GLITEL Stropkov, s.r.o.
Cintorínska 557/73
091 01 Stropkov
Slovak Republic
Zapísané v OR OS Prešov, odd. Sro, vl. 1065/P
Cenník pre koncového
zákazníka
telefónne prístroje, zásuvky analógové, digitálne a ADSL splittre
Cenník platný od 1.11.2014
Tel.:+421 54 742 3468, 742 8136
Fax:+421 54 742 8094, 742 8137
E-mail:[email protected]
IČO: 31671659
DIČ: 2020526332
IČ DPH: SK2020526332
SLSP, a.s., Svidník
A/C No: 0104682560/0900
Typ
GT-660 SMS
GT-980C
GT-316
TELEFLASH 1
SX-300IP
GT-101IP
GW-210
ISDN Glitel 530
ISDN Tiptel 192
ISDN Tiptel 193
Ventura Comfort 8
OfficeHome1/5
Popis
Telefónne prístroje
Pamäť 99 tel. čísel v zozname, 40 prich. Volaní, DTMF a FSK I&II CLIP
duálny syst., hlasitý telefón, zobr. dĺžky hovoru, hodiny, indik. stavu bat.
SMS správy vys./prijem, imp. a tónová voľba, obsahuje 4xAAA bat.
Veľký trojriadkový displej, FSK & DTMF duál. syst, CLIP,funkc. nevyrušovať
aut. nast. dátumu a času, telefónny zoz. s pamäťou pre 0-112 záznamov
hlasitý telefónny prístroj, impulzná a tónová voľba, filtrácia smer. tel. čísla
Funkcia CLIP s pamäťou pre 80 prijatých volaní, Zobrazenie času a dátumu
neprijatého volania, 3 riadkový LCD displej, podporuje FSK formát,
vloženie 1 Lc predvoľby alt. operátora do pamäte, možnosť spätného volania
Doplnkové zariadenie k telefónnym prístrojom
Premena vyzváňacieho signálu telefónneho prístroja na intenzívne
svetelné záblesky a zosilnené vyzváňanie, možnosť prepnutia na svetelnú,
akustickú alebo obe signalizácie, jednoduchá inštalácia bez použitia
náradia, možnosť inštalácie na stenu
IP Zariadenia
Tel. prístroj, ktorý poskytuje hlasovú komunikáciu cez IP sieť,
podporuje všetky typy presmerovaní, pamäť 256 záznamov,
register volaní, podsvietený 2x16 LCD displej
Tel. prístroj, ktorý poskytuje hlasovú komunikáciu cez IP sieť,
podporuje všetky typy presmerovaní, pamäť 256 záznamov,
register volaní, záznamník, podsvietený 2x16 LCD displej
IP brána, ktorá umožňuje využívať analógový telefónny prístroj alebo FAX
na IP komunikáciu.
ISDN Telefónne prístroje
Obojcestný hlasitý telefón, alfanumerický displej 2x20 znakov, 40 miestny
telefónny zoznam, opakovanie 10 posledných volených čísel
Obojcestný hlasitý telefón, alfanumerický displej 2x20 znakov,
100 miestny telefónny zoznam, opakovanie 20 posledne volených čísel.
Prístroj má PC rozhranie RS 232 pre programovanie a ovládanie prístroja.
To isté ako Tiptel 192, 50 minútový dig.záznam, žiadna strata záznamov pri
výpadku siete, 6 rozličných ohlasov, hovoriace hodiny,
informácie pri diaľkovom dopyte rečou
Bezšnúrové telefónne prístroje
Veľký grafický 8 riadkový displej, odosielanie a príjem SMS
Analógové prepojovacie zariadenia
Tel. ústredňa, 1 vonkajšia linka, 5 vnútorných liniek, fax-modemový prepájač,
možnosť pripojenia el. vrátnika, spolupráca s nadradenou ústredňou
Euro
bez DPH
s DPH
27,00 €
32,40 €
19,00 €
22,80 €
16,20 €
19,44 €
42,00 €
50,40 €
45,52 €
54,50 €
48,75 €
58,50 €
39,75 €
47,70 €
58,25 €
69,90 €
62,50 €
75,00 €
79,17 €
95,00 €
50,00 €
60,00 €
107,00 €
128,40 €
GT-318RI
ADSL modemy a routery
ADSL2+ Modem, 1 LAN port 10/100 Mbps Ethernet
27,80 €
33,36 €
GT-5802W
ADSL2+ Wifi Router, 4 LAN porty 10/100 Mbps Ethernet, Wifi 11n
33,25 €
39,90 €
33,25 €
39,90 €
48,00 €
57,60 €
42,00 €
50,40 €
90,00 €
108,00 €
39,83 €
47,80 €
GP-7420
GP-7420P
GP-7420W
3G811N
GW-192 GSM
Powerline adaptéry
Možnosť využitia powerline adaptéra namiesto prepojovacieho ethernetového
kábla v domácnosti, kancelárii alebo všade tam, kde je problematické použiť
dlhý ethernetový kábel medzi routerom a počítačom alebo STB. 1 LAN port. Cena za pár.
