BRÚSNE PLÁTNO
1 / 43
TYP
ZRNITOSŤ
PODKLAD ŠÍRKA (MM) POVRCHOVÁ ÚPRAVA
metráž
metráž
metráž
metráž
metráž
metráž
metráž
metráž
metráž
metráž
metráž
metráž
metráž
metráž
metráž
kruhový
kruhový
24
24
30
36
36
40
40
50
60
60
60
80
100
100
120
60
24
plátno
plátno
plátno
plátno
plátno
plátno
plátno
plátno
plátno
plátno
plátno
plátno
plátno
plátno
plátno
papier
papier
150
150
150
150
150
150
250
430
150
250
640
150
150
640
150
Ø 130 mm
Ø 370 mm
hnedá
hnedá
hnedá
hnedá
čierna
hnedá
hnedá
čierna
hnedá
hnedá
hnedá
hnedá
hnedá
hnedá
hnedá
čierna
čierna
kruhový
36, 60, 80, 100
papier
Ø 370 mm
čierna
kruhový
24
zalievaný
Ø 370 mm
čierna
Dvojdielne sedlárske nity - otvorené - typ 1
Označenie
rozmer A
rozmer B
rozmer C
rozmer D
rozmer E
materiál
Povrchová úprava
75
3,5
13
10,6
11,5
7,5
Fe
Nikel
75
3,5
13
10,6
11,5
7,5
Fe
Mosadz
75
3,5
13
10,6
11,5
7,5
Fe
Staro – mosadz
75
3,5
13
10,6
11,5
7,5
Fe
Staro – meď
75
3,5
13
10,6
11,5
7,5
Fe
Čierna
70Z
3,5
10
9
9,5
5,5
Fe
Nikel
70Z
3,5
10
9
9,5
5,5
Fe
Mosadz
70Z
3,5
10
9
9,5
5,5
Fe
Staro – mosadz
70Z
3,5
10
9
9,5
5,5
Fe
Staro – meď
70Z
3,5
10
9
9,5
5,5
Fe
Čierna
69
3
10
7,5
7
4,4
Fe
Nikel
69
3
10
7,5
7
4,4
Fe
Mosadz
69
3
10
7,5
7
4,4
Fe
Staro - meď
69
3
10
7,5
7
4,4
Fe
Čierna
63 1/2
3
9
7,5
7
4,4
Fe
Nikel
63 1/2
3
9
7,5
7
4,4
Fe
Mosadz
63 1/2
3
9
7,5
7
4,4
Fe
Staro - meď
63
3
8
7,5
7
4,4
Fe
Nikel
63
3
8
7,5
7
4,4
Fe
Mosadz
63
3
8
7,5
7
4,4
Fe
Staro – meď
63
3
8
7,5
7
4,4
Fe
Čierna
66
3
7
6,5
7
4,4
Fe
Nikel
66
3
7
6,5
7
4,4
Fe
Mosadz
66
3
7
6,5
7
4,4
Fe
Staro – mosadz
66
3
7
6,5
7
4,4
Fe
Staro – meď
66
3
7
6,5
7
4,4
Fe
Čierna
20Z
2,5
6
4,8
6
3,8
Fe
Nikel
20Z
2,5
6
4,8
6
3,8
Fe
Mosadz
20Z
2,5
6
4,8
6
3,8
Fe
Staro – mosadz
20Z
2,5
6
4,8
6
3,8
Fe
Staro – meď
20Z
2,5
6
4,8
6
3,8
Fe
Čierna
11900
2,1
4,7
4
4,1
2,8
Fe
Nikel
2 / 43
Dvojdielne sedlárske nity – uzavretý
72
rozmer
A
3,6
rozmer
B
11
rozmer
C
11,5
rozmer
D
11,5
rozmer
E
7,5
Fe
Povrchová
úprava
Nikel
72
3,6
11
11,5
11,5
7,5
Fe
Mosadz
72
3,6
11
11,5
11,5
7,5
Fe
72
3,6
11
11,5
11,5
7,5
Fe
72
3,6
11
11,5
11,5
7,5
Fe
72
3,6
11
11,5
11,5
7,5
Fe
Čierna
Staro – mosadz
+ lak 15
Starom –
mosadz OPTI
Khaki
Pozinkovaný
Označenie
Materiál
72
3,6
11
11,5
11,5
7,5
Zi
B30 3/4
3
9
8,2
7
4,4
Fe
Nikel
B30 3/4
3
9
8,2
7
4,4
Fe
Staro – mosadz
B30 3/4
3
9
8,2
7
4,4
Fe
čierna
229
4
18
13
13
10
Fe
Nikel
229
4
18
13
13
10
Fe
Mosadz
66
3
7,9
8
8
3,6
Fe
Nikel
70 Z
3
11
10
10
5
Fe
Nikel
Cena za 1 ks pri odbere menej než celého balenia (na drobno) je 0,032 € (0,95 SKK)
pre všetky typy okrem typov 72 a 75 kde je cena za 1 ks 0,053 € (1,60 SKK).
