Informačný spravodaj MsO SRZ Považská Bystrica
Nepredajné
December 2012
Podporte svoju mestskú
rybársku organizáciu
Ak chceš podporiť našu MsO 2%-ným podielom z tvojej dane z príjmu, príslušné tlačivá
budú k dispozícii v rybárskom dome. Vyplnené
„Vyhlásenie o poukázaní sumy“ a potvrdenie
od zamestnávateľa môžete na daňový úrad
doručiť osobne, alebo ich prineste do rybárskeho domu. Žiadame Vás, aby ste odovzdali
vyhlásenie aj potvrdenie aspoň 14 dní pred
stanoveným termínom. Termín odovzdávania
vyhlásenia a potvrdenia sa dozviete z dennej
tlače a elektronických médií.
Školenia a skúšky
nových rybárov
Turbulentný rok mal viacero negatív,
verme, že v roku 2013 sa nezopakujú
Vážení priatelia Petrovho cechu, rok 2012
priniesol pre rybárske hnutie v okrese Považská
Bystrica niekoľko významných udalostí. Bohužiaľ, prevládali tie menej radostné. V prvom
rade to bolo nečakané úmrtie Jožka Nevolného
– človeka, ktorý dlhé roky zabezpečoval vydávanie rybárskych dokladov. Bohužiaľ, nepodarilo
sa nám dostatočne rýchlo nadviazať na jeho
precíznu prácu, a tak sa stalo to, že niektorí
pstruhári sa nedostali včas k povolenkám. Za
to sa im chcem aj touto cestou ospravedlniť
a ubezpečiť rybárske hnutie, že vydávanie
povoleniek na rok 2013 už Výbor MsO SRZ
zabezpečil.
Druhou nepríjemnou udalosťou, ktorá však
môže mať súvis aj s výdajom povoleniek, bol
pokus o podpálenie rybárskeho domu. Len
šťastnou zhodou náhod a rýchlemu zásahu susedov môžeme ďakovať, že škoda sa vyšplhala
„iba“ na asi 6000 eur. Podľa hasičov stačilo pár
minút a rybársky dom by zhorel do tla. Ťažko
dnes povedať, či šlo o dielo nejakého nášho
člena, v každom prípade je ale jasné, že pripravil
organizáciu o nemalé prostriedky, ktoré sme
nemohli použiť na zarybnenie. Podľa odhadu
nás tak pripravil asi o dve tony kaprov.
Ale aby som nespomínal iba negatíva,
potešiteľné je, že sa nám vďaka diplomacii a
kontaktom podarilo vyrokovať so Železnicami
Slovenskej republiky pomerne výhodnú cenu za
časť tretieho rybníka v Považskej Teplej, ktorý
padne za obeť rýchlotrati. Nejde len o cenu, ale
aj o podmienky, ktoré umožnia našim rybárom
na „trojke“ chytať až do začiatku výstavby. A tá
môže byť ešte ďaleko.
Vyhoveli sme tiež volaniu členskej základne
a urobili sme výberové konanie na dodávateľa
kapra. Zo šiestich ponúk sme vybrali najlacnejšiu. A ako sa ukázalo, násada z Hodonína bola
aj napriek najnižšej cene kvalitná. Pred sebou
máme nový rybársky rok. Čakajú nás v ňom
tradičné členské schôdze, mestská konferencia,
niekoľko pretekov, rybársky ples, ale i množstvo
úloh. Som presvedčený, že spoločnými silami sa
nám ich podarí zvládnuť a verím, že negatíva z
roku 2012 nás v budúcom roku obídu. Vďaku si
zaslúžia tiež všetci, ktorí akýmkoľvek spôsobom
v roku 2012 našej organizácii pomohli, či sa
snažili pomôcť. Petrov zdar!
Vladimír Vecel, predseda MsO SRZ
Školenie dospelých a mládeže - záujemcov
o členstvo v MsO SRZ Považská Bystrica
sa uskutoční v dňoch 12. 1. – 13. 1. 2013 a
9. 2 – 10. 2. 2013 vždy od 8. do 12. hodiny
v rybárskom dome. Prihlášky sú k dispozícii v rybárskom dome počas úradných
hodín. Vyplnenú a podpísanú prihlášku je
potrebné odovzdať najneskôr do 4.1.2013
v rybárskom dome. Prednášky budú zo zameraním na históriu SRZ, právne predpisy
a ich ustanovenia, biológiu a choroby rýb,
rybolovnú techniku, prácu a činnosť MsO
SRZ Považská Bystrica. Skúšky dospelých
a mládeže sa uskutočnia v sobotu 9. 3. 2013
v rybárskom dome od 8. do 12. hodiny.
Opravné skúšky sa uskutočnia v termínoch:
22. 3. 2013 a 29. 3. 2013 v piatok od 16. do
18. hodiny v rybárskom dome. Podmienkou
účasti na skúškach je uhradenie školného
poštovým poukazom alebo bankovým
prevodom na účet organizácie. Školenie a
skúšky detí sa uskutočnia v sobotu 16. 3.
2013 v Rybárskom dome od 8. hodiny.
Všetko o rybárstve na strednom Považí
i v okolí nájdete na webovej stránke
www.povazskyrybar.sk
Výbor MsO SRZ
Považská Bystrica
želá všetkým svojim členom
a priaznivcom Petrovho cechu
krásne vianočné sviatky a veľa
zdravia, šťastia a rybárskych
úspechov v roku 2013.
2
Považskobystrický rybár 2012
V slovenských súťažiach LRU - plávaná už nie je otázkou kto, ale o koľko...
Plavačkári Sensas klubu sa opäť pohrali so zvyškom
Slovenska, na stupeň víťazov nepustili nikoho
Plavačkári Sensas klubu Považská Bystrica,
reprezentujúcich aj našu mestskú rybársku
organizáciu, v tomto roku opätovne dokázali,
že v posledných rokoch nemajú na Slovensku
rovnocenného súpera. Tohtoročnú edíciu
prvej ligy vyhrali s priepastným 23-bodovým
náskokom pred Hlohovcom a piatykrát v rade
triumfovali v I. lige v love rýb udicou, kategória
plávaná. Do jesenného kola prvej ligy šli Považ-
skobystričania s 12-bodovým náskokom pred
druhým Hlohovcom. V jesennom dvojkole na
náročnej trati vo Veľkých Kapušanoch zvíťazili
Bystričania v oboch kolách a svoj náskok v
konečnom účtovaní zvýšili až na 23 bodov.
Zisk majstrovského titulu v prvej lige dokázal
oprávnenosť štartu štyroch pretekárov MsO
SRZ Považská Bystrica na majstrovstvách sveta
v Uherskom Hradišti. O zisk piateho ligového
titulu v rade za zaslúžili Peter Baránek, Rastislav
Dudr, Ján Kevický a Ľuboš Krupička.
Konečná tabuľka I. ligy
1. Sensas Považská Bystrica
54
2. Hlohovec
77
3. Nové Zámky
80,5
4. Komárno
82
5. Veľké Kapušany
99,5
6. Trnava
101
7. Žiar nad Hronom
109
8. Šurany
113
9. Vranov nad Topľou
114
10. Šaľa
116,5
11. Levice
141
12. Bratislava
165,5
Športoví rybári - plavačkári dosiahli vynikajúci
úspech na Majstrovstvách Slovenska v love rýb
udicou na plávanú, ktorý sa právom zapíše do
histórie slovenského aj považskobystrického
športového rybárstva. V dvojdňových pretekoch na výpustnom kanáli
pod žilinskou priehradou dokázali
opätovne svoju špičkovú úroveň a
suverenitu, keď v konečnom súčte
získaných umiestnení získali titul majstrov Slovenska rozdielom 14,5 boda
pred druhým družstvom z Levíc.
Súťaže sa zúčastnilo spolu 18
družstiev zložených z pretekárov I.
a II. ligy LRU - plávaná a družstva
z ČR. O úspechu rozhodol predovšetkým druhý pretek, v ktorom
súčtom umiestnení 7 - (Baránek
- 1, Dudr - 1, Krupička - 1, Kevický
- 4) predstihli druhé družstvo o 16
bodov. Svoj kolektívny výsledok
potvrdili i jednoznačným historickým
výsledkom v súťaži jednotlivcov, keď
získali všetky tri medailové pozície.
Prvé miesto a titul majstra SR získal
Ľuboš Krupička, striebornú medailu
Peter Baránek a do tretice sa na
stupeň víťazov postavil a bronzovú
medailu získal Rastislav Dudr.
Majstri sveta z roku 2009, medzinárodní majstri ČR, päťnásobní
majstri SR, 7-násobní víťazi I. ligy
LRU - plávaná a osemnásobní majstri SR v jednotlivcoch tak opätovne potvrdili svoje športové
majstrovstvo v love rýb udicou na plávanú.
Konečná tabuľka MSR v súťaži družstiev (prvých 12 miest):
1. Sensas Považská Bystrica
29,5
2. Levice
44
3. Hlohovec
51
4. Šaľa
55
5. Žilina
61,5
6. Komárno
65
7. Šurany A
66
8. Trnava
76
9. Bratislava
77
10. Šurany B
78
11. Družstvo ČR
81
12. Turč. Teplice
94
I. ligy v love rýb udicou, kategória prívlač.
Rybár, ktorý každoročne zbiera vavríny na
rybárskych pretekoch doma i v revíroch po
celom Slovensku, triumfoval v
najmladšej súťažnej disciplíne
lovu rýb udicou suverénnym
spôsobom. Z piatich podujatí
triumfoval v troch – vo Zvolene,
v Skalici a v Maduniciach, čo mu
v konečnom účtovaní stačilo na
pohodlné víťazstvo so sedembodovým náskokom na v poradí
druhého pretekára. Výborné je i
celkové ôsme miesto ďalšieho
Považskobystričana Petra Králika, tretí z Bystričanov Ľubomír
Krekáč skončil v konkurencii
takmer pol stovky pretekárov
na 25 mieste.
Milan Zelenák si ako víťaz
ligy vybojoval právo účasti na majstrovstvách
sveta v belgickom Gente. Tam v konkurencii
absolútnej svetovej špičky skončil v solídnom
strede štartovného poľa. „Škoda, voda mi príliš
nesadla, inak by umiestnenie mohlo byť aj
lepšie,“ okomentoval svoje vystúpenie medzi
svetovými feedristami.
