CENNÍK
M OTO RY A OV L Á DA N I A –
CE N N Í K
ROLETY | BRÁNY | ŽALÚZIE | SIETE PROTI HMYZU | TEXTILNÉ TIENIDLÁ
MOTORY A OVLÁDANIA
Trubkové motory
ILMO 40 WT roletové motory
Motor s automatickým nastavením konc. pol�h, s protinámrazovou kontrolou a nájazdom na prekážku - len s použitím Lock to Play
Názov a popis
Číslo výrobku
Ilmo 40 4/14 WT s úchytom, adaptérom, unášačom
1 021 245
4 Nm, 14 otáčok/min., 75 W, 50 Hz, 230 V, 2,5 m biely sieťový kábel
Ilmo 40 9/14 WT s úchytom, adaptérom, unášačom
1 023 191
9 Nm, 14 otáčok/min., 100 W, 50 Hz, 230 V, 2,5 m biely sieťový kábel
Ilmo 40 13/8 WT s úchytom, adaptérom, unášačom
1 024 123
13 Nm, 8 otáčok/min., 95 W, 50 Hz, 230 V, 2,5 m biely sieťový kábel
Cena netto, €/ks
96
102
113
L1
L2
ILMO 40 WT
L1
L2
4/14
9/14
13/8
457
433
497
473
497
473
ILMO 50 WT roletové motory
Motor s automatickým nastavením konc. pol�h, s protinámrazovou kontrolou a nájazdom na prekážku - len s použitím Lock to Play
Názov a popis
Číslo výrobku
Ilmo 50 WT 6/17 s úchytom (9410715), adaptérom, unášačom
1 130 125
6 Nm, 17 otáčok/min., 90 W, 50 Hz, 230 V, 3 m biely sieťový kábel
Ilmo 50 WT 10/17 s úchytom (9410715), adaptérom, unášačom
1 131 110
10 Nm, 17 otáčok/min., 120 W, 50 Hz, 230 V, 3 m biely sieťový kábel
Ilmo 50 WT 15/17 s úchytom (9410715), adaptérom, unášačom
1 132 095
15 Nm, 17 otáčok/min., 140 W, 50 Hz, 230 V, 3 m biely sieťový kábel
Ilmo 50 WT 20/17 s úchytom (9410715), adaptérom, unášačom
1 132 101
20 Nm, 17 otáčok/min., 160 W, 50 Hz, 230 V, 3 m biely sieťový kábel
Ilmo 50 WT 30/17 s úchytom (9410715), adaptérom, unášačom
1 133 001
30 Nm, 17 otáčok/min., 240 W, 50 Hz, 230 V, 3 m biely sieťový kábel
Ilmo 50 WT 35/17 s úchytom (9410715), adaptérom, unášačom
1 133 004
35 Nm, 17 otáčok/min., 240 W, 50 Hz, 230 V, 3 m biely sieťový kábel
Ilmo 50 S (rövid) WT 6/17 s úchytom (9410715), adaptérom, unášačom
1 130 127
6 Nm, 17 otáčok/min., 90 W, 50 Hz, 230 V, 3 m biely sieťový kábel
Cena netto, €/ks
92
102
110
128
141
152
131
L1
L2
ILMO 50 WT
L1
L2
6/17
10/17
15/17
20/17
30/17
35/17
S 6/17
505
490
505
490
525
510
655
640
675
660
675
660
375
-
OXIMO WT roletové motory
Motor s automatickým nastavením konc. pol�h, s protinámrazovou kontrolou a nájazdom na prekážku - len s použitím Lock to Play
Názov a popis
Číslo výrobku
OXIMO WT 6/17 s úchytom (9410715), adaptérom, unášačom
1 032 578
6 Nm, 17 otáčok/min., 90 W, 50 Hz, 230 V, 3 m biely sieťový kábel
OXIMO WT 10/17 s úchytom (9410715), adaptérom, unášačom
1 037 582
10 Nm, 17 otáčok/min., 120 W, 50 Hz, 230 V, 3 m biely sieťový kábel
OXIMO WT 15/17 s úchytom (9410715), adaptérom, unášačom
1 039 493
15 Nm, 17 otáčok/min., 140 W, 50 Hz, 230 V, 3 m biely sieťový kábel
OXIMO WT 20/17 s úchytom (9410715), adaptérom, unášačom
1 041 529
20 Nm, 17 otáčok/min., 160 W, 50 Hz, 230 V, 3 m biely sieťový kábel
OXIMO WT 30/17 s úchytom (9410715), adaptérom, unášačom
1 045 450
30 Nm, 17 otáčok/min., 240 W, 50 Hz, 230 V, 3 m biely sieťový kábel
OXIMO WT 40/17 s úchytom (9410715), adaptérom, unášačom
1 049 542
