P O L A S L O VA K I A
Čo je to
granit?
Pôvod a vznik
granitu
G
F
ranit alebo žula je jedna z najbežnejšie sa vyskytujúcich vyvretých hornín na Zemi. Grani-
tovými horninami sú budované celé horské masívy.
arba horniny je zvyčajne svetlá (biela, sivá)
s odtieňmi zelenkastej, ružovej, alebo modrej,
ale ak je prítomné väčšie množstvo tmavo sfarbených
Názov pochádza z latinského slova grannum, čo zna-
minerálov, môže byť aj tmavá. Granity sú relatívne
mená zrno, teda termín používaný na označenie zrni-
pevné a tvrdé, preto sa často využívajú ako staveb-
tých, kryštalických hornín.
ný, prípadne, vďaka svojej odolnosti voči zvetrávaniu
aj ako obkladový a dekoračný kameň.
G
ranit je hlbinná vyvretá hornina. Je ním tvorená väčšia časť kontinentálnej kôry, hrúb-
ka granitovej vrstvy je od 1,5 až do 50 km. Spôsob
výstupu a umiestnenia veľkých objemov granitu
do vrchných častí kontinentálnej kôry je dodnes
predmetom diskusií geológov. Tento proces trvá
aj milióny rokov .
Výskyt
granitu
G
ranit tvorí významné masy vrchnej časti
pevninskej zemskej kôry. Sú nimi vybudo-
vané rozsiahle časti horských pásiem (Alpy, Karpaty). Väčšina granitov sa vytvorila už v praveku. Napriek tomu,
že sa na povrchu môže vyskytovať pomerne často, komerčne využívaný na sochárske alebo obkladové , či kamenárske účely nemôže byť vždy. Granit totiž býva často narušený, hlavne popraskaný v dôsledku tektonických
procesov.
Na Slovensku
N
a Slovensku sa granity vyskytujú v obmedzenej miere. Najrozsiahlejšie výskyty v Západ-
PO MNÍKY
ných Karpatoch a Malých Karpatoch.
Vo svete
N
ajväčšie lomy na žulu sa nachádzajú vo Fínsku, Nórsku , Švédsku ,Portugalsku alebo v
Španielsku. Spomedzi ďalších krajín sveta to je Brazília, India a viacero krajín Južnej Afriky, hlavne Angola,
Namíbia, Zimbabwe a Juhoafrická republika. Neporušené granity možno nájsť najbližšie v Českom masíve,
najmä na Českomoravskej vrchovine, Šumave, Krkonošiach.
2
P
re s voju odolnosť sa granit využíva ako sta-
Cintorínska architektúra (náhrobne kamene, urny),
vebný kameň (väčšie bloky ako základy sta-
dlažby, obklady a ploty, kameno-sochárske práce, zá-
vieb, menši omky ako štrk). Vďaka svojej odolnosti
hradná architektúra, stavebná architektúra (krby, ku-
voči zvetrávaniu má aj mnoho ďalšieho využitia napr:
chynské linky, kúpeľové mozaiky) a mnoho iného …
Ošetrovanie
kameňa
K
ameň môžete ošetrovať bežnými domácimi čistiacimi prostriedkami. Povrch vždy dobre opláchnite, aby ste odstránili všetky zvyšky prostriedku. Nedôkladným opláchnutím sa
PO MNÍKY
Využitie
môžu na povrchu objaviť šmuhy. Nepoužívajte však žieravé čistiace prostriedky, pretože môže dôjsť
k nenávratnému poškodeniu prírodného kameňa.