Väčšinu z finančne náročnej sezóny si hradil
Milan sám, na štartovné v lige a malú časť nákladov na majstrovstvách sveta prispela mestská rybárska organizácia, ktorú reprezentuje.
Náklady na sezónu sa podľa neho pohybujú na
úrovni niekoľkých tisíc eur. Špecifikom lovu rýb
udicou v kategórii feeder je zákaz kŕmenia rukou,
návnada sa k rybám dostane iba prostredníctvom košíka umiestneného priamo na lovnom
systéme udice. „Zelo“ sa však v majstrovskom
ročníku postaral aj o jednu kuriozitu. Na jednom
z pretekov sa mu podarilo na jemný systém
vytiahnuť na breh metrového sumca... (pok)
Milan Zelenák sa stal víťazom I. ligy v LRU - feeder
Člen našej mestskej organizácie Milan
Zelenák (na snímke v strede) sa stal v roku
2012 absolútnym víťazom tohtoročnej edície
Považskobystrický rybár 2012
Bronz pre družstvo, zlato Medveckému
Podľa plánu športovej činnosti na rok 2012
Rada SRZ v spolupráci s MsO SRZ Košice
usporiadala 14. ročník celoslovenského kola
súťaže Zlatý blyskáč pre mladých rybárov do
15 rokov. Cieľom súťaže je podchytiť záujem
deti a mládeže o športové rybárstvo. Tiež zvýšiť
ich vedomostí a zručností pri práci s rybárskym
náradím a výstrojom. A najdôležitejším cieľom
ostáva vypestovať v nastávajúcej generácií
obľubu k prírode a pohybu.
Preteky sa konali 13. až 16. septembra v
školskom zariadení v malebnej prírode východoslovenského Kysaku pod vedením hlavného
rozhodcu Ing. Jozefa Dzuriša. Zúčastnili sa
družstva z takmer celého Slovenska - z Považskej Bystrice, Bratislavy, Košíc, Zlatých
Moraviec, Zvolena a Liptovského Mikuláša.
Štvorčlenné družstvá bojovali počas súťaže v
troch disciplínach. Našu organizáciu zastupovalo družstvo pod vedením vedúceho družstva
Vladimíra Vecela a trénera Slavomíra Jalča
v zložení Radoslav Jalč, Jozef Slovák, Dávid
Medvecký, jeden pretekár nám chýbal.
V prvej disciplíne Lov rýb udicou sa pretekalo
na jeden prút spôsobom plávaná. Celkovým víťazom v disciplíne LRU plávaná v jednotlivcoch
sa stal náš pretekár Dávid Medvecký, ktorý ulovil
2610 g rýb. Na druhom mieste skončil Jozef Slovák tiež z Považskej
Bystrice, ktorý ulovil
1420 g a svoj sektor
vyhral aj Radomír
Jalč keď ulovil 590
g rýb. V družstvách
sme sa umiestnili na
1. mieste MsO SRZ
Považská Bystrica
s úlovkom 4,62 kg.
Popoludní čakala na
pretekárov druhá disciplína – teória. Vedomosti nadobudnuté
v krúžkoch mladých
rybárov si mohli pretekári otestovať práve v tejto disciplíne.
Previerka vedomosti
sa uskutočnila formou 30-tich testových otázok,
ktoré sú zo stanov SRZ, zákona a vyhlášky o
rybárstve, biológie rýb, spôsobu lovu, náradia
a náčinia a ich funkcií. Každá správna odpoveď
sa hodnotila jedným bodom. Naši pretekári
súťaži len traja takže ich umiestnenie bolo až
piate miesto v testoch .
Tretia disciplína rybolovná technika sa vyhodnocuje podľa predpisov RT pre športovú činnosť
vydaných Radou SRZ. Súčet dosiahnutých
bodov družstva v päťboji určí jeho poradie.
Naši mladí pretekári nazbierali 752,92 bodov
čo im stačilo na umiestnenie na tretej priečke
za družstvom Košíc a Bratislavy. V celkovom
poradí obsadili mladí Považskobystričania
tretiu priečku, čo je vzhľadom na absenciu
jedného pretekára výborný výsledok. Ak by sa
v budúcom ročníku podarilo postaviť kompletné
družstvo, môžu mladí Považania pomýšľať na
najvyššie priečky.
Pri hodnotení jednotlivcov sa určilo poradie
v disciplíne podľa počtu získaných bodov v
päťboji. Na 1. mieste s počtom bodov 384,355
sa umiestnil Dávid Medvecký z MsO SRZ Považská Bystrica a stal sa majstrom Slovenka.
K tomuto výsledku mu gratulujeme. Radko Jalč
nazbieral 180,98 bodov a Jožko Slovák 187,585
bodov.
Vladimír Vecel st.
3
Vyhodnotenie činnosti
rybárskej stráže
Kontrolnú činnosť Rybárskej stráže vykonávalo 26 členov. Celkovo vlani vykonali
204 kontrol. Zamerané boli na dodržiavanie
rybárskeho práva najmä na lokality, v ktorých
najčastejšie dochádza, resp. dochádzalo k
jeho porušovaniu. Pri kontrolách bolo zistených 32 priestupkov, dvanásť závažných
postúpili polícii alebo disciplinárnej komisii.
Najčastejšími nedostatkami, ktorých sa
dopúšťali naši členovia alebo hostia, boli
neprítomnosť na mieste lovu, neukončený
lov, nezapísaný dátum lovu ba dokonca aj
lov bez dokladov. Nedá mi nespomenúť aj
lokality kde najčastejšie dochádza k priestupkom – je tradične hrádza pod Dubovcom
a priľahlé ostrovčeky. Ide najmä o stavanie
pevných prístreškov a tým aj zakázané vyhradzovanie si miesta lovu. Sú aj poznatky
nedodržiavania počtu úlovkov na deň lovu,
lov na viac udíc, neukončený lov ako aj
lov z člna a pod. Na Slavojke, v Považskej
Teplej, ale aj na pstruhových potokoch sa
najmä začiatkom sezóny objavujú prípady
privlastňovania si väčšieho počtu úlovkov,
ako povoľuje zákon. Preto by som chcel apelovať na rybárov, ktorí majú takéto poznatky,
nech bez obáv oznámia vedúcemu RS
alebo hospodárovi (tel. čísla sú v domácom
rybolovnom poriadku). Garantujeme mu
úplnú anonymitu a nikto ho nebude volať za
svedka, nám stačí len lokalita a hlavne čím
rýchlejšie je takto priestupok nahlásený, tým
je väčšia pravdepodobnosť, že takýto rybár
bude braný na zodpovednosť.
Záverom môjho krátkeho zhodnotenia
by som sa chcel obrátiť na rybárov, ktorí
sú ochotní vstúpiť do radov členov RS a
byť nápomocní pri hájení našich krásnych
rybárskych revírov, nech nahlásia svoje
meno, telefón vedúcemu RS alebo hlavnému
hospodárovi. Dovoľte, aby som Vám v mene
členov RS poprial v Novom roku všetko
najlepšie, veľa zdravia a bohaté úlovky.
Jozef Haviar, vedúci rybárskej stráže
Družstvo rybolovnej techniky potvrdilo príslušnosť k špičke
V roku 2012 bolo naše družstvo prihlásené
do ligy RT v zložení Tomáš Valášek, Martin
Čapliar, Karol Šperka ml., Michal Miclea, Drahomír Jánsky, Adam Gajdoš a najmladší člen
Dávid Medvecký. V predchádzajúcom roku sa
naši reprezentanti v ligovej súťaži umiestnili na
druhom mieste, cieľom na rok 2012 bolo opäť
vybojovať medailové umiestnenie. Už prvé a
druhé kolo ligy nasvedčovalo, že o druhú priečku v súťaži majú záujem a Bratislavčania. Po
prvom kole sme strácali na druhú priečku len 28
bodov a po druhom kole nám narástol rozdiel
na 29 bodov. Táto strata nebola veľká a pretekári sa pripravovali na ďalšie ligové stretnutie,
ktoré sa uskutočnilo v Topoľčiankach. Snaha
pretekárov bola obrovská, ale bodový rozdiel
narastal a v konečnom sčítaní bodov pre našich
reprezentantov zostala tretia priečka v súťaži
družstiev. Nebolo to vysnívané striebro, ale aj
tak je potrebné poďakovať za snahu a vzornú
reprezentáciu našej organizácie.
S usporiadaním majstrovstiev Slovenska v
rybolovnej technike bola poverená Slovenským
rybárskym zväzom Žilina naša organizácia.
Celé podujatie sa uskutočnilo v dňoch 30. 6.
až 1. 7. 2012 na štadióne Dynama Orlove.
Medzi zúčastnenými pretekármi z Bratislavy,
Nových Zámkoch, Košíc, Prešova a Liptovského Mikuláša sa nestratili ani reprezentanti
našej organizácie. V seniorskej kategórii sme
mali zastúpenie takmer v každej disciplíne.
Za povšimnutie stoja tieto umiestnenia našich
pretekárov. Tomáš Valášek sa stal majstrom
Slovenska v dvoch disciplínach - v Arenbergu
a v disciplíne Záťaž ciel. Aj ostatní pretekári
sa snažili - Karol Šperka ml. sa umiestnil v
Muške terče na piatom mieste, v Záťaž cieľ
na treťom mieste a v disciplíne Záťaž diaľka
obojruč na štvrtom mieste, Martin Čapliar v
Muške diaľka jednoruč obsadil piate miesto a
v Arenbergu šieste miesto, v disciplíne Muška
diaľka obojruč obsadil tiež šiestu priečku. V
juniorskej kategórii sme mali horúce želiezko
v osobe Michala Micleu. Tento mladý junior z
piatich disciplín vyhral tri - Muška cieľ, Muška
diaľka jednoruč, Arenberg, a v disciplíne Záťaž
diaľka jednoruč obsadil tretie miesto. Ziskom
piatich medailí bol najúspešnejší junior. Ani
mladý začínajúci pretekár Dávid Medvecký
sa nestratil, ako najmladší získal jedno prvé
umiestnenie v disciplíne Záťaž cieľ a niekoľko
piatych miest .
Na základe výsledkov v lige v rybolovnej
technike a majstrovstvách Slovenska si Tomáš Valášek a Michal Miclea vybojovali právo
reprezentovať Slovensko na majstrovstvách
sveta. Michal Miclea sa zúčastnil na MS v
Chorvátsku kde svojimi výsledkami a účasťou
vo finále získal niekoľko pekných umiestnení.