40 Nm, 17 otáčok/min., 270 W, 50 Hz, 230 V, 3 m biely sieťový kábel
L1
L2
OXIMO WT
L1
L2
6/17
10/17
15/17
20/17
30/17
40/17
605
590
655
640
655
640
655
640
675
660
745
730
www.reflexrol.sk | [email protected] | [email protected]
2
Cena netto, €/ks
105
116
123
131
145
165
MOTORY A OVLÁDANIA
Trubkové motory
OXIMO RTS roletové motory
Motor so zabudovaným rádiovým prijímačom, s automatickým nastavením konc. pol�h,
s proti námrazovou kontrolou a nájazdom na prekážku - len s použitím Lock to Play
Názov a popis
OXIMO RTS 6/17 s úchytom (9410715), adaptérom, unášačom
6 Nm, 17 otáčok/min., 90 W, 50 Hz, 230 V, 3 m biely sieťový kábel
OXIMO RTS 10/17 s úchytom (9410715), adaptérom, unášačom
10 Nm, 17 otáčok/min., 120 W, 50 Hz, 230 V, 3 m biely sieťový kábel
OXIMO RTS 15/17 s úchytom (9410715), adaptérom, unášačom
15 Nm, 17 otáčok/min., 140 W, 50 Hz, 230 V, 3 m biely sieťový kábel
OXIMO RTS 20/17 s úchytom (9410715), adaptérom, unášačom
20 Nm, 17 otáčok/min., 160 W, 50 Hz, 230 V, 3 m biely sieťový kábel
OXIMO RTS 30/17 s úchytom (9410715), adaptérom, unášačom
30 Nm, 17 otáčok/min., 240 W, 50 Hz, 230 V, 3 m biely sieťový kábel
OXIMO RTS 40/17 s úchytom (9410715), adaptérom, unášačom
40 Nm, 17 otáčok/min., 270 W, 50 Hz, 230 V, 3 m biely sieťový kábel
Oximo S 50 Auto 6/17 s úchytom (9410715), adaptérom, unášačom
6 Nm, 17 otáčok/min., 90 W, 50 Hz, 230 V, 3 m biely sieťový kábel
Číslo výrobku
Cena netto, €/ks
1 032 392
131
1 037 389
134
1 039 299
145
1 041 374
155
1 045 314
167
1 049 430
184
1 130 128
147
L1
L2
OXIMO RTS
L1
L2
6/17
10/17
15/17
20/17
30/17
40/17
S 6/17
605
590
655
640
655
640
655
640
675
660
745
730
375
367
OXIMO io roletové motory
Motor so zabudovaným rádiovým prijímačom, s obojsmernou komunikáciou, s automatickým nastavením konc. pol�h,
s proti námrazovou kontrolou a nájazdom na prekážku - len s použitím Lock to Play
Názov a popis
OXIMO io 6/17 s úchytom (9410715), adaptérom, unášačom
6 Nm, 17 otáčok/min., 90 W, 50 Hz, 230 V, 3 m biely sieťový kábel
OXIMO io 10/17 s úchytom (9410715), adaptérom, unášačom
10 Nm, 17 otáčok/min., 120 W, 50 Hz, 230 V, 3 m biely sieťový kábel
OXIMO io 15/17 s úchytom (9410715), adaptérom, unášačom
15 Nm, 17 otáčok/min., 140 W, 50 Hz, 230 V, 3 m biely sieťový kábel
OXIMO io 20/17 s úchytom (9410715), adaptérom, unášačom
20 Nm, 17 otáčok/min., 160 W, 50 Hz, 230 V, 3 m biely sieťový kábel
OXIMO io 30/17 s úchytom (9410715), adaptérom, unášačom
30 Nm, 17 otáčok/min., 240 W, 50 Hz, 230 V, 3 m biely sieťový kábel
OXIMO io 40/17 s úchytom (9410715), adaptérom, unášačom
40 Nm, 17 otáčok/min., 270 W, 50 Hz, 230 V, 3 m biely sieťový kábel
OXIMO io 50/12 s úchytom (9410715), adaptérom, unášačom
50 Nm, 12 otáčok/min., 270 W, 50 Hz, 230 V, 3 m biely sieťový kábel
OXIMO S AUTO io 6/17 s úchytom (9410715), adaptérom, unášačom
6 Nm, 17 otáčok/min., 90 W, 50 Hz, 230 V, 3 m biely sieťový kábel
Číslo výrobku
Cena netto, €/ks
1 032 731
145
1 037 713
150
1 039 612
162
1 041 648
174
1 045 536
186
1 049 620
206
1 049 719
210
1 130 334
164
L1
L2
