Pevnejšia oceľ pre
silnejších zákazníkov
MODERNÉ VYSOKOPEVNOSTNÉ OCELE A ĎALŠIE 4
Výhody produktov Domex
5
Aká hmotnosť sa dá ušetriť?
6
Domex 6
Docol 7
VYNIKAJÚCA PEVNOSŤ 8
Domex MC 10
Domex 960 a Domex 1200 10
Domex Wear 400
10
Domex Corrosion Resistant 12
Domex Protect 12
Domex Pole Sheet 12
Domex – produkty, rozmery a tolerancie 12
NIŽŠIA HMOTNOSŤ
16
Docol 1000 DP 16
Docol 1200 M 16
Docol Wear 450
18
Docol Corrosion Resistant 18
Docol – produkty, rozmery a tolerancie 18
3
Moderné vysokopevnostné ocele a ďalšie
Udržanie konkurencieschopnosti v súčasnom ťažkom dopravnom priemysle si vyžaduje
nový prístup k vývoju produktov. Produkty musia byť ľahšie, pevnejšie a trvácnejšie.
Hľadanie materiálov so všetkými týmito atribútmi bez toho, aby bola ovplyvnená kvalita
produktov alebo spokojnosť zákazníka, znamená veľkú výzvu.
Produkty Domex predstavujú rad moderných vysokopevnostných ocelí od spoločnosti
SSAB vyvinutých tak, aby poskytovali firmám v ťažkom dopravnom priemysle možnosť
použiť oceľ nižšej hmotnosti, avšak s vyššou pevnosťou. Ocele Domex so sebou
prinášajú tiež ekologické výhody v podobe nižšej prázdnej hmotnosti, vyššieho úžitkového
zaťaženia a dlhšej životnosti ako u tradičných ocelí. To umožňuje znížiť náklady a vyrábať
atraktívnejšie produkty.
Avšak Domex znamená viac než iba oceľ – ide tiež o istý špecifický druh spolupráce.
SSAB sa snaží nielen dodávať oceľ najvyššej kvality, ale tiež spolupracovať so samotnými
zákazníkmi, zdieľať s nimi skúsenosti a vytvárať dlhotrvajúce vzťahy. Tento štýl nazývame
„spoločnou silou“. Podporujeme zákazníkov SSAB a robíme všetko, čo je v našich silách,
aby sme im pomohli realizovať ich potenciál a získať výhodu oproti konkurencii.
4
VÝHODY PRODUKTOV DOMEX:
nižšia hmotnosť
pevnejšia štruktúra
jednoduchšia výroba
vyššie úžitkové zaťaženie
dlhšia životnosť
výhody z hľadiska ekológie
vyššia konkurencieschopnosť
Výborná zvariteľnosť ocelí
Domex umožňuje použitie
všetkých konvenčných metód
zvárania.
Moderné vysokopevnostné
ocele v sebe spájajú
vysokú pevnosť a dobrú
tvárniteľnosť.
Tepelné rezanie moderných
vysokopevnostných ocelí je
možné realizovať rôznymi
metódami. Najpoužívanejšie
je rezanie laserom, plazmou
alebo plynovým plameňom.
5
AKÁ HMOTNOSŤ SA DÁ UŠETRIŤ?
Domex
Použitie ocele Domex podstatne znižuje
hmotnosť hotových produktov bez straty nosnosti. Výsledkom sú ľahšie produkty s lepšími
technickými parametrami. Na obrázku 1 je
znázornený jednoduchý výpočet hmotnosti,
ktorá sa dá ušetriť pri použití produktov Domex.
Pre odhad zmenšenia hrúbky použite výpočet
znázornený na obrázku 2.
Domex je obchodná značka za tepla valcovaných produktov spoločnosti SSAB, ktoré sú
dostupné ako moderné vysokopevnostné za
studena tvárnené ocele o hrúbke 2 až 12 mm
(obrázok 3). Súčasťou radu produktov Domex
sú ocele odolné voči korózií a opotrebeniu,
oceľové plechy s balistickou odolnosťou a transformátorové oceľové plechy. Tieto ocele sú na
trhu dobre známe a sú neustále vylepšované a
vyvíjané tak, aby poskytovali ešte viac výhod.
Výhody produktov Domex:

