PONUKOVÝ LIST A CENNÍK – JESEŇ 2014
Váţení priatelia záhradkári, milovníci rastlín!
Aj v jesennej sezóne 2014 si Vám dovoľujeme predstaviť našu bohatú ponuku ovocných a okrasných rastlín. Či uţ
plánujete zaloţiť novú záhradu alebo sad, alebo dopĺňate roky starostlivo budovanú zbierku, určite u nás nájdete
druhy a odrody, ktoré Vás zaujmú.
Ponúkame Vám okrem tradičných odrôd klasického veľkého i drobného ovocia aj novinky, ktoré ešte nie sú na
Slovensku rozšírené. Odrody uvádzané v našom cenníku po prvý krát sme označili ako NOVÉ ! . U nás máte
moţnosť nájsť aj mnohé odrody menej známeho ovocia, ktoré sú cenené a pouţívané v prírodnej medicíne pre
svoje liečivé účinky alebo v našich záhradách ešte málo pestované a nedocenené. Popisy k jednotlivým odrodám
a ich vyobrazenie nájdete na našich webových stránkach: www.crz.sk.
Pre výsadbu oddychovej časti záhrady alebo reprezentačnej časti voľného priestoru ponúkame pestrú paletu
okrasných drevín a trvaliek. Svojou farebnosťou kvetov, listov, dreva či ihličia upútajú pozornosť
po celý rok. Nebojte sa opýtať našich predajcov, ktorí Vám radi poradia pri výbere drevín.
PREDAJNÁ DOBA
pondelok – piatok
JESENNÁ SEZÓNA
8,00 - 17,00 hod.
od 1.septembra do
sobota
15.novembra
8,00 - 12,00 hod.
Mimo sezónneho obdobia
pondelok – piatok
od 8,00 hod. do 16,00 hod
JARNÁ SEZÓNA
od 1. marca do 15. mája
pondelok – piatok
sobota
od 8,00 hod. do 17,00 hod
od 8,00 hod. do 12,00 hod
ZÁSIELKOVÁ SLUŢBA
Prijímame objednávky zaslané písomne, e-mailom , telefonicky alebo faxom. Ţiadame o uvedenie úplnej adresy a
telefónneho čísla; tieto údaje sú potrebné pre vybavenie a doručenie Vašej objednávky.
Svojím podpisom potvrdzujete súhlas s predajnými podmienkami, ktoré sú na www.crz.sk
Zasielanie dobierok: ovocné dreviny (prostokorenné) od 20. 10.
jahodové sadenice (samostatne) od 1. 9.
okrasné dreviny (objednané samostatne) od 1. 9.
kombinované objednávky - podľa dostupnosti jednotlivých sortimentov
Podrobné informácie a cenník zásielkovej sluţby nájdete na našej webovej stránke www.crz.sk v časti Predajňa
alebo Vám ich poskytneme na našich telefónnych číslach.
************
NAŠE SLUŢBY PRE VÁS
-
-
skúsení pracovníci Vám osobne alebo telefonicky radi poradia pri výbere vhodných druhov a odrôd
podľa klimatických a pôdnych podmienok Vašej záhrady, podľa Vašich nárokov
na farebnosť, vzrast a habitus rastlín
- pestovateľské rady ako vysádzať, ošetrovať vybrané druhy, rady pre rez, tvarovanie a chemickú
ochranu ovocných druhov sú k dispozícii pri predaji a zasielané s kaţdou zásielkou
na základe Vašich poţiadaviek Vám navrhneme ako vysadiť okrasnú, resp. úţitkovú záhradu pri dome,
prípadne Vám kompletnú výsadbu zrealizujeme
Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s r.o.,
Hornonitrianska 20, 971 01 Prievidza
tel/fax 046/5431575, tel. 046/5488002, 0905/204908, predajňa 046/5488003
www.crz.sk
e-mail [email protected]
1
Veľké ovocie
JABLOŇ Odrody bežné
Odroda / podpník
Florina / P14
Gala / M9
Golden Delicious / M9
Idared / M9
James Grieve Red / M26
Odrody novšie, rezistentné
Angold® / P14
Bohemia® / M9
Goldstar / M9
Jonagored® / M7, M9
Júlia®/ M7
Odrody novinky
Aneta / MM106
Ambassy / M9
Elise® / M7
Fuji Beni Shogun®/M9,M26
Honeycrisp® / M9
Jonagored Supra® / M9
IX.
VIII.
IX.
IX.
IX.
X.
1-ročné výpestky cena 3,99 €, 2-ročné výpestky cena 4,49 €
sklad.
Odroda/ podpník
dozr.
sklad.
II.
Jonagold / M9, M26
IX.
III.
IV.
Nonetit (Matkino) / MM106
VIII.-IX.
XII.
IV.
Priesvitné letné / M26
VII.
V.
Šampion / P14, M26,semenáč
IX.
III.
X.
Spartan / M9
IX.
I.
1-ročné výpestky cena 4,49 €, 2-ročné výpestky cena 4,99 €
III.
Melodie® / M7
X.
III.
®
Rajka / M9, MM106
X.
III.
II.
Rubín® / M9, M26
IX.
II.
IV.
Rubinola®* / M9, M26, M7
X.
II.
X.
®*
Topaz / M26, M7
X.
III.
cena 4,99 €
®*
Pinova / M9
X.
V.
I.
Red Chief® / M9, M26, P14
IX.
XII.
III.
RedPrince Jonagold® / M9
X.
IV.
®
III.
VI.
Šampion Reno /M9,M26,P14 IX.
®
XII.
Zuzana / M26
X.
III.
III.
dozr.
X.
IX.
X.
X.
IX.
1-ročné výpestky cena 4,69 €, 2-ročné výpestky cena 5,19 €
sklad.
Odroda / podpník
dozr.
sklad.
III.
Lucasova/ hr.planá
X.
I.
XI.
Radana/ dula
VIII.
II.
Williamsova/ hr.planá
VIII.
Wiliams. červená/ hr.planá
VIII.
II.
XII.
X.
X.
IX.
IX.
1-ročné výpestky cena 4,95 €, 2-ročné výpestky cena 5,49 €
David / hr.planá
X.
I.
II.
Isolda/ dula
VIII.
II.
Karina/ hr.planá
IX.
XI.
XI.
XII.
Monika/ hr.planá
X.
I.
dozr.
X.
X.
X.
X.
IX.
X.
X.
X.
IX.
VII.
HRUŠKA Odrody bežné
Odroda / podpník
Bohemica / hr.planá
Boscova / hr.planá
Dicolor / hr.planá
Erika® / dula
Konferencia / dula, hr.planá
Odrody nové
Abate Fetel / hr.planá
Amfora® / hr.planá
Carola / hr.planá, dula
Concord / hr.planá
ÁZIJSKÁ HRUŠKA ( NASHI ) /podpník hr.planá
skorá: Tama
stredne skorá:
cena 6,49 €
neskorá: Chojuro, Kumoi, , Niitaka
Hosui
KOMPAKTNÉ OVOCNÉ DRUHY
Stĺpovité jablone voľnokorenné sadenice
Flamenco
skladovateľná
Redcats*
Goldcats*
skladovateľná
Starcats*
Greencats*
skladovateľná
Suncats*
Kordona
skladovateľná
Zakrpanené odrody skupiny NANO (TRPASLÍK) kontajnerované sadenice
Druh
Broskyňa
Jabloň
dozrievanie
VIII.
IX.
Druh
Marhuľa
Nektarinka, Balkonela
cena 9,95 €
skladovateľná
skladovateľná
skladovateľná
cena 14,95 €
dozrievanie
VII.
VIII.
2
cena 5,49 €
SLIVKA, RINGLOTA Odrody bežné
Odroda / podpník myrobalán
dozrievanie
Althánová (ringlota)
≈ 30.8.
Biela slivka
≈ 15.8.
Čačanská lepotica
≈ 1.8.
Čačanská najbolja
≈ 15.8.
Čačanská ranná
≈ 15.7.
Duranzia
≈ 15.8.
Odrody novšie / podpník myrobalán
Amers
≈ 5.9.
Angeleno
≈ 15.8.
Diana
≈ 25.8.
Kometa
≈ 15.8.
Oneida
≈ 25.9.
Rezistenty a vysoko odolné na šarku
≈ 10.9.
Haganta® / wangenheim
Hanita / myrobalán
≈ 25.8.
®
≈ 10.9.
Jojo */ myrobalán
Odroda / podpník myrobalán
Gabrovská
Herman
Nancyská mirabelka
Stanley
Zelená ringlota
Opal
President
Silvia
Tipala
Valor
cena 5,95 €
≈ 25.7.
≈ 15.9.
≈ 20.7.
