The Power of an Individual Donor
in a Social, Mobile and Online World
Rastislav Blažej
Diana Fabiánová
SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA (SK)
SMART LIFE PRODUCTION (SK)
 Môže byť banka sociálna?
Rastislav Blažej, retailový produktový riaditeľ
Slovenskej sporiteľne, je absolventom Ekonomickej
univerzity v Bratislave. Svoju kariéru začal v
poradenskej spoločnosti Accenture so zameraním
na distribučné kanály v Českej republike. Niekoľko
rokov pôsobil vo VÚB banke v rôznych pozíciách v
retaile. Venoval sa priamemu bankovníctvu a
službám klientom, tiež produktovému manažmentu.
Pavel Eichler
HITHIT.CZ (CZ)
 A uzřela oslice anděla
(aneb crowdfunding na Hithit.cz)
Pavel je lovcem projektů a spoluvlastníkem
crowdfundigového portálu Hithit.cz. V minulosti
působil jako novinář v MF DNES a iDNES.cz, byl
spoluzakladatelem Rádia Wave, dnes pracuje jako
freelancer v reklamě. Je zakladatelem a výkonným
ředitelem nedori | media, kde se specializuje na
content marketing a vícevrstvou marketingovou
komunikaci (klienti např.: Red Bull, Škoda Auto,
Budějovický Budvar, Jägermeister, David Koller,
Orion, Vodafone, Bedna Films, Creative Lab,
NÉSCAFÉ a další). Má rád Bohemku, hory, box, krav
maga, formuli 1, dobré jídlo, moravské víno a
moderní umění.
 Mesiačiky: Ako nám fanúšikovia zafinancovali časť
filmu prostredníctvom crowdfundingu
Scenáristka a režisérka oceneného filmu Mesiac v
nás (2009) je dokumentaristka mladej slovenskej
vlny. Fabiánová si vytvorila vlastný pútavý
dokumentaristický
štýl
využívajúc
animácie,
archívne zábery a autobiografické elementy ako aj
rozhovory na dosiahnutie unikátneho tónu
opísaným Variety ako "absolútne nedisciplinovane
správny". Len nedávno vyšiel jej nový film o
menštruácii pre tínedžerov s názvom Mesiačiky a
zároveň v súčasnosti vyvíja nový fascinujúci
celovečerný dokument. Po niekoľkých rokoch života
v Španielsku, Francúzsku a cestovania po svete sa
momentálne usadila naspäť na rodnom Slovensku,
kde vychováva svojich dvoch synov.
Lenka Gondoľová
VIAFILM (SK)
 Mesiačiky: Ako nám fanúšikovia zafinancovali časť
filmu prostredníctvom crowdfundingu
Lenka rada pracuje na filmoch, ktoré majú zmysel.
Ako producentka začala krátkym filmom s názvom
The Blind Man (2006), na ktorom pracovala s
režisérom Martinom Fazelim. Svoje štúdium MBA
ukončila na Open University Business School v
októbri 2011 a momentálne študuje právo ako
následok svojho záujmu o témy ľudských práv a
www.ceefundraising.org
BRATISLAVA, SLOVAKIA
8-10 OC TO BER 2014
social business. Od roku 2007 spoluorganizovala
festival NORDFEST - festival nordického filmu. K
filmovej tvorbe sa vrátila v lete 2010 a momentálne
ako nezávislá producentka vyrába dokumentárne
filmy s režisérkou Dianou Fabiánovou.
Jan Gregor
HNUTÍ DUHA (CZ)
 Lead generation – jak získat pravidelného
individuálního dárce v online prostoru
Jan se v Hnutí DUHA věnuje rozvoji individuálního
fundraisingu od roku 2006. V současné době vede
oddíl individuálního fundraisingu. Jeho specializací
je online a direct fundraising. Je členem Rady Hnutí
DUHA a od roku 2012 předsedá výkonné radě
koalice Za snadné dárcovství. Dlouhodobě se
věnuje problematice pravidelného a neanonymního
dárcovství. Honza se od roku 2006 podílel na
rozvoji direct dialog metody, která Hnutí DUHA v
letech 2006-2011 přinášela několik tisíc nových
pravidelných dárců ročně. Podílel se na rozvoji
donor relationship managementu Hnutí DUHA a
jeho databázového řešení. Od roku 2010 pracuje s
MailChimp, který je plně implementovaný do online
fundraisingových procesů Hnutí DUHA. Nová
strategie propojení online a offline fundraisingu od
roku 2013 generuje měsíčně přes 1000 nových
kontaktů a číslo díky rozvoji online fundraisingu
stoupá.
#CEEFC
The Power of an Individual Donor
in a Social, Mobile and Online World
Pavel Hrica
NADÁCIA PONTIS (SK)
 Kto rozhoduje o darcovskej podpore vo firmách
a ako sa k nim dostať
Pavel pracuje v Nadácii Pontis 8 rokov. Spolu so
svojím tímom pomáha rozvíjať firemnú filantropiu
na
Slovensku.
Bol
pri
zrode
firemného
dobrovoľníctva u nás a rozbiehal prvý ročník
podujatia Naše Mesto. Pomohol priviesť na svet
Fórum o firemnej filantropii, programy Dobrá
krajina či Srdce pre deti. Momentálne zastrešuje
fungovanie 18 firemných nadačných fondov:
Accenture,
Dell,
Lenovo,
Johnson
Controls, Honeywell, PwC, Slovenská sporiteľňa,
Telekom, Slovenské elektrárne, KIA Motors, ZSE,
SSE, Novartis, DM drogerie markt, Lidl, Mobis, Lear
a Fond pre transparentné Slovensko. Riadi
udeľovanie ocenenia za zodpovedné podnikanie
a firemnú filantropiu Via Bona Slovakia. Je súčasťou
výkonného výboru Asociácie firemných nadácií
a nadačných fondov.