V disciplíne Arenberg sa umiestnil na štvrtom
mieste z 33 pretekárov, a tiež štvrtú priečku
obsadil aj v disciplíne Záťaž cieľ. Majstrovstvá
Sveta seniorov sa uskutočnili v estónskom
Talline, kde sa nominoval Tomáš Valášek a
zaradil sa medzi už ostrieľaných a skúsených
pretekárov. Najlepšie to vystihujú výsledky
na uvedenom podujatí, keď ako nováčik sa v
disciplíne Muška cieľ umiestnil na 18. mieste
zo 61 pretekárov, aj v druhých disciplínach sa
nestratil - v Muške diaľka jednoruč obsadil 27.
priečku, ale v disciplíne Arenberg sa umiestnil
na 14. mieste.
Vladimír Vecel st.
4
Považskobystrický rybár 2012
Uznesenie z mestskej konferencie Mestskej organizácie
SRZ Považská Bystrica konanej dňa 16. marca 2012
Mestská konferencia:
A, schvaľuje:
a, správu o činnosti MsO SRZ za rok 2011 a ciele MsO SRZ na rok
2012.
b, správu o hospodárení MsO SRZ za rok 2011 a návrh rozpočtu na
rok 2012
c, správu kontrolnej komisie za rok 2011
d
 , prevod nehnuteľného majetku – pozemkov, časti parcely č. KN-C 1720/8
o výmere 1 750 m2 a časti parcely č. KN-C 1720/9 o výmere 2 896 m2
v k. ú. Považská Teplá podľa geometrického plánu č. 33/10/07 zo dňa
25.8.2010 do vlastníctva Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v
súvislosti s výkupom pozemkov pre stavbu ,,Modernizácia trate Púchov
-Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa, úsek Púchov - Považská
Teplá“ v cene minimálne podľa znaleckého posudku.
B berie na vedomie:
a, správu mandátovej komisie
C ukladá:
1. výboru MsO SRZ
a, rokovať so ŽSR o finančnom vysporiadaní za nehnuteľnosť – stavbu,
časťšportového rybníka č. 3 na VN Považská Teplá, ktorý sa nachádza
na predávaných častiach pozemkov (parc. č. KN-C 1720/8 o výmere 1
750 m2 a KN-C 1720/9 o výmere 2 896 m2 ) v k. ú. Považská Teplá.
b, uskutočniť pravidelné zasadnutia výboru MsO SRZ podľa plánu a
cieľov MsO SRZ.
c, na marcovom zasadnutí vyhodnotiť mestskú konferenciu, podnety a
pripomienky vyplývajúce z diskusie prerokovať na výbore MsO SRZ
a vybrané postúpiť RADE SRZ Žilina.
d, zabezpečiť dostatočný počet brigád pre zabezpečenie cieľov MsO
SRZ.
e, zabezpečiť, aby každý člen obdržal jednu pozvánku na brigádu organizovanú obvodnou organizáciou SRZ. Ostatné termíny brigád si musí
sledovať každý člen sám.
f, vydať deťom, ktoré navštevujú rybársky krúžok miestnu kaprovú
povolenku na rybolov bezplatne.
g, prerokovať, schváliť a zaslať RADE SRZ Žilina návrhy členov MsO
SRZ na novelizáciu Zákona o rybárstve a vykonávacej vyhlášky.
informovať členov o termíne dovozu násady kapra do revírov MsO SRZ
Pov. Bystrica na internetovej stránke organizácie.
h, preberať násadu kapra u dodávateľa za prítomnosti člena výboru a
dohliadať na jej váženie
i, u
 skutočňovať výber dodávateľa násady kapra za základe vyhodnotenia
cenových ponúk dodávateľov.
j, pripraviť návrh Organizačného poriadku MsO SRZ Považská Bystrica.
T: do konania členských schôdzí obvodných organizácii SRZ
k, pripraviť návrh Zásad hospodárenia MsO SRZ Považská Bystrica
T: do konania členských schôdzí obvodných organizácii SRZ
l, predkladať na členských schôdzach obvodných organizácií správu
o hospodárení za predošlý rok.
m, prerokovať diskusné príspevky z členských schôdzí obvodných
organizácii, informovať členov o ich riešení, vybrané postúpiť RADE
SRZ Žilina.
2. členom MsO SRZ
a, oprávneným na lov rýb, povinnosť riadiť sa zákonom č. 139/2002 Z.
z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, vyhláškou 185/2006 Z. z.
a dodržiavať úpravy uvedené v príslušnom rybárskom poriadku,
miestneho rybárskeho poriadku platného od 1. januára 2007 a jeho
dodatku č. 1. platného od 1. januára 2009.
b, splniť brigádnickú povinnosť tak, ako to ukladá uznesenie z členskej
schôdze nasledovne:
- držitelia kaprovej povolenky - 8 hodín.
- držitelia pstruhovej povolenky 8 hodín odpracovať na pstruhových
revíroch
- mládež od 15 do 18 rokov veku a členovia s udržiavacou známkou 6
hodín.
- od brigádnickej povinnosti sú oslobodení:
a, členovia nad 60 rokov, v úplnom invalidnom dôchodku a ZŤP
b, deti do veku 14 rokov
c, ženy
Za nesplnenie brigádnickej povinnosti v roku 2012, za každú neodpracovanú hodinu zaplatiť 5 €. Za neúčasť na členskej schôdzi bez
ospravedlnenia odpracovať naviac 5 brigádnických hodín, alebo zaplatiť
finančnú čiastku v hodnote ako za neodpracovanú brigádnickú povinnosť
čo predstavuje 25 €.
O
 dovzdať riadne vyplnený záznam o úlovkoch podľa zákona o rybárstve.
Inak členovi nebudú vydané doklady na budúcu rybársku sezónu.
nevyhradzovať si miesto na lov, nebudovať pevné prístrešky - búdy,
pevné plošiny na revíroch SRZ. Porušenie bude disciplinárne riešené,
s možnosťou vylúčenia z radov SRZ.
Na revíri VN Pod Dubovcom v časti Uhry parkovať vozidlá na označenom parkovisku do 10 metrovej vzdialenosti od štátnej cesty č. II/507 v
smere Pov. Bystrica - Púchov. Nedodržanie bude riešené ako priestupok
disciplinárnou komisiou.
D odporúča:
a, pri zistení - nájdení šnúry túto nevyťahovať z vody, ale jej nález
bezodkladne oznámiť členom rybárskej stráže, hospodárovi, alebo
členom výboru MsO SRZ. Nesplnenie tejto povinnosti bude mať za
následok disciplinárne konanie.
b, uložené hniezda na výter zubáča vyznačiť tabuľami „Zákaz lovu
– trenisko“. Porušenie zákazu lovu bude posudzované podľa disciplinárneho poriadku.
Rekonštrukcia železnice sa blíži, ide o každé euro
Mnohých z rybárov zaujíma situácia okolo
výstavby modernizovanej železničnej trate,
ktorá sa priamo dotýka jedného z našich najlepších kaprových revírov v Považskej Teplej
– rybníka č. 3, o ktorej sme Vás už informovali
v uplynulom období.
Výstavba týchto líniových stavieb je sprevádzaná konfliktami dotknutých vlastníkov
pozemkov s investormi stavieb, ktorí v mene
verejného záujmu určujú výkupné ceny pozemkov ako aj podmienky realizácie stavby. Hoci je
samotný začiatok stavebných prác na rybníku
č.3 v Považskej Teplej ešte v nedohľadne,
zápas o výšku náhrady za zabrané pozemky
mestskej organizácie MsO SRZ Pov. Bystrica
pod časťou rybníka č. 3 o celkovej výmere 4646
m2 pre ŽSR je v plnom prúde.
Dňa 9. 12. 2011 sme obdržali od firmy
GEOsys, s. r. o. Bratislava prvý návrh kúpnej
zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku
– pozemkov v našom vlastníctve do vlastníctva
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v
súvislosti s výkupom pozemkov pre stavbu
,,Modernizácia trate Púchov - Žilina pre rýchlosť
do 160 km/hod., I. etapa, úsek Púchov - Považská Teplá“ za cenu 10,50 eur za m2, ktorá ale
nezohľadňovala skutočnosť, že prichádzame i
o časť stavby – športového rybníka, ktorý bol
vybudovaný v rokoch 1976 - 1978 s rozpočtom
500 tis. Kčs, ktorého investorom bola MO SRZ
Považská Bystrica.
Mestská konferencia preto v marci 2012
schválila odpredaj pozemkov a zaviazala výbor
MsO SRZ, aby rokoval so ŽSR o finančnom
vysporiadaní nielen za pozemky ale aj za
nehnuteľnosť, časť športového rybníka č. 3
na VN Považská Teplá, ktorý sa nachádza na
predávaných pozemkoch
V žiadosti zo dňa 5. 4. 2012, sme požadovali odpoveď na otázku, ako budú ŽSR ako
stavebník riešiť vysporiadanie, resp. náhradu
za zabratú stavbu. Reakcia bola potešiteľná,
ŽSR zaplatia znalecký posudok na predmetnú
stavbu a k cene pozemku pribudne aj cena
stavby, podľa znaleckého posudku.
Po zozbieraní potrebnej archívnej dokumen-
tácie z minulosti (povolenia a dokumentácia k
výstavbe rybníkov) bol vypracovaný znalecký
posudok znalcom Ing. Miroslavom Smatanom,
č.59/2012, na základe ktorého MsO SRZ Považská Bystrica dostane za zabraté pozemky
namiesto pôvodných 48.783 eur o 28.300 eur
viac.
Tieto čiastky boli potvrdené aj v novom návrhu kúpnej zmluvy, ktorý bol doručený 4. 11.
2012, ktorý výbor MsO 7. 11. 2012 prerokoval a
schválil. Finančné prostriedky budú prevedené
na účet organizácie po podpise zmluvy, do 60 dní
po „zavkladovaní“ na katastri nehnuteľností.
Hoci sme v prvom z kôl získali, zostáva dúfať,
že i v ďalšom budú kroky ŽSR rovnako ústretové
a korektné, za čo v mene rybárov ďakujeme.
Veď v hre zostáva napríklad dobudovanie mostu
- príjazdu k rybníkom, s tým súvisiace kompenzácie za asanované objekty na rybníkoch,
alebo organizácia lovného režimu počas dlhej
výstavby rýchlotrate.
