26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
Obsah
Pod záštitou
4
Miesto konania
4
Usporiadatelia
4
Časový harmonogram zjazdu
8
Všeobecné pokyny a informácie
11
Mapa mesta
13
Odborný program
14
Sprievodné odborné akcie
48
Plán priestorov
50
Partneri podujatia
53
Kontakty
Neurologická klinika JLF UK a UNM
Kollárova 2, 036 59 Martin
Sekretariát: +421 43 4203209
fax: +421 43 4131005
Allnet, s.r.o.
Mudroňova 43, 036 01 Martin
IČO: 36436348, IČ DPH: SK2022090081
GSM: +421 903 828 038
tel: +421 43 4222 132
mail: [email protected]
3
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
Podujatie sa koná pod záštitou
Ing. Juraj Blanár
predseda Žilinského samosprávneho kraja
Mgr. Art. Andrej Hrnčiar
primátor mesta Martin
Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
dekan Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského
Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD.
riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin
Podujatie sa uskutoční v priestoroch
Aula Magna Jesseniovej lekárskej fakulty UK
Malá Hora 4A, 036 01 Martin
(GPS 49.065255, 18.929991)
Slovenské komorné divadlo
Divadelná 1, 036 80 Martin
(GPS 49.065354,18.921695)
Usporiadatelia
Slovenská neurologická spoločnosť SLS
Slovenská spoločnosť pre klinickú neurofyziológiu SLS
Slovenská neuropsychiatrická spoločnosť SLS
Spoluusporiadatelia
Česká neurologická společnost ČLS JEP
Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
Neurologická klinika JLF UK a UN, Martin
Neurologická klinika SZU a UN, Bratislava
4
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
Predseda zjazdu
Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Čestné predsedníctvo zjazdu
Doc. MUDr. Ján Benetin, CSc.
predseda Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS
Doc. MUDr. Otakar Keller, CSc.
predseda České neurologické společnosti ČLS JEP
Doc. MUDr. Pavol Kučera, PhD.
predseda Slovenskej spoločnosti pre klinickú neurofyziológiu SLS
Doc. Ing. Jan Kremláček, PhD.
predseda České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
Prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
predseda Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS
Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
Doc. MUDr. Michal Bar, PhD.
Prof. MUDr. Daniel Bartko, DrSc.
Prof. MUDr. Jozef Bednařík, CSc.
Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.
Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Prof. MUDr. Miroslav Galanda, CSc.
Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, CSc.
Prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.
Prof. MUDr. Pavel Kalvach CSc.
Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, PhD.
Doc. MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc.
MUDr. Jiří Polívka, CSc.
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
5
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc.
Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
MUDr. Radomír Taláb, CSc.
Prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc.
Prof. MUDr. Pavel Traubner, CSc.
Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
Prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc.
Vedecký a programový výbor 26. SČNZ
Prof. MUDr. Martin Bareš, PhD.
Doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
Prof. MUDr. Roman Herzig, PhD.
MUDr. Jozef Michalik
MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD.
Doc. MUDr. Irena Rektorová, PhD.
Prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
Doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
Doc. MUDr. David Školoudík, PhD.
Doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
MUDr. Kamil Zeleňák, PhD.
Vedecký a programový výbor 59. SČZKN
Prof. MUDr. Milan Brázdil, PhD.
MUDr. František Cibulčík, PhD.
Doc. MUDr. Robert Jech, PhD.
Doc. Ing. Jan Kremláček, PhD.
Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
Doc. MUDr. Pavol Kučera, PhD.
6
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
Miestny organizačný výbor
Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
MUDr. Jozef Michalik
Prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.
Doc. MUDr. Božena Piťhová, CSc.
MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD.
MUDr. Štefan Sivák, PhD.
MUDr. Ema Kantorová, PhD.
MUDr. Monika Turčanová Koprušáková, PhD.
MUDr. Babeta Hofericová
MUDr. Jana Dluhá
MUDr. Milan Grofik
Ľubica Hořínková
Věnceslava Šimšíková
Sekretariát zjazdu
Allnet, s.r.o. / Ing. Peter Olajec
7
Časový harmonogram zjazdu
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
Všeobecné pokyny a informácie
Registrácia
Registrácia prihlásených a nových účastníkov, distribúcia kongresových
materiálov a potvrdení o účasti bude prebiehať v Aula Magna v dňoch a čase:
7.11.2012 16:00 – 18:30
8.11.2012 08:00 – 18:30
9.11.2012 08:00 – 18:30
10.11.2012 08:00 – 10:00
V priestoroch registrácie je tiež zriadené informačné centrum. Všeobecné
informácie o zjazde poskytnú aj označení usporiadatelia.
Kredity
Podujatie je zaradené do kreditného systému. Kredity budú prideľované
nasledovne:
Pasívna účasť: 8.11. 2012 – 8 kreditov
9.11. 2012 – 8 kreditov
10. 11. 2012 – 4 kredity
(celkovo 20 kreditov)
Aktívna účasť: za každú aktívnu účasť: prvý autor 10 kreditov, druhý, tretí
a posledný autor 5 kreditov.
Certifikáty o účasti budú vydávané v Aula Magna v mieste registrácie.
Informácie pre prednášajúcich
Nahrávanie prezentácií
Prednášky prezentované v Národnom dome a Štúdiu budú nahrávané
v Slide room Národného domu (vstupná hala).
Prezentácie v Aule budú príjmané u technika v prednáškovej miestnosti.
Prednášky je potrebné nahrať minimálne 30 min pred začiatkom bloku
(ND a Štúdio) inak nebude možné garantovať preskúšanie funkčnosti
prezentácie. Preskúšanie funkčnosti prezentácie v Aule bude možné
v PC room.
Žiadame aktívnych účastníkov a členov predsedníctiev jednotlivých blokov aby
striktne dodržali čas vyhradený prezentácii vrátane diskusie.
11
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
Posterová sekcia
Inštalácia posterov bude možná od 8. 11. 2012 8:00
Veľkosť postera 100x90 cm (výška x šírka)
Čas moderovanej prezentácie posterov je uvedený v programe na strane 32
Menovky
Pri registrácii dostane každý účastník menovku. Je potrebné nosiť menovku
počas celého zjazdu.
Stravovanie
Občerstvenie sa podáva počas prestávok (na poschodí v Aula Magna a na
poschodí v Národnom dome). V rovnakých priestoroch sa podáva aj obed.
Občerstvenie je zahrnuté v registračnom poplatku.
Možnosť zakúpenia občerstvenia je aj v bufete divadla, kde je rovnako
vyhradený priestor pre fajčiarov.
Doprava a parkovanie
Doprava z a do hotelov je individuálna a nie je organizátormi zabezpečená.
V rámci individuálnej dopravy je možné využiť aj MHD , prípadne Taxi.
Vzdialenosť Divadlo – Aula Magna je 700m (cca 10 min chôdze).
TAXI služby
MS TAXI: 0908 266 366, 0908 108 108
GP TAXI“ 0910 944 751, 0944 012 090
3X TAXI: 0908 046 046, 0907 460 001
ALPHA TAXI: 0908 042 082, 0902 345 600
CITY TAXI MARTIN: 0905 333 233, 0902 333 233
MAŤO TAXI: 0907 800 529
K2 TAXI: 0907 062 277, 0903 454 820
Parkovanie pre účastníkov zjazdu nie je zabezpečené.
Odporúčame parkovať pred budovou Aula Magna a na priľahlých
parkoviskách.
12
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
Mapa mesta
13
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
Divadlo – Národný dom
Streda 7. 11. 2012
18.30
UVÍTACIE OBČERSTVENIE
19.00
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ZJAZDU
Divadlo – Národný dom
Štvrtok 8. 11. 2012
8.30 – 10.00
DEGENERATÍVNE OCHORENIA – BLOK 1
Predsedníctvo: Brožová H, Cibulčík F
Skúsenosti s liečbou Parkinsonovej choroby intestinálnym gélom
levodopy na Slovensku (12 + 3 min)
Benetin J, Gmitterová K, Škorvánek M, Grofik M
Bratislava, Košice, Martin
Indikace, komplikace a specifika při léčbě pokročilé Parkinsonovy
nemoci Duodopou (12 + 3 min)
Bareš M, Baláž M, Rektorová I
Brno
Kontinuálna intestinálna liečba pokročilých štádií Parkinsonovej
choroby (12 + 3 min)
Gmitterová K, Minár M, Martinková J, Valkovič P, Benetin J
Bratislava
Hodnocení spolehlivosti dotazníku na poruchy chůze u Parkinsonovy
nemoci (12 + 3 min)
Brožová H, Hoskovcová M, Dušek P, Zárubová K, Jech R, Roth J, Rusz J, Růžička E
Praha
Kompliancia pri liečbe Parkinsonovej choroby v Slovenskej
republike (12 + 3 min)
Cibulčík F, Hergottová A, Benetin J
Bratislava
14
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
Psychiatrické vyšetření pacientů s Parkinsonovou nemocí před
hlubokou mozkovou stimulací (12 + 3 min)
Uhrová T, Jech R, Růžička E, Urgošík D
Praha
10.00 – 10.15
Prestávka
10.15 – 11.45
DEGENERATÍVNE OCHORENIA – BLOK 2
Predsedníctvo: Benetin J, Růžička E.
Depresia pri Parkinsonovej chorobe - výsledky štúdie realizovanej
na Slovensku (12 + 3 min)
Turčáni P, Benetin J, Cibulčík F
Bratislava
Festinace chůze a freezing u Parkinsonovy nemoci (12 + 3 min)
Růžička E
Praha
Management motorických fluktuácií pri Parkinsonovej
chorobe (12 + 3 min)
Cibulčík F
Bratislava
Camptocormia pri Parkinsonovej chorobe (12 + 3 min)
Kračunová K, Cibulčík F, Kračunová K, Benetin J
Bratislava
Bolesť a iné nemotorické príznaky Parkinsonovej choroby:
pilotná štúdia (12 + 3 min)
Valkovič P, Haršány J, Hanáková M
Bratislava
Neuropsychiatrické príznaky Parkinsonovej choroby - výsledky štúdie
PROMOTORS (12 + 3 min)
Benetin J, Martinková J, Kračunová K
Bratislava
(Blok prednášok podporený edukačným grantom spoločnosti Lundbeck)
15
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
11.45 – 12.00
Krst knihy z edície „Kapitoly modernej neurológie“
Lexová Kolejáková K: Molekulárne-genetická diagnostika
Alzheimerovej choroby
12.00 – 13.30
Obed
13.30 – 14.40
Satelitné sympózium spoločnosti Novartis
„Multidisciplinárny pohľad na fingolimod v liečbe RRSM“
Predseda: Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Prof. Dr. Med. Bernd C. Kieseier: Eskalačná terapia SM – I.
