sezóna
2015
„čisto exteriérová záležitosť“
prvé vydanie
DOLMAR NOVINY
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB
Dolmar
v ZOO
4-taktné
krovinorezy
Demobus
pre Vás
na str. 14
na str. 22
na str. 47
na
ďalšíchh
stranác
NÁKUP NA
SPLÁTKY
RPMN 0%
Dolmar úver bez
navýšenia
Dolmar prichádza
od 1. marca
s BOMBA cenami!
ZAČIATOK ÚŽASNÉHO ÚSPECHU
KNOW-HOW
OD ROKU 1927
Od chvíle, keď spoločnosť DOLMAR v roku 1927 vyrobila historicky prvú motorovú pílu na svete,
výrobky DOLMAR určujú trend,
pokiaľ ide o kvalitu, funkčnosť,
jednoduchosť použitia, dizajn, ergonómiu a rovnako ako aj spoľahlivosť
a služby. DOLMAR je preto dnes
dobre známa značka po celom
svete, keď hovoríme o kvalitných
motorových zariadeniach.
Stroje značky DOLMAR su vyrábané v Nemecku.
Tak ako vždy, vyrobené v Nemecku znamená spoľahlivú a modernú technológiu a najnáročnejšie
štandardy kvality. Staráme sa, aby
sme našim zákazníkom poskytli
popri kvalitných strojoch taktiež
kvalitné služby spojené s predajom cez našich autorizovaných
predajcov. Mimochodom, mohli by
sme spomenúť, že už dvakrát za
ostatných 10 rokov vybrali nemeckí
špecializovaní predajcovia značku
DOLMAR za značku roka.
Práve nové myšlienky
spôsobujú, že spĺňame
požiadavky aj tých
najnáročnejších užívateľov.
RPMN
BEZ OBÁV !
..do 3 dní
je naspäť
Autorizovaný záručný servis do 3 dní?
Áno. Ako to funguje?
Spoločnosť DOLMAR Vám už
tradične ponúka produkt s názvom
DOLMAR ÚVER. Tento produkt
znamená splátky bez úrokov (bez
navýšenia) pre všetkych záujemcov
o výrobky DOLMAR. Dnes zaplatíte
10 % z ceny tovaru a potom
9 × 10 % z celkovej predajnej ceny,
tzn. cena výrobku sa vám rozloží
do 10 rovnakých platieb.
Jednoducho úver bez
úrokov a bez akýchkoľvek
poplatkov.
0%
NAOZAJ BEZ
NAVÝŠENIA???
ÁNO!!!
ŽIADNY TRIK, ŽIADNY PODVOD:
BEZ NAVÝŠENIA!!!
BEZ NAVÝŠENIA!
10 SPLÁTOK PO 10 % = 100 %!
ANI O PROMILE NAVYŠE!!!
PRVÝ DEŇ:
Odovzdaj výrobok DOLMAR u autorizovaného predajcu DOLMAR
do 12:00 hod. Zoznam autorizovaných záručných predajcov
DOLMAR – www.dolmar.sk.
DRUHÝ DEŇ:
TRETÍ DEŇ:
ZHRNUTÉ A PODČIARKNUTÉ: SERVIS DOLMAR FUNGUJE
PODĽA HESLA „maximálne 3 × 24“
– viac informácií na strane číslo 48.
A to nie je všetko. V prípade, že centrálny servis DOLMAR pre Slovensko
z akýchkoľvek dôvodov nedodrží dodaciu dobu 3 dní na vybavenie
ZÁRUČNEJ opravy, tak Vám spoločnosť DOLMAR dodá nový výrobok!
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB
4
DOLMAR NOVINY
DOLMAR NOVINY
5
> Logo spoločnosti je z roku 1928, stále
ále s africkými
ľaliami ako symbolom pre reťazové píly.
DOLMAR =
nový štandard
pre emisie
> Logo spoločnosti z roku 1950 stále zobrazuje pílu,
ktorú prevádzkujú dvaja ľudia, ako bolo v tom čase
bežné.
Berieme svoju zodpovednosť
za životné prostredie vážne
a výrazne investujeme
do vývoja technológií motorov
s nízkymi emisiami.
> Naša spoločnosť dostala názov podľa hory Dolmar v Durínsku, ktorá
má nadmorskú výšku 739 m. Tu sa v roku 1927 prvýkrát použila prvá
reťazová píla na benzínový pohon model A.
> Reťazová píla DOLMAR „model A“ vážila 58 kg
a prevádzkovali ju dve osoby. Mala 8,0 HP (5,9 kW)
a zdvihový objem 245 cm3.
Začiatok
úžasného úspechu
História spoločnosti je často spojená
pojená
ojom, ktorý
s históriou všeobecne a s vývojom,
oločnosť
vytvára históriu. Napríklad spoločnosť
o začiatku
E. Lerp & Co. bola od samého
spoločnosťou z Hamburgu. Emil Lerp ju
vytvoril v roku 1927 kvôli svojmu vývoju
prvej reťazovej píly poháňanej benzínovým motorom, reťazovej píle DOLMAR
model A.
Prečo sa DOLMAR volá DOLMAR?
Emil Lerp bol moderný progresívny
podnikateľ, ktorý vedel,
ako motivovať svojich zamestnancov.
Zorganizoval vnútropodnikovú súťaž
a požiadal jej účastníkov, aby vymysleli
názov pre jeho pílu. Mal byť jednoduchý,
mal dobre znieť a ľahko sa vyslovovať
v mnohých jazykoch. Nakoniec práve
manželka Emila Lerpa Martha sa stala
víťazkou so svojim návrhom, aby sa píla
volala DOLMAR. Bolo to preto, lebo
prvá reťazová píla na benzínový pohon
sa prvýkrát použila v roku 1927 práve na
vrchole hory Dolmar v Durínsku, ktorá
má nadmorskú výšku 739 metrov. Emil
Lerp bol tiež rodákom z Durínska a hora
Dolmar bola počas prázdnin miestom,
ktoré jeho rodina často navštevovala.
Táto píla sa tak osvedčila, že Emil Lerp
začal čoskoro používať názov DOLMAR
aj pre svoju spoločnosť. Píla predstavovala technickú revolúciu v lesníctve na
celom svete. V nasledujúcich rokoch
nasledovali jedna po druhej ďalšie inovácie a všetky výrazne predbehli svoju
dobu. Model CL sa spustil v roku 1939.
Vyrábal sa skoro 30 rokov a používal sa
na celej zemeguli. V roku 1935 spoločnosť uviedla na trh prvú elektrickú pílu
prevádzkovanú jedným človekom, model
DB 35, a nakoniec v roku 1952 prvú
pílu na benzínový pohon prevádzkovanú jedným človekom. Nasledoval nový
membránový karburátor, ktorý bol prvý
svojho druhu a umožnil pílenie v každej
polohe, priamy pohon bez prevodov,
systém dvojhmotového tlmiča vibrácií,
motor Wankel a mnoho revolučných
nových vývojov, ktoré znovu a znovu
určovali nové trendy. Budúcnosť má pre
DOLMAR dlhú tradíciu.
> Model CL z roku 1939 s inovatívnou konštrukciou predstavoval vo svojom čase posun
vpred. Táto píla sa vyrábala skoro 30 rokov a mala celosvetový úspech.
> Model DB 35 z roku 1935 je prvá píla, ktorú prevádzkuje jeden človek. Táto
elektrická píla vážila „len“ 22 kg.
> Model CP z roku 1953 teraz vážil „len“ 13,6 kg. Horná časť vodiacej lišty už
bola jednotlivo vymeniteľná.
> Model CF z roku 1958 s novým membránovým karburátorom, ktorý umožňuje
pílenie vo všetkých polohách. To spôsobilo, že otáčanie prevodovky sa stalo
zbytočným. Tento nový model vážil „len“ 10 kg.