OXIMO io
L1
L2
6/17
10/17
15/17
20/17
30/17
40/17
50/17
S 6/17
605
590
655
640
655
640
655
640
675
660
745
730
745
730
375
367
ROLETY | BRÁNY | ŽALÚZIE | SIETE PROTI HMYZU | TEXTILNÉ TIENIDLÁ
3
Príslušenstvo
k trubkovým motorom
MOTORY A OVLÁDANIA
LOCK TO PLAY pevný záves - je potrebný k automatickému rozpoznaniu automatickej spodnej koncovej polohy
Názov a popis
Číslo výrobku
Cena netto, €/ks
1 780 932
2,5
1 780 935
3,5
1 781 282
2,5
1 781 377
3,5
Číslo výrobku
Cena netto, €/ks
Univerzálny držiak motora
použiteľný do max. 50 Nm
9 410 715
4
CSI držiak 100 x 100 mm – galvanizovaný
použiteľný do max. 120 Nm
9 706 034
6
Číslo výrobku
Cena netto, €/ks
9 015 971
54
SW 40 1-čl. KIT závesov
k hriadeli SW40
2 ks plastových krúžkových úchytov
1 článkový pevný záves
SW 40 2-čl. KIT závesov
k hriadeli SW40
2 ks plastových krúžkových úchytov
2 článkový pevný záves
SW 60 1-čl. KIT závesov
k hriadeli SW60
2 ks plastových krúžkových úchytov
1 článkový pevný záves
SW 60 2-čl. KIT závesov
k hriadeli SW60
2 ks plastových krúžkových úchytov
2 článkový pevný záves
Držiak motora
Názov a popis
Skúšobný kábel
Názov a popis
Skúšobný kábel s koncovkou STAK3 – k motorom RTS,WT,LT a LS
Ochrana: IP40
www.reflexrol.sk | [email protected] | [email protected]
4
Klasické
ovládania
MOTORY A OVLÁDANIA
Inteo Uno – priame riadenie jedného motoru
Názov a popis
Číslo výrobku
Cena netto, €/ks
Inis UNO – Vypínač
1 800 017
8
Inis DUO – Dvojitý vypínač
1 800 024
11
Inis KEO – Úzky vypínač
1 800 031
9
Číslo výrobku
Cena netto, €/ks
Relé TR 2 bez krytu
1 822 200
32
Relé TR 2 s krytom odolným voči vode
1 822 198
35
1 800 010
10
1 800 030
10
1 800 025
13
1 805 021
88
Číslo výrobku
Cena netto, €/ks
1 810 138
22
1 810 209
80
1 805 024
94
Skupinové riadenie s relé TR 2
Názov a popis
Určené k centrálnemu alebo samostatnému riadeniu motorov
Inis UNO T – Vypínač bez aretácie
použiteľný pri ovládaní cez relé TR 2
Inis KEO T – Úzky vypínač bez aretácie
použiteľný pri ovládaní cez relé TR 2
Inis DUO T – Dvojitý vypínač bez aretácie
použiteľný pri ovládaní cez relé TR 2
Chronis UNO Smart – Programovacie hodiny
Interiérové programovacie hodiny pod omietku s 5 programami (týždenný,
cosmic, simulácia prítomnosti) 230 V, 50 Hz. Samostatne sa dá použiť na
jeden motor, v prípade použita k viacerím motorom treba použiť relé.
Inteo IB – Káblová technológia
Názov a popis
Centralis IB
Nepotrebuje napájacie napetie, pripojuje sa len k riadiacej zbernici Somfy IB.
Podľa sp�sobu a miesta zapojenia v riadiacom systéme m�že slúžiť ako
miestny, skupinový alebo centrálny ovládač.
Centralis UNO IB
Riadiaca jednotka je určená k priamemu ovládaniu jedného pohonu 230 V
buď manuálnými povelmi prostredníctvom ovládacích tlačítiek na
čelnom panely alebo centrálnými povelmy z riadiacej zbernice.
Chronis IB – programovacie hodiny
Interiérové programovacie hodiny pod omietku s 5 programami (týždenný,
cosmic, simulácia prítomnosti) 230 V, 50 Hz. Samostatne sa nedá napojiť
na jeden motor, ovládací povel je cez slaboprúdové ovládacie vedenie.
