Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity
v Bratislave
Abecedný zoznam objednaných periodík pre Ekonomickú
univerzitu v Bratislave
ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl.
Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva. - 4x ročne
ISSN 1335-5864
školy vysoké
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1999Adresa elektronického zdroja: http://www.uips.sk
Odberatel: REKPVD, FNHDNH, EUBRKT, PHFDPH, SEKČAS, SEKKSK, REKPMP
Agricultural economics. = Zemědělská ekonomika.
Prague : Czech academy of agricultural sciences. - 12x ročne
ISSN 0139-570X
poľnohospodárstvo, politika poľnohospodárska, manažment
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Indexovaný v: Science citation index expanded, Social s ciences citation index, Social scisearch,
Journal citation reports/Social sciences edition, Journal citation reports/Science edition . - Spracovaný v EKOINDEX 2001Adresa elektronického zdroja: http://www.agriculturejournals.cz/web/agricecon.htm?type=intro
Odberatel: SEKČAS
[Aktualizácia právnych predpisov v publikácii] Občianske právo s v ysvetlivkami : občianske právo s
vysvetlivkami.
Bratislava : Iura Edition. - Vychádza podľa potreby
právo občianske, zákony
Krajina vydania: Slovensko
Odberatel: OBFKOF
Aktualizácia právnych predpisov v publikácii Obchodný zákonník : komentár s judikatúrou.
Bratislava : IURA EDITION. - Vychádza podľa potreby
zákonník obchodný, Slovensko
Krajina vydania: Slovensko
Odberatel: OBFKOF
Almanach [elektronický zdroj] : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a polit iky.
Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. - 2x ročne
ISSN 1337-0715
vzťahy hospodárske medzinárodné, hospodárstvo svetové, politika svetová
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2009-. - Recenzovaný
Adresa elektronického zdroja: http://fmv.euba.sk/casopisy/almanach /
Odberatel: SEKČAS
Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti.
Praha : Sdružení KAIROS. - 4x ročne
ISSN 1804-1183
súťaž hospodárska, právo obchodné, politika protimonopolná, koncen trácia
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX
Odberatel: SEKČAS
1
Asian business & management.
New York : Palgrave Macmillan. - 4x ročne
ISSN 1472-4782
manažment, podnikanie, Ázia, politika hospodárska
Krajina vydania: Spojené štáty
Poznámky: Indexovaný v CI*SS
Adresa elektronického zdroja: http://www.palgrave -journals.com/abm/
Odberatel: SEKČAS
Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku.
Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR. - 4x ročne
ISSN 1210-6658
školy vysoké, politika školská, politika vedecká
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1993Odberatel: REKPVD, EUBRKT, SEKČAS
Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance.
Praha : 4H production. - 12x ročne
ISSN 1212-4273
bankovníctvo, politika menová, služby finančné
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1999Adresa elektronického zdroja: http://www.bankovnictvi.ihned.cz
Odberatel: SEKKSK, SEKČAS
Basic figures on the EU.
Luxembourg : Eurostat. - 4x ročne
ISSN 1831-9556
Európska únia, štatistika
Krajina vydania: Luxembursko
Odberatel: SEKEDC
BIATEC : odborný bankový časopis.
Bratislava : Národná banka Slovenska. - 10x ročne
ISSN 1335-0900
bankovníctvo, banky, politika finančná
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1993Adresa elektronického zdroja: http://www.nbs.sk/sk/publikacie/biat ec-odborny-bankovy-casopis
Odberatel: EUBRKT, PHFDPH, SEKKSK, SEKČAS
Bilanz + Buchhaltung : die Zeitschrift für Rechnungswesen.
Offenburg : Verlag Praktisches Wissen. - 11x ročne, č. 7/8 je dvojčíslo
ISSN 0930-0597
účtovníctvo, bilancie
Krajina vydania: Nemecko
Odberatel: SEKČAS
Bloomberg BusinessWeek.
New York : McGraw-Hill. - 52x ročne
ISSN 0007-7135
obchod medzinárodný
Krajina vydania: Spojené štáty
Adresa elektronického zdroja: http://www.businessweek.com
Odberatel: SEKČAS
Bratislavské noviny = Pressburger Zeitung : noviny o živote Bratislavy.
Bratislava : Nivel plus s.r.o.. - 26x ročne
ISSN 1335-5228
noviny, Bratislava
Krajina vydania: Slovensko
Adresa elektronického zdroja: http://www.bratislavskenoviny.sk
Odberatel: SEKČAS
2
Business spotlight.
Praha : Economia. - 6x ročne
ISSN 1214-8377
podnikanie obchodné, poradenstvo, komunikácia manažérska, rokovani a obchodné
Krajina vydania: Česká republika
Adresa elektronického zdroja: http://business -spotlight.ihned.cz/
Odberatel: SEKČAS
Business strategy review : insights for global business.
London : London Business School. - 4x ročne
ISSN 0955-6419
stratégia podnikateľská, globalizácia
Krajina vydania: Spojené štáty
Adresa elektronického zdroja: http://www.london.edu/bsr
Odberatel: FPMKPM
California management review.
Berkeley : University of California. - 4x ročne
ISSN 0008-1256
manažment, stratégia podniková
Krajina vydania: Spojené štáty
Odberatel: FPMKPM
Cestovateľ : s vášňou pre cestovanie.
Banská Bystrica : Cestovateľ. - 12x ročne
ISSN 1335-1451
ruch cestovný
Krajina vydania: Slovensko
Odberatel: SEKČAS
CIO - Business world : IT strategie pro manažery.
Praha : IDG Czech. - 12x ročne
ISSN 1213-1709
technológie informačné, siete počítačové, telekomunikácie
Krajina vydania: Česká republika
Adresa elektronického zdroja: http://www.businessworld.cz
Odberatel: SEKČAS
Communications : scientific letters of the University of Žilina.
Žilina : University of Žilina. - 4x ročne
ISSN 1335-4205
systémy informačné manažérske, technológie informačné, technológie komunikačné, riadenie podnikové, modely
ekonomicko-matematické
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2009-. - Excerpovaný v DB Compendex a SCOPUS
Adresa elektronického zdroja: http://www.uniza.sk/komunikacie
Odberatel: SEKČAS
Computer.
Brno : CPress Media. - 26x ročne
ISSN 1210-8790
počítače, hardvér, softvér, siete počítačové
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1996-2000
Odberatel: SEKČAS
Computerworld : ucelený informační zdroj pro IT profesionály.
Praha : IDG Czech. - nepravidelne
ISSN 1210-9924
technika výpočtová
Krajina vydania: Česká republika
Adresa elektronického zdroja: http://www.cw.cz
Odberatel: SEKČAS
3
Connection : American Chamber of Commerce in Slovakia.
Bratislava : American Chamber of Commerce in Slovakia. - 6x ročne
komory obchodné, Slovensko, USA, obchod medzinárodný
Krajina vydania: Slovensko
Adresa elektronického zdroja: http://www.amcham.sk
Odberatel: SEKČAS
Corporate reputation review.
Houndmills : Palgrave Macmillan. - 4x ročne
ISSN 1363-3589
identita podniková, riadenie ľudských zdrojov, podnik, komunikácia firemná
Krajina vydania: Veľká Británia
Poznámky: Indexovaný v ABI/INFORM
Odberatel: SEKČAS
COT business : časopis pro profesionály v cestovním ruchu.
Praha : C.O.T. media. - 11x ročne
ISSN 1212-4281
ruch cestovný, Česko
Krajina vydania: Česká republika
Odberatel: OBFKOF, SEKČAS
CSR fórum : časopis o společenské odpovědnosti firem.
Hradešín : Agentura PubliCon. - 10x ročne, nevychádza cez prázdniny
ISSN 0862-9315
podnikanie zodpovedné, zodpovednosť spoločenská, firmy
Krajina vydania: Česká republika
Adresa elektronického zdroja: http://www.souvisime.cz/csr -forum/
Odberatel: SEKČAS
Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi.
Praha : Psychologický ústav AV ČR. - 6x ročne
ISSN 0009-062X
psychológia, štúdie psychologické
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Karentovaný v CC*SBS . - Indexovaný v CI*SS
Odberatel: SEKČAS
Dane a účtovníctvo : rady a riešenia.
Žilina : Poradca podnikateľa. - 11x ročne
ISSN 1336-426X
dane, účtovníctvo
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2009Adresa elektronického zdroja: http://www.epi.sk
Odberatel: SEKČAS
Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva.
Bratislava : Wolters Kluwer. - 12x ročne
ISSN 1335-7034
dane, účtovníctvo, právo
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2000Adresa elektronického zdroja: http://www.daneauctovnictvo.sk
Odberatel: REKKVE, EUBRKT, SEKČAS
Dane - účtovníctvo - odvody : bez chýb, pokút a penále.
Žilina : Poradca. - 12x ročne
ISSN 1336-7986
dane, účtovníctvo, odvody
Krajina vydania: Slovensko
Adresa elektronického zdroja: http://www.poradca.sk
Odberatel: REKKVE, SEKČAS
4
Dane, účtovníctvo : vzory a prípady.