> Legendárnu KMS 4 z roku 1975 vyrábala spoločnosť DOLMAR spolu so
spoločnosťou Fichtel & Sachs. Bola to prvá reťazová píla s rotačným motorom.
Aby bol vzduch, ktorý dýchame, čistejší
a prírodné prostredie chránené pred
poškodením, výrobcovia musia spĺňať
nové, náročnejšie normy pre emisie.
Výrobcovia majú niekoľko možností,
ako dosiahnuť splnenie týchto nových
noriem, napr. použitím štvortaktných
motorov s variabilným časovaním ventilov (rozvod s premenlivým časovaním –
VVT), nasadenie dvojtaktných motorov
so sofistikovanou technológiou nasávania vzduchu alebo inštaláciu katalyzátorov na čistenie výfukových plynov.
Použitie technológie sofistikovaného
nasávania vzduchu zvyšuje celkovú
hmotnosť stroja, čo je významnou
nevýhodou pre prenosné náradie
s menším výkonom motora. V konvenčných dvojtaktných motoroch vytvárajú
nespálené zložky paliva výfukové plyny
s vysokou teplotou. Čistenie týchto
plynov katalyzátormi vyžaduje zložité
a nákladné technické riešenie.
DOLMAR odhaľuje nový míľnik vo vývoji technológií pre dvojtaktné motory.
V dôsledku strát pri odsávaní obsahujú výfukové plyny z konvenčných
dvojtaktných motorov veľké množstvo
nespáleného paliva. Technici zo spoločnosti DOLMAR vyvinuli optimalizovaný
systém riadenia výmeny plynov (GEM),
ktorému sa podarilo znížiť straty pri
odsávaní v dvojtaktných motoroch na
polovicu.
Vďaka vývoju tohto nového systému
riadenia výmeny plynov môžu technici
spoločnosti DOLMAR použiť menší katalyzátor, ktorý má len minimálny vplyv
na pomer výkonu k hmotnosti, pričom
sa spotreba paliva zníži zhruba o 10 %.
Nová technológia motorov spoločnosti
DOLMAR je predurčená na to, aby sa
v rámci trhu energetických produktov stala nosným prvkom. Technológia motorov systému GEM vyvinutá
spoločnosťou DOLMAR je praktické,
každodenné riešenie určené najmä
na použitie v prenosných motorových
produktoch.
Pri vývoji súčasnej aj budúcej generácie
zážihových motorov bude spoločnosť
DOLMAR na zníženie emisií výfukových
plynov využívať všetky tri možnosti:
bude používať štvortaktné motory s variabilným časovaním ventilov, nasadením dvojtaktných motorov s technológiou sofistikovaného nasávania vzduchu
a do výfukového systému zakomponuje
katalyzátory. Už dnes spĺňa spoločnosť
DOLMAR všetky požiadavky medzinárodných noriem pre emisie výfukových
plynov s pohodlnou rezervou, pričom
emisie sú v mnohých prípadoch výrazne pod povolenými hranicami.
6
DOLMAR NOVINY
www.dolmar.sk
TEC HNOLÓGIA KOSE NIA 3C UT
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA: Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
DOLMAR NOVINY
TEC HNOLÓGIA KOSE NIA 4C UT
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB
7
www.dolmar.sk
8
DOLMAR NOVINY
DOLMAR NOVINY
9
99
29, €
– ÚVER
DOLMAR
v cene
DY7060
AM-3643
27, 99
€
DOLM
AR ÚVE
R
NOVINKA
Rotačný
zavlažovač
akumulátorová LITHIUM-ION kosačka
10, 99
€
Akumulátorové napätie: 36 V / Šírka záberu: 43 cm / Šasi: plast /
Uloženie kolies: guličkové ložisko / Nastavenie výšky kosenia:
centrálne / 13 stupňov / Pohon kolies: bez pohonu / Objem koša: 50 litrov
Hmotnosť: 17,9 kg / Ideálna pre trávnatú plochu do: 200 m2 / Technológia
kosenia: 3Cut / Príslušenstvo: bez akumulátora a nabíjačky
DOLM
AR ÚVE
R
660.195.412
660.362.200
660.196.060
299,90 €
399,90 €
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Akumulátor
660.195.412
Batéria 36 V 2,2 Ah
197,27 €
Nabíjačka
93,44 €
PM-411
Žací nôž
15,34 €
benzínová kosačka
Nabíjačka
660.362.200
Žací nôž
EM-370
EM-330
660.196.060
elektrická kosačka
elektrická kosačka
Príkon: 1100 W / Šírka záberu: 33 cm / Šasi: plast / Uloženie kolies: klzné
ložisko / Nastavenie výšky kosenia: 20–55 mm / Pohon kolies:
bez pohonu / Objem koša: 27 litrov / Hmotnosť: 13,1 kg / Ideálna
pre trávnatú plochu do: 400 m2 / Technológia kosenia: 3Cut
Príkon: 1300 W / Šírka záberu: 37 cm / Šasi: plast / Uloženie kolies:
klzné ložisko / Nastavenie výšky kosenia: 20–55 mm / Pohon kolies: bez
pohonu / Objem koša: 35 litrov / Hmotnosť: 14,9 kg / Ideálna pre trávnatú plochu do: 500 m2 / Technológia kosenia: 3Cut
109,90 €
988.311.000
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Predlžovacia šnúra
Predlžovacia šnúra
Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F
49,62 €
988.311.000
39,99 €
v cene
DY7060
Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F
DOLMAR – ÚVER
39,99 €
49,62 €
Žací nôž
671.002.549
6,91 €
Žací nôž
90 €
399,
v cene
671.005.130
671.005.130
379,90 €
671.001.433
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
Žací nôž
11,58 €
Žací nôž
671.001.433
Rotačný zavlažovač
v cene
26, 99
€
671.005.130
DOLM
AR ÚVE
R
21, 99
€
279,90 €
980.008.120
699,90 €
9,53 €
v cene
Šírka záberu: 41 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 500 E/158 / Šasi:
oceľ / Uloženie kolies: guličkové ložisko / Nastavenie výšky kosenia:
centrálne / 20–75 mm / Pohon kolies: bez pohonu / Systém štartovania:
lankom / Objem koša: 50 litrov / Hmotnosť: 26,0 kg / Ideálna pre trávnatú plochu do: 1000 m2 / Technológia kosenia: 4Cut
980.008.120
39,99 €
Žací nôž
Žací nôž
671.002.550
139,90 €
671.014.142
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
988.311.000
Akumulátorové napätie: 36 V / Šírka záberu: 43 cm / Šasi: plast /
Uloženie kolies: guličkové ložisko / Nastavenie výšky kosenia:
centrálne / 13 stupňov / Pohon kolies: bez pohonu / Objem koša: 50 litrov
Hmotnosť: 17,9 kg / Ideálna pre trávnatú plochu do: 200 m2 / Technológia
kosenia: 3Cut / Príslušenstvo: 1x akumulátor AP-3622 , nabíjačka
109,
84,
671.002.550
akumulátorová LITHIUM-ION kosačka
90 €
90 €
988.311.000
AM-3643 LG
34, 99
€
DOLM
AR ÚVE
R
33, 99
€
postrekovacia hadica
(30 m) s postrekovacím
nadstavcom
EM-461
elektrická kosačka
Príkon: 1600 W / Šírka záberu: 41 cm / Šasi: oceľ / Uloženie kolies:
guličkové ložisko / Nastavenie výšky kosenia: 20–75 mm / Pohon kolies:
bez pohonu / Priemer kolies – predné/zadné: 178/203 mm / Objem
koša: 50 litrov / Hmotnosť: 25,8 kg / Ideálna pre trávnatú plochu do:
600 m2 / Technológia kosenia: 3Cut
179,90 €
671.001.427
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Predlžovacia šnúra
Predlžovacia šnúra
39,99 €
Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F
49,62 €
39,99 €
Žací nôž
11,02 €
671.146.102
Žací nôž
14,06 €
benzínová kosačka s katalyzátorom
