou SECRET EDITION
Ch Monalou NELLY PLEDGE
Ch ROLLS des Hautes Vernades
Ch PEPSY des Hautes Vernades
Ch Macis SPRINGSTEEN
ICh FANNY z Gemerskej Polomy
Maj.: Gargušová Terézia, Súlovská 107, 049 22 Gemerská Poloma, SK
Výstavy: 28.05.11 KVP Remata
TM
– V1, CAJC, Víťaz ml.KV
26.05.12 ŠVP V. Meder
TS
– VD4
Bon. kód: 525 AZ 44 B0
Poznámka: v pohybe výrazne voľné lakte a nadprstie
Povahová skúška: prospela výborne 13b
Hodnotenie: CHOVNÁ
HD-C ED-0
HD-A ED-0
HD-A ED-0
HD-A ED-0
HD-A ED-0
HD-A ED-0
HD-A ED-0
HD-B ED-0
Ročenka SKŠSP 2012
XAWA z Gemerskej Polomy
nar.: 30.06.2010
dĺžka: 64 cm
SPKP 3312
HD-A ED-1
hĺbka hrudn.: 29 cm
dĺžka hlavy: 26 cm
Ch-NL
FOR YOUR EYES
ONLY
Monalou
HD-A ED-0
Ch-SK
SABRINA
Z Gemerskej Polomy
HD-C ED-0
výška: 58 cm
dĺžka papule: 11 cm
DEFENDER Ch-USA,CAN,S,AU
Zanzebern
HD-A ED-0
Ch NALLE FENDER v. Rijkenspark
Zanzebern DANCING QUEEN
GLADYS EMMANUEL
Monalou
UTAH ICh, HCh
des Hautes Vernades HD-A ED-0
KIARA ICh, Ch-SK, PL
Z Gemerskej Polomy HD-A ED-1
Ch Monalou SECRET EDITION
Ch Monalou NELLY PLEDGE
Ch ROLLS des Hautes Vernades
Ch PEPSY des Hautes Vernades
Ch Macis SPRINGSTEEN
ICh FANNY z Gemerskej Polomy
Maj.: Gargušová Terézia, Súlovská 107, 049 22 Gemerská Poloma, SK
Výstavy: 28.05.11 KVP Remata
TM
– V4
06.05.12 CAC B. Bystrica
TS
– V1, CAC
Bon. kód: 425 AOZ 55 A1
Poznámka: vpredu výrazne široký chod
Povahová skúška: prospela výborne 12b
Hodnotenie: CHOVNÁ
HD-C ED-0
HD-A ED-0
HD-A ED-0
HD-A ED-0
HD-A ED-0
HD-A ED-0
HD-A ED-0
HD-B ED-0
Ročenka SKŠSP 2012
XENTA z Gemerskej Polomy
nar.: 30.06.2010
dĺžka: 63 cm
SPKP 3313
HD-A ED-0
hĺbka hrudn.: 28 cm
dĺžka hlavy: 26 cm
Ch-NL
FOR YOUR EYES ONLY
Monalou
HD-A ED-0
Ch-SK
SABRINA
Z Gemerskej Polomy
HD-C ED-0
DEFENDER Ch-USA,CAN,S,AU
Zanzebern
HD-A ED-0
GLADYS EMMANUEL
Monalou
UTAH ICh, HCh
des Hautes Vernades HD-A ED-0
KIARA ICh, Ch-SK, PL
Z Gemerskej Polomy HD-A ED-1
výška: 59 cm
dĺžka papule: 11 cm
Ch NALLE FENDER v. Rijkenspark
Zanzebern DANCING QUEEN
Ch Monalou SECRET EDITION
Ch Monalou NELLY PLEDGE
Ch ROLLS des Hautes Vernades
Ch PEPSY des Hautes Vernades
Ch Macis SPRINGSTEEN
ICh FANNY z Gemerskej Polomy
Maj.: Hruščáková Jana, Ing.+Žofia, č.d. 151, 044 45 Nižná Kamenica, SK
Výstavy: 24.07.11 MVP V. Ida
TM
– VD
26.05.12 KVP K. Mlyn
TS
– VD3
Bon. kód: 435 AxXZ 52 A0
Poznámka: vpredu široký pohyb, vzadu úzky, vybrať partnera s vyrovnanou povahou a tmavým pálením
Povahová skúška: prospela výborne 13b
Hodnotenie: CHOVNÁ
HD-C ED-0
HD-A ED-0
HD-A ED-0
HD-A ED-0
HD-A ED-0
HD-A ED-0
HD-A ED-0
HD-B ED-0
Ročenka SKŠSP 2012
BONITÁCIA Varín 07.10.2012
Komisia:Ing. Procházková E., Ing. Gargušová T., MVDr. Kálmánová S.,
BIG MACO Bernesse di Remata
nar.: 03.04.2011
dĺžka: 78 cm
SPKP 3383
HD-A ED-0
výška: 69 cm
hĺbka hrudn.: 30 cm
dĺžka hlavy: 29 cm
dĺžka papule: 12 cm
Ch-SK
VIP MACO
z Gemerskej Polomy
HD-A ED-0
Ch-SK, JrCh SK
BERNADETTA
Valašské slunce
HD-A ED-0
GIGANTIC Ch-SK
Queen Elsa
HD-A ED-0
LEXA
VetCh-SK
z Gemerskej Polomy HD-A ED-0
ASKAN
von Rummelsbach HD-A ED-0
MELIAN
IntCh, Ch-SK, CZ
z Gemerskej Polomy HD-A ED-0
ICh ZUKAYO van´t Pachthof
HD-A ED-0
Ch BABY Queen Elsa
HD-A ED-0
Ch KUNO von Ecke Manns Hof
HD-A ED-0
ICh CZARA z Gemerskej Polomy HD-A ED-0
Ch Macis SPRINGSTEEN
HD-A ED-0
ICh AYSHA vd Tausend Hügeln HD-A ED-0
Herletta´s MAGNUS
HD-A ED-0
ICh FANNY z Gemerskej Polomy HD-B ED-0
Maj.: Brezničanová Lenka, Papradno 1120, 018 13 Papradno, SK
Výstavy: 26.05.12 KVP Kam. mlyn
TM
– V3
22.07.12 MVP Veľká Ida
TS
– V2, RCAC
Bon. kód: 635 ANPZ 65 A0
Poznámka: kryť sučky s korektným postavením hrudníkových končatín
Povahová skúška: prospel výborne 14b
Hodnotenie: CHOVNÝ
Ročenka SKŠSP 2012
BOMBASTIC Bernesse di Remata
nar.: 03.04.2011
dĺžka: 74 cm
SPKP 3385
hĺbka hrudn.: 28 cm
Ch-SK
VIP MACO
z Gemerskej Polomy
HD-A ED-0
Ch-SK, JrCh SK
BERNADETTA
Valašské slunce
HD-A ED-0
HD-A ED-0
dĺžka hlavy: 29 cm
GIGANTIC Ch-SK
Queen Elsa
HD-A ED-0
LEXA
VetCh-SK
z Gemerskej Polomy HD-A ED-0
ASKAN
von Rummelsbach HD-A ED-0
MELIAN
IntCh, Ch-SK, CZ
z Gemerskej Polomy HD-A ED-0
výška: 67 cm
dĺžka papule: 12 cm
ICh ZUKAYO van´t Pachthof
HD-A ED-0
Ch BABY Queen Elsa
HD-A ED-0
Ch KUNO von Ecke Manns Hof
HD-A ED-0
ICh CZARA z Gemerskej Polomy HD-A ED-0
Ch Macis SPRINGSTEEN
HD-A ED-0
ICh AYSHA vd Tausend Hügeln HD-A ED-0
Herletta´s MAGNUS
HD-A ED-0
ICh FANNY z Gemerskej Polomy HD-B ED-0
Maj.: Micháliková Jaroslava, Ing., Morovno 51, 972 31 Ráztočno, SK
Výstavy: 06.05.12 CAC B.Bystrica
TM
– V1, CAJC
06.10.12 ŠVP Varín
TS
– V3
Bon. kód: 535 ANORZ 55 A0
Poznámka: použiť na sučky s korektnými prednými končatinami
Povahová skúška: prospel výborne 14b
Hodnotenie: CHOVNÝ
Ročenka SKŠSP 2012
BOSORENA Bernesse di Remata
nar.: 03.04.2011
dĺžka: 72 cm
SPKP 3386
hĺbka hrudn.: 27 cm
Ch-SK
VIP MACO
z Gemerskej Polomy
HD-A ED-0
Ch-SK, JrCh SK
BERNADETTA
Valašské slunce
HD-A ED-0
HD-A ED-0
dĺžka hlavy: 26 cm
GIGANTIC Ch-SK
Queen Elsa
HD-A ED-0
LEXA
VetCh-SK
z Gemerskej Polomy HD-A ED-0
ASKAN
von Rummelsbach HD-A ED-0
MELIAN
IntCh, Ch-SK, CZ
z Gemerskej Polomy HD-A ED-0
výška: 61 cm
dĺžka papule: 11 cm
ICh ZUKAYO van´t Pachthof
HD-A ED-0
Ch BABY Queen Elsa
HD-A ED-0
Ch KUNO von Ecke Manns Hof
HD-A ED-0
ICh CZARA z Gemerskej Polomy HD-A ED-0
Ch Macis SPRINGSTEEN
HD-A ED-0
ICh AYSHA vd Tausend Hügeln HD-A ED-0
Herletta´s MAGNUS
HD-A ED-0
ICh FANNY z Gemerskej Polomy HD-B ED-0
Maj.: Ondrejovičová Ivana, Mgr. + Slavomír, Školská 48, 972 51 Handlová, SK
Výstavy: 26.05.12 KVP Kam. mlyn
TM
– V1, CAJC, Víťaz ml. KV
06.10.12 ŠVP Varín
TS
– D
Bon. kód: 525 ANTXxZ 65 A0
Poznámka: kryť so psom s korektnými hrudnými končatinami
Povahová skúška: prospela výborne 14b
Hodnotenie: CHOVNÁ
Ročenka SKŠSP 2012
EWA Bermondo Bohemia
nar.: 19.01.2011
dĺžka: 74 cm
IntCh, Ch-Dt, NL
BARANCOURT
vd Weyenberg
HD-A ED-0
IntCh, Ch-SK, CZ
BAGHEERA
Bermondo Bohemia
HD-1 ED-0
SPKP 3395
HD-A ED-0 OCD-0
hĺbka hrudn.: 28 cm
dĺžka hlavy: 28 cm
NIMBUS Ch-D, S, VDH
Herletta´s
HD-C ED-0
AHSEFIN PIX
Doremis
HD-A ED-0
HUBERT
SCh
Werner Wix
HD-A ED-0
BLACKIE
ICh, Ch-SK,CZ,RO
Santy Bazaltin
HD-B ED-1
výška: 65 cm
dĺžka papule: 11 cm
Ch Herletta´s DENVER
Ch Herletta´s ODINE
Ch Doremis TABASCO BIRKSON
Doremis NEW HONEY WIX
Ch Bernerdalens NASDAQ
Gangsterluvans HATTA CARLEONE
ICh Wekerlei Nagymedve JOKER
VetCh EMA z Gemerskej Polomy
Maj.: Varga Branislav Ing., Kodályova 13, 949 01 Nitra, SK
Výstavy: 22.10.11 ŠVP V.Meder
TM
– VD
05.05.12 MVP Timisoara
TS
– V1, CAC
Bon. kód: 625 AKPZ 55 A0
Poznámka: dlhšie ucho, v pohybe voľné lakte
Povahová skúška: prospela výborne 14b
Hodnotenie: CHOVNÁ
HD-B ED-3
HD-B ED-2
HD-A ED-0
HD-A ED-0
HD-A ED-0
HD-A ED-0
HD-A ED-0
HD-B
Ročenka SKŠSP 2012
ENTLEBUCHSKÝ SALAŠNÍCKY PES
domáce krytia:
meno psa
Ch. NOBLE NOCTURNO from Balihara ranch HD-A ED-0
Počet vrhov:
Počet zapísaných šteniat narodených na Slovensku:
Počet zapísaných šteniat - importy:
4
22
1
počet vrhov
4
6 psi / 16 suky
1 pes / 0 suky
VRHY
1. Cursallagh´s
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
Počet:
SPKP 304
SPKP 305
SPKP 306
SPKP 307
SPKP 308
SPKP 309
P
S
S
S
S
S
JUDr. Pavlovič Patrik, Pastuchov
09.01.2012
Ch. NOBLE NOCTURNO from Balihara ranch HD-A ED-0
Ch. LAVINIA from Balihara ranch HD-A ED-0
1 pes / 5 suky
Brave Boy
Bella Betien
Black Blossom
Blues in Blue
Bonette
Bouquett
2. Cursallagh´s
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
Počet:
SPKP 310
SPKP 311
SPKP 312
SPKP 313
P
S
S
S
JUDr. Pavlovič Patrik, Pastuchov
12.03.2012
Ch. NOBLE NOCTURNO from Balihara ranch HD-A ED-0
Ch. RAISA from Balihara ranch HD-A ED-0
1 pes / 3 suky
Danger Zone
Daiquiri
De´Ja´ Vu
Delilah
3. Cursallagh´s
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
Počet:
SPKP 315
SPKP 316
SPKP 317
SPKP 318
SPKP 319
SPKP 320
P
P
P
S
S
S
JUDr. Pavlovič Patrik, Pastuchov
28.03.2013
Ch. NOBLE NOCTURNO from Balihara ranch HD-A ED-0
ROSARITA from Balihara ranch HD-A ED-0
3 psi / 3 suky
Lastarean
Little Kangee
Lucky Lambo
La Scala
La Toya
Lostris
zap. šteňatá
22
psi / suky
6/16
Ročenka SKŠSP 2012
4. Cursallagh´s
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
Počet:
SPKP 321
SPKP 322
SPKP 323
SPKP 324
SPKP 325
SPKP 326
JUDr. Pavlovič Patrik, Pastuchov
29.10.2012
Ch. NOBLE NOCTURNO from Balihara ranch HD-A ED-0
Ch. LAVINIA from Balihara ranch HD-A ED-0
1 pes / 5 suky
X´Pres Polar
Xantana
Xanthia II
Xilliene
Xista
X´Mas Angel
P
S
S
S
S
S
IMPORTY
1. z Tichého údolí
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
Havelková Jaroslava, Roztoky u Prahy, CZ
28.03.2012
BARRY vom Pirnikhof HD-C ED-0
BELSEA z Tichého údolí HD-B ED-0
SPKP 314
P
Cadet
VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV VYŠETRENÍ KĹBOV
Meno psa
KASSIOPEIA
KISS´N´TELL
KOHINOOR
HD
Ballyhara´s
Ballyhara´s
van het Bressershof
ED
A
A
A
0
0
0
HLÁSENÉ ÚHYNY
-
OCD
Ročenka SKŠSP 2012
BONITÁCIA Kamenný mlyn 27.05.2012
Komisia: Adlt V., Mgr. Sandtnerová N., Jergušová A.
