Bludisko
I. číslo, Školský rok 2012/2013
cena: 0,50 €
december 2012
Časopis žiakov Základnej školy, Mlynská 50, 903 01 Senec
Veselé Vianoce a veľa úspechov
v novom roku 2013
všetkým čitateľom želajú
tvorcovia časopisu Bludisko
V tomto čísle nájdete:
OSEMSMEROVKY
KOMIKS
VTIPY
Reportáže
Z činnosti našej školy
Navštívili sme Paríž
Školský parlament
Z NAŠEJ TVORBY
Žiacky parlament
Aj v tomto školskom roku sa uskutočnilo
zasadnutie Žiackeho parlamentu, ktoré
sa koná každý prvý pondelok v mesiaci.
Hneď na prvom stretnutí sme si zvolili
jednotlivých predstaviteľov v tomto zložení:
Predseda:
Dominika Zemanová, 9.A
Podpredseda:
Adam Peter Slováček, 8. B
Tajomník zapisovateľ:
Mária Košecká, 7. A
Poradcovia pre mediálnu oblasť:
Natália Kostková, Regína Bubeníková,
5.A, Adam Szabó, Marek Šmogrovič, 5.B
Z dobrovoľníkov sme si stanovili aj dve
štvorčlenné komisie pre kontrolu čistoty
a poriadku v triedach na II. stupni, ktoré
budú priebežne bodovo hodnotiť jednotlivé triedy:
1. komisia: Natália Kostková,
Regína Bubeníková, Adam Peter
Slováček, Adam Bednár
2. komisia: Dominika Hvorková, Ester
V mesiaci október prebehla súťaž
o najkrajšiu jesennú výzdobu tried,
ktorú naši poslanci vyhodnotili takto:
káčová, Michaela Gilbert, Diana ZsiTakáčová,
linszká. Na konci školského roka bude
trieda s najvyšším počtom bodov odmenená a naopak, trieda s najnižším počtom
výzdobu, ktorá bude vyhodnotená v januári. Víťazov čakajú pekné odmeny!
Slobodu zvierat, do ktorej sa môžu zapojiť všetci žiaci našej školy. Najaktívnejší
darcovia navštívia vo februári útulok
a odovzdajú zvieratkám vyzbierané darčeky. Hračky, deky, granule, obojky pre
psíkov a pod. môžete nosiť už v januári
do kabinetu p. učiteľky Guldanovej.
A nezabudnite všetky svoje pripomienky
týkajúce sa chodu našej školy adresovať
svojim poslancom v parlamente!
Mgr. Ivana Guldanová
1. miesto: 9.A
2. miesto: 5.C
3. miesto: 5.B
Tretí novembrový týždeň bol venovaný boju proti drogám a naši žiaci sa zapojili originálnymi výtvarnými prácami,
ktorými sme ozdobili steny na prízemí
školy pri šatniach.
Víťazom gratulujeme a zároveň vyhlasujeme súťaž o najkrajšiu zimnú a vianočnú
Najbližšou plánovanou akciou Žiackeho parlamentu bude zbierka pre
bodov bude „za odmenu“ upratovať areál
školy.
ZIMA
Zima je jedna krásna vec,
ktorá letí na kopec.
Biela vločka veselo vletí do oblôčka
a rozžiari nám všetkým očká.
Kopec plný detí je
a sneh ho celý zakryje.
Myslím si ja jednu vec,
že sneh je vskutku krásna vec.
Pokryje nám polia, lúčky
a vyčarí úsmev potmehúdsky.
Za oknom nám mamky milé,
pečú medovníčky roztomilé.
Vraj maškrtníkov doma má,
o hlade ich nenechá.
Na Vianoce celý domček svieti
a behajú v ňom šťastné deti.
Pod stromčekom darček má
aj najväčší chuligán.
Preto, že je všetko krásne,
Vianoce budú vždy úžasné.
Patrik Gábriš, 6.B
Navštívili sme Paríž
V septembri sme si na našej škole spríjemnili začiatok školského roka výletom
do Paríža. Náš cieľ bol jasný - vidieť najdôležitejšie pamiatky tejto úžasnej metropoly. Do Paríža sme cestovali letecky z
Bratislavy a niektorí tak absolvovali svoj
prvý let v živote. Pred odletom sme si vypočuli aj zúfalé poznámky, typu: “Tak to
určite neprežijem!” alebo “A čo keď spadneme?!” Počas letu boli aj obavy, že sa
nám rozpadáva krídlo (pri vysúvaní klapiek), ale nakoniec všetko dobre dopadlo
a let sme si naozaj užili. Nasledujúce dva
dni nás naša pani sprievodkyňa dokonale zničila, ale sme jej za to veľmi vďační,
lebo sme toho veľa videli. Navštívili sme
najväčšie múzeum na svete – Louvre, videli sme slávny Chrám Matky Božej, prešli
sme sa uličkami Montmartru, navštívli
sme tiež Napoleonov hrob, Víťazný oblúk
a modernú štvrť La Défence. Najväčším
zážitkom však bola Eiffelovka. Pri pohľade na túto štíhlu dámu sa nám nechcelo
veriť, že väčšina Parížanov si dodnes
myslí, že im špatí mesto. Francúzsky spisovateľ Maupassant sa dokonca vyjadril,
že chodí na Eiffelovku raňajkovať, lebo
je to jediné miesto v Paríži, odkiaľ sa na
ňu nemusí pozerať. Nám sa však veľmi
páčila o čom svedčia aj naše fotografie.