≈ 10.8.
≈ 5.9.
7,95 €
≈ 20.9.
≈ 30.8.
cena 5,49 €
Odroda / podpník
dozrievanie
Burlat / colt
≈ 15.6.
Kaštánka / colt
≈ 20.6.
Kordia / colt
≈ 5.7.
Regina / colt
≈ 15.7.
Odrody samoopelivé (++) a novinky
Blaze Star++ / colt
≈ 5.7.
Canada Giant / colt
≈ 25.6.
Lapins++ / colt
≈ 10.7.
Odroda Těchlovan®* / mahalebka
≈ 30.6
Odroda / podpník
Rivan / colt
Sam / colt
Van / colt
Stella++ / colt
Sunburst++ / colt
dozrievanie
≈ 10.6.
≈ 7.7.
≈ 7.7.
cena 6,95 €
≈ 15.7.
≈ 30.6.
cena 7,95 €
Odrody podpník Gizela 5 (Stromky vhodné pre stĺpovitý tvar)
Blaze Star++
≈ 5.7.
Lapins++
Kordia
≈ 5.7.
Regina
VIŠŇA Odrody bežné
cena 9,95 €
≈ 10.7.
≈ 15.7.
cena 5,49 €
dozrievanie
≈ 30.6.
≈ 25.7.
≈ 20.7.
≈ 5.7.
Odroda / podpník
Nana / colt
Pandy / colt
Újfehértoi Fürtós / mahalebka
Wanda / colt
MARHUĽA Odrody bežné
Odroda / podpník myrobalán
Barbora
Bergeron
Early Orange
Harcot
Odrody novšie / podpník myrobalán
Cafona
Darina
Harlayne
Harogem
Kompakta
≈ 20.8.
≈ 15.7.
≈ 25.8.
≈ 10.9.
≈ 30.8.
cena
Tophit®*/ myrobalán
Toptaste®*/ wangenheim, myrob.
ČEREŠŇA Odrody bežné
Odroda / podpník
Érdi Bötermö / mahalebka
Favorit / mahalebka
Kelleris / colt
Morelenfeuer / mahalebka
dozrievanie
dozrievanie
≈ 15.7.
≈ 30.6.
≈ 10.7.
≈ 10.7.
cena 5,89 €
dozrievanie
≈ 15.7.
≈ 30.7.
≈ 15.7.
≈ 3.8.
≈ 30.6.
≈ 10.8.
≈ 10.8.
≈ 20.7.
≈ 15.7.
Odroda / podpník myrobalán
Karola
Veecot
Velbora
Veľkopavlovická
Leala
Leskora
Radka
Sungiant ( = Goldrich )
Vitilio / marh. semenáč
dozrievanie
≈ 1.7.
≈ 15.7.
≈ 25.7.
≈ 20.7.
cena 6,95 €
≈ 25.7.
≈ 5.7.
≈ 30.6.
≈ 15.7.
≈ 15.7.
3
Odrody NOVINKY / podpník myrobalán
Kuresia*
≈ 5.8.
®*
≈ 25.6.
Pincot
cena 11,95 €
≈ 10.7.
Sylvercot®*
BROSKYŇA odrody na podpníku
cena 6,95 €
cena 5,95 €
GF-677
Odrody na beţne pouţívaných podpníkoch / za lomítkom
Odroda / podpník
dozrievanie
Odroda
≈ 5.9.
≈ 20.7.
≈ 15.8.
≈ 5.7.
≈ 25.8.
Cresthaven / mandľa sem, GF-677
Dixired / mandľa sem.
Flamingo / BSB-2
Harbinger / BSB-2
Harnas / pumiselect
Broskyne novinky podpník GF-677
Fidelia
≈ 25.8.
Platicarpa (plochá)
≈ 10.8.
dozrievanie
≈ 20.8.
≈ 5.8.
≈ 5.8.
≈ 15.8.
Inka / pumiselect
Michaela / BSB-2
Red Haven / pumiselect, GF-677
Reliance / pumiselect
cena 7,95 €
≈ 5.8.
Royal Glory
cena 6,95 €
≈ 15.7.
cena 7,95 €
≈ 20.8.
NEKTARINKA
Harco / BSB-2
≈ 15.8.
Nektarinky novinky podpník GF-677
Shraz
≈ 5.7.
MANDĽA
Tena / BSB-2
Stark Red Gold
cena 7,95 €
podpník BSB-2
Vama, Hana
cena 11,95 €
cena 15,95 €
ORECH výška pri predaji 100/120 cm
ORECH výška pri predaji 150+ cm
Apollo , Jupiter, Lake, Mars, Saturn, Seifersdorfský
LIESKA ker
Cosfordská, Hallská, Lange Spaanze, Buttler, Lang Tidling Zeller
LIESKA kmenný tvar, podpník Turecká lieska
Cosfordská, Hallská, Webbova
GAŠTAN JEDLÝ kmenný tvar
Markus a krajové výbery s označením AM , SAV, SNP, SP,
cena 4,95 €
NOVÉ !
cena 9,95 €
cena 16,95 €
Vysvetlivky: ® = právne chránená odroda, ktorej mnoţenie bez povolenia vlastníka licencie je zakázané
*= právne chránené odrody na Slovensku zastúpené spoločnosťami PLANTEX s.r.o. a PLANTFRUCT s.r.o.
Z jednotlivých ovocných druhov sú v ponuke v malom mnoţstve aj ďalšie odrody.
Drobné ovocie, vinič, čučoriedky
JAHODA sadenica v multiplate
Elkat, Elsanta, Honeoye, Polka
stálorodiaca Selva Ostara
NOVINKY sadenica v multiplate
Daroyal, Darselect, Florence, Sonata
Asia ( kontajnerovaná 9x9 )
SUPERNOVINKY, kontajnerované
ananasová
Pineberry White Dream®
NOVÉ !
biela
čierna
červená
červená
biela
cena 40 a viac ks
0,59 €
0,72 €
0,52 €
cena za kus
cena 40 a viac ks
0,69 €
0,79 €
0,60 €
NOVÉ !
Framberry Meize Schindler®
cena 2,99 €
malinová
Red Lake
Rovada
Titania
Triton
Viktoria
cena 1,59 €
červená
červená
čierna
čierna
biela
RÍBEZĽA Odrody bežné, voľnokorenný ker
Blanka
Fertödi
Heinemann´s R.S.
Jonkher Van Tet´s
Primus
cena za kus
4
Odrody novšie, voľnokorenný ker
Rosetta
NOVÉ ! červená
Odrody bežné, voľnokorenný stromček
Blanka
biela
Red Lake
Detvan
červená
Rovada
Fertödi
čierna
Titania
Heinemann´s R.S.
červená
Triton
Primus
biela
Viktoria
Odrody novšie, voľnokorenný stromček / podpník ríbezľa zlatá
Hron
červená
Maraton
Junifer
červená
Trent®
cena 1,79 €
EGREŠ ker kontajnerovaný
cena 2,59 €
červený
cena 3,49 €
červený
červený
cena 3,95 €
červený
biely
cena 3,69 €
biely
červený
červený
cena 4,29 €
červený
biely
Hinnonmaki Gelb
ker (ŠK ) voľnokorenný
Invicta
Mucurines
ker (ŠK ) voľnokorenný
Karmen
Martlet
stromček voľnokorenný
Hinnonmaki Gelb
Hinnonmaki Rot
Invicta
stromček voľnokorenný novinka
Karmen
Martlet
biely
Hinnonmaki Rot
biely
biely
Rokula
Rolonda
červený
červený
Pax® beztŕnny
Prima
biely
červený
biely
Mucurines
Rokula
Rolonda
červený
červený
Pax® beztŕnny
Prima
cena 3,39 €
červená
červená
čierna
čierna
biela
cena 3,79 €
červená
červená
VINIČ Odrody bežné voľnokorenné
cena 2,99 €
Odrody augustové
Odrody septembrové
Arkadija (ţltý), Topas (ţltý)
Bezsemenné a novinky voľnokorenné
Ajvaz (tmavo modrý), Akcent (ţltý), Elma
(tm.fialový), Milota (fialový), Orient (ruţový),
Stella (ţltý), Zea (ţltý)
Prim (ţltý), Nero (modrý)
cena 3,29 €
Alta (biely), Rizamat (ruţový)
ČUČORIEDKA kontajnerovaná, 30/40 cm
Bluecrop, Brigita
Darrow
North Country
stredne dozr.
Patriot
neskorá
Spartan
nízka, skorá
Chippewa
ČUČORIEDKA kontajnerovaná, 30/40 cm
NOVINKY !
