2013/2014
GREE KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY 2013/2014
Klimatizačné systémy
KATALÓG 2013 / 2014
2
Prehľad funkcií
Klimatizačné zariadenia GREE
GREE je značka výrobcu , ktorý vyrába vysoko kvalitné klimatizačné zariadenia pre obytné a komerčné účely už mnoho rokov.
Kvalita
Dizajn
Spločnosť GREE kladie osobitný dôraz na kvalitu a životnosť
svojich výrobkov. Preto sú všetky časti klimatizácie vyrobené
vo vysokej kvalite pre zabezpečenie dlhej a bezporuchovej
prevádzky. Okrem toho kladie spoločnosť GREE osobitný
dôraz na svojich vývojárov, aby vyvinuli energeticky úsporné
produkty, ktoré sú vyrobené s dôrazom na ochranu životného
prostredia a v súlade s normami.
Moderným dizajnom prináša klimatizácia značky GREE dotyk
luxusu do každej domácnosti. Užívateľsky prívetivé diaľkové
ovládanie zaručí jednoducho radosť pri nastavovaní operácií.
Technické vylepšenia a dizajn klimatizač. jednotiek GREE vždy
zohľadňujú úsporu energií, tichý chod všetkých zariadení
a bezpečnú prevádzku.
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
Prehľad funkcií
Gree DC inverterová regulácia s najnovšou riadiacou G10 technológiou
Pomocou inverterovej regulácie ( meniča frekvencie ) sa mení
rýchlosť kompresora. Napätie striedavé AC z elektrickej siete je
prevedené meničom na jednosmerné DC napätie. Týmto
jednosmerným napätím a zmenou frekvencie je prevádzkovaný
kompresor. Výkon kompresora je presne prispôsobený
požiadavke v miestnosti. Tak sa potom vyhne kolísaniu teploty
v miestnosti a zároveň ušetrí až 40% energie. Vďaka najnovšej
Inverterovej technológii Gree G10 je rýchlosť kompresora
možné znížiť na veľmi nízke otáčky a je riadený čiastočne pri
10Hz. Tak sa pri čiastočnom zaťažení ušporí ešte viac energie.
Otáčky a regulácia krútiaceho momentu
< Umožňuje nízke otáčky kompresora
< Presná regulácia otáčok
Napájanie v širokom rozsahu (150-260V)
< Väčšia stabilita
< Nižšie riziko poruchovosti / dlhšia záruka
Vysokorýchlostný (High-Speed) DSP čip
< Vysokorýchlostný počítačový čip zaisťuje
rýchle ustálenie chodu motora
< Umožňuje energeticky úspornú prevádzku
Ekologické chladivo R410A
< Nulový potenciál znečistenia ozónu (ODP)
< Veľmi efektívne chladivo - poskytuje
vysokú účinnosť
Dvojitý rotačný piestový kompresor Gree
Dva proti sebe rotujúce disky v dvoch kompresorových
komorách zabezpečujú potrebnú tesnosť chladiva.
Protismerným otáčaním diskov má tento typ kompresora
veľmi hladký chod, je mimoriadne tichý, charakterizovaný
dlhou životnosťou. Vzhľadom k tejto skutočnosti musia
rotujúce disky prekonávať iba dve polohy medzi nízkym
a vysokým tlakom chladiva. Táto technológia umožňuje
veľmi dobrú reguláciu a pomalý chod zariadenia.
Vzhľadom k tomu je po uvedení zariadenia do
prevádzky, najmä na jej začiatku (aby sa vyrovnala teplota v miestnosti) veľmi dôležité, aby
mohol kompresor pracovať čo najpomalšie.
Zimná prevádzka
Zabudovaný systém zimnej prevádzky vo vonkajšej jednotke umožňuje počas zimnej prevádzky chladenie a vykurovanie aj pri nízkych
vonkajších teplotách.
<
Chladenie do -15 °C vonkajšej teploty: Týmto zariadením je
možné chladenie napríklad technických / IT priestorov, ktoré
majú byť neustále chladené aj v zimnom období.
<
Kúrenie do -15 °C (-20 °C) vonkajšej teploty: Týmto zariadením
je možné veľmi efektívne temperovanie a kúrenie technických
priestorov, hál či izbových miestností v zimnom období.
Poznámka: Vlastnosti a funkcie sa líšia v závislosti od modelu!
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
3
4
Prehľad funkcií
I-Feel - komfortná funkcia
Funkcia nočného režimu
Obvykle sa pre reguláciu a meranie teploty vyfukovaného
vzduchu z klimatizačnej jednotky meria teplota okolitého
vzduchu na výstupe vzduchu z vnútornej klimatizačnej jednotky
t.j. prevažne vo výške jednotky cca 2,2m. Zariadenie s funkciou
I-Feel má diaľkový ovládač pre zvýšenie komfortu so vstavaným
teplotným čidlom (senzorom). V prípade, ak je diaľkový ovládač
klimatizačnej jednotky umiestnený blízko užívateľa, je meraná
teplota prostredia regulovaná podľa miesta pohybu užívateľa.
V režime chladenia sa teplota znižuje postupne komfortnou
krivkou a jej udržiavanie prebieha plynule. Pri režime kúrenia
je tento proces obdobný , charakteristický plynulým priebehom.
Teplota
Komfortná krivka pre chladenie
Čas
Meraná teplota 26°C
Aktuálna teplota 29°C
Meraná teplota 23°C
Aktuálna teplota 26°C
Teplota
Komfortná krivka
pre kúrenie
Čas
Konvenčné klimatizačné zariadenie
GREE klimatizačné zariadenie
Samočistiaca funkcia
Funkcia kúrenia 8°C
Pri konvenčných klimatizačných zariadeniach sa pri režime
chladenia môže často vyskytnúť na vnútornej strane výmenníka
tepla pleseň. Dôvodom tohto javu je skutočnosť, že po vypnutí
chladiaceho cyklu klimatizačného zariadenia je výmenník tepla
stále chladný a vlhký.Táto vlhkosť umožňuje neustále vytváranie
plesní. Samočistiaca funkcia tohto zariadenia zabezpečuje
následne po vypnutí chladiaceho procesu ďalší cca 10 minútový
chod ventilátora vnútornej jednotky, čím sa zabezpečí dokonalé
vysušenie zabudovaného výmenníka tepla a tým sa vlastne
zabraňuje akémukoľvek ďalšiemu vzniku plesní v zariadení.
Hodnota, na ktorú je udržiavaná teplota v miestnosti v zimnom
období. Pomocou tejto funkcie sú klimatizované miestnosti
v zimnom období chránené proti zamrznutiu. Pri tejto funkcii je
dosiahnutá výrazná úspora energie vzhľadom na to, že je toto
zariadenie schopné udržiavať v miestnosti stálu teplotu 8°C.
Funkcia tichého režimu
Funkcia úspory energie
Uvedená vnútorná klimatizačná jednotka má zabudovaný
nízkootáčkový ventilátor a ďalšie doplňujúce zariadenia, ktoré
zabezpečujú veľmi nízku úroveň otáčok, čím sa táto jednotka
stáva obzvlášť tichou. Napríklad, pri top modele - nástennej
jednotke U-Cool má vnútorná jednotka hlučnosť iba 21 dB(A)
Navolením tejto funkcie je zaručená úspora spotrebovanej
energie , nakoľko už potom nie je možné nastavenie extrémne
nízkych a extrémne vysokých teplôt na danej klimat. jednotke.
Turbo funkcia
Pohotovostný režim 1 Watt
Ventilátor vnútornej jednotky beží na veľmi vysoké otáčky, čím
sa dosiahne účinnosť chladenia i kúrenia na požadovanú izbovú
teplotu oveľa rýchlejšie.
Vylepšením platinového dizajnu zariadenia je to , že v pohotovostnom režime je spotreba energie iba 1 Watt.
Poznámka: Vlastnosti a funkcie sa líšia v závislosti od modelu!
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
Prehľad funkcií
Aktívny uhlíkový filter
Plazmový filtračný systém s ionizačným
generátorom
<
Efektívne čistenie vzduchu. Účinný filter zabezpečuje
zachytenie až 90% najmenších prachových častíc, vírusov
a baktérií z filtrovaného vzduchu.
< Spoľahlivo odstraňuje pachy zo vzduchu.
< Zabezpečuje zlepšenie kvality ovzdušia zápornými iónmi.
<
Uhlíkový filter odstraňuje cigaretový dym , zvieracie a iné
nepríjemné pachy.
Strieborný ionizujúci filter
<
Filter obsahujúci ionizačné striebro, pomocou ktorého sa
spoľahlivo a účinne odstráni až do 99% baktérií z ovzdušia.
Okrem toho výrazne potláča šírenie plesní a baktérií.
Aktívny
uhlíkový filter
Prach
Strieborný
ionizujúci filter
Elektróda
Prečistený vzduch
Elektricky nabitý Prach
Zachytené prachové častice
Elegantné IR diaľkové ovládanie
Single Inverter
U-Cool nástenná jednotka
a parapetná jednotka
Free-Match Multi Inverter
U-Cool nástenná jednotka
a parapetná jednotka
Štandardné IR diaľkové ovládanie
Single
Viola nástenná jednotka
Single Inverter
Cozy a Change
nástenné jednotky
GMV
vnútorné jednotky
Dizajnové káblové diaľkové ovládanie
Free-Match Multi Inverter
Kazetová, podstropná
a kanálová jednotka
Free-Match Multi Inverter
Viola nástenná jednotka,
kazetová, podstropná
a kanálová jednotka
U-Match
Kazetová, podstropná
a kanálová jednotka
GMV
vnútorné jednotky
Poznámka: Vlastnosti a funkcie sa líšia v závislosti od modelu!
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
5
6
Nástenné klimatizačné jednotky
VIOLA Nástenná jednotka single
Viola - nástenná klimatizačná jednotka od spoločnosti GREE je charakterizovaná v kategórii vyššej strednej triedy s plynulou riadiacou
Inverterovou jednotkou DC alebo so základným modelom s funkciou kompresora zapni/vypni (ON/OFF). Obe modelové rady sa
vyznačujú elegantným dizajnom vnútornej jednotky s moderným diaľkovým ovládaním s LCD displejom, v ktorom sú obsiahnuté všetky
funkcie ovládania zariadenia.
<
DC Inverterová regulácia ( iba pri inverter. modeloch )
S touto technikou je možné plynule meniť rýchlosť kompresora. Vďaka
tejto výhode je výkon zariadenia presne prispôsobený potrebám
klimatizovaného priestoru. Zabráni sa tak prudkým teplotným výkyvom,
čím je možné ušetriť až 40% energie.
<
Aby sa zabránilo vzniku plesní, ventilátor vo vnútornej jednotke beží
ešte po dobu 10 minút.
<
Špičková účinnosť!
Všetky jednotky energetickej triedy A!
(Okrem 6,7 kW jednotky ON/OFF modelu)
<
<
Dvojitý rotačný piestový kompresor Gree
<
<
<
Elegantný dizajn vnútornej jednotky s plochým
prepracovaným prevedením a ovládacím panelom
s LED displejom.
Aktívny uhlíkový a strieborný ionizujúci filter
<
3 rýchlosti ventilátora (stupne filtrácie) + turbo rýchlosť!
<
Elegantné IR diaľkové ovládanie s časovačom
Všetky komponenty klimatizačného systému sú
vysokej kvality, čím je zabezpečená dlhodobá
životnosť a zaistená bezproblémová prevádzka.
Rýchlosť ventilátora sa dá presne prispôsobiť požadovaným potrebám.
<
Funkcia úspory energie
Funkcia nočného režimu
Ako v režime chladenia tak aj v režime kúrenia sú prevádzkové krivky
zariadenia plynulé, čím je zabezpečený ustálený chod zariadenia.
<
I Feel - komfortná funkcia
V záujme zvýšenia komfortu nie je nastavená teplota v miestnosti
meraná ako obvykle na zariadení, ale komfortne priamo na diaľkovom
ovládači.
<
Uhlíkový filter odstraňuje najmenšie častice prachu, cigaretového dymu
a nepríjemné pachy. Strieborný ionizujúci filter odstraňuje až do 99%
baktérií. Okrem toho výrazne potláča šírenie plesní a baktérií.
Turbo funkcia
Ventilátor vo vnútornej jednotke beží na veľmi vysoké otáčky, čím sa
dosiahne rýchla účinnosť chladenia či kúrenia na požadovanú izbovú
teplotu rýchlejšie.
<
Dva proti sebe rotujúce disky v komore kompresora poskytujú potrebnú
kompresiu chladiva. Tento kompresor sa vyznačuje veľmi nízkou
spotrebou energie, ovládateľnosť je v širokom rozsahu otáčok, má tichý
chod a dlhú životnosť.
Samočistiaca funkcia
Funkcia kúrenia 8°C
Hodnota, na ktorú je udržiavaná teplota v miestnosti v zimnom období.
Pomocou tejto funkcie sú klimatizované miestnosti v zimnom období
chránené proti zamrznutiu.
<
Zimná prevádzka pre vykurovanie
Zabudovaný systém zimnej prevádzky pre vykurovanie umožňuje veľmi
úsporné vykurovanie až do vonkajšej teploty -15 °C!
<
<
Automatický reštart po výpadku napájania
Pohotovostný režim 1 Watt
Vylepšením dizajnu zariadenia je to, že v pohotovostnom režime je
spotreba energie iba 1 Watt.
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
Nástenné klimatizačné jednotky
GWH09RAK3DNA1A
GWH12RBK3DNA1A
GWH18RCK3DNA1A
GWH24RDK3DNA1A
kW
2,6 ( 0,5 - 3,2 )
3,5 ( 0,9 - 3,9 )
5,2 ( 1,2 - 6,5 )
6,4 ( 1,5 - 6,9 )
kW
2,8 ( 0,8 - 3,5 )
3,7 ( 0,9 - 4,3 )
5,7 ( 1,1 - 6,7 )
6,6 ( 1,5 - 7,8 )
W/W
4,01 / 4,11
3,64 / 3,71
3,40 / 3,80
3,21 / 3,61
A/A
A/A
A/A
A/A
kWh
330
480
775
1 005
kW
0,66 / 0,67
0,96 / 1,02
1,55 / 1,50
2,01 / 1,85
A
5,2 / 5,9
6,0 / 6,5
6,88 / 6,65
8,90 / 8,20
Model: Inverter
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Stupeň účinnosti - chl./vyk. (EER/COP)
Energetická trieda - chl./vyk.
Ročná spotreba el. energie
El. príkon - chl./vyk.
Prevádzkový prúd - chl./vyk.
Prietok vzduchu
Hladina akustického tlaku
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Hladina akustického tlaku
Kompresor
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Chladivo / predplnené množstvo
Pripojenie kvapalina/plyn
Max. dĺžka rozvodov
Predplnená dĺžka rozvodov
Max. prevýšenie
Plnenie chladiva
Napájanie
Komunikačný vodič
Odporúčané istenie
Prevádzkový rozsah - chl./vyk.
m³/h
600
600
850
1 000
dB(A)
23/33/36
25/33/36
32/36/40
37/41/44
mm
848x274x189
848x274x189
945x298x208
1018x315x223
kg
11
11
13
15,5
dB(A)
53
53
54
56
rotačný piestový
rotačný piestový
rotačný piestový
rotačný piestový
mm
776x540x320
848x540x360
955x700x424
955x700x424
kg
35
36
52
52
kg
R410A / 0,9
R410A / 1,1
R410A / 1,2
R410A / 1,7
Ø mm(")
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
6,35 / 12,7 (1/4"/ 1/2")
6,35 / 15,9 (1/4"/ 5/8")
m
15
20
25
25
m
5
5
5
5
m
10
10
10
10
g/m
20
20
20
20
V/Hz/Ph
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
do vnútornej
do vnútornej
do vnútornej
do vnútornej
mm²
4 x 2,5
4 x 2,5
4 x 2,5
4 x 2,5
A
13
13
16
16
°C
+18 až +43 / -15 až +24
+18 až +43 / -15 až +24
+18 až +43 / -15 až +24
+18 až +43 / -15 až +24
GWH09RAK3NNA1C
GWH12RBK3NNA1C
GWH18RCK3NNA1A
GWH24RDK3NNA1C
kW
2,60
3,50
5,20
6,70
kW
2,80
3,80
5,80
7,50
W/W
3,21 / 3,61
3,25 / 3,61
3,42 / 3,62
3,21 / 3,41
Model: On/Off
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Stupeň účinnosti - chl./vyk. (EER/COP)
Energetická trieda - chl./vyk.
Ročná spotreba el. energie
El. príkon - chl./vyk.
Prevádzkový prúd - chl./vyk.
Prietok vzduchu
Hladina akustického tlaku
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Hladina akustického tlaku
Kompresor
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Chladivo / predplnené množstvo
Pripojenie kvapalina/plyn
Max. dĺžka rozvodov
Predplnená dĺžka rozvodov
Max. prevýšenie
Plnenie chladiva
Napájanie
Komunikačný vodič
Odporúčané istenie
Prevádzkový rozsah - chl./vyk.
A/A
A/A
A/A
A/B
kWh
405
535
790
1 030
kW
0,81 / 0,78
1,07 / 1,06
1,58 / 1,63
2,06 / 2,22
A
4,9 / 4,9
4,8 / 4,7
11,6 / 11,8
9,12 / 9,83
m³/h
500
630
850
950
dB(A)
32/35/37
33/36/38
35/39/42
37/40/44
mm
794x265x182
848x274x189
945x298x208
1018x315x223
kg
9
10
13
15,5
dB(A)
50
51
56
57
rotačný piestový
rotačný piestový
rotačný piestový
rotačný piestový
mm
848x540x320
848x540x320
913x680x378
955x700x396
kg
31
34
46
57
kg
R410A / 0,75
R410A / 1,0
R410A / 1,4
R410A / 1,7
Ø mm(")
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
6,35 / 12,7 (1/4"/ 1/2")
6,35 / 12,7 (1/4"/ 1/2")
6,35 / 15,9 (1/4"/ 5/8")
m
15
20
25
25
m
5
5
5
5
m
10
10
10
10
g/m
20
20
20
20
V/Hz/Ph
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
do vnútornej
do vnútornej
do vnútornej
do vnútornej
mm²
5 x 1,5
5 x 1,5
5 x 2,5
6 x 2,5
A
13
16
16
20
°C
+18 až +43 / -15 až +24
+18 až +43 / -15 až +24
+18 až +43 / -15 až +24
+18 až +43 / -15 až +24
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
7
8
Nástenné klimatizačné jednotky
U-Cool Nástenná jednotka - single Inverter
Top model spoločnosti Gree vybavený DC Inverterovou reguláciou s najnovšou riadiacou G10 technológiou, elegantná vnútorná jednotka
v tvare U. Hlučnosť vnútornej jednotky sa v tichom režime pohybuje len do 21 dB (A). Moderné diaľkové ovládanie s LCD displejom pre
kontrolu všetkých funkcií je k tejto klimatizačnej jednotke dodávané štandardne.