Na Slovensko sme sa vrátili plní zážitkov
a napriek výhradám o únave sa na druhý
deň všetci ukázali v škole!
Pripravila
Mgr. Ľubomíra Kožehubová
Fínsko
Krajina severu Fínsko,
nie je pri nás až tak blízko.
Dovolenkuje tam veľa ľudí,
obdivujú krásu prírody.
Jazier fjordov je tam veľa,
pozrieť by som si ich chcela.
Každý pozná fínsku vlajku,
kto hrá hokej a má telku.
Fínsku saunu doma mať,
a v snehu sa vyváľať,
to je pre nás iba sen
vo Fínsku aj každý deň!
Viki Beňová 7.A
Naši žiaci
si pozreli
jedinečnú
výstavu
Ľudské telo
Žiaci našej školy mali jedinečnú príležitosť nahliadnuť do tajov ľudského tela. Pod odborným vedením študentov medicíny sa dozvedeli veľa
zaujímavostí o stavbe a fungovaní
orgánov nášho tela.
Výstava bola zameraná nielen na poznávanie anatómie, ale aj prevenciu.
Zdravé
avé orgány boli vystavené vedľa
orgánov napadnutých nejakým
ochorením, alebo inak zmenených
z dôvodu zlého životného štýlu, fajčenia a podobne. Výstava sa konala
v Inchebe v Bratislave a zúčastnili
sa jej siedmaci spolu s p. učiteľkou
Švihranovou.
Mgr. M. Švihranová
Zrod olympijských hier
Olympijské hry boli celogrécke súťaže, pravidelne usporadúvané v
starovekom Grécku raz za štyri alebo päť rokov. Konali sa v júli alebo
v auguste ako pocta najvyššiemu
bohovi Diovi (nominatív: Zeus) v
Olympii. Prvé známe olympijské hry
sa konali v roku 776 pred Kr. ä
Počas OH bol vyhlásený posvätný mier ekecheíriá, kedy boli zakázané akékoľvek
boje. Súťažiť na OH smeli iba slobodní
občania (muži) gréckeho pôvodu, vylúčení boli cudzinci, otroci, ženy a deti.
Pôvodne trvali jeden deň a pozostávali
len z jednoduchého behu na diaľku. Neskôr trvali päť dní a pozostávali z týchto
disciplín: beh na dve dĺžky bežeckej dráhy
- na krátke a dlhé trate, potom nasledoval zápas (palé), pästný zápas (pygmé),
pankration (kombinácia zápasenia a
pästného boja) a päťboj (pentatlon, ktorý
zahŕňal hod diskom, hod oštepom, beh,
skok do diaľky a zápasenie). Neskôr sa k
týmto disciplínam pridali aj preteky konských záprahov a jazdecké preteky.
Byť víťazom na olympijských hrách bola
najväčšia pocta, akú mohol niekto dosiahnuť. Víťazi mali právo dať si postaviť
v posvätnom háji v Olympii svoju sochu,
rodné obce im preukazovali čestné pocty.
Na konci každej súťaže sudca ovinul čelo
víťazovi červenou vlnenou páskou. Až v
posledný deň hier víťazi, zhromaždení
pod Diovým chrámom, dostali olivové
koruny.
Myšlienka olympijských hier bola obnovená až koncom 19. storočia najmä
zásluhou francúzskeho pedagóga a historika Pierra de Coubertina (čít. kubertén).
Prvé novodobé OH sa uskutočnili v roku
1896 v Aténach. Neskôr v roku 1924 sa
uskutočnili aj prvé zimné olympijské hry
vo francúzskom Chamonix (čít. šamoni) a
konajú sa dodnes.
OTESTUJME SA:
Doplň do textu chýbajúce údaje.
Prvé olympijské hry sa konali v roku
....... p.n.l. a boli slávnosťami na počesť
boha………………….
Počas
trvania hier bol vyhlásený posvätný
........... - ekecheiria. OH sa konali v mes-
te…………….OH sa obvyke konali
v mesiacoch .......... . Na olympiáde sa súťažilo v behu, zápasení, …..........., pankratiu, päťboji a jazdeckých disciplínach.
Súčasťou päťboja bol beh, skok do diaľky,
hod oštepom, .......................... a zápasenie. Odmenou pre víťaza bola ................
................ Prvé novodobé hry sa v roku
1896 konali v meste………………
zásluhou francúzskeho historika ......
.................................. .
Autor: Mgr. Hlaváčová Mária
(správne odpovede: 776, Dia, mier,
Olympia, júl - august, pästný zápas, hod
diskom, volivová koruna, Atény, P. de Coubertina).
Športové úspechy našich žiakov
Naši žiaci úspešne reprezentujú školu aj
v športe.
Stolný tenis – obvodné kolo, ktoré sa
konalo na našej škole:
2.miesto: Adam Nagy (7.A)
3. miesto Miroslav Hokša (6.B)
Súťaž družstiev:
1. miesto ZŠ Mlynská - chlapci
Hala Elán (Bratislava):
Atletika: skok do diaľky
P. Polakovič, 8.B (3.miesto)
Štafeta 3 x 200m, P. Polakovič, D. Alexik,
7.A, D. Pastrnek, 9.A (2. miesto)
800 m: K. Chmúrová, 6.B (1. miesto)
1000 m: M. Gilbert, 7.B (1. miesto)
600 m: R. Chmúra, 8.B (2.miesto)
Skok do diaľky: V. Beňová, 7.A
(3. miesto)
Coca-Cola Cup - futbal - starší chlapci postúpili do hlavnej súťaže, ktorá sa
uskutoční v marci 2013.
