žltý
žžl
žlt
lttý 112
2 | 20
2014
014
14
Strana
Str
St
S
ttrra
an
ana
n
na
a1
Strana 2
žltý 12 | 2014
žltý 12 | 2014
Strana 1
Úvodom
VYBERÁME PRE VÁS
10
Moderné varenie rýchlo a úsporne
ADVENTNÝ KALENDÁR VE¼KÝ AKO NÁMESTIE
Ako sa chystajú na vianoèné sviatky susedia z Rakúska.
• Zdravé varenie a pečenie
• Úspora energie a času
• Jednoduchá údržba
neprilnavého povrchu
14
VIANOCE NA PERLE OCEÁNU
Štedrý deò strávený na Srí Lanke alebo O relativite bohatstva.
26
FREE RIDE
Extrémne zjazdy zasnežených svahov oèami fotografa.
30
KEÏ NIEKAM KRÁÈA DAV, EŠTE TO NEZNAMENÁ,
ŽE IDE SPRÁVNYM SMEROM
Rozhovor s MUDr. Janom Hnízdilom, propagátorom psychosomatiky.
36
VIANOCE V ¼UB¼ANE
Každé mesto slávi Vianoce inak.
VOUCHER – Bonus pre Vás
v hodnote 47 EUR
na exkluzívny riad TITANO
na webe
www.titano.sk/student-agency
zadajte kód: 83PE06005
Voucher Vám venuje spoločnosť:
STUDENT AGENCY
www
w.ttitano.sk
k
Časopis Žltý 12/14
EV 5058/14
Šéfredaktorka: Lea Špačková
Redakcia: Petra Nováková, Lenka Liška
Inzercia: Martin Dejmal
[email protected]
Grafické práce a sadzba: Marta Dlouhá,
Lenka Šturzová a Ráďa Dočkal
Obálka: Michaela Miovská
Mesačník Žltý je zdarma k dispozícii na
autobusových linkách STUDENT AGENCY,
Fun&Relax, vlakových linkách InterCity RegioJet
a pobočkách STUDENT AGENCY.
Vydavateľ: RegioJet, a.s., Obchodná 48,
811 06 Bratislava.
Uvítame vaše pripomienky a námety, ktoré
môžete zasielať na e-mailovú adresu:
[email protected]
žltý 12 | 2014
Strana 3
Editorial
EDITORIAL
VÁŠ NOVÝ SLOVENSKÝ DOPRAVCA
Komárno a Praha – Žilina – Košice,
ktorá do 13. 12. premáva v skúšobnej
prevádzke a teraz zahájime ostrú
prevádzku.
Milý čitateľ,
a je to tu! Koniec roka a december –
mesiac Mikuláša, Vianoc a Silvestra. Pre niektorých je to doba plná
cestovania za vianočnými trhami
či zháňanie darčekov pre svojich
blízkych, oslava Vianoc v rodinnom
kruhu a silvestrovských veselých
zážitkov. Pre našu spoločnosť je to
mesiac plný zmien a noviniek.
Tohtoročnou najväčšou novinkou,
ktorú spúšťa RegioJet je, že od
14. decembra, kedy začína platiť
v celej Európe nový cestovný poriadok, zahajuje prevádzku úplne novej
komerčnej vnútroštátnej linky na
trase Bratislava – Žilina – Košice.
Táto linka ponúkne svojim klientom
komfort, pohodlný osobný priestor
pri cestovaní a nadštandardný
servis, ktorý zaisťuje náš palubný
personál. Doplňuje tak dve ďalšie
trasy, ktoré RegioJet prevádzkuje
na úžemí Českej a Slovenskej republiky: Bratislava – Dunajská Streda –
V tomto mesiaci tiež STUDENT
AGENCY rozširuje linku Praha –
Viedeň o ďalších šesť nových spojov.
Najnovšie teda naši klienti môžu
cestovať žltými autobusmi v štýle FUN
& RELAX na trase Praha – Jihlava –
Znojmo – Viedeň. Týmto sa denne
navýši počet spojov medzi Prahou
a Viedňou z pôvodných ôsmich na
jedenásť. Zároveň ponúka tri nové spojenia: Praha – Znojmo, Znojmo – Viedeň a Jihlava – Znojmo. Na obľúbené
vianočné trhy do Viedne teda môžete
vyraziť autobusom, aby ste mohli
ochutnať vianočný piunč, horúcu medovinu či voňavé varené víno.
Na povianočné výpredaje potom
môžete vyraziť letecky trebárs
do New Yorku alebo do Londýna.
A pokiaľ chcete zažiť trochu iné vianočné sviatky či Silvester, bez zimy
a snehu, aby ste si mohli odpočinúť
či prežiť zaujímavé zážitky, môžete
s nami odletieť trebárs do Dubaja,
Thajska, či na Maledivy.
Krásny vianočný čas a prežite svoj
posledný mesiac roku 2014 v pokoji
a pohode.
Váš Radim Jančura
žltý 12 | 2014
Strana 5
Sútěže
3. miesto –
Olga Štěpničková, Praha
2. miesto –
Zdeněk Vávra, Praha
Výhercom 2. a 3. miesta ďakujeme za krásne fotografie a posielame upomienkové predmety.
XĽYSUHGDML
FOTOSÚŤAŽ
Súśaž o otvorený spiatoèný lístok na ¾ubovo¾nú
vnútroštátnu trasu autobusov STUDENT AGENCY.
[email protected]@Y
www.JRKROLGD\.sk
avy,
odlety z Bratisl
Brna a pod.
Košíc, Viedne,
Posielajte nám svoje fotografie
zamerané na témy nášho mesačníka:
Víťazná fotografia bude uverejnená
na dvojstrane 6 –7.
Január – LETO V ZIME (exotická dovolenka, wellness, čokoľvek
„letné“, čo môžeme prežiť v zime).
Február – ROZPRÁVKOVÁ ZIMA
(zimná tematika, rozprávky...).
Marec – SME TO, ČO JEME
(jedlo, varenie, kultúra stolovania...).
Fotografie vo formáte „na šírku“,
v čo najväčšom rozlíšení, spolu
s krátkym popiskom, menom
a adresou posielajte na
[email protected]
Do predmetu e-mailu: Fotosúťaž
NÁZOV TÉMY. Vždy do 15. predchádzajúho mesiaca. #
Účasťou v súťaži dávajú autori súhlas s uverejnením svojej fotografie na stránkach časopisu Žltý.
žltý 12 | 2014
Strana 6
žltý 12 | 2014
Strana 7
VIAN
VI
ANOC
OCE
E V BR
BRUS
USEL
ELII
Fot
otogr
ografi
afia nafo
nafoten
tená
á v Br
Bruse
useli
li poč
počas
as via
vianoč
nočnýc
ných
h
sviatk
svi
atkov
o v roku
roku 20
2012,
12, v štv
štvrti
rti Qu
Quart
artier
ier Lo
Louis
uise.
e.
Nicole
Nic
ole Gr
Grmel
melová
ová,, Prah
Praha
a
žltý 12 | 2014
Strana 8
Téma mesiaca
VIANOÈNÉ PRIORITY
Dovo¾te mi oboznámiś vás s výsledkami nereprezentatívneho,
sociologicky nevýznamného, súkromného kvalitatívneho výskumu na tému ÈO JE PRE KOHO NA VIANOCE NAJDÔLEŽITEJŠIE.
TEXT: Hana HOZOVÁ
Možno sa v tej či onej kategórii
spoznáte. Alebo v každej trošku.
Málokto z nás je totiž prototypom
plne vyhraneným. Jednotlivé typy
„trávičov Vianoc“ sú opísané s veľkou
mierou zveličenia, tak ich, prosím,
ráčte brať s rezervou.
UPRATOVAČI – Sviatky sú pre
upratovača predovšetkým veľkou
výzvou: dokonale upratať dom či byt.
Zo všetkých generálnych upratovaní
– ako je jarné, veľkonočné, prázdninové (to sa maľuje, keď deti odídu
do tábora) – je to vianočné najzásadnejšie. Začína sa oknami, pokračuje sa čistením kobercov a sedacích
súprav a končí sa upratovaním,
ktoré prebieha s leštidlom v ruke.
HÁDKARI – Kedy inokedy je menej
vhodná chvíľa na poriadnu hádku
než práve pri štedrovečernej večeri?
Asi nikdy, však? Práve vo chvíli,
keď majú byť všetci šťastní, usmievať
sa a šíriť lásku všetkými pórmi,
to u hádkarov doma najviac vrie.
Niet divu, pretože ak človek trvá na
tom, že v ten či onen okamih musí
byť všetko krásne a všetci dobrí, tak
to väčšinou nevyjde.
ROZPRÁVKARI – Tí sa zo všetkého
najviac tešia na rozprávky. K ob-
razovkám zasadnú dvadsiateho
štvrtého ráno a prejdú ich všetky,
počnúc Pyšnou princeznou cez
Šialene smutnú až po Tri oriešky.
Vrcholom Vianoc je nová vianočná
rozprávka a otázkou dňa je, či vyhrá
tá na Jojke, alebo na STV1.
DARČEKÁRI – Naozajstné Vianoce sa pre nich nezaobídu bez hory
darčekov. A to úplne za každú cenu.
Na hodnotné dary sú ochotní vziať si
aj pôžičku za úžernícky úrok. Čo na
tom, že ju budú horko-ťažko splácať
až do ďalších Vianoc? Oveľa horšie
by bolo, keby milostivá nemala pod
stromčekom luxusnú kabelku za
osem tisíc. Podkategóriou sú zľavoví
darčekári. To potom vnučka dostane
hoci päť rovnakých zimných búnd,
pretože boli za dve stovky.
No nekúpte to.
VARIČI – Tým ide hlavne o to,
aby sa stoly prehýbali. Už dvadsiateho tretieho majú navarených päť
hotových jedál a sú nervózni,
že ešte nevedia, čo bude na Prvý sviatok vianočný na večeru. Šaláty ku
kaprovi majú tri (s majonézou, bez
a s jablkami), štedrovečerné polievky
tiež tri (rybacia, nerybacia a otec má
rád kapustnicu). Kapra pripravia
klasicky, namodro a pre istotu ešte
žltý 12 | 2014
Téma mesiaca
na zeleno, sú predsa sviatky, a tak
nech je z čoho vyberať.
ZDOBIČI – Pre zdobičov je ústrednou témou Vianoc tá najúžasnejšia
výzdoba. Stromček vyzdobený podľa
najnovších trendov, imelo v každom
kúte, naškrobené vianočné obrusy,
vetvičky, betlehemy, svietniky,
adventné vence, to všetko je samozrejmosťou. Okná žiaria najrôznejšími blikačkami a svetielkami – čím
viac dom bliká, tým viac VIANOCE.
V posledných rokoch sú v móde aj
záhradné svietiace soby so saňami,
ktoré kývajú hlavami, a svietiace
cencúle zavesené na fasádach. Tieto
trendy dekorácie pôsobia často komicky, keď je vonku blato a trinásť
stupňov, čo je v uplynulých rokoch,
bohužiaľ, skôr pravidlom.
VIANOČNÍ BEŽCI – „Rýchlo preč,
niekam čo najďalej od toho zmätku
a stresu“ – to je motto vianočných
bežcov, ktorí sa snažia všetko
zariadiť tak, aby sa im vianočné
šialenstvo oblúkom vyhlo. Existujú
dve základné kategórie bežcov. Jedni
sa tvária, že sa ich Vianoce absolútne netýkajú. Neriešia darčeky,
stromčeky – nič. Sviatočné voľno využívajú napríklad na návštevu exotických krajín. Potom sú tu tí, ktorí
si Vianoce síce urobia, ale v minimalistickej forme, napríklad niekde na
horách. Dvadsiateho štvrtého si dajú
v hotelovej jedálni kapra a potom si
rozdajú darčeky. Dvadsiateho piateho o deviatej ráno ich už stretnete na
zjazdovke, ktorá patrí len im.
CUKROVNÍCI – Tu je to jasné.
U cukrovníkov je v hlavnej úlohe pečenie vianočných koláčikov.
U niektorých k tomu patrí následná
konzumácia, ale veľké percento cukrovníkov uspokojí len to, keď majú
Strana 9
riadne napečené. Či potom sladkosti
niekto zje, alebo nie, je úplne jedno.
TRADIČNÍCI – Ako názov napovedá, tradičníci ctia tradície. Chodia
koledovať, krájajú jabĺčka, lejú
olovo, púšťajú po vode škrupinky so
sviečkami. Väčšinou majú doma aj
betlehem s figúrkami. Na Štedrý deň
sa postia, schovajú si šupinku z kapríka, večer, keď vyjde prvá hviezdička, večerajú tradičného kapra so
šalátom a rybaciu polievku. Pri stole,
kde je okrem iného prestreté aj pre
náhodného okoloidúceho, otec každoročne významne prednesie: „A teraz
si, deti, predstavte, že presne v tejto
chvíli to isté jedia milióny ľudí.“
DOKONALÍ – No a sme pri poslednej kategórii, kde je na prvom
mieste dokonalosť. Uprataná
domácnosť je samozrejmosťou, plné
špajze taktiež. Oveľa dôležitejšie
však je, že sú všetci presne o sedemnásť tridsať pri štedrovečernom
stole, samozrejme v bielych košeliach. Vyťahujú sa strieborné príbory, vzácne servisy, nablýskané poháre. Prestreté je podľa najmodernejšej
etikety. Dokonalí sa držia tradícií,
takže sú patrične vyhladovaní,
pretože sa postia. Jedlo majú presne
také, aké má byť, pitie tiež. Po večeri
má zazvoniť zvonček, tak zazvoní.
Rodičia si dali patričnú prácu, aby
deti minimálne po strednú školu
verili na Ježiška a všetko s vypätím
síl nachystali dopredu. Deti tak po
zvonení zvončeka môžu vybehnúť
k stromčeku. Zahrajú na flaute
koledy, rodina si zaspieva a potom sa
môžu pozrieť, čo Ježiško priniesol. #
žltý 12 | 2014
Zápisník zahraničných spravodajcov
Strana 10
žltý 12 | 2014
Zápisník zahraničných spravodajcov
Strana 11
ADVENTNÝ KALENDÁR
VE¼KÝ AKO NÁMESTIE
Kúpili ste deśom pred Vianocami adventný kalendár?
Alebo ste im ho sami uplietli, nama¾ovali, skrátka vyrobili
z nejakého originálneho materiálu?
TEXT a FOTO: Vojtěch BERGER
V rakúskej dedine Steinbach an
der Steyr zašli ešte ďalej. Tamojšie
námestie sa totiž každý rok jedným
takým veľkým advetným kalendárom
stáva. To, čo vyzerá ako prastará
tradícia, bol v skutočnosti nápad dedinského učiteľa z konca 80. rokov.
Námestie v Steinbachu nie je väčšie
ako hokejové klzisko. Napriek tomu
sa medzi malebné domčeky zmestí
slušné množstvo adventných stánkov. A keď sa k tomu navyše pridá
skupina turistov okukávajúcich
slávnostné otváranie adventného
okienka, musí niekto z miestnych
provizórne zastaviť dopravu na
ceste. Našťastie to problém nie je,
pretože tu nie je veľká premávka.
Kľúčovou rekvizitou každodennej
malej adventnej slávnosti je obyčajný rebrík. Aby stál vždy pod tým
správnym oknom, to má na starosti Karl Czerny, tamojší krčmár,
ktorý sa vždy pred piatou popoludní
oblečie do dobového kostýmu.
Trochu pripomína hlásnika. Keď sa
zhromaždí dosť zvedavcov, krátky
ceremoniál sa môže začať. Pán Czerny obradne, vo veršoch, prednesie
úvodnú formulku, dá pokyn jednému
z prihliadajúcich, ten vylezie na rebrík, otvorí okenice, okno sa rozsvieti, prítomná kapela zahrá pár kolied
a ide sa domov. Tak to ide večer čo
večer. Podľa tradície otvára okienko
vždy niekto z turistov, ktorí sa prídu
v ten večer pozrieť.
Prísť do malebného Steinbachu len
kvôli štvrťhodinke pod adventným
oknom možno niekomu pripadá
trochu málo – návšteva mesta sa
však dá pokojne poňať aj ako poldenný výlet, stačí len začať o kúsok
ďalej, v meste Steyr. Odtiaľ vás do
Steinbachu dovezie parný vlak. Ešte
než doň nastúpite, môžete si pozrieť
časť Steyru Christkindl (Ježiško)
s rovnomenným pútnickým miestom.
Majestátny kostol vyrástol na mieste, kde sa mal v 17. storočí vyliečiť
tamojší kapelník z epilepsie – vďaka
voskovej soške malého Ježiša, ktorú
vložil do dutiny stromu, kam sa
chodil pravidelne modliť.
To, že táto časť údolia rieky Steyr
zažíva vrchol práve v advente, potvrdzuje aj rakúska vianočná pošta,
ktorá má sídlo práve v Christkindli.
Funguje od roku 1950 a práve také
staré sú aj autobusy-veterány, ktoré
vás sem za malý poplatok vyvezú.
Po prehliadke Christkindla je už čas
vyraziť do Steinbachu na otvorenie
adventného okienka.
Pred tým, než odbije 17. hodina,
vás na steinbašskom námestí určite
zabaví adventný trh alebo zbierka
jasličiek. Má okolo 600 exemplárov
zo stoviek krajín sveta a v európskom porovnaní je raritou.
Urobiť adventný kalendár priamo
v oknách domov na námestí napadlo
miestnym presne pred 25 rokmi.
žltý 12 | 2014
Zápisník zahraničných spravodajcov
Strana 12
Nejde teda o žiaden prastarý zvyk,
ale o celkom nový nápad, ako pritiahnuť do odľahlého údolia turistov.
„Niekoľko mesiacov sme to pred všetkými tajili, aj pred ľuďmi z dediny.
Báli sme sa totiž, že to niekto vyklebetí a iná dedina nás tým pádom
predbehne,“ spomína pán Czerny.
Ako to vlastne funguje? Do vopred
vytypovaných okien domov na
námestí sa pred adventom vsadia
špeciálne rámy. V nich je priestor
na obrázok a žiarovky osadené
dookola. Celá súprava sa potom
v januári z okien znovu vyberie. Čísla
okienok zostávajú každý rok rovnaké. Dvadsať štvorka je tradične nad
tunajšou krčmou. Ľudia v domoch na
námestí tak však vlastne každý rok
prídu na niekoľko týždňov o okno.
Neprekáža im to?
„Niektorí ľudia zo začiatku vôbec
neboli nadšení. Keď však videli, aký
to má úspech, začalo sa im to tiež
páčiť,“ dodáva pán Czerny a odnáša
rebrík preč. Zajtra sa bude to isté
opakovať pod iným oknom. #
VOJTĚCH BERGER
Do júla 2014 bol stálym spravodajcom Českého rozhlasu na Slovensku
a v Rakúsku. V reportážach z rakúskych ciest často poukazoval na príklady
toho, ako sa rakúsky vidiek v posledných desaťročiach naučil žiť z turizmu
a v čom sú rakúske nápady inšpiratívne pre Česko. Vyštudoval politológiu na
Univerzite Karlovej v Prahe.
ZÁPISNÍK ZAHRANIČNÝCH SPRAVODAJCOV – jedinečný
