BOZOK ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
ÖNKAYIT BAŞVURULARI
2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi için Pedagojik Formasyon Sertifika
Programı önkayıt başvuruları 02 Şubat 2015 - 05 Şubat 2015 tarihleri arasında Bozok
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Birimi tarafından mesai saatleri içerisinde
(08:00-17:00 saatleri arasında) alınacaktır. Başvuruların şahsen yapılması gerekmekte olup;
posta, belgegeçer ve kargo yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvurular
Genel Ağırlıklı Not Ortalamasına göre değerlendirilecektir. Programa kabul edilen ve kesin
kayıt hakkı kazanan adayların listesi ile yedek listeler fakültemiz internet sayfasından
(egitim.bozok.edu.tr) duyurulacaktır.
YÖK tarafından üniversitemize verilen 225 kişilik kontenjan için; üniversitemizde
öğrenim gören 2011 yılı ve daha öncesinde kaydolmuş olan 4. sınıf lisans öğrencileri,
mezunlar (tüm üniversitelerin ilgili lisans bölümünden mezun olanlar), açıköğretim ve
uzaktan eğitim yoluyla sunulan lisans programlarına devam eden 4. sınıf öğrencileri başvuru
yapabilecektir. 225 kişilik kontenjanın en az %25’i mezunlar ve açıköğretim, uzaktan eğitim
yoluyla sunulan lisans programlarına devam eden 4. sınıf öğrencileri için kullanılacaktır.
Önkayıtlara ilişkin sıralama; bölümlere ayrılan kontenjanlara göre, genel ağırlıklı not
ortalaması (4’lük sistem) en yüksek adaydan başlanarak yapılacaktır. Bu bağlamda kontenjan
sayısı kadar asıl aday belirlenecek, önkayıt yaptırmış olup asıl listeye giremeyen adaylar da
yedek aday olarak ilan edilecektir. Kayıt hakkı kazanan adaylardan belirtilen tarihlerde kayıt
yaptırmayanlar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
Yüzlük sistemde akademik başarı ortalaması bildirmiş olan adayların genel ağırlıklı
not ortalamalarının dörtlük sisteme dönüştürülmesinde transkript ya da mezuniyet
belgelerinde not dönüşümü yapılmışsa ilgili üniversite tarafından yapılan dönüşüm esas
alınacaktır. Eğer ilgili üniversite tarafından transkript ya da mezuniyet belgelerinde not
dönüşümü yapılmamışsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na ait not dönüşüm tablosu
kullanılacak, diğer üniversitelerin not dönüşüm tabloları dikkate alınmayacaktır.
Adayların sıralanması sırasında lisans eğitimine devam eden adayların akademik genel
not ortalamasının eşitliği halinde ÖSYS yerleştirme puanı daha yüksek olana, yine eşitlik hali
söz konusu ise dördüncü sınıfta olup dönem kaybı olmayan öğrenciye öncelik verilecektir.
Mezun adayların akademik genel not ortalamasının eşitliği halinde ÖSYS yerleştirme puanı
daha yüksek olana, yine eşitlik olması durumunda mezuniyet tarihi günümüze daha uzak
olana öncelik verilecektir.
Başvuru alınacak programlar aşağıdaki tabloda belirtildiği şekildedir:
Başvuru Alınacak Programlar*
1. Matematik
2.Türk Dili ve Edebiyatı
3.Tarih
4.Kimya
5.Biyoloji
6.Fizik
7. Ebelik/Hemşirelik
8.Beden Eğitimi
9. İşletme/İktisat
10. İlahiyat
Yukarıdaki tabloda belirtilen alanlara ayrılacak kontenjan miktarı; önkayıtlar
sonrasında, yapılan başvuru sayılarına göre değerlendirilerek fakültemiz sayfasından ilan
edilecektir.
Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Ücreti 2.054 TL olup; birinci taksit: 1.254
TL, 2. taksit: 800 TL. olacak şekilde belirlenmiştir. 1. taksitin ödendiğine ilişkin dekontun
kesin kayıt sırasında, 2 taksitin ödendiğine ilişkin dekontun 2. Dönemin başlangıcında
formasyon birimine teslim edilmesi gerekmektedir. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra,
herhangi bir nedenle kayıt sildirenlere ilgili mevzuat gereği kesinlikle ücret iadesi
yapılmayacaktır.
Önkayıt başvurusunda bulunmak adayların; başvuru dilekçesi ve ekteki bilgi
formlarından kendi durumlarına uygun olanı doldurarak, nüfus cüzdanı fotokopisiyle birlikte
formasyon birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Programın akademik takvimi aşağıda
tabloda gösterildiği şekildedir:
Önkayıt
02-05 Şubat 2015
Önkayıtların değerlendirilmesi ve kesin kayıt hakkı
kazanan öğrencilerin İlanı
08 Şubat 2015
Kesin kayıt
09 - 11 Şubat 2015
1. yedek listedeki öğrencilerin kayıtları
12 Şubat 2015
2. yedek listedeki öğrencilerin kayıtları
13 Şubat 2015
Seçmeli dersler için dilekçelerin alınması
25 - 27 Şubat 2015
Seçmeli derslere ilişkin değerlendirme sonuçları
2 Mart 2015
1. Dönem dersleri
06 Mart - 03 Mayıs 2015
Final sınavları
08 - 10 Mayıs 2015
Bütünleme sınavları
15 - 17 Mayıs 2015
2. Dönem dersleri
23 Mayıs - 28 Haziran 2015
Final sınavları
29 - 30 Haziran 2015
Bütünleme sınavları
6 - 7 Temmuz 2015
Tek ders sınavı
10 Temmuz 2015
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
PEDAGOJİK FORMASYON BİRİMİ BAŞKANLIĞINA
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına
kayıt yaptırmak istiyorum. Kayıt için istenilen belgeler ekte sunulmuştur. Ekteki Belgelerde
yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan eder, aksi takdirde doğabilecek her türlü cezai ve hukuki
sorumluluğun tarafıma ait olduğunu kabul ederim.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
…./…./2015
Adı Soyadı
İmza
Adres:
Telefon:
Ekler:
1. Önkayıt bilgi formu
2. Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi
Önkayıt Bilgi Formu (Üniversitemiz Öğrencileri İçin)
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
DEKANLIĞI
PEDAGOJİK FORMASYON
BİRİMİ
ÖNKAYIT BİLGİ FORMU
KİMLİK BİLGİLERİ
TC Kimlik No
Anne Adı
Ad
Cinsiyet
Soyad
Doğum Yeri
Baba Adı
Doğum Tarihi
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Cep Tel
Ev Adresi
E-Mail
EĞİTİM BİLGİLERİ
Üniversite
Fakülte/Yük. Okul
Bölüm
Anabilim Dalı
Kayıt Tarihi
GANO
LYS Puanı
Ortalama
0,000
Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan eder, aksi takdirde doğabilecek her türlü cezai
ve hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu kabul ederim.
…./…./2015
Adı Soyadı
İmza
Önkayıt Bilgi Formu (Mezunlar için)
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
DEKANLIĞI
PEDAGOJİK FORMASYON
BİRİMİ
ÖNKAYIT BİLGİ FORMU
KİMLİK BİLGİLERİ
TC Kimlik No
Anne Adı
Ad
Cinsiyet
Soyad
Doğum Yeri
Baba Adı
Doğum Tarihi
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Cep Tel
Ev Adresi
E-Mail
EĞİTİM BİLGİLERİ
Üniversite
Fakülte/Yük. Okul
Bölüm
Anabilim Dalı
Mezuniyet Tarihi
Mezuniyet Notu
LYS Puanı
Ortalama
0,000
Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan eder, aksi takdirde doğabilecek her türlü cezai
ve hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu kabul ederim.
…./…./2015
Adı Soyadı
İmza
Download

bozok üniversitesi eğitim fakültesi pedagojik formasyon eğitimi