3
ZA 01
118 x 25 x 7 , 118 x 220 x 5
2 ks - 110 x 25 x 5 , 228 x 25 x 5
2 ks - 118 x 9 x 4 , 228 x 9 x 4
ZA 03
118 x 25 x 6, 118 x 220 x 4
2 ks - 110 x 25 x 5, 228 x 25 x 5
PO MNÍKY / ZÁKLADY
2 ks - 118 x 9 x 4, 228 x 9 x 4
4
ZA 04
116 x 34 x 6, 116 x 140 x 4, 116 x 75 x 4
108 x 25 x 4, 108 x 21 x 4
225 x 21 - 25 x 4
ZA 05
118 x 25 x 6, 118 x 220 x 4
2 ks - 110 x 25 x 5, 228 x 25 x 5
PO MNÍKY / ZÁKLADY
2 ks - 118 x 9 x 4, 228 x 9 x 4
5
ZA 06
118 x 25 x 6, 118 x 220 x 4
2 ks - 110 x 25 x 5, 228 x 25 x 5
2 ks - 118 x 9 x 4, 228 x 9 x 4
ZA 07
118 x 25 x 6, 118 x 220 x 4
2 ks - 110 x 25 x 5, 228 x 25 x 5
PO MNÍKY / ZÁKLADY
2 ks - 118 x 9 x 4, 228 x 9 x 4
6
ZA 08
118 x 25 x 6, 118 x 220 x 4
2 ks - 110 x 25 x 5, 228 x 25 x 5
2 ks - 118 x 9 x 4, 228 x 9 x 4
ZA 09
116 x 25 x 6, 216 x 116 x 4
PO MNÍKY / ZÁKLADY
2 ks -108 x 25 x 4, 225 x 25 x 4
7
ZA 11A
113 x 25 x 6, 110 x 215 x 4
2 ks - 102 x 25 x 4, 223 x 25 x 4
2 ks - 110 x 9 x 4, 223 x 9 x 4
ZA 11B
113 x 25 x 6, 110 x 215 x 4
2 ks - 102 x 25 x 4, 223 x 25 x 4
PO MNÍKY / ZÁKLADY
2 ks - 110 x 9 x 4, 223 x 9 x 4
8
ZA 11C
113 x 25 x 6, 110 x 215 x 4
2 ks - 102 x 25 x 4, 223 x 25 x 4
ZA 13
113 x 25 x 6, 55 x 215 x 4, 60 - 70 x 215 x 4
2 ks - 102 x 25 x 4, 223 x 25 x 4
2 ks - 110 x 9 x 4, 223 x 9 x 4
PO MNÍKY / ZÁKLADY
2 ks - 110 x 9 x 4, 223 x 9 x 4
9
ZA 14
110 x 30 x 5, 106 x 210 x 3
2 ks - 98 x 20 x 4
PO MNÍKY / ZÁKLADY
2 ks - 225 x 20 x 4
10
ZA 15
114 x 30 x 6, 205 x 110 x 4
2 ks - 100 x 30 x 4
2 ks - 220 x 30 x 4
2 ks - 120 x 15 x 5
2 ks - 220 x 15 x 5
DV01
230 x 25 x 6, 222 x 28 x 6
2 ks - 100 x 220 x 4
2 ks - 228 x 25 x 5, 220 x 25 x 5
4 ks - 228 x 9 x 4
DV02
230 x 25 x 6, 225 x 48 x 6
2 ks - 90 x 220 x 4
2 ks - 228 x 25 x 4, 220 x 25 x 5
DV04
169 x 25 x 6, 212 x 10 x 6
2 ks - 75 x 212 x 4
2 ks - 215 x 25 x 4
2 ks - 152 x 25 x 4
1 ks - 144 x 25 x 4
PO MNÍKY / ZÁKLADY
4 ks - 228 x 9 x 4
2 ks - 215 x 9 x 4
2 ks - 160 x 9 x 4
11
T00
80 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
T01
80 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
T02
80 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
T03
PO MNÍKY / T VA R O VKY / KLAS IK
80 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
12
T04
80 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
T05
80 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
T06
80 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
T07
80 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
T08
80 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
T09
T10
80 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
T11
80 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
PO MNÍKY / T VA R O VKY / KLAS IK
80 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
13
T12
70 x 80 x 6, 112 x 6 x 15
T13
70 x 80 x 6, 112 x 6 x 15
T14
80 x 70 x 6, 112 x 6 x 15
T15
PO MNÍKY / T VA R O VKY / KLAS IK
85 x 80 x 6, 112 x 6 x 15
T18
80 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