ROLETY | BRÁNY | ŽALÚZIE | SIETE PROTI HMYZU | TEXTILNÉ TIENIDLÁ
5
MOTORY A OVLÁDANIA
RTS ovládania
Rádiové prijímacie jednotky
Názov a popis
Číslo výrobku
Cena netto, €/ks
1 810 217
74
1 810 096
77
1 810 315
66
1 810 750
64
Číslo výrobku
Cena netto, €/ks
1 811 045
31
Pure shine – lesklá biela
1 810 881
31
Black shine – lesklá čierna
1 810 882
31
Silver shine – lesklá strieborná
1 810 883
36
Double pure – biely, dvojitý rámček
9 015 238
4
Pure – biely, samostatný rámček
9 015 268
4
Silver – strieborný, samostatný rámček
9 015 294
6
Black – čierny, samostatný rámček
9 015 293
6
Silvermat – matt strieborný, samostatný rámček
9 015 565
6
Light Bamboo – bambus, samostatný rámček
9 015 027
17
Amber Bamboo – žltý bambus, samostatný rámček
9 015 026
17
Solid Walnut – orech, samostatný rámček
9 015 237
17
Solid Cherry – čerešňa, samostatný rámček
9 015 236
17
Centralis UNO RTS
Interiérový vypínač pod omietku 230 V, so zabudovaným rádiovým
prijímačom, prijímanie povelov dvoma sp�sobmi, určený pre jeden pohon
Centralis Indoor RTS
Interiérový prijímač diaľkového ovládania pod omietku
Platen RTS – dodatočné RTS ovládanie rolety
Zabudovateľný prijímač RTS do roletového boxu
Dry Contact Receiver
Prijímač diaľkového ovládania k riadeniu (IB Bus)
Interiérový prijímač diaľkového ovládania pod omietku, signál RTS premení na
bezpotenciálny signál pre IB Bus. Maximálne programovanie pre 12 kanálov.
Nástenné vysielače SMOOVE
Názov a popis
Smoove Origin RTS
Nástenný vysielač, 1-kanál, biely rámček, 433,42 MHz,
Hore-my-dole tlačítka
Smoove 1 RTS – Séria Mini do rámčeka
Séria rámčekov Mini – voliteľné
www.reflexrol.sk | [email protected] | [email protected]
6
MOTORY A OVLÁDANIA
RTS ovládania
Rádiové vysielacie jednotky
Názov a popis
Číslo výrobku
Cena netto, €/ks
1 810 334
94
1 805 166
80
1 810 803
309
Číslo výrobku
Cena netto, €/ks
Telis 1 PURE RTS – 1-kanál
1 810 936
32
Telis 4 PURE RTS – 5-kanál
1 810 937
51
Telis Soliris PURE RTS – 1-kanál, k Soliris ovládaniu
1 810 634
55
Telis 4 Soliris RTS PURE – 5-kanál, k Soliris ovládaniu
1 810 957
75
Telis 1 RTS SILVER – 1-kanál
1 810 941
44
Telis 4 RTS SILVER – 5-kanál
1 810 940
61
Telis Soliris RTS SILVER – 1-kanál,k Soliris ovládaniu
1 810 909
69
Telis 4 Soliris RTS SILVER – 5-kanál,k Soliris ovládaniu
1 810 907
83
Telis 1 RTS LOUNGE – 1-kanál
1 810 939
55
Telis 4 RTS LOUNGE – 5-kanál
1 810 938
77
Telis Soliris RTS LOUNGE – 1-kanál,k Soliris ovládaniu
1 810 908
80
Telis 4 Soliris RTS LOUNGE – 5-kanál,k Soliris ovládaniu
1 810 906
94
Telis 1 RTS Patio – 1-kanál
1 810 942
50
Telis 4 RTS Patio – 5-kanál
1 810 943
66
Telis Soliris RTS Patio – 1-kanál,k Soliris ovládaniu
1 810 646
72
Telis 4 Soliris RTS Patio – 5-kanál,k Soliris ovládaniu
1 810 648
86
RCS 9002 – Bezpotenciálny rádiový vysielač
Interiérový rádiový vysielač pod omietku k bezpotenciálnemu kontaktu
(pripojenie 230 V)
Chronis Smart RTS – programovacie hodiny
Interiérové programovacie hodiny na omietku s batériami, programi
(týždenný, cosmic, simulácia prítomnosti). Ovládací signál: rádiové vlny
RS485 RTS Transmitter
Interiérový, 5-kanálový bezpotenciálny vysielač, použíteľný pri zosúladení
poplašných zariadení a SOMFY RTS motorov. RS485 pripojenie je s počítačovým riadiacim softvérom.
