Download

(36) bol ešte pred šiestimi rokmi praktický finančný manažér, ktorý