Ballyhara´s KASSIOPEIA
nar.: 05.01.2011
dĺžka: 55 cm
SPKP 272
hĺbka hrudn.: 26 cm
Ch-SK, H
NOBLE NOCTURNO
From Balihara ranch
HD-A ED-0 PRA-A
JrCh-H
LILLITH
From Balihara ranch
HD-A ED-0 PRA-A
HD-A ED-0 PRA-clear, Patella-neg výška: 42 cm
dĺžka hlavy: 20 cm
dĺžka papule: 9 cm
AMADEUS
von Bilgerihuus
HD-B PRA neg
ESCADA JrCh-H
from Balihara ranch
HD-A ED-0
CHESTER
z. Entlebucher Spielstube HD-A ED-0
LOU LOU JrCh-H
from Balihara ranch
HD-A ED-0
BANJO JUN. Von Chüernoos
MAIKA von Pizalun
ICh NATHAN von Thunstetten
ICh AIRA Essi
DELINUS von Lühler Dick
ANJA von Bergener Land
ICh ENSOR von Schauerberg
ICh YBSILONE vd. Gänsewiesen
Maj.: Pavlovič Patrik, JUDr., č.d. 122, 920 63 Pastuchov, SK
Výstavy: 29.04.12 CAC Jászbereny
TS
– V1, CAC
26.05.12 ŠVP K. Mlyn
TM
– V1
Bon. kód: 435 ALQxXZ 55 A0
Poznámka: PRA clear, patella lux-neg, vzadu výrazne zbiehavý pohyb, výrazne uvoľnené lakte
Povahová skúška: prospela výborne 11b
Hodnotenie: CHOVNÁ
HD-B PRA-neg
HD-B
HD-B ED-0
HD-A ED-0
HD-A
HD-B
HD-B ED-0
Ročenka SKŠSP 2012
Ballyhara´s KISS´N´TELL
nar.: 05.01.2011
dĺžka: 49 cm
SPKP 273 HD-A ED-0 PRA-clear, pat.lux-neg
hĺbka hrudn.: 25 cm
dĺžka hlavy: 20 cm
Ch-SK, H
NOBLE NOCTURNO
From Balihara ranch
HD-A ED-0 PRA-A
JrCh-H
LILLITH
From Balihara ranch
HD-A ED-0 PRA-A
AMADEUS
von Bilgerihuus
HD-B PRA neg
ESCADA JrCh-H
from Balihara ranch
HD-A ED-0
CHESTER
z. Entlebucher Spielstube HD-A ED-0
LOU LOU JrCh-H
from Balihara ranch
HD-A ED-0
výška: 43 cm
dĺžka papule: 8 cm
BANJO JUN. Von Chüernoos
MAIKA von Pizalun
ICh NATHAN von Thunstetten
ICh AIRA Essi
DELINUS von Lühler Dick
ANJA von Bergener Land
ICh ENSOR von Schauerberg
ICh YBSILONE vd. Gänsewiesen
HD-B PRA-neg
HD-B
HD-B ED-0
HD-A ED-0
HD-A
HD-B
HD-B ED-0
Maj.: Pavlovič Patrik, JUDr., č.d. 122, 920 63 Pastuchov, SK
Výstavy: 29.04.12 CAC Jászbereny
TM
– V1, HPJ
26.05.12 KVP K. Mlyn
TS
– VD2
Bon. kód: 425 ANQZ 57 A0
Poznámka: voľné lakte, výrazne vpredu v lakťoch veslovanie, výrazne hnedá podsada, PRA clear, Patella lux – neg.
Povahová skúška: prospela výborne 11b
Hodnotenie: CHOVNÁ
Ročenka SKŠSP 2012
VEĽKÝ ŠVAJČIARSKY SALAŠNÍCKY PES
domáce krytia:
meno psa
Ch. WALLACE from Balihara ranch HD-A ED-0 OCD-0
Ch. HIJACKER from Balihara ranch HD-A ED-0 OCD-0
Ch. ALDO Zorska Prima HD-A ED-0 OCD-0
JrCh. CAIRO spod Hrádze HD-A ED-0 OCD-0
Dufenhof Intrepid BENJAMIN BUNNY HD-A ED-0 OCD-0
počet vrhov
3
2
1
1
1
zap. šteňatá
22
5
5
3
1
psi / suky
15/7
3/2
5/0
3/0
0/1
zahraničné krytia:
meno psa
IntCh. Gran Vencedor CENTURION HD-A ED-0 OCD-0
IntCh. BERNE von Wumelsdorf HD-B ED-1 OCD-0
Počet vrhov:
Počet zapísaných šteniat narodených na Slovensku:
Počet zapísaných šteniat - importy:
počet vrhov
1
1
10
45
5
zap. šteňatá
9
4
32 psi / 13 suky
4 psi / 1 suka
VRHY
1. Cursallagh´s
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
Počet:
SPKP 594
SPKP 595
SPKP 596
SPKP 597
SPKP 598
P
P
P
P
P
JUDr. Pavlovič Patrik, Pastuchov
08.03.2012
Ch. ALDO Zorska Prima HD-A ED-0 OCD-0
CHIC CHARISMA from Balihara ranch HD-A ED-0 OCD-0
5 psi / 0 suky
Centurion
Celtic Heart
Crishan
Cider
Crusader
2. Cursallagh´s
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
Počet:
SPKP 599
SPKP 600
SPKP 601
SPKP 602
SPKP 603
SPKP 604
P
P
P
P
P
S
JUDr. Pavlovič Patrik, Pastuchov
29.03.2012
Ch. WALLACE from Balihara Ranch HD-A ED-0 OCD-0
Ch. Festina Lente AVE VICTORIA HD-C ED-0 OCD-0
5 psi / 1 suka
Fender Ferreo
Fénix
Fosforos
Frixos
Friar Tuck
Fortuna
psi / suky
6/3
1/3
Ročenka SKŠSP 2012
3. Cursallagh´s
Chovateľ:
JUDr. Pavlovič Patrik, Pastuchov
Dátum narodenia: 15.05.2012
O:
Ch. HIJACKER from Balihara ranch HD-A ED-0 OCD-0
M:
Ch. CAESONIA from Balihara ranch HD-A ED-0 OCD-0
Počet:
1 psi / 1 suka
SPKP 606
P
Gatsby Gamber
SPKP 607
S
Golden Galaxy
4. Cursallagh´s
Chovateľ:
JUDr. Pavlovič Patrik, Pastuchov
Dátum narodenia: 10.06.2012
O:
Ch. WALLACE from Balihara Ranch HD-A ED-0 OCD-0
M:
Ch. Festina Lente ARETA HD-C ED-0 OCD-0
Počet:
2 psi / 3 suka
SPKP 608
SPKP 609
SPKP 610
SPKP 611
SPKP 612
P
P
S
S
S
Charmer Chopin
Cherubin
Chance to Win
Cherish Love
Cheyenne
5. Cursallagh´s
Chovateľ:
JUDr. Pavlovič Patrik, Pastuchov
Dátum narodenia: 03.07.2012
O:
Ch. HIJACKER from Balihara ranch HD-A ED-0 OCD-0
M:
Ch. ALESSANDRA Valatheca HD-A ED-0 OCD-0
Počet:
2 psi / 1 suka
SPKP 613
SPKP 614
SPKP 615
P
P
S
Inferno
Intrepid Icarus
Isabelle
6. From Balihara ranch
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
Počet:
SPKP 616
SPKP 617
SPKP 618
SPKP 619
SPKP 620
SPKP 621
SPKP 622
SPKP 623
SPKP 624
SPKP 625
SPKP 626
P
P
P
P
P
P
P
P
S
S
S
Ing. Štefancová Jana, Častá
20.08.2012
Ch. WALLACE from Balihara Ranch HD-A ED-0 OCD-0
EMANUELLA Lucky Swiss HD-A ED-0 OCD-0
8 psi / 3 suky
Van Gogh
Vaquero
Vasco II
Velcro
Viddocq
Vixen
Voltaire
Vulcanno
Vanity Fair
Vichyssoise
Viva La Rue
Ročenka SKŠSP 2012
7. Cursallagh´s
Chovateľ:
JUDr. Pavlovič Patrik, Pastuchov
Dátum narodenia: 23.08.2012
O:
Dufenhof Intrepid BENJAMIN BUNNY HD-A ED-0 OCD-0
M:
WALLY WALLFLOWER from Balihara ranch HD-A ED-0 OCD-0
Počet:
0 psi / 1 suka
SPKP 627
S
Million Dollar Baby
8. From Balihara ranch
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
Počet:
SPKP 629
SPKP 630
SPKP 631
SPKP 632
SPKP 633
SPKP 634
SPKP 635
SPKP 636
SPKP 637
Ing. Štefancová Jana, Častá
10.10.2012
IntCh. Gran Vencedor CENTURION HD-A ED-0 OCD-0
Ch. Festina Lente AVE VICTORIA HD-C ED-0 OCD-0
6 psi / 3 suky
P
P
P
P
P
P
S
S
S
Whirlwind
Whisperwind
Wilbur
Willoughby
Windjammer
Wizzard
West End Girl
Wicky
Wilhelmina
9. Golden Orchidea
Chovateľ:
Papajčík Peter, Martin
Dátum narodenia: 05.08.2012
O:
IntCh. BERNE von Wumelsdorf HD-B ED-1 OCD-0
M:
BÁRA Sika od Černých lesů HD-A ED-0
Počet:
1 pes / 4 suky
SPKP 638
SPKP 639
SPKP 640
SPKP 641
P
S
S
S
Arny
Adona
Ally
Angelic Mafie
10. Sunny Lakes
Chovateľ:
Štetka Peter, Senec
Dátum narodenia: 14.12.2012
O:
JrCh. CAIRO spod Hrádze HD-A ED-0 OCD-0
M:
ELITE from Balihara ranch HD-A ED-0 OCD-0
Počet:
3 psi / 0 suka
SPKP 644
SPKP 645
SPKP 646
P
P
P
Califo
Caspi
Caro
IMPORTY
1.Irving
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
SPKP 593
P
Kopera Čeněk, Ostrava- Petřkovice, CZ
10.06.2010
Ch. MAXI Zgornjesavski HD-A ED-0 OCD-0
ANTOINETA Valatheca HD-A
Dastin
Ročenka SKŠSP 2012
2. z Kraje Světa
Chovateľ:
Dátum narodenia:
O:
M:
SPKP 605
Bušková Michala, Týnec, CZ
11.11.2010
Ch. HARLEY SWISS STAR vd. Wonnenproppen HD-A ED-0 OCD-0
MAGGIE from Swiss Star
S
Belitia
3. z Lužanského zámku
Chovateľ:
Kalčík Karel, Lužany, CZ
Dátum narodenia: 06.03.2012
O:
DEVIL Karantanski HD-A ED-0 OCD-0
M:
CARINA z Grandorfa HD-A ED-0 OCD-0
SPKP 628
P
Bak
4.vom Försterrain
Chovateľ:
Familie Mannel, Tiefenort , D
Dátum narodenia: 02.06.2012
O:
CHERO vom Kaltbachhof HD-A1 ED-0 OCD-0
M:
CORALEIN vom Försterrain HD-A1 ED-0 OCD-0
SPKP 642
P
Elvis
VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV VYŠETRENÍ KĹBOV
Meno psa
BABSY
ATHABASCA
EMANUELA
GASTON
INDIAN SUMMER
BABY STAR
BELITIA
ROSE FLOWER
AISA
Rača ranch
Swiss Tricolor
Lucky Swiss
spod Hrádze
Ballyhara´s
Kings range
z Kraje světa
from Balihara ranch
Sunny lakes
HD
ED
A
C
A
A
A
A
C
A
A
0
0
0
0
0
3
0
0
0
HLÁSENÉ ÚHYNY
IMPRESARIO from Balihara ranch
Príčina: torzia
16.11.2002- 13.01.2012
OCD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ročenka SKŠSP 2012
BONITÁCIA Kamenný mlyn 27.05.2012
Komisia: Adlt V., Mgr. Sandtnerová N., Jergušová A
GASTON spod Hrádze
nar.: 23.08.2010
dĺžka: 76 cm
SPKP 516
hĺbka hrudn.: 36 cm
Ch-CZ, SK, Dt
HARLEY SWISS STAR
vd Wonneproppen
HD-A ED-0 OCD-0
Ch-SK
CALYSTA
from Swiss Star
HD-A ED-0
HD-A ED-0 OCD-0
dĺžka hlavy: 26 cm
ATHOS
ICh., Ch-Dt
vom Ellernbruch HD-A ED-0 OCD-0
FANNY
vd Wonneproppen HD-A ED-0 OCD-0
ARECK ICh, Ch-Dt
von Judhbu
HD-A ED-0 OCD-0
XARAH ICh, Ch-CZ, SK
vd Gänsewiesen
HD-B ED-0
výška: 69 cm
dĺžka papule: 12 cm
Ch ELIXUS vom Roddenser Busch HD-A ED-0 OCD-0
FRIEDA v. Hopfenland
HD-C ED-0 OCD-0
GORDON-KARLSSON v. Ahorneck HD-A ED-0 OCD-0
GUNDELIN vd. Lischmatt
HD-A ED-0 OCD-0
COLIN von Holter Schloss
HD-A ED-0
EBONY v. Steenkamp
HD-C ED-0 OCD-0
ERCO von Kaltacker
HD-A
Ch JURA vd Gänsewiesen
HD-A ED-0
Maj.: Barcíkovci M. + M., č.d. 472, 916 41 Dolné Srnie, SK
Výstavy: 22.10.11 ŠVP Veľký Meder TM
– V1, CAJC, Víťaz ml. ŠVP, BOB
29.01.12 MVP Trenčín
TS
– V1, CAC, CACIB, BOB
Bon. kód: 535 AN 55 A0neg.