Liberty (skorá), Pink Lemonade (ruţové plody), Poppins (stredne skorá)
BRUSNICA kontajnerovaná, 20/30 cm
Erntesegen NOVÉ !, Red Pearl, Korale
cena 3,99 €
skorá
skorá
nízka, stredneskorá
cena 4,69 €
cena 2,99 €
MALINA, ČERNICA
cena 1,89 €
cena 1,19 €
Malina letná kontajnerovaná
Malina letná voľnokorenná
Laszka , Tulameen
Laszka, Fertödi Zamatos
cena 2,39 €
čiernoplodá: Bristol
Malina remontujúca voľnokor. cena 1,39 €
cena 2,39 €
Malina remontujúca kontajner
Ljulin, Polka, ţltoplodá: Golden Queen
Zeva III, ţltoplodá: Poranna Rosa, Valentina
cena 2,59 €
Černica kontajner.
Arapaho NOVÉ !, Brzezina NOVÉ ! Agavam, Black Satin, Chester, Navaho, Polar NOVÉ !, T.Crown
Černica kontajner. SUPERNOVINKA
cena 3,59 €
Reuben
- remontuje, rodí na jednoročných výhonoch
5
Menej pestované ovocie
uvedená veľkosť pri dodaní v cm
Aronia NERO ker
Aronia NERO stromček
Amelanchier
Baza HASCHBERG
BLACK LACE
Brusnica odrody
Drieň DEVÍN
Drieň VEĽKOPLODÝ
Drieň ŢLTOPLODÝ
Dula VRANJA, RONDA
Gaštan jedlý
Goji
Jarabina GRANATINA
2,99 €
5,95 €
3,29 €
2,39 €
3,95 €
2,99 €
3,39 €
3,39 €
3,39 €
6,95 €
16,95 €
4,95 €
5,95 €
30/50(K)
120/150(V)
20/30(K)
20/30(K)
15/20(K)
15/20(K)
10/20(K)
20/30(K)
15/20(K)
180 (V)
120+(K)
20/30(K)
80/100 (K)
(vysvetlivky: K.=v kontajneri, V=voľnokerenné)
Jarabina MORAVSKÁ SL.
80/100(K)
5,95 €
Josta ker
20/30(K)
3,29 €
Josta na kmienku
100/120(V)
4,29 €
Kľukva močiarna
20/30(K)
2,59 €
TAYBERY Buckingham
10/15(K)
2,99 €
Mišpula
150+ (V)
9,95 €
Moruša č. TRNAVSKÁ
30/50(K)
9,95 €
Oskoruša štepená
150+ (K)
15,95 €
Rakytník rešetliakový ♀
odrody
4,95 €
Rakytník rešetl. opeľovač
30/50(K) 4,95 €
Ruţa plodová KARPATIA
20/30(K) 2,59 €
Schizandra čínska
60/80(K) 6,95 €
Zemolez kamčatský (odrody)
15/20(K) 2,99 €
AKTINÍDIA-KIWI Kontajnerované,50/60cm
Boscoop
Issai
Ken´s Red
veľkoplodá, samoopelivá
drobnoplodá, samoopelivá
drobnoplodá, červená
ZAUJIMAVOSTI
veľkosť pri dodaní
Banánovník Basjoo MRAZUODOLNÝ
Citrus medica CEDRÁTa i.
80/100
40/60
Citrónovník Meyer, Pavlovský
30/50
Citrónovník Durko, Kuno, a i.
Mišpuľa japonská-Eriobotrya 150 K 5
Mandarinka odrody
80/100
cena
14,95 €
22,95 €
11,95 €
10,95 €
19,95 €
22,95 €
Opeľovač
Weiki
cena 5,29 €
pre drobnoplodé odrody
drobnopl, čiastočne samoop,
veľkosť pri dodaní
Mandarinka Kumquat
Pomaranč odrody
Hurmi kaki (odrody)
Hurmi kaki (odrody)
Jahodový strom Feichoa
Figovník (odrody)
80/100
60/80
150 K 5
120 V
150 K 5
30/40
cena
22,95 €
22,95 €
24,95 €
19,95 €
19,95 €
6,95 €
Vysvetlivky: (K) = rastliny v kontajneroch, (V) = rastliny voľnokorenné
Vyobrazenie a popis ponúkaných odrôd nájdete na našej stránke www.crz.sk.
Dodávateľ si vyhradzuje právo úpravy cien pri zmene kvality, veľkosti alebo dodacích podmienok od dodávateľov
vrátane výrazných kurzových zmien.
Úplné všeobecné predajné a záručné podmienky nájdete na www.crz.sk.
Listnaté stromy a kmenné tvary
Pouţívajú sa ako solitéry alebo do malých skupín. Umiesťujú sa tak, aby vynikli zo všetkých uhlov
pohľadu. Ich funkciou je zaujať a obohatiť celú kompozíciu. Platí zásada, ţe listnaté solitéry sadíme do
popredia ihličnatých.
Slov. názov
latin.názov + varieta
Javor poľný
Javor dlaňovitolistý
Javor mliečny
Acer campestre
Acer palmatum BLOODGOOD
Acer platanoides GLOBOSUM o.6/8cm
CRIMSON KING
negundo FLAMINGO
Betula verrucosa YOUNGII
Carpinus betulus
Catalpa bignonioides NANA
o.6/8cm
Cornus kousa
Corylus avellana CONTORTA
KT
Cotoneaster horizontalis
KT
Euonymus fortunei
KT
jaseňolistý
Breza bradavičnatá
Hrab obyčajný
Katalpa trubačovitá
Drieň japonský
Lieska obyčajná
Skalník rozprestretý
Bršlen Fortuneov
max. výška (m)
veľkosť
cena €
6-10
3-4
2-4
10
4
3-5
12
5
4-5
3-4
1-1,2
1,20
60/80
60/80
250/300
120/150
180/200
125/150
80/100
250/300
150/170
80/100
100/120
80/100
2,69
39,95
49,50
29,95
29,95
22,95
2,29
49,95
24,95
19,95
14,95
14,95
6
Buk lesný
Štedrec ovisnutý
Magnólia hviezdokvetá
Soulangova
Jabloň okrasná
Moruša biela
Višňa pilovitá
Sakura
Mandľa trojlaločná
Hruška vŕbolista
Sumach pálkový
Agát
Vŕba kozia
červenokorá
Orgován obyčajný
Jarabina širokolistá
Lipa malolistá
Fagus sylvatica ATROPUNICEA
PURPUREA PENDULA
ROSEOMARGINATA
Laburnum anagyroides
Laburnum x watereri VOSSII
KT
Magnolia stellata
Soulangiana (odrody)
Soulangiana (odrody)
Malus ROYALTY
Morus alba PENDULA
Prunus serrulata AMANOGAWA
KANZAN
o.4/6
KIKU SHIDARE SAKURA o.8/10
Prunus triloba PLENA
Pyrus salicifolia PENDULA
Rhus typhina DISSECTA
Robinia hispida
Salix caprea KILMARNOOCK (PENDULA)
integra HAKURO NISHIKI
x erythroflexuosa
Syringa vulgaris
Sorbus latifolia
Tilia cordata
Tilia cordata
o.4 cm
10
2-3
10
6
5
3
5
5
3
4
5
4
3
2-3
5
3
3-5
2
1,5
4
5
10
10
10
50/60
50/60
50/60
100/120
80/100
140/150
40/60
140/150
100-150
300
80/100
120/150
150/180
150/170
100/120
150/180
170/200
120/150
120/150
100/110
120/150
80/100
100/120
150/170
13,95
22,95
12,95
8,95
12,95
24,95
19,95
24,95
19,95
49,95
19,95
23,95
49,95
19,95
13,95
19,95
24,95
8,95
8,95
2,95
9,95
2,95
8,95
17,95
Vysvetlivky: maximálna výška = výška v dospelosti, veľkosť = výška rastliny pri dodávke v cm,
KT = kmenný tvar, o. = obvod kmeňa vo výške 1 m
Listnaté kry dekoratívne listom, drevom
Sú vhodné na skupinové výsadby, ako výplňové alebo podrastové dreviny. Výsadbu obohacujú svojimi
zaujímavými listami, drevom alebo habitusom. V zásade platí, ţe dreviny s červeným listom sadíme pred
svetlo zelené pozadie, kultivary so svetlými listami (ţlto- , bielo- panašované alebo ţltolisté) vysádzame
pred tmavé pozadie. Dreviny so zaujímavým drevom potešia oko hlavne v zimných mesiacoch po opade
listov. Niektoré sa uplatnia aj ako solitéry.