Žilina : Poradca. - 12x ročne
ISSN 1335-9630
dane, účtovníctvo
Krajina vydania: Slovensko
Adresa elektronického zdroja: http://www.poradca.sk
Odberatel: REKKVE, SEKČAS
Daňový a účtovný poradca podnikateľa.
Žilina : Poradca podnikateľa. - 15x ročne
ISSN 1335-0897
účtovníctvo, dane, metodika, podnikatelia
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1995Adresa elektronického zdroja: http://www.epi.sk/Danovy -a-uctovny-poradca-podnikatela/Default.aspx
Odberatel: PHFDPH, SEKKSK, SEKČAS
DE Magazin Deutschland : Forum für Politik, Kultur und Wirtschaft.
Frankfurt am Main : Frankfurter Societäts -Druckerei. - 4x ročne
ISSN 1617-9552
informácie, politika, kultúra, veda, situácia hospodárska, Nemecko
Krajina vydania: Nemecko
Adresa elektronického zdroja: http://www.deutschland.de
Odberatel: SEKČAS
Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje.
Praha : Český statistický úřad. - 4x ročne
ISSN 0011-8265
demografia
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1993-1996, 1998Adresa elektronického zdroja: http://www.czso.cz/csu/2012edicnipla n.nsf/p/1803-12
Odberatel: SEKČAS
DPH aktuálne : dvojtýždenník aktualít, komentárov, otázok a odpovedí pre plati teľov DPH.
Bratislava : Dashöfer. - 26x ročne
ISSN 1336-5355
dane
Krajina vydania: Slovensko
Odberatel: REKKVE
Duševné vlastníctvo = Intellectual property : revue for theory and practice in the field of intellectual property :
revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva.
Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republ iky. - 4x ročne
ISSN 1335-2881
vlastníctvo duševné, zákony, vynálezy, patenty, návrhy zlepšovacie , známky ochranné
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1998-2013. - Recenzovaný
Adresa elektronického zdroja: http://www.upv.sk/sluzby/dusvlas.htm
Odberatel: SEKČAS
E + M. Ekonomie a management = E&M. Economics and management : vědecký ekonomický časopis.
Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci. - 4x ročne
ISSN 1212-3609
makroekonomika, mikroekonomika, manažment, marketing
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Recenzovaný . - Spracovaný v EKO-INDEX 2002-. - Časopis je uvádzaný v Social Sciences Citation
Index (www.thomsonreuters.com), v elektronickej verzii indexu EconLit (www.econlit.org), International
Bibliography of the Social Sciences (www.ibss.uk), v databázach Inspec (www.iee.org), SCOPUS
(www.info.scopus.com), ABI/IFORM (www.proquest.com), EBSCO (www.eb scohost.com)
Adresa elektronického zdroja: http://www.ekonomie-management.cz
Odberatel: FNHDNH, EUBRKT, SEKKSK, SEKČAS, OBFDOB, FPMIFM
5
Eastern economic journal.
Mahwah : Eastern Economic Association. - 4x ročne
ISSN 0094-5056
veda ekonomická, teórie ekonomické, makroekonomika
Krajina vydania: Spojené štáty
Odberatel: SEKČAS
Econometric theory.
New York : Cambridge University Press. - 6x ročne
ISSN 0266-4666
ekonometria, teórie ekonomické
Krajina vydania: Spojené štáty
Poznámky: Karentovaný v CC*SBS . - Indexovaný v CI*SS
Adresa elektronického zdroja: http://korora.econ.yale.edu/et.htm
Odberatel: SEKČAS
The Econometrics journal.
Malden : Blackwell Publ.. - 3x ročne
ISSN 1368-4221
ekonometria, modely ekonometrické, metódy ekonometrické
Krajina vydania: Spojené štáty
Odberatel: SEKČAS
Economic and industrial democracy : international journal.
London : SAGE Publ.. - 4x ročne
ISSN 0143-831X
ekonómia, demokracia
Krajina vydania: Veľká Británia
Poznámky: Karentovaný v CC*SBS . - Indexovaný v CI*SS
Adresa elektronického zdroja: http://eid.sagepub.com
Odberatel: SEKČAS
The Economic journal : the journal of the Royal Economic Society.
London : Royal Economic Society. - 8x ročne
ISSN 0013-0133
analýza ekonomická, ekonometria, hospodárstvo svetové
Krajina vydania: Veľká Británia
Poznámky: Karentovaný v CC*SBS . - Indexovaný v CI*SS . - Recenzovaný . - Spracovaný v EKO-INDEX 1989
Adresa elektronického zdroja: http://www.res.org.uk/economic/datas ets/datasetlist.asp
Odberatel: SEKČAS
The Economics of transition.
Oxford : Blackwell Publ.. - 4x ročne
ISSN 0967-0750
reformy hospodárske, SVE, hospodárstvo trhové, vývoj hospodársky
Krajina vydania: Veľká Británia
Poznámky: Karentovaný v CC*SBS . - Indexovaný v CI*SS . - Indexovaný v SCOPUS . - Recenzovaný
Odberatel: SEKČAS
The Economist.
London : The Economist Newspaper Limited. - 52x ročne
ISSN 0013-0613
ekonómia, politika, situácia hospodárska, financie, veda
Krajina vydania: Veľká Británia
Poznámky: Recenzovaný
Adresa elektronického zdroja: http://www.economist.com
Odberatel: SEKČAS
Ekonom : týdeník vydavatelství Economia.
Praha : Economia. - 52x ročne
ISSN 1210-0714
ekonómia, makroekonomika, mikroekonomika, hospodárstvo svetové
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1991-2002
Adresa elektronického zdroja: http://www.ekonom.ihned.cz/
Odberatel: FNHDNH, OBFKOF, EUBRKT, SEKKSK, SEKČAS
6
Ekonomická revue. = Central European review of economic issues: scientific journal of Faculty of Economics,
VŠB-Technical University of Ostrava.
Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta. - 4x ročne
ISSN 1212-3951
ekonómia, teórie ekonomické, veda ekonomická
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2000-. - Indexovaný v EBSCO . - EconLit
Adresa elektronického zdroja: http://www.ekf. vsb.cz/cerei
Odberatel: SEKČAS
Ekonomická revue cestovného ruchu = Economic review of tourism : vedecký časopis Ekonomickej fakult y
Univerzity Mateja Bela.
Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB. - 4x ročne
ISSN 0139-8660
ruch cestovný, politika ruchu cestovného
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1993-. - Recenzovaný
Odberatel: OBFKOF, SEKČAS
Ekonomické rozhľady = Economic review = scientific journal of the University of Economics Bratislava :
vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. - 4x ročne
ISSN 0323-262X
veda ekonomická, teórie ekonomické, EU Bratislava
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1990, 1995Adresa elektronického zdroja: http://www.euba.sk/veda-a-vyskum/utvary-riadene-prorektorkou-pre-vedu-adoktorandske-studium/ekonomicke-rozhlady/aktualne-vydanie
Odberatel: SEKKSK, SEKČAS
Ekonomický časopis = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy, social and
economic forecasting : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické
prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, soci al and economic forecasting.
Bratislava : Ekonomický ústav SAV. - 10x ročne
ISSN 0013-3035
veda ekonomická, teórie ekonomické, výskum ekonomický, mikroekonom ika, makroekonomika
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Karentovaný v CC*SBS . - Indexovaný v CI*SS . - Indexovaný v SCOPUS . - Indexovaný v EconLit . Spracovaný v EKO-INDEX 1990-. - Recenzovaný
Adresa elektronického zdroja: http://www.ceeol.com/aspx/publicationlist.aspx
Odberatel: FNHDNH, FPMKPM, OBFKOF, EUBRKT, PHFDPH, SEKKSK, SEKČAS, FNHIET, FMVKMV
Ekonomika a manažment = Economics and management : scientific journal of the Faculty o f Business
Management, University of Economics, Bratislava : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu
Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzit y v Bratislave. - 3x ročne
ISSN 1336-3301
manažment, podnik, riadenie podnikové, teórie ekonomické
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2004Odberatel: SEKKSK
Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie = Economy of tourism and entrepreneurship : scientific journal :
vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratisl ave.
Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU. - 4x ročne
ISSN 1337-9313
ruch cestovný, podnikanie, obchod, služby, rozvoj regionálny
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2009Odberatel: SEKČAS
Enjoy Vienna : Willkommen in Wien.
Wien : Compress VerlagsgesmbH & Co. - 12x ročne
časopisy, kultúra, spoločnosť
Krajina vydania: Rakúsko
Odberatel: SEKČAS
7
Environment and development economics : published in association with the Beijer Institute of Ecologica l
Economics, Royal Swedish Academy of Sciences.
New York : Cambridge University Press. - 6x ročne
ISSN 1335-770X
krajiny rozvojové, politika environmentálna, prostredie životné
Krajina vydania: Spojené štáty
Odberatel: SEKČAS
EUKER: European Union Knowledge Economy Review [elektronický zdroj] : scientific journal.
Vranov nad Topľou : European Union Knowledge Economy Pass. - 4x ročne
ISSN 1339-2786
veda ekonomická, riadenie hospodárske, ekonomika znalostná
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2013Adresa elektronického zdroja: http://www.eukepass.com/index.php/sk /euker/prispevky
Odberatel: SEKČAS
Euro.
