Nr. 9/2013
Vážení členovia, milí priatelia!
Dovoľujeme si Vás upozorniť na možnosť zasielať nám príspevky. Radi Vám uverejníme aktuálne informácie o Vašej spoločnosti, nových produktoch a
službách, ktoré môžu zaujať našich čitateľov. SROK ponúka svojim členom túto možnosť ako bezplatnú službu pre všetkých členov. Neváhajte a zašlite nám
nemeckú a slovenskú verziu Vášho príspevku ako aj Vaše firemné logo mailom na adresu [email protected] Viac informácií Vám ochotne poskytneme na našom
telefonnom čísle 00421/2/63536787,88.
Sehr geehrte Mitglieder, liebe Freunde!
Wir möchten Sie gerne auf eine Möglichkeit hinweisen, ihrerseits Beiträge an uns zu senden. Wir veröffentlichen gern Information über Ihr Unternehmen,
neue allfällige Produkte und Dienstleistungen die für andere Mitglieder vom Interesse sein können. Die SOHK bietet diese Leistung kostenlos allen Mitgliedern
an. Wir laden Sie herzlich ein, die deutsche und slowakische Version Ihres Beitrages und Ihr Firmenlogo per Mail an [email protected] zu senden. Mehr
Informationen erhalten Sie unter der Nummer 00421/2/63536787,88.
POZÝVAME VÁS
WIR LADEN SIE EIN RAŇAJKY
15/10/2013 PRACOVNÉ
15/10/2013 ARBEITSFRÜHSTÜCK
Slovensko – rakúska obchodná komora
v spolupráci so spoločnosťou DELOITTE TAX k.s.
si Vás dovoľuje srdečne pozvať
na raňajkový seminár na tému:
sie herzlich zum Frühstücksseminar
zum Thema:
zamestnanci“
„Cezhraniční
„Commuters“ einzuladen.
Na čo nezabudnúť, keď vaši zamestnanci
dochádzajú z/do Rakúska?
z hľadiska pracovnoprávnej,
daňovej a odvodovej legislatívy
z hľadiska povinností zamestnávateľa voči úradom
z hľadiska
povinností zamestnávateľa voči zamestnancovi
Aké chyby najčastejšie robia zamestnávatelia pri
služobných cestách svojich zamestnancov?
Čo na to hovorí zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia?
Čo na to hovorí EU legislatíva v oblasti sociálneho
zabezpečenia?
Die Slowakisch-österreichische Handelskammer erlaubt
sich in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft
DELOITTE TAX k.s.
Was zu beachten ist, wenn Ihre Mitarbeiter nach
Österreich gehen bzw. aus Österreich kommen?
aus der Sicht der Arbeitsrechtlich-,
Steuer- und Abgabevorschriften
aus der Sicht der Pflichten des Arbeitgebers
gegenüber den Ämtern
aus der Sicht der Pflichten des Arbeitgebers
gegenüber den Arbeitnehmern
Was sind die häufigsten Fehler, die die Arbeitgeber bei
Dienstreisen der Mitarbeiter machen?
Was besagt der Vertrag über die Doppelbesteuerung?
Was besagt die EU-Vorschrift über die Sphäre der
sozialen Sicherstellung?
Prednášajúci:
Vortragende:
Lubica Dumitrescu,
Lubica Dumitrescu,
Jozef Stieranka
Jozef Stieranka
Dátum, čas a miesto:
15. október 2013 o 9.00 hod
8.30 hod – registrácia
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava – 6. Poschodie
(priestory Deloitte)
Datum, Uhrzeit und Ort:
15. Oktober 2013 um 9.00 Uhr
ab 8.30 Uhr – Registration
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava – 6. Stock
(Räumlichkeiten der Gesellschaft Deloitte)
Jazyky: slovenčina/nemčina
Účastnícky poplatok pre nečlenov: 39 €
Sprache: Slowakisch/Deutsch
Teilnahmegebühr für Nichtmitglieder: 39 €
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Wir freuen uns auf ein Treffen mit Ihnen!
Nähere Infos und Einladung auch unter
www.sohk.sk
a pozvánku nájdete aj na
Bližšie informácie
www.sohk.sk
22/10/2013 PREDNÁŠKA S PRAKTICKÝM INŠTRUKTÁŽNYM
OBEDOM
22/10/2013 VORTRAG MIT PRAKTISCHEM TEIL IN DER
FORM VON MITTAGESSEN
Slovensko – rakúska obchodná komora v spolupráci so
spoločnosťou
Red Monkey group a die Berater Slovensko
s.r.o.
Die Slowakisch-österreichische Handelskammer erlaubt
sich in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft Red
Monkey group und Gesellschaft die Berater Slovensko
s.r.o.
si Vás dovoľujú srdečne pozvať na prednášku s praktickým
inštruktážnym obedom na tému:
„Biznis za prestretým stolom“
Pracovné
obedy alebo večere sa stali strategicky dôležitým nástrojom v
obchodnom živote. Aj preto je nevyhnutné, aby ste sa za prestretým
stolom dokázali kultivovane správať a dôstojne reprezentovali vašu
v štandardných, ako aj v neobvyklých situáciách.
firmu tak
Špeciálne menu podľa požiadaviek tréningu zostavila
spoločnosť Red Monkey Group v priestoroch
reštaurácie UFO.
Lektor: Ing. Tomáš Borec, Phd.
Dátum, čas a miesto :
22. október 2013 o 14.30 hod.
od 14.15 hod. - registrácia
Reštaurácia UFO watch.taste.groove,
Most SNP, Bratislava
Účastnícky poplatok pre členov 29 € a pre nečlenov 69 €.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Bližšie informácie a pozvánku nájdete aj na www.sohk.sk
Sie herzlich zum Vortrag mit praktischem Teil in der
Form von Mittagessen zum Thema
„Business am gedeckten Tisch“
einzuladen.
Geschäftsessen zum Mittag oder am Abend sind zu einen strategisch
wichtigen Werkzeug des Geschäftslebens geworden. Auch deshalb ist
es notwendig, dass Sie sich am gedeckten Tisch kultiviert benehmen
und somit Ihr Unternehmen in Standardsituationen wie auch in
ungewöhnlichen Situationen würdig vertreten können.
Die Gesellschaft Red Monkey Group hat in den
Räumlichkeiten des Restaurants UFO ein spezielles Menu
auf Anforderungen des Trainings zusammengestellt.
Lektor: Ing. Tomáš Borec, Phd.
Datum, Uhrzeit und Ort:
22. Oktober 2013 um 14.30 Uhr
Ab 14.15 Uhr - Registration
Restaurant UFO watch.taste.groove,
Most SNP, Bratislava
Teilnahmegebühr Mitglieder 29 € / Nichtmitglieder 69 €.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Nähere Infos und Einladung auch unter
www.sohk.sk
12/11/2013 PRACOVNÉ RAŇAJKY
12/11/2013 ARBEITSFRÜHSTÜCK
Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci s Neue
Pressburger
Zeitung si Vás dovoľujú srdečne pozvať na
pracovné raňajky na tému
Die Slowakisch-österreichische Handelskammer erlaubt
sich in Zusammenarbeit mit Neuer Pressburger Zeitung
Sie herzlich zum Arbeitsfrühstück zum Thema
„Mediálna a krízová komunikácia pre zahraničné firmy na
Slovensku“
Prednášajúci:
Pavol Múdry
Zakladateľ
tlačovej agentúry SITA a prezident slovenskej
organizácie IPI (International Press Institute)
„Medien- und Krisenkommunikation für ausländische
Firmen in der Slowakei“
einzuladen.
Vortragender:
Pavol Múdry
Gründer der Presseagentur SITA und Präsident der slowakischen
Organisation von IPI (International Press Institute)
Pódiová diskusia:
Podiumsdiskussion mit:
Christoph Thanei
Šéfredaktor NPZ-Neue Pressburger Zeitung a dlhoročný
korešpondent "Die Presse" a "Deutsche Presse-Agentur dpa" na
Slovensku
Pavol Múdry
Zakladateľ tlačovej agentúry SITA a prezident slovenskej
organizácie IPI (International Press Institute)
Christoph Thanei
Chefredakteur der NPZ-Neue Pressburger Zeitung und
langjähriger Korrespondent von "Die Presse" und "Deutsche
Presse-Agentur dpa" in der Slowakei
Pavol Múdry
Gründer der Presseagentur SITA und Präsident der slowakischen
Organisation von IPI (International Press Institute)
a ďalší hostia
und weitere Gäste
Dátum, čas a miesto:
12. novembra 2013 o 9.00 hod.
8.30 hod. – registrácia
Falkensteiner Hotel Bratislava****,
Pilárikova 5, Bratislava
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Bližšie informácie a pozvánku nájdete aj na www.sohk.sk
Datum, Zeit und Ort:
12. November 2013 um 9.00 Uhr
Registration: um 8.30 Uhr
Falkensteiner Hotel Bratislava****,
Pilárikova 5, Bratislava
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Nähere Infos und Einladung auch unter www.sohk.sk
PREHLAD USKUTOČNENÝCH PODUJATÍ
VERANSTALTUNGEN RÜCKBLICK
12/9/2013 BACK TO WORK – NETWORKING EVENT IM
HOTEL THERMIA PALACE PIEŠŤANY
12/9/2013 BACK TO WORK – NETWORKING EVENT V
HOTELI THERMIA PALACE PIEŠŤANY
Obchodné oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva
a Slovensko – rakúska obchodná komora pre
Vás pripravili
networkingové podujatie v
Piešťanoch.