Slov. názov
latin.názov + varieta
Javor poľný
tatarský
Dráč Thunbergov
Acer campestre
tataricum
Berberis thunbergii AUREA
ATROPURPUREA
Berberis thunbergii CORONITA
GOLDALITA
HARLEQUIN
LITOMYŠL
ROSE GLOW
STARDUST
Buxus sempervirens AUREOMARGINATA
ARGENTEOVARIEGATA
Cornus sanguinea
alba ELEGANTISSIMA
KESSELRINGII
SPAETHII
Cotinus cogygria GOLDEN SPIRIT
Euonymus fortunei EMERALD´N GOLD
HARLEQUIN
VARIEGATUS
Ilex aquifolium ARGENTEOMARGINATA
ARGENTEOMARGINATA guľa
Keria japonica PICTA
Ligustrum ovalifolium AUREUM
Dráč Thunbergov
Krušpán vţdyzelený
Drieň krvavý
biely
Škumpa vlasatá
Bršlen fortuneov
Cezmína ostrolistá
Kéria japonská
Vtáčí zob oválnolistý
max. výška (m)
veľkosť
cena €
6-10
4
1
2
1,5
0,4
1
1,5
1
1
1-2
1-2
3
2,5
2,5
2,5
3
PP
PP
PP
2
podľa rezu
0,5-1
1,5-2
60/80
80/100
15/20
30/40
20/30
10/15
15/20
20/30
15/20
10/15
20/30
20/30
30/40
30/40
30/40
40/60
30/40
20/30
20/30
20/30
30/40
40/60
40/60
20/40
2,69
2,69
2,59
1,95
2,29
2,29
2,29
2,59
2,29
2,29
2,95
2,95
2,49
2,49
2,49
4,95
9,95
1,79
1,79
1,79
2,69
27,95
2,29
1,69
7
Vtáčí zob obyčajný
Tavoľa kalinolistá
Vŕba
Tavoľník bumaldový
japonský
Tamariška drobnokv.
Brest hrabolistý
Wajgélia kvetnatá
Ligustrum v. ATROVIRENS voľnokorenný
Physocarpus opulifolius DART´S GOLD
DIABOLO
Salix x integra HAKURO NISHIKI
Spiraea x bumalda GOLD FLAME
japonica GOLDEN PRINCES
Tamarix parviflora
Ulmus elegantisima JACQ. HILLIERI
Weigela florida PURPUREA
VARIEGATA
3
2-2,5
2-2,5
1-1,5
0,5-0,8
0,4-0,6
4
3
1,5
1,5
30/40
40/60
40/60
30/40
20/30
30/40
40/60
20/30
20/30
20/30
0,95
2,29
2,95
2,29
1,95
2,29
2,59
4,29
2,29
2,29
Vysvetlivky: maximálna výška = výška v dospelosti, veľkosť = výška rastliny pri dodávke v cm,
PP- pôdopokryvný, prichytáva sa.
Listnaté neopadavé kry
Je to skupina, ktorá si ponecháva listy aj počas zimy. Pouţívajú sa do skupinových výsadieb na
vyplnenie priestoru, alebo ako podrast. Niektoré sa vyuţívajú ako ţivé ploty, nízke a poliehavé sa môţu
uplatniť aj ako náhrada za trávnik. Vzrastnejšie a zaujímavé listom sa môţu pouţiť aj ako solitéry.
Niektoré môţeme pouţiť aj do nádob. Potrebujú slnečné, ale chránené stanovište. Dobre znášajú rez.
Slov. názov
latin.názov + varieta
Dráč Júliin
Krušpán vţdyzelený
Berberis julianae
Buxus sempervirens
tvarované – guľa
AUREOMARGINATA
ARGENTEOVARIEGATA
Cotoneaster buxifolius NANA
dammeri CORAL BEAUTY
SKOGHOLM
procumbens QUEEN OFF CARPET
salicifolia PARKTEPPICH
Euonymus fortunei
EMERALD ´N GOLD
VARIEGATUS
japonica MICROPHYLUS
Ilex aquifolium ARGENTEOMARGINATA
ARGENTEOMARGINATA guľa
x meserveae BLUE ANGEL
Ligustrum ovalifolium
AUREUM
Lonicera nitida
Mahonia aquifolium
Prunus laurocerasus OTTO LUYKEN
MANO
BRAUMGATNER
Pyracantha coccinea COMPACTA
ORANGE GLOW
SOLO D´OR
TETON
Viburnum x Pragense
rhytidophyllum
Skalník stlačený
Dammerov
rozprestretý
vrbolistý
Bršlen Fortuneov
japonský
Cezmína ostrolistá
meserveová
Vtáčí zob okrúhlolistý
Zemolez lesklý
Mahónia cezmínolistá
Vavrínovec lekársky
Hlohyňa šarlátová
Kalina praţská
vráskavolistá
max. výška (m)
veľkosť
cena €
3
1,5
1,5
1,2
1-2
0,2
0,6
1
0,20-0,25
0,5
0,4
0,3
0,3
0,2
2
podľa rezu
3
3
3
1
1
1,5
1,5
2,5
1
3
2
2
2,5
3
20/30
10/20
Ø 40
10/15
10/15
15/20
20/30
20/30
20/30
20/30
15/20
15/20
15/20
10/15
30/40
40/60
15/20
40/60
20/30
20/30
15/20
20/30
30/40
80/100
15/20
20/30
20/30
20/30
30/40
20/30
1,95
2,59
27,95
2,29
2,29
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,79
1,79
1,79
1,79
2,69
27,95
2,69
1,69
1,69
1,95
1,95
2,95
2,95
15,95
1,95
1,95
1,95
1,95
2,95
9,95
Vysvetlivky: maximálna výška = výška v dospelosti, veľkosť = výška rastliny pri dodávke v cm,
Z okrasných rastlín sú v ponuke v malom mnoţstve aj ďalšie druhy, kultivary a veľkosti. Vzrastné stromy a kry je
moţné objednať po dohode na základe našich obchodných podmienok.
8
Listnaté kry dekoratívne kvetom, plodom
Sú vhodné do skupinových výsadieb, ale aj ako solitéry. Výsadbu obohacujú svojimi kvetmi alebo
výraznými a zaujímavými plodmi. Väčšinou potrebujú dostatok svetla a slnka a primeranú vlahu pre
bohatosť kvitnutia a kvalitu dekoratívnych plodov. Dobre znášajú rez, ktorý vykonávame v závislosti od
doby kvitnutia.
Slov. názov
Javor tatarský
Budleja Dávidova
Drieň japonský
Skalník pritisnutý
Skalník stlačený
Dammerov
latin.názov + varieta
max. výška (m)
veľkosť
Acer tataricum
4
100/120
Buddleia davidii (3 odrody)
1-2,5
30/40
Cornus kousa
4-5
150/170
Cotoneaster adpressus LITTLE GEM
0,3
10/15
Cotoneaster buxifolius NANA
0,2
15/20
dammeri SKOGHOLM
1
20/30
CORAL BEAUTY
0,6
20/30
rozprstretý
horizontalis
0,5-1
20/30
vrbolistý
salicifolia PARKTEPPICH
0,5
20/30
Zanoväť metlovitá
Cytisus scoparia (3-4 odrody)
1-3
30/40
Trojpuk drsný
Deutzia scabra PLENA
3
30/40
Zlatica prostredná
Forsythia x intermedia
3
40/60
Ibištek sýrsky
Hibiscus syriacus (4 odrody)
2,5
30/40
Ibištek sýrsky
Hibiscus syriacus (4 odrody)
2,5
100/130
Hortenzia kalinolistá
Hydrangea macrophylla – odrody:
1,5
30/40
SCHÖNE BAUTZNERIN, HOLIBEL, SABRINA, ROSITA, ROMANCE
SCHNEEBALL, HOT RED, LADY MARIKO, WUDU, ZORRO, MIRAI,
metlinatá
panniculata PRAECOX
2
20/30
Dulovec japonský
Chaenomeles japonica (odrody)
1-1,5
20/30
Kéria japonská
Kerria japonica PLENIFLORA
2
20/30
Kolkvícia ľúbezná
Kolkwitzia amabilis
2,5
20/30
Magnólia hviezdokvetá Magnolia stellata
3
40/60
Pivoňka drevitá
Paeonia suffruticosa
1
15/20
Pajazmín vencový
Philadelphus coronarius
2
60/80
Citrónovníkovec trojlistý Poncirus trifoliata
2,5-3
30/40
Nátrţník krovitý
Potentilla fruticosa (3 odrody)
1
20/30
Višňa ţlaznatá
Prunus glandulosa ALBA PLENA
1-1,5
50/60
Slivka gravírovaná
Prunus incisa KOJO-NO-MAI (Čerešňa FUJI)
1-1,5
50/60
Hlohyňa šarlátová
Pyracantha coccinea COMPACTA
1
60/80
ORANGE GLOW
3
60/80
SOLO D´OR
2
60/80
TETON
3
60/80
Ruţa vrásčitá
Rosa rugosa
1,5
30/40
Tavoľník Bilardova
Spiraea x bilardii
1,5
25/30
bumaldový
x bum.ANTHONY WATERER
0,8
20/30
GOLDFLAME
0,8
20/30
japonský
japonica GOLDEN PRINCES
0,5
15/20
LITTLE PRINCES
0,5
15/20
nipónsky
nipponica SNOWMOUND
1-1,5
20/30
van Houtteov
x vanhouttei
2,5
40/60
Imelovník Chenaultov Symphoricarpos x chenaultii HANCKOK
0,5-1
30/40
Orgován obyčajný
Syringa vulgaris (3 odrody-farby)
5
50/100
Tamariška drobnokv.
