Download

Zaman, ne olursa olsun durdurulması imkansız bir kavram. İyi