Download

Zo zápisníka Mestskej polície Galanta – september 2012