32. PRÍSTROJE PRE MERANIE FYZIKÁLNYCH VELIČÍN
32.
32.1 pH METRE
PRÍSTROJE
PRE MERANIE
FYZIKÁLNYCH
VELIČÍN
JENWAY
pH meter 350
Model 350 poskytuje jednoduché, ale profesionálne riešenie
a spoľahlivé výsledky. Do jeho pamäte je možné uložiť 32
meraní. Disponuje manuálnou teplotnou kompenzáciou.
pH/mV meter 370
Model 370 má možnosť voľby automatickej alebo manuálnej
kalibrácie a automatickej a manuálnej teplotnej kompenzácie.
Prístroj zobrazuje aj hodnotu v mV využiteľnú pri Redox (ORP)
meraniach alebo na diagnostiku pH sondy. Ergonomicky
navrhnuté puzdro prístroja má krytie IP65, a preto je vhodný aj
na použitie vo vonkajších podmienkach.
Model 350
pH/mV meter 370
Model 370
-2,00 až 16,00 pH
Rozsah pH
0,01 pH (±0,02 pH)
Rozlíšenie (Presnosť)
0 ±1999 mV
Rozsah mV (Abs & Rel)
1 mV (±1 mV)
Rozlíšenie (Presnosť)
-10 °C až 105 °C
Rozsah teplôt
Manuálna / 0 až 100 °C
Auto + Manual / 0 až 100 °C
Teplotná kompenzácia
0,1 °C
Rozlíšenie
4,00, 7,00, 9,22 & 10,00
Automatické rozpoznávanie pufrov
Užívateľsky voliteľná 1 alebo 2 bodová
Kalibrácia
32 meraní
Pamäť
2 AA batérie
Napájanie
Typicky 500 hod. (25 °C alkalic.)
Životnosť batérií
75x35x175 mm
Rozmery (ŠxDxV)
250 g
Hmotnosť
Model 3205
Rozsah pH
Rozlíšenie (Presnosť)
Rozsah mV (Abs & Rel)
Rozlíšenie (Presnosť)
Teplotný rozsah
Rozlíšenie (Presnosť)
ATC rozsah
Automatické rozpoznávanie pufrov
Kalibrácia (Ion)
Pamäť
Napájanie
Rozmery (ŠxDxV)
Hmotnosť
-2,00 až 16,00 pH
0,01 pH (±0,02 pH)
0 ±1999 mV
1 mV (±1 mV)
-10 až +105 °C
0,1°C (±0,5 °C)
0 až 100°C
4,00, 7,00 & 10,05
Viacbodová (1 až 5 bodov)
100 meraní
3AA ( v balení)
280x60x200 mm
370 g
Ion meter
3205
Y O U R
Úplne vodeodolný (IP67) systém, vhodný na meranie v teréne,
laboratóriách a použitie v priemysle. Prístroj je vhodný na
iónové analýzy. Úroveň koncentrácie iónov môže byť
zobrazená v mg/l, ppm, %, moloch alebo bez zobrazenia.
C H O I C E
pH/mV/Ion meter 3205
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
Kat. č.
Popis
350 271
pH meter 350 vrátane epoxy kombinovanej pH elektródy (924 001), štandardov pH 4, 7 a 10 v sáčikoch,
transportného kufríka a batérií
pH/mV meter 370 vrátane epoxy kombinovanej pH elektródy (924 001), teplotnej sondy (027 500) pre ATC,
štandardov pH 4, 7 a 10 v sáčikoch, transportného kufríka a batérií
pH/mV/ióno-meter 3205 vrátane pH/teplotnej sondy (027 227),
štandardov pH 4, 7 a 10 v sáčikoch, batérií a vodeodolných konektorov S7 (013 161) a BNC
370 271
539 501
Cena
279,- €
336,- €
778,- €
*Širší zoznam elektród nájdete v časti Jenway pH elektródy. Ceny elektród a príslušenstva Vám zašleme na vyžiadanie.
Stolový pH meter 3505
Tento model je ideálny na použitie v školstve. Má veľký 25mm displej a disponuje možnosťou
teplotnej kompenzácie pri meraniach pH. Prístroj má indikáciu slabej batérie a je možné ho
namontovať na stenu.
Stolový pH/mV meter 3510
Je určený na rutinné laboratórne merania. pH meter podporuje jedno, dvoj alebo troj bodovú
kalibráciu a umožňuje zvoliť vlastné hodnoty pufrov alebo využiť prednastavené pufrové
sady podľa noriem DIN, NIST, JIS. Má podsvietený LCD displej zobrazujúci hodnoty pH,
teploty alebo mV. Do pamäte pH metra je možné uložiť 32 meraní.
Stolový GLP pH/mV meter 3520
pH meter ideálny pre laboratóriá kontroly kvality a GLP aplikácie. Umožňuje uložiť do
pamäte 500 meraní manuálne alebo v časovom intervale alebo pri alarmovom stave.
Disponuje bezpečnostným kódom na ochranu dát, pripomienkovaním potreby kalibrácie,
RS232 a IrDA rozhranie. Možnosť objednať spolu s GLP tlačiarňou.
Model 3505
Rozsah pH
Rozlíšenie (presnosť)
Rozsah mV (Abs & Rel)
Rozlíšenie (presnosť)
Vstupná impedancia
Teplotný rozsah
Rozlíšenie (presnosť)
Teplotná kompenzácia
(Manual / ATC)
Pamäť
Kalibrácia
Automatická voľba pufrov
-2,00 až 16,00 pH
0,01 pH (±0,02) pH
0 ±1999 mV
1 mV (±1 mV)
Manuálna -10 až +105 °C
Automatická 0 - 100 °C
manuálna
Výstupy
GLP
Napájanie
Rozmery (ŠxDxV)
Hmotnosť
178
Batéria 9V MN1604 /
9V AC adaptér
Model 3510
pH meter 3505
GLP pH / mV
meter 3520
Model 3520
-2 000 až 19 999pH
0,001/0,01/0,1 pH (±0,003 pH)
0 ±1999,9 mV
0,1/1 mV (±0,2 mV)
>1012 ohm
-10 až +105 °C
0,1 °C (±0,5 °C)
Manuálna/Automatická 0 - 100 °C
32 meraní
500 meraní
Užívateľsky voliteľná 1, 2 alebo 3 bodová
Jenway (2,00, 4,00, 7,00, 9,20, 10,00)
DIN (3,06, 4,65, 6,79, 9,23, 12,75)
NIST (1,68, 4,01, 6,87, 9,18, 12,45)
JIS (1,68, 4,01, 6,87, 9,18, 12,45)
alebo manuálne zadané pufre
Analog. a RS 232
Analog, RS232 a IrDA
printer rozhranie, Alarm
Pripomienka kalibrácie
(interval 1 - 999 hod),
Alarmové výstupy,
Bezpečnostný kód
9V AC adaptér
210x55x250 mm
850 g
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
Kat. č.
Popis
350 501
pH meter 3505 s meraním mV a teploty, vrátane kombinovanej epoxy pH elektródy (924 001), stojana na elektródu,
sondy pre ATC (027 500), uzatváracej BNC koncovky, štandardov pH 4, 7 a 10 v sáčikoch a batérií
pH/mV meter 3510 s meraním mV a teploty a pamäťou pre 32 meraní, vrátane kombinovanej sklenenej pH elektródy
(924 005), stojana na elektródu, sondy pre ATC (027 500), uzatváracej BNC koncovky, štandardov pH 4, 7 a 10
v sáčikoch a sieťového adaptéra
pH/mV meter 3520 s meraním teploty, absolútnym a relatívnym rozsahom mV a pamäťou pre 500 meraní,
vrátane kombinovanej sklenenej pH elektródy (924 005), stojana na elektródu, sondy pre ATC (027 500),
uzatváracej BNC koncovky, štandardov pH 4, 7 a 10 v sáčikoch a sieťového adaptéra
351 201
352 201
Cena
460,- €
581,- €
783,- €
www.lambda.sk
32. PRÍSTROJE PRE MERANIE FYZIKÁLNYCH VELIČÍN
* Širší zoznam elektród nájdete v časti Jenway pH elektródy. Ceny elektród a príslušenstva Vám zašleme na vyžiadanie.
Stolový pH/konduktometer 3540
Prístroj simultánne zobrazuje hodnotu pH a vodivosti, je ideálny na aplikácie testovania vody. Kanál na meranie vodivosti má
špeciálnu funkciu na meranie ultračistej vody a prídavné operačné režimy umožňujú meranie rezistivity, salinity, TDS. pH kanál
umožňuje zobrazenie hodnoty v mV s presnosťou na 0,1 mV a ORP/Redox merania. Kalibrácia pH aj vodivosti je automatická. V
režime merania vodivosti je možné nastaviť konštantu cely.
Model 3540
Rozsah pH
Rozlíšenie
Presnosť
Rozsah mV
Rozlíšenie
Presnosť
Vstupná impedancia
Teplotný rozsah
Rozlíšenie
Presnosť
Kalibrácia
Automatická voľba pufrov
Manuálna voľba pufrov
Rozsah vodivosť
Rozlíšenie
Presnosť
Kalibrácia
Automatické rozlíšenie štandardov
Manuálne rozlíšenie štandardov
Referenčná teplota
Teplotný koeficient
MTC/ATC rozsahy
Výstupy
Pamäť
GLP
Napájanie
Rozmery (ŠxDxV)
Hmotnosť
-2,000 do 20,000 pH
0,001/0,01/0,1 pH
±0,003 pH
0 až ±1999,9 mV
0,1 mV
±0,2 mV
>1012 ohm
-10 až +105 °C/14 až 221 °F
0,1 °C/1 °F
±0,5 °C/±1 °F
1,2 alebo 3 bodová
Jenway, NIST, DIN, JIS
Akákoľvek hodnota v meracom rozsahu
Automatický od 0,01 µS do 1,999 S (19,99 S s x10 el)
0,01 µS do 1 mS (0,01S s x10 elektrodou)
±0,5 %; ±2 digits
1,2 alebo 3 bodová
10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS
Hodnota v mer. rozsahu alebo pomocou konštanty
18, 20 alebo 25 °C
0 (off) až 4 %/°C
0 až 100 °C/32 až 212 °F
RS 232, analógový a alarmy
250 meraní pH/250 meraní konduktivity
Pripomínanie kalibrácie
ID vzorky a operátora
Bezpečnostný kód pre nastavenie
9V AC adaptér
210x55x250 mm
850 g
Kat. č.
Popis
354 201
pH/konduktometer 3540 so súčasným duálnym zobrazením parametrov Abs a Rel mV, TDS a Salinity s pamäťou
pre 250 meraní. Dodávaný spolu so sklenenou kombinovanou pH elektródou (924 005), sklenenou vodivostnou sondou
s ATC (K=1) (027 013), stojanom a držiakom elektródy, ATC sondou (027 500), uzatváracou BNC koncovkou,
štandardov pH 4, 7 a 10 v sáčikoch a sieťového adaptéra
3540
Cena
1 167,- €
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
179
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
180
pH ELEKTRÓDY JENWAY
Kombinované pH elektródy - BNC konektor
Kat. č.
Popis
924 001
Všeobecné použitie - epoxydová
Štandardné merania bežných roztokov
924 002
12mm typ so zahroteným koncom - sklenená
Meranie znečistených, zakalených vzoriek
924 003
Redox (platina) - sklenená
Meranie Redox
924 005
Všeobecné použitie - sklenená
Štandardné merania bežných roztokov
924 007
4,5mm semi-mikro, 90mm dosah - sklenená
Meranie kvapalných vzoriek s malým objemom
924 010
Elektróda kopijovitého typu, 6mm - sklenená
Meranie zakalených, kašovitých vzoriek malého objemu
924 030
Tris buffer 90mm dosah - sklenená
pH merania krvi a proteínov
924 034
Kopijovitá nožová elektróda, PVC púzdro, nerezová čepeľ, sklenený senzor
Meranie tuhých vzoriek, napr. mrazené mäso
924 047
3 v 1 pH/teplotná elektróda - epoxydová
Poznámka : pre 3505, 3510 a 3520 je obj. číslo 924 070
924 076
Náročné aplikácie - sklenená
Meranie olejov a nevodných roztokov
924 078
350mm dosah, sklenená
Meranie vo fľašiach
924 079
Vysoké teploty - sklenená
Meranie vzoriek s teplotou do 110 °C
924 080
Laboratórna elektróda - sklenená
Meranie agresívnych chemických látok
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
Vodeodolné prevedenie (pre 3150 a 3205)
Kat. č.
Popis
924 052
Vodeodolná elektróda s teplotnou sondou
Merania roztokov s malou iónovou silou a merania vôd
027 227
Vodeodolná elektróda na všeobecné použitie s teplotnou sondou
Štandardné, všeobecné merania
924 049
Life Science, 6 mm, 150mm dosah - sklenená
Meranie malých objemov vzoriek v skúmavkách
924 050
Použitie v oblasti životného prostredia - sklenená
Merania roztokov s malou iónovou silou a merania vôd
924 051
Potravinárska - epoxydová
Ideálna na meranie potravinových extraktov
www.lambda.sk
32. PRÍSTROJE PRE MERANIE FYZIKÁLNYCH VELIČÍN
Elektródy na špecifické aplikácie - BNC konektor
924 015
Všeobecná elektróda (vyžaduje oddelenú referenčnú elektródu) - sklenená
924 016
Štandardné merania bežných vzoriek - calomelová referenčná elektróda
924 017
AgCl referenčná elektróda s dvojitou membránou
924 036
AgCl referenčná elektróda (100 °C)
924 904
4,5mm semi-micro 90mm dosah - sklenená
Meranie malých objemov kvapalných vzoriek s požiadavkami vysokej presnosti
924 905
Všeobecné použitie - sklenená
Meranie vzoriek s požiadavkami vysokej presnosti
Spotrebný materiál k pH metrom Jenway
025 179
025 180
025 181
025 037
025 038
025 039
025 162
025 163
025 160
025 161
025 157
025 158
025 159
pH 4 buffer sáčky (bal. 10 ks)
pH 7 buffer sáčky (bal. 10 ks)
pH 10 buffer sáčky (bal. 10 ks)
pH 4 farebný buffer roztok (červený) (500 ml)
pH 7 farebný buffer roztok (žltý) (500 ml)
pH 10 farebný buffer roztok (modrý) (500 ml)
pH 9,22 buffer roztok (500 ml)
pH 2 buffer roztok (500 ml)
3M KCl roztok (pH)
Čistiaci roztok (pH)
Redox standard (200 mV) (500 ml)
Redox standard (300 mV )(500 ml
Redox standard (465 mV) (500 ml
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
181
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
METTLER TOLEDO
FE20 - FiveEasy™ stolový pH meter
FiveEasy™ pH tento kompaktný merací prístroj je ideálny pre každého, kto pracuje s malým rozpočtom, avšak potrebuje rýchle a
spoľahlivé výsledky. Tento prístroj je vhodný pre široký rozsah aplikácií v rôznych oblastiach, ako potravinársky a nápojový
priemysel, alebo na analýzu vody a životného prostredia. FiveEasy™ robí meranie pH zábavným!
Päť dobrých dôvodov pre výber FiveEasy™pH:
Vynikajúce funkcie ako samostatný vstup pre referenčnú elektródu, mV/ORP merací režim a autotest sú kombinované s užitočnými
funkciami, ako automatické rozpoznanie koncového bodu a kalibrácia s automatickým rozpoznaním tlmivého roztoku.
Päť samo vysvetľujúcich tlačidiel pre jednoduché spustenie a ukončenie merania alebo pre prístup na posledné kalibračné dáta
umožňuje intuitívne ovládanie tohto prístroja.
Veľký, dobre organizovaný displej, ktorý môže simultánne zobrazovať hodnoty, teplotu, kritériá koncových bodov a rôzne ikony,
ktoré urýchľujú meranie a kalibráciu. Aké ľahké!
Užitočné príslušenstvo, ako laminátovaný referenčný návod sú pribalené ku každému prístroju FiveEasy™. Okrem robustnej
sklenenej elektródy LE409 sa v súprave nachádza aj praktické rameno pre elektródu.
FE20 - FiveEasy™
mV rozsah
mV relatívna presnosť
mV rozlíšenie
Rozsah pH
Relatívna presnosť pH
pH rozlíšenie
Zdroj energie
Teplotná presnosť °C
Teplotný rozsah °C
Rozlíšenie teploty
Displej
Kalibrácia
Krátky opis
-1999 až 1999
±1
1
0,00 až 14,00
±0,01
0,01
Externý zdroj (štandard)
±0,5
0,0 až 100,0
0,1
LCD
Max. 2 body, 3 preddefinované skupiny tlmivých roztokov
Základný prístroj na meranie pH a mV/ORP
Kat. č.
Popis
FE20
FE20-Kit
FE20-ATC Kit
LE409
LE438
FiveEasy™ pH meter, len merací prístroj
FiveEasy™ súprava elektród, vrátane LE409, ramena pre elektródu a vrecká s tlmivými roztokmi
FiveEasy™ súprava elektród, vrátane LE438, ramená pre elektródu a vrecká s tlmivými roztokmi
Náhradná sklenená pH elektróda
Náhradná sklenená pH elektróda 3-v-1
FE20 - FiveEasy™ pH
Cena
346,- €
436,- €
475,- €
79,- €
126,- €
SevenCompact™ stolový pH/Ión meter S220
Tento univerzálny vhodne navrhnutý merací prístroj je perfektnou voľbou pre široký rad aplikácií bez prekročenia rozpočtu. Je
omnoho viac než len pH meter: Dokáže merať ORP a koncentráciu iónov v rôznych jednotkách.
Držiak elektródy, s perfektným vertikálnym pohybom uPlace™, ktorý je súčasťou prístroja, vám pomôže umiestniť elektródu do
polohy, ktorá je najlepšia pre meranú vzorku. Umožňuje to rýchlejšie meranie a znižuje riziko prevrhnutia nádobky so vzorkou
a/alebo poškodenia snímača.
SevenCompact™ vám umožňuje sledovať na displeji všetky informácie o meraní alebo sa zamerať na podstatné pomocou funkcie
uFocus™. Prepínanie medzi jednotlivými zobrazeniami je jednoduché a vyžaduje si len stlačenie jedného tlačidla. Nový farebný
displej s vhodne navrhnutými ikonami a nastaveniami menu v 10 jazykoch robí ovládanie skutočne intuitívne. Aplikácie siahajú od
rutinných meraní cez analýzu vzoriek až po spracovanie a archiváciu dát v súlade s požiadavkami GLP. Jednoduchý inovatívny
dizajn spĺňajúci požiadavky pre univerzálne pH/ión metre s jednoduchou obsluhou.
—
Používateľsky priateľský prístroj pre náročných používateľov
—
Bezpečnosť a vysoká reprodukovateľnosť vďaka funkcii inteligentného riadenia snímačov Intelligent Sensor Management (ISM®)
—
Zvýšená kvalita merania vďaka profesionálnej podpore kalibrácie
—
Kompletný servisný balík obsahujúci IQ/OQ
—
Integrované rozhrania USB a RS232 pre výmenu dát
182
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
Zreteľný farebný displej: 4,3 palcový farebný displej s vysokým rozlíšením s veľkými číslicami a dobre usporiadanými ikonami
umožňuje okamžite a jednoznačne identifikovať relevantné informácie.
Dve zobrazenia displeja: Prepínanie jedným tlačidlom medzi zobrazením všetkých kompletných informácií alebo zobrazením
uFocus™, kde vás nebudú rušiť menej dôležité informácie.
Intelligent Sensor Management (ISM®): ISM® pomáha eliminovať omyly automatickou identifikáciou snímača po jeho pripojení
a zabezpečuje použitie poslednej kalibrácie pre všetky merania.