Prof. Dr. Med. Heinz Wiendl: Eskalačná terapia SM – II.
MUDr. Gabriela Kaliská, CSc., FESC.: Fingolimod
a kardiovaskulárne riziko
MUDr. Luděk Hochmuth: Ako fingolimod ovplyvňuje imunitu
14.40 – 14.55
Prestávka
14.55 – 16.26
SCLEROSIS MULTIPLEX – BLOK 1
Predsedníctvo: Szilasiová J, Michalik J
„Brain is time“ (aj) vo vzťahu k liečbe SM (10 + 3 min)
Donáth V, Novotná K
Banská Bystrica
Diferenciálna diagnostika akútnej optickej neuritídy pri roztrúsenej
skleróze (10 + 3 min)
Kantorová E, Žiak P, Sedláková A, Michalik J, Nosáľ V, Zeleňáková J, Krátky M,
Sivák Š, Kurča E
Martin
Klinicky izolovaný syndróm: prierezová štúdia pacientov východného
Slovenska (10 + 3 min)
Szilasiová J, Klímová E, Gaško R
Košice, Prešov
16
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
Niektoré otázky kvantitatívneho hodnotenia pri
postihnutí SM (10 + 3 min)
Donáth V
Banská Bystrica
Nové MR kritéria v diagnostike sclerosis multiplex. Analýza súboru
pacientov SM centra (10 + 3 min)
Brozman M
Nitra
Commonly available CSF examination and multiple sclerosis course
prediction (10 + 3 min)
Přikrylová Vranová H, Sladková V, Doláková J, Klosová J, Matejčíková Z, Mareš J,
Kaňovský P
Olomouc
Niektoré biologické markery sclerosis multiplex (10 + 3 min)
Michalik J, Kantorová E, Nosáľ V, Grossmann J, Šimšíková V, Krátka A, Kurča E, Čierny
D, Lehotský J, Dobrota D, Nováková E, Pullmann R, Ondrkalová M,
Krkoška A, Zimová Z, Petrisková J, Mäčková N
Martin
16.26 – 16.40
Prestávka
16.40 – 18.10
VARIA – BLOK 1 (90 MIN)
Predsedníctvo: Lisý Ľ, Kadaňka Z
Wernickeova encefalopatie v graviditě – kazuistika (10 + 3 min)
Škorňa M, Mitášová A, Mičánková Adamová B
Brno
Nezvyklý průběh meningitidy - kazuistika (10 + 3 min)
Franc D, Kaňovský P
Olomouc
17
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
Konverzná porucha ako zriedkavá príčina poruchy
močenia – kazuistika (10 + 3 min)
Jankovičová N, Nosáľ V, Grossmann J, Michalik J, Kurča E
Martin
Test 3F dysartrický profil: Normativní hodnoty řeči (10 + 3 min)
Košťálová M, Mračková M, Mareček R, Beránková D, Eliášová I, Roubíčková J,
Bednařík J, Rektorová I
Brno, Praha
Vývoj pacientů s lumbální spinální stenózou po 12 letech (10 + 3 min)
Mičánková Adamová B, Voháňka S, Dušek L, Jarkovský J
Brno
Chirurgická léčba spondylodiscitidy – 5 leté výsledky (10 + 3 min)
Potičný S, Mrůzek M
Ostrava
Paraneoplastické encefalopatie (10 + 3 min)
Lisá I, Timárová G, Pápayová M, Martinková J, Kalina P
Bratislava
Divadlo – Národný dom
Piatok 9. 11. 2012
8.30 – 10.00
Sympózium „Poruchy chôdze“
Predsedníctvo: Růžička E, Valkovič P
Freezing - porucha chůze u odlišných diagnóz (15 + 3 min)
Brožová H
Praha
Anticipačné posturálne reakcie a retropulzný test v rôznych štádiách
Parkinsonovej choroby (15 + 3 min)
Košutzká Z, Pelykh L, Valkovič P, Bötzel K
Bratislava, Mníchov
18
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
Vztah motoriky končetin, kognitivního výkonu a poruchy chůze
u Parkinsonovy nemoci (15 + 3)
Bezdíček O
Praha
Analýza poruch chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou (15 + 3 min)
Lízrová Preiningerová J
Praha
Psychogenní poruchy chůze (15 + 3 min)
Růžička E
Praha
10.00 – 10.15
Prestávka
10.15 – 11.45
EXTRAPYRAMÍDOVÉ KONTROVERZIE
Predsedníctvo: Bareš M, Kaňovský P
Je UZ vyšetrenie substantia nigra prínosom v diagnostike Parkinsonovej
choroby ?
Áno – Školoudík D
Nie – Valkovič P
Sú prejavy dopaminového dysregulačného syndrómu príčinou
významného zníženia kvality života pacientov s Parkinsonovou
chorobou ?
Áno – Růžička E
Nie – Benetin J
Je myoclonus extrapyramidovým príznakom ?
Nie - Rektor I
Áno – Kurča E
11.45 -12.00
Krst knihy z edície „Kapitoly modernej neurológie“
Martiníková M: Status epilepticus
12.00 – 13.30
Obed
19
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
13.30 – 14.30
Sympózium BIOGEN IDEC „Poruchy chôdze – ovplyvniteľná
komponenta funkčného zneschopnenia“
1. Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.: Hodnotenie aktivity
a progresie ochorenia pri SM
2. Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.: Porucha mobility pri sclerosis
multiplex ako závažný faktor ovplyvňujúci kvalitu života pacientov
3. MUDr. Jana Lízrová Preiningerová: Nové možnosti ovplyvnenia
porúch chôdze u pacientov so SM
14.30 – 14.45
Prestávka
14.45 – 16.29
SCLEROSIS MULTIPLEX – BLOK 2
Predsedníctvo: Klímová E, Procházková Ľ
Autonomní dysfunkce a únava v počátečních stadiích roztroušené
sklerózy (10 + 3 min)
Okáčová I, Vlčková E, Hnojčíková M, Mičánková B, Praksová P, Benešová Y,
Štourač P, Bednařík J
Brno
Vybrané zistenia neuropsychologického vyšetrenia pri sclerosis
multiplex (10 + 3 min)
Grossmann J, Michalik J, Kantorová E, Nosáľ V, Kurča E
Martin
Gravidita a RS, vliv laktace a opakovaného těhotenství (10 + 3 min)
Meluzínová E, Houžvičková E, Hynčicová E, Libertínová J, Lišková P, Binder T,
Hanulíková P, Lisý J
Praha
Chronická cerebrovaskulární venózni insuficience u pacientů s MS realita? (10 + 3 min)
Gaťková A, Kalita Z
Zlín, Brno
20
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
Adherencia k liečbe – dôležitý predpoklad optimalizácie liečby sclerosis
multiplex (10 + 3 min)
Procházková Ľ
Bratislava
Účinok dvoch dávkovacích režimov IFN-β po prvej demyelinizačnej
príhode (10 + 3 min)
Klímová E
Prešov
Fampridine: prvé skúsenosti s liečbou v Slovenskej
republike (10 + 3 min)
Procházková Ľ
Bratislava
Význam novej titrácie a aplikačnej formy INF β 1a i.m. pre adherenciu a
vyššiu účinnosť liečby (10 + 3 min)
Mareš J
Olomouc
(Prednáškový blok podporený edukačným grantom spoločnosti Biogen Idec)
16.29 – 16.45
Prestávka
16.45 – 18.15
BLOK SPASTICITA
Predsedníctvo: Jech R, Kaňovský P
Patofyziologie spasticity: současný pohled (12 + 3 min)
Kaňovský P
Olomouc
Klinické aspekty spasticity (12 + 3 min)
Jech R
Praha
21
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
Spasticita po CMP (12 + 3 min)
Ehler E
Pardubice
Standardy léčby a koncepce center spasticity v České
republice (12 + 3 min)
Bareš M, Kaňovský P, Jech R
Brno, Olomouc, Praha
Vzniká tolerance u dlouhodobé léčby těžké spasticity baclofenovou
pumpou? (12 + 3 min)
Štětkářová I
Praha
Změny kortikální aktivity při terapii spasticity
botulotoxinem A (12 + 3 min)
Veverka T, Hluštík P, Tomášová Z, Hok P, Otruba P, Král M, Tüdös Z, Zapletalová J,
Herzig R, Krobot A, Kaňovský P
Olomouc
Divadlo – Národný dom
Sobota 10. 11. 2012
9.00 – 10.30
DEGENERATÍVNE OCHORENIA – BLOK 3
Predsedníctvo: Seeman P, Roth J
Preklad a validizácia oficiálnej slovenskej verzie Movement Disorder
Society - Unified Parkinson's Disease Rating Scale (MDS-UPDRS) prezentácia škály (12 + 3 min)
Škorvánek M, Košutzká Z, Valkovič P, Gdovinová Z
Košice, Bratislava
Prevalence neurodegenerativního parkinsonismu v izolované populaci
jihovýchodní Moravy – regionální epidemiologická studie (12 + 3 min)
Menšíková K, Kaiserová M, Mikulicová L, Bartoníková T, Vaštík M, Jugas P, Ovečka
J, Šáchová L, Dvorský F, Krša J, Janout V, Kaňovský P
Olomouc, Veselí nad Moravou, Lipov, Velká nad Veličkou, Blatnice pod Svatým
Antonínkem
22
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
Epidemiológia syndrómu nepokojných nôh u vysokoškolských
študentov (12 + 3 min)
Minár M, Valková P, Valkovič P
Bratislava
Hereditární spastická paraparesa–diagnostika SPG4, SPG3A, SPG31,
SPG2, SPG11, SPG17 (12 + 3 min)
Seeman P, Mazanec R, Haberlová J, Doležalová K, Vávrová D, Čermáková M,
Smetanová I, Sabová J, Lisoňová J, Krůtová M, Machalová E, Putzová M, Brázdilová
M, Stejskal D
Praha
Huntingtonské fenokopie a jejich záchyt v České republice (12 + 3 min)
Roth J, Klempíř J, Havránková P, Klempířová O, Židovská J
Praha
Príčiny ukončenia terapie botulotoxínom u pacientov s grafospazmom
(12 + 3 min)
Baláž M, Bareš M
Brno
10.30 – 10.45
Prestávka
10.45 – 11.45
Minisympózium "Klinicko-patologické korelace atypického
parkinsonismu"
Predsedníctvo: Bareš M, Plank L
1. Typický a atypický parkinsonismus
Petr Kaňovský, Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
2. Patologické substráty atypického parkinsonismu
Lucie Tučková, Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN, Olomouc
3. Staré a nové masky atypického parkinsonismu
Kateřina Menšíková, Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
11.45 – 12.00
Prestávka
23
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
12.00 – 13.00
"Klub abnormálnych pohybov“ - videokazuistiky
Predsedníctvo: Bareš M, Roth J
AULA MAGNA
Štvrtok 8. 11. 2012
8.30 – 9.00
ÚVOD DO PROBLEMATIKY CMP
Predsedníctvo: Brozman M, Školoudík D
Aktuální situace v léčbě a prevenci cerebrovaskulárních nemocí
v České republice (10 + 5 min)
Školoudík D
Olomouc
Aktuálna situácia v liečbe a prevencii cerebrovaskulárnych ochorení
na Slovensku. Návrhy novej logistiky a úprava metodických
pokynov (10 + 5 min)
Brozman M (za sekciu pre CVO SNeS)
Nitra
9.00 – 9.05
Prestávka
9.05 – 10.35
AKÚTNA LIEČBA ISCHEMICKEJ CMP - BLOK 2
Predsedníctvo: Brozman M, Voško MR
Stačí u pacienta indikovaného k trombolýze natívne CT mozgu?