benzínová kosačka
benzínová kosačka
Šírka záberu: 41 cm / Typ motora: Briggs&Stratton / Šasi: oceľ / Uloženie
kolies: guličkové ložisko / Nastavenie výšky kosenia: centrálne / 20–75
mm / Pohon kolies: bez pohonu / Systém štartovania: lankom / Objem
koša: 50 litrov / Hmotnosť: 26,0 kg / Ideálna pre trávnatú plochu do:
1000 m2 / Technológia kosenia: 4Cut
Šírka záberu: 46 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 625 E/190 / Šasi:
oceľ / Uloženie kolies: guličkové ložisko / Nastavenie výšky kosenia:
centrálne / 20–75 mm / Pohon kolies: bez pohonu / Systém štartovania:
lankom / Objem koša: 60 litrov / Hmotnosť: 31,1 kg / Ideálna pre trávnatú plochu do: 1200 m2 / Technológia kosenia: 4Cut
Šírka záberu: 46 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 675 EX / 190 ReadyStart
/ Šasi: oceľ / Uloženie kolies: guličkové ložisko / Nastavenie výšky
kosenia: centrálne / 20–75 mm / Pohon kolies: bez pohonu / Systém
štartovania: lankom / Objem koša: 60 litrov / Hmotnosť: 31,5 kg / Ideálna
pre trávnatú plochu do: 1200 m2 / Technológia kosenia: 4Cut
988.311.000
399,90 €
671.001.461
Predlžovacia šnúra
988.311.000
Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F
49,62 €
39,99 €
Žací nôž
671.146.102
Žací nôž
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA: Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
14,06 €
339,90 €
90 €
289,
269,
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Žací nôž
Žací nôž
671.001.427
988.311.000
329,90 €
671.001.461
PM-462
90 €
219,
988.311.000
49,62 €
Príkon: 1800 W / Šírka záberu: 46 cm / Šasi: oceľ / Uloženie kolies:
guličkové ložisko / Nastavenie výšky kosenia: 20–75 mm / Pohon kolies:
1-stupňový pohon / Objem koša: 60 litrov / Hmotnosť: 32,1 kg / Ideálna
pre trávnatú plochu do: 1000 m2 / Technológia kosenia: 4Cut
90 €
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F
elektrická kosačka s pojazdom
Príkon: 1800 W / Šírka záberu: 46 cm / Šasi: oceľ / Uloženie kolies: guličkové ložisko / Nastavenie výšky kosenia: 20–75 mm / Pohon kolies: bez
pohonu / Objem koša: 60 litrov / Hmotnosť: 29 kg / Ideálna pre trávnatú
plochu do: 800 m2 / Technológia kosenia: 4Cut
PM-461
PM-411 C
EM-461 S
elektrická kosačka
269,90 €
988.311.000
postrekovacia hadica
(30 m) s postrekovacím
nadstavcom
ilustračný obrázok
EM-41
988.311.000
DOLM
AR ÚVE
R
postrekovacia hadica
(30 m) s postrekovacím
nadstavcom
NOVINKA
DOLM
AR ÚVE
R
DOLM
AR ÚVE
R
NOVINKA
28, 99
€
17, 99
€
DOLM
AR ÚVE
R
980.008.120
671.001.433
389,90 €
980.008.120
671.001.451
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
Olej
980.008.120
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
Žací nôž
671.001.433
980.008.120
439,90 €
11,58 €
671.014.610
980.008.120
671.001.451
449,90 €
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
980.008.120
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
Žací nôž
14,06 €
Žací nôž
Žací nôž
Žací nôž
349,90 €
Žací nôž
14,06 €
671.014.610
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB
10
DOLMAR NOVINY
DOLMAR NOVINY
11
benzínové
kosačky
v cene
v cene
671.005.815
671.005.815
v cene
57,99 €
671.005.815
DOLMAR - ÚVER
34, 99
€
54,99 €
NOVINKA
53,99 €
DOLM
AR ÚVE
R
29, 99
€
postrekovacia hadica
(15 m) s postrekovacím
nadstavcom
postrekovacia hadica
(15 m) s postrekovacím
nadstavcom
postrekovacia hadica
(15 m) s postrekovacím
nadstavcom
NOVINKA
DOLM
AR ÚVE
R
DOLMAR - ÚVER
DOLMAR - ÚVER
PM-46 SBC
PM-46 N
benzínová kosačka
s možnostou bočného vyhadzovania trávy
benzínová kosačka s pojazdom,
možnosťou bočného vyhadzovania trávy
a katalyzátorom
Optická kontrola plnosti koša
Šírka záberu: 46 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 500/158 / Šasi: oceľ /
Nastavenie výšky kosenia: centrálne / 30–75 mm / Pohon kolies: bez
pohonu / Systém štartovania: lankom / Objem koša: 60 litrov / Hmotnosť:
28,6 kg / Ideálna pre trávnatú plochu do: 1200 m2 / Technológia kosenia:
4Cut
Šírka záberu: 46 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 500 E/140 / Šasi:
oceľ / Nastavenie výšky kosenia: centrálne / 30–75 mm / Pohon kolies:
1-stupňový pohon / Systém štartovania: lankom / Objem koša:
60 litrov / Hmotnosť: 31,2 kg / Ideálna pre trávnatú plochu do: 1600 m2
299,90 €
PM-5102
PM
P
51 S3
PM-5600 S3
benzínová kosačka s pojazdom
a možnostou bočného vyhadzovania trávy
benzínová kosačka s pojazdom
a možnostou bočného vyhadzovania trávy
benzínová kosačka s pojazdom
a možnostou bočného vyhadzovania trávy
Šírka záberu: 51 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 675 EX/190 Ready
Start / Šasi: oceľ / Uloženie kolies: predné/zadné guličkové ložisko/dvojité
guličkové ložisko / Nastavenie výšky kosenia: centrálne / 20–75 mm /
Pohon kolies: 3-stupňový pohon / Systém štartovania: lankom / Objem
koša: 65 litrov / Hmotnosť: 37,7 kg / Ideálna pre trávnatú plochu do:
2000 m2 / Technológia kosenia: 4Cut
Šírka záberu: 51 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 750EX/161 Ready
Start / Šasi: oceľ / Uloženie kolies: predné/zadné guličkové ložisko/dvojité
guličkové ložisko / Nastavenie výšky kosenia: centrálne / 20–75 mm /
Pohon kolies: 3-stupňový pohon / Systém štartovania: lankom / Objem
koša: 65 litrov / Hmotnosť: 38,0 kg / Ideálna pre trávnatú plochu do:
2000 m2 / Technológia kosenia: 4Cut
Šírka záberu: 56 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 675/190 EX Ready
Start / Šasi: oceľ / Uloženie kolies: predné/zadné guličkové ložisko/dvojité
guličkové ložisko / Nastavenie výšky kosenia: centrálne / 20–75 mm / Pohon kolies: 3-stupňový pohon / Systém štartovania: lankom / Objem
koša: 70 litrov / Hmotnosť: 39,8 kg / Ideálna pre trávnatú plochu do:
2200 m2 / Technológia kosenia: 4Cut
349,90 €
439,90 €
980.008.120
PM-5101 S3
559,90 €
671.001.451
980.008.120
671.001.451
549,
539,
980.008.120
669,90 €
671.001.554
980.008.120
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
Olej
Olej
Olej
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
980.008.120
Bočné vyhadzovanie
Žací nôž
671.014.610
Žací nôž
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
671.014.610
Žací nôž
14,06 €
671.002.552
3,10 €
980.008.120
Žací nôž
14,49 €
671.002.552
v cene
DOLM
AR ÚVE
R
671.005.815
671.002.532
Olej
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
980.008.120