Vynikajúca tvárniteľnosť v pomere k vysokej
pevnosti

Dobrá zvariteľnosť

Dobrá vrubová húževnatosť pri nízkych
teplotách

Sú vhodné na rezanie laserom

Sú vhodné na galvanické pokovovanie
Stručný popis produktov Domex:
Domex MC – vysoko pevné ocele známe pre svoju
vysokú pevnosť, vynikajúcu tvárniteľnosť a dobrú zvariteľnosť.
Domex 960 a Domex 1200 – konštrukčné ocele pre
aplikácie, pri ktorých je možné pevnosť materiálu
použiť k zvýšeniu úžitkového zaťaženia alebo
zníženiu hmotnosti.
Domex Wear 400 – oteruvzdorné ocele s dobrou
odolnosťou voči opotrebeniu (min. 360 – max.
420 HB)
Domex Corrosion Resistant – oceľ s ochranou voči
poveternostným vplyvom.
Domex Protect – extra tvrdá oceľ s dobrou balistickou odolnosťou a ochranou voči priestrelu.
Domex Pole – magnetická a vysokopevnostná
oceľ vhodná pre generátory.
6
Docol
V rade produktov Domex nájdete tiež produkty
s označením Docol. Ide o produkty valcované
za studena o hrúbke 0,5 až 2,1 mm prispôsobené použitiu v konštrukčných aplikáciách
(obrázok 3), ocele odolné voči atmosferickej
korózií, oteruvzdorné ocele a oceľové plechy
s balistickou odolnosťou. Produkty Docol sú
vyrábané pomocou špeciálneho tepelného spracovania a rýchleho kalenia vo vode pre dosiahnutie vyššej pevnosti a dlhšej životnosti.
Výhody produktov Docol:

Vynikajúca tvárniteľnosť pri vysokej pevnosti

Malé odchýlky hrúbky
Obrázok 1 Hlavné pravidlo
t2= t1
(Re1/Re2)
t1
= hrúbka mäkkej ocele
t2
= hrúbka vysokopevnostnej ocele
Re1 = medza klzu mäkkej ocele
Re2 = medza klzu vysokopevnostnej ocele
Obrázok 2 Príklad výpočtu
6
350/700 = 4

Dobrá zvariteľnosť
800
Konštrukčná
Structural steel
oceľ
Docol Wear 450
balistickou odolnosťou a ochranou proti
priestrelu
200
Domex Wear 400
Docol Protect - extra tvrdá oceľ s dobrou
Domex 1200
400
Domex 960
600
Docol Corrosion Resistant - oceľ odolná
300
Docol 1200 M
odolnosťou voči opotrebeniu
atmosferickej korózií
400
1000
Docol 1000 DP
Docol Wear 450 - oteruvzdorná oceľ s dobrou
500
1200
Domex 700 MC
tvárniteľnosťou a dobrou zvariteľnosťou
600
1400
Domex 650 MC
Docol 1200M - extrémne pevná oceľ so strednou
HBW
Domex 600 MC
oceľ s malou odchýlkou hrúbky, vynikajúcou
tvárniteľnosťou a dobrou zvariteľnosťou
Rp0.2 MPa
Domex 550 MC
Docol 1000DP - moderná vysokopevnostná
1600
Domex 460 MC
Stručný popis produktov Docol:
Obrázok 3 Produkty divízie Strip
Domex 500 MC