Automatické rozpoznanie tlmivého roztoku: Systém automatického rozpoznávania tlmivého roztoku vám umožňuje určiť si
poradie tlmivých roztokov pri kalibrácii. Takto rýchlo zvládnete rutinné kalibrácie bez nepotrebných chybových hlásení.
www.lambda.sk
32. PRÍSTROJE PRE MERANIE FYZIKÁLNYCH VELIČÍN
Prepojiteľnosť a periférie: Rozhrania USB a RS232 vám umožňujú simultánne pripojenie rôznych periférnych zariadení METTLER
TOLEDO, čím sa výrazne rozširujú možnosti použitia vášho prístroja.
Špecifikácia - S220 SevenCompact™ pH/Ión meter
SevenCompact™ pH/Ion meter S220
Krátky opis
Rozsah pH
pH rozlíšenie
Relatívna presnosť pH
mV rozsah
mV rozlíšenie
mV relatívna presnosť
Teplotný rozsah °C
Teplotná presnosť °C
Displej
Zdroj energie
Presnosť koncentrácie
Rozsah koncentrácie
Univerzálny prístroj na meranie pH, mV/ORP a koncentrácie iónov
-2,000 až 20,000
Definovateľné používateľom: 0,001/0,01/0,1
±0,002
-2000,0 až 2000,0
Definovateľné používateľom: 0,1/1
±0,2
MTC: -30,0 až 130,0 ATC: -5,0 až 130,0
±0,1
TFT farebný 4,3 palcový
Externé napájanie 9-12 V/10 W
±0,5 %
1,00E-9 až 9,99E+9
Kat. č.
Popis
S220-Basic
S220-Kit
S220-Bio
S220-U
LE438
SevenCompact™ pH/Ion meter S220 (vrátane držiaka elektródy)
Súprava (ako S220-Basic, vrátane InLab® Expert Pro-ISM vreciek s tlmivými roztokmi)
Súprava (ako S220-Basic, vrátane InLab® Routine Pro-ISM, súpravy káblov a vreciek s tlmivými roztokmi)
Súprava (ako S220-Basic, vrátane InLab® Versatile Pro a vreciek s tlmivými roztokmi)
Náhradná sklenená pH elektróda 3-v-1
SevenCompact™ pH/Ion meter S220
Cena
737,- €
950,- €
1 016,- €
638,- €
126,- €
SevenMulti™ stolový modulárny systém
Novinkou výrobcu Mettler Toledo je modulárny systém SevenMulti™ s vysokou presnosťou a flexibilitou. Geniálny koncept tohto
prístroja je založený na precíznej meracej technike a veľkom množstve funkcií pre intuitívne a jednoduché ovládanie. Pomocou
rôznych modulov môžete jednoducho a rýchlo rozšíriť rozsah svojich meracích možností o ďalšie jednotky ako sú pH, vodivosť,
koncentrácia iónov alebo pomocou komunikačného modulu USB môžete prístroj jednoducho kedykoľvek prepojiť s počítačom alebo
tlačiarňou. Vďaka veľkému podsvietenému displeju uvidíte všetky dôležité informácie na prvý pohľad, a to aj v dvojkanálovom
režime. Kontextový online sprievodca vám pomôže v každom kroku. Obsluha prístroja a všeobecné nastavenie systému, ako je
dátum a čas, môže byť chránené osobným PIN kódom. SevenMulti™ umožňuje vloženie 12-miestnej identifikácie vzorky, užívateľa
a senzoru - môžete taktiež použiť čítačku čiarového kódu. Navyše umožňuje dokonalú správu dát s 1000 GLP nameranými bodmi
a 400 kalibračnými bodmi. Funkcia pripomínania kalibrácie vám pripomenie, že po užívateľom definovanej dobe je potrebné
vykonať kalibráciu. Prístroj je možné nastaviť tak, aby sa po prekročení nastavenej doby sám zablokoval a to až do vykonania
ďalšej platnej kalibrácie.
Štandardne je prístroj vybavený RS232 rozhraním pre prepojenie s tlačiarňou alebo PC a voliteľne je možné ho rozšíriť pomocou
USB modulu o USB rozhranie. Vysokú presnosť a reprodukovateľnosť výsledkov podporuje aj komplexný súbor automatických
funkcií prístroja a bohaté príslušenstvo.
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
183
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
SevenMultiTM
S40
-------------------------áno
5
áno
S47
S70
S80
S50
-2,000 až 20,000
-----±0,002
---------------0,001 µS/cm až 1000 mS/cm
----------±0,5 %
----------1,00E-9 to 9,99E+9
----------±0,5 %
áno
áno
-----Dvojkanálový prístroj
áno
áno
5
5
9
9
áno
áno
áno
áno
áno
------
áno
------
áno
áno
áno
áno
Automatická/Manuálna/Zadaná užívateľom
áno
áno
áno
------
pH
Merací rozsah
Presnosť
Vodivosť
Merací rozsah
Presnosť
Ióny
Merací rozsah
Presnosť
Dvojkanálové merania
Možnosť rozšírenia na dva kanály
Kalibrácia Kalibračné body
Užívateľom definované
štandardy
Test pH elektródy
Manuálne zadávanie
konštanty sondy
Voľba rozpoznávania koncového bodu
Voľba kritéria stability
(rýchla, normálna, striktná)
ATC alebo MTC
Systém
Čas a dátum
a
RS232 rozhranie
bezpečnosť Voľba formátu tlače
Ukladanie dát
Ochrana PIN kódom
Jazyky
IČ užívateľa, vzorky, senzoru
Kat. č.
51302821
51302822
51302823
51302824
51302826
51302874
áno
áno
áno
áno
áno
------
áno
áno
áno
áno
áno
áno
Krátky/Štandardný/GLP
1000 meraní/400 kalibrácií/40 metód
Prístup k prístroju/Systémové nastavenia/Vymazávanie údajov
English/German/French/Spanish/Italian
áno
áno
áno
áno
áno
áno
Popis
áno
áno
áno
áno
Cena
496,- €
790,- €
990,- €
241,- €
103,- €
15,- €
Rozširujúci modul pre pH/mV
Rozširujúci modul pre vodivosť
Rozširujúci modul pre Ión/pH
Rozširujúci modul pre ISFET
Rozširujúci modul pre USB komunikáciu s PC a tlačiarňou
Prázdny rozširujúci modul
SevenMulti
TM
SevenMulti™ S40 - profesionálny pH meter
Reprodukovateľné výsledky
Automatické, manuálne alebo časové ukončenie meraní s tromi voliteľnými kritériami stability umožňuje rýchle a presné stanovenie
meraných hodnôt s reprodukovateľnými výsledkami. Možnosť rozšírenia prístroja o ďalšie meracie alebo doplnkové moduly.
Profesionálna kalibrácia
—
Až päť kalibračných bodov s lineárnym alebo segmentovým algoritmom
—
Automatické rozpoznanie pufra s ôsmimi preddefinovanými skupinami pH pufrov
—
Užívateľsky definované pufre vrátane ich teplotných závislostí
184
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
www.lambda.sk
32. PRÍSTROJE PRE MERANIE FYZIKÁLNYCH VELIČÍN
Test elektródy
Integrovaný test pH elektródy kontroluje strmosť, offset, drift a odozvu elektródy bezo zmeny aktuálnej kalibrácie.
Špecifikácia - S40 SevenMulti™ pH meter
S40 SevenMulti™ pH meter
Krátky opis
Rozsah pH
pH rozlíšenie
Relatívna presnosť pH
mV rozsah
mV rozlíšenie
mV relatívna presnosť
Teplotný rozsah °C
Rozlíšenie teploty °C
Teplotná presnosť °C
Displej
Zdroj energie
Profesionálny prístroj na meranie pH, mV/ORP a rel. mV
-2,000 až 19,999
premenné: 0,001/0,01/0,1
±0,002
-1999 až 1999
0,1
±0,1
-30,0 až 130,0
0,1
±0,1
Zákaznícky LCD
Externý zdroj (štandard)
Štandardné vybavenie SevenMulti™:
Stojan Seven s držiakom elektródy poskytuje vyšší stupeň pohodlia a efektivity. Užívateľsky príjemný PC software LabX direct pH
archivuje vaše výsledky rýchle a bezpečne.
Kat. č.
Popis
S40
S40-K
S40-KS
SevenMulti™ pH (vrátane držiaka elektródy, ochranného krytu a LabX direct pH PC softwaru)
Sada (ako S40, vrátane InLab® Expert Pro a vreciek s puframi)
Sada (ako S40, vrátane InLab® Routine Pro a vreciek s puframi)
Cena
1 231,- €
1 411,- €
1 463,- €
SevenMulti™ S50/S80 - Ión meter super triedy
Reprodukovateľné výsledky
Automatické, manuálne alebo časové ukončenie merania s tromi voliteľnými kritériami stability umožňuje rýchle a presné stanovenie
meraných hodnôt s reprodukovateľnými výsledkami. Možnosť rozšírenia prístroja o ďalšie meracie alebo doplnkové moduly.
Profesionálna kalibrácia
—
Až deväť kalibračných bodov s lineárnym alebo segmentovým algoritmom
—
Voliteľné jednotky merania: mmol/l, mol/l, ppm, mg/l alebo %
Inkrementálne metódy
—
Prídavok štandardu ku vzorke
—
Prídavok reakčného činidla ku vzorke
—
Prídavok vzorky ku štandardu
—
Prídavok vzorky k reakčnému činidlu
Špecifikácia - S50/S80 SevenMulti™ kombinovaný ion/pH meter
S50/S80 SevenMulti™
Krátky opis
Rozsah pH
pH rozlíšenie
Relatívna presnosť pH
mV rozsah
mV rozlíšenie
mV relatívna presnosť
Teplotný rozsah °C
Rozlíšenie teploty °C
Teplotná presnosť °C
Displej
Presnosť koncentrácie
Rozsah koncentrácie
Profesionálny jedno/dvojkanálový prístroj na meranie koncentrácie iónov, pH, mV/ORP a relatívnych mV
-2,000 až 19,999
premenné: 0,001/0,01/0,1
±0,002
-1999 až 1999
0,1
±0,1
-30,0 až 130,0
0,1
±0,1
Zákaznícky LCD
±0,5 %
1,00E-9 až 9,99E+9
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
185
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
Štandardné vybavenie SevenMulti™:
Stojan Seven s držiakom elektródy poskytuje vyšší stupeň pohodlia a efektivity. Užívateľsky príjemný PC software LabX direct pH
archivuje vaše výsledky rýchlo a bezpečne.
Kat. č.
Popis
S50
S50-K
S80
S80-K
S80-KS
SevenMulti™ jednokanálový ionmeter (vrátane držiaka elektródy a PC softwaru LabX direct pH)
Sada (ako S50, vrátane InLab® Expert Pro a vrecúšok s puframi)
SevenMulti™ dvojkanálový ionmeter (vrátane držiaka elektródy)
Sada (ako S80, vrátane InLab® Expert Pro a vrecúšok s puframi)
Sada (ako S80, vrátane InLab® Routine Pro a vrecúšok s puframi)
Cena
1 536,- €
1 709,- €
2 088,- €
2 404,- €
2 454,- €
SevenMulti™ S47 - kombinovaný pH/konduktometer
Reprodukovateľné výsledky
Automatické, manuálne alebo časové ukončenie meraní s tromi voliteľnými kritériami stability umožňuje rýchle a presné stanovenie
meraných hodnôt s reprodukovateľnými výsledkom. Možnosť rozšírenia prístroja o ďalšie meracie alebo doplnkové moduly.
—
Lineárna & nelineárna korekcia na teplotu
—
Voliteľná referenčná teplota (20 °C alebo 25 °C)
—
Postup na automatické stanovenie α -koeficientu
Profesionálna kalibrácia
—
Užívateľsky definované pufre vrátane ich teplotnej závislosti
—
Až päť kalibračných bodov s lineárnym alebo segmentovým algoritmom
—
Viacbodová kalibrácia vodivosti
—
Automatické rozpoznanie pufra s ôsmimi preddefinovanými skupinami pH pufrov
—
Automatické rozpoznanie štandardu z piatich preddefinovaných vodivostných štandardov
—
Vloženie a zobrazenie konštanty cely
SevenMulti™ S47
Test elektródy
Integrovaný test pH elektródy kontroluje strmosť, offset, drift a odozvu elektródy bezo zmeny aktuálnej kalibrácie.
Zhoda s USP/EP normami
SevenMulti™ je vybavený špeciálnym režimom na meranie vodivosti podľa USP a EP (americký/európsky liekopis) metód.
Špecifikácia - S47 SevenMulti™ kombinovaný pH/konduktometer
S50/S80 SevenMulti™
Krátky opis
Rozsah pH
pH rozlíšenie
Relatívna presnosť pH
mV rozsah
mV rozlíšenie
mV relatívna presnosť
Teplotný rozsah °C
Rozlíšenie teploty °C
Teplotná presnosť °C
Displej
Presnosť kondenzácie
Rozsah salinity
Rozsah TDS
Rozlíšenie vodivosti
Rozsah odporu
Profesionálny dvojkanálový prístroj na meranie koncentrácie iónov, pH, mV/ORP, relatívnych mV,
vodivosti, salinity, TDS a odporu
-2,000 až 19,999
premenné: 0,001/0,01/0,1
±0,002
-1999 až 1999
0,1
±0,1
-30,0 až 130,0
0,1
±0,1
Zákaznícky LCD
±0,5 %
0,00 až 80,00
0,1 mg/l až 1000 g/l
0,001 µS/cm až 1000 mS/cm, automatické rozlíšenie
0,00 až 20 MOhm*cm
Štandardné vybavenie SevenMulti™:
Stojan Seven s držiakom elektródy poskytuje vyšší stupeň pohodlia a efektivity. Užívateľsky príjemný PC software LabX® direct pH
archivuje vaše výsledky rýchle a bezpečne.
186
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
Kat. č.
S47
S47-K
S47-KS
Popis
Cena
®
SevenMulti™ kombinovaný pH/konduktometer (vrátane držiaka elektródy a LabX direct pH PC softwaru)
Sada (ako S47, vrátane InLab® Expert Pro a 731 a vreciek s kalibračnými štandardmi)
Sada (ako S47, vrátane InLab® Routine Pro a 731 a vreciek s kalibračnými štandardmi)
1 745,- €
2 114,- €
2 163,- €
www.lambda.sk
32. PRÍSTROJE PRE MERANIE FYZIKÁLNYCH VELIČÍN
SevenMulti™ S70 - konduktometer super triedy
Profesionálne meranie
—
Lineárne & nelineárne korekcie na teplotu
—
Voliteľná referenčná teplota (20 °C alebo 25 °C)
—
Postup na automatické stanovenie α- koeficientu
—
Možnosť rozšírenia prístroja o ďalšie meracie alebo doplnkové moduly
Profesionálna kalibrácia
—
Užívateľsky definované pufre vrátane ich teplotnej závislosti
—
Viacbodová kalibrácia vodivosti
—
Automatické rozpoznanie štandardu z piatich preddefinovaných vodivostných štandardov
—
Vloženie a zobrazenie konštanty cely
Zhoda s USP/EP normami
SevenMulti™ je vybavený špeciálnym režimom na meranie vodivosti podľa metód USP a EP (americký/európsky liekopis).
Špecifikácia - S70 SevenMulti™ konduktometer
S40 SevenMulti™ pH meter
Krátky opis
Teplotný rozsah °C
Rozlíšenie teploty °C
Teplotná presnosť °C
Displej
Presnosť kondenzácie
Vodivostný rozsah
Rozsah salinity
Rozsah TDS
Profesionálny prístroj na meranie vodivosti, salinity, TDS a odporu
-30,0 až 130,0
0,1
±0,1
Zákaznícky LCD
±0,5 %
0,001 µS/cm až 1000 ms/cm, automatický
0,00 až 80,00
0,1 mg/l až 1000 g/l
Štandardné vybavenie SevenMulti™:
Stojan s držiakom elektródy poskytuje vyšší stupeň pohodlia a efektivity. Užívateľsky príjemný PC software LabX® direct pH
archivuje vaše výsledky rýchlo a bezpečne.
Kat. č.
Popis
S70
S70-K
SevenMulti™ konduktometer (vrátane držiaku elektródy, ochranného krytu a PC softwaru LabX® direct pH)
Sada (ako S70, vrátane InLab® 731 a vrecúšok s kalibračnými štandardmi)
PRÍSLUŠENSTVO PRE SEVENMULTI™ - ELEKTRÓDY A PREDLŽOVACIE KÁBLE
pH elektródy
InLab® Routine
51343050
InLab® Routine Pro
51343054
InLab® Power Pro
51343111
InLab® Expert Pro
51343101
InLab® Expert NTC30
51343104
InLab® Easy
51343010
InLab® Basics BNC
51343020
51343070
InLab® Science
51343160
InLab® Micro
51343165
InLab® Semi-Micro
51343153
InLab® Solids
51343154
InLab® Solids Pro
52300004
S7-BNC kábel, 1,2 m
MultiPin™ BNC/RCA (konektor), 1,2 m
52300009
Cena
1 483,- €
1 757,- €
129,- €
189,- €
344,- €
191,- €
163,- €
83,- €
122,- €
192,- €
205,- €
187,- €
214,- €
275,- €
45,- €
83,- €
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
187
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
Kat. č.
Popis
PRÍSLUŠENSTVO PRE SEVENMULTI™ - ELEKTRÓDY A PREDLŽOVACIE KÁBLE
Redox elektródy
51343200
InLab® Redox
51343202
InLab® Redox Pro
Vodivostné sondy
51344020
InLab®731
51344024
InLab®741
SevenMulti™ DL sériový kábel (vodivosť)
51302258
Cena
166,- €
191,- €
266,- €
390,- €
(
Prenosný EL2 - Education Line pH meter
Vyvinutý na objavovanie vedy. Vyhovujú moje vzorky vody a pôdy požiadavkám na ochranu
ľudí, zvierat a rastlín? Ako sa zmení hodnota pH pokožky po nanesení krému? Pri akej
hodnote pH skysne mlieko?
Mnoho takýchto otázok sa objaví pri vyučovaní - či na biológii, chémii, zemepise alebo
v potravinárstve. S typovým radom METTLER TOLEDO Education Line nájdete odpoveď
a možno dokonca povzbudíte záujem o vedu.
pH ľavou zadnou
Popri súčasnom zobrazovaní nameraných hodnôt a teploty, veľký, dobre organizovaný
displej ponúka aj iné užitočné informácie. Ikony okamžite informujú o stave elektródy a o tom,
či práve prebieha meranie, alebo či sa už meranie ukončilo. Zreteľne označená klávesnica
robí ovládanie prístroja detskou hrou.
Robustné elektródy
Plastová bezúdržbová pH elektróda LE407 pH a štyri vrecká s tlmivými roztokmi sú priložené
v súprave. Plastovú elektródu LE510-ORP možno pripojiť na ORP merania. Robustný systém
s krytím odolným striekajúcej vode (IP54) je perfektne vhodný pre merania v teréne a pre
školenia.
EL2 - Education Line pH
Užitočné príslušenstvo
Štandardne sa dodáva laminátovaná referenčná príručka, svorka na elektródu a pútko na
zápästie. Súprava pre použitie v teréne sa dodáva s praktickým prepravným vreckom so
štyrmi fľaštičkami na vzorky, kalibračnými roztokmi, čistiacimi roztokmi a samostatnými
snímačmi teploty.
Prenosný FG2 - FiveGo™ pH meter
Päť dobrých dôvodov pre výber FiveGo™ pH:
Vynikajúce funkcie, ako kapacita pamäte pre až 30 meraní, merací režim mV/ORP a krytie
IP54 proti vnikaniu prachu a vody sú kombinované s užitočnými funkciami, ako automatické
rozpoznanie koncového bodu a kalibrácia s automatickým rozpoznaním tlmivého roztoku.
