ÖĞR. GÖR. ÖZLEM KARATANA
ACİL BAKIM II
ACİL MÜDAHALEDE STANDARTİZE YAKLAŞIM
1.) Çağrı karşılama
2.) Olay yeri değerlendirmesi
3.) Bilinç ve Oryantasyon
4.) ABC -CBA
5.) Travma – Medikal
6.) Değerlendirme – Tıbbi Hikaye
7.) Acil Tıbbi Müdahale
8.) Sevk Koordinasyonu
1.) ÇAĞRI KARŞILAMA
Çağrı karşılamadan önce; acil sağlık ekibinin çağrı
ekipmanlarının çalışır ve hazır olması gerekmektedir.
Sabit Telsiz, El Telsizi, Araç Telsizi, GPS
Çağrı karşılama İl 112 Biriminin telsiz anons sistemine
göre kodlanarak yapılır.
2.) OLAY YERİ
Acil Sağlık Ekipleri olay yerine bazen ilk ulaşan ekipler
arasındadır.
Öncelikle olay yerindeki TEHLİKELER değerlendirilmelidir.
Ateş, patlayıcı gaz, elektrik, ateşli silah çatışmaları v.s…
Acil Sağlık Ekibi olay yerine ilk ulaşan resmi ekip ise olay
yerinin durumuna göre ekibin güvenliği açısından
müdahaleyi geciktirebilir veya arka planda diğer resmi
ekipleri bekleyebilir.
2.) OLAY YERİ
Toplu yaralanmaları meydana getiren olaylarda Acil Sağlık
Ekibi “triyaj” yapmakla yükümlüdür ve Total hasta sayısını –
durumlarını belirleyerek olay yerine sevk edilecek
ambulans, itfaiye, polis ve sivil savunma ekipleri için gerekli
telsiz anonsunu geçmelidir.
3.) BİLİNÇ ve ORYANTASYON
AVPU değerlendirilmesi !!!
Bilinç açık hastalarda (medikal – travma);
* kendinizi tanıtın,
* hastanın ismini öğrenin,
* kısaca şikayet ve acil öykü,
* bir sonraki algoritma (5) geçiniz.
3.) BİLİNÇ ve ORYANTASYON
AVPU değerlendirilmesi !!
Bilinç kapalı hastalarda (medikal – travma);
* bir sonraki algoritmaya (4) geçiniz.
4.) ABC
Bilinci kapalı (medikal – travma) hastalarda ilk
yaklaşımınız ve acil sağlık ekiplerinin ilk prensibi olan
temeldir.
C --- Dolaşım değ. (karotis nabzı, cilt değ.)
C --- Travma vakalarında Cervical Collor
A --- Hava yolunu aç (pozisyon ver)
B --- Solunum değ. (bak – dinle – hisset)
NEGATİF CAB’de “DURUM DEĞ.” ZAMAN KAYBETMEDEN
İLERİ YAŞAM DESTEĞİ ALGORİTMASINA GEÇİLİR.
5.) TRAVMA – MEDİKAL
Vakanızın travma veya medikal olması öncelikli
yaklaşımınızı değiştirecektir.
Travma vakalarında öncelikli yaklaşım olay yerine göre
değişkenlik gösterecektir. Ayrıca hastanın stabilizasyonun
sağlanması esnasında acil tıbbi müdahalenizi
sınırlandırmanız gerekebilir.
Medikal vakalarda ise ileri tetkik yapılamadığı için tanıyı
yanlış koyma olasılığı fazladır.
6.) DEĞERLENDİRME
<< TRAVMA >>
Travma düşündüğünüz her hastaya cervical collor takınız,
ancak collor takmak boynu sabitlemez, baş yastıkları ile
sabitleyinceye kadar boynu bırakmayınız
6.) DEĞERLENDİRME
<< TRAVMA >>
Travma vakalarında hastanın üzerindeki giysileri dikiş
yerlerinden keserek çıkartınız. Kişisel eşyalar “teslim
formları” ile yakınlarına yada polise imza karşılığı teslim
edilmelidir.