Poznámka: OCD-neg., rozbiehavé nadprstie
Povahová skúška: prospel výborne 14b
Hodnotenie: CHOVNÝ
Ročenka SKŠSP 2012
ATHABASCA Swiss Tricolor
nar.: 14.08.2010
dĺžka: 77 cm
SPKP 531
hĺbka hrudn.: 33 cm
HD-C ED-0 OCD-0
dĺžka hlavy: 27 cm
FERDA
From Swiss Star
HD-A
CAYENNE
From Balihara ranch HD-A
DARKO
HOLLY
Karhunkierros
HD-B ED-0 OCD-0
Pali Lookout
DOROTHY
HD-A ED-0 OCD-0 Pali Lookout
HD-A ED-0
Ch-CZ, SK, PL
CLARK
Z Grandorfa
HD-A ED-0 OCD-0
výška: 67 cm
dĺžka papule: 12 cm
Ch ELIXUS v Roddenser Busch HD-A ED-0 OCD-0
ICh XARAH vd. Gänsewiesen
HD-B ED-0 OCD-0
Ch ARISTOTELES from Swiss Star HD-A OCD-0
ICh MIRAGE fr. Balihara ranch HD-B ED-1 OCD-0
BORIS von Oberlankern
ANATEVKA vom Steinberg
JrCh JAKOB vd. Gänsewiesen HD-A ED-0 OCD-0
Ch AMANDA Pali Lookout
HD-A ED-0
Maj.: Lipták Kamil, Ludovíta Stárka 16A, 911 05 Trenčín, SK
Výstavy: 22.10.11 ŠVP V. Meder
TM
– VD
29.01.12 MVP Trenčín
TS
– V1, CAC, CACIB
Bon. kód: 635 ACLRSWZ 44 C0neg
Poznámka: OCD-neg., výrazne voľné lakte v pohybe, krytie len so psom s DBK-A
Povahová skúška: prospela výborne 13b
Hodnotenie: CHOVNÁ
Ročenka SKŠSP 2012
BABSY Rača ranch
nar.: 19.08.2010
dĺžka: 65 cm
SPKP 508
hĺbka hrudn.: 29 cm
JrCh-SK
HIJACKER
From Balihara ranch
HD-A ED-0 OCD-0
NASTJA
From Balihara ranch
HD-A ED-0 OCD-0
HD-A ED-0 OCD-0
dĺžka hlavy: 24 cm
CESAR Ch-H, JrCh-H
von Rouben Sent HD-A ED-0 OCD-0
UTOPIA Ch-H, JrCh-H
des Joyeuses Gambades HD-A ED-1
TIBET IntCh, MultiCh.
Barton Manor´s HD-C ED-0 OCD-0
BRENNY IntCh, Ch-SK, CZ, PL
Rodyry
HD-A ED-0
výška: 60 cm
dĺžka papule: 11 cm
XENO von Rouben Sent HD-A
ZIRKA Dombinator HD-B
IZEUS von Festeli
ROZIE des Joyeuses Gambades HD-A
Barton Manor´s SIR FREDERICK
Alan Gabreil´s ASHLEY
AGAMEMNON von Holzberg
Ch. BESSY Helvétsky kříž HD-A
Maj.: Pradidová Alena, Palkovičová 4274/16, 955 01 Topoľčany, SK
Výstavy: 24.03.12 MVP Nitra
TO
– V2, RCAC
26.05.12 KVP K.Mlyn
TO
– VD
Bon. kód: 435 ABOPSZ 54 A0neg
Poznámka: OCD-neg., vyberať partnera výhradne na základe konzultácie s poradcom chovu
Povahová skúška: prospela výborne 12b
Hodnotenie: CHOVNÁ
Ročenka SKŠSP 2012
EMANUELA Lucky Swiss
nar.: 23.07.2010
dĺžka: 72 cm
SPKP 532
hĺbka hrudn.: 31 cm
Ch-CZ, JrCh-CZ
KARON
HD-A ED-0 OCD-0
DORA
Karantanska
HD-A ED-0 OCD-0
HD-A ED-0 OCD-0
dĺžka hlavy: 25 cm
BLAD
BRINA
Od Radovne
LARIS CORBETT CANIS JrCh-NL
vd Zuiderwaard
HD-A ED-0 OCD-0
NERA ICh., Ch-SLO, A
HD-A ED-0 OCD-0
výška: 64 cm
dĺžka papule: 10 cm
DOTTO vom Festeli
ANNIKA
ATOS
OLA de Saint Mansuy
CLAUS v.t Keutenhöfke HD-A
INOUK vd Zuiderwaard
HD-A
Ch. YOSTER von Ralligholz
MIŠA
Maj.: Pavlovič Patrik, JUDr., č.d. 122, 920 63 Pastuchov, SK
Výstavy: 01.10.11 MVP Komárom
TM
– V1, HPJ
26.05.12 KVP K. Mlyn
TS
– VD1
Bon. kód: 525r AST 65 A0neg
Poznámka: OCD-neg., patella lux-neg, hlboké pysky, biela az za kútikom cca 2xm, partner musí byť plnochrupý
Povahová skúška: prospela výborne 13b
Hodnotenie: CHOVNÁ
Ročenka SKŠSP 2012
Ballyhara´s INDIAN SUMMER
nar.: 01.09.2010
dĺžka: 74 cm
SPKP 527
hĺbka hrudn.: 32 cm
Ch-CZ, SK, Dt
HARLEY SWISS STAR
vd Wonneproppen
HD-A ED-0 OCD-0
JrCh-H
ILLIANA
From Balihara ranch
HD-A ED-0 OCD-0
HD-A ED-0 OCD-0
dĺžka hlavy: 26 cm
ATHOS
ICh., Ch-Dt
vom Ellernbruch HD-A ED-0 OCD-0
FANNY
vd Wonneproppen HD-A ED-0 OCD-0
BERNE
ICh, Ch-CZ
Von Wumelsdorf HD-B ED-1 OCD-0
WILMA Ch-H, JrCh-H
from Balihara ranch HD-A ED-0 OCD-0
výška: 65 cm
dĺžka papule: 11 cm
Ch ELIXUS v. Roddenser Busch HD-A ED-0 OCD-0
FRIEDA v. Hopfenland
HD-C ED-0 OCD-0
GORDON-KARLSSON v Ahorneck HD-A ED-0
GUNDELIN vd. Lischmatt
HD-A ED-0 OCD-0
Ch. Dufenhof NORTH TO ALASKA HD-A ED-0
Ch. Riverwalk´s JENEVA
HD-A ED-0
ICh. Barton Manors TIBET
HD-C ED-0
JrCh. ARSINOE Krescencis
HD-A ED-0
Maj.: Pavlovič Patrik, JUDr., č.d. 122, 920 63 Pastuchov, SK
Výstavy: 22.10.11 ŠVP V. Meder
TM
– bez hodnotenia
29.01.12 MVP Trenčín
TS
– V2, RCAC
Bon. kód:
Poznámka: OCD-neg., patella lux-ng. Odročená – vyžiadaný posudok od veterinárneho lekára + RTG, chýba rezák
Povahová skúška: prospela výborne 11b
Hodnotenie: ODROČENÁ
Ročenka SKŠSP 2012
BONITÁCIA Varín 07.10.2012
Komisia: Ing. Procházková E., Ing. Gargušová T., MVDr. Kálmánová S.
AISA Sunny Lakes
nar.: 27.07.2010
dĺžka: 72 cm
SPKP 504
hĺbka hrudn.: 27 cm
ALDO
Zorska Prima
HD-A ED-0 OCD-0
ELITE
from Balihara ranch
HD-A ED-0
HD-A ED-0 OCD-0
dĺžka hlavy: 26 cm
CESAR
HCh, HJCh
v. Rouben Sent HD-A ED-0 OCD-0
OXANA JrCh-PL
Porazynianka
HD-B
TIBET ICh, Ch-CZ, SK, PL
Barton Manor´s
HD-C ED-0 OCD-0
ALESSANDRA HJCh
Valatheca
HD-A ED-0 OCD-0
výška: 62 cm
dĺžka papule: 10 cm
XENO von Rouben Sent
ZIRKA Dombinator
Ch TRIMLY des Joyeuses Gambades
THALYS des Joyeuses Gambades
Barton Manor´s SIR FREDERIC
Alan Gabreil´s ASHLEY
ICH CARET Rodyry
Ch ATHENA von Casslov
Maj.: Ondira Miroslav, Zombova 2, 040 23 Košice, SK
Výstavy: 11.09.11 NVP Prešov
TM
– V1, CAJC, Víťaz ml. SR, BOB
06.10.12 ŠVP Varín
TO
–V
Bon. kód: 535 ALRZ 5p5 A0neg.
Poznámka: OCD-neg., kryť so psom s korektnou chrbtovou líniou
Povahová skúška: prospela výborne 14b
Hodnotenie: CHOVNÁ
HD-A
HD-B
HD-A
HD-A
HD-A ED-0
HD-C ED-0
Ročenka SKŠSP 2012
BELITIA z Kraje světa
nar.: 11.11.2010
dĺžka: 73 cm
SPKP 605
hĺbka hrudn.: 28 cm
HD-C ED-0 OCD-0
dĺžka hlavy: 28 cm
ATHOS
ICh., Ch-Dt
vom Ellernbruch HD-A ED-0 OCD-0
FANNY
vd Wonneproppen HD-A ED-0 OCD-0
BRISKO
MAGGIE
v. Schwoaten Pad HD-B ED-0 OCD-0
From Swiss Star
CAROLINE Ch-CZ
HD-A ED-0 OCD-0 From Swiss Star
HD-A ED-0 OCD-0
Ch-CZ, SK, Dt
HARLEY SWISS STAR
vd Wonneproppen
HD-A ED-0 OCD-0
výška: 63 cm
dĺžka papule: 11 cm
Ch ELIXUS v. Roddenser Busch HD-A ED-0 OCD-0
FRIEDA v. Hopfenland
HD-C ED-0 OCD-0
GORDON-KARLSSON v Ahorneck HD-A ED-0
GUNDELIN vd. Lischmatt
HD-A ED-0 OCD-0
Karhunkierros AYOGI
HD-A ED-0 OCD-0
QUANTA von Ahnbeck
HD-B ED-0 OCD-0
ICh ARECK von Judhbu
HD-A ED-0 OCD-0
ICh XARAH vd Gänsewisen
HD-B ED-0 OCD-0
Maj.: Jurčová Eva, Tatranská 729/19, 059 34 Spišská Teplica, SK
Výstavy: 20.07.12 NVP V. Ida
TS
– V1, CAC, Víťaz SR, BOB
06.05.12 ŠVP Varín
TS
– V2
Bon. kód: 525 ASVZ 55 C0neg
Poznámka: OCD-neg., kryť s partnerom s DBK-A, s korektným postavením panvových končatín
Povahová skúška: prospela výborne 14b
Hodnotenie: CHOVNÁ
Ročenka SKŠSP 2012
Ballyhara´s INDIAN SUMMER
nar.: 01.09.2010
dĺžka: 75 cm
SPKP 527
hĺbka hrudn.: 29 cm
Ch-CZ, SK, Dt
HARLEY SWISS STAR
vd Wonneproppen
HD-A ED-0 OCD-0
JrCh-H
ILLIANA
From Balihara ranch
HD-A ED-0 OCD-0
HD-A ED-0 OCD-0
dĺžka hlavy: 29 cm
ATHOS
ICh., Ch-Dt
vom Ellernbruch HD-A ED-0 OCD-0
FANNY
vd Wonneproppen HD-A ED-0 OCD-0
BERNE
ICh, Ch-CZ
Von Wumelsdorf HD-B ED-1 OCD-0
WILMA Ch-H, JrCh-H
from Balihara ranch HD-A ED-0 OCD-0
výška: 65 cm
dĺžka papule: 11 cm
Ch ELIXUS v. Roddenser Busch HD-A ED-0 OCD-0
FRIEDA v. Hopfenland
HD-C ED-0 OCD-0
GORDON-KARLSSON v Ahorneck HD-A ED-0
GUNDELIN vd. Lischmatt
HD-A ED-0 OCD-0
Ch. Dufenhof NORTH TO ALASKA HD-A ED-0
Ch. Riverwalk´s JENEVA
HD-A ED-0
ICh. Barton Manors TIBET
HD-C ED-0
JrCh. ARSINOE Krescencis
HD-A ED-0
Maj.: Štefancová Jana, Ing, + Pavlovič Patrik JUDr., Píla rázcestie 135/2, 900 89 Častá, SK
Výstavy: 22.10.11 ŠVP V. Meder
TM
– bez hodnotenia
29.01.12 MVP Trenčín
TS
– V2, RCAC
Bon. kód: 535 AKOZ 55 A0neg.
Poznámka: OCD-neg., chýbajúci rezák vpravo dole, doložené vet. posudkom a snímkom
Povahová skúška: prospela výborne 11b
Hodnotenie: CHOVNÁ
Ročenka SKŠSP 2012
ROSE FLOWER from Balihara ranch
nar.: 01.03.2011
dĺžka: 69 cm
SPKP 544
hĺbka hrudn.: 28 cm
HCh
CRUSADER
From Balihara ranch
HD-A ED-0 OCD-0
HJCh
WALLY WALLFLOWER
From Balihara ranch
HD-A ED-0 OCD-0
HD-A ED-0 OCD-0
dĺžka hlavy: 26 cm
CARET IntCh., Ch-CZ,SK,PL, VetCh.
