občianskeho združenia
Fórum života
Za dobrovoľný príspevok, ročník 5, číslo 2/2008
Jedna otázka naviac
Život človeka je zahalený tajomstvom. Položím si
nasledujúce otázky a každú nechám 5 sekúnd doznieť:
Prečo som sa narodil ako muž? Prečo v tejto dobe,
prečo v tejto krajine, v tejto rodine? Ako to, že som
zdravý, prečo nemám alergiu na peľ ani cukrovku?
Prečo sú mi niektorí ľudia sympatickí a niektorí nie?
Prečo som ja niektorým sympatický a iným nie? Čo
bude zajtra? O rok? Kde budem, ako sa budem cítiť?
Bude naše očakávané dieťa zdravé? Zvládnem výchovu
mojich detí? Budeme sa ľúbiť aj keď budú dospelé? Ako
dlho ešte budem žiť? Prečo je môj život taký aký je?
Zvláštne, však?
Ilustračné foto: Fotoarchív Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku
Človek môže veľa vecí vo svojom živote zmeniť
a ovplyvniť tak svoj život. Zostáva ale omnoho väčšia
skupina daností, ktoré radikálne ovplyvňujú náš život
a s ktorými nie sme schopní nič urobiť. Zároveň ale
cítime, že keby to tak nebolo, ako to je, neboli by sme
to my. Nebola by to tá moja výnimočnosť, tá moja
jedinečnosť, ten môj život – síce tajomný a plný otázok,
ale neodškriepiteľne môj. Práve toto je tá rovina, ktorá
nás nedeliteľne spája, pre ktorú sme si všetci rovní
a pre ktorú sa k sebe musíme správať ako ľudia:
tajomstvo našich životov.
Ľudia s postihnutím žijú ten istý život ako my – aj
so svojimi tajomstvami. Možno majú o jednu otázku
vo svojom živote naviac, ale to je tak všetko. Pre
mňa je neporovnateľne väčším otáznikom život, nie
postihnutie, nie zdravie, nie „kvalita“ života. Prosím,
rešpektujme ľudí s postihnutím. Prosím, rešpektujme
ľudí. Rešpektujme ľudský život.
Marek Michalčík
Spravodajca o.z. Fórum života | 2/2008
2
OBSAH
SLOVENSKO
Fórum života proti diskriminácii
počatých detí s postihnutím ...................................
Národný program dostal červenú ...........................
Vývoj umelých potratov na Slovensku ....................
Snemovňa proti svedomiu ......................................
2
4
5
6
SVET
Írsko odmietlo Lisabonskú zmluvu ........................ 7
Potrat je najčastejšou príčinou smrti v EÚ .............. 7
Minister Kubiš podporil adopciu homosexuálmi ..... 8
Protest proti degradácii tradičnej rodiny
a práv dieťaťa v Európe ........................................... 9
Moratórium na potraty .......................................... 11
AKTIVITY FÓRA ŽIVOTA A INÝCH ORGANIZÁCIÍ
Jubilejný X. ročník medzinárodnej konferencie
Vyber si život ......................................................... 13
Projekt konkrétnej pomoci ženám, matkám
a ich deťom „Zachráňme životy“ ........................... 14
Stop genocíde ........................................................ 17
Deti s Downovým syndrómom .............................. 18
Prenatálne dieťa a bezpečné materstvo ................ 19
PREDSTAVUJEME ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE
Klub mnohodetných rodín ................................... 20
TÉMA
Nevieme, čo objavujeme - rozhovor s J. Glasom ..... 23
SLOVENSKO
Fórum života proti diskriminácii počatých detí s postihnutím
Rozporové konanie
Ako zástupca Fóra života som sa 19. 5. 2008 zúčastnil na
rozporovom konaní na Ministerstve zdravotníctva SR
k novele potratového zákona, ktorou chce Ministerstvo
zdravotníctva SR upraviť možnosť umelého potratu
nenarodených detí s genetickým postihnutím až do
24. týždňa tehotenstva, čím podľa nás narúša princíp
rovnosti všetkých ľudí v dôstojnosti a v právach.
Argumenty Fóra života
Na stretnutí som obhajoval hromadnú pripomienku
Fóra života, ktorou sme chceli docieliť rovnakú
ochranu pre zdravé deti i deti s postihnutím, aby
nenarodené deti neboli diskriminované pre ich
genetické postihnutie. Podľa nás duch predkladanej
novely zákona nie je namierený len proti nenarodeným
deťom, ale proti všetkým občanom s postihnutím.
Myslíme si, že ak by novela bola prijatá v znení podľa
návrhu ministerstva, ešte viac by prehĺbila predsudky
voči občanom s postihnutím. Podobným spôsobom
na rozporovom konaní argumentovala aj MUDr.
Mária Orgonášová z Asociácie organizácií zdravotne
postihnutých občanov Slovenska. Kriticky sa k novele
vyjadrili aj zástupcovia združení ľudí s Downovým
syndrómom či hydrocefalom.
Odloženie novely
Rozporové konanie skončilo bez zhody a ministerstvo
hromadnú pripomienku Fóra života neprijalo.
Zaujímavé je však to, že ministerstvo novelu doteraz
nepredložilo na rokovanie vlády, aj keď deklarovalo,
že tak urobí, aby stihlo júnovú schôdzu parlamentu.
Očakávame, že novela bude zaradená na rokovanie
vlády v lete a parlament sa ňou bude môcť zaoberať až
na jeseň.
Podporte nás
Vyzývame všetkých, ktorí ešte nepodporili náš návrh
na stránke www.peticia.sk, aby tak čím skôr urobili
(doteraz našu pripomienku podporilo 6200 ľudí). Čím
väčší počet podporných hlasov, tým viac môže náš
názor zavážiť aj v diskusiách.
Ilustračné foto: Fotoarchív Spoločnosti Downovho
syndrómu na Slovensku
2/2008 | Spravodajca o.z. Fórum života
3
SLOVENSKO
Pošlite nám Vaše skúsenosti
Zároveň chcem vyzvať všetkých, ale zvlášť rodičov
a príbuzných ľudí s postihnutím, aby nám zasielali
svoje skúsenosti s priamou či skrytou diskrimináciou
postihnutých. Uvítame aj vaše skúsenosti s priamym
či nepriamym nútením podstúpiť umelý potrat
z genetických či zdravotných dôvodov. Vieme totiž
o viacerých prípadoch, keď napriek odporúčaniu
podstúpiť potrat z genetických dôvodov sa napokon
žene, ktorá odmietla potrat, narodilo zdravé dieťa.
Veľmi uvítame aj vaše skúsenosti s vyšetrením tzv.
prenatálnou diagnostikou, ktorá je na Slovensku takmer
výhradne zameraná na vyhľadávanie postihnutých
nenarodených detí s cieľom ich likvidácie.
Vaše skúsenosti nám posielajte na naše kontakty
uvedené na poslednej strane. Plánujeme ich použiť
na podporu našich argumentov v rámci legislatívneho
procesu a verejnej diskusie. Ďakujeme.
Marek Michalčík
Ilustračné foto: Fotoarchív Spoločnosti Downovho
syndrómu na Slovensku
Vaše svedectvo
Moja mama má dvoch súrodencov. Pred niekoľkými rokmi
však bol ešte jeden brat, ktorý bol od malička postihnutý.
Volal sa Jozef a kedže bol od všetkých výrazne mladší, celá
rodina ho volala Jožko. Takto sme ho volali aj my, deti. Ja,
moje sestry a moje sesternice.
Jožko sa narodil s vrodenou srdcovou chorobou. Choroba
sa prejavovala od začiatku, oneskorené sedenie, neskoršie
rozprávanie, tažšie mu išla škola. Postupom času sa to
zhoršovalo napriek pravidelným cvičeniam v zdravotníckych
zariadeniach. Okrem toho sa na neho „nalepili“ všetky
možné ďalšie choroby už od malička; niektoré možno ako
dôsledok uvedenej srdcovej vady, iné sa len tak pritrafili.
Školu nejako dokončil a po nej dokonca aj trocha pracoval,
tuším, že na polovičný úväzok, ako čiastočný invalid. Bol
stále mobilný a duševne zdravý, aj keď fyzicky bol na tom
horšie. Keď zomrela jeho mama (moja stará mama), ešte
stále bol relatíivne sebestacný, až kým neprišla „mozgová
príhoda“, po ktorej ochrnul na polovicu tela. To už nemohol
ostať sám u otca. Vtedy sa moja mama a ostatní súrodenci
dohodli a brali si ho striedavo k sebe na nejaký čas. Tak sa
stalo, že býval aj u nás a strávili sme s ním viac času ako
predtým. Bol stále blízko nás, vnímali sme ho ako člena
rodiny a jeho handikap akoby neexistoval. Len vtedy, keď
s našou pomocou vystupoval alebo nastupoval do auta pred
panelákom, cítili sme na sebe zvedavé pohľady susedov a
kamarátov. Nikto sa však neposmieval, skôr to boli pohľady
ľútosti.
Jožko zomrel niekoľko dní pred dovŕšením tridsiatich rokov.
Pamätám si na ten deň, bol som vtedy šiestak na základnej.
Čo si však pamätám ešte viac boli pekné a veselé chvíle,
ktoré sme s ním dovtedy prežili. Akoby ani nebol náš ujo, ale
skôr náš brat. Teraz, keď si na to spomeniem, viem, že ho to
stálo veľa síl, kedže kvôli chorobe musel mať určite aj bolesti.
Nepamätám si však, že by to dal nejako na sebe poznať
(možno áno, ale napamätám si). Jednoducho sa premáhal,
prijal svoj osud a snažil sa, aby tým príliš nepoznačil nás a
našu rodinu. Bol to môj ujo, na ktorého mám len tie najlepšie
spomienky. V deň keď odišiel ostalo v našej rodine prázdne
miesto, ktoré sa len pomaly zapĺňalo, tak ako čas plynul.
V mojom srdci však ostal natrvalo.
To všetko začali moji starí rodičia, ktorí sa starali o svojho
syna od narodenia vediac, že nie je úplne v poriadku a že
jedného dňa ostane niekomu inému na starosť. Určite ich
ani (vo sne) nenapadlo si ho dať vziať; ani pred- ani ponarodení.
A potom moji rodičia. Vzali ho k sebe a nikdy nepadlo ani
slovo dať ho do ústavu alebo niekde preč. Až po rokoch som
si uvedomil dodatočnú námahu, na ktorú sa podujali.
Som im za to veľmi vďačný. Bol to životný úsek, kedy som sa
naučil, že aj postihnutí ľudia patria medzi nás. Nielen preto,
že sme ľudia, ale hlavne preto, že sa všetci môžeme od nich
veľa naučiť. Aspoň ja som sa to naučil.
Štefan
Spravodajca o.z. Fórum života | 2/2008
4
SLOVENSKO
Národný program dostal červenú
Ďakujeme
všetkým,
ktorí
sa
zúčastnili na pokojnom verejnom
zhromaždení
proti
prijatiu
Národného
programu
ochrany
sexuálneho
a
reprodukčného
zdravia (ďalej „Program“). Na
zhromaždení 2. apríla 2008 sa
pred Úradom vlády SR zúčastnilo
okolo 300 ľudí všetkých vekových
kategórií. Všetkým patrí veľká
vďaka najmä za to, že boli schopní
sa zmobilizovať v priebehu dvoch
dní (prvú výzvu na zhromaždenie
sme zverejnili v pondelok 31. 3.
2008) a napriek nevhodnému času
(ktorý bol zvolený na 9,30 až 10,00
h z dôvodu začiatku zasadania vlády
o 10,00). Najpotešujúcejšou správou
je, že vláda SR aj v dôsledku protestu
odložila prerokovanie Programu.
Nepoznáme zatiaľ ďalšie zámery
vlády a ministerstva zdravotníctva
s Programom. Podľa posledných
informácií si však nový minister
zdravotníctva osvojil agendu svojho
predchodcu vo veci programu
a bude sa usilovať o jeho presadenie.
Preto budeme kroky ministra
a vlády v tejto problematike pozorne
sledovať a snažiť sa o definitívne
zastavenie tejto verzie programu.
Nás zvlášť teší, že sa nám
protestným
zhromaždením
podarilo vyjadriť silný nesúhlas s
programom, ktorý zaregistrovali
nielen médiá, ale aj hlavní adresáti
– vláda a ministerstvo zdravotníctva.
Aj na tomto prípade bolo vidieť,
aké dôležité je aktívne pristupovať
k veciam verejným.
Veríme, že
podobnú schopnosť mobilizácie
budeme spoločne schopní preukázať
vždy, keď budú hrubo narušené
najdôležitejšie hodnoty a práva.
Marek Michalčík
Účastníci protestného zhromaždenia, foto: Miroslav Šimek
2/2008 | Spravodajca o.z. Fórum života
5
SLOVENSKO
Vývoj umelých potratov na Slovensku
Na Slovensku je platná potratová legislatíva už viac
ako 50 rokov. Počas tohto polstoročia sa počet potratov
dynamicky vyvíjal. Kým na začiatku bol pomerne nízky,
postupne rástol až na maximá v 80-tych rokoch, kedy
sa ročne vykonalo 50 000 umelých potratov. Odvtedy
počet potratov kontinuálne klesá.
Na grafe č.1 je možné vidieť porovnanie vývoja umelých
potratov pre jednotlivé mesiace počas posledných
štyroch rokov. Minulý rok v septembri (počas kampane
Právo na Život) bolo vykonaných najmenej potratov
v tomto storočí. Zároveň ich počet prvý krát klesol
pod tisíc – a to na 980. Po mesiaci september však
potratovosť začala znova mierne narastať, s vrcholom
v januári 2008.
Mesiac január je z hľadiska priemeru mesiacom
s najvyšším počtom umelých potratov, čo môže
byť spôsobené najmä odkladom umelého potratu
v decembra. Tento rok bolo v januári vykonaných
najviac umelých potratov od roku 2004, až 1353.
V marci tohto roku je však počet potratov 1002, čo je
v porovnaní za posledné štyri roky najnižší počet.
Z ročného hľadiska má počet potratov klesajúcu
tendenciu s hodnotou 13 424 v minulom roku 2007,
čo predstavuje pokles o 27 % oproti roku 2000. Denne
bolo v roku 2007 vykonaných priemerne 37 umelých
potratov.
V porovnaní s počtom pôrodov bol zaznamenaný
pokles umelých potratov vzhľadom na počet pôrodov
oproti roku 2000. Kým v roku 2000 pripadalo 18 468
umelých potratov na 55 366 pôrodov, teda približne
jeden umelý potrat na 3 pôrody, v roku 2007 to bolo
13 424 umelých potratov na 54 631 pôrodov, teda
približne jeden umelý potrat na 4 pôrody. Porovnanie je
možné vidieť na grafe č.2.