Áno (10 + 5 min)
Brozman M
Nitra
Stačí u pacienta indikovaného k trombolýze natívne CT mozgu?
Nie (10 + 5 min)
Nosáľ V
Martin
24
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
Bezpečnost, účinnost IVT u pacientů s iCMP starších
80 let (10 + 5 min)
Herzig R
Olomouc
Door-to-needle time v Iktovém centru ON Kladno (10 + 5 min)
Šrámek M, Růžičková T
Kladno
Léčba akutního uzávěru mozkové tepny samoexpandibilním stentem
Solitaire (10 + 5 min)
Šaňák D, Veverka T, Kocher M, Král M, Černá M, Buřval S, Školoudík D, Dorňák T,
Herzig R, Kaňovský P
Olomouc
Rádiologicko-klinický mismatch pacientov liečených trombektómiou –
faktory ovplyvňujúce outcome (10 + 5 min)
Voško MR
Linz
10.35 – 10.50
Prestávka
10.50 – 11.50
Satelitné sympózium spoločnosti Boehringer Ingelheim
„Revolúcia v manažmente prevencie
kardioembolických CMP“
Predsedníctvo: Kurča E, Turčáni P
Turčáni P: Epidemiológia kardioembolickej CMP a aktuálne
odporúčania prevencie
Gdovinová Z: Dabigatranetexilát – vedúca pozícia v antikoagulačnej
revolúcii
Brozman M: Prelom v prevencii a naše skúsenosti
11.50 – 13.30
Obed
25
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
13.30 – 15.00
SEKUNDÁRNA PREVENCIA CMP - BLOK 3
Predsedníctvo: Gdovinová Z, Tomek A
V prevencii iktu u pacientov s fibriláciou predsiení majú byť používané
priame inhibítory trombínu a faktora Xa. Áno (10 + 5 min)
Voško MR
Linz
V prevenci iktu u pacientů s fibrilací síní mají být používány přímé
inhibitory trombinu a faktoru Xa. Nie (10 + 5 min)
Tomek A
Praha
Výskyt recentních infarktů mozku u pacientů po CEA a CS (10 + 5 min)
Hurtíková E, Kuliha M, Roubec M, Školoudík D, Herzig R, Goldírová A, Jonszta T,
Czerný D, Krajča J, Procházka V, Hrbáč T, Otáhal D, Langová K
Ostrava, Olomouc
Účinná antikoagulačná liečba u pacientov s fibriláciou
predsiení (10 + 5 min)
Kothaj J, Kanát D, Donáth V, Okapec S
Banská Bystrica
Sekundárna prevencia iCMP u pacientov s FP (10 + 5 min)
Gdovinová Z, Haň V, Leško N, Brodňanská S
Košice
Chromatografické stanovení minimální plazmatické koncentrace
dabigatranu (10 + 5 min)
Tomek A, Maťoška V, Šarbochová I, Ptáček P, Macek J, Klíma J
Praha
15.00 – 15.15
Prestávka
26
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
15.15 – 16.00
Minisympózium spoločnosti Pfizer
1. Rudolf Uhliar: Statíny v liečbe aterosklerózy – kométa alebo stálica?
2. Zuzana Gdovinová: Statíny v sekundárnej prevencii NCMP – čo sme
doteraz nevedeli?
16.00 – 16.15
Prestávka
16.15 – 17.45
RIZIKOVÉ FAKTORY CMP A NEUROREHABILITÁCIA - BLOK 5
Predsedníctvo: Šiarnik P, Lippertová-Grünerová M
Syndróm spánkového apnoe a kardioembolické ložiskové ischémie
mozgu - pilotná štúdia (10 + 5 min)
Šiarnik P, Čarnická Z, Krížová L, Wágnerová H, Klobučníková K, Kollár B, Sýkora M,
Turčáni P
Bratislava
Variabilita srdcovej frekvencie u pacientov s CI, ICHS a AH. Existujú
diferencie? (10 + 5 min)
Gombošová Z, Bartko D, Drobná E, Danihel L, Fabčin J, Filip I, Valach M
Ružomberok
Aterosklerotické zmeny karotického riečiska rizikový faktor
LIM pri SSA (10 + 5 min)
Wágnerová H, Šiarnik P, Klobučniková K, Škultéty-Szárazová A, Mucska I, Turčáni P
Bratislava
Does it Arrive New Era in Understanding the Mechanisms of
Atherosclerosis ? From Cholesterol to Specific Vascular Inflammatory
Marker LP-PLA2 (10 + 5 min)
Bartko D, Blažíček P, Čombor I, Rusnák F, Gombošová Z, Danihel L, Fabčin J,
Kodaj J, Zeleňák K, Kurča E, Nosáľ V
Ružomberok, Bratislava, Martin
27
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
Význam vitamínu D a vitamínu K2 nielen pri vzniku osteoporózy, ale aj
aterosklerózy a jej komplikácií (10 + 5 min)
Blažíček P, Bartko D
Bratislava, Ružomberok
Neurorehabilitace po mozkové mrtvici (10 + 5 min)
Lippertová-Grünerová M
Bonn
AULA MAGNA
Piatok 9. 11. 2012
9.00 – 10.30
INTRACEREBRÁLNE HEMORAGIE - BLOK 6
Predsedníctvo: Zeleňák K, Vaverka M
Endovaskulárna liečba intrakraniálnych aneuryziem
– state of the art (15 + 5 min)
Zeleňák K, DeRiggo J, Kurča E, Kantorová E, Zeleňáková J
Martin
Časná chirurgická léčba spontánního intracerebrálního krvácení –
výsledky prospektivní studie (15 + 5 min)
Vaverka M, Krahulík D, Hrabálek L
Olomouc
ICH skóre v praxi – naše zkušenosti (7+ 3 min)
Šarbochová I, Tomek A, Magerová H, Chudomel O
Praha
Duretovo krvácení, etiologie, klinika, diagnostika, léčba (7+ 3 min)
Potičný S, Krejčí T
Ostrava
Aneuryzmatická malformácia v. Galeni – prvé endovaskulárne ošetrenie
na Slovensku (7 + 3 min)
Zeleňák K, Nosáľ S, Ľuptáková A, Kurča E, Zeleňáková J, DeRiggo J
Martin
28
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
Rizikové faktory a periprocedurálne komplikácie endovaskulárnej liečby
intrakraniálnych aneuryziem (7 + 3 min)
Kolarovszki B, Richterová R, Benčo M, De Riggo J, Zeleňák K
Martin
Periferní aneurysmata mozečkových tepen: chirurgická léčba a přehled
literatury (7 + 3 min)
Vaverka M, Krahulík D
Olomouc
10.30 – 10.45
Prestávka
10.45 – 11.45
Satelitné sympózium spoločnosti Bayer
1. Prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc. – Nové antikoagulanciá
u pacientov s FP.
2. Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD. – Antikoagulačná liečba v neurológii
so zameraním na sekundárnu prevenciu, t. j. kedy a ako začať liečbu
po CMP tak ischemickej ako aj hemoragickej.
3. MUDr. Ľubica Procházková, CSc. – Dopady liečby interferónmi beta
na očakávanú dĺžku života pacientov so SM: Výsledky 21- ročnej
LTF štúdie.
11.45 – 13.30
Obed
13.30 – 14.45
AKTUÁLNE TRENDY V NEUROSONOLÓGII (XII.
NEUROSONOLOGICKÉ DNI) - BLOK 1
Predsedníctvo: Školoudík D, Nosáľ V
Srovnání TCS automatického a manuálního měření echogenity
substantia nigra (10 + 5 min)
Školoudík D, Jelínková M, Blahuta J, Soukup T, Langová K
Olomouc
29
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
Snížení rizika vzniku CMP během CEA a CS pomocí
sonotrombolýzy (10 + 5 min)
Kuliha M, Školoudík D, Roubec M, Hurtíková E, Goldírová A, Herzig R, Jonszta T,
Czerný D, Krajča J, Procházka V, Hrbáč T, Otáhal D
Ostrava, Olomouc
Diagnostika predklinických štádií aterosklerózy aplanačnou
tonometriou a UZ meraním intimo-mediálnej hrúbky (10 + 5 min)
Danihel L, Bartko D, Blažiček P, Gombošová Z, Bubelková L, Fabčin J, Čombor I,
Kubala J
Ružomberok
Nové možnosti sledovania globálneho cerebrálneho cirkulačného času
a jeho zmien pomocou ultrazvuku (10 + 5 min)
Nosáľ V, Sivák Š, Dluhá J, Michalik J, Kurča E
Martin
Clotbuster – alternatívna akútna liečba proximálnych cievnych uzáverov
(10 + 5 min)
Voško MR (za Clotbuster Steering Commitee)
Linz
14.45 – 15.00
Prestávka
15.00 – 16.00
Satelitné sympózium spoločnosti Pfizer „Radikulárny
syndróm a neuropatická bolesť“
Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD. – Vnímame správne radikulárny
syndróm?
Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. – Vieme pre pacienta urobiť viac?
MUDr. Denis Richter, PhD. – Sú agonisti alfa2delta podjednotky Cakanálov rovnaké?
16.00 – 16.15
Prestávka
30
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
16.15 – 17.46
AKÚTNA ISCHEMICKÁ CMP - BLOK 4
Predsedníctvo: Herzig R, Virágová M
Okluze mozkové tepny má být léčena kombinovaným intravenóznímintraarteriálním přístupem (10 + 3 min)
Herzig R
Olomouc
Absolutní a relativní kontraindikace systémové trombolýzy (10 + 3 min)
Školoudík D
Olomouc
Epidemiologie cévních mozkových příhod v České
republice (10 + 3 min)
Kalita Z
Brno
Negativita DWI váženia magnetickej rezonancie u akútneho mozgového
infarktu (10 + 3 min)
Virágová M, Viszlayová D, Kročková K, Hajaš G, Brozman M
Nitra
Prediktory symptomatického intracerebrálního krvácení po systémové
trombolýze ischemického iktu (10 + 3 min)
Václavík D, Kadlecová P, Bar M, Mikulík R
Brno, Ostrava
Akutní okluze bazilární tepny (10 + 3 min)
Dorňák T, Herzig R, Školoudík D, Šaňák D, Veverka T, Král M, Bártková A, Roubec
M, Kuliha M, Heřman M, Kocher M
Olomouc, Ostrava
Vyšetření troponinu - T u pacientů s akutní iCMP (10 + 3 min)
Král M, Školoudík D, Šaňák D, Hutyra M, Veverka T, Bártková A, Dorňák T,
Kunčarová A, Herzig R, Táborský M, Kaňovský P
Olomouc
31
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
16.15 – 18.15
POSTEROVÁ SEKCIA
Predsedníctvo: Bartko D
IVT u pacienta s ischemickým iktem po implantaci elektrod DBS
Franc D, Nevrlý M, Šaňák D, Veverka T, Krahulík D, Otruba P, Kaňovský P
Olomouc
Trombóza mozgových vén a splavov (CVST)
Timárová G, Andrisová J, Dudášová K, Lisá I, Kuchar M, Pakosová E
Bratislava
Hladina CgA v likvoru u pacientů v časných fázích PN
Kaiserová M, Přikrylová Vranová H, Stejskal D, Menšíková K, Kaňovský P
Prostějov, Olomouc
Parametry vstupních dat pro analýzu metodou DCM
Slavíček T, Mikl M, Jan J
Brno
Môžu zápalové markery z likvoru pomôcť v diagnostikovaní roztrúsenej
sklerózy?
Matejčíková Z, Přikrylová Vranová H, Sládková V, Doláková J, Klosová J, Mareš J,
Kaňovský P
Olomouc
Hodnocení algické percepce a její centrální modulace u roztroušené
sklerózy
Hnojčíková M, Vlčková E, Okáčová I, Praksová P, Buršová Š, Bednařík J
Brno
Změny aktivace motorické kůry po léčbě BTX u nemocných s RS
Klosová J, Hluštík P, Hok P, Sládková V, Mareš J, Otruba P, Kaňovský P
Olomouc
Extrakraniálně metastazující meningeomy
Krejčí T, Potičný S, Hrbáč T, Lipina R, Večeřa Z, Dvořáčková J, Paleček T
Ostrava
32
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
Spinocerebelární ataxie typu 8, 12, 17 a dentato-rubro-pallidoluysianská atrofie
Mušová Z, Sedláček Z, Mazanec R, Klempíř J, Roth J, Plevová P, Vyhnálek M,
Kopečková M, Apltová L, Křepelová A, Zumrová A
Praha
Vliv demografických proměnných na výkon v Montrealském
kognitivním testu
Bezdíček O, Nikolai T, Štěpánková H, Panenková E, Michalec J, Harsa P,
Kopeček M, Růžička E
Praha
Inter-rater reliabilita Škály Bradenové u pacientů s neurologickým
onemocněním
Mandysová P, Pechová J, Ehler E, Frydrychová K
Pardubice
Kvantitativní testování senzitivity u lumbální spinální stenózy:
pilotní studie
Kopáčik R, Mičánková Adamová B, Hnojčíková M, Vlčková E
Brno
Karotický stump syndróm – kazuistika
Mako M, Krastev G, Beňová Ľ, Zajičková I, Maková V
Trnava
Naše zkušenosti s léčbou SAK a komplikací
Zákravská H, Chutný R
Ostrava
Analýza variability zrakových evokovaných potenciálů pacientů
se zánětem zrakového nervu
Chutná M, Kremláček J, Kuba M, Langrová J, Szanyi J, Kubová Z
Praha, Hradec Králové
Zmeny retiny a zrakových funkcií u demyelinizačných ochorení CNS
Lehká V, Kremláček J, Taláb R
Hradec Králové
33
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
Korelace h-Tau, p-Tau, beta-amyloidu, 14-3-3 a PAR-2 u CreutzfeldtovyJakobovy nemoci
Rohan Z, Smětáková M, Nováková J, Matěj R
Praha
Efekt analgetické infuzní terapie u pacientů s lumboischiadickým
syndrome
Zákopčanová Srovnalová H, Bar M, Doleželová H, Černý D
Ostrava
Dropped head při koincidenci Parkinsonovy nemoci a myastenia gravis
Brabcová L, Horáček O, Kolářová M, Roth J, Brožová H
Beroun, Praha
Inzulární epilepsie – kazuistika
Weiss V, Mařák R, Kaňovský P
Olomouc
Rassmusenova encefalitída vs. Rassmusenov syndróm?
Tóth J, Beňová Ľ, Krastev G
Trnava
Test hodin a odlišení přirozeného stárnutí od patologického
kognitivního poklesu
Marková H, Literáková E, Šiffelová K, Nikolai T, Vyhnálek M, Hort J
Praha, Brno
EEG signál v průběhu mentální rotace u adolescentů s IQ>130
Štěpánová K, Vavrečka M, Lhotská L
Praha
34
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
AULA MAGNA
Sobota 10. 11. 2012
8.30 – 9.50
KOGNITÍVNA NEUROLÓGIA – BLOK 2
Predsedníctvo: Rektorová I, Vališ M
Novinky v neuropatologické klasifikaci Alzheimerovy nemoci
a frontotemporálních lobárních degenerací (17 + 3 min)
Rohan Z, Matěj R, Koukolík F, Rusina R
Praha
Gerstmannův-Sträusslerův-Scheinkerův syndrom v ČR – obraz
4 případů (17 + 3 min)
Rektorová I, Rusina R, Matějčková M, Matěj R
Brno, Praha
Familiárne formy Alzheimerovej choroby a ich klinická
prezentácia (17 + 3 min)
Šutovský S, Rolková G, Chandoga J, Novák M, Turčáni P
Bratislava
Demence - videokazuistiky (17 + 3 min)
Vališ M, Masopust J
Hradec Králové
9.50 – 10.05
Prestávka
10.05 – 11.35
KOGNITÍVNA NEUROLÓGIA – BLOK 3
Predsedníctvo: Rektorová I, Šutovský S
Úskalí diagnostiky a léčby demencí u starších institucionalizovaných
seniorů (15 + 3 min)
Hudeček D, Sheardová K, Urbanová M, Marciniak R
Brno
35
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
Vliv fyziologického stárnutí na prostorovou orientaci (15 + 3 min)
Gažová I, Hynčicová E, Mokrišová I, Laczó J, Hort J
Praha, Brno
Neuropsychologická diagnostika mírné kognitivní poruchy: jak poznáme
kognitivní deficit? (15 + 3 min)
Nikolai T, Literáková E, Marková H, Hort J, Vyhnálek M
Praha, Brno
Efektivní neuropsychologické vyšetření mozečkového kognitivněafektivního syndromu (15 + 3 min)
Bolceková E, Rusina R, Fiala J, Kukal J, Kulišťák P
Praha
Sledování efektu kognitivní rehabilitace u pacientů po cévní mozkové
příhodě (15 + 3 min)
Nilius P, Ressner P, Beránková D, Krulová P, Holuschová L, Bar M
Ostrava, Olomouc
Divadlo – Štúdio
Štvrtok 8. 11. 2012
8.30 – 10.00
ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE – BLOK 1
Predsedníctvo: Kukumberg P, Rektor I
Hudba v mozku (12 + 3 min)
Rektor I
Brno
Hudba a mozog - poznatky a osoh (12 + 3 min)
Kukumberg P, Štenclová Ľ
Bratislava
Ľudské vedomie a celková anestézia (12 + 3 min)
Sániová B, Drobný M
Martin
36
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
Poodhalené tajemství fenoménu déjà vu (12 + 3 min)
Brázdil M, Mareček R, Urbánek T, Kašpárek T, Mikl M, Rektor I, Zeman A
Brno
Změna navigačních strategií během orientace v prostoru (12 + 3 min)
Vavrečka M, Lhotská L
Praha
Uplatnění STS během percepce dopravně-bezpečnostní kampaně
u různých typů řidičů
(12 + 3 min)
Zelinková J, Mareček R, Mikl M, Urbánek T, Peterková L, Brázdil M
Brno
10.00 – 10.15
Prestávka
10.15 – 11.45
ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE – BLOK 2
Predsedníctvo: Štětkářová I, Ehler E
Brindleyho technika sakrálnej deaferentácie a neurostimulácie po
transverzálnej lézii miechy (12 + 3 min)
Benčo M, Doležel J, De Riggo J, Švihra J, Vertfeinová D, Šutovský J, Opšenák
R,Kolarovszki B, Srnková K, Ľupták J, Richterová R
Martin, Brno
Dysfunkce periferního nervového systému u multisystémové atrofie:
neurofyziologické nálezy (12 + 3 min)
Štětkářová I, Majerová V, Roth J, Růžička E
Praha
Nervus ulnaris v oblasti lokte u zdravých osob (12 + 3 min)
Ehler E, Ridzoň P, Urban P, Mazanec R
Pardubice, Praha
37
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
Sympatická kožní odpověď u periferní a centrální autonomní
dysfunkce (12 + 3 min)
Vlčková E, Okáčová I, Hnojčíková M, Praksová P, Benešová Y, Bednařík J
Brno
Elektrofyziologické vyšetrenie v diagnostike fekálnej
inkontinencie (12 + 3 min)
Grofik M, Adamik M, Turčanová Koprušáková M, Janík J, Kurča E