Inteo RTS ručný diaľkový ovládač
Názov a popis
Telis PURE – interiérový, ručný diaľkový ovládač
Biely+bledošedý
Dodávané s háčkom pre zavesenie na stenu
Telis SILVER – interiérový, ručný diaľkový ovládač
Strieborná farba
Dodávané s háčkom pre zavesenie na stenu
Telis LOUNGE – interiérový, ručný diaľkový ovládač
Čierna farba
Dodávané s háčkom pre zavesenie na stenu
Telis Patio – exteriérový, ručný diaľkový ovládač
Odolné voči nárazu a striekajúcej vode.
Dodávané s háčkom pre zavesenie na stenu
ROLETY | BRÁNY | ŽALÚZIE | SIETE PROTI HMYZU | TEXTILNÉ TIENIDLÁ
7
MOTORY A OVLÁDANIA
RTS ovládania
Centrálne diaľkové ovládače
Názov a popis
Číslo výrobku
Cena netto, €/ks
1 811 079
145
1 811 080
153
1 805 215
164
1 805 216
175
Telis 16 PURE RTS – Interiérový diaľkový ovládač
Biely
16-kanálový
LCD displej
Dodávané s háčkom pre zavesenie na stenu
Telis 16 SILVER RTS – Interiérový diaľkový ovládač
Strieborný
16-kanálový
LCD displej
Dodávané s háčkom pre zavesenie na stenu
Telis 6 Chronis RTS Pure – Interiérový centrálny diaľkový ovládač
Biely
6-kanálové programovacie hodiny
ovládanie 6 koncových výrobkov, alebo 6 skupín, obsahuje programy
(napr. simulácia prítomnosti)
LCD displej
Dodávané s háčkom pre zavesenie na stenu
Telis 6 Chronis RTS Silver – Interiérový centrálny diaľkový ovládač
Strieborný
6-kanálové programovacie hodiny
ovládanie 6 koncových výrobkov, alebo 6 skupín, obsahuje programy
(napr. simulácia prítomnosti)
LCD displej
Dodávané s háčkom pre zavesenie na stenu
www.reflexrol.sk | [email protected] | [email protected]
8
MOTORY A OVLÁDANIA
io ovládanie
Nástenné vysielače io jednosmerné
Názov a popis
Číslo výrobku
Cena netto, €/ks
1 811 066
36
Smoove 1 io Pure shine – lesklá biela
1 811 003
40
Smoove 1 io Black shine – lesklá čierna
1 811 005
40
Smoove 1 io Silver shine – lesklá strieborná
1 811 007
44
Smoove 1 A/M io Pure shine – lesklá biela
1 811 013
44
Smoove 1 A/M io Black shine – lesklá čierna
1 811 015
44
Smoove 1 A/M io Silver shine – lesklá strieborná
1 811 014
49
Číslo výrobku
Cena netto, €/ks
Telis 1 io Pure – biely
1 810 658
81
Telis 1 io Pearl – perleťový
1 810 713
100
Telis 1 io Silver – matt strieborný
1 810 751
100
Číslo výrobku
Cena netto, €/ks
Telis Composio io PURE – biely
1 810 755
218
Telis Composio io PEARL – perleťový
1 810 756
244
Telis Composio io SILVER – matt strieborný
1 810 757
244
Impresario Chronis io PURE – biely
1 810 761
237
Impresario Chronis io PEARL – perleťový
1 810 762
263
Impresario Chronis io SILVER – matt strieborný
1 810 763
263
Smoove Origin io
Nástenný vysielač, 1-kanál, jednosmerný, biely rámček, 868,95 MHz,
Hore-my-dole tlačítka
Smoove 1 io – Séria Mini do rámčeka
Smoove 1 A/M io (auto/manuál)
Možnosť vypnutia od centrálneho ovládania
io rádiové vysielače
Názov a popis
Telis 1 io interiérový diaľkový ovládač – jednokanálový, obojsmerný
io centrálne diaľkové ovládače
Názov a popis
Telis Composio io interiérový centrálny diaľkový ovládač
Dodávané s háčkom pre zavesenie na stenu
40 kanálový diaľkový ovládač, s LCD displejom
Impresario Chronis io interiérové programovacie hodiny
Dodávané s háčkom pre zavesenie na stenu