Päť samovysvetľujúcich tlačidiel pre jednoduché spustenie a ukončenie merania alebo pre
prístup na posledné kalibračné dáta umožňuje intuitívne ovládanie tohto prístroja.
Veľký, dobre organizovaný displej, ktorý môže simultánne zobrazovať hodnoty, teplotu,
kritériá koncových bodov a rôzne ikony, ktoré urýchľujú meranie a kalibráciu. Aké ľahké!
Užitočné príslušenstvo, ako svorka na elektródu, pútko na zápästie a laminátovaný
referenčný návod sú pribalené ku každému prístroju FiveGo™. Vo verzii do terénu prístroj
samotný a elektróda LE438 sú uložené v praktickom vrecku s príslušenstvom a štyrmi
fľaštičkami na vzorky.
FG2 - FiveGo™ pH
SG2 - SevenGo™ prenosný pH meter
SevenGo™ - základný prístroj na rutinné meranie pH s vynikajúcim výkonom: veľký displej
s jednoducho pochopiteľnými symbolmi poskytuje užívateľovi dokonalý prehľad a užitočné
vlastnosti, ktoré sú bežným vybavením iba u stolových pH metrov.
188
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
www.lambda.sk
32. PRÍSTROJE PRE MERANIE FYZIKÁLNYCH VELIČÍN
pH meter (IP67) na rutinné používanie
—
Zreteľné zobrazenie nameraných hodnôt a nastavení
—
Priebežná indikácia stavu elektródy a batérií
—
Automatické ukončenie merania a rozpoznanie pufra, teplotná kompenzácia
—
Dátová pamäť pre 30 GLP nameraných hodnôt
—
Trojbodová kalibrácia s preddefinovanými alebo užívateľskými puframi
Zabudovaná dátová pamäť a automatická funkcia na rozpoznanie pufra, teplotná
kompenzácia a zobrazenie stavu elektródy sú základné vlastnosti, ktoré odlišujú prístroje
METTLER TOLEDO od ostatných. pH meter SevenGo™ ponúka voľbu štyroch celosvetovo
dostupných skupín pufrov.
SG2 - SevenGo™ pH meter
SG8 - SevenGo pro™ prenosný pH/Ión meter
SevenGo pro™ - profesionálny pH/Ión meter určený obzvlášť pre náročné úlohy spojené
s mimoriadnou jednoduchosťou obsluhy. SevenGo pro™ pH/Ión má mimoriadne obslužné
vlastnosti, veľkú pamäť pre GLP záznam, infračervené rozhranie pre prenos dát na tlačiareň
alebo PC, podsvietenie displeja a množstvo ďalších špecifických funkcií. SevenGo pro™ je
nevyhnutný pre analytikov a v regulovanom prostredí vo farmaceutickom, chemickom,
kozmetickom a potravinárskom priemysle.
pH/Ión meter (IP67) pre najvyššiu náročnosť
—
Jednoduché stanovenie koncentrácie iónov
—
Meranie v časových intervaloch s automatickým ukladaním dát
—
Dátová pamäť pre 200 GLP nameraných hodnôt
—
Segmentová alebo lineárna kalibrácia
—
Päťbodová kalibrácia so šiestimi preddefinovanými a jednou užívateľskou sadou pufrov
EL2 - Education
mV rozsah
mV relatívna presnosť
mV rozlíšenie
Rozsah pH
Relatívna presnosť pH
pH rozlíšenie
Zdroj energie
Teplotná presnosť °C
Teplotný rozsah °C
Rozlíšenie teploty
Displej
Pamäť
Pracovné prostredie
Kalibrácia
Krátky opis
FG2 - Five Go
SG2 - SevenGo
SG8 - SevenGo pro™ pH/Ion meter
SG8 - Seven Go pro
-1999,9 až 1999,9
-1999 až 1999
±0,1
±1
0,1
1
-2,000 až 19,999
0,00 až 14,00
±0,001
±0,01
0,1/0,01/0,001
0,01
4 AAA batérie 1,5 V
4 AA batérie 1,5 V alebo NiMH akumulátory 1,3 V
±0,2 °C
±0,5
ATC: -5,0 až 105,0
0,0 až 100,0
-5,0 až 105
MTC: -30 až 130
0,1°C
LCD
30 dátových záznamov
30 GLP dátových záznamov 200 GLP dátových záznamov
0 až 40 °C; 5 až 80 % relatívnej vlhkosti (nekondenzujúcej)
Max. 2 body, 3 preddefinované skupiny tlmivých roztokov
3-bodová kalibrácia
5-bodová kalibrácia s 6
s preddef. alebo
preddef. a jednou užívateľskou
užívateľskými puframi
sadou pufrov
Základný prístroj na meranie pH a mV/ORP
Rutinné meranie pH
Profesionálne meranie pH,
a mV/ORP
koncentrácie iónov,
mV/ORP a rel. mV
-1999,9 až 1999,9
Kat. č.
Popis
EL2-Basic
EL2-Kit
EL2-Fieldkit
LE407
Education Line pH, prenosné meradlo, vrátane svorky na elektródu a pútka na zápästie
Education Line pH súprava elektród, vrát. LE407 a vreciek s tlmivými roztokmi
Education Line pH súprava do terénu, vrát. LE407, vreciek s tlmivými roztokmi, prepravným vreckom a fľaštičkami na vzorky
Náhradná pH elektróda
Cena
221,- €
267,- €
297,- €
73,- €
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
189
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
Kat. č.
Popis
FG2-Basic
FG2-Kit
FG2-Food Kit
FG2-Fieldkit
LE438
LE427
FiveGo™ pH, prístroj vrátane elektródy a pútka na zápästie
FiveGo™ pH súprava elektród vrátane LE438 a vreciek s tlmivými roztokmi
FiveGo™ pH súprava elektród vrátane LE427 vpichovej elektródy a vreckami s tlmivými roztokmi
FiveGo™ pH súprava do terénu, vrát. LE438, vreciek s tlmivými roztokmi, prepravného vrecka a fľaštičiek na vzorky
Náhradná pH elektróda 3-v-1
Náhradná pH elektróda 2-v-1
241,- €
336,- €
343,- €
365,- €
136,- €
147,- €
SG2-B
SG2-ELK
SG2-FK
SevenGo™ pH meter
SevenGo™ pH Electrode kit, vrátane InLab®413SG
SevenGo™ pH Field kit, vrátane InLab®413SG a transportného kufríka
330,- €
460,- €
504,- €
SG8-B
SG8-ELK
SG8-FK
SevenGo pro™ pH/Ión meter
SevenGo pro™ pH/Ión Electrode kit, vrátane InLab®413SG
SevenGo pro™ pH/Ión Field kit, vrátane InLab®413SG a transportného kufríka
619,- €
749,- €
798,- €
Cena
Cenové ponuky na široký sortiment elektród podľa aplikácie Vám zašleme na vyžiadanie.
32.2 OXIMETRE
slúžia na meranie rozpusteného kyslíku elektrochemicky pomocou elektród. Čím je viac kyslíka v meranej vzorke, tým väčší je
prúdový signál. Merač rozpusteného kyslíku prepočíta tento signál s pomocou krivky rozpustnosti na relatívnu koncentráciu kyslíka
v meranej vzorke vyjadrenú v percentách nasýtenia [% O2]
WTW
Oxi 3205, Oxi 3210 a Oxi 3310 - prenosné oximetre
Oxi 3205 - jednoduchý, ľahko ovládateľný, robustný a vodotesný oximeter s veľkým LCD
displejom na baterky. Súčasne meria a zobrazuje hodnoty rozpusteného kyslíku a teplotu
vzoriek. Prístroj má zabudované čidlo merania tlaku v okolitom prostredí.
Oxi 3210 má oproti modelu 3205 podsvietený displej a funkcie zvyšujúce komfort obsluhy.
Prístroj má pamäť s možnosťou uloženia až 200 dátových záznamov (číslo merania,
rozpustený kyslík, teplota, dátum, čas).
Oxi 3310 je najvyšší model v tejto rade a umožňuje až 5000 automatických záznamov
s možnostou prenosu do PC pomocou USB rozhrania.
Oxi 3205
ROZSAH MERANIA/PRESNOSŤ
0,00...19,99 (19,9*) mg/l/±0,5 %
O2 koncentrácia
0,0...90,0 (19*) mg/l/±0,5 %
0,0...199,9 (199*) %/±0,5 %
O2 nasytenia
0...600 %/±0,5 %
-5...+50 °C/±0,1 °K
Teplota
automaticky pri 0...40 °C
Kompenzácia teploty
automaticky pri 500...1100 hPa
Kompenzácia tlaku
Cena
* so sondou DurOx 325-3
190
(
Oxi 3310
Oxi 3210
Oxi 3310
0,00...19,99 mg/l/±0,5 %
0,0...90,0 mg/l/±0,5 %
0,0...199,9 %/±0,5 %
0...600 % /±0,5 %
-5...+105 °C/±0 ,1 °C
automaticky pri 0...40 °C
automaticky pri 500...1100 hPa
0,00...19,99 mg/l/±0,5 %
0,0...90,0 (19*) mg/l/±0,5 %
0,0...199,9 %/±0,5 %
0...600 %/±0,5 %
-5...+105 °C/±0,1 °C
automaticky pri 0...40 °C
automaticky pri 500...1100 hPa
(
(
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
Prenosný oximeter 1970i
Merač rozpustného kyslíka na akubatériovú a sieťovú prevádzku so zabudovanou pamäťou (800 dátových viet), funkcia
podporujúca GLP, digitálne rozhranie RS232, externe ovládanie pomocou softvéru.
MultiLab® pilot, OxiCal - rýchla kalibrácia, Auto-Bar - automatická korekcia na tlak vzduchu pomocou zabudovaného tlakového
senzoru, automatická teplotná kompenzácia.
Vodotesný proti striekajúcej vode (IP66), ponoriteľný (IP67).
S armatúrou TA 197 Oxi vhodný pre hĺbkové meranie až do 100 m.
www.lambda.sk
32. PRÍSTROJE PRE MERANIE FYZIKÁLNYCH VELIČÍN
Oximeter 197i
ROZSAH MERANIA / PRESNOSŤ
O2 koncentrácia
O2 nasýtený
Teplota
Kompenzácia teploty
Kompenzácia tlaku
Korekcia salinity
Cena
0,00...19,99 mg/l; 0,0...90,0 mg/l/±0,5 % meranej hodnoty
0,0...199,9 %; 0...600 %/±0,5 % meranej hodnoty
-5...+50 °C/±0,1 °C
2% pri +0...40 °C
500...1100 hPa
0,0...70,0 automatická
(
Oximeter 197i
Oximetre z radu inoLab
predstavujú štandardné modely s paralelným meraním rozpusteného kyslíka a teploty, čo
umožňuje priebežné prevedenie automatickej teplotnej kompenzácie. Priebežne je tiež
meraný okolitý atmosferický tlak a prevádzaná presná korekcia na tlak. Obidva prístroje
inoLab® Oxi majú veľký dobre čitateľný displej, na ktorom je okrem meranej veličiny
zobrazená aj aktuálna teplota vzorky a rada ďalších dôležitých údajov. K najväčším
prednostiam týchto oximetrov patrí úplne automatická kalibrácia.
®
InoLab Oxi 730
InoLab® Oxi 730
- je základným prístrojom tejto rady oximetrov. Je vybavená pamäťou nameraných dát (až 800 dátových viet) a možnosťou
z týchto dát vytvárať protokoly zodpovedajúce zásadám GLP. Vnútorné hodiny a kalendár umožňujú správne datovanie merania
pre protokoly a automatický záznam meraných dát v zadanom intervale 5 s…60 min. Prístroj je možné objednať so zabudovanou
tlačiarňou na termocitlivý časovo stály papier šírky 112 mm. Je vybavený rozhraním RS 232, ktoré umožňuje pripojenie na PC,
alebo externej tlačiarne. Obdobne ako u pH a konduktometrov inoLab® je možné používať s pasívnym multifunkčným boxom.
Možná je batériová aj sieťová prevádzka.
InoLab® Oxi 740
- u tohto modelu je štandardnou súčasťou dodávky multifunkčný box, pretože priamo v ňom sú umiestnené hlavné meracie obvody,
zatiaľ čo druhá časť prístroja - terminál obsahuje ovládacie tlačidlá a zobrazovací displej. V prípade potreby je možné
multifunkčný box miesto s terminálom prepojiť s počítačom, z ktorého je možné pomocou softwaru MultiLab® pilot ovládať všetky
funkcie, a na ktorom je možné zobrazovať, spracovávať a archivovať namerané dáta. Pamäť prístroja má kapacitu až 2000
dátových viet. Naviac má možnosť spustiť meranie AutoRead tlačidlom na oxielektróde StirrOx G pre stanovenie BSK podľa
EN1899-1. Je určený len pre prevádzku v sieti.
ROZSAH MERANIA
O2 koncentrácia
O2 nasýtený
O2 parc. tlak
Teplota
PRESNOSŤ MERANIA
O2 koncentrácia
O2 nasýtený
Teplota
Kompenzácia teploty
Korekcia salinity
Napájanie
Cena
0,00...19,99 mg/l; 0,0...90,0 mg/l
0,0...199,9 %; 0...600 %/±0,5 % meranej hodnoty
0,0...199,9 mbar, 0...1250 mbar
-5...+50 °C
±0,5 % ±0,1digit
±0,5 % ±0,1digit
±0,1 °C ±0,1digit
automatická v rozmedzí -5...+50 °C
automatická v rozmedzí 0,0...70,0 manuálna
220 V
(
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
191
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
METTLER TOLEDO
SG6 Seven GO Pro
—
Dizajnovo moderný, jednoduchý a ľahko ovládateľný oximeter
—
Merací rozsah 0,0 ....600 % ±0,5 %
—
Teplotný rozsah 0 °C až 60 °C
—
Automatická alebo manuálna kompenzácia tlaku vzduchu pomocou zabudovaného barometra
—
Napájanie na štyri ks tužkových batérii
—
Kat. č.
SG6-ELK
SG6 Seven GO Pro
Popis
Cena
Prenosný oximeter s InLab® 605 elektródou, káblom, batériami a pútkom na zápästie
496,- €
a mnohé ďalšie podľa potrieb zákazníka
32.3 KONDUKTOMETRE
Konduktometre slúžia na meranie vodivosti najrôznejších kvapalín a vzoriek ako aj meranie celkových rozpustných tuhých látok
(TDS). Drahšie modely majú automatický alebo manuálny koeficient teplotnej kompenzácie (ATC), indikátor stability meranej
hodnoty.
EUTECH INSTRUMENTS
Konduktometer Cond 6+ a TDS meter TDS 6+ prenosný
—
Ideálny prístroj pre prácu v teréne
—
Vode odolný s veľkým čitateľným displejom
—
Rýchla a jednoduchá kalibrácia s automatickým rozpoznávaním pufru
Aplikácia: bazény a kúpele, rybníky a akváriá, poľnohospodárstvo a hydropónia, vody
a odpadová voda, chladiace veže, potravinový priemysel, vhodný do laboratórií aj pre
vzdelávacie účely.
Cond 6+
WTW
Konduktometer vreckový Cond 3110, Cond 3210 a Cond 3310
Cond 3110 je jednoduchý, ľahko ovládateľný, robustný a vodotesný konduktometer s veľkým
LCD displejom na bateriovú prevádzku. Ma automaticky prepínateľné rozsahy s paralelným
meraním teploty pre vypínateľnú automatickú teplotnú kompenzáciu.
Cond 3210 má oproti modelu 3110 naviac podsvietený displej a funkcie zvyšujú kompfort
obsluhy. Prístroj má naviac pamäť s možnosťou uloženia až 200 dátových záznamov (číslo
merania, vodivosť, teplota, dátum, čas).
Cond 3310 je najväčší model v tejto rade a umožňuje až 5000 automatických záznamov
s možnosťou prenosu do PC pomocou USB rozhrania.
Cond 3110
ROZSAH MERANIA/ROZLÍŠENIE
0,00 µS/cm...1000 mS/cm
Konduktivita
0,0...70,0 podľa (IOT)
Salinita
TDS
-5...+105 °C/±0,1 °C
Teplota
±5 %
Presnosť
4x1,5 V AA alebo 4x1,2 V NiMH
Napájanie
Cena
(
192
Cond 3110
Cond 3210
Cond 3310
0,00 µS/cm...1000 mS/cm
0,0...70,0 podľa (IOT)
0...1999 mg/l; 0...199,9 g/l
-5...+105 °C/±0,1 °C
±5 %
4x1,5 V AA alebo 4x1,2 V NiMH
0,00 µS/cm...1000 mS/cm
0,0...70,0 podľa (IOT)
0...1999 mg/l; 0...199,9 g/l
-5...+105 °C/±0,1 °C
±5 %
4x1,5 V AA alebo 4x1,2 V NiMH
(
(
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
Konduktometer prenosný Cond 1970i
Cond 1970i
Cond 1970i - prenosný merač vodivosti, extrémne robustný, vodotesný, prípojka pre
štvorelektródové meracie cely a hĺbkové meracie armatúry TA 197 LF s káblom až 100 m,
automatická teplotná kompenzácia, popr. voliteľná referenčná teplota 20 °C alebo 25 °C,
zabudovaná pamäť dát s kapacitou až 800 záznamov, funkcie podporujúce GLP, meranie
salinity a TDS, digitálnym rozhraním RS 232, štandardne vybavený zabudovanou zvlhčovanou
nádobkou, akubatériová a sieťová prevádzka, vrátane sieťového napájača.
www.lambda.sk
32. PRÍSTROJE PRE MERANIE FYZIKÁLNYCH VELIČÍN
Cond 1970i
ROZSAH MERANIA / PRESNOSŤ
Konduktivita
Salinita
TDS
Teplota
PRESNOSŤ
Konduktivita
Teplota
Cena
0,0 µS/cm … 500 mS/cm v 5 rozsahoch popr. AutoRange, 0,00…19,99 µS/cm (K=0,1 cm-1),
0,000…1,999 µS/cm (K=0,01 cm-1)
0,0…70
0…1999 mg/l
-5,0...+105,0 °C
±0,5 % z meraných hodnôt (±1 digit)
±0,1 °C
(
Konduktometre z rady inoLab WTW
predstavujú štandardné modely s paralelným meraním vodivosti a teploty. K prístrojom je
možné použiť univerzálnu štvorelektródovú sondu TetraCon® 325, alebo špeciálne
sondy s nižším koeficientom cely pre meranie v destilovaných a demineralizovaných vodách
(typ LR 325/01). Všetky prístroje majú veľký displej, kde je súbežne zobrazená meraná
veličina a aktuálna teplota vzoriek a rada ďalších dôležitých údajov.
InoLab® Cond 720 - je základným prístrojom rady inoLab® Cond. Disponuje voliteľnou
manuálnou, alebo automatickou teplotnou kompenzáciou s nastaviteľnou lineárnou či
nelineárnou teplotnou závislosťou, možnosťou merania TDS a salinity.
InoLab® Cond 730 - je naviac vybavený pamäťou na namerané dáta (až 800 dátových viet)
a možnosťou z týchto dát vytvárať protokoly zodpovedajúce zásadám GLP. Prístroj je možné
objednať so zabudovanou tlačiarňou na termocitlivý časovo stály papier šírky 112 mm.
®
InoLab Cond 720
Vnútorné hodiny a kalendár umožňuje nielen správne datovanie merania pre protokoly, ale aj automatický záznam meraných dát
v zadanom intervale 5 s…60 min. Prístroj je štandardne vybavený rozhraním RS 232, ktoré umožňuje pripojenie PC alebo externej
tlačiarne.