Cieľom večera bolo spríjemniť
Vám nástup do „pracovnej jesene“ a zároveň
Vám ponúknuť možnosť oprášiť staré a
nadviazať nové kontakty. Program večera
začínal uvítacím cocktailom na terase Hotela
Thermia Palace*****, nasledovalo Barbecue,
spoločný večer a networking pri víne od
vinárstva Handler a výrobcu sektu Szigeti.
Mnohí účastníci využili špeciálnu ponuku
prenocovania a procedúr a strávili v tejto oáze
pokoja a relaxu niekoľko príjemných okamžikov
naviac.
19/9/2013 SPEED BUSINESS MEETING
19/9/2013 SPEED BUSINESS MEETING
SROK v spolupráci s Holandskou obchodnou komorou, Slovenskonemeckou obchodnou a priemyselnou komorou, Taliansko –
slovenskou
obchodnou
komorou
a
Švajčiarsko-slovenskou
komorou Vás pozvali na Speed Business Meeting.
obchodnou
Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Hotela Park Inn Danube v
Bratislave. Na začiatku podujatia privítali hostí zástupcovia
komôr a objasnili pre účastníkov pravidlá. Nasledovalo 8
jednotlivých
bilaterálnych stretnutí a Business cocktail. Tento druh stretnutí
ponúka účastníkom jedinečnú možnosť pre prezentáciu svojich
produktov a služieb počas 10 - minútových
stretnutí, ako aj možnosť
prediskutovať potenciálnu spoluprácu.
Das AußenwirtschaftsCenter Bratislava und die Slowakisch
- österreichische Handelskammer haben zum NetworkingEvent nach Piešťany eingeladen. Die Veranstaltung sollte
Ihnen den Wiedereinstieg in den „Arbeitsherbst“ versüßen
und Ihnen zugleich die Möglichkeit geben Ihr
Kontaktnetzwerk aufzufrischen und zu erweitern. Das
Abendprogramm bestand aus: Cocktailempfang auf der
Terrasse des Hotels Thermia Palace*****, Barbecue,
gemeinsames Essen und persönliche Gespräche bei Wein
und Sekt vom Weingut Handler und Sekthersteller Szigeti.
Mehrere Teilnehmer haben die Gelegenheit genutzt und
sind
zum
Sonderpreis
für
Übernachtung
und
Anwendungen noch einige Zeit länger in der Oase der
Ruhe und des Relaxens geblieben.
SOHK in Zusammenarbeit mit der Deutsch-slowakischen Industrie- und
.
Handelskammer,
der Holländischen Handelskammer in der SR, der
Italienisch-Slowakischen Handelskammer in der SR und der
Handelskammer Schweiz-Slowakische Republik, hat Sie zum Speed
Business Meeting eingeladen. Die Veranstaltung fand in den
Räumlichkeiten des Hotels Park Inn Danube in Bratislava statt. Nach
der Eröffnung und Erklärung der Regeln gab es acht gesteuerte
Sitzungen und anschließend ein Business Cocktail. Diese Art von
Veranstaltung bietet den Teilnehmern einen einzigartigen Raum ihr
Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen während 10 - minütigen
„One to one“ Sitzungen zu präsentieren und die Gelegenheit mögliche
Zusammenarbeit zu besprechen.
20/9/2013 PROGNOSEN DER SLOWAKISCHEN UND
EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG
20/9/2013 PROGNÓZY VÝVOJA SLOVENSKÉHO A
EURÓPSKEHO HOSPODÁRSTVA
Slovensko-rakúska obchodná komora si pre Vás pripravila pracovné
raňajky k téme „Prognózy vývoja slovenského a európskeho
hospodárstva“. Podujatie sa uskutočnilo dňa 20.9.2013 v Hoteli
Mercure v Bratislave. Začiatok podujatia uviedol svojím príhovorom
prezident SROK Josef Altenburger. K téme sa vyjadrovali a na
otázky Vám odpovedali: Jozef Makúch (guvernér Národnej banky
Slovenska), Juraj Barta (hlavný ekonóm, Slovenská sporiteľňa,
Prega (hlavný ekonóm, Tatra banka, a.s.) a Ľubomír
a.s.), Róbert
Koršňák (Chief Economist, UniCredit Bank Slovakia, a. s.). Celý
priebeh pracovných
raňajok moderoval Bernard Henhappel (člen
predstavenstva, Tatra banka, a.s.).
Die Slowakisch-österreichische Handelskammer hat für Sie das
Arbeitsfrühstück zum Thema „Prognosen der slowakischen und
europäischen Wirtschaftsentwicklung“ vorbereitet. Die Veranstaltung
fand am 20.9.2013 im Hotel Mercure in Bratislava statt und wurde
von dem Präsident der SÖHK Josef Altenburger eröffnet. Zum
Thema und auf Ihre Fragen äußerten sich: Jozef Makúch
(Gouverneur der Nationalbank SR), Juraj Barta (Hauptökonom,
Slovenská sporiteľňa, a.s.), Róbert Prega (Hauptökonom, Tatra
banka, a.s.) und Ľubomír Koršňák (Chief Economist, UniCredit Bank
Slovakia, a. s.). Als Moderator hat Sie während der ganzen Zeit der
Veranstaltung Bernard Henhappel(Vorstandsmitglied, Tatra banka,
a.s.) begleitet.
20/9/2013 LADIES DAY
20/9/2013 LADIES DAY
SROK Vás
v spolupráci s ďalšími zmiešanými obchodnými komorami pozvala
na prvý LADIES DAY, ktorý bol určený pre dámy z businessu a aktívne
ženy. Podujatie sa uskutočnilo v nádhernom prostredí Hotela Chateau Béla.
riaditeľom Hotela Chateau Bela panom Lechnerom a výbornom
Po privítaní
obede bol pre dámy pripravený bohatý program, ktorý okrem iného zahŕňal
módnu prehliadku Gabriely Giotto, prednášky na témy „Dnešná žena v
businesse“ (v podaní Dagmar Keryovej z neziskovej organizácii Srdce
Slovenska) a „Stres a umenie relaxovať“ (v podaní Mgr. Denisy
Maderovej
zo SZC HIPPOKRATES). O vizáž sa postaralo Make-Up
Studio. Dámy si mohli prezrieť novú kolekciu kabeliek Katie´s bag a
prekvapením večera bola výstava diamantov a súťaž o diamantový šperk od
ALO Diamonds.
Niektoré z účastníčok využili špeciálnu ponuku
prenocovania a strávili v tomto rozprávkovom prostredí
niekoľko
príjemných okamžikov naviac.
Die Slowakisch-österreichische Handelskammer hat Sie in Zusammenarbeit
mit den gemischten Handelskammern zum ersten LADIES DAY, der für
Frauen aus dem Business-Umfeld geeignet war, eingeladen. Die
Veranstaltung fand im angenehmen Ambiente des Hotels Chateau Béla statt.
Nach der Begrüßung durch Herrn Lechner und einem köstlichen Mittagessen
war für die Damen ein reichhaltiges Programm, das eine Fashionshow von
Gabriela Giotto, Vorträge zu den Themen „Die häutige Frau im E-Business“
(von Dagmar Keryova, Srdce Slovenska) und „Stress und die Kunst
abzuschalten“ (von Mgr. Denisa Maderova, SZC HIPPOKRATES). Um Ihr
Image kümmerte sich Make-Up Studio. Die Damen konnten die neue
Handtaschenkollektion von Katie´s bag bewundern und als Überraschung
des Abends gab es die Möglichkeit ein wundervolles Juwel Stück von ALO
Diamonds zu gewinnen. Mehrere Teilnehmerinnen haben die Gelegenheit
genutzt und sind zum Sonderpreis für Übernachtung noch einige Zeit länger
in dieser zauberhaften Umgebung geblieben.
1/10/2013 GET TOGETHER BRATISLAVA
1/10/2013 GET TOGETHER BRATISLAVA
V spolupráci s Holandskou obchodnou komorou na Slovensku
sme pre Vás pripravili ďalšie so série obľúbených podujatí Get
Together – návšteva členských spoločností v regiónoch
Slovenska. Tentokrát sme Vás pozvali do hlavného mesta
Bratislavy a navštívili sme tieto spoločnosti: SHARKAM V.I.P.
CATERING,
s.r.o. (Profesionálna cateringová spoločnosť s viac
ako pätnásťročnou tradíciou na slovenskom trhu) DCBA s.r.o.,
Datacube
Data
Center
(najväčšie
a
technologicky
najvyspelejšie
komerčné dátové centrum na Slovensku, ale aj v
regióne Rakúska a Českej republiky), ETN SLOVAKIA s.r.o.(ETN
Slovensko je Travel Management Company s 19 ročnými
skúsenosťami. Spoločnosť ETN pomáha zahraničným
a
slovenským
spoločnostiam
spojiť sa so svojimi klientmi
bezpečne
a efektívne.) Pre účastníkov bol k dispozícii
organizovaný autobus. Náročný deň v Bratislave sme ukončili
príjemným posedením pri občerstvení a pohári vina.