Balenie: typy – 11900, 63, 63 ½, 66, 69, B30 3/4 sú balené po 5000 ks, typy – 70Z
sú balené po 3500 ks, typy – 72, 75 po 2000 ks.
3 / 43
UNIVERZÁLNE LISY A PISTONY DO LISOV
kliešte na
pistony
malý lis (3,3 kg)
- model 3
stredný lis (4,3 kg)
- model 4
veľký lis (5,9 kg)
- model 5
Typy pre jednotlivé typy sedlárskych
nitov
PISTONY DO LISOV
A KLIEŠTÍ
PRE SEDLÁRSKE NITY
4 / 43
20Z
63, 63
½,
66, 69
70Z
72 – otvorené,
75
Typy pre jednotlivé typy obuvníckych
krúžkov
PISTONY DO LISOV
A KLIEŠTÍ
PRE OBUVNÍCKE KRÚŽKY
130, B27, 207/2, 207/3,
207/4, 231
krúžky
Ø 8mm
Použitie na sedlárske nity typ
72 – zatvorené (potrebné obe
RUČNÝ HLAVIČKÁR
Ø 12 MM +
časti)
PODSTAVEC NA SEDLÁRSKE
NITY
75
(potrebný len hlavičkár)
RUČNÝ HLAVIČKÁR
Ø 7 MM
NA SEDLÁRSKE NITY
5 / 43
20Z
63
63 ½
66
69
001
002
003
005
007
6 / 43
004
006
008
009
010
011
012
015
013
014
016
018
7 / 43
017
019
020
021
022
025
029
8 / 43
023
026
030
027
031
024
028
032
035
034
033
9 / 43
036
karabiny - typ 1
Nové označenie
45 711 01
Staré označenie
40822/30
rozmer A
30
rozmer B
13
rozmer D
0,8
Materiál
Fe
Povrchová úprava
Nikel
Karabiny - typ 3
Nové označenie Staré označenie rozmer A rozmer B rozmer D
45 701 01
45 703 01
45 705 01
509/30
509/40
509/50
30
40
50
3,4
4
4,7
10
13
16
Materiál
Povrchová úprava
Fe
Fe
Fe
Nikel
Nikel
Nikel
Karabiny s otáčadlom
Nové označenie Staré označenie rozmer A rozmer B rozmer D Materiál Povrchová úprava
45 701 00
510/30
55
10
6,4
Fe
Nikel
45 703 00
510/40
73
13
9,5
Fe
Nikel
10 / 43
PÁNTIKY
11 / 43
1.
rozmer: 34 mm (v) x 37 mm (š)
farba: nikel
2.
rozmer: 30 mm (v) x 34 mm (š)
farba: nikel
3.
rozmer: 18 mm (v) x 40 mm (š)
farba: mosadz
4.
rozmer: 22 mm (v) x 30 mm (š)
farba: mosadz
5.
rozmer: 17 mm (v) x 30 mm (š)
farba: mosadz
6.
rozmer: 15 mm (v) x 25 mm (š)
farba: mosadz
7.
rozmer: 11 mm (v) x 30 mm (š)
farba: mosadz
8.
rozmer: 17 mm (v) x 20 mm (š)
farba: mosadz
9.
rozmer: 14 mm (v) x 20 mm (š)
farba: mosadz
10.
rozmer: 12 mm (v) x 20 mm (š)
farba: mosadz
11.
rozmer: 10 mm (v) x 15 mm (š)
farba: mosadz
12.
rozmer: 8 mm (v) x 55 mm (š)
farba: mosadz
13.
rozmer: 9 mm (v) x 37 mm (š)
farba: mosadz
12 / 43
14.
rozmer: 17 mm (v) x 27 mm (š)
farba: mosadz
15.
rozmer: 15 mm (v) x 23 mm (š)
farba: mosadz
16.
rozmer: 18 mm (v) x 25 mm (š)
farba: mosadz
17.
rozmer: 17 mm (v) x 24 mm (š)
farba: mosadz
18.
rozmer: 35 mm (dĺžka)
farba: mosadz
19.
rozmer: 30 mm (dĺžka)
farba: mosadz
20.
rozmer: 22 mm (dĺžka)
farba: mosadz
21.