Možnosť využitia powerline adaptéra namiesto prepojovacieho ethernetového
kábla v domácnosti, kancelárii alebo všade tam, kde je problematické použiť
dlhý ethernetový kábel medzi routerom a počítačom alebo STB. 1 LAN port, s elek. zásuvkou. Cena za pár.
Možnosť využitia powerline adaptéra namiesto prepojovacieho ethernetového
kábla v domácnosti, kancelárii alebo všade tam, kde je problematické použiť
dlhý ethernetový kábel medzi routerom a počítačom alebo STB. 2 LAN porty, Wifi 11n. Cena za kus.
GSM zariadenia
3G Wifi Router 21Mbps, 4 LAN porty /1 WAN port, Wifi 802.11n 300Mbps, 1FXS port,
1ks externá anténna s 2m káblom
GSM brána umožnúje využitie klasického analogového telefónu na komunikáciu v GSM sieti, 1 FXS port
1ks externá anténna s 3m káblom
Typ
Označenie
1DGA501.41
1DGA501.91
1DGA505.41
1DGA505.91
TZ-A(4)-b
TZ-A(4)-b
TZÚ-A(4)-b
TZÚ-A(4)-b
1DGA605.41
TZÚ-A(4)-b-n
1DGA605.91
TZÚ-A(4)-b-n
1DGA608
TZÚ-A(2)-b-n
1DGA606
TZÚ-A(3)-b-n
1DGA721.41
TZ-1A(4)/2A(4)-b
Popis
Euro
bez DPH
s DPH
Analógové telefónne jednozásuvky oválne s podložkou
Telefónna jednozásuvka so svorkovnicou
Telefónna jednozásuvka so zárezovým prvkom
Telefónna jednozásuvka účastnícka (koncová) so svorkovnicou, *
Telefónna jednozásuvka účastnícka (koncová) so zárezovým
prvkom, *
Telefónna jednozásuvka s nadprúdovou ochranou účastnícka
(koncová) so svorkovnicou, *
Telefónna jednozásuvka s nadprúdovou ochranou účastnícka
(koncová) so zárezovým prvkom, *
Telefónna jednozásuvka s nadprúdovou ochranou účastnícka
(koncová) so svorkovnicou, *
Telefónna jednozásuvka s nadprúdovou ochranou účastnícka
(koncová) so zárezovým prvkom, *
2,24 €
2,30 €
2,37 €
2,40 €
2,69 €
2,76 €
2,84 €
2,88 €
2,70 €
3,24 €
2,80 €
3,36 €
2,60 €
3,12 €
2,70 €
3,24 €
3,50 €
4,20 €
3,80 €
4,56 €
3,77 €
4,53 €
4,03 €
4,84 €
5,35 €
6,42 €
5,63 €
6,76 €
4,32 €
5,18 €
4,62 €
5,54 €
4,70 €
5,64 €
4,97 €
5,96 €
8,24 €
9,89 €
8,52 €
10,23 €
0,19 €
0,23 €
0,23 €
0,28 €
0,81 €
0,97 €
Analógové telefónne dvojzásuvky oválne s podložkou
1DGA721.91
TZ-1A(4)/2A(4)-b
1DGA725.41
TZÚ-1A(4)/2A(4)-b
1DGA725.91
TZÚ-1A(4)/2A(4)-b
1DGA625.41
TZÚ-1A(4)/2A(4)-b-n
1DGA625.91
TZÚ-1A(4)/2A(4)-b-n
1DGA731.41
TZ-1A(4)/2A(4)/3A(4)-b
1DGA731.91
TZ-1A(4)/2A(4)/3A(4)-b
1DGA735.41
TZÚ-1A(4)/2A(4)/3A(4)-b
1DGA735.91
TZÚ-1A(4)/2A(4)/3A(4)-b
1DGA635.41
TZÚ-1A(4)/2A(4)/3A(4)-b-n
1DGA635.91
TZÚ-1A(4)/2A(4)/3A(4)-b-n
3DP034
Podložka
3DP034.1
Podložka s upevnením
1AG113
Adaptér RJ11/SK
Telefónna dvojzásuvka s dvomi samostatnými
zásuvkovými modulmi so svorkovnicou
Telefónna dvojzásuvka s dvomi samostatnými
zásuvkovými modulmi so zárezovým prvkom
Telefónna dvojzásuvka účastnícka (koncová) s dvomi samostatnými
zásuvkovými modulmi, *
Telefónna dvojzásuvka účastnícka (koncová) s dvomi samostatnými
zásuvkovými modulmi, so zárezovým prvkom, *
Telefónna dvojzásuvka s nadprúdovou ochranou účastnícka
(koncová), s dvomi samostatnými zásuvkovými modulmi, *
Telefónna dvojzásuvka s nadprúdovou ochranou účastnícka
(koncová) s dvomi samostatnými zásuvkovými modulmi,
so zárezovým prvkom, *
Analógové telefónne trojzásuvky oválne s podložkou
Telefónna trojzásuvka s tromi samostatným zásuvkovými
modulmi, so svorkovnicou
Telefónna trojzásuvka s tromi samostatným zásuvkovými
modulmi, so zárezovým prvkom
Telefónna trojzásuvka účastnícka (koncová)
s tromi samostatnými modulmi, so svorkovnicou, *
Telefónna trojzásuvka účastnícka (koncová) s tromi
samostatnými modulmi ,so zárezovým prvkom, *
Telefónna trojzásuvka s nadprúdovou ochranou účastnícka
(koncová) s tromi samostatnými modulmi, so svorkovnicou,*
Telefónna trojzásuvka s nadprúdovou ochranou účastnícka
(koncová) s tromi samostatnými zásuvkovými modulmi,
so zárezovým prvkom, *
Podložky
Poznámky:
* - ukončovací prvok (odpor, dióda)
Používa sa pod analógové zásuvky typu 1DGAXXX
určené pre montáž na omietku
Používa sa pod všetky analógové zásuvky typu 1DGAXXX
určené pre montáž na omietku. Súčasťou sú dve
upevňovacie skrutky 3x35 mm a dve hmoždinky.