In Zusammenarbeit mit der Niederländischen Handelskammer in
der Slowakei haben wir für Sie eine weitere Veranstaltung aus
der beliebten Serie der Get Together´s vorbereitet. Diesmal
haben wir Sie in die Hauptstadt Bratislava eingeladen, wo wir die
Gesellschaften SHARKAM V.I.P. CATERING, s.r.o. (eine
Professionale Cateringgesellschaft mit mehr als 15-jähriger
Tradition auf dem slowakischen Markt), DCBA s.r.o., Datacube
Data Center (das größte und technologisch fortgeschrittenste
kommerzielle Datenzentrum nicht nur in der Slowakei, sondern
auch in der Region Österreich und Tschechische Republik), ETN
SLOVAKIA s.r.o. (ETN Slovakia ist eine Travel Management
Company mit 19-jährigen Erfahrungen. Die Gesellschaft ETN hilft
wie den ausländischen, so auch den slowakischen Gesellschaften
eine sichere und effektive Kooperation mit Klienten aufzubauen).
Für die Teilnehmer war ein gemeinsam organisierter Bus bereit
gestellt. Den anstrengenden Tag haben wir dann abschließend
bei einem angenehmen Beisammensitzen, bei einem Glas Wein
und etwas Essen ausklingen lassen.
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PRAKTISCHE INFOS Pripravovaná novela zákona o dani z pridanej hodnoty
Dňa 3. septembra 2013 bol parlamentom posunutý do druhého čítania návrh novely zákona o DPH. Pripravovaná novela by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2014 a nadväzuje na prijatý Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016. Najdôležitejšou navrhovanou zmenou je povinnosť podávať nový typ výkazu tzv. kontrolný výkaz. ZAVEDENIE KONTROLNÉHO VÝKAZU (KV)
•
•
Zavádza sa povinnosť platiteľov dane predkladať podrobné údaje
o dodávkach tovarov a služieb. KV sa bude podávať spolu
s daňovým
priznaním DPH v elektronickej forme.
Očakáva sa potreba prispôsobenia účtovných softvérov a zabezpečenie
krokov nevyhnutných
na elektronickú komunikáciu so správcom dane.
Entwurf der Novelle zum Mehrwertsteuergesetz
Am 3. September 2013 übermittelte das Parlament den Entwurf der Novelle
zum MWStG zur zweiten Lesung. Das Inkrafttreten der Novelle ist zum 1.
Januar 2014 vorgesehen. Die Novelle knüpft an den bereits verabschiedeten
Aktionsplan gegen Steuerbetrug für die Jahre 2012 bis 2016 an. Die wichtigste
vorgeschlagene Maßnahme ist die Pflicht zur Einreichung einer neu eigeführten
Meldung – Kontrollmeldung.
EINFÜHRUNG DER KONTROLLMELDUNG (KM)
•
•
Obsah kontrolného výkazu
•
Údaje na základe vyhotovených a prijatých faktúr alebo z iných dokladov
o transakciách,
u ktorých majú platitelia povinnosť platiť daň v SR, ako aj
transakciách, u ktorých si uplatňujú odpočet dane;
•
V prípade zjednodušených faktúr vyhotovených elektronickou
registračnou pokladnicou sa budú do KV uvádzať iba kumulované
údaje; •
•
Osobitne sa budú uvádzať údaje k dodaniam, pri ktorých nie je
povinnosť evidencie prostredníctvom ERP a ku ktorým nie je
povinnosť vystaviť faktúru, ale aj údaje z opravných faktúr;
Plnenia oslobodené od DPH sa nebudú do KV uvádzať
Povinné náležitosti KV – údaje z faktúr
•
•
•
•
•
•
•
IČ DPH dodávateľa / odberateľa
Poradové číslo faktúry
Dátum dodania tovaru alebo služby / dátum prijatia platby
Základ dane, suma dane
Sadzba dane
Výška odpočítanej dane
V špeciálnych prípadoch aj druh, množstvo tovaru a číselný kód colného
sadzobníka
Sankcie
•
•
Ak platiteľ nedoručí KV daňovému úradu, doručí ho oneskorene, uvedie
neúplné alebo nesprávne údaje, neodstráni nedostatky v podanom výkaze,
hrozí mu pokuta až do výšky 10 tis. EUR. Ak platiteľ opakovane poruší
svoje povinnosti, hrozí mu pokuta do výšky 100 tis. EUR. Ak opakovane v
kalendárnom roku nesplní povinnosť podať KV, daňový úrad môže zrušiť
registráciu;
Ak platiteľ nepodá kontrolný výkaz, nebude mu vrátený nadmerný
odpočet a taktiež prerušenie lehoty na vrátenie, ak daňový úrad
vyzve platiteľa
na odstránenie nedostatkov v dodatočnom KV.
Túto rubriku pre Vás pripravuje náš člen
Diese Informationen bereitet für Sie unser Mitglied
BMB Leitner http://www.bmbleitner.sk/
Einführung der Pflicht der für die MWSt erfassten Subjekte, detaillierte
Angaben
über
Warenlieferung
und
Leistungserbringung
vorzulegen. Die KM ist zusammen mit der MWSt-Erklärung in
elektronischer Form einzureichen.
Es steht zu erwarten, dass Buchhaltungssoftware angepasst und Schritte,
die für eine elektronische Kommunikation mit der Steuerverwaltung
unbedingt notwendig sind, unternommen werden müssen.
Inhalt der Kontrollmeldung
• Angaben aus den Ausgangs- sowie Eingangsrechnungen oder aus
anderweitigen Unterlagen über Transaktionen, bei denen die für die MWSt
erfassten Subjekte zur Zahlung der Steuer in der SR verpflichtet sind sowie
über Transaktionen, bei denen sie das Recht auf Vorsteuerabzug geltend
machen;
• Bei vereinfachten Rechnungen, die mit einer elektronischen
Registrierkasse (ERK) erstellt wurden, werden in der KM lediglich
kumulierte Angaben aufgeführt;
• Angaben zu Lieferungen, die ein für die MWSt erfasstes Subjekt nicht
pflichtgemäß mittels ERK zu erfassen hat und für die es keine
Rechnung ausstellen muss, aber auch Angaben aus Korrekturrechnungen
sind künftig gesondert auszuweisen;
• Steuerbefreite Leistungen werden in der KM nicht angeführt.
Pflichtangaben der KM – Angaben aus Rechnungen
•
•
•
•
•
•
•
MWSt-Nr. des Lieferanten / Abnehmers
Ordnungszahl der Rechnung
Datum
der
Warenlieferung/Leistungserbringung/Datum
des
Zahlungseingangs
Bemessungsgrundlage, Steuerbetrag
Steuersatz
Vorsteuerabzug
in speziellen Fällen auch die Art und Menge der Ware sowie der KN-Code
gemäß dem gemeinsamen Zolltarif
Sanktionen
•
•
Falls ein für die MWSt erfasstes Subjekt dem Finanzamt die KM nicht
zustellt, verspätet zustellt, unvollständige oder falsche Angaben anführt
bzw. die in der eingereichten KM aufgetretenen Mängel nicht beseitigt,
droht ihm ein Bußgeld von bis zu 10 Tsd. EUR. Falls ein für die MWSt
erfasstes Subjekt seinen Verpflichtungen wiederholt nicht nachkommt,
droht ihm hierfür ein Bußgeld von bis zu 100 Tsd. EUR. Falls ein für die
MWSt erfasstes Subjekt überdies innerhalb eines Kalenderjahres seiner
Verpflichtung zur Abgabe der KM wiederholt nicht nachkommt, kann seine
Registrierung vom Finanzamt aufgehoben werden;
Falls ein für die MWSt erfasstes Subjekt die KM nicht einreicht, wird
sein Vorsteuerüberschuss nicht erstattet. Des Weiteren wird die
Erstattungsfrist unterbrochen, falls das für die MWSt erfasste Subjekt
vom Finanzamt zur Beseitigung der Mängel in der nachträglichen KM
aufgefordert wird.
NEWS Z OBLASTI PRÁVA A LEGISLATÍVY
Novela autorského zákona č. 289/2013 Z. z., s účinnosťou od
01.11.2013 transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady
2011/77/EÚ. V súčasnosti práva výkonného umelca trvajú 50 rokov od podania
umeleckého výkonu. Ochrana práv výkonného umelca sa predlžuje na 70 rokov
od vydania alebo od prvého verejného prenosu zvukového záznamu
umeleckého výkonu,
ak bol umelecký výkon takto zaznamenaný.
Tiež sa predlžuje lehota ochrany práv výrobcov zvukových záznamov na 70
rokov, ak došlo k verejnému prenosu takéhoto zvukového záznamu. Odstraňuje
sa povinná písomná forma licenčných zmlúv. Zavádza sa aj osobitný koncept
ponuky licencie jednostranným právnym úkonom, ktorý smeruje voči neurčitým
osobám. Nová právna úprava dopĺňa demonštratívny výpočet diel, ktoré sa
považujú za súborné diela, a to z dôvodov odstránenia výkladových problémov
v praxi. Súborným dielom môžu byť aj noviny, ak spĺňajú pojmové znaky diela.