Katarína Bakošová
Zdroj: Štatistický úrad SR, www.statistics.sk
Spravodajca o.z. Fórum života | 2/2008
6
SLOVENSKO
SNEMOVŇA PROTI SVEDOMIU
Jaroslav Daniška
Ťažko nájsť väčšie tabu v slovenskej politike ako je kauza
Parlament bol síce donútený o téme rokovať, ale to ešte
výhrady svedomia. Je to skoro zakázaná téma. Mlčí o nej Fico,
poslancom nebránilo správať sa ignorantsky. Na prejednávaní
mlčí Dzurinda. Správajú sa, ako keby išlo o nepodstatnú,
bodu o výhrade vo svedomí nebol v snemovni prítomný ani
nehodnú tému. A predsa sa z času na čas vždy znovu a
jeden člen vlády. A hoci opozičných aj koaličných poslancov
znovu prekvapivo objaví a vždy znovu sa musí slovami
pár prítomných bolo, vystúpili iba štyria z nich. Prejav
uhýbať premiér súčasný, aj ten bývalý. Je to do veľkej miery
na túto tému mal František Mikloško a Pavol Minárik,
ignorovaná téma, najmä politikom sa o nej hovoriť nechce.
s faktickými poznámkami ich doplnili poslanci Bauer
A predsa o nej postupne hovoria veľvyslanci a po úspešnej
a Palko. Prerokovanie petície, pod ktorou bolo podpísaných
petícii je donútená hovoriť aj parlamentná snemovňa.
vyše sto tisíc ľudí netrvalo ani hodinu a jediným, komu
Už táto skutočnosť, že výhrada svedomia sa opakovane
stála táto téma za vystúpenie boli Konzervatívni demokrati
objavuje, stojí za pozornosť. Keď odporcovia vstupu do
Slovenska. Z KDH boli prítomní poslanci Fronc a Kahanec
NATO zberali podpisy na referendum o členstve Slovenska
a schôdzi predsedal poslanec Hort z SDKÚ. Ani jeden
v NATO, počet podpisov nevyzberali. Rovnako neúspešne
z nich nemal k téme jediné slovo. Svedomie im, ani ďalším
dopadne pravdepodobne aj snaha o referendum o zrušení
neprítomným poslancom za to nestálo.
poplatkov za televíziu a rozhlas, organizované skupinou
Príbeh arogancie a ignorancie tým získal zaujímavý oblúk:
mladých slovenských liberálov. Uspieť s petíciou nie je
pred dvoma rokmi sa kvôli tejto téme rozpadla vláda,
jednoduchá vec. Nemusí
a dnes, po úspešnej petícii,
stačiť ani polarizujúca
podporných
slovách
Prerokovanie petície vyše sto tisíc ľudí pápeža Benedikta XVI.
téma, ani to, že ide
netrvalo ani hodinu a jediným, komu
o peniaze ušetrené na
nestojí politikom KDH za
poplatkoch.
prítomnosť v parlamente.
stála táto téma za vystúpenie boli
Organizátori
petície
Súčasťou rozpravy bol aj
Konzervatívni demokrati Slovenska.
o výhrade vo svedomí
návrh poslanca Mikloška,
zvolili racionálnejšiu cestu
ktorý uznesením žiadal, aby
a dosiahli rokovanie parlamentu. Dosiahnuť niečo podobné
vláda o tejto zmluve obnovila rokovania so Svätou stolicou,
nie je maličkosť. Ako však ukázali sto tisícom podpísaných
ako to napokon predpokladá aj medzinárodný záväzok SR.
slovenskí poslanci, ani to nestačí. Parlament môže totiž tému
Uznesenie neprešlo. To však nie je koniec. Súdiac podľa
ignorovať. A presne to sa stalo. Spor o výhradu svedomia je
uplynulých dvoch rokov, téma sa čoskoro opäť nejakým
tak de facto dlhodobým sporom s ignoranciou a aroganciou
spôsobom vráti. Je to zaujímavé a vlastne to podporuje
mocných.
argumenty jej zástancov, že ide o spoločensky dôležitú
Arogantný bol bývalý predseda vlády Dzurinda, keď sa vo
tému.
februári 2006, potom čo bol po vyše roku donútený sa k téme
Príležitosťou na návrat môžu byť hneď dve veľké kampane,
vyjadriť, s čitateľmi Nového času podelil o svoju starosť, že
ktoré Slovensko čakajú v nadchádzajúcom roku: voľby
ho „vyrušuje otázka, kto bude ťahať vlaky v prvý a druhý
prezidenta a kandidátov do Európskeho parlamentu.
sviatok vianočný, či cez ďalšie cirkevné sviatky“. Tento bývalý
Tentokrát však o dôležitosti témy nerozhodnú médiá alebo
železničiar a kresťan podsúval čitateľom neexistujúci problém.
páni Fico či Dzurinda. Rozhodnú o tom veriaci a všetci,
Vedome a zámerne. Pre túto aroganciu sa rozpadla jeho
ktorým táto petícia stála za podpis. Budeme totiž voliť.
vláda. Ale s tým to neskončilo. Arogantne sa začal správať
Preto budú pred voľbami dôležité odporúčania všetkých
okamžite aj nový premiér Fico, ktorý na cirkvi pripravil pascu
duchovných lídrov, kňazov či rehoľníkov, odporúčania
a neexistujúcu požiadavku vymenil za obojstranné mlčanie
konzervatívnych a kresťanských médií či odporúčania
o výhrade svedomia. Arogantne sa odvtedy správa Ficov
záujmových združení ako Fórum života.
podpredseda Čaplovič, ktorý si v súvislosti so zmluvou kladie
Bude to zaujímavý rok – a tento krát to bude správa
otázku, či patríme do EÚ alebo do Vatikánu. Vskutku otázka
o svedomí nás samých.
autor je redaktorom revue Impulz, www.ImpulzRevue.sk
hodná podpredsedu vlády pre ľudské práva. Arogantne sa
správa aj Iveta Radičová, ktorá na položenú otázku odpovedala,
že nerozumie, prečo by mali byť ľudia s výhradou vo svedomí
Organizátor petície za urýchlené prijatie Zmluvy o výhrade
napr. gynekológmi a pôrodníkmi. Tému úspešne ignoruje
svedomia p. Ing. Pavel Martinický ďakuje všetkým, ktorí sa
zapojili do zbierania podpisov pod túto petíciu.
aj súčasný prezident Gašparovič. Ako však ukázala májová
schôdza parlamentu, tam to neskončilo.
2/2008 | Spravodajca o.z. Fórum života
7
SVET
Írsko odmietlo
Lisabonskú zmluvu
Írski voliči väčšinou 53,4% proti a 46.6% za odmietli
prijatie Lisabonskej zmluvy. Zaručili si tak suverenitu
svojej ústavy pred Lisabonskou zmluvou, ktorá by sa
v skutočnosti stala ústavou Európskej únie. Írske „nie“
privítali najmä odporcovia európskeho superštátu,
ale tiež ochrancovia života a tradičných hodnôt,
pretože Lisabonská zmluva by ohrozila ochranu
práv nenarodených detí, ktorú majú Íri zakotvenú
vo svojej ústave. Aj vďaka tlaku EÚ na legalizáciu
potratov v Európe boli mnohí Íri motivovaní zúčastniť
sa hlasovania, aby vyjadrili svoj odmietavý postoj s
Lisabonskou zmluvou.
58% tých, ktorí hlasovali proti zmluve si myslí, že
zmluva by liberalizovala potraty, kým len 28% s týmto
názorom nesúhlasí. Z tých, ktorí si myslia, že zmluva
by liberalizovala potraty hlasovalo až 74% proti zmluve.
Vyplýva to z prieskumu organizácie Red C, o ktorom
informovali noviny Sunday Business Post.
Podobne ako Íri sa aj Poľskí zákonodarcovia obávali
negatívneho dopadu Lisabonskej zmluvy na ochranu
života, vnútenia potratov ale aj iných etických zásahov,
ktoré by sa priečili poľským hodnotám. Obe komory
poľského parlamentu síce schválili prijatie Lisabonskej
zmluvy, ale s výhradou, že Poľsko môže vylúčiť
záväznosť Charty základných práv EÚ, ktorá je súčasťou
Lisabonskej zmluvy. Dôvod bol jednoznačný – ochrániť
Poľsko pred vnútením potratov a homosexuálnych
manželstiev Európskou úniou.
Tak ako Íri aj Poliaci sa totiž obávajú, že Lisabonská
zmluva vnúti legalizáciu potratov a homosexuálnych
manželstiev pre všetky členské štáty únie. Vďaka
úspešnému zabrzdeniu jej prijatia v Írskom referende je
aspoň na určitý čas táto hrozba oddialená.
Fórum života
Potrat je najčastejšou príčinou
smrti v EÚ
Inštitút pre rodinnú politiku (Institue for Family Policies,
IPF) uverejnil správu Evolúcia rodiny v Európe 2008,
v ktorej uvádza, že v Európe sa v priemere každých 30
sekúnd rozvedie jeden manželský pár a vykoná sa jeden
potrat. O vydaní správy informoval spravodajský server
EurActiv, podľa ktorého o tejto správe diskutovali aj
európski poslanci. Poslanci Európskeho parlamentu
považujú pôrodnosť v Európe za „kritickú“ a vyzývajú
vlády na zakladanie ministerstiev rodiny.
Správa konštatuje, že 2/3 domácností sú bezdetné.
Každé piate tehotenstvo končí umelým potratom.
Najčastejšou príčinou úmrtia sa stáva interrupcia
– predčasne končí život 1,2 milióna nenarodených detí
ročne. Oproti roku 1982 sa v európskej 27-ičke narodilo
o milión detí menej, čo predstavuje 15 % pokles.
Priemerne sa manželstvá rozvádzajú po 13 rokoch
spolužitia.
Najmenej priaznivá situácia je v Belgicku, v ktorého
hlavnom meste sídli väčšina inštitúcií Európskej
únie, píše EurActiv. Za posledných desať rokov (19962006) vzrástol najviac počet potratov v Španielsku
– o závratných 99 %. Šesť krajín sa podieľa na väčšine
potratov. Dokopy 900-tisíc nenarodených detí je
potratených vo Francúzsku, Veľkej Británii, Rumunsku,
Taliansku, Nemecku a Španielsku.
V porovnaní s rokom 1982 sa uzatvorí o 737-tisíc
manželských zväzkov menej. Muži sa v priemere ženia
ako 31-roční, ženy sa vydávajú až v 29 rokoch. Každé
tretie dieťa sa rodí mimo manželstva. Ročne sa rozvedie
v Európskej únii takmer milión manželských párov.
Najviac sa dvojice rozvádzajú v Belgicku, Luxembursku
a Španielsku.
Správa Evolúcia rodiny v Európe 2008 ďalej konštatuje,
že Európa prežíva svoju demografickú zimu a je
zostarnutým kontinentom. Podľa správy IPF populácia
Európy každým rokom rastie, čo je dôsledkom imigrácie
– viac než 8 z 10 ľudí, ktorí sa počítajú ako prírastok, sú
prisťahovalci.
Najväčší prirodzený prírastok majú Francúzsko,
Veľká Británia, Holandsko a Španielsko. Imigranti sa
najviac podieľajú na prírastku v Španielsku, Taliansku,
Veľkej Británii, Nemecku a Francúzsku. Iba Francúzi
a Holanďania majú vyšší prirodzený prírastok ako
počet imigrantov. Najväčší počet mladých ľudí (20,3
%) má Írsko, najmenej mladých (menej ako 14 %) žije
v Bulharsku a Rumunsku. Íri a Slováci majú najmenej
starých ľudí v populácii (11,8 % ľudí starších ako 65
rokov).
IPF je mimovládna organizácia so špeciálnym štatútom
poradcu Hospodárskeho a sociálneho výboru OSN. Celú
správu je možné nájsť na stránke http://www.ipfe.org/
Report_Evolution_of_Family_Europe_2008_-eng.pdf.
EurActiv, www.euractiv.sk, 27. máj 2008
Známy homosexuálny aktivista
schvaľuje zoofíliu
Franklin Kameny (83) je známy ako prominentný
homosexuálny aktivista, ktorému sa podarilo úspešne
manipulovať Americkú psychiatrickú asociáciu (APA),
aby vymazala homosexualitu zo zoznamu mentálnych
porúch. V súčasnosti aktívne obhajuje pohlavný styk
so zvieratami (zoofíliu), „pokiaľ to zvieraťu neprekáža“.
Kameny momentálne vedie kampaň, aby APA zakázala
Spravodajca o.z. Fórum života | 2/2008
8
SVET
nápravnú terapiu pre homosexuálov. Kameny opisuje
svoje poslanie ako „amerikanizmus v akcii“: obhajuje
zoofíliu a chce zaplniť americkú kultúru „väčšou
a lepšou a tvrdšou pornografiou“.
„Zoofília nie je moja záležitosť. Ale pre niektorých je neškodnou
slabôstkou či výstrednosťou. Takže ak to zvieraťu neprekáža
(a zvyčajne mu to len málokedy prekáža), neprekáža to ani
mne a neviem prečo by to malo prekážať niekomu inému,“
napísal Kameny v e-maile organizácii Američania za
pravdu o homosexualite (Americans for Truth about
Homosexuality – AFTAH). „Máme veľa otázok pre
Kamenyho, prvá je: ako dáva zviera jasný signál na jeho alebo
jej súhlas, aby malo sex s človekom?“ pýta sa Peter LaBarbera,
prezidenta AFTAH.
Kameny odmieta čokoľvek považovať za sexuálnu
zvrátenosť. Kameny uviedol svoje poznámky tvrdením, „že
termín ‚sexuálna perverzia‘ je zbavený objektívneho významu“
a pridal svoju definíciu, že zvrátenosť je „akákoľvek sexuálna
praktika zamietnutá rozprávajúcim (rečníkom).“
„Ak niečo, čo niekto označí za sexuálnu perverziu, poskytuje
šťastie súhlasiacich dospelých účastníkov, tak potom je toto
potešenie uchovávané v základnom amerikanizme. Takže
nechajte nás mať väčšie a lepšie potešenie z väčších a lepších
sexuálnych perverzií – podľa akejkoľvek definície – stále väčším
a väčším počtom súhlasiacich dospelých. My všetci budeme
tým obohatení. A bude to amerikanizmus v akcii.“
Kameny zaradil zoofíliu a hard-core pornografiu do
„amerikanizmu v akcii“. Tí, ktorí sú proti tomu, sú podľa neho
zasa „americký Taliban a kresťanofašizmus v akcii.“
Franka Kamenyho vyobrazili mnohí „umelci“ z prostredia
morálnej ľavice ako „lídra občianskych práv“. Symboly,
ktoré použil v roku 1965 v kampani proti odstráneniu
homosexuality zo zoznamu mentálnych porúch APA,
sa vystavia v Národnom múzeu americkej histórie.
Američania za pravdu (AFTAH) silno protestujú voči
označovaniu Kamenyho za „lídra občianskych práv“
a tvrdia, že Kameny háji morálnu anarchiu vo všetkých
sexuálnych otázkach, čím ďalej prispieva k úpadku
americkej spoločnosti, obzvlášť prostredníctvom
deštrukcie rodiny.
LifeSiteNews.com, 4. jún 2008
Severná Kórea plánuje
vyvraždiť 900-tisíc obyvateľov
Severná Kórea plánuje vyvraždiť 900-tisíc obyvateľov
žijúcich v pracovných táborov. Taký má byť scenár v prípade
zjednotenia Kórejského polostrova. Informácie zverejnil
bývalý väzenský dozorca pracovného tábora, ktorému sa
podarilo ujsť do Južnej Kórei. Podľa neho obyvateľov týchto
gulagov tvorí akási armáda otrokov, nútených pracovať.
„Viem, ako málo sa vláda zaujíma o osud tých, ktorí žijú
a pracujú v týchto táboroch“ – povedal. Ľudia sú pritom
podľa jeho slov často uväznení bez akýchkoľvek obvinení a
sú im odopreté základné ľudské práva.
Ako dodal, tábory sú „tým najhorším miestom na svete, ale
súčasne kľúčom na prežitie režimu.„ Vyhladenie obyvateľov
táborov má totiž v prípade zjednotenia Severnej a Južnej
Kórey zabezpečiť odstránenie nežiaducich svedkov proti
predstaviteľom socializmu. V táboroch žije podľa tamojších
zákonov obvinený spolu s rodinou až do tretej generácie.
Sú v nich teda aj deti či vnúčatá, ktoré často popudzujú
proti vlastným rodinám, ktoré sú im vykreslené ako
príčina ich utrpenia.
TK KBS, RV/Asianews, 7. jún 2008
Minister Kubiš podporil
adopciu homosexuálmi
Premiér Fico viackrát verejne prisľúbil, že tému adopcie detí
homosexuálmi a registrovaných partnerstiev na Slovensku
nebude otvárať. Svoj sľub na národnej úrovni dodržal.
Na medzinárodnej pôde však minister zahraničných vecí
SR Ján Kubiš konal v rozpore s tvrdeniami premiéra Fica.
„Dňa 7. mája 2008 totiž v Rade Európy podporil návrh textu
Dohovoru o adopcii dieťaťa, ktorý na medzinárodnej úrovni
umožňuje práva homosexuálov na adopciu detí v Európe,“
uviedol Marek Nikolov, predseda OZ Pastor bonus.
Podľa navrhovaného Dohovoru tradičná rodina založená
manželstvom muža a ženy je len jedným z mnohých
alternatívnych modelov, ktoré sú podľa Rady Európy
ideálne pre prijatie a výchovu adoptovaných detí. Dohovor
na medzinárodnej úrovni rozširuje práva homosexuálov na
adopciu detí v Európe.
Dohovor síce nepodmieňuje krajiny k legalizácii adopcií
homosexuálmi, no oproti pôvodnému zneniu Dohovoru z
roku 1967 predpokladá a umožňuje adopcie homosexuálnymi
pármi či inými nedefinovanými sexuálnymi pármi. Vo svojej
podstate degraduje tradičnú rodinu založenú manželstvom
muža a ženy ako primárny vzor prostredia najvhodnejšieho
pre výchovu detí v Európe.
Podľa občianskeho združenia Pastor bonus je nenáležité,
aby Slovenská republika prispievala k otvoreniu možností
medzinárodných práv homosexuálov na adopciu detí.
Dohovor by mal byť pre Slovenskú republiku otvorený k
podpisu od novembra 2008.
„Vyzývame vládu a prezidenta Slovenskej republiky, aby
Dohovor za Slovenskú republiku nepodpísali a aby na
európskej a medzinárodnej úrovni obhajovali výsadné
postavenie rodiny založenej na manželstve muža a ženy“,
vyjadril sa Marek Nikolov.
Dohovor o adopcii dieťaťa je k dispozícii na nasledovnom
linku: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=PR335(2008)
Pastor Bonus, 3. 6. 2008
2/2008 | Spravodajca o.z. Fórum života
9
SVET
PROTEST PROTI DEGRADÁCII TRADIČNEJ RODINY
A PRÁV DIEŤAŤA V EURÓPE
Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu
pri budovaní identity dospievajúcej mládeže a k prehĺbeniu
vo svojom rozsudku z 22. 01. 2008 vo veci E. B. proti
chaosu v medziľudských vzťahoch.