Sú vhodné pre rezanie laserom.
200
100
Oteruvzdorná
Abrasion
resistant steel
oceľ
7
Vynikajúca pevnosť
Ocele Domex sú vyrábané v modernom závode pod prísnym dohľadom. Ocele
sú mikrolegované, metalurgické postupy zaisťujú vysokú čistotu ocele a oceľ je
vyrábaná kontrolovaným procesom valcovania, ktorý zaisťuje jej homogénne
vlastnosti. Čo znamená pre konečný produkt vynikajúcu pevnosť.
VÝHODY:
 vynikajúca tvárniteľnosť v pomere k vysokej pevnosti
 dobrá zvariteľnosť vďaka nízkemu obsahu legujúcich prvkov
 dobrá vrubová húževnatosť pri nízkych teplotách
 vhodné na rezanie laserom
 vhodné aj na galvanické pokovovanie
8
Domex MC
Ocele radu Domex MC sú moderné konštrukčné
ocele s malým obsahom legujúcich prvkov,
vhodné pre použitie pri tvárnení za studena. Oceľ
Domex MC je dostupná v šiestich stupňoch
pevnosti od 460 N/mm2 do 700 N/mm2 (tabuľka
1) a spĺňa požiadavky normy EN 10149-2.
Vlastnosti ocele Domex MC:

menší minimálny polomer ohybu (tabuľka 1)

veľký pomer medze klzu/pevnosti v ťahu

vysoká vrubová húževnatosť (tabuľka 2)

rozpätie hrúbky 2 – 12 mm podľa akosti
ocele

šírka 800 – 1600 mm podľa medze klzu a
hrúbky
DOMEX 960 a DOMEX 1200
DOMEX WEAR 400
Domex 960 a Domex 1200 – sú konštrukčné
ocele vhodné pre aplikácie, u ktorých je možné
pevnosť materiálu použiť na zvýšenie úžitkového
zaťaženia alebo zníženie hmotnosti. Využitie
je hlavne v ťažkom dopravnom priemysle
využívajúcom výhody ocelí Domex 960 a Domex
1200. Ďalej na stavbu žeriavov, zdvíhacích zariadení a prívesných vozidiel. Označeniu pevnosti
zodpovedajú minimálne medze klzu v smere
valcovania v rozmedzí od 960 N/mm2 do 1200
N/mm2 (obrázok 3).
Produkty Domex Wear a Domex Wear 400
umožňujú znížiť hmotnosť a predĺžiť životnosť
úžitkových produktov, ktoré sú vystavené
opotrebeniu. Tieto ocele je možné použiť napr.
v poľnohospodárstve, na kalové čerpadlá,
čerpadlá na betón, dopravníky, korby nákladných áut, podávače, lopaty nakladačov,
miešačky betónu, čeľuste na drevo a ďalšie.
Oceľ je odolná voči opotrebeniu a dá sa dobre
tvárniť, čím prispieva k zvýšeniu plynulosti
výroby.
Vlastnosti ocele Domex 960 a Domex 1200:

veľký pomer medze klzu a pevnosti v ťahu

vysoká vnútorná čistota materiálu a možnosť
ohybu pozdĺžne alebo priečne k smeru
valcovania (tabuľka 4)

vysoká vrubová húževnatosť

rozpätie hrúbky 5-6 mm (Domex 960)

rozpätie šírky 1000-1500 mm, podľa hrúbky
Vlastnosti ocelí Domex Wear 400:

lepšia odolnosť voči opotrebeniu

vysoká tvrdosť a húževnatosť

vynikajúca zvariteľnosť a ohybnosť

rozpätie hrúbky 3-6 mm

rozpätie šírky 1000-1600 mm, podľa hrúbky
10
Tabuľka 1 Mechanické vlastnosti ocelí Domex MC
Medza klzu
ReH (N/mm2)
min.
Pevnosť v ťahu
Rm (N/mm2)
min. – max.
460
520–670
15
Domex 500 MC
500
550–700
Domex 550 MC
550
Domex 600 MC
Domex 650 MC
Predĺženie min. (%)
A80AS
t<3
t≥3
Polomer ohybu
min. t≤3 mm
Polomer ohybu
min. 3<t≤6 mm
Polomer ohybu
min. t>6 mm
19
0.5 x t
0.7 x t
0.9 x t
14
18
0.6 x t
0.8 x t
1.0 x t
600–760
14
17
0.6 x t
1.0 x t
1.2 x t
600
650–820
13
16
0.7 x t
1.1 x t 1.4 x t
650*)
700–880
12
14
0.8 x t
1.2 x t
1.5 x t
Domex 700 MC
700*)
750–950 10
Záruka ohybu je pre ohyb s uhlom 90˚ pri praktickom použití.
*) Pri hrúbke >8 mm môže byť minimálna medza klzu 20 N/mm2 menšia.
12
0.8 x t
1.2 x t
1.6 x t
Druh ocele
Domex 460 MC
Tabuľka 2 Vrubová húževnatosť pri oceliach Domex MC
Prípona označenia
B
Testovacia teplotaEnergetická úroveň
Druhy ocele
Netestované rázom
Domex 460 MC B-Domex 650 MC B
D
-20°
50 J/cm Domex 460 MC D–Domex 700 MC D
E
-40°
34 J/cm2
Domex 460 MC E–Domex 700 MC E
2
Vrubová húževnatosť D môže byť zaručená pri hrúbke do 12 mm a vrubová húževnatosť E môže byť zaručená pri hrúbke do 10 mm. Test metódou Charpy V sa
vykonáva na materiále v smere valcovania podľa normy EN 10045-1 pre hrúbku 6 mm a viac.
Tabuľka 3 Mechanické vlastnosti ocele Domex 960
Druh ocele
Medza klzu
ReH (N/mm2)
min.
Pevnosť v ťahu
Rm (N/mm2)
min.
Predĺženie min. (%)
A80AS
t<3
t≥3
Domex 960
960
980
Domex 1200
1200
1350
Záruka ohybu je pre ohyb s uhlom 90˚.
Polomer ohybu
min. 3<t≤6 mm
8
3.0 x t
8
3.0 x t
Tabuľka 4 Vrubová húževnatosť pri oceliach Domex 960 a Domex 1200
Hrúbka v mm
t<6
Testovacia teplota
Vrubová húževnatosť
Netestované rázom
34 J/cm2
t 6
-40 ˚C
34 J/cm2
Tabuľka 5 Mechanické vlastnosti ocelí Domex Wear, Domex Corrosion Resistant a Domex Protect
Medza klzu
Pevnosť v ťahu
Polomer ohybu
Obvyklé hodnoty
ReH (N/mm2)
Rm (N/mm2)
Druh ocele
min. t<=3 mm*)
min.
min.
Domex Wear Resistant
Domex Wear 400
1000 typická hodnota
1250 typická hodnota
min. 360– max. 420 HBW
3 x t
Polomer ohybu
min. 3<t<=6 mm*)
3xt
Domex Weather Resistant
Domex 550 W
550
600
1 x t
1xt
Domex 700 W 700
750
2 x t
2xt
Domex Protect 300
približne 300 HBW
2 x t
2xt
Domex Protect 500
približne 500 HBW
5 x t
5xt
Domex Protect
*) Min. polomer ohybu pre 90˚ ohyb.
Záruka ohybu je pre ohyb s uhlom 90˚.
11
DOMEX CORROSION RESISTANT
DOMEX POLE SHEET
Zo začiatku oceľ Domex Corrosion Resistant
koroduje rovnako ako bežné uhlíkové ocele,
ale na jej povrchu sa čoskoro vytvorí súvislý
hustý povlak oxidov (patina). Povlak oxidov
zostáva neoddeliteľne na povrchu a zabraňuje
prenikaniu vlhkosti, ktorá spôsobuje koróziu.
Oceľ Domex Corrosion Resistant je možné
použiť pri produktoch, ako sú napríklad
kontajnery, u ktorých vysoká pevnosť a
odolnosť voči korózií znižuje potrebu údržby,
predlžuje životnosť a zjednodušuje výrobu.
Tento materiál tiež ponúka veľké výhody
pre priemyselné komíny, či už je použitý na
vonkajšej strane alebo v dymovodoch, pretože
oceľ odolná voči korózií je lepšie chránená
proti prostrediu s vysokým obsahom oxidov
síry. Okrem dobrej odolnosti voči korózií sa
oceľ Domex Corrosion Resistant vyznačuje
tiež dobrou tvárniteľnosťou, zvariteľnosťou a
vrubovou húževnatosťou. Vyrába sa v dvoch
stupňoch pevnosti, ich garantovaná minimálna
medza klzu je 550 N/mm2 a 700 N/mm2.
Ďalšie informácie o oceli Domex Corrosion
Resistant nájdete v samostatnej priručke.
Domex Pole Sheet je oceľ s dobrými magnetickými vlastnosťami a nízkym obsahom
legujúcich prvkov, ktorá je výborná na výrobu
prstencov rotorov a pólov generátorov. Vďaka
stálym mechanickým vlastnostiam a dobrej
rovinnosti je vhodná na automatické riadenie a
rezanie laserom. Za tepla valcovaný plech Pole
je vyrábaný s medzou klzu až 700 N/mm2.
Vlastnosti ocele Domex Corrosion
Resistant:

vlastnosti ocele odolnej voči korózií

rozpätie hrúbky 3 – 6 mm

šírka 900 – 1600 mm podľa medze klzu a
hrúbky
DOMEX PROTECT
Domex Protect je oceľ s balistickou odolnosťou,
ktorú je možné použiť na ochranu automobilov a vozidiel bezpečnostných zložiek, ktoré sa
môžu dostať pod paľbu z malej strelnej zbrane.
Oceľ je možné použiť tiež ako ochranu proti
vlámaniu, napríklad v bezpečnostných dverách.
Ďalšie informácie o oceli Domex Protect nájdete
v samostatnej priručke.
Vlastnosti ocele Domex Protect:

rozpätie hrúbky 2 – 8,2 mm

tvrdosť až 500 HBW

rozpätie šírky 900 – 1500 mm

nižšia hmotnosť ako u konvenčnej ochrannej
ocele
12
Vlastnosti ocele Domex Pole Sheet:

dobré magnetické vlastnosti

hrúbka 2 – 5 mm

šírka 800 – 1600 mm podľa medze klzu a
hrúbky
DOMEX – Produkty, rozmery a
tolerancie
Oceľ Domex môže byť dodávaná ako zvitok,
pozdĺžne delený pás alebo narezaná na plechy
určitej dĺžky. Oceľ môže byť dodávaná s prírodnou hranou a moreným a olejovaným povrchom a tiež prírodnou alebo rezanou hranou.
Zvitky
Rozsah dodávok ocele Domex vo zvitkoch s
valcovanými povrchmi a rezanými hranami je:

schéma 1, Domex 460 MC
Domex 500 MC, Domex 550 MC,
Domex 600 MC, Domex 650 MC,
Domex 700 MC