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
Žací nôž
Žací nôž
14,49 €
54, 99
€
DOLM
AR ÚVE
R
44, 99
€
719,90 €
980.008.120
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Žací nôž
69, 99
€
42, 99
€
41, 99
€
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
Žací nôž
Žací nôž
14,06 €
980.008.120
689,90 €
671.001.554
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
980.008.120
579,90 €
90 €
90 €
671.002.532
Žací nôž
14,77 €
v cene
v cene
671.005.815
671.005.815
64, 99
€
DOLM
AR ÚVE
R
DOLM
AR ÚVE
R
DOLM
AR ÚVE
R
DOLM
AR ÚVE
R
NOVINKA
PM-4601 S3
PM-4601 S
PM-4602 S
benzínová kosačka s pojazdom
benzínová kosačka s pojazdom
Šírka záberu: 46 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 650 E/190 ReadyStart /
Šasi: oceľ / Uloženie kolies: guličkové ložisko / Nastavenie výšky kosenia:
centrálne / 20–75 mm / Pohon kolies: 1-stupňový pohon / Systém štartovania: lankom / Objem koša: 60 litrov / Hmotnosť: 33,8 kg / Ideálna
pre trávnatú plochu do: 1400 m2 / Technológia kosenia: 4Cut
449,90 €
419,90 €
980.008.120
559,90 €
671.001.451
Šírka záberu: 46 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 675 EX/190 ReadyStart /
Šasi: oceľ / Uloženie kolies: guličkové ložisko / Nastavenie výšky kosenia:
centrálne / 20–75 mm / Pohon kolies: 3-stupňový pohon /
Systém štartovania: lankom / Objem koša: 60 litrov /
Hmotnosť: 35,4 kg / Ideálna pre trávnatú plochu do: 1800 m2 /
Technológia kosenia: 4Cut
980.008.120
671.001.451
569,90 €
PM-4655 S4
benzínová kosačka s pojazdom
benzínová kosačka s pojazdom
benzínová kosačka s pojazdom
Šírka záberu: 51 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 750/160 DOV Ready
Start / Šasi: hliník / Uloženie kolies: guličkové ložisko / Nastavenie výšky
kosenia: centrálne / 30–80 mm / Pohon kolies: 1-stupňový pohon / Systém
štartovania: lankom / Objem koša: 70 litrov / Hmotnosť: 39,8 kg / Ideálna
pre trávnatú plochu do: 2200 m2 / Technológia kosenia: 4Cut
Šírka záberu: 46 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 675/190 Ready
Start / Šasi: hliník / Uloženie kolies: guličkové ložisko / Nastavenie výšky
kosenia: centrálne / 30–80 mm / Pohon kolies: 1-stupňový pohon / Systém
štartovania: lankom / Objem koša: 70 litrov / Hmotnosť: 40,0 kg / Ideálna
pre trávnatú plochu do: 1800 m2 / Technológia kosenia: 4Cut
Šírka záberu: 46 cm / Typ motora: Honda GCV/160 / Šasi: hliník / Uloženie kolies: guličkové ložisko / Nastavenie výšky kosenia: centrálne /
30–80 mm / Pohon kolies: 4-stupňový pohon / Systém štartovania: lankom / Objem koša: 70 litrov / Hmotnosť: 41,8 kg / Ideálna pre trávnatú
plochu do: 2000 m2 / Technológia kosenia: 4Cut
699,90 €
549,90 €
429,90 €
980.008.120
671.001.451
629,90 €
980.008.120
664.004.381
1.029,00 €
980.008.120
664.004.366
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
Olej
Olej
Olej
Olej
980.008.120
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
Žací nôž
671.014.610
980.008.120
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
Žací nôž
Žací nôž
14,06 €
671.014.610
980.008.120
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
Žací nôž
14,06 €
671.014.610
980.008.120
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
Žací nôž
Žací nôž
Žací nôž
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA: Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
14,06 €
postrekovacia hadica
(15 m) s postrekovacím
nadstavcom
PM-4660 S1
PM-5175 S1
benzínová kosačka s pojazdom
Šírka záberu: 46 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 675 EX/190 ReadyStart /
Šasi: oceľ / Uloženie kolies: guličkové ložisko / Nastavenie výšky kosenia:
centrálne / 20–75 mm / Pohon kolies: 1-stupňový pohon / Systém štartovania: lankom / Objem koša: 60 litrov / Hmotnosť: 34,0 kg / Ideálna
pre trávnatú plochu do: 1400 m2 / Technológia kosenia: 4Cut
postrekovacia hadica
(15 m) s postrekovacím
nadstavcom
postrekovacia hadica
(15 m) s postrekovacím
nadstavcom
664.004.381
980.008.120
889,90 €
8,86 €
664.004.366
980.008.120
664.004.366
959,90 €
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
980.008.120
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
Žací nôž
Žací nôž
Žací nôž
649,90 €
Žací nôž
10,26 €
664.004.366
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB
Žací nôž
10,26 €
12
DOLMAR NOVINY
K odberu
od júna 2015
DOLMAR NOVINY
K odberu
od júna 2015
13
K odberu
od júna 2015
9
v cene
v cene
v cene
671.005.815
671.005.815
671.005.815
9
51,
AR DOLM
€
ÚVER
10,99 €
99 €
37,
99
31, €
PM-4810
- ÚVER
DOLMAR
NOVINKA
postrekovacia hadica
(15 m) s postrekovacím
nadstavcom
postrekovacia hadica
(15 m) s postrekovacím
nadstavcom
PM-4820
ilustračný obrázok
benzínová kosačka
Šírka záberu: 48 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 500 E / 190 Ready
Start / Šasi: oceľ / Uloženie kolies: guličkové ložisko / Nastavenie výšky
kosenia: centrálne / 20–75 mm / Pohon kolies: bez pohonu / Systém
štartovania: lankom
409,90 €
postrekovacia hadica
(15 m) s postrekovacím
nadstavcom
PM-4820 S
ilustračný obrázok
ilustračný obrázok
benzínová kosačka s pojazdom
Šírka záberu: 48 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 575 EX / 190 Ready
Start / Šasi: oceľ / Uloženie kolies: guličkové ložisko / Nastavenie výšky
kosenia: centrálne / 20–75 mm / Pohon kolies: bez pohonu / Systém
štartovania: lankom
Šírka záberu: 48 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 625 E / 150 Ready
Start / Šasi: oceľ / Uloženie kolies: guličkové ložisko / Nastavenie výšky
kosenia: centrálne / 20–75 mm / Pohon kolies: 1-stupňový pohon / Systém
štartovania: lankom
319,90 €
439,90 €
980.008.120
99 €
17,
- ÚVER
DOLMAR
elektrický vertikutátor
379,90 €
499,90 €
980.008.120
EV-3618
EV-3213
benzínová kosačka
279,90 €
980.008.120
DOLMAR - ÚVER
DOLMAR - ÚVER
NOVINKA
DOLM
AR ÚVE
R
NOVINKA
27, 99
€
elektrický vertikutátor
(prevzdušňovač trávnika)
Napätie: 230 V / Príkon: 1300 W / Voľnobežné otáčky: 3500 min-1 / Šírka
záberu: 32 cm / Pracovná hĺbka: −10 ~ +10 mm / Nastavenie výšky: centrálne / 5 stupňov / Objem koša: 30 litrov / Hmotnosť: 10,5 kg / Voliteľné
príslušenstvo: valec s oceľovými pružinami, 2 v 1 valci
90 €
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
109,
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
149,90 €
988.311.000
Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F
49,62 €
benzínový vertikutátor
179,90 €
39,99 €
Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F
39,99 €
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Valec
652.024.746
Valec - nože
14,95 €
980.008.120
Olej
Olej
Olej
652.024.718
Valec - nože
13,13 €
652.024.750
Valec - struny
17,19 €
Nôž
652.024.719
Valec - struny
15,83 €
652.024.749
Valec 2 v 1
31,34 €
682.018.430
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
980.008.120
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
980.008.120
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
769,90 €
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
Valec
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
980.008.120
519,90 €
249,90 €
49,62 €
(prevzdušňovač trávnika)
Výkon: 2,2 kW (3,0 KS) / Šírka záberu: 36 cm / Typ motora:
Briggs&Stratton 550 / 158 / Šasi: oceľ / Uloženie kolies: guličkové
ložisko / Nastavenie pracovnej hĺbky: plynulé, centrálne / Priemer kolies
– predné/zadné (cm): 20 / 20 / Systém štartovania: lankom / Objem koša:
40 litrov / Hmotnosť: 30 kg
Predlžovacia šnúra
Predlžovacia šnúra
988.311.000
PV-3936
(prevzdušňovač trávnika)
Napätie: 230 V / Príkon: 1800 W / Voľnobežné otáčky: 3700 min-1 / Šírka
záberu: 36 cm / Pracovná hĺbka: −10 ~ +5 mm / Nastavenie výšky: centrálne / 4 stupne / Objem koša: 40 litrov / Hmotnosť: 15,7 kg / Voliteľné
príslušenstvo: valec s oceľovými pružinami, 2 v 1 valci
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
Nôž. Vertikutátor má 15 nožov
5,29 €
AK-3622
akumulátorový LITHIUM-ION kultivátor
NOŽE
PRE PREVZDUŠŇOVAČE
TRÁVNIKOV A KULTIVÁTORY
Akumulátorové napätie: 36 V / Kultivovaná plocha na jeden akumulátor: do
20 m2 / Pohon: 1-stupňový / Hmotnosť: 23,9 kg / Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora a nabíjačky
42, 99
€
DOLM
AR ÚVE
R
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
999,90 €
1 299,90 €
Akumulátor
660 195 412
33, 99
€
Akumulátor Li-Ion 36V, 2,2 Ah
197,27 €
Nabíjačka 36 V, 2,2 Ah
93,44 €
Nabíjačka
DOLM
AR ÚVE
R
660 362 200
* vertikutátor PV-3936
má 15 nožov
SAMOSTATNÉ
PRÍSLUŠENSTVO
KU KOSAČKÁM:
PM-5120
PM-5120 S
benzínová kosačka
s bočným vyhadzovaním trávy
benzínová kosačka
s bočným vyhadzovaním trávy a pojazdom
Šírka záberu: 51 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 625 E/190 / Šasi:
oceľ / Uloženie kolies: predné/zadné guličkové ložisko/dvojité guličkové
ložisko / Nastavenie výšky kosenia: centrálne / 25–70 mm / Pohon kolies:
bez pohonu / Systém štartovania: lankom / Hmotnosť: 28 kg / Ideálna pre
trávnatú plochu do: 2200 m2
Šírka záberu: 51 cm / Typ motora: Briggs&Stratton 675 EX/190 ReadyStart / Šasi: oceľ / Uloženie kolies: predné/zadné guličkové ložisko/
dvojité guličkové ložisko / Nastavenie výšky kosenia: centrálne /
25–70 mm / Pohon kolies: 1-stupňový pohon / Systém štartovania: lankom / Hmotnosť: 31,7 kg / Ideálna pre trávnatú plochu do: 2200 m2
449,90 €
671.001.826
980.008.120
671.001.826
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
Olej
980.008.120
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
Žací nôž
14,77 €
Žací nôž
671.001.826
Valec nože pre EV-3213
obj. číslo: 682 018 430
obj. číslo: 652 024 718
5,29 €
13,13 €
Valec struny pre EV-3213
Valec nože pre EV-3618
obj. číslo: 652 024 719
obj. číslo: 652 024 746
15,83 €
14,95 €
99,99 €
DOLMAR - ÚVER
664.718.000
Vysávačka oleja / striekačka
BR992029
Kľúč na vypúšťanie oleja
23,20 €
2,40 €
980.008.123
Štvortaktný olej (80 ml) (Cena za 1 L 26,25 €)
2,10 €
980.008.124
Štvortaktný olej (100 ml) (Cena za 1L 24,00 €)
3,00 €
664.718.000
429,90 €
339,90 €
980.008.120
Nôž pre PV-3936
980.008.120
529,90 €
BR992029
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
Žací nôž
14,77 €
Žací nôž
671.001.826
980.008.123
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA: Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
980.008.124
Valec struny pre EV-3618
Valec kombi 2 v 1 pre EV-3618
obj. číslo: 652 024 750
obj. číslo: 652 024 749
17,19 €
31,34 €
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB
ReadyStart
– Spustenie kosačky nebolo nikdy ľahšie
Spoločnosť DOLMAR teraz ponúka technológiu ReadyStart pre motory
všetkých zariadení, ktoré patria medzi exkluzívny modelový rad.*
Cieľ pri vývoji týchto motorov kosačiek bol úplne jasný: drasticky znížiť náklady
potrebné na štartovanie motora a optimálny chod motora pri štartovaní.
Vďaka týmto technickým inováciám sa dosiahlo viac než tento cieľ:
• Plne automatická regulácia sýtiča
(zapnutie/vypnutie) pri štartovaní
a úvodnej fáze chodu motora.
• Nový karburátor vybavený novými
dýzami s vysokou rýchlosťou, aby
sa zabezpečil lepší prísun paliva
pri nízkych štartovacích otáčkach.
• Upravený vysokonapäťový
systém zapaľovania umožňuje
lepšie štartovanie pri nízkych
štartovacích otáčkach.
Dolmar
pre ZOO
* Okrem modelov vybavených funkciou E-Start a profimodelov s motormi HONDA.
Technológia
kosenia 3Cut a 4Cut
Ticho lieči, asi takto by sa dal pomenovať projekt, ktorý sme spustili spoločne s p.
Piroškovou v ZOO v Bratislave. Hluk, vibrácie a emisie sú úhlavným nepriateľom
nielen zamestnancov a návštevníkov, ale hlavne zvierat.
Akým spôsobom chrániť citlivý sluch
zvierat v ZOO? Ako zamedziť nadmernému hluku pri bežných činnostiach ako
je kosenie, mulčovanie, strihanie krovín,
čistenie klietok a výbehov? Odpoveďou
je akumulátorová, respektíve elektrická
technológia. Veď napríklad vďaka akumulátorovému krovinorezu DOLMAR
sa znížila hladina zvuku na 83 dB.
Japonskí konštruktéri využili pri jeho
konštrukcii svoje bohaté skúsenosti
z akumulátorového náradia Makita,
ktoré je známe svojou spoľahlivosťou
a dlhou životnosťou (Dolmar je sto
percentnou dcérskou spoločnosťou Makita). Kvalitu, robustnosť a dokonalosť
užívateľ ocení už pri prvom kontakte
s týmto krovinorezom.
Používanie akumulátorového programu
je najlepšou voľbou v rekreačných strediskách, na verejných priestranstvách
a v obytných zónach vďaka minimálnej
hlučnosti, nízkym vibráciám a nulovým
emisiám. Toto bolo základným parametrom pri výbere náradia do ZOO
v Bratislave, či už sa jedná o krovinorez,
fukár alebo plotostrih.
Dokonca nie je potrebná ani údržba
motoru s označením BLDC, ktorý je
hlavnou pohonnou jednotkou akumulátorových strojov spoločnosti Dolmar.