<
<
<
DC Inverter. regulácia s najnovšou G10 technológiou
<
S touto technikou je možné plynule meniť rýchlosť kompresora. Vďaka
tejto výhode je výkon zariadenia presne prispôsobený potrebám
klimatizovaného priestoru. Zabráni sa tak prudkým teplotným výkyvom,
čím je možné ušetriť až 40% energie. S najnovšou G10 technológiou
je možné regulovať rýchlosť kompresora veľmi citlivo až do veľmi
nízkych otáčok, sčasti až do 10Hz, čím je možná ešte vyššia
energetická úspora.
<
Špičková účinnosť až 4,11!
Všetky jednotky energetickej triedy A!
Dvojitý rotačný piestový kompresor Gree
<
Elegantný dizajn vnútornej jednotky tvaru-U s plochým
prepracovaným prevedením širokým len 159 mm
a ovládacím panelom s LED displejom.
Aktívny uhlíkový a strieborný ionizujúci filter
Uhlíkový filter odstraňuje najmenšie častice prachu, cigaretového dymu
a nepríjemné pachy. Strieborný ionizujúci filter odstraňuje až do 99%
baktérií. Okrem toho výrazne potláča šírenie plesní a baktérií.
<
<
<
<
Aby sa zabránilo vzniku plesní, ventilátor vo vnútornej jednotke beží
ešte po dobu 10 minút.
<
Turbo funkcia
Ventilátor vo vnútornej jednotke beží na veľmi vysoké otáčky, čím sa
dosiahne rýchla účinnosť chladenia či kúrenia na požadovanú izbovú
teplotu rýchlejšie.
Dva proti sebe rotujúce disky v komore kompresora poskytujú potrebnú
kompresiu chladiva. Tento kompresor sa vyznačuje veľmi nízkou
spotrebou energie, ovládateľnosť je v širokom rozsahu otáčok, má tichý
chod a dlhú životnosť.
<
Všetky komponenty klimatizačného systému sú
vysokej kvality, čím je zabezpečená dlhodobá
životnosť a zaistená bezproblémová prevádzka.
Samočistiaca funkcia
5 rýchlostí ventilátora (stupne filtrácie) + ďalší stupeň
pre tichý chod (SL) a turborežim (SH)
Hlučnosť iba 21 dB (A) pri najnižších otáčkách!
Funkcia tichého režimu
Elegantné IR diaľkové ovládanie s časovačom
<
<
<
Funkcia úspory energie
Funkcia nočného režimu
I Feel - komfortná funkcia
V záujme zvýšenia komfortu nie je nastavená teplota v miestnosti
meraná ako obvykle na zariadení, ale komfortne priamo na diaľkovom
ovládači.
<
Funkcia kúrenia 8°C
Hodnota, na ktorú je udržiavaná teplota v miestnosti v zimnom období.
Pomocou tejto funkcie sú klimatizované miestnosti v zimnom období
chránené proti zamrznutiu.
<
Zimná prevádzka pre vykurovanie
Zabudovaný systém zimnej prevádzky pre vykurovanie umožňuje veľmi
úsporné vykurovanie až do vonkajšej teploty -15 °C!
<
<
Automatický reštart po výpadku napájania
Pohotovostný režim 1 Watt
Vylepšením dizajnu zariadenia je to, že v pohotovostnom režime je
spotreba energie iba 1 Watt.
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
Nástenné klimatizačné jednotky
GWH09UBK3DNA1A
GWH12UBK3DNA1A
GWH18UCK3DNA1A
kW
2,6 ( 0,9 - 3,4 )
3,5 ( 1,3 - 3,9 )
5,2 ( 1,5 - 5,9 )
kW
2,8 ( 0,6 - 3,8 )
3,8 ( 0,9 - 4,3 )
5,5 ( 1,5 - 6,3 )
W/W
4,01 / 4,11
3,61 / 3,61
3,41 / 3,61
A/A
A/A
A/A
kWh
325
485
775
kW
0,65 / 0,69
0,97 / 1,05
1,55 / 1,55
11,2 / 12,2
Model:
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Stupeň účinnosti - chl./vyk. (EER/COP)
Energetická trieda - chl./vyk.
Ročná spotreba el. energie
El. príkon - chl./vyk.
Prevádzkový prúd - chl./vyk.
Prietok vzduchu
Hladina akustického tlaku
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Hladina akustického tlaku
Kompresor
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Chladivo / predplnené množstvo
Pripojenie kvapalina/plyn
Max. dĺžka rozvodov
Predplnená dĺžka rozvodov
Max. prevýšenie
Plnenie chladiva
Napájanie
Komunikačný vodič
Odporúčané istenie
Prevádzkový rozsah - chl./vyk.
A
5,5 / 5,7
6,0 / 6,5
m³/h
560
560
850
dB(A)
21/29/38
23/31/39
28/35/44
mm
896x320x159
896x320x159
998x340x178
kg
11,5
11,5
15
dB(A)
50
52
56
rotačný piestový
rotačný piestový
rotačný piestový
mm
776x540x320
848x540x360
955x700x396
kg
29
40
50
kg
R410A / 0,85
R410A / 1,22
R410A / 1,5
Ø mm(")
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
6,35 / 12,7 (1/4"/ 1/2")
6,35 / 12,7 (1/4"/ 1/2")
m
15
20
25
m
5
5
5
m
10
10
10
g/m
20
20
20
V/Hz/Ph
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
do vnútornej
do vnútornej
do vnútornej
mm²
4 x 2,5
4 x 2,5
4 x 2,5
A
13
13
16
°C
+18 až +43 / -15 až +24
+18 až +43 / -15 až +24
+18 až +43 / -15 až +24
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
9
10 Nástenné klimatizačné jednotky
COZY Nástenná jednotka - single Inverter
Aktívny uhlíkový
a strieborný ionizujúci filter
Najvýhodnejšie, úplne novo vyvinuté klimatizačné zariadenie od GREE je model Cozy. Je vybavený dvojitým rotačným piestovým
kompresorom GREE a modernou DC Inverterovou reguláciou. Nástenné vnútorné jednotky sa vyznačujú elegantným tenkým dizajnom.
K dispozícii je vysoko funkčné moderné diaľkové ovládanie s LCD displejom pre ovládanie všetkých funkcií zabudovaných v týchto
klimatizačných jednotkách.
<
DC Inverterová regulácia
<
S touto technikou je možné plynule meniť rýchlosť kompresora. Vďaka
tejto výhode je výkon zariadenia presne prispôsobený potrebám
klimatizovaného priestoru. Zabráni sa tak prudkým teplotným výkyvom,
čím je možné ušetriť až 40% energie.
<
<
<
<
Špičková účinnosť!
Všetky jednotky energetickej triedy A, A+ alebo A++!
Dvojitý rotačný piestový kompresor Gree
<
Elegantné IR diaľkové ovládanie s časovačom
Všetky komponenty klimatizačného systému sú
vysokej kvality, čím je zabezpečená dlhodobá
životnosť a zaistená bezproblémová prevádzka.
Samočistiaca funkcia
Aby sa zabránilo vzniku plesní, ventilátor vo vnútornej jednotke beží
ešte po dobu 10 minút.
Dva proti sebe rotujúce disky v komore kompresora poskytujú potrebnú
kompresiu chladiva. Tento kompresor sa vyznačuje veľmi nízkou
spotrebou energie, ovládateľnosť je v širokom rozsahu otáčok, má tichý
chod a dlhú životnosť.
<
Elegantný dizajn vnútornej jednotky s plochým
prepracovaným prevedením a ovládacím panelom
s LED displejom.
Aktívny uhlíkový a strieborný ionizujúci filter
<
Turbo funkcia
Ventilátor vo vnútornej jednotke beží na veľmi vysoké otáčky, čím sa
dosiahne rýchla účinnosť chladenia či kúrenia na požadovanú izbovú
teplotu rýchlejšie.
Funkcia nočného režimu
Ako v režime chladenia tak aj v režime kúrenia sú prevádzkové krivky
zariadenia plynulé, čím je zabezpečený ustálený chod zariadenia.
<
Uhlíkový filter odstraňuje najmenšie častice prachu, cigaretového dymu
a nepríjemné pachy. Strieborný ionizujúci filter odstraňuje až do 99%
baktérií. Okrem toho výrazne potláča šírenie plesní a baktérií.
<
<
3 rýchlosti ventilátora (stupne filtrácie) + turbo rýchlosť!
Rýchlosť ventilátora sa dá presne prispôsobiť požadovaným potrebám.
<
Automatický reštart po výpadku napájania
Pohotovostný režim 1 Watt
Vylepšením dizajnu zariadenia je to, že v pohotovostnom režime je
spotreba energie iba 1 Watt.
<
ErP/Eco dizajn
Zariadenia zodpovedajú požiadavkám EU na Eco dizajn.
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
Nástenné klimatizačné jednotky
GWH09MBK3DNA3K
GWH12MBK3DNA3K
GWH18MCK3DNA3K
GWH24MDK3DNA3K
kW
2,6 ( 0,5 - 3,2 )
3,5 ( 0,9 - 3,9 )
5,2 ( 1,2 - 6,5 )
6,4 ( 1,5 - 6,9 )
kW
2,8 ( 0,8 - 3,5 )
3,9 ( 0,9 - 4,3 )
5,7 ( 1,1 - 6,7 )
6,9 ( 1,5 - 7,8 )
W/W
5,60 / 3,80
6,10 / 3,90
5,60 / 3,80
5,10 / 3,80
A+ / A
A++ / A
A+ / A
A/A
kW
0,87 / 0,72
1,17 / 1,08
1,63 / 1,76
2,18 / 2,22
9,9 / 10,1
Model:
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Stupeň účinnosti - chl./vyk. (EER/COP)
Energetická trieda - chl./vyk.
El. príkon - chl./vyk.
Prevádzkový prúd - chl./vyk.
Prietok vzduchu
Hladina akustického tlaku
Hladina akustického výkonu
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Hladina akustického tlaku
Hladina akustického výkonu
Kompresor
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Chladivo / predplnené množstvo
Pripojenie kvapalina/plyn
Max. dĺžka rozvodov
Predplnená dĺžka rozvodov
Max. prevýšenie
Plnenie chladiva
Napájanie
Komunikačný vodič
Odporúčané istenie
Prevádzkový rozsah - chl./vyk.
A
4,0 / 3,5
5,4 / 5,0
7,4 / 8,0
m³/h
600
600
850
1 000
dB(A)
25/31/36
33/36/39
32/37/40
36/39/44
dB(A)
38/44/49
46/49/52
45/50/53
49/52/57
mm
845x275x180
845x275x180
940x298x200
1007x315x219
kg
10
10
13
14
dB(A)
50
51
50
55
dB(A)
63
64
63
68
rotaè ný piestový
rotaè ný piestový
rotaè ný piestový
rotaè ný piestový
mm
776x540x320
776x540x320
955x700x396
980x790x427
kg
28
29
45
60
kg
R410A / 0,9
R410A / 1,1
R410A / 1,2
R410A / 1,7
Ø mm(")
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
6,35 / 12,7 (1/4"/ 1/2")
6,35 / 15,9 (1/4"/ 5/8")
m
15
20
25
25
m
5
5
5
5
m
10
10
10
10
g/m
20
20
20
20
V/Hz/Ph
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
do vnútornej
do vnútornej
do vnútornej
do vnútornej
mm²
4 x 2,5
4 x 2,5
4 x 2,5
4 x 2,5
A
13
13
16
16
°C
+18 a +43 / -7 a +24
+18 a +43 / -7 a +24
+18 a +43 / -7 a +24
+18 a +43 / -7 a +24
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
11
12 Nástenné klimatizačné jednotky
VIOLA II Nástenná jednotka - single Inverter
Nový model spoločnosti Gree, Viola II sa môže pýšiť DC Inverterovou reguláciou s najnovšou riadiacou G10 technológiou, efektívnym
plazmovým systémom čistenia vzduchu a elegantným, tenkým dizajnom vnútornej jednotky. Hlučnosť vnútornej jednotky pri minimálnej
rýchlosti ventilátora je len do 25 dB (A). Moderné diaľkové ovládanie s LCD displejom pre riadenie všetkých funkcií je súčasťou dodávky
tejto klimatizačnej jednotky.
<
DC Inverter. regulácia s najnovšou G10 technológiou
S touto technikou je možné plynule meniť rýchlosť kompresora. Vďaka
tejto výhode je výkon zariadenia presne prispôsobený potrebám
klimatizovaného priestoru. Zabráni sa tak prudkým teplotným výkyvom,
čím je možné ušetriť až 40% energie. S najnovšou G10 technológiou
je možné regulovať rýchlosť kompresora veľmi citlivo až do veľmi
nízkych otáčok, sčasti až do 10Hz, čím je možná ešte vyššia
energetická úspora.
<
<
<
<
Špičková účinnosť!
Všetky jednotky energetickej triedy A++ alebo A+!
Dvojitý rotačný piestový kompresor Gree
<
<
<
Turbo funkcia
Ventilátor vo vnútornej jednotke beží na veľmi vysoké otáčky, čím sa
dosiahne rýchla účinnosť chladenia či kúrenia na požadovanú izbovú
teplotu rýchlejšie.
<
Funkcia úspory energie
Funkcia nočného režimu
Ako v režime chladenia tak aj v režime kúrenia sú prevádzkové krivky
zariadenia plynulé, čím je zabezpečený ustálený chod zariadenia.
Dva proti sebe rotujúce disky v komore kompresora poskytujú potrebnú
kompresiu chladiva. Tento kompresor sa vyznačuje veľmi nízkou
spotrebou energie, ovládateľnosť je v širokom rozsahu otáčok, má tichý
chod a dlhú životnosť.
<
Elegantný dizajn vnútornej jednotky s plochým
prepracovaným prevedením a ovládacím panelom
s LED displejom.
Plazmový filtračný systém s ionizačným generátorom
<
I Feel - komfortná funkcia
V záujme zvýšenia komfortu nie je nastavená teplota v miestnosti
meraná ako obvykle na zariadení, ale komfortne priamo na diaľkovom
ovládači.
Funkcia kúrenia 8°C
Hodnota, na ktorú je udržiavaná teplota v miestnosti v zimnom období.
Pomocou tejto funkcie sú klimatizované miestnosti v zimnom období
chránené proti zamrznutiu.
<
Zimná prevádzka pre vykurovanie
Zabudovaný systém zimnej prevádzky pre vykurovanie umožňuje veľmi
úsporné vykurovanie až do vonkajšej teploty -15 °C!
3 rýchlosti ventilátora (stupne filtrácie) + turbo rýchlosť!
<
Rýchlosť ventilátora sa dá presne prispôsobiť požadovaným potrebám.
<
Všetky komponenty klimatizačného systému sú
vysokej kvality, čím je zabezpečená dlhodobá
životnosť a zaistená bezproblémová prevádzka.
Elegantné IR diaľkové ovládanie s časovačom
Samočistiaca funkcia
Aby sa zabránilo vzniku plesní, ventilátor vo vnútornej jednotke beží
ešte po dobu 10 minút.
<
Efektívne čistenie vzduchu. Účinný filter zabezpečuje zachytenie až
90% najmenších prachových častíc, vírusov a baktérií z filtrovaného
vzduchu. Spoľahlivo odstraňuje pachy zo vzduchu. Zabezpečuje
zlepšenie kvality ovzdušia zápornými iónmi.
<
<
Automatický reštart po výpadku napájania
Pohotovostný režim 1 Watt
Vylepšením dizajnu zariadenia je to, že v pohotovostnom režime je
spotreba energie iba 1 Watt.
<
ErP/Eco dizajn
Zariadenia zodpovedajú požiadavkám EU na Eco dizajn.
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
Nástenné klimatizačné jednotky
GWH09RBK3DNA3C
GWH12RBK3DNA3C
GWH18RCK3DNA3C
GWH24RDK3DNA3C
kW
2,6 ( 0,5 - 3,2 )
3,5 ( 0,9 - 3,9 )
5,2 ( 1,2 - 6,5 )
6,4 ( 1,5 - 6,9 )
kW
2,8 ( 0,8 - 3,5 )
3,6 ( 0,9 - 4,3 )
5,2 ( 1,1 - 6,7 )
6,4 ( 1,5 - 7,8 )
W/W
6,4 / 4,0
6,4 / 3,8
5,6 / 3,8
5,8 / 3,8
A++ / A+
A++ / A+
A+ / A
A+ / A
kW
0,72 / 0,72
1,10 / 1,10
1,62 / 1,60
1,94 / 1,91
12,5 / 12,5
Model:
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Stupeň účinnosti - chl./vyk. (EER/COP)
Energetická trieda - chl./vyk.
El. príkon - chl./vyk.
Prevádzkový prúd - chl./vyk.
Prietok vzduchu
Hladina akustického tlaku
Hladina akustického výkonu
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Hladina akustického tlaku
Hladina akustického výkonu
Kompresor
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Chladivo / predplnené množstvo
Pripojenie kvapalina/plyn
Max. dĺžka rozvodov
Predplnená dĺžka rozvodov
Max. prevýšenie
Plnenie chladiva
Napájanie
Komunikačný vodič
Odporúčané istenie
Prevádzkový rozsah - chl./vyk.
A
3,5 / 3,5
5,0 / 5,0
10,87 / 11,09
m³/h
650
650
850
1 000
dB(A)
25/31/36
25/33/36
31/35/40
37/41/44
dB(A)
38/44/49
38/46/49
44/48/53
50/54/57
mm
845x275x180
845x275x180
945x298x208
1008x315x221
kg
10
10
13
15
dB(A)
50
51
52
57
dB(A)
63
64
65
70
rotačný piestový
rotačný piestový
rotačný piestový
rotačný piestový
mm
776x540x320
848x540x320
955x700x396
980x790x427
kg
30
33
53
62
kg
R410A / 0,9
R410A / 1,1
R410A / 1,2
R410A / 1,7
Ø mm(")
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
6,35 / 12,7 (1/4"/ 1/2")
6,35 / 15,9 (1/4"/ 5/8")
m
15
20
25
25
m
5
5
5
5
m
10
10
10
10
g/m
20
20
20
20
V/Hz/Ph
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
do vnútornej
do vnútornej
do vnútornej
do vnútornej
mm²
4 x 2,5
4 x 2,5
4 x 2,5
4 x 2,5
A
13
13
16
16
°C
+18 až +43 / -15 až +24
+18 až +43 / -15 až +24
+18 až +43 / -15 až +24
+18 až +43 / -15 až +24
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
13
14 Parapetné klimatizačné jednotky
Parapetná jednotka
Parapetné klimatizačné zariadenia spoločnosti Gree sa vyznačujú elegantným dizajnom, vysokou kvalitou prevedenia so zrejmým
a jednoduchým panelom vnútornej jednotky. Moderné diaľkové ovládanie s LCD displejom pre ovládanie všetkých funkcií je súčasťou
dodávky tejto klimatizačnej jednotky. Klimatizačná jednotka je vybavená DC Inverterovou reguláciou s najnovšou riadiacou G10
technológiou a dvojitým rotačným piestovým kompresorom Gree.