Martin
Neobvyklé situace v intraoperační monitoraci (12 + 3 min)
Ostrý S, Stejskal L
Praha
11.45 – 13.30
Obed
13.30 – 14.56
HEREDITÁRNE NEUROMUSKULÁRNE OCHORENIA – BLOK 1
Predsedníctvo: Kučera P, Voháňka S
Familiárna amyloidná polyneuropatia - aktuálne trendy v diagnostike
a liečbe (15 + 5 min)
Špalek P, Chandoga J, Cibulčík F, Skladaný Ľ
Bratislava, Banská Bystrica
Pletencová svalová dystrofie způsobená mutací genu pro
Anoctamin 5 (LGMD2L) (10 + 3 min)
Voháňka S, Fajkusová L, Stehlíková K
Brno
Nové možnosti genetického potvrzení CMT - mutace v genu
FBLN5 (10 + 3 min)
Haberlová J, Brožková D, Laššuthová P, Lisoňová J, Krůtová M, Seeman P
Praha
Fabryho choroba: neurologické príznaky, úloha neurológa v jej
diagnostike (15 + 5 min)
Kučera P, Nový M
Bratislava
38
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
Adultná forma Pompeho choroby - diagnostika a liečba
v SR (15 + 5 min)
Špalek P, Chandoga J, Hlavatá A
Bratislava
14.56 – 15.10
Prestávka
15.10 – 16.20
BLOK VERTIGO
Predsedníctvo: Jeřábek J, Šaling M
Algoritmy diagnostiky a léčby závratí (20 + 5 min)
Jeřábek J
Praha
Problematika vertiga a instability postoja u starších ľudí (12 + 3 min)
Šaling M, Kuchárik M
Bratislava
Současné metody selektivního vyšetření otolitové
funkce (12 + 3 min)
Černý R, Jeřábek J
Praha
Rehabilitace elektrotaktilní stimulací jazyka ovlivňuje posturální třes u
mozečkové ataxie (12 + 3 min)
Čakrt O, Černý R, Jeřábek J
Praha
(Blok prednášok podporený edukačným grantom spoločnosti Abbott)
16.20 – 16.35
Prestávka
39
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
16.35 – 18.05
DE-9-MENTIA – BLOK SEKCIE KOGNITÍVNEJ
NEUROLÓGIE ČNS
Predsedníctvo: Rektorová I, Rusina R
Sekce kognitivní neurologie a její aktivity (7 min)
Rusina R
Praha
Európsky project “Biomarkers in Alzheimer's and Parkinson's disease” a
účasť SR (7 min)
Žilka N
Bratislava
Kurz “Kognitivní poruchy a demence” a zapojení ČR do projektu
BIOMARKADP (7 min)
Rektorová I
Brno
Preklinické štádiá Alzheimerovej choroby – význam
diagnostiky (20 + 3 min)
Šutovský S
Bratislava
Zobrazování u demencí – praktické aspekty (20 + 3 min)
Rusina R, Keller J
Praha
Extrapyramidové projevy frontotemporální lobární
degenerace (20 + 3 min)
Rektorová I
Brno
40
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
Divadlo – Štúdio
Piatok 9. 11. 2012
8.30 – 10.00
ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE – BLOK 3
Predsedníctvo: Hluštík P, Kremláček J
Hodnocení habituace prostřednictvím zrakových evokovaných
potenciálů ve třech minutách (12 + 3 min)
Bednář M, Kremláček J
Hradec Králové
Limitace konceptu zrakové „mismatch negativity“ (12 + 3 min)
Kremláček J, Kuba M, Kubová Z, Langrová J, Szanyi J, Vít F, Chutná M
Hradec Králové
Mechanismy kontroly pohybu a odhadu času u cervikální
dystonie (12 + 3 min)
Bareš M, Husárová I, Filip P
Brno
Modulace cerebrálních senzomotorických okruhů při léčbě cervikální
dystonie botulotoxinem (12 + 3 min)
Hluštík P, Nevrlý M, Otruba P, Opavský R, Hok P, Tüdös Z, Kaňovský P
Olomouc
Role pravého DLPFC v řešení testu TOL: rTMS studie u PN (12 + 3 min)
Zákopčanová Srovnalová H, Rektorová I, Mareček R, Kubíková R
Brno
Hodnocení efektu rTMS na paraklinické aspekty řeči pacientů
s IPD (12 + 3 min)
Eliášová I, Mekyska J, Košťálová M, Smékal Z, Rektorová I
Brno
10.00 – 10.15
Prestávka
41
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
10.15 – 11.45
ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE – BLOK 4
Predsedníctvo: Ježek P, Sivák Š
Vplyv EEG biofeedbacku na vôľové a mimovôľové pohyby (12 + 3 min)
Žiaková E, Bartko D, Klobucká S
Bratislava, Ružomberok
Automatizovaná analýza dlouhodobých EEG záznamů (12 + 3 min)
Gerla V, Djordjevic Radisavljevic V, Macaš M, Lhotská L, Krajča V
Praha
Tvorba doménové ontologie pro popis EEG/ERP
experiment (12 + 3 min)
Ježek P
Plzeň
Functional Magnetic Resonance Imaging as a preoperative diagnose
method (12 + 3 min)
Soluch P, Marchel A, Kunert P, Nowak A, Prokopienko M, Orzechowski M
Warsaw
Protónová MR spektroskopia ľahkého mozgového poranenia a jej
klinický korelát (12 + 3 min)
Sivák Š, Bittšanský M, Grossmann J, Nosáľ V, Kantorová E, Dluhá J, Dobrota D,
Poláček H, Kurča E
Martin
Porovnání metod dynamického kauzálního modelování a Grangerova
kauzálního modelování (12 + 3 min)
Gajdoš M, Mikl M, Havlíček M
Brno, Maastricht
11.45 – 13.30
Obed
42
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
13.30 – 14.15
SATELITNÉ SYMPÓZIUM SPOLOČNOSTI UCB „MNOHO
ASPEKTŮ PARKINSONOVY NEMOCI“
Předsedající: prof. MUDr. Martin Bareš, Ph. D.
Přednášející:
doc. MUDr. Peter Valkovič, Ph. D.:
Motorické symptómy u PN - diagnostika a liečba
doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph. D.:
Non-motorické symptomy u PN - diagnostika a léčba
14.15 – 14.30
Prestávka
14.30 – 16.00
BLOK EPILEPSIA
Predsedníctvo: Donáth V, Marusič P
Antiepileptická liečba – od štúdií ku klinickej praxi (12 + 3 min)
Donáth V
Banská Bystrica
Juvenilná myoklonická epilepsia - stály problém v spektre
nekontrolovaných epilepsií (12 + 3 min)
Timárová G, Pristašová E, Pakosová E
Bratislava
Retigabin v liečbe parciálnych epileptických záchvatov (12 + 3 min)
Lipovský Ľ
Bratislava
Rozpoznání emocí a sociální kognice u pacientů s temporální
epilepsií (12 + 3 min)
Marusič P, Amlerová J, Cavanna EA, Bradáč O, Javůrková A
Praha
Skúsenosti s novými antiepileptikami (12 + 3 min)
Mehešová S
Bratislava
43
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
Vliv lacosamidu na kost (12 + 3 min)
Šimko J, Hubená S, Kremláček J
Hradec Králové
(Blok prednášok podporený edukačným grantom spoločnosti GlaxoSmithKline)
16.00 – 16.15
Prestávka
16.15 – 17.45
AUTOIMUNITNÉ NEUROMUSKULÁRNE
OCHORENIA – BLOK 2
Predsedníctvo: Bednařík J, Špalek P
První údaje z registru případů Guillainova-Barréova
syndromu (10 + 3 min)
Škorňa M, Bednařík J, Suchý M, Pátá M, Ehler E, Haberlová J, Junkerová J,
Mazanec R, Ridzoň P, Strmisková L, Vávra A
Brno, Ostrava, Pardubice, Praha, Hradec Králové
Naše skúsenosti s diagnostikou a liečbou multifokálnej motorickej
neuropatie (13 + 3 min)
Špalek P, Kurča E, Vyletelka J, Hajaš G, Cibulčík F, Kučera P
Bratislava, Martin, Žilina, Nitra
Thymektomie u pacientů s myasthenia gravis. Longitudinální studie,
pilotní data (13 + 3 min)
Jakubíková M, Piťha J, Týblová M, Nováková I
Praha
Myasténia gravis, gravidita, puerpérium, tranzitórna neonatálna
myasténia a arthrogryposis congenita (13 + 3 min)
Sosková M, Benetin J, Sitárová K, Otrubová V, Pisoňová K, Oros M, Urminská I,
Martinka I, Špalek P
Bratislava
POEMS syndrom – kazuistika (10 + 3 min)
Okáčová I, Mičánková B, Adam Z, Pour L, Keřkovský M, Skutilová S, Voháňka S,
Bednařík J, Hnojčíková M
Brno
44
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
Senzitívne neuronopatie, literárny prehľad a kazuistiky (13 + 3 min)
Hajaš G
Nitra
Divadlo – Štúdio
Sobota 10. 11. 2012
8.30 – 10.30
NEUROMUSKULÁRNE OCHORENIA
– VARIA – BLOK 3
Predsedníctvo: Benetin J, Minks E
Polyneuropatie asociovaná s prediabetem/časným diabetem mellitem
2. typu (15 + 5 min)
Bednařík J, Divišová Š, Vlčková E, Hnojčíková M, Němec M, Dušek L
Brno
Patogenetická liečba diabetickej polyneuropatie (15 + 5 min)
Lisý Ľ
Bratislava
Efekt kyseliny alfa-lipoovej na senzitívne symptómy pri diabetickej
polyneuropatii (10 + 3 min)
Benetin J, Lietava J, Horecký P
Bratislava
Rhabdomyolýza pri liečbe statínmi – klinický a EMG obraz (10 + 3 min)
Drobný M, Odaloš I, Skerenová M, Pullmann R
Martin
Srovnání dotazníku na neuropatii nervus ulnaris v lokti
s neurografií (10 + 3 min)
Minks E, Pochmonová J, Doležalová I, Husárová I, Konečný L, Kopíčková M, Bareš M
Brno
Výhody operácie syndrómu karpálneho tunela metódou dvoch
miniincízií (10 + 3 min)
Cigaňák J, Gajdoš E, Mihál A, Magdin D, Cigaňák T
Prievidza, Bojnice
45
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
Spondylogenní cervikální myelopatie: příčná plocha míchy (10 + 3 min)
Kadaňka Z
Brno
Indikace EMG vyšetření pánevního dna (10 + 3 min)
Kadaňka Z ml.