Francúzsku rozhodol, že homosexuálni jednotlivci, ktorí
„Ako občanom, ktorí sú súčasťou Európy, nám veľmi
žiadajú o adopciu dieťaťa, nesmú byť diskriminovaní voči
záleží na budúcnosti nášho kontinentu,“ uvádza sa
heterosexuálnym žiadateľom. Podľa tohto rozhodnutia
vo vyhlásení občianskeho združenia Pastor Bonus.
musia mať homosexuáli
„Preto nemôžeme zostať
v krajinách,
kde
je
ľahostajní ku kríze identity
Rozsudok ESĽP je nebezpečný, pretože a perspektívnej vízie,
zákonom
umožnená
adopcia
dieťaťa
v ktorej sa Európa zmieta.
jeho účelom je nanútiť európskym
jednotlivcom (a teda aj
Táto kríza sa dramaticky
štátom adopciu detí homosexuálmi.
na Slovensku), možnosť
prejavuje aj vymieraním
adoptovať
si
dieťa
európskeho obyvateľstva.
a vychovávať ho v domácnosti so svojím partnerom/
Vo väčšine štátov počet úmrtí jednoznačne prevyšuje
partnerkou. Úlohou ESĽP je uplatňovať Európsky dohovor
počet živonarodených detí. Hrozí, že o niekoľko desaťročí
o ľudských právach a kontrolovať jeho dodržiavanie
sa viaceré národy stanú na území vlastného štátu
v členských štátoch Rady Európy.
národnostnými menšinami. Európa tak fakticky speje
Je zrejmé, že:
k demografickej samovražde. Nádejou pre budúcnosť
– Európsky dohovor o ľudských právach sa o práve
Európy je všestranná podpora rodiny, ktorá je založená na
homosexuálov žiadať o adopciu nikde nezmieňuje;
manželstve muža a ženy, ktorá je prirodzeným miestom pre
– Demokraticky legitimované orgány európskych štátov,
prijatie a výchovu detí. Deti sú nádej a budúcnosť Európy.
ktoré dohovor ratifikovali, nemali zámer takéto právo
Sme toho názoru, že pokiaľ Európa nezaujme jednoznačne
homosexuálom priznať;
kladný postoj k rodine a deťom, je v budúcnosti vo
– Vo veľkej väčšine členských štátov Rady Európy
svetovom meradle odsúdená na bezvýznamnosť.“
by takéto ustanovenie nemalo šancu uspieť
„Rozsudok ESĽP považujeme za nebezpečný, pretože
v demokratickom legislatívnom procese;
jeho účelom je nanútiť európskym štátom adopciu
– Sám ESĽP ešte v r. 2002 v rozsudku Fretté proti
detí homosexuálmi a tak umelo vytvoriť neprirodzenú
Francúzsku priznal členským štátom právo zamietnuť
„homosexuálnu rodinu“. Protestujeme proti tejto snahe,
žiadosť o adopciu pre homosexuálny životný štýl
ktorá nemá oporu v texte Európskeho dohovoru o ľudských
žiadateľa.
právach. Vyzývame Parlamentné zhromaždenie Rady
Je očividné, že sudcovia ESĽP sa stavajú do pozície
Európy, aby sa svojimi uzneseniami jednoznačne postavilo
celoeurópskeho zákonodarcu a neplnia svoju úlohu
za tradičnú rodinu a práva detí. Naliehavo žiadame, aby
ochrancov a uplatňovateľov Európskeho dohovoru o
Parlamentné zhromaždenie Rady Európy pri budúcich
ľudských právach, ale využívajú svoje postavenie na
voľbách sudcov ESĽP vyberalo osobnosti, ktoré budú
pretláčanie vlastných ideologických stanovísk proti vôli
verné textu Európskeho dohovoru o ľudských právach
väčšiny Európanov. Spomínaný rozsudok ESĽP morálne
a nebudú presadzovať vlastnú ideologickú agendu.“
Pastor Bonus preto vyzýva občianske združenia,
degradoval rodinu založenú na manželstve muža a ženy
politické strany a občanov členských krajín Rady
ako ideálne a prirodzené prostredie pre prijatie a výchovu
Európy, aby sa pridali k tomuto protestu a svoje
dieťaťa. Toto rozhodnutie bude mať ďalekosiahle dôsledky
vyjadrenie
zaslali
predsedovi
Parlamentného
na identitu detí a ich vnímanie modelu rodiny.
zhromaždenia Rady Európy Lluísovi Maria de Puig na:
Je nepochybné, že homosexuálom patrí, rovnako
e-mailovú adresu: [email protected]
ako každému inému, rešpekt a uznanie ich ľudskej
Mr Petr SICH, Head of Private Office of the President of
dôstojnosti. Nikto nespochybňuje právo homosexuálov
the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
slobodne si zvoliť životný štýl, realizovať sa a prispievať
alebo poštovú adresu:
svojím dielom a možnosťami pre dobro spoločnosti. Nie
Lluís Maria de Puig
je však zmysluplné priznávať partnerstvám homosexuálov
Parliamentary Assemby, Council of Europe, Avenue de
rovnakú spoločenskú pozíciu a privilégiá ako manželstvu
l‘Europe, F-67075 Strasbourg Cedex
muža a ženy - teda prirodzenej rodine. Vedie to totiž
Zdroj: Pastor Bonus, www.pastorbonus.sk
k deformácii prirodzených vzorov pre deti, k problémom
Spravodajca o.z. Fórum života | 2/2008
10
SVET
Tragický záver:
14-ročná Poľka potratila dieťa
v kontroverznom prípade
Kontroverzný prípad tehotnej 14-ročnej Poľky dospel
ku tragickému koncu – potratu jej 11-týždňového
dieťatka.
Poľské dievča, médiami nazvaná „Agáta“, najprv
oznámila svoje tehotenstvo rodičom, ktorí hneď
nato kontaktovali Plánované rodičovstvo. Na Agátu
bol potom vyvíjaný tlak, aby šla na potrat, zo strany
najprominentnejšej potratovej aktivistky Wandy
Nowickej z poľskej odnože Plánovaného rodičovstva.
Aj hlavný poľský denník Gazeta Wyborcza nastúpil
na potratovú vlnu tvrdením, že pro-life aktivisti
obťažovali Agátu za účelom zachrániť život jej
dieťaťa a došlo to dokonca tak ďaleko, že sa tvrdilo,
že dievča bolo znásilnené, čo sa neskôr nepotvrdilo.
(pozn. Denník SME napísal: „Sama Agata sa nevedela
rozhodnúť. Kamarátkam písala smsky, že o dieťa
nechce prísť. Novinárom Newsweeku tvrdila, že išlo
o znásilnenie a že ho sama nahlásila na polícii.“)
V Poľsku je potrat nelegálny. Ak je tehotenstvo
výsledkom zločinu, tí, ktorí vykonajú potrat a pri ňom
asistujú nebudú zažalovaní.
Na chvíľu sa zdalo, že plány Nowickej a Agátiných
rodičov budú zmarené, keď sa zistilo, že Agáta
niekoľkým učiteľom a priateľom povedala, že je nútená
ísť na potrat a že nechce skončiť život svojho dieťaťa.
Nemocnice v jej meste odmietli zabiť jej nenarodené
dieťa a tvrdili, že dievča sa zdá byť dotlačené ku
potratu svojou matkou a potratovými aktivistami.
Na pomoc prišli početné pro-life organizácie
a modlitebné skupiny, ktoré ponúkli poradenstvo
a sľúbili poskytnúť všetku pomoc, ktorú by
potrebovala na to, aby dieťa priviedla na svet. Jedna
pro-life skupina zaslala oficiálnu sťažnosť proti
Nowickej, v ktorej ju obviňuje z prinútenia Agáty ísť
na potrat. V následnom vyšetrovaní sudca umiestnil
Agátu pod opateru kňaza v centre pre mládež, aby ju
ochránil pred obťažovaním od pro-potratárov.
Napriek pokusom všetkých tých, ktorí sa snažili
zachrániť život Agátinho dieťaťa, je už potvrdené, že
pod tlakom Plánovaného rodičovstva a jej rodičov,
Agáta potratila svoje dieťa.
LifeSiteNews.com, 19. jún 2008
Zo zápisníka europoslankyne
Kresťan a občan
Aký by mal byť ich vzťah? Môže byť
dobrý kresťan aj dobrým občanom?
Alebo sa to naopak vylučuje a byť
dobrým občanom znamená nechať
si svoju vieru a presvedčenie len
na doma, pre uzavretú komunitu?
Presne o tom je spor o sekularizmus,
spor, ktorý v mojich očiach svojím spôsobom prevyšuje aj
spor s islamom či spor o hranice a udržateľnosť sociálneho
štátu. K sekularizmu sa nedávno počas návštevy USA
vyjadroval Svätý Otec Benedikt XVI., o sekularizme hovorí
v podstate každý čelný európsky politik a sekularizmus
sa týka aj Slovenska. Fico síce o tom nehovorí tak jasne,
ale jeho záujmy a ciele sú zrejmé. Kresťania sú pre neho
iba voliči, ich záujmy podľa neho do politiky nepatria.
Slovensko totiž, ako to povedal podpredseda vlády
Čaplovič, nevstúpilo do Vatikánu, ale do EÚ. Verte si
čomu chcete, ale do politiky viera nepatrí, odkazujú
nám naši postkomunisti. Nehovorme o nej. A nazývajme
to pokojom, prímerím. Je až šokujúce, ako sa podobné
presvedčenie na „kresťanskom“ Slovensku udomácnilo.
Sme v tom často „európskejší“ ako Európa sama.
Presne o tom som hovorila, keď som sa koncom mája
zúčastnila na európskom protestantskom etickom
kongrese v Štrasburgu. Prítomných bolo tristo
protestantských duchovných a pastorov, viacero
známych konvertitov, politikov a pozorovateľov. Jeden
z vystupujúcich ma prekvapil, keď volal potom, aby
sa Cirkev do politiky nemiešala. Podotýkam, že išlo
o zástupcu náboženskej denominácie. Zaujímavé bolo,
keď v zapätí hovoril o tom, ako sa mu podarilo ovplyvniť
politikov, ktorí hlasovali o etických otázkach. Odporoval
si. Verejne a úplne otvorene. Upozornila som ho na to
a v svojom vystúpení som poukázala na presný opak: aké
dôležité je, aby duchovní vodcovia formovali veriacich,
aké dôležité je lídrovstvo a formované svedomie nás
všetkých. Neexistuje silnejšia tradícia, ktorú sme si
odniesli z obdobia komunizmu, ako je spojenie zápasu
za náboženskú slobodu a občianske práva zároveň.
Komunizmus potláčal oboje. Odkazom Sviečkovej
demonštrácie je ich symbióza, súlad.
Navyše, existuje tu ešte jedno riziko. Hillary Clintonová,
Barack Obama ale aj rad ďalších ľavicových politikov
o viere hovoriť začína. Predstavte si, čo by znamenalo, ak
o Bohu a viere nebudú hovoriť konzervatívci a budú hovoriť
ľavičiari? Nemilá predstava. Rozhodujeme však o nej sami.
Anna Záborská
Autorka je poslankyňou Európskeho parlamentu za KDH
2/2008 | Spravodajca o.z. Fórum života
11
SVET
MORATÓRIUM NA POTRATY
Lukáš Obšitník
Po tom, čo plenárne
zasadnutie OSN koncom
minulého roka hlasovalo
za
„moratórium
pre
trest smrti“, šéfredaktor
talianskych novín Il Foglio
Giuliano Ferrara navrhol
prijať podobné celosvetové
opatrenie – na potraty. Ferrara je významný taliansky
novinár s kultivovanou a dôslednou argumentáciou,
ateista (tiež aj bývalý komunista), ktorý však nepodlieha
„liberálnym“ vlnám. V poslednom čase napr. tvrdo
kritizoval študentov a zamestnancov rímskej univerzity
La Sapienza protestujúcich proti otvoreniu školského
roka pápežom.
Vo svojom úvodníku z minuloročného decembra,
nazvanom Nadišiel čas moratória na potraty, uvítal
potieranie trestu smrti v OSN a ďalej píše: „Existuje taktiež
legálny trest smrti, ktorý sa týka stoviek miliónov ľudských
bytostí. Dobré svedomia, ktoré sa radujú z hlasovania na
pôde OSN, by sa teraz mali zamyslieť nad eugenickým,
rasistickým a sexistickým vraždením neviniatok. Tieto ľudské
bytosti, ktorým zaobstarávame legálnu smrť, majú každá
svoju vlastnú, jedinečnú a neopakovateľnú chromozómovú
štruktúru. Viac než miliarda interrupcií, ktoré sa urobili po
zavedení príslušnej legislatívy, je však vrcholným škandálom
našej doby, katastrofálnou ranou, ktorá preniká do všetkých
záhybov modernej spoločnosti. Preto by teraz po „malom“
moratóriu OSN bolo správne začať presadzovať Veľké
moratórium vraždenia neviniatok. Právo na narodenie nie
je náboženskej povahy, ale je výrazom rozumnosti, výrazom
ducha ľudskosti, slobody, rovnosti, bratstva.“
Aj vzhľadom na to, že Ferrara nie je kresťanom ani
členom nijakých pro-life hnutí, výzva vyvolala mnohé
prekvapenia, rozprúdila širokú diskusiu a časom sa
pretavila do listu generálnemu tajomníkovi OSN, ktorý
podporilo niekoľko významných svetových osobností:
List generálnemu sekretárovi OSN
Vážený Dr. Pan Ki-mun – generálny sekretár OSN
Vážení ministerskí predsedovia a hlavy členských štátov
OSN
Počas posledných 60 rokov boli prijaté dôležité opatrenia
pričiňujúce sa o posilnenie právneho rámca, určeného na
zabezpečenie ideálov vyjadrených vo Všeobecnej deklarácii
ľudských práv, prijatej v Paríži 10. decembra 1948. Počas
posledných 30 rokov bolo vykonaných viac ako miliarda
potratov, v priemere približne 50 miliónov ročne. Podľa
poslednej správy Populačného fondu OSN desiatky
miliónov nenarodených detí v Číne sú ohrozené možnosťou
potratu – vďaka odmene alebo nátlaku – v mene rodinného
plánovania a národnej demografie. V Indii počas posledných
20 rokov boli milióny bábetiek zničené pred narodením zo
sexistických dôvodov. V Ázii je demografická rovnováha
ohrozená masovou infanticídou, ktorá je zavádzaná v
mimoriadnych rozmeroch. V Severnej Kórei je používanie
selektívnych potratov vedené k radikálnemu spôsobu
eliminovania všetkých foriem handikepov.
V západnom svete sa potraty už taktiež stávajú nástrojom
novej formy eugeniky, čo je ale znásilňovaním práv
nenarodených detí a rovnoprávnosti medzi ľudskými
pokoleniami. V skutočnosti prenatálna diagnostika bola
určená pomáhať ľuďom pripraviť a postarať sa o ich
nenarodené deti, ale prichádza však cesta upravovania
ľudského rodu a tým aj zničenia univerzálnych ideálov a
základov Všeobecnej deklarácie z roku 1948.
Žiadame Vás o pozornosť pre našu žiadosť o moratórium
na verejnú politiku, ktorá podporuje akúkoľvek formu
neoprávneného alebo selektívneho zotročenia ľudského bytia
v jeho počiatkoch cez ľubovoľné používanie sily na ničenie,
ktoré znásilňuje právo na narodenie a na materstvo. Článok
3 Všeobecnej deklarácie hovorí, že „Každý má právo na život,
slobodu a osobnú bezpečnosť“. Žiadame reprezentantov
národných vlád o podporenie kľúčovej novely tejto
časti deklarácie, ktorá by spočívala v pridaní slov (za
prvú čiarku) „od počatia po prirodzenú smrť“. Taktiež
Všeobecná deklarácia hovorí o „rovných a nescudziteľných“
ľudských právach a vážne proklamuje „neodmysliteľnú
dôstojnosť... všetkých členov ľudskej rodiny“ (Preambula).
Veda nám ukázala – a niekoľko hlavných objavov na
poli genetiky prišlo následne po deklarácii – nezvratnú
prítomnosť ľudskej genetickej štruktúry už od prvého
stupňa vývoja embrya, štruktúry, ktorá je unikátna a
neopakovateľná. V roku 1984 sa Warnockova komisia v
Spojenom Kráľovstve uzniesla nielen že embryo je po 14
dňoch od počatia ľudským bytím, ale taktiež vyslovila zákaz
používať ho na experimentálne účely.
Vlády musia dodržiavať a chrániť tieto prirodzené práva,
ktoré zahŕňajú „právo dediť genetický vzor, ktorý nebol
umelo upravený“.
Deklarácia 1948 bola odpoveďou slobodného sveta a
medzinárodného práva na zločiny proti ľudskosti, ktoré
boli vyšetrované v Norimbergu tri roky predtým. V roku
1948 v odpovedi na eugenické praktiky nacizmu Svetová
zdravotnícka organizácia prijala Ženevskú deklaráciu, v
ktorej stálo: „Zachovávam najvyšší rešpekt k ľudskému
životu od jeho začiatku“. Článok 6 Medzinárodnej zmluvy
Spravodajca o.z. Fórum života | 2/2008
12
OBSAH
SVET
OSN o ľudských a politických právach (1966) vyjadruje, že
„Každé ľudské bytie má nescudziteľné právo na život“. Dnes
selektívne potraty a selektívne inžinierstvo „in vitro“ sú
hlavným spôsobom, akým sa proti ľudskému bytiu vykonáva
eugenická, rasová a sexuálna diskriminácia.
Toto je to isté ľudské bytie, ktoré je chránené článkom 6 charty
OSN o právach. Po 60-ich rokoch Všeobecnej deklarácie o
ľudských právach je nevyhnutné obnoviť primárne základy
našej humanitárnej inšpirácie novelou článku 3. A tak
žiadame všetky vlády skutočne zaistiť rešpekt k ľudským
právam, vrátane predovšetkým práva na život.