Tamarix parviflora
4
40/60
Kalina korejská
Viburnum carlesii
2
40/50
Kalina obyčajná
Viburnum opulus
4
20/30
x Pragense
2,5
20/30
vráskavolistá
rhytidophyllum
3
30/40
siripútková
lantana
3
40/60
Wejgélia kvetnatá
Weigela florida (3 odrody)
2
20/30
PURPUREA
1,5
20/30
VARIEGATA
1,5
20/30
cena €
2,69
2,95
24,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
4,95
1,95
3,29
9,95
24,95
14,95
5,95
3,29
1,95
2,29
15,95
19,95
1,95
2,69
2,29
4,95
6,95
4,95
4,95
4,95
4,95
1,95
1,95
1,95
1,95
2,29
2,29
2,29
2,95
1,95
5,95
2,59
5,95
2,29
2,95
9,95
9,95
2,29
2,29
2,29
9
Vysvetlivky: maximálna výška = výška v dospelosti, veľkosť = výška rastliny pri dodávke v cm,
Listnaté kry nízke, vhodné do skaliek a nádob
Patria sem zakrpatené, väčšinou husté kríky. Vhodné sú na výsadby do skupín (aby vynikli), do nádob,
do skaliek, na cintoríny, alebo ich môţeme pouţiť aj do trvalkových záhonov. Takmer všetky sa dajú
veľmi dobre tvarovať. Dôleţitý je rez a odstránenie odkvitnutých výhonov. Bývajú mrazuvzdorné, a aj keď
občas namrznú, veľmi dobre regenerujú.
Slov. názov
latin.názov + varieta
Dráč Thunbergov
Berberis thunbergii GOLDALITA
GREEN CARPETH
Betula nana
Buxus sempervirens
AUREOMARGINATA
ARGENTEOVARIEGATA
Cotoneaster buxifolius NANA
Cytisus decumbens
Euonymus fortunei
EMERALD ´N GOLD
VARIEGATUS
Chaenomeles japonica (odrody)
Kerria japonica PICTA
Potentilla fruticosa (odrody)
Spiraea x bum.ANTHONY WATERER
GOLDFLAME
japonica LITTLE PRINCES
Breza trpazličia
Krušpán vţdyzelený
Skalník krušpánolistý
Zanoväť rozloţitá
Bršlen Fortuneov
Dulovec japonský
Kéria japonská
Nátrţník krovitý
Tavoľník bumaldový
japonský
max. výška (m)
veľkosť
cena €
0,4
0,5
1
1,5
1,2
1-2
0,3
0,2
0,4
0,3
0,3
1
1
1
0,8
0,8
0,5
15/20
20/30
30/40
30/40
10/15
10/15
10/15
10/15
15/20
15/20
15/20
20/30
15/20
20/30
20/30
20/30
15/20
2,69
2,29
2,69
4,95
2,95
2,29
1,95
2,95
1,69
1,69
1,69
2,29
2,29
2,29
1,95
1,95
2,29
veľkosť
cena €
40/50
120/150
40/60
20/30
20/30
20/30
20/30
20/30
15/20
60/80
60/80
20/30
40/60
40/50
150
4,95
15,95
6,59
1,79
2,19
1,95
2,95
1,95
5,95
2,29
2,29
1,95
2,95
3,95
15,95
Popínavé dreviny
Slov. názov
latin.názov + varieta
Doba kv. Farba kvetu
Vlkovec veľkolistý Aristolochia macrophylla
V-VII krémovohnedá
Trúbkovec koreňujúci Campsis radicans (odrody)
VII-IX rôzna
Plamienok veľkokv. Clematis rôzne odrody
V-IX rôzna
Brečtan popínavý Hedera helix
IX-X
ALLEGRO
bielopanašovaný list
DUCK FOOT
hustý, malý zelený list
GOLD HEART
ţltopanašovaný list
YELLOW RIPPLE hustý, malý zelený list
Hortenzia popínavá Hydrangea petiolaris
VI-VIII biele kvety
Zemolez japonský japonica AUREORETICULATA VI-VIII ţltozel.list
ovíjavý
periclymenum BELGICA
V-VIII červená
Pavinič päťlistý
Parthenocissus quinquefolia
VI-VII na jeseň červ. list
trojlaločný
tricuspidata VEITCHII
na jeseň červ. list
Visteria čínska
Wisteria sinensis
IV-V namodralá
kvetnatá
floribunda ODRODY
V-VII ruţová, biela, modrá
veľkosť = výška rastliny pri dodávke v cm
Ihličnany solitérne - vysoké, previslé a bizarné
Vysádzajú sa tak, aby boli dobre viditeľné a lahodili oku svojou dominantnosťou, svojim habitusom a to
buď samostatne – solitérne, alebo v malej skupine s rastlinami, ktoré sú rozdielneho typu, ale estetickou
výplňou a podčiarkujú majestátnosť solitérnej rastliny.
Slovenský názov
Jedľa srienistá
Latinský názov + varieta
Abies concolor
COMPACTA
VIOLACEA
kórejská
koreana SILBERLOCKE
plsnatoplodá
lasiocarpa COMPACTA
španielska
pinsapo GLAUCA
Ceder atlantský
Cedrus atlantica var. Glauca
výška po 10 r.(m)
veľkosť
cena €
2,1
1
2,1
3-5
1,5
2
5
40/60
60/80
60/80
50/60
60/80
40/50
180/200
5,95
25,95
29,95
24,95
24,95
25,95
99,50
10
Ceder atlantský
Ceder himalajský
Ceder himalajský
Ceder libanonský
Ginko dvojlaločné
GLAUCA PENDULA
Cedrus deodara PENDULA
GOLDEN HORIZONT
Cedrus libanii
Gingko biloba
TROLL
BARABITS NANA
Cypruštek
Chamaecyparis lawsoniana ALUMIIGOLD
Lawsonov
lawsoniana COLUMNARIS
GOLDEN KING
IVONE
STARDUST
nutkanský
nootkatensis PENDULA
KLIPPERT
Cyprusovec
Cupressocyparis leylandii AUREA
Borievka čínska
Juniperus chinensis SPARTAN
STRICTA
obyčajná
communis GOLD CONE
SENTINEL
skalná
scopulorum MOONGLOW
SKYROCKET
Smrekovec
Larix decidua PENDULA
japonský
kaempferi BLUE RABBIT
REPENS
STIFF WEEPER
Metasekvoja čínska Metasequoia glyptostroboides
Smrek obyčajný
Picea abies ACROCONA
INVERSA
ROTENHAUS
omorikový
omorica
pichľavý
pungens
HOOPSII
Pinus nigra NANA SCHOLZ
PYRAMIDALIS
malokvetá
parviflora TEMPELHOF
lesná
sylvestris GOLD COIN
himalájska
walichiana
Duglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii
Tis obyčajný
Taxus baccata FASTIGIATA AUREA
prostredný
x media HICKSII
Tuja západná
Thuja occidentalis ERICOIDES
GOLDEN GLOBE
HOLMSTRUP
SMARAGD
SMARAGD
SMARAGD
SUNKIST
YELLOW RIBON
Jedľovec kanadský Tsuga canadensis FANTANA
Borovica čierna
3
3
2,5
10
5
na kmieniku (KT)
1
3
3
2,5
4
4
2,5
3
o.14cm, guľa na KT
1-1,2
2
1
1,5
2,5
3
podľa vyviazania
podľa vyviazania
podľa vyviazania
podľa vyviazania
10
1,5-2
2,5
1,5
4
4
2,5
2
3-4
3
2
10
2,5
1,5
3
1,5
1
1,5
2,2
2,5
2,5
2
1,8
1,5
180/200
140/160
180/200
180/200
50/70
120/130
40/60
40/60
80/100
80/100
40/60
40/60
125/150
60/80
120/150
120/140
40/60
40/60
80/100
100/125
100/125
50/80
40/60
40/60
60/80
60/80
40/60
80/100
40/60
100/125
40/60
130/150
40/60
30/40
80/100
60/70
50/60
30/40
40/50
60/80
30/40
40/60
40/50
40/60
30/40
60/80
100/120
60/80
60/80
30/40
179,119,50
95,50
89,95
9,95
39,95
34,95
6,95
13,95
14,95
6,95
6,95
32,95
6,95
69,95
14,95
6,95
8,95
12,95
19,95
6,95
15,95
12,95
12,95
15,95
5,59
16,95
25,95
19,95
22,95
6,95
39,95
24,95
19,95
29,95
26,95
19,95
6,95
13,95
26,95
7,95
5,95
5,95
6,95
5,95
7,95
11,95
7,95
7,95
9,95
Vysvetlivky: veľkosť = výška rastliny pri dodávke v cm, KT = kmenný tvar, o. = obvod kmeňa vo výške 1 m.