rozhlasový magazín, ktorý nemá v českom rozhlasovom éteri obdobu.
Ponúka nové pohľady na známe dejiny, rozprávanie o obdivuhodných príbehoch a osudoch, a to doslova zo všetkých kútov planéty.
NAŽIVO VO VAŠOM MOBILE A NA RADIOZURNAL.CZ
žltý 12 | 2014
Strana 13
Letenky
LEŤTE S NAMI DO ISTANBULU
Chcete vidieś osmanské mešity a paláce, byzantský akvadukt,
hradby, moderné obchodné centrá alebo secesný park?
Chcete nájsś poklady na trhoviskách a ochutnaś orientálne
delikatesy? Potom by mali vaše kroky viesś do Istanbulu.
Leťte s nami do Turecka, prvej
moslimskej republiky na svete.
Spoznajte Istanbul – bránu Orientu,
najväčšie mesto Európy, mesto ktoré
leží v Európe aj v Ázii... leťte s nami
za poznaním.
Modrá mešita.
Zaujímavosti
● Oficiálne žije v Istanbule okolo 13 miliónov obyvateľov, kvôli nelegálnym
prisťahovalcom sa však reálne odhady pohybujú okolo 20 miliónov.
● Mestom sa môžete nechať previezť
morským taxíkom alebo električkou
z 19. storočia.
● Najlepšie podniky s vodnými fajkami (nargile) sú blízko Tophane
● veľký zhluk reštaurácií a barov
nájdete na námestí Taksim, ktoré
ožíva v noci.
● V paláci Topkapi môžete nahliadnuť do háremu, ktorý sa skladá
z troch súkromných komnát sultánov
a ich rodín.
● Čisté more vhodné na kúpanie nájdete na Ostrovoch princov (Adalar),
čo je len hodinový výlet trajektom.
● Najkrajší výhľad na Istanbul získate z Galatskej veže.
● Nákupy v Istanbule jedine na trhoch. Egyptský trh ponúka rozličné
korenie či sladký lokum alias
„turecké potešenie“. Veľký bazár,
to je zastrešený spletitý labyrint uličiek plný obchodíkov s orientálnym
tovarom.
● Istanbul získal v roku 2010 titul
„Európske mesto kultúry“ predovšetkým vďaka historickému centru
mesta, kde leží štvrť Sultanahmet,
minarety a mešity ako napríklad
Aya Sofya a asi najznámejšia Modrá
mešita či Theodosov obelisk v strede
Hipodromu.
● Cisterna Yerebatan je byzantská
vodná nádrž vybudovaná pod zemou,
kde plávajú farebné kapry. Podľa
legendy padne Istanbul do rúk dobyvateľa vo chvíli, keď sa všetky
ryby v Yerebatanskej cisterne
zafarbia do červena (teraz ich je
červených asi polovica). #
CENY LETENKY
ISTANBUL od 98 EUR*
* Tam aj späť, vrátane všetkých poplatkov.
Cena je platná v čase tlače.
www.studentagency.sk
žltý 12 | 2014
Na cestách s Petrom Horkým
Strana 14
žltý 12 | 2014
Strana 15
Na cestách s Petrom Horkým
VIANOCE
NA PERLE OCEÁNU
24. december, teplota tesne pod 30 stupòov Celzia, vlhkosś okolo 80 percent a slnko priamo nad hlavou. Rok 2004 a Štedrý deò.
Chodíme s Mirkom na Srí Lanke po brehu malého rybníka, Sinhalci,
miestni obyvatelia sa kúpu a veselo na seba pokrikujú, tamto sa
chystá nejaké grilovanie a, pochopite¾ne, pri malom kiosku sa dá
za babku kúpiś vynikajúci cejlónsky èaj s cukrom a mliekom.
TEXT: Petr HORKÝ ● FOTO: archív
„Hello, friends, odkiaľ ste?“ jeden
z miestnych povolil uzdu zvedavosti.
„Vyzeráte ako Európania. Ak sa
nemýlim, tam je dnes nejaká oslava
alebo sviatok, nie?“ Pripadá mi neuveriteľné, že v juhovýchodnej Ázii
o kresťanských oslavách nič nevedia.
Lenže kto z nás vie, kedy budhisti
na tomto ostrove oslavujú Nový
rok? A odhadli by ste, aký letopočet
počítajú miestni hinduisti? Odpovedal som preto zdržanlivejšie: „Máte
pravdu, hovoríme tomu Vianoce.
A ako to, že o našej oslave viete?
Žili ste v Európe alebo tam máte
priateľov?“ „Kdeže, ale surfoval som
pred pár dňami po internete a prezeral som si, ako to vyzerá na opačnom
konci sveta – teraz tam máte celkom
chladno, nie?“ „To si píš, kamarát,
podľa správ od našich priateľov,
dnes doma máme mínus desať
stupňov!“ vložil sa do debaty Mirek.
Usmievavý Sinhalec sa usmial ešte
viac a v tej tropickej horúčave sa
akoby otriasol zimou: „To sa hádam
ani nedá, keď tu máme niekedy
pod dvadsať, už si všetci obliekame
svetre a teplé bundy! A teraz je u vás
všade ľad a sneh, alebo sa nemýlim...
Sneh som nikdy v živote nevidel.“
Zasníval sa a ja som si spomenul,
ako sme na stene v jednej tamojšej
kaviarni okukovali plagát alpských
vrcholov. Nuž, protiklady priťahujú.
U nás sa nikto nepozastaví nad tým,
že sa úrady a reštaurácie zdobia plagátmi s morom a palmami, pretože
to doma nemáme. A pre zmenu na
Srí Lanke, kde je celý rok teplo a kde
je more vždy na dosah, sa miestni
obyvatelia dokážu zasnívať nad
predstavou nádherne zasnežených
hôr. Iný kraj, iný mrav. Ešte chvíľku
sme sa rozprávali o tom, ako sa lyžuje a sánkuje a miestny chlapík nám
zase opisoval, ako spoznať, či bude
žltý 12 | 2014
Na cestách s Petrom Horkým
Strana 16
žltý 12 | 2014
Na cestách s Petrom Horkým
veľký príliv alebo odliv. Navzájom
sme sa smiali tomu, že ani jeden
z nás poriadne nepozná veci, ktoré
vo svojej krajine automaticky očakáva už od malých detí.
Strana 17
Celý deň nám pomaly ubiehal,
ryba už bola vybratá a objednaná,
v sprievode veľkého smiechu majiteľky domu sme naozaj ozdobili jednu
malú palmu, len tak pre srandu,
kúskami sladkostí a nejakými ozdôb-
Po chvíľke sme pokračovali
v prechádzke a plánovali, čo
Miestni sú tmaví, ale čistí,
budeme robiť večer. „Možno
si ozdobíme tú malú palmu,
kdežto Európan tu po pár
ktorú majú pri vchode
dňoch vyzerá ako čert.
v dome, kde bývame, čo povieš!“ „A na večeru by to
kami. Obliekli sme si tú najmenej
chcelo rybu!“ „Prečo nie, rýb sa tu dá
zašpinenú košeľu, najmenej zašpiuloviť kopa a za pár drobných nám
nené kraťasy a šli na večernú preich v kuchyni pripravia, ale kapra,
chádzku. „Aj tak nikdy nepochopím,
toho tu nezoženieme. To už bude
ako to, že tunajší ľudia sú vždy takí
jednoduchšie dať si tuniaka, žraloka
perfektne upravení a čistí. Na prvý
alebo rovno celú langustu!“ doberali
pohľad spoznáš, že nejde o žiadnych
sme sa navzájom výberom pochutín,
boháčov, ale vlastná hrdosť ľuďom
ktoré by u nás doma stáli celý majenedovolí, aby chodili zašpinení.
tok. Tu nie, tu je to bežné.
Dokonca aj pri práci na poli vyzerajú ženy vyfintene.
Rybári na Srí Lanke pri rybolove sedia na „bidielkach“
a trpezlivo vyčkávajú, kým ryba zaberie.
žltý 12 | 2014
Na cestách s Petrom Horkým
Strana 18
To sme sa naučili už pred rokmi. Žiadna klimatizácia, telo si musí zvyknúť a preladiť svoju termoreguláciu na
polohu „trópy“. Ak človek vydrží prvý
deň zdanlivo neznesiteľnej horúčavy,
teplotný systém organizmu sa skutočne prestaví a ďalšie dni už plynú
príjemne. Ale je potrebné vydržať
a nezačať sa zbytočne ochladzovať –
žiadne ľadové nápoje a podobne. Keď
som niekedy ponúkal Európanom na
pitie teplú minerálnu vodu, pozerali
sa na mňa ako na masochistu. Ale ja
som vedel svoje – moji nepoučiteľní
kamaráti vždy prichádzali z teplých
krajov prechladnutí. Krútili hlavou:
„Chápete to? Bol som v trópoch,
a vraciam sa s nádchou!“ A ja som sa
len smial popod fúzy.
„Klimatizovaní“ turisti sa so Srí Lankou nezžijú.
Všade okolo je prach, vysoká vlhkosť
a horúco – našinec je okamžite
ušpinený ako vandrák.“ Mirek sa
usmial a nadviazal na moju úvahu:
„Veď podľa toho každého vandráka
okamžite rozoznáš. Miestni sú tmaví,
ale čistí, kdežto Európan, ktorý aj
doma úzkostlivo dbá na čistotu, tu po
pár dňoch vyzerá ako čert. Bububu!“
Práve sme míňali skupinku zjavne
bohatých turistov, tváre mali rozpálené do červena a na drahých šatách
škvrny od prachu. Do tváre nám
zavial chladný prievan z auta, kde
klimatizácia išla naplno. Lenže ak
sa človek snaží udržiavať okolo seba
rovnakú teplotu, akú má doma, nikdy
sa mu nepodarí aklimatizovať sa.
„Pozri sa na ne,“ ukázal Mirek smerom ku skupinke pasažierov, ktorí
rýchlo utekali od auta do recepcie
hotela, kde opäť išla klimatizácia naplno. Z iného vozidla sa len spustilo
elektricky ovládané okienko, vykukla ruka s videokamerou, natočila pár
záberov okoloidúcich roverov
a rikší (?) – a sklo opäť uzatváralo
chladivý priestor auta pred realitou trópov. „Nejako si tam omylom
nakrútil aj nás, to mu tie pseudoexotické zábery z dovolenky budeme celkom kaziť,“ usmial sa Mirek
a u pouličného predavača objednal
dva tégliky s čajom.
Mlčky sme popíjali a došlo nám,
že ako sa bavíme o našich známych
ďaleko doma, zrazu sa nám po nich
cnie. Uvedomil som si, ako mám
svojich blízkych rád, okrem iného
aj za to, že vydržia, keď „dávam
rozumy“ a nútim ich, aby v trópoch
vypínali klimatizáciu a pili teplú
žltý 12 | 2014
Strana 19
Na cestách s Petrom Horkým
vodu. „Nezavolám domov?“ spýtal sa
Mirek, ako keby mi čítal myšlienky.
„Jasná vec!“ A už som lovil drobné,
aby som ich nahádzal do neďalekého
telefónneho automatu.
Mašinka zhltla vcelku tučný obnos
– telefonovanie cez pol zemegule nie
je lacná záležitosť, ale sotva sa na
druhom konci ozval hlas z Českej
republiky, prístroj sa zablokoval,
mikrofón vypol a bez toho, aby sme
sa porozprávali, peniaze zmizli v nezbednom kuse techniky. „No nič,
to sa stane.“ Znova sme dali dohromady plnú hrsť mincí a nahádzali
ich do ďalšieho stroja, ktorý bol
o ulicu ďalej. Tentoraz sme nepočuli ani vyzváňací tón – ale naše
peniaze boli opäť v nenávratne.
„Sorry, mister, hľadáte telefón kvôli
hovoru do Európy?“ Oslovil nás
menší chlapík v perfektne čistom
oblečení. Akoby sme o ňom pred
chvíľou hovorili. Bolo poznať, že tie
nohavice a košeľa sú zrejme jediné
oblečenie, ktoré má, a podľa toho sa
k nim patrične úzkostlivo správa.
„To by sme radi, viete, ktorý stroj
funguje?“ „Viem, je to moja práca.“
„Vaša práca? Vy ste z telekomunikačnej firmy?“ „Nie, som tu odtiaľ,
ale živím sa tým, že viem, kde je
telefónny prístroj, ktorý funguje.
Ak mi dáte len desatinu toho, o čo
ste doteraz prišli, budete telefonovať
bez ťažkostí.“ „Nakoniec, prečo nie.
Už sme sa natrápili dosť, ak máte
pravdu, peniaze si zaslúžite. Len čo
dokončíme hovor s Európou a všetko
klapne, máte svoj plat istý.“ Chlapík
smrteľne vážne prikývol a vydal sa
na cestu.
Každý musí zo svojho zárobku živiť manželku, deti a mnohokrát aj ďalších príbuzných.
žltý 12 | 2014
Strana 20
Na cestách s Petrem Horkým
žltý 12 | 2014
Na cestách s Petrom Horkým
Dobrých desať minút sme kľučkovali
medzi domami, keď sa náš telekomunikačný sprievodca zastavil pri
otlčenej mašinke starej azda tridsať
rokov. „Prosím, z tohto stroja sa
dovoláte.“ A mal pravdu. Bez problémov sme sa porozprávali s priateľmi
a príbuznými, po ktorých sa
nám práve v ten deň toľko
cnelo. Boli sme veľmi spokojní
a trochu dojatí. Nakoniec
sme zaplatili o niečo viac, ako
znela dohodnutá suma, a ešte
sme toho podivného pracanta
pozvali na šálku čaju. Zdržanlivo
prikývol a vošiel s nami do reštaurácie.
1DMYÂêxËYÛEHU
SU¿YHWHUD]
Prichádzal večer, horúčava sa
zmenila na príjemných nočných
dvadsaťpäť stupňov. Dva unavené
vetráky vytvárali ľahký prievan
Ženy sa tradične starajú o domácnosť a deti.
2GOHW\]9LHGQHu
SDUNRYDQLHQDOHWLVNX]DGDUPR
www.go4holiday.sk
02/20 50 20 50
Strana 21
a občasné závany vzduchu zaháňali
moskyty, ktoré sa nám inak zapichovali do spotenej kože. Krásny
výhľad na more len doplňoval
tropickú štedrovečernú idylku. „Nie
je to nuda, živiť sa tým, že turistom
ukazujete, ktoré telefóny fungujú?“
Živí sa tým,
že turistom ukazuje,
ktoré telefóny fungujú
„Vôbec nie, pane. Iný telefón funguje
do Európy, iný do Ameriky a z iného
sa dovoláte napríklad do Japonska.
A okrem toho, niektoré sa občas
pokazia. Potom musím uháňať
firmu, aby poruchu čo najskôr odstránila, inak by som prišiel o zisk.“
„Zarobíte si tak aspoň na živobytie?“
žltý 12 | 2014
Na cestách s Petrom Horkým
Strana 22
žltý 12 | 2014
Na cestách s Petrom Horkým
Nechcelo sa mi veriť, že by niečo také mohlo byť skutočne zamestnaním pre dospelého muža.
Stále som čakal, že sa z neho vykľuje
nejaký bezdomovec, ktorý nás celý
čas vodí za nos.
„Zarábam si akurát toľko, aby som
uživil seba, manželku a dve deti.“
„Z tých almužien, ktoré dostávate
od turistov?“ Skoro sme sa zahanbili,
ako málo sme tomu otcovi rodiny
dali. „Musíte vedieť ušetriť. Už mám
veľa našetrené, skoro dvesto dolárov,
a je možné, že sa mi podarí získať
lepšie pracovné miesto.“
„Čo budete robiť?“
„Prial by som si pracovať ako ten,
kto umýva sklá automobilom pred
hotelom. Tam sa dá zarobiť oveľa
viac ako tu na ulici. Ale na to musíte
mať peniaze, ktorými zaplatíte, aby
vás tam recepčná z hotela nechala
pracovať. A ja už budem mať dosť.
Ešte dva, tri mesiace a bude to.“
„Koľko vám chýba?“ „Asi desať
dolárov.“ To je v prepočte o trochu
viac ako dvesto korún! Neváhali sme
a bez slova mu z nášho spoločného
banku dali chýbajúcu sumu. „Viete, dnes máme doma taký sviatok,
Vianoce sa to volá, a to si ľudia majú
navzájom robiť radosť. A tým, že od
nás tieto peniaze prijmete, budeme
mať radosť všetci.“ Chlapík na nás
Neekonečné
Nek
Nekonečné
onečné čajové
one
ča
ajov
j é plantáže
plan
plan
lantáž
táž
á e na
na S
Srí
rí Lan
rí
Lanke.
kee.
Strana 23
ohromene hľadel a oči sa mu rozšírili
nadšením. Páni, bežalo mi hlavou,
aký je ten svet na rôznych kontinentoch iný. U nás sa za tie isté peniaze
ledva naobedujeme a tu to môže
rozhodnúť o lepšej práci.
Odchádzali sme do hotela na objednanú večeru a za pár minút sme
zamĺknutí jedli lahodného tuniaka.
Došlo nám, aké je zvláštne, že takúto
dobrotu by sme pre zmenu u nás
v Európe museli draho zaplatiť, kdežto tu je to vlastne jedno
z najobyčajnejších jedál. Nad pohárom s večerným čajom sme sa potom
zhodli, že je za nami jeden z najpodivnejších Štedrých večerov, aké sme
zažili. A to sme ešte netušili, aké
budú Vianoce na Kube... #
PETR HORKÝ
(* 1973, Brno) Režisér, spisovateľ, producent, cestovateľ. Od roku 1994 bol
moderátorom a neskôr režisérom v ČT. Zakladateľ producentskej spoločnosti
Piranha Film, režisér asi 80 dokumentárnych filmov. Je autorom a spoluautorom siedmich kníh, z toho dvoch bestsellerov. Získal mnoho filmových ocenení
z festivalov a je dvojnásobným držiteľom Ceny Egona Erwina Kischa. Natáčal na vybuchujúcej sopke Merapi a so žralokmi bez akejkoľvek bariéry. Pri
Maldivách objavil vraky starých lodí, došiel na severný pól aj najchladnejšie
obývané miesto sveta, na lyžiach prešiel Grónsko.
žltý 12 | 2014
Strana 24
Preteky sobích záprahov – fotografia zhotovená
Petrom Horkým na jednej z jeho výprav.
žltý 12 | 2014
Strana 25
Na cestách s Petrom Horkým
CESTOSPISY
Výber najúspešnejších èlánkov z magazínu Žlutý,
kam Petr Horký už štyri roky pravidelne píše a vyvoláva búrlivé
reakcie medzi cestujúcimi spoloènosti STUDENT AGENCY.
Petr Horký precestoval celý svet, bol
na severnom póle, objavil potopené
lode v okolí Maldív, pešo prešiel
Grónsko, potápal sa so žralokmi
a stúpal i na horské vrcholy. Všade
mal so sebou kameru a hlavu plnú
svojského pohľadu na svet.
