OBECNÝ MAJÁLES
STAROSTKA OBCE A OCZ
POZÝVA NA STAVANIE MÁJA
KDE:
PRED OÚ A ZA KD
KEDY: 30.APRÍLA OD 17,00 HOD.
DO
TANCA
ZAHRÁ
NAVARÍME GULÁŠIK
CIMBALOVKA,
Download

Obecný majáles (30. apríla od 17,00 hod. pred OÚ a za KD)