Ihličnany kompaktné, nízke, kužeľovité a guľovité
Sú pomaly rastúce, husté, väčšinou pravidelných tvarov. Ročný prírastok je od 2 do 10 cm. Sú vhodné
do skaliek, ako solitéry, prípadne aj do menších skupín. Pretoţe sú pomaly rastúce, dajú sa pestovať aj
v nádobách.
Slovenský názov
Jedľa vznešená
balzámová
Latinský názov + varieta
Abies amabilis SPREADING STAR
balsamea NANA
výška po 10 r.(m)
veľkosť
1
0,35
40/60
20/30
cena €
14,95
16,95
11
srienistá
kórejská
plstnatoplodá
španielská
Ginko dvojlaločné
Cypruštek tupolistý
concolor COMPACTA
koreana FLIEGENDE
lasiocarpa COMPACTA
pinsapo GLAUCA
Gingko biloba BARABITS NANA
Chamaecyparis obtusa KAMARISHIBA
LUCAS
NANA GRACILIS
PYGMAEA
RASHAHIBA
hrachonosný
pisifera GOLDEN MOP
SUNGOLD
Smrek obyčajný
Picea abies NIDIFORMIS
PUMILA NIGRA
biely
glauca CONICA
DAISY ´S WHITE
SANDER ´S BLUE
omorikový
omorica NANA
Borovica hustokvetá Pinus densiflora PYGMAEA
UMBRACULIFERA
bielokorá
leucodermis HORAK
NANA
DOLCE DORME
horská
mugo ECHINIFORMIS
FRUHLING GOLD
WINTER GOLD
var. mughus
čierna
nigra NANA WÜRSTLE
lesná
sylvestris GLOBOSA VIRIDIS
GOLD COIN
pyrenejská
uncinata PARADEKISSEN
LITTLE LADY
Tuja západná
Thuja occidentalis GLOBOSA
TINY TIM
0,8
0,5
1,2
2
1
0,8
1,5
0,6
0,6
0,6
0,8
0,8
0,5
0,5
1
1
1
1,2
1
0,8
1,5
0,5
1,5
0,3
0,5
0,5
1,2
0,5
1
2
0,3
0,3
1
0,3
20/30
30/40
30ú40
40/50
40/60
30/40
60/80
15/20
40/60
40/60
30/40
20/30
20/30
20/30
30/40
40/50
30/40
30/40
60/80
60/80
30/40
30/40
15/20
20/25
30/50
20/30
20/30
30/40
30/40
60/80
20/30
20/30
20/30
30/40
25,95
19,95
24,95
25,95
34,95
7,95
9,95
7,95
7,95
7,95
6,95
6,95
6,95
10,95
9,95
10,95
12,95
22,95
15,95
22,95
16,95
29,95
9,95
16,95
19,95
13,95
4,95
29,95
22,95
19,95
32,95
24,95
4,95
6,95
Ihličnany poliehavé a široko rozložité
Poliehavé dreviny sa vysádzajú do podrastu pod vyššie rastúce rastliny, ako dekoratívny doplnok
k drevinám s pevne daným tvarom (habitusom), na efektné zakrytie prechodu vyššie a niţšie poloţeného
terénu, ako náhrada za trávnik tam, kde je ťaţké trávnik dopestovať alebo starať sa oň atď. Sú pomerne
nenáročné na pôdu a znesú aj extrémne stanovište. Niektoré kultivary môţeme vysádzať do nádob na
zakrytie povrchu pôdy v nádobe alebo pre prevísavý efekt cez povrch nádoby. Vyššie a široko rozloţité
ihličnaté dreviny pôsobia v mnohých prípadoch veľmi esteticky aj ako solitér.
Slovenský názov
Latinský názov + varieta
Jedľa vznešená
Abies amabilis SPREADING STAR
kórejská
koreana FLIEGENDE
Borievka
Juniperus communis DEPRESA AUREA
obyčajná
GREEN CARPETH
stlačená
conferta SCHLAGER
rozprestretá
horizontalis BLUE CHIP
GOLDEN CARPET
JADE RIVER
LIME GLOW
čínska
chinensis GOLD STAR
KING OFF SPRING
KURIWAO GOLD
OLD GOLD
PFITZERIANA AUREA
PLUMOSA ALBOVARIEGATA
ohnutá
procumbens NANA
výška po 10 r.(m)
veľkosť*
cena €
1
0,4
0,4
0,1
0,3
0,2
0,15
0,1
0,5
0,4
0,5
0,8
0,9
1
1
0,3
40/60
40/50
40/60
20/30
25/30
20/30
20/30
20/30
30/40
30/40
30/40
30/40
30/40
30/40
30/40
20/30
14,95
19,95
5,95
7,95
9,95
5,59
7,95
6,95
7,29
5,95
5,95
7,95
5,59
5,59
7,95
7,95
12
netatová
sabina BROADMOOR
TAMARISCIFOLIA
šupinatá
squamata BLUE CARPET
BLUE SWEDE
DREAM JOY
Mikrob.kríţnolistá Microbiota decusata
Borovica horská
Pinus mugo var. mughus
Tis obyčajný
Taxus baccata ELEGANTISSIMA
SUMMERGOLD
0,2
0,3
0,3
0,5
0,3
0,4
1,2
1,3
1
20/30
20/30
20/30
30/40
30/40
40/50
20/30
90/100
60/80
4,95
4,95
4,95
6,95
5,95
5,95
4,95
12,95
22,95
veľkosť
cena €
10/15
40/60
40/60
40/60
40/60
40/60
40/60
40/60
10/15
10/15
10/15
10/15
15/20
15/20
15/20
15/20
15/20
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
10/15
20/30
10/15
10/15
10/15
10/15
20/30
20/30
15/20
10/15
10/15
10/15
10/15
20/30
20/30
20/30
20/30
20/30
20/30
20/30
20/30
2,95
9,95
9,95
9,95
9,95
9,95
9,95
9,95
3,95
3,95
3,95
3,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
2,69
2,69
2,69
9,95
2,95
2,95
2,95
2,95
5,95
5,95
2,95
3,95
3,95
3,95
3,95
9,95
9,95
9,95
9,95
9,95
9,95
9,95
9,95
Vresovištné rastliny
Slov. názov
latin.názov + varieta
Androméda
Andromeda polyf. BLUE ICE
Azalka
Azalea GIBRALTAR
veľkokvetá
GOLD LIGHTS
FEUERWEK
HOMEBUSH
NABUCO
PARKFEUER
SCHNEEGOLD
japonská
japonica CANZONETTA
GEISHA ORANGE
MICHIKO
ROKOKO
Vres obyčajný Calluna vulgaris DARK STAR
GINA
KINLOCHRUEL
PERESTROJKA
SANDY
Vresovec mäsový Erica carnea EVA
MYRETOUN RUBY
praecox RUBY
BELL´S EXTRA SPECIAL
popolavý
cinerea VELVET NIGHT
prchavý
vagans PYRENEES PINK
ladný
tetralix HELMA
Hebe
Hebe imbricata
glaucophylla
armstrongii
Kalmia širokolistá Kalmia latifolia
Rojovník
Ledum groelandicum HELMA
Leukonte
Leucothoe axillaris RED LIPS
waltery RAINBOW
SCARLETTA
Pieris japonský Pieris japonica CAVATINE
LITTLE HEATH
MOUNTAIN FIRE
Rododendron Rhod. impeditum AZURIKA
drobnolistý
PURPLE PILLOW
KRUMLOV
PRINCESS ANNE
Rododendron hybridum AZURRO
hybridný
BADEN BADEN
BENGAL
CUNNINGHEM´S WHITE
GERMANIA
NOWA ZEMBLA
ROSEMARIE
SAMMETGLUT
výška (m) kvitne
0,4
1,5
1,5
1,5
1,5
1,8
1,5
1,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,25
0,15
0,3
0,25
0,15
0,15
0,2
0,15
0,2
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3
0,4
0,8
0,5
0,4
0,4
0,5
0,5
1,2
0,6
0,5
0,5
1
1,5
0,7
1,2
2
1
1,5
1,5
1,5
farba kvetu
V-VI ruţová
V sýtooranţová
V ţltá
V oranţ.červená
V ţiarivo ruţová
V tmavo červená
V voňavá, červená
V biela, ţltý terč
V ruţovo červená
V červenooranţová
V ruţová
V ruţová, plnokvetá
VIII-IX karmínová
VIII-X ruţová
VIII-IX biela
VIII-IX purpurovo fialová
IX-XI biela, ţltý list
III-IV tmavo ruţová
II-III purpurová
II-III fialovo ruţová
II-III ruţová, oranţ.list
VIII-IX tmavo fialová
VIII-IX lososovo ruţová
VI-IX ruţová, strieb.list
stálozelený
šedastý list
šedozelený list
V-VI ruţovopurpur.