Prezident však zákon vrátil na opätovné prerokovanie parlamentu, nakoľko sa
domnieva, že noviny nie je potrebné chrániť ako súborné dielo, nakoľko tieto
požívajú dostatočnú
ochranu autorským zákonom
Zákon č. 290/2013, ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov nadobúda
účinnosť dňa 01.01.2014. Táto novela rieši problém so
starými vozidlami, ktoré už viac neexistujú, ale nie je možné ich vyradiť
z evidencie. Z tohto
do
dôvodu zavádza novela povinnosť uhrádzať príspevok
Environmentálneho fondu. Následne je možné požiadať
príslušný
environmentálny orgán o vydanie potvrdenia o neexistencii starého vozidla a na
základe tohto potvrdenia
možno staré vozidlo odhlásiť z evidencie.
Vyhláška č. 291/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva
financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpila
do platnosti dňa 01.10.2013. Vyhláška reaguje na zmenu organizačnej
štruktúry Colného úradu Košice zmenou pobočky príslušnej na podanie žiadosti
o vyplatenie vývoznej náhrady a pobočky miestne príslušnej na podanie
colného vyhlásenia
pri určitých druhoch tovaru obchodného charakteru (textilný
tovar a obuv, banány). Zároveň sa rozširuje okruh tovaru, ktorý patrí do
príslušnosti Colného úradu Bratislava pobočka Letisko.
Vyhláška č. 293/2013 Mýtny poriadok, ktorou sa dopĺňa vyhláška
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009
Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení neskorších predpisov. Vyhláška
zrušuje ticketing v jeho súčasnej obsahovej podobe a zavádza nový náhradný
výber mýta v taxatívne vymedzených prípadoch (ak dôjde k výpadku
elektronického mýtneho systému alebo jeho komponentov, znemožňujúceho
riadny výber mýta, k výpadku GNSS signálu alebo k ohrozeniu bezpečnosti
alebo plynulosti cestnej premávky). Postup vodiča v takom prípade upravujú
všeobecné obchodné
podmienky prevádzkovateľa systému.
Dňa 1. októbra 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 180/2013 Z. z. o
organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Tento zákon vytvára novú štruktúru orgánov miestnej štátnej
správy, ktorého podstatou je integrácia orgánov špecializovanej miestnej
štátnej správy do jedného štátneho úradu.Cieľom tejto integrácie je vytvoriť
jednotnú sústavu miestnych orgánov štátnej správy, čím zanikne
dezintegrovaná špecializovaná miestna štátna správa. Zákon od 1. 10. 2013
úrady životného prostredia, b) obvodné pozemkové úrady,
ruší: a) obvodné
c) obvodné lesné úrady, d) obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie, e) správy katastra a ich pôsobnosť presúva na integrovaný
miestny orgán štátnej správy s novým názvom okresný úrad. Ruší tiež Obvodný
úrad Štúrovo. Reálne dochádza k zrušeniu 248 miestnych orgánov štátnej
správy. Okresný úrad bude od 1. októbra 2013 miestny orgán štátnej správy. K
1. októbru 2013 vznikli okresné úrady so sídlami v 72 okresoch.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vypracovalo Koncepciu
ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu. Cieľom koncepcie je vytvoriť ucelený
systém nástrojov a opatrení, aby klienti finančných inštitúcií mohli účinnejšie
práva a najmä sa brániť v prípade neseriózneho správania
presadzovať svoje
sa zo strany finančných inštitúcií. Hlavný dôraz sa kladie na zvýšenie kvality
výkonu inšpekčnej činnosti a rozšírenie právomocí NBS v oblasti dohľadu nad
nebankovými subjektmi.
Úlohou koncepcie je aj zlepšenie mimosúdneho
riešenia sporov medzi finančnými inštitúciami a ich klientmi. V súčasnosti sa
koncepcia nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Túto rubriku pre Vás pripravuje náš člen
Diese Informationen bereitet für Sie unser Mitglied
alianciaadvokátov
www.aliancia.sk
RECHTS- UND LEGISLATIVE NEWS
Die Novelle des Urheberrechtsgesetzes Nr. 289/2013 Slg., mit der
Wirkung ab 01.11.2013 wird die Richtlinie des Europäischen Parlamentes und
Rates 2011/77/EU transponieren. In der Gegenwart dauern die Rechte vom
ausübenden Künstler 50 Jahre ab der Erbringung von der künstlerischen
Leistung. Der Schutz den Rechten vom ausübenden Künstler wird sich auf die
70 Jahre verlängern, ab der Ausgabe oder ab der ersten öffentlichen
Übertragung von der Tonaufnahme der künstlerischen Leistung, falls die
künstlerische Leistung so aufgenommen wurde.
Auch die Schutzfrist den Rechten von den Tonaufnahmeherstellern wird sich auf
70 Jahre verlängern, wenn es zur öffentlichen Übertragung von solcher
Tonaufnahme gekommen ist. Es wird die pflichtgemäße Schriftform vom
Lizenzvertrag beseitigt. Es wird auch ein ausnehmendes Konzept des
Lizenzangebots von den einseitigen rechtlichen Tathandlungen, die gegen
unbestimmte Personen ausgeht. Die neue rechtliche Einrichtung wird eine
demonstrative Auszählung des Werkes ergänzen, die für Gesamtwerke
angenommen werden, und das aus den Gründen der Beseitigung von den
Auslegungsproblemen in der Praxis. Für das Gesamtwerk kann man auch die
Zeitungen betrachten, wenn sie die begrifflichen Bezeichnungen des Werkes
erfüllen. Der Präsident hat aber die Novelle auf die wiederholte Erörterung des
Parlamentes zurückgestellt, weil er der Meinung ist, dass es nicht nötig ist, die
Zeitungen als Gesamtwerk zu schützen, aus dem Grund, dass die schon einen
ausreichenden Schutz von dem Urheberrechtsgesetz nehmen.
Das Gesetz Nr. 290/2013, mit dem das Gesetz Nr. 223/2001 Slg. über Müll
und über Änderungen und Ergänzungen einigen Gesetzen laut weiteren
Vorschriften wird am 01.01.2014 in Kraft treten. Diese Novelle löst das Problem
mit den alten Autos, die schon nicht mehr existieren, aber man kann die nicht
aus der Evidenz abmelden. Aus diesem Grund wird diese Novelle die Pflicht
bestimmen, in den Environmentalen Fond den Betrag zu bezahlen. Nachher kann
man das zuständige environmentale Organ um die Ausstellung der Bestätigung
über Nichtvorhandensein des alten Autos zu bitten und auf Grund dieser
Bestätigung ist es möglich, das alte Auto aus der Evidenz abmelden zu lassen.
Die
Verordnung Nr. 291/2013, mit der die Verordnung des
Finanzministerium der Slowakischen Republik Nr. 419/2006 Slg. geändert und
ergänzt wird, mit der einige Bestimmungen des Gesetzes Nr. 199/2004 Slg.
Zollgesetz und über Änderungen und Ergänzungen einigen Gesetzen laut
weiteren Vorschriften ausgeführt werden, ist am 01.10.2013 in Kraft getreten.
Diese Verordnung reagiert auf die Änderung der Organisationstruktur des
Zollamtes Košice mit Änderung der Filiale zuständig für die Einreichung vom
Ersuchen um die Auszahlung des Ausfuhrersatzes und der Filiale ortszuständig
für die Einreichung von der Zolläußerung bei einigen Artikeln des Warens, die
einen Handelscharakter haben (Textilartikel, Schuhe, Bananen). Ebenfalls wird
sich der Warens Kreis erweitern, der zur Angehörigkeit des Zollamtes Bratislava
Filiale Letisko (Flughafen)gehört.
Die Verordnung Nr. 293/2013 Mautordnung, mit der die Verordnung des
Verkehrsministerium der Slowakischen Republik Nr. 388/2009 Slg. geändert wird,
mit der die Mautordnung laut weiteren Vorschriften ausgehändigt wurde. Die
Verordnung ist am 01.10.2013 in Kraft getreten. Die Verordnung beseitigt
ticketing in seiner gegenwärtigen Inhaltsgestaltung und führt eine neue Ersatz
Maut Abkassierung in den taxativ befristeten Fällen ein (wenn es zum Ausfall des
elektronischen Mautsystem oder seinen Komponenten, die die ordentliche
Abkassierung vom Maut behindern, zum Ausfall GNSS Signal oder zur
Gefährdung der Sicherheit oder der Kontinuität den Straßenverkehr kommen
wird). Der Vorgang des Fahrers wird in solchem Fall von den generellen
Handelsbedingungen des Systembetreibers bestimmt.
Am 01.10.2013 ist in die Kraft das Gesetz Nr. 180/2013 Slg. über Organisation
der Ortsstaatsverwaltung und über Änderung und Ergänzung einigen
Gesetzen getreten. Dieses Gesetz bildet eine neue Struktur von den Organen der
Ortsstaatsverwaltung. Kern dieses Gesetzes liegt in der Integration den Organen von
der spezialisierten Ortsstaatsverwaltung in ein staatliches Amt.
Das Ziel dieser Integration ist Erstellung eines einheitlichen Systems den Ortsorganen
von
der
Staatsverwaltung,
womit
die
nicht
integrierte
spezialisierte
Ortsstaatsverwaltung erlöscht wird. Dieses Gesetz ab 01.10.2013 löscht: a)
Umweltbezirksamt, b) Grundbuchbezirksamt, c) Forstbezirksamt, d) Bezirksamte für
Straßenverkehr und Straßen Boden, e) Katasterverwaltung und ihre Wirksamkeit wird
in die integrierte Ortsstaatsverwaltung mit einem neuen Namen Bezirksamt
verschoben. Es wurde auch Bezirksamt Štúrovo gelöscht. Es wurden 248 Ortsorgane
der Staatsverwaltung gelöscht.