Analógová telefónna zásuvka N/S ( adaptér )
Redukcia na starý typ telefónnej zásuvky a konektor RJ11
Popis
Euro
bez DPH s DPH
Typ
Označenie
1DRA301.41
DZ-So-A(8)-b
Digitálna jednozásuvka s osemsvorkovnicou
2,97 €
3,56 €
1DRA301.91
DZ-So-A(8)-b
Digitálna jednozásuvka s osemzárezovým prvkom
3,07 €
3,68 €
1DRA311.41
DZÚ-So-A(4)-b
Digitálna jednozásuvka účastnícka so štvorsvorkovnicou
2,73 €
3,28 €
DZÚ-So-A(4)-b
a odpormi 2 x 100 Ohm.
Digitálna jednozásuvka účastnícka so štvorzárezovým
2,72 €
3,26 €
Digitálne telefónne jednozásuvky oválne s podložkou
1DRA311.91
prvkom a odpormi 2 x 100 Ohm.
Digitálne telefónne dvojzásuvky oválne s podložkou
1DRA302.41
1DRA302.91
1DRA312.41
1DRA312.91
1DRA602.41
1DRA602.91
1DRA612.41
1DRA612.91
DZ-So-1A(8)1B(8)-b
Digitálna dvojzásuvka s osemsvorkovnicou, s paralelne
3,63 €
4,36 €
DZ-So-1A(8)1B(8)-b
prepojenými zásuvkovými modulmi
Digitálna dvojzásuvka s osemzárezovým prvkom,
3,80 €
4,56 €
DZÚ-So-1A(4)1B(4)-b
s paralelne prepojenými zásuvkovými modulmi
Digitálna dvojzásuvka účastnícka so štvorsvorkovnicou, s paralelne
3,42 €
4,10 €
DZÚ-So-1A(4)1B(4)-b
prepojenými zásuvkovými modulmi a odpormi 2 x 100 Ohm.
Digitálna dvojzásuvka účastnícka so štvorzárezovým prvkom, para-
3,50 €
4,20 €
DZ-So-1A(8)/2A(8)-b
lelne prepojenými zásuvkovými modulmi a odpormi 2 x 100 Ohm
Digitálna dvojzásuvka s dvomi osemsvorkovnicami a samostatne
4,19 €
5,03 €
DZ-So-1A(8)/2A(8)-b
zapojenými zásuvkovými modulmi
Digitálna dvojzásuvka s dvomi osemzárezovými prvkami
4,29 €
5,15 €
DZÚ-So-1A(4)/2A(4)-b
a samostatne zapojenými zásuvkovými modulmi
Digitálna dvojzásuvka účastnícka s dvomi štvorsvorkovnicami, sa-
3,84 €
4,61 €
DZÚ-So-1A(4)/2A(4)-b
mostatne zapojenými zásuvkovými modulmi, s odpormi 100 Ohm.
Digitálna dvojzásuvka účastnícka s dvomi štvorzárezovými prvkami,
3,90 €
4,68 €
5,80 €
6,96 €
7,71 €
9,25 €
samostatne zapojenými zásuvkovými modulmi,
s odpormi 100 Ohm.
Digitálna telefónna štvorzásuvka
1DP588P
DZÚ-So-1A(8)1B(8)
1C(8)1D(8)-b
Digitálna štvorzásuvka účastnícka so štyrmi paralelne
prepojenými zásuvkovými modulmi
Digitálna telefónna osemzásuvka
1DP988P
DZÚ-So-1A(8)1H(8)-b
Digitálna osemzásuvka účastnícka s ôsmimi paralelne
prepojenými zásuvkovými modulmi
ADSL splittre
CLSI-018A
ADSL/ISDN alebo POTS splitter vyhovujúci 2B1Q - 135 Ohm
5,04 €
6,05 €
KSP48B
ADSL/ISDN alebo POTS splitter vyhovujúci 2B1Q - 135 Ohm.
5,04 €
6,05 €
Download

Cenník pre koncového zákazníka