Brno
10.30 – 10.45
Prestávka
10.45 – 12.15
ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE – BLOK 5
Predsedníctvo: Mikl M, Kučera P
EEG Regressor Builder - nástroj pro EEG/fMRI analyze (12 + 3 min)
Labounek R, Jan J, Lamoš M, Mareček R
Brno
Porovnání metod pro analýzu EEG-fMRI dat s využitím označených
výbojů (12 + 3 min)
Mikl M, Mareček R, Brázdil M
Brno
Potlačení gradientních artefaktů u simultánního fMRI/EEG (12 + 3 min)
Lamoš M, Jan J
Brno
Vliv filtrace fyziologických artefaktů na výsledky analýz
dat fMRI (12 + 3 min)
Bartoň M, Mikl M, Mareček R
Brno
46
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
Korelace výkonu frekvenčních pásem EEG signálu s BOLD
signálem (12 + 3 min)
Mareček R, Mikl M, Bartoň M, Brázdil M
Brno
Simulace fMRI dat jako nástroj k porovnání a validaci metod
(12 + 3 min)
Mikl M, Bartoň M, Mareček R, Gajdoš M
Brno
47
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
Program sprievodných akcií
Streda 7. 11. 2012
16.00 – 18.00 Hotel Turiec - reštaurácia
Spoločné zasadnutie výborov Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS
a České neurologické společnosti ČLS JEP
18.30 -19.00 Národný dom – vstupná hala
Uvítacie občerstvenie
19.00 – 19.30 Národný dom – hlavná sála
Slávnostné otvorenie zjazdu – uvítacie príhovory
Štvrtok 8. 11. 2012
11.00 – 12.00 Hotel Turiec – salónik 1
Zasadnutie výboru Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS
12.15 – 13.15 Hotel Turiec – salónik 1
Zasadnutie redakčnej rady časopisu „Česká a slovenská neurológia
a neurochirurgia“
13.30 – 14.30 Hotel Turiec – salónik 1
Zasadnutie výboru České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
Skúšky odbornej spôsobilosti EP (evokované potenciály)
Piatok 9. 11. 2012
12.00 – 13.00 Hotel Turiec – salónik 2
Zasadnutie redakčnej rady časopisu „Neurológia“ (Samedi)
12.15 – 13.15 Hotel Turiec – salónik 1
Zasadnutie redakčnej rady časopisu „Neurológia pre prax“ (Solen)
19.30 Hotel Turiec
Odovzdávanie cien Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS
Odovzdávanie cien České neurologické společnosti ČLS JEP
48
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
Divadlo Národný dom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Aula Magna
Merck
Abbott
Biogen Idec
Lundbeck
Ambit Media
MedMedia
UCB
TEVA
GlaxoSmithKline
Novartis
Neuro Device
Slide room – miesto na
nahrávanie prezentácii (platí
pre Národný dom a Štúdio)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
15.
16.
17.
18.
19.
Divadlo Štúdio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
EBEWE
Genzyme
Wörwag
Alien
Nycomed
Neuris
Amirex
Egis
Spoločnosť C-M-T
Intes
50
Boehringer Ingelheim
Grifols
Servier
Johnson&Johnson
Astellas
Bayer
Pfizer
Wega MS
Meda
Hartmann-Rico
Teva
Samedi
Solen
S&T
Schwabe
Velcon
Kimberly-Clark
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
51
26. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD
59. SLOVENSKÝ A ČESKÝ ZJAZD KLINICKEJ NEUROFYZIOLÓGIE
GENERÁLNY PARTNER:
HLAVNÍ PARTNERI:
PARTNERI:
MEDIÁLNY PARTNER:
Žijem svoj život naplno
vďaka spoločnosti
Biogen Idec.
Oľga Bobrovniková
koncertná klaviristka
Čo pre nás znamená skleróza multiplex?
Pre nás to nie je iba ochorenie, ktoré treba liečiť. Sú to predovšetkým ľudia, pacienti a ich
rodiny, ktorí majú svoje osudy. Sú to ľudia, s ktorými zdieľame ich priania, túžby a očakávania.
Sú to ľudia, ktorí nás inšpirujú svojou odvahou, statočnosťou a životným optimizmom.
Sú to ľudia, ktorým chceme byť nablízku. I s Vami sa chceme smiať, nechať Vami inšpirovať
a byť Vám bližší ako doteraz. I s Vami sa chceme radovať z našich spoločných úspechov.
Dali sme si záväzok zlepšovať životy ľudí so sklerózou multiplex.
A ten dodržíme.
Zamestnanci Biogen Idec Slovenská republika
Biogen Idec (Slovak Republic) s. r. o., Palisády 33, 811 06 Bratislava
tel.: +421 (0) 2-323 340 08, fax: +421 (0) 2-323 340 20, www.biogenidec.sk
BIIB-SVK-27684 , dátum prípravy: Apríl 2011
Novartis Slovakia s.r.o.
Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava, tel.: +421 2 5070 6111, fax: +421 2 5070 6100
GIL – 022/10/2012
Nová perspektíva
pre život s SM
COPAXONE
®
Benefity, ktoré pretrvávajú
(glatiramer acetate)
1 - Schrempf W & Ziemssen T. Autoimmun Rev 2007; 6(7): 469-475. 2 - Miller JR. J Manag Care Pharm. 2004; 10(3)(Suppl B): S4-S11. 3 - Stuart WH. J Manag Care
Pharm. 2004; 10(3 Suppl S-B): S19-S25. 4 - Frohman EM et al. Arch Neurol 2006; 63(4): 614-619. 5 - Comi G. & Filippi M. on behalf of the PreCISe Study Group.
J Neurol 2008; 255(Suppl 2): 10. 6 - Comi G et al. Poster [P32] presented at the World congress on treatment and research in Multiple Sclerosis ACTRIMS + ECTRIMS
+ LACTRIMS, Montreal, Canada – September 17-20, 2008. Available on Abstract and poster 2 view CD-ROM. 7 - Rocca MA et al. Poster [P501] presented at the World
congress on treatment and research in Multiple Sclerosis ACTRIMS + ECTRIMS + LACTRIMS, Montreal, Canada – September 17-20, 2008. Available on Abstract and
poster 2 view CD-ROM. 8 - COPAXONE® Summary of product characteristics. February 2009. 9 - Mikol DD et al. Lancet Neurol. 2008; 7(10): 903-914. 10 - O’Connor P
et al. Abstract presented at the 60th AAN Congress, 2008, available at: www.aan.com/go/am/science/latebreaking. Last accessed 08.09.2008. 11 - Ramtahal J
& Boggild M. Poster [P498] presented at the World congress on treatment and research in Multiple Sclerosis ACTRIMS + ECTRIMS + LACTRIMS, Montreal, Canada –
September 17-20, 2008. Available on Abstract and poster 2 view CD-ROM. 12 - De Stefano N et al. J Neurol Sci 2008; 266(1-2): 44-50. 13 - Vollmer T et al. Mult
Scler 2008; 14(5): 663-670. 14 - Ford C et al. Poster [P44] presented at the World congress on treatment and research in Multiple Sclerosis ACTRIMS + ECTRIMS +
LACTRIMS, Montreal, Canada – September 17-20, 2008. Available on Abstract and poster 2 view CD-ROM. 15 - Ziemssen T et al. Health Qual Life Outcomes. 2008 6:67.
16 - Meca-Lallana J. Poster [P464] presented at the World congress on treatment and research in Multiple Sclerosis ACTRIMS + ECTRIMS + LACTRIMS, Montreal, Canada
– September 17- 20, 2008. Available on Abstract and poster 2 view CD-ROM. 17 - Shvarts PG & Zavalishin IA. Poster [P447] presented at the World congress on
treatment and research in Multiple Sclerosis ACTRIMS + ECTRIMS + LACTRIMS, Montreal, Canada – September 17-20, 2008. Available on Abstract and poster 2 view
CD-ROM. 18 - Confavreux C et al. J R Coll Physicians Edinb 2004; 34: 268-273. 19 - Confavreux C & Vukusic S. Brain 2006; 129(Pt 3): 606-616. 20 - Baumhackl U.
J Neurol 2008; 255 (Suppl 1): 75-83. 21 - Arnon R & Aharoni R. Mol Neurobiol 2007; 36(3): 245-253. 22 - Haas J. Poster [P57] presented at the World congress on
treatment and research in Multiple Sclerosis ACTRIMS + ECTRIMS + LACTRIMS, Montreal, Canada – September 17-20, 2008. Available on Abstract and poster 2 view
CD-ROM. 23 - Rich SJ et al. J Manag Care Pharm. 2004; 10(3) (Suppl B): S26-S32. 24 - Filippi M et al. Neurology 2001; 57(4):731-733. 25 - Khan O et al. Poster [P08.173]
presented at the 60th AAN congress, 2008, available at www.aan.com/go/am/science/latebreaking. Last accessed 08.09.2008. 26 - Khan O et al. Poster [P609]
presented at the World congress on treatment and research in Multiple Sclerosis ACTRIMS + ECTRIMS + LACTRIMS, Montreal, Canada – September 17-20, 2008. Available
on Abstract and poster 2 view CD-ROM.
Skrátená informácia o lieku:
NÁZOV LIEKU: Copaxone 20 mg/ml. ZLOŽENIE LIEKU: Jeden ml injekõného roztoku obsahuje 20 mg glatirameracetátu, õo zodpovedá 18 mg bázy glatirameru. LIEKOVÁ
FORMA: injekõný roztok, predplnená striekaõka. Terapeutické indikácie: Copaxone je indikovaný na lieõbu pacientov s dobre definovanou prvou klinickou epizódou
ak sa zistí, že u nich existuje vysoké riziko vzniku klinicky jednoznaõnej sklerózy multiplex (CDMS). Copaxone sa indikuje na zníženie frekvencie relapsov u ambulantných
pacientov (t.j. ktorí sú schopní chodiÿ bez pomoci) s relapsujúcou, remitentnou roztrúsenou sklerózou (MS). V klinických skúškach bola táto charakterizovaná najmenej
dvoma atakmi neurologickej dysfunkcie v priebehu predchádzajúcich dvoch rokov. Copaxone nie je indikovaný na primárnu alebo sekundárnu progresívnu MS.
Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúõaná dávka pre dospelých je 20 mg glatirameracetátu (jedna predplnená striekaõka), podávaná ako subkutánna injekcia raz
denne. Deti a adolescenti: Neboli vykonané žiadne prípadné , randomizované, kontrolované klinické štúdie alebo farmakokinetické štúdie u detí alebo adolescentov.
Avšak limitované publikované údaje naznaõujú, že bezpeõnostný profil u adolescentov od 12 do 18 rokov užívajúcich Copaxone 20 mg subkutánne každý deý je
podobný tomu, ktorý možno vidieÿ u dospelých. Nie je dostatok dostupných informácií o použití Copaxone u detí mladších ako 12 rokov , aby sa vytvorili odporúõania
pre ich použitie. Preto sa Copaxone nesmie používaÿ v tejto populácii. Starší pacienti: Podávanie Copaxone nebolo u starších pacientov špecificky skúmané. Použitie
u pacientov so zhoršenou renálnou funkciou: Podávanie Copaxone nebolo u pacientov so zhoršenou renálnou funkciou špecificky skúmané. Pacienti musia
byÿ pouõení, ako si majú sami podávaÿ injekciu a prvú injekciu si musia podaÿ pod dohûadom zdravotníckeho personálu a zostaÿ pod jeho dohûadom 30 minút po
aplikácii. Každý deý sa musí injekcia aplikovaÿ na iné miesto, aby sa znížila pravdepodobnosÿ lokálneho podráždenia alebo bolesti v mieste injekcie. Kontraindikácie:
U pacientov so známou precitlivenosÿou na glatirameracetát alebo manitol a u gravidných žien. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Copaxone sa má
podávaÿ iba subkutánne. Copaxone sa nemá podávaÿ intravenózne alebo intramuskulárne. Lieõba Copaxonom sa musí zaõaÿ pod dohûadom neurológa alebo lekára, ktorý
má skúsenosti s lieõbou MS. Ošetrujúci lekár musí pacientovi vysvetliÿ, že v priebehu pár minút po podaní injekcie Copaxonu sa môže objaviÿ niektorá z nasledujúcich
reakcií: vazodilatácia (návaly), bolesÿ na hrudi, dyspnoe, palpitácie alebo tachykardia. Väõšina týchto symptómov trvá krátko a vymizne spontánne bez následkov.
U pacientov so zhoršenou renálnou funkciou musia byÿ poõas lieõby Copaxonom monitorované renálne funkcie. Liekové a iné interakcie: Interakcie Copaxonu
s inými liekmi neboli oficiálne hodnotené. Informácie o interakcii s interferónom beta nie sú dostupné. Gravidita a laktácia: Nie sú k dispozícii dostatoõné údaje
o použití glatirameracetátu u gravidných žien. Poõas lieõby týmto liekom musí byÿ zvážené použitie kontraceptív. Laktácia: Údaje o vyluõovaní glatirameracetátu, jeho
metabolitov alebo protilátok do materského mlieka nie sú k dispozícii. Má sa zvážiÿ relatívny pomer rizika a prínosu pre matku a dieÿa. Nežiaduce úôinky: Reakcie
v mieste vpichu sú najõastejšie sa vyskytujúcimi nežiaducimi reakciami. Najõastejšie hlásené reakcie v mieste vpichu boli erytém, bolesÿ, zhrubnutie kože, svrbenie,
edém, zápal a precitlivenosÿ. Reakcia spojená s minimálne jedným alebo s viacerými z nasledujúcich príznakov: vazodilatácia, bolesÿ na hrudníku, dýchavica, palpitácia
alebo tachykardia bola popísaná ako bezprostredná postinjekõná reakcia. öalšie hlásené veûmi õasté nežiaduce úõinky boli zápcha, nauzea, hnaõka, artritída, úzkosÿ,
depresia, influenza, závrat, bolesÿ hlavy, hypertenzia, potenie, vyrážka, bolesÿ k bov, bolesÿ chrbta, asténia. Špeciálne upozornenia na uchovávanie : Uchovávajte
v chladniõke (2°C-8°C). Neuchovávajte v mrazniõke. Pokiaû predplnené striekaõky nemôžu byÿ uchovávané v chladniõke, môžu byÿ jedenkrát uchovávané pri izbovej
teplote (15°C-25°C), poõas 1 mesiaca. DRŽITEú ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII: Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ôeská republika. DÁTUM REVÍZIE TEXTU: Február
2009. Úplná informácia o lieku je k dispozícii v Súhrne charakteristických vlastností lieku, alebo ju získate na adrese: TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Teslova 26,
821 02 Bratislava., tel.: +421 2 57 26 79 11, fax: +421 2 57 26 79 19, www.teva.sk Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je hradený z prostriedkov verejného
zdravotného poistenia.
Konajte dnes pre lepší zajtrajšok
TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
Teslova 26, 821 02 Bratislava., tel.: +421 2 57 26 79 11
fax: +421 2 57 26 79 19, www.teva.sk
(glatiramer acetate)
®
LYRICA ...
Rýchly nástup účinku
- významná redukcia bolesti
počas 2-7 dní vs. placebo1,2
Výhodný bezpečnostný profil
aj tolerabilita4
Zlepšenie kvality života pacienta3
SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
LYRICA 75 mg tvrdé kapsuly, LYRICA 150 mg tvrdé kapsuly, LYRICA 300 mg tvrdé kapsuly.
Každá tvrdá kapsula obsahuje 75 mg, 150 mg alebo 300 mg pregabalínu. Indikácie: Neuropatická bolesť: Liečba
periférnej a centrálnej neuropatickej bolesti u dospelých. Epilepsia: Prídavná liečba u dospelých s parciálnymi
záchvatmi s alebo bez sekundárnej generalizácie. Generalizovaná úzkostná porucha: Liečba generalizovanej
úzkostnej poruchy (GAD = Generalised Anxiety Disorder) u dospelých. Dávkovanie: Rozsah dávkovania je 150
až 600 mg denne, podáva sa rozdelene v dvoch alebo troch dávkach. Neuropatická bolesť: 1. deň: 150 mg denne,
ak je to potrebné, po 3 až 7 dňoch možno dávku zvýšiť na 300 mg denne a po ďalšom 7-dňovom intervale až
na maximálnu dávku 600 mg denne. Epilepsia: 1. deň: 150 mg denne, ak je to potrebné, po 7 dňoch možno
dávku zvýšiť na 300 mg denne a po ďalšom 7-dňovom intervale až na maximálnu dávku 600 mg. Generalizovaná
úzkostná porucha: 1. deň: 150 mg denne, ak je to potrebné, po 1 týždni možno zvýšiť dávku na 300 mg denne,
po ďalšom týždni na 450 mg, maximálnu dennú dávku 600 mg možno dosiahnuť až po ďalšom týždni. Ak sa musí
liečba pregabalínom prerušiť, odporúča sa, aby sa to urobilo postupne počas minimálne 1 týždňa. U pacientov s
poškodenou funkciou obličiek sa dávka musí znižovať individuálne podľa klírensu kreatinínu. Lyrica sa neodporúča
používať u detí mladších ako 12 rokov a adolescentov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.
Starší pacienti (nad 65 rokov) môžu vyžadovať zníženie dávky z dôvodu zníženej renálnej funkcie. Kontraindikácie:
Precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok. Osobitné upozornenia: U niektorých diabetických
pacientov môže byť potrebné upraviť hypoglykemickú liečbu. Boli zaznamenané hlásenia o reakciách z precitlivenosti
vrátane prípadov angioedému. Liečba pregabalínom sa musí okamžite ukončiť, ak sa vyskytnú príznaky angioedému.