InoLab® Cond 740 - u tohto modelu je štandardnou súčasťou dodávky multifunkčný box, pretože priamo v ňom sú umiestnené
hlavné meracie obvody, zatiaľ čo druhá časť prístroja - terminál, obsahuje ovládacie tlačidlá a zobrazovací displej. V prípade
potreby možno multifunkčný box miesto s terminálom prepojiť s počítačom, z ktorého je možné pomocou softwaru MultiLab® pilot
ovládať všetky funkcie, a na ktorom je možné zobrazovať, spracovávať a archivovať namerané dáta. Pamäť prístroja má kapacitu
až 2000 dátových viet.
Príslušenstvo - u modelov 720 a 730 je možné odporučiť pasívny multifunkčný box s nastaviteľným stojančekom na vodivostnú
elektródu, dve pH elektródy a teplotný snímač, popr. oxi sondu. V tejto skrinke je chránený priestor na úschovu elektródy v dobe
mimo merania a priestor pre navinutie nepotrebnej dĺžky káblu.
Cond 720
ROZSAH MERANIA
Vodivosť
Teplota
Salinita
TDS
Špecifický odpor
0,0 µS/cm … 500 mS/cm*
0,00…19,99 µS/cm (K=0,1 cm-1)
0,000…1,999 µS/cm (K=0,01 cm-1)
-5,0...+99,9 °C
0,0...70,0
0,000...1999 mg/l
0...1999 MΩcm
Cond 730
Cond 740
0,0 µS/cm … 500 mS/cm*
0,00…19,99 µS/cm (K=0,1 cm-1)
0,000…1,999 µS/cm (K=0,01 cm-1)
-5,0...+105,0 °C
0,0...70,0
0,000...2000 mg/l
0...2000 MΩcm
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
193
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
Cond 720
ROZSAH MERANIA
Presnosť vodivosti
Teplota
Referenčná teplota
Konštanta cely
Teplotný koeficient
Napájacie napätie
Cena
Cond 730
±5 % meranej hodnoty
±1 °C
Voliteľná 20 °C alebo 25 °C
fixná 0,475; 0,1 a 0,01 cm-1
nastaviteľná 0,25...2,5 cm-1 a 0,09...0,11 cm-1
nelineárna funkcia pre prírodné vody podľa EN2788
lineárna kompenzácia od 0,001...2,999 %K
bez kompenzácie, koeficient 0,000 %K
Batérie 4x1,5 V(AA)/2500 h alebo 220 V
(
(
Cond 740
fixná 0,475; 0,1 a 0,01 cm-1
nastaviteľná 0,25...2,5 cm-1
iba 220 V
(
METTLER TOLEDO
SG3 Seven GoTM
—
Merací rozsah vodivosti 0,0 mS/cm až 199 mS/cm s automatickým scaningom ±0,5 %
—
Teplotný rozsah 0 °C až 100 °C
—
Automatická kalibrácia vodivosti zo sady dvoch štandardov
—
Automatické rozlíšenie pufrov
—
Automatická kompenzácia na teplotu
—
Možnosť definovania konštanty meracej cely
—
Napájanie na štyri ks mikro tužkových batérii
SG3 Seven GoTM
Kat. č.
Popis
SG3-ELK
SG3 Seven Go prenosný konduktometer s elektródou
Cena
582,- €
S230 SevenCompact™ konduktometer
Nové intuitívne rozhranie s viditeľnými ikonami spôsobuje, že ovládanie prístroja sa stáva hračkou. Aplikačný rozsah je široký, od
jednoduchého merania pri batériovej prevádzke až po analýzu veľkých sérií vzoriek vrátane prenosu dát. Jednoduchý a moderný
dizajn spĺňa úplne všetky požiadavky moderného riadenia akosti, správy dát a oficiálnych nariadení.
Užívateľsky priateľský prístroj pre náročných užívateľov
—
Vysoká reprodukovateľnosť vďaka moderným senzorom
—
Zlepšená kvalita merania vďaka automatickým funkciám
—
Servisná kniha obsahujúca IQ/OQ/PQ
—
Zabudované rozhranie pre výmenu dát
—
S230 SevenCompact™
ROZSAH MERANIA/PRESNOSŤ
Konduktivita
Salinita
TDS
Teplota
Odpor
Presnosť vodivosť
Presnosť teploty
Napájane
Cena
0,001 µS/cm … 1000 mS/cm , automatické rozlíšenie
0,0…80, 00 PSU
0,00mg/l…1000 g/l
-5,0...+130,0 °C
0,00...100 MΩcm
±0,5 %
±0,1 °C
Externý zdroj (štandard) alebo 4xAA (LR6) betérie
(
S230 SevenCompact™
...a mnohé ďalšie podľa potrieb zákazníka.
194
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
32.4 MULTIMETRE
sú viacparametrové prístroje pre meranie viacerých fyzikálnych veličín naraz ako je pH, vodivosť, meranie iónov, salinity,
rozpusteného kyslíka, teploty vzorky atď.
WTW
www.lambda.sk
32. PRÍSTROJE PRE MERANIE FYZIKÁLNYCH VELIČÍN
Multimeter 3410, 3420, 3430 MultiLine IDS
Rada Multiline IDS umožňuje merať tieto parametre jednotlivo alebo súčasne, podľa
zvoleného typu prístroja, čo je jeho veľkou výhodou. Prístroje disponujú TFT farebným
displejom s vysokým rozlíšením, umožňuje tak farebné rozlíšenie jednotlivých kanálov alebo
aplikácie funkcie CMC s grafickým znázornením kalibrovaného rozsahu a zobrazením
aktuálnej meranej hodnoty v ňom. Sú vybavené pamäťou na 10 000 dátových viet
(dátum/čas/nameraná hodnota), pričom meranie možno do pamäti ukladať buď automaticky
v nastaviteľnom časovom intervale, alebo manuálne. Namerané hodnoty je možno prečítať na
displeji alebo sú cez USB rozhranie prenesené do PC, kde údaje môžu byť spracované
a archivované. Priamo k prístroju je tiež možné pripojiť USB tlačiareň. Novinkou týchto
prístrojov je tiež funkcia IDS alebo Inteligentný Digitálny Senzor, čo sú snímače, ktoré majú
integrovaný pamäťový čip, ktorý uchová ako kalibračné, tak aj informačné údaje, ktoré si
prístroj načíta po pripojení. Takto prenášané dáta nie sú ohrozené žiadnymi rušivými signálmi,
meranie je tak ďaleko spoľahlivejšie.
MERACIE KANÁLY
pH
Rozsah
Potenciál
Teplota
O2
Koncentrácia
Konduktivita
Nasýtenie
Parc. tlak
Teplota
Rozsah
Doplnkové
Špecif. odpor
Konštanta cely
Salinita
TDS
Teplota
Napájanie
Multi 3430
Multi 3410
Multi 3420
Multi 3430
1
2
-2,0… 20,0/-2,00… 20,00/-2,000… 20,000
-2 000... 2 000, -1 250... 1 250
+5,0… 105,0 °C
0,00… 20,00 mg/l
0,0… 200,0 %
0… 400,0 hPa
0,0… 50,0 °C
0,0… 2 000 mS/cm
0,00… 19,99 µS/cm, K = 0,1-1
0,00… 20 MΩ
automaticky
0,0… 70,0 (dle IOT)
0… 1 999 mg/l
-5,0… 105,0 °C
4x1,2 V baterie NiMH-Akku (životnosť 100 h)
3
Multi 3410 - jednokanálový, meria len s jednou sondou, preto záleží, či sa k prístroju pripojí pH elektróda alebo vodivostná alebo
kyslíková sonda
Multi 3420 - dvojkanálový, umožňuje súčasne merať dve hodnoty z ľubovoľne kombinovateľných parametrov
Multi 3430 - trojkanálový, umožňuje merať všetky tri parametre súčasne, tzn. k prístroju možno napr. pripojiť jednu oxisondu a dve
kyslíkové sondy alebo tri pH elektródy atď.
Prístroje sú úplne vodotesné a svojim vzhľadom a vlastnosťami sú vhodné ako pre terénne, tak aj pre laboratórne meranie. Sú
dodávané buď samostatne bez príslušenstva (len so sieťovým adaptérom), alebo v sade spolu s meracím senzorom a základným
prístrojom.
Laboratórny multimeter inoLab®
Multi 720 umožňuje meranie parametrov pH a redox potenciálu, obsahu rozpusteného kyslíka, konduktivity, salinity a tiež teploty,
u ktorých sa nepožaduje dokumentácia podľa GLP. Prístroj má umývateľnú klávesnicu, je možné ju prevádzkovať ako stolnú, alebo
nástennú variantu, pričom napojenie môže byť batériové, alebo zo siete (sieťový adaptér v cene).
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
195
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
inoLab®
MERACIE KANÁLY
pH/potenciál
Rozsah/rozlíšenie
Presnosť
Teplotná kompenzácia
O2 koncentrácia Rozsah
Rozlíšenie
Teplotná kompenzácia
O2 nasýtenie
Rozsah
Doplnkové
Špecif. odpor
O2 parciálny
Rozsah
Rozlíšenie/presnosť
tlak
Rozsah/Rozlíšenie/
Vodivosť
presnosť
Teplotná kompenzácia
Salinita/TDS
/Špec. odpor
Rozsah/rozlíšenie:
-2,0… +16,00 pH/-1999...+1999 mV; -199,9...+199,9 mV
±0,01 pH/±1 mV; ±0,3 mV
Automaticky -5,0… 105,0 °C; manuálne -20...+130 °C
0,00… 19,99 mg/l; 0,0...90,0 mg/l
±5 % meranej hodnoty
Automatický pomocou IMT - kompenzácia pre 0,0… 40,0 °C
0,0… 2 000 mS/cm
0,00… 19,99 µS/cm, K = 0,1-1
0,00… 20 MΩ
0,0...199,9 mbar
0...1250 mbar/±0,5 % meranej hodnoty
0 µS/cm...500 mS/cm (v 5 meracích rozsahoch)/±0,5 %
0,000...1,999 µS/cm (K= 0,01cm-1)/±0,5 %
0,00...19,99 µS/cm (K=0,1 cm-1)/±0,5 %
lineárna a nelineárna funkcie pre ultračisté a prírodné vody
podľa EN 27 888
0,0...70,00/0...1999 mg/l/0,000...1999 MΩcm
inoLab®
METTLER TOLEDO
SevenGo pro™ a SevenGo Duo pro™
Prenosné meracie prístroje METTLER TOLEDO ponúkajú optimálne pohodlie a vysoký výkon
počas mobilnej práce bez ohľadu na aplikáciu. Snímače vysokej kvality a šikovné
príslušenstvo dopĺňajú tento rozsah. Profesionálne prenosné, vodotesné (IP67), jednokanálové
a dvojkanálové meracie prístroje s dátovou pamäťou, infračerveným rozhraním a rozsiahlou
podporou GLP - ideálne pre špeciálne požiadavky v regulovanej sfére alebo pre merania
v náročných podmienkach.
SevenGo™ a SevenGo Duo™
Vodotesné (IP67) rutinné meracie prístroje pre jednokanálové alebo dvojkanálové merania s dátovou pamäťou - ideálne pre
aplikácie, ktoré vyžadujú kvalitný merací prístroj s výnimočným výkonom.
FiveGo™
Prenosné meracie prístroje s krytím IP54 a dátovou pamäťou pre nízko nákladové základné aplikácie v elektrochémii - ideálne pre
tých, ktorí majú obmedzený rozpočet, ale pritom potrebujú spoľahlivý merací prístroj.
...a mnohé ďalšie podľa potrieb zákazníka.
SXY Seven Multi
Sofistikované, kompaktné meracie prístroje
Dômyselný rad laboratórnych meracích prístrojov METTLER TOLEDO, založený na precíznej technológii, ponúka jedinečné riešenia
pre vaše požiadavky bez ohľadu na vašu aplikáciu. Rad je doplnený vysoko kvalitnými snímačmi a širokou paletou príslušenstva.
...a mnohé ďalšie podľa potrieb zákazníka.
196
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
32.5 REFRAKTOMETRE
Refraktometria - je nespektrálna a optická metóda merania indexu lomu pomocou refraktometra, na základe ktorého možno
skúmanú látku identifikovať, určiť jej čistotu a koncentráciu.
Stanovenie indexu lomu je rýchle, presné, ľahké a má rovnaký význam ako stanovenie hustoty - metóda kalibračnej krivky.
Využitie:
—
V potravinárskom priemysle (dokazujú sa určité látky v mlieku a olejoch)
—
V cukrových šťavách
—
Stanovenie organických a anorganických kyselín, zásad a solí (v chemickom priemysle)
—
Priemysel papiera a celulózy
—
V textilnom priemysle
—
Petrochemickom priemysle atď.
www.lambda.sk
32. PRÍSTROJE PRE MERANIE FYZIKÁLNYCH VELIČÍN
KRÜSS
Prenosné digitálne refraktrometre DR301-95, DR201-95
Displej
Merací rozsah
Presnosť
Rozlíšenie
Teplotný rozsah
Napájanie
Rozhranie
Rozmery (ŠxDxV)
Hmotnosť
Cena
DR301-95
DR201-95
LCD
1,3330 - 1,5318 nD, 0 - 95 % Brix, 0 - 30 % Salinity
0,00015 nD, 0,1 % Brix, 0,1 % Salinity
0,0001 nD, 0,1 % Brix, 0,1 % Salinity
5 - 40 °C
9 V battery súčasť balenia - (separátne dostupný adaptér)
RS232
180x100x60 mm
500 g
817,- €
LCD displej
1,3330 - 1,5318 nD, 0 - 95 % Brix
0,0003 nD, 0,2 % Brix
0,0001 nD, 0,1 % Brix
10 - 40 °C
1,5 V alkalické baterky
130x80x40 mm
100 g
422,- €
PRÍSLUŠENSTVO
RI34 - Kalibračný štandard 1,3400 nD
RI39 - Kalibračný štandard 1,3900 nD
RI43 - Kalibračný štandard 1,4300 nD
RI48 - Kalibračný štandard 1,4800 nD
RI65 - Kalibračný štandard 1,6500 nD
Adaptér - DR301-300 - 90-240 V - >9 V
Digitálne refraktrometere DR6000/DR6000T
DR301-95
Výhody:
—
Široký rozsah: od 1,32000 do 1,70000 nD; 0,00 - 95,00 % Brix
—
Rozlíšenie do 0,00001 nD; 0,01 % Brix
—
Jednoducho ovládaná dotyková obrazovka
—
Odlišné programy merania
—
Chránený heslom
—
Jednoduché čistenie hranolu, obmedzené zatečenie vzorky za misku
—
Potreba menšieho množstva vzorky
—
Jednoduché ovládanie, RS 232 a USB rozhranie pre priame pripojenie k PC
—
Výstupné údaje sú bezpečne importované a uložené
—
Vysoko rýchly procesor na podporu softvéru
—
Zabudovaný Peltierov termostat s vysokou presnosťou pre kontrolu teploty bez vody.
Rýchle chladenie vzorky
—
Keramický PT1000 senzor
—
Poskytnutie certifikátu klibrácie N.I.S.T.
—
Plná GLP kapacita
—
Možnosť lievikovej cely pre veľké množstvá vzorky
Kat. č.
Popis
DR6000
DR6000T
digitálny refraktometer
so zabudovaným peltierovým termostatom
DR201-95
Cena
3 891,-€
5 352,-€
DR6000
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
197
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
obr.1
obr.3
obr.2
obr.5
obr.4
MANUÁLNE PRENOSNÉ REFRAKTOMETRE
Obr.č.
model
rozsah merania
presnosť
rozlíšenie
špeciálne znaky
obr.1
HR10
0 - 10 % Brix
0,1 %
0,1 %
-
obr.1
HR18-01
0 - 18 % Brix
0,1 %
0,1 %
-
obr.1
HRKL32
obr.1
HRN20
obr.2
HRN32
0 - 32 % Brix
0,2 %
0,2 %
obr.2
HRT32
0 - 32 % Brix
0,2 %
0,2 %
obr.3
HRN62
26 - 62 % Brix
0,2 %
0,2 %
obr.3
HRT62
26 - 62 % Brix
0,2 %
0,2 %
obr.3
HRN82
45 - 82 % Brix
0,5 %
0,5 %
obr.3
HR92
0,5 %
obr.3
HRH30
58 - 92 % Brix
38 - 45 ° Baume
17 - 27 % water
58 - 90 % Brix
0,1 %
0,5 % Brix
0,5 ° Baume
1 % water
0,1 %
obr.4
obr.5
obr.5
obr.2
obr.2
HR800
HR900
HR901
HR27-100
HRS16
1%
0,2 %
0,0005 nD
0,1 %
0,2 %
1%
0,2 %
0,0005 nD
0,1 %
0,2 %
obr.2
HR146
0 - 80 % Brix
0 - 90 % Brix
1,333 - 1,517 nD
0 - 10 % soli
0 -16 % Salt
1,333 -1,373 nD
0 - 28 % Salt
0,2 %
0,2 %
0,2 g/dl
0,0005 nD
0,02 UW
0,00
0,2 g/dl
0,0005 nD
0,02 UW
0,2 g/dl
0,0005 nD
0,02 UW
0,2 % Brix
1 ° Oechsle
0,1 % Alcohol
0,2 % Brix
1 ° Oechsle
0,1 % Alcohol
EthylenePropylene:
5 ° Battery
fluid: 0,01
0,5 % Brix
obr.2
obr.2
obr.2
obr.2
obr.2
obr.4
198
0,2 % Brix
0,2 % Brix
0 - 32 % Brix
1 ° Oechsle
1 ° Oechsle
0 - 140 ° Oechsle
0 - 27 ° KMW BaBo 0,2 ° KMW BaBo 0,2 ° KMW BaBo
0,2 %
0,2 %
0 - 20 % Brix
0 - 12 g/dl
1,333 - 1,360 nD
1,000 - 1,050 UW
0 - 12 g/dl
HRMT18
1,333 - 1,360 nD
1,000 - 1,050 UW
0 - 32 % Brix
HRO32
30 - 130° Oechsle
4,4 - 18,5 % Alcohol
0 - 32 % Brix
HROT32
30 - 130 % Oechsle
4,4 - 18,5 % Alcohol
0 - 50 °C
HRKFZ1
1,10 - 1,30 Batterie Fluid
Ethylene- and
Propylenglycol
0 - 80 % Brix
HR25-800
HRM18
0,2 %
0,2 %
EthylenePropylene:
5 ° Battery
fluid: 0,01
1 %
-
aplikácie
koncentrácia cukrov v ovocných šťavách,
nápojoch, zelenine, v potravinách a mazivách
koncentrácia cukrov v ovocných šťavách,
nápojoch, zelenine, v potravinách a mazivách
meranie obsahu alkoholu v 3 stupniciach
-
koncentrácia cukrov v ovocných šťavách,
nápojoch, zelenine, v potravinách a mazivách
koncentrácia cukrov v ovocných šťavách,
nápojoch, zelenine, v potravinách a mazivách
koncentrácia cukrov v ovocných šťavách,
nápojoch, zelenine, v potravinách a mazivách
pre analýzu chemických a technologických kvapalín
ako napr: olejov, tukov, chladiacej kvapaliny, mazivách
pre analýzu chemických a technologických kvapalín
ako napr: olejov, tukov, chladiacej kvapaliny, mazivách
pre analýzu chemických a technologických kvapalín
ako napr: olejov, tukov, chladiacej kvapaliny, mazivách
pre skúšanie vysokokoncentrovaných cukrov,
stanovenie obsahu vody v mede a anlýza tukov,
maziv a chladiacich olejov
pre skúšanie vysokokoncentrovaných cukrov,
stanovenie obsahu vody v mede
a anlýza tukov, maziv a chladiacich olejov
teplomer 10 - 40 °C
univerzálny prenosný refraktometer
teplomer 10 - 40 °C
univerzálny prenosný refraktometer
teplomer 10 - 40 °C
univerzálny prenosný refraktometer
pre analýzu solí (slanosti)
pre analýzu solí (slanosti)
-
pre meranie proteinového séra
a špecifickej hmotnosti močoviny
pre meranie proteinového séra
a špecifickej hmotnosti močoviny
kompenzácia
teploty
pre meranie proteinového séra
a špecifickej hmotnosti močoviny
-
pre meranie Oechsle
a obsahu alkoholu v mušte
-
pre meranie Brix, Oechsle
a obsahu alkoholu v mušte
-
testovanie nemrznúcej kvapaliny
a kvapalín do batérií
-
univerzálny prenosný refraktometer
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
32.6 PRÍSTROJE NA STANOVENIE TEPLOTY TOPENIA
STUART
Prístroje Stuart pre stanovenie teploty topenia od firmy Bibby Sterilin sú vyhotovené s rôznymi technickými parametrami podľa
náročnosti požiadaviek koncového užívateľa.
www.lambda.sk
32. PRÍSTROJE PRE MERANIE FYZIKÁLNYCH VELIČÍN
Model - SMP10
—
Jednoduché ovládanie - vhodný pre školské účely
—
Digitálne nastavenie teploty
—
Indikácia teploty na digitálnom displeji
—
Svetelná indikácia ohrevu, plató a vzrastu teploty
—
Vysoko presný
—
Možnosť simultánneho sledovania dvoch vzoriek cez zabudované zväčšovacie sklá
SMP10
Počet vzoriek
Rozsah teploty
Presnosť teploty
Displej
Rozlíšenie displeja
Senzor
Rýchlosť narastania teploty
Rozmery (ŠxDxV)
Hmotnosť
Kat. č.