Rodyry HD-A ED-0
PUPPA
from Balihara ranch HD-A ED-0 OCD-0
CESAR
HCh, HJCh
v. Rouben Sent HD-A ED-0 OCD-0
ISABEAU HCh
from Balihara ranch HD-A ED-0 OCD-0
Maj.: Halmo Juraj, Ing., Juraja Slottu 22, 917 01 Trnava, SK
Výstavy: 24.03.12 MVP Nitra
TM
– V1, CAJC
06.10.12 ŠVP Varín
TS
– V1, CAC
Bon. kód: 425 AO 46 A0neg
Poznámka: OCD-neg., vyberať psa s pevnou uzavretou labkou
Povahová skúška: prospela výborne 12b
Hodnotenie: CHOVNÁ
výška: 60 cm
dĺžka papule: 10 cm
ICh. AKO vd Gaissenalm HD-A
Ch. BESSY Helvétsky kříž HD-A
ICh. ALDO v. Kohlereschlucht HD-A ED-0
JrCh. ARSINOE Krescencis HD-A ED-0
XENO von Rouben Sent
HD-A
ZIRKA Dombinator
HD-B
ICh. ALDO v. Kohlereschlucht HD-A ED-0
ICh. MIRAGE from Balihara ranch HD-B ED-1
Ročenka SKŠSP 2012
BONITAČNÁ KARTA:
I. Celkový vzhľad:
0 celkom netypický
1 príliš ľahký (typ setra)
2 príliš malý
3 štandardná výška ale ľahký
4 korektný vzhľad čo do mohutnosti a harmonickosti telesnej stavby,
• pes BSP 64-66 cm, ASP 50-52 cm, ESP 44-46 cm, VŠSP 65-67 cm
• suka BSP 58-60 cm, ASP 48-50 cm, ESP 42-44 cm, VŠSP 60-62 cm
5 korektný vzhľad čo do mohutnosti a harmonickosti telesnej stavby,
• pes BSP 66-68 cm, ASP 52-56 cm, ESP 46-50 cm, VŠSP 67-70 cm
• suka BSP 60-63 cm, ASP 50-54 cm, ESP 44-48 cm, VŠSP 62-66 cm
6 korektný vzhľad čo do mohutnosti a harmonickosti telesnej stavby,
• pes BSP 68-70 cm, ASP 56-58 cm, ESP 50-52 cm, VŠSP 70-72 cm
• suka BSP 63-66 cm, ASP 54-56 cm, ESP 48-50 cm, VŠSP 66-68 cm
7 štandardná výška, ale hrubý a málo harmonický
8 príliš veľký, hrubý, netypický
9 príliš veľký, lymfatický
II. Farba oka:
0 čierna
1 čiernohnedá
2 tmavohnedá
3 stredne hnedá
4 červenohnedá
5 svetlohnedá
6 žltohnedá
7 žltá
8 žltobiela
9 nepigmentovaná dúhovka alebo iná farba oka
III. Chrup:
Záhryz:
0 úzky, v trojuholníku alebo silný oblúk,
chybné postavenie špičiakov
1 šikmé čeľuste, šikmé alebo veľmi
nepravidelne uložené rezáky
2 podhryz
3 ľahký (mierny) podhryz
4 voľný nožnicový záhryz
5 korektný nožnicový záhryz
6 tesný nožnicový záhryz
7 kliešťový záhryz
8 ľahký (mierny) predhryz
9 predhryz
Chýbajúce zuby: symboly chýbajúcich zubov pre bonitačný kód:
i - incisivi – rezáky c - canini – špičiaky p - premoláry 1 (P1) r - premoláry 2 (P2) s - premoláry 3
(P3) t - premoláry 4 (P4) m - moláry
Ak chýba len jeden z týchto zubov, uvádza sa len jeho symbol, teda len jedno písmeno. Pri chýbaní
viac zubov toho druhu sa uvádza najprv symbol a potom počet, koľko z toho druhu chýba
(príklady: chýbajú 2 rezáky - i2, chýbajú 3 P1 - p3)
IV. Telesná stavba
A vo všetkých pozíciách zodpovedajúci plne štandardu alebo znak nižšie uvedenej vady zľahčujúci,
umožňujúci použitie k chovu
B dlhá, úzka hlava, príliš ľahká alebo kónická papuľa
C krátka, neúmerne priestorná, ťažká papuľa
D plytký, málo výrazný stop, plochá partia lebečná
E príliš hlboký alebo strmý stop
F príliš klenutá lebečná partia, vystupujúce, vyklenuté líce
G lymfatická hlava, voľná koža pod krkom, otvorené pysky
H chybný tvar a výraz oka
I ektropium
J entropium
Ročenka SKŠSP 2012
K dlhé, nízko nasadené ucho
L ľahké alebo krátke, vysoko nasadené ucho
M príliš krátky krk
N chybné postavenie a uhlenie hrudných končatín
O málo pevné, roztvorené alebo zajačie labky
P nedostatočné proporcie hrudníka, málo predhrudia
Q príliš dlhý, mäkký chrbát
R vyklenutá chrbtová alebo bedrová partia, prestavaný
S krátky alebo spadajúci zadok
T krátky alebo deformovaný chvost
U chybne nesený chvost
V chybné postavenie panvových končatín
W zlé uhlenie panvových končatín
X chybné základné sfarbenie - čierna farba zašedivelá alebo s hrdzavým nádychom
xX príliš svetlé pálenie
Xx začernalé, sadzovité pálenie
Y chyby v osrstení
yY príliš krátka srsť alebo nedostatok podsady
Yy príliš zvlnená alebo kučeravá srsť
Z chybné chody
V. Rozloženie bielych znakov
0 čierny s pálením, bez bielych znakov
1 chýbajú biele znaky nad rámec povolený štandardom, prerušenie náprsenky
2 chýbajú niektoré biele znaky (na nohách, na chvoste, čelová lysinka iba naznačená)
3 väčšina znakov menej vyjadrená (biele len prsty, užšia čelová lysinka, menej na nose, na chvoste,
úzka náprsenka)
4 typické rozloženie bielych znakov, niektoré znaky menej vyjadrené alebo mierne nesymetrické
(biele len prsty, užšia lysinka, menej na nose, úzka náprsenka)
5 typické rozloženie bielych znakov
6 typické rozloženie bielych znakov, niektoré znaky viac vyjadrené alebo mierne nesymetrické
(ponožka, širšia lysina, viac na nose, biela ku kútikom, široká náprsenka, viac na chvoste, biela pod
chvostom, malá škvrna na šiji)
7 väčšina znakov viac vyjadrená, väčšia asymetria, väčšia biela škvrna na šiji, biela za kútikom
8 veľké biele znaky narušujúce celkový vzhľad, golier, polgolier, veľká škvrna na šiji, čižma
9 chýba pálenie, biele znaky na končatinách a papuli prechádzajú priamo v čiernu
Indexy: p - biela prekvitnutá ojedinele malými pigm. škvrnami
r - biela prekvitnutá početnejšími pigm. škvrnami
VI. Povaha
1 bojazlivý, plachý
2 neistý, nervózny
3 cholerický, agresívny
4 temperamentný, ľahko rozrušiteľný
5 vyrovnaný, sebavedomý
6 kľudný ale pozorný
7 málo temperamentný
8 flegmatický
9 úplne flegmatický (tupý)
VII. Výsledok vyšetrenia RTG DBK
A 0/0
B 0/1, 1/1
C 0/2, 1/2, 2/2
D 0/3, 1/3, 2/3, 3/3
E 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4
VIII. Výsledok vyšetrenia RTG DLK
0 0/0
1 0/1, 1/1
2 0/2, 1/2, 2/2
3 0/3, 1/3, 2/3, 3/3
Skúška povahy psa:
Pes ide na vodítku vedľa majiteľa
Majiteľ so psom ide po vyznačenej trase, pes je na vodítku. Majiteľ dá príkaz sadnúť, potom
pokračujú v trase. Príkaz sa opakuje 3x.
• výborne - pes ide kľudne pri nohe, veselo reaguje na príkaz majiteľa, poloha tela je kľudná, bez
napätia.
• dostatočne - pes napína vodítko, má tendencie ísť samovoľne, nerešpektuje smer udaný majiteľom,
príkaz splní len po opakovaní, alebo nesplní vôbec, poloha tela je napätá, ale nevykazuje známky
agresivity alebo bojácnosti.
• nedostatočne - pes sa na vodítku trhá, odmieta plniť príkazy, poloha tela značí bojazlivosť
(vtiahnutý chvost, uši, je prikrčený) alebo agresivitu (cerí zuby, srsť je naježená atď.)
Psa vedie cudzia osoba
Psa vedie na vodítku po vyznačenej trase cudzia osoba, pes je pod dohľadom majiteľa, ktorý
sprevádza osobu a rozpráva sa s ňou.
• výborne - pes kľudne sprevádza osobu, v prípade nekľudu ho majiteľ môže napomenúť, pes po
krátkom napomenutí alebo dohovorení pokračuje kľudne vo vyznačenej trase.
• dostatočne - pes na vodítku sleduje osobu len po opakovanom napomenutí, neustále sleduje
majiteľa, je zvládnuteľný.
• nedostatočne - pes na vodítku odmieta nasledovať cudziu osobu, nepomáha ani dohováranie
majiteľa. Reaguje agresívne alebo bojazlivo.
Majiteľ vedie psa naproti cudzej osobe
Majiteľ vedie psa priamo naproti cudzej osobe, podajú si ruky, majiteľ dá povel „sadni“, začnú
rozhovor, cudzia osoba nenásilne pohladí psa za ušami.
• výborne - pes pozorne sleduje rozhovor, pri stretnutí reaguje priateľsky, teší sa pozornosti cudzej
osoby. Na povel si kľudne sadne.
• dostatočne - pes sa zdráha ísť k osobe, povel „sadni“ splní len na opakovaný príkaz, v polohe v sede
vykazuje nekľud, má tendencie odísť, nechce sa dať pohladkať.
• nedostatočne - pes odmieta ísť k osobe, neposlúchne povel, odmieta kontakt, chce ujsť. Reaguje
agresívne alebo bojazlivo.
Pes a skupinka zhovárajúcich sa ľudí
Majiteľ vedie psa k skupinke zhovárajúcich sa ľudí. Pri príchode sa pozdravia. Majiteľ niekoľko krát
prejde so psom medzi osobami ( slalom), niektoré osoby môžu pohladkať psa na chrbte, za ušami, na
hlave. Dotyky sú krátke a nenásilné.
• výborne - pes je veselý, kľudný, pozorne sleduje svojho majiteľa, je ľahko ovládateľný. Na
kontakty reaguje veselo, kľudne, pozorne.
• dostatočne - pes je ovládateľný len po opakovaných napomenutiach majiteľa, ale príkazy splní, pri
dotykoch sa vykrúca a otáča, sú mu nepríjemné.
• nedostatočne - pes odmieta ísť ku skupinke, pri dotykoch sa trhá na vodítku, je agresívny alebo
bojazlivý.
Ročenka SKŠSP 2012
Pes stretne druhého psa
Psa vedie majiteľ na vodítku, oproti nim ide iná osoba so psom na vodítku. Pri stretnutí sa pozdravia a
pokračujú ďalej. Po prejdení 20 metrov sa obaja otočia, idú oproti sebe, pri stretnutí sa pozdravia,
podajú si ruky a pohladia druhého psa.
• výborne - pes pozorne sleduje majiteľa, pri pozdrave je ľahko ovládateľný jemným napomenutím.
Pri opakovanom stretnutím víta druhého psa. Nevykazuje žiadne známky agresivity alebo
bojazlivosti. Nie je flegmatický.
• dostatočne - pes sleduje majiteľa len po opakovanom upozornení, pri stretnutí odmieta kontakt s
druhým psom, je flegmatický, alebo naopak vrčí, ale neútočí.
• nedostatočne - pes odmieta sledovať a poslúchať majiteľa, pri stretnutí s druhým psom je agresívny,
alebo sa bojí. Nejaví záujem o kontakt.
K odloženému psovi sa priblíži cudzia osoba so psom
Majiteľ nechá psa odloženého a upevneného o skobu, alebo tyč, odíde, ku psovi sa blíži iná osoba so
psom. Nedôjde ku kontaktu. Osoba so psom kľudným tempom prejde popred odloženého psa, bez
náznaku zastavenie. Osoba sa po pár metroch otočí, ide naspäť. Keď sa priblíži k psovi, zastaví a
prihovorí sa mu, potom pokračuje ďalej.
• výborne - pes kľudne leží, je priateľský. Môže vstať, chce sa zoznámiť alebo hrať.
• dostatočne - po odložení pes je nekľudný, kňučí, chce vyhľadať majiteľa. Po opakovanom odložení
sa pes ukľudní. Na príchod cudzej osoby reaguje tupo, alebo odmietavo.
• nedostatočne - pes je po odložení veľmi nekľudný, odmieta sa ukľudniť aj po opakovanom
odložení. Na príchod cudzej osoby reaguje bojazlivo, chce ujsť, alebo naopak, je agresívny, chce sa
pobiť so psom.
Reakcia na zrakové alebo zvukové podnety
Reakcia na nezvyčajné zrakové alebo zvukové podnety. Majiteľ so psom sa vodítku prejde cez vopred
pripravený nepríjemný terén, (pod prikrývkou sa nachádzajú pokrčené plastové fľaše, šišky, prípadne
pripravená je rohožka, gumolit, alebo iný nepríjemný povrch), z rádia počuť hlasnú hudbu, z diaľky
počuť výstrel (alebo spadnutý hrniec, vedro atď.).
• výborne - pes prejde s majiteľom kľudne cez povrch, môže ho oňuchať, na hlasové podnety reaguje
kľudne, v prípade rozrušenia sa rýchle ukľudní po dohovorení majiteľom.
• dostatočne - pes prejde po povrchu len po opakovanom pokuse, na hlasové podnety reaguje
nekľudne, dlhšie ho treba napomínať.
• nedostatočne - pes odmieta prejsť cez povrch, na hlasové podnety reaguje veľmi nekľudne, chce
ujsť, nevie sa ukľudniť.
Bodovanie
výborne
dostatočne
nedostatočne
- 2 body
- 1 bod
- 0 bodov
Výsledok
• prospel výborne - minimum 11 dosiahnutých bodov
• prospel
- od 6 do 10 bodov
• neprospel
- menej ako 6 bodov
Ročenka SKŠSP 2012
VYHODNOTENIE PES ROKA 2012
 APPENZELLSKÝ SALAŠNÍCKY PES
BABY ROKA
1. miesto AMONAR BALMORAL MORAVIA 10 bodov
SUKA ROKA
1. miesto EVITA BRAUN VOM PIRNIKHOF 15 bodov
2. miesto BALLYHARA ́ S PENELOPE
10 bodov
 ENTLEBUCHSKÝ SALAŠNÍCKY PES
SUKA ROKA
1. miesto BALLYHARA ́ S KASSIOPEIA 53 bodov
2. miesto BALLYHARA ́ S KISS ́ N ́ TELL 5 bodov
 BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES
BABY ROKA
1. miesto IDEAL TWIN ČALOVSKÉ LÚKY 14 bodov
2. miesto ASHLLY Z FARMY POD LIPOU 10 bodov
DORASTENEC ROKA
1. miesto ASHAKI ATTEVID YRREJ 6 bodov
2. miesto ALIMA ATTEVID YRREJ 6 bodov
o umiestnení poradia v rovnosti bodov, rozhodlo lepšie poradie na klubom poriadanej výstave.
MLADÝ PES ROKA
1. miesto ARGUS CADECAUS 78 bodov
2. miesto BOMBASTIC BERNESSE DI REMATA 51 bodov
3. miesto BIG MACO BERNESSE DI REMATA 44 bodov
MLADÁ SUKA ROKA
1. miesto BOSORENA BERNESSE DI REMATA 88 bodov
PES ROKA
1. miesto CREDO ELDEGI 106 bodov
2. miesto BIG MACO BERNESSE DI REMATA 30 bodov
3. miesto ARTHUR MOLLY ́ S YARD 21 bodov
4. miesto XENO Z GEMERSKEJ POLOMY 20 bodov
SUKA ROKA
1. miesto XAWA Z GEMERSKEJ POLOMY 130 bodov
2. miesto EWA BERMONDO BOHEMIA 130 bodov
3. miesto AURA Z KNÍNICKÉ STRÁNĚ 68 bodov
4. miesto HEDDA Z MOKROVOUS 65 bodov
o umiestnení poradia v rovnosti bodov, rozhodlo lepšie poradie na klubom poriadanej výstave.