Milan Dubnička, podpredseda MsO
5
Na Slavojke bol suverénom Krekáč
Považskobystrický rybár 2012
Rovná stovka nedočkavých rybárov sa prišla 1. mája na Slavojku
popasovať na jarné rybárske preteky – Memoriál Pavla Sokolíka. Rybám
pomerne šmakovalo, suverénnym víťazom pretekov sa stal Ľubomír
Krekáč, ktorý ulovil 14 kaprov a 6 pstruhov dúhových, za čo získal 863
bodov. Druhý skončil Juraj Konrád, ktorý za sedem kaprov a dvoch
pstruhov dúhových získal 411 bodov. Poradie na ďalších miestach: 3.
Albín Košta – 389 bodov (8 kaprov), 4. Miroslav Rantúch – 351 bodov
(7 kaprov), 5. Jiří Smaha – 322 bodov (6 kaprov, jeden pstruh dúhový).
Celkovo sa na Slavojke ulovilo 131 kaprov a 53 pstruhov dúhových.
Nové mená v pätici najlepších
Netradičné zloženie pätice najlepších rybárov priniesli májové jarné
rybárskej preteky na Vodných nádržiach v Považskej Teplej. Dôvodom
bol zrejme i zákaz kŕmenia pred samotnými pretekmi. Palmu víťazstva si
odniesol Zdeno Sedlár, ktorý získal 535 bodov za 11 ulovených kaprov.
Poradie na ďalších miestach: 2. Patrik Kremeň – 369 bodov (2 kaprov,
11 pstruhov dúhových), 3. František Koštek – 349 bodov (7 kaprov), 4.
Marián Michálek – 298 bodov (6 kaprov), 5. Miroslav Rantúch – 287
bodov (2 kaprov, 6 pstruhov dúhových). Celkovo sa v Považskej Teplej
ulovilo 304 kaprov, 106 pstruhov dúhových, jeden lieň a jeden úhor.
Vianočný pstruh Tomášovi Kremeňovi
Takmer stovka súťažiaci sa v nedeľu 18. novembra stretla na vodných nádržiach v Považskej Teplej na 4. ročníku rybárskych pretekov
Vianočný pstruh. Päťhodinový lov pstruhov priniesol víťazstvo Tomáša
Kremeňa, ktorý ulovil 12 pstruhov dúhových. Druhý skončil Adrián
Jánošík (7 pstruhov), tretí so šiestimi pstruhmi Roman Buček. Štvrtú
priečku obsadil Ján Mičúch, piaty Martin Smataník – obaja chytili po
päť pstruhov dúhových. Celkovo sa na pretekoch chytilo 137 pstruhov.
V sobotu sa mala konať muškárska časť pretekov, pre malý záujem ju
organizátori zrušili.
Na jeseň na Slavojke rybám nebralo
Považskobystričan Juraj Konrád triumfoval v jesennej edícii rybárskych
pretekov na Slavojke – Memoriáli Pavla Sokolíka. Za rovný tucet kaprov
si pripísal 579 bodov, čo bolo vyše dvojnásobne viac, ako druhý v poradí
Tomáš Kremeň. Ten ulovil šesť kaprov a získal za ne 277 bodov. Poradie
na ďalších miestach: 3. Miroslav Melo – 262 bodov (6 kaprov), 4. Ján
Mičúch – 239 bodov (5 kaprov), 5. Jozef Belás – 209 bodov (6 pstruhov
dúhových). Najväčšieho kapra – 58 centimetrov ulovil víťaz pretekov
Juraj Konrád. Celkovo sa ulovilo 58 kaprov a 56 pstruhov dúhových.
Jeseň v Teplej patrila Púchovčanovi
Vladimírovi Novosadovi
Netradične, až koncom septembra, sa konali tradičné jesenné rybárske
preteky na Vodných nádržiach v Považskej Teplej. Dôvodom týždňového
posunu bola rekonštrukcia železničného priecestia v Považskej Teplej,
kvôli ktorej sa v podstate nedalo dostať automobilom k rybníkom. V
konkurencii viac ako troch stoviek rybárov sa z celkového víťazstva tešil
Vladimír Novosad zo susednej MO SRZ Púchov, ktorý ulovil 12 kaprov,
za čo získal 603 bodov. Poradie na ďalších miestach: 2. Juraj Konrád
– 544 bodov (10 kaprov, jeden pstruh dúhový), 3. Milan Zelenák – 456
bodov (9 kaprov), 4. Karol Šperka mladší – 397 bodov (8 kaprov, jeden
pstruh dúhový), 5. Jiří Smaha (384 bodov (7 kaprov, jeden pstruh dúhový).
Celkovo sa ulovilo 254 kaprov a 155 pstruhov dúhových. Najväčšieho
kapra – 64 centimetrového, ulovil víťaz pretekov.
6
Považskobystrický rybár 2012
Členské schôdze obvodných organizácií MsO SRZ
Na členských schôdzach obvodných organizácií
vo februári tohto roku odznelo niekoľko viac
či menej podnetných pripomienok a návrhov.
Niektoré z príspevkov boli vyložene nepravdivé, iné nepresné či skreslené. Nie je jasné, či
pramenili z neinformovanosti diskutérov, alebo
z ich snahy poškodiť mestskej organizácií.
Výbor MsO SRZ zvažoval na odporúčanie
právnikov podniknúť adekvátne právne kroky
proti našim členom, ktorí na verejnom fóre
poskytovali členskej základni nepravdivé informácie. Napokon sa však výbor rozhodol,
že nebude podnikať právne kroky, i keď časti
niektorých diskusných príspevkov hraničili s
trestnými činmi ohovárania. Naopak, výbor
privítal konštruktívne príspevky, i tie kritické a
už v rybárskom roku 2012 podnikol kroky na
ich aplikovanie do svojej práce.
stavenisko, pozastavené, prebieha tam súdny
spor. Nesmie sa tam ani chytať.
- Prečo sa na preteky funkcionárov volajú
ľudia z iných organizácii.?
Nevolajú sa, ani tam nikto iný nechodí.
- Ako je to s odmenami pre funkcionárov,
ide o vysoké režijné náklady organizácie,
na základe akej smernice sa to robí?
Odmeny idú ako každý rok doposiaľ, delia sa pre
výbor, RS, hospodárov, komisie, cca 53 ľudí. Sú
tam aj dohody – školitelia, šofér, správca RD,
atď. Odmeňovanie je na základe smernice o
odmeňovaní, ktorú vydala RADA. Nečerpáme
ani tretinu z povoleného objemu.
- Platenie členských poplatkov by mohlo
byť aj cez internetbanking.
Sme za, len treba doriešiť spôsob identifikácie
jednotlivých položiek v zaplatenej sume.
Členská schôdza Obvodnej organizácie č.
3, kino Mier - 18. 2. 2012: Zo 493 členov OO
SRZ PB č. 3 prišlo na sobotnú členskú schôdzu
77,1% členov. Ing. Ján Zelinka predložil správu
o činnosti za uplynulý rok, v ktorej sa rybári
dozvedeli viac o 85. výročí organizovaného
rybárstva v SR, info o výnimke na plašenie a
odstrel kormoránov a o ich januárovom sčítaní,
je ich tu viac ako 150 ks. Predložil i výsledky
hospodárenia, úlovky rybárov. Celú správu o
činnosti nájdete na stránke po konaní mestskej
konferencie. Schôdza pokračovala v diskusii,
kde Mgr. Dubnička vyhodnotil úlovkovú súťaž
členov našej organizácie, boli ocenení víťazi
jednotlivých kategórií a v ďalšom odzneli v rámci
diskusie viaceré otázky a odpovede:
- V správe sa neuvádzajú dodávatelia rýb,
či sú ekonomicky najvýhodnejší.
Výbor robí prieskum trhu o výsledku na tento
rok budú členovia informovaní, minulý rok dodal
kapre – Hulín, ostatné ryby zmluvní partneri
RADY Žilina.
- Kde nájdem email na Mso SRZ napr. na
stránke?
Email je [email protected] a je aj
na kalendároch ktoré členovia dostali.
- Koľko rýb uhynulo z násady a kto váži
dovezené ryby?
Uhynulo asi 250-300kg, 200kg nám Hulín kompenzoval vo faktúre. Ryby nie je možné u nás
vážiť, jedine pri nakladaní kontrolovať váženie
v noci pred dovozom priamo v Hulíne.
- Či sa zarybňuje bágrovisko pod teplanskými rybníkmi.?
Nie je to naša voda, teda nie, kto prenáša ryby
z rybníkov do bágroviska porušuje zákon. Je to
- Prečo sa v Považskej Teplej zakopali sudy
na odpad a nerieši sa to ekologickejšie?
Bohužiaľ neporiadok na rybníkoch nerobia rybári ale bufet a rekreanti, naše smetné nádoby
boli zaplnené za dva dni. Urobilo sa riešenie,
okolo rybníka sú zakopané sudy. Treba navrhnúť lepšie…
- Nedá sa zvýšiť lovná miera potočáka a znížiť
počet odnesených kusov zo 4 na 3?
Dá, iniciatíva musí vyjsť z členských schôdzí.
Členovia MsO môžu obmedziť svoje práva pod
rámec zákona.
- Viem, že sa loví na trojhák na živú rybku.
Na živú rybku sa nesmie loviť, ide o porušenie
zákona, treba to hlásiť RS.
- Kedy sa urobí poriadok s odchovným
rybníkom pod VN P. Teplá?
Rybníky nie sú odchovné, sú karanténne, nedá
sa tam dostať s technikou.
- Prečo je úhor hájený od septembra keď
sa nevytiera?
Určuje to zákon, pripravuje sa novelizácia, môžete svoje návrhy na zmenu aj s odôvodnením
zasielať na MsO, pošleme to na RADU.
Predseda informoval aj o končiacom schvaľovaní bágrovania na Slavojke, sme vo fáze
výberu dodávateľa prác, bohužiaľ všetko dlho
trvá, tento rok sa snáď začne. Získame 30.000
m2 vodnej plochy. Okolo 4500m2 stratíme na
trojke rybníku v Teplej, ktorý zasypú železničiari.
Prebieha dohadovanie o podmienkach, cene
atď.Na záver členovia schválili delegátov na
mestskú konferenciu a uznesenie.