Das Bezirksamt wurde ab 01.01.2013 ein Ortsorgan der Staatsverwaltung. Zum 01.
Oktober 2013 wurden Ortsamte mit dem Sitz in 72 Bezirken entstanden.
Das Finanzministerium hat die Konzeption des Verbraucherschutzes auf dem
Finanzmarkt bearbeitet. Das Ziel dieser Konzeption ist Herstellung von einem
System den Instrumenten und Maßnahmen, mit denen die Kunden von den
Finanzinstituten wirksamer Ihre Rechte durchsetzen könnten, aber vor allem könnten
sich die Kunden bei dem unseriösen Verhalten den Finanzinstituten besser wehren.
Die Hauptbetonung dieser Konzeption liegt an der Qualitätserhöhung der Ausübung
von der Inspektionstätigkeiten und Erweiterung von den Befugnissen der Nationalbank
der Slowakei.im Bereich der Aufsicht auf nicht Banksubjekte. Ein Ziel dieser Konzeption
ist auch Verbesserung von der außergerichtlichen Lösung den Streiten zwischen den
Finanzinstituten und deren Kunden. Zurzeit befindet sich diese Konzeption in dem
zwischen Ressort Mahnungsverfahren.
AKTUALITY
AKTUALITÄTEN Minimálna mzda sa od začiatku budúceho roka zvyšuje o 4,2%, resp. o
14,3 Euro, na 352 Euro. Po stredajšom rokovaní vlády o tom na tlačovej
konferencií informoval premiér Robert Fico. Vláda tým odsúhlasila návrh,
ktorý bol predložený
ministrom práce a sociálnych vecí Jánom Richterom.
Minimálna hodinová mzda má v budúcom roku dosiahnuť 2,023 Euro
namiesto súčasných 1,941 Euro. Minimálnu mzdu považuje za elementárnu
sociálnu istotu, ktorú by sme na Slovensku mali mať. Podľa prezidenta
Republikovej únie zamestnávateľov Mariána Juska je tiež v záujme
zamestnávateľov
zvýšiť
minimálnu
mzdu,
v
dôsledku
vyššej
konkurencieschopnosti, vďaka novým pracovným miestam a zníženiu
nezamestnanosti.
Der Mindestlohn steigt ab Anfang kommenden Jahres um 4,2 % bzw. um
14,3 Euro auf 352 €. Nach den Mittwochsverhandlungen der Regierung
informierte darüber auf einer Pressekonferenz Ministerpräsident Robert
Fico. Die Regierung stimmte damit dem Antrag zu, den bei den
Verhandlungen Arbeits- und Sozialminister Ján Richter vorgelegt hatte. Der
minimale Stundenverdienst erreicht im kommenden Jahr 2,023 Euro
anstelle der jetzigen 1,941 Euro. Den Mindestlohn hält er für die
elementare soziale Garantie, die in der Slowakei existieren muss. Nach
Aussage des Präsidenten der Republikunion der Arbeitgeber Marián Jusko
sind auch die Arbeitgeber an einem höheren Mindestlohn interessiert, aber
durch mehr Wettbewerbsfähigkeit und dank neuer Arbeitsplätze und einer
Senkung der Arbeitslosigkeit.
Od začiatku novembra tohto roka sa zvyšujú pokuty za nelegálne
zamestnávanie. Pokuta za zamestnávanie dvoch alebo viacerých osôb,
bude činiť minimálne
5,000 Euro. V súčasnosti môže zamestnávateľ zaplatiť
pokutu od 2000 Euro do 200,000 Euro, bez ohľadu na počet nelegálne
zamestnaných ľudí. Okrem toho taktiež porastie dolná i horná hranica
sankcie za neplnenie zákonných povinností, a to zo súčasných 65 - 650 € na
100 - 1.000 €. Vyplýva to z novely zákona o inšpekcií práce, ktorá bola
podpísaná prezidentom
Ivanom Gašparovičom.
Štát potreboval v prvých deviatich mesiacoch tohto roka, v porovnaní s
minulými rokmi, najmenej peňazí na investície. Z pôvodne plánovaných
2,9 miliárd bola reálne využitá, spotrebovaná len jedna tretina, zatiaľ čo v
minulosti bola v rovnakom období vyčerpaná už polovica. Snažíme sa šetriťodkazuje rezort financií. Ako Radko Kuruc potvrdil, je to výsledkom tlaku na
štát spotrebovať čo najmenej a dostať deficit pod úroveň 3%. V praxi je tým
možno odložiť napríklad mnoho rekonštrukcií či výstavbu nových budov na
neskoršie obdobie. Takýto prístup však podľa odborníkov nie je najlepším
riešením. Množstvo presunutých projektov musí totiž štát zrealizovať o pár
rokov neskôr.
Národná banka
Slovenska (NBS) revidovala svoj tohtoročný odhad rastu
slovenskej ekonomiku smerom nahor. Podľa aktuálnej prognózy, ktorá bola
zverejnená v pondelok, narastá HDP v tomto roku reálne o 0,9%, čo v
porovnaní s predošlými prognózami predstavuje zvýšenie o 0,3
percentuálneho bodu . Zároveň s tým však centrálna banka znížila
perspektívy rastu pre najbližšie roky. Pre rok 2014 o 0,2 percentuálnych
bodov na 2,1% a pre rok 2015 o 0,1 percentuálnych bodov na 3,2% Nárast
tohtoročného výhľadu hospodárskeho rastu je podľa viceguvernéra Národnej
banky Slovenska Jána Tótha predovšetkým výsledkom pozitívneho
ekonomického vývoja v druhom štvrťroku, čo predčilo pôvodné očakávania
na strane exportu, tak aj pri súkromnej spotrebe. Pre nadchádzajúce roky
však centrálna banka zohľadnila negatívny dopad úsporných opatrení a
taktiež vzhľadom na menšie očakávania predaja v zahraničí. Očakáva sa, že
domáci dopyt pozitívne prispeje k hospodárskemu rastu a rovnovážnemu
vývoju.
Rakúske voľby neprekvapili, nové strany tie tradičné neohrozili.
Rakúske tradičné strany, ktoré už od roku 2008 tvoria koalíciu, mali obavy
pred parlamentnými voľbami. Nové strany aj korupcia ich mohli pripraviť o
moc. Nestalo sa. Víťazom nedeľňajších volieb v Rakúsku je v súlade s
očakávaniami Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) pod vedením
kancelára Wernera Faymanna. Podľa prvých odhadov, ktoré zverejnili
verejnoprávne médiá získala 26,5 percenta hlasov, zatiaľ čo koaličná
Rakúska ľudová strana (ÖVP) skončila na druhej priečke so ziskom 23,7
percenta. Dvojica tradičných vládnych strán by mala v 183-člennej Národnej
rade obsadiť 98 kresiel a napriek vstupu dvoch nových strán si tak v komore
udržať väčšinu. Ako tretia sa umiestnila s tesným odstupom krajne pravicová
Slobodná strana Rakúska (FPÖ), ktorej odhady pripisujú 22-percentný zisk.
Štvorpercentnú hranicu zvoliteľnosti prekročili aj Zelení (11,5 percenta),
euroskeptická strana Team Stronach (5,9 percenta) a liberálna frakcia NEOS
- Nové Rakúsko (4,6 percenta).
Ab Anfang November dieses Jahres steigen die Geldstrafen für illegale
Beschäftigung. Die Geldstrafe für die Beschäftigung von zwei und mehr
Personen wird dann mindestens 5 000 € betragen. Gegenwärtig kann der
Arbeitgeber ohne Rücksicht auf die Anzahl der illegal beschäftigten
Menschen eine Geldstrafe ab 2 000 € bis 200 000 € zahlen. Außerdem
wächst die untere und die obere Grenze für die Ordnungsstrafe bei
Nichterfüllung der gesetzlichen Pflichten und zwar von den jetzigen 65 bis
650 € auf 100 bis 1 000 €. Das ergeht aus einer Novelle zum Gesetz über
die Arbeitsinspektion, die Staatspräsident Ivan Gašparovič unterzeichnet
hatte.
Zdroj informácii / QUELLE:
SITA – SLOVAK AM PRESSBURGER SLOWAKEI
RUNDSCHAU
Der Staat brauchte in den ersten neun Monaten dieses Jahres von dem
Geld für Investitionen das wenigste im Vergleich zu den letzten Jahren
auf. Von den ursprünglich geplanten 2,9 Milliarden wurde bisher real nur
ein Drittel genutzt. In der Vergangenheit hatte man im selben Zeitraum
schon fast die Hälfte des Pakets aufgebraucht. Wir bemühen uns zu sparen
– richtete das Finanzressort aus. Wie Radko Kuruc bestätigte, handelt es
sich um das Ergebnis des Drucks, dass der Staat so wenig wie möglich
ausgeben und das Defizit auf unter drei Prozent bringen soll. In der Praxis
können so zum Beispiel viele Rekonstruktionen oder der Bau neuer
Gebäude auf später verschoben werden. Ein solches Vorgehen ist nach
Aussage der Experten nicht die beste Lösung. Eine Menge der
verschobenen Projekte muss der Staat nämlich ein paar Jahre später
trotzdem realisieren.