T19
80 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
14
T20
80 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
T21
70 x 80 x 6, 112 x 6 x 15
T22
80 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
T23
T25
70 x 80 x 6, 112 x 6 x 15
T26
PO MNÍKY / T VA R O VKY / KLAS IK
80 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
80 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
15
T28
80 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
T29
80 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
T31
80 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
T33
75 x 80 x 6, 112 x 6 x 15
PO MNÍKY / T VA R O VKY / KLAS IK
T34
16
80 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
T35
80 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
T36
85 x 90 x 6, 112 x 6 x 15
T37
80 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
T38
80 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
T39
T40
70 x 80 x 6, 112 x 6 x 15
T41
80 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
PO MNÍKY / T VA R O VKY / KLAS IK
75 x 80 x 6, 112 x 6 x 15
17
T42
80 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
T44
80 x 68 x 6, 112 x 6 x 15
T45
80 x 60 x 6 , 112 x 6 x 15
T46
PO MNÍKY / T VA R O VKY / KLAS IK
80 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
18
T47
85 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
T48
80 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
T49
70 x 80 x 6, 112 x 6 x 15
T50
20-60 x 60 x 6 , 112 x 6 x 15
T51
85 x 65 x 6, 112 x 6 x 15
T52
85 x 60 x 6 , 112 x 6 x 15
T53
T54
85 x 80 x 6, 112 x 6 x 15
PO MNÍKY / T VA R O VKY / KLAS IK
85 x 80 x 6-4, 112 x 6 x 15
19
T55
85 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
T56
70 x 80 x 6, 112 x 6 x 15
T57
80 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
T58
PO MNÍKY / T VA R O VKY / KLAS IK
85 x 65 x 6, 112 x 6 x 15
20
T59
85 x 65 x 6, 112 x 6 x 15
T60
70 x 85 x 6, 112 x 6 x 15
T62
80 x 60 x 6 , 112 x 6 x 15
TD1
95 x 70 x 6, 130 x 6 x 15
TD2
TD3
95 x 70 x 6, 130 x 6 x 15
PO MNÍKY / T VA R O VKY / KLAS IK
95 x 70 x 6, 130 x 6 x 15
21
DO1
122 x 31 - 36 x 3
DO2
PO MNÍKY / T VAR OVKY / DO PLNKY
118 x 36 x 7
22
DO3
80 x 50 x 5
UA
50 x 65 x 68
podstavec 47 x 51 x 20
UB
50 x 65 x 68
podstavec 47 x 51 x 20
UC
50 x 65 x 68
podstavec 47 x 51 x 20
UD
50 x 65 x 68
UF
50 x 65 x 68
podstavec 47 x 51 x 20
PO MNÍKY / AMER IC KÉ POMNÍKY (URNOVÉ )
podstavec 47 x 51 x 20
23
TE01
85 x 90 x 9, 112 x 6 x 15
TE03
85 x 80 x 7, 112 x 6 x 15
TE04
95 x 90 x 7, 112 x 6 x 15
TE05
PO MNÍKY / T VA R O VKY / EXK LUS IVE
85 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
24
TE06
85 x 90 x 7, 112 x 6 x 15
TE08
85 x 80 x 7, 112 x 6 x 15
TE09
85 x 80 x 7, 112 x 6 x 15
TE10
85 x 80 x 7, 112 x 6 x 15
85 x 90 x 7, 112 x 6 x 15
TE15
85 x 80 x 7, 112 x 6 x 15
PO MNÍKY / T VA R O VKY / EXK LUS IVE
TE14
25
TE16
85 x 65 x 6, 112 x 6 x 15
TE17