Nečakajte čítanie, ktoré bude ladiť
so zažitým klišé, ani nečakajte,
že s autorom budete vždy súhlasiť.
Ale často sa zasmejete a občas možno
zamyslíte. „Hlavně to nesmí prdět
mramor,“ vraví Petr Horký v obave,
aby sám seba nezačal brať príliš
vážne. V tomto roku, keď sa do kín
dostal jeho film Století Miroslava
Zikmunda, si prácou na knihe
„prořezával zadřené mozkové závity
a dofukoval duši“, ako sám hovorí.
Cestospisy kúpite v kníhkupectvách
alebo objednávajte na
http://eshop.piranhafilm.cz/. #
SÚŤAŽ O KNIHU
Odpovedzte na súśažné otázky a môžete vyhraś!
1) V ktorej krajine sa nachádza najchladnejšie obývané miesto na svete?
a) v Republike Sacha (Jakutsko)
b) v Grónsku
c) na Buffinovom ostrove (Kanada)
2) Môže èlovek vlastným behom uštvaś
a) áno
b) nie
antilopu?
3) V ktorej krajine spoluobjavili Èesi najväèší jaskynný systém sveta?
a) v Egypte
Prvá kniha urèená
kompletne na spotrebu!
Podrobnosti vnútri…
b) vo Venezuele
c) vo Francúzskui
Odpovede posielajte do 15. 11. 2014 na adresu
[email protected] Do predmetu e-mailu
napíšte: CESTOSPISY. Knihu Petra Horkého vyhráva 20., 30. a 40. správna odpoveï.
žltý 12 | 2014
Adrenalín
Strana 26
žltý 12 | 2014
Strana 27
Adrenalín
FREE RIDE
Freeriding (jazda vo vo¾nom teréne) u väèšiny ¾udí, ktorí mu
prepadnú, prerastie do životného štýlu. Nie je to niè prekvapivé,
keïže freeriding sa nedá robiś len napoly. Pohyb po zasnežených
vrcholoch si vyžaduje plnú pozornosś.
TEXT a FOTO: Jakub FREY
V horách nejaké riziko hrozí prakticky neustále a my s tým veľa
nenarobíme. No vďaka znalostiam,
skúsenostiam, správnemu vybaveniu
a v neposlednom rade dodržiavaniu
niekoľkých zásad môžeme toto riziko
minimalizovať na únosnú hranicu.
Nenechajte sa oklamať množstvom
videí, na ktorých partia pubertiakov zosúva takmer kolmé svahy
prakticky rovno, skáču z niekoľko
desiatok vysokých skál, unikajú
lavínam alebo preskakujú ľadovcové
trhliny šírky šesťprúdovej diaľnice.
Buďte si istí, že každý tento takmer
nadľudský výkon je výsledkom
dlhého a tvrdého tréningu, desiatok
zranení, talentu atď. Každý zjazd,
drop a pod. sú starostlivo naplánované. Robia sa lavínové skúšky,
sleduje sa vývoj počasia na celú
zimu... Kvôli niektorým zjazdom sa
čaká aj niekoľko mesiacov až rokov
na ideálne podmienky. #
→ →
Rozprávková odmena v podobe západu slnka po vystúpení na vrchol Marchköpf v Rakúsku.
Teraz nás čaká nádherný zjazd neporušenými svahmi v posledných slnečných lúčoch.
Na fotografii Sabina Frey a Viktor Galuška.
Trošku náročnejšia verzia freeridingu.
Keď je dostatok skúseností a ideálne snehové podmienky,
dajú sa hranice možností posúvať veľmi ďaleko.
Na fotografii Lukáš Bilko.
žltý 12 | 2014
Adrenalín
Adrenalin
Strana 28
žltý 12 | 2014
Adrenalín
Strana 29
Švédsko neďaleko mestečka Kiruna
za polárnym kruhom. Vďaka zemepisnej
polohe mohla táto fotka vzniknúť
o pol štvrtej ráno. V týchto horách sú
veľmi dobrým pomocníkom helikoptéry –
kvôli veľkým vzdialenostiam.
Široko-ďaleko žiadna lanovka.
Na fotografii Göran Tammert.
Švajčiarsky Engelberg. Na podmienky,
keď sa táto fotografia dala zhotoviť, sme čakali veľmi dlho.
Keď bolo dosť snehu, nebolo slnko a naopak, alebo príliš fúkalo atď.
Na toto miesto svieti slnko počas zimy každý deň maximálne asi päť minút.
Na fotografii Viktor Galuška.
David Sztefek v rozprávkovo zasnežených
Beskydoch pri nočnom fotení.
Pohľad z vrcholu je vždy nádherný.
Výhľad na Mont Blanc a hlboko pod
mraky francúzskej Chamonix.
JAKUB FREY
(* 1980, Praha) K foteniu na horách a následne k foteniu všeobecne sa dostal
hneď po štúdiu staviteľstva. Asi rok nato vstúpil do partie, ktorá práve rozbehla online magazín Freeride.cz a založil tam lyžiarsku sekciu, ktorú viedol
asi sedem rokov. Za ten čas došiel k rozhodnutiu začať sa živiť výhradne
fotením. K foteniu extrémnych športov pribudlo pár ďalších odvetví... Pred
dvoma rokmi založil projekt pod názvom Photo-camps.com, ktorý sa venuje
odovzdávaniu získaných skúseností ďalším fotografom.
žltý 12 | 2014
Strana 30
Interview
žltý 12 | 2014
Interview
KEÏ NIEKAM KRÁÈA DAV,
EŠTE TO NEZNAMENÁ,
ŽE IDE SPRÁVNYM SMEROM.
Preèo rozhovor s lekárom a práve vo sviatoènom vianoènom
èase? Pretože to najdôležitejšie, èo si budeme opäś navzájom
priaś nielen pod stromèekom, ale aj do nového roku, bude
práve šśastie a zdravie. Dobrou správou je, že oboje máme vo
svojich rukách. Možno viac, než sme si ochotní pripustiś .
TEXT: Lenka LIŠKA ● FOTO: Michal POHL
S Janom Hnízdilom som sa stretla
v jeho pražskom byte. Aj keď sa rozhovor niesol v príjemnom duchu, niekedy mi behal mráz po chrbte. Keď mi
rozprával o metódach farmaceutických
firiem, ktoré dávajú lekárom provízie
za to, že posielajú pacientov na drahé
vyšetrenia. O tom, že lieky sú už dnes
skôr businessovým produktom, ktorý
sa musí predať. O tom, že pre farmaceutické firmy je lepšie pacientov liečiť
a nie uzdravovať. O tom, že ľudia sú
napokon chorí aj zo samotných liekov...
Hneď mi napadol text známej piesne
od Xindla X „Darwin je mrtvej, ať žije
Zentiva“. Našťastie, práve vďaka medializácii zmienených prípadov a ľuďom,
ako je Jan Hnízdil, si ľudia stále viac
uvedomujú, že zdravie je predovšetkým v ich rukách a majú chuť meniť
svoje návyky.
Keď som za vami šla, začal ma bolieť zub a hneď mi napadlo opýtať
sa vás, z čoho to mám. Neobťažuje
vás niekedy až prílišná publicita,
že na vás vlastne každý hneď vybalí svoje zdravotné problémy?
Publicita je dôležitá pre umelcov
a politikov. Doktorovi to v prvom rade
môže dosť komplikovať život. Ľudia ma
dokonca zastavujú na ulici a chcú, aby
som s nimi riešil zdravotné problémy.
Pred dvoma dňami som bol nakupovať a pár dní predtým vyšiel môj
rozhovor o príčinách ochorení štítnej
žľazy. Hovoril som tam, že štítna žľaza
je emočný štít. Keď je žena citlivá,
emotívna a má nejaké životné alebo
vzťahové starosti a je v napätí, tak
to ten štít unaví. Štítna žľaza potom
začne zle fungovať a ešte viac znižuje
odolnosť voči emóciám, zvyšuje napätie
a vedie k množstvu zdravotných
problémov. A pri regále s pečivom
ma zastavila pani, že to čítala, že má
problém so štítnou žľazou a či by som
jej mohol poradiť. Tak som povedal že
áno, nech sa vyzlečie .
Bolo by to také jednoduché, keby
sa pani vyzliekla, vy by ste ju vy-
Jan Hnízdil píše venovanie do svojej novej knihy.
šetrili a ona odišla domov nielen
s rožkami, ale tiež zdravá?
To vyzlečenie som myslel obrazne. Aby
som mohol pacientovi poradiť, musím
zistiť akú má povahu, akým spôsobom a v akých podmienkach žije. Akú
informáciu sa mu telo cez chorobou
snaží povedať. Podmienkou je osobné
stretnutie, naviazanie vzťahu, vzájomná dôvera a porozumenie. To sa nedá
pri regále s rožkami. Bohužiaľ, mnoho
ľudí sa dožaduje pomoci na počkanie
alebo dokonca na diaľku. Denne mám
v schránke niekoľko mailov, v ktorých
mi popisujú svoje problémy a chcú
poradiť. Mám pre nich univerzálnu odpoveď: „Nie som kúzelník ani vševed,
radiť na diaľku neviem, pokiaľ máte
záujem, môžete sa objednať.“
Vďaka svojej veľkej publicite ste
veľmi vyťažený, dá sa taký objem
pacientov vôbec zvládnuť?
Dosť ťažko. Niektorí pacienti navyše
Strana 31
majú úplne nereálne očakávania. Vidia
vo mne spasiteľa. Ich telo emóciami
hovorí: „Pán doktor. Som zúfalý,
nešťastný, bezradný. Urobte niečo,
aby som sa zas tešil zo života.“ Radosť
zo života však ale ešte žiadna farmaceutická firma neponúka. Tú si musí
každý zaslúžiť sám. Ja len môžem
pacientovi vysvetliť, prečo je chorý,
akú životnú zmenu si telo chorobou
žiada. Potom je to už na ňom. Nápor
pacientov je taký, že som musel dať
všade na web aj facebook oznámenie,
že kapacita ordinácie je na niekoľko
mesiacov beznádejne vyčerpaná.
Mohol by som ordinovať vo dne v noci,
celý rok, ale tým by som si zablokoval
čas na písanie, prednášky a dovolenku.
A skoro stratil radosť zo života.
Píšete knihy, prednášate, máte
potom viac času v ordinácii?
Naopak. Každá beseda zvýši záujem
pacintov. Zakaždým ju preto zahajujem rovnakou vetou: „Nie som tu
preto, aby som vás pozval do svojej
ordinácie, ale preto, aby som vám vysvetlil, prečo ste chorí. Akú informáciu
vám telo dáva.“ Aj ten váš boľavý zub
je informácia. Určite o tom, že máte ísť
k zubárovi. Možno ale nie len o tom.
Aj keď som internista a rehabilitačný
doktor, prišiel za mnou nedávno mladý
muž, že sa mu kazia zuby, aj keď
pravidelne navštevuje zubného lekára.
Tak som sa s ním chvíľku rozprával
o jeho živote, až sme sa napokon
dostali k manželke. Je učiteľka, veľmi
citlivá a nervózna. Keď o nej začal
rozprávať, cítil som z neho napätie.
Mimovoľne som prehodil: „Však jej
máte plné zuby?“ Okamžite súhlasil.
Je z nej v napätí, nemôže to prehrýzť,
drtí to medzi zubami, doma im to škrípe... Presne ako ľudové príslovia. A ako
žltý 12 | 2014
Interview
to medzi zubami drví, poškodzuje si
sklovinu a kazia sa mu zuby. Okrem
toho, že bude ďalej chodiť na kontroly
k zubárovi, začali s manželkou chodiť
aj na partnerskú terapiu.
To sa od bežnej praxe, ktorú poznám z ordinácie praktickej lekárky, veľmi líši. Tam som väčšinou
dostala recept na ibalgin a odporúčanie na ďalšie vyšetrovanie,
nech už som prišla s čímkoľvek .
Modernú, vedeckú medicínu mám vo
veľkej úcte. Patrí k základnej výbave
každého doktora. Sama o sebe ale nestačí na pochopenie ani na uzdravenie.
Dobrý doktor musí rozumieť nielen
chorobám, ale tiež ľuďom, tomu, ako
ich stonanie súvisí s ich životom. Skôr
ako doktor fungujem ako tlmočník
medzi telom a mysľou pacienta. Ten
je chorý, pretože telesným signálom
svojej choroby, teda sám sebe, nerozumie. Ja mu to len pretlmočím, čo si telo
žiada. Ak to pochopí, uzdraví sa sám,
zmenou svojho správania sa, zmenou
vzťahov, životných podmienok, zmenou
samého seba. Niekedy je, pochopiteľne,
potrebné jeho snahu podporiť aj liekmi.
Nielenže si sám nerozumie,
ja niekedy nerozumiem ani tomu,
čo mi hovorí samotný doktor .
Moderná medicína sa zamotala do rôznych latinských syndrómov a diagnóz.
Keď ku mne príde pacient a opýtam
sa, čo ho trápi, často spustí: „Mám
migrenózny syndróm, na cétéčku zistili
herniu discu, osteochondrózu chrbtice,“
tak ho hneď zastavím s tým, že mu
nerozumiem. Nech mi normálne povie,
aké má zdravotné problémy a životné
starosti. Potom mu vysvetlím, ako to
spolu súvisí. V praxi to funguje tak,
že pacient príde k doktorovi, sťažuje
Strana 32
sa na hučanie v ušiach. Absolvuje
vyšetrenie u neurológa, ORL, cétéčká,
magnetické rezonancie... Napokon
odchádza s papierikom, kde je napísané tinitus. Ide domov vydesený,
hlava v rukách a vraví si: „Tak ja
mám tinitus! To som sa dopracoval...“
V latinčine to však znamená len to,
že mu hučí v ušiach. S tým on ale
prišiel. Prečo mu hučí v ušiach, z toho
nevyčíta. Hučanie v ušiach je pritom
obrana mozgu. Keď je mozog dlhodobo
preťažený, zahltený záplavou informácií, najčastejšie negatívnych, začne
zvoniť. To je pokyn na to, aby si človek
odpočinul a vyčistil hlavu.
Čo má človek urobiť pre to, aby sa
čo najrýchlejšie uzdravil?
Predpokladom uzdravenia sú, okrem
kvalitnej medicínskej starostlivosti,
dobrá strava, pokojný spánok a dobré
zaobchádzanie – vysvetlenie, porozumenie a upokojenie. To, bohužiaľ,
vo veľkých nemocniciach nefunguje.
Pacient tam nepozná doktora, doktor
pacienta. Strava za veľa nestojí. Často
úplne zbytočné ranné budenie. V takomto prostredí sa veľmi uzdravovať
nedá. Kamarát a herec Jarda Dušek
hovorí, že nemocnice sú továrne na
chorých. Keby sa tam produkovalo
zdravie, tak by sa im malo hovoriť
zdravotnice.
Ale aspoň niečo sa do toho systému podarilo presadiť. Psychosomatika už je predsa uznaný odbor.
Pán minister Heger vlani zaradil
psychosomatiku medzi oficiálne
špecializačné odbory. To je zásadné
nepochopenie. Komplexný – psychosomatický prístup nie je nič nové. Je to
vlastne návrat ku skúsenosti, tradícii
a múdrosti rodinných lekárov. Taký
žltý 12 | 2014
Interview
Strana 33
doktora a zázračnú pilulku,
doktor poznal rodinu, deti, vzťahy, pračo im pomôže uniknúť všetkým
covné vyťaženie... Keď k nemu niekto
z rodiny prišiel, vedel jeho ťažkostiam
problémom. Ako je to však teraz?
porozumieť. Bez zložitého vyšetPociťujete za roky svojej snahy
rovania. Nejde o to školiť špecialistov
nejakú zmenu?
psychosomatiky, ktorí sa budú venovať
Ešte pred pár rokmi, keď som pranejakým špeciálnym psychosomacoval na klinike, prichádzali za mnou
tickým pacientom. To sú tí, ktorým je
pacienti s požiadavkou: „Pán doktor,
zle, ale objektívny nález u nich chýba.
je mi zle, uzdravte ma.“ A čudovali sa,
Pre bežného lekára je taký pacient
keď som im hneď nepredpísal nejahypochonder, simulant alebo blázon.
ké prášky, neposlal ich na cétéčko.
On pritom nie je ani jedno. On somaDneska prichádzajú s úplne opačnou
tizuje. Somatizácia je stelesňovanie
zákazkou: „Pán doktor, beriem kopu
zložitej životnej situácie
človeka. Človek má nejaNerobím bežného doktora,
ké životné starosti, nevie
si dať rady, a to, čo nie je ale skôr tlmočníka medzi telom
schopný zmeniť vedome
a mysľou pacienta.
v živote, začne robiť telo
na nevedomej úrovni
za neho. Typickým spôsobom: bolesti
liekov a je mi stále zle. Poraďte mi,
hlavy – má toho plnú hlavu, závraty
čo mám urobiť pre to, aby som sa
– hlava sa mu z toho zatočila, bolesti
uzdravil.“ Ten obrat je obrovský. Ľudia
chrbta – naložil si viac, než unesie...
už chcú svojim chorobám rozumieť,
Na to nie je potrebný žiaden špecialista.
nechcú sa nechať manipulovať.
Uvedomujú si, že sa o zdravie musia
Skutočne je to také jednoduché?
v prvom rade postarať sami. Súvisí to
Pripadá mi, že tieto príslovia
so zmenou v celej spoločnosti. Rovnako
predsa všetci poznáme .
ako choroba jedinca nie je volaním po
Je to také jednoduché, že tomu pacienužívaní liekov, nie je spoločenská kríza
ti často odmietajú veriť. Najväčšou
volaním po ďalších peniazoch. Je to
odmenou pre mňa je, keď mi pacient
pokyn: „Človeče, zastav sa a zamysli sa
po hodinovej konzultácii povie: „To som
nad sebou. Tak, ako doteraz, už ďalej
k vám, pán doktor, ani nemusel chodiť.
žiť nemôžeš.“
Ja som to vlastne vedel, len som nevedel, že to viem.“ K tomu, aby doktor
Do výskumov liekov sa stále inporozumel komplexnému prístupu
vestujú veľké peniaze, napríklad
je potrebný dobrý medicínsky základ,
teraz na výskum liekov proti
ľudské kvality a schopnosť vidieť veci
rakovine.
v súvislostiach. Kto to má, pochopí to
Jedna pacientka mi kedysi povedala,
za pár hodín, kto to nemá, nestačia mu
že rakovina je ako doporučený list