<
DC Inverter. regulácia s najnovšou G10 technológiou
S touto technikou je možné plynule meniť rýchlosť kompresora. Vďaka
tejto výhode je výkon zariadenia presne prispôsobený potrebám
klimatizovaného priestoru. Zabráni sa tak prudkým teplotným výkyvom,
čím je možné ušetriť až 40% energie. S najnovšou G10 technológiou
je možné regulovať rýchlosť kompresora veľmi citlivo až do veľmi
nízkych otáčok, sčasti až do 10Hz, čím je možná ešte vyššia
energetická úspora.
<
<
Špičková účinnosť!
Všetky jednotky energetickej triedy A!
Dvojitý rotačný piestový kompresor Gree
<
<
<
<
<
Samočistiaca funkcia
Aby sa zabránilo vzniku plesní, ventilátor vo vnútornej jednotke beží
ešte po dobu 10 minút.
<
Turbo funkcia
Ventilátor vo vnútornej jednotke beží na veľmi vysoké otáčky, čím sa
dosiahne rýchla účinnosť chladenia či kúrenia na požadovanú izbovú
teplotu rýchlejšie.
<
<
Funkcia úspory energie
Funkcia nočného režimu
Ako v režime chladenia tak aj v režime kúrenia sú prevádzkové krivky
zariadenia plynulé, čím je zabezpečený ustálený chod zariadenia.
Dva proti sebe rotujúce disky v komore kompresora poskytujú potrebnú
kompresiu chladiva. Tento kompresor sa vyznačuje veľmi nízkou
spotrebou energie, ovládateľnosť je v širokom rozsahu otáčok, má tichý
chod a dlhú životnosť.
<
<
5 rýchlostí ventilátora (stupne filtrácie) + ďalší stupeň
pre tichý chod (SL) a turborežim (SH)
Hlučnosť iba 24 dB (A) pri najnižších otáčkách!
Funkcia tichého režimu
Všetky komponenty klimatizačného systému sú
vysokej kvality, čím je zabezpečená dlhodobá
životnosť a zaistená bezproblémová prevádzka.
Elegantný dizajn vnútornej jednotky s plochým
prepracovaným prevedením a ovládacím panelom
s LED displejom.
Elegantné IR diaľkové ovládanie s časovačom
<
I Feel - komfortná funkcia
V záujme zvýšenia komfortu nie je nastavená teplota v miestnosti
meraná ako obvykle na zariadení, ale komfortne priamo na diaľkovom
ovládači.
<
Funkcia kúrenia 8°C
Hodnota, na ktorú je udržiavaná teplota v miestnosti v zimnom období.
Pomocou tejto funkcie sú klimatizované miestnosti v zimnom období
chránené proti zamrznutiu.
<
Zimná prevádzka pre vykurovanie
Zabudovaný systém zimnej prevádzky pre vykurovanie umožňuje veľmi
úsporné vykurovanie až do vonkajšej teploty -15 °C!
<
<
Automatický reštart po výpadku napájania
Pohotovostný režim 1 Watt
Vylepšením dizajnu zariadenia je to, že v pohotovostnom režime je
spotreba energie iba 1 Watt.
<
Prevádzkový rozsah (chladenie / kúrenie)
+10 až +48°C / -15 až +24°C
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
Parapetné klimatizačné jednotky
GEH09AAK3DNA1A
GEH12AAK3DNA1A
GEH18AAK3DNA1A
kW
2,6 ( 0,5 - 3,2 )
3,5 ( 0,6 - 3,9 )
5,2 ( 0,9 - 5,5 )
kW
3,3 ( 0,5 - 3,7 )
4,0 ( 0,6 - 4,6 )
5,5 ( 0,9 - 6,5 )
W/W
3,42 / 3,61
3,26 / 3,61
3,23 / 3,62
A/A
A/A
A/A
kWh
380
540
815
kW
0,76 / 0,91
1,08 / 1,11
1,63 / 1,52
3,23 / 3,62
Model:
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Stupeň účinnosti - chl./vyk. (EER/COP)
Energetická trieda - chl./vyk.
Ročná spotreba el. energie
El. príkon - chl./vyk.
Prevádzkový prúd - chl./vyk.
Prietok vzduchu
Hladina akustického tlaku
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Hladina akustického tlaku
Kompresor
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Chladivo / predplnené množstvo
Pripojenie kvapalina/plyn
Max. dĺžka rozvodov
Predplnená dĺžka rozvodov
Max. prevýšenie
Plnenie chladiva
Napájanie
Komunikačný vodič
Odporúčané istenie
Prevádzkový rozsah - chl./vyk.
A
3,42 / 3,63
3,26 / 3,63
m³/h
480
550
650
dB(A)
24/33/40
26/37/42
32/41/48
mm
700x600x215
700x600x215
700x600x215
kg
14
14
14
dB(A)
51
52
55
rotačný piestový
rotačný piestový
rotačný piestový
mm
848x540x320
848x540x320
955x700x424
kg
33
33
49
kg
R410A / 0,97
R410A / 1,05
R410A / 1,33
Ø mm(")
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
6,35 / 12,7 (1/4"/ 1/2")
m
15
20
25
m
5
5
5
m
10
10
10
g/m
20
20
20
V/Hz/Ph
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
do vnútornej
do vnútornej
do vnútornej
mm²
4 x 2,5
4 x 2,5
4 x 2,5
A
13
16
20
°C
+10 až +48 / -15 až +24
+10 až +48 / -15 až +24
+10 až +48 / -15 až +24
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
15
16 Free-Match II Multi Inverterové klimatizačné jednotky
Free-Match II Nástenná jednotka VIOLA
Nástenné jednotky VIOLA z GREE sa vyznačujú elegantným dizajnom vnútornej
jednotky. Moderné diaľkové ovládanie s LCD displejom pre kontrolu a riadenie
všetkých funkcií je súčasťou dodávky týchto klimatizačných jednotiek.
Elegantný dizajn vnútornej jednotky s plochým
panelom a LED displejom.
< 3 rýchlosti ventilátora (stupne filtrácie) + turbo rýchlosť!
<
<
Aby sa zabránilo vzniku plesní, ventilátor vo vnútornej jednotke beží
ešte po dobu 10 minút.
Rýchlosť ventilátora sa dá presne prispôsobiť požadovaným potrebám.
<
<
Elegantné IR diaľkové ovládanie s časovačom vypni/zapni
Aktívny uhlíkový a strieborný ionizujúci filter
Uhlíkový filter odstraňuje najmenšie častice prachu, cigaretového dymu
a nepríjemné pachy. Strieborný ionizujúci filter odstraňuje až do 99%
baktérií. Okrem toho výrazne potláča šírenie plesní a baktérií.
<
<
<
<
<
<
<
Turbo funkcia
Funkcia úspory energie
Funkcia nočného režimu
Funkcia tichého režimu
Funkcia kúrenia 8°C (s voliteľným diaľkovým ovládačom)
I Feel - komfortná funkcia
Automatický reštart po výpadku napájania
GWH(07)RAK3DNA1A/I
GWH(09)RAK3DNA1A/I
GWH(12)RBK3DNA1A/I
GWH(18)RCK3DNA1A/I
kW
2,1 ( 1,4 - 2,3 )
2,6 ( 1,4 - 2,9 )
3,5 ( 1,4 - 3,9 )
5,2 ( 1,5 - 5,7 )
kW
2,6 ( 1,5 - 2,9 )
2,8 ( 1,5 - 3,3 )
3,8 ( 1,5 - 3,9 )
5,7 ( 1,5 - 6,5 )
m³/h
500
500
630
850
dB(A)
32/35/37
32/35/37
33/36/39
33/37/42
Model:
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Prietok vzduchu max.
Hladina akustického tlaku
Hladina akustického výkonu
Pripojenie kvapalina/plyn
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Samočistiaca funkcia
dB(A)
45/48/50
45/48/50
46/49/52
46/50/55
Ø mm(")
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
6,35 / 12,7 (1/4"/ 1/2")
mm
794x265x182
794x265x182
848x274x189
945x298x208
kg
9
9
10
13
Free-Match II Nástenná jednotka U-Cool
Top model z Gree sa vyznačuje elegantným prevedením vnútornej jednotky
tvaru-U. Moderné diaľkové ovládanie s LCD displejom pre kontrolu a riadenie
všetkých funkcií je súčasťou dodávky týchto klimatizačných jednotiek.
Elegantný dizajn vnútornej jednotky tvaru-U s plochým
prepracovaným prevedením širokým len 159 mm
a ovládacím panelom s LED displejom.
< 5 rýchlostí ventilátora (stupne filtrácie) + ďalší stupeň
pre tichý chod (SL) a turborežim (SH)
<
<
Aby sa zabránilo vzniku plesní, ventilátor vo vnútornej jednotke beží
ešte po dobu 10 minút.
Hlučnosť iba 25 dB(A) pri najnižších otáčkách! Rýchlosť ventilátora sa
dá presne a plynule prispôsobiť požadovaným potrebám.
< Elegantné IR diaľkové ovládanie s časovačom vypni/zapni.
<
Plazma filtračný systém
Efektívne čistenie vzduchu. Účinný filter zabezpečuje zachytenie až
90% najmenších prachových častíc, vírusov a baktérií z filtrovaného
vzduchu. Spoľahlivo odstraňuje pachy zo vzduchu. Zabezpečuje
zlepšenie kvality ovzdušia zápornými iónmi.
<
<
<
<
<
<
<
Turbo funkcia
Funkcia úspory energie
Funkcia nočného režimu
Funkcia tichého režimu
Funkcia kúrenia 8°C
I Feel - komfortná funkcia
Automatický reštart po výpadku napájania
GWH(09)UAK3DNA1A/I
GWH(12)UBK3DNA1A/I
GWH(18)UCK3DNA1A/I
kW
2,6 ( 1,4 - 2,9 )
3,5 ( 1,4 - 3,9 )
5,2 ( 1,5 - 5,7 )
kW
2,8 ( 1,5 - 3,3 )
3,8 ( 1,5 - 3,9 )
5,7 ( 1,5 - 6,5 )
m³/h
450
560
850
dB(A)
25/29/34
25/31/36
31/35/40
Model:
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Prietok vzduchu max.
Hladina akustického tlaku
Hladina akustického výkonu
Pripojenie kvapalina/plyn
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Samočistiaca funkcia
dB(A)
38/42/47
38/44/49
44/48/53
Ø mm(")
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
6,35 / 12,7 (1/4"/ 1/2")
mm
860x299x153
896x320x159
998x340x178
kg
9,5
11,5
15
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
Free-Match II Multi Inverterové klimatizačné jednotky
Free-Match II Parapetná jednotka
Free-Match parapetné klimatizačné jednotky z GREE sa vyznačujú elegantným dizajnom, so
zrejmým a jednoduchým ovládacím panelom vnútornej jednotky. Moderné diaľkové ovládanie
s LCD displejom pre kontrolu a riadenie všetkých funkcií je súčasťou dodávky týchto jednotiek.
Elegantný dizajn vnútornej jednotky s LED displejom.
Horné alebo dolné vyfukovanie vzduchu. Najmä v režime kúrenia
je výstup vzduchu v dolnej časti zariadenia veľmi komfortný.
< 5 rýchlostí ventilátora (stupne filtrácie) + ďalší stupeň
pre tichý chod (SL) a turborežim (SH)
<
<
Hlučnosť iba 26 dB(A) pri najnižších otáčkách (9K-model)!
<
<
Elegantné IR diaľkové ovládanie s časovačom vypni/zapni
Turbo funkcia
Samočistiaca funkcia
Aby sa zabránilo vzniku plesní, ventilátor vo vnútornej jednotke beží
ešte po dobu 10 minút.
<
<
<
<
<
<
Funkcia úspory energie
Funkcia nočného režimu
Funkcia tichého režimu
Funkcia kúrenia 8°C
I Feel - komfortná funkcia
Automatický reštart po výpadku napájania
GEH(09)AAK3DNA1B/I
GEH(12)AAK3DNA1B/I
GEH(18)AAK3DNA1B/I
kW
2,6 ( 1,4 - 2,9 )
3,5 ( 1,4 - 3,9 )
5,2 ( 1,5 - 5,7 )
kW
2,8 ( 1,5 - 3,3 )
3,8 ( 1,5 - 3,9 )
5,7 ( 1,5 - 6,5 )
m³/h
480
550
650
dB(A)
26/33/38
32/37/40
35/41/46
Model:
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Prietok vzduchu max.
Hladina akustického tlaku
Hladina akustického výkonu
Pripojenie kvapalina/plyn
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
<
dB(A)
39/46/51
45/50/53
48/54/59
Ø mm(")
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
6,35 / 12,7 (1/4"/ 1/2")
mm
700x600x215
700x600x215
700x600x215
kg
15
15
15
Free-Match II a III Podstropná jednotka
Free-Match podstropné klimatizačné jednotky z GREE môžu byť umiestnené buď ako
podstropné jednotky montované na strop, alebo ako parapetné jednotky umiestnené
na stenu. Súčasťou týchto jednotiek je moderné IR diaľkové ovládanie s LCD displejom
a elegantné káblové diaľkové ovládanie pre kontrolu a riadenie všetkých funkcií.
Pekný tvar vnútornej jednotky pre podstropnú
aj parapetnú montáž
< 3 rýchlosti ventilátora (stupne filtrácie) + turbo rýchlosť!
<
Rýchlosť ventilátora sa dá presne prispôsobiť požadovaným potrebám.
Moderné IR diaľkové ovládanie ako aj elegantné káblové
diaľkové ovládanie s časovačom vypni/zapni
< Samočistiaca funkcia
<
<
<
<
<
<
<
Turbo funkcia
Funkcia úspory energie
Funkcia nočného režimu
Funkcia tichého režimu
I Feel - komfortná funkcia
Automatický reštart po výpadku napájania
Aby sa zabránilo vzniku plesní, ventilátor vo vnútornej jednotke beží
ešte po dobu 10 minút.
GTH(09)BAK3DNA1A/I
GTH(12)BAK3DNA1A/I
GTH(18)BAK3DNA1A/I
GTH(24)BAK3DNA1A/I
kW
2,5 ( 1,4 - 2,9 )
3,5 ( 1,4 - 3,9 )
4,9 ( 1,5 - 5,7 )
7,0 ( 1,9 - 7,8 )
kW
2,8 ( 1,5 - 3,3 )
3,8 ( 1,5 - 3,9 )
5,3 ( 1,5 - 6,5 )
7,9 ( 1,9 - 9,4 )
m³/h
650
650
950
1 250
dB(A)
36/38/40
36/38/40
40/43/45
44/46/48
Model:
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Prietok vzduchu max.
Hladina akustického tlaku
Hladina akustického výkonu
Pripojenie kvapalina/plyn
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
dB(A)
49/51/53
49/51/53
53/56/58
57/59/61
Ø mm(")
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
6,35 / 12,7 (1/4"/ 1/2")
6,35 / 15,9 (1/4"/ 5/8")
mm
1220x700x225
1220x700x225
1220x700x225
1220x700x225
kg
40
40
40
45
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
17
18 Free-Match II Multi Inverterové klimatizačné jednotky
Free-Match II a III 4-cestná kazetová jednotka
Free-Match kazetové klimatizačné jednotky z Gree sa môžu jednoducho
zabudovať alebo integrovať do stropných podhľadov. Jednotka má svetlú
výšku iba 230 alebo 240 mm. Súčasťou týchto jednotiek je moderné IR
diaľkové ovládanie s LCD displejom a elegantné káblové diaľkové ovládanie
pre kontrolu a riadenie všetkých funkcií.
Kompaktná 4-cestná kazetová jednotka s výškou len 230mm
a 240mm s elegantným dizajnom krycieho panela.
< 3 rýchlosti ventilátora (stupne filtrácie)
<
Rýchlosť ventilátora sa dá presne prispôsobiť požadovaným potrebám.
Moderné IR diaľkové ovládanie ako aj elegantné káblové
diaľkové ovládanie s časovačom vypni/zapni
< Samočistiaca funkcia
<
<
<
<
<
<
<
<
Aby sa zabránilo vzniku plesní, ventilátor vo vnútornej jednotke beží
ešte po dobu 10 minút.
(od spodného okraja vnútornej jednotky)
GKH(12)BAK3DNA2A/I
GKH(18)BAK3DNA2A/I
GKH(24)BAK3DNA1A/I
kW
3,5 ( 1,4 - 3,9 )
4,5 ( 1,5 - 5,7 )
7,0 ( 1,9 - 7,8 )
kW
3,9 ( 1,5 - 3,9 )
4,9 ( 1,5 - 6,5 )
7,9 ( 1,9 - 9,4 )
m³/h
600
600
1 180
dB(A)
42/44/46
42/44/46
35/37/39
Model:
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Prietok vzduchu max.
Hladina akustického tlaku
Hladina akustického výkonu
Pripojenie kvapalina/plyn
Rozmery (ŠxHxV)
Hmotnosť
Panel - rozmery (ŠxHxV)
Panel - hmotnosť
Turbo funkcia
Funkcia úspory energie
Funkcia nočného režimu
Funkcia tichého režimu
I Feel - komfortná funkcia
Automatický reštart po výpadku napájania
Čerpadlo kondenzátu s výtlakom 500mm
dB(A)
53/57/59
53/57/59
48/50/52
Ø mm(")
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
6,35 / 12,7 (1/4"/ 1/2")
6,35 / 15,9 (1/4"/ 5/8")
mm
570x570x230
570x570x230
840x840x240
kg
18
18
30
mm
650x650x50
650x650x50
950x950x60
kg
5
5
6,5
Free-Match II a III Kanálová jednotka
Free-Match kanálové klimatizačné jednotky z GREE je možné veľmi jednoduchým
spôsobom namontovať pod ľubovoľný strop alebo medzi stropné panely. Jednotka
má výšku len 200 mm. Prívod vzduchu možno regulovať zozadu alebo zo spodnej
časti zariadenia. Súčasťou týchto jednotiek je moderné IR diaľkové ovládanie s LCD
displejom a káblové diaľkové ovládanie pre kontrolu a riadenie všetkých funkcií.