Beh zdravia (Slnečné jazerá – Senec)
organizovaný našou školou:
Chlapci: 1. miesto: D. Pastrnek (9.A)
2. miesto: D. Kadlec (5.C)
3. miesto: B. Galovič (5.C)
4. miesto: D. Alexik (7.A)
5. miesto: S. Benko (3.A)
6. miesto: S. Bollo (3.A)
Dievčatá: 1. miesto: K. Dunajčíková (3.B)
2. miesto: A. Krochmaľová (4.B)
3. miesto: T. Hudáková (9.A)
4. miesto: V. Beňová (7.A)
5. miesto: V. Katonová (6.A)
6. miesto: D. Valčová (6.A)
7. miesto: S. Šipošová (6.A)
8. miesto: D. Vinczeová (7.B)
Zo zúčastnených škôl seneckého okresu
sa naša škola umiestnila na 2. mieste.
Mgr. Ľubomír Janek
Európsky deň jazykov
26. september je Európskym dňom
jazykov a preto sa naša škola rozhodla
si tento deň pripomenúť a aj si trošku
spestriť vyučovanie.
Keďže tento deň v našej škole oslavujeme
prvýkrát, chceli sme sa o ňom niečo dozvedieť, jeho pôvod, význam, ciele. Preto
sme prvú vyučovaciu hodinu venovali
rozhlasovému vysielaniu, kde sme si vypočuli aj 21 zaujímavostí o jazykoch všeobecne. Následne sme dostali kvíz s 10
otázkami a tak sme si overili, čo sme si
zapamätali z tých zaujímavostí. Keďže na
po prvom vypočutí nie je až také jednoduché si tieto fakty zapamätať, mali sme
i štyri možnosti, z ktorých sme mohli vyberať. Pred zorganizovaní tohto dňa sme
si každá trieda vybrali jednu z európskych
krajín, ktorú sme v ten deň reprezentovali, vypracovávali projekty a vlajky danej
krajiny a v neposlednom rade sme o nej
písali i básničky. Veľmi zaujímavou aktivitou bola súťaž medzi ročníkmi, kde sme si
overili naše schopnosti z oblasti geografie, histórie, anglického jazyka a čakala
nás aj kategória zaujímavosti.
Keďže veľmi radi pozeráme video, neobišli
sme to ani tento deň. Pozreli sme si zaujímavý dokument o európskych krajinách
a opäť sme sa dozvedeli niečo nového.
Po tomto dni, kedy sme si užili i veľa zábavy, by sme si mali odniesť to, ako veľmi
je dôležité sa učiť cudzie jazyky, nielen
anglický jazyk, ale i ostatné jazyky.
Niekoľko faktov o jazykoch
1. Na svete existuje 6000 až 7000 jazykov,
hovorí nimi šesť miliárd ľudí.
2. Najväčší počet jazykov sa používa v Ázii
a v Afrike.
3. Približne polovica obyvateľov sveta je
dvoj- alebo viacjazyčná, t. j. hovorí dvoma
alebo viacerými jazykmi.
4. Mnohé z jazykov majú viac než 50 000
slov, ale ich aktívni používatelia si väčšinou vystačia so zlomkom celkovej slovnej
zásoby: v bežnej konverzácii používajú
stále iba niekoľko stoviek rovnakých slov.
5. Medzi jazykmi existujú podobné vzťahy ako medzi členmi rodiny. Väčšina európskych jazykov patrí do skupiny indoe-
urópskych jazykov.
6. Najväčší počet jazykov sa používa na
území Ruska (148 miliónov obyvateľov):
v závislosti od kritérií je to 130 až 200
jazykov.
7. Väčšina európskych jazykov patrí do
troch širokých skupín: germánske, románske a slovanské jazyky.
8. Medzi germánske jazyky patria okrem
iných dánčina, nórčina, švédčina, islandčina, nemčina, holandčina, angličtina
a jidiš.
9. V skupine románskych jazykov nájdeme
okrem iných aj taliančinu, francúzštinu,
španielčinu, portugalčinu a rumunčinu.
10. Medzi slovanské jazyky patrí ruština, ukrajinčina, bieloruština, poľština,
čeština, slovenčina, slovinčina, srbčina,
chorvátčina, macedónčina, bulharčina
a ďalšie.
11. Väčšina európskych jazykov používa
latinské písmo. Niektoré slovanské jazyky
používajú azbuku. Gréčtina, arménčina,
gruzínčina a jidiš majú svoje vlastné písma.
12. Medzi najrozšírenejšie neeurópske
jazyky hojne používané na území Európy
patria arabčina, čínština a hindčina. Každý z nich má svoje vlastné písmo.
13. Prílev prisťahovalcov a utečencov do
Európy spôsobil, že sa tu začali používať
mnohé cudzie jazyky. V Londýne samotnom sa hovorí približne 300 jazykmi
(arabčína, turečtina, kurdština, hindčina,
pandžábšitna atď.).
Pripravila: Mgr. Eva Fridrichová
Máme radi našu Európu...
PRAŽÁCI - SLOVÁCI
Pražáci, Slováci, stretli sa pri práci.