85 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
TE22
PO MNÍKY / T VA R O VKY / EXK LUS IVE
85 x 60 x 6, 112 x 6 x 15
26
TE23
85 x 90 x 9, 112 x 6 x 15
TE24
85 x 80 x 7, 112 x 6 x 15
TE25
85 x 90 x 7, 112 x 6 x 15
TE26
TE27
55-25-55 x 85 x 6, 160 x 6 x 15
PO MNÍKY / T VA R O VKY / EXK LUS IVE
25-55 x 85 x 6, 112 x 6 x 15
27
MR-9145/36
MR-9149/38
PO MNÍKY / DOPLNKY
MR-9142/49
28
MR-9143/36
MR-9153/38
MR-9150/38
MR-9152/46
MR-9151/39
LU-SG-4802
POLYRESIN
LU-8679/40
POLYRESIN
LV-02740/39
POLYRESIN
LV-08688/14
POLYRESIN
18213/72
POLYRESIN
SG-76
MR-09146/12
POLYRESIN
18104/60
18104/40
POLYRESIN
18203/66
PO MNÍKY / DOPLNKY
POLYRESIN
POLYRESIN
29
MIP-01
MALÁ | POLYMÉR
Ø 24
MIP-02
STREDNÁ | POLYMÉR
Ø 29
MIP-03
VEĽKÁ | POLYMÉR
Ø 35
SVG-01GRANIT
SVP-01POLYMÉR
PO MNÍKY / DOPLNKY
SVG-02GRANIT
SVP-02POLYMÉR
30
VZG-01GRANIT
VZP-01POLYMÉR
SVG-03GRANIT
SVP-03POLYMÉR
Fotokeramika
Priemer
O951
5 cm
O952
6 cm
O953
7 cm
O954
8 cm
O955
9 cm
O956
10 cm
O958
12 cm
O960
14 cm
O961
15 cm
O962
16 cm
O964
18 cm
O966
20 cm
O967
22 cm
O969
25 cm
O970
30 cm
O971
40 cm
O968
50 cm
O899
4x6 cm
O900
5x7 cm
O901
6x8 cm
O902
7x9 cm
O903
8x10 cm
O904
9x12 cm
O905
10x13 cm
O906
11x15 cm
O907
13x18 cm
O908
18x24 cm
O909
24x30 cm
O910
30x40 cm
O911
40x60 cm
O912
50x70 cm
PO MNÍKY / D OPLNKY / FOTO KER AMIK A
Rozmery
31
Tabuľky na portréty
PT01
120x130 mm
PT02
120x130 mm
PT03
A:100 x 100 mm
B: 150 x 150 mm
PO MNÍKY / D OPLNKY / TAB UĽKY NA POR TRÉ T Y
PT04
32
A: 100 x 100 mm
B: 140 x 140 mm
PT05
A: 70 x 90 mm
B: 90 x 120 mm
C: 110 x 150 mm
D: 130 x 180 mm
PT06
110 x 150 mm
G623
G439
SPRAY WHITE
G664
PO MNÍKY / K AM EŇ
G635
33
G648
G562 MAPLERED
MULTICOLOR RED
PO MNÍKY / K AM EŇ
BALTIC BROWN
34
BLUE PEARL
JHANSI RED
PARADISO
HIMALAYA
BUTTERFLY BLUE
PO MNÍKY / K AM EŇ
TAN BROWN
35
BAHAMA BLUE
AURORA
PO MNÍKY / K AM EŇ
G654
36
BEIDA IMPALA
SHANXI BLACK
NERO IMPALA
OLIVE GREEN
PO MNÍKY / K AM EŇ
STAR GALAXI
37
GRAVÍROVANIE
PORTRÉTY • PÍSMO
farbené
ORIGINÁL FOTO
Z OBČIANSKEHO PREUKAZU
KAMEŇ
Od vynájdenia prvého lasera ubehlo už 40 rokov a od tej doby si našiel
široké uplatnenie v rôznych oblastiach. Používajú sa pri rôznych výskumoch,
pri liečení chorôb, v diagnostike, na meranie, v rôznych technológiách, pre
vojenské účely, v informatike a v priemyselnej výrobe.
Laser funguje podobne ako fréza, na rezanie však využíva lúč. Prechodom
cez sústavu špeciálnych šošoviek sa získa veľmi tenký, ostrý svetelný lúč,
ktorý naruší povrch teda gravíruje. Okrem toho sa dá využiť na prerezanie
rôznych druhov materiálov. Výsledok je efektný a nepôsobí rušivo.
KERN Lasers je popredným americkým výrobcom veľkoformátového laserového rezania a rytia. Táto unikátna technológia umožňujú priemyselné
obrábanie kovov a 3D funkcie laserového gravírovania na materiály ako kov , plech, sklo, koža, drevo, textil, papier, plast a kameň. Pomocou laserového lúča
dokážeme vygravírovať čí už písmo, fotografie, scenérie, logá . . . . .