S úctou
René Girard, antropológ, člen Académie française
Lord David Alton, člen Snemovne Lordov
Roger Scruton, britský filozof na Birbeck College
John Haldane, profesor filozofie na St. Andrews University
George Weigel, životopisec Karola Wojtylu a Jozefa Ratzingera
Robert Spaemann, emeritný profesor filozofie na Universität of Munich
sestra Nirmala Joshi, generálna matka predstavená v Missionaries of
Charity, nasledovníčka Matky Terezy
Josephine Quintavalle, riaditeľ Comment on Reproductive Ethics
Paola Bonzi, Centrum na pomoc životu na Mangiagalli Clinic of Milan
Pierre Mertens, prezident International Federation for Spina Bifida
Jean-Marie Le Mené, prezident Fondation Jérôme Lejeune
Alan Craig, prezident British Christian Peoples Alliance
Richard John Neuhaus, šéfeditor the First Things
Carlo Casini, prezident Movimento per la vita Italy
Lucetta Scaraffia, profesor histórie na Universit? La Sapienza di Roma
Bobby Schindler, brat Terri Schiavo
List bol zverejnený v Il Foglio 29.1.2008, neskôr napr. aj
v nemeckom denníku Die Tagespost, podporiť ho možno
mailom na [email protected], alebo na stránke Klubu
mnohodetných rodín www.kmr.sk.
Pozitívne na iniciatívu reagovali pochopiteľne predstavitelia
Katolíckej cirkvi, po moratóriu na trest smrti privítali výzvu
pokračovať aj prehodnotením postoja k potratom. Kardinál
Camillo Ruini uviedol: „Il Foglio bol príležitosťou zobudiť
svedomie všetkých, aby si uvedomili, že dieťa v lone matky
je skutočnou ľudskou bytosťou.“ Všeobecnú platnosť istých
zásad zdôraznila aj Lola Velarde, prezidentka European
Network Institute for Family Policies v Španielsku: „Je
to všeobecne ľudská záležitosť, nie? Nielen pre nábožensky
založených ľudí. (...) Je to dôležitý impulz pre debatu v prospech
života.“ Moratórium sa dočkalo uznania aj v širšom svete,
napr. ho privítal aj Lenin Raghuvanshi, ateistický aktivista
za ľudské práva a držiteľ Gwangju Prize for Human Rights,
alebo sekretár pri Kórejskej biskupskej konferencii,
Casimiro Song: „Moratórium na potraty je logickým
pokračovaním. (...) Čísla vyjadrujúce bežnú kriminálnu činnosť
sú len zlomkom v porovnaní s tisíckami nevinných ľudských
životov, ktoré sú v tichosti ničené interupciami po celom svete.“
Pridávaním sa aj ateistických ľudí sa tak ukazuje, že
odpor proti vykonávaniu potratov je záležitosťou nielen
kresťanskej náuky, ale predsa len je aj vecou prirodzenej
všeobecnej ľudskosti. Azda takto časom môže nadobudnúť
aj väčšiu šancu na úspech.
foto: G. Ferrara (Nanni Fontana), internet
www.postoy.sk, 15. apríl 2008
Aj Poľsko má
Giannu Berettu Mollovú ...
Známa poľská volejbalistka
Agáta Mrozová je v Poľsku
považovaná za hrdinku,
pretože sa obetovala za
svoje nenarodené dieťa. A.
Mrozová pred niekoľkými
mesiacmi po prvý raz
otehotnela. Krátko na to
diagnostikovali u nej lekári ťažkú leukémiu. Po rozhovore
so svojím manželom odsunula matka transplantáciu
kostnej drene na čas po pôrode ich dcérky Liliany 4.
apríla 2008. Lekári jej vysvetlili, že takto zachráni život
svojej dcérky, ale riskuje svoj vlastný. Dieťa prišlo na
svet zdravé a okamžite sa začalo s terapiou. Ale už bolo
neskoro. Agáta zomrela 4. júna a 9. júna bol jej pohreb.
Pomocný biskup Marian Florczyk z poľského Kielce
povedal, že Mrozovej svedectvo je príkladom „lásky
k životu, materstva, želania darovať život a heroickej lásky
k nenarodenému dieťaťu“. 4. júna niekoľko hodín po
smrti Agáty Mrozovej poľský prezident Lech Kaczynski
ohlásil, že posmrtne bude poctená vyznamenaním
„Polonia Restituta“. To je jedno z najvyšších poľských
vyznamenaní za mimoriadne a vynikajúce výkony.
Poľskí fanúšikovia nazvali národné mužstvo, ktorého
bola Agáta kapitánom, „Golden Girls“ („Zlaté dievčatá“)
pre ich výzor a úspechy v medzinárodných pretekoch.
Toto národné mužstvo vyhralo v roku 2003 a 2005 titul
majstra Európy vo volejbale.
kath.net/CWNews.com, 16.6.2008 –zg-
V skratke
Rusko: Podľa údajov Spolkovej služby Štátnej štatistiky
v r. 2007 každý druhý sobáš v Ruskej federácii sa skončil
rozvodom. Počet detí bez dozoru rodičov podľa rôznych
odhadov je 1, 5- 4 milióny.
Poľsko: Podľa prieskumu verejnej mienky 20 % obyvateľov
Poľska podporuje rozvody, 15 % je ich rozhodnými
odporcami. Najviac stúpencov potratov sa nachádza
medzi nekvalifikovanými robotníkmi, až 41 %.
Peter Bielik
2/2008 | Spravodajca o.z. Fórum života
13
AKTIVITY FÓRA ŽIVOTA A INÝCH ORGANIZÁCIÍ
Odkazom tohtoročného Dňa počatého dieťaťa bolo: Zachráňme životy
Fórum života tento rok uskutočnilo 8. ročník celoslovenskej kampane zameranej na šírenie úcty ku každému nenarodenému
dieťaťu. 25. marec je Deň počatého dieťaťa, ktorý je centrálnym dňom kampane. Počas týždňa, v ktorom bol 25. marec, sa
po celom Slovensku uskutočnili rôzne aktivity poukazujúce na potrebu chrániť ľudský život od počatia. Dobrovoľníci vo
väčších mestách rozdávali biele stužky – symbol kampane a letáčiky, ktoré informovali o možnostiach pomoci ženám
zaskočených tehotenstvom. Zamerali sa predovšetkým na informovanie verejnosti o systéme Zachráňme životy, ktorý je
zameraný na pomoc matkám v núdzi a dokáže sprostredkovať pomoc od darcov.
Pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa Fórum života vyzvalo listom poslancov NR SR na odstránenie diskriminácie
nenarodených detí. „Naša spoločnosť urobila v procese odstraňovania diskriminácie za posledné obdobie veľký pokrok. V
tejto chvíli dosiahnutých úspechov je potrebné, aby prestali byť diskriminované aj nenarodené deti a priznali sa im ľudské
práva, ktoré im patria,“ – uvádzalo sa v liste. Nasledujúce udalosti iba podčiarkli aktuálnosť tejto výzvy.
Dňa 27. marca sa v Bratislave uskutočnil Modlitbový pochod za záchranu počatého života. Svojou prítomnosťou
a celebrovaním sv.omše prítomných povzbudil aj arcibiskup Stanislav Zvolenský.
Fórum života ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na aktivitách pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa.
Fórum života
Jubilejný X. ročník medzinárodnej konferencie Vyber si život
V dňoch 28. – 29. marca 2008 sa v Rajeckých Tepliciach
uskutočnil X. ročník medzinárodnej konferencie VYBER
SI ŽIVOT. Konferencia sa konala pod záštitou poslankyne
Európskeho parlamentu a predsedníčky FEMM Anny
Záborskej a primátora mesta Rajecké Teplice Petra Dobeša.
Konferenciu každoročne organizujú nezisková organizácia
Áno pre život a občianske združenie Fórum života.
X. ročník konferencie bol zameraný na prezentáciu
dôvodov a spôsobov ako je možné zachraňovať nenarodené
deti a pomáhať ženám v núdzi.
Cena Antona Neuwirtha za ochranu života
Súčasťou konferencie bol aj 4. ročník odovzdávania Ceny
Antona Neuwirtha za ochranu života, ktorú udeľuje Fórum
života. V kategórii Slovenská osobnosť cenu získal lekár
angažujúci sa predovšetkým v pomoci najchudobnejším
v najchudobnejších častiach sveta Prof. MUDr. Vladimír
Krčméry, CSc., Dr.H.C.
V kategórii Zahraničná osobnosť získali cenu za venovanie
celého aktívneho života propagácii rodiny i ochrany života,
a to tak v praktickej rovine manželov, ako i teoretickej
rovine odborníkov, manželia Marijo a Darka Živkovičoví
z Chorvátska.
V kategórii Organizácia zíslal cenu prvý hospic otvorený na
Slovensku Hospic Matky Terezy z Bardejovskej Novej Vsi.
Cenu prevzala riaditeľka hospicu MUDr. Alica Válkyová.
Europoslankyňa Anna Záborská, dcéra Antona Neuwirtha,
udelila aj špeciálnu cenu neziskovej organizácii Áno pre
život z Rajeckých Teplíc pri príležitosti 10. výročia jej
vzniku za dlhoročnú profesionálnu prácu v prospech žien
v núdzi a ich detí. Cenu prevzala riaditeľka organizácie
Anna Verešová.
Fórum života
foto 1: Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, CSc., Dr.H.C.
foto 2: Marijo a Darka Živkovičoví
foto 3: MUDr. Alica Válkyová s primátorom P. Dobešom
foto 4: Anna Verešová s dcérou Silviou a manželom Dušanom
Spravodajca o.z. Fórum života | 2/2008
14
AKTIVITY FÓRA ŽIVOTA A INÝCH ORGANIZÁCIÍ
Projekt konkrétnej pomoci ženám, matkám a ich deťom
„Zachráňme životy“
Motto: Tí , čo potrebujú pomoc, nás obohacujú... Matka Terézia z Kalkaty
Poznáte vo svojom okolí ženy, matky s deťmi,
ktoré sa ocitli v zložitej situácii? Ženy s neželaným
tehotenstvom, v ťažkej sociálnej situácii, bez pomoci
a chcete pre ne niečo urobiť? Práve pre ne je tu nový
darcovský system „Zachráňme životy. Systém je určený
pre tých, ktorí potrebujú pomoc, ale aj pre tých, ktorí
chcú pomôcť.
– priamym vkladaním na účet darcovského systému
– jednorazovými platobnými príkazmi
– poštovou peňažnou poukážkou (PPP) typu U.
Príjemkyňu pomoci si môžete vybrať podľa jej
životného príbehu.
Pojekt funguje od decembra 2007. Za prvých šesť
mesiacov sme pomohli 10 ženám, ďalšie čakajú na
zaradenia do systému, podľa množstva finančných
prostriedkov od darcov. Rozdelili sme takmer 200 000
Sk. Podarilo sa zachrániť 6 bábätiek. Tieto krásne deti sa
narodili predovšetkým vďaka vám, ochotným pomôcť.
Ženy, zapojené do systému, uvažovali o potrate, neskôr
chceli dať dieťa na adopciu a nakoniec, vďaka podpore
ľudí, rozhodli sa nechať si dieťa pri sebe.
Väčšina darcov prispieva pravidelne každý mesiac
formou trvalého príkazu.
Budeme vám vďační, milí
priatelia, ak by ste sa zapojili
do spolupráce na realizácii,
rozširovaní
a propagácii
systému ako darcovia, ale aj
ako aktívni spolupracovníci.
Spoločnou odmenou nám bude
každý zachránený ľudský život.
Mgr. Mária Demeterová,
koordinátorka projektu
Jeho cieľom je:
– Pomôcť ženám, matkám a ich deťom, ktoré sa ocitli
v krajnej životnej núdzi
– Umožniť ľuďom, ochotným pomôcť, finančne,
materiálne, i aktívnym zapojením sa do projektu,
prejaviť solidaritu s trpiacimi.
V rámci projektu bola sprevádzkovaná webová stránka
www.zachranmezivoty.sk. Pomôcť môže každý, kto
sa rozhodne jednorazovo alebo
pravidelne mesačne prispieť
na záchranu života rôznymi
finančnými
čiastkami
na
číslo účtu 0424246346/0900.
Finančné
čiastky
systém
prerozdeľuje medzi príjemcov
pomoci (ženy a ich deti), ktoré sa
ocitnú v ťažkej životnej situácii.
Všetky finančné prostriedky
poukázané darcom na záchranu
života dostane priamo príjemca
pomoci. Náklady na riadenie
a správu systému zabezpečuje
Fórum života z iných zdrojov.
Môj veľký strach, že sa nedokážem
Príjemkyne pomoci sa do
o dieťa postarať, vzhľadom na moju
systému zaraďujú na základe
diagnózu, vystriedala obrovská
odporúčania spolupracujúcich
radosť, že konečne mám pre koho
organizácií
a jednotlivcov.
Malý Janko, ktorému bola poskytnutá pomoc
žiť a bojovať s nepriazňou osudu.
Garanciu efektívneho využitia
cez systém Zachráňme životy
Stále myslím na to, akú obrovskú
darov zabezpečí transparentný
chybu by som urobila, keby som sa rozhodla tak, ako som
finančný tok a profesionálne služby poskytovateľov
pôvodne chcela, keby Janíčko nebol.... Som tak veľmi šťastná
pomoci. Všetky informácie o poskytovateľoch a
len vďaka vám, ktorí nosíte v sebe veľké srdce štedrosti.
príjemcoch pomoci, formách pomoci, finančných
Pomohli ste mi správne sa rozhodnúť.
čiastkach darcov a ich použití si bude môcť každý darca
Margaréta
overiť na webovej stránke www.zachranmezivoty.sk.
Do systému sa môže zapojiť každý z vás. Či už ako
Som šťastná, že som sa definitívne rozhodla pre moje krásne
darca - poukázaním svojho finančného príspevku
dievčatko...Chcem jej aj s jej dvoma súrodencami pripraviť
do darcovského systému, alebo ako aktívny
dobrý domov. Som vám vďačná za všetku pomoc a dúfam,
spolupracovník.
že vás nesklamem.
Finančné prostriedky možno do systému poukázať:
Mária
– trvalým platobným príkazom
Výroky žien
2/2008 | Spravodajca o.z. Fórum života
15
AKTIVITY FÓRA ŽIVOTA A INÝCH ORGANIZÁCIÍ
Modlitby za počaté deti
Slovenska 2008
Pozývame všetkých na 11. ročník cyklistickej akcie
Modlitby za počaté deti Slovenska 2008, ktorú
organizátori tento rok spojili s cyklopúťou do Ríma.
Účastníci na bicykloch obídu slovenské mestá a budú
sa modliť pred nemocnicami, v ktorých sa robia
umelé potraty. Program začína v nedeľu 29. 6. 2008
v Košiciach modlitbovým stretnutím pri Immaculate
na hlavnom námestí a skončí 14. 7. 2008 v Bratislave
sv. omšou v Kostole sv. Ladislava o 17,30 h.
Cesta na bicykloch pokračuje púťou do Ríma cez
Maďarsko, Slovinsko do Talianska. V Ríme je na
programe prehliadka mesta, návšteva Vatikánu,
návšteva hrobu Jána Pavla II. a večer 30. 7. audiencia
u sv. Otca.
Podrobnosti a informácie vám ochotne poskytnú Ján
Hudáček 052/4596439, mob. 0911241703 a Eva Čeřovská
02/54771898, mob. 0904572578.
Centrum pre rodinu v Žiline
Cieľom združenia je upevňovanie vzťahov v rodinách
a ozdravenie rodiny vo všeobecnosti. Našou snahou
je ponúknuť rodinám možnosti sláviť rôzne sviatky
spoločne ako rodina.
V apríli sme zorganizovali stretnutie rodín, ktorých
deti sa v školskom roku pripravovali na prvé sväté
prijímanie. Rodiny sa mohli počas zaujímavej formy
rozprávania zamyslieť nad hodnotou chleba a chlebom
ako obrazom zmysluplne prežitého života.
10. mája 2008 sme zorganizovali v priestoroch ZŠ na
Zaymusovej ul. program pre rodiny pri príležitosti Dňa
rodín. V areáli školy sme pripravili množstvo súťažných
a zábavných akcií pre deti a rodičov, počas ktorých si
mohli členovia rodín uvedomiť silu spolupatričnosti
a vzájomnej pomoci. V tvorivých dielňach mali deti
možnosť vyrobiť darčeky pre svoje mamičky a staré
mamy.
Mgr. Čelková Alica, Žilina, 13. jún 2008
Dobrovoľnícka univerzita eRka
pred záverom pilotného ročníka
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
uskutočnilo za podpory Nadácie pre deti Slovenska
záverečný seminár Dobrovoľníckej univerzity, ktorý sa
konal od 30. mája do 1. júna v Zázrivej a zúčastnilo sa
ho 15 mladých vedúcich eRka – študentov univerzity zo
Spiša, Liptova, Oravy, Trnavy, okolia Zlatých Moraviec,
Starej Ľubovne a Hradišťa.
Seminár bol tretí z troch plánovaných víkendových
tréningov. Prostredníctvom simulácii, modelových
hier a praktických cvičení pod názvom Univerziáda si
študenti overovali to, čo sa za sedem mesiacov štúdia
naučili. Študenti dostali päť lekcii pre samoštúdium
životných
zručností,
akými
sú
objavovanie,
komunikácia, kooperácia, zodpovednosť a práca so
skupinou.