Slovák pracuje v Prahe,
Pražák našiel prácu v Blave.
Praha je pekné mesto,
zaujímavosti, pamiatky sú nahusto.
Vlez „do díry“, odvezieš sa metrom,
ofúknutý vetrom.
Dievčatá sú pekné tu aj tam.
Neváhaj! A pobozkaj!
Pražáci sú nielen v Prahe,
žijú hlavne v Bratislave.
Žiaci 8.A
TALIANSKO
Taliansko je krásna zem,
špagety a pizzu zjem.
Benátky sú pod vodou,
more vidím zo schodov.
Vatikán je mikroštát,
pomodliť sa pôjdem rád.
Na štadióne Delle Alpi
chytá Buffon penalty.
V Koloseu gladiátor,
bojoval jak Terminátor.
Taliansko je krásna zem,
preto sa tam vrátiť chcem.
NAŠA EURÓPA
ŠPANIELSKO
Máme ju veľmi radi,
otvor mapu a všetko nájdi.
Vatikán štát malý európsky je,
vždy sa na nás spoľahne.
Španielsko je krajina krásna,
obloha tam je jasná.
V Anglicku Tower Bridge stojí,
cez rieku Temžu mesto prepojí.
Rýchlo, rýchlo, Londýnske oko čaká,
krásny výhľad je tam a veľká krása.
Žiaci 8.B
CHORVÁTSKO
V Španielsku flamenco ženy tancujú,
a toreádori v arénach býky týrajú.
Chorvátsko, Istria, Kvamer a Dalmácia,
prázdniny tam každý rád prežíva.
More, pláž, lúky, lesy,
to sú veľmi pekné veci.
Je to všetko ako z rozprávky,
lode, mušle, kamene a korálky.
V Rusku matriošky rozložím,
poklady si do nich vložím.
Celine Lukovičová, 5.C
Žiaci 5.A
Vo Francúzsku Eiffelovka je,
každý sa vína napije.
Dobrí sú tam futbalisti,
na zemi sa povaľujú listy.
Majú tam aj Stredozemné more,
vedľa neho leží šíre pole.
Ich národný tanec je flamengo,
na pláži predávajú mango.
V Španielsku sa konajú býčie zápasy,
manžel kričí z publika: „Pekná si!“
Viktória Katonová,
Nina Nererová, 6.A
Lienka starým rodičom
Minulý rok nadácia Socia prišla s iniciatívou na zavedenie Dňa starých
rodičov na druhú nedeľu v októbri.
Tento rok svoju iniciatívu podporila
vyhlásením literárnej súťaže na podporu dobrých vzťahov medzi deťmi
a ich starými rodičmi. Aj naše deviatačky napísali pekné literárne práce
na tému Čo som sa naučila od svojich
starých rodičov. Môžete si ich prečítať.
Vždy sa nájde
niečo pozitívne
OSEMSMEROVKA
Stála som v šatníku a držala v rukách ramienko, na ktorom viseli hodvábne šaty.
Boli čierne ako noc, primerane decentné
a riasenie na spodnom okraji až strašidelne pripomínalo slzy. Budú mi dokonale
obopínať postavu. Vedela som to, pretože
som si ich neobliekala prvýkrát. Pohľad
na ne vyrážal dych. Krajčírovi, ktorý ich
šil, patrí poklona. Stačilo mu pár kusov
látky a niekoľko pohybov s ihlou na to,
aby sa mu podarilo vytvoriť majstrovské
dielo, z ktorého priam vyžarovalo, na
aké tragické udalosti je určené. Prišlo mi
zle, keď ma zaplavila náhla vlna smútku.
Podlomili sa mi kolená, nevládala som sa
udržať na nohách. Klesla som na podlahu
medzi poličkami s oblečením. Šatník bol
tichý a pochmúrny. Všetko sa mi zdalo
akési tmavé a bezfarebné, napriek tomu,
že bol krásny slnečný deň. Sedela som na
podlahe a triasla som sa od strachu, žiaľu
a od zimy, ktorú som cítila. Po tvári mi začali stekať slzy, ktoré chladili na pokožke,
no pálili pri srdci. Donekonečna som si
opakovala v hlave, že musím prestať plakať, pretože som to sľúbila. Ale nešlo to
pri pomyslení na to, že prišla tá chvíľa, na
ktorú ma moja stará mama dlho pripravovala. Prišlo to, že sa s ňou budem musieť naposledy rozlúčiť. Vravela, že to bude,
ako keď som ja odchádzala do tábora. Vraj
som ju prosila nech neplače, keď budem
odchádzať autobusom. Len teraz sme si
miesta vymenili. Dnes odchádzala ona.
Sľúbila som jej ešte jednu vec, a to že si
v hlave uchovám najkrajšiu spomienku na
ňu. Tak som zavrela oči a začala som spomínať na to, čo všetko ma stará mama
naučila.
Úplne prvá spomienka bola na to, ako ma
babka učila bicyklovať. Pamätám si, že sa
o mňa veľmi bála. Neustále som ju presviedčala a prosila, nech mi odmontuje
z bicykla pomocné kolieska. Vravela som
jej, že už som veľká, že už ich nepotrebujem. Po dlhom prehováraní sa mi podarilo
presvedčiť ju . Ako sa ukázalo, stará mama
mala, samozrejme, pravdu. Po desiatich
metroch som z bicykla spadla, oškrela
som si kolená a lakte a začala som plakať.