Členská schôdza Obvodnej organizácie č. 1,
kino Mier - 19. 2. 2012: Zo 422 členov OO SRZ
PB č. 1 prišlo na nedeľnú členskú schôdzu 77
% členov. Predseda OO č. 1 Miroslav Sýkora
predložil správu o činnosti za uplynulý rok a
ciele obvodnej organizácie na rok 2012. V
úvode diskusie vystúpil p. Rybárik z obvodnej
organizácie č. 2 , ktorý sa predstavil ako zástupca päťčlenného petičného výboru. Ich petíciu
podľa jeho slov podpísala väčšina členov MsO
SRZ PB a okrem iného bola za zrušenie obvodných organizácii, zmenu volebného systému,
vyslovenie nedôvery výboru, zákaz vyplácania
odmien funkcionárom, zákaz organizovania
pretekov pre organizačný štáb a sponzorov a
ďalšie iné. Požiadavky petičného výboru žiadal
zapracovať do uznesenia zo schôdze OO SRZ
č. 1. V ďalšej diskusii odzneli viaceré otázky a
odpovede:
- V správe chýbala informácia o úhyne po zarybňovaní, ako sa bude ďalej nakupovať?
Úhyn cca 250 - 300kg kaprov bol kompenzovaný
dodávateľom cca z 2/3 vo fakturovanej sume.
Tento rok robíme výber dodávateľa formou
cenových ponúk. O výsledku budeme členov
informovať.
- Prečo sa nezverejnia sponzori?
Niektorí z nich si to neželajú, nechceme o
nich prísť.
- Prečo sa miesta na preteky v Pov. Teplej
nežrebujú?
Ak bude záujem väčšiny, môžeme to urobiť, no
nebudete môcť sedieť viacerí vedľa seba.
- Prečo sa mestská konferencia nerobí v
dôstojnejších podmienkach?
Snažíme sa šetriť financie, prenájom sály stojí
nezanedbateľné prostriedky, do RD sa 50 delegátov zmestí.
Po schválení delegátov na mestskú konferenciu,
členská schôdza ďalej schvaľovala uznesenia,
vrátane jednotlivých požiadaviek tzv. „petičného
výboru.“ Väčšina z nich nezískala podporu
viac ako 5 - 10 hlasov. Z doplňujúcich návrhov
boli schválené tieto: Informovať členov, kedy
bude dovezená násada, vážiť dovezené ryby,
zverejňovať faktúry a čerpanie rozpočtu na
internete a uskutočňovať výberové konanie na
dodávateľa rýb.
Členská schôdza Obvodnej organizácie č. 2,
kino Mier - 25. 2. 2012: Z 352 členov OO SRZ PB
č. 2 prišlo na sobotnú členskú schôdzu 74,4 %
členov. Predseda OO č. 2 Karol Šperka predložil
správu o činnosti za uplynulý rok a ciele obvodnej organizácie na rok 2012. V úvode diskusie
vystúpil opäť p. Rybárik s príspevkom, ktorý z
časti prečítal aj na predchádzajúcej schôdzi. V
ďalšom vystúpení ho doplnil p. Javorský, ktorý
okrem iného žiadal vysloviť výboru nedôveru,
zakázať vyplácanie odmien funkcionárom, zakázať lov organizačného štábu a sponzorov atď.
Pán Rajman informoval členov o vysádzaní rýb
do bagrovísk za rybníkmi v Pov. Teplej. Podľa
neho tam vysádzal kaprov člen RS p. Chudý.
Ten údajne upchal aj prítok do rybníkov, keď
zlovovali odchováky. Ďalej vystúpil p. Padej,
ktorý okrem iného žiadal vypracovať organizačný poriadok a zásady hospodárenia MsO,
na členských schôdzach predkladať aj správu
o hospodárení MsO. Žiadal, aby boli diskusné
príspevky zo schôdzí predsedom vyhodnotené a
vybavené, osloviť RADU, aby sme mohli loviť na
VN Nosice s miestnou povolenkou. Pán Rosina
navrhol, aby bol stanovený max. počet členov
MsO. Žiadal, aby sa platilo za povolenky len
polovicu, toľko mesiacov sa dá v roku chytať.
Čo urobíme s ochranármi, ktorí vysádzajú do
(Pokračovanie na 7. strane)
Považskobystrický rybár 2012
Členské schôdze obvodných organizácií
(Pokračovanie na 7. strane)
našich revírov vydry? Pán Kalas žiadal, aby
štát platil za škody spôsobené predátormi.
RADA v tomto boji zlyháva. Pán Belas podporil
prácu výboru, vyzdvihol kultivovanosť diskusie.
Navrhol aby sa zaplatili hospodárom výjazdy k
dodávateľom násad, aby mohli skontrolovať a
prebrať ryby. Predseda odpovedal na diskusné
príspevky a aj na otázky:
- Prečo sa musí parkovať max. 10 m od cesty
Pod Dubovcom?
Podmienky určilo Povodie Váhu, inak by nám
zakázali vjazd autami úplne.
- Prečo sa musí platiť 25 eur alebo 5 h brigád
za neúčasť na schôdzi?
Bol to návrh členskej základne, ktorá si to aj
schválila.
- Prečo sa nemôže loviť nonstop aj v júni
alebo na tri udice?
Určuje to zákon a vyhláška, tú nedokážeme
sami zmeniť. Prebieha zbieranie návrhov na
novelizáciu týchto noriem, ktorá sa chystá v
blízkej dobe. Kto má návrh s odôvodnením,
môže to predložiť výboru, ktorý to za organizáciu
spracuje a odošle na RADU
- Kedy bude bagrovisko v Teplej
naše?
Prebieha tam súdny spor, celé to
preto stojí. Už minulý rok sa tam malo
loviť, mali sme to mať v prenájme
ako revír.
- Ochranári vraj vysádzajú vydry do rybárskych revírov, čo
s tým?
Zaregistrovali sme niekoľko vydier v
našich revíroch, ktoré tu neboli. Na
Slavojke poľovníci videli večer ľudí
vysádzať tohto predátora do prírody.
Budeme sa tým zaoberať.
Z doplňujúcich návrhov boli schválené tieto: Pripraviť organizačný
poriadok a zásady hospodárenia MsO do konania členských schôdzí, vyhodnotiť diskusné
príspevky a predložiť vybrané RADE SRZ do
30. 6., predkladať na členských schôdzach
obvodných organizácii správu o hospodárení.
Rybári opäť vyčistili Domanižanku
V sobotu 13. októbra 2012 sa v ranných
hodinách zišli asi tri desiatky rybárov, aby pod
taktovkou Obvodnej organizácie SRZ č.3 vyčistili viac ako tri kilometre brehov a koryta vodného
toku Domanižanka, v úseku od prvého splavu
za sídliskom SNP až po sídlisko Stred. Túto
každoročnú tradičnú akciu rybárov podporilo
i Mesto Považská Bystrica, ktoré zabezpečilo
kontajner a jeho odvoz. Kopcom naplnený
kontajner s vyzbieraným a vyseparovaným
odpadom putoval na skládku vo Sverepci.
Okoloidúci prejavovali uznanie nad záslužnou
prácou našich členov pre obyvateľov mesta a
životné prostredie, samozrejme bez nároku na
odmenu. Krátko po poludní sa akcia na opačnom
konci mesta úspešne skončila, odpracovaných
bolo viac ako 200 brigádnických hodín.
Mestská organizácia SRZ Považská Bystrica zaslala na Radu SRZ v Žiline pripomienky
a návrhy k novelizácii zákona o rybárstve a
vykonávacej vyhlášky. Zohľadnila v nich aj
niektoré pripomienky členskej základne, ktoré
odzneli na členskcých schôdzach a mestskej
konferencii.
Zákon o rybárstve:
V §14 zákona navrhujeme zmeniť bod b)
nasledovne: ,,používať ako nástrahu rybku“ a
zároveň navrhujeme bod d) vypustiť
Dôvod: Lov na pstruhových vodách len na
mušku a umelé nástrahy je humánnejší.
V §16 zákona navrhujeme doplniť bod g)
nasledovne: ,,Loviť na rybku na nadväzec
opatrený dvojháčikom alebo trojháčikom.“
Dôvod: Obmedzenie loviť na rybku len na
jednoháčik zvyšuje šance na prežitie ulovených
podmierových dravcov, ktoré dokážu prežiť aj
po vrátení do vody s jednoháčikom v telesných
útrobách. Navyše uvedený spôsob lovu je
humánnejší.
Vyhláška k zákonu č. 139/2002 Z.z.
o rybárstve:
V §10 vyhlášky navrhujeme vypustiť ods. j)
Dôvod: Individuálna ochrana úhora nemá
významné opodstatnenie.
V §12 ods. 1, bod c) vyhlášky navrhujeme
zmeniť text nasledovne:
,,3. máj a október od 4.00 do 24.00 hod.,
4. jún, júl, august a september od 0.00 do
24.00 hod.,“
Dôvod: Rozšírenie času nepretržitého lovu
o jeden mesiac naviac je ústretovým krokom
k požiadavkám členskej základne, ktorý nemá
žiaden zásadný vplyv na rozmnožovanie a
život rýb.
V § 17 vyhlášky navrhujeme zmeniť ods. 4
nasledovne:
,,Lov rýb podľa odsekov 1 a 2 môže loviaci
vykonávať len vtedy, ak sa počas lovu zdržiava
vo vzdialenosti menšej ako 50 m od rybárskeho
prútu.“
Dôvod: Taxatívne stanovená maximálna
vzdialenosť, na ktorú sa môže loviaci od svojich prútov pri love na plávanú alebo položenú
vzdialiť jasne stanovuje pravidlá, ktoré sú v
súčasnej podobe nejednoznačné a sú príčinou
sporov rybárov s rybárskou strážou.
V §17 vyhlášky navrhujeme vypustiť ods. 9
Dôvod: Čas osvetlenia miesta lovu je daný
Zákonom o rybárstve, vyhláška ide nad rámec zákona a ustanovenie vo vyhláške je tak
neplatné.