2
od teploty okolia do 300 °C
±1,0 °C pri 20 °C
±2,5 °C pri 300 °C
LED - trojciferný
1 °C
Rezistentná platina PT100
20 °C za minútu pri dosiahnutí stabilného stavu
2 °C za minútu pri tavení
160x220x170 mm
1,8 kg
Popis
Cena
Digitálny prístroj pre stanovenie teploty topenia
SMP10
PRÍSLUŠENSTVO
Kapiláry obojstranne otvorené (100 ks)
SMP1/4
Kapiláry s otvorom na jednej strane (100 ks)
SMP10/1
SMP10
749,- €
11,- €
12,- €
*Uvedené ceny náhradných kapilár platia pri objednaní spolu s prístrojom!
Model - SMP30
—
Veľmi presný - použitie pre priemyselnú kontrolu
—
Maximálna teplota 400 °C
—
Vytvorené zahrievanie nad displejom
—
Integrované chladenie 350 °C na 50 °C za 12 minút
—
Alfanumerický displej zobrazuje teplotu spolu s krokom, v ktorom sa nachádza
—
Programovateľná rýchlosť vzrastu teploty pre dosiahnutie stabilného stavu, pohodlné odčítanie na LCD displeji
—
Zabudovaná pamäť pre uloženie až ôsmich nameraných hodnôt
SMP30
Počet vzoriek
Rozsah teploty
Rozlíšenie
Displej
Rýchlosť narastania teploty
Senzor
Pamäť
Chladenie 350 °C na 50 °C
Ohrev 50 °C na 350 °C
Varianty jazykov
Jednotky teploty
Rozmery (ŠxDxV)
Hmotnosť
3
od teploty okolia do 400 °C
0,1 °C
40x4 LCD
0,5 - 10 °C v krokoch po 0,1 °C
Rezistentná platnina PT1000
8 výsledkov na trubičku
~ 12 min.
~ 6 min.
Angličtina, Nemčina, Francúzština, Taliančina
°C
325x200x170 mm
3,6 kg
SMP30
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
199
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
Kat. č.
Popis
Cena
SMP30
Digitálny prístroj pre stanovenie teploty topenia
PRÍSLUŠENSTVO
SMP10/1
Kapiláry s otvorom na jednej strane (100 ks)
SMP30/1
Doplnková tlačiareň
1 387,- €
12,- €
407,- €
*Uvedené ceny náhradných kapilár platia pri objednaní spolu s prístrojom!
Model - SMP40 - Automatické zariadenie pre stanovenie teploty topenia
—
Využitá posledná technológia v digitálnom snímaní
—
Maximálna teplota 400 °C
—
5,7" farebný VGA dotykový displej
—
Jedinečne navrhnutá koncepcia
—
Integrované chladenie 350 °C na 50 °C za 10 minút
—
možnosť uloženia 200 výsledkových súborov a videí, požadované údaje môžu byť
jednoducho transferované do PC cez USB konektor
—
Odpovedá požiadavkám liekopisu a GLP
SMP40
SMP40
Počet vzoriek
Rozsah teploty
Rozlíšenie
Displej
Rýchlosť narastania teploty
Senzor
Pamäť
Chladenie 350 °C na 50 °C
Ohrev 50 °C na 350 °C
Vzorky
Jednotky teploty
Rozmery (ŠxDxV)
Hmotnosť
Kat. č.
3 súčasne
od teploty okolia do 400 °C
0,1 °C
5,7" farebný VGA dotykový displej
0,1 - 10 °C krokoch 0,1 °C
Rezistentná platnina PT1000
200 výsledkov s videom
~ 10 min.
~ 6 min.
2 - 3 mm v 50 alebo 100 mm dlhých kapilárach
°C, °F, K
175x210x328 mm
3,2 kg
Popis
SMP40
Digitálny prístroj pre stanovenie teploty topenia
PRÍSLUŠENSTVO
SMP2/1
Kapiláry s otvorom na oboch stranách (100 ks)
Cena
3 526,- €
21,- €
*Uvedené ceny náhradných kapilár platia pri objednaní spolu s prístrojom!
32.7 SPEKTROFOTOMETRE
JENWAY
Spektrofotometre Jenway sú navrhnuté pre široké spektrum aplikácií používaných v oblasti školstva, vedy, kontroly kvality,
environmentálnych a klinických analýz. Majú automatickú kalibráciu vlnovej dĺžky. Optický výkon určuje minimalizácia rozptýleného
svetla pomocou automatickej aktivácie vnútorných filtrov, kým úzka štrbina poskytuje vysoký stupeň selektivity dôležitej pre väčšinu
analýz. Tlačidlá a LCD displej, ktorý zobrazuje naraz viacero parametrov, umožňujú jednoduché ovládanie a rýchly prístup ku
všetkým funkciám. Po zapnutí prístroja sú aktívne naposledy nastavené parametre, čo zvyšuje efektivitu práce. Spektrofotometre
majú analógový výstup pre zapisovače a iné analógové prístroje pre záznam údajov, ako aj obojsmerný sériový port RS232 pre
tlačiarne a PC. Údržba prístrojov je nenáročná. Ako príslušenstvo si môžete doobjednať softvér 63-Zero (pre stiahnutie a ďalšie
spracovanie údajov). Na meranie možno použiť skúmavky a kyvety rôznych rozmerov a množstvo zásobníkov vzoriek, akými sú
rotačné zásobníky s možnosťou temperovania cirkulujúcou vodou.
V prípade záujmu Vám radi poskytneme ďalšie informácie o spektrofotometroch náročnejších alebo so špeciálnym určením
(analýza DNA/RNA, proteínov, vôd a pod.), ako aj informácie o inom príslušenstve.
200
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
Modely 6300 a 6305
Tieto modely predstavujú vysoko kvalitné meracie systémy s nízkou cenou, vhodné pre rutinné použitie. Umožňujú merať
absorbanciu, transmitanciu a koncentráciu. Kalibruje sa voči blanku (A, %T) alebo štandardu (konc.), resp. nastavením
koncentračného faktora. Displej ukazuje naraz vlnovú dĺžku a fotometrickú hodnotu.
Model 6300
www.lambda.sk
32. PRÍSTROJE PRE MERANIE FYZIKÁLNYCH VELIČÍN
Neskenovací, VIS (320 – 1000 nm), 8 nm bandwidth
Vysoko kvalitný prístroj za nízku cenu, vhodný na bežné analýzy. Je to štandardný prístroj na použitie v školských laboratóriách,
v laboratóriách kontroly kvality a v rôznych priemyselných odvetviach. Vyznačuje sa jednoduchou obsluhou a nevyžaduje veľké
užívateľské skúsenosti. Zdrojom svetla je prednastavená halogénová lampa s dlhou životnosťou. Voliteľný software 63 Zero
umožňuje odoslanie výsledkov do PC na uloženie a ďalšiu manipuláciu.
Model 6305
Neskenovací, UV/VIS (198 – 1000 nm), 6 nm bandwidth
Ideálny pre jednoduché aplikácie vyžadujúce UV rozsah vlnových dĺžok. Použitím xenónovej lampy poskytuje rozšírenú životnosť
s vyššou energiou v UV oblasti v porovnaní s tradičným dvojlampovým systémom. Voliteľný software 63 Zero umožňuje odoslanie
výsledkov do PC na uloženie a ďalšiu manipuláciu.
Model 6300
Optika
Rozsah (vlnová dĺžka)
Rozlíšenie
Presnosť
Spektrálna šírka
Rozsahy
Rozlíšenie
Rozptýlené svetlo
Jednotky koncentrácie
Zdroj svetla
Fotometrická presnosť
Fotometrický šum
Fotometrická stabilita
Faktor
Výstupy
Napájanie
Príkon
Rozmery
Hmotnosť
Model 6305
Jednolúčová
198 – 1000 nm
320 – 1000 nm
1 nm
2 nm
6 nm nad UV rozsahom
0 – 199,9 %T
0,300 – 1,999 A
-300 – 1999 Conc.
0,1 %T, 0,001 A, 0,1 – 1 C
<0,5 %T
ppm, mg/l, g/l, M, %, blank
Xenónová lampa
Halogénová lampa
±1 %
<0,001 A @ 0 A @ 400 nm
<1 %
<0,002 A/hod po 30 minútach
1 %/hod po zahriatí
0 – 199,9/1000 - 9999
Analógový 0 – 1999 mV, RS 232 sériový port
AC 230 V, 50 Hz
<50 W
365x272x160 mm
6 kg
8 nm
Model 6300
Model 6305
Model 6310 – skenovací VIS spektrofotometer
Skenovací, VIS (320 – 1000 nm), 8 nm bandwidth, halogénová lampa
Model 6310
Optika
Rozsah (vlnová dĺžka)
Rozlíšenie
Presnosť
Spektrálna šírka
Absorbancia
Rozsah
Voliteľné rozlíšenie
Kalibrácia
Pamäť
Jednolúčový
320 – 1000 nm (6310)
1 nm
±2 nm
8 nm
-0,3 – 1,999 A
1, 0,1, 0,01 alebo 0,001
Blank alebo faktor
50 metód (pre každý režim)
Model 6310
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
201
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
Model 6310
Koncentrácia
Kvantifikácia
Rozsah
Voliteľné rozlíšenie
Kalibrácia
Pamäť
Rozsah
Voliteľné rozlíšenie
Kalibrácia
Pamäť
Kinetika - displej
Spektrum
Kalibrácia
Korelačný faktor
Pamäť
Rozsah
Data scan. Int.
Analýzy
Pamäť
GLP
Výstupy
Príkon
Napájanie
Rozmery
Hmotnosť
-300 až 1999 Conc.
1, 0,1, 0,01 alebo 0,001
Blank alebo faktor
50 metód
-300 až 1999 Conc.
1, 0,1, 0,01 alebo 0,001
Blank a max. 6 štandardov
50 metód
Grafické zobrazenie a prepočítaná hodnota koncentrácie
Proti štandardu a faktor
Hodnota r2 zobrazená s výsledkom
50 metód a 5 grafických zobrazení
320 – 1000 nm
voliteľné 1, 2 alebo 5 nm
A aj vlnová dĺžka píkov a údolí
50 metód a 5 scanov
Reálny čas a kalendár
ID operátora
Bezpečnostné nastavenia (uzamknutie nastavení)
Uzamknutie zobrazenia metód
Analógový a RS232
<50 W
AC 230 V, 50 Hz
365x272x160 mm
6 kg
Genova – Life Science analyzátor
Je určený na DNA/RNA analýzy a analýzy proteínov. Má
predprogramované metódy pre DNA/RNA analýzy, ako aj
analýzy proteínov – štandardné prednastavenia pre Bradford,
Lowry, Biuret, a Direct UV metodiky.
Genova
Genova
Rozsah vlnových dĺžok
Rozlíšenie
Presnosť
Spektrálna šírka
Transmitancia
Absorbancia
Koncentrácia
Rozlíšenie
Jednotky koncentrácie
Zdroj svetla
Fotometrický šum
Fotometrická stabilita
Faktor
Skenovací interval
Výstupy
GLP
Príkon
Napájanie
Rozmery
Hmotnosť
202
198 - 1000 nm
1 nm
±2 nm
8 nm, 5 nm typicky na 270 nm
0 – 199,9 %T
-0,300 – 9999 A
-300 až 1999 Conc
0,1 %T, 0,001 A, konc. 0,001, 0,01, 0,1, 1
ppm, mg/l, g/l, M, %, µg/l, µg/ml, mg/ml, ng/ml, mM, blank
Xenónová lampa
<0,001 A @ 0 A @ 400 nm
<0,002 A/hod po 30 minútach
0 – 199,9/1000 – 9999
1 nm
Analógový a RS 232
Hodiny s reálnym časom a kalendárom, Operátor ID, zámok zobrazenia metódy, užívateľa
<50 W
AC 230 V, 50 Hz
365x272x160 mm
6 kg
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
Modely 7300 a 7305 - nové
Neskenovacie VIS (320 - 1000 nm) a UV/VIS (198 – 1000 nm), 5 nm bandwidth
Séria 73xx predstavuje novú radu spektrofotometrov Jenway. Tieto spektrofotometre využívajú ovládací softvér na báze ikon,
majú zlepšenú navigáciu v menu pre jednoduchšie a intuitívnejšie ovládanie. Séria 73xx obsahuje dva základné modely 7300
a 7305 a dva pokročilejšie modely 7310 a 7315. Modely 7300 a 7305 umožňujú meranie absorbancie, % transmitancie
a koncentrácie. Spektrofotometre rady 73xx sú vhodné pre používanie v školských laboratóriách a všeobecných laboratóriách
kontroly kvality.
Model 7300
Rozsah (vlnová dĺžka)
Rozlíšenie
Presnosť
Spektrálna šírka
Rozsahy
Rozlíšenie
Opakovateľnosť
Jednotky koncentrácie
Zdroj svetla
Fotometrická presnosť
Rozlíšenie koncentrácie
Kalibrácia koncentrácie
Faktor
Výstupy
Napájanie
Koncentrácia - štandard
Rozmery
Hmotnosť
www.lambda.sk
32. PRÍSTROJE PRE MERANIE FYZIKÁLNYCH VELIČÍN
Model 7305
320 – 1000 nm
198 - 1000 nm
1 nm
±2 nm
5 nm
0 – 199,9 %T
0,300 – 2,5 A
-300 – 9999 Conc.
0,1 %T, 0,001 A
±0,5 nm
žiadne, %, ppm, EBC, SRM, mEq/l, mEq, M, mM, M, nM, U, U/l, U/ml, g/l, mg/l,
g/l, ng/l, g/dl, mg/dl, g/dl, mg/ml, g/ml, ng/ml, g/ul, ng/ul, mol/l, mmol/l
Halogénová lampa
Xenónová lampa
±1 %T, ±0,01 Abs na 1,000 A
Voliteľné 1/0,1/0,01/0,001
Voliteľné 1/0,1/0,01/0,001
Blank so štandardom alebo faktorom
0,001 až 10000
Analógový, RS 232 sériový port, integrovaná tlačiareň
AC 230 V, 50 Hz
0,001 až 1000
275x400x220 mm
6 kg
Model 7300
Model 7305
Modely 7310 a 7315 - nové
Skenovacie VIS (320 – 1000 nm) a UV/VIS (198 – 1000 nm), 5 nm bandwidth
Skenovacie spektrofotometre 7310 a 7315 umožňujú meranie v režimoch: absorbancie, % transmitancie, koncentrácie, skenovanie
spektra, kinetické merania a kvantifikácie. V prednej časti prístroja majú USB port, čo umožňuje ukladanie výsledkov priamo na
USB kľúč. Model 7310 a 7315 majú rozšírené bezpečnostné funkcie pre zamedzenie neautorizovaného prístupu k dátam.
Model 7310
Rozsah (vlnová dĺžka)
Rozlíšenie
Presnosť
Spektrálna šírka
Rozsahy
Model 7315
320 – 1000 nm
198 - 1000 nm
1 nm
±2 nm
5 nm
0 – 199,9 %T
0,300 – 2,5 A
-300 – 9999 Conc.
Rozlíšenie
0,1 %T, 0,001 A
Opakovateľnosť
±0,5 nm
Jednotky koncentrácie
žiadne, %, ppm, EBC, SRM, mEq/l, mEq, M, mM, M, nM, U, U/l, U/ml, g/l,
mg/l, g/l, ng/l, g/dl, mg/dl, g/dl, mg/ml, g/ml, ng/ml, g/ul, ng/ul, mol/l, mmol/l
Zdroj svetla
Halogénová lampa
Xenónová lampa
Fotometrická presnosť
±1 %T, ±0,01 Abs na 1,000 A
Rozlíšenie koncentrácie
Voliteľné 1/0,1/0,01/0,001
Voliteľné 1/0,1/0,01/0,001
Kalibrácia koncentrácie
Blank so štandardom alebo faktorom
Faktor
0,001 – 10000
Čas kinetických meraní
2 až 9999 sek.
Kvantifikácia - kalibrácia
Blank + 6 štandardov
Algoritmus kalib. krivky
Kvadratická, kvadratická cez nulu, lineárna, lineárna cez nulu, interpolačná
Model 7310
Model 7315
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
203
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
Model 7310
Rozsah spektra
Skenovací interval spektra
Analýza spektra
GLP
Ukladanie metód
Pamäť pre výsledky
Odpojiteľné médium
Výstupy
Napájanie
Koncentrácia - štandard
Rozmery
Hmotnosť
Model 7315
320 – 1000 nm
198 - 1000 nm
Voliteľný 1, 2 alebo 5 nm
Voliteľný 1, 2 alebo 5 nm
Absorbancia alebo transmitancia, píky alebo údolia
Aktuálny dátum a čas, ID užívateľa, uzamknutie prístroja, uzamknutie metód
240
Limitovaná veľkosťou pripojeného pamäťového zariadenia
USB (dodané)
USB, Analógový, RS 232 sériový port, integrovaná tlačiareň
AC 230 V, 50 Hz
0,001 až 1000
275x400x220 mm
6 kg
Modely 6700, 6705, 6715
Spektrofotometre rady 67xx sú postavené na vysokokvalitnej utesnenej optike poskytujúcej optimálny fotometrický výkon.
Ovládanie funkcií je riešené cez veľký farebný dotykový displej. Ovládač QWheelTM umožňuje jemné ovládanie kurzora alebo
skrolovanie. Vysokokapacitná pamäť je doplnená externou SD/USB pamäťovou kartou. Každý užívateľ môže mať vlastné
metodiky a výsledky uložené na vlastnej SD karte. Metódy, dáta a nastavenia môže mať užívateľ chránené PIN kódom. Prístroje
rady 67xx majú automatické rozpoznanie plug-in modulov ako tepelne riadený držiak cely, programovateľná sipper pumpa
apod. Umožňujú použitie automatického šesť alebo osem pozičného držiaka ciel. PC software umožňuje transfer dát do PC na tlač
a ďalšie spracovanie.
Model 6700
Pokrýva viditeľný rozsah vlnových dĺžok od 320 do 1100 nm so spektrálnou šírkou 4 nm s použitím halogénovej lampy.
Model 6705
Pokrýva UV a viditeľný rozsah vlnových dĺžok od 190 do 1100 nm so spektrálnou šírkou 4 nm s použitím pulznej xenónovej lampy.