Odvtedy som babičku počúvala na slovo.
Ale najkrajšie spomienky mám na spoločne strávené Vianoce. Vtedy ma učila
robiť domáce práce, variť vianočné jedlá
a piecť koláčiky. Hlavne medovníčky. Boli
jej obľúbené. Nikdy nezabudnem, ako sa
na mňa usmievala spoza riedkych šedín,
ktoré jej padali do tváre, keď sa nám podarilo upiecť medovníčky dozlatista. Ich
vôňa mi ju bude navždy pripomínať. Ale
najkrajšia vec, ktorú si zapamätám, bude
jej nadšený pohľad, keď ma presvedčila,
že Vianoce nie sú o darčekoch.
V týchto každodenných zážitkoch mi
ponúkala skryté lekcie života. Naučila ma
vážiť si starších, žiť skromne, byť spravodlivou, poslúchať rodičov, nezávidieť
a mnoho ďalších vecí. Ďakujem jej za to,
aká som. Vynorila som sa zo svojich myšlienok, utrela si posledné slzy z tváre a
odišla som sa naposledy rozlúčiť s mojou
babičkou.
Tamara Hudáková, 9.A
Múdrosť sveta
Starí rodičia,
tá múdrosť sveta,
naučili ďalších to,
čo vedia.
Vychovali deti,
nechali ich odísť,
aby sa z ich rodín mohli potom tešiť.
Rady do života overené majú
a svojim deťom ochotne dajú.
Pomocnú ruku a sladké slová,
spolupráca s deťmi je vždy dobrá .
Vždy, keď k nim prídem , tešia sa, radujú,
a svojou láskou ma opäť zahrnú.
Ponúknu, dajú toto a tamto.
Keď som bola menšia, stále ma učili,
že k starším treba byť milší.
Keď niečo dostanem, ďakujem mám povedať,
aj dobrý deň každému zaželať.
Vtedy som to ešte dobre nechápala,
ale podľa ich rady som sa vždy správala.
Teraz už chápem, že to, čo ma učili,
je správne. Sú to základy slušnosti.
Vravela som si: „Ako si to všetko pamätajú,
keď na každú otázku ľahko odpovedajú?“
Je to zvláštne, že stále vedia čo potrebujeme,
že vedia nám dať aj to, čo chceme.
Starí rodičia,
tá múdrosť sveta,
láskou nám dávajú všetko,
čo vedia.
Dominika Bognárová, 9. A
Školské kolo Olympiády zo SJL
II. písomná časť transformácia textu na iný slohový útvar,
III. ústna časť - rétorika.
Žiaci si mohli preveriť svoje vedomosti,
čitateľské zručnosti, kreativitu a rečnícke
schopnosti.Ukázali, kde siaha ich fantázia a ako sa dokážu popasovať so stre-
Z NAŠEJ TVORBY
Strom
Som strom, čo na lúke vyrástol som.
Ako rastiem, zosilnel som.
Ľudia ma tu zasadili,
aby som im jabĺčka dal.
Dali mi i kamaráta,
aby som sa s ním zabával.
Som strom ešte mladý,
no myslel som si, že nedožijem sa jari.
Zima prišla nečakane,
miazga tuhla v mojej rane.
Prečo smútil som,
rád porozprával by som.
Horár zobral mi kamaráta,
čo tu pri mne tíško stál,
aby si ho do obývačky dal
a vianočné ozdoby na neho povešal.
Mne nezostalo nič iné,
iba, aby som na neho spomínal,
ako nám vetrík konáre vial.
Ale prišla jar a slnka lúče,
roztápajú snehové papuče.
Opäť silniem, lístky na mne rastú,
vnútri seba cítim silu jasnú.
Dávam plody sladké,
chcem nasýtiť zvery krotké.
MATEMATICKÉ
HÁDANKY
OSEMSMEROVKA
1. Má to štyri rohy. Keď mu jednu odrežem, zostane mu ich päť. Čo je to ?
2. Má to dve nohy, a keď sa prechádza,
len na jednej stojí. Čo je to ?
3. Rozdeľ štvorec na dva rovnaké štvorce.
som hlavne v ústnej časti. Určite to bola
pre nich fantastická skúsenosť a príležitosť, ktorú ocenili aj samotní súťažiaci.
Po vyhodnotení všetkých troch kôl najlepšie výsledky dosiahli:
1. miesto – Františka Kupkovičová IX.A
postup do OK OSJL
2. miesto – Tamara Hudáková IX. A
3. miesto – Alexandra Rafaelová VIII.B
Víťazom srdečne blahoželáme!
Františke Kupkovičovej prajeme veľa
úspechov v OK OSJL, ktoré sa uskutoční
13. 12. 2012.
Zajačie Vianoce
otvorené dvere dovnútra a uvideli krásny
ihličnatý stromček, taký ako u nich v lese.
Začali sa šplhať po vetvách. Na prvej vetve visel čert, ktorý im povedal, že ak sa
dostanú na najvyššiu vetvu, hviezdička
im splní jedno želanie. Na ďalšej vetve
spal hladný medveď, ktorý Adamka skoro
zožral.
Na tretej vetve bol veľmi zábavný šašo. Na
štvrtej vetve našli skupinku víl, ktoré tancovali. Na piatej vetve uvideli trblietavú
guľu, ktorá im rozprávala príbehy. Pokračovali v ceste, až úplne vyčerpaní dosiahli
vrchol stromčeka. Uvideli tam hviezdičku,
ktorú im čert sľúbil, ale tá im povedala, že
priania sa plnia len na Štedrý deň.