<
<
Kompaktná jednotka s výškou len 200mm
3 rýchlosti ventilátora (stupne filtrácie)
Rýchlosť ventilátora sa dá presne prispôsobiť požadovaným potrebám.
Moderné IR diaľkové ovládanie ako aj elegantné káblové
diaľkové ovládanie s časovačom vypni/zapni
< Samočistiaca funkcia
<
Aby sa zabránilo vzniku plesní, ventilátor vo vnútornej jednotke beží
ešte po dobu 10 minút.
<
<
Turbo funkcia
Funkcia úspory energie
(od spodného okraja vnútornej jednotky)
GFH(09)EAK3DNA1A/I
GFH(12)EAK3DNA1A/I
GFH(18)EAK3DNA1A/I
GFH(24)EAK3DNA1A/I
kW
2,5 ( 1,4 - 2,9 )
3,5 ( 1,4 - 3,9 )
4,9 ( 1,5 - 5,7 )
7,0 ( 1,9 - 7,8 )
kW
2,8 ( 1,5 - 3,3 )
3,8 ( 1,5 - 3,9 )
5,3 ( 1,5 - 6,5 )
7,9 ( 1,9 - 9,4 )
m³/h
450
550
700
1 000
Pa
20
25
40
60
dB(A)
31/35/37
32/35/39
33/37/41
34/38/42
Model:
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Prietok vzduchu max.
Ext. statický tlak
Hladina akustického tlaku
Hladina akustického výkonu
Pripojenie kvapalina/plyn
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Funkcia nočného režimu
Funkcia tichého režimu
I Feel - komfortná funkcia
Automatický reštart po výpadku napájania
Prívod vzduchu zozadu alebo zospodu zariadenia
(plech je ľahko tvarovateľný)
< Vrátane zadného vzduchového filtra
pre sanie vzduchu zozadu alebo zospodu
< Čerpadlo kondenzátu s výtlakom 1000mm
<
<
<
<
<
dB(A)
44/48/50
45/48/52
46/50/54
47/51/55
Ø mm(")
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
6,35 / 12,7 (1/4"/ 1/2")
6,35 / 15,9 (1/4"/ 5/8")
mm
700x615x200
700x615x200
900x615x200
900x615x200
kg
22
23
27
31
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
Free-Match II Multi Inverterové klimatizačné jednotky
Free-Match II Multi Inverter vonkajšia jednotka
Pri Gree Free-Match Multi systéme je možné na vonkajšiu jednotku pripojenie až piatich rôznych vnútorných jednotiek. Sú teda vhodné
najmä pre byty, domy a podniky, v ktorých je nainštalovaná len jedna vonkajšia jednotka. Free-Match vonkajšie jednotky sú vybavené
DC Inverterovou reguláciou s najnovšou riadiacou G10 technológiou a výkonným dvojitým rotačným piestovým kompresorom Gree.
<
DC Inverterová regulácia s najnovšou G10 technológiou
<
S touto technikou je možné plynule meniť rýchlosť kompresora. Vďaka
tejto výhode je výkon zariadenia presne prispôsobený potrebám
klimatizovaného priestoru. Zabráni sa tak prudkým teplotným výkyvom,
čím je možné ušetriť až 40% energie. S najnovšou G10 technológiou
je možné regulovať rýchlosť kompresora veľmi citlivo až do veľmi
nízkych otáčok, sčasti až do 10Hz, čím je možná ešte vyššia
energetická úspora.
<
<
<
Dva proti sebe rotujúce disky v komore kompresora poskytujú potrebnú
kompresiu chladiva. Tento kompresor sa vyznačuje veľmi nízkou
spotrebou energie, ovládateľnosť je v širokom rozsahu otáčok, má tichý
chod a dlhú životnosť.
Zaťažiteľnosť kompresora až na 150%
Využiteľnosť aj na zimnú prevádzku
pre chladenie a kúrenie
< Prevádzkový rozsah (chladenie / kúrenie)
<
<
Špičková účinnosť až 3,81!
Všetky jednotky energetickej triedy A!
Ako vnútorné jednotky sú použiteľné: nástenné, parapetné,
podstropné, kazetové alebo kanálové klimatizačné jednotky
Pripojenie kvapalina/plyn
Max. dĺžka rozvodov vyp./celk.
Predplnená dĺžka rozvodov
Max. prevýšenie
Plnenie chladiva
Napájanie
Komunikačný vodič
Odporúčané istenie
Počet vnútorných jednotiek
Prevádzkový rozsah - chl./vyk.
-15 až +43°C / -15 až +24°C
GWHD(14)NK3BO(1-2)
GWHD(18)NK3DO(1-2)
kW
4,0 (2,0 - 4,6)
4,9 (2,0 - 6,1)
6,9 (2,2 - 9,9)
kW
4,4 (2,5 - 5,5)
5,5 (2,5 - 6,6)
8,4 (3,5 - 10,9)
W/W
3,57 / 3,81
3,23 / 3,63
3,21 / 3,62
A/A
A/A
1,15 (0,5 - 2,0)
Model:
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Stupeň účinnosti - chl./vyk. (EER/COP)
Energetická trieda - chl./vyk.
El. príkon - chladenie
El. príkon - vykurovanie
Prietok vzduchu
Hladina akustického tlaku
Hladina akustického výkonu
Kompresor
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Chladivo / predplnené množstvo
Dvojitý rotačný piestový kompresor Gree
kW
GWHD(24)NK3EO(2-3)
GWHD(28)NK3BO(2-4)
GWHD(36)NK3AO(2-4)
GWHD(42)NK3AO(2-5)
7,9 (2,2 - 9,9)
9,7 (2,9 - 9,9)
12,1 (3,4 - 13,5)
9,3 (2,8 - 10,9)
10,9 (4,4 - 11,9)
12,9 (4,4 - 13,9)
3,23 / 3,63
3,23 / 3,65
3,23 / 3,66
A/A
A/A
A/A
A/A
1,55 (0,5 - 2,55)
2,20 (0,65 - 4,5)
2,48 (0,65 - 4,5)
3,03 (1,3 - 4,6)
3,59 (1,3 - 4,9)
3,54 (1,3 - 4,4)
kW
1,18 (0,58 - 2,0)
1,54 (0,58 - 2,7)
2,35 (0,98 - 3,95) 2,55 (0,98 - 3,95) 3,01 (1,3 - 4,14)
m³/h
1600/2300/2600
1600/2300/2600
2400/2900/3300
2400/2900/3300
3 000
5 500
dB(A)
50/53/56
50/53/56
52/54/58
53/56/59
54
54
dB(A)
63/66/69
63/66/69
65/67/71
66/69/72
67
67
rotačný piestový
rotačný piestový
rotačný piestový
rotačný piestový
rotačný piestový
rotačný piestový
mm
899x596x378
899x596x378
955x700x396
955x700x396
950x820x412
1015x1103x440
kg
43
43
59
60
73
102
kg
R410A / 1,4
R410A / 1,4
R410A / 2,2
R410A / 2,2
R410A / 3,6
R410A / 4,8
Ø mm(")
2 x 6,35 / 9,52
(1/4"/ 3/8")
2 x 6,35 / 9,52
(1/4"/ 3/8")
3 x 6,35 / 9,52
(1/4"/ 3/8")
4 x 6,35 / 9,52
(1/4"/ 3/8")
2 x 6,35 / 9,52
1 x 6,35 / 12,7
1 x 9,52 / 15,9
2 x 6,35 / 9,52
2 x 6,35 / 12,7
1 x 9,52 / 15,9
m
10 / 20
10 / 20
20 / 70
20 / 70
20 / 70
25 / 80
m
10
10
30
40
40
50
m
5
5
10
10
15
15
g/m
20
20
20
20
22
22
V/Hz/Ph
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
do vonkajšej
do vonkajšej
do vonkajšej
do vonkajšej
do vonkajšej
do vonkajšej
mm²
4 x 1,5
4 x 1,5
4 x 1,5
4 x 1,5
4 x 1,5
4 x 1,5
A
16 A
16 A
20 A
25 A
25 A
25 A
1-2
1-2
2-3
2-4
2-4
2-5
-15 až +43 /
-15 až +24
-15 až +43 /
-15 až +24
-15 až +43 /
-15 až +24
-15 až +43 /
-15 až +24
-15 až +43 /
-15 až +24
-15 až +43 /
-15 až +24
°C
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
19
20 Free-Match III Multi Inverterové klimatizačné jednotky
Free-Match III Nástenná jednotka VIOLA
Nové nástenné jednotky VIOLA z GREE sa vyznačujú elegantným dizajnom vnútornej
jednotky a efektívnym plazmovým systémom čistenia vzduchu. Moderné diaľkové
ovládanie s LCD displejom pre kontrolu a riadenie všetkých funkcií je súčasťou dodávky
týchto klimatizačných jednotiek.
Elegantný dizajn vnútornej jednotky s plochým
panelom a LED displejom.
< Plazmový filtračný systém s ionizačným generátorom
<
Efektívne čistenie vzduchu. Účinný filter zabezpečuje zachytenie až
90% najmenších prachových častíc, vírusov a baktérií z filtrovaného
vzduchu. Spoľahlivo odstraňuje pachy zo vzduchu. Zabezpečuje
zlepšenie kvality ovzdušia zápornými iónmi.
<
3 rýchlosti ventilátora (stupne filtrácie) + turbo rýchlosť!
<
<
Elegantné IR diaľkové ovládanie s časovačom vypni/zapni
Samočistiaca funkcia
Rýchlosť ventilátora sa dá presne prispôsobiť požadovaným potrebám.
<
<
<
<
<
<
<
<
Turbo funkcia
Funkcia úspory energie
Funkcia nočného režimu
Funkcia tichého režimu
Funkcia kúrenia 8°C (s voliteľným diaľkovým ovládačom)
I Feel - komfortná funkcia
Automatický reštart po výpadku napájania
ErP/Eco dizajn
Zariadenia zodpovedajú požiadavkám EU na Eco dizajn.
Aby sa zabránilo vzniku plesní, ventilátor vo vnútornej jednotke beží
ešte po dobu 10 minút.
GWH(07)RAK3DNA3E/I
GWH(09)RAK3DNA3E/I
GWH(12)RBK3DNA3E/I
GWH(18)RCK3DNA3E/I
kW
2,1 ( 1,4 - 2,3 )
2,6 ( 1,4 - 2,9 )
3,5 ( 1,4 - 3,9 )
5,2 ( 1,5 - 5,7 )
kW
2,6 ( 1,5 - 2,9 )
2,8 ( 1,5 - 3,3 )
3,8 ( 1,5 - 3,9 )
5,7 ( 1,5 - 6,5 )
m³/h
400/420/500
400/420/500
430/530/630
650/780/850
dB(A)
25/31/36
25/33/36
25/33/36
31/35/40
dB(A)
38/44/49
38/46/49
38/46/49
44/48/53
Ø mm(")
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
6,35 / 12,7 (1/4"/ 1/2")
mm
794x265x186
794x265x186
848x274x189
945x298x208
kg
9
9
10
13
Model:
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Prietok vzduchu max.
Hladina akustického tlaku
Hladina akustického výkonu
Pripojenie kvapalina/plyn
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Free-Match II a III Podstropná jednotka
Free-Match podstropné klimatizačné jednotky z GREE môžu byť umiestnené buď ako
podstropné jednotky montované na strop, alebo ako parapetné jednotky umiestnené
na stenu. Súčasťou týchto jednotiek je moderné IR diaľkové ovládanie s LCD displejom
a elegantné káblové diaľkové ovládanie pre kontrolu a riadenie všetkých funkcií.
Pekný tvar vnútornej jednotky pre podstropnú
aj parapetnú montáž
< 3 rýchlosti ventilátora (stupne filtrácie) + turbo rýchlosť!
<
Rýchlosť ventilátora sa dá presne prispôsobiť požadovaným potrebám.
Moderné IR diaľkové ovládanie ako aj elegantné káblové
diaľkové ovládanie s časovačom vypni/zapni
< Samočistiaca funkcia
<
<
<
<
<
<
<
Turbo funkcia
Funkcia úspory energie
Funkcia nočného režimu
Funkcia tichého režimu
I Feel - komfortná funkcia
Automatický reštart po výpadku napájania
Aby sa zabránilo vzniku plesní, ventilátor vo vnútornej jednotke beží
ešte po dobu 10 minút.
GTH(09)BAK3DNA1A/I
GTH(12)BAK3DNA1A/I
GTH(18)BAK3DNA1A/I
GTH(24)BAK3DNA1A/I
kW
2,5 ( 1,4 - 2,9 )
3,5 ( 1,4 - 3,9 )
4,9 ( 1,5 - 5,7 )
7,0 ( 1,9 - 7,8 )
kW
2,8 ( 1,5 - 3,3 )
3,8 ( 1,5 - 3,9 )
5,3 ( 1,5 - 6,5 )
7,9 ( 1,9 - 9,4 )
m³/h
650
650
950
1 250
dB(A)
36/38/40
36/38/40
40/43/45
44/46/48
Model:
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Prietok vzduchu max.
Hladina akustického tlaku
Hladina akustického výkonu
Pripojenie kvapalina/plyn
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
dB(A)
49/51/53
49/51/53
53/56/58
57/59/61
Ø mm(")
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
6,35 / 12,7 (1/4"/ 1/2")
6,35 / 15,9 (1/4"/ 5/8")
mm
1220x700x225
1220x700x225
1220x700x225
1220x700x225
kg
40
40
40
45
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
Free-Match III Multi Inverterové klimatizačné jednotky
Free-Match II a III 4-cestná kazetová jednotka
Free-Match kazetové klimatizačné jednotky z Gree sa môžu jednoducho
zabudovať alebo integrovať do stropných podhľadov. Jednotka má svetlú
výšku iba 230 alebo 240 mm. Súčasťou týchto jednotiek je moderné IR
diaľkové ovládanie s LCD displejom a elegantné káblové diaľkové ovládanie
pre kontrolu a riadenie všetkých funkcií.
Kompaktná 4-cestná kazetová jednotka s výškou len 230mm
a 240mm s elegantným dizajnom krycieho panela.
< 3 rýchlosti ventilátora (stupne filtrácie)
<
Rýchlosť ventilátora sa dá presne prispôsobiť požadovaným potrebám.
Moderné IR diaľkové ovládanie ako aj elegantné káblové
diaľkové ovládanie s časovačom vypni/zapni
< Samočistiaca funkcia
<
<
<
<
<
<
<
<
Aby sa zabránilo vzniku plesní, ventilátor vo vnútornej jednotke beží
ešte po dobu 10 minút.
(od spodného okraja vnútornej jednotky)
GKH(12)BAK3DNA2A/I
GKH(18)BAK3DNA2A/I
GKH(24)BAK3DNA1A/I
kW
3,5 ( 1,4 - 3,9 )
4,5 ( 1,5 - 5,7 )
7,0 ( 1,9 - 7,8 )
kW
3,9 ( 1,5 - 3,9 )
4,9 ( 1,5 - 6,5 )
7,9 ( 1,9 - 9,4 )
m³/h
600
600
1 180
dB(A)
42/44/46
42/44/46
35/37/39
Model:
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Prietok vzduchu max.
Hladina akustického tlaku
Hladina akustického výkonu
Pripojenie kvapalina/plyn
Rozmery (ŠxHxV)
Hmotnosť
Panel - rozmery (ŠxHxV)
Panel - hmotnosť
Turbo funkcia
Funkcia úspory energie
Funkcia nočného režimu
Funkcia tichého režimu
I Feel - komfortná funkcia
Automatický reštart po výpadku napájania
Čerpadlo kondenzátu s výtlakom 500mm
dB(A)
53/57/59
53/57/59
48/50/52
Ø mm(")
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
6,35 / 12,7 (1/4"/ 1/2")
6,35 / 15,9 (1/4"/ 5/8")
mm
570x570x230
570x570x230
840x840x240
kg
18
18
30
mm
650x650x50
650x650x50
950x950x60
kg
5
5
6,5
Free-Match II a III Kanálová jednotka
Free-Match kanálové klimatizačné jednotky z GREE je možné veľmi jednoduchým
spôsobom namontovať pod ľubovoľný strop alebo medzi stropné panely. Jednotka
má výšku len 200 mm. Prívod vzduchu možno regulovať zozadu alebo zo spodnej
časti zariadenia. Súčasťou týchto jednotiek je moderné IR diaľkové ovládanie s LCD
displejom a káblové diaľkové ovládanie pre kontrolu a riadenie všetkých funkcií.
<
<
Kompaktná jednotka s výškou len 200mm
3 rýchlosti ventilátora (stupne filtrácie)
Rýchlosť ventilátora sa dá presne prispôsobiť požadovaným potrebám.
Moderné IR diaľkové ovládanie ako aj elegantné káblové
diaľkové ovládanie s časovačom vypni/zapni
< Samočistiaca funkcia
<
Aby sa zabránilo vzniku plesní, ventilátor vo vnútornej jednotke beží
ešte po dobu 10 minút.
<
<
Turbo funkcia
Funkcia úspory energie
(od spodného okraja vnútornej jednotky)
GFH(09)EAK3DNA1A/I
GFH(12)EAK3DNA1A/I
GFH(18)EAK3DNA1A/I
GFH(24)EAK3DNA1A/I
kW
2,5 ( 1,4 - 2,9 )
3,5 ( 1,4 - 3,9 )
4,9 ( 1,5 - 5,7 )
7,0 ( 1,9 - 7,8 )
kW
2,8 ( 1,5 - 3,3 )
3,8 ( 1,5 - 3,9 )
5,3 ( 1,5 - 6,5 )
7,9 ( 1,9 - 9,4 )
m³/h
450
550
700
1 000
Pa
20
25
40
60
dB(A)
31/35/37
32/35/39
33/37/41
34/38/42
Model:
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Prietok vzduchu max.