40 kanálové programovacie hodiny, s LCD displejom, s r�znymi funkciami
ROLETY | BRÁNY | ŽALÚZIE | SIETE PROTI HMYZU | TEXTILNÉ TIENIDLÁ
9
MOTORY A OVLÁDANIA
Žalúziové motory
J4 io SET žalúziový motor
Názov a popis
J4 6/24 io
6 Nm, 24 otáčok/min., 95 W, 230 V, 50 Hz – IP54, 0,5 m kábel, konektor odolný voči vode
J4 10/24 io
10 Nm, 24 otáčok/min., 110 W, 230 V, 50 Hz – IP54, 0,5 m kábel, konektor odolný voči vode
J4 18/24 io
18 Nm, 24 otáčok/min., 155 W, 230 V, 50 Hz – IP54, 0,5 m kábel, konektor odolný voči vode
Číslo výrobku
Cena netto, €/ks
1 210 366
226
1 210 367
240
1 210 368
260
Číslo výrobku
Cena netto, €/ks
1 210 378
183
1 210 379
193
1 210 380
212
Číslo výrobku
Cena netto, €/ks
1 210 335
112
1 210 336
123
1 210 343
156
J4 RTS SET žalúziový motor
Názov a popis
J406 6/24 RTS
6 Nm, 24 otáčok/min., 95 W, 230 V, 50 Hz – IP54, 0,5 m kábel, konektor odolný voči vode
J410 10/24 RTS
10 Nm, 24 otáčok/min., 110 W, 230 V, 50 Hz – IP54, 0,5 m kábel, konektor odolný voči vode
J418 18/24 RTS
18 Nm, 24 otáčok/min., 155 W, 230 V, 50 Hz – IP54, 0,5 m kábel, konektor odolný voči vode
J4 WT SET žalúziový motor
Názov a popis
J406 6/24 WT
6 Nm, 24 otáčok/min., 95 W, 230 V, 50 Hz – IP54, 0,5 m kábel, konektor odolný voči vode
J410 10/24 WT
10 Nm, 24 otáčok/min., 110 W, 230 V, 50 Hz – IP54, 0,5 m kábel, konektor odolný voči vode
J418 18/24 WT
18 Nm, 24 otáčok/min., 155 W, 230 V, 50 Hz – IP54, 0,5 m kábel, konektor odolný voči vode
Set J4 RTS a WT obsahuje:
Adaptér hriadele | Adaptér, skrutku na uchytenie hriadele | Kábel STAS3 s konektorom odolným voči vode | Úchyty na prichytenie motora
Typ adaptéra
3,4
14
Názov a popis
Číslo výrobku
Cena netto, €/ks
STAS3 pripojovací protikus k motoru žalúzie J4 (WT, RTS, io)
9 011 808
3
Spínač zastavenia
9 015 911
1,7
www.reflexrol.sk | [email protected] | [email protected]
10
Ovládania
žalúzií
MOTORY A OVLÁDANIA
Interiérové diaľkové ovládače so scrollovacím tlačítkom
Názov a popis
Číslo výrobku
Cena netto, €/ks
Telis 4 Mod/Var Pure RTS – 5-kanál, biely
1 810 765
82
Telis 4 Mod/Var Silver RTS – 5-kanál, strieborný
1 810 663
88
Telis 4 Mod/Var Lounge RTS – 5-kanál, čierny
1 810 664
111
Telis Mod/Var Soliris Pure RTS – biely
1 810 764
82
Telis Mod/Var Soliris Silver RTS – strieborný
1 810 666
88
Telis Mod/Var Soliris Lounge RTS – čierny
1 810 665
111
Telis 1 Mod/Var Pure – Biely
1 810 974
72
Telis 1 Mod/Var Silver – Strieborný
1 810 975
79
Telis 1 Mod/Var Lounge – Čierny
1 810 976
98
Číslo výrobku
Cena netto, €/ks
1 800 004
11
1 800 005
16
1 810 019
77
1 810 219
83
1 810 871
94
Telis 4 Mod/Var – interiérové diaľkové ovládače so scrollovacím tlačítkom
Telis Mod/Var Soliris – interiérové diaľkové ovládače so scrollovacím
tlačítkom a s funkciou ovládania Soliris
Telis 1 Mod/Var – interiérové diaľkové ovládače so scrollovacím tlačítkom
Názov a popis
Inis UNO VB – Vypínač
5 pol�h žalúzie
Inis DUO VB – Dvojitý vypínač
5 pol�h žalúzie
Centralis UNO IB VB
Riadiaca jednotka je určená k priamemu ovládaniu jedného pohonu 230 V
buď manuálnými povelmi prostredníctvom ovládacích tlačítiek na čelnom
panely alebo centrálnými povelmy z riadiacej zbernice