Praha : Mladá fronta. - 52x ročne
ISSN 1212-3129
politika hospodárska, trh finančný, podnikanie, podnik
Krajina vydania: Česká republika
Adresa elektronického zdroja: http://www.euro.cz
Odberatel: SEKČAS, OBFKOF
Eurokompas : časopis Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR o štruk turálnych fondoch.
Bratislava : Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. - 4x ročne
rozvoj regionálny, fondy štruktúrne, spolupráca hospodárska medzin árodná
Krajina vydania: Slovensko
Adresa elektronického zdroja: http://www.strukturalnefondy.sk
Odberatel: SEKKSK
European economic review.
Amsterdam : Elsevier Science. - 8x ročne
ISSN 0014-2921
veda ekonomická, teórie ekonomické
Krajina vydania: Holandsko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1990-1992. - Indexovaný v SCOPUS
Odberatel: SEKČAS
European journal of industrial relations.
Thousand Oaks : SAGE Publ.. - 3x ročne
ISSN 0959-6801
priemysel, Európa, vzťahy hospodárske medzinárodné
Krajina vydania: Spojené štáty
Poznámky: Indexovaný v Applied Social Sciences Index & Abstracts ( ASSIA) . - Indexovaný v CC*SBS . Indexovaný v CI*SS . - Indexovaný v EconLit . - Indexovaný v Business Source Premier
Adresa elektronického zdroja: http://ejd.sagepub.com/
Odberatel: SEKČAS
European Union politics.
London : SAGE Publ.. - 4x ročne
ISSN 1465-1165
Európska únia, integrácia ekonomická medzinárodná
Krajina vydania: Veľká Británia
Poznámky: Recenzovaný . - Karentovaný v CC*SBS . - Indexovaný v CI*SS
Adresa elektronického zdroja: http://eup.sagepub.com
Odberatel: SEKČAS
Euro-Atlantic quarterly : international affairs.
Banská Bystrica : Slovenská atlantická komisia. - 4x ročne
ISSN 1336-8761
politika medzinárodná, vzťahy hospodárske medzinárodné, politika b ezpečnostná
Krajina vydania: Slovensko
Adresa elektronického zdroja: http://www.eaq.sk
Odberatel: SEKČAS
8
Filosofický časopis.
Praha : Filosofický ústav Akademie věd České republiky. - 6x ročne
ISSN 0015-1831
filozofia
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Citovaný v ISI (Institute of Scientific Information . - Citovaný v Scopus . - Recenzovaný
Adresa elektronického zdroja: http://www.flu.cas.cz/filcasop/index .htm
Odberatel: SEKČAS
Filozofia.
Bratislava : Filozofický ústav SAV. - 10x ročne
ISSN 0046-385X
filozofia
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Karentovaný v CC*AH . - Indexovaný v CI*AH . - Spracovaný v EKO-INDEX 1996-. - Recenzovaný
Adresa elektronického zdroja: http://www.klemens.sav.sk/fiusav/fil ozofia/
Odberatel: SEKČAS
Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance.
Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd. - 6x ročne
ISSN 0015-1920
financie, úver, politika finančná
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Karentovaný v CC*SBS . - Indexovaný v CI*SS . - Indexovaný v ABI - INFORM . - Indexovaný v
SCOPUS . - Indexovaný v Ulrich's . - Spracovaný v EKO-INDEX 1990-. - Recenzovaný
Adresa elektronického zdroja: http://journal.fsv.cuni.cz/
Odberatel: FNHDNH, EUBRKT, SEKKSK, SEKČAS
Financie v pohode : sprievodca vo svete osobných financií.
Bratislava : Akadémia vzdelávania OVB. - 6x ročne
ISSN 1339-2220
financie, poisťovníctvo, zabezpečenie dôchodkové, poradenstvo fina nčné
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2012Adresa elektronického zdroja: http://www.financievpohode.sk/
Odberatel: SEKČAS
Finančné trhy [elektronický zdroj] : odborný mesačník pre teóriu a prax finančn ých trhov.
Bratislava : Derivát. - 12x ročne
ISSN 1336-5711
trh finančný, trh devízový, investovanie kolektívne, bankovníctvo, trh burzový
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2004Adresa elektronického zdroja: http://www.derivat.sk
Odberatel: SEKČAS
Finanční management.
Praha : Economia. - 10x ročne
ISSN 1214-9292
manažment finančný, podnik
Krajina vydania: Česká republika
Adresa elektronického zdroja: http://ManagerWeb.cz/
Odberatel: SEKKSK, SEKČAS
Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov.
Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov. - 4x ročne
ISSN 1335-5813
manažéri, financie podnikové, riadenie podnikové, dane, systémy in formačné, účtovníctvo manažérske
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2000Odberatel: EUBRKT, SEKKSK, SEKČAS
9
Finančný manažment.
Bratislava : Iura Edition. - 12x ročne
ISSN 1338-7065
manažment finančný, riadenie finančné, kontroling, kontroling podn ikový, manažment personálny
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2012-2013
Odberatel: SEKČAS
Finančný spravodajca.
Bratislava : Ministerstvo financií SR. - Vychádza podľa potreby
ISSN 1335-0498
financie, rozpočtovníctvo, účtovníctvo, dane
Krajina vydania: Slovensko
Adresa elektronického zdroja: http://www.epi.sk/Financny -spravodajca/Default.aspx
Odberatel: FHIKFI, REKKVE, OBFKOF, PHFDPH, SEKČAS
For fin [elektronický zdroj] : odborný mesačník pre financie a investovan ie.
Bratislava : Fin Star. - 12x ročne
ISSN 1339-5416
trh finančný, trh devízový, bankovníctvo, investovanie kolektívne
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2014. - Recenzovaný
Adresa elektronického zdroja: http://www.derivat.sk/index.php?Page ID=2229
Odberatel: SEKČAS
Forbes.
Nitra : Business Consulting & Media. - 12x ročne
ISSN 1338-2527
podnikanie, financie, obchod, politika hospodárska
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2010Odberatel: SEKČAS
Fortune : Europe edition.
Amsterdam : Time Warner Publ.. - 26x ročne
ISSN 0738-5587
politika hospodárska, rozvoj hospodársky, riadenie podnikové
Krajina vydania: Holandsko
Adresa elektronického zdroja: http://www.fortune.com
Odberatel: SEKČAS
Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis.
Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. - 6x ročne
ISSN 1802-5854
politika sociálna, služby sociálne, politika zamestnanosti, zabezp ečenie sociálne
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2012Adresa elektronického zdroja: http://www.vupsv.cz/index.php?p=soci al_policy_forum&site=default
Odberatel: FNHKSR, SEKČAS
Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografi ckej
spoločnosti.
Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť. - 6x ročne
ISSN 1336-7420
štatistika aplikovaná, metódy štatistické, modely matematicko -štatistické
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2005-. - Recenzovaný
Adresa elektronického zdroja: http://www.ssds.sk/
Odberatel: SEKČAS
Geld-magazin : Österreichs führendes Finanzmagazin.
Wien : 4profit Verlag. - 11x ročne
trh finančný, trh peňažný, peniaze, trh kapitálový, Rakúsko
Krajina vydania: Rakúsko
Odberatel: SEKČAS
10
Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy.
Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL. - 3x ročne
ISSN 1335-9258
geografia
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1994Odberatel: SEKČAS
Geografický časopis = Geographical journal : [vedecký časopis].
Bratislava : Geografický ústav SAV. - 4x ročne
ISSN 0016-7193
geografia, výskum krajiny, regionalistika
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1993-. - Recenzovaný . - Registrovaný v SCOPUS
Odberatel: SEKČAS
The George Washington international law review.
Washington : George Washington University. - 4x ročne
právo obchodné
Krajina vydania: Spojené štáty
Gewinn : das Wirtschaftsmagazin für Ihren persönlichen Vorteil.
Wien : Wailand, Georg. - 11x ročne
situácia hospodárska, trh kapitálový, financie osobné, manažment, nehnuteľnosti, technológie informačné, štýl
životný
Krajina vydania: Rakúsko
Adresa elektronického zdroja: http://www.gewinn.com
Odberatel: SEKČAS
Global focus : the EFMD business magazine.
Brussels : EFMD. - 4x ročne
manažment, školy vysoké, vzdelávanie
Krajina vydania: Belgicko
Adresa elektronického zdroja: http://www.efmd.org
Odberatel: SEKČAS, SEKKSK
Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti.
Bratislava : Goodwill. - 10x ročne
ISSN 1337-9798
prostredie ekonomické, goodwill, stratégia podnikateľská, kultúra podniková
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2009Adresa elektronického zdroja: http://www.goodwill.eu.sk
Odberatel: FNHKSR, SEKČAS
Group & organization management : an international journal.
Newbury Park : SAGE Publ. - 6x ročne
ISSN 1059-6011
manažment strategický, riadenie strategické, metódy rozhodovania
Krajina vydania: Spojené štáty
Poznámky: Indexovaný v EBSCO . - Indexovaný v CC*SBS . - Indexovaný v Current Contents: Business
Collection . - Indexovaný v Current Citations Express . - Indexovaný v General Periodicals Index/ASAP . Indexovaný v ProQuest
Adresa elektronického zdroja: http://gom.sagepub.com/
Odberatel: SEKČAS
Der Handel : das Wirschaftsmagazin für den Einzelhandel.