FP04
G664
FP05
MOTÍVY / FOTOR EALIS TICKÉ POZ ADIA - GR AVÍR OVANÉ LASER OM
FP01
FP02
FP03
39
MOTÍVY / FOTOR EALIS TICKÉ POZ ADIA - GR AVÍR OVANÉ LASER OM
FP06
FP07
FP08
40
FP09
FP10
FP14
FP15
MOTÍVY / FOTOR EALIS TICKÉ POZ ADIA - GR AVÍR OVANÉ LASER OM
FP11
FP12
FP13
41
MOTÍVY / FOTOREALIS TIC KÉ - GR AVÍ R O VANÉ LAS E R O M
F01
f a r b e né
F05
F02
F03
42
F06
F04
F07
F09
F08
F13
F14
F16
F15
F17
F18
F19
MOTÍVY / FOTOREALIS TIC KÉ - GR AVÍ R O VANÉ LAS E R O M
F11
F10
F12
43
MOTÍVY / FOTOREALIS TIC KÉ - GR AVÍ R O VANÉ LAS E R O M
F20
F21
F22
F23
F24
44
F25
F26
F27
F30
F31
F33
MOTÍVY / FOTOREALIS TIC KÉ - GR AVÍ R O VANÉ LAS E R O M
F28
F29
F32
45
MOTÍVY / FOTOREALIS TIC KÉ - GR AVÍ R O VANÉ LAS E R O M
F35
F34
F36
46
F37
F39
F38
F45
F41
F44
MOTÍVY / FOTOREALIS TIC KÉ - GR AVÍ R O VANÉ LAS E R O M
F43
F40
F42
47
MOTÍVY / KRÍŽE VEK TOR OVÉ - PIE SKOVA NÉ
V01
48
V05
V03
V02
V04
V08
V09
V06
V10
V07
V11
V12
V13
V17
V19
V20
V18
MOTÍVY / KRÍŽE VEK TOR OVÉ - PIE SKOVA NÉ
V16
V14
V15
49
a
P01
b
c
d
Katarína Nováková
e
f
A B C D E
h
i
j
k
l
F G H
g
I
J
K
L M N O P Q R S
m n
o
p
q
0
Katarína Nováková
a b c d e
f
g h
i
j
k
l
r
s
t
u
y
z
A B C D E
F G H
I
J
K
L M N O P Q R
S
T
U V W X Y
Z
0
5
8
9
1
2
3
4
6
7
m n o p q
v w x
r
1
s
2
x
y
z
T U V W X
t
u
Y
Z
3
8
9
4
v
5
w
6
7
P02
Katarína Nováková
a
b
c
d
e
f
A B C D E
P03
g h
i
j
k
l
m n
F G H
I
J
K
L M N O P Q R
0
Katarína Nováková
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
r
s
t
K L M N O P Q R
S
T U V W X Y Z
A B C D E
F G H
I
J
0
5
8
9
1
2
3
4
6
7
o p q
l
m n
o
p
q
u
v w x
y
r
1
s
t
u
v w x
y
z
S
T U V W X Y Z
2
3
4
5
6
7
8
9
z
P04
Katarína Nováková
a b
P05
h
i
j
A B C D E F G H
c
d
e
f
g
I
J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
k
b
i
j
k
I
J
K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0
8
9
3
e
4
f
5
g
p
h
2
d
o
A B C D E F G H
1
c
m n
6
7
q
l
a
P07
m n
b
c
o
d
p
e
q
r
s
t
u
v w x
y
A B C D E
MOTÍVY / T YPY PÍS MA
50
d
P06
h
i
j
k
r
s
t
I
J
K L M N O P Q R
l
m
n
o
p
S
T U V W X
Y Z
2
3
8
f
g
h
i
j
k
o
p
q
r
s
t
x
y
z
G H
I
J
K L M N O
P
Q R
S
T U V W X
Y
Z
0
2
5
6
8
9
P09
z
g
F
7
y
G H
e
4
v w x
f
C D E
3
u
F
A B
1
c
t
Katarína Nováková
Katarína Nováková
b
s
z
q
0
a
r
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Katarína Nováková
a
l
l
a
m n
b
c
d
A B C D
u
v
w
1
u
4
v
5
w
6
x
7
y
z
9
P08
Katarína Nováková
e
f
g
h
i
j
k
l
o
p
q
r
s
t
y
z
E
F
G H
I
J
K
L M N O
m n
P
Q R
S
T U V W X Y
Z
0
2
3
9
1
u
4
v w x
5
6
7
8
Katarína Nováková
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P10
0
Katarína Nováková
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0
9
1
2
3
4
5
6
7
8
a
P12
c