rozmer: 14 mm (dĺžka)
farba: mosadz
JEDNO-NÔŽKOVÉ OZDOBNÉ ČALÚNNICKÉ KLINCE
Ø hlavičky
Pokované
(mm)
03
poniklované
02
pomosadzený
04
poniklovaný čierny
10
12
05
stará-mosadz
10
12
Ø hlavičky
Lakované
Balenie: 1000 ks
13 / 43
6
8
10
12
14
16
20
6
8
10
12
(mm)
082
staro-zlato
10
12
083
staro-meď
10
12
084
čierna
10
12
085
čierna – lesklá
10
12
086
hnedá
10
12
087
biela
10
12
JEDNO-NÔŽKOVÉ OZDOBNÉ ČALÚNNICKÉ KLINCE
Typ
Povrchová úprava
Priemer hlavičky
(mm)
548W
staro – zlato
12
9H
staro - zlato
11
100 1/3
renesančný bronz
9,5
130 1/3
renesančný bronz
11
100 1/3
staro – zlato
9,5
130 1/3
staro – zlato
11
1505
staro – zlato
16
M O L IT A N
Hrúbka (mm)
Molitan
Molitan
Molitan
Molitan
Molitan
Molitan
Molitan
Molitan
Molitan
Molitan
Molitan
Molitan
Molitan
14 / 43
5 – mäkký
5 – tvrdosť 38
10 – mäkký
10 – tvrdosť 25
20 – mäkký
20 – tvrdosť 25
30 – tvrdosť 18
30 – tvrdosť 25
50 – tvrdosť 25
80 – tvrdosť 80
100 – tvrdosť
25
100 – tvrdosť
25
100 – tvrdosť
25
Rozmer (dĺžka x
šírka)
200 x 100
200 x 100
200 x 100
200 x 100
200 x 100
200 x 100
200 x 100
200 x 100
200 x 100
120 x 60
200 x 100
200 x 87
200 x 81
OZDOBNÉ ČALÚNNICKÉ PÁSIKY
typ: 100
Ø hlavičky:
1/3
9,5 mm
farba: staro-zlato
množstvo v kartóne: 250 m + 6000 klincov
typ: 130
Ø hlavičky:
1/3
11 mm
farba: staro-zlato
množstvo v kartóne: 250 m + 6000 klincov
typ: 160
Ø hlavičky:
1/3
16 mm
farba: staro-zlato
množstvo v kartóne: 250 m + 6000 klincov
typ: 100
Ø hlavičky:
1/3
9,5 mm
farba: renesančný bronz
množstvo v kartóne: 250 m + 6000 klincov
typ: 130
Ø hlavičky:
1/3
11 mm
farba: renesančný bronz
množstvo v kartóne: 250 m + 6000 klincov
15 / 43
DVOJ-NÔŽKOVÉ OZDOBNÉ ČALÚNNICKÉ KLINCE
výška hlavičky
Priemer hlavičky (mm) Výška hlavičky (mm)
8
10
10
12
14
16
18
20
16 / 43
3
3
3
4,1
4,5
5
5,7
6,2
Povrchová
úprava
nikel
nikel
mosadz
nikel
nikel
nikel
nikel
nikel
FARBA NA KOŽU MORELLO
-
tekutú farba pre farbenie, prefarbovanie a zlepšovanie vzhľadu kože ako napr.
topánky, opasky, tašky, sedačky, koženka a iné.
-
je to rýchlo schnúca farba s vysokou krycou kvalitou. Je odolná voči vode a oderu.
Odtiene: svetlo-hnedá, hnedá, tmavo-hnedá, béžová, červená, čierna, biela,
extra -čierna
Objem: 40 ml
957 - svetlo-hnedá
948 - hnedá
951 - tmavo-hnedá
954 - béžová
955 - červená
960 - čierna
997 - biela
809 - extra čierna
946 - žltá
958 - modrá
959 - zelená
963 – šedá
964 - prírodná
976 – tmavo-modrá
977 - bordová
983 – zlatá
984 - strieborná
Pozn. Zobrazené farebné odtiene spreju MAGIX a farby MORELLO sa môžu v niektorých prípadoch odlišovať od skutočného zafarbenia kože.
17 / 43
FAREBNÝ SPREJ MAGIX
- určený na obnovu alebo zmenu farby pre všetky kožené výrobky
(okrem semišu) ako napr. obuv, tašky, kabáty, sedačky, koženku a iné.
Objem: 150 ml
Farby dostupné na sklade: podľa nižšie uvedených čísiel
č. 355
vanilková
č. 356
mramorová
č. 351
slonová kosť
č. 353
brezová
č. 312
strieborná
č. 352
champagne
č. 349
béžová
č. 346
kôrová
č. 370
jantárová
č. 313
zlatá
č. 307
tabaková
č. 309
zlato hnedá
č. 311
koňaková
č. 369
čokoládová
č. 317
čierna
č. 306
gaštanovo hnedá
č. 303
hnedá
č. 301
tmavo hnedá
č. 322
zelená
č. 337
čerešňová
č. 334
svetlo modrá
č. 319
šedá
č. 360
žltá
č. 343
malinová
č. 344
ružová
č. 323
mentolová zelená
č. 314
oranžová
18 / 43
č. 358
biela
č. 329
kráľovská modrá
Impregnačný sprej
proti vode.