Frankfurt a.M. : Deutscher Fachverlag. - 12x ročne
ISSN 0942-4881
obchod vnútorný, manažment, riadenie obchodu
Krajina vydania: Nemecko
Odberatel: SEKČAS
11
Harvard business review.
Boston : Harvard Business School Publ.. - 12x ročne
ISSN 0017-8012
podnikanie, manažment, obchod
Krajina vydania: Spojené štáty
Poznámky: Karentovaný v CC*SBS . - Karentovaný v CC*BC . - Indexovaný v CI*SS
Adresa elektronického zdroja: http://www.hbr.org
Odberatel: SEKČAS
Hasiči - Spravodajca protipožiarnej ochrany a záchrannej služby.
Bratislava : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium H asičského a záchranného zboru. - 4x ročne
ISSN 1335-9975
ochrana požiarna, predpisy
Krajina vydania: Slovensko
Odberatel: EUBRKT
Historická revue : vedecko-populárny časopis o dejinách.
Bratislava : Slovenský archeologický a historický inštitút - SAHI. - 12x ročne
ISSN 1335-6550
dejiny, spoločnosť
Krajina vydania: Slovensko
Adresa elektronického zdroja: http://www.historickarevue.com
Odberatel: EUBARC
Historický časopis : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy.
Bratislava : Historický ústav SAV. - 4x ročne
ISSN 0018-2575
história
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2000-2004. - Indexovaný v SCOPUS 2002-. - Indexovaný v CI*AH 1968-. Indexovaný v CC*AH 1968Adresa elektronického zdroja: http://www.dejiny.sk/histcas.htm
Odberatel: EUBARC
HoReCa magazine : odborný časopis pre služby hotelov, reštaurácií a cateringu.
Bratislava : Sanoma Magazines Slovakia. - 6x ročne
ISSN 1336-4332
hotely, reštaurácie, služby, gastronómia
Krajina vydania: Slovensko
Odberatel: SEKČAS
Hospodárske noviny : denník pre moderné Slovensko.
Bratislava : Ecopress. - Denník
ISSN 1335-4701
politika hospodárska
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1993-2005
Adresa elektronického zdroja: http://www.hnonline.sk
Odberatel: REKPVD, FNHKSR, FNHDNH, REKKVE, FNHKVR, OBFKOF, FNHIET, EUBRKT, PHFDPH,
SEKČAS
Hospodářské noviny.
Praha : Economia. - Denník
ISSN 0862-9587
politika hospodárska, noviny
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1990-1996
Adresa elektronického zdroja: http://www.hn.ihned.cz
Odberatel: OBFKOF, EUBRKT, SEKČAS
12
Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a re štaurácií.
Žilina : Direct press. - 6x ročne
ISSN 1337-0545
ruch cestovný, hotelierstvo, veľtrhy, gastronómia
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2007Odberatel: SEKČAS
HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami se be.
Praha : Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů. - 12x ročne
ISSN 1212-690X
manažment personálny, zdroje ľudské, riadenie ľudských zdrojov, ve denie ľudí, personalistika
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2008Adresa elektronického zdroja: http://www.hrforum.cz
Odberatel: SEKKSK, SEKČAS
Human resources management : odborný časopis pro řízení lidských zdrojů.
Praha : Economia. - 6x ročne
ISSN 1801-4690
zdroje ľudské, riadenie ľudských zdrojov, kultúra podniková, vzťah y pracovné, trh práce, manažéri, manažment
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2006-2013
Adresa elektronického zdroja: http://www.hrmanagement.cz
Odberatel: SEKKSK, SEKČAS
Chip : magazín o informačních technologiích.
Praha : Burda Praha. - 12x ročne
ISSN 1210-0684
technika výpočtová, hardvér, softvér
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1996-2002
Adresa elektronického zdroja: http://www.chip.cz
Odberatel: OBFKOF, FNHIET, EUBCIT
IMF Economic review : [official research journal of the International Monetary Fund].
New York : Palgrave Macmillan. - 4x ročne
ISSN 2041-4161
financie medzinárodné, makroekonomika, obchod medzinárodný, ekonóm ia politická, trh práce, vývoj
hospodársky
Krajina vydania: Spojené štáty
Adresa elektronického zdroja: http://www.palgrave -journals.com/imfer
Odberatel: SEKČAS
Intereconomics : review of European economic policy.
Heidelberg : Springer-Verlag. - 6x ročne
ISSN 0020-5346
politika hospodárska medzinárodná, Európa
Krajina vydania: Nemecko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1990-1993
Odberatel: SEKČAS
International business review.
Amsterdam : Elsevier. - 6x ročne
ISSN 0969-5931
podnikanie, podnikanie medzinárodné, investovanie, priemysel, vývo z
Krajina vydania: Holandsko
Odberatel: SEKČAS
13
International issues & Slovak foreign policy affairs.
Bratislava : Research Centre of the Slovak Foreign Policy Associat ion. - 4x ročne
ISSN 1337-5482
politika medzinárodná, politika zahraničná, politika svetová, vzťa hy politické medzinárodné
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2006Adresa elektronického zdroja: http://www.ceeol.com/aspx/publicatio nlist.aspx
Odberatel: SEKČAS
International small business journal.
London : SAGE Publ.. - 6x ročne
ISSN 0266-2426
podnikanie, stratégia podniková, podnikanie malé, podnikanie stred né
Krajina vydania: Spojené štáty
Poznámky: Karentovaný v CC*SBS . - Indexovaný v SS*CI
Adresa elektronického zdroja: http://isb.sagepub.com
Odberatel: SEKČAS
Journal for East European management studies (JEEMS).
Mering : Reiner Hampp Verlag. - 4x ročne
ISSN 0949-6181
manažment, riadenie zmien, podnikanie, manažment personálny, SVE, východná Európa
Krajina vydania: Nemecko
Poznámky: Indexovaný v SS*CI . - Citovaný v IBSS (International Bibliography of the Social Science )
Adresa elektronického zdroja: http://www.hampp-verlag.de/hampp_e-journals_JEMS.htm
Odberatel: SEKČAS
Journal of business economics. = Zeitschrift für Betriebswirtschaft (ZFB).
Wiesbaden : Gabler. - 9x ročne
riadenie podnikové, veda o podniku, politika podniková
Krajina vydania: Nemecko
Adresa elektronického zdroja: http://link.springer.com/journal/115 73
Odberatel: SEKČAS
Journal of Competitiveness [elektronický zdroj] : odborný vědecký časopis z oblasti manageme ntu a
ekonomiky.
Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. - 4x ročne
ISSN 1804-1728
konkurencia, konkurencieschopnosť, mikroekonomika, regióny, manažm ent, marketing, riadenie finančné
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2010-. - Recenzovaný
Adresa elektronického zdroja: http://www.cjournal.cz/
Odberatel: SEKČAS
Journal of corporate finance.
Amsterdam : Elsevier Science. - 5x ročne
ISSN 0929-1199
právo, podnik, zmluvy, účtovníctvo, financie podnikové, hospodárst vo podniku finančné
Krajina vydania: Holandsko
Poznámky: Karentovaný v CC*SBS . - Indexovaný v CI*SS
Adresa elektronického zdroja: http://www.sciencedirect.com
Odberatel: SEKČAS
Journal of entrepreneurship.
New Delhi : SAGE Publications India Pvt.. - 2x ročne
ISSN 0971-3557
podnikanie, podnik malý, manažment, stratégia podniková
Krajina vydania: India
Poznámky: Recenzovaný
Odberatel: SEKČAS
14
Journal of hospitality & tourism research.
Thousand Oaks : SAGE Publ.. - 4x ročne
ISSN 1096-3480
ruch cestovný, turistika, pohostinstvo
Krajina vydania: Spojené štáty
Odberatel: SEKČAS
The Journal of human resources.
Madison : University of Wisconsin Press. - 4x ročne
ISSN 0022-166X
zdroje ľudské, sociológia
Krajina vydania: Spojené štáty
Poznámky: Karentovaný v CC*SBS . - Karentovaný v CC*BC . - Indexovaný v CI*SS
Adresa elektronického zdroja: http://jhr.uwpress.org
Odberatel: SEKČAS
The Journal of industrial relations.
London : SAGE Publ.. - 5x ročne
ISSN 0022-1856
vzťahy pracovné, sily pracovné, trh práce
Krajina vydania: Austrália
Poznámky: Indexovaný v CC*SBS . - Indexovaný v CI*SS
Odberatel: SEKČAS
Journal of management education : a publication of the OBTS Teaching Society for management Educa tors.
Thousand Oaks : SAGE Publ.. - 6x ročne
ISSN 1052-5629
vzdelávanie, výchova, manažment
Krajina vydania: Spojené štáty
Adresa elektronického zdroja: http://jme.sagepub.com
Odberatel: SEKČAS
Journal of monetary economics.
Amsterdam : Elsevier Publishing Comp.. - 8x ročne
ISSN 0304-3932
makroekonomika, teórie ekonomické, trh finančný medzinárodný, poli tika menová
Krajina vydania: Holandsko
Odberatel: SEKČAS
Journal of political economy.