Model 6715
Pokrýva tiež UV a viditeľný rozsah vlnových dĺžok od 190 do 1100 nm so spektrálnou šírkou 1,5 nm vyhovujúcou Európskemu EP
a US liekopisu.
Model 6700, 6705, 6715
Optika
Rozsah vlnových dĺžok
Rozlíšenie
Presnosť
Spektrálna šírka
Opakovateľnosť vlnových dĺžok
Zdroj svetla
Rozptýlené svetlo
Fotometrický rozsah
Fotometrické rozlíšenie
Fotometrická presnosť
Fotometrická stabilita
Rozsah kvantifikácie
Počet štandardov
Algoritmus krivky
Počet bodov pri multiwavelength mode
Prepočet
Kinetika – časový limit
Kinetika - kalibrácia
Skenovacia rýchlosť
Analýza po skenovaní
204
Utesnená, Split beam
320 – 1100 nm (6700)
190 – 1100 nm (6705, 6715)
0,1 nm
±1 nm
4 nm (6700, 6705), 1,5 nm (6715)
±0,2 nm
Halogénová lampa (6700), Xenónová lampa (6705,6715)
<0,1 pri 340 nm (6700) <0,05 pri 220 nm (6705/6715)
-0,300 až 3,000 A & 0 až 199,9 %T
0,001 A & 0,1 %T
±0,005 pri 1 A
<0,001 A/hod.
-99999 až +99999
20, pre každý 5 opakovaní
Lineárna, kvadratická a kubická funkcia
Do 4 vlnových dĺžok
Rozdiel a pomer
0 – 9999 sec.
Štandard alebo faktor
1500 nm/min. s krokom 0,1 nm
Peak/Valley pick, Peak Ratios, Area, Zoom,Wavelength Table, Derivatives, Smoothing
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
www.lambda.sk
32. PRÍSTROJE PRE MERANIE FYZIKÁLNYCH VELIČÍN
Model 6700, 6705, 6715
Nastavenie počtu užívateľov
Rozhranie
PC softvér
Napájanie
Vzorkový priestor (VxŠxD)
Rozmery
Hmotnosť
10 + supervizor
USB, Centronics, Analóg
Dodaný na CD s USB káblom
AC 230 V, 50 Hz
150x130x210 mm
490x390x220 mm
7,5 kg
Model 6705
PRÍSLUŠENSTVO K SPEKTROFOTOMETROM
K spektrofotometrom Jenway je možné objednať množstvo príslušenstva ako držiaky ciel, pumpy, vyhrievacie moduly,
automatické meniče ciel, tlačiarne, kalibračné súpravy, rôzne druhy kyviet a pod.
Kat. č.
Popis
630 501
6300 Vis (320 – 1000 nm), vrátane balenia 100 ks jednorazových kyviet a držiaka kyviet 10x10 mm, PC Software*, manuál
1 807,- €
635 001
6305 UV/Vis (190 – 1000 nm), vrátane balenia 100 ks jednorazových kyviet a držiaka kyviet 10x10 mm,
PC Software*, manuál
6310 Vis Scanning (320 – 1000 nm), vrátane balenia 100 ks jednorazových kyviet a držiaka kyviet 10x10 mm,
PC Software*, manuál
Genova Life Science Analyser špecializovaný pre analýzu DNA/RNA, oligonukleotidov a proteínov,
vrátane 8 ks UV plastových kyviet (750 µl), držiaka kyviet a manuálu
6700 Vis, šírka spektr. pásu 4 nm, 1 GB vnútorná pamäť, 1 GB SD/USB memory card,
balenie 100 ks jednorazových kyviet a držiak kyviet 10x10 mm, PC Software*, manuál, prepojovací komunikačný kábel
6705 UV/Vis, šírka spektr. pásu 4 nm, 1 GB vnútorná pamäť, 1 GB SD/USB memory card,
balenie 100 ks jednorazových kyviet a držiak kyviet 10x10 mm, PC Software*, manuál, prepojovací komunikačný kábel
6715 UV/Vis, šírka spektr. pásu 1,5 nm, 1 GB vnútorná pamäť, 1 GB SD/USB memory card,
balenie 100 ks jednorazových kyviet a držiak kyviet 10x10 mm, PC Software*, manuál, prepojovací komunikačný kábel
7300 Vis (320 – 1000 nm), jednolúčový vrátane balenia 100 ks jednorazových kyviet a držiaka kyviet 10x10 mm,
PC Software*, manuál, prepojovací komunikačný kábel
7305 UV/Vis (198 – 1000 nm), jednolúčový vrátane balenia 100 ks jednorazových kyviet a držiaka kyviet 10x10 mm,
PC Software*, manuál, prepojovací komunikačný kábel
7310 Vis (320 – 1000 nm), jednolúčový, skenovací vrátane balenia 100 ks jednorazových kyviet a držiaka kyviet
10x10 mm, PC Software*, manuál, prepojovací komunikačný kábel
7315 UV/Vis (198 – 1000 nm), jednolúčový, skenovací vrátane balenia 100 ks jednorazových kyviet a držiaka kyviet
10x10 mm, PC Software*, USB kľúčom 2 GB, manuál, prepojovací komunikačný kábel
2 801,- €
631 001
636 001
670 0B0
670 5B0
671 5B0
730 001
730 501
731 001
731 501
Cena
2 246,- €
3 472,- €
4 055,- €
4 882,- €
5 473,- €
1 972,- €
2 740,- €
2 466,- €
3 289,- €
* Vyžaduje bezplatnú on-line registráciu do 30 dní
Ceny príslušenstva a iných modifikácií prístrojov (s 8-pozičnými držiakmi/vyhrievanými držiakmi kyviet) Vám zašleme na vyžiadanie.
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
205
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
32.8 FLUORIMETRE
PROMEGA
Fluorimetre QuantiFluor™
Fluorimetre QuantiFluor™ od firmy Promega sú vysoko citlivé
fluorimetre pre rýchle, jednoduché a presné meranie fluorescencie.
Detekčný limit fluorimetrov je 1 ng/ml dsDNA (resp. 10 ng/ml
dsDNA s použitím Hoechst Dye 33258), 1 ng/ml RNA a 100
ng/ml proteínu.
Vďaka svojej veľkosti, ktorá je menšia ako štandardná veľkosť
knihy, šetria cenný priestor.
Jednobodová kalibrácia zlepšuje presnosť a zároveň šetrí čas.
Dvojkanálový formát umožňuje rýchlo analyzovať vzorku z dvoch
rôznych fluorescenčných signálov. Zaznamenávajú až 1 000
hodnôt, ktoré je možné preniesť do PC nainštalovaním softvéru
Spreadsheet Interface Software.
E6090 QuantiFluor™
-ST Handheld Fluorometer
with UV/Blue Channels
E6100 QuantiFluor™-P Handheld Fluorometer
with Green/Blue Channels
E6105 QuantiFluor™-P Handheld Fluorometer
with UV/Blue Channels
Na meranie vzorky sa štandardne používajú plastické kyvety s rozmermi 10x10 mm. Použitím voliteľného adaptéra PCR Tube
Adapter je možné merať vzorky aj v 0,5ml PCR skúmavkách alebo v minicell vialkách použitím voliteľného adaptéra Minicell
Adapter.
QuantiFluor™-ST je napájaný pomocou univerzálneho sieťového adaptéra, QuantiFluor™-P je napájaný štyrmi AAA alkalickými
batériami.
Detekčný režim
Zdroj svetla
Detektor
Vlnové dĺžky
QUANTIFLUOR™-ST
QUANTIFLUOR™-P
fluorescencia
vlnovej dĺžke zodpovedajúca LED dióda
kremíková fotodióda
UV (Ex 365 nm, Em 440 - 470 nm)
fluorescencia
vlnovej dĺžke zodpovedajúca LED dióda
kremíková fotodióda
UV (Ex 365 nm, Em 440 - 470 nm), Blue (Ex 460 nm, Em
515 - 575 nm) pre QuantiFluor™-P Handheld
Fluorometer with UV/Blue Channels
Green (Ex 525 nm, Em >570 nm), Blue (Ex 460 nm, Em
515 - 575 nm) pre QuantiFluor™-P Handheld
Fluorometer with Green/Blue Channels
1 ng/ml dsDNA, 1 ng/ml RNA, 10 ng/ml dsDNA použitím
Hoechst Dye 33258, 100 ng/ml proteínu
4 rády
priama koncentrácia vzorky
jednobodová
kontinuálne meranie s možnosťou nastavenia intervalu
merania a počtu meraných vzoriek alebo samostatné
meranie s prerušením
10x10 mm plastické kyvety alebo 75 - 250 µl minicell
vialky (s voliteľným adaptérom) alebo 0,5 ml PCR
skúmavky (s voliteľným adaptérom)
Windows XP SP2
RS-232 port
4 AAA alkalické batérie
Blue (Ex 460 nm, Em 515 - 575 nm)
Detekčný limit
Lineárny dynamický rozsah
Odčítateľná hodnota
Kalibrácia
Spôsoby merania
Formát vzorky
Požiadavky na PC
Výstup
Napájanie
Rozmery (DxŠxV)
Váha
Operačná teplota
Automatické vypnutie
206
1 ng/ml dsDNA, 1 ng/ml RNA, 10 ng/ml dsDNA
použitím Hoechst Dye 33258, 100 ng/ml proteínu
4 rády
priama koncentrácia vzorky
jednobodová
kontinuálne meranie s možnosťou nastavenia intervalu
merania a počtu meraných vzoriek alebo samostatné
meranie s prerušením
10x10 mm plastické kyvety alebo 50 - 250 µl
minicell vialky (s voliteľným adaptérom) alebo 0,5 ml
PCR skúmavky (s voliteľným adaptérom)
Windows XP SP2
RS-232 port
Prístroj: 9 V DC, 0,3 A
AC adaptér: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0,25 A
18,42x14x6,9 cm
0,67 kg
15 - 30 °C
nie
18,4x8,9x4,45 cm
0,4 kg
15 - 30 °C
po 3 minútach nečinnosti
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
Kat. č. Popis
Cena
2 798,- €
2 028,- €
2 028,- €
E6090 QuantiFluor™-ST Handheld Fluorometer with UV/Blue Channels
E6100 QuantiFluor™-P Handheld Fluorometer with Green/Blue Channels
E6105 QuantiFluor™-P Handheld Fluorometer with UV/Blue Channels
PRÍSLUŠENSTVO
E6112 QuantiFluor™-ST Minicell Adapter Kit (pre meranie vzorky s objemom 50 – 250 µl), obsahuje
400 ks Minicell Borosilicate Glass Cuvettes
E6111 QuantiFluor™-P Minicell Adapter Kit (pre meranie vzorky s objemom 75 – 250 µl), obsahuje
400 ks Minicell Borosilicate Glass Cuvettes
E6101 PCR Tube Adapter for QuantiFluor™ Fluorometers
E6113 QuantiFluor™-ST Solid Standard
E6091 Minicell Borosilicate Glass Cuvettes, 400 ks
E6092 10×10 mm Square Polystyrene Cuvette (3,5 ml capacity), 100 ks
E6093 10×10 mm Square Methacrylate Cuvette (3,5 ml capacity), 100 ks
500,- €
www.lambda.sk
32. PRÍSTROJE PRE MERANIE FYZIKÁLNYCH VELIČÍN
243,- €
253,- €
135,- €
179,- €
123,- €
119,- €
BIOSAN
Troj a štvorkanálový fluorimeter BioSan ALA-1/4
Novinkou výrobcu BioSan je troj alebo štvorkanálový fluorimeter ALA-1/4, ktorý predstavuje prvý viackanálový fluorescenčný
detektor so vzorkami uloženými v rotore. Umožňuje vysokorýchlostnú detekciu fluorescenčných farbív priamo v reakčnej zmesi
v uzavretých skúmavkách ihneď po PCR. Úroveň fluorescencie závisí od množstva pozitívne amplifikovaných DNA sond
v termocykléry. Prístroj nahrádza klasickú elektroforézu gélov a následnú fotodokumentáciu a detekciu amplikónov. Snímanie
v uzatvorených skúmavkách zaisťuje biologickú bezpečnosť podmienok v DNA diagnostických laboratóriách.
Revolučný prístup s FEP analýzou (fluorescenčná detekcia s analýzou koncového bodu) umožňuje:
—
Vykonávať experimenty s uzavretých skúmavkách, čím sa eliminuje pravdepodobnosť kontaminácie
—
Vykonávať amplifikáciu aj detekciu procesov v rovnakej miestnosti čo znižuje náklady na zamestnancov
—
Detegovať štyri kanály: FAM, Joe (HEX,R6G), ROX, Cy-5
Zaznamenávať interpretovať a ukladať získané výsledky do PC
—
—
Eliminuje potrebu pre gélovú elektroforézu a následnú fotodokumentačnú analýzu
—
Súčasne vyšetrovať množstvo rôznych infekčných patogénov
Detekčné kanály:
—
Kanál 1 – FAM
Vlnová dĺžka excitácie: 460 nm
Vlnová dĺžka emisie: 515 nm
—
Kanál 2 – JOE, HEX, R6G
Vlnová dĺžka excitácie: 532 nm
Vlnová dĺžka emisie: 570 nm
—
Kanál 3 – ROX
Vlnová dĺžka excitácie: 570 nm
Vlnová dĺžka emisie: 610 nm
—
Kanál 4 – CY-5 (len 4-kanálový model)
Vlnová dĺžka excitácie: 630 nm
Vlnová dĺžka emisie: 670 nm
Rotor R-48/0.2
ALA-1/4
Rotor R-36/0.5
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
207
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
BioSan ALA-1/4
Excitačný zdroj
Polovičná šírka prechádzajúceho
spektra interferenčného filtra
Detektor
Počet meraní na vzorku v detekčnom režime
Čas merania (Rotor R-36/0.5, 1 kanál)
Spojovací kábel
Požiadavky na PC systém
Celkové rozmery
Hmotnosť
Napájanie
Spotreba energie
Svetelná dióda (Luxeon) cez inteferenčný displej
7 nm
Fotonásobič
2000 pri otáčania rotora
55 sekúnd
RS232 (null modem)
500 MHz PIII Intel32 MB RAM, 32 x CD-ROMWindows 2000/XP/Vista/7USB port, MS Excel
400x250x190 mm
8,5 kg
220/240 V, 50/60 Hz
Do 30 W
Kat. č.
Popis
BS-050105-AAA
BS-050106-AAA
BS-050105-AK
BS-050105-BK
Fluorimeter BioSan ALA-1/4 3-kanálový vrátane napájacieho zdroja
Fluorimeter BioSan ALA-1/4 4-kanálový vrátane napájacieho zdroja
Rotor R-36/0.5 pre 36 mikroskúmaviek typu Eppendorf s objemom 0,5 ml
Rotor R-48/0.2 pre 48 mikroskúmaviek typu Eppendorf s objemom 0,2 ml
Cena
(
(
(
(
32.9 LUMINOMETRE
PROMEGA
GloMax TM 20/20 Single Tube Luminometer
GloMaxTM 20/20 Single Tube Luminometer od firmy Promega je vysoko citlivý,
s jedinečným detekčným limitom (3x10-18 mol ATP alebo 1x10-21 mol luciferázy).
Vynikajúci dynamický rozsah viac ako osem rádov dáva možnosť priameho
merania rôznych vzoriek bez riedení alebo sledovať bunky priamo v kultivačnom
médiu. Luminometer možno navyše vybaviť injektorovým systémom, čo umožňuje
nielen meranie luminiscenčného signálu, ale aj sledovanie kinetických vlastností
enzýmových reakcií. Vynikajúce technické riešenie je podporené jednoduchým
ovládaním na dotykovom displeji, kde je možné predprogramovať vlastný
program, vybrať si z možností kinetických alebo „End-point“ stanovení.
Uchováva v pamäti až 18 protokolov a hodnoty z posledných 20 meraní. Získané
data sú priamo exportované do Microsoft Excel programu pre tvorbu grafov,
tabuliek a rôznych štatistických vyhodnotení. Pre PC je nevyhnutný Microsoft
Windows®95 alebo novší Microsoft Windows®.
GloMax TM 20/20 Single Tube Luminometer
Model GloMaxTM 20/20 Single Tube Luminometer je preferenčne určený pre
použitie luminiscenčných systémov firmy Promega, pre ktoré má predprogramované protokoly s jedno-duchým výberom. Kombinácia GloMaxTM 20/20
Single Tube Luminometera a produktov firmy Promega zaručuje vynikajúce
výsledky s vysokou reprodukovateľnosťou a presnosťou.
Na meranie je možné použiť nielen 1,5 ml mikroskúmavky, ale tiež 35mm Petriho
misky.
V prípade potreby je možné k prístroju dodať aj fluorescenčný modul pre
stanovenie DNA/RNA a proteínov v rámci kompletnej výbavy pre široké spektrum
experimentov.
208
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
Varianty GloMaxTM 20/20 Single Tube Luminometra
Kat. č.
E5311
E5321
E5331
Popis
Cena
TM
GloMax 20/20 Single Tube Luminometer
Obsahuje software na prenos dát do PC a príslušenstvo (držiak pre 1,5 ml mikroskúmavky, sieťový kábel a kábel
na prepojenie s PC)
GloMaxTM 20/20 Single Tube Luminometer + 1 autoinjektor
Obsahuje software na prenos dát do PC a príslušenstvo (držiak pre 1,5 ml mikroskúmavky, sieťový kábel a kábel na prepojenie
s PC, 2x držiak kapilár, 1 balenie náhradných injekčných tryskov, 5x injekčné špičky, držiaky reagenčných fliaš, nádoba na odpad)
GloMaxTM 20/20 Single Tube Luminometer + 2 autoinjektory
Obsahuje software na prenos dát do PC a príslušenstvo (držiak pre 1,5 ml mikroskúmavky, sieťový kábel a kábel na prepojenie
s PC, 2x držiak kapilár, 1 balenie náhradných injekčných tryskov, 5x injekčné špičky, držiaky reagenčných fliaš, nádoba na odpad)
7 421,- €
9 812,- €
www.lambda.sk
32. PRÍSTROJE PRE MERANIE FYZIKÁLNYCH VELIČÍN
11 128,- €
Voliteľné príslušenstvo pre GloMaxTM 20/20 Single Tube Luminometra
Kat. č.
Popis
E5341
GloMaxTM 20/20 Optický štandard
Pre kontrolu a kalibráciu luminometra
GloMaxTM 20/20 Fluorescenčný modul, UV (Ex: 365 – 395 nm; Em: 440 – 470 nm)
Pre meranie vzoriek s objemom 100 - 250 µl, slúži na meranie fluorofórov ako napríklad Hoescht Dye 32258 a 4-MU,
umožňuje merať dsDNA od 10 ng/ml do 1 µg/ml použitím Hoescht Dye 32258. Zahŕňa 400 ks Minicell Borosilikátových kyviet.
GloMaxTM 20/20 Fluorescenčný modul, Modrý (Ex: 465 – 485 nm; Em: 515 – 575 nm)
Pre meranie vzoriek s objemom 100 - 250 µl, slúži na meranie fluorofórov ako napríklad PicoGreen®, RiboGreen® a Fluorescein,
umožňuje merať dsDNA od 450 pg/ml do 1 µg/ml použitím PicoGreen-u. Zahŕňa 400 ks Minicell Borosilikátových kyviet.
E5351
E5361
Cena
733,- €
1 628,- €
1 628,- €
GloMaxTM 96 Microplate Luminometer
GloMax TM 96 Microplate Luminometer od firmy Promega je jeden
z najcitlivejších luminometrov (3x10-21 mol luciferázy), s najširším dynamickým
rozsahom viac ako deväť rádov a s najnižším šumom pri meraní na 96 jamkovej
platničke (menej ako 3x10-5 RLU). Prístroj je špeciálne dizajnovaný na použitie
v kombinácii s produktami firmy Promega pre rôzne aplikácie. Formát 96
jamkových platničiek je určený pre „High-Throughput-Screening“. Pre toto použitie
má software predprogramované množstvo programov pre produkty firmy
Promega, s ktorými je možné dosiahnúť najpresnejšie výsledky. Prístroj môže
merať „End-point“ signál, ale aj enzýmové kinetiky vďaka voliteľnému jedno
alebo dvoj autoinjektorovému systému.