Ext. statický tlak
Hladina akustického tlaku
Hladina akustického výkonu
Pripojenie kvapalina/plyn
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Funkcia nočného režimu
Funkcia tichého režimu
I Feel - komfortná funkcia
Automatický reštart po výpadku napájania
Prívod vzduchu zozadu alebo zospodu zariadenia
(plech je ľahko tvarovateľný)
< Vrátane zadného vzduchového filtra
pre sanie vzduchu zozadu alebo zospodu
< Čerpadlo kondenzátu s výtlakom 1000mm
<
<
<
<
<
dB(A)
44/48/50
45/48/52
46/50/54
47/51/55
Ø mm(")
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
6,35 / 12,7 (1/4"/ 1/2")
6,35 / 15,9 (1/4"/ 5/8")
mm
700x615x200
700x615x200
900x615x200
900x615x200
kg
22
23
27
31
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
21
22 Free-Match III Multi Inverterové klimatizačné jednotky
Možnosti kombinácií Free-Match III Multi Inverter
Pri Gree Free-Match Multi systéme je možné na vonkajšiu jednotku pripojenie až piatich rôznych vnútorných jednotiek. Sú teda vhodné
najmä pre byty, domy a podniky, v ktorých je nainštalovaná len jedna vonkajšia jednotka. Ako vnútorná jednotka sa môže potom použiť
jedna z možností nástennej, podstropnej, kazetovej alebo kanálovej klimatizačnej jednotky. Nezabudnite si však pri výbere vždy spočítať
výkon napojených vnútorných jednotiek a vonkajšej jednotky. Zaťažiteľnosť systému jednotkami až na 150% výkonu vonkajšej jednotky.
GWHD(18)NK3FO : môžu byť pripojené 1-2 vnútorné jednotky
1 vnútorná
jednotka
2 vnútorné jednotky
7
7+7
9+9
9
7+9
9 + 12
12
7 + 12
12 + 12
GWHD(24)NK3GO : môžu byť pripojené 2-3 vnútorné jednotky
2 vnútorné jednotky
3 vnútorné jednotky
7+7
9 + 12
7+7+7
7 + 9 + 12
9 + 9 + 18
7+9
9 + 18
7+7+9
7 + 9 + 18
9 + 12 + 12
7 + 12
12 + 12
7 + 7 + 12
7 + 12 + 12
12 + 12 + 12
7 + 18
12 + 18
7 + 7 + 18
9+9+9
-
9+9
18 + 18
7+9+9
9 + 9 + 12
-
GWHD(28)NK3FO : môžu byť pripojené 2-4 vnútorné jednotky
2 vnútorné jednotky
3 vnútorné jednotky
4 vnútorné jednotky
7+7
9 + 18
7+7+7
7 + 12 + 24
9 + 12 + 24
7+7+7+7
7 + 7 + 12 + 24
7+9
12 + 12
7+7+9
7 + 18 + 18
9 + 18 + 18
7+7+7+9
7 + 7 + 18 + 18
7 + 9 + 12 + 12 + 12
7 + 9 + 12 + 12 + 18
7 + 12
12 + 18
7 + 7 + 12
7 + 18 + 24
9 + 18 + 24
7 + 7 + 7 + 12
7+9+9+9
7 + 12 + 12 + 12 + 12
7 + 18
18 + 18
7 + 7 + 18
9+9+9
12 + 12 + 12
7 + 7 + 7 + 18
7 + 9 + 9 + 12
7 + 12 + 12 + 12 + 18
9+9
-
7 + 7 + 24
9 + 9 + 12
12 + 12 + 18
7 + 7 + 7 + 24
7 + 9 + 9 + 18
9+9+9+9+9
9 + 12
-
7+9+9
9 + 9 + 18
12 + 12 + 24
7+7+9+9
7 + 9 + 9 + 24
9 + 9 + 9 + 9 + 12
GWHD(36)NK3BO : môžu byť pripojené 2-4 vnútorné jednotky
3 vnútorné jednotky
2 vnútorné jednotky
4 vnútorné jednotky
7 + 12
18 + 24
7+7+7
7 + 12 + 24
9 + 12 + 24
7+7+7+7
7 + 7 + 12 + 24
9+9+9+9
7 + 18
24 + 24
7+7+9
7 + 18 + 18
9 + 18 + 18
7+7+7+9
7 + 7 + 18 + 18
9 + 9 + 9 + 12
7 + 24
-
7 + 7 + 12
7 + 18 + 24
9 + 18 + 24
7 + 7 + 7 + 12
7+9+9+9
9 + 9 + 12 + 12
9+9
-
7 + 7 + 18
9+9+9
12 + 12 + 12
7 + 7 + 7 + 18
7 + 9 + 9 + 12
9 + 9 + 12 + 18
9 + 12
-
7 + 7 + 24
9 + 9 + 12
12 + 12 + 18
7 + 7 + 7 + 24
7 + 9 + 9 + 18
9 + 9 + 12 + 24
9 + 18
-
7+9+9
9 + 9 + 18
12 + 12 + 24
7+7+9+9
7 + 9 + 9 + 24
9 + 9 + 18 + 18
9 + 24
-
7 + 9 + 12
9 + 9 + 24
12 + 18 + 18
7 + 7 + 9 + 12
7 + 9 + 12 + 12
9 + 12 + 12 + 12
12 + 12
-
7 + 9 + 18
9 + 12 + 12
18 + 18 + 18
7 + 7 + 9 + 18
7 + 9 + 12 + 18
9 + 12 + 12 + 18
12 + 18
-
7 + 9 + 24
9 + 12 + 18
-
7 + 7 + 9 + 24
7 + 9 + 18 + 18
12 + 12 + 12 + 12
12 + 24
-
7 + 12 + 12
9 + 12 + 24
-
7 + 7 + 12 + 12
7 + 12 + 12 + 12
-
18 + 18
-
7 + 12 + 18
9 + 18 + 18
-
7 + 7 + 12 + 18
7 + 12 + 12 + 18
-
GWHD(42)NK3AO : môže byť pripojených 2-5 vnútorných jednotiek
2 vnútorné
jednotky
3 vnútorné jednotky
4 vnútorné jednotky
5 vnútorných jednotiek
7 + 18
7+7+7
9 + 9 + 12
7+7+7+7
7 + 9 + 9 + 18
9 + 9 + 9 + 24
7+7+7+7+7
7 + 7 + 9 + 9 + 24
7 + 24
7+7+9
9 + 9 + 18
7+7+7+9
7 + 9 + 9 + 24
9 + 9 + 12 + 12
7+7+7+7+9
7 + 7 + 9 + 12 + 12
7 + 9 + 12 + 12 + 18
9 + 12
7 + 7 + 12
9 + 9 + 24
7 + 7 + 7 + 12
7 + 9 + 12 + 12
9 + 9 + 12 + 18
7 + 7 + 7 + 7 + 12
7 + 7 + 9 + 12 + 18
7 + 12 + 12 + 12 + 12
9 + 18
7 + 7 + 18
9 + 12 + 12
7 + 7 + 7 + 18
7 + 9 + 12 + 18
9 + 9 + 12 + 24
7 + 7 + 7 + 7 + 18
7 + 7 + 9 + 12 + 24
7 + 12 + 12 + 12 + 18
9 + 24
7 + 7 + 24
9 + 12 + 18
7 + 7 + 7 + 24
7 + 9 + 12 + 24
9 + 9 + 18 + 18
7 + 7 + 7 + 7 + 24
7 + 7 + 9 + 18 + 18
9+9+9+9+9
12 + 12
7+9+9
9 + 12 + 24
7+7+9+9
7 + 9 + 18 + 18
9 + 9 + 18 + 24
7+7+7+9+9
7 + 7 + 12 + 12 + 12
9 + 9 + 9 + 9 + 12
12 + 18
7 + 9 + 12
9 + 18 + 18
7 + 7 + 9 + 12
7 + 9 + 18 + 24
9 + 12 + 12 + 12
7 + 7 + 7 + 9 + 12
7 + 7 + 12 + 12 + 18
9 + 9 + 9 + 9 + 18
12 + 24
7 + 9 + 18
9 + 18 + 24
7 + 7 + 9 + 18
7 + 12 + 12 + 12
9 + 12 + 12 + 18
7 + 7 + 7 + 9 + 18
7 + 7 + 12 + 18 + 18
9 + 9 + 9 + 9 + 24
18 + 18
7 + 9 + 24
9 + 24 + 24
7 + 7 + 9 + 24
7 + 12 + 12 + 18
9 + 12 + 12 + 24
7 + 7 + 7 + 9 + 24
7+9+9+9+9
9 + 9 + 9 + 12 + 12
18 + 24
7 + 12 + 12
12 + 12 + 12
7 + 7 + 12 + 12
7 + 12 + 12 + 24
9 + 12 + 18 + 18
7 + 7 + 7 + 12 + 12
7 + 9 + 9 + 9 + 12
9 + 9 + 9 + 12 + 18
24 + 24
7 + 12 + 18
12 + 12 + 18
7 + 7 + 12 + 18
7 + 12 + 18 + 18
9 + 18 + 18 + 18
7 + 7 + 7 + 12 + 18
7 + 9 + 9 + 9 + 18
9 + 9 + 9 + 18 + 18
-
7 + 12 + 24
12 + 12 + 24
7 + 7 + 12 + 24
7 + 12 + 18 + 24
12 + 12 + 12 + 12
7 + 7 + 7 + 12 + 24
7 + 9 + 9 + 9 + 24
9 + 9 + 12 + 12 + 12
-
7 + 18 + 18
12 + 18 + 18
7 + 7 + 18 + 18
7 + 18 + 18 + 18
12 + 12 + 12 + 18
7 + 7 + 7 + 18 + 18
7 + 9 + 9 + 12 + 12
9 + 9 + 12 + 12 + 18
-
7 + 18 + 24
12 + 18 + 24
7 + 7 + 18 + 24
9+9+9+9
12 + 12 + 12 + 24
7+7+9+9+9
7 + 9 + 9 + 12 + 18
9 + 12 + 12 + 12 + 12
-
7 + 24 + 24
18 + 18 + 18
7+9+9+9
9 + 9 + 9 + 12
12 + 12 + 18 + 18
7 + 7 + 9 + 9 + 12
7 + 9 + 9 + 12 + 24
9 + 12 + 12 + 12 + 18
-
9+9+9
18 + 18 + 24
7 + 9 + 9 + 12
9 + 9 + 9 +18
-
7 + 7 + 9 + 9 + 18
7 + 9 + 9 + 18 + 18
12 + 12 + 12 + 12 + 12
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
7 + 9 + 12 + 12 + 12
Free-Match III Multi Inverterové klimatizačné jednotky
Free-Match III Multi Inverter vonkajšia jednotka
GWHD(18)NK3FO
GWHD(24)NK3GO
GWHD(36)NK3BO
GWHD(28)NK3FO
GWHD(42)NK3AO
Pri Gree Free-Match Multi systéme je možné na vonkajšiu jednotku pripojenie až piatich rôznych vnútorných jednotiek. Sú teda vhodné
najmä pre byty, domy a podniky, v ktorých je nainštalovaná len jedna vonkajšia jednotka. Free-Match vonkajšie jednotky sú vybavené
DC Inverterovou reguláciou s najnovšou riadiacou G10 technológiou a výkonným dvojitým rotačným piestovým kompresorom Gree.
<
DC Inverterová regulácia s najnovšou G10 technológiou
<
S touto technikou je možné plynule meniť rýchlosť kompresora. Vďaka
tejto výhode je výkon zariadenia presne prispôsobený potrebám
klimatizovaného priestoru. Zabráni sa tak prudkým teplotným výkyvom,
čím je možné ušetriť až 40% energie. S najnovšou G10 technológiou
je možné regulovať rýchlosť kompresora veľmi citlivo až do veľmi
nízkych otáčok, sčasti až do 10Hz, čím je možná ešte vyššia
energetická úspora.
<
<
<
Špičková účinnosť až 5,6!
Všetky jednotky energetickej triedy A+ alebo A!
Ako vnútorné jednotky sú použiteľné: nástenné, podstropné,
kazetové alebo kanálové klimatizačné jednotky
Dvojitý rotačný piestový kompresor Gree
Dva proti sebe rotujúce disky v komore kompresora poskytujú potrebnú
kompresiu chladiva. Tento kompresor sa vyznačuje veľmi nízkou
spotrebou energie, ovládateľnosť je v širokom rozsahu otáčok, má tichý
chod a dlhú životnosť.
<
<
<
Zaťažiteľnosť kompresora až na 150%
Využiteľnosť aj na zimnú prevádzku pre chladenie a kúrenie
Vykurovanie spodnej časti vonkajšej jednotky
<
Prevádzkový rozsah (chladenie / kúrenie)
<
ErP/Eco dizajn
(iba pre modely GWHD (18)/(24)/(28))
-15 až +43°C / -15 až +24°C
Zariadenia zodpovedajú požiadavkám EU na Eco dizajn.
GWHD(18)NK3FO(1-2)
GWHD(24)NK3GO(2-3)
GWHD(28)NK3FO(2-4)
GWHD(36)NK3BO(2-4)
GWHD(42)NK3AO(2-5)
kW
5,0 (2,0 - 6,2)
7,1 (2,2 - 10,0)
8,0 (2,2 - 10,0)
10,5 (2,1 - 11,0)
12,1 (2,1 - 13,5)
kW
5,6 (2,5 - 6,6)
8,5 (3,6 - 11,0)
9,3 (2,8 - 11,0)
11,0 (2,6 - 13,0)
13,0 (2,6 - 14,0)
W/W
5,60 / 3,80
5,10 / 3,80
5,10 / 3,80
5,50 / 3,80
3,37 / 3,67*
A+ / A
A/A
A/A
A/A
A / A*
kWh
313 / 1.695
487 / 2.579
549 / 2.579
686 / 3.684
-
kW
1,55 (0,5 - 2,55)
2,25 (0,65 - 4,5)
2,49 (0,65 - 4,5)
3,50 (1,3 - 4,6)
3,59 (1,3 - 4,9)
kW
1,54 (0,58 - 2,7)
2,35 (0,98 - 3,95)
2,58 (0,98 - 3,95)
3,45 (1,3 - 4,14)
3,55 (1,3 - 4,4)
A
11,98
20,19
20,19
21,65
23,50
m³/h
3 200
4 000
4 000
5 200
5 500
dB(A)
56
58
58
54
54
dB(A)
63
68
68
64
64
rotaè ný piestový
rotaè ný piestový
rotaè ný piestový
rotaè ný piestový
rotaè ný piestový
mm
955x700x396
980x790x427
980x790x427
1015x1103x440
1015x1103x440
kg
50
69
69
102
102
kg
R410A / 1,4
R410A / 2,2
R410A / 2,2
R410A / 4,3
R410A / 4,8
Ø mm(")
2 x 6,35 / 9,52
(1/4"/ 3/8")
3 x 6,35 / 9,52
(1/4"/ 3/8")
4 x 6,35 / 9,52
(1/4"/ 3/8")
2 x 6,35 / 9,52
1 x 6,35 / 12,7
1 x 9,52 / 15,9
2 x 6,35 / 9,52
2 x 6,35 / 12,7
1 x 9,52 / 15,9
m
10 / 20
20 / 60
20 / 70
20 / 70
25 / 80
m
10
30
40
40
50
m
5
10
10
15
15
g/m
20
20
20
22
22
V/Hz/Ph
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
do vonkajš ej
do vonkajš ej
do vonkajš ej
do vonkajš ej
do vonkajš ej
mm²
4 x 1,5
4 x 1,5
4 x 1,5
4 x 1,5
4 x 1,5
A
16 A
25 A
25 A
25 A
25 A
1-2
2-3
2-4
2-4
2-5
-15 a +43 /
-15 a +24
-15 a +43 /
-15 a +24
-15 a +43 /
-15 a +24
-15 a +43 /
-15 a +24
-15 a +43 /
-15 a +24
Model:
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Stupeň účinnosti - chl./vyk. (EER/COP)
Energetická trieda - chl./vyk.
Ročná spotreba energie
El. príkon - chladenie
El. príkon - vykurovanie
Max. prevádzkový prúd
Prietok vzduchu
Hladina akustického tlaku
Hladina akustického výkonu
Kompresor
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Chladivo / predplnené množstvo
Pripojenie kvapalina/plyn
Max. dĺžka rozvodov vyp./celk.
Predplnená dĺžka rozvodov
Max. prevýšenie
Plnenie chladiva
Napájanie
Komunikačný vodič
Odporúčané istenie
Počet vnútorných jednotiek
Prevádzkový rozsah - chl./vyk.
°C
* Pretože výkon nad 12,0 kW: COP/EER a energetická trieda podľa 2002/31 EC!
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
23
24 U-Match klimatizačné jednotky
Nástenná jednotka - CHANGE
Tieto nástenné klimatizačné zariadenia patria do overenej obchodnej série a sú teda určené pre dlhoročnú bezproblémovú prevádzku.
Klimatizačná jednotka je vybavená DC Inverterovou reguláciou s najnovšou riadiacou G10 technológiou a dvojitým rotačným piestovým
kompresorom Gree. Súčasťou zariadenia je možnosť zimnej prevádzky, ktorá umožňuje chladenie až do vonkajšej teploty -15 °C
a vykurovanie až do vonkajšej teploty -20 °C!
<
<
<
DC Inverter. regulácia s najnovšou G10 technológiou
<
S touto technikou je možné plynule meniť rýchlosť kompresora. Vďaka
tejto výhode je výkon zariadenia presne prispôsobený potrebám
klimatizovaného priestoru. Zabráni sa tak prudkým teplotným výkyvom,
čím je možné ušetriť až 40% energie. S najnovšou G10 technológiou
je možné regulovať rýchlosť kompresora veľmi citlivo až do veľmi
nízkych otáčok, sčasti až do 10Hz, čím je možná ešte vyššia
energetická úspora.
<
Špičková účinnosť!
Všetky jednotky energetickej triedy A!
Dvojitý rotačný piestový kompresor Gree
<
Aby sa zabránilo vzniku plesní, ventilátor vo vnútornej jednotke beží
ešte po dobu 10 minút.
<
Elegantný dizajn vnútornej jednotky s plochým
prepracovaným prevedením a ovládacím panelom
s LED displejom.
3 rýchlosti ventilátora (stupne filtrácie) + turbo rýchlosť!
<
<
Elegantné IR diaľkové ovládanie s časovačom
Automatický reštart po výpadku napájania
Funkcia nočného režimu
Ako v režime chladenia tak aj v režime kúrenia sú prevádzkové krivky
zariadenia plynulé, čím je zabezpečený ustálený chod zariadenia.
<
Zimná prevádzka
Zabudovaný systém na zimnú prevádzku umožňuje ekonomické
využívanie systému kúrenia až do vonkajšej teploty -20°C
a ekonomické chladenie až do vonkajšej teploty -15 °C!
<
Pohotovostný režim 1 Watt
Vylepšením dizajnu zariadenia je to, že v pohotovostnom režime je
spotreba energie iba 1 Watt.
Rýchlosť ventilátora sa dá presne prispôsobiť požadovaným potrebám.
<
Turbo funkcia
Ventilátor vo vnútornej jednotke beží na veľmi vysoké otáčky, čím sa
dosiahne rýchla účinnosť chladenia či kúrenia na požadovanú izbovú
teplotu rýchlejšie.