V biela, husto kv.
málo kv. list červený
málo kv. list zel+ruţ+bie
málo kv. list červený
IV-V biela, neopadavý
málo kv. list zel+ruţ+bie
III-IV biela, neopadavý
V modrá
IV-V fialová
V lila modrá
V ţltá
V purpurová
V červená
V červená
V biely
V sýto ruţová
V červený
V ruţový
V červený
Vysvetlivky: veľkosť = výška rastliny pri dodávke v cm, * - u poliehavých vyjadruje šírku
13
Trvalky a skalničky
Slov. názov
Rebríček túţobník.
obyčajný
Zbehovec
Veternica
Orlíček
Arábka
Trávnička prímorská
Astra krovinatá
novoanglická
latin.názov + varieta
Achilea filip.CORONATION GOLD
millefolium SAMMETRIESE
Ajuga tenorii VALFREDDA
Anemone japonica (odrody)
Aquilegia x haylodgensis R.GOLD
Arabis caucasica
Armeria maritima (odrody)
Aster dumosus (odrody)
novae angliae,novi belgii
tongolensis WARTBURGSTERN
Astilba japonska
Astilbe japonica (odrody)
čínska
chinensis PUMILA
Tarička
Aubrieta hybrida (odrody)
Bergénia
Bergenia cordifolia
Zvonček
Campanula portenschlagiana (odrody)
persicifolia (odrody)
Konvalinka
Convallaria majalis
Kráska
Coreopsis (odrody)
Stračonôţka
Delphinium x ruysii PINK SENSATION
Klinček
Dianthus (odrody)
Kamzičník
Doronicum orientale
Jeţibaba
Echinops ritro
Krpčiarka
Epimedium (odrody)
Kotúč
Eryngium giganteum
Mliečnik
Euphorbia polychroma
Okrasná jahoda
Fragaria PINK PANDA
Kokarda
Gaillardia (odrody)
Horec bezbyľový
Gentiana acaulis
Pakost
Geranium (odrody)
Kuklík
Geum coccineum
Čemerica
Helleborus (odrody)
Ľaliovka
Hemerocalis (odrody)
Heuchera
Heuchera (odrody)
Funkia
Hosta (druhy a odrody)
Chameleón
Houttuynia cordata CHAMELEON
Chryzantéma
Chrysanthemum hortorum (odr.)
Iberka vţdyzelená
Iberis sempervirens
Levandula úzkolistá
Lavandula angustif(odrody)
Liatra klasnatá
Liatris spicata (odrody)
Čerkáč
Lysimachia nummularia AUREA
Kocúrnik
Nepeta x fass. SIX HILLS GIANT
Púpalka štvorhtranná Oenothera tetragona
Pupkovec jarný
Omphalodes verna
Ofiopogon
Ophiopogon planiscatum NIGER
Pivonka
Paeonia chinensis (odrody)
Mak východný
Papaver orientale (odrody)
Penstemon
Penstemon hartwegii
Flox metlovitý
Phlox panniculata (odrody)
šidlolistý
subulata (odrody)
Reťazovka
Physostegia (odrody)
Balónovník veľkokvetý Platycodon grandiflorum
Nátrţník jarný
Potentilla verna
tonguei
Prvosienka
Primula (druhy a odrody)
Poniklec obyčajný
Pulsatilla vulgaris
Rudbekia lesklá
Rudbeckia fulgida
Machovička šidlovitá Sagina subulata
Šalvia lekárska
Salvia officinalis PURPURASCENS
výška cm
kvitne
70
80-90
10
20
70
15-20
15
40
90
60
40-60
30
10
50
10
40
15-20
50-80
120
10
40
100
30
80
40
15
80
10
25
35
30
80
30-60
50-80
30
60
25
30
40
5-30
50
30
30
30
70-100
70-100
60
70
10
80
60
8
10
20
15
90
2-5
50
VI-IX
VI-VIII
V-VII
VIII-X
V-VI
IV-V
V-VII
VII-IX
IX-X
V-VI
VI-VIII
VIII
IV-V
VIII-IX
VI-IX
V-VII
V-VI
VI-VIII
VI-VII
V-VI
IV-V
VII-IX
VII-VIII
VII-VIII
V-VI
V-VII
V-VII
V-VI
V-VII
V-IX
II-IV
V-VII
V-VIII
VII-VIII
VI
IX-X
V-VI
VII-VIII
VII-IX
V-VIII
VI-IX
VI-VII
IV-V
VI-VII
IV-VII
IV-VII
VI-VIII
VI-IX
IV-V
VII-VIII
VI-IX
IV-VIII
VI-VIII
IV-V
III-IV
VII-IX
VI-VII
VI-VIII
Farba kvetu
kontajner
cena €
ţltá
červená
modrá, úzky list
odtiene ruţovej
červ. ţltý
biela, sv.ruţová
biela,ruţ.,červ.
rôzna
rôzna
levandulová
odtiene Č,R,biela
sýtoruţová
biela, odtiene ruţ.
biela, ruţová
biela, modrá
biela, modrá
biela
odtiene ţltej
ruţová
rôzna
ţltá
modrá
biela,ruţ.,ţltá
zelenostrieborná
ţltozelená
ruţová
ţltooranţová
modrá
rôzna
oranţová
bordo., zelená
rôzna
odtiene ruţovej
odtiene fialovej
červ.ţlto zel.list
rôzna
biela
rôzna
fialová, biela
ţltékv.,ţlté listy
lila
ţltá
modrá
biela
rôzna,plnokv.
ruţový, oranţ.
červenobiely
rôzna
rôzna
biela,ruţová
modrá
ţltá
oranţ.
rôzna
modrá
ţltá
biela
modrá,červ.list
K11*11
K11*11
K9*9
K 1,5 l
K11*11
K8*8*9
K9*9
K9*9
K15
K7*7*9
K15
K14
K9*9
K15
K11*11
K9*9
K9*9
K11*11
K3l
K7*7*8
K11*11
K 1,5 l
K15
K15
K15
K8*8*9
K14
K8*8*9
K2l
K 1,5 l
K2l
K2l
K14
K8*8*9
K8*8*9
K9*9
K7*7*9
K1l
K2l
K9*9
K9*9
K9*9
K 13
K2l
K3l
K2l
K 14
K9*9
K7*7*9
K 15
K 14
K9*9
K9*9
K9*9
K9*9
K11*11
K9*9
K2l
2,99
2,99
1,99
3,99
2,99
1,99
1,99
1,99
3,49
1,99
4,49
3,49
1,99
4,99
2,99
1,99
1,79
2,99
5,99
1,99
2,99
3,99
4,99
3,49
3,49
1,99
2,49
2,29
2,99
5,99
3,99
3,99
4,49
3,29
2,29
1,99
1,99
2,99
2,99
1,99
2,49
1,99
3,49
6,95
9,59
4,49
2,99
1,99
1,99
2,99
2,99
1,99
1,99
1,99
2,29
2,99
1,99
2,95
14
Lomikameň
Arendsov
Rozchodník prudký
kamčatský
pochybný
Skalnica
Čistec
Materina dúška
Tradeskancia
Veronika klasnatá
Zimozeleň menší
Juka vláknitá
Juka vláknitá
Saxifraga kabschia (odrody)
arendsii (odrody)
Sedum acre
kamtschaticum VARIEGATUM
spurium TRICOLOR
Sempervivum (odrody)
Stachys olympia SILBERTEPPICH
Thymus praecox MINOR
Tradescantia x andersoniana (odr.)