Centralis UNO RTS VB
Interiérový vypínač pod omietku 230 V, so zabudovaným rádiovým
prijímačom, prijímanie povelov dvoma sp�sobmi, určený pre jeden pohon
Mod/Var SLIM RECEIVER RTS
Pre montáž do žaluziového profilu k motorom J4, komunikuje bezdrátovo
s automatikami, komfortné naklápanie lamiel vďaka diaľkovému ovladaču
Telis Modulis RTS
ROLETY | BRÁNY | ŽALÚZIE | SIETE PROTI HMYZU | TEXTILNÉ TIENIDLÁ
11
MOTORY A OVLÁDANIA
Veterné/svetelné
ovládania
io veterné/svetelné ovládania
Názov a popis
Číslo výrobku
Cena netto, €/ks
1 820 003
188
1 818 246
94
1 818 245
105
Eolis 3D io Biele
9 016 355
103
Eolis 3D io Čierne
9 016 354
105
Eolis 3D io Bronzové
9 016 353
105
1 816 084
113
SUNIS + SENSOR BOX io
Bezdrátové svetelné čidlo k jendému alebo viacerým motorom. Bezdrátové
prevedenie, minimálna montážna práca + komunikačná jednotka
Sensor Box io
Komunikačná jednotka pre čidlá svetlo/vietor.
Maximálne pre ovládanie 10 čidiel.
Sunis io
Bezdrátové svetelné čidlo k jendému alebo viacerým motorom.
Bezdrátové prevedenie, minimálna montážna práca.
Eolis 3D io
Bezdrátové veterné čidlo pre riadenie jedného io pohonu. Pri prekročení
nastavenej hodnoty otrasov je markýze vyslaný signál pre chod do hornej
koncovej polohy.
Eolis Wirefree io
Bezdrátové veterné čidlo pre riadenie jedného io pohonu. Pri prekročení
nastavenej hodnoty vetru je markýzam/žalúziam vyslaný signál pro chod do
hornej koncovej polohy. Bezdrátové prevedenie, minimálna montážna práca.
Rádiové ovládania slnko/vietor
Názov a popis
Číslo výrobku
Cena netto, €/ks
Sunis Sensor RTS
9 013 075
144
9 013 707
94
9 013 708
111
Eolis 3D RTS Biele
9 014 400
83
Eolis 3D RTS Čierne
9 013 847
88
Eolis 3D RTS Bronzové
9 013 809
88
Bezdrátové svetelné čidlo na solárne napájanie
Bezdrátové prevedenie, minimálna montážna práca.
Sunis Indoor Wirefree RTS
Slunečné čidlo k umiesteniu na sklo (prísavka)
Thermosunis Indoor Wirefree RTS
Slunečné a teplotné čidlo k umiesteniu na sklo (přísavka)
Eolis 3D RTS
Bezdrátové veterné čidlo pre riadenie jedného pohonu. Čidlo sleduje pohyb
v troch smeroch (3D). Pri prekročení nastavenej hodnoty otrasov je markýze
vyslaný signál pre chod do hornej koncovej polohy.
www.reflexrol.sk | [email protected] | [email protected]
12
MOTORY A OVLÁDANIA
Veterné/svetelné
ovládania
RTS automatika svetlo/vietor k RTS motorom
Názov a popis
EOLIS SENSOR RTS LED-es
Veterná automatika k jednému alebo viacerým motorom
Číslo výrobku
Cena netto, €/ks
1 816 068
80
1 818 211
103
1 818 225
210
Číslo výrobku
Cena netto, €/ks
1 816 064
177
1 818 207
243
SOLIRIS SENSOR RTS LED-es
Svetelná/veterná automatika k jednému alebo viacerým motorom
Soliris Aquatic RTS
Svetelná/veterná automatika s možnosťou pripojenia dažďového čidla
(dažďové čidlo: 9016345).
Neobsahuje dažďové čidlo!!!
RTS automatika svetlo/vietor ku klasickým motorom
Názov a popis
Eolis RTS 2 -Kit LED-es
Bezdrátový set veternej automatiky.
Telis 1-kanál, Universal Receiver, veterné čidlo.
K jednému motoru
Soliris RTS 2 -Kit LED-es
Bezdrátový set veternej/svetelnej automatiky.
Telis Soliris 1-kanál, Universal Receiver, veterné/svetelné čidlo.