Chicago : The University of Chicago. - 6x ročne
ISSN 0022-3808
ekonómia politická
Krajina vydania: Spojené štáty
Poznámky: Karentovaný v CC*SBS . - Indexovaný v CI*SS . - Spracovaný v EKO-INDEX 1990-1991
Adresa elektronického zdroja: http://www.journals.uchicago.edu/JPE /home.html
Odberatel: SEKČAS
Journal of social and personal relationships.
London : SAGE Publ.. - 6x ročne
ISSN 0265-4075
sociológia, správanie sociálne
Krajina vydania: Veľká Británia
Poznámky: Karentovaný v CC*SBS . - Indexovaný v CI*SS
Adresa elektronického zdroja: http://www.spr.sagepub.com
Odberatel: SEKČAS
KAS International reports.
Berlin : Konrad-Adenauer-Stiftung. - 12x ročne
ISSN 0177-7521
politika medzinárodná
Krajina vydania: Nemecko
Adresa elektronického zdroja: http://www.kas.de
Odberatel: SEKČAS
15
Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí.
Bratislava : SON MEDIA. - 6x ročne
ISSN 1337-2459
správa miestna, financie, mestá, obce, ekonomika komunálna
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2010Odberatel: SEKČAS
Korea.
[s.l.] : Herald media. - 12x ročne
ISSN 2005-2162
politika medzinárodná, Kórea, situácia hospodárska
Krajina vydania: Kórea
Adresa elektronického zdroja: http://www.korea.net
Odberatel: SEKČAS
Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu.
Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej. - 6x ročne
ISSN 0023-5202
jazykoveda, terminológia
Krajina vydania: Slovensko
Odberatel: EUBVEK
Kulturaustausch : Zeitschrift für internationale Perspektiven.
Stuttgart : Institut für Auslandsbeziehungen. - 4x ročne
ISSN 0044-2976
kultúra
Krajina vydania: Nemecko
Odberatel: SEKČAS
Kvalita : Česko Slovenský odborný časopis.
Žilina : MASM. - 4x ročne
ISSN 1335-9231
kvalita, riadenie kvality, SRA, TQM
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1999Odberatel: OBFKOF, PHFDPH, SEKČAS
Logistik Heute : das deutsche Logistikmagazin.
München : HUSS-Verlag. - 10x ročne
ISSN 0173-6213
logistika
Krajina vydania: Nemecko
Adresa elektronického zdroja: http://www.logistik -heute.de
Odberatel: SEKČAS
Logistika : měsíčník vydavatelství Economia.
Praha : Economia. - 11x ročne, s dvojčíslom 7-8
ISSN 1211-0957
logistika
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1995Adresa elektronického zdroja: http://Logistika.iHNed.cz/
Odberatel: SEKKSK, SEKČAS
Logos Polytechnikos. [elektronický zdroj]
Jihlava : Vysoká škola polytechnická. - 4x ročne
ISSN 1804-3682
zdravotníctvo, ruch cestovný, rozvoj regionálny, manažment, inform atika
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2010Adresa elektronického zdroja: http://www.vspj.cz/tvurci -cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/logos-polytechnikos
Odberatel: SEKČAS
16
Long range planning : international journal of strategic management.
Oxford : Elsevier Science. - 6x ročne
ISSN 0024-6301
Krajina vydania: Veľká Británia
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX . - Karentovaný v CC*SBS
Adresa elektronického zdroja: http://www.elsevier.com
Odberatel: FPMKPM
Main economic indicators.
Paris : OECD. - 12x ročne
ISSN 0474-5523
OECD, ukazovatele ekonomické, údaje štatistické
Krajina vydania: Francúzsko
Odberatel: SEKČAS
Manager Magazin : Wirtschaft aus erster Hand.
Hamburg : Manager Magazin Verlagsgesellschaft. - 12x ročne
ISSN 0341-4418
manažment, podnikanie
Krajina vydania: Nemecko
Adresa elektronického zdroja: http://www.manager -magazin.de
Odberatel: SEKČAS
Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov.
Bratislava : IBIS partner. - 4x ročne
ISSN 1335-1729
rozvoj pracovníkov, manažéri, pracovníci riadiaci
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2005Adresa elektronického zdroja: http://www.ibispartner.sk
Odberatel: SEKČAS
Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie
manažmentu.
Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu. - 3x ročne
ISSN 1337-0510
manažment, podnikanie, riadenie podnikové
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2006Odberatel: SEKKSK, SEKČAS
Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia.
Bratislava : Wolters Kluwer. - 12x ročne
ISSN 1336-9849
školy, manažment, zariadenia školské, zariadenia predškolské
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2008Odberatel: SEKKSK, SEKČAS
Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketing ového
manažmentu.
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. - 2x riadne a max. 2x mimoriadne vyd.
ISSN 1338-7944
marketing, stratégia marketingová, nástroje marketingové, komuniká cia marketingová, podnikanie
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2012Odberatel: SEKČAS
Marketing & komunikace.
Praha : Česká marketingová společnost. - 4x ročne
ISSN 1211-5622
marketing, stratégia marketingová, nástroje marketingové
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1995Adresa elektronického zdroja: http://www.mandk.cz
Odberatel: SEKČAS
17
Marketing & media : týdeník pro marketingovou komunikaci a média.
Praha : Economia. - 52x ročne
ISSN 1212-9496
marketing, komunikácia marketingová, médiá, kreativita
Krajina vydania: Česká republika
Odberatel: OBFKOF
Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrn e a právne vzťahy.
Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU. - 4x ročne
ISSN 1336-1562
politika medzinárodná, vzťahy hospodárske medzinárodné
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Recenzovaný . - Indexovaný v databázach ProQuest . - Indexovaný EBSCO . - Indexovaný v
EconPapers . - Indexovaný v EconBiz . - Indexovaný v Index Copernicus. . - Spracovaný v EKO-INDEX 2003Adresa elektronického zdroja: http://fmv.euba.sk/casopisy/casopis_ mv/
Odberatel: SEKKSK, SEKČAS
Mezinárodní politika [elektronický zdroj] : měsíčník pro mezinárodní politiku.
Praha : Ústav mezinárodních vztahů. - 12x ročne
politika medzinárodná, politika zahraničná, politika svetová
Krajina vydania: Česká republika
Adresa elektronického zdroja: http://www.ustavmezinarodnichvztahu. cz/list/mezinarodni-politika
Odberatel: SEKČAS
Mezinárodní vztahy.
Praha : Ústav mezinárodních vztahů. - 4x ročne
ISSN 0323-1844
politika medzinárodná, politika svetová, politika zahraničná
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1993-. - Recenzovaný . - Články uverejnené v tomto časopise sú
spracovávané v databázach: C.E.E.O.L. (Central and Eastern Europea n Online Library), Česká národní
bibliografie, PCI Web (Periodicals Contens Index Web), World Affai rs Online
Adresa elektronického zdroja: http://www.mezinarodnivztahy.com/iss ue/view/60
Odberatel: OBFKOF, SEKČAS
Mirovaja ekonomika i meždunarodnyje otnošenija.
Moskva : Nauka. - 12x ročne
ISSN 0131-2227
hospodárstvo svetové, vzťahy hospodárske medzinárodné
Krajina vydania: Ruská federácia
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1990-1992
Adresa elektronického zdroja: http://www.maik.ru
Odberatel: SEKČAS
Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia.
Praha : Economia. - 12x ročne
ISSN 0026-8720
riadenie, riadenie podnikové, manažment
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1990Adresa elektronického zdroja: http://www.ModerniRizeni.cz/
Odberatel: FPMKPM, OBFKOF, SEKKSK, SEKČAS
Monthly statistics of international trade.
Paris : OECD. - 12x ročne
ISSN 1607-0623
štatistika, obchod medzinárodný, OECD, OECD publikácie
Odberatel: SEKČAS
Muscle & fitness : Czech & Slovak edition.
Bratislava : Fit Plus International Publ.. - 12x ročne
ISSN 1335-7867
telovýchova, šport
Krajina vydania: Slovensko
Adresa elektronického zdroja: http://www.muscle -fitness.cz
Odberatel: EUBCTV
18
Národohospodářský obzor = Review of economic perspectives : časopis věnovaný otázkám
národohospodářským a sociálněpolitickým.
Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU. - 4x ročne
ISSN 1213-2446
teórie ekonomické, politika hospodárska, ekonometria, hospodárstvo svetové, transformácia, integrácia
ekonomická medzinárodná
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2001-. - Recenzovaný
Adresa elektronického zdroja: http://www.econ.muni.cz/nho
Odberatel: SEKČAS
National geographic : Česko.
Praha : Sanoma. - 12x ročne
ISSN 1213-9394
zemepis, geografia, prostredie životné
Krajina vydania: Česká republika
Adresa elektronického zdroja: http://www.national -geographic.cz
Odberatel: FNHKVR
Nová ekonomika = the New economy : Faculty of National Economy, University of Ec onomics in Bratislava
scientific journal : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ek onomickej univerzity v Bratislave.
Bratislava : Národohospodárska fakulta EU. - 4x ročne
ISSN 1336-1732
veda ekonomická, teórie ekonomické, ekonomika nová
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2008-. - Recenzovaný
Odberatel: SEKKSK, SEKČAS
Obecné noviny : týždenník miest a obcí.