Základom projektu je systematické rozvíjanie týchto
zručností u dobrovoľníkov eRka,.zodpovedných
za prácu s deťmi v jednotlivých obciach. Veronika
Švitková, jedna zo študentiek hodnotí prínos projektu
pre svoju dobrovoľnícku prácu takto: „Vďaka rôznym
testom a cvičeniam som sa dozvedela mnohé veci
o mne ako osobnosti, ktoré som predtým nevedela, a to
mi môže pomôcť ďalej rozvinúť moje zručnosti. Potom
zásady správnej komunikácie ako „Ja výrok“, ktorý sa
snažím používať a rôzne metódy riešenia konfliktov.
Tiež mi pomohol efektívny spôsob organizácie času,
ktorý tu bol uvedený. Páčila sa mi aj celková motivácia
– univerzitné prostredie - keďže som študentka
a mala som k tomu blízko a taktiež atmosféra na
víkendových seminároch, kedy sme ako študenti mali
možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti a konzultovať to
s vedúcimi univerzity.“
V disciplínach Univerziády overujúce tímovú
spoluprácu, vedenie skupiny, efektívnu komunikáciu,
dodržiavanie času, teoretické vedomosti a pod.
dosiahli študenti spolu 82-percentnú úspešnosť. I keď
vyhodnocovanie pilotného projektu organizátorov
ešte len čaká, považujú Dobrovoľnícku univerzitu za
vhodnú formu skvalitňovania dobrovoľníckej práce
v eRku. Študenti budú počas júna vo svojich regiónoch
vykonávať záverečné praktické činy. 21. júna ich čaká
promócia v Bratislave.
TK KBS
Slúžiť životu: médiá o živote a pre život
Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva
a sociálnej práce Vás pozýva na konferenciu
Ochrana života IX na tému Slúžiť životu: médiá
o živote a pre život. Konferencia sa uskutoční
v dňoch 25. – 26. Septembra 2008 v Žakovciach
(Inštitút Krista Veľkňaza). Predbežný program:
1. Ochrana života od počatia – prioritná úloha dneška
2. Médiá – priestor na ochranu života
3. Sociálny marketing v službách ochrany života
4. Filmy s tematikou ochrany života, okrúhly stôl
5. Novinky v ochrane života
Bližšie informácie: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce,
prof. MUDr. B. Chmelík, PhD., Univerzitné nám. 1, 918 43
Trnava. Mobil: 0911166 065, E-mail: [email protected]
Spravodajca o.z. Fórum života | 2/2008
16
AKTIVITY FÓRA ŽIVOTA A INÝCH ORGANIZÁCIÍ
Fórum života na festivale Lumen
Na festivale Lumen , ktorý sa uskutočnil 6. - 7. júna
2008 v Trnave, sa zúčastnili aj dobrovoľníci Fóra
života. V informačnom stánku ponúkali návštevníkom
festivalu i domácim Trnavčanom informačné materiály
a priestor na diskusiu o pálčivých bioetických otázkach
súčasnosti. V rámci sobotňajších workshopov pre
mládež bol jeden z workshopov venovaný aj téme
Potrat z pohľadu biológie, ktorý viedol výkonný riaditeľ
Fóra života Marek Michalčík.
Fórum života
Modlitby za život
Modlitieb za život sa môžete zúčastniť na nasledovných
miestach:
Bratislava
Každú stredu od 8.00 do 9.30 pri FNsP akad. L. Dérera,
Limbová 5, na Kramároch.
Kontakt: Eva Čeřovská 0904 572 578
Banská Bystrica
Každý pondelok, stredu a piatok od 6.00 do 8.00
a utorok od 15.00 - 16.30 v kaplnke v FNsP F. D.
Roosevelta, Nám. L. Svobodu 1.
Kontakt: Martin Iskra 0908 490 667
Atmosféra na festivale Lumen
Celosvetový kongres Rodina
a médiá v Ružomberku
500 odborníkov bude diskutovať na tému
„Médiá a rodina – ohrozenie alebo prínos?“
Zmena adresy Fóra života
Oznamujeme vám, že občianske združenie Fórum
života zmenilo svoje sídlo a jeho nová adresa je:
Fórum života, Heydukova 14, 811 08 Bratislava.
Telefónny kontakt do kancelárie zostáva nezmenený,
0903 533 946.
Náš stánok na festivale Lumen
Dôsledkami vplyvu médií na rodinu a spôsobmi jej mediálnej
prezentácie sa bude zaoberať celosvetový kongres Rodina
a médiá v septembri v Ružomberku. Pôjde o 23. ročník
svetových kongresov rodiny, na Slovensku sa uskutoční
po prvýkrát. Približne päťsto účastníkov z Európy, USA
i Austrálie sa zíde na vedeckej konferencii na pôde Filozofickej
fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (FF KU). Fakulta
organizuje kongres na požiadanie World Organisation for the
Family (WOF - Washington, DC) a nadácie Familie de Demain
(FdD - Brusel, Belgicko), dvoch hlavných organizátorov
svetových kongresov rodiny. Účastníci kongresu budú rokovať
od 5. do 7. septembra v priestoroch FF KU v Ružomberku.
Téma vzájomného vzťahu rodiny a médií bola pre tohtoročný
kongres vybratá z dôvodu narastajúcej potreby mediálnej
výchovy v spoločnosti. Kongres sa pokúsi nájsť odpoveď na
otázku, či sú v súčasnosti médiá pre rodinu ohrozením alebo
prínosom a či je možné vzťah týchto spoločenských inštitúcií
nastaviť tak, aby smeroval k celospoločensky želateľnému
prospechu.
Bližšie informácie o kongrese ako aj o možnosti prihlásiť sa
naň nájdete na www.rodinaamedia.sk a telefónnom čísle
0918 722 030.
2/2008 | Spravodajca o.z. Fórum života
17
AKTIVITY FÓRA ŽIVOTA A INÝCH ORGANIZÁCIÍ
STOP GENOCÍDE
Jana Tutková
Toto leto Centrum pre bioetickú reformu štartuje druhú fázu
kampane Právo na život, ktorou je výstava Stop genocíde.
Táto výstava v najbližších mesiacoch a rokoch príde medzi
mladých ľudí, na hudobné festivaly, do škôl, na univerzity.
Jej cieľom je ponúknuť vysvetlenie, prečo je potrat tak
netolerovateľným zlom, že ho
treba zakázať. Dáva odpovede
na všetky argumenty prochoice ideológie, ktorá hlása
„nerepresívnu“ cestu.
Nikdy by sme nemali pristúpiť
na pacifikujúcu rétoriku
potratárov, pretože vieme,
že zákaz iných genocíd,
porušovaní ľudských práv,
ďalších foriem zabíjania či
násilia je najlepším riešením
Stop genocíde – Rusko
pre spoločnosť, násilníkov a
ich obete (pre ženy, ktoré sú
zároveň druhou obeťou tohto násilia nie je potrat slobodná,
ale zúfalá voľba). Zákaz umelých potratov je najlepšou
pomocou ženám a ich nenarodeným deťom. Pro-choice
strana zdôrazňuje, že potrebujeme vytvárať lepšie sociálne
podmienky pre ženy, aby nešli na potrat... V ktorej časti
sveta sú lepšie podmienky pre ženy prijať dieťa, ak nie v
rozvinutom svete, kde je aj najviac potratov? U nás 40 denne,
v Rusku 15 000 denne. V USA je každé tretie počaté dieťa
potratené. V Južnej Kórey sa rodí 0,5 milióna detí ročne a 1,5
milióna je ročne potratených.
V chudobných krajinách sa ľudia neboja prijať dieťa. Tomuto
sa však hovorí nezodpovednosť a potratu priam zodpovedné
riešenie. Dnes sú aj u nás centrá pomoci tehotným ženám, kde
dostanú konkrétnu materiálnu pomoc. Toto však nie je ideálne
riešenie, aby ženy chodili k cudzím ľuďom, ich najbližší by im
mali pomôcť! Problém je v tom, že týmto ženám odmieta
pomôcť ich okolie, lebo vidí „pohodlné riešenie” v potrate,
ktorý zákon umožňuje. Nechcú sa zaťažovať „problémom”
neočakávane tehotnej, keď je legálne zbaviť sa takéhoto
„problému” celkom rýchlo. Ak by potraty boli zakázané,
okolie ženy by muselo hľadať nenásilné riešenia, pomôcť
žene dieťa prijať. Zákaz je teda najlepšia pomoc žene, aby
ju ochránil pred hororom tejto násilnej procedúry a tiež pred
opustenosťou zo strany blízkych. Žena by sa nemusela báť, že
aj keď neočakávane počne dieťa, jej okolie ju odmietne.
Počúvame ďalší mýtus, že nemáme vnucovať nikomu svoju
morálku, ale snažiť sa láskou ľudí presvedčiť, aby nezabíjali
svoje deti, nie zákonom… Vlády vnucujú morálku každému
z nás každý deň zákazom takých vecí, ako je vražda,
týranie, znásilnenie, krádež, jazda na červenú. Tieto zákony
sú založené na morálke, ktorá chráni slabých ľudí pred
tými, ktorí by sa „rozhodli” ublížiť im. Nenarodené deti sú
najslabšou skupinou ľudských bytostí a liberálne potratové
zákony dovoľujú zabíjať ich len preto, že ich rodičia chcú
ich smrť. Zaujímavo reagoval Dr. Martin Luther King, keď
mu v 60-tych rokoch ktosi
oponoval slovami: „nemôžete
legalizovať morálku”. Dr. King
odpovedal: „To je pravda,
zákon nemôže prinúť belocha,
aby ma miloval, ale môže ho
zastaviť, aby ma nezlynčoval.”
Výstava
Stop
genocíde
prináša aj ďalšie argumenty,
ktoré majú pomôcť zmene
verejnej mienky, aby sa potom
pod jej tlakom mohol zmeniť
zákon. Nemám pochybnosti o
tom, že sa nám to podarí, ak
vytrváme v tomto boji a budeme hľadať trefnejšie argumenty,
ako presvedčiť ľudí o pravde. Tou je, že všetky počaté deti
majú právo na život, a tak ako všetci černosi, či Židia, aj
počaté deti sú rovné v základných právach. Nikto by si
nedovolil tvrdiť, že otroctva majú byť zbavení len tí černosi,
ktorí nie sú postihnutí, nebudú mať úbohú kvalitu života,
alebo ktorí netraumatizujú otrokára. Otroctvo umožňovalo
svojvoľné zaobchádzanie s otrokom, teda aj možnosť úplne
legálne ho zlynčovať, či zabiť. Tak ako kedysi černoch bol
majetkom svojho pána, je dnes vnímané dieťa.
Výstava poukazuje na paralely medzi židovským
holokaustom, lynčovaním černochov, gulagmi a umelým
potratom. V každom z týchto prípadov sa bezbranná
skupina ľudí stáva terčom zabíjania. Vykonávatelia genocídy
vždy začínajú odľudštením skupiny obetí – nazývajúc ich
neosobami, podľuďmi, parazitmi, zvieratami, apod. V
Nemecku nacisti legálne zabíjali Židov. V USA otrokári a
rasisti legalizovali zneužívanie a zabíjanie otrokov. V roku
1986 sa stalo v Československu legálnym zabíjať nenarodené
deti pre akýkoľvek dôvod alebo i bezdôvodne. Je čas
tento zlý zákon zrušiť a výstava Stop genocíde tejto snahe
pomôže. Rátame však s podporou – osobnou i finančnou
– od každého prolifera, pretože nás čaká tvrdý boj. Je však
jediná možnosť, musíme ho vyhrať, ináč nás kultúra smrti
úplne prevalcuje. Svoj príspevok, prosím, pošlite na bankový
účet 8561196003/1111. Viac informácii nájdete na stránke
www.stopgenocide.sk.
autorka je riaditeľka Centra pre bioetickú reformu
www.cbreurope.sk
Spravodajca o.z. Fórum života | 2/2008
18
AKTIVITY FÓRA ŽIVOTA A INÝCH ORGANIZÁCIÍ
DETI S DOWNOVÝM SYNDRÓMOM
Fero Neupauer
Dňa 11. júna 2008 v čase od 16.00 do 18.00 hod.
v posluchárni Onkologického ústavu sv. Alžbety
odznela prednáška prof. MUDr. Márie Šustrovej,
CSc na tému Etika a Downov syndróm. Piate stretnutia
polročného bloku seminárov Ústavu medicínskej
etiky a bioetiky n.f. otvoril a prítomných privítal doc.
MUDr. Jozefa Glasu, CSc. Zúčastnilo sa ho niekoľko
desiatok záujemcov o danú
problematiku
z odbornej
i laickej verejnosti.
dennodenných radostí v kruhu najbližších bez
neustáleho zamerania na výkonnú zložku človeka.
Pred záverečnou diskusiou si prítomní pozreli
úryvok dokumentu STV z relácie Cesty nádeje
s názvom „majú niečo navyše“ (2006). Moderátorka
relácie, pani Garajová odhalila život rodín a detí
s DS. Za zmienku stoja
niektoré vyjadrenia matiek:
„Uvedomujem
si
dôležitosť
prítomného okamihu. Mňa sa
dotýka to, či je moje dieťa zdravé,
ako sa hrá a nie to, čo bude o 20
alebo 40 rokov.“ „Pýtala som sa,
prečo sa rodia deti s DS. A zistila
som, že tieto deti dávajú okolo
seba tak veľa dobra. Ten, kto ich
stretne, musí sa usmiať... budú
sa rodiť dovtedy, kým to dobro
nezvíťazí.“
Pani prof. Šustrová, lekárka
a priekopníčka v starostlivosti
o ľudí s Downovým syndrómom
(ďalej DS) odkryla negatíva,
a stereotypy
podsúvané
verejnosti
v
kontexte
s ľuďmi, ktorí majú naviac
21. chromozóm. „Takéto dieťa
považujú za poškodené. Autíčko
môže byť poškodené, ale nie človek
s DS.“ Demaskovala mýty,
Na Slovensku žije asi 3 000 ľudí
ktoré v tejto sfére neustále
s DS, ročne sa narodí okolo 60
pretrvávajú: „Takéto deti sa
detí s DS, čo svedčí o obetách
rodia ženám, ktoré majú viac
a odvahe slovenských matiek
ako 35 rokov (80% sa narodilo
na rozdiel od mám v Čechách,
Ilustračné foto: Fotoarchív Spoločnosti
ženám mladším ako 35 r.) Hovorí
alebo vo Francúzku. Faktom
Downovho syndrómu na Slovensku
sa, že nevedia rozprávať a neskôr
ostáva i zlá diagnostika (100%sa nedokážu nikde zamestnať. Pravdou je, že každé dieťa
ná nie je nikdy). Mnohým mamám v požehnanom
s DS je vzdelateľné, má abstraktné myslenie, je schopné
stave lekári predpovedali poškodenie dieťaťa resp.
citového prežívania a a niektorí šikovnejší aj manželstva.“
narodenie dieťaťa s DS a pritom sa počaté dieťa
Človek s DS dokáže rozhodovať o svojom osude, ako
narodilo úplne zdravé. „Tri študentky medicíny
aj prezentovať politické názory.
v prednáškovej aule počas prednášky na danú tému
Pani profesorka Šustrová nehovorila len o odbornej
dosvedčili, že aj oni boli diagnostikované ako deti s DS.“
skúsenosti lekárky (poskytujúcej starostlivosť
poukázala na daný stav jedna s prítomných lekárok.
pacientom s DS od najmenších až po najstaršieho, 56
Doc. Glasa upriamil pozornosť na prax, ktorá je
ročného pacienta), ale aj o vlastnej skúsenosti matky
bežná aj na Slovensku: „testovanie bez genetického
mládenca s DS. Predstavila úspechy jej klientov
poradenstva.“ Zmenu k lepšiemu by mal priniesť
v pracovnej, umeleckej, športovej, ale aj v edukačnej
nový dohovor schválený Radou ministrov EU.
oblasti. Niektorí z nich pôsobia v úlohe asistentov
počas jej prednášok určených vysokoškolákom.
Často nie je problém rodiny a jej prijatia dieťaťa s DS.
Následne pani profesorka udelila slovo svojej
Problémy nastávajú pri stretnutí s okolím. „Šustrovci
spolupracovníčke pani Ing. Vierke Vlčkovej
so svojim synom chodili od jeho narodenia do spoločnosti,
zapojenej do projektu pestúnskej starostlivosti o deti
na koncerty, do divadla, na rôzne športové aktivity,“
s DS a prvého kontaktu s mamami, ktoré očakávajú
podotkla v záverečnej diskusii pani Bergerová
„takto obdarené dieťa“ dieťa resp. ktorým sa dieťa
„a aj týmto spôsobom pomáhali odbúravať bariéry
s DS narodilo. Pani Vlčková predstavila spoluprácu
a predsudky o ľuďoch s DS.“ A ich syn je dnes krásny
rodičov detí s DS, divadielko Dúhadlo vedené
sebavedomý mladý muž, ktorý všetko to, čo získal
Luciou Zaťkovou. Poukázala na dôležitosť prežívania
odovzdáva ďalej.