Vďaka bezuhlíkovej konštrukcii je výroba energie efektívnejšia ako pri uhlíkovom jednosmernom motore, keďže
nevzniká trenie spôsobené uhlíkmi.
Preto je možné znížiť intenzitu prúdu,
vďaka čomu sa motor menej prehrieva
a dosahuje tak dlhšiu dobu prevádzky
na jedno nabitie.
• Nový štartér na štartovanie
ťahom, ktorý rýchlejšie zaberá
a umožňuje plné využitie dráhy
ťažného lanka.
• Výhody týchto inovácií sú zrejmé:
nie je potrebné nastriekavania
paliva ani sýtič a ovládanie štartéra na štartovanie ťahom je jednoduchšie.
Hovorí p. Pirošková, vedúca zoologického oddelenia v ZOO Bratislava:
„Dôležitým faktorom pri výbere
akumulátorového náradia bolo
aj zníženie nákladov na údržbu
a prevádzku týchto strojov a mobilitu pracovníkov. Prakticky
nám odpadol servis tohto náradia, keďže nie je nutné vymieňať
olej, čistiť vzduchové filtre a palivové filtre, sviečky a podobne.
...a spolupráca pokračovala.....
Na základe skúseností a vďaka pozitívnej spätnej väzbe sme sa zamerali na
čistotu, ktorá je dôležitým faktorom
spokojnosti aj pri zvieratách. S našim
demonštrátorom sme navštívili ZOO
opäť a spoločne s pracovníkmi vytipovali vysokotlakové čistiace stroje podľa
ich potreby. Vďaka takejto službe našej
spoločnosti si mohli zamestnanci ZOO
presne vyskúšať, otestovať kvalitu a silu
strojov, ktoré potrebujú pre ich každodennú prácu.
..postrehy zamestnanca...
„Som nesmierne prekvapený aký
silný prúd vody dokáže tak malý
stroj vyvinúť. Sila keramických
piestov je neskutočná. Vďaka
týmto mašinkám je práca doslova hrou. Chcel by som poďakovať
pracovníkom spoločnosti Dolmar za ich trpezlivosť a perfektné predvedenie strojov ako aj za
možnosť si ich otestovať.“
Sme veľmi radi, že sme mohli poskytnúť
naše dlhoročné skúsenosti v „priamom
prenose“ a je nám potešením, že sme
uľahčili a aj urýchlili tak namáhavú prácu ako vykonávajú zamestnanci v ZOO
v Bratislave. Ich spokojnosť je vidno aj
na samotných zvieratách.....
Kosačky DOLMAR a pojazdné kosačky D-Trac sú charakteristické výnimočnou technológiou kosenia. Pri
používaní 3Cut alebo 4Cut je kosenie trávnika viac ako jednoduché rezanie trávy. Iba pomocou jediného kusu
zariadenia záhradné práce ani nemôžu byť pestrejšie. Šetrí to nielen prácu, ale aj peniaze.
Presvedčte sa sami, čo odlišuje zariadenie vybavené technológiou kosenia 3Cut alebo 4Cut od ostatných:
1. POKOSENÁ TRÁVA SA OKAMŽITE
VYHADZUJE (3CUT / 4CUT)
Veľmi pohodlné riešenie: Kosačka na trávu alebo pojazdná kosačka okamžite vyhadzuje trávu. Na kosačkách na trávu zadná klapka
usmerňuje pokosenú trávu priamo za kosačkou. Rovnakú funkciu plní
voliteľný kryt deflektora u pojazdných kosačiek. Tento spôsob je zvlášť
účinný pri práci s veľmi dlhou vlhkou trávou.
2. ZBIERANIE POKOSENEJ TRÁVY
(3CUT / 4CUT)
Je to bežná metóda pri pravidelnom kosení: Vak na trávu bráni padaniu
pokosenej trávy na zem. Pri kosačkách až 75 l a pri pojazdných kosačkách možno naraz vysypať do kompostu až 300 l posekanej trávy.
3. ZBER LÍSTIA (3CUT / 4CUT)
OSVEDČENÁ A PRESKÚŠANÁ KVALITA
VÝSKUM A VÝVOJ
Komplexný systém riadenia materiálu
a kontroly funkčnosti pred výrobným
procesom, počas neho a po jeho skončení zabezpečuje, že motorové zariadenie spoločnosti DOLMAR je vyrobené
tak, aby dôsledne spĺňalo vysoké štandardy kvality.
Skúšobné ústavy na celom svete vykonali rozsiahle bezpečnostné skúšky
reťazových píl DOLMAR. Výsledky boli
presvedčivé, čo dokazujú protokoly
o skúškach.
V Nemecku motorové zariadenia spoločnosti DOLMAR skúšajú a certifikujú tieto
organizácie:
• Účasť v národných a medzinárodných
výboroch pre normalizáciu a usmernenia
• Kontrola normalizácie a súlad so zákonom vo
vnútropodnikovom laboratóriu
· bezpečnosť
· hluk a vibrácie
· spaliny
· zachytávanie iskier (hlavne pre Ameriku)
· dokumentácia
• Koordinácia certifikačných činností s úradmi
a externými organizáciami
• Kontrola výrobkov OEM
· Schvaľovanie vzoriek
· Kontrola a dokumentovanie príručiek
• Kompilácia a správa návodov na použitie
• KWF Kuratorium für Waldarbeit und
Forstwirtschaft (Úrad pre lesníctvo
a lesnícku techniku)
• TÜV-Product Service GmbH
• VDE Verband deutscher
Elektrotechniker e.V. (Zväz
nemeckých elektrotechnikov)
• DLF Deutsche LandwirtschaftsGesellschaft (Nemecký
poľnohospodársky zväz), Ústav
poľnohospodárskej techniky
• DPLF Deutsche Prüfstelle für
Land- und Forsttechnik (Nemecká
skúšobná agentúra pre techniku pre
poľnohospodárstvo a lesníctvo)
Opadané lístie sa dá ľahko pozbierať
z trávnika pomocou kosačiek DOLMAR –
bez zohýbania sa alebo používania hrablí.
Jednoducho sa pohybujte s kosačkou po
opadanom lístí s bežiacimi nožmi. Lístie sa
presunie do zberného vaku na trávu a potom ho môžete zlikvidovať.
4. MULČOVANIE (4CUT)
Najlepší spôsob kosenia: Pri mulčovaní sa pokosená tráva opakovane
poreže a poseká nožmi, kým nezostane ležať medzi steblami trávy. Živiny v posekanej tráve budú pôsobiť ako prírodné zelené hnojivo, ktoré
tiež ochráni povrch pred slnkom a odparovaním, a zároveň sa zlepší
schopnosť trávnika udržať vodu.
Kosačky vyžadujú voliteľný mulčovací adaptér, pojazdné kosačky D-Trac je možné upraviť
pomocou voliteľnej mulčovacej súpravy, ktorá sa skladá z mulčovacieho noža a mulčovacieho adaptéra.
Toto
všetko
spravíme pre Vás / za Vás
Vieme, čo je potrebné urobiť, aby stroje podporili Váš „koncept“.
Môžete ich doniesť do servisu alebo sami postupovať podľa návodu nižšie.
1.
Diagnostika
2.
Výmena sviečky
6.
Základná údržba a presné špecifikovanie poruchy šetrí Váš čas a peniaze.
Zanesená sviečka zvyšuje spotrebu a skoršie opotrebovanie motora.
Čistenie stroja
7.
Všeobecná
údržba
3.
Výmena filtra
Špinavý filter má za následok bohatú zmes v motore, vysokú spotrebu a rýchlejšie opotrebovanie.
Ostrenie noža
Veľmi dôležité je vyváženie noža, nielen jeho naostrenie.
Premazanie a dotiahnutie uvoľnených skrutiek zabráni ďalším prípadným poruchám.
8.