Die Slowakische Nationalbank (NBS) revidierte ihre diesjährige
Wachstumsprognose für die slowakische Wirtschaft nach oben hin. Gemäß
der aktuellen Prognose, die am Montag veröffentlicht wurde, steigt das
Bruttoinlandsprodukt nämlich in diesem Jahr real um 0,9 %, was
gegenüber der vorherigen Prognose eine Erhöhung um 0,3 Prozentpunkte
bedeutet. Die Zentralbank senkte aber gleichzeitig leicht die
Wachstumsaussicht für die kommenden Jahre. Für 2014 um 0,2
Prozentpunkte auf 2,1 % und für 2015 um 0,1 Prozentpunkte auf 3,2 %.
Die Anhebung der diesjährigen Aussicht zum Wirtschaftswachstum ist dabei
nach Aussage des Vizegouverneurs der Slowakischen Nationalbank Ján
Tóth vor allem die Folge der positiven Wirtschaftsentwicklung im zweiten
Quartal, welche die ursprünglichen Erwartungen auf der Exportseite wie
auch beim Privatverbrauch übertraf. Für die kommenden Jahre zog die
Zentralbank wiederum insbesondere den negativen Einfluss der
Sparmaßnahmen in Betracht und auch die geringeren Erwartungen
bezüglich des Auslandsabsatzes. Die heimische Nachfrage soll positiv zum
Wirtschaftswachstum beitragen und ihre Entwicklung soll mehr
ausgewogen sein.
Keine Überraschung bei den österreichischen Wahlen, neue
Parteien konnten die traditionellen Parteien nicht gefährden.
Die österreichischen traditionellen Parteien, die bereits seit 2008 eine
Koalition bilden, hatten Befürchtungen vor den Parlamentswahlen. Die
neuen Parteien, wie auch die Korruption konnten sie um die Macht bringen,
was jedoch nicht passierte. Sieger der sonntäglichen Wahlen in Österreich
ist erwartungsgemäß die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) und
Leitung des Bundeskanzlers Werner Faymann. Den ersten Schätzungen
nach, die von den öffentlich rechtlichen Medien veröffentlicht wurden,
erreichte sie 26,5 Prozent der Stimmen, während die Koalitionspartei, die
Österreichische Volkspartei (ÖVP), mit 23,7 Prozent zweite wurde. Das
Double der beiden Regierungsparteien kann im 183 Mitglieder zählenden
Nationalrat 98 Sitze erhalten und somit trotz dem Beitritt zweiter neuer
Parteien in der Kammer somit die Mehrheit erhalten. Auf dem dritten Rang
landete die ganz rechte Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), welcher die
Schätzungen einen 22 %-igen Gewinn zuschreiben. Die 4 Prozentgrenze
der Wählbarkeit konnte von den Grünen (11,5 %), der euroskeptischen
Partei Team Stronach (5,9 %) und der liberalen Fraktion NEOS Neues
Österreichs (4,6 Prozent) erreicht werden.
JESENNÉ NOVINKY
V HIPPOKRATES
Ortopédia
Využite možnosť ortopedického vyšetrenia a liečby bez dlhých čakacích termínov.
Diagnostika, liečba - obstreky, infúzie, ortopedické pomôcky – to všetko u lekárky,
ktorá sa Vám bude naozaj venovať . Môžete prísť aj s deťmi s poruchami držania tela
a skoliózou, kde ponúkame dlhodobé a individuálne vedenie.
Ambulancia liečby stravou
naturopatická nutriológia
Ponúkame Vám jedinečnú liečbu stravou. Od známych dietologických postupov sa
líši v tom, že odporučené potraviny priamo liečia konkrétne ochorenie. Zo stravy
sa vylučujú potraviny, ktoré pri ochorení škodia a dodávajú sa potravinové doplnky,
ktoré pôsobia ako liek. Liečbu stravou možno využiť v prevencii ochorení, alebo ako
súčasť liečby ochorení. Vynikajúce výsledky možno dosiahnuť pri liečbe reumatických,
alergických ochorení, únavových stavov.
Ponúkame Vám modernú liečbu bolestí
pohybového aparátu prístrojom Skenar
SKENAR terapia je liečebná metóda tretieho tisícročia, ktorá využíva vlastné liečebné
sily organizmu. Tento liečebný proces nevyžaduje žiade lieky, je efektívny, neškodný
a rýchly. Skenar vie naviac nájsť pôvodnú príčinu choroby a tak zaistí cielenú liečbu.
Obnovuje pritom narušenú rovnováhu organizmu a učí telo, aby v budúcnosti
reagovalo zdravým spôsobom na podnety, ktoré doteraz vyvolávali ochorenie.
Viac informácií na: www.hippokrates.sk
HERBSTNEWS
in HIPPOKRATES
ORTHOPÄDIE
Nutzen Sie die Möglichkeit der Orthopädischen Diagnostik und Therapie
ohne lange Wartetermine. Diagnostik, Therapie – Umspritzungen, Infusionen,
orthopädische Hilfsmittel – das alles bei einer Ärztin, die sich Ihnen wirklich widmen wird.
Sie können auch mit Ihren Kindern kommen, welche an Körperhaltungsstörungen oder
Skoliose leiden und für welche wir lange und individuelle Betreuung anbieten.
AMBULANZ DER THERAPIE MITTELS ERNÄHRUNG
NUTRIOLOGIe
Wir bieten Ihnen eine einzigartige Möglichkeit der Therapie mittels Ernährung an.
Der Unterschied zwischen dieser Therapie und den berühmten diätologischen
Methoden liegt darin, dass die empfohlenen Nahrungsmittel konkrete Erkrankung
direkt heilen. Von der Ernährung werden solche Nahrungsmittel ausgeschlossen,
die bei Erkrankung schaden und solche eingeschlossen, die bei Therapie wie
ein Medikament helfen. Die Therapie mittels Ernährung ist es möglich als Prävention
oder Therapiebestandteil auszunutzen. Ausgezeichnete Ergebnisse kann man
bei Therapie der rheumatischen und allergischen Erkrankungen erreichen.
WIR BIETEN IHNEN EINE MODERNE THERAPIE BEI SCHMERZEN
AM BEWEGUNGSAPPARAT MITTELS SKENAR-ANLAGE AN
SKENAR-Therapie ist eine Heilmethode des 3. Jahrtausends, die eigene Heilkräfte
des Organismus ausnutzt. Dieser Heilprozess erfordert keine Medikamente, ist effektiv,
schadlos und schnell. SKENAR kann die Ursache der Krankheit entdecken und damit
eine effektive Therapie sichern. Dabei regeneriert SKENAR das gestörte Gleichgewicht
des Organismus und lehrt den Körper in Zukunft auf Anreize, die bisher Erkrankung
hervorriefen, auf eine gesunde Weise zu reagieren.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.hippokrates.sk
Mercedes-Benz Financial
Trieda C – financovanie bez navýšenia
Pomáhame financovať váš sen
Využite atraktívnu možnosť financovať Mercedes-Benz triedy C už od 416 € mesačne* a zároveň získať zvláštnu výbavu
v hodnote až 2 200 € s DPH. Ak nepotrebujete využiť naše financovanie, ponúkame Vám v cene vozidla výbavu v hodnote
až 3 300 € s DPH a predĺženú záruku na 4 roky / 120 000 km. Viac informácií na www.mercedes-benz.sk
Mercedes-Benz trieda C 180 CDI sedan
Cenníková cena
32 580,00 €
Finančný lízing
Akontácia 20 %
1. – 47. mesačná splátka
Posledná 48. zvýšená splátka 20 %
Spracovateľský poplatok
Odkupná cena
Havarijné a Povinné zmluvné poistenie
Trieda C 180 CDI sedan - mesačná splátka
6 516,00 €
416,00 €
6 516,00 €
0,00 €
od
416 €
s DPH
*Finančný lízing prostredníctvom Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.
36,00 €
0,00 €
Údaje určené spotrebiteľom: RPMN: 0,06; fixný úrok p. a.: 0,00 %; celková
výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 32 580,00 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 48; celková suma hradená spotrebiteľom: 32 616,00 €.
V 4. roku sa vyžaduje havarijné poistenie, jeho suma nie je zahrnutá
vo vypočítanom RPMN.
Značka Daimler AG
Všetky sumy sú uvedené vrátane DPH.
V cene vozidla je zahrnuté havarijné a povinné zmluvné poistenie
Mercedes-Benz v spoločnosti Allianz – Slovenská poistovňa, a. s.,
počas 3 rokov, ako aj údržba a ošetrenie (práca a predpísané náplne)
počas 6 rokov alebo do 160 000 km.
Zvýhodnenie platí do 31. decembra 2013.
Kombinovaná spotreba paliva: 10,2 - 4,1 l/100 km; Emisie CO₂: 239 - 107 g/km.