K jednému motoru
ROLETY | BRÁNY | ŽALÚZIE | SIETE PROTI HMYZU | TEXTILNÉ TIENIDLÁ
13
Riadenie
garážových brán
MOTORY A OVLÁDANIA
AXroll riadenie, so zabudovaným rádiovým prijímačom
Názov a popis
Číslo výrobku
Cena netto, €/ks
1 841 034
66
Axroll NS
Prevádzkové napätie 230 V, 50 Hz
Poistka 250 V 5A
Max. príkon motoru 230 V, 750 W
Max. výstupný prúd 2,5 A
Stupeň krytia IP 55
Prevádzková teplota -15 až +55ºC
Trieda ochrany I, PE musí byť pripojený
Frekvencia 433,42 MHz
Napájenie príslušenstva 24 V
Odporová nárazová lišta kľudový odpor 4 až 12 KΩ
Napájanie príslušenstva max:(infrazávora, tlačítko, kontakt. lišta)
0,33 A max. 8 W alebo 13 W prerušovane (maják 10 W + príslušenstvo 3 W)
Pomocný výstup N.O. (v kľude rozopnuté) 250 Vac 500 W max
Výstražný maják 24 V, max 10 W alebo 230 V max 40 W
Osvetlenie 230 V, 500 W
Rozmery 150 x 150 x 40 mm
Kompatibilný s Telis 1/4, Centralis RTS, Chonis RTS, Keytis RTS, Keytis NS RTS
Uzemnenie je povinné zapojiť!
Príslušenstvo pripojiteľné na AXroll:
– osvetlenie, alebo maják
– fotobunky
– bezpečnostnú lištu
– vypínač
AXroll m�že fungovať v 6 módoch:
automat, poloautomat, sekvenčný režim, sekvenčný režim+automatické zatvorenie, trojtlačítkový režim, režim TOTMANN
Zapojenie motora
Maják
Externé
svetlo
Fotobunka
Centralis RTS
Kontaktná lišta, alebo
optolišta
Fotobunka
Sieťové zapojenie
230 V – 50 Hz
Kódový
zámok RTS
Kľúčový
spínač
Diaľkový
ovládač
www.reflexrol.sk | [email protected] | [email protected]
14
Nástenný
diaľkový
ovládač
dvojkanálový
Riadenie
garážových brán
MOTORY A OVLÁDANIA
Príslušenstvo ovládania
Názov a popis
Číslo výrobku
Cena netto, €/ks
Keytis 4 RTS NS – 4 kanálový diaľkový ovládač
1 841 025
22
Keytis 2 RTS NS – 2 kanálový diaľkový ovládač
1 841 026
16
KEYGO 4 RTS NS – 4 kanálový diaľkový ovládač, prevedenie ako kľúčenka
1 841 064
25
9 014 991
17
Kódový zámok RTS
1 841 030
39
Nástenný diaľkový ovládač dvojkanálový
1 841 027
28
Kľúčový spínač
1 841 028
22
Fotobunky pár
9 014 994
41
Maják 10W k Axroll
9 015 034
42
KEYGO klip
Prichytávací klip na stenu a na clonu do auta (10 ks/balík)
ROLETY | BRÁNY | ŽALÚZIE | SIETE PROTI HMYZU | TEXTILNÉ TIENIDLÁ
15
Robert Farkaš - ReflexRol
Hálova 20, 851 01 Bratislava
Mobil: +421 911 544 489
Mobil: +421 904 266 756
www.reflexrol.sk
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ROLETY | BRÁNY | ŽALÚZIE | SIETE PROTI HMYZU | TEXTILNÉ TIENIDLÁ
Vyhradzujeme si právo na konštrukčné a stavebné úpravy. Rozmery teoretických hodn�t sa m�žu líšiť od praktických hodn�t. Technický obsah cenníkov nie
je úplný, preto v prípade technických otázok treba klásť d�raz na technické publikácie, technické príručky, ako aj na informácie na našej webovej stránke. Za
prípadné tlačové chyby nie sme zodpovední. Farby uvedené v publikácii sa m�žu líšiť od skutočných farieb, preto prosíme používať náš vzorkovník farieb.
Vyhradzujeme si právo na všetky skice, plány, nákresy, odhady nákladov, technické špecifikácie, katalógy a brožúry, ktorých obsah je súčasťou nášho majetku.
Táto publikácia nesmie byť rozmnožovaná a následne reprodukovaná žiadnou treťou stranou bez nášho súhlasu. Za uvedené protiprávne úkony sa vyvodzuje
náhrada škody.
Download

Motory a ovládania – cenník bez DPH (pdf)