VETERÁN ROKA
1. miesto DAGO RUDNIANSKA DOLINA 30 bodov
2. miesto CORRINE RUDNIANSKA DOLINA 5 bodov
Ročenka SKŠSP 2012
 VEĽKÝ ŠVAJČIARSKY SALAŠNÍCKY PES
MLADÁ SUKA ROKA
1. miesto ROSE FLOWER FROM BALIHARA RANCH 82 bodov
SUKA ROKA
1. miesto ROSE FLOWER FROM BALIHARA RANCH 15 bodov
2. miesto EMANUELA LUCKY SWISS 5 bodov
PES ROKA
1. miesto GASTON SPOD HRÁDZE 208 bodov
2. miesto AREK SIKA OD ČERNÝCH LESŮ 152 bodov
VYHODNOTENIE PES ROKA 2012 – zahraniční členovia

ENTLEBUCHSKÝ SALAŠNÍCKY PES
SUKA ROKA
1. miesto BEA ANNIE Z MOKROVOUS 277 bodov

BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES
BABY ROKA
1. miesto HONEY SUCKLE ROSE CODELI GIRLS 22 bodov
2. miesto AGORIX MORAVICUS THESAURUS 20 bodov
3. miesto AURELIA MORAVICUS THESAURUS 20 bodov
o umiestnení poradia v rovnosti bodov, rozhodlo lepšie poradie na klubom poriadanej výstave.
DORASTENEC ROKA
1. miesto EBBIE MORAVIAN HURRICANE 33 bodov
2. miesto HONEY SUCKLE ROSE CODELI GIRLS 33 bodov
o umiestnení poradia v rovnosti bodov, rozhodlo lepšie poradie na klubom poriadanej výstave .
MLADÝ PES ROKA
1. miesto IVER ICEMANN AV HISELFOSS 96 bodov
2. miesto DOMINGO ELDEGI 95 bodov
MLADÁ SUKA ROKA
1. miesto GINA CODELI GIRLS 118 bodov
PES ROKA
1. miesto IVER ICEMAN AV HISELFOSS 167 bodov
2. miesto HARRY Z MOKROVOUS 152 bodov
3.miesto BERT CODELI GIRLS 151 bodov
4. miesto BODYE MORAVIAN HURRICANE 130 bodov
5. miesto DALE GUDBAND ́S NORWAY DREAM MACH 117 bodov
6. miesto AMARETTO ELDEGI 47 bodov
7. miesto DOMINGO ELDEGI 11 bodov
Ročenka SKŠSP 2012
SUKA ROKA
1. miesto EMMA BERMONDO BOHEMIA 225 bodov
2. miesto AGIRA Z MALÁNEK 163 bodov
3. miesto BRENDA BERMONDO BOHEMIA 62 bodov
4. miesto ANIRYS ELDEGI 19 bodov
5. miesto INNOCENT IDEA ČIERNA HVIEZDA 16 bodov
Do súťaže Pes roka sa prihlásilo 45 psov.
Z toho bolo 19 účastníkov zo Slovenska a 26 účastníkov z Českej republiky.
Výhercom gratulujeme a prajeme veľa úspechov počas celého roka.
Blahoželáme
Ročenka SKŠSP 2012
Blahoželáme
SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY 2012
Bernský salašnícky pes
Číslo zápisu
CMKU 7921
CMKU 8406
PKR 100140
CMKU 7777
ČMKU 7806
CMKU 7921
štát
ČR
ČR
PL
ČR
ČR
ČR
Entlebuchský salašnícky pes
meno psa
CYRUS WOLIN DOGS
Číslo zápisu
PKR 100353
štát
PL
Veľký švajčiarsky salašnícky pes
meno psa
FESTINA LENTE AVE VICTORIA
Číslo zápisu
SPKP 554
štát
SR
meno psa
INDY VAN´T STORERYBOS
TAMAY VANDE WEYENBERG
BENJAMIN MORAVIAN HURRICANE
AGIRA Z MALÁNEK
EGLANTTINE VON DER BIRNENALLEE
INDY VAN´T STORERYBOS
SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY MLADÝCH 2012
Bernský salašnícky pes
meno psa
GRACELAND ZALAPARTI BERNI
ELLIOT CLARK Z PERUCKÝCH LESŮ
IVER ICEMAN AV HISELFOSS
STARRY TOWN FRIEND ESPECIALLY FOR YOU
BRIONNY RUTH LADYCA BERN
DUKE DRUMMOND ORECAN
DIAMOND DOREEN ORECAN
DOMINGO ELDEGI
Veľký švajčiarsky salašnícky pes
meno psa
CAIRO TRINITY STAR
Číslo zápisu
CMKU/BSP/8381/10/10
CMKU 8396
CMKU 8782
ROI 11208
CMKU 8718
CMKU 8516
CMKU 8520
CMKU 8677
Číslo zápisu
CMKU 1418
štát
ČR
ČR
ČR
It.
ČR
ČR
ČR
ČR
štát
ČR
Ročenka SKŠSP 2012
SLOVENSKÝ GRAND ŠAMPIÓN 2012
Bernský salašnícky pes
meno psa
DALE GUDBRAND´S NORWAY DREAM MACH
FERRARI BLACK ALTURA
AURA Z KNÍNICKÉ STRÁNĚ
TARA Z GEMERSKEJ POLOMY
CATRIN BARONNELLA
Číslo zápisu
SPKP 3237
CMKU/BSP 6958
SPKP 3106
SPKP 2887
CMKU 6378
štát
SR
ČR
SR
SR
ČR
Číslo zápisu
SPKP 99
štát
SR
Číslo zápisu
CMKU 571
CMKU 770
CMKU 573
CMKU 606
štát
ČR
ČR
ČR
ČR
Entlebuchský salašnícky pes
meno psa
LOUBARD FROM BALIHARA RANCH
Veľký švajčiarsky salašnícky pes
meno psa
CLARK Z GRANDORFA
SMARAGD RAMON FROM SWISS STAR
CLARK Z GRANDORFA
YROSIE SPOD HRÁDZE
SLOVENSKÝ VETERÁN ŠAMPIÓN 2012
Bernský salašnícky pes
meno psa
CASSANDRA BERSALTYNA
DAGO RUDNIANSKA DOLINA
Číslo zápisu
CMKU 4016
SPKP 2660
štát
ČR
SR
Ročenka SKŠSP 2012
KLUBOVÝ ŠAMPIÓN MLADÝCH SKŠSP
Bernský salašnícky pes
meno psa
DOMINGO ELDEGI
EMMA BERMONDO BOHEMIA
Veľký švajčiarsky salašnícky pes
meno psa
GASTON SPOD HRÁDZE
Číslo zápisu
CMKU/BSP/8677/11
ČMKU/BSP/8545/11
štát
ČR
ČR
Číslo zápisu
SPKP 516
štát
SR
KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPIÓN SKŠSP
Entlebuchský salašnícky pes
meno psa
DOMINIQUE FROM BALIHARA RANCH
Číslo zápisu
SPKP 51
Blahoželáme
štát
SR
Ročenka SKŠSP 2012
20 rokov pôsobenia SKŠSP sme oslávili na Klubovej výstave SKŠSP konajúcej
sa dňa 26.5.2012 v areáli Kamenného Mlyna v Plaveckom Štvrtku.
Pre zúčastnených bol pripravený "výročný program".
Výsledky Klubovej výstavy SKŠSP
Kamenný Mlyn – 26.05.2012
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES
_______________________________________________________________________________________
Kruh/Ring 1 - Rozhodca/Judge : Helen Davenport Willis GB
PSY / MALES
1
2
3
4
5
6
7
8
TRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS
ARGUS CADECAUS, SPKP 3414, 19.05.2011
O: CH. XANDER´S HILL HAPPY, M: GRCH. AURA Z KNÍNICKÉ STRÁNĚ
CH: JERGUŠOVÁ ADRIÁNA, MAJ: JERGUŠOVÁ ADRIÁNA
BARLEY GOLD HEART, SPKP 3387, 14.04.2011
O: CH. FABIAN Z IPEĽSKEJ KOTLINY, M: GINA RUDNIANSKA DOLINA
CH: KOCÁNOVÁ OĽGA MAJ: PAPIERNIK + KOCÁNOVÁ
BASTIEN GOLD HEART, SPKP 3388, 14.04.2011
O: CH. FABIAN Z IPEĽSKEJ KOTLINY, M: GINA RUDNIANSKA DOLINA
CH: KOCÁNOVÁ OĽGA MAJ: BAKAI + KOCÁNOVÁ
VD
VD
diskvalifikovaný
BIG MACO BERNESSE DI REMATA, SPKP 3383, 03.04.2011
O: CH. VIP MACO Z GEMERSKEJ POLOMY, M: CH. BERNADETTA
VALAŠSKÉ SLUNCE
CH: ONDREJOVIČOVÁ IVANA, MGR. MAJ: BREZNIČANOVÁ LENKA
V3
BOMBASTIC BERNESSE DI REMATA, SPKP 3385, 03.04.2011
O: CH. VIP MACO Z GEMERSKEJ POLOMY, M: CH. BERNADETTA
VALAŠSKÉ SLUNCE
CH: ONDREJOVIČOVÁ IVANA MAJ: MICHÁLIKOVÁ JAROSLAVA ING.
VD4
DOMINGO ELDEGI, CMKU/BSP/8677/11, 27.03.2011
O: FANDA BERFAN, M: ANIRYS ELDEGI
CH: HYKLOVÁ EVA MAJ: HYKLOVÁ EVA
V1 CAJC
FLORIÁN Z KYTLIC, CMKU/BSP 8559/11, 06.02.2011
O: INTCH. ROJAN VD. HOLDERSTOCKHÖHE, M: CILKA Z KYTLIC
CH: VENCLOVÁ VERONIKA MAJ: SUCHÝCH J + S
V2
IVER ICEMAN AV HISELFOSS, CMKU/BSP/8782/-11/11, 01.03.2011
O: CH. TERTZO´S KOTORI, M: RIKKE RIMTUSSE AV HISELFOSS
CH: SOLBERG GRO MAJ: BŘENKOVI IVETA A ROMAN ING.
VD
Ročenka SKŠSP 2012
9
PACIFIK QUEEN ELSA, SPKP 3371, 15.01.2011
O: CH. ZANZEBERN DEFENDER, M: EROTIKA QUEEN ELSA
CH: SOJKOVÁ MARKÉTA MAJ: TVAROŠKOVÁ JANA
-
SUKY / FEMALES
10
11
12
13
14
TRIEDA ŠTENIAT / BABY CLASS
HONEY SUCKLE ROSE CODELI GIRLS, CMKU/BSP 9221/12, 14.01.2012
O: HARRY Z MOKROVOUS, M: JRCH. DELINKA DOLMAR Z ALKAZARU
CH: KOPECKÁ MARTINA, MAJ: PEČENKA PAVEL
VN1
TRIEDA DORASTU / PUPPY CLASS
ARLETT CHŘIBSKÉ ZÁTIŠÍ, ČMKU/BSP 9094/11, 10.10.2011
O: INTCH. CIRO HAF Z JUNDROVA, M: BELLIS EV-AN-OR
CH: TYLŠAROVÁ VERONIKA, MAJ: KRAUZOVÁ INKA
-
EBBIE MORAVIAN HURRICANE, CMKU/BSP 9131/11, 19.11.2011
O: CH. BERNTIERS ON DEMAND, M: CH. BELINDA MORAVIAN
HURRICANE
CH: HORSÁKOVÁ JITKA MAJ: JIRÁSKOVÁ SANDRA BC
VN1
ELEGANZA MORAVIAN HURRICANE, CMKU/BSP/9134/11, 19.11.2011
O: CH. BERNTIERS ON DEMAND, M: CH. BELINDA MORAVIAN
HURRICANE
CH: HORSÁKOVÁ JITKA MAJ: PTÁČEK/HORSÁKOVÁ MARTIN/JITKA
-
KANZI VOM PIRNIKHOF, CMKU/BSP 9150/11, 17.11.2011
O: VETCH. MONTHY BENCO, M: HELEN HUNT ČALOVSKÉ LÚKY
CH: SUCHÁ SVATAVA MAJ: SUCHÝCH J + S
VN2
15
16
17
TRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS
AYLIN VOM OTHERGATESHOF, SPKP 3410, 05.01.2011
O: INTCH. CIRO HAF Z JUNDROVA , M: AISCHA OD MÍROVA
CH: BARTOŇOVÁ ING. MARTINA, MAJ: RANUŠOVÁ KLAUDIA
VD4
BABU WARIDABEL, CMKU/BSP/ 8756/11, 28.04.2011
O: ANDY RAINBOW STAR, M: CH. BELERIAN VALAŠSKÉ SLUNCE
CH: HALÁMKOVÁ VANDA MAJ: HALÁMKOVÁ VANDA
BEKKI GOLD HEART, SPKP 3391, 14.04.2011
O: CH. FABIAN Z IPEĽSKEJ KOTLINY, M: GINA RUDNIANSKA DOLINA
CH: KOCÁNOVÁ OĽGA MAJ: KOCÁNOVÁ OĽGA
VD3
diskvalifikovaný
18
BOSORENA BERNESSE DI REMATA , SPKP 3386, 03.04.2011
O: CH. VIP MACO Z GEMERSKEJ POLOMY, M: CH. BERNADETTA
VALAŠSKÉ SLUNCE
CH: ONDREJOVIČOVÁ IVANA, MGR. MAJ: ONDREJOVIČOVÍ SLAVOMÍR A V1 CAJC
IVANA
KVM
19
MARILYN MONROE ČIERNA HVIEZDA, SPKP 3400, 23.04.2011
O: INTCH. CIRO HAF Z JUNDROVA, M: GERDA ČIERNA HVIEZDA
CH: LUKÁČOVÁ ZITA MAJ: ORLICKÝ TIBOR
TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS
VD2
Ročenka SKŠSP 2012
20
21
APRIL IRSHAY LIMBACH, SPKP 3307, 20.06.2010
O: INTCH. GUCCI SZÁRAZPATAKI, M: BLACK BERRY BERMONDO
BOHEMIA
CH: KUBINCOVÁ ALICA, MAJ: KUBINCOVÁ ALICA
V2 Res.
CAC
JRCH EMMA BERMONDO BOHEMIA, CMKU/BSP/ 8545/11, 19.01.2011
O: INTCH BARACOURT VAN DE WAYENBERG, M: INTCH BAGHEERA
BERMONDO BOHEMIA
CH: PAVLISOVÁ KATEŘINA MAJ: PAVLISOVÁ KATEŘINA
V1 CAC
KV
22
XABRINA Z GEMERSKEJ POLOMY, SPKP 3311, 30.06.2010
O: CH. MONALOU FOR YOUR EYES ONLY, M: CH. SABRINA Z GEMERSKEJ
POLOMY
CH: GARGUŠOVÁ TERÉZIA MAJ: GARGUŠOVÁ TERÉZIA
VD4
23
XENTA Z GEMERSKEJ POLOMY, SPKP 3313, 30.06.2010
O: CH. MONALOU FOR YOUR EYES ONLY, M: CH. SABRINA Z GEMERSKEJ
POLOMY
CH: GARGUŠOVÁ TERÉZIA MAJ: HRUŠČÁKOVÁ ŽOFIA
VD3
24
25
26
27
28
29
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS
A MARIE CLAIR GOLD HEART , SPKP 3286, 12.04.2010
O: CH. GIGANTIC QUEEN ELSA, M: GINA RUDNIANSKA DOLINA
CH: KOCÁNOVÁ OĽGA, MAJ: KOCÁNOVÁ OĽGA
V1 CAC
ANIRYS ELDEGI, CMKU/BSP/5576/07 5576, 28.02.2007
O: CH. TERTZO´S DARWIN, M: DEA Z MOKROVOUS
CH: HYKLOVÁ EVA MAJ: HYKLOVÁ EVA
VD
CH. AGIRA Z MALÁNEK, CMKU/BSP/7777/09, 21.12.2009
O: INTCH. SUPER FOOT ELYSIAN GARDEN SOTEL, M: GRCH. BRENDA
BERMONDO BOHEMIA
CH: VALVODOVÁ ARANKA MAJ: VALVODOVÁ DANIELA+ARANKA
V2 Res.