tabuľka 6, Domex 960

tabuľka 7, Domex 1200

tabuľka 8, Domex Wear 400.
Schéma 1 Výrobný program ocelí Domex MC
Domex 460 MC
Y
Domex 500 MC
Y
Podlieha
dohode
Je možné
objednať
16.0
16.0
14.0
12.0
12.0
12.0
10.0
10.0
10.0
8.0
hrúbka (mm)
14.0
8.0
6.0
6.0
4.0
4.0
4.0
2.0
800
1000
1200
1400
1600
800
1000
1200
Je možné
objednať
1400
1600
x
800
Domex 650 MC
Y
Podlieha
dohode
16.0
Je možné
objednať
Podlieha
dohode
16.0
12.0
12.0
10.0
10.0
10.0
hrúbka (mm)
12.0
hrúbka (mm)
14.0
8.0
8.0
6.0
6.0
4.0
4.0
4.0
2.0
1200
1400
1600
x
1600
x
Je možné
objednať
1600
x
Podlieha
dohode
8.0
6.0
2.0
1400
Domex 700 MC
Y
14.0
1000
1200
šírka (mm)
14.0
800
1000
šírka (mm)
Domex 600 MC
16.0
Podlieha
dohode
2.0
x
šírka (mm)
Y
Je možné
objednať
8.0
6.0
2.0
hrúbka (mm)
Domex 550 MC
Y
Podlieha
dohode
14.0
hrúbka (mm)
hrúbka (mm)
16.0
Je možné
objednať
2.0
800
1000
šírka (mm)
1200
1400
1600
šírka (mm)
x
800
1000
1200
1400
šírka (mm)
Tabuľka 6 Produktový program Domex 960
Druh ocele
Domex 960
Hrúbka v mm
Šírka v mm
Dĺžka v mm
5.00
1500
1500–13000
Domex 960
6.00
1500
1500–13000
Narezané na dĺžku s neobrobenými hranami.
Tabuľka 7 Produktový program Domex 1200
Druh ocele
Domex 1200
Hrúbka v mm
Šírka v mm
Dĺžka v mm
4.00–8.00*
1500–1600
3000–12000
* Vo vývoji je hrúbka 8 mm.
Table 8 Produktový program Domex Wear 400
Druh ocele
Domex 400
Hrúbka v mm
Šírka v mm
Dĺžka v mm
3.00–6.00
1260
1500–13000
Domex 400
3.00–6.00
1500
1600–13000
Domex 400
4.00–6.00
1600
1500–13000
Narezané na dĺžku s neobrobenými hranami.
13
Tolerancie
Ocele Domex sú bežne dodávané v toleranciách
podľa normy EN 10051, avšak spoločnosť SSAB
je schopná vyrábať oceľ dokonca s ešte lepšou
toleranciou podľa interných noriem SSAB.
Menšie tolerancie podliehajú zvláštnej dohode
(tabuľka 9).
Povrchová úprava
Oceľ Domex môže byť dodávaná s čisto
valcovaným alebo moreným povrchom. Kvôli
ochrane proti korózií je morený plech obvykle
olejovaný, ale je možné dodať ho tiež nenaolejovaný.
Tabuľka 9 Odchýlky hrúbky pre oceľ Domex-AHSS podľa normy EN 10051 a
odchýlok SSAB
Normálna odchýlka podľa normy EN 10051 Odchýlka podľa SSAB
Hrúbka v mm
Šírka ≤1200
Šírka >1200
Šírka ≤1200
Šírka >1200
– 2.0 mm
0.17 mm
0.19 mm
0.13 mm
0.14 mm
(2.0) – 2.5 mm
0.18 mm
0.21 mm
0.14 mm
0.16 mm
(2.5) – 3.0 mm
0.20 mm
0.22 mm 0.15 mm
0.17 mm
(3.0) – 4.0 mm
0.22 mm
0.24 mm
0.17 mm
0.18 mm
(4.0) – 5.0 mm
0.24 mm
0.26 mm
0.18 mm
0.20 mm
(5.0) – 6.0 mm
0.26 mm
0.28 mm
0.20 mm
0.21 mm
(6.0) – 8.0 mm
0.29 mm
0.30 mm
0.22 mm
0.23 mm
(8.0) – 10.0 mm
0.32 mm
0.33 mm
0.24 mm
0.25 mm
(10.0) – 12.5 mm
0.35 mm
0.36 mm
0.26 mm
0.27 mm
(12.5) – 15.0 mm
0.37 mm
0.38 mm
0.28 mm
0.29 mm
(15.0) – 16.0 mm
0.40 mm
0.42 mm
0.30 mm
0.32 mm
Pre plech narezaný na určitú dĺžku, morené zvitky a narezaný pás sú dostupné menšie odchýlky hrúbky.
15
Nižšia hmotnosť
Docol je produktový názov za studena valcovanej ocele od SSAB. Základný
materiál pre výrobu za studena valcovaného oceľového plechu je za tepla
valcovaný zvitok. Zvitok je potom morený a za studena valcovaný, aby sa získal
tenší plech s malou odchýlkou hrúbky. Nakoniec sa materiál žíha v špeciálnom
procese tepelného spracovania na kontinuálnej žíhacej linke a tým sa získa
vysokopevnostná oceľ s nižšou hmotnosťou a ľahšou spracovateľnosťou.
Docol 1000 DP
Docol 1200 M
Docol 1000 DP je dvojfázová oceľ vystavená
špeciálnemu tepelnému ošetreniu na kontinuálnej žíhacej linke. Je charakterizovaná malou
medzou klzu v porovnaní s pevnosťou v ťahu, a
preto umožňuje pri spracovaní šírenie plastickej
deformácie. Konečnú pevnosť dokončeného
dielu je možné dosiahnuť mechanickým spevnením v priebehu valcovania, kalenia, tvarovania a tvrdnutím s náterom počas vypaľovania.
Docol 1200 M je plne martenzitická oceľ, ktorá
je najvhodnejšia pre ohýbanie, tvarovanie,
jednoduché tvarovanie a výrobu trubiek. Jej
pevnosť a mikroskopická štruktúra je získavaná
počas výroby na kontinuálnej žíhacej linke extrémne rýchlym kalením pomocou vody.
Vlastnosti ocele Docol 1000 DP:

nízka medza klzu vzhľadom k pevnosti v ťahu

rozpätie hrúbky 0,5 – 2 mm

rozpätie šírky 800 – 1500 mm
Vlastnosti ocele Docol 1200 M:

veľmi veľký pomer medze klzu a pevnosti v
ťahu

rozpätie hrúbky 0,5 – 2 mm

rozpätie šírky 800 – 1500 mm
Tabuľka 10 Mechanické vlastnosti ocelí Docol 1000 DP a Docol 1200 M
Druh ocele
Medza klzu
Medza klzu po tvrdení Pevnosť v ťahu
Predĺženie
(N/mm2) min.
vypaľovaním
(N/mm2) min.
A80 min.
(N/mm2) min.
Docol 1000 DP
700
850
1000
7
Docol 1200 M
t = hrúbka plechu
16
950
1150
1200
3
Polomer ohybu
90˚ ohyb min.
2.0 x t
3.0 x t
VÝHODY:
vynikajúca tvárniteľnosť v pomere k vysokej pevnosti
malé odchýlky hrúbky
dobrá zvariteľnosť
sú vhodné na rezanie laserom
17
Docol Wear 450
Docol Wear 450 je za studena valcovaná oceľ,
kontinuálne žíhaná, kalená a temperovaná
s vynikajúcou odolnosťou voči opotrebeniu.
Oceľ Docol Wear je možné použiť na produkty,
ako sú napríklad miešačky betónu alebo
poľnohospodárske vybavenie, ktoré je neustále
vystavené obrusovaniu pevnými časticami, ako
je piesok, štrk alebo zrno.
Vlastnosti ocele Docol Wear 450:

vynikajúca odolnosť voči opotrebeniu

dobrá tvárniteľnosť a zvariteľnosť

rozpätie hrúbky 0,5 – 2 mm

rozpätie šírky 800 – 1500 mm
DOCOL CORROSION RESISTANT
Oceľ Docol Corrosion Resistant je vyrábaná na
použitie v kontajneroch a ďalších produktoch,
ktoré sú vystavené pôsobeniu korózie a môžu
využiť menšiu prázdnu hmotnosť. Táto oceľ
najskôr koroduje rovnako ako bežné uhlíkové
ocele, ale na jej povrchu sa čoskoro vytvorí
súvislý hustý povlak oxidov (patina). Povlak
oxidov zostáva neoddeliteľne na povrchu a
zabraňuje prenikaniu vlhkosti spôsobujúcej
koróziu.
Vlastnosti ocele Docol Corrosion
Resistant:

vysoká odolnosť voči korózií

dobrá tvárniteľnosť a zvariteľnosť

rozpätie hrúbky 0,5 – 2 mm

rozpätie šírky 900 – 1400 mm
18
DOCOL – PRODUKTY, ROZMERY A
TOLERANCIE
Oceľ Docol môže byť dodávaná ako zvitok,
pozdĺžne delené pásy alebo plechy určitej
dĺžky. Oceľ sa dodáva s orezanými okrajmi a
povrch môže byť olejovaný alebo nenaolejovaný
(suchý).
Zvitky
Všetky ocele Docol môžu byť dodávané zákazníkovi vo zvitkoch podľa rozsahu dodávky
znázorneného na schéme 2 pre oceľ Docol 1000
DP, na schéme 3 pre oceľ Docol 1200 M a na
schéme 4 pre oceľ Docol Wear 450.
Tolerancie
Ocele Docol sú bežne dodávané v toleranciách
podľa normy EN 10131 (tabuľka 2), avšak
spoločnosť SSAB je schopná vyrábať oceľ dokonca v lepšej tolerancií podľa interných noriem
SSAB. Lepšie tolerancie hrúbky a šírky podliehajú dohode pri objednaní.
Ochrana povrchu
Oceľ Docol je pred dodaním bežne chránená
olejovým filmom s antikoróznym účinkom. Na
požiadanie je možné použiť olej s antikoróznym
účinkom. Plech je možné na požiadanie dodať
suchý.
Tabuľka 11 Tvrdosť a ohybnosť ocele Docol Wear 450
TVRDOSŤ (obvyklé hodnoty)
Druh oceleBrinell
Rockwell
Docol Wear 450
440
43
OHYBNOSŤ
Min. polomer ohybu 90˚ ohyb
3.0 x t
Vickers
456
t = sila plechu
Schéma 2 Výrobný program ocele
Docol 1000 DP
Y
3.0
Je možné
objednať
Schéma 3 Výrobný program ocele
Docol 1200 M
Y
Podlieha
dohode
3.0
2.2
2.2
1.8
1.8
hrúbka (mm)
2.6
hrúbka (mm)
2.6
1.4
1.0
0.6
0.6
0.2
600
800
1000
1200
1400
1600 x
600
800
šírka (mm)
Y
Je možné
objednať
1000
1200
1400
1600
x
šírka (mm)
Schéma 4 Výrobný program ocele
Docol Wear 450
3.0
Podlieha
dohode
1.4
1.0
0.2
Je možné
objednať
Tabuľka 12 Odchýlka hrúbky pre ocele Docol
Menovitá hrúbka v mm
>0.40 0.60
Podlieha
dohode
2.6
Normálna odchýlka pre menovitú šírku v mm
1200
>1200 1500
0.05
0.06
>0.60 0.80
0.06
0.07
>0.80 1.00
0.07
0.08
>1.00 1.20
0.08
0.09
1.0
>1.20 1.60
0.10
0.11
0.6
>1.60 2.00
0.12
0.13
0.2
>2.00 2.50
0.14
0.15
1.8
1.4
hrúbka (mm)
2.2
600
800
1000
1200
šírka (mm)
1400
1600 x
Dodáva sa s normálnymi odchýlkami, ak nie je stanovené inak.
Hrúbka sa meria vo vzdialenosti najmenej 40 mm od okraja plechu.
19
Zamestnanci SSAB pôsobia vo viac ako 45 krajinách. Svoje prevádzky má SSAB vo
Švédsku a v USA. SSAB je členom NASDAQ OMX Nordic Exchange, Stockholm.
www.ssab.com
SSAB
SE-781 84 Borlänge
Sweden
T +46-243 700 00
F +46-243 720 00
[email protected]
www.domex.net
201-SK-Domex: Stronger Steels for Stronger Customers-V01-2013. H A L L E D O . Österbergs & Sörmlandstryck.
SSAB je svetový líder, vo výrobe vyskopevnostnej ocele s pridanou hodnotou.
SSAB ponúka produkty vyvinuté v úzkej spolupráci so svojimi zákazníkmi, aby
vytvorila silnejší, ľahší a udržateľnejší svet.
Download

Pevnejšia oceľ pre silnejších zákazníkov