Pripomienkovali sme pripravovanú novelu
zákona o rybárstve a vykonávacej vyhlášky
7
Správa kontrolnej
komisie MsO SRZ
Považská Bystrica
za rok 2011
Kontrolná komisia svoju činnosť v hodnotenom roku zamerala na plnenie úloh
a povinností, ktoré pre ňu vyplývajú z
organizačného poriadku a smerníc SRZ
pre činnosť kontrolných komisii, ako aj zo
všeobecne platných predpisov a zásad o
hospodárení s finančnými a materiálovými
prostriedkami. Na splnenie uvedených
predpisov sa kontrolná komisia zamerala
na kontrolu prijatých plánov činností MsO
SRZ, obvodných organizácii a jednotlivých
odborov a sekcii. Kontrolná komisia sa v roku
2011 zamerala hlavne na kontrolu plnenia
cieľov MsO SRZ prijatých na rok 2011, plnenia uznesení a návrhov na opatrenia výborov
MsO SRZ, plnenia finančného rozpočtu a
jeho efektívnosť, vedenia účtovnej evidencie
a pokladničných operácii, dodržiavania
zásad pri hospodárení s majetkom, plnenia
úloh obvodných organizácii a plnenia úloh
odborov a sekcii.
Na začiatok musím konštatovať, že nie
všetky cieľové úlohy sa podarilo splniť. Z
tých hlavných sa nepodarila výmena okien
a dverí na rybárskom dome a bagrovanie
Slavojky a priľahlých bagrovísk. Výbor MsO
SRZ zasadal v roku 2011 11-krát a prijal
88 uznesení, z ktorých päť uznesení je s
termínom plnenia v roku 2012. Ostatné
uznesenia boli splnené.
Kontrolná komisia odporučila výboru MsO
spracovať vnútroorganizačnú smernicu
pre hospodárenie a vedenie účtovníctva.
Výbor takéto odporučenie prijal formou
uznesenia. V súčasnosti sa spracováva
pracovná verzia tohto materiálu. V oblasti
finančného rozpočtu na rok 2011 nebol
splnený plán zarybnenia o 3109 eur z dôvodu nižšieho príjmu za povolenky. V roku
2011 bola priebežne vykonávaná kontrola
účtovných dokladov po formálnej i vecnej
stránke, zistené nedostatky najmä v oblasti
formálnych náležitostí – chýbajúce podpisy
boli pribežne odstraňované. K 31. 12. 2011
komisia určená výborom MsO vykonala
inventarizáciu všetkého majetku.
Obvodné organizácie pracovali podľa
vypracovaných cieľov na zverených revíroch. Svoju činnosť hodnotili na schôdzach
obvodných organizácii, kde konštatovali, že
všetky ciele a úlohy splnili. Jednotlivé odbory a sekcie svoje plánované akcie splnili.
Kontrolná komisia pri MsO SRZ konštatuje,
že hospodárenie organizácie prebiehalo
podľa plánu a rozpočtu, boli dodržané všetky
zásady účtovného hospodárenia.
Kontrolná komisia prehodnotila a zvážila
všetky položky rozpočtu MsO na rok 2012 a
konštatuje, že rozpočet príjmov a výdavkov
je vypracovaný v súlade s predpismi o hospodárení, preto kontrolná komisia uznáva
návrh rozpočtu za správny a navrhla ho
mestskej konferencii schváliť. Kontrolná
komisia konštatuje, že ciele MsO na rok 2012
sú v súlade so stanovami SRZ a odporučila
ich schváliť.
Ján Zelinka
8
Považskobystrický rybár 2012
Zarybnenie revírov MsO SRZ v roku 2011
Zarybnenie za vlastné
Kapor 1
Kapor 2
Kapor 3
Úhor monté
Úhor 15 - 30 cm
Šťuka rýchlená
Šťuka 1
Zubáč 1
Amur 2 - 3
Podustva 1
Jeseter 1
Pstruh potočný ¼
Pstruh potočný 1
Pstruh potočný 2
Lipeň 1
Pstruh dúhový 1
Pstruh dúhový 2
Spolu
financie
200 kg
3500 kg
5300 kg
3 kg
250 ks
51.000 ks
490 kg
6000 ks
320 kg
7000 ks
600 ks
50.000 ks
12.500 ks
200 kg
5000 ks
30 kg
920 kg
980,00 €
9705,00 €
13.682,28 €
1800,00 €
288,00 €
4080,00 €
3577,00 €
2232,00 €
1120,00 €
588,00 €
2102,40 €
3347,40 €
1625,00 €
1980,00 €
1254,73 €
179,25 €
2870,40 €
51.411,46 €
Zarybnenie za zvláštne povolenky
Kapor 2
300 kg
Spolu
300 kg
777,00 €
777,00 €
Zarybňovací fond RADY SRZ
Kapor 2
500 kg
Podustva 1
10.000 ks
Pd 2
150 kg
Spolu
1295,00 €
840,00 €
468,00 €
2603,00 €
Zarybnenie z výlovov odchovných revírov
Pstruh potočný 1
620 ks
Pstruh potočný 2
326 kg
Spolu
Zarybnenie revírov MsO SRZ Pov. Bystrica spolu
80,60 €
3227,40 €
3308,00 €
58.099,46 €
Zarybnenie po jednotlivých revíroch
KAPROVÉ REVÍRY
VN Považská Teplá – revír č. 3-5590-1-1
Kapor 1
200 kg
Kapor 2
500 kg
Kapor 3
4400 kg
Šťuka 1
190 kg
Amur 2 - 3
70 kg
Pstruh dúhový 2
630 kg
Úhor monté
0,50 kg
Úhor 15 - 30cm
200 ks
Spolu
980,00 €
1275,00 €
11.333,66 €
1387,00 €
245,00 €
1965,60 €
300,00 €
288,00 €
17.774,26 €
Odstavné ramená Pov. Bystrica – revír č. 3-2680-1-1
Kapor 2
300 kg
Kapor 3
900 kg
Šťuka 1
50 kg
Úhor monté
0,50 kg
Amur 2 - 3
50 kg
Pstruh dúhový 2
190 kg
Spolu
747,00 €
2348,62 €
365,00 €
300,00 €
175,00 €
592,80 €
4216,42 €
Hričovský kanál – revír č. 3-1040-1-1
Kapor 2
1000 kg
Šťuka 1
150 kg
Podustva 1
2500 ks
Jeseter 1
600 ks
Amur 2 - 3
200 kg
Spolu
2820,00 €
1095,00 €
210,00 €
2102,40 €
700,00 €
6927,40 €
Váh č. 11 – revír č. 3-4600-1-1
Úhor monté
1 kg
Kapor 2
1000 kg
Šťuka rýchlená
40.000 ks
Zubáč 1
3000 ks
600,00 €
2705,00 €
3200,00 €
1116,00 €
Podustva 1
Lipeň 1
Pstruh potočný 2
Pstruh dúhový 1
Spolu
12.500 ks
2500 ks
151 kg
30 kg
150,00 €
627,36 €
1494,9 €
179,25 €
10.972,51 €
VN Pod Dubovcom – revír č. 3-5580-1-1
Kapor 2
1500 kg
Šťuka rýchlená
11.000 ks
Šťuka 1
100 kg
Úhor monté
1 kg
Zubáč 1
3000 ks
Spolu
4230 €
880 €
730,00 €
600,00 €
1116,00 €
7556,00 €
Marikovský potok č.1 – revír č. 3-2200-1-1
Podustva 1
2000 ks
Spolu
168,00 €
168,00 €
LOSOSOVÉ REVÍRY – LOVNÉ
Domanižanka – revír č. 3-0720-4-1
Pstruh potočný 1 .
3710 ks
Pstruh potočný 2
262 kg
Pstruh dúhový 2
150 kg
Lipeň 1
2000 ks
Spolu
482,30 €
2593,80 €
468,00 €
501,90 €
4046,00 €
Papradnianka – revír č. 3-2810-4-1
Pstruh potočný 1
2500 ks
Pstruh potočný 2
63 kg
Pstruh dúhový 2
150 kg
Lipeň 1
500 ks
Spolu
325,00 €
1782,00 €
468,00 €
125,47 €
1542,17 €
Maríkovský potok – č. 2 – revír č. 3-2210-4-1
Pstruh potočný 1
500 ks
Pstruh potočný 2
50 kg
Pstruh dúhový 2
50 kg
Spolu
65,00 €
495,00 €
156,00 €
716,00 €
LOSOSOVÉ REVÍRY – CHOVNÉ
Domanižanka – revír č. 3-0730-4-2
Pstruh potočný ¼
25.000 ks
Pstruh potočný 1
410 ks
Spolu
1673,70 €
53,30 €
1727,00 €
Papradnianka – revír č. 3-2820-4-2
Pstruh potočný ¼
15.000 ks
Manínsky potok – revír č. 3-2180-4-2
Pstruh potočný 1
2000 ks
Drieňovka – revír č. 3-0740-4-2
Pstruh potočný 1
2000 ks
Maríkovský potok – č. 2 – revír č. 3-2220-4-2
Pstruh potočný 1
2000 ks
Pstruh potočný ¼.......