CAC
ČIKO Z TÝNSKÉ PILY, SPKP 3303, 05.03.2009
O: ARTUŠ ADIS ABBEBA, M: BONNY Z ČESKÉ KOTLINY
CH: MERVARTOVÁ MARCELA MAJ: KURINCOVÁ MIROSLAVA ING.
VD
EMILLY BARONNELLA, CMKU/BSP/8040, 06.05.2010
O: INTCH. ARTUŠ BERMONDO BOHEMIA, M: VETCH. AKELA ČERNÝ
BARON
CH: MAŠKOVÁ JAROSLAVA MAJ: MAŠKOVÁ JAROSLAVA
V4
FANCY STROZ ZAGRODY, SPKP 3396, 14.09.2009
O: INTCH. ZANDRINAS UNESCO, M: CH. DOLLY STROZ ZAGRODY
CH: WILCZEK-RZASA EWA MAJ: MESZAROS STEFAN
VD
30
GRACIA VAN DE KLAVERHOEVE, SPKP 3064, 09.03.2007
O: ARRKAN VAN´T MAROYKE, M: ICH. CHANEL VAN DE KLAVERHOEVE
CH: VERSCHUEREN ANDRÉ + MARIA MAJ: PAVLOVIČ + ŠTEFANCOVÁ
PATRIK + JANA
V
31
ISABELLA VON UNKAS´TRAUM, CMK/BSP/ 7641/-09/09/11, 26.04.2009
O: FJURDY VON UNKAS´TRAUM, M: DITSKE VON BERGHENFELDT
-
Ročenka SKŠSP 2012
CH: CLAEYS RIK MAJ: STACHA JAN
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
KARAMELLA KARISHMA ČIERNA HVIEZDA, SPKP 3277, 15.03.2010
O: CH. DOREMIS ZATOPECK, M: ELISABETH ČIERNA HVIEZDA
CH: LUKÁČOVÁ ZITA MAJ: SOÓKY MELINDA MGR.
VD
LUCKY LOLLIPOP ČIERNA HVIEZDA, 3294 3294, 26.04.2010
O: INTCH. CIRO HAF Z JUNDROVA, M: GERDA ČIERNA HVIEZDA
CH: LUKÁČOVÁ ZITA MAJ: NOSKO VLADIMÍR ING
V3
PANJA VOM KOHLENBERG, ÖHZB/BS 3800, 25.06.2005
O: INTCH. BARNABAS VON MURAU, M: INTCH. YELCHEN VON
VINDONISSA
CH: FISCHER LISELOTTE MAJ: BECK EDMUND
VD
TRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS
CH. BELINDA MORAVIAN HURRICANE, CMKU/BSP/7301/09, 25.03.2009
O: MULTICH. ZANZEBERN DEFENDER, M: GRCH. EYMY Z OCHOZE
CH: HORSÁKOVÁ JITKA, MAJ: HORSÁKOVÁ JITKA
V
CH. BRENDA BERMONDO BOHEMIA, CMKU/BSP/6014/07/09, 18.06.2007
O: CH. HUBERT WERNER WIX, M: INTCH. BLACKIE SANTY BAZALTIN
CH: PAVLISOVÁ KATEŘINA MAJ: VALVODOVÁ DANIELA+ARANKA
V2 Res.
CAC
CH. CALAMITY CAYENNE BERMONDO BOHEMIA, CMKU/BSP/ 7634/09,
31.07.2009
O: CH. UNO AMIGO BUENO BERNERDALENS, M: CH. ANUSCHKA
BERMONDO BOHEMIA
CH: PAVLISOVÁ KATEŘINA MAJ: PAVLISOVÁ KATEŘINA
V1 CAC
CH. CATRIN BARONNELLA, CMKU/BSP/6378, 01.03.2008
O: INTCH. ARTUŠ BERMONDO BOHEMIA, M: VETCH. AKELA ČERNÝ
BARON
CH: MAŠKOVÁ JAROSLAVA MAJ: MAŠKOVÁ JAROSLAVA
V4
CH. HEDDA Z MOKROVOUS, SPKP 3121/11, 11.09.2008
O: RUBEN BERNERDALENS, M: CH. EIMY Z MOKROVOUS
CH: PEČENKA PAVEL MAJ: SANDTNEROVÁ NIKOLETA MGR.
V3
TRIEDA VETERÁNOV / VETERAN CLASS
CORINNE RUDNIANSKA DOLINA, SPKP 2556, 26.01.2004
O: XENO Z BAČOVHO KLOBÚKA, M: ADELLYN Z PAŽITNÉHO DVORA
CH: VAVRO PETER, MAJ: HAULÍKOVÁ IVETA
D
TRIEDA ČESTNÁ / HONOUR CLASS
GRCH. AURA Z KNÍNICKÉ STRÁNĚ, SPKP 3106, 02.06.2008
O: AMIGO TERSI, M: BONY STŘÍBRNÉ ŠTĚSTÍ
CH: NECHUTOVÁ ANDREA, MAJ: JERGUŠOVÁ ADRIÁNA
V2
GRCH. EYMY Z OCHOZE, CMKU/BSP/4681/05/08, 19.09.2005
O: INTCH. EARL MAXIMILLIAN OF SOFFIE´S PRIDE, M: INTCH. MOLLY Z
GEMERSKEJ POLOMY
CH: DOBEŠ PAVEL MAJ: HORSÁKOVÁ JITKA
V1
Ročenka SKŠSP 2012
APPENZELLSKÝ SALAŠNÍCKY PES
_______________________________________________________________________________________
Kruh/Ring 2 - Rozhodca/Judge : Vladimír Adlt CR
SUKY / FEMALES
43
44
TRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS
CHIARA SPOD HRÁDZE, SPKP 339, 27.06.2011
O: EIRIK AU COEUR DES FLEURS, M: AELIN BARANECKA DOLINA
CH: BELOVIČOVÁ ANETA MVDR.,, MAJ: ŠTETKA PETER ING.
VD1
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS
AZIRA Z VLČIEHO REVÍRU, SPKP 246, 27.05.2009
O: INTCH. ARCOS Z TICHÉHO ÚDOLÍ, M: CH. CITTA ŠŤASTNÁ BERJANKA V1 CAC
CH: BRIDIŠOVÁ SOŇA, MAJ: BRIDIŠOVÁ SOŇA ING.
KV BOB
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES
_______________________________________________________________________
Kruh/Ring 2 - Rozhodca/Judge : Vladimír Adlt CR
PSY / MALES
TRIEDA DORASTU / PUPPY CLASS
4 KAJETÁN VOM PIRNIKHOF, CMKU/BSP 9146/11, 17.11.2011
5 O: VETCH. MONTHY BENCO, M: HELEN HUNT ČALOVSKÉ LÚKY
CH: SUCHÁ SVATAVA, MAJ: SUCHÝCH J + S
46
47
48
49
50
51
VN1
TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS
ART VOM OTHERGATESHOF, ČMKU/BSP 8496/11, 05.01.2011
O: INTCH. CIRO HAF Z JUNDROVA, M: AISCHA OD MÍROVA
CH: BARTOŇOVÁ MARIE, MAJ: KRAUZOVÁ INKA
-
ARTHUR MOLLY´S YARD, SPKP 2271, 11.02.2011
O: INTCH. ARTUŠ BERMONDO BOHEMIA, M: CH. HEDDA Z MOKROVOUS
CH: SANDTNEROVÁ NIKOLETA MAJ: SANDTNEROVÁ NIKOLETA MGR.
VD2
CREDO ELDEGI, SPKP 3394, 17.09.2010
O: HIDEGKUTI BERNI LORD SIKTORSSON, M: DEA Z MOKROVOUS
CH: HYKLOVÁ EVA MAJ: HALASOVÁ ZINA
V1CAC
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS
BODYE MORAVIAN HURRICANE, CMKU/BSP 7298/09, 25.03.2009
O: MULTICH. ZANZEBERN DEFENDER, M: GRCH. EYMY Z OCHOZE
CH: HORSÁKOVÁ JITKA, MAJ: KOUTSKÝ ANTONÍN
V4
FAVORIT PSI GWIAZDOZBIÓR, SPKP 3253, 17.09.2009
O: PAIKO O MÓJ TY SMUTKU, M: FERGI LEE MILLENIJNA RODZINA
CH: CZECHOWSCY MAJ: PROKOP JAROSLAV
V3
GIACOMO VON DER VAGABUNDENHÜTT´N, ÖHZB/BS 4357, 17.10.2008
O: INTCH. MICHAUDVILLE THRUMAN, M: PANJA VOM KOHLENBERG
CH: BECK MARIA UND EDMUND MAJ: BECK EDMUND
V2 Res.
CAC
Ročenka SKŠSP 2012
52
53
54
55
56
57
GREG ČALOVSKÉ LÚKY, SPKP 3112, 14.11.2008
O: CH. XANDER´S HILL HAPPY, M: DALIDA ČALOVSKÉ LÚKY
CH: KRIŽAN TIBOR, ING. MAJ: ĽOSOVÁ ŽELMÍRA
V
HARRY Z MOKROVOUS, CMKU/BSP/ 6892/08, 11.09.2008
O: BERNERDALENS RUBEN, M: CH. EIMY Z MOKROVOUS
CH: PEČENKA PAVEL MAJ: PEČENKA PAVEL
V1 CAC
HIDDINK G. ČALOVSKÉ LÚKY, SPKP 3184, 11.06.2009
O: CH. DOREMIS ZATOPECK , M: DALIDA ČALOVSKÉ LÚKY
CH: KRIŽAN TIBOR, ING. MAJ: ORLICKÝ TIBOR
V
IMPOSANT ISSAR FROM BALIHARA RANCH, SPKP 3255/11, 13.02.2010
O: CH. REGINALD FROM BALIHARA RANCH, M: GRACIA VAN DE
KLAVERHOEVE
CH: ŠTEFANCOVÁ JANA MAJ: UŠÁK MAROŠ ING
V
XENO Z GEMERSKEJ POLOMY, SPKP 3310, 30.06.2010
O: MONALOU FOR YOUR EYES ONLY, M: SABRINA Z GEMERSKEJ
POLOMY
CH: GARGUŠOVÁ TERÉZIA MAJ: SANDTNEROVÁ NIKOLETA MGR.
VD
TRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS
CH. BERT CODELI GIRLS, CMKU/BSP/6315/08/09, 23.01.2008
O: INTCH. BARANCOURT VAN DE WEYENBERG, M: CORI GEM SAD
CH: KOPECKA MARTINA, MAJ: KOPECKA MARTINA
V1 CAC
KV,
BOB,BIS
58
CH. DALE GUDBRAND´S NORWAY DREAM MACH , PKR II 106976,
08.05.2009
O: ASKIMSVIKENS MAXIMILIAN , M: DALE GUDBRAND´S CHIMNY ZALA
CH: STIG ODENRUD MAJ: JONAK+ŠTEFANCOVÁ BEATA+JANA ING.
V3
59
CH. VIP MACO Z GEMERSKEJ POLOMY, CMKU/BSP 7401/-09/08,
29.12.2008
O: CH. GIGANTIC QUEEN ELSA, M: VETCH. LEXA Z GEMERSKEJ POLOMY V2 Res.
CH: GARGUŠOVÁ TERÉZIA MAJ: WAGNER MILAN
CAC
TRIEDA VETERÁNOV / VETERAN CLASS
VETCH. MONTHY BENCO, CMKU/BSP 2657/-02/01, 07.12.2001
O: NANA´S KASPERL, M: INTCH. BRITA Z GEMERSKEJ POLOMY
CH: ŽIGO GEJZA, MAJ: SUCHÝCH J + S
60
V1
ENTLEBUCHSKÝ SALAŠNÍCKY PES
_______________________________________________________________________________________
Kruh/Ring 2 - Rozhodca/Judge : Vladimír Adlt CR
PSY / MALES
61
TRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS
CH. BUDDY FROM THE EARTH´S AXIS, CMKU/ESP/168/10,
vylúčený z
05.01.2010
posudzovani
O: INTCH. YETI VON DEN GÄNSEWIESEN, M: INTCH. YVETTE FROM a
Ročenka SKŠSP 2012
BALIHARA RANCH
CH: VALUŠÁKOVÁ XENIE, MAJ: VALUŠÁK JIŘÍ + XENIE
TRIEDA VETERÁNOV / VETERAN CLASS
CH. PHOENIX FROM BALIHARA RANCH, SPKP 55/05, 10.07.2003
O: INTCH. ENSOR V. SCHAUERBERG, M: INTCH. AIRA ESSI
CH: ŠTEFANCOVÁ JANA, MAJ: MRÁZEK TOMÁŠ.
62
V1,CAC
BOB
SUKY / FEMALES
TRIEDA DORASTU / PUPPY CLASS
BALLYHARA´S SIENNA, SPKP 295, 31.08.2011
O: CH. NOBLE NOCTURNO FROM BALIHARA RANCH, M: JRCH. ROSARITA
FROM BALIHARA RANCH
CH: PAVLOVIČ PATRIK, MAJ: MIŠANKO MICHAL
N1
63
TRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS
BALLYHARA´S KASSIOPEIA, SPKP 272, 05.01.2011
O: CH. NOBLE NOCTURNE FROM BALIHARA RANCH, M: CH. LILLITH
FROM BALIHARA RANCH
CH: PAVLOVIČ PATRIK, MAJ: PAVLOVIČ + ŠTEFANCOVÁ PATRIK + JANA V1
64
TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS
BALLYHARA´S KISS´N´TELL, SPKP 273, 05.01.2011
O: CH. NOBLE NOCTURNE FROM BALIHARA RANCH, M: CH. LILLITH
FROM BALIHARA RANCH
CH: PAVLOVIČ PATRIK, MAJ: PAVLOVIČ + ŠTEFANCOVÁ PATRIK + JANA VD2
65
66
BEA ANNIE Z MOKROVOUS, CMKU/ESP/ 220/10, 27.10.2010
O: AUKSIS INTERPOLA, M: INTCH. ESI ESSI
CH: PEČENKA PAVEL MAJ: PEČENKA PAVEL
V1 CAC
KV
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS
BENNY VOM PIRNIKHOF, CMKU/ESP/105/08 105, 24.05.2008
O: ARGUS NOVABOON PARADISE, M: JRCH. KAROLINE FROM BALIHARA
RANCH
CH: SUCHÁ SVATAVA, MAJ: MULLEROVÁ VERONIKA MGR.