d
e
f
g
h
i
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m n
o
p
j
k
l
m n
o
p
q
r
s
t
u
v
w x
y
F G H I
J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
5
9
3
4
6
7
8
5
6
7
8
9
q
r
s
t
u
v
w x
y
z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
z
0
2
4
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E
1
3
Katarína Nováková
Katarína Nováková
b
2
P11
0
a
1
P13
Katarína Nováková
a b c d e f g h
A B C D E F G H
P14
i
I
j
J
k l m n o p q r s t u v w x y z
K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0
Katarína Nováková
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l m n
o
p
q
r
s
t
u
v w
x
y
z
A
B
C
D
E
F
G H
I
J
K
L M N
O
P
Q
R
S
T
U
V W X
Y
Z
0
1
2
3
4
5
6
8
9
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
P15
Katarína Nováková
f
F
g h i
G H I
j k
J K
l m n o p q r
L M N O P Q R
0
Katarína Nováková
a b c d e
A B C D E
f g h
F G H
i
I
j
J
0
5
8
9
1
2
3
4
6
7
k l m n o p q r s t u v w x y z
K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1
s
S
t
T
u
U
v w x y z
V W X Y Z
2
3
4
5
6
7
8
9
P17
Katarína Nováková
P18
a b c d e
f
g h
i
j
k
l m n o p q r
s
t
u v w x y
z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
MOTÍVY / T YPY PÍS MA
P16
a b c d e
A B C D E
51
Verše na epitafné tabule
1.
Tvoj pokoj, náš žiaľ!
2.
Spí sladko maličký (maličká).
3.
4.
Slzy v očiach, v srdci žiaľ, čo nám bolo drahé,
to nám osud vzal.
Odpočinutie večné daj mi, Pane, a svetlo večné
nech mi svieti.
5.
Len k tebe, Bože môj, len k Tebe blíž.
6.
Rozpomeň sa, Pane, na mňa vo svojom Kráľovstve.
7.
Odpočinutie večné daj jej (mu), Pane.
8.
9.
Pane Ježišu Kriste, prijmi moju dušu.
Svätá Mária, oroduj za mňa.
10.
Svätá rodina, oroduj na mňa (nás).
11.
Spomíname s láskou.
12.
Nech Ťa príjme Kristus, ktorý Ťa povolal.
13.
Nesmúťte plačom, ani slzami, ale čistou spomienkou.
31.
Nad Tvojím hrobom plače mamička, Tebe sa však
lepšie spinká.,
32.
Zhasli očká jasné, srdiečko dobilo a svojím rodičom
smútok nechalo.
33.
Buď vôľa tvoja...
34.
Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď zomrel. 15.
Smrť nie je nešťastím pre toho, kto umiera, ale pre
toho, ktorý ho prežije.
16.
Ja som vzkriesenie a život. Nech spočíva v pokoji.
37.
Či žijeme, či umrieme, Pánovi sme. Rím.14-8
38.
Blahoslavení sú, ktorí v Pánu umierajú.
39.
V dome môjho otca je mnoho príbytkov.
40.
Sirotám je otcom, vdovám zástupcom,
Boh vo svojom príbytku.
41.
Vo svojej úzkosti som volal na Hospodina. Ach, Hospodine, zachráň moju dušu. Prišla hodina, srdce prestalo biť, nebolo lieku,
aby som mohla žiť.
44.
Pane, nebuď mi sudcom, ale spasiteľom.
45.
Otče, do Tvojich rúk porúčam dušu svoju.