Ochraňuje kožu, semiš
a látky v rôznych farbách
proti vode, škvrnám
a špine.
Objem: 300 ml + 20%
naviac
19 / 43
ESSENTIELLE sprej na
čistenie všetkých
kožených výrobkov
(okrem semišu a nubuku):
sedačky, bundy, tašky,
obuv a iné. Čistí delikátne,
ošetruje a oživuje kožu.
Objem: 250 ml
ULTRA krém na
ošetrenie všetkých
kožených výrobkov
(okrem semišu):
sedačky, bundy, tašky,
obuv a iné. Čistí, ošetruje
a zjemňuje kožu.
Objem 100 ml.
Tradičný vysoko
lesknúci krém na
topánky.
Objem 45 ml.
Farby: bezfarebná, hnedá,
čierna
ŠNÚRKY DO TOPÁNOK
dĺžka (cm)
20 / 43
Typ
farba
40
ploché – polyester
khaki
50
okrúhle – polyester
čierna, šedá
50
okrúhle – povoskované
čierna
60
okrúhle – polyester
čierna, hnedá, bežová, biela
60
ploché – polyester
biela, hnedá, čierna
70
okrúhle – povoskované
čierna
80
ploché – polyester
čierna, biela, bežová, hnedá
90
okrúhle – polyester
čierna, hnedá
90
ploché – polyester
čierno-biela
100
ploché – polyester
hnedá
120
okrúhle – polyester
čierna, hnedá, béžová, šedé
120
okrúhle – bavlna
žlté, zelené, bordové
120
ploché – polyester
hnedá
160
ploché – polyester
240
ploché – polyester
280
ploché – polyester
biela
fialové s čiernym prúžkom,
modré s čiernym prúžkom
čierne s bielym prúžkom,
biele s čiernym prúžkom
OBNOVOVACÍ BALZÁM BAUME
PRE VŠETKY KOŽENÉ VÝROBKY:
- sedačky, bundy, tašky, obuv a iné. Oživuje a zlepšuje farebnosť kože.
Môže byť použitý pre rôzne odtiene rovnakej farby. Obnovuje vzhľad
sedačiek, búnd, tašiek a obuvi.
Objem: 300 ml
Farby: podľa nižšie uvedených čísiel
21 / 43
Kužeľ M
Kužeľ S
Kužeľ V
Kužeľ V/K
Hrot CP
Hrot LK-03-CP
Hrot 0653
Hrot LK – hranatý
Hrot LK - oblý
NÁZOV
ROZMERY
Kužeľ M
Kužeľ S
Kužeľ V
Kužeľ V/K
Ø hlavičky – 8 mm
Ø hlavičky – 10 mm
Ø hlavičky – 11 mm
Ø hlavičky – 10 mm
Ø hlavičky – 8 mm,
výška – 12 mm
Ø hlavičky – 8 mm
Ø spodnej časti
hlavičky – 12,5 mm,
výška – 14,5 mm
rozmer: 8,5 x 8,5 mm
rozmer: 10,5 x 10,5
mm
rozmer: 13,5 x 13,5
mm
rozmer: 16 x 16 mm
priemer 10 mm
Hrot CP
Hrot LK-03-CP
Hrot 0653
Hrot LK-hranatý
Hrot LK-hranatý
Hrot LK-hranatý
Hrot LK-hranatý
Hrot LK-oblý
POVRCHOVÁ
ÚPRAVA
nikel
nikel
nikel
nikel
nikel
nikel
nikel
nikel
nikel
nikel
nikel
nikel
Metráž – umelá (farby: čierna, tmavo-hnedá, biela, béžová,
bledo-modrá, tmavo-modrá, šedá, červená)
bežec – aretačný (s brzdičkou), farby: nikel, stará mosadz,
čierna, hnedá, biela, béžová, bledo-modrá, tmavo-modrá,
červená
bežec – obyčajný (bez brzdičky), farby: čierna, hnedá,
biela, béžová, bledo-modrá, tmavo-modrá, červená, nikel,
stará mosadz
22 / 43
23 / 43
Názov
Dĺžka (cm)
Druh
Farba
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
Zips - nedeliteľný
8
10
10
12
12
14
14
15
16
16
18
18
20
20
22
22
24
24
26
26
28
28
30
30
32
32
34
34
36
36
38
38
40
40
42
42
45
45
50
50
55
60
60
65
65
70
70
75
80
90
95
100
kovový
kovový
umelý
kovový
umelý
kovový
umelý
kovový
kovový
umelý
kovový
umelý
kovový
umelý
kovový
umelý
kovový
umelý
kovový
umelý
kovový
umelý
kovový
umelý
kovový
umelý
kovový
umelý
kovový
umelý
kovový
umelý
kovový
umelý
kovový