Nastavenie
otáčok
4.
Vyčistenie pohyblivých častí zaručí bezproblémovú prevádzku počas celej sezóny.
Výrobcom odporúčané otáčky motora sa nastavujú pomocou špeciálneho merača.
9.
Kontrola hlavných Odskúšanie a presné nastavenie ovládacích prvkov zabezpečí využitie všetkých funkcií kosačky.
funkcií
5.
Výmena oleja
Kvalitný olej motor nielen maže, ale aj čistí a chladí. Výmenu doporučujeme po každej sezóne.
Dôležitá je aj hladina oleja v motore.
pre kosačky
18
DOLMAR NOVINY
DOLMAR NOVINY
4 -TA K T P R E T E B A :)
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA: Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB
19
www.dolmar.sk
20
DOLMAR NOVINY
DOLMAR NOVINY
21
krovinorezy
18, 99
€
DOLM
AR ÚVE
R
ET-40
21, 99
€
elektrický vyžínač
21, 99
€
99
21, €
DOLM
AR ÚVER
- ÚVER
DOLMAR
DOLM
AR ÚVE
R
Príkon: 450 W / Motor: 230 V / Šírka záberu: 30 cm / Hmotnosť (bez
rezného nástroja): 2,3 kg / Štandardne dodávaný žací nástroj: 2-lanková
žacia hlava
59,90 €
988.311.000
89,90 €
DA0000001
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Predlžovacia šnúra
988.311.000
Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F
39,99 €
49,62 €
Žacia hlava
Žacia hlava
5,12 €
Do vypredania
zásob
LT-245.4
ET-70 C
4-taktný benzínový vyžínač
Do vypredania
zásob
Výkon: 0,71 kW (0,97 KS) / Obsah: 24,5 cm3 / Nádrž na benzín: 0,5 litra /
Hmotnosť (bez rezného nástroja): 4,9 kg / Štandardne dodávaný žací nástroj:
2-lanková žacia hlava
elektrický vyžínač
Príkon: 700 W / Motor: 230 V / Šírka záberu: 40 cm / Hmotnosť (bez
rezného nástroja): 5,0 kg / Štandardne dodávaný žací nástroj: 2-lanková
žacia hlava
129,
988.311.000
DOLM
AR ÚVE
R
980.008.120
141,90 €
680.224.200
Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F
381,224,262
Olej
381.224.262
39,99 €
49,62 €
980.008.107
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
3,10 €
Žacia hlava
Predlžovacia šnúra
988.311.000
189,90 €
Olej
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
MS-22 C
Výkon: 0,73 kW (1,0 KS) / Obsah: 24,5 cm3 / Nádrž na benzín: 0,5 litra /
Hmotnosť (bez rezného nástroja): 4,2 kg / Štandardne dodávaný žací nástroj:
2-lanková žacia hlava
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
980.008.120
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
289,90 €
381.224.262
Do vypredania
zásob
benzínový vyžínač
219,90 €
12, 99
€
90 €
LT-250
NOVINKA
DA00000001
980.008.107
22,51 €
381.224.263
Výkon: 0,57 kW (0,8 KS) / Obsah: 21,0 cm3 / Nádrž na benzín: 0,4 litra /
Hmotnosť (bez rezného nástroja): 3,6 kg / Štandardne dodávaný žací nástroj:
žacia hlava
219,90 €
299,90 €
299,90 €
980.008.107
Olej dvojtaktný (1 L)
5,10 €
Žacia hlava
Žacia hlava
benzínový vyžínač, vybavený priamym
hriadeľom a držadlom v tvare „C“
Žacia hlava
benzínový krovinorez, vybavený priamym
hriadeľom a držadlom v tvare „U“
Výkon: 0,57 kW (0,8 KS) / Obsah: 20,0 cm3 / Nádrž na benzín: 0,4 litra /
Hmotnosť (bez rezného nástroja): 3,9 kg / Štandardne dodávaný žací nástroj:
4-zubý žací nôž
219,90 €
980.008.107
Žacia hlava
381.224.263
Žacia hlava
680.224.200
Žacia hlava
ET-100 C
13,85 €
Do vypredania
zásob
elektrický vyžínač
s elektronickou reguláciou otáčok
Príkon: 1000 W / Motor: 230 V / Šírka záberu: 40 cm / Hmotnosť (bez
rezného nástroja): 5,1 kg / Štandardne dodávaný žací nástroj: 2-lanková
žacia hlava
14, 99
€
90 €
149,
988.311.000
16, 99
€
Predlžovacia šnúra
Predlžovacia šnúra 230 V, 25 m, H0 7 RN-F
49,62 €
DOLM
AR -
ÚVER
ÚVER
DOLM
AR - ÚV
ER
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
988.311.000
DOLM
AR -
164,90 €
680.224.200
48, 99
€
45, 99
€
22,99
€
DOLM
AR ÚVE
R
v cene
v cene
382.224.300
382.224.310
382.224.300
382.224.310
DOLM
AR ÚVE
R
39,99 €
Žacia hlava
680.224.200
Žacia hlava
13,85 €
LT-27
279,90 €
980.008.107
ok
áz
br
ýo
str
ač
n
ilu
169,90 €
NOVINKA
2-taktný benzínový vyžínač
Výkon: 0,71 kW (0,97 KS) / Obsah: 24,5 cm3 / Nádrž na benzín: 0,5 litra /
Hmotnosť (bez rezného nástroja): 4,9 kg / Štandardne dodávaný žací nástroj:
2-lanková žacia hlava
MS-27 U
MS-340 U
MS-400 U
benzínový krovinorez, vybavený priamym
hriadeľom a držadlom v tvare „U“
benzínový krovinorez, vybavený priamym
hriadeľom a držadlom v tvare „U“
benzínový krovinorez, vybavený priamym
hriadeľom a držadlom v tvare „U“
Výkon: 0,83 kW (1,12 KS) / Obsah: 25,7 cm3 / Nádrž na benzín: 0,6
litra / Hmotnosť (bez rezného nástroja): 5,0 kg / Štandardne dodávaný žací
nástroj: 4-zubý žací nôž a 2-lanková žacia hlava
Výkon: 1,6 kW (2,2 KS) / Obsah: 33,0 cm3 / Nádrž na benzín: 0,5 litra
Hmotnosť (bez rezného nástroja): 6,7 kg / Štandardne dodávaný žací nástroj:
4-zubý žací nôž
Výkon: 1,8 kW (2,5 KS) / Obsah: 39,0 cm3 / Nádrž na benzín: 0,5 litra
Hmotnosť (bez rezného nástroja): 6,7 kg / Štandardne dodávaný žací nástroj:
4-zubý žací nôž
229,90 €
459,90 €
489,90 €
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
980.008.107
Olej dvojtaktný (1 L)
5,10 €
980.008.107
381.224.263
299,90 €
980.008.107
384.224.503
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
Olej
980.008.107
Olej dvojtaktný (1 L)
5,10 €
Žacia hlava
381.224.263
980.008.107
662,90 €
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA: Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
28,94 €
384.224.503
384.224.503
699,90 €
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
Olej dvojtaktný (1 L)
5,10 €
Žacia hlava
Žacia hlava
980.008.107
980.008.107
Olej dvojtaktný (1 L)
5,10 €
Žacia hlava
27,04 €
Žacia hlava
Žacia hlava
27,04 €
384.224.503
299,90 €
Olej
980.008.107
5,10 €
381,224,263
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
Olej dvojtaktný (1 L)
Do vypredania
zásob
MS-20 U
M
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
980.008.107
28,94 €
v cene
381.224.263
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB
Olej dvojtaktný (1 L)
5,10 €
Žacia hlava
28,94 €
22
DOLMAR NOVINY
DOLMAR NOVINY
23
Štvortaktné krovinorezy
Dolmar – vysoký výkon s úsporou nákladov
29,99 €
Chcete prežiť prichádzajúcu jar a leto vo väčšej pohode a bez zbytočných výdavkov? Spoločnosť Dolmar,
popredný nemecký výrobca profesionálnej lesnej a záhradnej techniky, vyvinula spolu s japonskými
konštruktérmi bezkonkurenčný benzínový štvortaktný motor s vysokým výkonom a kompaktnou a ľahkou
konštrukciou. Tento konštrukčný unikát nájdete teraz v strojoch záhradnej techniky Dolmar – napríklad
v krovinorezoch, vodných čerpadlách, postrekovačoch, záhradných fukároch či dúchadlách.