46.
Viem, Hospodine, že človek nemá v moci
svoju cestu. Jerem.10,23
18.
48.
19.
49.
20.
50.
21.
51.
22.
52.
23.
53.
Kto s Tebou žil, vie čo stratil.
Požehnaná je pamiatka spravodlivého.
Kto bol milovaný, nie je zabudnutý.
V kríž som veril, kríž som znášal, pod krížom
som pokoj našiel.
24.
Smutno je všade bez Teba a milujúce srdce nikdy
nezabudne.
25.
Život je dar Božej múdrosti, smrť je dar Božej lásky.
26.
Odišla si nám drahá mamka, nikto viac Ťa nenahradí.
MOTÍVY / VERŠ E
27.
52
Neplačte najmilší nad mojim odchodom,
je to vôľa Božia a mojím osudom.
28.
Spočívajte v pokoji.
29.
Za Tvoju lásku, drahá mama, nech Ti je odplatou
večné blaho.
30.
Najväčšia láska na svete zomiera, keď oko matky
sa navždy zaviera.
Žalm 116,4
43.
47.
Prečo Ti osud neprial žiť, prečo Ťa nám musel vziať.
Žalm 18,7
42.
17.
Len spomienka zostala na Teba, duša milá.
Ján II-25a.
36.
Spite sladko večný sen, spomíname na Vás každý deň.
Och, ťažká cesta... Jak ťažká cesta, keď srdce
od srdca sa lúči.
Ján II-25b.
35.
14.
Čím bolestnejšie bolo naše rozlúčenie,
tým radostnejšie bude stretnutie.
Mat. 6-10
Na Neho uvaľte všetky svoje starosti,
lebo On sa stará o vás.
Na Tvoje spasenie očakávam, o Hospodine.
Do Tvojej ruky porúčam svojho ducha.
Len ako márnosť stojí tu každý človek. V polovici mojich dní ma neber, Bože môj. 1. Pst. 5
1. Mojž.49,18
Žalm 31,6
Žalm 39,6
Žalm 102,25
Pane Ježišu, prijmi môjho ducha.
Hospodine, nezavrhuj ma od svojej tváre.
54.
Bože, buď mi milostivý.
55.
Bože môj, Tebe odovzdávam dušu moju.
56.
Za dobré srdce rodičovské na svete náhrady niet,
preto je také bolestivé, keď rodičov niet.
57.
Hospodin je mojím svetlom a spásou.
Žalm 27
58.
Kristuj život náš. Kol.3,5
59.
Ježiš, bud jej (mi) spasiteľom.
60.
Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina,
kto chodí po jeho cestách.
61.
Ja viem, že vykupiteľ môj žije. 62.
Spočívaj v pokoji.
Job 19,25
3D
aplikácicaiu
á
z
i
l
a
u
z
i
v
na
v
o
k
í
n
m
po
ŠIROKÝ VÝBER
ZÁKLADOV (OBRÚB) TVAROVIEK (POMNÍKOV) GRANITU
P O L A
S L O V A K I A
POLA Slovakia s.r.o | Bardejovská 66 | 080 06 Prešov - Ľubotice
tel./fax:
konateľ:
obchodný zástupca:
sklad:
051 758 20 35
0907 911 031
0905 510 640
0905 604 020
[email protected]
www.pomniky.com
www.lasergravir.sk
Akékoľvek nakladanie s obsahom katalógu alebo jeho častí, vrátane fotografií (nákresov) BEZ PÍSOMNÉHO SÚHLASU vlastníka je zakázané. Kopírovaním obsahu, jeho upravovaním, šírením a ďalším nakladaním
porušujete autorský zákon a ďalšie zákony SR. Všetky práva vyhradené. Vlastník si vyhradzuje právo meniť bez prechádzajúceho upozornenia tvar výrobku a to bez toho aby musel aktualizovať tento katalóg.
Všetky tvary výrobku v tomto katalógu sa môžu mierne líšiť od reality. Zobrazené farebné odtiene kameňa (granitu) sa môžu líšiť od reality, pretože tlačiarenská technika neumožňuje presnú reprodukciu farieb.
Download

Katarína Nováková