Prešli dva dni a konečne bolo 24. decembra. Zajačiky sa dočkali. Ich veľké prianie, aby sa vrátila mamička, sa po chvíli
splnilo. Katka mala v očiach slzy a silno
myslela na mamičku, keď ju zrazu niečo
pohladkalo. Bola to mama. Mama im porozprávala o svojej šťastnej záchrane pred
buldozérom.
A až teraz, celá šťastná rodinka, si začala
užívať Vianoce.
Prišla zima
Zima, zima, zimička,
už je biela horička.
Deti sa už radujú, že sa ráno sánkujú.
Sneh rastie ako z vody,
aby boli pekné stromy.
Marianna Škorvagová, 6.B
Bola zima, 22. decembra a rodina zajačikov práve sedela doma v teple, a pili horúci čaj. Keď tu zrazu otec zajac vykríkol:
„Čo je to? Znie to ako zemetrasenie, blíži
sa k nám!“ Bol to buldozér, ktorý staval
nové parkovisko priamo pri zajačích norách. „Už dve rodiny zajacov zrovnal so zemou a blíži sa k tej našej!“, povedal otec.
Myslel, že prichádza obrý zajac alebo zemetrasenie. Zajačiky si zbalili svoje ruksačiky, rozlúčili sa s domčekom a vyskočili
z nory. „To nie je zemetrasenie, to je veľké
žlté čudo!“ Utekali, až nakoniec mama
zajačica zakopla a buldozér ju prešiel.
Ostatní nevedeli, čo sa stalo, len počuli
mamine výkriky zozadu. Až nakoniec
otec, Katka-malá zajačica a zajačik Adamko utiekli do bezpečia niekde do temna.
„Hýbe sa to!“, povedala Katka na sud. To
boli ľudia a niesli sud do skladu. Potom
zabuchli dvere. Katka povedala: Čo keď
mamu nikdy neuvidíme?“ A rozplakala
sa. Otec ju upokojil: „Neboj sa, zdvihneme
vrchnák a pôjdeme hľadať mamu.“ Ocitli
sa v pivnici. Otvorili ťažké pivničné dvere
a narazili na schody, ktoré viedli k dverám
bytu na štvrtom poschodí. Vstúpili cez
4. Myslím si dve rovnaké čísla. Keď ich vynásobím, vyjde toľko, ako keď ich
spočítam. Ktoré sú to ?
5. Ako sa dá napísať číslami 100 alebo
1000 bez núl ?
6. Pri stole sedí šesť ľudí, ktorí si pripíjajú
na zdravie. Každý si štrngne s každým.
Koľkokrát si štrngnú?
7. Dievča hnalo husi na pašu. Jedna hus
šla pred dvoma, jedna medzi dvoma a
jedna za dvoma. Koľko bolo husí?
8. Rodičia majú tri dcéry. Každá má troch
bratov.Koľko detí majú rodičia?
9. Od ktorého čísla treba odpočítať päť,
aby zostala jeho pätina?
10. Dvaja bratia majú spolu 11 rokov. Jeden je o 10 rokov starší ako druhý. Koľko
má každý ?
Na lúke hľadím do diaľky
a dávam pozor na sýkorky.
Tomáš Chmelík, 6.B.
Zima
Zima je ako perina,
s ktorou nás prikryje mamina.
Sniežik je úplne všade,
každý ho tam nájde.
Nikto nesedí doma pri telke,
snehuliakov radšej stavať vybehne.
Všetci sa radujú zo snehu
aj zimné zvieratká po ňom behajú.
Potom k nám prídu Vianoce,
darčeky, jedlá a snehu chuchvalce.
Všetci majú radi zimu,
prirástla k srdcu každému.
Patrícia Szekélyová 6.B
Peter Guľvaš, 6.B
11. Jedna tehla váži 1 kg a pol tehly. Koľko
vážia tri tehly?
12. Vieš napísať jednotku inými číslami ?
13. Ako sa dá zo štyroch zápaliek urobiť
tisíc?
14. Istá rodina pozostávajúca zo samých
chlapov išla do lesa na výlet, na ktorom
boli 2 synovia, 2 otcovia, 1 vnuk a1 dedo.
Koľko ich bolo spolu?
OSEMSMEROVKA
Dňa 23. 11. 2012 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka v kategórii C, do ktorej
sa zapojilo osem žiakov 8. a 9. ročníka.
Olympiáda pozostávala z troch častí:
I. písomnáčasť–vedomostnýtest aprácas
textom zameraná na porozumenie textu,
Medzinárodný
týždeň boja
proti drogám
Pri príležitosti tohto týždňa Školský parlament vyhlásil výtvarnú súťaž, kde Vašou úlohou bolo vytvoriť plagát ľubovoľných rozmerov a v ľubovoľnej výtvarnej technike, ktorý
by poukazoval na nežiadúce účinky drog. Tejto výzvy sa
zhostili viacerí žiaci našej školy, a vytvorili veľmi zaujímavé diela. Ďakujeme všetkým, ktorí nelenili, a zapojili sa.