Dva proti sebe rotujúce disky v komore kompresora poskytujú potrebnú
kompresiu chladiva. Tento kompresor sa vyznačuje veľmi nízkou
spotrebou energie, ovládateľnosť je v širokom rozsahu otáčok, má tichý
chod a dlhú životnosť.
<
Všetky komponenty klimatizačného systému sú
vysokej kvality, čím je zabezpečená dlhodobá
životnosť a zaistená bezproblémová prevádzka.
Samočistiaca funkcia
<
Prevádzkový rozsah (chladenie / kúrenie)
-15 až +43°C / -20 až +24°C
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
U-Match klimatizačné jednotky
GWH12KFK3DNA5B
GWH18KGK3DNA5F
GWH24KGK3DNA5C
kW
3,5 ( 0,6 - 3,9 )
5,2 ( 1,0 - 6,4 )
6,4 ( 1,4 - 7,0 )
kW
4,0 ( 0,6 - 5,0 )
5,8 ( 1,0 - 7,0 )
6,7 ( 1,2 - 7,8 )
W/W
3,21 / 3,61
3,31 / 3,61
3,25 / 3,62
A/A
A/A
A/A
kWh
550
800
1 000
kW
1,10 / 1,14
1,60 / 1,60
2,00 / 1,90
A
6,57 / 7,02
12,1 / 12,1
12,6 / 12,6
m³/h
680
800
950
dB(A)
26/31/39
32/37/40
32/37/42
mm
770x283x201
865x305x215
1008x319x221
kg
9
12
15
dB(A)
53
54
54
Model:
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Stupeň účinnosti - chl./vyk. (EER/COP)
Energetická trieda - chl./vyk.
Ročná spotreba el. energie
El. príkon - chl./vyk.
Prevádzkový prúd - chl./vyk.
Prietok vzduchu
Hladina akustického tlaku
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Hladina akustického tlaku
Kompresor
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Chladivo / predplnené množstvo
Pripojenie kvapalina/plyn
Max. dĺžka rozvodov
Predplnená dĺžka rozvodov
Max. prevýšenie
Plnenie chladiva
Napájanie
Komunikačný vodič
Odporúčané istenie
Prevádzkový rozsah - chl./vyk.
rotačný piestový
rotačný piestový
rotačný piestový
mm
710x550x318
955x700x396
955x700x396
kg
30
52
52
kg
R410A / 1,0
R410A / 1,25
R410A / 1,4
Ø mm(")
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
6,35 / 12,7 (1/4"/ 1/2")
6,35 / 12,7 (1/4"/ 1/2")
m
20
25
25
m
5
5
5
m
10
10
10
g/m
20
20
20
V/Hz/Ph
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
do vnútornej
do vnútornej
do vonkajšej
mm²
4 x 2,5
4 x 2,5
4 x 2,5
A
13
16
20
°C
-15 až +43 / -20 až +24
-15 až +43 / -20 až +24
-15 až +43 / -20 až +24
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
25
26 U-Match klimatizačné jednotky
U-Match Podstropná jednotka
U-Match podstropné / parapetné klimatizačné jednotky patria k stabilným obchodným artiklom tejto výrobnej série a sú teda určené pre
dlhodobú bezproblémovú prevádzku. K tomuto zariadeniu neoddeliteľne patrí moderné IR diaľkové ovládanie s LCD displejom ako aj
možnosť ovládania dizajnovým káblovým diaľkovým ovládačom na ovládanie všetkých funkcií. Tieto klimatizačné jednotky sú vybavené
DC Inverterovou reguláciou s novšou riadiacou Sine Wave(sínusovou) technológiou a dvojitým rotačným piestovým kompresorom Gree.
Súčasťou zariadenia je aj možnosť zimnej prevádzky, ktorá umožňuje veľmi úsporné kúrenie a chladenie až do vonkajšej teploty -15 °C!
<
DC Inverter. regulácia s technológiou Sine Wave
<
S touto technikou je možné plynule meniť rýchlosť kompresora. Vďaka
tejto výhode je výkon zariadenia presne prispôsobený potrebám
klimatizovaného priestoru. Zabráni sa tak prudkým teplotným výkyvom,
čím je možné ušetriť až 40% energie. So Sine Wave (sínusovou)
technológiou je možné regulovať rýchlosť kompresora veľmi citlivo až
do veľmi nízkych otáčok, čím je možná ešte vyššia energetická úspora.
<
<
Špičková účinnosť!
Všetky jednotky energetickej triedy A!
Dvojitý rotačný piestový kompresor Gree
<
<
Aby sa zabránilo vzniku plesní, ventilátor vo vnútornej jednotke beží
ešte po dobu 10 minút.
<
Dva proti sebe rotujúce disky v komore kompresora poskytujú potrebnú
kompresiu chladiva. Tento kompresor sa vyznačuje veľmi nízkou
spotrebou energie, ovládateľnosť je v širokom rozsahu otáčok, má tichý
chod a dlhú životnosť.
<
<
Elegantný dizajn vnútornej jednotky s plochým
prepracovaným prevedením a ovládacím panelom
s LED displejom.
3 rýchlosti ventilátora (stupne filtrácie) + turbo rýchlosť!
Dizajnový káblový diaľkový ovládač na ovládanie
všetkých funkcií
Turbo funkcia
Ventilátor vo vnútornej jednotke beží na veľmi vysoké otáčky, čím sa
dosiahne rýchla účinnosť chladenia či kúrenia na požadovanú izbovú
teplotu rýchlejšie.
<
<
<
<
<
Funkcia úspory energie
Funkcia nočného režimu
Funkcia tichého režimu
Automatický reštart po výpadku napájania
Zimná prevádzka
Zabudovaný systém zimnej prevádzky umožňuje veľmi úsporné
vykurovanie a chladenie až do vonkajšej teploty -15 °C!
Rýchlosť ventilátora sa dá presne prispôsobiť požadovaným potrebám.
<
Elegantné IR diaľkové ovládanie s časovačom
Všetky komponenty klimatizačného systému sú
vysokej kvality, čím je zabezpečená dlhodobá
životnosť a zaistená bezproblémová prevádzka.
Samočistiaca funkcia
<
Prevádzkový rozsah (chladenie / kúrenie)
-15 až +43°C / -15 až +24°C
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
U-Match klimatizačné jednotky
GTH12K3CI
GUHD12NK3C10
GTH18K3CI
GUHD18NK3C10
GTH24K3CI
GUHD24NK3C10
GTH36K3CI
GUHD36NK3C10
GTH42K3CI
GUHD42NK3C10
kW
3,4 ( 1,6 - 3,6 )
5,3 ( 1,3 - 5,5 )
7,0 ( 3,0 - 7,8 )
10,5 ( 3,5 - 13,0 )
11,5 ( 3,5 - 13,0 )
kW
3,8 ( 1,4 - 4,1 )
6,2 ( 1,5 - 6,6 )
8,0 ( 2,4 - 8,5 )
11,2 ( 3,5 - 12,5 )
12,5 ( 3,5 - 14,2 )
W/W
3,21 / 4,10
3,21 / 3,62
3,21 / 3,62
3,21 / 3,61
3,21 / 3,61
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
kWh
530
825
1 090
1 560
1 790
kW
1,06 / 0,93
1,65 / 1,70
2,18 / 2,21
3,27 / 3,10
3,58 / 3,46
A
4,7 / 4,1
7,0 / 7,3
9,6 / 9,8
14,9 / 14,5
15,9 / 15,4
m³/h
500/600/700
700/800/900
900/1050/1200
1520/1630/2000
1520/1630/2000
Model: 1 fázové kompresory
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Stupeň účinnosti - chl./vyk. (EER/COP)
Energetická trieda - chl./vyk.
Ročná spotreba el. energie
El. príkon - chl./vyk.
Prevádzkový prúd - chl./vyk.
Prietok vzduchu
Hladina akustického tlaku
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Hladina akustického tlaku
Kompresor
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Chladivo / predplnené množstvo
Pripojenie kvapalina/plyn
Max. dĺžka rozvodov
Predplnená dĺžka rozvodov
Max. prevýšenie
Plnenie chladiva
Napájanie vnútornej jednotky
Napájanie vonkajšej jednotky
Komunikačný vodič
Odporúčané istenie - vnút./vonk.
Prevádzkový rozsah - chl./vyk.
dB(A)
35/37/39
39/42/45
46/49/52
48/51/54
48/51/54
mm
1220x700x225
1220x700x225
1220x700x225
1420x700x245
1420x700x245
kg
40
42
43
53
55
dB(A)
54
57
59
61
61
rotačný piestový
rotačný piestový
rotačný piestový
rotačný piestový
rotačný piestový
mm
848x540x320
955x700x396
980x790x427
1107x1100x440
1107x1100x440
kg
33
46
65
89
89
kg
R410A / 1,25
R410A / 1,4
R410A / 2,4
R410A / 3,8
R410A / 3,8
Ø mm(")
6,35 / 9,52
(1/4"/ 3/8")
6,35 / 12,7
(1/4"/ 1/2")
9,52 / 15,9
(3/8"/ 5/8")
9,52 / 15,9
(3/8"/ 5/8")
9,52 / 15,9
(3/8"/ 5/8")
m
20
20
30
30
50
m
7
7
7
7
7
m
15
15
15
15
30
g/m
30
30
60
60
60
V/Hz/Ph
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
V/Hz/Ph
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
mm²
2 x 1,5
2 x 1,5
2 x 1,5
2 x 1,5
2 x 1,5
A
13 / 16
13 / 16
13 / 20
13 / 20
13 / 25
°C
-15 až +43 /
-15 až +24
-15 až +43 /
-15 až +24
-15 až +43 /
-15 až +24
-15 až +43 /
-15 až +24
-15 až +43 /
-15 až +24
GTH36K3CI
GUHD36NM3C10
Model: 3 fázové kompresory
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Stupeň účinnosti - chl./vyk. (EER/COP)
Energetická trieda - chl./vyk.
Ročná spotreba el. energie
El. príkon - chl./vyk.
Prevádzkový prúd - chl./vyk.
Prietok vzduchu
Hladina akustického tlaku
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Hladina akustického tlaku
Kompresor
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Chladivo / predplnené množstvo
Pripojenie kvapalina/plyn
Max. dĺžka rozvodov
Predplnená dĺžka rozvodov
Max. prevýšenie
Plnenie chladiva
Napájanie vnútornej jednotky
Napájanie vonkajšej jednotky
Komunikačný vodič
Odporúčané istenie - vnút./vonk.
Prevádzkový rozsah - chl./vyk.
GTH42K3CI
GUHD42NM3C10
GTH48K3CI
GUHD48NM3C10
kW
10,5 ( 3,5 - 13,0 )
11,3 ( 3,5 - 13,0 )
14,0 ( 5,0 - 14,3 )
kW
11,2 ( 3,5 - 12,5 )
12,5 ( 3,5 - 14,2 )
16,0 ( 5,2 - 18,0 )
W/W
3,21 / 3,61
3,21 / 3,61
3,21 / 3,61
A/A
A/A
A/A
kWh
1 555
1 715
2 180
kW
3,11 / 3,05
3,43 / 3,30
4,36 / 4,43
A
4,9 / 4,6
5,2 / 5,1
6,21 / 6,5
m³/h
1520/1630/2000
1520/1630/2000
1900/2100/2300
dB(A)
48/51/54
48/51/54
52/55/58
mm
1420x700x245
1420x700x245
1700x700x245
kg
53
55
64
dB(A)
61
61
61
rotačný piestový
rotačný piestový
rotačný piestový
mm
1107x1100x440
1107x1100x440
1085x1365x427
kg
88
88
116
kg
R410A / 3,8
R410A / 3,8
R410A / 4,3
Ø mm(")
9,52 / 15,9 (3/8"/ 5/8")
9,52 / 15,9 (3/8"/ 5/8")
9,52 / 15,9 (3/8"/ 5/8")
m
30
50
50
m
7
7
7
m
15
30
30
g/m
60
60
60
V/Hz/Ph
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
V/Hz/Ph
380-415/50/3
380-415/50/3
380-415/50/3
mm²
2 x 1,5
2 x 1,5
2 x 1,5
A
13 / 3 x 16
13 / 3 x 16
13 / 3 x 16
°C
-15 až +43 /
-15 až +24
-15 až +43 /
-15 až +24
-15 až +43 /
-15 až +24
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
27
28 U-Match klimatizačné jednotky
U-Match Kazetová jednotka - EURORASTER / štandard
U-Match kazetové klimatizačné jednotky patria k stabilným obchodným artiklom tejto výrobnej série a sú teda určené pre dlhodobú
bezproblémovú prevádzku. K tomuto zariadeniu neoddeliteľne patrí moderné IR diaľkové ovládanie s LCD displejom ako aj možnosť
ovládania dizajnovým káblovým diaľkovým ovládačom na ovládanie všetkých funkcií. Tieto klimatizačné jednotky sú vybavené DC
Inverterovou reguláciou s novšou riadiacou Sine Wave (sínusovou) technológiou a dvojitým rotačným piestovým kompresorom Gree.
Súčasťou zariadenia je aj možnosť zimnej prevádzky, ktorá umožňuje veľmi úsporné kúrenie a chladenie až do vonkajšej teploty -15 °C!
<
DC Inverter. regulácia s technológiou Sine Wave
<
S touto technikou je možné plynule meniť rýchlosť kompresora. Vďaka
tejto výhode je výkon zariadenia presne prispôsobený potrebám
klimatizovaného priestoru. Zabráni sa tak prudkým teplotným výkyvom,
čím je možné ušetriť až 40% energie. So Sine Wave (sínusovou)
technológiou je možné regulovať rýchlosť kompresora veľmi citlivo až
do veľmi nízkych otáčok, čím je možná ešte vyššia energetická úspora.
<
<
Špičková účinnosť!
Všetky jednotky energetickej triedy A!
Dvojitý rotačný piestový kompresor Gree
<
<
<
Štýlový kazetový panel s LED displejom.
3,4 kW model je dostupný v Euro-raster prevedení
Čerpadlo kondenzátu s výtlakom 1100mm
<
<
<
3 rýchlosti ventilátora (stupne filtrácie) + turbo rýchlosť!
<
<
Aktívny uhlíkový filter
Elegantné IR diaľkové ovládanie s časovačom
Funkcia úspory energie
Funkcia nočného režimu
Funkcia tichého režimu
Automatický reštart po výpadku napájania
Zimná prevádzka
Zabudovaný systém zimnej prevádzky umožňuje veľmi úsporné
vykurovanie a chladenie až do vonkajšej teploty -15 °C!
Rýchlosť ventilátora sa dá presne prispôsobiť požadovaným potrebám.
<
Turbo funkcia
Ventilátor vo vnútornej jednotke beží na veľmi vysoké otáčky, čím sa
dosiahne rýchla účinnosť chladenia či kúrenia na požadovanú izbovú
teplotu rýchlejšie.
<
(od spodného okraja vnútornej jednotky)
<
<
Aby sa zabránilo vzniku plesní, ventilátor vo vnútornej jednotke beží
ešte po dobu 10 minút.
Dva proti sebe rotujúce disky v komore kompresora poskytujú potrebnú
kompresiu chladiva. Tento kompresor sa vyznačuje veľmi nízkou
spotrebou energie, ovládateľnosť je v širokom rozsahu otáčok, má tichý
chod a dlhú životnosť.
<
<
Dizajnový káblový diaľkový ovládač na ovládanie
všetkých funkcií
Všetky komponenty klimatizačného systému sú
vysokej kvality, čím je zabezpečená dlhodobá
životnosť a zaistená bezproblémová prevádzka.
Samočistiaca funkcia
<
Prevádzkový rozsah (chladenie / kúrenie)
-15 až +43°C / -15 až +24°C
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
U-Match klimatizačné jednotky
GKH12K3CI
GUHD12NK3C10
GKH18K3CI
GUHD18NK3C10
GKH24K3CI
GUHD24NK3C10
GKH36K3CI
GUHD36NK3C10
kW
3,4 ( 1,6 - 3,6 )
5,3 ( 1,9 - 5,5 )
7,0 ( 2,4 - 8,3 )
10,0 ( 3,0 - 11,5 )
11,0 ( 3,5 - 13,0 )
kW
3,7 ( 1,6 - 4,0 )
6,2 ( 1,5 - 6,6 )
8,0 ( 2,4 - 8,5 )
11,0 ( 3,5 - 12,8 )
12,0 ( 3,8 - 14,5 )
W/W
3,30 / 3,61
3,21 / 3,62
3,21 / 3,62
3,21 / 3,61
3,21 / 3,61
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
kWh
515
825
1 090
1 560
1 710
kW
1,03 / 1,03
1,65 / 1,70
2,18 / 2,21
3,12 / 3,05
3,42 / 3,30
A
4,6 / 4,6
7,0 / 7,3
9,6 / 9,8
14,6 / 13,7
15,2 / 14,6
1500/1570/1660
Model: 1 fázové kompresory
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Stupeň účinnosti - chl./vyk. (EER/COP)
Energetická trieda - chl./vyk.
Ročná spotreba el. energie
El. príkon - chl./vyk.
Prevádzkový prúd - chl./vyk.
Prietok vzduchu
Hladina akustického tlaku
Rozmery (ŠxHxV)
Hmotnosť
Hladina akustického tlaku
Kompresor
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Chladivo / predplnené množstvo
Pripojenie kvapalina/plyn
Max. dĺžka rozvodov
Predplnená dĺžka rozvodov
Max. prevýšenie
Plnenie chladiva
Napájanie vnútornej jednotky
Napájanie vonkajšej jednotky
Komunikačný vodič
Odporúčané istenie - vnút./vonk.
GKH42K3CI
GUHD42NK3C10
m³/h
350/450/550
1000/1080/1180
1170/1270/1400
1500/1570/1660
dB(A)
43/45/47
43/45/47
48/49/51
48/51/53
48/51/54
mm
600x600x230
840x840x240
840x840x240
840x840x320
840x840x320
kg
20
27
27
32
32
dB(A)
54
57
59
61
61
rotačný piestový
rotačný piestový
rotačný piestový
rotačný piestový
rotačný piestový
mm
848x540x320
955x700x396
980x790x427
1107x1100x440
1107x1100x440
kg
33
46
65
89
89
kg
R410A / 1,25
R410A / 1,4
R410A / 2,4
R410A / 3,8
R410A / 3,8
Ø mm(")
6,35 / 9,52
(1/4"/ 3/8")
6,35 / 12,7
(1/4"/ 1/2")
9,52 / 15,9
(3/8"/ 5/8")
9,52 / 15,9
(3/8"/ 5/8")
9,52 / 15,9
(3/8"/ 5/8")
m
20
20
30
30
50
m
7
7
7
7
7
m
15
15
15
15
30
g/m
30
30
60
60
60
V/Hz/Ph
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
V/Hz/Ph
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
mm²
2 x 1,5
2 x 1,5
2 x 1,5
2 x 1,5
2 x 1,5
A
13 / 16
13 / 16
13 / 20
13 / 20
13 / 25
Prevádzkový rozsah - chl./vyk.