Bratislava : INPROST. - 52x ročne
mestá, obce, samospráva
Krajina vydania: Slovensko
Adresa elektronického zdroja: http://www.obecnenoviny.sk
Odberatel: SEKČAS
Obchod : marketing, retail, FMCG.
Bratislava : ECOPRESS. - 10x ročne
ISSN 1335-2008
obchod, stratégia obchodná, distribúcia
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1996Odberatel: SEKKSK, SEKČAS
Obchodní právo.
Praha : JUDr. Mgr. Michal Pospíšil, PhD.. - 4x ročne
právo obchodné
Krajina vydania: Česká republika
Odberatel: OBFKOF
Obchod, priemysel, hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
Bratislava : SOPK. - 12x ročne
ISSN 1336-8117
komory obchodné, obchod, priemysel, hospodárstvo národné
Krajina vydania: Slovensko
Adresa elektronického zdroja: http://www.sopk.sk
Odberatel: OBFKOF
Odpadové hospodárstvo.
Bratislava : Property&Environment. - 12x ročne
ISSN 1338-595X,
hospodárstvo odpadové, odpad, prostredie životné
Krajina vydania: Slovensko
Odberatel: OBFKOF, SEKČAS
19
PC revue : sprievodca digitálnym svetom.
Bratislava : Digital Visions. - 12x ročne
ISSN 1335-0226
počítače, hardvér, softvér, využitie počítačov, jazyky programovac ie, systémy operačné, systémy počítačové
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1996-2000
Adresa elektronického zdroja: http://www.pcrevue.sk
Odberatel: EUBCIT, OBFKOF, SEKČAS
Personálny a mzdový poradca podnikateľa.
Žilina : Poradca podnikateľa. - 15x ročne
ISSN 1335-1508
manažment personálny, mzdy, podnikatelia, metodika, zákony
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1997Adresa elektronického zdroja: http://www.epi.sk/Personalny -a-mzdovy-poradca-podnikatela/Default.aspx
Odberatel: EUBRKT, SEKČAS
Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva.
Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní. - 6x ročne
ISSN 1335-1044
poisťovne, poisťovníctvo, Slovensko
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1995Odberatel: FNHKPO, SEKKSK, SEKČAS
Pojistné rozpravy : pojistně teoretický bulletin.
Praha : Česká asociace pojišťoven. - Nepravidelne, minimálne 2x ročne
ISSN 0862-6162
poisťovníctvo, trh poistný, teórie poistné
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2002Odberatel: SEKČAS
Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví.
Praha : Česká asociace pojišťoven. - 4x ročne, 12x ročne
ISSN 0032-2393
poistenie, poisťovníctvo
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1993Odberatel: SEKČAS
Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace.
Praha : Vysoká škola ekonomická. - 6x ročne
ISSN 0032-3233
ekonómia politická, výskum ekonomický, teórie ekonomické
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Karentovaný v CC*SBS . - Indexovaný v CI*SS . - ISI Alerting Services . - EconLit . - Social Scisearch
. - Spracovaný v EKO-INDEX 1990Adresa elektronického zdroja: http://www.vse.cz/polek
Odberatel: FNHDNH, OBFKOF, EUBRKT, SEKKSK, SEKČAS, FNHIET
Poradca.
Žilina : Poradca. - 13x ročne
ISSN 1335-1583
podnikanie, legislatíva, podnikatelia
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1996Adresa elektronického zdroja: http://www.poradca.sk
Odberatel: REKKVE, PHFDPH, SEKKSK, SEKČAS
20
Práca, mzdy a odmeňovanie : mesačník s bezkonkurenčným počtom aktualít a tipov z personálne ho a
mzdového poradenstva.
Žilina : Poradca podnikateľa. - 11x ročne
ISSN 1335-7115
poradenstvo personálne, práca, mzdy, odmeňovanie
Krajina vydania: Slovensko
Adresa elektronického zdroja: http://www.epi.sk/Praca -mzdy-a-odmenovanie/Default.aspx
Odberatel: SEKČAS
Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále.
Žilina : Poradca. - 12x ročne
ISSN 1337-060X
mzdy, dane, právo pracovné, zdroje ľudské, vzťahy pracovnoprávne
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2007Adresa elektronického zdroja: http://www.poradca.sk
Odberatel: FHIKFI, REKKVE, EUBRKT, SEKČAS
Prague economic papers : quarterly journal of economic theory and policy.
Prague : University of Economics. - 4x ročne
ISSN 1210-0455
teórie ekonomické, politika hospodárska, Česko
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Indexovaný v CI*SS . - Indexovaný v Social scisearch and Journal Citation Report/Social Science
Edition . - Indexovaný v Scopus . - Recenzovaný
Adresa elektronického zdroja: http://www.vse.cz/pep/
Odberatel: OBFKOF, EUBRKT, SEKČAS
Pravda.
Bratislava : PEREX. - Denník
ISSN 1335-4050
noviny
Krajina vydania: Slovensko
Adresa elektronického zdroja: http://www.pravda.sk
Odberatel: FNHKSR, FNHDNH, REKKVE, FNHIET, EUBRKT, SEKČAS
Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva.
Bratislava : Ústav štátu a práva SAV. - 6x ročne
ISSN 0032-6984
právo
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1993Odberatel: SEKČAS, OBFKOF
Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie
a obce.
Bratislava : Iura Edition. - 12x ročne
ISSN 1337-7523
právo, obce, organizácie rozpočtové, úpravy právne, politika regio nálna
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2008Odberatel: SEKČAS
Pressburger Zeitung : Das Wirtschaftsmagazin aus der Slowakei.
Bratislava : Medienzentrum Pressburger Zeitung. - 6x ročne
ISSN 1336-5991
hospodárstvo národné, Slovensko, situácia hospodárska
Krajina vydania: Slovensko
Adresa elektronického zdroja: http://www.pressburger.eu
Odberatel: SEKČAS
PrintProgress : časopis pre polygrafiu a súvisiace odvetvia.
Trnava : VELDAN. - 6x ročne
priemysel polygrafický, fototechnika, fotografia
Adresa elektronického zdroja: http://www.printprogress.sk
Odberatel: EUBVEK
21
Profit.
Bratislava : TREND HOLDING, s.r.o.. - 26x ročne
ISSN 1335-4620
podnikanie
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1998Adresa elektronického zdroja: http://profit.etrend.sk/
Odberatel: OBFKOF, FNHIET, PHFDPH, SEKKSK, SEKČAS
ProIN : produktivita a inovácie.
Žilina : CEIT. - 6x ročne
produktivita, zdroje ľudské, inovácia
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKON-INDEX 2012Odberatel: FNHKSR, SEKČAS
Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy.
Praha : OptiMWh. - 4x ročne
ISSN 1802-4599
energia, ekológia, hospodárnosť
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2010Adresa elektronického zdroja: http://www.pro-energy.cz
Odberatel: OBFKOF, SEKČAS
Psychologie pro praxi.
Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum. - 2x ročne
ISSN 1803-8670
psychológia, psychológia práce, psychológia pedagogická, psychológ ia sociálna, spoločnosť
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2009Odberatel: SEKČAS
Public finance review.
Thousand Oaks : SAGE Publ.. - 6x ročne
ISSN 1091-1421
financie verejné
Krajina vydania: Spojené štáty
Odberatel: SEKČAS
The Quarterly review of economics and finance.
New York : Elsevier Science Publ.. - 4x ročne
ISSN 1062-9769
makroekonomika, financie medzinárodné
Krajina vydania: Spojené štáty
Poznámky: Indexovaný v Academic ASAP . - Indexovaný v AEA Index of Economic Articles . - Indexovaný v
Business Index . - Indexovaný v CFA Digest Contects of Recent Economic Journals . - Indexovaný v ProQuest . Indexovaný v SCOPUS
Odberatel: SEKČAS
Regional studies : journal of the Regional Studies Association.
New York : Taylor & Francis. - 9x ročne
ISSN 0034-3404
hospodárstvo svetové, hospodárstvo regionálne, podnikanie
Krajina vydania: Veľká Británia
Poznámky: Karentovaný v CC*SBS . - Indexovaný v CI*SS . - Recenzovaný . - Spracovaný v EKO-INDEX 1990,
1992
Adresa elektronického zdroja: http://www.informaworld.com/smpp/tit le~db=all~content=t713393953
Odberatel: SEKČAS
Research EU : result magazine.
Luxembourg : Office of the European Union. - 12x ročne
ISSN 1861-9947
výskum, Európska únia
Krajina vydania: Luxembursko
Odberatel: SEKEDC
22
Review of corporate finance studies.
New York : Oxford University Press. - nepravidelná periodicita
ISSN 2046-9128
financie podnikové, trh finančný, riadenie finančné, štruktúra pod niku organizačná
Krajina vydania: Spojené štáty
Adresa elektronického zdroja: http://www.rcfs.oxfordjournals.org
Odberatel: SEKČAS
The Review of financial studies.