umelý
kovový
umelý
kovový
umelý
kovový
kovový
umelý
kovový
umelý
kovový
umelý
kovový
kovový
kovový
kovový
kovový
čierna
čierna
čierna
čierna
čierna
čierna
čierna
čierna
čierna
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
čierna, hnedá
Karabiny - typ 3
Nové
označenie
45 701 01
45 703 01
45 705 01
Staré
označenie
509/30
509/40
509/50
rozmer
A
30
40
50
rozmer
B
3,4
4
4,7
rozmer
D
10
13
16
MCena s
DPHál
0,22 €
0,26 €
0,26 €
Povrchová
úprava
Nikel
Nikel
Nikel
Sedlárske vsuvky - typ 8
Nové označenie
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
24 / 43
003
004
005
007
009
009
010
011
011
011
013
013
014
015
016
018
020
023
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
Staré označenie
910/12
910/14
910/16
910/18
910/20
910/20
910/22
910/24
910/24
910/24
910/26
910/26
910/28
910/30
910/32
910/35
910/40
910/45
rozmer
A-B
12 – 6
14 – 6
16 – 6
18 – 7
20 – 8
20 – 8
22 – 8
24 – 8
24 – 8
24 – 8
26 – 8
26 – 8
28 – 8
30 – 8
32 - 8
35 - 8
40 - 10
45 - 12
rozmer
C-D
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2,24
- 2,24
- 2,24
- 2,24
- 2,24
- 2,24
- 2,24
- 2,24
- 2,24
- 2,24
- 2,24
- 2,24
- 2,8
- 4
Povrchová úprava
Nikel
Nikel
Nikel
Nikel
Nikel
Staro mosadz
Nikel
Nikel
Mosadz
Khaki
Nikel
Staro mosadz
Nikel
Nikel
Nikel
Nikel
Nikel
Nikel
Polokrúžky - typ 1
Nové
označenie
40 065 00
40 065 00
40 065 00
Staré
označenie
6215
6215
6215
rozmer
A-B
18 - 18,6
18 - 18,6
18 - 18,6
rozmer
C-D
- 4
- 4
- 4
Povrchová
úprava
Nikel
Mosadz
Staro mosadz
Sedlárske polokrúžky
Nové
označenie
42 400 00
42 400 00
42 401 01
42 401 01
42 402 01
42 403 01
42 404 00
42 404 00
42 404 00
42 405 01
42 405 01
42 406 01
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
25 / 43
407
408
408
409
410
411
411
412
413
413
415
01
01
01
01
01
00
00
01
00
00
01
Staré
označenie
4487/10
4487/10
4487/12
4487/13
4487/14
4487/16
4487/18
4487/18
4487/18
4487/20
4487/20
4487/22
4487/22
4487/24
4487/26
4487/26
4487/28
4487/30
4487/32
4487/32
4487/35
4487/40
4487/40
4487/45
rozmer
A-B
10 - 8,5
10 - 8,5
12 - 10,5
13 – 11
14 - 12
16 - 13,5
18 - 15
18 - 15
18 - 15
20 - 17
20 - 17
rozmer
C-D
- 1,8
- 1,8
- 2,5
- 2,5
- 2,5
- 2,8
- 2,8
- 2,8
- 2,8
- 2,8
- 2,8
22 - 18
- 3,15
24
26
26
28
30
32
32
35
40
40
45
-
-
20
22
22
24
26
28
28
30
34
34
38
3,15
3,55
3,55
3,55
- 4
- 4
- 4
- 5
- 5,6
- 5,6
- 5,6
materiál
nezvarené
zvarené
zvarené
nezvarené
zvarené
zvarené
nezvarené
zvarené
nezvarené
zvarené
nezvarené
Zvarené
nezvarené
zvarené
zvarené
nezvarené
zvarené
zvarené
zvarené
nezvarené
zvarené
zvarené
nezvarené
zvarené
Povrchová
uprava
Nikel
Nikel
Nikel
Staro mosadz
Nikel
Nikel
Nikel
Nikel
Stará mosadz
Nikel
Stará mosadz
Nikel
Stará mosadz
Nikel
Nikel
Staro mosadz
Nikel
Nikel
Nikel
Nikel
Nikel
Nikel
Nikel
Nikel
Sedlárske pracky - typ 12
Nové
označenie
42 186 00
42 187 00
42 188 00
42 189 00
42 190 00
42 191 00
42 191 00
42 192 00
42 192 00
42 193 00
42 194 00
42 194 00
42 195 00
42 196 00
42 197 00
42 198 00
42 199 00
42 211 00
Staré
označenie
2422/10
2422/12
2422/14
2422/16
2422/18
2422/20