10.000 ks
Spolu
260,00 €
669,48 €
928,48 €
KAPROVÉ REVÍRY
LOSOSOVÉ REVÍRY – LOVNÉ
LOSOSOVÉ REVÍRY – CHOVNÉ
SPOLU
47.614,59 €
6304,17 €
4180,70 €
58.099,46 €
1004,22 €
260,00 €
260,00 €
Celkové zarybnenie revírov MsO SRZ
Považská Bystrica za rok 2011
Kapor 1
Kapor 2
Kapor 3
Amur 2-3
Šťuka rýchlená
Šťuka 1
Zubáč1
Podustva 1
Úhor monté
200 kg
4300 kg
5300 kg
320 kg
51.000 ks
490 kg
6000 ks
17.000 ks
3 kg
Úhor 15-30 cm
Jeseter
Pstruh potočný ¼
Pstruh potočný 1
Pstruh potočný 2
Lipeň 1
Pstruh dúhový 1
Pstruh dúhový 2
250 ks
1600 ks
50.000 ks
13.120 ks
526 kg
5000 ks
30 kg
1070 kg
9
Považskobystrický rybár 2012
Plán zarybnenia revírov MsO SRZ v roku 2012
Plán zarybnenia MsO SRZ na rok 2012
Kapor K1 jar
Kapor K1 jeseň
Kapor K2 jar
Kapor K2 jeseň
Kapor K3 jar + jeseň
Amur 2
Šťuka rýchlená
Šťuka 1
Zubáč 1
Zubáč 2
Podustva 1
Úhor 15 - 20 cm
Pstruh dúhový 1
Pstruh dúhový 2
Jeseter
Pstruh potočný ¼
Pstruh potočný 1
Pstruh potočný 2
Lipeň 1
Spolu
400 kg
200 kg
2800 kg
500 kg
5000 kg
320 kg
30.000 ks
450 kg
6000 ks
200 kg
7000 ks
3 kg
30 kg
1000 kg
1500 ks
50.000 ks
12.500 ks
200 kg
5000 ks
1960 €
980 €
7896 €
1245 €
13.928 €
1120 €
4050 €
3600 €
2000 €
2600 €
840 €
1800 €
177 €
3500 €
1400 €
4017 €
1625 €
1980 €
1882 €
56.600 €
Plán zarybnenia po jednotlivých revíroch
KAPROVÉ REVÍRY
VN Považská Teplá – revír č. 3-5590-1-1
Kapor 1
200 kg
Kapor 2
250 kg
Kapor 3
4000 kg
Amur 2 - 3
70 kg
Úhor 15 - 30 cm
300 ks
Šťuka 1
150 kg
Pstruh dúhový 2
600 kg
Zubáč 2
100 kg
Spolu
980,00 €
622,00 €
11.142,00 €
245,00 €
360,00 €
1200,00 €
2100,00 €
1300,00 €
17.949,00 €
Odstavné ramená Pov. Bystrica – revír č. 3-2680-1-1
Kapor 2
250 kg
Kapor 3
1000 kg
Amur 2 - 3
50 kg
Šťuka 1
50 kg
Pstruh dúhový 2
100 kg
Zubáč 2
50 ks
Úhor 15 - 30 cm
100 ks
Spolu
623,00 €
2786,00 €
175,00€
400,00 €
350,00 €
650,00 €
120,00 €
5104,00 €
Hričovský kanál – revír č. 3-1040-1-1
Kapor 2
1000 kg
Šťuka 1
150 kg
Podustva 1
2500 ks
Jeseter 1
500 ks
Amur 2 - 3
200 ks
Spolu
2820,00 €
1200,00 €
300,00 €
1400,00 €
700,00 €
6420,00 €
Váh č. 11 – revír č. 3-4600-1-1
Úhor 15 - 30 cm
600 ks
Kapor 1
400 kg
Kapor 2
500 kg
Šťuka rýchlená
20.000 ks
Zubáč 1
3000 ks
Podustva 1
2500 ks
Pstruh dúhový 1
30 kg
Lipeň 1
2500 ks
Spolu
720,00 €
1960,00 €
1410,00 €
2700,00 €
1000,00 €
300,00 €
177,00 €
941,00 €
9208,00 €
VN Pod Dubovcom – revír č. 3-5580-1-1
Kapor 2
1300 kg
Šťuka rýchlená
10.000 ks
Šťuka 1
100 kg
Úhor 15 - 30 cm
500 ks
Zubáč 1
3000 ks
Zubáč 2
50 kg
Spolu
3666,00 €
1350,00 €
800,00 €
600,00 €
1000,00 €
650,00 €
8066,00 €
Marikovský potok č.1 – revír č. 3-2200-1-1
Podustva 1
2000 ks
Spolu
240,00 €
240,00 €
LOSOSOVÉ REVÍRY – LOVNÉ
Domanižanka – revír č. 3-0720-4-1
Pstruh potočný 1 .
2500 ks
Pstruh potočný 2
100 kg
Pstruh dúhový 2
150 kg
Lipeň 1
2000 ks
Spolu
325,00 €
990,00 €
525,00 €
753,00 €
2593,00 €
Papradnianka – revír č. 3-2810-4-1
Pstruh potočný 1
2500 ks
Pstruh potočný 2
50 kg
Pstruh dúhový 2
100 kg
Lipeň 1
500 ks
Spolu
325,00 €
495,00 €
350,00 €
188,00 €
1358,00 €
Maríkovský potok – č. 2 – revír č. 3-2210-4-1
Pstruh potočný 1
1500 ks
Pstruh potočný 2
50 kg
Pstruh dúhový 2
50 kg
Spolu
195,00 €
495,00 €
175,00 €
865,00 €
LOSOSOVÉ REVÍRY – CHOVNÉ
Domanižanka – revír č. 3-0730-4-2
Pstruh potočný ¼
25.000 ks
Papradnianka – revír č. 3-2820-4-2
Pstruh potočný ¼
15.000 ks
Manínsky potok – revír č. 3-2180-4-2
Pstruh potočný 1
2000 ks
Marikovský potok – č. 2 – revír č. 3-2210-4-2
Pstruh potočný ¼
10.000 ks
Pstruh potočný 1
2000 ks
Spolu
Drienovka – revír č. 3-0740-4-2
Pstruh potočný 1
2000 ks
Kaprové revíry
Lososové revíry lovné
Lososové revíry chovné
Spolu
Zarybnenie k 31. 10. 2012
Násady za vlastné financie
Kapor K1 jeseň
200 kg
Kapor K2 jar
2800 kg
Kapor K2 jeseň
500 kg
Kapor K3
5000 kg
Šťuka rýchlená
13.500 ks
Šťuka
1450 kg
Zubáč 1
6000 ks
Podustva 1
7000 ks
Úhor 15 - 20 cm 2000 ks
Pstruh dúhový 1 1950 ks
2008,00 €
1206,00 €
260,00 €
803,00 €
260,00 €
1063,00 €
260,00 €
46.987 €
4816 €
4797 €
56.600 €
Pstruh dúhový 2 790 kg
Jeseter
1600 ks
Pstruh potočný ¼ 50.000 ks
Pstruh potočný 1 13.700 ks
Pstruh potočný 2 175 kg
Lipeň 1
5000 ks
Násady z rezervy RADY
Pds 1
15.000 ks
Kapor K2
500 kg
Násady za Zvláštne povolenia
Kapor K2
500 kg
10
Považskobystrický rybár 2012
POKYNY PRE VYPLŇOVANIE POŠTOVÝCH POUKÁŽOK
1. Poplatky uhrádzajte len poštovou peňažnou poukážkou typu U (ďalej
len PPP U), ktoré dostanete od MsO s predtlačenými údajmi. Nakoľko
sú údaje spracovávané opticky - PPP U NEPREHÝBAJTE, NEPREPISUJTE a NEPOŠKODZUJTE - inak Vám ju pošta neprijme. Ak sa
pomýlite, alebo PPP U inak poškodíte, príďte si ju radšej v úradných
hodinách vymeniť.
2. Člen, ktorý si nesplnil svoju brigádnickú povinnosť, alebo sa písomne
neospravedlnil z neúčasti na členskej schôdzi je povinný zaplatiť za každú
neodpracovanú brigádnickú hodinu 5,00 € priloženou PPP U najneskôr
do 15. marca 2013 (neospravedlnená neúčasť na ČS = navýšenie brig.
povinnosti o 5 hod.). V úradných hodinách predloží ústrižok PPP U o
zaplatení, na základe čoho obdrží druhú PPP U na zaplatenie poplatkov
pre rok 2013. Nejasnosti v plnení brigádnickej povinnosti reklamujte
najneskôr do 28. februára 2013 zásadne len písomne s uvedením následovných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, dátum a miesto
konania brigády, prípadne vedúceho brigády a priložte svoj brigádnicky
preukaz. Výdajca dokladov a tajomník MsO zistia u hospodárov revírov,
kde sa spravila chyba. Reklamácie nebudú šetrené na počkanie a ani
počas vydávania dokladov !
3. Poplatky na rok 2013 uhraďte najneskôr do 31. marca 2013, po tomto
termíne v zmysle stanov SRZ budete musieť uhradiť aj zápisné, ktorého
výška je 10,00 € pre mládež a 70,00 € pre členov nad 18 rokov veku.
4. Prevzatie rybárskych dokladov je možné minimálne 14 dní odo dňa
zaplatenia poplatkov osobne oproti podpisu, alebo Vami poverenou
osobou. Musíte predložiť Váš občiansky preukaz z dôvodu vystavenia
rybárskeho lístka. Rybárske doklady nevydáme osobám, ktoré budú
zjavne pod vplyvom alkoholu!
5. Výdaj dokladov pre rok 2013 - len počas úradných hodín: utorok a
piatok od 15.00 hod. do 17.00 hod.
6. Platby neuhrádzajte z bankových účtov, lebo bankové výpisy nemusia
obsahovať nutné údaje pre vystavenie dokladov.
REGISTER PLATIEB (znaky vpisuj do okienok správy pre
adresáta len v prvom riadku viď. vzor PPP U)
1. okienko - členské známky
A - členská známka - 17,00 € - členovia vo veku nad 18 rokov.
B - členská známka - 14,00 € - mládež od 15 do 17 rokov a študenti
denného štúdia od 18 do 25 rokov (Je potrebné predložiť potvrdenie
školy a najneskôr do 15. marca v roku si na základe predložených
potvrdení v úradných hodinách vyzdvihnú PPP U.)
2. okienko - príspevkové známky (na športovú činnosť MsO - dobrovoľné od 15 rokov)
C - príspevková známka
1,00 €
D - príspevková známka
2,00 €
E - príspevková známka
3,00 €
O - neplatím, nemám záujem o dobrovoľnú príspevkovú známku
3. okienko – kaprové povolenia
G - kaprové povolenie zväzové - 73,00 € - mládež a členovia vo veku
od 15 rokov. Bez zľavy.
H - Kaprové povolenie miestne - 46,00 € (základná cena) - členovia vo
veku od 18 do 60 rokov
KP so zľavou:
I - kaprové povolenie miestne - 27,00 € - ženy a dôchodcovia nad 70
rokov veku, invalidný dôchodcovia na plnom invalidnom dôchodku a
držitelia preukazov ZŤP, ZŤP S, ID. (PPP U títo členovia dostanú na
základe predloženia potvrdenia, alebo fotokópie platných rozhodnutí
od Soc. poisťovne o poberaní plného ID, resp. fotokópiu uvedených
preukazov v úradných hodinách).
J - kaprové povolenie miestne - 30,00 € - dôchodcovia vo veku do 70
rokov, dôchodcovia na čiastočnom invalidnom dôchodku (je potrebné
predložiť potvrdenie z pošty, alebo fotokópiu rozhodnutia Sociálnej
poisťovne).
K - kaprové povolenie miestne - 30,00 € - mládež vo veku od 15 do 17
rokov, študenti denného štúdia vo veku od 18 do 25 rokov.
L - kaprové povolenie miestne - 14,00 € - deti vo veku od 7 do 14 rokov.