V1 CAC
67
VEĽKÝ ŠVAJČIARSKY SALAŠNÍCKY PES
_______________________________________________________________________________________
Kruh/Ring 2 - Rozhodca/Judge : Vladimír Adlt CR
PSY / MALES
68
69
70
TRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS
ALTAR MALAAJA, CMKU/VSP/1378/11, 13.04.2011
O: DAR HELVETSKÝ KŘÍŽ, M: CIRA TRICOLOR LINE
CH: SEHNÁLEK MIROSLAV, MAJ: SUCHÁNEK ANTONÍN
VD1
ARCON SYRAKOV, CMKU/VSP/1466/11, 03.07.2011
O: CH. GRAN VENCEDOR CENTURION, M: DAYENNY ZORSKA PRIMA
CH: KOVARIKOVA RADKA MAJ: LINDER IGOR ING
D
TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS
GASTON SPOD HRÁDZE , SPKP 516, 23.08.2010
V1CAC
Ročenka SKŠSP 2012
O: HARLEY SWISS STAR V.D. WONNEPROPPEN, M: CH. CALYSTA FROM
SWISS STAR
CH: BELOVIČOVÁ ANETA, MVDR. , MAJ: BARCÍKOVCI M+M
71
72
73
74
75
76
77
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS
BASTIEN RODYRY PARADISE, CMKU/VSP 960/09, 15.06.2009
O: CH. FARAO FROM SWISS STAR, M: ADARA NOVABOON PARADISE
CH: VYSKOČIL FRANTIŠEK, MAJ: BRÁZDOVÁ DAGMAR BC.
V3
CAIRO SPOD HRÁDZE, SPKP 437, 26.03.2009
O: CH CALIFFO VON BLASENNEUHAUS, M: CH CALYSTA FROM SWISS
SATAR
CH: BELOVIČOVÁ ANETTA MAJ: PEKNÍKOVÁ MONIKA PHARMDR.
V2 Res.
CAC
CHARMED CHOPARD FROM BALIHARA RANCH, SPKP 480, 12.02.2010
O: CH. WALLACE FROM BALIHARA RANCH, M: CH. CAESONIA FROM
BALIHARA RANCH
CH: ŠTEFANCOVÁ JANA MAJ: VALO RADOSLAV
VD4
EUSEBIO FROM BALIHARA RANCH, SPKP 374, 21.12.2007
O: INTCH. BARTON MANORS TIBET, M: CH. ALESSANDRA VALATHECA
CH: LIPTAJOVÁ JANA MAJ: HORVATH STEFAN MUDR.
-
QUICKSILVER FROM BALIHARA RANCH , SPKP 427, 17.12.2008
O: CH. CESAR VON ROUBEN SENT, M: CH. PUPPA FROM BALIHARA
RANCH
CH: ŠTEFANCOVÁ JANA, ING. MAJ: VAVRINEC MAREK
V1 CAC
KV
TRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS
CH. AREK SIKA OD ČERNÝCH LESŮ, SPKP 300, 11.07.2006
O: INTCH ALDO V. KOHLERESCHLUCHT, M: SIKA DU SHUUNKA TAKAN
CH: PAPAJČÍKOVÁ KATARÍNA, MAJ: BALOG JÁN
-
CH. JACOB PALI LOOKOUT, ÖHZB GSS-599, 22.04.2009
O: CH. CALIFFO VON BLASENNEUHAUS, M: BARBARA PALI LOOKOUT
CH: KONCELIK LUDEK MAJ: WEBER SILVIA
-
SUKY / FEMALES
78
79
80
81
TRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS
CARINA FROM CANIS STAR, CMKU/VSP/1475/11, 06.06.2011
O: ERNIE FROM SWISS STAR, M: PHALARIS FROM SWISS STAR
CH: KOUŘILOVÁ MARKÉTA, MAJ: BARBERA MONIKA
D
ROSE FLOWER FROM BALIHARA RANCH, SPKP 544, 01.03.2011
O: CRUSADER FROM BALIHARA RANCH, M: CHST WALLY WALLFLOWER V1 CAJC
CH: ŠTEFANCOVÁ JANA MAJ: HALMO JURAJ ING.
KVM,BOB
TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS
ATHABASCA SWISS TRICOLOR, SPKP 531, 14.08.2010
O: CH. CLARK Z GRANDORFA, M: HOLLY PALI LOOKOUT
CH: VACULÍNOVÁ HANA, MAJ: LIPTÁK KAMIL ING.
D
BABY STAR KINGS RANGE, SPKP 585, 11.07.2010
O: CH. FARAO FROM SWISS STAR, M: JOLI COEUR FROM BALIHARA
-
Ročenka SKŠSP 2012
RANCH
CH: BRÁZDILOVÁ LUDMILA MAJ: BELOVIČOVÁ ANETTA MVDR.
82
83
84
85
JRCH. EMANUELA LUCKY SWISS, SPKP 532, 23.07.2010
O: CH. KARON , M: DORA KARANTANSKA
CH: KRAJČOVIČOVÁ MILENA MAJ: PAVLOVIČ + ŠTEFANCOVÁ PATRIK +
JANA
VD1
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS
BABSY RAČA RANCH , SPKP 508, 19.08.2010
O: HIJACKER FROM BALIHARA RANCH , M: NASTJA FROM BALIHARA
RANCH
CH: ZAVARSKÝ JOZEF, ING., MAJ: PRADIDOVÁ ALENA
VD1
TRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS
CH. ABBY FANNY, CMKU/VSP 1044/09, 09.12.2009
O: CH. BERNE VON WUMELSDORF, M: CH. PHYLLIS DARLEY FROM SWISS
STAR
V1 CAC
CH: HEŘMANOVÁ MIROSLAVA, MAJ: HEŘMANOVÁ MIROSLAVA
KV
CH. PHYLLIS DARLEY FROM SWISS STAR, CMKU/VSP 624/07/09,
08.08.2007
O: KARHUNKIEROS DARKO, M: FAITH FROM SWISS STAR
CH: LIPENSKÁ IVANA MAJ: HEŘMANOVÁ MIROSLAVA
V2 Res.
CAC
Ročenka SKŠSP 2012
Súťaž Najkrajší pár psov
GIACOMO VON DER VAGABUNDENHÜTT´N,
1.
Beck Edmund
PANJA VOM KOHLENBERG
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES
HARRY Z MOKROVOUS,
2.
Pečenka Pavel
HONEY SUCKLE ROSE CODELI GIRLS
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES
ARGUS CADECAUS,
3.
Jergušová Adriána
GRCH. AURA Z KNÍNICKÉ STRÁNĚ
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES
DOMINGO ELDEGI,
4.
Hyklová Eva
ANIRYS ELDEGI
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES
CH. DALE GUDBRAND´S NORWAY DREAM
5.
Pavlovič + Štefancová Patrik + Jana MACH, GRACIA VAN DE KLAVERHOEVE
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES
Súťaž Dieťa a pes
1.
Horsáková Tereza
2.
Kopecka Terezka
3.
Landl Matej
4.
Pekníková Timea
CH. BELINDA MORAVIAN HURRICANE
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES
CH. BERT CODELI GIRLS
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES
GRCH. AURA Z KNÍNICKÉ STRÁNĚ
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES
CAIRO SPOD HRÁDZE
VEĽKÝ ŠVAJČIARSKY SALAŠNÍCKY PES
Súťaž Mladý vystavovateľ
1.
Mišanková Zuzana
BALLYHARA´S SIENNA
ENTLEBUCHSKÝ SALAŠNÍCKY PES
Súťaž Chovateľská skupina
1.
Hyklová Eva
2.
Pavlovič + Štefancová Patrik + Jana
3.
Kocánová Oľga
4.
Pavlisová Kateřina
ELDEGI
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES
BALLYHARA´S
ENTLEBUCHSKÝ SALAŠNÍCKY PES
GOLD HEART
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES
BERMONDO BOHEMIA
BERNSKÝ SALAŠNÍCKY PES
Ročenka SKŠSP 2012
Blahoželáme!
CH Bert Codeli Girls
V1CAC, KV, BOB, BIS
Ročenka SKŠSP 2012
Výcvikový tábor SKŠSP 2012 – Slaná voda
Ako každý rok, aj tento sa zišli skalní ale aj noví účastníci tábora SKŠSP
na dohodnutom mieste – tentokrát v lone čarokrásnej prírody v dedinke Oravská Polhora
na Orave. Tu sme všetci spoločne strávili príjemný týždeň venovaný výcviku,
ale aj aktívnemu oddychu zúčastnených.
Zišli sme sa, aby sme sa zdokonalili vo výchove psa a naučili niečo nové, čo ešte nepoznáme..
Ako každý rok aj teraz sa zišla partia správne zanietených ľudí, priateľov salašníkov, ktorí vydržali!
Vydržali sme cvičiť pod vedením neúnavných výcvikárok, vydržali sme trénovať poslušnosť, obrany,
stopy či handling, vydržali sme každý večer sedieť pri ohníku a utužovať priateľstvá či vyšliapnuť na
Babiu horu alebo Oravský hrad. A keď sme už boli načisto fyzicky unavení, vyťažili sme veterinárny pár
– manželov Kálmanovcov otázkami z veterinárneho súdka.. obaja pre nás pripravili vyčerpávajúcu
a poučnú prednášku.
Ročenka SKŠSP 2012
Áno, všetci vydržali a bolí skvelí !
A preto ako jedna z organizátoriek ďakujem.
Ďakujem všetkým čo lenivosť nechali doma pri „peci“ a prišli.
V mene všetkých ďakujem za cenné rady a pomoc pri výcviku našim už stálym výcvikárkam
Eve Hyklovej a Adriane Jergušovej. Nesmiem zabudnúť poďakovať Terézii Gargušovej, ktorá
zúčastnených milou a priateľskou formou učí ako psa čo najlepšie vystaviť, teda ako zvládnuť handling
na jednotku a tiež ako pripraviť psíka na bonitáciu. Najšikovnejší si domov odniesli poháre za úspechy
v handlingu, výcviku či agility a tí ostatní? Dúfam, že všetci si odniesli domov tak ako ja dobrý pocit
z ďalšej vydarenej akcie.
Teším sa o rok aj na Vás, ktorí ste ešte neboli.
Ivana Ondrejovičová
Ročenka SKŠSP 2012
PRÍSPEVKY OD ČLENOV
Von Willebrandova choroba
Von Willebrandova choroba je najviac rozšírené dedičné ochorenie krvi psov, podobné hemofílii u ľudí.
Je spôsobená deficitom von Willebrandovho faktoru v krvi (vWF). Ide o proteín viažuci sa na ďalšie
faktory, podieľajúce sa na zrážaní krvi. Pri jeho (väčšom či menšom) nedostatku dochádza k poruchám
kaskády reakcií zrážania, čo môže viesť až ku ťažkým krvácavým stavom Toto ochorenie môžeme
rozdeliť na tri typy:
• Typ I. - jemná forma ,bez spontánneho krvácania(len po podaní určitých liekov)
• Typ II. - predĺžené zrážanie krvi
• Typ III. - najnebezpečnejší typ, pri ktorom hrozí vykrvácanie spontánne, pri traume alebo pri
operácii
Typ I.
Autozomálne recesívna-táto forma postihuje Bernských salašníckych psov.
• Pes čistý/clear/ ( clear/clear alebo takzvaný homozygot čistý) – čo znamená, že pes nie je nosičom
mutácie a tým pádom ani neochorie ani nepredá mutáciu na svoje potomstvo.
• Pes nosič /carrier/ (genotyp clear/ vW, takzvaný heterozygot)- čo znamená že pes má jeden gén
mutovaný a jeden „čistý“ . Pes síce nebude postihnutý von Willebrandovou chorobou ,ale mutáciu môže
preniesť na svojich potomkov a preto by mal byť párený len čistým psom.
• Pes postihnutý/affected /(genotyp vW/vW, takzvaný homozygot postihnutý) -čo znamená ,že pes ma
oba gény s mutáciou. Títo psy sú nielen chorí, ale budú vždy predávať mutovaný gén na potomstvo a
preto je na zvážení majiteľa chovného jedinca či takéto zviera využije v chove.
Progresívna retinálna atrofia
je dedičné ochorenie, ktoré sa objavuje u mnohých plemien psov a v mnohých formách.
Prcd-PRA ( progressive rod-cone degeneration) je forma PRA ochorenia ktorá postihuje zo švajčiarskych
salašníckych psov najmä Entlebušských salašníckych psov. Táto genetická vada zapríčiňuje
degeneráciu(zničenie) buniek sietnice v oku. Najskôr sú postihnuté tyčinky(čierno-biele videnie), čo
vedie k šeroslepote. Neskôr sú postihnuté aj čapíky(farebné videnie), čo vedie k úplnej slepote psa.
Ochorenie sa začína prejavovať v období dospievania alebo v skorej mladosti, ale samozrejme v rámci
jednotlivých plemien môžu byť určité odchýlky.
Genetické testy dnes pomáhajú pri diagnostike prcd-PRA a sú aj pomocou pre chovateľov, aby mohli
eliminovať psov z postihnutým génom.
Prcd-PRA sa dedí ako autozomálny recesívny znak. Sú tri možnosti genotypu u psov :
Pes čistý/clear/ (genotyp N/N alebo takzvaný homozygot čistý) – čo znamená, že pes nie je nosičom
mutácie a tým pádom ani neochorie ani nepredá mutáciu na svoje potomstvo.
Pes nosič /carrier/ (genotyp N/ PRA, takzvaný heterozygot)- čo znamená že pes má jeden gén mutovaný a
jeden „čistý“. Pes síce nebude postihnutý prcd-PRA ,ale mutáciu može preniesť na svojich potomkov a
preto môže byť párený len čistým psom.
Pes postihnutý/affected/ (genotyp PRA/PRA, takzvaný homozygot postihnutý) -čo znamená ,že pes ma
oba gény s mutáciou. Tieto psy sú nielen choré, ale budú vždy predávať mutovaný gén na potomstvo
preto je na zvážení majiteľa chovného jedinca či takéto zviera využije v chove.
DNA TEST NEDOKÁŽE ÚPLNE NAHRADIŤ KAŽDOROČNÉ VYŠETRENIE OČNÉHO POZADIA,
TESTUJE LEN JEDNU Z MNOHÝCH DEDIČNÝCH FORIEM PRA.
