Download

Turbulentný rok mal viacero negatív, verme, že v