Masa Tipi Ağır Yük İskele Sistemi
Table Type Heavy Load Scaffolding System
Masa Tipi Ağır Yük İskele Sistemi
ve KALIP SİSTEMLERİ
Table Type Heavy Load Scaffolding System
www.pratikiskele.com
Masa Tipi Ağır Yük İskele Sistemi
ve KALIP SİSTEMLERİ
Table Type Heavy Load Scaffolding System
Dört Yollu Başlık
Four Ways Head
Yatay Eleman
Horizantal Brace
Pim
Çerçeve Birleştirme Elemanı
Frame Connector
Pin
Ana Çerçeve
Diagonal Eleman Takımı
Diagonal Breace Team
Main Frame
Ayarlanabilir Alt Ayar Mili
Adjustable Base Plate
Sistem temel olarak Plywood, H20 Ahşap Kiriş,
Ana Çerçeve ile Diagonal Elemanlar ve diğer çelik
aksesuarlardan oluşur,
The main components of the system are Plywood, H20
Timber Girders, Main Frames, Diagonal Elements and
other steel accessories,
Döşeme ve kiriş altı masa kalıbı, ağır yük iskelesi
olarak kullanılabilir,
The system can be used as sub-slab/joist table
formwork, heavy load scaffolding.
H20 ızgara / mahya ve ana çerçeve aralıkları
değiştirilerek farklı döşeme kalınlık ve beton yüklerine
sahip projelere adapte edilebilir,
Can be adapted to various projects having different slab
thickness or concrete load by changing the intervals of
H20 main/secondary girders and main frames,
İş sonuna kadar demonte edilmemesi ile malzeme
zayiatı engellenmiş olur,
Helps to prevent the loss of materials unless
disassembled till the end of job,
Montaj kolaylığı, taşıma arabası veya vinçle deplase
edilebilir olması ve sıva gerektirmemesi ile işçilik, zaman
ve maliyetten tasarruf sağlar,
Provides cost, time and labour economy as being easyto-assemble, displaceable by crane or table shifting
trolley and preventing the necessity for plastering,
Sistem, projeye uygun özel olarak tasarlandığı için, işçi
yorumları ve fire engellenmiş olur,
Prevents the worker comments and wastage as the
system is custom designed for a certain project,
Sanayi yapıları, yüksek yapılar, alışveriş ve iş merkezleri
gibi farkl alanlarda yüksek verimle kullanlabilir.
Efficiently convenient to built industrial facilities, high
structures, commercial and shopping centers etc.
www.pratikiskele.com
Masa Tipi Ağır Yük İskele Sistemi
ve KALIP SİSTEMLERİ
Table Type Heavy Load Scaffolding System
Masa tipi iskele sistemi sık aralıklarla tekrarlanan derin kirişlerin olduğu döşemelerde önemli avantaj sağlayan bir kişir altı masa sistemidir.
In areas where the interspaces of the floor-beams are small, the table type heavy load formwork system offers an excellent solution.
Hareketli kiriş kayağı, şantiyede kiriş yanaklarının çakılması için gereken işçiliği oldukça azaltır. Kiriş kayağı üzerindeki kancalar tali taşıyıcıya
takılarak kiriş yanağının tali taşıyıcı üzerinde hareket etmesine olanak sağlar. Kiriş yanağı hazırlanan kiriş yanak kalıbını stabil olarak destekler.
Beam forming is known as time-consuming work at the sites. However, the movable trestle speeds up the work. The trestle can be fixed to the
beam by means of a wing nut at any point.
www.pratikiskele.com
Masa Tipi Ağır Yük İskele Sistemi
ve KALIP SİSTEMLERİ
1
3
Table Type Heavy Load Scaffolding System
Masa, alt ve üst ayar millerinden 10 cm kadar işağıya indirildikten
sonra iki adet yürüme ayabası masaya her iki yönden yanaştırılır.
The table is lowered about 10 cm by means of spindles. Two trolleys
are drawn near to the table from both sides.
2
Arabanın kriko kolu kullanılarak kancalar ana çerçevenin yatay
borusuna kadar yükseltilir.
The trolley is operated manually, so the arm of the mechanism
should be turned until the lifting profile of trolley reaches the
bottom cross tube of the frame.
Masa, taşıma çatalının olduğu bölgeye doğru hareket ettirilir.
Masa askıya alınır ve krikolu ayaklar yukarıya toplanır. Artık
yük yürüme arabasındadır.
4
The trolley takes the table weight onto itself thus ensuring that
the nuts can be turned very easily. The next step is to secure
the spindle foots to the frame with security straps.
5
The table is moved to the area where the transport fork is
Malzeme çıkarma konsolları ile oluşturulan platform, gerek kalıp
sirkülasyonunda, gerekse malzeme taşınması sırasında şantiyeye
büyük kolaylıklar sağlar.