Motor-Car Bratislava, spol. s r. o., prevádzka Tuhovská 5, tel.: 02-4929 4555, [email protected]
Motor-Car Bratislava, spol. s r. o., prevádzka Hodonínska 7, tel.: 02-4929 4399, [email protected]
Motor-Car Bratislava, spol. s r. o., prevádzka Panónska cesta 31, tel.: 02-6829 4111, [email protected]
Mercedes-Benz Financial
C-Klasse – Null-Prozent-Finanzierung
Wir helfen Ihnen, Ihren Traum zu finanzieren
Nutzen Sie das attraktive Finanzierungsangebot für die Mercedes-Benz C-Klasse schon ab 416 € monatlich* und erhalten Sie
gleichzeitig eine Sonderausstattung im Gesamtwert von 2 200 € inkl. USt. Wenn Sie unsere Finanzierung nicht benötigen,
bieten wir Ihnen im Fahrzeugpreis eine Ausstattung im Gesamtwert von 3 300 € inkl. USt und eine verlängerte Garantiezeit
für 4 Jahre / 120 000 km. Mehr Infos unter www.mercedes-benz.sk
Mercedes-Benz C-Klasse 180 CDI Limousine
Listenpreis
32 580,00 €
Finanzleasing
Anzahlung 20 %
1. – 47. Monatsrate
Letzte 48. erhöhte Rate 20 %
Bearbeitungsgebühr
Restkaufpreis
Kasko- und Haftpflichtversicherung
C-Klasse 180 CDI Limousine – Monatsrate
6 516,00 €
416,00 €
6 516,00 €
0,00 €
ab
416 €
inkl. USt
*Finanzleasing über Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.
36,00 €
0,00 €
Angaben für die Verbraucher: Effektiver Jahreszins: 0,06; Sollzins p. a.: 0,00 %
Gesamtkreditbetrag einschließlich Anzahlung: 32 580,00 €;
Rückzahlungsdauer in Monaten: 48; vom Verbraucher gezahlter
Gesamtbetrag: 32 616,00 €. Im 4. Jahr ist eine Kaskoversicherung
erforderlich, ihr Betrag ist nicht im effektiven Jahreszinssatz enthalten.
Marke Daimler AG
Alle Beträge sind inkl. USt angeführt.
Im Fahrzeugpreis ist eine Kasko- und eine Haftpflichtversicherung
Mercedes-Benz bei der Versicherungsanstalt Allianz – Slovenská poistovňa,
a. s. für 3 Jahre sowie die Wartung und Pflege (Arbeit und vorgeschriebene
Betriebsstoffe) für 6 Jahre oder 160 000 km enthalten.
Das Vorteilsangebot gilt bis zum 31. Dezember 2013.
Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 10,2 - 4,1 l/100 km; CO2-Emissionen: 239 - 107 g/km.
Motor-Car Bratislava, spol. s r. o., Standort Tuhovská 5, tel.: 02-4929 4555, [email protected]
Motor-Car Bratislava, spol. s r. o., Standort Hodonínska 7, tel.: 02-4929 4399, [email protected]
Motor-Car Bratislava, spol. s r. o., Standort Panónska cesta 31, tel.: 02-6829 4111, [email protected]
Nový zákon o ochrane osobných údajov
Dňa 01.07.2013 nadobudol účinnosť zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „nový
zákon“ alebo „zákon“), ktorý zrušil a v plnom rozsahu nahradil dovtedy platný zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako „predchádzajúci zákon“). Prijatie nového zákona si vyžiadala potreba dôslednej transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady
95/46/EHS o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. V nasledujúcom texte poukážeme na najzávažnejšie
zmeny, ktoré nový zákon priniesol.
Sprostredkovateľ
Poverenie sprostredkovateľa1 spracúvaním osobných údajov zo strany prevádzkovateľa2 je v zmysle novej právnej úpravy možné len na základe písomnej
zmluvy. Písomné poverenie sprostredkovateľa prípustné podľa pôvodného zákona teda už nebude postačujúce. Je však potrebné zdôrazniť, že písomná
zmluva musí obsahovať obligatórne náležitosti špecifikované v zákone.
Ďalšia významná zmena spočíva v novej povinnosti sprostredkovateľa, ktorý v prípade ak zistí, že sa prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dopustil
zjavného porušenia zákona, je povinný ho na uvedenú skutočnosť písomne upozorniť a do vykonania nápravy zo strany prevádzkovateľa smie vykonať len
také operácie s osobnými údajmi, ktoré neznesú odklad.
Nová právna úprava taktiež umožňuje, aby sprostredkovateľ spracúval osobné údaje nielen osobne, ale i prostredníctvom inej osoby, tzv. subdodávateľa.
Uvedené však prichádza do úvahy len za predpokladu, že sa na tom sprostredkovateľ a prevádzkovateľ v písomnej zmluve dohodli.
Pre úplnosť a poriadok veci je potrebné zdôrazniť, že prevádzkovateľovi nový zákon ukladá povinnosť uviesť zmluvný vzťah so sprostredkovateľom do súladu
s novým zákonom v lehote jedného roka odo dňa jeho účinnosti.
Zodpovedná osoba
Povinnosť písomne poveriť zodpovednú osobu, resp. viaceré zodpovedné osoby výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov má prevádzkovateľ podľa
nového zákona v prípade, ak spracúva osobné údaje prostredníctvom 20 a viac oprávnených osôb.3 Predmetnú povinnosť si prevádzkovateľ musí splniť
najneskôr v lehote 60 dní od začatia spracúvania osobných údajov. V záujme posilnenia právnej istoty zákon taktiež zakotvuje náležitosti vyššie uvedeného
poverenia, ktoré v predchádzajúcej právnej úprave absentovali a spôsobovali prevádzkovateľom aplikačné problémy.
Nakoľko si nový zákon kladie za cieľ zvýšenie odbornosti zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov, výkon predmetnej funkcie podmieňuje
úspešným absolvovaním skúšky zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, ktorú bezplatne zabezpečuje Úrad
pre ochranu osobných údajov (ďalej len „Úrad“).
Súhlas dotknutej osoby
Zákon prináša zmeny aj pokiaľ ide o súhlas dotknutej osoby. Výslovne napr. zakotvuje, že prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, je
oprávnený sprístupniť alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné, služobné alebo funkčné zaradenie, odborný útvar, miesto
výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo alebo elektronická pošta na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s
plnením pracovných, služobných alebo funkčných povinností dotknutej osoby. Sprístupnenie alebo zverejnenie osobných údajov však nesmie narušiť vážnosť,
dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.
Zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov
Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ, ktorý je povinný ich chrániť a na tento účel prijímať primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré
zdokumentuje v bezpečnostnej dokumentácii, a to buď v bezpečnostnom projekte alebo v bezpečnostnej smernici. Nový zákon i v tomto ohľade priniesol
zmenu, nakoľko nanovo upravil podmienky kedy je potrebné prijať bezpečnostné opatrenia vo forme bezpečnostnej smernice a kedy vo forme
bezpečnostného projektu, ako i zaviedol novú povinnosť bezodkladnej aktualizácie vyššie uvedených opatrení.
Registrácia a osobitná registrácia informačných systémov
Nový zákon zavádza spoplatnenie registrácie (20 EUR) a osobitnej registrácie (50 EUR) informačných systémov, ako aj ich zmien, pričom prevádzkovateľom
ukladá povinnosť nanovo prihlásiť svoj informačný systém na registráciu a osobitnú registráciu v súlade s novým zákonom do šiestich mesiacov odo dňa
účinnosti nového zákona.
Konanie o ochrane osobných údajov
Ďalšou podstatnou zmenou, ktorú zákon priniesol je zavedenie nového druhu konania, a to konania o ochrane osobných údajov. V prípade, ak sa dotknutá
osoba domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané v rozpore so zákonom, môže podať Úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ide o
nový druh konania, ktorého účelom je zistiť, či postupom prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich
osobných údajov a v prípade zistenia takýchto nedostatkov, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne sankciu za porušenie zákona.
Uloženie sankcii za porušenie zákona
Významná zmena, ktorú priniesol nový zákon, spočíva aj v zakotvení obligatórneho uloženia sankcií za porušenie zákona, ktoré nahrádza fakultatívne
ukladanie podľa predchádzajúcej právnej úpravy. Teda v prípade, ak dôjde k porušeniu predmetného zákona, je Úrad povinný uložiť prevádzkovateľovi alebo
sprostredkovateľovi pokutu, príp. poriadkovú pokutu v zákonom stanovenej výške.
Tento dokument slúži len ako všeobecná informácia ohľadom zmien, ktoré priniesol nový zákon o ochrane osobných údajov a nenahrádza právne poradenstvo
v konkrétnej veci. V prípade otázok sa môžete obrátiť na našu advokátsku kanceláriu.
1
2
3
Sprostredkovateľom sa v zmysle zákona rozumie každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok
dojednaných s prevádzkovateľom v písomnej zmluve.
Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a
spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.
Oprávnenou osobou zákon rozumie každú fyzickú osobu, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovného pomeru,
štátnozamestnaneckého pomeru, (...), na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, a ktorá
spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení.
Neues Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten
Am 1. Juli 2013 ist das Gesetz Nr. 122/2013 Slg. zum Schutz personenbezogener Daten und über die Änderung und Ergänzung einiger Gesetze
(nachfolgend als „das neue Gesetz“ oder „Gesetz“ genannt) in Kraft getreten, welches das bis dahin gültige Gesetz Nr. 428/2002 Slg. zum Schutz
personenbezogener Daten in der Fassung späterer Vorschriften (nachfolgend als „das vorangehende Gesetz“ genannt) aufgehoben und in vollem Umfang
ersetzt hat. Das neue Gesetz wurde aus dem Grund der folgerichtigen Umsetzung der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 95/46/EG zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr angenommen. Im folgenden Text werden wir auf
die wichtigsten Änderungen, die durch das neue Gesetz gebracht wurden, hinweisen.