Jana Ledvinová
ČESKÉ CENTRUM
FUNDRAISINGU (CZ)
 Fundraisingový trychtýř
aneb jak se osvobodit od finanční závislosti
Jako mezinárodní trenérka a konzultantka
poskytovala tréninky a konzultace v oblasti rozvoje
zdrojů, personálního managementu, strategického
plánování, marketingu, advokaci a budování
partnerství ve více než 20 zemích, převážně v
regionu střední a východní Evropy. V poslední době
využívá své dlouholeté zkušenosti z práce v různých
zemích a s různými organizacemi v přechodu pro
práci v Českém centru fundraisingu v Praze. České
centrum fundraisingu chce v České republice, v
regionu střední a východní Evropy a v dalších
tranzitivních zemích vidět autentickou, zdravou a
pulzující občanskou společnost. Pomáhá lídrům
občanské
společnosti
a
komunit
získavat
schopnosti a nástroje pro budování důvěry a
dlouhodobé nezávislosti.
Igor Polakovič
CENTRUM PRE FILANTROPIU (SK)
 Prinesie nový zákon o verejných zbierkach
viac zdrojov?
Igor žije vo svete neziskoviek posledných 20 rokov.
Väčšinu času pracoval v rôznych kanceláriach
Greenpeace. Koncom storočia pomáhal rozširovať
fundraisingové aktivity v regióne strednej a
východnej Európy. Jeho posledná „zelená“ cesta
viedla na štvormiliónový Nový Zéland, kde za dva
roky pomohol zdvojnásobiť veľkosť Face to Face
programu na kapacitu viac ako 20 tisíc nových
pravidelných darcov ročne. Zúčastnil sa na budovaní
najväčšej masmobilizačnej kampani v histórii
krajiny, a pritom pochopil, že naozaj dobrá kampaň,
komunikácia aj fundraising sa dajú robiť iba tak, že
každá časť organizácie ťahá spolu za jeden povraz.
Po návrate na Slovensko sa podujal plniť úlohu
„evanjelizátora“ fundraisingu a inšpiruje ďalšie
organizácie, aby investovali energiu do získavania
individuálnych darcov. Je iniciátorom a správcom
www.ceefundraising.org
BRATISLAVA, SLOVAKIA
8-10 OC TO BER 2014
systému
DARUJME,
ktorý
na
serveroch
LudiaLudom.sk funguje ako nezisková platobná
brána pre získavanie online darov. Dnes tento
systém využíva takmer stovka organizácií.
Peter Štarchoň
UNIVERZITA KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE (SK)
 Ako využiť sponzoring na posilnenie značky
Peter je prodekanom pre denné štúdium na Fakulte
managementu Univerzity Komenského v Bratislave.
Je zakladateľom a vedúcim redakčnej rady
vedeckého časopisu Marketing Science and
Inspirations, autor alebo spoluautor dvoch
monografií a viac ako 60 článkov a dokumentov.
Zuzana Suchová
SAVIO (SK)
 Bed & Breakfast, vajcia a digitálny kokteil
Zuzana sa venuje marketingu už 11 rokov, z toho
takmer šesť pre neziskovky. Pôsobila v biznis sfére
ako account, brand marketing, produkt manažérka
v niekoľkých medzinárodných spoločnostiach. Ako
account manažérka vo full servisovej direct
marketingovej agentúre začala spolupracovať
s mimovládkami. Počas materskej dovolenky ju ešte
viac uchvátil tento svet. Spolupracovala s
občianskym združením Divé maky, kde vylepšila
web a zapracovala nástroje pre darovanie online.
V dakujeme.sk pracovala na projektoch Darujte
Vianoce 2012, 10x10 tisíc od Nadácie VÚB a Veľké
knižné venovanie. Teraz už rok pôsobí ako
#CEEFC
The Power of an Individual Donor
in a Social, Mobile and Online World
fundraiserka a PR manažérka v saleziánskom
občianskom združení SAVIO. Manažuje programy
Adopcia detí v Keni a Adopcia tried v Južnom
Sudáne. Realizovala zbierky Spojeme sa pre Južný
Sudán
teraz
(terazvsudane.sk)
a Tehlička
(tehlicka.sk), kde sa špecializovala na získavanie
individuálnych darov v online prostredí.
BRATISLAVA, SLOVAKIA
8-10 OC TO BER 2014
ORGANIZÁTOR
V SPOLUPRÁCI
Jan Žaloudek
DRUŽINA (CZ)
 Reklama pro neziskové organizace,
aneb jak propagovat, v co věříte
Jan je multimediální umělec se zaměřením na
architekturu, specifické instalace, grafický design a
audiovizuální
projekty.
Vystudoval
Fakultu
architektury Českého vysokého učení technického,
Akademie výtvarných umění, architektury a designu
v Praze a School of Visual Arts v New Yorku. Jeho
práce byly vystaveny v České republice, Rumunsku
a USA. Jan je členem kreativního studia Družina,
které vytváří obecně prospěšné kampaně. Jedná se
o společný projekt Jana Látala, Jana Žaloudeka a
Michaely Klakurkové v oblasti filmové tvorby,
grafického designu a fotografie. Tito umělci chtějí,
aby jejich práce podporovala pouze hodnoty, ve
které věří. Jan v současné době žije v New Yorku a
Praze.
GENERÁLNY PARTNER
HLAVNÍ PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
www.ceefundraising.org
#CEEFC
Download

The Power of an Individual Donor in a Social, Mobile and Online World