(Rozsah platnosti povolenia počas školských prázdnin je v rozsahu
platnosti dospelého člena SRZ, pod dozorom ktorého ryby loví)
M - kaprové povolenie zväzové - 20,00 € - deti vo veku od 7 do 14 rokov.
(Rozsah platnosti povolenia počas školských prázdnin je v rozsahu
platnosti dospelého člena SRZ, pod dozorom ktorého ryby loví.)
N - kaprové povolenie na VN Nosice - 40,00 € - mládež a členovia vo
veku od 15 rokov.
O - neplatím, nemám záujem o kaprové povolenie.
Poznámka: Dieťa, mládež organizovaná v SRZ a člen SRZ si môže
zakúpiť len jedno kaprové povolenie podľa smernice RADY. Kto uloví
50 ks ušľachtilých rýb a chce ďalej loviť, musí si zakúpiť ďalšie kaprové
povolenie..
4. okienko - pstruhové povolenia
P - pstruhové povolenie miestne - 23,00 € - každý člen MsO vo veku
nad 18 rokov. (Podmienkou je, že si musí zakúpiť kaprové povolenie a
musí mať splnenú brigádnickú povinnosť za minulý rok)
R - pstruhové povolenie miestne - 37,00 € - každý člen MsO vo veku nad
18 rokov. (Nemusí mať zakúpené žiadne kaprové povolenie, avšak v
kaprových vodách nesmie loviť ani nástražné rybky a musí mať splnenú
brigádnickú povinnosť za minulý rok.)
O - neplatím, nemám záujem o pstruhové povolenie
5. okienko - lipňové povolenia
S - lipňové povolenie zväzové - 70,03 € - každý člen SRZ nad 18 rokov,
ktorý má splnenú brigádnickú povinnosť.
O - neplatím, nemám záujem lipňové povolenie
6. okienko - štátny rybársky lístok
T - rybársky lístok jednoročný - 7,00 € - od veku 15 rokov
U - rybársky lístok trojročný - 17,00 € - od veku 15 rokov
V - rybársky lístok len jednoročný - 0,00 € - pre deti do 14 rokov
O - nechcem si zakúpiť rybársky lístok, resp. vlastním platný trojročný
rybársky lístok
Poznámka: Podľa novely 203/2003 Z.z rybárske lístky vydávajú mestské a obecné úrady. Po dohode s mestským úradom v Pov. Bystrici a
niektorými obecnými úradmi, budú rybárske lístky členom SRZ s trvalým
bydliskom v Pov. Bystrici a uvedených obciach vydávať naša MsO. (Domaniža, Prečín, Papradno, Brvnište, Jasenica, Dolná Maríková, Horná
Maríková, Klieština, Udiča, Vrchteplá, Kostolec , Plevník-Drienove).
Členovia z obcí Hatné, Sverepec a Stupné si musia zakúpiť štátne lístky
na svojom obecnom úrade.
Držitelia trojročných štátnych lístkov nech si pred zaplatením dobre
pozrú dobu platnosti rybárskeho lístka.
7. okienko - zápisné novoprijatých a platiacich po termíne 31. 3.
1 - zápisné - 3,00 € - deti od 6 do 14 rokov
2 - zápisné - 10,00 € - mládež od 15 do 17 rokov, študenti denného
štúdia do 25 rokov
3 - zápisné - 70,00 € - novoprijatí členovia nad 18 rokov veku
4 - zápisné - 70,00 € - členovia vo veku nad 18 rokov veku, ktorí nezaplatili poplatky v zmysle Stanov SRZ do 31. 3. v roku.
5 - zápisné - 10,00 € - mládež od 15 do 17 rokov a študenti denného
štúdia od 18 do 25 rokov, ktorí nezaplatili poplatky v zmysle stanov SRZ
do 31. 3. v roku.
O - nemám povinnosť platiť zápisné.
8. okienko - Mimoriadna členská známka (na základe uznesenia
Rady SRZ)
O - v tomto roku sa neplatí! - napíš 0
8. okienko - Mimoriadna členská známka (na základe uznesenia
Rady SRZ)
Z - povinná - 0,50 € - pre všetkých členov nad 18 rokov okrem štud.
den. štúdia od 18 do 25 rokov
O - nemám povinnosť platiť mimoriadnu členskú známku
REGISTER VARIABILNÝCH SYMBOLOV
(do okienok v PPP U vpisuj podľa predlohy)
102013 - členovia nad 18 rokov veku nar. od 1.1.1954 do 31.12.1995
112013 - člen rybárskej stráže
122013 - hospodár rybárskeho revíru
202013 - dôchodca do 70 rokov nar. od 1.1.1944 do 31.12.1953
212013 - dôchodca na čiastočnom invalidnom dôchodku
302013 - dôchodca nad 70 rokov nar. do 31.12.1943
312013 - dôchodca na plnom invalidnom dôchodku
322013 - ženy nad 18 rokov nar. do 31.12.1995
332013 - držiteľ preukazu ZŤP, alebo ZŤP-S
402013 - invalidný dôchodca - vozíčkar
502013 - mládež od 15 do 17 rokov nar. od 1.1.1996 do 31.12.1998
512013 - študent denného štúdia od 18 do 25 rokov nar. od 1.1.1988
do 31.12.1995
602013 - deti do 6 rokov nar. od 1.1.2008 do 31.12.2012
612013 - deti od 6 do 9 rokov nar. od 1.1.2004 do 31.12.2007
622013 - deti od 10 do 14 rokov nar. od 1.1.1999 do 31.12.2003
702013 - príspevok na zarybnenie - nesplnená brigádnická povinnosť
11
Považskobystrický rybár 2012
Praktický príklad vypisovania poštovej peňažnej poukážky U (viď. predloha)
1. Používajte len PPP U z MsO SRZ Pov. Bystrica
2. Odosielateľ: meno a priezvisko, ulica a popisné číslo domu (resp.
číslo vchodu), PSČ, obec
3. Variabilný symbol - vyhľadám ho v registri variabilných symbolov,
alebo v tabuľke poplatkov
Príklad: mám 52 rokov, bez zdravotných problémov - tak napíšem
102012
4. Správa pre adresáta - v registri platieb si vyhľadám, čo chcem
platiť
Príklad:
platím
€ symbol
- členskú známku nad 18 rokov veku
17,00
A
- dobrovoľný príspevok na športovú činnosť MsO
2,00
D
- kaprovú povolenku zväzovú
- pstruhovú povolenku miestnu
- neplatím
- 1 - ročný rybársky lístok
- pretože platím poplatky v termíne
a nie som novým členom
- mimoriadna členská známka
spočítam
73,00
23,00
0,00
7,00
G
P
O
T
0,00
0,50
122,50
O
Z
Túto sumu napíšem do PPP U - slovom aj číslami. (podľa predlohy)
Do správy pre adresáta do horného riadku postupne zľava doprava
napíšem symboly z registra platieb.
VZOR VYPÍSANIA POŠTOVEJ POUKÁŽKY PPP U
NEZABUDNITE ODOVZDAŤ ZÁZNAM O ÚLOVKOCH!
1. Vyplnené „Záznamy o úlovkoch“ odovzdajte (vhoďte) do kovovej
schránky (vpravo od malej vchodovej bránky do dvora Rybárskeho domu)
najneskôr do 15.1.2013 spolu s členskou legitimáciou (pre vlepenie
príslušných známok a vpísania potrebných údajov). Členovi, ktorý si
túto povinnosť nesplní, MsO nepredá žiadne povolenie na rybolov na
rok 2012!
2. V zázname o úlovkoch vyplňte celoročný sumár úlovkov podľa rybárskych revírov a druhov rýb, ktorý je na konci Záznamu o úlovkoch.
Váhu zaokrúhlite na celé čísla. Čísla neprepisujte a píšte čitateľne.
Upozorňujeme, že nečitateľne a nezrozumiteľne vyplnený celoročný
sumár o úlovkoch bude výbor MsO považovať ako za neodovzdaný a
členovi nevydá povolenie na rybolov na rok 2013!
3. Neodovzdávajte do schránky štátny rybársky lístok a taktiež brigádnický
preukaz (slúži Vám ako doklad v prípade reklamácie).
4. Záujemca o zvláštne povolenie v hodnote 520,00 € musí podať písomnú žiadosť na RADU SRZ. Žiadosť však musí dať najskôr schváliť
výboru MsO, ktorý doporučí (nedoporučí) RADE SRZ predaj zvláštneho
povolenia. (Žiadateľ musí mať splnené členské povinnosti za predchádzajúci rok a nesmie byť disciplinárne stíhaný DK SRZ).
5. Deťom vo veku do 6 rokov (ktoré nedosiahnú tento vek k 31.12.2013)
môže MsO vydať kaprové povolenie bezplatne. Dieťa však môže loviť
ryby výhradne na bič, prípadne na rybársky prút bez navijaku v sprievode dospelého člena SRZ, a to v kaprových vodách, kde je sprevádzajúca osoba členom, a ktorá zodpovedá počas lovu za dodržiavanie
zák.139/2002 a vyhl.185/2006 a zapisuje úlovky do záznamu dieťaťa.
Upozorňujeme, že dieťa nemôže loviť ryby bez platného povolenia na
rybolov a rybárskeho lístka!
6. Deti vo veku do 9 rokov (ktoré nedosiahnú tento vek k 31.12.2013)
sa nemusia zúčastniť školenia a testov. Stačí, keď si zákonitý zástupca
vyzdvihne v Rybárskom dome prihlášku, do ktorej napíše požadované
údaje a obdrží príslušnú PPP U. Po úhrade (minimálne za 14 dní) v
úradných hodinách prinesie fotografiu dieťaťa o veľkosti cca 3 x 3,5 cm
(do preukazu mladého rybára) a môže si vyzdvihnúť vystavené doklady
pre svoje dieťa.
7. Každý ID a ČID vo veku do 60 rokov predloží fotokópiu posledného
rozhodnutia soc. poisťovne a to z dôvodu plnenia brigádnickej povinnosti
a poskytnutia zľavy z miestneho kaprového povolenia.
Považskobystrický rybár - informačný spravodaj Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Považská Bystrica. Vydáva MsO
SRZ Považská Bystrica pre svoju internú potrebu. Grafická úprava a elektronická sadzba: Ing. Milan Podmaník. Tlač: Tlačiareň
MiDa Spišská Nová Ves. Náklad: 1500 kusov. Nepredajné.
12
Považskobystrický rybár 2012
Download

Turbulentný rok mal viacero negatív, verme, že v