2422/20
2422/22
2422/22
2422/24
2422/26
2422/26
2422/28
2422/30
2422/35
2422/40
2422/45
2422/35
rozmer
A-B
10 - 6
12 – 9
14 – 12
16 – 12
18 - 15
20 - 15
20 - 15
22 - 18
22 - 18
24 - 18
26 - 21
26 - 21
28 - 21
30 - 24
35 - 24
40 - 27
45 - 27
35 - 24
rozmer
C-D
- 1,8
- 2
- 2
- 2
- 2,8
- 2,8
- 2,8
- 3,15
- 3,15
- 3,15
- 3,15
- 3,15
- 3,15
- 4
- 4
- 4,5
- 4,5
- 4
materiál
nezvarené
nezvarené
nezvarené
nezvarené
nezvarené
nezvarené
nezvarené
nezvarené
nezvarené
nezvarené
nezvarené
nezvarené
nezvarené
nezvarené
nezvarené
nezvarené
nezvarené
zvarené
Povrchová
úprava
Nikel
Nikel
Nikel
Nikel
Nikel
Nikel
Staro mosadz
Nikel
Staro mosadz
Nikel
Nikel
Staro mosadz
Nikel
Nikel
Nikel
Nikel
Nikel
Nikel
Aktovkové svorky - typ
Nové označenie Staré označenie rozmer A – B rozmer C – D materiál Povrchová úprava
40 040 00
26 / 43
6367
41,5 – 18
-6,6
Fe
Nikel
Obuvnícke krúžky – typ 17
Nové
označenie
36 050 00
36 050 00
36 050 00
36 050 00
36 050 00
36 050 00
36 050 00
Staré
označenie
B27
B27
B27
B27
B27
B27
B27
rozmer
A
10
10
10
10
10
10
10
rozmer
B
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
rozmer
D
6
6
6
6
6
6
6
Materiál
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Sedlárske pracky – typ 8
27 / 43
Nové
označenie
rozmer A –
B
rozmer C –
D
Povrchová
úprava
42 289 00
35 – 24
- 4
Nikel
042 290 00
40 - 27
- 4,5
Nikel
Povrchová
úprava
Nikel
Mosadz
Staro – mosadz
Staro – meď
čierna
Hnedá
Biela
ČALÚNNICKÉ KLINCE – MODRÁKY
Rozmer klincov balenie (kg)
1,4x14
2,5
1,4x16
2,5
1,4x18
2,5
1,6x18
2,5
1,4x20
2,5
1,4x25
5
1,6x25
2,5
2,0x25
5
2,0x30
5
28 / 43
SUCHÝ ZIPS
Šírka
(mm)
16
20
20
25
30
38
50
100
100
29 / 43
Farba
čierna, tmavo modrá
biela, čierna
biela, čierna, tmavo-modrá, tmavo-šedá, bežová, tmavo-hnedá, červená,
bledo-šedá
biela, čierna, bežová, tmavo-hnedá, bledo-modrá, tmavo-šedá
biela, čierna, bežová, tmavo-hnedá, bledo-modrá, bledo-šedá, tmavošedá
biela, čierna, bežová, žltá
čierna, žltá, prírodná
biela, čierna, prírodná
čierna
Pozn.
samolepiaci
samolepiaci
KOVOVÉ PÄTNÍKY
ROZMEROVÁ TABUĽKA
Typ
a ( mm )
b ( mm )
0 – podlhovasté
0,6
1
2
3
4
5
6
9
7,0
8,0
9,5
10,0
10,5
12,8
15
10
8,2
8,2
9,5
10,2
10,5
13,0
15,8
8 - podlhovasté
10
15,8
10
30
30
Ø 10
Samostatné klince (hroty) do kovových pätníkov.
30 / 43
30
LEPIDLO – PARTIPRÉN EXTRA
Lepidlo je určené na spojovanie takmer všetkých materiálov so suchým povrchom
okrem polyolefínov, teflonu a pod. Vhodné najmä na podlahoviny, betón a rôzne
stavebné materiály, gumu, kožu, papier a všetky savé materiály. Odporúča sa
obojstranný náter a zalisovanie po zasušení filmu.
Balenie: tuba 50 ml, plechovka 0.9 kg, plechovka 3.8 kg.
Balenie
Tuba
0,9 kg
3,8 kg
LEPIDLO – PURLEP SUPER
Lepidlo je určené na spojovanie PUR, PVC, gumy, textilu, plastických materiálov
a usní, najmä na lepenie podošiev na zvršky. Vhodné na technické spoje, vyžadujúce
vysokú pevnosť a teplotnú odolnosť. Vyžaduje obojstranný náter a aktiváciu teplom
alebo rozpúšťadlom pred zalisovaním.
Balenie: tuba 50 ml, plechovka 0.9 kg, plechovka 3.8 kg.