2/2008 | Spravodajca o.z. Fórum života
19
AKTIVITY FÓRA ŽIVOTA A INÝCH ORGANIZÁCIÍ
PRENATÁLNE DIEŤA A BEZPEČNÉ MATERSTVO
Štefan Žarnay
Narodenie dieťaťa patrí medzi najkrajšie a zároveň najťažšie
Veľká vďaka patrí Slovenskej komore sestier a pôrodných
životné chvíle ženy ale aj jej muža. Dieťa, dovtedy ukryté
asistentiek, ktorá vníma nedostatky v systéme a snaží sa ich
zraku ľudí, jedinečne vnímané svojou matkou a netrpezlivo
riešiť. Rovnako neonatológom, ktorí postupujú míľovými
hľadané ultrazvukom, vychádza z bezpečia maternice, aby
krokmi v snahách pomoci deťom a rodičkám po narodení.
sa ukázalo svetu. Bohatý a tajomný svet pred narodením
Počatie a narodenie dieťaťa sa v povojnových rokoch stali
dieťa mení za ten náš, aby pokračovalo vo svojom vývine.
predmetom ohnivých bojov na poli etiky a politiky. Medzi
Narodenie dieťaťa, príprava naň a starostlivosť o dojča
diskutované etické otázky patrili prenatálna diagnostika,
dávno presahuje jednu vedeckú disciplínu.
interrupcia, asistovaná reprodukcia či realita eugenickej
V Bratislave sa už po druhýkrát konala medzinárodná
mentality plazivo zaplavujúca našu verejnú mienku.
konferencia Prenatálne dieťa. Témou tohtoročnej
Z pohľadu psychológie a psychiatrie bola vysvetlená
konferencie bolo bezpečné materstvo. Organizovali ju
vzťahová väzba, genetické a perinatálne aspekty
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,
hyperaktivity a porúch pozornosti. Neprehliadnuteľnou
n.o., Ústav prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie
skupinou sú ohrozené deti v ranom štádiu dieťaťa, ktoré sú
a sociálnych vied, Slovenská
vynímané z rodín, čo ohrozuje
spoločnosť
prenatálnej
ich možnosť vzťahovej väzby.
a perinatálnej
psychológie,
Vážnou otázkou zostávajú
Prijatie materstva ako úlohy a podpora
medicíny a sociálnych vied,
tehotenstvá
mladistvých,
materstvu zo strany spoločnosti sú
Slovenská komora sestier
ktoré prinášajú množstvo
prvým kľúčom k bezpečnému materstvu.
a pôrodných
asistentiek
zdravotných a etických otázok.
a Spoločnosť priateľov detí
Vráťme
sa
k samotnému
z detských domovov Úsmev ako dar.
pojmu prenatálne dieťa. Prof. Peter Fedor-Freybergh,
Prijatie materstva ako úlohy a podpora materstvu zo strany
spoluzakladateľ novej vedeckej disciplíny, prenatálnej
spoločnosti sú prvým kľúčom k bezpečnému materstvu.
a perinatálnej medicíny a psychológie, o tom píše:
Opätovne bola zdôraznená úloha kojenia a rola otca
„používame výraz prenatálneho dieťaťa, pretože sme
v tehotenstve, pri pôrode a v prvých týždňoch života.
sa nikdy nestretli s tehotnou ženou, ktorá by hovorila
V pozadí referátov bolo cítiť, koľko veľa dĺžime na Slovensku
o „mojom embryu“, „mojom fetuse“ alebo o „mojom plode“,
prenatálnym deťom a ich matkám a ako málo stačí na to,
ale vždy o dieťati.“ Prenatálne dieťa je aktívnym partnerom
aby bol štart do života zážitkom pre oboch rodičov. Tak
v tehotenstve a veľmi vnímavým „pasažierom v maternici“
ako sa úspešne zakladajú nemocnice priateľské deťom
a je potrebné priznať mu adekvátnu kompetenciu.
a matkám, tak by mali ženy už v tehotenstve a potom
Interakcia medzi matkou a dieťaťom v tehotenstve nemá
následne po narodení dieťaťa dostať úctu, ktorá im patrí.
iba biologický, ale aj psychologický, spirituálny a sociálny
Nielenže je materstvo podceňované spoločnosťou, ktorá
charakter.
ho vníma ako výpadok z pracovného cyklu, ale kladené
Prenatálna a perinatálna psychológia a medicína aplikuje
sú mu vedomé prekážky vo forme eugenickej mentality,
poznatky rôznych vedeckých odborov ako medicína,
odsudzovania matiek, ktoré sa rozhodnú mať viac detí,
psychológia, antropológia, etológia, sociológia, filozofia
ekonomické znevýhodnenia mladých rodín, najmä tých
a sociálne vedy. Ľudský život považuje za nepretržitú
založených na manželstve. Žiaľ, lekár je často ten, kto
a nedeliteľnú kontinuitu, začínajúcu počatím, kde každá
budúcu rodičku stresuje hrozbou možného postihu plodu,
vývojová fáza je rovnako dôležitá a všetky fázy na sebe
či výčitkami o akejsi nezodpovednosti, ak sa rozhodne mať
závislé. Tehotenstvo chápe ako aktívny dialóg medzi
viac detí.
matkou a dieťaťom, ktorý je potom rozšírený cez dialóg
Veľkou rezervou je samotná starostlivosť o matku a jej
s otcom a s matkiným prostredím.
dieťa v nemocnici. Veľa sa diskutovalo o úlohách pôrodnej
Konferencia bola príspevkom k vnímaniu medicíny ako
asistentky a jej postavení u nás a v iných európskych
pomoci rodičom a dieťaťu a návratom k pôvodnému
krajinách. Zvláštny je postoj spoločnosti aj mnohých lekárov
zmyslu pôrodníctva a gynekológie, ktorým je pomoc pri
- pôrodníkov voči fyziologickým pôrodom, t.j. pôrodom bez
vzniku a narodení nového života. Na záver snáď jedno malé
zdravotných komplikácií. Pôrod sa často prezentuje takmer
prianie: Aby bolo na konferencii aj čo najviac gynekológov
ako choroba, hoci je najkrajším vyjadrením zdravého
a pôrodníkov, ktorí sú v systéme starostlivosti o prenatálne
života. Prezentované boli pozitívne skúsenosti z Nemecka
dieťa a jeho matku predsa len stále najkľúčovejšími
v kontraste k negatívnym skúsenostiam slovenských žien.
činiteľmi.
Spravodajca o.z. Fórum života | 2/2008
20
PREDSTAVUJEME OBSAH
ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE
Klub mnohodetných rodín
a ochrana života
Žijeme v rodine. Prechod nášho života z rodiny našich
rodičov do vlastnej bolo dobrodružstvom. Naša vlastná
rodina je stálou výzvou pre nás. Na druhej strane je
miestom pre intímny rozhovor, pre vnímanie vzájomnosti
a vznik nových väzieb a rodín. Naše rodiny sú veľké.
Áno, je to aj výsledkom filozofie. Základným princípom
je, že ľudský život má svoju hodnotu, ktoré máme vnímať,
rozvíjať a chrániť.
Ľudský život je darom. Dar je niečo, na čo nemáme
právo ho dostať a vlastniť. Na druhej strane dar máme
si vážiť a pestovať, aby hodnota daru rástla, aby dar nám
neodňali, lebo sme ho zanedbávali.
Každé dieťa je darom. Niekedy prijímané v slzách.
Napriek tomu zostáva darom.
Dôležitým zostáva, aby dieťa prichádzalo do prostredia,
ktoré sa naňho teší a snaží mu sa vytvoriť čo
najpriaznivejšie podmienky na jeho rast a rozvoj. Toto
prirodzeným spôsobom najlepšie je vytvorené v rodine,
ktorá pozostáva z matky a otca spojených manželskou
zmluvou. Preto pod pojmom rodina myslíme rodinu so
zodpovedným rodičovstvom tak ako bola definovaná vo
Familiaris Consorcio pred vyše 30 rokmi.
Čím viac detí, tým viac radostí, foto: archív KMR
Klub mnohodetných rodín chce zmeniť spoločenské
postavenie rodín na Slovensku a osobitne vyzdvihnúť
prínos každého člena rodiny pre spoločnosť. Našim
cieľom je ohodnotenie práce rodičov pri zabezpečovaní
budúcnosti. Matka má nezastupiteľnú funkciu. Otec
je dôležitý pre rodinu, každý pokus ho nahradiť viedol
k frustrácii, ale matku nahradiť už len z biologického
hľadiska nie je možné. Matka nie je len niekto, koho
potrebujeme pre zabezpečenie budúcnosti, ale stále je
symbolom tepla, ktorý vyžaruje rodina.
Jednou z prirodzených úloh rodiny je mať deti. “Rodina
má mať možnosť zvoliť si počet detí.“ Už len tento výrok
je lžou. Podľa posledných výskumov je jasné, že väčšina
žien (párov) si praje mať väčšie množstvo detí, ako má.
Jestvuje však veľká skupina párov, ktoré dieťa chcú, ale
ho jednoducho nemajú. Akákoľvek snaha je bezúspešná.
Je charakteristické, že neplodnosť párov stúpa.
Spoločnosť prijíma starostlivosť rodičov o dieťa ako niečo
samozrejmé. Táto skutočnosť je vyjadrená v mnohých
národných a medzinárodných dokumentoch. Na jednej
strane sa požaduje, aby investícia do budúcnosti (výchova
dieťaťa) išla na náklady rodiny, ale na druhej, pokiaľ sa
2/2008 | Spravodajca o.z. Fórum života
21
PREDSTAVUJEME
SLOVENSKO
ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE
to nepodarí, potom sa rodina trestá. Výsledkom je, že
rodiny (pričom nie je podstatné, či rodiny majú znaky
formálneho alebo neformálneho zväzku) odmietajú prijať
dieťa.
Ešte stále sa väčšina detí u nás narodí v rodine. Rodina
je miestom, kde sa prijíma život. Žiaľ, ale je aj miestom,
kde sa najčastejšie odmieta. Odmietanie je rôzne, je
najhrubšieho zrna a práve v rodinách sa najčastejšie
zabraňuje počatiu alebo pokračovanie života druhého
alebo tretieho dieťaťa. Alebo, ako sa nedávno v rozhovore
vyjadril jeden z našich Otcov biskupov, že manželský pár
s hrdosťou vyhlásil, ale nám sa darí úspešne aplikovať
neplodné dni a preto máme len jedno dieťa.
Vieme, že penzijný systém je pred rozpadom. Pred 20
rokmi pracovali štyria na jedného, ktorý nepracoval. Za
20 rokov bude pracovať 1 na štyroch. Počet žien, ktoré
mali 3+ pôrodov podľa cenzu z roku 2000 na Slovensku
bolo vyše 20 000. Z toho vyplýva, že v aktívnom veku
je na Slovensku asi 8 000 až 12 000 rodín s 3+ deťmi.
26% detí sa dnes narodí na Slovensku v mnohodetných
rodinách, z toho:
– 90% v usporiadaných rodinách
– 10% v asociálnych.
Tejto malej skupine, ktorá zabezpečuje a pripravuje
asi 1/3 populácie sa venuje minimálna pozornosť. Je
to určujúca skupina, ktorej treba venovať primeranú
pozornosť ako ľudskému zdroju, od ktorého závisí
budúcnosť spoločnosti a štátu. Vyžaduje také isté
pravidlá pri investovaní ako iné dlhodobé investície, napr.
diaľnice.
Rodiny otvorené pre život stále sú tu. A napriek rôznym
ťažkostiam ich stále pribúda. Sú oázami radosti, pokoja,
štedrosti, pohostinnosti. Je zaujímavé, že tieto rodiny stále
priťahujú do svojho stredu ľudí zvonku. Nezatvárajú svoje
obydlia pred susedmi, nestavajú okolo domu vysoké
kamenné múry, nezakladajú si na majetku. Je tam život
v plnosti. A to i napriek verejnej mienke, ktorá k tomuto
typu rodiny nie je priaznivo naklonená. Často je to však
z pomýlenej informovanosti a neznalosti. Spokojnosť
človeka totiž nezáleží od množstva vecí, ktorými sa
obklopuje. Sú zodpovední za svoje rozhodnutie a zo
svojich detí chcú vychovať dobrých ľudí pre spoločnosť.
Po páde komunizmu r.1989 sa situácia v mnohodetných
rodinách zhoršila, nakoľko viacerí rodičia stratili
zamestnanie. Rodiny sa ocitli vo víre, na ktorý neboli
pripravené. Politické dianie tieto rodiny inšpirovalo
a jedna z mamičiek (p. Janka Trnovcová ) prišla
s myšlienkou, že je najvyšší čas sa zorganizovať
a spoločne vystupovať. Začal čas hľadania a objavovania.
Klub mnohodetných rodín je občianske združenie.
Najviac nás upútala myšlienka obsiahnutá v našej ústave:
(Podľa Ústavy SR čl. 15 (1) Každý má právo na život. Ľudský
život je hodný ochrany už pred narodením.). Prevzali sme ju
a dali sme si ju do stanov Klubu mnohodetných rodín.
Totiž v medzinárodnom roku rodiny 1994 sa v Bratislave
zišlo 35 rodín a rozhodlo sa založiť Klub mnohodetných
rodín. Našim symbolom sa stali dvaja rodičia, ktorí majú
štyri deti, piate sa už nedá držať a preto pobehuje samo.
Pôvodne sme počítali, že budeme združovať rodiny s 5+
deťmi. Jedna z rodín očakávala 5 dieťatko, ktoré stratila.
Náš spoločný smútok nás priviedol k tomu, čo je dnes už
v stanovách, že do počtu detí započítavame aj deti, ktoré
sme stratili... Zároveň sme sa rozhodli, že riadnym členom
sa môže stať rodina so 4 a viac deťmi alebo postihnutým
dieťaťom. Združujeme rodiny s malými deťmi, ale aj také,
kde deti už vyleteli z hniezda.
Klub je nezávislý, teda nemáme väzby na určitý politický
subjekt alebo inú organizáciu. Naše vzťahy k iným
organizáciám sú veľmi široké a sme v stálom dialógu so
zástupcami vlády a parlamentu.
Cieľovou skupinou Klubu mnohodetných rodín
sú predovšetkým deti a ich matky na materskej
dovolenke, rodičovskej dovolenke a po nej, prípadne
v dôchodku. Tieto ženy sú podľa všetkých dokumentov
spracovaných v poslednej dobe, či už národných, alebo
medzinárodných, ktoré sa zaoberajú sociálnou exklúziou,
prípadne inklúziou, chudobou a ďalšími sociálnymi
problémami, najviac ohrozenou skupinou spolu s ich
deťmi.
Klub mnohodetných rodín žije už 14 rokov. Každý z nás
je reprezentant určitej skupiny/menšiny a snaží sa zlepšiť
jej podmienky. Schádzame sa preto, lebo našim cieľom
je stanoviť stratégiu a hlavné ciele, prípadne ich poradie.
Predpokladám, že najdôležitejšie je udržanie trvalého
rozvoja nás všetkých. Bez zabezpečenia základnej životnej
úrovne to jednoducho nejde, lebo chudoba sa prejaví
v celej spoločnosti. Analýzy základných problémov sú
uskutočnené. Dokonca sú často navrhnuté aj riešenia.
Načrtnuté problémy sa týkajú nás všetkých, teda väčšiny.
Preto sa tešíme na to, že spoločne budeme v prvom rade
riešiť problémy, ktoré sa týkajú väčšiny, s prihliadnutím
na menšiny. Máme vlastnú Agentúru podporovaného
zamestnávania, pracuje na rôznych projektoch, z ktorých
niektoré sú podporené Ministerstvom práce, sociálnych
vecí a rodiny, prípadne spolufinancované z prostriedkov
ESF alebo EQUAL. Pripravujeme denné matky na
starostlivosť o deti predškolského veku v domácnostiach
dennej matky (alternatíva k jasliam a škôlke). Máme
rozvinutú spoluprácu s organizáciami v zahraničí, ktorá
sa rozvinula do členstva v nich. Ale o všetkých týchto
veciach je viacej na stránkach www.kmr.sk.
Mnohodetná rodina chráni život. Rodina s postihnutým
dieťaťom takisto. Preto je vystavená veľmi veľkému
tlaku zvonku, ale často aj zvnútra. Ochrana počatého
Spravodajca o.z. Fórum života | 2/2008
22
PREDSTAVUJEME ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE
života je realitou, dennou praxou a nie teoretizovaním
a rozprávaním o tom, áno, aj ja viem, ako je to
v mnohodetných rodinách, lebo moja stará mama je
z 10 detí. Deti dedia po sebe šaty a starší vychovávajú
mladších a aké je to prekrásne, keď sa všetci zídete na
Vianoce pri jednom stole. A máte vôbec taký veľký stôl?
Najmä počas tehotenstva matky bývajú vystavené tlaku zo
strany „dobre zmýšľajúcich“ príbuzných, susedov, ale najmä
zdravotníckeho personálu. Zážitky typu rozhovoru lekárov
v pôrodnici: Dnes som rodil 10 dieťa. To bola cigánka? Nie,
asistentka na univerzite. Takýto rozhovor je úsmevný.
Tlak, keď lekár víta čakajúcu matku pri treťom dieťati
s pozdravom: necháte si to, alebo nedáte si to zobrať poznáme
z dennej praxe. Prečo za týchto okolností, keď od tých, od
ktorých sa právom očakáva, že budú chrániť klíčiaci život
nového človiečika, chránime ho i za cenu veľkých ťažkostí?