°C
-15 až +43 /
-15 až +24
-15 až +43 /
-15 až +24
-15 až +43 /
-15 až +24
-15 až +43 /
-15 až +24
-15 až +43 /
-15 až +24
Panel - rozmery (ŠxHxV)
Panel - hmotnosť
mm
650x650x50
950x950x60
950x950x60
950x950x60
950x950x60
kg
5
6,5
6,5
6,5
6,5
GKH36K3CI
GUHD36NM3C10
GKH42K3CI
GUHD42NM3C10
kW
10,0 ( 3,0 - 11,5 )
11,0 ( 3,5 - 13,0 )
kW
11,0 ( 3,5 - 12,8 )
12,0 ( 3,8 - 14,5 )
W/W
3,21 / 3,61
3,21 / 3,61
Model: 3 fázové kompresory
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Stupeň účinnosti - chl./vyk. (EER/COP)
Energetická trieda - chl./vyk.
Ročná spotreba el. energie
El. príkon - chl./vyk.
Prevádzkový prúd - chl./vyk.
Prietok vzduchu
Hladina akustického tlaku
Rozmery (ŠxHxV)
Hmotnosť
Hladina akustického tlaku
Kompresor
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Chladivo / predplnené množstvo
Pripojenie kvapalina/plyn
Max. dĺžka rozvodov
Predplnená dĺžka rozvodov
Max. prevýšenie
Plnenie chladiva
Napájanie vnútornej jednotky
Napájanie vonkajšej jednotky
Komunikačný vodič
Odporúčané istenie - vnút./vonk.
A/A
A/A
kWh
1 555
1 715
kW
3,11 / 3,05
3,43 / 3,30
A
4,8 / 4,7
5,4 / 4,9
m³/h
1500/1570/1660
1500/1570/1660
dB(A)
48/51/53
48/51/53
mm
840x840x320
840x840x320
kg
32
32
dB(A)
61
61
rotaè ný piestový
rotaè ný piestový
mm
1107x1100x440
1107x1100x440
kg
88
88
kg
R410A / 3,8
R410A / 3,8
Ø mm(")
9,52 / 15,9 (3/8"/ 5/8")
9,52 / 15,9 (3/8"/ 5/8")
m
30
50
m
7
7
m
15
30
g/m
60
60
V/Hz/Ph
220-240/50/1
220-240/50/1
V/Hz/Ph
380-415/50/3
380-415/50/3
mm²
2 x 1,5
2 x 1,5
A
13 / 3 x 16
13 / 3 x 16
Prevádzkový rozsah - chl./vyk.
°C
-15 a +43 /
-15 a +24
-15 a +43 /
-15 a +24
Panel - rozmery (ŠxHxV)
Panel - hmotnosť
mm
950x950x60
950x950x60
kg
6,5
6,5
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
29
30 U-Match klimatizačné jednotky
U-Match Kanálová jednotka
U-Match kanálové klimatizačné jednotky patria k stabilným obchodným artiklom tejto výrobnej série a sú teda určené pre dlhodobú
bezproblémovú prevádzku. K tomuto zariadeniu neoddeliteľne patrí moderné IR diaľkové ovládanie s LCD displejom ako aj možnosť
ovládania dizajnovým káblovým diaľkovým ovládačom na ovládanie všetkých funkcií. Tieto klimatizačné jednotky sú vybavené DC
Inverterovou reguláciou s novšou riadiacou Sine Wave (sínusovou) technológiou a dvojitým rotačným piestovým kompresorom Gree.
Súčasťou zariadenia je aj možnosť zimnej prevádzky, ktorá umožňuje veľmi úsporné kúrenie a chladenie až do vonkajšej teploty -15 °C!
<
DC Inverter. regulácia s technológiou Sine Wave
<
S touto technikou je možné plynule meniť rýchlosť kompresora. Vďaka
tejto výhode je výkon zariadenia presne prispôsobený potrebám
klimatizovaného priestoru. Zabráni sa tak prudkým teplotným výkyvom,
čím je možné ušetriť až 40% energie. So Sine Wave (sínusovou)
technológiou je možné regulovať rýchlosť kompresora veľmi citlivo až
do veľmi nízkych otáčok, čím je možná ešte vyššia energetická úspora.
<
<
Špičková účinnosť!
Všetky jednotky energetickej triedy A!
Dvojitý rotačný piestový kompresor Gree
<
<
Externý statický tlak
GFH12/18: 25Pa (nastaviteľné: 0-25Pa),
GFH24: 25Pa (nastaviteľné: 0-100 Pa),
GFH36/42: 37Pa (nastaviteľné: 0-150 Pa)
Čerpadlo kondenzátu s výtlakom 1100mm
<
<
<
<
<
Katechínový a fotokatalizačný filter
3 rýchlosti ventilátora (stupne filtrácie) + turbo rýchlosť!
Turbo funkcia
Ventilátor vo vnútornej jednotke beží na veľmi vysoké otáčky, čím sa
dosiahne rýchla účinnosť chladenia či kúrenia na požadovanú izbovú
teplotu rýchlejšie.
<
Rýchlosť ventilátora sa dá presne prispôsobiť požadovaným potrebám.
<
Elegantné IR diaľkové ovládanie s časovačom
Dizajnový káblový diaľkový ovládač na ovládanie
všetkých funkcií
Všetky komponenty klimatizačného systému sú
vysokej kvality, čím je zabezpečená dlhodobá
životnosť a zaistená bezproblémová prevádzka.
Samočistiaca funkcia
Aby sa zabránilo vzniku plesní, ventilátor vo vnútornej jednotke beží
ešte po dobu 10 minút.
(od spodného okraja vnútornej jednotky)
<
<
<
Dva proti sebe rotujúce disky v komore kompresora poskytujú potrebnú
kompresiu chladiva. Tento kompresor sa vyznačuje veľmi nízkou
spotrebou energie, ovládateľnosť je v širokom rozsahu otáčok, má tichý
chod a dlhú životnosť.
<
<
Funkcia úspory energie
Funkcia nočného režimu
Funkcia tichého režimu
Automatický reštart po výpadku napájania
Zimná prevádzka
Zabudovaný systém zimnej prevádzky umožňuje veľmi úsporné
vykurovanie a chladenie až do vonkajšej teploty -15 °C!
<
Prevádzkový rozsah (chladenie / kúrenie)
-15 až +43°C / -15 až +24°C
Prívod vzduchu zozadu – vývod vzduchu zpredu
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
U-Match klimatizačné jednotky
GFH12K3CI
GUHD12NK3C10
GFH18K3CI
GUHD18NK3C10
GFH24K3CI
GUHD24NK3C10
GFH36K3CI
GUHD36NK3C10
GFH42K3CI
GUHD42NK3C10
kW
3,5 ( 1,6 - 3,6 )
5,3 ( 1,6 - 5,8 )
7,0 ( 2,0 - 7,7 )
10,0 ( 3,5 - 11,5 )
11,0 ( 3,5 - 13,0 )
kW
3,8 ( 1,6 - 4,0 )
6,2 ( 1,4 - 6,5 )
7,5 ( 2,4 - 8,0 )
11,0 ( 3,8 - 12,8 )
12,0 ( 3,8 - 14,5 )
W/W
3,25 / 3,90
3,21 / 3,62
3,21 / 3,62
3,21 / 3,61
3,21 / 3,61
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
kWh
540
825
1 090
1 560
1 710
kW
1,08 / 0,97
1,65 / 1,70
2,18 / 2,07
3,12 / 3,05
3,42 / 3,30
A
4,8 / 4,3
7,0 / 7,3
9,6 / 9,1
14,6 / 14,6
15,2 / 14,6
m³/h
640/740/840
600/800/1000
1200/1400/1600
1850/2110/2300
1850/2110/2300
Model: 1 fázové kompresory
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Stupeň účinnosti - chl./vyk. (EER/COP)
Energetická trieda - chl./vyk.
Ročná spotreba el. energie
El. príkon - chl./vyk.
Prevádzkový prúd - chl./vyk.
Prietok vzduchu
Hladina akustického tlaku
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Hladina akustického tlaku
Kompresor
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Chladivo / predplnené množstvo
Pripojenie kvapalina/plyn
Max. dĺžka rozvodov
Predplnená dĺžka rozvodov
Max. prevýšenie
Plnenie chladiva
Napájanie vnútornej jednotky
Napájanie vonkajšej jednotky
Komunikačný vodič
Odporúčané istenie - vnút./vonk.
Prevádzkový rozsah - chl./vyk.
dB(A)
33/35/37
36/38/42
42/44/47
46/50/53
46/50/53
mm
980x266x721
980x266x721
1270x268x530
1266x290x775
1266x290x775
kg
34
34
37
57
57
dB(A)
54
57
59
61
61
rotačný piestový
rotačný piestový
rotačný piestový
rotačný piestový
rotačný piestový
mm
848x540x320
955x700x396
980x790x427
1107x1100x440
1107x1100x440
kg
33
46
65
89
89
kg
R410A / 1,25
R410A / 1,4
R410A / 2,4
R410A / 3,8
R410A / 3,8
Ø mm(")
6,35 / 9,52
(1/4"/ 3/8")
6,35 / 12,7
(1/4"/ 1/2")
9,52 / 15,9
(3/8"/ 5/8")
9,52 / 15,9
(3/8"/ 5/8")
9,52 / 15,9
(3/8"/ 5/8")
m
20
20
30
30
50
m
7
7
7
7
7
m
15
15
15
15
30
g/m
30
30
60
60
60
V/Hz/Ph
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
V/Hz/Ph
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
mm²
2 x 1,5
2 x 1,5
2 x 1,5
2 x 1,5
2 x 1,5
A
13 / 16
13 / 16
13 / 20
13 / 20
13 / 25
°C
-15 až +43 /
-15 až +24
-15 až +43 /
-15 až +24
-15 až +43 /
-15 až +24
-15 až +43 /
-15 až +24
-15 až +43 /
-15 až +24
GFH36K3CI
GUHD36NM3C10
GFH42K3CI
GUHD42NM3C10
GFH48K3CI
GUHD48NM3C10
kW
10,0 ( 3,5 - 11,5 )
11,0 ( 3,5 - 13,0 )
14,0 ( 5,0 - 14,3 )
kW
11,0 ( 3,8 - 12,8 )
12,0 ( 3,8 - 14,5 )
16,0 ( 5,2 - 18,0 )
W/W
3,21 / 3,61
3,21 / 3,61
3,21 / 3,61
A/A
A/A
A/A
kWh
1 555
1 715
2 180
kW
3,11 / 3,05
3,43 / 3,32
4,36 / 4,43
A
4,8 / 4,7
5,5 / 4,9
6,4 / 6,7
m³/h
1850/2110/2300
1850/2110/2300
2100/2300/2500
Model: 3 fázové kompresory
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Stupeň účinnosti - chl./vyk. (EER/COP)
Energetická trieda - chl./vyk.
Ročná spotreba el. energie
El. príkon - chl./vyk.
Prevádzkový prúd - chl./vyk.
Prietok vzduchu
Hladina akustického tlaku
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Hladina akustického tlaku
Kompresor
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Chladivo / predplnené množstvo
Pripojenie kvapalina/plyn
Max. dĺžka rozvodov
Predplnená dĺžka rozvodov
Max. prevýšenie
Plnenie chladiva
Napájanie vnútornej jednotky
Napájanie vonkajšej jednotky
Komunikačný vodič
Odporúčané istenie - vnút./vonk.
Prevádzkový rozsah - chl./vyk.
dB(A)
46/50/53
46/50/53
46/50/53
mm
1266x290x775
1266x290x775
1266x330x815
kg
57
57
64
dB(A)
61
61
61
rotačný piestový
rotačný piestový
rotačný piestový
mm
1107x1100x440
1107x1100x440
1085x1365x427
kg
88
88
116
kg
R410A / 3,8
R410A / 3,8
R410A / 4,3
Ø mm(")
9,52 / 15,9 (3/8"/ 5/8")
9,52 / 15,9 (3/8"/ 5/8")
9,52 / 15,9 (3/8"/ 5/8")
m
30
50
50
m
7
7
7
m
15
30
30
g/m
60
60
60
V/Hz/Ph
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
V/Hz/Ph
380-415/50/3
380-415/50/3
380-415/50/3
mm²
2 x 1,5
2 x 1,5
2 x 1,5
A
13 / 3 x 16
13 / 3 x 16
13 / 3 x 16
°C
-15 až +43 /
-15 až +24
-15 až +43 /
-15 až +24
-15 až +43 /
-15 až +24
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
31
32 VRF systémy
GMV Nástenná jednotka
<
<
<
<
Elegantný dizajn vnútornej jednotky
s plochým panelom
3 stupne filtrácie vzduchu
IR diaľkové ovládanie s časovačom vypni/zapni
Dizajnový káblový diaľkový ovládač na ovládanie
všetkých funkcií
GMV-R22G/
NaG-K
Model:
Výkon chlad. / vykur.
Elektrický výkon ventilátora
Prietok vzduchu
Hladina akustického tlaku
Pripojenie kvapalina/plyn
Napájanie
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
kW
GMV-R36G/
NaG-K
GMV-R45G/
NaG-K
GMV-R50G/
NaG-K
GMV-R56G/
NaG-K
GMV-R63G/
NaG-K
GMV-R71G/
NaG-K
2,8 / 3,2
3,6 / 4,0
4,5 / 5,0
5,0 / 5,8
5,6 / 6,3
6,3 / 7,0
7,1 / 8,0
2,2 / 2,5
50
W
60
500
m³/h
dB(A)
GMV-R28G/
NaG-K
34/36/38
70
630
35/36/38
38/41/44
800
38/41/44
38/41/44
38/40/44
38/40/44
38/40/44
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
6,35 / 12,7 (1/4"/ 1/2")
mm
843x275x180
940x298x200
1008x319x221
kg
10,5
13
15
Ø mm(")
9,52 / 15,9 (3/8"/ 5/8")
220-240/50/1
V/Hz/Ph
GMV Parapetná jednotka
<
<
<
<
<
<
Elegantný dizajn vnútornej jednotky s ovládacím
panelom a LED displejom
Horné alebo dolné vyfukovanie vzduchu. Najmä v režime kúrenia
je výstup vzduchu v dolnej časti zariadenia veľmi komfortný.
3 stupne filtrácie vzduchu
IR diaľkové ovládanie s časovačom vypni/zapni
Dizajnový káblový diaľkový ovládač na ovládanie všetkých funkcií
Externý PMV-Kit
Model:
Výkon chlad. / vykur.
Elektrický výkon ventilátora
Prietok vzduchu
Hladina akustického tlaku
Pripojenie kvapalina/plyn
Napájanie
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
GMV-R28C / Na-K
GMV-R36C / Na-K
GMV-R50C / Na-K
2,8 / 3,2
3,6 / 4,0
5,0 / 5,8
kW
60
W
m³/h
280/370/430-500
360/440/520-600
dB(A)
26/33/38
32/37/40
410/500/620-650
35/41/46
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
Ø mm(")
6,35 / 12,7 (1/4"/ 1/2")
V/Hz/Ph
220-240/50/1
mm
700x600x215
kg
16
GMV Podstropná jednotka
<
<
<
<
Elegantné klimatizačné zariadenie, použiteľné pre
podstropnú a parapetnú montáž
3 stupne filtrácie vzduchu
IR diaľkové ovládanie s časovačom vypni/zapni
Dizajnový káblový diaľkový ovládač na ovládanie
všetkých funkcií
GMV-R28Zd/
NaB-K
Model:
Výkon chlad. / vykur.
Elektrický výkon ventilátora
Prietok vzduchu
Hladina akustického tlaku
kW
GMV-R36Zd/
NaB-K
GMV-R50Zd/
NaB-K
GMV-R71Zd/
NaB-K
GMV-R90Zd/
NaB-K
GMV-R112Zd/
NaB-K
GMV-R125Zd/
NaB-K
GMV-R140Zd/
NaB-K
3,6 / 4,0
11,2 / 12,5
12,5 / 13,5
14,0 / 16,0
5,0 / 5,8
7,1 / 8,0
9,0 / 10,0
W
55
110
140
180
250
m³/h
650
950
1 400
1 600
2 000
dB(A)
40
45
49
51
55
Pripojenie kvapalina/plyn
Ø mm(")
Napájanie
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
V/Hz/Ph
2,8 / 3,2
6,35 / 9,52
(1/4"/ 3/8")
6,35 / 12,7 (1/4"/ 1/2")
9,52 / 15,9 (3/8"/ 5/8")
220-240/50/1
mm
1220x700x225
kg
40
1420x700x245
52
54
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
1700x700x245
64
66
VRF systémy
GMV 1-cestná kazetová jednotka
<
<
<
<
<
<
Štýlový panel pre kazetové jednotky
Vnútorné jednotky vysoké iba 185mm
IR diaľkové ovládanie s časovačom vypni/zapni
Dizajnový káblový diaľkový ovládač na ovládanie
všetkých funkcií
Vstavané čerpadlo pre kondenzát
Externý PMV-Kit
Model:
Výkon chlad. / vykur.
Elektrický výkon ventilátora
Prietok vzduchu
Hladina akustického tlaku
Pripojenie kvapalina/plyn
Napájanie
Rozmery (ŠxHxV)
Hmotnosť
Panel - rozmery (ŠxHxV)
Panel - hmotnosť
GMV-R22Td / Na-K
GMV-R28Td / Na-K
GMV-R36Td / Na-K
2,2 / 2,5
2,8 / 3,2
3,6 / 4,0
kW
42
W
m³/h
450
500
500
41/43/45
dB(A)
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
Ø mm(")
6,35 / 12,7 (1/4"/ 1/2")
V/Hz/Ph
220-240/50/1
mm
920x360x185
kg
16
mm
1180x430x30
kg
3
GMV 4-cestná kazetová jednotka - štandard
<
<
<
<
<
<
Štýlový panel pre kazetové jednotky
Vnútorné jednotky vysoké iba 190, 240 a 320mm
IR diaľkové ovládanie s časovačom vypni/zapni
Dizajnový káblový diaľkový ovládač na ovládanie
všetkých funkcií
Vstavané čerpadlo pre kondenzát
Externý PMV-Kit
Model:
GMV-R28T/
Na-K
GMV-R36T/
Na-K
2,8 / 3,2
3,6 / 4,0
GMV-R45T/
Na-K
GMV-R50T/
Na-K
GMV-R56T/
Na-K
4,5 / 5,0
5,0 / 5,8
5,6 / 6,3
GMV-R63T/
Na-K
Výkon chlad. / vykur.