Prečo práve štvortaktné
krovinorezy DOLMAR?
odlučovač
oleja
vahadlová
komora
VÝKON
pre prenosné
motorové vybavenie
■ pracujú s novým unikátnym benzínovým štvortaktným motorom,
■ možno ich použiť na akýchkoľvek
sklonoch,
■ majú nižšiu spotrebu paliva,
■ usporia náklady na prevádzku,
■ sú šetrné k životnému prostrediu.
Čistejšie výfukové emisie
Ľahká údržba
Kompaktné a ľahké riešenie
Nízka hlučnosť
Minimálna spotreba paliva
Nižšie prevádzkové náklady
Výkonné pohodlie
Ekonomická prevádzka
Priateľský k životnému
prostrediu
Vysoký výkon verzus nízka
spotreba paliva
Vysoký výkon nových štvortaktných
motorov zabezpečuje porovnateľnú
krútiacu silu s výkonnostne rovnakými
dvojtaktnými motormi.
komora
vačkového
rozvodu
uzatváracia
ventilová
guľôčka
olejová nádrž
25 ml trieda
Max. výkon
(kW/ot./min.)
35 ml trieda
Max. výkon
(kW/ot./min.)
24,5 ml
24,5 ml
4-taktný motor 2-taktný motor
0,81 / 7000
0,88 / 7000
DOLMAR - ÚVER
prietok vzduchovo-olejových pár
v cene
381.224.263
32,99 €
DOLMAR
- ÚVER
MS-245.4 U
4-taktný benzínový krovinorez vybavený
priamym hriadeľom a držadlom v tvare „U“
Ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba
Výkon: 0,71 kW (0,97 KS) / Obsah: 24,5 cm3 / Nádrž na benzín: 0,5 litra /
Hmotnosť (bez rezného nástroja): 5,7 kg / Štandardne dodávaný žací nástroj:
4-zubý žací nôž
MS-245.4 CE
360.300.030
299,90 €
+ kultivátor
prietok oleja
980.008.120
33,5 ml
30,5 ml
4-taktný motor 2-taktný motor
1,18 / 7000
1,18 / 7000
Test 24,5 ml štvortaktného benzínového
krovinorezu Dolmar a ekvivalentného
dvojtaktného benzínového krovinorezu ukazuje, že krovinorez Dolmar má
vo svojej triede nižšiu spotrebu paliva,
a teda aj nižšie celkové náklady na
prevádzku.
Prednosti vďaka unikátnemu
mazaciemu systému
Patentovaný unikátny mazací systém
spoločnosti Dolmar umožňuje dosiahnuť
najmenšie rozmery spomedzi štvortaktných motorov na trhu. Systém mazania
dovolí bez problémov používať krovinorezy na akýchkoľvek sklonoch – napríklad v priekopách, na brehoch riek alebo
v lesoch. Prirodzené zmeny tlaku v kľukovke vyvolané pohybom piestu vo valci
miešanie oleja s benzínom a emisie sú
zredukované na hodnoty, ktoré s prehľadom a dostatočnou rezervou spĺňajú
prísne svetové emisné limity (CARB Tier
3 Kalifonia, USA a EU Stage 2 Európa).
Motory majú výrazne nízke vibrácie,
nízku hladinu hluku aj spotrebu, a najmä nízke emisie výfukových plynov.
Summa summarum: Používaním
záhradnej techniky Dolmar s novým
štvortaktným motorom prejavíte aj svoj
vzťah k životnému prostrediu.
sa využívajú na čerpanie oleja cez motor.
Olej čerpaný z nádržky umiestnenej na
spodnej časti motora cez sieť jednosmerných ventilov dosiahne spoľahlivé mazanie a dlhú životnosť bez nutnosti udržiavania motora vo vodorovnej polohe.
Technika bez negatívneho
vplyvu na životné prostredie
Neodmysliteľnou výhodou štvortaktných motorov Dolmar je ochrana životé op
ost ed a. Nenastáva
e astá tu žiadne
ného
prostredia.
v cene
362.224.140
360.300.030
399,90 €
381.224.263
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
980.008.120
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
Žacia hlava
28,94 €
Žacia hlava
381.224.263
49,99 €
DOLMAR - ÚVER
499,90 €
v cene
362.224.140
v cene
381.224.263
539,37 €
MS-245.4 CE
MS-245.4 CE
4-taktný benzínový krovinorez vybavený
priamym hriadeľom, držadlom v tvare „C“
a s funkciou EasyStart
360.300.010
Ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba
Výkon: 0,71 kW (0,97 KS) / Obsah: 24,5 cm3 / Nádrž na benzín: 0,5 litra /
Hmotnosť (bez rezného nástroja): 5,3 kg / Štandardne dodávaný žací nástroj:
2-lanková žacia hlava
31,99 €
v cene
+ nadstavec na pílenie
konárov s integrovanou
nádržkou na olej
362.224.140
360.300.010
53,99 €
MS-245.4 UE
4-taktný benzínový krovinorez vybavený
priamym hriadeľom, držadlom v tvare „U“
a s funkciou EasyStart
Ekologický 4-taktný motor, vyslovene nízka spotreba
Výkon: 0,71 kW (0,97 KS) / Obsah: 24,5 cm3 / Nádrž na benzín: 0,5 litra /
Hmotnosť (bez rezného nástroja): 5,9 kg / Štandardne dodávaný žací nástroj:
4-zubý žací nôž
DOLMAR - ÚVER
329,90 €
980.008.120
319,90 €
399,90 €
381.224.263
980.008.120
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
90 €
539,
3,10 €
Žacia hlava
381.224.263
Žacia hlava
381.224.263
499,90 €
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
Olej
980.008.120
DOLMAR - ÚVER
28,94 €
Olej
980.008.120
Štvortaktný olej (600 ml) /Cena za 1 L 5,17 €
3,10 €
Žacia hlava
28,94 €
Žacia hlava
604,80 €
381.224.263
konvenčný
4-taktný motor
94,5 dB
MS-245.4 CE
MS-245.4 CE
360.300.020
360.300.010 + 360.300.020 + 360.300.030
+ nadstavec na strihanie živých plotov
+ nadstavec na pílenie
konárov s integrovanou
nádržkou na olej
+ nadstavec na strihanie
živých plotov
+ kultivátor
v cene
87,7 dB
Hlukový ventil pre JEDEN 2-taktný motor
zodpovedá PIATIM 4-taktným motorom
je ľahší a kompaktnejší
ako bežné 4-taktné motory
MM4 pridáva
k hluku viac ticha
362.224.140
360.300.020
55,99 €
DOLMAR - ÚVER
v cene
362.224.140
360.300.010
360.300.020
360.300.030
DOLMAR - ÚVER
559,90 €
614,25 €
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB DOLMAR ÚVER BEZ NAVÝŠENIA: Priama platba 10% na predajni. Následne budete splácať 9 x 10%. RPMN 0%.
89,99 €
899,90 €
Toolless quick fastening allows transport position and individual angle
adjustment
958,71 €
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1. 3. 2015 DO 30. 9. 2015 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB
Download

Dolmar NOVINY 1 .pdf