Liečba pregabalínom sa dáva do súvisu so závratom a somnolenciou. Boli hlásené nežiaduce reakcie na zrak, vrátane
straty zraku, rozmazaného videnia, mnohé boli prechodné. Po ukončení liečby pregabalínom boli u niektorých
pacientov pozorované abstinenčné príznaky. Uvádzajú sa nasledujúce účinky: insomnia, bolesť hlavy, nauzea,
úzkosť, hnačka, chrípkový syndróm, nervozita, depresia, bolesť, potenie a závrat. Počas užívania pregabalínu alebo
krátko po ukončení liečby pregabalínom sa môžu vyskytnúť kŕče vrátane epileptických záchvatov a záchvatov
typu grand mal. Boli hlásené prípady kongestívneho srdcového zlyhávania najčastejšie u starších pacientov
s kardiovaskulárnymi ochoreniami počas liečby pregabalínom na neuropatickú indikáciu. Pri liečbe centrálnej
neuropatickej bolesti v dôsledku poškodenia miechy sa zaznamenal zvýšený výskyt nežiaducich reakcií všeobecne,
nežiaducich reakcií centrálnej nervovej sústavy a zvlášť somnolencie. Po uvedení lieku na trh boli hlásené prípady
týkajúce sa zhoršenej funkcie dolného tráviaceho traktu, keď sa pregabalín podával spolu s liekmi, ktoré môžu
spôsobovať obstipáciu, ako sú napr. opioidné analgetiká. Keď sa bude pregabalín užívať v kombinácii s opioidmi,
môžu sa zvážiť opatrenia na predchádzanie obstipácii (zvlášť u žien a starších pacientov). Boli hlásené prípady
nadmerného užívania liekov. Treba byť opatrný u pacientov s anamnézou nadmerného užívania drog. Boli hlásené
prípady encefalopatie, hlavne u pacientov s pridruženými stavmi, ktoré môžu vyvolať encefalopatiu. Pacienti so
zriedkavými dedičnými vrodenými poruchami galaktózovej intolerancie, laponským deficitom laktázy alebo glukózo-
www.bezbolesti.sk
... pre komplexný
manažment
neuropatickej bolesti
galaktózovou malabsorpciou, nesmú tento liek užívať. Metaanalýza štúdii s antiepileptikami ukázala zvýšené riziko
samovražedných myšlienok a správania, pacienti majú byť sledovaní kvôli znakom samovražedných myšlienok a
správania. Interakcie: nepozorovali sa žiadne klinicky relevantné farmakokinetické interakcie medzi pregabalínom
a fenytoínom, karbamazepínom, kyselinou valproovou, lamotrigínom, gabapentínom, lorazepamom, oxykodónom
alebo etanolom. Pri užívaní s perorálnymi kontraceptívami noretisterónom a/alebo etinylestradiolom nemá vplyv
na ich farmakokinetiku. Pregabalín môže zosilňovať účinky etanolu a lorazepamu. Po uvedení lieku na trh existujú
hlásenia o respiračnom zlyhaní a kóme u pacientov užívajúcich pregabalín a iné lieky utlmujúce CNS. Gravidita
a laktácia: Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití pregabalínu u gravidných žien. Lyrica sa má užívať
počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch. Počas liečby pregabalínom sa dojčenie neodporúča. Ovplyvnenie
schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: LYRICA môže vyvolať závraty a ospalosť, a preto môže ovplyvniť
schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Nežiaduce účinky: Veľmi časté: závraty, somnolencia. Časté:
zvýšená chuť do jedla, euforická nálada, zmätenosť, pokles libida, iritabilita, dezorientácia, insomnia, ataxia, porucha
koordinácie, tremor, dyzartria, poruchy pamäti, porucha koncentrácie, parestézie, sedácia, porucha rovnováhy,
letargia, bolesť hlavy, zahmlené videnie, diplopia, vertigo, sucho v ústach, obstipácia, vracanie, flatulencia, erektilná
dysfunkcia, únava, periférny edém, pocit opitosti, edém, abnormálna chôdza, zvýšená hmotnosť. Menej časté:
Nazofaryngitída, anorexia, hypoglykémia, halucinácie, panický atak, nepokoj, agitovanosť, depresia, depresívna
nálada, kolísanie nálady, depersonalizácia, ťažkosti s vyhľadávaním slov, abnormálne sny, vzostup libida, anorgazmia,
apatia, synkopa, stupor, myoklonus, psychomotorická hyperaktivita, strata chuti, dyskinéza, posturálne závraty,
intenčný tremor, nystagmus, kognitívne poruchy, porucha reči, hyporeflexia, hypestéza, amnézia, hyperestézia, pocit
pálenia, poruchy videnia, opuch očí, defekty v zornom poli, zníženie zrakovej ostrosti, bolesti oka, astenopia, suché
oči, zvýšená lakrimácia, hyperakúzia, tachykardia, AV blokáda 1. stupňa, sčervenanie, návaly horúčavy, hypotenzia,
hypertenzia, dyspnoe, suchý nos, abdominálna distenzia, gastroezofageálna refluxová choroba, zvýšená salivácia,
znížená citlivosť v ústach, papulózny exantém, hyperhidróza, svalové zášklby, opuch kĺbov, svalové kŕče, myalgia,
artralgia, bolesti chrbta, bolesti v končatinách, svalová stuhnutosť, močová inkontinencia, dyzúria, oneskorená
ejakulácia, sexuálna dysfunkcia, padanie, pocit napätia na hrudníku, asténia, smäd, bolesť, abnormálny pocit, triaška,
zvýšená kreatínfosfokináza v krvi, zvýšené ALT, AST v krvi, trombocytopénia. Frekvencia nie je známa: agresivita,
nevoľnosť, kŕče, strata vedomia, mentálne poškodenie, kŕče, nevoľnosť, strata zraku, keratitída, kongestívne srdcové
zlyhávanie, predĺženie QT, pľúcny edém, opuchnutý jazyk, hnačka, nauzea, Stevensov-Johnsonov syndróm, pruritus,
retencia moču, edém tváre, gynekomastia. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Balenie dostupné v SR: 56
kapsúl v blistroch. Pred podaním lieku sa zoznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku
(SPC). Dátum revízie textu: Február 2012. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate
Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Veľká Británia. Miestne zastúpenie držiteľa rozhodnutia o registrácii: Pfizer
Luxembourg SARL o.z., tel: +421-2-3355 5500. Upravené podľa SPC schváleného ŠÚKL 24.1.2012.
SK 12 – 221
Referencie: 1. Freynhagen R, Strojek K, Griesing T, et al. Efficacy of pregabalin in neuropathic pain evaluated in a 12-week, randomised, double blind, multicentre, placebo controlled trial of flexible- and fixed-dose regimens.Pain.2005;115(3):25463. 2. Freynhagen R, Busche P, Konrad C et al.[Effectiveness and time to onset of pregabalin in patients with neuropathic pain]. Schmerz. 2006;20(4):285-2. 3. Mallison R, Tilke C, Brasser M, et al. Pregabalin bei Patienten mit neuropathischen
Schmerzen. MMW Fortschr Med. 2007 (149 jg.):S13-20). 4. LYRICA® SPC (EMA 17JUN2011)
PFIZER Luxembourg SARL,
Pribinova 25, 811 09 Bratislava, tel.: 02/33 55 55 00, fax: 02/33 55 54 99, www.pfizer.sk
Skrátená odborná informácia o produkte Azilect®
Azilect® 1 mg tablety, každá tableta obsahuje 1 mg rasagilínu (ako mesilát). Terapeutické indikácie:
Liečba idiopatickej Parkinsonovej choroby ako monoterapia (bez levodopy) alebo ako adjuvantná terapia (s levodopou) u pacientov s fluktuáciou na konci účinku dávky. Dávkovanie a spôsob podávania:
Azilect® je určený na perorálne podanie v 1 mg dávke jeden raz denne s alebo bez levodopy. Môže sa
užívať s jedlom aj bez jedla. Starší pacienti: u starších pacientov nie je potrebná žiadna zmena v dávkovaní. Deti a dospievajúci (<18 rokov): neodporúča sa používať u detí mladších ako 18 rokov, kvôli
chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti. Pacienti s poškodenou funkciou pečene: je potrebné sa
vyvarovať podávaniu Azilectu® pacientom so stredne ťažkým poškodením funkcie pečene. Na začiatku
liečby Azilectom® u pacientov s miernou hepatálnou insuficienciou je potrebná zvýšená opatrnosť. Pri
progresii poškodenia funkcie pečene z mierneho na stredne ťažký stupeň sa má terapia ukončiť. Pacienti s poškodením funkcie obličiek: u pacientov s poškodením funkcie obličiek nie je potrebná úprava
dávkovania. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok. Súčasná
liečba s inými inhibítormi monoaminooxidázy (IMAO) alebo s petidínom. Azilect® je kontraindikovaný
u pacientov s ťažkým stupňom hepatálnej insuficiencie. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Azilect® sa nemá podávať súčasne s fluoxetínom alebo fluvoxamínom. Po ukončení liečby fluoxetínom sa má počkať aspoň 5 týždňov pred začatím liečby Azilectom®. Po ukončení liečby Azilectom®
sa má počkať aspoň 14 dní pred začatím liečby fluoxetínom a fluvoxamínom. Neodporúča sa súčasné
užívanie Azilectu® a dextrometorfánu alebo takých sympatomimetík, ktoré sú prítomné v nosových
a orálnych dekongestívach ako ani liekov na nádchu, ktoré obsahujú efedrín alebo pseudoefedrín. Liekové a iné interakcie: Vzhľadom na inhibičnú aktivitu Azilectu® voči MAO by sa antidepresíva mali
podávať so zvýšenou opatrnosťou. U pacientov s Parkinsonovou chorobou chronicky liečených levodopou vo forme adjuvantnej terapie, sa nepreukázal klinicky signifikantný efekt liečby levodopou na
klírens Azilectu®. Podávanie Azilectu® s ciprofloxacínom (inhibítorom CYP1A2) zvýšilo AUC Azilectu®
o 83%. Vzhľadom na to, že účinné inhibítory CYP1A2 môžu zmeniť plazmatickú koncentráciu Azilectu®, majú sa podávať s opatrnosťou. U fajčiacich pacientov je riziko zníženia plazmatickej koncentrácie
Azilectu® vzhľadom na indukciu metabolizujúceho enzýmu CYP1A2. Nie je pravdepodobné, aby Azilect®
v terapeutických koncentráciách signifikantne interferoval so substrátmi izoenzýmov cytochrómu P450,
CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 a CYP4A. Súčasné podávanie Azilectu®
a entakapónu zvýšilo orálny klírens Azilectu® o 28%. Interakcie tyramín/Azilect®: neboli zaznamenané
žiadne interakcie medzi tyramínom a Azilectom®, Azilect® sa môže bezpečne používať bez dietetického obmedzenia tyramínu. Gravidita a laktácia: Nie sú dostupné žiadne klinické údaje o gravidných
ženách vystavených účinku Azilectu®. Pri predpisovaní lieku gravidným ženám je potrebná opatrnosť.
Experimentálne údaje preukázali, že Azilect® inhibuje sekréciu prolaktínu a teda môže inhibovať laktáciu. Nie je známe, či sa Azilect® vylučuje do materského mlieka. Pri podávaní dojčiacim ženám je
potrebná opatrnosť. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Nežiaduce účinky: veľmi časté
(>1/10): bolesti hlavy, abdominálna bolesť, náhle úrazy, bolesti krku, dyskinéza; časté (>1/100, <1/10):
chrípkový syndróm, malátnosť, bolesť krku, alergická reakcia, horúčka, angina pectoris, dyspepsia, anorexia, leukopénia, artralgia, artritída, depresia, závraty, rinitída, konjunktivitída, kontaktná dermatitída,
vezikulobulózny exantém, rakovina, nutkanie na močenie, posturálna hypotenzia, zápcha, zvracanie, sucho v ústach, strata hmotnosti, dystónia, abnormálne sny, ataxia, halucinácie, celkový pocit choroby,
syndróm karpálneho kanála, porucha rovnováhy, pád. Dátum poslednej revízie textu: 22. marca 2010.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Teva Pharma GmbH, Kandelstr 10, D-79199 Kirch-zarten, Nemecko.
Pred predpisovaním sa láskavo oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností
lieku, ktorý získate na adrese: Lundbeck Slovensko s r. o., Zvolenská 19, 821 09 Bratislava 2,
tel.: (02) 5341 4218, fax: (02) 5341 7318.
SK 10/2012
L.SK.01.2012.0308
SK/NS/0001a/12
GlaxoSmithKline Slovakia, s. r. o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2
tel.: 02/48 26 11 11, fax: 02/48 26 11 10
www.gsk.sk
SK.AZC. 12/2012
Zlepšite
dnešok
Pred predpisovaním prezrite si láskavo informáciu o produkte. V tejto publikácii nájdete informáciu o produkte na strane 61.
Download

Program neurologicke.qxp