Získané data sú automaticky prenášané do PC, kde Microsoft Excel program
umožňuje jednoduché grafické a štatistické spracovanie. Pre PC je nevyhnutný
Microsoft Windows®95 alebo novší Microsoft Windows®.
TM
GloMax 96 Microplate Luminometer
Maximálny objem vzorky pre meranie v 96-jamkovej platničke je 300 µl/jamku.
Varianty GloMaxTM 96 Microplate Luminometra
Kat. č.
E6501
E6511
E6521
Cena
Popis
TM
GloMax 96 Microplate Luminometer
Obsahuje software na prenos dát do PC, príslušenstvo (kábel na prepojenie s PC, sieťový kábel, USB Serial Adapter,
5x96-jamkových bielych platničiek)
GloMaxTM 96 Microplate Luminometer + 1 autoinjektor
Obsahuje software na prenos dát do PC, príslušenstvo (kábel na prepojenie s PC, sieťový kábel, USB Serial Adapter,
5x96-jamkových bielych platničiek, držiak reagenčných fliaš, 5x injekčné špičky)
GloMaxTM 96 Microplate Luminometer + 2 autoinjektory
Obsahuje software na prenos dát do PC, príslušenstvo (kábel na prepojenie s PC, sieťový kábel, USB Serial Adapter,
5x96-jamkových bielych platničiek, držiak reagenčných fliaš, 5x injekčné špičky)
13 073,- €
15 253,- €
17 462,- €
Voliteľné príslušenstvo pre GloMaxTM 96 Microplate Luminometer
Kat. č.
E6531
Popis
Cena
TM
GloMax 96 Optická Platnička
Pre overenie reprodukovateľnosti, citlivosti a linearity luminometra.
718,- €
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
209
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
32.10 INFRAČERVENÉ SPEKTROMETRE
Infračervené spektrofotometre sa zaoberajú meraním a vyhodnocovaním absorbčných spektier látok pri vlnových dĺžkach
800 nm - 1 000 µm.
Infračervenú oblasť spektra rozdeľujeme na tri časti :
—
blízka - od 4 000 do 12 000 cm-1 (2 500 - 800 nm)
—
stredná - od 4 00 do 4 000 cm-1 (25 000 - 2 500 nm)
—
ďaleká - od 10 do 400 cm-1 (106 - 25 000 nm)
VÝHODY:
- študovanie rôznych typov vzoriek (kvapaliny, roztoky, pasty, práškové vzorky, laky, plyny, povrchy, ...) ako sú polyméry, organické
zlúčeniny, anorganické a biologické vzorky, oleje, katalyzátory, minerály a iné.
VYUŽITIE:
—
Identifikácia molekúl
—
Dôkaz nových zlúčenín
—
Kinetika chemických reakcií
—
Výskum chemických rovnováh a mnohé iné
Infračervené spektrofotometre:
—
Sú prístroje pracujúce na princípe interferencie žiarenia, ktoré na rozdiel od disperzných prístrojov, merajú interferogram
modulovaného zväzku žiarenia po prechode vzorkou. Tieto prístroje vyžadujú matematickú metódu Fourierovej transformácie,
aby sme získali klasický spektrálny záznam.
—
FTIR spektrometre majú celú radu výhod. Pri meraní dopadá na detektor vždy celý zväzok žiarenia. Takéto usporiadanie
umožňuje i experimenty, pri ktorých dochádza k veľkým energetickým stratám, t.j. meranie silne absorbujúcich vzoriek.
ABB
FTIR systémy
Nové systémy MB 3000 a 36000 (vyrábané ABB Bomem) so softwérom Horizont MB™FTIR tvoria veľmi spoľahlivé FT Near-IR
(FTNIR) spektrometere s nízkou cenou.
Spektrometre majú jednoduché používanie a obsluhu, poskytujú konštantné výsledky analýz v priebehu celého roka.
Maximálne spoľahlivé pre konštantné výsledky.
—
Trvale nastavený optický systém - inovačný dvojitý ústredný interferometer je navrhnutý tak, aby zaistil zvýšenú robustnosť
systému. Kockové zrkadlá v rohoch sú nastavené nastálo s nepotrebným dynamickým pripojením. Interferometer má zaručenú
životnosť
—
Pevný a odolný modul - produkt s najlepšou životnosťou na trhu - prichádza so zaručenou životnosťou, je odolný proti
poškodeniu a vlhkosti
—
Minimálne zložky - spoľahlivá integrácia zložiek v systéme si vyžaduje minimálne úsilie pri inštalácii
—
Bez spotrebného materiálu
—
Intuitívny softvér
—
Zdroj s priemernou životnosťou 10 rokov
MB3000
Signal to noise ratio:
Spektrálny rozsah:
Rozlíšenie:
210
MB3600
MB3000
MB3600
1 alebo lepšie
3 700 - 14 885 cm-1 ( ZnSe optika - nehygroskopická)
lepšie ako 0,7 cm-1
1 alebo lepšie (definitívny 250 000 : 1)
480 - 10 050 cm-1(ZnSe optika - nehygroskopická)
rozlíšenie: 0,5 cm-1
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
www.lambda.sk
32. PRÍSTROJE PRE MERANIE FYZIKÁLNYCH VELIČÍN
32.11 KOMBINOVANÉ SPEKTRO-FLUORO-LUMINOMETRE
PROMEGA
Mikroplatničkové readre - GloMax®-Multi a GloMax®-Multi+ Detection System
GloMax®-Multi a GloMax®-Multi+ Detection System od firmy Promega sú dodávané ako Luminometer, Fluorimeter a Spektrofotometer alebo ako dvojkombinácia, či kompletná zostava Spektro-Fluoro-Luminometra. Vzhľadom na spektrum fluorescenčných
a absorbančných aplikácií sú optické fluorescenčné kity a absorbančné filtre dodávané aj na požiadavku užívateľa. Každý modul
sa pritom vyznačuje vysokou citlivosťou a presnosťou. Výbava prístroja zahŕňa aj možnosť dodatočnej voľby jedno alebo
dvojinjektorového systému pre presné dávkovanie roztokov. Injektory sú dôležité pre stanovenia enzýmových kinetík. Kombináciou
vynikajúcej optiky a zabudovanej PC jednotky prístroj dáva možnosť rýchleho merania s nenáročným programovaním pre
akýkoľvek experiment. Zabudovaná PC jednotka obsahuje software pre analýzu dát na grafickom plne farebnom VGA LCD
displeji. Prístroj tak môže byť použitý ako samostatná jednotka. Získané dáta je však možné preniesť a analyzovať aj v Microsoft
Excel programe externého PC. Tento software je automaticky dodávaný ako súčasť balenia, čím užívateľ získa kompletný balík pre
plné využitie možností tohto vynikajúceho a jedinečného prístroja.
GloMax®-Multi+ Detection System je dodávaný v dvoch základných konfiguráciách:
s funkciou trepania (150, 300 a 500 RPM, lineárne a orbitálne)
—
s funkciou trepania a zároveň aj s možnosťou zahrievania vzoriek
—
v rozmedzí od teploty vyššej o 2 °C ako je laboratórna teplota až
do 45 °C
Výhodou GloMax®-Multi+ je možnosť použitia rôznych platničiek pre
meranie vzoriek t.j. 6-, 12-, 24-, 48-, 96- a 384-jamkové a okrem troch
základných modulov - luminiscenčného, fluorescenčného a absorbančného
ponúka aj voľbu UV-VIS absorbančného modulu.
Je dodávaný s Instinct™ software, pomocou ktorého sa môže vykonávať
analýza dát priamo na dotykovej obrazovke. Pomocou niekoľkých
jednoduchých volieb tlačidla užívateľ označí svoje dáta, vyberie si model
analýzy a môže vidieť zanalyzované výsledky.
®
GloMax -Multi+ Detection System
GloMax®-Multi Detection System
GloMax®-Multi+ Detection System
Detekčný režim
luminiscencia
fluorescencia
VIS absorbancia
Formát vzorky
Trepanie vzoriek
Zahrievanie vzoriek
96-jamková platnička
-----
Injektory
voliteľný objem medzi 25 - 200 µl v krokoch 5 µl
luminiscencia
fluorescencia
VIS absorbancia
UV-VIS absorbancia
6, 12, 24, 48, 96, 384-jamková platnička
150, 300, 500 RPM, lineárne a orbitálne
od teploty vyššej o 2 °C ako je laboratórna teplota
až do 45 °C ±0,75 °C
voliteľný objem medzi 25 - 200 µl v krokoch 5 µl
pre formáty platničiek 6 až 96- jamkové
LUMINESCENČNÝ MODUL
Detektor
Rozsah vlnových dĺžok
Detekčný limit
Lineárny dynamický rozsah
FLUORESCENČNÝ MODUL
Zdroj svetla
Detektor
Vlnové dĺžky
Detekčný limit
priamy fotonásobič
350 - 650 nm
priamy fotonásobič
350 - 650 nm
3x10-21 mólov luciferázy alebo 1x10-18 mólov ATP
>8 rádov
3x10-21 mólov luciferázy alebo 1x10-18 mólov ATP
>8 rádov
vlnovej dĺžke zodpovedajúca LED
PIN-fotodióda
UV (Ex 365 nm: Em 410 - 460 nm)
Blue (Ex 490 nm: Em 510 - 570 nm),
Green (Ex 525 nm: Em 580 - 640 nm)
Red (Ex 625 nm: Em 660 - 720 nm)
AFC (Ex 405 nm, Em 495 - 505 nm)
0,5 fmol/200 µl alebo 1 ppt fluoresceínu
v 96-jamkovej platničke, 30 pg dsDNA/jamka
vlnovej dĺžke zodpovedajúca LED
PIN-fotodióda
UV (Ex 365 nm: Em 410 - 460 nm)
Blue (Ex 490 nm: Em 510 - 570 nm)
Green (Ex 525 nm: Em 580 - 640 nm),
Red (Ex 625 nm: Em 660 - 720 nm)
AFC (Ex 405 nm, Em 495 - 505 nm)
0,5 fmol/200 µl alebo 1 ppt fluoresceínu
v 96-jamkovej platničke, 30 pg dsDNA/jamka
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
211
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
GloMax®-Multi Detection System
GloMax®-Multi+ Detection System
FLUORESCENČNÝ MODUL
Lineárny dynamický rozsah
Kalibrácia
Výstupná hodnota
6 rádov
--relatívna fluorescenčná jednotka
Priemer hodnoty
každých 0,5 sekúnd pre zvýšenie presnosti
6 rádov
Viacbodová kalibrácia
relatívna fluorescenčná jednotka, priama koncentrácia
vzorky
každých 0,5 sekúnd pre zvýšenie presnosti
Fotometrický rozsah merania
Lineárny dynamický rozsah
Správnosť merania
Presnosť merania
LED
veľkoplošná fotodióda
400 - 800 nm
450, 560, 600, 750 nm
(dve pozície modulu voľné pre filtre s vlnovou dĺžkou
podľa potreby užívateľa)
0 - 5,0 OD
0 - 4,0 OD
0,01 OD ±3 % pri ≤2,5 OD
0,01 OD ±1 %
LED
veľkoplošná fotodióda
400 - 800 nm
450, 560, 600, 750 nm
(dve pozície modulu voľné pre filtre s vlnovou dĺžkou
podľa potreby užívateľa)
0 - 5,0 OD
0 - 4,0 OD
0,01 OD ±3 % pri ≤2,5 OD
0,01 OD ±1 %
UV-VIS ABSORBANČNÝ MODUL
Zdroj svetla
Detektor
Spektrálny rozsah
Vlnové dĺžky inštalovaných filtrov
---------
Fotometrický rozsah merania
Lineárny dynamický rozsah
Správnosť merania
Presnosť merania
---------
xenónová lampa
fotodióda
200 - 1100 nm
260, 280, 450, 560, 600, 750 nm
(dve pozície modulu voľné pre filtre s vlnovou dĺžkou
podľa potreby užívateľa)
0 - 4,0 OD
0 - 3,5 OD
0,05 OD ±3 % pri≤2,5 OD
0,002 ±3 %
VIS ABSORBANČNÝ MODUL
Zdroj svetla
Detektor
Spektrálny rozsah
Vlnové dĺžky inštalovaných filtrov
GloMax®-Multi Detection System
Kat. č.
Popis
GloMax®-Multi Detection System - základný prístroj*
Obsahuje software na prenos dát do PC a príslušenstvo (sieťový kábel, USB kábel na prepojenie s PC)
GloMax®-Multi Luminiscenčný Modul
E7041
Zabudovaný luminiscenčný UHS detektor
GloMax®-Multi Fluorescenčný Modul
E7051
Užívateľom vymeniteľný fluorescenčný detektor a 4 optické kity (UV, Modrý, Zelený, Červený)
GloMax®-Multi Absorbančný Modul
E7061
Zabudovaný absorbančný detektor s otočným zásobníkom pre 6 optických fitrov, 4 optické fitre (450, 550, 600, 750 nm)
sú súčasťou balenia
* GloMax®-Multi Detection System nie je dostupný samostatne, musí sa zakúpiť aspoň s jedným detekčným modulom
E7031
VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
Injektorový systém pre GloMax®-Multi Detection System
E7071
Autoinjektor je dodávaný s pumpou, hadičkou, 5 injekčnými špičkami, káblom pre elektrické napájanie a odpadovou miskou
Dvojitý injektorový systém pre GloMax®-Multi Detection System
E7081
Autoinjektor je dodávaný so samostatne pracujúcimi 2 pumpami, 2 hadičkami, 5 injekčnými špičkami, káblom
pre elektrické napájanie a odpadovou miskou
GloMax® Optická Platnička
E6531
Pre overenie reprodukovateľnosti, citlivosti a linearity luminometra
GloMax®-Multi Fluorescenčný Optický kit AFC
E8917
Parametre optického kitu podľa užívateľa
490 nm Absorbance Filter Set
E8929
212
Cena
(
(
(
(
(
(
(
(
(
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
GloMax®-Multi+ Detection System
Kat. č.
Popis
Cena
GloMax®-Multi+ Detection System with Instinct™ Software s trepaním - základný prístroj*
Obsahuje software na prenos dát do PC a príslušenstvo (sieťový kábel, USB kábel na prepojenie s PC,
platničkový adaptér, 2x optical crosstalk masks)
GloMax®-Multi+ Detection System with Instinct™ Software s trepaním a zahrievaním - základný prístroj*
E9032
Obsahuje software na prenos dát do PC a príslušenstvo (sieťový kábel, USB kábel na prepojenie s PC,
platničkový adaptér, 2x optical crosstalk masks)
GloMax®-Multi+ Luminescenčný Modul
E8041
Zabudovaný luminiscenčný UHS detektor
GloMax®-Multi+ Fluorescenčný Modul
E8051
Užívateľom vymeniteľný fluorescenčný detektor a 4 optické kity (UV, Modrý, Zelený, Červený)
GloMax®-Multi+ Visible Absorbančný Modul
E8061
Zabudovaný absorbančný detektor s otočným zásobníkom pre 6 optických fitrov, 4 optické fitre (450, 550, 600, 750 nm)
sú súčasťou balenia
GloMax®-Multi+ UV-Visible Absorbance Module
E9061
Zabudovaný absorbančný detektor s otočným zásobníkom pre 6 optických fitrov, 6 optických fitrov
(260, 280, 450, 550, 600, 750 nm) sú súčasťou balenia
* GloMax®-Multi+ Detection System Base Instrument nie je dostupný samostatne, musí sa zakúpiť aspoň s jedným detekčným modulom
E8032
VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
E7071
Injektorový systém pre GloMax®-Multi+ Detection System
Autoinjektor je dodávaný s pumpou, hadičkou, 5 injekčnými špičkami, káblom pre elektrické napájanie a odpadovou miskou
E7081
Dvojitý injektorový systém pre GloMax®-Multi+ Detection System
Autoinjektor je dodávaný so samostatne pracujúcimi 2 pumpami, 2 hadičkami, 5 injekčnými špičkami, káblom
pre elektrické napájanie a odpadovou miskou
E6531
GloMax® Optická Platnička
Pre overenie reprodukovateľnosti, citlivosti a linearity luminometra
E8917
GloMax®-Multi+ Fluorescenčný Optický kit AFC
Parametre optického kitu podľa užívateľa
E8929
490 nm Absorbance Filter Set
www.lambda.sk
32. PRÍSTROJE PRE MERANIE FYZIKÁLNYCH VELIČÍN
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
GloMax®-Multi Jr Single Tube Multimode Reader
GloMax®-Multi Jr Single Tube Multimode Reader je multifunkčný prístroj
určený pre luminiscenčné, fluorescenčné alebo absorbančné merania. Flexibilitu
umožňuje unikátny dizajn luminiscenčného, fluorescenčného a absorbančného
modulu s jednoduchou výmenou. Luminiscenčné a fluorescenčné merania môžu
byť využité pre End-poit stanovenia alebo pre kinetické merania s kontinuálnym zaznamenávaním hodnôt. Vzorky je možné merať v kyvetách, 1,5ml
mikroskúmavkách alebo minicell vialkách. Získané dáta je možné preniesť a
analyzovať v Microsoft Excel programe externého PC. Jednoduchý výber
programu, ako aj ovládanie uľahčuje prehľadný dotykový displej. Model
neobsahuje autoinjektory.
Vzhľadom na spektrum fluorescenčných a absorbančných aplikácií sú optické
fluorescenčné kity a absorbančné filtre dodávané aj na požiadavku užívateľa.
GloMax®-Multi Jr Single Tube Multimode Reader
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
213
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
GloMax®-Multi Jr Single Tube Multimode Reader
luminiscencia
fluorescencia
VIS absorbancia
Detekčný mód
LUMINESCENČNÝ MODUL
Detektor
Spektrálny rozsah
Vlnová dĺžka píku
Detekčný limit
Lineárny dynamický rozsah
Formát vzorky
FLUORESCENČNÝ MODUL
Zdroj svetla
Detektor
Vlnové dĺžky
priamy fotonásobič
350 - 650 nm
420 nm
1x10-16 mólov ATP alebo 1x10-20 mólov luciferázy
5 rádov
1,5ml mikrocentrifugačné skúmavky
Výstupná hodnota
Kalibrácia
Priemer hodnoty
vlnovej dĺžke zodpovedajúca LED
fotodióda
UV (Ex 365 nm, Em 410 - 450 nm)
Blue (Ex 460 nm, Em 515 - 570 nm)
Green (Ex 525 nm, Em 580 - 640 nm)
Red (Ex 625 nm, Em 660 - 725 nm)
UV-GFP (Ex 365 nm, Em 515 - 570 nm)
6 ppt fluoresceínu, 450 pg/ml DNA
6 rádov
10x10 mm kyveta, 100 - 200 µl minicell vialka (použitím voliteľného adaptéra), 0,5 ml PCR skúmavka
(použitím voliteľného adaptéra, objem min. 100 µl)
štandardná fluorescenčná jednotka, priama koncentrácia vzorky
1 - 5 bodová kalibrácia
každých päť sekúnd pre zvýšenie presnosti
VIS ABSORBANČNÝ MODUL
Zdroj svetla
Detektor
Spektrálny rozsah
Vlnové dĺžky inštalovaných filtrov
Fotometrický rozsah merania
Lineárny dynamický rozsah
Správnosť merania
Presnosť merania
LED
fotodióda
400 - 800 nm
560, 600, 750 nm
0 - 4,0 OD
0 - 2,5 OD
±0,7 %
±0,5 % pri 1,0 OD
Detekčný limit
Lineárny dynamický rozsah
Formát vzorky
Kat. č.