Špeciálne poďakovanie patrí triedam II.B, IV.A a IV.B, ktoré
prispeli najväčším počtom plagátov. Zo všetkých, vyberáme
jeden, podľa nás najkreatívnejší a to komiks štvrtáka Lukáša Bohuša, ktorý Vám prinášame v tomto čísle. Želáme Vám
veľa zábavy pri čítaní komiksu a množstvo chuti do tvorenia
ďalších zaujímavých projektov.
Staň sa aj TY tvorcom časopisu BLUDISKO
Ak máš záujem „pracovať“ v školskom časopise, prihlás sa do 20. januára 2013
na e-mailovej adrese [email protected] Môžeš sa uchádzať o nasledujúce pozície:
Redaktor/redaktorka - Športový redaktor/redaktorka
Ilustrátor/ilustrátorka - Grafik/grafička - Tvorca vedomostných , výtvarných a iných súťaží
Tešíme sa na Vaše prihlášky!
Zahrajme sa s písmenami, alebo zopakujme si vybrané slová
Bl_zko domov a b_toviek poletujú vrabce. Keď sú s_lnejšie mraz_, na televízn_ch anténach posedia havran_. Už nestretneš ani neuv_díš spevavcov. V lastovič_ch hniezdach si zv_čajne vrabce urobia úkr_t_ pred zimn_m_ v_chricam_. Po záhradách poletujú s_kork_. Hlavne ob_vatelia
lesov zav_tajú k ľudsk_m ob_dliam iba vtedy, keď biel_ sneh zas_pe všetky zdroje potrav_.
M_liť sa je ľudské. Nemá zm_sel trápiť sa. Radšej svoj om_l naprav. M_lý žiačik, keď ťa napadne múdra m_šlienka, sem s ňou! Namáhaj si svoju
školácku m_seľ. Ak niekoho napadne nezm_sel, nebuď zlom_seľný a nesmej sa. Bolo b_ to, akoby si mu úm_selne ublížil. To sa nepatrí.
Bolo s_chravé počasie. Vted_ sa však z _ýchodnej strany _alej _atr_ spustil neob_čajn_ lejak s v_chrico_. Zavčasu sme vbehli do ml_na obkľúčeného os_kam_. Driečna ml_nárka rozmiesila v pl_tkom kor_te s_r s br_ndzou. Zavolala na ml_nára: „ Starý, um_ stôl a utr_ ho! “Ten
rozprával, že matk_n_ príbuzn_ si robia s_r doma. Potom vyrozprával, ako robí krm_vo pre dob_tok. Dozvedel_ sme sa, že z piat_ch k_l
kukurice a z niekoľk_ch k_l raži je p_ťkrát väčší úžitok ako z čistého ob_lia.
Recept na výborné vianočné medovníčky
Keďže na sviatočnom stole nesmú chýbať medovníčky, prinášame Vám jednoduchý recept,
ako doma prispieť k vianočnej
nálade.
Najskôr si zamieste husté medovníkové cesto, na ktoré potrebu-
3 dni odpočívať v chladničke. Cesto
vyvaľkajte natenko a formičkami
vykrajujte rozličné tvary či figúrky. Potom ich potrite rozšľahaným
žĺtkom a upečte v dobre vyhriatej
rúre (200 stupňov). Po upečení
a vychladnutí môžete medovníčky
zdobiť polevou z práškového cukru a vaječného bielka, a rôznymi
cukrárenskými ozdobami. Tip Bludiska (pre tých, ktorým nestihnú
medovníčky zdobiť): pred upečením môžete do stredu medovníčka
vložiť vlašský orech alebo mandle.
Prajeme Vám veselú zábavu a príjemné sviatočné dni.
Christmas Cards
People send Christmas cards to relatives and friends.
ShoppingStores and malls are busy
at Christmas.
Most people start shopping for
Christmas in November.
Poinsettias
Poinsettias can be red, pink, or
white, but red is the most popular
color.
Stockings
Adults fill Christmas stockings with
small gifts for children.
Fireplace
Christmas stockings are hung by
the fireplace.
Candy Canes
Candy canes have red and white
stripes, and they are shaped like
canes.
Christmas Carolers
Christmas carols are special songs
that are sung at Christmas.
Some carolers go caroling from
house to house on Christmas Eve or
Christmas.
Gingerbread Houses
Gingerbread houses look like cottages.
They are decorated with icing, candy, cookies, and sprinkles.
Gingerbread Cookies
Icing is used to draw faces and clothes on gingerbread cookies.
Cookies for Santa
On Christmas Eve, children leave
cookies and milk or hot chocolate
for Santa Claus.
Reindeers
Nine reindeer pull Santa‘s sleigh on
Christmas Eve.
Santa’s most famous reindeer is
Rudolph.
Rudolph has a red nose that glows.
Santa Claus
On Christmas Eve, Santa Claus delivers presents to all the children in
the world.
He climbs down their chimneys
while they are asleep.
Gifts
Most families open their Christmas
gifts on Christmas morning.
Merry Christmas
Rozbije sa okno do šenku a dnu vletí
valček na cesto. Šenkár sa postaví a
hovorí: Fero, došla ti esemeska.
Slovák má len tri želania počas dovolenky:
Jemný piesok, Čistá voda,
...a aby sa miešačka nepokazila.
Ako sa volá cédečko, ktoré vyhráva
v raketopláne? Kozmodisk.
Sedí dedko pred telkou a hovorí:
„Ale vyrástli ti Šmolkovia.“
„Dedo, to je Avatar.“
Pýta sa turista bošáčana:
- Kde sa tu páli slivovica?