Balenie
0,9 kg
3,8 kg
31 / 43
LEPIDLO – ROBINOL CE
Kontaktné lepidlo pre pomocné lepenie pri výrobe koženej galantérie a obuvi, ak po
procese lepenia nasleduje ďalšie mechanické spojenie, ako je šitie, nitovanie apod.
Lepidlo spojuje kožu, textil a gumu (hlavne prírodný kaučuk). Suchý film lepidla je
elastický a vode odolný. Lepidlo bez aromatických uhľovodíkov.
Balenie: plechovka 1 kg, plechovka 7.5 kg.
Balenie
1l
7,5 kg
LEPIDLO – RENIA COLLE DE COLOGNE
- polychloroprénové, vysokokvalitné obuvnícke lepidlo určené pre všetky materiály,
napr.: koža, koženka, guma, korok, PVC, TR, PUR a iné,
- pracovný čas použitia lepidla je 3 – 15 minút,
- určené na studené alebo teplé spájanie materiálov,
- na zvýšenie účinku lepidla sa odporúča použiť RENIA stužovač „C“
Balenie
640 g
32 / 43
LEPIDLO – RENIA MULTI-COLLE
- polychloroprénové, vysokokvalitné obuvnícke lepidlo určené pre všetky materiály,
napr.: koža, koženka, guma, korok, PVC, TR, PUR a iné,
- pracovný čas použitia lepidla je 5 - 30 minút,
- určené na studené alebo teplé spájanie materiálov,
- na zvýšenie účinku lepidla sa odporúča použiť RENIA stužovač „C“
Balenie
640 g
8 kg
LEPIDLO – RENIA KLEBFEST
- vysokokvalitné obuvnícke lepidlo určené pre všetky materiály, napr.: koža, koženka,
guma, korok, PVC, TR, PUR, EVA, filc a iné,
- pracovný čas použitia lepidla je 3 – 15 minút.
Balenie
tuba 60 g
33 / 43
KLINCE
D 10
KLINCE S VYPUKLOU HLAVOU
PRE STROJOVÚ PRÁCU
D 21
KLINCE KOLÁRSKE
D 34
KLINCE S VEĽKOU VYPUKLOU
HLAVOU PRE RUČNÚ PRÁCU
D 51a
KLINCE DO PODOŠVOVÝCH
ŠPIČIEK S S PREDĹŽENOU
ŠPIČKOU PRE STROJOVÚ PRÁCU
D 503
KLINCE SO STLAČENOU HLAVOU
PRE STROJOVÚ PRÁCU
34 / 43
D 554
OBUVNÍCKE TEXE S GUĽATÝM
DRIEKOM PRE STROJOVÚ PRÁCU
D 04
STAVEBNÉ KLINCE SO ZAPUSTENOU
HLAVOU MRIEŽKOVANOU
D 43
KLINCE DO PODPÄTKOV PRE RUČNÚ
I STROJOVÚ PRÁCU
Druh klincov
Rozmer klincov mm
(hrúbka x dĺžka)
Balenie
(kg)
D10
D10
D10
D10
D10
D10
D10
D10
D10
D10
D10
D10
D10
D10
D10
1,0 x 16
1,4 x 12
1,4 x 14
1,4 x 16
1,4 x 18
2,0 x 18
1,4 x 20
1,6 x 20
2,0 x 20
1,4 x 22
2,0 x 22
1,4 x 24
1,4 x 26
1,4 x 28
1,4 x 30
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
D34 - modráky
D34 - modráky
D34 - modráky
D34 - modráky
D34 - modráky
D34 - modráky
D34 - modráky
D34 - modráky
1,4 x 14
1,4 x 16
1,4 x 18
1,6 x 18
1,4 x 20
1,6 x 25
2,0 x 25
2,0 x 30
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
5
5
D43
D43
D43
1,8 x 20
2,0 x 18
2,2 x 25
5
5
5
D51a
D51a
D51a
D51a
D51a
2,0 x 13
2,0 x 16
2,2 x 16
2,2 x 18
2,0 x 20
5
5
5
5
5
D503
D503
2,5 x 28
2,5 x 30
5
5
D554
D554
8
10
5
5
D71
1,6 x 16
5
TEXE
8
1
(hranaté)
35 / 43
Druh klincov
TEXE
(hranaté)
TEXE
(hranaté)
TEXE
(hranaté)
TEXE
(hranaté)
TEXE
(hranaté)
TEXE
(hranaté)
TEXE
(hranaté)
TEXE
(hranaté)
Stavebné klince
D04
Stavebné klince
D04
Stavebné klince
D04
Stavebné klince
D04
Stavebné klince
D04
Stavebné klince
D04
Stavebné klince
D04
D21
D21
D21
D21
D21
D21
D21
36 / 43
Rozmer klincov mm
(hrúbka x dĺžka)
Balenie
(kg)
10
1
12
1
14
1
16
1
18
1