ani stovky hodín štúdia.
s čiernym pruhom. V ňom sa píše:
„Otrávil si vzduch, teraz ho dýchaš,
Pripadá mi to tak, že ľudia sa
otrávil si vodu, teraz ju piješ, otrávil si
predtým radi spoliehali na
pôdu, teraz ješ potraviny z otrávenej
žltý 12 | 2014
Interview
pôdy, otrávil si medziľudské vzťahy,
teraz v nich žiješ. Tak už sa zastav,
lebo tu končíš.“ Je to nemilosrdne nastavené zrkadlo našej spoločnosti. Namiesto toho, aby sme informácii, ktorú
nám rakovina prináša, porozumeli
a zmenili svoje správanie, investujú
sa obrovské sumy na vývoj nejakého
zázračného lieku. Nechcem spochybňovať vedecký výskum. Operácia,
rádioterapia, chemoterapia... to všetko
je v liečbe nesmierne dôležité. Rakovina ale podľa môjho názoru nemá
len riešenie medicínske, ale súčasne
ekologické a mravné.
Ste v priamom kontakte s ľuďmi,
pacientmi, pomáhate, informujete. Zdá sa mi to trochu ako boj
s veternými mlynmi, nebolo by
jednoduchšie mať sa dobre, brať
peniaze od farmaceutických firiem a byť súčasťou tohto systému?
Ísť s prúdom, byť súčasťou systému,
užívať si náklonnosť farmaceutických
firiem je pohodlné. Vyskúšal som si to
na vlastnej koži. Postupne som zistil,
že mi to nedáva zmysel a neprináša
uspokojenie. Tak som vybočil z radu.
Idem vlastnou cestou. Nie je úplne
jednoduchá. Som ale presvedčený
o jej správnosti. Možno je to naivné,
možno je to márne. Aspoň mám čisté
svedomie. Môžem si povedať, že som
to aspoň skúsil, že nejdem ako ovce
s davom. Keď ide niekam dav, tak
to ešte neznamená, že ide správnym
smerom.
Strana 34
Vyšla vám nová kniha. „Zaříkávač nemocí“, kde opisujete
životné príbehy svojich pacientov
a príčiny ich chorôb. Aký odkaz
by ste svojim čitateľom dali?
S pätnásťročnou dcérou Johanou
sme pre knihu vymýšľali reklamný slogan. Nakoniec sme vybrali:
„Kniha, v ktorej nie je nič, čo by ste
už nevedeli.“ To, čo v nej píšem,
väčšina ľudí vie, alebo aspoň tuší.
Len nemajú odvahu si to priznať.
Prišlo mi aj niekoľko ďakovných
mailov, kde mi ľudia písali, že sa
v príbehoch pacientov našli, zmenili
svoje správanie a uzdravili sa. Že už
ku mne nemusia chodiť. To je môj
odkaz čitateľom: „Pochopte vlastné
choroby. Zaobídete sa bez liekov aj
bez lekárov.“
Aký je váš sen?
Mám víziu vzorového, liečebno –
vzdelávacieho zariadenia komplexnej
medicíny. Nazval som ho Hniezdo
zdravia. S kolegami by sme v ňom
chceli ponúkať komplexnú medicínu,
venovať sa prednáškam a seminárom. Šíriť informácie. Spoločenský
dopyt je obrovský. Bez spoločenskej
podpory ho už ale uspokojiť nemôžeme. Cítim povinnosť ľuďom
pomáhať, necítim však povinnosť sa
nechať zničiť. O pomníček na poli
komplexnej medicíny nestojím. #
MUDr. JAN HNÍZDIL
(* 1958, Děčín) Internista a rehabilitačný lekár, jeden z priekopníkov komplexnej
psychosomatickej medicíny. Je autorom mnohých kníh, napríklad: Mým marodům, Bolesti zad, mýty a realita, Jak léčit nemoc šílené medicíny, Artróza
v komplexním přístupu a najnovšej – Zaříkávač nemocí.
žltý 12 | 2014
Strana 35
Interview
CESTUJTE NAJLACNEJŠIE
S
.5(',729ê0/Ì67.20
UŠETRITE
1DNXSXMWHOtVWN\QDLQWHUQHWHYæG\]D
QDMYëKRGQHMäLXFHQX
KREDITKA JE PRENOSNÁ,
þ$62921(2%0('=(1É
$=$'$502
5(=(598-7(21/,1(
5H]HUYXMWHUXäWHUH]HUYiFLXRQOLQHQDZZZUHJLRMHWVN
DOHERFH]PRELOQ~DSOLNiFLX
3/$Ģ7(21/,1(
'REtMDMWHNUHGLWRQOLQHSODWREQRXNDUWRXFH]LQWHU
QHWRYpEDQNRYQtFWYRDOHEREDQNRYëPSUHYRGRP
-$=',7(9ã(7.ê0,1$ã,
0,/,1.$0,
-HGQD .UHGLWNDµSODWtSUHYODN\DDXWREXV\5HJLR-HW
“
DWLHæSUHYäHWN\PHG]LQiURGQpDXWREXVRYpVSRMH
678'(17$*(1&<
13,30 €
6 60 €
6,
9 00 €
9,
od
BRATISLAVA
KOŠICE
od
%5$7,6/$9$Ŀ,/,1$
od
KOŠICE
PRAHA
žltý 12 | 2014
Po vlastnej osi
Strana 36
žltý 12 | 2014
Strana 37
Po vlastnej osi
Výhľad z mrakodrapu na centrum mesta a na hrad.
VIANOCE V ĽUBĽANE
Už nieko¾ko rokov, na rozdiel od mnohých iných ¾udí, neriešim
na Vianoce, aké darèeky komu kúpiś, ale kam sa zájdem
pozrieś. Je predsa škoda nevyužiś vo¾né dni a hlavne má pre
mòa ve¾ké kúzlo spoznávaś vianoènú atmosféru a zvyky
za našimi hranicami.
TEXT a FOTO: Veronika ŠKVÁROVÁ, archív
Nádvorie Ľubľanského hradu.
Po tom, čo som strávila Vianoce
v Poľsku, Maďarsku, Nemecku,
Holandsku, Portugalsku, Malajzii či
Indonézii, padla voľba vďaka akciovým lístkom na slovinskú Ľubľanu.
Pridala sa ku mne kamarátka a vyrazili sme vo dvojici. Po dvanásťhodinovej ceste vlakom sme dva dni pred
Štedrým dňom vstúpili v podvečer
na stanici v Ľubľane. Len pár krokov
od stanice na nás doľahla miestna
viančná atmosféra, mesto bolo plné
ľudí, prevažovali miestni obyvatelia.
Najskôr sme si našli ubytovanie.
Nebolo to jednoduché, niekoľko ubytovní bolo obsadených, napokon sme
ubytovanie našli v hosteli len pár
krokov od hlavného námestia. Len
čo sme si odložili batožinu, vyrazili
sme nasať vianočnú atmosféru, ktorá
sa od tej pražskej, ako sme vzápätí
zistili, zásadne odlišuje.
Ľubľanské hlavné námestie, pešia
zóna po oboch stranách rieky Ľubľanice a niekoľko ďalších ulíc sú plné
stánkov tvoriacich adventný trh a celé
centrum zdobí vianočná výzdoba. Ulice sú plné ľudí, museli tu byť hádam
všetci obyvatelia mesta, turisti tu boli
v menšine. Na niekoľkých miestach
hrala hudba, na hlavnom pódiu
sa konal koncert klasickej hudby,
reštaurácie boli plne obsadené, a to
vrátane vonkajších stolíkov, pritom
bolo len päť stupňov nad nulou. Ľudia
sa veselili, družili, popíjali varené víno
a bavili sa s priateľmi. Aj sortiment
tovaru na trhoch sa líšil od toho, ktorý
poznám z Prahy. V jednotlivých staniciach sa prezentovali všetky slovinské
regióny. Predávali sa tu potraviny aj
tradičné ľudové umenie zo všetkých
slovinských regiónov, ďalej tu bola
rozsiahla ponuka remeselných a farmárskych výrobkov. Otvorené boli aj
všetky obchody v centre mesta. A tak
sme tento večer, ako aj ďalšie dva,
strávili prechádzaním sa po nábreží
Ľubľanice, popíjaním vareného vína,
ochutnávaním miestnych špecialít
a počúvaním koncertov.
Na druhý deň sme si prezreli Ľubľanu za svetla. Ľubľana má tú výhodu,
žltý 12 | 2014
Po vlastnej osi
Strana 38
Nábrežie Ľubľanice v centre mesta.
že má malé centrum, kde je možné
všetky pamätihodnosti obísť pešo.
V turistickej informačnej kancelárii sme dostali mapu aj sprievodcu mestom. Napriek tomu, že boli
vianočné sviatky, tu sa nič nemenilo.
Všetky obchody, múzeá, pamiatky
a informačné kancelárie tu vôbec
nemajú obmedzené otváracie hodiny.
Štátny sviatok tu pripadá len na 25.
decembra, ale takmer sme nepoznali,
že nejaký sviatok je. Zatvorené malo
len zopár obchodov v centre mesta, obmedzená nebola ani verejná doprava.
Z ľubľanských pamiatok stojí za
zmienku predovšetkým Ľubľanský
hrad, ktorého nádvorie a vyhliadková
veža sú prístupné zadarmo. Z hradu je
nádherný výhľad na zasnežené Alpy.
žltý 12 | 2014
Po vlastnej osi
Strana 39
Katolícky kostol.
Ďalšou architektonickou zaujímavosťou je Trojmostie v samotnom centre
mesta. Most, ktorý sa skladá z troch
mostov vychádzajúcich lúčovito
z hlavného námestia. Tento most,
dielo slávneho slovinského architekta Josifa Plenčika, je aj najfotografovanejšou pamiatkou mesta. Za
zmienku stojí aj druhý most – Dračí.
Na oboch koncoch mosa stojí socha
draka – symbolu mesta. Ďalšími
zaujímavosťami je niekoľko kostolov
a mrakodrap – jedenásťposchodový
dom, ktorý má na streche kaviareň.
Mrakodrap už dávno nie je najvyššou
budovou v meste, ale aj tak ponúka
príjemné celoročné posedenie vo vonkajšej kaviarni s výhľadom na mesto
a majestátne Alpy v pozadí. Ľubľana
tiež ponúka návštevu niekoľkých
múzeí a galérií. Zaujímavá je aj plavba
loďou centrom mesta po rieke.
To prekvapenie vo vnútri! Bol tu ručne
vyrezaný betlehem s dvoma tisíckami
figúrok na ploche niekoľkých metrov
štvorcových. Ľudia si ho fotili a fotili
sa s ním, bola tu priam fotománia,
každý chcel mať betlehem na fotke.
Štedrý večer sme opäť strávili v uliciach centra mesta. Konal sa tu
slávnostný koncert symfonického
orchestra, po ktorom
sa ľudia vydali buď
V uliciach bolo skutočne živo,
do kostola, alebo
k stánkom na promenáľudia sa zabávali, ako keby
du kúpiť si miestne
špeciality, popíjať vadnes vôbec nechodil Ježiško.
rené víno či povečerať
v reštaurácii. V uliciach
Pretože k Štedrému večeru patrí
bolo veľmi živo, ľudia sa bavili, ako
aj slávnostná večera, dali sme si
keby dnes vôbec nechodil Ježiško.
v stánku pre nás neobvyklú špecialitu
Všetky večerné omše boli priam na– obložený tanier zo salámy z medvepráskané, do františkánskeho kostola
dieho mäsa a k tomu domáci likér z Isviedol 50 metrov dlhý rad, zo zvetrie a ľubľanské čokoládové pralinky.
davosti sme sa tam tiež postavili.
žltý 12 | 2014
Strana 40
Po vlastnej osi
žltý 12 | 2014
Po vlastnej osi
Strana 41
„Tromostovje“ – komplex troch mostov
pri vianočných oslavách.
Pamätník slovinského národného básnika Prešerena.
Napriek tomu, že sa v každom druhom stánku predával alkohol, nevideli
sme tu nikoho opitého či niekoho, kto
by sa nevhodne správal.
Keď sme dorazili do hostela, prekvapil nás na recepcii rad ľudí, ktorí
sa tu chceli ubytovať. Spoločenská
miestnosť bola obsadená ubytovanými hosťami, ktorí si rozdávali
„Mrakodrap“ s krásnym rozhľadom.
darčeky. Dokonca keď zistili, že sme
cudzinky, obdarovali miestnou
čokoládou a sušienkami aj nás, aby
sme mali na Slovinsko dobrú spomienku. A to sa im podarilo – Vianoce v Slovinsku na mňa urobili najväčší dojem z Vianoc, ktoré
som strávila v zahraničí. Určite
si v budúcnosti slovinské Vianoce
zopakujem. #
VERONIKA ŠKVÁROVÁ
(* 1975, Teplice) Nezávislému cestovaniu sa venuje viac než dvadsať rokov a navštívila už takmer 60 krajín sveta. O svojich zážitkoch z ciest často prednáša na cestovateľských festivaloch. Publikovala aj mnoho článkov, napríklad na internetových
portáloch Hedvábná stezka, Třetí věk alebo Orbion. V roku 2010 jej vyšiel cestopis
„Indonézia, ako ju pozná málokto“, v ktorom spracovala svoje zážitky a praktické
rady cestovateľom zo svojho ročného študijného pobytu na Jáve. Ďalej „77 výletov
s deťmi cez hranice“ a „77 výletov po stopách Starých povestí českých“.
žltý 12 | 2014
Cestovanie
Strana 42
žltý 12 | 2014
Strana 43
Fotoreportáž
PO STOPÁCH
ĽADOVÉHO MEDVEĎA
O fotografovaní ¾adových medveïov som zaèal premýš¾aś
už po svojom návrate z Fínska, kde som fotil medvede hnedé.
Fotiś ¾adové medvede v ich prirodzenom prostredí je možné
len na nieko¾kých miestach severnej pologule: Aljaška,
Kanada, Grónsko, ruské ostrovy v Barentsovom mori
a Svalbard.
TEXT a FOTO: Bohdan NĚMEC
„Stojaci“ samec ľadového medveďa meria okolo 3 metrov.
To je výška stropu bežnej miestnosti.
A pretože môj úmysel bol fotiť tieto
najväčšie suchozemské šelmy na
driftujúcom ľade, v prostredí pre
ľadové medvede prirodzenom,
ba priam životne nevyhnutnom,
pretože na tomto type ľadu v lete
hľadajú svoju hlavnú korisť – tulene,
voľba padla z mnohých dôvodov, ale
jednoznačne, na Svalbard. Toto súostrovie na východ od Grónska je
omnoho známejšie pod názvom
Špicbergy (Spitzbergen pomenoval
súostrovie Willem Barents) ako
Svalbard. Svalbard vraj znamená
„Studené pobrežie“, čo je výstižnejšie
ako „Špicaté hory“ (Spitzbergen je
len najväčší ostrov). Koniec koncov,
miestni, ktorých je asi 2 000, hovoria
tomuto súostroviu, ktoré je svojou
rozlohou o polovicu väčšie ako Švajčiarsko, tiež Svalbard.
Dva dni čakania na loď si „krátim“
fotením. Vstávam okolo polnoci,
svetla je len o niečo menej ako
na poludnie, a navyše, a to je pre
mňa dôležité, slnko je o polnoci
v uhle asi len 10 stupňov nad obzorom, čo je na fotenie uhol priaznivý.
A vonku nikde nikto. V mestečku je
pokoj, akoby som tu bol sám. Svetlo
je tiež skutočný fenomén – a mal by
som povedať, samozrejme, veď tu
predsa slnko nezapadá od 19. apríla
do 23. augusta.
Konečne nastáva tá chvíľa a spolu
s ďalšími jedenástimi fotografmi sa
naloďujem. Napriek tomu, že neznášam ani detskú hojdačku, tak
si nedám pokoj a znovu, už asi po
päťdesiaty raz, si užívam „pitching
and rolling“. Jednoducho v rytme vĺn
žltý 12 | 2014
Strana 44
Fotoreportáž
sa posúvam v posteli, kam som sa
uchýlil, keď sa mi pri okienku kajuty
nedalo stáť, až sa mi koža na chrbte
zhrňovala do faldíkov ako chudému
šarpejovi. Vlny od včera neustáli,
skôr naopak, prevaľujú sa každú
chvíľu cez okienko mojej kajuty.
Chvíľku pred ôsmou rannou idem
predsa len na raňajky, „sea sick“ síce
nemám, ale žalúdok ako na vode by
sa to určite dalo nazvať. Pri raňajkách pokojne sedia Nór Roy, Švéd
Martin a Ind Jay. Atmosféru detskej
hojdačky dokresľuje občasné rinčanie
padajúceho riadu. Ako rozptýlenie
v šedi pravidelnosti sa 120-kilový
Jay po chrbte náhle ladne prehupne
cez operadlo stoličky, mne rovno pod
stôl. Viac než jeden chlieb s marmeládou a čaj si teda nedávam.
Po pravoboku máme voľnú hladinu,
po ľavoboku „broken ice“, jednotlivé
ľadové kryhy blízko pri sebe. Občas
tým smerom pozriem, aby som si
uvedomil, kde je obzor. Očakávam
perný deň.
Už dva dni a „noci“ smerujeme loďou
ďalej na sever, a zatiaľ sme zahliadli
štyri ľadové medvede. Väčšinou sú
však dosť ďaleko a zjavne nie sú
ochotné počkať, kým sa k nim loďou
cez „broken ice“ dostaneme. Napriek
tomu som naplnený nádejou, lebo
už viem, že ľadový medveď existuje,
a to dokonca „tu“, kde sme my. Prvý
objavený medveď je, samozrejme,
udalosť, a Yann, francúzsky profesionálny fotograf, vyhlasuje akciu „One
bear, one beer“, zrejme aby povzbudil našu bdelosť. Striedame sa totiž
na hliadkach, a snažíme si každý
Grónske more z okienka mojej kajuty – plavba len pre silný žalúdok.
žltý 12 | 2014
Fotoreportáž
Strana 45
nájsť toho svojho medveďa. Nakoniec
Samice vyvádzajúce po pôrode mlábudem objaviteľom medveďa č. 8.
ďatá sú belšie a mláďatá zvyknú byť
Aby to však nevyzeralo, že sa to tu
takmer biele.
medveďmi len tak hemží. Celkovo
sme pozorovali, a aj fotili, len 14 (!)
Popoludní toho dňa nachádzame
piateho medveďa. A nie je sám!
medveďov ľadových. Overujeme tiež
Sú dvaja! Možno sú to súrodenci,
pre všetkých znalcov známy fakt, že
medveď ľadový
nie je vôbec
Medveď ľadový nie je vôbec biely.
biely. Jeho
Farba srsti závisí predovšetkým
srsť má farbu
pripomínajúcu
od množstva tuku jeho nositeľa.
zatuchnuté
maslo. Aj keď
kým sa rozdelia, alebo je to dokonfarba srsti medveďa trochu závisí od
ca pár! A majú korisť! To už samo
momentálneho svetla, predovšetkým
osebe je vzácnosť – sú to vyslovene
však od množstva tuku jeho nosisamotárske zvieratá. A ešte ulovili
teľa. To zjednodušene znamená, že
korisť. Kúsok od odpočívajúcich
čím je medveď tlstejší, tým zažltnumedveďov leží na kryhe len napoly
tejšiu farbu má jeho kožuch a tým je