Ak niekto argumentuje, že je to preto, lebo sme nábožensky
založení, tak nehovorí celkom pravdu. Život je niečo, čo nás
fascinuje, dostáva do úžasu. Niektorých preto, lebo sú pri
tom, ako vzniká a vedia, že novovzniknutý život je z nich
a iní, lebo hľadajú len pôžitok (pure sex) spojený so vznikom
života. V sebeckosti si vymýšľame dôvody, prečo zahlušiť
hlas zodpovednosti voči životu. Neposudzujeme nikoho,
lebo sami vieme, akí sme zraniteľní a krehkí. Dokonca
my, ľudia sme tak zvrátení, že často počúvame argumenty,
že sme nezodpovední, ak chránime život. Predsa nie je
zodpovedné priniesť do tohto zlého sveta dieťa. Ale splodiť
a umelo ukončiť tehotenstvo, to je vraj zodpovedné.
Moratórium na potraty
Pripájame sa k celosvetovej požiadavke moratória na
umelé prerušenia tehotenstva, lebo podľa nás spadá
svojou podstatou do celosvetového moratória na trest
smrti, prijatého koncom uplynulého roku rezolúciou
OSN (18.12.2007). S výzvou na moratórium na potraty
prišiel taliansky novinár Giuliano Ferrara. Viac sa
o týchto aktivitách môžete dočítať na stranách 11-12.
Moratórium môžete podporiť na www.kmr.sk.
Ing. Stanislav Trnovec, CSc.
Kontakt
Klub mnohodetných rodín, Club of Large Families
Lichardova 16, 81103 Bratislava, Slovensko
[email protected], www.kmr.sk
Krst, foto: archív KMR
foto: archív KMR
Máte už dosť bulváru a hľadáte čítanie, ktoré vás obohatí? Relax a hodnotné čítanie prináša Miriam, časopis nielen pre ženy.
Dočítate sa v ňom o životných skúsenostiach ľudí, ktorí čerpajú silu zo vzťahu s Bohom. Miriam prináša praktické rady a názory
v oblasti partnerstva, výchovy, ale aj domácnosti, financií a starostlivosti o svoj zovňajšok.
Oddýchnuť si môžete pri rozhovoroch so zaujímavými ľuďmi, fejtónoch a vtipoch.
Štvrťročník Miriam si môžete objednať na telefónnom čísle 0907 160 854 alebo na e-mailovej adrese [email protected]
Zoznámte sa s časopisom Miriam na internetovej stránke www.miriam.sk.
2/2008 | Spravodajca o.z. Fórum života
23
TÉMA
NEVIEME, ČO OBJAVUJEME
Rozhovor s lekárom a bioetikom doc. MUDr. Jozefom Glasom, CSc., PhD.
o najnovších vedeckých objavoch a možnostiach biotechnológií
Ste členom poradnej komisie predsedu Európskej komisie
Európska komisia v spolurozhodovaní s Európskym
José Manuela Barrosa pre etiku vedy a nových technológií.
parlamentom a Európskou radou už predtým rozhodli, že
V čom spočíva Vaša práca a akým témam sa venujete?
v rámci 7. rámcového programu (7RP) sa budú financovať
Úlohou našej komisie (jej presný názov je Európska skupina
aj také výskumy, kde sa budú využívať ľudské embryonálne
pre etiku vedy a nových technológií
kmeňové bunky (EKB). Toto
– angl. European Group on Ethics
rozhodnutie sa prijalo napriek
of Science and New Technologies
tomu, že viaceré štáty, vrátane
– EGE) je vypracovávať
Slovenskej republiky, boli
stanoviská k etickým otázkam,
proti – hlasovaním. Zároveň
ktoré prináša rozvoj vedy
sa rozhodlo, že v rámci 7RP
a najnovších
technológií.
sa nebude financovať žiaden
Daným problémom sa vždy
výskum, pri ktorom by
zaoberáme tak z hľadiska
priamo prichádzalo k ničeniu
jeho
vedeckej,
technickej
ľudských
embryí.
Avšak
alebo technologickej podstaty;
„klasické“ ľudské EKB je
z hľadiska
právneho,
ale
v súčasnosti možné získať len
najmä
a predovšetkým
zo živého ľudského embrya
z hľadiska etického. Stanoviská
– a to tak, že sa ľudský zárodok
vypracovávame na priamu
pritom
zničí.
Pripravovať
žiadosť
pána
predsedu
tkanivovú kultúru EKB z jedinej
Európskej komisie. Máme ale
odobranej bunky ľudského
možnosť navrhnúť problém na
embrya je totiž v súčasnosti
riešenie aj z vlastnej iniciatívy.
neefektívne. Uvedené politické
K našim
stanoviskám
sa
rozhodnutie bolo teda už samo
prihliada pri vypracovávaní
osebe rozporuplné. Skôr by
opatrení a postupov („politík“
som povedal – pokrytecké:
– angl. public policy) Európskej
nebude
sa
síce
priamo
komisie, určených na riešenie
financovať ničenie ľudských
toho-ktorého
problému.
embryí, t.j. získavanie EKB,
Posledné (najnovšie) stanoviská
ale keď už máte ľudské EKB
Doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
EGE boli venované etickým
vo svojej „mrazničke“, tak sa
problémom nanomedicíny, výskumu na ľudských
podľa tohto rozhodnutia môže financovať čokoľvek, čo
embryonálnych kmeňových bunkách, a tiež problému
sa bude považovať za „eticky prijateľné“. K tomu, ako by
klonovania zvierat na účely produkcie potravín.
sa takáto „etická prijateľnosť“ mala posudzovať v rámci
hodnotenia a výberu projektov na financovanie v rámci
Stanovisko k výskumu na ľudských embryonálnych
7RP, sa mala vyjadriť EGE. Nešlo teda o otázku „áno – nie“,
kmeňových bunkách?
ale o otázku „keď áno – teda ako?“
Áno aj nie... Táto otázka mala totiž veľmi špecifické zadanie.
Doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. – lekár, vysokoškolský pedagóg a klinicky zameraný vedecko-výskumný pracovník.
Vyučuje klinickú farmakológiu, hepatológiu a zdravotnícku etiku (bioetiku) na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
(zástupca prednostu, Ústav farmakológie a klinickej farmakológie SZU). Prezident Spoločnosti klinickej farmakológie SLS,
vedecký sekretár Slovenskej hepatologickej spoločnosti SLS. Vedúci redaktor časopisu Medicínska etika & Bioetika (1994). Predchádzajúci predseda (2002-5), člen (2002-) Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR. Vedúci (správca) Ústavu
medicínskej etiky a bioetiky n. f. (1993-). Člen, delegovaný zástupca SR v Riadiacom výbore pre bioetiku (CDBI) Rady Európy
(1999-), člen Byra CDBI (2004-). Člen Európskej skupiny pre etiku vo vede a nových technológiách (EGE), poradného zboru
prezidenta Európskej komisie (2005-).
Spravodajca o.z. Fórum života | 2/2008
24
TÉMA
Súčasný 7. rámcový program pre vedu a výskum Európskej
komisie teda hovorí, že sa má financovať výskum na
ľudských embryonálnych kmeňových bunkách?
Nehovorí, že sa má financovať, ale, že sa za určitých
podmienok financovať môže. O tejto otázke, ako som
naznačil, bola veľká a dlhá diskusia. Dokonca hrozilo,
že kvôli tomu celý 7RP neprejde. Mnohé štáty mali totiž
práve proti financovaniu, resp. vykonávaniu výskumov
využívajúcich EKB závažné námietky. Ba vo viacerých,
aj v Slovenskej republike, je takýto výskum zakázaný
zákonom. U nás by išlo o trestný čin, s prísnym postihom.
Zásadný nesúhlas bol aj s tým, aby sa zo spoločných peňazí
všetkých štátov EÚ financoval výskum, ktorý viaceré štáty
odmietajú. Ide totiž o očividnú nespravodlivosť: prečo
máte, ako štát – a vaši občania, platiť niečo, čo považujete
za protizákonné, alebo dokonca za trestné?! Hlasovanie
v spomínaných najvyšších orgánoch EÚ však dopadlo
tak, ako dopadlo. A to navyše rozdielom pomerne malého
počtu hlasov...
legitimizáciu“) zlej, nesprávnej situácie zo strany EGE.
Samozrejme, argumentácia bola omnoho zložitejšia,
avšak na tomto malom priestore ju nemožno podrobnejšie
rozviesť. Napokon sme sa viacerí v uvedenej morálnej
dileme rozhodli pre prvú možnosť: menšinové stanovisko
nebolo. Konečné znenie stanoviska, po mnohých
rokovaniach, bolo však takým kompromisom, ktorý bol
prijateľný („podpísateľný“) pre všetkých členov EGE. V
stanovisku EGE sa predovšetkým konštatovalo, že napriek
tomu, že politické rozhodnutie bolo urobené – z etického
hľadiska rozpor nebol vyriešený a naďalej ostáva. Teda,
že existujú mnohí, vrátane viacerých členov EGE, ktorí
sú zásadne proti (ale aj takí, ktorí sú zásadne za). Do
textu sa tiež podarilo zapracovať viacero obmedzujúcich
podmienok, vrátane požiadavky, aby sa v prípade, že sa
objaví skutočná vedecká resp. technologická alternatíva
samotných EKB, prehodnotilo ďalšie pokračovanie
výskumu s využitím EKB. Pochopiteľne, mnohé vedecké
problémy, o ktorých niektorí vedci tvrdia, že najvhodnejšou
cestou na ich riešenie je výskum EKB, majú v skutočnosti
oveľa efektívnejšie – a eticky prijateľné cesty riešenia (napr.
výskum adultných/somatických KB, KB z pupočníkovej
krvi atď).
Aký bol teda postoj EGE?
Vychádzali sme z toho, že spomínaný eticky problematický
výskum bol v danom čase už politicky schválený, a nijaké
odporúčanie EGE nemalo šancu toto rozhodnutie
Mohli by financovanie výskumu embryonálnych buniek
najvyšších orgánov EÚ zmeniť. Navyše, v rámci EGE bolo
ovplyvniť najnovšie objavy, podľa ktorých je možné
už vopred jasné (na základe pôvodnej nominácie členov), že
napríklad z buniek kože pripraviť embryonálne kmeňové
jeho názorové spektrum bude také, že v ňom budú početne
bunky?
prevládať názory, ktoré považujú využívanie ľudských
Myslím, že v dohľadnej
embryí a EKB na výskumné
dobe by mohlo dôjsť
účely za dovolené, ba
Európska komisia sa rozhodla financovať
k prehodnoteniu
dokonca za žiaduce. V tejto
výskum, ktorý je vo viacerých krajinách
financovania výskumu na
situácii určitou možnosťou
zakázaný zákonom.
ľudských EKB a pokračovať
bolo pokúsiť sa definovať
s výskumom na bunkách,
dodatočné, obmedzujúce
ktorých vlastnosti sú
podmienky,
ktoré
by
blízke alebo zhodné s vlastnosťami EKB, pričom však
stanovili aspoň nejaké, čo najprísnejšie limity – a znížili
nevznikli odobraním z ľudského embrya, ale manipuláciou
by tak v konečnom dôsledku počty ničených živých
diferencovaných somatických buniek (napríklad buniek
ľudských embryí (takpovediac „na vedľajšom stole“).
kože). Je to, pochopiteľne, dosť komplikované, pretože
Takéto limity mali byť aj signálom voči medzinárodnej
výskum nemožno ukončiť zo dňa na deň. Mnohé pokusy
vedeckej obci, ale aj voči verejnosti, že etika výskumu EKB
trvajú niekoľko týždňov aj mesiacov. Viacerí poprední vedci
je nateraz prinajmenšom plná rozporov a nedoriešených
v tejto oblasti (napr. Ian Vilmut – „otec“ prvej klonovanej
problémov. V stručnosti teda išlo o snahu zlepšiť
ovce Dolly) však už ohlásili, že končia s výskumom tzv.
existujúcu zlú, nesprávnu situáciu. Inou možnosťou
terapeutického klonovania – a prechádzajú na výskum
vyjadrenia nesúhlasu s výskumom na EKB bolo spísanie
manipulovaných kmeňových buniek, pripravených
tzv. menšinového stanoviska, v ktorom by sa iba deklaroval
zo somatických buniek.
nesúhlas s použitím EKB. Zásadnou nevýhodou takéhoto
napohľad „čistého“ postupu by však bolo, že signatári
V čom spočíva tento nový objav?
menšinového stanoviska by mali len minimálnu možnosť
Jednoducho povedané, podarilo sa „preprogramovať“
pozitívne ovplyvniť znenie väčšinového stanoviska, ktoré
ľudské diferencované bunky tak, aby mali vlastnosti veľmi
by však aj tak bolo „platné“ ako stanovisko EGE (a bolo
blízke EKB. Pochopiteľne je to celkom nový poznatok
by potom veľmi „liberálne“). Čiže skutočný dopad by
– a o týchto bunkách vieme zatiaľ veľmi málo. Čiže zatiaľ
vlastne znamenal ďalšie zhoršenie (dokonca akúsi „etickú
2/2008 | Spravodajca o.z. Fórum života
25
TÉMA
Čo to znamená preprogramovať?
Že sa v jadre bunky aktivovali (akoby „zapli“) určité
gény – a zablokovalo sa pôsobenie iných („vypli sa“).
Obrazne povedané, gény dodané pomocou vírusu pomohli
preprogramovať jadro bunky, ktorá už bola diferencovaná
(na bunku kože), na pluripotentnú kmeňovú bunku, to
znamená, na bunku, z ktorej môžu vzniknúť bunky všetkých
tkanív ľudského organizmu. Nemôže z nej vzniknúť celý
organizmus, to by bola totipotentná kmeňová bunka. Táto
preprogramovaná kmeňová bunka je pluripotentná.
Zatiaľ teda nie je isté, či tento objav povedie k zastaveniu
A to je vlastne hlavná charakteristika, čo charakterizuje
výskumu na embryonálnych bunkách?
embryonálnu kmeňovú bunku: môžu z nej vzniknúť
Už dnes je isté, že na veľmi veľkú časť pokusov, na
bunky akéhokoľvek tkaniva. Nie je to také jednoduché,
ktoré by sa používali EKB získavané z ľudských embryí,
ako by si niekto snáď mohol z bežných mediálnych správ
bude možné použiť tieto
predstavovať. Je to veľmi
bunky. Zatiaľ ale nemožno
špecifický,
konkrétny
povedať, že hneď teraz
postup,
kde
máte
Pre mňa je život človeka už život zygoty, teda
môžeme vyhodiť všetky
embryonálnu
kmeňovú
od momentu počatia je človek človekom a každé
embryonálne bunky, ktoré
bunku a pripravíte z nej
zabitie tohto človeka je zásadne neprijateľné.
sa
v mnohých
líniách
určitou
následnosťou
nahromadili v laboratóriách
krokov napr. krvinku,
po celom svete, a že ich ďalší výskum nemá žiadny zmysel.
kmeňovú bunku pečene, neurón a podobne. Je to „veľká
Z vedeckého hľadiska má zmysel minimálne v tom, že
alchýmia“ – ale tá možnosť tu už je.
slúži na porovnanie, aby sme vedeli niečo povedať o týchto
nových „preprogramovaných“ bunkách. Pochopiteľne, ako
Aký je rozdiel medzi preprogramovanými kmeňovými
som už zdôraznil, z morálneho hľadiska sa žiaden výskum
bunkami
a somatickými
(adultnými)
kmeňovými
s ľudskými EKB nedá celkom oddeliť od chvíle, kedy sa
bunkami?
získavali pôvodné bunky z ľudského embrya... Je tu však
V pluripotentnosti. Adultné (čiže somatické) kmeňové
potrebné rozlišovať, čo si vyžaduje dôkladné poznanie
bunky sú multipotentné. To znamená, že „sedia“ v nejakom
problematiky i jemné a dobre zorientované svedomie, resp.
tkanive, napr. v kostnej dreni, a môžu z nich vzniknúť len
dôslednú etickú analýzu daného prípadu a situácie. Prílišné
krvinky. Alebo sedia v pokožke – a môžu z nich vzniknúť
zjednodušovanie a zdanlivo „čisté“ čiernobiele videnie,
len rôzne bunky pokožky.
ako som naznačil, môžu predstavovať i z morálneho
hľadiska zlú alternatívu. Okrem toho všetkého, je tu ešte
A dospelá kmeňová bunka sa nedá zmeniť na iný typ
aj ďalší biologický aspekt týchto nových buniek, a to, že
tkaniva?
manipulácia pôvodných somatických buniek bola urobená
Dá sa. Vlastnosti, ktorá to umožňuje, sa hovorí plasticita
pomocou vírusu.
adultných kmeňových buniek. Takáto bunka sa však
nestane typicky pluripotentnou bunkou – len sa prevedie
Vírusu?
cez rôzne bunkové štádiá na iný typ multipotentnej
Áno, to je pomerne častý postup v molekulárnej biológii.
kmeňovej bunky. Ale to, čo sa podarilo urobiť teraz, je, že
Do pôvodných somatických buniek sa s jeho pomocou
sa preprogramovalo jadro somatickej bunky tak, že táto
vniesla určitá genetická informácia, ktorá spôsobila ich
nová kmeňová bunka má pluripotentný charakter a mnohé
„preprogramovanie“. Navyše, aj jeden z týchto nových
iné vlastnosti, ktoré sú typické pre EKB.
génov patrí medzi tzv. onkogény – a mohol by sa teda
podieľať na zvýšení rizika vzniku rakoviny v tkanive, ktoré
Keby sa Vás pán prezident Barroso priamo opýtal, ktorý
by sme pripravili z takýchto buniek. Aj samotný vektorový
z týchto experimentov alebo spôsobov využitia ľudských
vírus, hoci jeho biologické vlastnosti sú veľmi dobre
kmeňových buniek je eticky prijateľný, čo by ste mu
známe, predstavuje určité riziko v tomto smere. Znamená
odpovedali?
to, že do chvíle, kým bude k dispozícii dostatočne účinný
Dôležité je, aby sa neprekračovali zásadné etické princípy.
a zároveň primerane bezpečný postup na priame využitie
Prvý z nich je, aby nedochádzalo k ničeniu ľudského
u pacientov, prebehne ešte pomerne veľa času (rádovo
života, teda ničeniu človeka. Pre mňa je život človeka už
roky, možno desaťročie?).