- Vidíte ten kostol?
- Vidím.
- Tak okrem neho všade.
Opilec sa vracia neskoro večer domov a strká kľúče do lampy. Ide okolo strážnik a pýta
sa: „Čo tu robíte, občan!“
Opilec odpovedá: „Snažím sa dostať domov.“ Strážnik: „Tak skúste zazvoniť, hore
sa ešte svieti.
Blondínka ide autom a zastihne ju
snehová búrka. Spomenie, čo jej radil
otec: „Kedykoľvek ťa postihne snehová búrka, počkaj až okolo prejde pluh
a potom choď za ním.“ Onedlho sa naozaj objaví pluh a blondínka ho podľa
rady nasleduje. Ide za ním 4 hodiny,
až cestár vystúpi z auta a pýta sa, čo
to robí. „Otec mi radil, že pri snehovej
búrke je najlepšie ísť za snehovým
pluhom.“ A vodič na to: „No, s parkoviskom pred Tescom som hotový,
tak ak chcete, môžete ísť za mnou ku
Kauflandu!
Príde mravec ku slonovi a obzerá si ho.
Vtom sa ho slon opýta čo hľadá.
Mravec: Nemáš náhodou na sebe moje
červené plavky
Vyjde opitá mucha z krčmy.
-Bzz, bzz, bzz... Nič. - Bzz, Bzz, Bzz...
Zasa nič.
- A kašlem na to, idem pešo!
Vzdychne si študent pred skúškou:
- Ach, keby sme tak boli na Mesiaci.
- A to už prečo? - pýta sa ho priateľ.
- Lebo na Mesiaci je všetko 6-krát ľahšie.
jeme: 1000 g hladkej múky,, 20
g medu, 300 g práškového cukru,
4 vajcia, 100 g masla, 2 kávové
lyžičky sódy bikarbóny, 2 lyžice
perníkového korenia
POSTUP: Potom cesto zabaľte do
mikroténového vrecka a nechajte
CHRISTMAS VOCABULARY
Christmas Trees
Christmas trees are popular symbols of Christmas.
They are decorated with ornaments, lights, and garland.
This Christmas tree has a star on
top.
Ornaments
Christmas ornaments are made
from glass, wood, or plastic.
They have hooks on top and are
hung from the branches of Christmas trees.
Wreaths
Wreaths are decorated with bows
and ornaments and are hung on
doors or above fireplaces.
VTIPPARÁDA
Idú traja transfromeri z krčmy a jeden
sa opýta: “Zložíme sa na taxík?“
Policajt zastaví auto a hovorí šoférovi:
- Vyhrali ste cestnú prémiu 5 000 €!
Čo budete robiť s toľkými peniazmi?
Šofér odpovedá: - Asi sa konečne prihlásim
do autoškoly.
Spolujazdec zašomre: - Keď má vypité,
tára. Vtom sa prebudí chlapík na zadnom
sedadle a vraví: - Vedel som, že na kradnutom aute ďaleko nedôjdeme.
Po chvíli sa klopaním z kufra niekto španielsky spýta: - Už sme za hranicami
Sv. Mikuláš odmeňoval malých i veľkých
V predvečer sv. Mikuláša je jeden
z najočakávanejších večerov v roku.
A takýto bol aj podvečer 5.12.2012
v našej základnej škole. Deti zo školského klubu sa niekoľko dní pripravovali, aby nacvičili svoj kultúrny
program nielen pre očakávaného
Mikuláša a Anjelika a možno i obávaného čertíka, ale najmä pre svojich
rodičov a starých rodičov.
A veru, program, ktorý koordinovala
pani vychovávateľka Erika Biháriová, sa
im veľmi vydaril. Zaspievali, zarecitovali,
tancovali tance rôznych štýlov, ba dokonca zahrali i krátke divadielko. Program sa
všetkým veľmi páčil, ocenili ho aj pozvaní
hostia - zástupcovia vedenia Mesta Senec,
školského úradu a rady školy, a aj známy
moderátor Patrik Herman. Patrik vyjadril
svoje prekvapenie nad
niektorými výkonmi
detí, zaželal im veľa
radosti pri ďalších aktivitách a porozprával
pár svojich veselých
spomienok z detstva
a zo školy. Potom
pomohol pánovi riaditeľovi Mgr. Ivanovi
Rezníkovi rozdať veľké
darčekové tašky plné
krásnych hračiek do
každého oddelenia
školského klubu. Na
záver sa deťom prihovoril sv. Mikuláš, ktorý
bol šikovnosťou detí nadšený a za pekný
program odovzdal jedenástim zástupcom
všetkých oddelení mechy plné sladkostí.
Posedenie sa končilo veľkým potleskom
nielen pre Mikuláša, pána riaditeľa, ale
i pre pani vychovávateľky a pani učiteľky,
ktoré celý večierok pripravili a postarali sa
tak o veľmi pekné zážitky detí i rodičov.
Ďakujeme všetkým rodičom za obstaranie občerstvenia, pomoc i podporu pri
príprave večera.
PaedDr. Monika Snohová
December 2012 - Január 2013
KUPÓN ŽIACKEJ IMUNITY
Použiť sa môže iba raz!
Predkladá sa učiteľovi v prípade,
že žiak nie je pripravený na vyučovaciu hodinu.
Povolené vedením školy
Pečiatka školy
Download

Ročník 6 č.1 2012/2013 - Základná škola • Mlynská 50, Senec