obžratý tuleň. Chytáme sa
medveď zdravší a v lepšej kondícii.
Zvedavosť je vlastnosť, ktorá pomáha ľadovým medveďom prekonávať drsné
klimatické podmienky a relatívny nedostatok potravy za polárnym kruhom.
Svalbard, Nórsko.
žltý 12 | 2014
Cestovanie
82. stupeň severnej šírky – 8 stupňov napravo
je severný pól.
Strana 46
žltý 12 | 2014
Strana 47
Fotoreportáž
príležitosti. Do zodiaku! Hlavne si
nič dôležité nezabudnúť! Keby sa
azda chcel niekto po niečo vrátiť,
skončil by najskôr vedľa toho tuleňa
ako dar od kolegov fotografov.
bijú na kryhe aj v mori, navzájom
sa schovávajú pod kryhy, aby sa
po chvíli vynorili a „vybafli“ na toho
druhého. Správajú sa k sebe, nerád
tieto antropomorfizmy používam, biológovia prepáčia, skoro dojemne nežne.
Nežne a trochu násilne zároveň.
Je slnečno, okolo piatich stupňov,
bezvetrie, kryhy
sú uvoľnené.
Správajú sa k sebe skoro dojemne
Grónske more
nežne. Nežne a trochu násilne
pokojné ako
rybník. Svetlo
zároveň. Sú viditeľne spokojné.
sa navyše ešte
v priebehu fotenia
A vyhovuje im to, baví ich to. Sú vidimení, a mení tak atmosféru ako na
teľne spokojné, azda by sa dalo poveobjednávku: slnečno, zatiahnuto,
dať šťastné. Tak žeby to bol teda pár?
protisvetlo, jemný ružovkastý opar
nízkeho slnka nad morom i svetlo
Až keď si píšem poznámky z mistudené, modré, takmer nočné. Mednulého dňa, tak si uvedomujem,
vede odpočívajú, žerú tulene, hrajú
ako som bol včera vtiahnutý
sa s tuleňou kožou, kúpu sa, tiež sa
Pri hre a vo večernom svetle vyzerajú aj medvede ľadové roztomilo.
žltý 12 | 2014
Strana 48
Cestovanie
Úchvatné farby ľadovca Monaco vystihujú chlad,
ktorý sa z ľadovca šíril.
žltý 12 | 2014
Strana 49
Fotoreportáž
do deja, ako intuitívne, v akomsi
opare vzrušenia, som fotil, nedbajúc
ani na techniku. Foťáky, objektívy,
konvertory – to všetko som menil
a vzájomne kombinoval, až bajonety
škrípali, ako keď sa konzervy otvárajú. Dosť sa čudujem, že som nič
nepoškodil alebo že mi niečo z vybavenia nespadlo do Grónskeho mora.
Určite mám pod čiapkou červené uši
od vzrušenia, stláčam spúšť v oportunistickej (ako prípadne tvárou
v tvár oportunistickej šelme) snahe
ukoristiť, čo sa dá, tušiac, že je to
vzácna korisť. Až trochu zabúdam
užiť si to. Užiť inak ako cez hľadáčik fotoaparátu.
veďov zosobňovala medvede ľadové
tak, ako ich chceme vidieť: silné
i hravé, nebezpečné aj roztomilé, neohrabané aj nežné... Viem, ale ťažko
sa tým prirovnaniam brániť.
Alebo sa na to dá pozerať aj takto: pri ulovenom tuleňovi, zrejme
tuleňovi krúžkovanom (pusa hispida)
sa stretol samec medveďa ľadového
(ursus maritimus) so samicou, ktorá
bola schopná počať. Samec tento
jej stav rozoznal, bol ochotný sa
páriť, ale samica inštinktívne pred
párením skúšala samcovu kondíciu.
Koniec koncov, onedlho sa tak
či tak rozídu... #
Zostať však nad vecou v tých niekoľkých popoludňajších a večerných
hodinách asi nešlo. Tá dvojica med-
Medvede, aj keď to tak nevyzeralo, uloveného tuleňa nespúštali z očí.
Nízke pásy hmly dotvárali pre nás príjemnú popoludňajšiu
atmosféru. Medveď po takmer súvislom ľade zrejme
sleduje stopu samice pohybujúcej sa asi
kilometer od neho.
www.bohdannemec.com
žltý 12 | 2014
Na vlastnej koži
Strana 51
SIGNATURES – MOUNTAINBIKING
PO DIVOKEJ PRÍRODE
AJ CENTRÁCH STARÝCH MIEST
Je piatok a pražský klub Roxy doslova praská
vo švíkoch. V èase, ktorý inokedy býva vyhradený skôr
hudobným hviezdam, prichádza na pódium nenápadná
dvojica z dévedéèkom v ruke – filmári Martin Vrbický
a Štìpán Romanov. Takmer 1 300 ¾udí, ktorí sa tu teraz tlaèia,
sa totiž dnes prišlo pozrieś na film „Signatures“ – unikátny
dokument o horských bicykloch, ktorý natoèili za posledné
dva roky v celkovo ôsmich krajinách na troch kontinentoch.
TEXT a FOTO: Martin VRBICKÝ, Štěpán ROMANOV
„Už nás prestalo baviť, že všechy
tieto filmy k nám idú z Kanady
alebo USA. Akoby si Európania
neverili, že tiež dokážu urobiť niečo
hodnotné... A tak sme sa rozhodli natočiť si vlastný film. Stačilo
zohnať sponzorov, nájsť zaujímavé
miesto a hlavne presvedčiť všetkých
tých majstrov sveta a víťazov svetových pohárov v mountainbikingu,
že dokážeme natočiť naozaj kvalitný
film!“ hovorí jeden z tvorcov filmu
Štěpán Romanov.
Extreme sports documentary, čiže
„adrenalínové športové filmy“ – ako
býva tento termín prekladaný do slovenčiny – sú špecifický filmový žáner,
ktorý hlavne v poslednom desaťročí
zaznamenáva obrovský boom. Každý
rok tak vznikajú desiatky viac či
menej podarených snoubordových,
surfových, horolezeckých, lyžiarskych
alebo mountainbikových snímok, ktoré si kladú za cieľ zachytiť mnohokrát
neuveriteľné športové výkony, ale
aj zdokumentovať špecifický životný
štýl hlavných protagonistov – profesionálnych športovcov, pre ktorých
je natáčanie takýchto snímok jednou
z foriem obživy.
žltý 12 | 2014
Na vlastnej koži
Tieto filmy začali vznikať už v osemdesiatych rokoch ruka v ruke s masívnym nástupom tzv. extrémnych
športov, ako bol vtedy hlavne skateboarding, snoubording, surf alebo
BMX. Zo začiatku to fungovalo jednoducho tak, že ten, kto práve nejazdil,
vzal do ruky kameru a začal nakrúcať
výkony svojich kamarátov. Postupom
času, ako sa šport posúval a stále viac
profesionalizoval, začali sa profesionalizovať aj filmári. Keď začalo na
adrenalínové filmy chodiť viac a viac
divákov a začali sa predávať kazety,
tak si sponzori začali uvedomovať,
že by bolo dobré podporovať takúto
tvorbu. Vďaka tomu začalo byť pre
filmárov možné nakúpiť profesionálne
kamery, tu a tam objednať vrtuľník
a hlavne vycestovať a hľadať zaujímavé lokácie. Súčasné filmy, ako napríklad Art of Flight, That‘s It That‘s All
alebo Life Cycles vznikli s rozpočtami
pomaly sa blížiacim k hollywoodskym
velľofilmom a ich produkcia bezpečne
vypredáva najväčšie svetové kinosály.
Českí filmári rozhodne neboli vo svete
Strana 52
športového dokumentu žiadnymi
nováčikmi. Mali skúsenosti s natáčaním freeridingu na Aljaške alebo
wakeboardového dokumentu v Spojených arambských emirátoch, ich
predposledný film SugarBeat, ktorý
probližuje svet dievčat v extrémnych
športoch, zaznamenal úspech u divákov aj na filmových festivaloch.
To, že sa filmári rozhodli natočiť dokument práve z prostredia
horských bicyklov, rozhodne nebola
náhoda. Obidvaja veľa jazdili na
bicykli a v posledných rokoch sa táto
ich zábava pre nich stala živobytím.
Navyše máme v ČR aj v okolí neuveriteľné množstvo skvelých jazdcov!
Veď Tomáš Slavík je dvojnásobný
majster sveta vo fourcrosse, Poliak
Godziek patrí k najužšej svetovej
špičke vo freestyle, mená ako Polc
alebo Maroši už sú tiež nezmazateľne vpísané do histórie svetového
mountainbikingu. A ani jeden z nich
sa nikdy doteraz neobjavil v žiadnom
veľkom filme.
žltý 12 | 2014
Na vlastnú kožu
Strana 53
žltý 12 | 2014
Na vlastnej koži
Prvá klapka filmu Signatures padla
príznačne v Prahe, v júni, keď sú dni
najdlhšie. Filmári pozvali slovenských zjazdárov Filipa Polca a vstávali okolo pol štvrtej ráno, aby mali
istotu, že turisti ešte spia a neskočia
Filipovi pod kolesá. Ten potom
v krkolomných uličkách a na schodoch lemovaných barokovými sochami ukázal zjazdové umenie v celej
svojej kráse. Z reakcií divákov filmu
– pochopiteľne, hlavne tých zámorských – je vidieť, že natáčať v historickej Prahe sa naozaj oplatilo.
Natáčanie nebolo vždy práve jednoduché a chlapci si často museli poradiť
s množstvom problémov. Zaujímavé
a zároveň najťažšie nakrúcanie bolo
na Bali, kde sa nakoniec nakrúcalo
šesť týždňov v teplotách nad 40 stupňov. Na druhej strane, podmanivá
surfová atmosféra ostrova filmárom
všetko vynahradila.
Strana 54
V Barcelone, kde sa nakrúcalo
streetové jazdenie, sa museli Martin
so Štěpánom od rána do večera
naťahovať s miestnou políciou, ktorej
sa ich počínanie vôbec nepáčilo.
Navyše im tam v noci ukradli mobily
a peňaženky. A v Kanade – mekke
mountainbikingu – im zase asi tri
hodiny jazdy od najbližšej civilizácie
odišiel motor v aute. Tak nezostávalo
nič iné, než si ustlať pod širákom
v lese plnom medveďov, toho času
naberajúcich zásoby na zimný spánok. „Veľakrát sme si za tie dva roky
hovorili, že je všetko proti nám a že
mať toľko smoly nie je normálne...
Ale keď sa na to pozriem spätne,
tak rozhodne nič neľutujem. Presne
tieto situácie sú totiž to, čo k tomuto životnému štýlu neodmysliteľne
patrí, a to, čo nás na tom tak strašne
baví,“ hovorí s odstupom času jeden
z tvorcov filmu Štepán Romanov. #
Work&Travel
USA 2015
NÁJDI SI SVOJ JOB NA LETO 2015 VČAS
práca až 4 mesiace s možnosťou
cestovania 30 dní
koch,
práca v národných a zábavných par
hoteloch, reštauráciách a pod.
DARČEK
PRE PRVÝCH
REGISTROVANÝCH
SIGNATURES je mountainbikingový dokumentárny film od Fullface Productions, ktorý sa môže pochváliť nielen pekným počtom zvučných mien, ale
tiež ukáže, čo znamenajú gravity MTB disciplíny. Poprední európski jazdci
sa predstavia vo svojich najlepších výkonoch a vtiahnu vás do neopakovateľnej
atmosféry jedinečných miest po celom svete – Britskej Kolumbie, Livigna,
historického centra Prahy, Indonézie, rakúskych Álp alebo Barcelony.
Film si môžete pozrieť zadarmo na: www.signaturesmovie.com
Od decembra do marca sa uskotoční mnoho osobných aj skypových stretnutí
so zamestnávateľmi. Príďte si aj vy vybrať svoju pozíciu včas!
0800 121 121
USAWorkAndTravel
[email protected]
www.studentagency.sk
žltý 12 | 2014
Zážitky z ciest žltými autobusmi
Strana 56
Zážitky z cest žlutými autobusy
VIANOÈNÁ ROZPRÁVKA
V PEVNOSTI KÖNIGSTEIN
© Festung Koenigstein GmbH,
Frank-Peter Buerger
© THIEL PR, Sebastian Thiel
© Neuland Zeitreisen, Hagen Koenig
Minulý december sme sa s mojou osemroènou dcérou rozhodli
stráviś príjemný predvianoèný víkend návštevou adventných
Drážïan a neïalekej romantickej pevnosti Königstein.
TEXT: Jana PROCHÁZKOVÁ ● FOTO: archív
Cesta žltým autobusom z Prahy
do Drážďan rýchlo a príjemne
ubehla a na mieste sme boli včas.
Tam potom ešte presadáme na vlak,
ktorý nás zavezie do cieľa našej
cesty, na adventný jarmok v pevnosti
Königstein.
Vianočný trh v historickom štýle je
atraktívny nielen vďaka aure miesta
samotného, ale aj vďaka pôsobivému
a príjemnému stvárneniu a autentickosti, ktoré sú spojené s ručnou výrobou. Muzikanti, cirkusanti, bábkari
a rozprávači sú na každom kroku.
Vianočný trh v pevnosti má svoju tradíciu, ktorá siaha až do 18. storočia,
keď tu prebiehali rôzne pravidelné
trhy. S obchodníkmi ponúkajúcimi
tovar v drevených stánkoch sme
rovnako ako za starých čias mohli
zjednávať cenu vianočných darčekov,
čo bolo veľmi zábavné.
nad otvoreným ohňom, takže sa bolo
aj kde zahriať. Veľký farebný kolotoč
pre deti bol poháňaný holými rukami,
zvieratá v jasličkách skutočné. V pevnosti sme videli aj najdlhší adventný
kalendár v strednej Európe. Sedemdesiat drevených stánkov bolo – rovnako
ako kedysi – pozbíjaných z dreva a potiahnutých plátnom. Na Prehliadkovom námestí „Paradeplatz“ a v chodbách kazemát sme mohli na každom
kroku vidieť a kúpiť tradičný remeselný tovar: keramiku, výrobky z plste
či z dreva, šperky, lampy, kožušiny,
floristický tovar, ale aj prírodné a bylinné produkty. Rezbári, kamenári,
maliari a medirytci predvádzali svoje
staré umelecké remeslá.
© THIEL PR, Sebastian Thiel
Návšteva tohto veľkolepého adventného jarmoku sa nám s dcérou veľmi
páčila a chceme sa sem ešte niekedy
určite vydať. #
Celá akcia mala skutočne magickú
atmosféru. Miestni kuchári varili
a opekali špeciality z mäsa
© THIEL PR, Sebastian Thiel
© Festung Koenigstein gGmbH
Koniec nárekov
na Vianoce
Stalo sa súčasťou moderných českých
tradícií šomrať na Vianoce. Presnejšie
povedané, nie na Vianoce ako také, ale
skôr na sprievodné javy, ktoré sú s nimi
spojené.
Zákazníci vyčítajú obchodníkom, že ich
masírujú predvianočnými kampaňami
už od konca letných prázdnin a v podstate ich nútia kupovať darčeky v takom
predstihu, že do decembra na knihy,
plyšové hračky a parfumy schované
hlboko v skrini úspešne zabudnú
a znovu podľahnú predvianočnej nákupnej horúčke. Gazdiné (respektíve im
podriadené ratolesti) horekujú, že musia
celý advent upratovať, umývať okná,
utierať prach, aby bol ich príbytok pred
sviatkami čistejší ako čerstvo vybalený domček pre bábiky a ony sa pred
hosťami či dokonca susedmi nemuseli
hanbiť. Novinári ako každý rok zúfajú,
že musia prichádzať s ďalšími a ďalšími, pokiaľ možno originálnymi alebo
aspoň nebanálnymi fejtónmi, stĺpčekmi
a úvodníkmi na vianočnú tému. Sedemdesiatkilová aspirujúca na šesťdesiatkilovú, rovnako ako deväťdesiatkilová
aspirujúca na osemdesiatkilovú a päťdesiatkilová aspirujúca na štyridsaťkilovú
počas sviatkov svorne plačú nad tým,
koľko sladkého museli zjesť a koľko
rozprávok pozrieť a že sa ich hmotnosť
síce posunula o desať kilogramov, nie
však požadovaným smerom. A všetci
sa napokon zhodnú na tom, že počas
sviatkov si vôbec, ale vôbec neodpočinuli a ako sú radi, že je to šialenstvo zas
text: Milan Pohl, foto: archív
za nimi. Stonajú všetci, aspoň naoko.
Kto nestoná, nie je Čech.
Za tak mohutného stavu občianskej nespokojnosti je možno len otázkou času,
než u nás vznikne politická strana, ktorá
si za cieľ vytýči niečo s touto neutešujúcou situáciou robiť. Hovorme jej napríklad SPKSASV (Strana proti komerčným a stresutvorným aspektom sviatkov
vianočných). Vzhľadom na to, že
90 % obyvateľstva lamentuje nielen
na Vianoce, ale aj na tradičné politické
strany, vzhľadom na nízku volebnú
účasť nahrávajúcu vyhraneným až
recesistickým zoskupeniam a vzhľadom na to, že o Balbínovcoch, vážnych konkurentoch SPKSASV, nebolo
v niekoľkých posledných voľbách počuť,
takže radový volič mohol nadobudnúť
oprávnenú obavu, že vôbec ešte existujú – skrátka, vzhľadom na to všetko
je tu nenulová pravdepodobnosť, že
SPKSASV voľby drvivo vyhrá a smelo
a zodpovedne sa pustí do plnenia
svojho (jediného) predvolebného sľubu.
Prvou legislatívnou úpravou sa stane
novelizácia zákona o reklame. Vo všetkých druhoch propagácie bude zakázané používať slová ako „Vianoce“,
„predvianočný“, „zľava“ a „darček“.
Rovnako ako použitie akejkoľvek
vianočnej symboliky. Nasleduje úprava
občianskeho zákonníka a Listiny základých práv a slobôd – každý má teraz
právo na „bezstarostné prežitie 24. až
26. decembra, ako aj celého adventu
a akejkoľvek inej časti roka“. Je teda
zakázané stresovať vianočnou terminológiou a symbolikou svojich spoluobčanov, ďalej vstupuje do platnosti explicitný
decembrový zákaz obdarovávania
kohokoľvek, kto práve nemá narodeniny