Elektrický výkon ventilátora
Prietok vzduchu
Hladina akustického tlaku
m³/h
680
1 180
dB(A)
33/35/37
35/37/39
Pripojenie kvapalina/plyn
Ø mm(")
Napájanie
Rozmery (ŠxHxV)
Hmotnos
Panel - rozmery (ŠxHxV)
Panel - hmotnosť
V/Hz/Ph
kW
6,35/9,52
(1/4"/ 3/8")
kg
25
840x840x240
30
mm
950x950x60
kg
6,5
GMV-R71T/
Na-K
W
9,52 / 15,9 (3/8"/ 5/8")
220-240/50/1
840x840x190
kW
6,3 / 7,0
83
6,35 / 12,7 (1/4"/ 1/2")
mm
Model:
Výkon chlad. / vykur.
Elektrický výkon ventilátora
Prietok vzduchu
Hladina akustického tlaku
Pripojenie kvapalina/plyn
Napájanie
Rozmery (ŠxHxV)
Hmotnosť
Panel - rozmery (ŠxHxV)
Panel - hmotnosť
65
W
GMV-R80T/
Na-K
GMV-R90T/
Na-K
GMV-R100T/
Na-K
GMV-R112T/
Na-K
GMV-R125T/
Na-K
GMV-R140T/
Na-K
8,0 / 8,8
9,0 / 10,0
10,0 / 11,0
11,2 / 12,5
12,5 / 13,5
14,0 / 14,5
7,1 / 8,0
83
133
m³/h
1 180
1 860
dB(A)
35/37/39
36/38/40
9,52 / 15,9 (3/8"/ 5/8")
Ø mm(")
220-240/50/1
V/Hz/Ph
mm
840x840x240
kg
30
840x840x320
38
mm
950x950x60
kg
6,5
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
33
34 VRF systémy
GMV 4-cestná kazetová jednotka - EURORASTER
<
<
<
<
<
<
Štýlový panel pre kazetové jednotky
Vnútorné jednotky vysoké iba 230mm
IR diaľkové ovládanie s časovačom vypni/zapni
Dizajnový káblový diaľkový ovládač na ovládanie
všetkých funkcií
Vstavané čerpadlo pre kondenzát
Externý PMV-Kit
Model:
Výkon chlad. / vykur.
Elektrický výkon ventilátora
Prietok vzduchu
Hladina akustického tlaku
Pripojenie kvapalina/plyn
Napájanie
Rozmery (ŠxHxV)
Hmotnosť
Panel - rozmery (ŠxHxV)
Panel - hmotnosť
kW
GMV-R22T/
NaA-K
GMV-R28T/
NaA-K
2,2 / 2,5
2,8 / 3,2
GMV-R36T/
NaA-K
GMV-R45T/
NaA-K
3,6 / 4,0
4,5 / 5,0
12
W
m³/h
600
dB(A)
41/47
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
Ø mm(")
6,35 / 12,7 (1/4"/ 1/2")
V/Hz/Ph
220-240/50/1
mm
570x570x230
kg
20
mm
650x650x50
kg
2,5
GMV Plochá kanálová jednotka
<
<
<
<
Vnútorné jednotky vysoké iba 200mm
IR diaľkové ovládanie s časovačom vypni/zapni
Dizajnový káblový diaľkový ovládač na ovládanie
všetkých funkcií
Externý statický tlak 20Pa
GMV-R22PS/
NaE-K
Model:
Výkon chlad. / vykur.
Elektrický výkon ventilátora
Prietok vzduchu
Hladina akustického tlaku
Pripojenie kvapalina/plyn
Napájanie
Rozmery (ŠxHxV)
Hmotnosť
kW
GMV-R28PS/
NaE-K
GMV-R36PS/
NaE-K
GMV-R45PS/
NaE-K
2,8 / 3,2
3,6 / 4,0
4,5 / 5,0
2,2 / 2,5
GMV-R56PS/
NaE-K
GMV-R71PS/
NaE-K
5,6 / 6,3
7,1 / 8,0
W
64
70
91
100
m³/h
450
550
700
1 000
dB(A)
33/35/37
35/37/39
Ø mm(")
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
36/38/40
37/39/41
6,35 / 12,7 (1/4"/ 1/2")
38/40/42
9,52 / 15,9 (3/8"/ 5/8")
220-240/50/1
V/Hz/Ph
mm
700x615x200
900x615x200
1100x615x200
kg
21
26
30
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
VRF systémy
GMV Kanálová jednotka - štandard
<
<
<
<
<
Vnútorné jednotky vysoké iba 250 , 266 a 300mm
IR diaľkové ovládanie s časovačom vypni/zapni
Dizajnový káblový diaľkový ovládač na ovládanie všetkých funkcií
Vstavané čerpadlo pre kondenzát
Externý statický tlak: 20/50Pa (2,2 až 4,5 kW modely),
30/60Pa (5,6 a 7,1 kW modely), 40/80Pa (9,0 a 11,2 kW modely)
a 50/100Pa (14 kW model)
GMV-R22PS/
NaB-K
GMV-R28PS/
NaB-K
kW
2,2 / 2,5
2,8 / 3,2
W
75
80
m³/h
450
570
dB(A)
33/35/37
Model:
Výkon chlad. / vykur.
Elektrický výkon ventilátora
Prietok vzduchu
Hladina akustického tlaku
Pripojenie kvapalina/plyn
Napájanie
Rozmery (ŠxHxV)
Model:
Hmotnosť
Výkon chlad. / vykur.
Elektrický výkon ventilátora
Prietok vzduchu
Hladina akustického tlaku
Pripojenie kvapalina/plyn
Napájanie
Rozmery (ŠxHxV)
Hmotnosť
kW
4,5 / 5,0
140
700
35/37/39
36/38/40
6,35 / 12,7 (1/4"/ 1/2")
220-240/50/1
880x665x250
GMV-R28PS/
NaB-K
GMV-R22PS/
28,5
NaB-K
GMV-R56PS/
NaB-K
Model:
3,6 / 4,0
35/37/39
V/Hz/Ph
kg
GMV-R45PS/
NaB-K
6,35 / 9,52 (1/4"/ 3/8")
Ø mm(")
mm
GMV-R36PS/
NaB-K
30,5
GMV-R71PS/
NaB-K
GMV-R90PS/
NaB-K
7,1 / 8,0
9,0 / 10,0
5,6 / 6,3
240
W
m³/h
1 000
1 100
dB(A)
40/42/44
41/43/45
980x721x266
GMV-R45PS/
36
NaB-K
GMV-R36PS/
NaB-K
GMV-R112PS/
NaB-K
GMV-R140PS/
NaB-K
11,2 / 12,5
14,0 / 15,0
360
500
1 700
2 000
44/46/48
44/46/48
46/48/50
9,52 / 15,9 (3/8"/ 5/8")
Ø mm(")
220-240/50/1
V/Hz/Ph
mm
1155x736x300
kg
51
1425x736x300
64
65,5
GMV Vysokotlaká kanálová jednotka
<
<
<
<
IR diaľkové ovládanie s časovačom vypni/zapni
Dizajnový káblový diaľkový ovládač na ovládanie
všetkých funkcií
Externý statický tlak 200Pa (22,4 kW model)
a 220Pa (28kW model)
Kompatibilné s GMV VRF vonkajšími jednotkami
Model:
Výkon chlad. / vykur.
Elektrický výkon ventilátora
Prietok vzduchu
Hladina akustického tlaku
Pripojenie kvapalina/plyn
Napájanie
Rozmery (ŠxHxV)
Hmotnosť
GMV-R224P / NaB-M
GMV-R280P / NaB-M
kW
22,4 / 25,0
28,0 / 31,0
W
1 600
1 600
m³/h
4 000
4 800
dB(A)
56
57
9,52 / 15,9 (3/8"/ 5/8")
Ø mm(")
380-415/50/3
V/Hz/Ph
mm
1463x799x389
1628x869x454
kg
88
113
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
35
36 VRF systémy
Mini GMV VRF Vonkajšie jednotky
Pri Gree Mini GMV VRF systéme je na vonkajšiu jednotku možné pripojiť až deväť rôznych GMV vnútorných jednotiek. Sú preto vhodné
najmä pre domy, byty a obchody, v ktorých je inštalovaná iba jedna vonkajšia jednotka. Vonkajšie GMV jednotky sa vyznačujú najnovšou
DC Inverterovou reguláciou a výkonným dvojitým rotačným piestovým kompresorom Gree.
<
DC Inverterová regulácia
<
S touto technikou je možné plynule meniť rýchlosť kompresora. Vďaka
tejto výhode je výkon zariadenia presne prispôsobený potrebám
klimatizovaného priestoru. Zabráni sa tak prudkým teplotným výkyvom,
čím je možné ušetriť množstvo energie.
<
<
<
Všetky komponenty klimatizačného systému sú
vysokej kvality, čím je zabezpečená dlhodobá
životnosť a zaistená bezproblémová prevádzka.
Špičková účinnosť až 4,12!
Zaťažiteľnosť kompresora až na 135%
Chladiaci výkon
kW
Vykurovací výkon
kW
Stupeň účinnosti - chl./vyk. (EER/COP)
W/W
El. príkon - chl./vyk.
kW
Hladina akustického tlaku
dB(A)
Kompresor
Chladivo / predplnené množstvo
kg
Pripojenie kvapalina/plyn
Ø mm(")
Skut. dĺžka rozvodov / max.dĺžka potrubí
m
Max. prevýšenie (vnút.jedn. nahore/dole)
m
Napájanie
V/Hz/Ph
Odporúčané istenie
A
Max. počet vnútorných jednotiek
Rozmery (ŠxHxV)
mm
Hmotnosť
kg
Prevádzkový rozsah - chl./vyk.
°C
Dva proti sebe rotujúce disky v komore kompresora poskytujú potrebnú
kompresiu chladiva. Tento kompresor sa vyznačuje veľmi nízkou
spotrebou energie, ovládateľnosť je v širokom rozsahu otáčok, má tichý
chod a dlhú životnosť.
<
<
GMV-Pd100W/
NaB-K
Model:
Dvojitý rotačný piestový kompresor Gree
Ako vnútorné jednotky sú použiteľné: nástenné,
parapetné, podstropné, kazetové alebo kanálové
klimatizačné jednotky
Prevádzkový rozsah (chladenie / kúrenie)
+10 až +48°C / -20 až +27°C
GMV-Pd120W/
NaB-K
GMV-Pd140W/
NaB-K
GMV-Pd160W/
NaB-K
10,0
12,0
14,0
16,0
11,0
14,0
15,4
17,6
3,50 / 3,85
3,57 / 4,12
3,21 / 3,80
3,21 / 3,63
2,86 / 2,60
3,50 / 3,40
4,36 / 4,05
4,98 / 4,85
58
58
58
60
rotačný piestový
rotačný piestový
rotačný piestový
rotačný piestový
R410A / 7,5
R410A / 7,5
R410A / 7,5
R410A / 7,5
9,52 / 15,9 (3/8"/ 5/8")
9,52 / 15,9 (3/8"/ 5/8")
9,52 / 15,9 (3/8"/ 5/8")
9,52 / 19,1 (3/8"/ 3/4")
70/150
70/150
70/150
70/150
30/25
30/25
30/25
30/25
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
220-240/50/1
25
25
32
32
6
7
8
9
950x340x1250
950x340x1250
950x340x1250
950x340x1250
111
111
111
115
+10 až +48 / -20 až +27
+10 až +48 / -20 až +27
+10 až +48 / -20 až +27
+10 až +48 / -20 až +27
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
VRF systémy
Multi GMV VRF Vonkajšie jednotky
Pri Gree Multi GMV VRF systéme je na systém vonkajších jednotiek možné pripojiť až 64 rôznych GMV vnútorných jednotiek. Sú
preto vhodné najmä pre veľké budovy. Vonkajšie GMV jednotky sa vyznačujú najnovšou DC Inverterovou reguláciou a výkonným
DC Scroll kompresorom Gree.
<
<
<
Možnosť kombinovať až 4 vonkajšie jednotky:
s príkonom od 22,4 do 180kW
Až 14 (22,4 a 28kW model) alebo 16 (33,5 - 45kW model)
vnútorných jednotiek k jednej vonkajšej jednotke
DC Inverterová regulácia
<
<
S touto technikou je možné plynule meniť rýchlosť kompresora. Vďaka
tejto výhode je výkon zariadenia presne prispôsobený potrebám
klimatizovaného priestoru. Zabráni sa tak prudkým teplotným výkyvom,
čím je možné ušetriť množstvo energie.
<
<
<
150m max. skutočná dĺžka rozvodov medzi vonkajšou jednotkou
a najvzdialenejšou vnútornou jednotkou, max. 50/40m prevýšenie
(vnútorná jednotka nahore/dole) a až 40 metrov od prvej odbočky
k najvzdialenejšej vnútornej jednotke.
Špičková účinnosť až 4,30!
DC Scroll kompresor Gree
(1x DC Scroll Inverter kompresor a 1x (alebo 2x pri modeloch 33,5-45KW)
Scroll ON/Off kompresor)
<
<
Zaťažiteľnosť kompresora až na 135%
Pripojenie kvapalina/plyn
Prevádzkový rozsah (chladenie / kúrenie)
-5 až +48°C / -20 až +27°C
GMV-Pdm224W/
NaB-M
GMV-Pdm280W/
NaB-M
GMV-Pdm335W/
NaB-M
GMV-Pdm400W/
NaB-M
GMV-Pdm450W/
NaB-M
kW
22,4
28,0
33,5
40,0
45,0
kW
25,0
31,5
37,5
45,0
50,0
W/W
4,06 / 4,30
3,72 / 4,16
3,63 / 3,89
3,21 / 3,93
3,14 / 3,60
kW
5,52 / 5,82
7,52 / 7,70
9,23 / 9,38
12,45 / 11,20
14,32 / 13,90
dB(A)
58
58
60
61
61
scroll (1xInv/1xFix)
scroll (1xInv/1xFix)
scroll (1xInv/2xFix)
scroll (1xInv/2xFix)
scroll (1xInv/2xFix)
kg
R410A / 12
R410A / 13
R410A / 15
R410A / 16
R410A / 17
Ø mm(")
9,52 / 22,2
(3/8"/ 7/8")
9,52 / 22,2
(3/8"/ 7/8")
12,7 / 28,6
(1/2"/ 9/8")
12,7 / 28,6
(1/2"/ 9/8")
12,7 / 28,6
(1/2"/ 9/8")
150/500
150/500
150/500
150/500
50/40
50/40
50/40
50/40
380-415/50/3
380-415/50/3
380-415/50/3
380-415/50/3
3x16
3x16
3x16
3x16
14
16
16
16
930x770x1670
1340x770x1670
1340x770x1670
1340x770x1670
Model:
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Stupeň účinnosti - chl./vyk. (EER/COP)
El. príkon - chl./vyk.
Hladina akustického tlaku
Kompresor
Chladivo / predplnené množstvo
Ako vnútorné jednotky sú použiteľné: nástenné,
parapetné, podstropné, kazetové alebo kanálové
klimatizačné jednotky
Všetky komponenty klimatizačného systému sú
vysokej kvality, čím je zabezpečená dlhodobá
životnosť a zaistená bezproblémová prevádzka.
Celková dĺžka trasy (max.) : 500m
Skut. dĺžka rozvodov / max.dĺžka potrubí
m
150/500
Max. prevýšenie (vnút.jedn. nahore/dole)
m
50/40
Napájanie
V/Hz/Ph
380-415/50/3
Odporúčané istenie
A
3x16
Max. počet vnútorných jednotiek
14
Rozmery (ŠxHxV)
mm
930x770x1670
Hmotnosť
kg
255
Prevádzkový rozsah - chl./vyk.
°C
-5 až+48/ -20 až+27
255
350
350
370
-5 až+48/ -20 až+27
-5 až+48/ -20 až+27
-5 až+48/ -20 až+27
-5 až+48/ -20 až+27
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
37
38
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
39
Podmienky merania klimatizačných jednotiek Gree:
Chladenie: vonkajšia teplota 35 °C DB / 24 °C WB, vnútorná teplota 27 °C DB / 19 °C WB
Kúrenie: vonkajšia teplota 7 °C DB / 6 °C WB, vnútorná teplota 20 °C DB / 15 °C WB
Dĺžka potrubia pre prívod chladiva: 7,5 m
Hladina akustického tlaku: podľa Eurovent
www.klimad.sk
GREE Klimatizačné systémy 2013/2014
Slovklima
deimos
s.r.o.
Sídlo:
budova MERUS s.r.o.
P.Pázmanya 49/3
927 01 Šaľa
Tel., fax: 031 / 770 79 43
031 / 770 88 35
fax:
031 / 773 41 43
Mobil: 0905 / 975 741
0911 / 693 319
0905 / 607 514
E-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Web: www.klimad.sk
• predaj • montáž • projektovanie • servis •
klimatizačných zariadení
Pobočky:
Areál MPL TRADING.
Galvaniho 8
831 04 Bratislava
Tel., fax: 02 / 444 61 627
Mobil: 0905 / 973 446
0905 / 881 000
0911 / 693 319
E-mail: [email protected]
[email protected]
Areál KARA
Zlatovská 22
911 05 Trenčín
Tel., fax: 032 / 640 11 62
Mobil: 0907 / 719 241
E-mail: [email protected]
Areál Varia s.r.o.
Cementárenská 16
974 01 Banská Bystrica
Tel., fax: 048 / 414 21 20
Mobil: 0905 / 789 703
E-mail: [email protected]
Areál Stavomontáže
Hraničná 1, 040 17 Košice
Tel., fax: 055 / 636 73 34
Mobil: 0908 / 725 181
0905 / 975 741
0911 / 692 603
E-mail: [email protected]
Areál TLAKON Žilina
Dlhá 88, 010 09 Žilina
Tel., fax: 041 / 72 32 087
Mobil: 0905 / 789 703
E-mail: [email protected]
Dlhá 4, 949 01 Nitra
Tel., fax: 037 / 651 62 20
Mobil: 0905 / 975 741
E-mail: [email protected]
Továrenská 70
953 01 Zlaté Moravce
Tel., fax: 037 / 631 69 10
Mobil: 0905 / 789 703
E-mail: [email protected]
Pre viac informácií si kliknite na našu web stránku :
www.klimad.sk
Download

6 Nástenné klimatizačné jednotky