život zygoty, teda od momentu počatia je človek človekom
nevieme, nakoľko sú zhodné s EKB, resp. nakoľko sú od
nich odlišné. Tieto nové kmeňové bunky majú povedzme
zhodné s EKB určité markery na svojej membráne, istým
spôsobom sa správajú v kultúre a podobne. Ale až štúdium
týchto buniek, ktoré bude trvať mesiace, ba skôr roky
povie, nakoľko sú s EKB naozaj zhodné. Dnes sa však
javia – ako som už uviedol, veľmi sľubnou, a predovšetkým
eticky plne akceptovateľnou alternatívou EKB získavaných
z ľudských embryí.
Spravodajca o.z. Fórum života | 2/2008
26
TÉMA
a každé zabitie tohto človeka je zásadne neprijateľné.
Druhý princíp je, že aj priame využitie biologického
materiálu (napr. bunkovej línie EKB), ktorý vznikol týmto
spôsobom, je pre mňa neprijateľné. Je to veľmi blízke
tomu, ako keby ste niekoho úmyselne zabili len preto, aby
ste získali jeho orgány na transplantáciu. Otázkou je, za
akých podmienok by bolo morálne oprávnené využiť na
výskum alebo na vývoj liečebných aplikácií línie EKB, ktoré
sú už k dispozícii – a súvis so zabitím ľudského zárodku
(problém „spolupráce so zlom“) je tu menej zrejmý, resp.
menej alebo viac vzdialený v priestore a v čase. Zodpovedné
mravné rozlišovanie je tu veľmi ťažké, určité kritériá však
existujú. Tretím bodom sú etické princípy vykonávania
biomedicínskeho výskumu vo všeobecnosti – napríklad
bezpečnosť výskumu, neohrozovanie životného prostredia,
biodiverzita, utrpenie zvierat (ak tu vôbec teda môžeme
hovoriť o utrpení v pravom zmysle slova (nemôžeme))
a podobne. Nové technológie vo všeobecnosti prinášajú
veľký okruh etických problémov. Nevyhnutné je ich
dôkladné pochopenie – a následne zodpovedné a dôsledné
etické rozlišovanie. Jednou zo závažných otázok súčasnosti
je, aký dopad bude mať využitie nových (bio)technológií na
človeka ako jednotlivca, ale aj na človeka ako na biologický
druh. A aký na ľudskú civilizáciu – súčasnú, aj budúcu.
Aké technológie máte na mysli?
Tie, ktoré otvárajú nové možnosti takzvaného zlepšovania
človeka. Na tento účel môžete potenciálne využiť rozličné
techniky a technológie, aj kmeňové bunky. Predstavte si
napríklad, že zvýšite výkon mozgu ako celku, alebo výkon
sluchu, zraku, alebo čuchu. Dnes sa tieto možnosti rozvíjajú
najmä na to, aby sme nimi nahradili chýbajúcu, porušenú
funkciu chorého alebo poškodeného orgánu. Odhaduje sa,
že aplikácie nanotechnológií spolu s tzv. informačnými
a inými technológiami prinesú v priebehu asi desiatich
rokov prakticky využiteľné náhrady sluchu a zraku, ktoré
budú založené na úplne iných princípoch, ako si to dnes
vieme predstaviť. V súčasnosti sú tieto predstavy ešte
stále viac súčasťou science fiction. Avšak prvé prototypy
a prvé výskumné úspechy sú už tu. Pred niekoľkými
týždňami napríklad prebehla médiami správa, že „králikovi
voperovali oko kyborga“. Išlo o drobnú elektronickú
súčiastku do oka, ktorá je podobná zariadeniu, aké má
známy „Robocop“ vo vedecko-fantastických filmoch,
ktorému sa do zorného poľa premietajú rôzne informácie
a ktoré mu umožňujú efektívne nájsť nepriateľa,
zamerať ho, rozpoznať a zlikvidovať... Išlo o testovanie
„jednoduchej“ verzie takéhoto vylepšeného králičieho oka.
Prečo z etického hľadiska nie je problém využiť novú
techniku a nové technológie na to, aby niekto videl a počul,
ale už je problém v tom, keď ich použijeme na to, aby
foto: archív J. Glasu
niekto videl alebo počul nadštandardne dobre?
To je veľmi závažná otázka, ktorá stále nie je doriešená. Jedna
stránka tejto otázky je, čo to s tým človekom vlastne urobí?
Ako to bude zvládať, že naraz vidí za roh alebo cez stenu.
To však nie je len úžasná schopnosť ale aj náročná celková
zmena, ktorá si vyžaduje špecifické zvládnutie. Ako sa
takéto nové schopnosti budú znášať s inými schopnosťami
človeka na biologickej úrovni? Zmeny fungovania ľudského
tela môžu mať dosiaľ neočakávané nežiaduce účinky.
Vidíme to na jednoduchom príklade liekov: prakticky
všetky účinné lieky môžu mať a aj mávajú nežiaduce účinky.
Niektoré sú ešte nebezpečnejšie ako samotná choroba, ktorú
majú liečiť... Okrem toho, najvážnejší dôvod, prečo nemáme
zasahovať do germinatívnej, teda zárodočnej bunkovej línie
človeka je ten, že všetky genetické zmeny, ktoré by sa takto
urobili, by sa zároveň prenášali na potomstvo. Nevieme
vôbec, čo by tá-ktorá genetická zmena nakoniec spôsobila.
Základný problém vylepšovania človeka je teda, že
nevieme, čo to napokon spôsobí? Čo to s ním „urobí“?
Pri takejto „hre na Pána Boha“ to môžeme naozaj poriadne
pobabrať. Rozdiel medzi vedecko-fantastickým románom
a skutočnými možnosťami je v tom, že skutočnosť už nie
je iba kniha. Je to niečo podobné, ako keď máte virtuálnu
(počítačovú) vojnu – a skutočnú vojnu. Alebo automobilový
trenažér – a skutočné auto. Keď ste na dobrom trenažéri
a nabúrate, máte zážitok, akoby sa to stalo naozaj. Ale keď
2/2008 | Spravodajca o.z. Fórum života
27
TÉMA
nabúrate na skutočnom aute, tak (niekedy) tečie reálna
krv. Tie potenciálne nebezpečenstvá nových technológií
sú podobné, ako keď rozbijete skutočné auto. Karosériu
môžete niekedy vyklepať, ale niekedy to nejde – a auto
musíte dať do šrotu. Lenže tu nejde o auto: ide o ľudstvo
– a aj o jeho budúce generácie. Keď sa v skupine EGE
zamýšľame nad prínosom a možnými rizikami nových
technológií a najnovších vedeckých objavov, často
konštatujeme, že všetky riziká nepoznáme. Len niektoré
z nich vieme dnes viac alebo menej dobre odhadnúť.
Navyše, nevieme, aké veľké sú vlastne tie diery v našich
poznatkoch. Dá sa to možno prirovnať k situácii Krištofa
Kolumba, ktorý sa doplavil do Ameriky, aj keď si myslel, že
je v Indii. Videl kúsok pobrežia – a vlastne vôbec nevedel,
aký veľký kontinent objavil... Ani my nevieme, čo to vlastne
objavujeme. A ako viete, z týchto objavných ciest prišli do
civilizovaného sveta aj rôzne závažné choroby. Pochopiteľne,
dnes si už ani nevieme predstaviť život aj bez toho mnohého
a mnohého pozitívneho, čo vtedajšie zámorské objavy pre
svojich súčasníkov a budúce generácie priniesli – napríklad
bez zemiakov a kukurice.
Povedzme, že by sme pri vylepšovaní človeka postupovali
opatrne: postupne a vždy s nejakou mierou istoty, že to
nebude mať negatívne dopady do budúcnosti. Je takéto
niečo prípustné?
Aj keby sme vedeli veľmi dobre „odtušiť“ budúce dopady
našich zásahov, veľmi veľa závisí od toho, čo považujeme za
dobré a zlé, za správne alebo nesprávne. To sú tie skutočné
etické otázky. Sú veľmi ťažké. Kto to zadefinuje? Je správne,
aby bol človek dlhý, dlhší (vyšší) ako teraz? Aby mal dva
metre päťdesiat? Pôjde ľudstvo týmto smerom? Alebo bude
praktickejšie, ak bude mať len deväťdesiat centimetrov?
Potreboval by potom asi menší skafander a menej jedla
a vody pri cestách do kozmu... Všetko má svoje plusy
a mínusy. Je správne, aby mal človek väčšiu kapacitu
mozgu? Aký veľký (a aký výkonný) mozog je správny pre
človeka? Nemal by človek byť len jedným veľkým mozgom?
Budúce ľudstvo by bolo potom pekne poukladané niekde
na poličkách, všetko by obsluhovali poslušné roboty (kým
by si neurobili svoju vlastnú revolúciu...?!) – a všetci by žili
svoj šťastný, temer nekonenčný virtuálny život? Sú to zatiaľ
(našťastie) všetko len „mentálne experimenty“. Ale – kto
bude ten „pánboh“, čo napokon povie, že tento prototyp
človeka, čo tu práve pobehuje po Zemi, je už zastaralý,
že treba nejaký nový, nejaký jeho aktuálny „upgrade“,
aktualizáciu?! A čo s tými výbehovými modelmi?
Genetické modifikácie rastlín a zvierat sa už predsa robia
a zatiaľ nie sú nejakým principiálnym problémom. Teda,
pokiaľ sa predíde možným rizikám... Nemohlo by to tak
niekedy byť aj s človekom?
Nuž, genetické modifikácie – podľa mňa niekedy aj
trochu zbytočne, či prehnane – problémom naozaj sú.
Mnohostranným, aj hlboko etickým (viď napr. spomínané
stanoviská EGE). Pre niektorých aj problémom úplne
principiálnym (napr. masové odmietanie geneticky
modifikovaných rastlín a potravín s ich obsahom
v niektorých krajinách EÚ). U zvierat, okrem iného, je
jedným z problémov aj hroziace alebo reálne vymiznutie
(vyhynutie) tradičných plemien domestikovaných druhov.
Napríklad hovädzí dobytok je v súčasnosti už celosvetovo
potomstvom pomerne malého počtu tzv. „elitných býkov“
– a niektoré jeho tradičné plemená už odišli do nenávratna.
Takisto nevieme, čo sa stane s druhou, treťou generáciou
geneticky modifikovaných živočíchov. Ešte je na to príliš
skoro. Chýbajú nám ozajstné skúsenosti – a hodnotenie
z dlhodobého hľadiska. Všetko je ešte príliš nové. Napríklad
jedna z požiadaviek súčasnosti je: zachovanie biodiverzity
živého genofondu hospodárskych zvierat – napríklad malých
stád tradičných plemien. Alebo aspoň ich genetického
materiálu v tzv. biobankách. Inou dôležitou požiadavkou
je starostlivé zaznamenávanie celého postupu genetickej
modifikácie a registrácia jej výsledkov (angl. tracking) – t.j.
nových, geneticky modifikovaných živočíchov, či plemien.
Je to potrebné pre prípad, ak by sme niekde urobili chybu.
Mohli by sme sa, v určitom zmysle, tak trochu vrátiť späť
(t.j. chybu analyzovať). Ale ako by sme sa mohli vrátiť späť
v prípade človeka? Veď to budú reálni ľudia! Alebo nie?!
Z takej cesty už pravdepodobne nebude návratu späť. To nie
je ako s ovcami, či kravami. Človek nemôže len tak stratiť
svoju dôstojnosť, svoje ľudské práva. A teda najväčšou
otázkou je stále tá stará, klasická – antropologická: Kto je
človek? Aký je jeho cieľ? Má vôbec nejaký cieľ?
Kto teda je človek?
Ako vieme, existuje mnoho odpovedí... Pre mňa osobne
je človek predovšetkým Boží tvor: koruna tvorstva v tom
najkrajšom zmysle slova. Vlastne najkrajší tvor na zemi
– či už v modeli žena – alebo v modeli muž. Jeden je krajší
ako druhý. A asi najkrajší sú obaja spolu v objatí, hľadiaci
na svoje dieťa. Je to asi tá najväčšia krása, akú si vieme
predstaviť v tomto stvorenom svete – zoči voči nádhere
a velebe celého vesmíru. Existencia človeka a pohľad na
človeka nám dávajú tušiť – a snáď sa nemýlime, existenciu
čohosi, či skôr Kohosi, čo nás absolútne presahuje.
Existenciu nekonečna, existenciu niečoho, skôr Niekoho, čo
je väčšie, ktorý je Väčší, ako my – a ku Komu každodenne
svojím mnohorakým spôsobom smerujeme. Takže snáď
– a ja verím, že určite – ten nádherný tvor, ten nádherný
človek, má zmysel. Aj jeho život, aj jeho utrpenie, snaženie,
uvažovanie, aj jeho smrť.
Za rozhovor a jeho autorizáciu ďakuje Patrik Daniška.
Spravodajca o.z. Fórum života | 2/2008
28
Čakáš nečakané dieťa?
Linka pomoci: 0800
1200 24
Pomoc ženám v núdzi a týraným ženám s deťmi
Bezplatne sa dovoláte 24 hodín denne z pevnej linky kdekoľvek na území SR
Áno pre život, n. o.
Pomoc tehotným ženám v núdzi a týraným ženám s deťmi.
Tel: 0903 534 894, E-mail: [email protected], www.anoprezivot.sk
Centrum života Bratislava
Poradenstvo tehotným ženám uvažujúcim o umelom potrate.
Tel: 0904 572 578, 0908 688 798, E-mail: [email protected]
Sociálno - psychologická poradňa
Poradenstvo v tehotenstve, materstve, po spontánnom potrate, umelom potrate, v manželstve.
Textilná 4, 957 01, Bánovce nad Bebravou (osobné stretnutia len po objednaní), Tel: 0915 858 955
Spravodajca o. z. Fórum života sa nezaobíde bez vašich dobrovoľných
príspevkov. Svoj príspevok, ktorým umožníte jeho vydávanie, ako aj
vykonávanie ďalšej činnosti Fóra života, môžete poukázať prostredníctvom
vloženej poukážky, alebo iným spôsobom:
Názov účtu: Fórum života
Banka: Slovenská sporiteľňa, Rajecké Teplice
Číslo účtu: 0422874576/ 0900
Ďakujeme!
Ďakujeme tiež všetkým, ktorí nás podporili svojimi 2% z dane!
Spravodajca o. z. Fórum života je financovaný z dobrovoľných príspevkov. Svoj príspevok, ktorým umožníte jeho
vydávanie, ako aj vykonávanie ďalšej činnosti Fóra života, môžete poukázať prostredníctvom vloženej poukážky, alebo
iným spôsobom: Názov účtu: Fórum života, Banka: Slovenská sporiteľňa, Rajecké Teplice, Číslo účtu: 0422874576/ 0900
Spravodajca občianskeho združenia Fórum života, registračné číslo: MK SR 3253/2004. Vydáva: Fórum života, o. z.,
Heydukova 14, 811 08 Bratislava, www.forumzivota.sk. Tlač: Anna Buchtová ELEKTRO AB, Varín
Fórum života je občianske združenie fyzických a právnických osôb. Jeho cieľom je budovať spoločnosť, ktorá
rešpektuje ľudský život vo všetkých jeho formách od počatia po prirodzenú smrť a podporuje rodinu ako optimálne
miesto vzniku a rozvoja ľudského života.
Kontakt na redakciu: Heydukova 14, 811 08 Bratislava, e-mail: [email protected]
Číslo 2/2008, vyšlo v júli 2008. Spravodajca o. z. Fórum života vychádza od decembra 2003.
Akékoľvek rozširovanie textov je povolené s podmienkou uvedenia zdroja.
Číslo redakčne pripravili: Patrik Daniška (šéfredaktor), Marek Michalčík, Matúš Demko
Preklady: Matúš Demko, Peter Bielik, Patrik Daniška, Zuzana Gluchichová
Neprešlo jazykovou korektúrou.
Grafika a DTP tlačenej podoby: Bofo
Ďakujeme autorom, že poskytli texty bez nároku na honorár. Fórum života 2008
Download

Spravodajca občianskeho združenia Fórum života 2/2008 (pdf, 530 kB)