či sviatok – pretože aj darček môže byť
výrazným stresorom, zvlášť v prípade,
že sme dar nečakali a nič pre štedrého
darcu nemáme. Za stresujúce (a teda
politicky neprijateľné) je, samozrejme,
označené i samotné slovo „Vianoce“
a nahradené oficiálnym neutrálnym
výrazom „zimné sviatky“.
Až na večne rýpavých žurnalistov a zdesených obchodníkov sú všetci občania,
zdá sa, spokojní. Nikto si nemusí dva
mesiace vopred lámať hlavu s tým,
aký darček kúpiť príbuzným z piateho
kolena, ktorí už aj tak všetko majú
a za zvyškom rodiny jazdia len
na sviatky (a tohto roku by prišli celkom
určite, pretože ich nadchol superoriginálny darček, ktorý ste im po piatich trojhodinových rodinných poradách vybrali
minule). Nikto sa nemusí báť, že celé
sviatky preleží na gauči a bude tlstnúť
pri rozprávkach, pretože v televízii pôjde
program rovnaký ako kedykoľvek predtým. V lesoch zostanú tisícky najkrajších
smrekov. Populácia kaprov sa vyhne
každoročnému krvavému masakru.
Nikde nebúchajú petardy a rakety a psíkovia a mačičky sa na zimné sviatky
aspoň raz konečne vyspia. Dokonca sa
zdvihne návštevnosť kostolov, pretože
aj kňazi majú zakázané hovoriť o potenciálne stresujúcich otázkach, napríklad
že chodiť do kostola len raz za rok
nestačí. Spočiatku sú všetci nadšení,
lenže po roku sa začína situácia obracať. Ľudia zisťujú, že vianočné sviatky
im so všetkým, čo k nim patrí, začínajú
chýbať. Chcú svojich blízkych potešiť
aj niečím iným ako svojou návštevou,
chcú im dať niečo pekné, čo by im
urobilo radosť na niekoľko dní, týždňov,
mesiacov, rokov. V hĺbke duše ich mrzí
to, že nič nedostali – rovnako ako to,
že nič nedali. Navyše, nastáva prudký
pokles v októbrových, novembrových
aj decembrových predajoch, a tým aj
radikálny prepad v príjmoch štátnej kasy
z DPH. Nevadí, utešujú sa pohlavári
zo SPKSASV, pretože zvýšime dane,
bude to len malá cena za ťaženie
proti stresu a nadváhe, národ to určite
pochopí. Ale čo to? Nevďační obyvatelia už stoja pod oknami parlamentu,
v rukách držia transparenty a čosi skandujú. VRÁŤTE NÁM VIANOCE! Chceme
utrácať za darčeky, chceme roztáčať
škrípajúce kolesá českej ekonomiky,
chceme robiť blízkym radosť!
Áno, chceme, pretože aspoň jedny také
sviatky potrebujeme. A nielen v jednom
ohľade. Keby sme ich nemali, museli by
sme si ich vymyslieť. Nakoľko budeme
prepadať nákupným a iným davovým
šialenstvám, koľko koláčikov zjeme,
koľko rozprávok uvidíme a či budeme
Vianoce tráviť na gauči, alebo sa radšej
pôjdeme s našimi blízkymi prejsť do zasneženej prírody – a to predsa záleží
len a len na nás.
Tak šťastné a veselé, milí priatelia!
A pokiaľ sa v niektorých budúcich
voľbách objaví strana SPKSASV,
poriadne si rozmyslite, či jej dáte
svoj hlas... #
žltý 12 | 2014
Tip na výlet
Strana 60
žltý 12 | 2014
Tip na výlet
Strana 61
VÁŠNE AJ ĽAHOSTAJNOSŤ
V ZÁMOCKOM PARKU
Sochy Barbory Hapalovej sa zabývali na zámku
Chateau Mcely v stredných Čechách.
Nekosená kvetinová lúka v zámockom parku, staré košaté
stromy aj mladé stromèeky, ktoré vysadili novomanželia
v deò svadby. Uprostred na pokosenom trávniku leží muž
a žena. Je medzi nimi vidite¾né napätie, emócie sa dajú
takmer krájaś. Napriek tomu nie sú živí, ide o jednu z ôsmich
sôch, ktoré sa na rok nasśahovali na Chateau Mcely,
aby zabývali park aj interiér zámku.
TEXT: Ivana HLOBILOVÁ ● FOTO: Martin MIKEŠ
Každá z Barboriných sôch je spätá
s určitou etapou jej života a má svoj
príbeh. Tvorba veľkých súsoší je dlhý
proces – jedno vzniká aj dva roky.
Chrty, ktoré strážia vchod Chateau Mcely, sú
modelované podľa živého modelu egyptského
chrta – Aichy.
Pri vchode zámku vás uvíta súsošie spletenca ženy a muža, ktorí sú zamotaní v „Konflikte dialógu“.
Každý z nich „By chcel, ale nemal by“.
A pokiaľ vás muži, ženy, deti
a zvieratá z rúk Barbory Hapalovej
zaujmú natoľko, že by ste chceli,
aby sa zabývali aj u vás doma, je to
možné. Výstava je totiž predajná
a bude trvať do januára roku 2015. #
Prvý vzťah s mužom, manželstvo,
rodinné vzťahy – tému je potrebné
najprv ohmatať a nájsť kompozíciu,
potom vytvoriť súsošie v konečnej
veľkosti v hline a nakoniec ho odliať
do pevného materiálu. Nič sa nedá
urýchliť, každá fáza potrebuje svoj čas.
Počas tvorby sa mení aj samotná
sochárka, proces jej pomáha vyznať
sa vo svojom vnútornom svete.
Asi preto pôsobia sochy skutočne
živo, sú v nich otlačené ľudské skúsenosti, a keď sa na nich pozeráte,
cítite to. Akoby sa Barborine sochy
potrebovali dotýkať trávy, dýchať
čerstvý vzduch a hlavne – byť uprostred diania. Preto im to na Chateau
Mcely pristane viac ako v galérii.
Súsošie Rodina, kde partneri kolíšu svoje dieťa – sny, ktoré ich spájajú.
Uži si leto v zime,
študuj a pracuj v
AUSTRÁLII
teraz navyše so skvelými zľavami!
Lietajte s nami
do celého sveta
letenka ãƒÃƒ¹Ýֈä
vrátane všetkých poplatkov
TOKYO
od 494 EUR*
letenka ãƒÃƒ¹Ýֈä
vrátane všetkých poplatkov
PETROHRAD
Rezervuj si svoj pobyt
v Austrálii práve teraz!
od 164 EUR*
ΎĞŶLJĂƉŽĚŵŝĞŶŬLJƉůĂƚŶĠǀēĂƐĞƚůĂēĞ͘
<ůĞƚĞŶŬĞnjĂďĞnjƉĞēşŵĞŬŽŵƉůĞƚŶljƐĞƌǀŝƐ͗
·ƵďLJƚŽǀĂŶŝĞ· poistenie · víza ·ƉƌĞŶĄũŽŵĄƵƚ
·ƉĂƌŬŽǀĂŶŝĞŶĂůĞƟƐŬƵ·ĚĂƌēĞŬŬůĞƚĞŶŬĞ
0800 121 121
www.studentagency.sk
ǁǁǁ͘ƐƚƵĚĞŶƚĂŐĞŶĐLJ͘ƐŬ
žltý 12 | 2014
Strana 64
Recept
KÁVOVÉ KOŠÍÈKY
S MINIPUSINKAMI
PRIPRAVILA: redakcia APETITU ● FOTO: Marek KUČERA
FOOD STYLING: Milena VOLFOVÁ ● DEKOR STYLING: Johana STŘÍŽKOVÁ
● príprava 1 hodina
● pečenie 40 minút
● na 25 košíčkov
● jednoduché
Pusinky a košíčky môžete napiecť
vopred a uchovať v chlade. Krémom
ich však naplňte až tesne pred
podávaním.
60 g práškového cukru, 2 žĺtky
1 lyžička granuliek instantnej kávy
rozpustených v lyžičke vody
140 g zmäknutého masla
+ na formičky
220 g hladkej múky
1/2 lyžičky mletej škorice
štipka soli
NA KRÉM A PUSINKY
150 g tmavej čokolády polámanej
na kúsky, 1 lyžica medu
3 lyžice smotany na šľahanie
1 lyžica práškového sukru
2 lyžičky granuliek instantnej kávy
rozpustených v lyžici vody
10 g zmäknutého masla
50 g práškového cukru
1 bielok
POSTUP
● Rúru predhrejte na 175°C. V mise
vyšľahajte práškový cukor so žĺtkami a rozpustenou kávou. Pridajte
zmäknuté maslo, prisypte hladkú
múku, mletú škoricu a soľ a vypracujte hladké cesto.
● Kúsok masla na potretie rozpustite
a pomocou štetca ním ľahko vytrite
formičky. Potom do nich dajte kúsok
cesta, vyskladajte ich na plech a pečte
asi 10 – 12 minút (cesto musí byť
upečené dozlatista). Upečené košíčky
opatrne vyklopte z formičiek a nechajte vychladnúť.
● Na krém nechajte vo vodnom kúpeli
rozpustiť čokoládu zmiešanú so smotanou, medom, práškovým cukrom
a rozpustenou kávou. Potom vmiešajte
maslo a metlou vyšľahajte do krému.
● Na minipusinky z bielkov a cukru
vyšľahajte pevný sneh, naplňte ho do
kornútka z tvrdého papiera s odstrihnutou špičkou a nastriekajte na plech
vyložený papierom na pečenie, dajte
do rúry, stlmte ju na 120 °C a pomaly
sušte do stuhnutia.
● Tesne pred podávaním nastriekajte
čokoládový krém pomocou cukrárskeho vrecúška s hladkou trubičkou
do košíčkov a ozdobte upečenými
pusinkami. #
Viac receptov nájdete
v aktuálnom èísle
èasopisu Apetit è. 12,
ktoré vyšlo 19. 11. 2014
žltý 12 | 2014
www.studentagency.sk
Strana 66
Decembrové novinky na palubách žltých autobusov!
Mikulášska nádielka
Cestujte za špeciálne ceny do európskych miest
Budapešť
Rím
Amsterdam
Paríž
Ženeva
Oslo
od 5
od 50
od 60
od 60
od 60
od 70
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Zvýhodnené jednosmerné cestovné lístky v predaji od 21. 11. 2014.
Vianoce
so žltými autobusmi
Navštívte s nami vianočné trhy v Európe
Užite si sviatočnú atmosféru a ochutnajte varené víno alebo punč
v Prahe, Budapešti, Salzburgu, Ríme a ďalších mestách. Pripravené sú
extra posilové spoje do vybraných destinácií.
Krásne a pokojné vianočné sviatky vám praje náš tím STUDENT AGENCY!
žltý 12 | 2014
Neziskovky
Strana 68
VENUJTE '$5þ(.
1$&(/êå,927
-$=<.29e32%<7<9=$+5$1,þÌ
2EUiģWHVDQDSURIHVLRQiORYVYLDFDNRURNPLVN~VHQRVWt
Pripravíme vám GDUÿHNRYëFHUWLÀNiW s osobným venovaním.
0800 121 121 | www.studentagency.sk
Zábavné cestovanie
Noviny a časopisy
Cesta vám bude ubiehať ešte príjemnejšie,
keď si vyberiete zo širokej ponuky zábavy na palubách vlakov
RegioJet a na autobusových linkách STUDENT AGENCY.
Fun&Relax – autobusy
individuálne dotykové monitory, na ktorých môžete sledovať
svoje obľúbené filmy či seriály presne podľa vašej nálady.
Slúchadlá na vypožičanie
ZADARMO od palubného
personálu v autobusoch
a vlakoch
Zábavný portál vo vlakoch
portal.regiojet.sk
NOVINY A ČASOPISY ZADARMO *
v autobusoch a vlakoch
Sledujte filmy, počúvajte hudbu, čítajte knihy a časopisy, sledujte správy
alebo hrajte hry. Stačí mať notebook, tablet alebo mobilný telefón
– o zábavu máte postarané. Zábavný portál nájdete na palube vlakov
po zadaní adresy portal.regiojet.sk.
FILMY
detské, komédie,
dokumentárne, dobrodružné...
HUDBA
rock, pop, jazz, vážna hudba
HRY
hlavne pre deti
KNIHY
detektívky, beletria, čítanie pre ženy, audioknihy...
* Na palube sú vždy k dispozícii cca 3 druhy časopisov a novín. Ponuka platí do vyčerpania zásob.
S Kreditovým lístkom
cestujete lacnejšie!
Prečo mať Kreditový lístok?
&HVWXMWHVQDPLDY\XæLWHYëKRG\
Ušetríte – nakupujte lístky za najvýhodnejšiu cenu.
Rezervujete online – na www.rj.sk, www.studentagency.sk, cez mobilné aplikácie
alebo M-stránky.
Platíte online – dobíjajte kredit online platobnou kartou, cez internetové bankovníctvo,
Sporopay alebo bankovým prevodom.
Jazdíte všetkými žltými linkami – jedna „Kreditka“ platí pre vlaky RegioJet
a autobusové linky STUDENT AGENCY.
Kreditka je doživotná a zdarma!
Na rezerváciu lístkov môžete využiť:
M-stránky
Na rezerváciu lístkov môžete tiež využiť naše internetové stránky
pre mobilné telefóny. Stránky nájdete
na tomto odkaze: http://m.sa.cz/sk
Mobilné aplikácie
Ponúkame vám tiež možnosť rezervovať lístky
na vlak či autobus pomocou aplikácií na iOS a Android.
Zadarmo si ich môžete stiahnuť na: http://www.studentagency.cz/aplikace
Android
iOS
20%
ZĽAVA
ŠPECIÁLNA CENA
NA PRVÝ SNEH
do 23.12.2014
- 10 %]đDYDQDO\æLDUVNXäNROX
- 50 %]đDYDQDSRæLÿRYėXO\æLDUVN\FK
a snowboardových potrieb do 20.12.2014
- 50 %]đDYDQDSRæLÿDQLHWUHNNLQJRYëFKSDOtF
- 10 %]đDYDQDMD]GXQDVQHæQRPVN~WUL
NUTNÁ REZERVÁCIA VOPRED!
www.aquacity.sk
www.tmr.sk
www.premiere-group.sk
20%
ZĽAVA
25%
ZĽAVA
10%
ZĽAVA
ZZZVXSHUÁ\VN
www.hoteldalia.sk
www.hotelmaraton.sk
CELODENNÝ
SKIPAS ZA 19 €
Liptovský
Mikuláš
+421 2 2050 2020
www.regiojet.sk
www.studentagency.sk
Košice
Košice
=đDYXVLREMHGQDMWHDNRGRSOQNRY~VOXæEXNVYRMPXOtVWNX
5HJLR-HWYUH]HUYDÿQRPV\VWpPH
viac na
www.regiojet.sk
4302
4304
REX 770
Komárno – Dunajská Streda – Bratislava
4300
45
4306
45
4308
45
REX 772
4310
4312 REX 774
45
4316
4318
4320
4322
4324
4326
4328
4332
45
4334
4336
4338
45
4340
47 15:43
4350
45
4342
4344
4346
49
4348
platný od 14. 12. 2014.
55
REX 1770
45 16:35 47 17:43 18:17 45 18:35 19:43
 18:43 19:51
 18:39 19:47
45 14:35
|
|
4314
45
 16:43  17:51
 16:39  17:47
13:43
46
 15:47
11:43
 15:51
46
 14:39
 16:00
09:43
 14:43
46
13:47
 14:51
07:43
13:51
45
11:47
14:00
06:43
11:51
45
09:47
12:00
05:49 54 05:49
45
07:47
09:51
03:49 48 04:19 45 04:43
56
|
10:00
KOMÁRNO
05:53  05:53
07:51
|
03:53  04:23 
08:01
Komárno závody
06:50
 16:51  18:00 18:30  18:51 20:00
06:56
 16:54  18:03
05:57  05:57
 16:03
06:04  06:04
 14:54
03:57  04:27  04:50
14:03
04:04  04:34  04:56
12:03
Zlatná na Ostrove
10:03
Nová Stráž
08:04
10:12
10:06
12:21
12:16
12:12
12:06
14:21
14:16
14:12
14:06
 15:12
 15:07
 15:03
 14:57
 16:21
 16:16
 16:12
 16:06
 17:12  18:21 18:49  19:12 20:21
 17:07  18:16
 17:03  18:12 18:40  19:03 20:12
 16:57  18:06
07:31
08:46
08:42
08:39
10:45
10:41
10:38
12:45
12:41
12:38
14:45
14:41
14:38
45 15:36
 15:32
 15:29
47 16:45
 16:41
 16:38
45 17:36 47 18:45 19:10 45 19:36 20:45
 17:32  18:41
 17:29  18:38
|
|
 19:32 20:41
 19:29 20:38
 19:25 20:34
07:35
|
 18:57 20:06
08:07
10:16
Veľký Meder
Okoč
|
08:13
10:21
 17:17  18:26 18:54  19:17 20:26
 18:54 20:03
|
|
08:17
 16:26
 17:25  18:34
|
06:07  06:07
06:10  06:10
07:06
08:22
 15:17
 16:34
|
07:10
14:26
 15:25
|
04:10  04:40 
06:16  06:16
07:16
12:26
14:34
04:07  04:37 
Okoličná na Ostrove
06:20  06:20
10:26
12:34
Horná Zlatná
04:16  04:46  05:06
06:25  06:25
08:27
10:34
 19:07 20:16
04:20  04:50  05:10
07:21
08:35
|
Zemianska Olča
04:25  04:55  05:16
06:30  06:30
|
Bodza
04:30  05:00  05:21
06:37  06:37
06:41  06:41
07:39
|
 05:11  05:31
06:49 54 06:49
06:45  06:45
04:37  05:07 
04:45  05:15  05:35
Dolný Štál
04:49 48 05:19  05:39
04:41
Kútniky
Dolný Bar
Dunajská Streda príj.
Veľké Blahovo
 05:41 
04:27 05:07  05:37 
04:22 05:02  05:32 
04:19 04:59  05:29 
04:15 04:55  05:25 
|
|
|
|
|
|
|
06:24  06:54
06:19  06:49
06:17  06:47
 06:38
 06:36
 06:31
 06:27
 06:24
 06:20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07:24 07:54
07:19 07:49
07:17 07:47
47 07:12 07:38
 07:10 07:36
 07:06 07:31
 07:01 07:27
 06:58 07:24
 06:54 07:20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 08:24 08:54 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 15:54
 08:19 08:49 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 15:49
46 08:12 08:47 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 15:47
48 08:12 08:38 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12
 08:10 08:36 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10
 08:06 08:31 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06
 08:01 08:27 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01
 07:58 08:24 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58
 07:54 08:20 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54
53 06:16 06:50 47 06:50 07:16 07:50 48 07:50 08:16 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50
 16:24 16:54
 16:19 16:49
 16:17 16:47
 16:12
 16:10
 16:06
 16:01
 15:58
 15:54
46 15:50
17:24 17:54  18:24
17:19 17:49  18:19
17:17 17:47  18:17
17:12
17:10
17:06
17:01
16:58
16:54
16:50
 18:12
 18:10
 18:06
 18:01
 17:58
 17:54
46 17:50
19:24
19:19
19:17
19:12
19:10
19:06
19:01
18:58
18:54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 20:24 21:24
 20:19 21:19
 20:17 21:17
 20:12 21:12
 20:10 21:10
 20:06 21:06
 20:01 21:01
 19:58 20:58
 19:54 20:54
Veľká Paka
Malá Paka
18:50 19:12 52 19:50 20:50
Orechová Potôň
04:33 05:13  05:43 
|
Dunajská Streda odj. 04:11 04:51 46 05:21   05:50
Michal na Ostrove
04:37 05:17  05:47 
|
Lehnice
04:39 05:19  05:49 
04:31 05:11
Kvetoslavov
04:44 05:24  05:54 
17:30
|