Hastada acilen göğüs, batın,pelvik ve CLAPS’ı
değerlendiriniz. (Paramedik)
Contuzyon, Laserasyon, Abresyon,
Penetrasyon, Simetric-non
6.) DEĞERLENDİRME
<< TRAVMA >>
Travma vakasına müdahale eden Acil Sağlık Ekibi görev
paylaşımı yapmalı, hasta ambulansa alınır alınmaz çift damar
yolu açmalıdır. Yeşil renkli ve daha büyük intraketler ile!!
(A.T.T.)
Sıkışmış hastalarda olay yeri güvenli ise sivil savunma
ekiplerinin hastayı çıkarmasını beklemeden o anda damar
yolu açınız.
Şok gelişen veya iç kanama şüphesi bulunan travmalı
yaralıya; 20 dakika içerisinde 2litre RL gönderiniz,
devamında sadece %0.09 izotonik…
6.) DEĞERLENDİRME
<< TRAVMA >>
Hastalar aksi olmadıkça travma tahtasına alınmalıdır.
KİBAS (bradikardi+hipertansiyon+düzensiz solunum)
bariz kafa travması, KKY, bariz sol göğüs travmaları ve
gebelerde (SL) “şok pozisyonu” verilmemelidir.
BOC (battaniye, Oksijen, Kanama Kontrolü)
6.) DEĞERLENDİRME
<< MEDİKAL >>
İyi bir anamnez alınmalıdır. (Paramedik)
P – Ağrı nerede?
Q – Ağrının niteliği?
R – Bölgesi, yayılımı?
S – Şiddeti (1 – 10 arası)
T – Zamanı (ne zaman başladı, sürekli-aralı,
başladığı zaman, tetikleyen bi’neden oldu mu?
6.) DEĞERLENDİRME
<< MEDİKAL >>
İyi bir anamnezin devamı için. (Paramedik)
S – Semptomlar neler?
A – Alkol ve Alerji?
M – Kullandığı ilaçlar?
P – Geçmiş tıbbi hikayesi?
L – Son yedikleri?
E – Olaya götüren sebepler?
6.) DEĞERLENDİRME
<< MEDİKAL >>
Paramedik anamnez alıp hastayı değerlendirme
aşamasındayken, A.T.T ise vital bulguları almalı ve
değerlendirmelidir.
TA – EKG – Nabız – Saturasyon – Solunum
Cilt durumu – Pupil reaksiyonu – Kan Şekeri-Glaskow
Koma Skalası
7.) ACİL TIBBİ MÜDAHALE
Gerekli acil tıbbi değerlendirmeden sonra başlatılan tüm
eylemler, acil tıbbi müdahaleye girer ve sorumluluğu Acil
Sağlık Ekibine aittir.
Her hastalığın ve semptomun müdahale algoritması
farklıdır.
Travma vakalarının müdahalesi 6.algoritmada yazıldığı
gibi, travma bölümünde anlatılacaktır.
7.) ACİL TIBBİ MÜDAHALE
DİPNOT; bunları biliyor muydunuz ??
* balık zehirlenmesinde aktif kömür verilmeyeceğini…?
* hiperglisemide (pukş; 350 ve üzeri) 20 dk içerisinde 1000cc SF
verileceğini, KKM onayı ile NaHCO3 başlanabileceğini..?
* şiddetli anaflakside im-iv adrenalin yapılacağını…?
* ilaç intox suicidlerinde NG takıp mide yıkanmasının yasal
olarak zorunluluğunuz olduğunu…?
8.) SEVK KOORDİNASYONU
Sevk koordinasyonu 112 KKM tarafından, vakaya çıkış
yapan ekipten alınan bilgilerle yapılır.
Telsiz anons sistemi gereğince temel bilgiler telsizden
verilmeli ve 112 KKM’den duruma göre uygun hastaneye
yönlendirilme istenmelidir. (S.A.T.T)
8.) SEVK KOORDİNASYONU
Telsiz anons sisteminde verilmesi gereken temel
bilgiler; (S.A.T.T)
* 112 ASE’nin aldığı hasta sayısı, durumları ve
yaşları !!
* Düşünülen tanı veya semptomlar !!
* Sevk edilen hastanenin uygunluğu ??
* 112 Ambulansının konumu !!
Download

İlk Müdahale - WordPress.com