New York : Society for Financial Studies. - 12x ročne
ISSN 0893-9454
politika finančná, financie
Krajina vydania: Spojené štáty
Poznámky: Karentovaný v CC*SBS . - Indexovaný v CI*SS
Adresa elektronického zdroja: http://rfs.oupjournals.org
Odberatel: SEKČAS
Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo.
Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu. - 10x ročne
ISSN 1336-9857
priemysel, technológie informačné, technika, veda, výskum, kultúra podniková
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2007Adresa elektronického zdroja: http://www.revuepriemyslu.sk
Odberatel: SEKKSK, SEKČAS
Rubens : Nachrichten, Berichte und Meinungen aus der Ruhr -Universität Bochum.
Bochum : Ruhr-Universität Bochum. - 9x ročne
univerzity, Nemecko
Krajina vydania: Nemecko
Odberatel: SEKČAS
Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management.
Praha : Newton College. - 4x ročne
ISSN 1801-7118
veda ekonomická, hospodárstvo svetové, integrácia ekonomická, glob alizácia hospodárstva, manažment, riadenie
podnikové
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2006-. - Recenzovaný
Adresa elektronického zdroja: http://www.sets.cz
Odberatel: SEKČAS
Security world : čtvrtletník o informační bezpečnosti.
Praha : IDG Czech. - 4x ročne
ISSN 1214-794X
počítače, technológie informačné
Krajina vydania: Česká republika
Adresa elektronického zdroja: http://www.securityworld.cz
Odberatel: SEKČAS
Slovenská archivistika.
Bratislava : Ministerstvo vnútra SR - odbor archívov a registratúr. - 2x ročne
ISSN 0231-6722
archívnictvo
Krajina vydania: Slovensko
Odberatel: EUBARC
Slovenská štatistika a demografia = Slovak statistics and demography: scientific journal : vedecký časopis.
Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky. - 4x ročne
ISSN 1210-1095
štatistika, demografia
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1995Odberatel: SEKČAS
23
Slovenské národné noviny : týždenník Matice slovenskej.
Martin : Matica slovenská. - 52x ročne
ISSN 0862-8823
noviny, Slovensko, spoločnosť
Krajina vydania: Slovensko
Adresa elektronického zdroja: http://www.snn.sk
Odberatel: SEKČAS
Slovensko : časopis pre Slovensko a slovenský svet.
Martin : Matica slovenská. - 4x ročne
ISSN 0231-7303
Slovensko, kultúra, história, národopis
Krajina vydania: Slovensko
Odberatel: SEKČAS
Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu, výroby a distribúcie.
Bratislava : SON MEDIA. - 10x ročne
ISSN 1335-9266
obchod, výrobky, Slovensko, reklama
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2000Adresa elektronického zdroja: http://www.slovenskyvyber.sk/home
Odberatel: SEKČAS
Smart Investor : das Magazin für den kritischen Anleger.
München : Der Smart Investor Media. - 12x ročne
ISSN 1612-5479
trh kapitálový, komodity, investovanie, investori
Krajina vydania: Nemecko
Adresa elektronického zdroja: http://www.smartinvestor.de
Odberatel: SEKČAS
SME.
Bratislava : PETIT PRESS. - Denník
ISSN 1335-440X
noviny
Krajina vydania: Slovensko
Adresa elektronického zdroja: http://www.sme.sk
Odberatel: FNHDNH, EUBRKT
Social agenda.
Luxembourg : Office of the European Union. - 4x ročne
ISSN 1682-7783
Európska únia, politika sociálna, zamestnanosť, podmienky pracovné
Krajina vydania: Luxembursko
Odberatel: SEKEDC
Sociálne poistenie [elektronický zdroj] : odborný mesačník Sociálnej poisťovne.
Bratislava : Sociálna poisťovňa. - 12x ročne
ISSN 1337-9844
poistenie nemocenské, poistenie sociálne
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2011Adresa elektronického zdroja: http://www.socpoist.sk/socialne -poistenie---odborny-mesacnik-socialnej-poistovneydm/26811s
Odberatel: SEKČAS
Sociální práce. = Sociálna práca.
Brno : Asociace vzdělavatelů v sociální práci. - 4x ročne
ISSN 1213-6204
práca sociálna, politika sociálna, vzdelávanie, starostlivosť o pr acovníkov, starostlivosť o rodinu, riadenie ľudských
zdrojov
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2010-. - Recenzovaný
Adresa elektronického zdroja: http://www.socialniprace.cz
Odberatel: SEKČAS
24
Sociálno-ekonomická revue = Social and economic revue : Faculty of Social and Economic Relations,
Alexander Dubček University of Trenčín Scientific journal : vedeck ý časopis Fakulty sociálno-ekonomických
vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - 4x ročne
ISSN 1336-3727
teórie ekonomické, veda ekonomická, situácia hospodárska, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v
Trenčíne
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2003-2005, 2007-2008, 2010Adresa elektronického zdroja: http://fsev.tnuni.sk/archiv.870.0.ht ml
Odberatel: SEKČAS
Sociálno-ekonomický obzor [elektronický zdroj] : recenzovaný odborný on-line časopis.
Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. - 4x ročne
ISSN 1339-2387
rozvoj sociálno-ekonomický, vývoj spoločenský, politika sociálna
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2013Adresa elektronického zdroja: http://nhf.euba.sk/veda -a-vyskum/socialno-ekonomicky-obzor/
Odberatel: SEKČAS
Society and economy : in Central and Eastern Europe.
Budapest : Akadémiai Kiadó. - 3x ročne
ISSN 1588-9726
veda ekonomická, teórie ekonomické, politika hospodárska, správa verejná, sociológia, politika
Krajina vydania: Maďarsko
Poznámky: Indexovaný v JSTOR . - International Bibliographies IBZ and IBR . - Indexovaný v SCOPUS . Referativnyj žurnal
Adresa elektronického zdroja: http://www.akademiai.com/content/119 715/?
p=cedb55855cd44a33aa847e59c913593b&pi=2
Odberatel: SEKKSK, SEKČAS
Sociológia = Slovak sociological review : časopis pre otázky sociológie.
Bratislava : Sociologický ústav SAV. - 6x ročne
ISSN 0049-1225
sociológia, štúdie sociologické, výskum sociologický
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Karentovaný v CC*SBS . - Indexovaný v CI*SS . - Indexovaný v publikáciách Institute of Scientific
Information (ISI) . - Citovaný v Sociological Abstracts . - Recenzovaný . - Spracovaný v EKO-INDEX 1993Adresa elektronického zdroja: http://www.ceeol.com/aspx/publicatio nlist.aspx
Odberatel: SEKČAS, FNHIET
Spatial economic analysis : the Journal of the Regional Studies Association.
Seaford : Regional Studies Association. - 4x ročne
ISSN 1742-1772
plánovanie územné, metódy plánovania, rozvoj hospodársky
Krajina vydania: Veľká Británia
Odberatel: SEKČAS
Spravodajca vo verejnej správe : odborný mesačník účtovných, daňových a mzdových aktualít.
Bratislava : Verlag Dashöfer. - 12x ročne
ISSN 1336-9377
účtovníctvo, správa verejná, organizácie rozpočtové, organizácie p ríspevkové, obce
Krajina vydania: Slovensko
Odberatel: REKKVE
Správy SAV.
Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV. - 11x ročne
ISSN 0139-6307
ústavy vedecké, informácie
Krajina vydania: Slovensko
Odberatel: SEKČAS
25
Statistika : statistics and economy journal.
Praha : Český statistický úřad. - 4x ročne, do 31.12.2010: 6x ročne
ISSN 0322-788X
štatistika
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1990-. - Recenzovaný
Odberatel: SEKČAS
Strategic organization.
Los Angeles : SAGE Publ.. - 4x ročne
ISSN 1476-1270
manažment strategický, výskum ekonomický, modelovanie ekonometrick é
Krajina vydania: Spojené štáty
Adresa elektronického zdroja: http://soq.sagepub.com/content/by/ye ar
Odberatel: SEKČAS
Strategie : první časopis o médiích, reklamě a marketingové komunikaci.
Praha : Mladá fronta. - 12x ročne
ISSN 1210-3756
stratégia marketingová, reklama, médiá
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1995-2000
Adresa elektronického zdroja: http://www.strategie.cz
Odberatel: SEKČAS, OBFKOF
Stratégie : odborný mesačník o marketingu, reklame a médiách.
Bratislava : ECOPRESS. - 12x ročne
ISSN 1335-2016
stratégia marketingová, marketing, reklama, prostriedky masovokomu nikačné
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1996-2007
Adresa elektronického zdroja: http://www.strategie.sk
Odberatel: SEKKSK, SEKČAS, OBFKOF
Svět balení.
Praha : ATOZ Studio. - 6x ročne
ISSN [nemá]
hospodárstvo obalové, technika obalová, obchod, marketing
Krajina vydania: Česká republika
Odberatel: OBFKOF
Systémy logistiky.
Praha : ATOZ Marketing Services. - 6x ročne
ISSN [nemá]
logistika, systémy informačné logistické
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Spracované v EKO-INDEX 2006Adresa elektronického zdroja: http://www.systemylogistiky.sk
Odberatel: SEKČAS
Technológia vzdelávania = Technology of education : professional journal on education : vedeckopedagogický časopis.