20
1
22
1
30
1
50
5
63
5
70
5
80
5
100
5
120
5
200
5
1,4 x 24
1,2 x 25
1,4 x 25
2,0 x 27
1,2 x 30
1,4 x 32
1,6 x 36
2,5
2,5
5
5
2,5
2,5
ZAROVNÁVACIE VOSKY
VYROVNÁVACÍ VOSK HOOCO
- farebný vosk trojuholníkového tvaru je
určený na vyrovnávanie nerovností na
hranách kože a podpätkoch,
- dostupné farby:
1. optima
- dostupné farby:
1. zlato-hnedá
2. mahagón
3. svetlo-hnedá
4. čierna
1830,- SK
37 / 43
VYROVNÁVACÍ VOSK BRILLANT
- farebný vosk trojuholníkového tvaru je
určený na vyrovnávanie nerovností na
hranách kože a podpätkoch,
1530,- SK
5. stredne-hnedá
2. neutrálna
6. červeno-hnedá
3. negro
7. tmavo-hnedá
4. čierna
8. tabak
ROZŤAHOVÁKY OBUVI
ROZŤAHOVÁK (MALÝ)
ROZŤAHOVÁK (STREDNÝ)
COMPACT
80
HMOTNOSŤ: 6,8 KG
PRÍSLUŠENSTVO: 16 ČASTÍ
HMOTNOSŤ: 11,3 KG
PRÍSLUŠENSTVO: 28 ČASTÍ
ROZŤAHOVÁK (VEĽKÝ NA ČIŽMY)
80L
HMOTNOSŤ: 18,3 KG
PRÍSLUŠENSTVO: 28 ČASTÍ
38 / 43
DVOJNOŽKA
TROJNOŽKA
- výška 58 cm
39 / 43
NITE SYNTON 30 – 100% POLYESTER
- na efektné a hlavné spoje na obuvi, hlavne športovej, v koženej galantérií, na športovú výstroj,
čalúnnictvo a automobilový priemysel
priem. pevnosť 52 N
široká škála farebných odtieňov
→ Nite SYNTON 10 – pre silné a namáhavé spoje, vrchné ozdobné spoje na obuvi, ozdobné
vyšívanie v koženej galantérií, prešitie horolezeckej výstroje, technické použitie pri technológií
čalúnenia
40 / 43
- 100% polyester, návin 1000 m, priem. pevnosť 170 N, farby: čierna, biela, hnedá. Cena: 9,92 €
/ks
→ Nite SYNTON 20 – pre technické zošívanie, zvlášť pre namáhavé spoje, používa sa v koženej
galantérií, na kufríky, tašky, ťažkú obuv, šitie športových výstrojov, mechov, prepravných vakov,
bezpečnostných vakov a markíz
- 100% polyester, návin 600 m, priem. pevnosť 83 N, farby: čierna, biela, hnedá, béžová. Cena:
2,72 € /ks
→ Nite SYNTON 60 – pre obuvnícky priemysel, koženú galantériu, športové oblečenie, pracovné
rukavice, zošívanie celtoviny,
- 100% polyester, návin 1500 m, priem. pevnosť 29 N farby: široká škála farebných odtieňov viď
farebnica pri SYNTON 30. Cena: 30,09 € /ks
OBUVNÍCKE NITE 24 – 100% BAVLNA
návin: 1000 m
farby: červená, žltá, bledo-modrá, tmavo-modrá zelená, hnedá, tmavo-hnedá, svetlo-šedá, tmavošedá, čierna, biela, oranžová,
béžová
OBUVNÍCKE NITE 0 – 100% BAVLNA
návin: 400 m
farby: khaki-zelená, tmavo-hnedá, šedá, čierna, biela
Nite 8 – 100% bavlna, návin 500 m, farby: čierna, biela, hnedá, khaki
Nite 12 – 100% bavlna, návin 700 m, farby: čierna, biela, hnedá, khaki, šedá, oranžová, béžová.)
Nite 30 – 100% bavlna, návin 1000 m, farby: čierna, biela, hnedá, svetlo-hnedá, fialová, modrá,
oranžová, maslová
41 / 43
TECHNICKÁ TKANINA - CELTOVINA
Typy:
- ohňu vzdorná OHIV
- vode odolná VOI
Šírky:
- 102 cm
- 150 cm
Farby:
- khaki
Hmotnosť: - ohňu vzdorná OHIV = 590 g/m2
- vode odolná VOI = 415 g/m2
Zloženie:
42 / 43
- bavlna / juta
PLASTOVÉ KOLÍKY NA VYPĹŇANIE DIER V PODPÄTKOCH
Balenie:
- 200 ks
Veľkosti:
malé, stredné, veľké
KOVOVÉ TRUBIČKY
Balenie:
43 / 43
- 200 ks
Download

Rôzne materiály