Der Vermittler
Die Beauftragung des Vermittlers1 mit der Verarbeitung personenbezogener Daten seitens des Betreibers2 ist im Sinne der neuen Rechtsregelung nur
aufgrund eines schriftlichen Vertrags möglich. Schriftliche Beauftragung des Vermittlers, die nach dem vorangehenden Gesetz zulässig war, ist nicht mehr
ausreichend. Es ist jedoch zu betonen, dass der schriftliche Vertrag die in diesem Gesetz vorgeschriebenen obligatorischen Erfordernisse enthalten muss.
Eine andere bedeutende Änderung betrifft die neue Pflicht des Vermittlers. Falls der Vermittler feststellt, dass der Betreiber bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten offensichtlich das Gesetz verletzt hat, ist er verpflichtet, den Vermittler darauf schriftlich hinzuweisen und bis zur Behebung des
Mangels seitens des Betreibers darf er nur solche Operationen mit den personenbezogenen Daten vornehmen, die keinen Aufschub dulden. Im Sinne der
neuen Rechtsregelung ist der Vermittler ebenfalls berechtigt, personenbezogene Daten nicht nur persönlich, sondern auch durch eine andere Person, den
sog. Sublieferanten zu verarbeiten. Das Angeführte gilt aber nur unter der Annahme, dass der Betreiber und der Vermittler dies im schriftlichen Vertrag
vereinbart haben. Der guten Ordnung halber ist zu betonen, dass das neue Gesetz dem Betreiber die Pflicht auferlegt, die Vertragsbeziehung mit dem
Vermittler in Einklang mit dem neuen Gesetz innerhalb von einem Jahr nach dem Tage seiner Wirksamkeit zu bringen.
Verantwortliche Person
Jeder Betreiber, der personenbezogene Daten von 20 oder mehr berechtigen Personen3 verarbeitet, ist gemäß dem neuen Gesetz verpflichtet, eine
verantwortliche Person bzw. mehrere verantwortliche Personen mit der Datenschutzaufsicht schriftlich zu beauftragen. Der Betreiber muss die
gegenständliche Pflicht spätestens innerhalb von 60 Tagen nach Beginn der Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfüllen. Zwecks der Unterstützung
der Rechtssicherheit bestimmt das Gesetz auch die Erfordernisse der oben angeführten Beauftragung, die in der vorangehenden Rechtsregelung nicht
verankert waren und den Betreibern Probleme bei der Anwendung verursacht haben. Da das Ziel des neuen Gesetzes auch die Erhöhung des Fachwissens
der verantwortlichen Person im Bereich des Schutzes von personenbezogenen Daten ist, erfordert die Ausübung der gegenständlichen Funktion als
Bedingung die Ablegung einer Prüfung in der Kenntnis der allgemein verbindlichen Rechtsvorschriften im Bereich des Schutzes von personenbezogenen
Daten, die vom Amt für Schutz personenbezogener Daten (nachfolgend nur „Amt“ genannt) kostenlos sichergestellt wird.
Zustimmung der betroffenen Person
Das Gesetz bringt Änderungen auch hinsichtlich der Zustimmung der betroffenen Person. Im Gesetz wird z.B. ausdrücklich verankert, dass der Betreiber,
der der Arbeitgeber der betroffenen Person ist, berechtigt ist, ihre personenbezogenen Daten im Umfang von Titel, Vorname, Nachname, Arbeits-, Dienstund Funktionseinteilung, Fachabteilung, Ort der Arbeitsausübung, Telefonnummer, Faxnummer oder elektronische Post am Arbeitsplatz und
Identifikationsdaten des Arbeitgebers, zugänglich zu machen oder zu veröffentlichen, falls dies im Zusammenhang mit der Erfüllung der Arbeits-, Dienstoder Funktionspflichten der betroffenen Person erforderlich ist. Die Zugänglichmachung von personenbezogenen Daten oder deren Veröffentlichung darf
jedoch das Ansehen, die Würde und die Sicherheit der betroffenen Person nicht verletzen.
Haftung für die Sicherheit der personenbezogenen Daten
Für die Sicherheit von personenbezogenen Daten haftet der Betreiber, der verpflichtet ist, die gegenständlichen Daten zu schützen und zu diesem Zweck
entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, die er in der zuständigen Sicherheitsdokumentation, u.z. entweder im Sicherheitsprojekt oder in der
Sicherheitsrichtlinie dokumentiert. Das neue Gesetz hat auch in dieser Hinsicht eine Veränderung gebracht. Es wurden neu die Bedingungen festgelegt, die
bestimmen, wann die Sicherheitsmaßnahmen in der Form einer Sicherheitsrichtlinie und wann in der Form eines Sicherheitsprojekts getroffen werden
müssen. Es wurde auch die neue Pflicht zur unverzüglichen Aktualisierung der oben angeführten Maßnahmen eingeführt.
Registrierung und spezielle Registrierung der Informationssysteme
Das neue Gesetz führt eine Gebührenpflicht für die Registrierung (20 EUR) und die spezielle Registrierung (50 EUR) der Informationssysteme, sowie für
deren Änderungen ein, wobei alle Betreiber verpflichtet sind, ihre Informationssysteme zur Registrierung bzw. speziellen Registrierung im Einklang mit dem
neuen Gesetz innerhalb von sechs Monaten nach seiner Wirksamkeit anzumelden.
Verfahren über den Schutz von personenbezogenen Daten
Das neue Gesetz hat auch ein neues Verfahren eingeführt, u.z. das Verfahren über den Schutz von personenbezogenen Daten. Falls die betroffene Person
vermutet, dass ihre personenbezogenen Daten im Widerspruch zu dem Gesetz verarbeitet werden, ist diese Person berechtigt, einen Antrag auf Einleitung
des Verfahrens über den Schutz von personenbezogenen Daten beim Amt einzureichen. Es handelt sich um eine neue Art des Verfahrens, mit dem Zweck
festzustellen, ob durch die Handlung des Betreibers oder des Vermittlers die Rechte der natürlichen Personen bei der Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten verletzt wurden und falls solche Mängel festgestellt werden, sind Maßnahmen zur Behebung bzw. Sanktion für die
Gesetzverletzung aufzuerlegen.
Auferlegung der Sanktionen für die Verletzung des Gesetzes
Eine andere bedeutende Veränderung, die durch das neue Gesetz eingeführt wurde, betrifft die Verankerung der obligatorischen Auferlegung der
Sanktionen für die Verletzung des Gesetzes, welche die fakultative Auferlegung gemäß der vorangehenden Rechtsregelung ersetzt. Falls das
gegenständliche Gesetz verletzt wird, ist das Amt verpflichtet, dem Betreiber oder dem Vermittler eine Geldstrafe bzw. Ordnungsstrafe in der gesetzlich
festgesetzten Höhe aufzuerlegen.
Dieses Dokument dient lediglich als allgemeine Information bezüglich der Änderungen, welche das neue Gesetz über Schutz von personenbezogenen Daten
gebracht hat, und es soll nicht die Rechtsberatung im Einzelfall ersetzen. Bei Fragen können Sie sich an unsere Rechtsanwaltskanzlei wenden.
1
2
3
Unter dem Vermittler ist im Sinne des Gesetzes jede Person zu verstehen, welche personenbezogene Daten im Namen des Betreibers im Umfang und unter
den mit dem Betreiber vereinbarten Bedingungen verarbeitet.
Betreiber ist jede Person, welche allein oder zusammen mit Anderen den Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten bestimmt, die Bedingungen
deren Verarbeitung festlegt und personenbezogene Daten in eigenem Namen verarbeitet.
Unter der berechtigen Person versteht das Gesetz jede natürliche Person, welche im Rahmen ihres Arbeitsverhältnisses, als Staatsangestellter, (…), aufgrund
der Beauftragung, Wahl oder Ernennung, oder im Rahmen der Ausübung der öffentlichen Funktion in Kontakt mit den personenbezogenen Daten kommt und
welche die personenbezogenen Daten im in der Belehrung bestimmten Umfang und auf die Weise verarbeitet.
INFORMÁCIE PRE ČLENOV
INFORMATIONEN FÜR MITGLEIEDER
Radi by sme Vám dali do pozornosti výstavu OLGA ART GALLERY na
tému: „KRÁĽ FOTOGRAFIE – JAN SAUDEK“.
Gerne würden wir Sie auf eine OLGA ART GALLERY Ausstellung zum
Thema: "KÖNIG DER
FOTOGRAFIE - JAN SAUDEK"
aufmerksam machen.
Bližšie informácie nájdete tu: http://www.olgaartgallery.sk
Weitere Infos finden Sie hier: http://www.olgaartgallery.sk
12/9/2013 BACK TO WORK – NETWORKING EVENT HOTEL THERMIA PALACE PIEŠŤANY
20/9/2013
PROGNÓZY VÝVOJA SLOVENSKÉHO A EURÓPSKEHO HOSPODÁRSTVA/PROGNOSEN DER SLOWAKISCHEN UND EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG
20/9/2013 LADIES DAY
1/10/2013 GET TOGETHER BRATISLAVA
SLOVENSKO-RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH- ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER
Kutlíkova 17, P.O. Box 228 814 99 Bratislava Tel. 00421/2/63 53 67 87,88, Fax. 00421/2/63 53 67 89,
mail: [email protected], www.sohk.sk
Download

09/2013 - Slovensko-Rakúska obchodná komora