|
|
21:30
 20:28 21:28
|

|
|

|
|
19:28
15:30
19:30
|
17:28 17:58  18:28
|
 16:28 16:58
|
 08:28 08:58 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 15:58
|
|
|
07:28 07:58
Kvetoslavov zastávka
Miloslavov
|
|
04:48 05:28  05:58 
09:30
19:34 19:40  20:34 21:34
|

|
|
|
19:43 19:48  20:43 21:43
|
17:34 18:04  18:34

06:28  06:58
Nové Košariská
06:30
07:30
|
|

 16:34 17:04
|

07:34 08:04 08:21  08:34 09:04 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:04
05:30
Rovinka
 06:04  06:21 06:34  07:04 07:21
|
Podunajské Biskupice 04:54 05:34
19:50 19:55 52 20:50 21:50
46
45
45
45
45
45
45
45
46
4345
49
4347
50
4349
4351
57
4353
platný od 14. 12. 2014.
17:43 18:13  18:43
4343
17:50 18:20 46 18:50
REX 775 4341
 16:43 17:21
4339
07:43 08:13 08:34  08:43 09:13 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:21
REX 771 4333
07:50 08:20 08:41 46 08:50 09:20 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:28 53 16:50 17:28
4331
05:09 05:50 46 06:20 47 06:41 06:50 53 07:20 07:41
4329
05:02 05:43  06:13  06:34 06:43  07:13 07:34
4327
Bratislava, N. mesto
Bratislava – Dunajská Streda – Komárno
4325
REX 773 4337
4323
 22:28 23:28
 22:13 23:13
17:54 18:21
 22:31 23:31
 17:13 17:26 17:43 18:13 19:13 20:13 21:13
46
4335
4321
16:13 16:35 46 17:05 17:13 17:35 18:05 19:05 20:05 21:05 49 22:05 23:05
4319
16:26 16:43
46
16:05
4317
16:13
4315
4309
 15:13 15:26 15:43
45
4307
06:43  07:13 07:43 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 14:43
06:26 46 07:05 07:26 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 14:35 46 15:05 15:13 15:35
4313
4303
06:13
06:05
4311
 05:25
45 05:14
45
BRATISLAVA, hl. st.
17:58 18:28 19:28 20:28 21:28
 22:36 23:36
|
|
18:01 18:31 19:31 20:31 21:31
 22:41 23:41
 22:24
|
18:06 18:36 19:36 20:36 21:36
 22:21 23:21
|
18:16 18:41 19:41 20:41 21:41
 17:21 17:35 17:51 18:21 19:21 20:21 21:21
|
16:58  17:28
|
16:35 16:51
16:24
|
17:01  17:31
|
16:21
06:21
|
16:28
|
17:16 48 17:41
17:06 46 17:36
 15:21 15:35 15:51
 05:34
15:58
16:31
|
|
06:51  07:21 07:51 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 14:51
Podunajské Biskupice
|
16:01
16:36
|
|
|
16:06
20:24
 15:28
|
16:16 47 16:41
|
06:58  07:28 07:58 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 14:58
 15:31
|
|
08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:01
|
 22:54 23:54
 22:50 23:50

|
08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:06 46 15:36
 22:46 23:46
 22:43 23:43
18:29 18:54 19:54 20:54 21:54
18:25 18:50 19:50 20:50 21:50
|
 07:31
|
18:21 18:46 19:46 20:46 21:46
18:18 18:43 19:43 20:43 21:43
|
|

06:24
|
 07:36
|
|
17:29  17:54
17:25  17:50
14:21 14:54
06:28
|
17:21  17:46
17:18  17:43
|
|
|
|
06:31
07:06  07:41 08:06 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:16 48 15:41
|
|
16:29  16:54
16:25  16:50
|

|
06:36
16:21  16:46
16:18  16:43
|
|
|

|
06:41
|
|
 15:54
 15:50
|
Rovinka

|
 15:46
 15:43
08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:29
08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:25
|
Nové Košariská

08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:21
08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:18
 07:54
 07:50
07:54 08:24
Miloslavov
 05:47
 07:46
 07:43
06:54
06:50
|
Kvetoslavov zastávka
06:46
06:43
 06:04
 06:01

Kvetoslavov
 05:52
 05:49
Michal na Ostrove
19:15
19:11
21:25
21:19
21:15
21:11
 23:38
 23:32
 23:25
 23:19
 23:15
51 23:11
09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 15:40 48 16:07 16:04 16:40  17:07 17:04 17:40 48 18:07 18:04 18:40 19:07 20:07 21:07 22:07 49 23:07 00:07
 23:03 00:03
18:05
19:19
21:32
 23:42
 22:59 23:59
18:09
19:25
21:38
18:36 19:03 20:03 21:03 22:03
18:13
19:32
21:42
 23:51
 23:47
18:32 18:59 19:59 20:59 21:59
 17:15 17:15
|
19:38
21:47
 23:54
|
15:11
 17:19 17:19
18:27
19:42
21:51
 23:59
|
15:15
 17:25 17:25
18:32
19:47
21:54
 00:05
17:36  18:03
15:11
15:19
 17:32 17:32
18:36
19:51
21:59
 00:09
17:32  17:59
15:15
15:25
 17:38 17:38
18:40
19:54
22:05
51 00:13
|
13:11
15:19
15:32
 17:42 17:42
|
19:59
22:09
|
13:15
15:25
15:38
 17:47 17:47
|
20:05
22:13
16:36  17:03
11:11
13:19
15:32
15:42
 17:51 17:51
18:50
20:09
16:32  16:59
11:15
13:25
15:38
15:47
 17:54 17:54
18:56
20:13
|
09:11
11:19
13:32
15:42
15:51
 17:59 17:59
|
|
09:15
11:25
13:38
15:47
15:54
 18:05 18:05
19:03
 16:03
45 08:21
09:19
11:32
13:42
15:51
15:59
 18:09 18:09
 15:59
 08:25
09:25
11:38
13:47
15:54
16:05
47 18:13 18:13
09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 15:36
 08:29
09:32
11:42
13:51
15:59
16:09
08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:32
 08:35
09:38
11:47
13:54
16:05
16:13
 07:59
04:28  06:28  07:15
Dunajská Streda odj. 04:24   06:24 47 07:11
Dunajská Streda príj.
04:32  06:32  07:19
 08:42
09:42
11:51
13:59
16:09
06:59
Kútniky
04:38  06:38  07:25
 08:48
09:47
11:54
14:05
16:13
 06:07
Dolný Bar
04:45  06:45  07:32
 08:52
09:51
11:59
14:09
Orechová Potôň
Dolný Štál
05:01  07:01  07:42
04:57  06:57  07:38
 08:57
09:54
12:05
14:13
 08:03
Okoč
05:07  07:07  07:47
 09:01
09:59
12:09
46 08:07
Veľký Meder
 07:11  07:51
 09:04
10:05
12:13
07:03
Bodza
05:11
 09:08
10:09
07:07
Zemianska Olča
05:14  07:14  07:54
 09:14
10:13
 06:11
Okoličná na Ostrove
05:18  07:18  07:59
 09:18
45 06:15
Horná Zlatná
05:24  07:24  08:05
45 09:22
17:11
Zlatná na Ostrove
05:28  07:28  08:09
  17:11
Nová Stráž
05:32  07:32 47 07:13

Komárno závody
VYSVETLIVKY (Bratislava – Dunajská Streda – Komárno a späť):  ide len v pracovné dni, 15 ide v  , nejde 20. XII. – 6. I., 45 ide v  , nejde 24. – 31. XII., 46 nejde 24. – 26. XII. a 1. I., 47 ide v 
a  a 29. – 31. XII.,
48 ide v 
a  a 29. – 31. XII., nejde 24. – 26. XII. a 1. I., 49 nejde 24. a 31. XII., 50 nejde 24. – 26., 28. a 31. XII., 1. a 6. I., 3. a 5. IV., 1. a 8. V., 15. a 17. XI., 51 ide v / a 23./24. XII., 2./3., 30. IV./1. V., 7. /8. V., v období
1./2. VII. –31. VIII./1. IX., ide v /, /a 31. VIII./1. IX., nejde 26./27. XII., 2./3. I., 3./4. IV., 1./2., 8./9. V., 53 ide v ,  a v období 1. VII. –31. VIII. ide iba pracovné dni, 54 ide 24. – 26. XII., 29. XII. – 1. I., 55 ide v a 6. IV., 1. IX,
v období 1. VII. –31. VIII. ide v a , nejde 28. XII. a 5. IV., 56 nejde 25. XII. a 1. I., 57 nejde 24./25. – 26./27. XII., 31. XII./1. I., 1. I./2. I.,
zastávka na znamenie,
REX Regional Express. Vlak zastavuje len na vybraných zastávkach.

KOMÁRNO
Veľké Blahovo
Lehnice
|
Veľká Paka
Malá Paka
45
Bratislava, N. mesto
4301
75
+421 2 38 10 38 44
Komárno
BRATISLAVA, hl. st.
e-mail: [email protected]
nonstop
Bratislava
VLAKOVÉ CESTOVNÉ PORIADKY
Brno, AN Grand
Jihlava, aut. nádr., nást. 30
Praha, ÚAN Florenc odj.
Praha – Jihlava – Brno
Praha, ÚAN Florenc příj.
Jihlava, aut. nádr., nást. 30
Brno, AN Grand
Brno – Jihlava – Praha
NADVÄZNÉ AUTOBUSOVÉ
SPOJE STUDENT AGENCY
V OLOMOUCI, HL. ST.
e-mail: [email protected]
15:25
33
16:25
26
18:25
23
19:25
33
20:25
24
platný od 14. 12. 2014
31
Brno – Olomouc – Nový Jičín – Příbor – Frýdek-Místek – Ostrava a späť
14:25
príj.
24
odj. Brno, AN u hotelu Grand
12:25
23
32
19:30
11:25
26
11
17:30
10:25
33
25
16:40
08:25
23
19:20
15:30
18:20
24
17:20
18:15
13:30
16:30
17:55
33
15:20
16:15
17:30
12:40
14:20
14:30
15:55
11:30
13:20
14:15
15:30
25
12:30
13:55
09:30
11:20
12:15
13:30
32
10:20
10:30
11:55
08:40
09:20
10:15
11:30
11
08:30
09:55
07:30
07:20
08:15
09:30
18:30
Olomouc, hl. n.
06:30
07:55
20:35
06:15
07:30
18:35
Nový Jičín, AN
05:55
17:45
21:20
Příbor, u pošty  / Příbor, u kostela 
05:30
16:35
19:20
21:35
Frýdek-Místek, AN Frýdek
14:35
17:20
19:35
22:15
21:55
13:45
15:20
17:35
20:15
19:55
12:35
13:20
15:35
18:15
17:55
10:35
11:20
13:35
15:55
09:45
09:20
11:35
13:55
16:15
08:35
09:35
11:55
14:15
odj.
09:55
12:15
príj. Ostrava, ÚAN
10:15

31 x 
18:30
20:30
Zlín, AN
Olomouc, hl. n.
06:25
07:30
08:25
09:30
10:25
11:30
14:25
15:30
16:25
17:30
18:25
19:30
23
platný od 14. 12. 2014.
16:30
25
12:30
23
10:30
25
Olomouc – Zlín a späť
08:30


13
11 
24
11 
25
21:35
13
24 
19:35
12
25
17:35
14
13:35
45 x
24
11:35
26
24
09:35
11
VYSVETLIVKY (Olomouc – Zlín a späť): 23 nejde 24. 12. a 31. 12. 14, 25 nejde 25. 12. 14 a 1. 1. 15
22
15
14
77
+421 2 2050 2020
23  26 