Ročenka SKŠSP 2012
Degeneratívna myelopatia
DNA test na Degeneratívnu myelopatiu DM (canine degenerative myelopathy)
Degeneratívna myelopatia psov je neurodegeneratívne ochorenie s neskorým nástupom. Primárnym
obrazom je paralýza zadných nôh s progresívnym zhoršovaním. Rozvíja sa nekoordinovaný pohyb zadnej
časti tela, narušená je citlivosť a reflexy. S postupom ochorenia sú postihnuté aj hrudné končatiny a
ochorenie sa manifestuje ako paréza a paralýza. Jedinec nakoniec môže strácať kontrolu nad funkciou
mechúra a čriev. V prípade tohto ochorenia jedinec netrpí bolesťami, nakoľko dochádza k strate funkcie
chrbtice v dôsledku deštrukcie myelínu a následnej degenerácii axónov spôsobujúcej progresívnu ataxiu a
parézu.
Vek nástupu príznakov sa môže líšiť od 6 do 15 rokov veku alebo viac. Niektorí postihnutí jedinci však
môžu zomrieť z iných príčin predtým než sa objavia akékoľvek príznaky DM. Faktory, ktoré môžu mať
vplyv na vek nástupu príznakov sú témou aktuálneho výskumu - v túto chvíľu sa nedá predpovedať, ktorý
z geneticky ohrozených psov bude mať skorý nástup klinických príznakov a ktorý bude mať oneskorený
nástup.

Popis DNA testu na degeneratívnu myelopatiu
GWAS (Genome-wide association studies) – celogenómové asociačné štúdie odhalili u jedincov s
degeneratívnou myelopatiou mutáciu v géne SOD1 (gén kódujúci proteín superoxide dismutase 1).
Tento test jasne identifikuje psov, ktorí sú Normal (majú 2 normálne kópie génu), ktorí sú prenášačmi –
Carrier (majú jednu normálnu kópiu génu a jednu kópiu mutovaného génu), a tých u ktorých je oveľa
vyššie riziko vzniku DM (majú 2 mutované kópie génu – označené ako postihnuté--Affected/ohrozené–at
risk
Objavená mutácia v géne SOD1, je spájaná s rozvojom degeneratívnej myelopatie (DM). V tomto géne sa
DNA vyskytuje v dvoch možných formách (alebo alelách). Alela "G" je prevládajúca u psov a vedie k
rozvoju DM len zriedka alebo nikdy (G ako Good – dobrá). Alela "A" je častejšie sa vyskytujúca u psov
s klinickými príznakmi DM (A ako Affected – postihnutý).

Zhrnutie:
Alela A je asociovaná s ochorením DM (associated with DM)
Alela G nie je asociovaná s ochorením DM (not associated with DM)
Keďže jedinec zdedí jednu alelu od matky a jednu od otca sú možné tri rôzne genotypy:
A/A – affected (at risk) - rizikový
A/G – carrier - prenášač
G/G – normal
U psov s genotypom A/G alebo G/G sa len veľmi nepravdepodobne rozvinie DM.
U psov s genotypom A/A je pravdepodobné, že sa rozvinú klinické príznaky DM v rôznom veku. V
súčasnosti je predmetom štúdia prečo sa u niektorých psov rozvinie ochorenie vo veku 7-8 rokov zatiaľ
čo u iných vo veku 14-15 rokov a viac prípadne zomrú z iných príčin pred rozpoznaním klinických
príznakov DM. (zdroj www.slovgen.sk)
Ročenka SKŠSP 2012
Možné kombinácie génov pri párení :
Matka
Otec
A/A
(Riziková)
A/G
(nosička)
G/G
(čistá)
A/A
(rizikový)
100% A/A
Rizikové
potomstvo
50% A/G
50% A/A
100% A/G
Nošiči
A/G
(nosič)
50% A/A
50% A/G
25%A/A
50%A/G
25% G/G
50% A/G
50%G/G
G/G
(čistý)
100% A/G
Nosiči
50% A/G
50%G/G
100% G/G
Čisté potomstvo
Keďže toto ochorenie je jednoducho sledovateľné, pri správnom výbere jedincov je možné v relatívne
krátkom čase zamedziť výskytu zvierat s alelami A/A tzn. postihnutých jedincov.
Nesmieme však zabúdať na fakt , že DM je nie je najdôležitejšie kritérium pri výbere chovným jedincov
a z hľadiska chovu. Stále musíme v chove klásť dôraz na selekciu zvierat s dlhovekým rodokmeňom
a zdravými kĺbmi. Ochorenia kĺbov a rakovina zostáva bohužiaľ aj naďalej pri našich plemenách
najväčším strašiakom .Z tohto dôvodu klub nebude požadovať teraz ani v blízkej budúcnosti testovanie
DM ako povinné, len ako doporučené.
Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov chce naďalej nabádať chovateľov k testovaniu svojich
zvierat formou finančných príspevkov pre členov klubu a vystavovateľov na klubových výstavách.
Spracovala :MVDr. Slávka Kálmánová
Mgr. Ivana Ondrejovičová
Dedičné chorobyRočenka
obličiek
Bernských salašníckych psov
SKŠSP 2012
MVDr. Slávka Kálmánová
-Úvod● ● ●
Obličky sú súčasťou vylučovacieho systému psov. V
obličkách sa tvorí a filtruje moč. Sú zložené z kôry
a drene, funkčnou jednotkou obličiek sú nefróny.
● ● ●
Choroby obličiek často vedú k ich
zlyhaniu. Zlyhanie obličiek môže byť
akútne alebo chronické.
Možné príčiny zlyhania obličiek sú:
 Infekcie a zápaly
 Toxikózy
 Nádory
 Obštukcie(poškodenia)
vývodných ciest
 Vrodené a dedičné vady
● ● ●
Z chovateľského hľadiska pre nás
najzaujímavejšie sú práve vrodené
a dedičné choroby.
Vrodená vada
Poškodenie, ktoré je už prítomné pri
narodení zvieraťa, alebo sa vyvinulo
v dôsledku defektu, ktorý bol prítomný už
pri narodení.
Dedičná vada
Vrodená vada, u ktorej sa predpokladá
genetický základ tzn. viac jedincov
jedného plemena, z relatívne podobných
línií trpí rovnakým typom vrodenej vady.
Ročenka SKŠSP 2012
-Vrodené choroby obličiek BSP
●
●
●
Familiárna nefropathia (FN)
s predpokladom dedičnosti●
●
●
Renálna dysplasia (RD)
-nazývaná aj ako juvenilná nefropathia
alebo starým názvom PNP.
-charakteristické pre toto ochorenie je abnormálny
vývoj (dysplázia) obličkového tkaniva vyúsťujúci
do chronického zlyhania obličiek.
-priemerný vek postihnutých jedincov je 1,5 roka.
- spôsob dedičnosti ani u tohto ochorenia nie je
zatiaľ známy, predpokladá sa autosomálne recesívna
dedičnosť.
-takisto pre BSP stále neexistuje genetický test na
odhalenie nosičov tohto ochorenia.
-jedinou možnou diagnostickou metódou stále
zostáva biopsia obličiek postihnutých jedincov.
-prevalencia ochorenia na Slovensku nie je známa ,
prístupné štatistiky Švédskeho klubu hovoria
o priemernej 0,21% prevalencii na rok vo Švédsku.
-nazývaná aj membranoproliferatívna
glomerulitída (MPGN).
-pravdepodobne sa jedná o imunitne
sprostredkovanú chorobu obličiek, pri
ktorej sa následkom „zblbnutého“
imunitného systému vytvárajú v krvi
škodlivé látky(imunokomplexy), ktoré vedú
k funkčnému poškodeniu nefrónov
a následne k chronickému zlyhaniu obličiek.
-priemerný vek postihnutých zvierat je 3,5
roka.
- spôsob dedičnosti u tohto ochorenia nie
je zatiaľ známy, predpokladá sa autosomálne
recesívna dedičnosť.
-u anglických kokeršpanielov
a špringeršpanielov sú už objavené 3 gény
zodpovedné za toto ochorenie a tým pádom
existuje aj genetický test.
-bohužiaľ pre BSP stále neexistuje
genetický test na odhalenie nosičov tohto
ochorenia.
-jedinou možnou diagnostickou metódou
stále zostáva biopsia obličiek postihnutých
jedincov.
-prevalencia ochorenia na Slovensku nie je
známa, prístupné štatistiky Švédskeho klubu
hovoria o priemernej 0,20% prevalencii na
rok vo Švédsku.
-ZhrnutiePoužité zdroje: http://www.gompalhasaapso.com/GompaLhasaApsoPreservationProgram/Resources/Articles/Congenital%20Renal%20Diseases.htmwww.sshk.a.se/RDFNIt-09.ppt
Ročenka SKŠSP 2012
●
●
●
Obe spomenuté ochorenia vedú k chronickému zlyhaniu obličiek.
Príznaky chronického zlyhania obličiek sú: nadmerné pitie, nadmerné
močenie, vracanie, nechutenstvo, strata hmotnosti, v krvi sa zisťujú
zvýšene hodnoty močoviny, kreatinínu, v moči sú prítomné bielkoviny a je
znížená špecifická hmotnosť moču.
●
●
●
U oboch ochorení sa predpokladá autosomálne recesívna forma
dedičnosti.
Výskum stále prebieha u oboch ochorení.
●
●
●
Pre BSP nie sú ešte známe presné mutácie génov,
ktoré sú zodpovedné za dedičné choroby obličiek.
Momentálne pre BSP nie je dostupný žiadny genetický test na
diagnostiku týchto ochorení.
●
●
●
Prístupné testy na detekciu genetických chorôb obličiek v laboratóriách
(napr. Laboklin: www.laboklin.sk/, Optigen: www.optigen.com) sú určené
len pre Familiárnu nefropathiu anglických kokeršpanielov a Polycystickú
chorobu obličiek bulteriérov.
Oba testy sú plemenne špecifické a nie sú využiteľné pre BSP .
●
●
●
Jediná možná správna cesta pre zníženie prevalencie oboch ochorení a
získaní čo najviac informácií, je spoločná práca chovateľských klubov,
chovateľov a veterinárnych lekárov vedúca k správnej
diagnostike(histologickej) postihnutých jedincov. Dôležitú úlohu zohráva
aj zhromažďovanie informácií, sledovaní rodokmeňov, rodín, línií a
koeficientov príbuznosti.
Ročenka SKŠSP 2012
Výbor klubu
Prezident
Sandtnerová Nikoleta, Mgr. [email protected]
Krížna 146/28
0905 267 828
931 01 Šamorín
Tajomník
Ester Zdútová
Majcichov 473
919 22
[email protected]
0905 967 624
Ekonóm
Jergušová Adriána
Zahradnícka 67
821 08 Bratislava
[email protected]
0903 121 514
Členovia
Ondrejovičová Ivana, Mgr.
Školská 48
972 51 Handlová
[email protected]
0907 780 212
Nosko Vladimír, Ing.
Sielnica 325
962 31 Sliač
[email protected]
0905 252 044
Poradcovia chovu
Hlavný poradca Gargušová Terézia, Ing.
Súlovská 107
Chovu
049 22 Gemerská Poloma
Poradca
Kálmánová Slávka, MVDr.
Valtašúrska 25
915 25 Šúrovce
[email protected]
0905 834 442
[email protected]
0910 974 033
Disciplinárna komisia
Členovia
Štarke Pavel
Hrdinov SNP 32/A
036 01 Martin
[email protected]
043/422 18 97 0907 356 295
Štefancová Jana, Ing.
Rázcestie 2/ 135
900 89 Častá Píla
[email protected]
0918 850 615
Vavro Peter, Ing.
č.d. 325
972 25 Diviaky nad Nitricou
[email protected]
Revízna komisia
Členovia
Haulíková Iveta
Višňová 15
900 45 Malinovo
[email protected]
0905 168 651
Žigová Anna
Súdna 10
947 01 Hurbanovo
[email protected]
Ročenka SKŠSP 2012
Klubový bankový účet
Názov účtu
Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov
Číslo účtu
2921861031/1100 - Tatra banka
UPOZORNENIA!
Vyhodnocovanie RTG
Upozorňujeme Vás na zmenu účtu Dr. Ledeckého, na ktorý je potrebné uhrádzať poplatok za RTG
Číslo účtu: 0109154804/0900. Účet je vedený v Slovenskej Sporiteľni.
Za vyhodnotenie snímkov DBK+DLK je poplatok 20,- €.
Za vyhodnotenie snímkov DBK+DLK+OCD je poplatok 30,- €.
K snímkom je potrebné priložiť kópiu dokladu o úhrade poplatku za vyhodnotenie a pri platbe
treba uviesť priezvisko a meno, aby sa dali platby spárovať a vyhodnocovateľ mohol vystaviť
potvrdenie o zaplatení.
Aktualizácia údajov
Ak chcete vykonať zmeny svojich údajov na klubovom webe, resp. poslať prihlášku na výcvikový
tábor inzerát a podobne kontaktujte email správcu webu [email protected] .
Na ten istý email môžete posielať fotky ak chcete využiť možnosť prezentovať svojich psov vo
veteránskom veku na klubových stránkach v samostatnej sekcii Naši veteráni. V prípade, že chcete
zaradiť svojho psa do tejto čestnej sekcie, pošlite údaje o psovi a aktuálnu fotografiu psa v rozmere
(4:3).
Ak máte záujem zverejniť reklamu vo výstavnom katalógu a máte uhradené členské poplatky,
môžete do uzávierky pripravovanej výstavy kontaktovať správcu webu: [email protected]!
Táto služba je poskytovaná všetkým členom zdarma.
Tlačivá
V sekcii Tlačivá nájdete "hlásenie o úmrtí" , ktoré zasielajte hlavnej poradkyni chovu T.
Gargušovej. V prípade, že nemáte stanovenú diagnózu a dôvod úhynu psa veterinárom, stačí
vyplniť časť tlačiva týkajúcu sa dátumu úmrtia a údaje o psovi a majiteľovi.
V sekcii KLUB – členovia klubu sme pridelili identifikačné číslo za meno. Pri realizovaní platby
členského ho použite ako variabilný symbol, pre lepšiu identifikáciu Vašej platby.
Ďakujeme sponzorom a všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám pomohli počas organizovania
výstav. Pomoc Vás členov ale aj nečlenov vítame, uvítame pomoc akúkoľvek a počas celého roka.
Záujemcovia môžu pomôcť pomáhaním v kruhoch na výstavách, ako personál kruhu ale pomôžu
nám aj praktické pomôcky ako kancelársky papier, perá, toner do tlačiarne, CD atď... Taktiež sme
vďační za každý ponúknutý sponzoring.
Ak máte záujem podať pomocnú ruku – kontaktujte nás.
výbor SKŠSP
Download

Ročenka SKŠSP 2012 - Slovenský Klub Švajčiarskych Salašníckych