Nitra : SlovDidac. - 6x ročne
ISSN 1335-003X
vzdelávanie, politika školská
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Indexovaný v ProQuest . - Indexovaný v EBSCO . - Indexovaný v DOAJ . - Recenzovaný . Spracovaný v EKO-INDEX 2004Adresa elektronického zdroja: http://technologiavzdelavania.ukf.sk
Odberatel: SEKČAS
26
Telesná výchova a šport = physical education and sport : časopis Slovenskej vedeckej spol očnosti pre telesnú
výchovu a šport.
Topoľčianky : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a š port FTVŠ UK. - 4x ročne
ISSN 1335-2245
šport
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Časopis je indexovaný v športových databázach
Odberatel: EUBCTV
Teorie vědy = Theory of science : journal for interdisciplinary studies of sc ience : časopis pro mezioborová
zkoumání vědy.
Praha : Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Filoz ofickém ústavu AV ČR. - 4x ročne
ISSN 1210-0250
veda, technika, komunikácia
Krajina vydania: Česká republika
Adresa elektronického zdroja: http://teorievedy.flu.cas.cz
Odberatel: EUBRKT, SEKČAS
Territory, politics, governance.
Seaford : Regional Studies Association. - 2x ročne
ISSN 2162-2671
politika regionálna, ekonómia, riadenie
Krajina vydania: Veľká Británia
Odberatel: SEKČAS
Tovar & Predaj : časopis pre obchod s rýchloobrátkovým a spotrebným tovarom.
Praha : ATOZ Marketing Services. - 12x ročne
ISSN 1805-0549
obchod, predaj, spotrebitelia, tovar spotrebný
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2011Odberatel: SEKČAS
Transport a logistika : mesačník pre dopravu, zasielateľstvo, logistiku a veľkoobchod.
Bratislava : LUXUR. - 12x ročne
ISSN 1338-3809
logistika, doprava, zasielateľstvá
Krajina vydania: Slovensko
Odberatel: SEKČAS
Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní.
Bratislava : TREND Holding. - 51x ročne
ISSN 1335-0684
podnikanie, rozvoj hospodársky, trh kapitálový
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1993Adresa elektronického zdroja: http://www.etrend.sk
Odberatel: FNHDNH, FPMKPM, FNHKVR, FNHIET, PHFDPH, SEKKSK, SEKČAS, OBFKOF
Trend : Lust auf Wirtschaft.
Wien : Axel Bogocz. - 12x ročne
ISSN 0049-4623
situácia hospodárska, rozvoj hospodársky, Rakúsko
Krajina vydania: Rakúsko
Odberatel: SEKČAS
Účetnictví.
Praha : Bilance. - 12x ročne
ISSN 0139-5661
účtovníctvo, metódy účtovné, systémy účtovné
Krajina vydania: Česká republika
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1993-. - Recenzovaný
Odberatel: SEKČAS
27
Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a m iezd pre
rozpočtové, príspevkové organizácie a obce.
Bratislava : Wolters Kluwer. - 12x ročne
ISSN 1337-0197
účtovníctvo, dane, organizácie príspevkové, organizácie rozpočtové , obce, právo, mzdy
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2008Adresa elektronického zdroja: http://www.uctoropoaobce.sk
Odberatel: SEKČAS
Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo = Accounting - audit - taxation : in theory and praxis : v teórii a praxi.
Bratislava : SÚVAHA. - 12x ročne
ISSN 1335-2024
účtovníctvo, audítorstvo, dane
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1997-. - Recenzovaný
Odberatel: SEKKSK, SEKČAS
ÚZ - Úplné znenia : Zbierka zákonov SR.
Žilina : Poradca podnikateľa. - Vychádza podľa potreby
ISSN 1335-2857
zákony
Krajina vydania: Slovensko
Odberatel: REKKVE, PHFDPH
Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie.
Žilina : Poradca. - 12x ročne
ISSN 1337-0448
správa verejná, Slovensko
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2007Adresa elektronického zdroja: http://www.poradca.sk
Odberatel: SEKČAS
Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis].
Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. - 2x ročne
ISSN 1335-7182
správa verejná, spoločnosť
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2004Odberatel: SEKKSK
Verejné obstarávanie od A do Z. [elektronický zdroj]
Bratislava : Verlag Dashöfer. - neznáma periodicita
obstarávanie verejné, smernice
Krajina vydania: Slovensko
Odberatel: REKKVE
Versicherungswirtschaft : insurance business report.
Karlsruhe : Verlag Versicherungswirtschaft. - 12x ročne
ISSN 0042-4358
poisťovníctvo
Krajina vydania: Nemecko
Odberatel: SEKČAS
Vestník MH SR.
Bratislava : Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. - Vychádza podľa potrieb MH SR, 3 - 5 čiastok ročne
ISSN 1336-3204
hospodárstvo národné, Slovensko, MH SR Bratislava
Krajina vydania: Slovensko
Odberatel: SEKČAS
28
Vestník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slov enskej republiky.
Bratislava : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. - Vychádza podľa potreby
ISSN 1335-9789
doprava, pošty, rozvoj regionálny, vyhlášky
Krajina vydania: Slovensko
Adresa elektronického zdroja: http://www.telecom.gov.sk/index/inde x.php?ids=121
Odberatel: SEKČAS
Vestník NBS.
Bratislava : Národná banka Slovenska. - Vychádza podľa potreby
ISSN 1335-3365
vestníky, NBS Bratislava, vyhlášky
Krajina vydania: Slovensko
Odberatel: SEKČAS
Vnútropodnikové smernice. [elektronický zdroj]
Bratislava : Verlag Dashöfer. - 4-krát ročne
riadenie vnútropodnikové
Krajina vydania: Slovensko
Odberatel: REKKVE
Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie.
Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve. - 6x ročne
ISSN 0322-886X
vodohospodárstvo
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1990Odberatel: SEKČAS
Voprosy ekonomiki.
Moskva : NP Redakcija žurnal Voprosy ekonomiki. - 12x ročne
ISSN 0042-8736
politika hospodárska, riadenie hospodárske, plánovanie hospodárske
Krajina vydania: Ruská federácia
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1990-1992
Adresa elektronického zdroja: http://www.vopreco.ru
Odberatel: SEKČAS
Všudybyl : časopis na podporu cestovního ruchu.
Praha : Jaromír Kainc. - 10x ročne
ruch cestovný
Krajina vydania: Česká republika
Adresa elektronického zdroja: http://www.e -vsudybyl.cz
Odberatel: SEKČAS
World development.
Amsterdam : Elsevier. - 12x ročne
ISSN 0305-750X
vzťahy hospodárske medzinárodné, hospodárstvo svetové, svet
Krajina vydania: Spojené štáty
Poznámky: Karentovaný v CC*SBS . - Indexovaný v CI*SS . - Indexovaný v British Humanities Index . Indexovaný v Journal of Economic Literature . - I Indexovaný v CAB International . - Indexovaný v SCOPUS
Odberatel: SEKČAS
Zbierka zákonov Slovenskej republiky.
Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. - Vychádza podľa potreby
zákony
Krajina vydania: Slovensko
Adresa elektronického zdroja: http://www.zbierka.sk
Odberatel: REKKVE, SEKČAS
29
Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia. [elektronický zdroj]
Žilina : Poradca podnikateľa. - Iné
zákony, predpisy
Krajina vydania: Slovensko
Adresa elektronického zdroja: http://www.epi.sk/Zbierka -zakonov-SR/Default.aspx
Odberatel: OBFKOF, EUBRKT, PHFDPH, SEKČAS
Zdravotnícke noviny : odborný týždenník pre lekárov a farmaceutov.
Bratislava : ECOPRESS. - týždenník
ISSN 1335-4477
zdravotníctvo
Krajina vydania: Slovensko
Odberatel: FNHKSR
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt der Frankfurter Wertpapierbörse.
Frankfurt am Main : Fritz Knapp Verlag. - 24x ročne
ISSN 0341-4019
úver, úverovanie, politika úverová
Krajina vydania: Nemecko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1992-1993
Odberatel: SEKČAS
ZFO : Zeitschrift Führung + Organisation.
Stuttgart : Schäffer-Poeschel. - 6x ročne
ISSN 0722-7485
riadenie podnikové, manažment, organizácia riadenia
Krajina vydania: Nemecko
Adresa elektronického zdroja: http://www.zfo.de
Odberatel: SEKČAS
Zisk manažment.
Žilina : Poradca podnikateľa. - 12x ročne
zisk, podnik, manažment, podnikanie
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 2013Adresa elektronického zdroja: http://www.ezisk.sk
Odberatel: SEKČAS
Zvesti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej re publiky a Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky.
Bratislava : Agentúra PAJPER. - 10x ročne
zákony, školstvo, veda, kultúra, smernice, MŠVVaŠ SR, MK SR
Krajina vydania: Slovensko
Odberatel: SEKČAS
Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie.
Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV. - 4x ročne
ISSN 0044-4863
prostredie životné, ekológia, tvorba prostredia životného
Krajina vydania: Slovensko
Poznámky: Spracovaný v EKO-INDEX 1993-. - Recenzovaný
Odberatel: SEKČAS
30
Download

Abecedný zoznam periodík objednaných pre Ekonomickú univerzitu