25 
platný od 14. 12. 2014.
nonstop
VYSVETLIVKY (Brno – Ostrava a späť): 11 nejde 1. 1. 15, 23 nejde 24. 12. 14, 31. 12. 14, 24 nejde 24. 12. 14, 25 nejde 25. 12. 14 a 1. 1. 15, 26 nejde od 24. 12. 14 do 25. 12. 14, 31 nejde 31. 12. 14, 32 nejde od 1. 1. 15 do
3. 1. 15, od 24. 12. 14 do 30. 12. 14, 33 nejde od 24. 12. 14 do 30. 12. 14, od 2. 1. 15 do 3. 1. 15
11
Zlín
—
—
—
—
07:05
—
16
—
—

—
06:40

—
—
11
09:05
—
11 
—
—
08:40
x

—
24 
—
—
16
—
—
11:05
—
10:40
31
—
—
25 
—
17
—
—
—
13:05
12:40
43 x
—
18
—
—
26
—
—
—
15:05
14:40
25
—
—
14 
—
—
—
—
17:05
16:40
26
—
—
24
—
—
13
—
—
24
18:40
19:05
25
—
—
25
—
—
25
—
—
20:40
25
21:05
—
25
—
—

—
—
25  25 
platný od 14. 12. 2014.
—
—
—
03:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 07:50 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 23:55
11  31 x
 26 x

03:30 05:15 06:30 06:40 07:20 08:15 08:30 09:00 09:30 10:15 10:30 11:00 11:30 12:15 12:30 13:00 13:30 14:15 14:30 15:00 15:30 16:15 16:30 17:00 17:30 18:15 18:30 19:00 19:30 20:15 20:30 21:00 21:30 22:15 22:10 22:30 23:30 00:30
—
01:00 02:45 04:00 04:15 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 19:40 20:00 21:00 22:00
27

16  17   17  44 x  x

Olomouc
05:50 07:30 08:15 08:30 09:00 09:30 10:15 10:20 10:30 11:00 11:30 12:15 12:30 13:00 13:30 14:15 14:30 15:00 15:30 16:15 16:30 17:00 17:30 18:15 18:30 19:00 19:30 20:15 20:30 21:00 21:30 22:15 22:30 23:00 23:30 02:15
Košice – Žilina – Praha
23
21
1002
11
1004
 1006
1010
1003
1011
15:40
1009
14:44
1007

14:29
1005

21:11
23

13:43
14:01
20:54
1001
Kysak


10
Štrba
Poprad-Tatry

|

1016
Liptovský Mikuláš

12:59
13:16
1014
Ružomberok

10 15:52
 08:19
Martin

20:30
1012
príj.
 09:15
Vrútky

|
1008
KOŠICE
 09:30
Žilina
12:30

  10:17
10
1015
10
1017
platný od 14. 12. 2014.
00:17
20
1013
00:12
|
22:17

21:17
05:37
1000
Košice – Poprad-Tatry– Žilina – Havířov – Ostrava – Olomouc – Praha
odj.
 11:04
 10:44

|
11 08:05
 06:44
Čadca

 09:58
 07:04
 11:27
Návsí
10 21:18
 07:27
 11:42
11 06:36
 07:42 38 09:37
04:37
00:07
03:37
22:12

21:12
|
|

15:43
17:43
19:43
Olomouc, hl. n.
08:13
10:13
12:13
14:13
16:13
17:27
17:48
18:13
18:27
18:48
19:13
19:27
19:48
20:13
21:48
22:13
|
13:43
15:48
 09:42 
11:43
15:27
|
09:43
13:48
21:27
13:27
19:48
20:51
11:48
17:48
18:51
11:27
16:48
17:51
09:48
15:48
16:51
09:27
13:48
14:51
07:48
11:48
12:51
07:27
09:48
10:51
Zábřeh na Moravě
07:48
08:51
Česká Třebová
05:48
06:51
20:08
Pardubice, hl. n.
20:30
21:06
18:30
22:10
18:08
19:06
16:30
20:10
16:08
17:06
14:30
18:10
14:08
15:06
12:30
16:10
12:08
13:06
10:30
14:10
10:08
11:06
PRAHA, hl. n.
12:10
: 10 nejde 24. XII. a 31. XII. 14, 11 nejde 25. XII. 14 a 1. I. 15, 20 nejde 24. – 25. XII. a 31. XII. 14, 21 nejde 25. – 26. XII. 14 a 1. I. 15, 23 ide  a ,

Bystřice
00:03
05:42
22:07
04:42
21:07
23:55
03:42
 20:06
22:03
23:37
 12:06
21:55
Třinec centrum
21:03
21:37
 11:49
20:55
23:16
23:20
 09:47
 20:03
20:37
21:16
21:20
 07:49
19:37
10 19:55
20:16
20:20
05:47
17:36
19:16
19:20
04:47
15:36
17:16
17:20
03:47
13:36
15:16
15:20
 12:03
11:37
13:16
13:20
Třinec
09:36
11:16
11:20
 11:52
Havířov
09:16
09:20
 09:52
Ostrava, Stodolní
 07:52
18:17
Ostrava, hl. n.
05:52
16:17
18:36
04:52
14:17
18:40
03:52
12:17
16:36
10 11:55
10:17
16:40
Český Těšín
08:17
14:36
11 08:00 38 10:00 11 12:00
14:40
22:41
23:08
06:00
12:36
20:41
21:08
06:17
12:40
19:41
20:08
05:17
10:36
18:41
19:08
05:00
10:40
16:41
17:08
04:00
08:36
14:41
15:08
04:17
08:40
12:41
13:08
06:36
11:08
06:40
10:41
05:36
08:41
09:08
05:40
Ostrava-Svinov
04:36
Hranice na Moravě
04:40
19:14
18:48
06:48
17:14
07:14
16:48
05:48
07:43
15:14
06:14
08:08
14:48
04:48
06:43
08:30
13:14
05:14
07:08
12:48
05:43
07:30
09:06
11:14
06:08
10:10
10:48
06:30
08:06
08:48
odj.
07:06
09:10
09:14
príj.
08:10
VYSVETLIVKY
38 ide v , nejde 25. XII. 14, 1. I. a 5. VII. 15
76
nonstop
+421 2 2050 2020
VYSVETLIVKY (Brno –Jihlava – Praha a späť): x ide jen v pracovné dni,  ide v pondelok,  ide v stredu,  ide v piatok,  ide v sobotu,  ide v nedeľu, 

spoj je súčasťou inej linky, 11 nejde 1.1.15, 12 nejde 24.12.14, 1.1.15, 26.12.14, 13 nejde od 24.12.14 do 25.12.14,
14 nejde od 24.12.14 do 25.12.14, 31.12.14, 15 nejde 31.12.14, od 23.12.14 do 25.12.14, 16 nejde 1.1.15, od 25.12.14 do 26.12.14, 17 nejde 1.1.15, 25.12.14, 18 nejde 26.12.14, 1.1.15, 22 nejde 24.12.14, 1.1.15, 23 nejde od 23.12.14 do 24.12.14, 24 nejde 24.12.14, 25 nejde
24.12.14, 31.12.14, 26 nejde 25.12.14, 27 nejde 24.12.14, 2.1.15, 31 nejde 31.12.14, 43 ide tiež 1.1.15, 44 ide tiež 25.12.14, nejde 31.12.14, 45 ide tiež 1.1.15, 26.12.14
VLAKOVÉ CESTOVNÉ PORIADKY
14:29
14:01
13:43
13:16
12:59
|
|
|
|
15:37
|
14:57
14:39
14:13
13:57
13:27
12:57
12:17
11:50
403
22:31
21:37
|
20:57
20:39
20:13
19:57
19:27
18:57
18:17
17:50
405
1003
14:44
16:31
10
15:40
22:43
Bratislava– Žilina –Košice
401
05:50
06:17
06:57
07:27
07:57
08:13
08:39
08:57
|
09:37
10:31
16:43
odj.
Budapešť – Györ – Bratislava – Praha a späť
|
18:15
§ 17:00
§ 15:30 odj.
Bratislava, AS Mlynské Nivy
Györ, aut. áll.
BUDAPEŠŤ, Könyves Kálmán k., u k., u AN Népliget
11
|
15
§ 06:00 § 09:30
15:15
13
|
§ 07:30 § 11:00
16
|
08:45
17:00
14:30
12:15
19:30
17:00
22:30
20:00
Brno, AN u hotelu Grand
07:15
11:00
PRAHA, ÚAN Florenc
13:30
15:45
16:10
402
20:34
21:04
21:45
22:10
404
07:22
09:58
10:17
|
13:02
13:20
18:23
|
19:02
19:20
Poprad
príj.
11:30
09:00
15:04
20:05
07:03
09:30
12:23
17:30
Kysak
VYSVETLIVKY (Bratislava – Žilina – Košice a späť):
KOŠICE
*
11
14
|
16
platný od 15. 12. 2014
12
19:45
17:00
19:30
21:15
|
17:30
§ 19:30 § 22:30
16:45
15:00
|
14:30
príj. § 14:00
12:00
§ 17:45 § 20:45
11:30
|
09:00
13:15
09:30
11:15
07:00
§ 12:15
odj.
31
21:00
31
17:05
§ 17:40
04:00
31
06:00
31
platný od 22. 12. 2014
20:00
Košice – Prešov – Praha a späť
25
27
11:00
KOŠICE, AS
11
|
05:40
odj.
§ 05:50
|
03:35
|
|
16:10
23:25
23:30
§ 17:05
|
23:30
|
12:00
21:30
21:00
16:30
11:00
21:20
Prešov, AS
11:15
09:45
19:00
Levoča, AS
Poprad, AS
|
09:30
|
Liptovský Mikuláš, AS
08:45
07:00
21:35
|
23:00
Ružomberok, AS
08:30
|
|
22:20
|
Vrútky, AS, nást. dialkové linky
odj.
06:00
20:35
13:00
|
|
Brno, AN u hotelu Grand
odj.
príj.
|
13:45
|
|
01:05
Brno, AN u hotelu Grand
11:35
07:45
14:15
|
02:15
príj.
PRAHA, ÚAN Florenc
07:15
08:35
15:10
|
|
odj.
2 4 7 26
Považská Bystrica, Dom Služieb
Trenčín, AS
|
12:30
|
13:45
12:40
13:10
13:35
14:25
|
00:25
|
01:25
02:00
|
|
|
platný od 22. 12. 2014
21:15
20:50
20:30
20:10
Liptovský Mikuláš, AS
Poprad, AS
Kežmarok, AS
Podolínec, AS
Stará Ľubovňa, AS
02:00
03:15
04:00
04:20
04:40
06:00
1 3 5 31
22:10
Ružomberok, AS
01:10
04:00
03:45
príj.
odj.
príj.
PRAHA, ÚAN Florenc
Brno, AN u hotelu Grand
Brno, AN u hotelu Grand
odj.
príj.
odj.
20:00
22:30
22:40
odj.
KOŠICE, AS
Rožňava, AS
C 19:20
11
platný od 22. 12. 2014
príj.
17:20
C 18:20
§ 16:50
06:10
Lučenec, AS
Rimavská Sobota, AS
C 07:50
B 15:25
Banská Bystrica, AS
A 13:30
B 14:45
B § 15:50
Žiar nad Hronom, AS
Zvolen, AS
B 09:20
Nitra, AS
príj.
PRAHA, ÚAN Florenc
Brno, AN u hotelu Grand
Brno, AN u hotelu Grand
odj.
príj.
odj.
07:50
10:20
A 11:10
odj.
do ostatných zhodne označených zastávok spoja
VYSVETLIVKY (Košice – Bratislava – Praha a späť):
11 nejde 1. 1. 2015,
A, B, C, § v označených zastávkach nie je povolený nástup cestujúcich za účelom prepravy
10:35
14:20
príj.
A 12:15
14:30
Bratislava, AS Mlynské Nivy
17:00
A 12:45
10:00
B C 08:50
07:05
05:00
11
Košice – Bratislava – Praha a späť
VYSVETLIVKY (Košice – Trenčín –Praha a späť):
1 pondelok,
2 utorok,
3 streda,
5 piatok,
7 nedeľa,
26 nejde 1. 1. 15 a 23. 12. 14,
31 nejde 24. 12. 14 a 31. 12. 14
4 štvrtok,
06:30
|
05:05
22:35
Vrútky, AS, nást. dialkové linky
23:45
príj.
23:20
Považská Bystrica, Dom Služieb
BARDEJOV, AS
00:30
Uherské Hradiště, AN
19:00
02:25
odj.
Bardejov – Praha a späť
nie je povolený nástup cestujúcich za účelom prepravy do ostatných zhodne označených zastávok spoja
VYSVETLIVKY (Košice – Prešov –Praha a späť):
11 nejde 1. 1. 2015,
25 nejde od 23. 12. 14 do 24. 12. 14,
| spoj zastávkou prechádza,
27 nejde 24. 12. 14 a 1. 1. 15,
31 nejde 24. 12. 14 a 31. 12. 14,
§ v označených zastávkach
Uherské Hradiště, AN
|
09:05
15:40
|
04:00
príj.
04:25
09:55
16:10
|
04:15
|
10:20
16:55
02:45
06:40
02:25
10:55
18:05
02:45
14:55
11:35
19:25
05:15
15:40
12:40
19:40
|
13:50
22:10
15:05
14:00
Žilina, AS
16:30
§ 06:25
príj.
VYSVETLIVKY (Budapešť – Györ –Bratislava – Praha a späť):
11 nejde 24. 12. 14 a 31. 12. 14,
12 nejde 24. 12. 14, 31. 12. 14 a 25. 12. 14,
13 nejde
25. 12. 14, 1. 1. 15, 26. 12. 14,
14 nejde 31. 12. 14, 24. 12. 14,
15 nejde 1. 1. 15, 25. 12. 14,
16 nejde 24. 12. 14, 25. 12. 14, 31. 12. 14,
* predchádzajúca
rezervácia nutná,
§ v označených zastávkach nie je povolený nástup cestujúcich za účelom prepravy do ostatných zhodne označených zastávok spoja
|
|
14:34
19:47
platný od 14. 12. 2014.
10:10
|
14:05
1010
09:45
|
13:47
400
09:04
11:04
|
09:15
11:30
17:17
10
Trenčín
08:34
10:44
Trnava
Považská Bystrica
|
ŽILINA
Ružomberok
06:23
08:19
11:17
Vrútky
Liptovský Mikuláš
05:30
08:05
Štrba
05:17
odj.
08:05
BRATISLAVA, hl. st. príj.
Budapešť
príj.
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
15:52
Bardejov – Praha
Košice – Bratislava – Praha
Košice – Prešov – Praha
AUTOBUSOVÉ CESTOVNÉ PORIADKY
79
+421 2 2050 2020
nonstop
+421 2 2050 2020
nonstop
78
10 nejde 24. 12. a 31. 12. 2014
Košice
10:43
e-mail: [email protected]
Praha
Bratislava
AUTOBUSOVÉ CESTOVNÉ PORIADKY
VLAKOVÉ
CESTOVNÉ PORIADKY
Oslo
Sarpsborg
Vianoce sú v pohode
už za
39 EUR
Udevalla
Najlacnejšie po Európe
Göteborg
s darčekovými certifikátmi
Varberg
Halmstad
Helsingborg
už za
Kopenhagen
(Kodaň)
39 EUR
Hamburg
už za
už zaa
Bremen
39 EUR
39 EUR
Amsterdam Utrecht
Rotterdam
Breda
Eindhoven
už za Venlo
Brussels
London
Wolfsburg
Tohtoročné Vianoce
už mám vyriešené – jednoducho
a hlavne v pohode.
Všetkým dám darčekový certifikát
od STUDENT AGENCY!
Berlin
Hannover
Magdeburg
už za
39 EUR
19 EUR
Düsseldorf
Köln am Rhein
Bonn
Dresden
(Drážďany)
Frankfurt am Main
už za
39 EUR
Würzburg
Mannheim
Luxembourg
Nürnberg
Saarbrücken
Paris
Reims (Remeš)
Metz
Linz
Salzburg
München
St. Gallen
Lausanne Bern Zürich
39 EUR
Győr
už za
16 EUR
Bolzano
Udine
Trento
Verona
Venezia
(Benátky)
Milano
Genova
(Janov)
Budapešť
8 EUR
Innsbruck
už za
Geneva
(Ženeva)
Wien
už za
Padova
Bologna
...ktorú
si sami
zvolíte
už za
39 EUR
Vnútroštátne linky ČR a Slovensko cestujte pohodlne
Firenze
(Florencie)
Liberec
Jirkov
Most
Chomutov
Karlovy Vary
Louny
Brat ešte nikdy
neletel. Poletí
na futbal do
Barcelony.
vlakové linky REGIOJET
autobusové linky STUDENT AGENCY
Hradec
Králové
PRAHA
Sokolov
Cheb
Sestra s kamoškami často jazdí
do Prahy žltým
autobusom Student Agency.
Pardubice
Zábřeh
Česká
Třebová
Ostrava
Příbor
Plzeň
Olomouc
Humpolec
Jihlava Velké
Meziříčí
Pelhřimov
Brno
Jindřichův
Hradec
Třebíč
Telč
Znojmo
České
Budějovice
Tábor
Písek
Český
Krumlov
Havířov
Český Těšín
Třinec
Bystřice
Návsí
Frýdek
Místek
Hranice Nový
Jičín
Kroměříž
Staré Město
Zlín
Žilina
Považská
Bystrica
Trenčín
Liptovský
Mikuláš Štrba
Ružomberok
Banská
Bystrica
Řím
Zvolen
Trnava
Nitra
BRATISLAVA
Dunajská
Streda
Komárno
Lučenec
Bardejov
Kežmarok
Poprad
Prešov
Levoča
Kysak
Rožňava
Žiar nad
Hronom
nonstop linka autobusovej
a vlakovej dopravy
+421 2 2050 2020
Vrútky
Venujte aj vy darčekové certifikáty
od Student Agency a majte pohodové Vianoce!
Stará
Ľubovňa
Čadca
Uherské
Hradiště
Rimavská
Sobota
Košice
80
www.studentagency.sk
Download

Strana 1 žltý 12 | 2014 Str SStr StttrtStrr Str SStrttr Strtrr Str