Veronica spicata
Vinca minor
major VARIEGATA
Yucca filamentosa COLOR GOLD
Yucca filamentosa
3-5
8-15
5
15
10
5
20
3
40
20
10
10
50
150
IV
IV-V
VI-VII
VII
VI-VII
VII-VIII
VI-VII
VI-VII
VI-IX
VI-VIII
V-VII
V-VI
VII
VII
1,99
1,99
1,99
1,99
1,99
1,99
1,99
1,99
1,99
1,99
1,99
1,99
13,95
3,99
far.listene
far.listene
ţltá
ţltý lem listu
ruţ.bielo-zel.list
far.listene
bielochlpatý list
ruţová
biela, modrá
modrá
modrá
modrá
biela, list ţltoz.
biela
K7*7*9
K7*7*9
K7*7*6
K7*7*9
K7*7*6
K7*7*9
K8*8*9
K7*7*6
K9*9
K7*7*9
K7*7*9
K8*8*9
K10*10
K10*10
Vzhľad
veľkosť
cena €
K16
K3l
K8*8*9
K8*8*9
K8*8*9
K8*8*9
K3l
K3l
K14
K7*7*9
K7*7*9
K8*8*9
K9*9*9
K8*8*9
K2l
K8*8*9
K8*8*9
K8*8*9
K8*8*9
K8*8*9
K8*8*9
K8*8*9
K8*8*9
K3l
K8*8*9
K8*8*9
K3l
K 1,5 l
K8*8*9
K8*8*9
K8*8*9
6,95
6,95
2,99
1,99
1,99
2,29
7,95
11,95
3,49
1,99
1,99
1,99
2,95
2,29
3,29
1,99
1,99
9,95
5,95
5,95
3,29
1,99
1,99
1,99
1,99
1,99
34,95
14,95
1,99
1,99
1,99
Trávy a paprade
Slov. názov
latin.názov + varieta
Andropogon
Trsť rákosovitá
Jelení jazyk – papraď
Traslica prostredná
Ostrica
Andropogon sc. PRAIRIE BLUES
Arundo donax VERSICOLOR
Asplenium scolopend.
Briza media
Carex grayi
muskingumensis
Cortaderia selloana PUMILA
SUNNINGDALE SILVER
Deschampsia caespitosa
Festuca glauca AZURIT
scoparia PIC CARLIT
Glyceria maxima VARIEGATA
Haconechloa makra AUREOLA
Helictotrichon sempervirens
Imperata cylindrica RED BARON
Koeleria glauca
Luzula nivea
Miscanthus sin.PURPLE FALL
sinensis GARCILIMUS
MALEPARTUS
STRICTUS
Molinia altissima WINDSPIEL
coreulea VARIEGATA
Pennisetum (odrody)
Panicum virgatum REHRBRAUN
Phalaris arundinacea PICTA
Phyllostachys
Pleioblastus
Spartina m. AUREOMARGINATA
Stipa capillata
Uniola latifolia
Kortadéria
Metlica trsnatá
Kostrava sivá
Steblovka
Hakonechloa
Ovsíkovec modrosivý
Imperáta valcovitá
Koeleria
Chlpaňa
Ozdobnica purpurová
čínska
Bezkolenec
modrý
Pérovec
Proso
Lesknica
Bambus
Bambus
Spartina
Kavyľ vláskovitá
Uniola
výška cm
kvitne
90/120 VIII-IX jemná, modrá
200/300
zelenobiele listy
40
jazykovité listy
30/40
V-VII kvet “slzy”
30/60
V-VII zelená
30/40
V-VI zel.palmičkový list
50/120
IX
biela
90/200
IX
biela
50/100
VI
zlatistá
15/20
VII
sivá
15/20
VII
zelená
70/120
VII
rozrastá sa
40
vejivé ţltozel. listy
50/60
VI-VII ocel.modrý
40/50
VIII na jeseň ţiarivo červ.
20/30
V-VIII sivozelená
30/60
VII
na sušenie
100/150 IX-X do červena
150
X-XI previslá
200
IX-X biely pás
180
X
ţlté pruhy
200
IX
vzrastná
30/50
VIII panašovaná
60-80
VII-IX hustý trs
150
VIII do hneda
100
VI
biele pruhy
400
steblo Ø 2 cm
60
nízky
160
IX
previslá
50/100
VII
ako nite
60/100
IX
na sušenie slzy
Balkónové rastliny
Slov. názov
latin.názov + varieta
Bugenvilea
Kamélia
Citrónovník
Mandarínka
Citónovník
Bougenvillea blabra
Camellia japonica
Citrus limon odrody
Citrus reticulata odrody
Citrus limon, rôzne odrody
Citrus Budhova ruka
Mandarínka
Citrus reticulata, rôzne odrody
Mandarínka
Citrus Chinotto
Pomaranč
Citrus sinensis, rôzne odrody
Citrus tangerina, Cicitrange, Tandor, Citrus limon Durko
NOVÉ !
veľkosť
cena €
120/150
80/100
20/30
20/30
80/100
60/80
80/100
40/60
80/100
30/40
24,95
29,95
7,95
7,95
22,95
29,95
22,95
29,95
22,95
10,95
15
Anjelská trúba
Jahodový strom
Figovník
Oleander
Datura (odrody-farby) KT
Feijoa selloana
Ficus carica odrody
Nerium oleander, rôzne odrody a farby
Slov. názov
Baza čierna
Baza čierna
Echinacea
Klanopraška čínska
Kustovnica čínska
Levandula úzkolistá
Mäta pieporná
Medovka lekárska
Pamajorán obyčajný
Rakytník rešetliakový
Rozmarín lekársky
Šalvia lekárska
Saturejka
Stévia cukrová
latin.názov + varieta
Sambucus nigra Haschberg
Sambucus nigra Black Lace
Echinacea purpurea
Schizandra chinensis
Lycium chinensis - Goji
Lavandula angustifolia
Mentha piperita
Melissa officinalis
Oreganum vulgare COMPACTUM
Hippophae rhamnoides
Rosmarinus officinalis
Salvia officinalis
Satureja montana
Stevia rebaudiana
5,95
19,95
4,95
12,95
60/80
60/80
30/40
40/60
Liečivé a tonizujúce rastliny
cena €
2,39
3,95
1,99
6,95
4,95
1,99
1,99
1,99
1,99
4,95
2,95
2,95
1,99
3,29
veľkosť
K 10
K 10
K 9*9*10
K 10
K 9*9*10
K 9*9*10
K 9*9*10
K 9*9*10
K 9*9*10
K 9*9*10
K 10
K2l
K 9*9*10
K 10
Ruže
Sortiment balovaných a voľnokorenných kríkových a stromkových ruţí bude doplnený dodatočne.
Ponúkame ruţe kontajnerované:
Anglické
Auscat
Auscrim
Auslo
Ausmas
Veľkokveté
Erika Pluhar
Lenip
Pariser Charme
Mnohokveté
Animo
Kimonó
Red Delight
Popínavé
Sympathie
Miniruţe
Scarlet Hit®
Stručný opis
Winchester Cathedral - biela, vonia,↑120 cm, ø☼ 8 cm
L.D. Braithwaite – tmavočervená, do teplejších oblastí, vonia
Othello - tmavoruţová, vonia, ↑130 cm, ø☼ 10 cm
Graham Thomas – ţltá, vonia, ↑130 cm, ø☼ 11 cm
kontajner v l
K3l
K3l
K3l
K3l
červená, zamatová, ↑90 cm, ø ☼ 9 cm
biela, ↑80 cm, ø☼ 10 cm
ruţová, nápadne intenzívne vonia, ↑90 cm, ø☼ 9 cm
K3l
K3l
K3l
mení farbu od ţltooranţovej cez ruţovú do medenej, ↑40 cm
ruţová anglického typu, ↑80 cm, ø☼ 7 cm
karmínovo červená, ↑40 – 60 cm
K3l
K3l
K3l
červená, 300 – 400 cm
K 1,5 l
jasno červená, kvitne do mrazov, aj do nádob ↑30 – 50 cm
K3l
cena €
5,95
5,95
5,95
5,95
cena €
4,95
4,95
4,95
cena €
4,95
4,95
4,95
cena €
2,95
cena €
4,95
Vysvetlivky: veľkosť = výška rastliny pri dodávke v cm, KT = kmenný tvar, o. = obvod kmeňa vo výške 1 m
Dodávateľ si vyhradzuje právo úpravy cien pri zmene kvality, veľkosti alebo dodacích podmienok od dodávateľov
vrátane výrazných kurzových zmien.
Úplné všeobecné predajné a záručné podmienky nájdete na www.crz.sk.
Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s r.o.,
Hornonitrianska 20, 971 01 Prievidza
tel/fax 046/5431575, tel. 046/5488002, 0905/204908, predajňa 046/5488003
www.crz.sk
e-mail [email protected]
16
Download

Cenník JESEŇ 2014 (PDF) - Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s ro