Download

KOMPARO 9 – TEST 4 1. Určte číslo, ktoré je riešením rovnice: 200