Popis
Cena
®
E6070
GloMax -Multi Jr Single-Tube Multimode Reader - základný prístroj*
Obsahuje software na prenos dát do PC a príslušenstvo (sieťový kábel, USB kábel na prepojenie s PC)
(
E6080
GloMax®-Multi Jr Single-Tube Multimode Reader s luminiscenčným modulom
Zabudovaný luminiscenčný UHS detektor
Fluorescenčný optický kit, Modrý (Ex 460 nm, Em 515 - 570 nm)
Fluorescenčný optický kit, UV (Ex 365 nm, Em 410 - 450 nm)
Fluorescenčný optický kit, Zelený (Ex 525 nm, Em 580 - 640 nm)
Fluorescenčný optický kit, Červený (Ex 625 nm, Em 660 - 725 nm)
Fluorescenčný optický kit, GFPUV (Ex 365 nm, Em 515 - 570 nm)
Absorbančný modul
Absorbančný filter, 560 nm
Absorbančný filter, 600 nm
Absorbančný filter, 750 nm
(
E6071
E6072
E6073
E6074
E6075
E6076
E6077
E6078
E6079
(
(
(
(
(
(
(
(
(
* GloMax®-Multi Jr Single-Tube Multimode Reader nie je dostupný samostatne, musí sa zakúpiť aspoň s jedným detekčným modulom
VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
Minicell Adapter Kit (pre meranie vzorky s objemom 100 - 200 µl)
E6094
PCR Tube Adapter
E6081
Minicell Borosilicate Glass Cuvettes, 400 ks
E6091
10×10 mm Square Polystyrene Cuvette (3,5 ml capacity), 100 ks
E6092
10×10 mm Square Methacrylate Cuvette (3,5 ml capacity), 100 ks
E6093
214
(
(
(
(
(
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
www.lambda.sk
32. PRÍSTROJE PRE MERANIE FYZIKÁLNYCH VELIČÍN
32.12 MIKROPLATNIČKOVÉ FOTOMETRE
THERMO SCIENTIFIC
Multiskan® FC
Multiskan FC fy Thermo Scientific je spoľahlivý a robustný mikroplatničkový fotometer vhodný pre široké spektrum výskumných
i rutinných aplikácií. Je navrhnutý s pomocou 30 ročných skúseností v mikroplatničkovej fotometrii a kombinuje v sebe už celosvetovo
overenú kvalitu produktovej línie Multiskan s novým veľkým farebným displejom, vizuálnym interným softvérom s “rýchlymi
tlačidlami” pre priame vyvolanie vybraných programov a výber z niekoľkých jazykov pre zaistenie maximálne jednoduchej
obsluhy.
UŽÍVATEĽSKY DÔLEŽITÉ CHARAKTERISTIKY:
Základný VIS fotometer pre End-point a kinetické merania, špeciálne aplikácie, adaptovaný pre EIA aplikácie
—
Overený optický systém s vysokou presnosťou a dlhodobou stabilitou v celom rozsahu
—
—
Výkonný SkanIt software s rozšírenými možnosťami pre PC (vytváranie protokolov,
download z webstránky, flexibilné spracovanie a interpretácia výsledkov,
kalkulácie, import/export, automatická detekcia prístroja)
Autodiagnostický režim, automatická kalibrácia
—
—
Veľká farebná grafická obrazovka, vizuálny interný softvér,
integrovaný manuál (nápoveda) v prístroji
Interná pamäť na minimálne 100 metodík a 100 výsledkov
—
Možnosť ukladania na USB kľúč alebo do PC
—
Verifikácia GLP pomocou “Multiskan Verification Plate”
—
Možnosť nainštalovať až 8 rôznych filtrov, 8-pozičný otočný systém
—
Kompatibilita s robotickými systémami
—
Garancia kvality ISO9001, certifikácia CE
—
Štandardná výbava: filtre 405/450/620 nm, SkanIt software
®
Multiskan FC
Inkubátor/prac. teplota
Meranie 384-jamkových platničiek
Meranie 96-jamkových platničiek
Trepanie
Spektrálny rozsah
Rozsah merania
Linearita
Presnosť
Reprodukovateľnosť
HBW
Rýchlosť merania
Lineárne trepanie platničky
Napájanie
Rozmery vonkajšie (VxŠxD)
Hmotnosť
Multiskan FC
Mulstiskan FC s inkubátorom
-
Áno/Tokolia+4 °C - 50 °C
Áno
Áno
Áno
Áno
340 - 850 nm
0 - 6 Abs, rozlíšenie: 0,001 Abs
±2 % alebo 0,003 Abs (0 - 3/0 - 4 Abs), podľa režimu (fast/normal mode)
±1 % alebo 0,003 Abs (0,3 až 3 Abs), ±2 % (3 - 4 Abs)
CV<0,2 % (0,3 - 3 Abs), CV<1 % (3 - 4 Abs)
3 - 9 nm
6 s (96-jamková platnička)/11s (384-jamková platnička)
3 rýchlosti
240 V, 50 Hz
210x290x400 mm
8,5 kg
Kat. č.
Popis
51119000
51119100
Multiskan FC, mikroplatničkový fotometer
Multiskan FC, mikroplatničkový fotometer s inkubátorom
Cena
PRÍSLUŠENSTVO
142xxxx0 optický filter ( 340/414/492/540/550/570/595/650/690 nm)
142xxxx0 optický filter špeciál
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
(
(
(
(
215
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
32.13 MICROARRAY SKENERY
MOLECULAR DEVICES
Microarray skenery GenePix® od spoločnosti Molecular Devices ponúkajú špičkový výkon, maximálne rozlíšenie a veľkú flexibilitu
(rozlíšenie až 2,5 mikrónov, skenovanie pomocou až štyroch laserov podľa výberu užívateľa, externý loader). Detekčný systém
GenePix® využíva vysoko citlivý fotonásobič na premenu fotónov na elektrické signály, ktoré sú následne digitalizované pomocou
špičkovej digitalizačnej technológie.
Akceptujú štandardný rozmer mikroskopických sklíčok 25x75 mm.
Súčasťou dodávky ktoréhokoľvek skeneru sú vzorky validačných štandardov, takže presnosť skenovania je možné overiť hneď po
dodaní skeneru alebo kedykoľvek v budúcnosti.
Na vyhodnotenie a analýzu microarray je ku každému modelu dodávaný GenePix® Pro 7 Acquisition and Analysis Software.
GenePix® 4100A Microarray Scanner
je citlivý, vysoko výkonný microarray skener za dostupnú cenu, kvalitou porovnateľný s drahšími skenermi. Je ideálny pre rôzne
fluorescenčné štúdie, tkanivové, bunkové arrays a protein microarray.
Optika je zložená z 8-miestneho karuselu pre osem emisných filtrov. Štandardne sa dodáva s dvoma filtrami - červeným
a zeleným. Je možné nainštalovať šesť prídavných filtrov poskytujúcich flexibilitu pre využitie ďalších farieb. Výmena emisného
filtra je jednoduchá. Je dodávaný s dvoma lasermi, červeným (635 nm) a zeleným (532 nm). Získava dáta v rozlíšení od 5 do 100
mikrónov.
Počas skenovania je výkon laseru dynamicky monitorovaný pre zabezpečenie konštantného výkonu laseru.
Veľkosť skeneru je porovnateľná s centrifúgou alebo PCR cyklérom, čím sa ušetrí drahocenný priestor.
GenePix® 4000B Microarray Scanner
je zlatý stred GenePix® microarray skenerov. Je najrýchlejší, najmenší a najľahšie obsluhovateľný microarray skener na trhu.
Na rozdiel od ostatných microarray skenerov získava dáta zároveň pomocou dvoch vlnových dĺžok. Simultánnym použitím laserov
s 532 a 635 nm sa výrazne skracuje čas získavania dát – približne 6,5 minúty pre snímanie celej plochy pri 10 mikrónoch. Vďaka
tomu sa laboratórna práca výrazne zefektívni. Okrem mimoriadnej rýchlosti simultánneho skenovania eliminuje možné chyby
súvisiace s prekrývaním dvoch separátnych obrazov z dvoch kanálov a poskytuje prístup k dátam v reálnom čase, v priebehu ich
získavania.
V porovnaní s GenePix® 4100A poskytuje užívateľom voliteľný výkon laserov.
GenePix® 4300A Microarray Scanner, GenePix®4400A Microarray Scanner
poskytujú jedinečné rozlíšenie, vysokú uniformitu, mimoriadny výkon, multispektrálne snímanie a flexibilitu pri výbere vzorky.
To všetko v rámci elegantného, výkonného a funkčného dizajnu.
GenePix® 4400A umožňuje skenovanie v nastaviteľnom rozlíšení už od 2,5 do 100 µm/pixel. Rýchlosť skenovania pre oba modely
je približne štyri minúty na jeden kanál.
Štandardná konfigurácia oboch skenerov má štyri lasery – dva štandardne, červený a zelený laser a ďalšie dva môžu byť
užívateľom špecifikované. Karusel so 16 pozíciami je predvybavený štyrmi emisnými filtrami inštalovanými výrobcom a zvyšných
12 voľných pozícií je k dispozícii pre inštaláciu ďalších emisných filtrov podľa výberu užívateľa.
Pomocou šesťbodového držiaku sú microarray sklíčka chránené voči poškodeniu.
Dizajn prístroja minimalizuje vibrácie a zaručuje dlhú životnosť laserov.
GenePix® 4300A a GenePix® 4400A môžu byť kedykoľvek upgradované pripojením k automatickému podávaču microarray
sklíčok - GenePix® SL50 Slide Loaderu.
216
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
Formát vzorky
Maximálna plocha skenovania
Výber laserov
Digitálne rozlíšenie
Rozlíšenie nastaviteľné od
Nastavenie laserov
GenePix® 4000B
Microarray Scanner
GenePix® 4300A a GenePix® 4400A
Microarray Scanners
štandardné mikroskopické sklíčka
25x75 mm alebo 26x76 mm
22x71,5 mm
532 nm
635 nm
16-bit
5 do 100 µm
štandardné mikroskopické sklíčka
25x75 mm alebo 26x76 mm
22x71,5 mm
532 nm
635 nm
16-bit
5 do 100 µm
štandardné mikroskopické sklíčka
25x75 mm, výška 0,9 - 1,1 mm
22x72 mm
488 nm, 532 nm
594 nm, 635 nm
16-bit
5 do 100 µm (4300A)
2,5 do 100 µm (4400A)
užívateľom voliteľné,
výkon od 5-100% (po 1% krokoch)
lasery môžu byť inštalované neskôr
4 rády
sekvenčné, plne užívateľsky
konfigurovateľné skenovanie
pevné, 100% výkon
užívateľom voliteľné,
100%, 33% alebo 10% výkon
nie je možný
nie je možný
4 rády
4 rády
sekvenčné
simultánne skenovanie v dvoch
vlnových dĺžkach za pomoci
dvojlaserového snímacieho systému
4 minúty na kanál, pre celú
6,5 minúty na kanál, pre celú
6,5 minúty na oba kanály,
skenovaciu plochu
skenovaciu plochu
pre celú skenovaciu plochu
pri 10 µm rozlíšení
pri 10 µm rozlíšení
pri 10 µm rozlíšení
16-miestny karusel
8-miestny karusel, 2 štandardné
8-miestny karusel, 2 štandardné
so 4 emisnými filtrami
emisné filtre optimalizované
emisné filtre optimalizované
inštalovanými výrobcom
pre Cy3 a Cy5 alebo spektrálne
pre Cy3 a Cy5 alebo spektrálne
podobné farbičky
podobné farbičky
fotonásobič
1 fotonásobič
duálny fotonásobič
Non-confocal
Non-confocal
Non-confocal
jedno alebo viac obrázkové TIFF
jedno alebo viac obrázkové TIFF
jedno alebo viac obrázkové TIFF
čítanie jednoduchých 1D
automatické čítanie čiarových kódov automatické čítanie čiarových kódov
a 2D čiarových kódov
vo forme obrázkov
vo forme obrázkov
430x650x340 mm
362x298x360 mm
340x200x440 mm
45 kg
18 kg
20 kg
USB 2.0
USB 2.0
USB 2.0
SNP genotyping arrays, Arrayed comparative genomic hybridization (aCGH) arrays, Gene expression arrays,
RNA interference (RNAi) arrays, MicroRNA (miRNA) arrays, Protein arrays, Peptide arrays, Antibody arrays,
ELISA arrays, Reverse Phase Arrays, DNA methylation arrays, Chromatin immunoprecipitation (ChIP) arrays,
Tissue arrays, Quantum Dots, Carbohydrate Arrays, Chemical Compound Arrays
Upgrade laseru
Dynamický rozsah
Skenovací mechanizmus
Skenovací čas
Emisné filtre
Detektor
Optika
Formát obrázku
Čítanie čiarového kódu
Rozmery
Hmotnosť
Počítačové rozhranie
Aplikácia
Kat. č.
GenePix® 4100A
Microarray Scanner
www.lambda.sk
32. PRÍSTROJE PRE MERANIE FYZIKÁLNYCH VELIČÍN
Popis
Cena
®
GENEPIX 4100A-U STD GenePix 4100A Microarray Scanner
(zelený (532 nm) a červený (635 nm) laser, GenePix Pro softvér, USB kábel, sieťový adaptér)
GenePix® 4000B Microarray Scanner
GENEPIX 4000B-U
(zelený (532 nm) a červený (635 nm) laser, GenePix Pro softvér, USB kábel, sieťový adaptér)
GenePix® 4300A Microarray Scanner
GENEPIX 4300
(zelený (532 nm) a červený (635 nm) laser, ďalšie dva užívateľom špecifikované lasery, GenePix Pro,
USB kábel, sieťový adaptér)
GenePix® 4400A Microarray Scanner
GENEPIX 4400
(zelený (532 nm) a červený (635 nm) laser, ďalšie dva užívateľom špecifikované lasery, GenePix Pro,
USB kábel, sieťový adaptér)
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
(
(
(
(
217
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
Príslušenstvo pre GenePix® 4100A, GenePix® 4000B, GenePix® 4300A a GenePix® 4400A Microarray Scanner
Kat. č.
Popis
1-6300-0140
1-6300-0141
1-6300-0142
1-6300-0143
1-6300-0144
1-6300-0145
1-2600-0693
1-2600-0694
1-2600-0695
1-2600-0696
1-2600-0697
1-2600-0698
1-2600-0699
1-2600-0700
1-6300-0140
1-6300-0141
1-6300-0142
1-6300-0143
1-6300-0144
1-6300-0145
1-6300-0147
1-6300-0148
1-6300-0149
1-6300-0150
1-6300-0152
1-6300-0153
1-6300-0154
1-6300-0155
1-6300-0183
1-6300-0184
1-6300-0185
1-6300-0186
EMISSION FILTER, 580 - 610 NM, 1/2 INCH
EMISSION FILTER, 600 - 650 NM 1/2 INCH
ND FILTER, 10% TRANS, 1/2 INCH
ND FILTER, 1% TRANS, 1/2 INCH
EMISSION FILTER, 650 NM LONG PASS, 1/2 INCH
EMISSION FILTER, 550 NM LONG PASS, 1/2 INCH
EMISSION FILTER SET, ALEXA488, 510 - 560 NM, 1/2 INCH
EMISSION FILTER SET, ALEXA532/CY3, 550 - 600 NM, 1/2 INCH
EMISSION FILTER SET, ALEXA555/CY3.5, 580 - 610 NM, 1/2 INCH
EMISSION FILTER SET, PROP IODIDE, 600 - 650 NM, 1/2 INCH
EMISSION FILTER SET, TEXAS RED, 607 - 695 NM, 1/2 INCH
EMISSION FILTER SET, ALT YELLOW, 608 - 663 NM, 1/2 INCH
EMISSION FILTER SET, ALEXA633/CY5, 655 - 695 NM, 1/2 INCH
EMISSION FILTER SET, CY7, 750 - 790 NM, 1/2 INCH
EMISSION FILTER, 580 - 610 NM, 1/2 INCH
EMISSION FILTER, 600 - 650 NM 1/2 INCH
ND FILTER, 10% TRANS, 1/2 INCH
ND FILTER, 1% TRANS, 1/2 INCH
EMISSION FILTER, 650 NM LONG PASS, 1/2 INCH
EMISSION FILTER, 550 NM LONG PASS, 1/2 INCH
EMISSION FILTER, 510 - 560 NM, 1/2 INCH
EMISSION FILTER, 550 - 600 NM, 1/2 INCH
EMISSION FILTER, 607 - 695 NM, 1/2 INCH
EMISSION FILTER, 655 - 685 NM, 1/2 INCH
REJECT FILTER, BLUE, 488 NM, 1/2 INCH
REJECT FILTER, GREEN, 532 NM, 1/2 INCH
REJECT FILTER, YELLOW, 594 NM, 1/2 INCH
REJECT FILTER, RED, 635 NM, 1/2 INCH
ND FILTER, 0.1% TRANS, 1/2 INCH
EMISSION FILTER, 700 - 900 NM LONGPASS, 1/2 INCH
EMISSION FILTER, 608 - 663 NM, 1/2 INCH
EMISSION FILTER, 750 - 790 NM, 1/2 INCH
Cena
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
GenePix® SL50 Automated Slide Loader
(Plne automatizovaný, vysokokapacitný podávač microarray sklíčok)
GenePix® SL50 Slide Loader zabezpečuje automatické podávanie sklíčok do skenerov
GenePix® 4300A a GenePix® 4400A a napĺňa tak potreby vysokokapacitného zariadenia
pre potrebu high-throughput skenovania. GenePix® SL50 Slide Loader umožňuje skladovať,
vkladať a vyberať až 50 microarray sklíčok.
Pozostáva z dvoch kaziet, každá s kapacitou 25 sklíčok. Kazety sú odolné voči rozpúšťadlám.
Pre zvýšené požiadavky na high-throughput je možné objednať ďalšie kazety. Senzory
v kryte kazety vždy rozpoznávajú prítomnosť či neprítomnosť kaziet na sklíčka. Grafický
displej v rámci GenePix® Pro softwaru okamžite informuje užívateľa o stave kazety.
Robotický držiak sklíčok je vybavený dokonalou snímacou technológiou pre detekciu a mapovanie microarray sklíčok v kazetách.
Detekcia pozdržania pohybu v každej osi pohybu poskytuje ďalšiu úroveň ochrany pre zaistenie neporušenia sklíčka pri jeho
transfere. Prostredie, v ktorom sú microarray uchovávané, môžu ovplyvniť validitu výsledkov. Dizajn krytu kaziet zaručuje ochranu
pred svetlom pre minimalizáciu expozície svetlom počas uchovávania skiel v kazetách.
Vysokorýchlostné robotické nosné rameno sníma prítomnosť alebo neprítomnosť sklíčok pre overenie, či bolo sklíčko spoľahlivo
prenesené z kazety do držiaku sklíčka v skeneri a späť do kazety. V prípade neočakávaného stavu je užívateľ okamžite
informovaný. Prostredníctvom technológie neustáleho overovania je docielené presné uloženie sklíčka do držiaku sklíčka skeneru
a jeho opätovného vrátenia do kazety loaderu.
GenePix® SL50 Slide Loader spolu s GenePix® 4300A a GenePix® 4400A microarray skenermi a GenePix® Pro softwarom
pre analýzu microarrays sú navrhnuté pre súčinnú spoluprácu v podobe plne integrovanej platformy.
Kat. č.
GPSL50
218
Popis
Cena
®
GenePix SL50 Slide Loader
(
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
Download

PRÍSTROJE PRE MERANIE FYZIKÁLNYCH VELIČÍN