The platform which is built by two or more material stocking brackets
is very helpful for carrying the meterials from one storey to another
at the site.
www.pratikiskele.com
Masa Tipi Ağır Yük İskele Sistemi
Table Type Heavy Load Scaffolding System
ve KALIP SİSTEMLERİ
Ürün Kodu
Product Code
Ağırlık Kg
Weight Kg
Ana Çerçeve / Main Frame
180
150
1500
H/L
PR6001
PR6002
PR6003
19,50
24,15
26,25
110/150
150/150
180/150
110
H
ø48x3mm
ø60x3mm
Diyagonal Eleman Takımı / Diagonal Breace Team
B
06,60
07,70
08,60
09,60
10,50
110/150
110/175
110/200
110/225
110/250
165
188
211
235
259
PR6009
PR6010
PR6011
PR6012
PR6013
07,00
07,60
08,30
10,10
11,00
150/150
150/175
150/200
150/225
150/250
186
206
228
250
273
08,40
09,10
09,90
10,70
11,60
180/150
180/175
180/200
180/225
180/250
205
224
244
265
286
PR6014
PR6015
PR6016
PR6017
PR6018
A
H
B
m
5m
x2,
ø34
Main Frame
PR6004
PR6005
PR6006
PR6007
PR6008
Ana Çerçeve
H/A
Sistemin stabilitesini sağlar. Her iki çerçeve için iki adet kullanılır.
Two diagonal braces team provides the stability of two main frames
Yatay Eleman / Horizantal Brace
L
PR6019
PR6020
PR6021
PR6022
PR6023
02,50
02,90
03,30
03,70
04,10
186
198
250
270
292
150
175
200
225
250
L
Her iki çerçeve için 2 adet kullanılır. Sistem masa kalıp sistemi olarak kullanıldığında kullanılamaz.
Two horizontal braces for two frames. No need for table formwork
www.pratikiskele.com
Masa Tipi Ağır Yük İskele Sistemi
ve KALIP SİSTEMLERİ
Ürün Kodu
Product Code
Ağırlık Kg
Weight Kg
Table Type Heavy Load Scaffolding System
Ayarlanabilir Alt Ayar Mili / Adjustable Base Plate
ø48 x 5mm
H
PR6024
PR6025
06,50
08,80
80
120
H
Güvenli kullanım için ayar elemanı min. 25cm içeride kalmalıdır.
For security, when adjusting base spindles leave min. 25 cm inside.
Ayarlanabilir Dört Yollu Başlık / Adjustable Four Ways Head
H
PR6026
PR6027
08,80
11,00
ø48 x 5mm
80
120
H
Tek veya çift H20 için stabiliteyi sağlar.
Provides stable support for single of twin H20 girders.
Dört Yollu Başlık / Four Ways Head
PR6028
04,80
www.pratikiskele.com
Masa Tipi Ağır Yük İskele Sistemi
ve KALIP SİSTEMLERİ
Ürün Kodu
Product Code
Ağırlık Kg
Weight Kg
Table Type Heavy Load Scaffolding System
Ayar Mili / Spindle Bar
H
PR6030
PR6031
PR6032
04,90
06,00
07,00
ø48 x 5mm
80
100
120
H
Farklı kiriş yükseklikleri için ayarlanabilir.
Adjustable for different beam heights.
Çerçeve Birleştirme Elemanı / Frame Connector
PR6033
00,60
Her çerçeve birleşim noktası için 2 pim , 2 kopilya ve 1 çerçeve
birleştirme elemanı gerekir.
2 pins ,2 dedent pins and 1 frame connection component for
each frame joint
Pim / Pin
PR6034
00,40
Payandaların kafalara birleşimini sağlar.
For connecting push-pull props with heads.
Kopilya / Cotter Pin
PR6035
00,03
www.pratikiskele.com
Masa Tipi Ağır Yük İskele Sistemi
ve KALIP SİSTEMLERİ
Ürün Kodu
Product Code
PR6036
PR6037
Ağırlık Kg
Weight Kg
Table Type Heavy Load Scaffolding System
Güvenlik Kıskacı / Safety Strap
00,30
00,20
Alt ve üst ayar elemanlarının çerçeveye bağlantısında kullanılır.
To secure base and head spindles into the frames
H20 Bağlama Elemanı Takımı / H20 Girder Connector
PR6038
02,80
Masa tipi kalıp sisteminde ana taşıyıcıyı mahyalara bağlamada kullanılır.
Table type formwork eguipment to fasten main girders
Masa Başlık Takımı / Table Head Connector
H
PR6039
06,50
75
120
www.pratikiskele.com
Masa Tipi Ağır Yük İskele Sistemi
ve KALIP SİSTEMLERİ
Ürün Kodu
Product Code
Ağırlık Kg
Weight Kg
Table Type Heavy Load Scaffolding System
Kiriş Bağlantı Elemanları / Girder Connectors
L/L
PR6040
PR6041
00,40
00,50
20/10
20/20
Ana mahya elemanlarını ızgara kirişlerine sabitlemek için kullanılır.
To fasten main girdes to secondary girders.
Kiriş Kalıbı / Beam Support
158
PR6043
07,00
140
140
Kiriş Kuşağı / Beam Waler
PR6044
PR6045
40,00
48,00
NPU 80
NPU100
Kiriş döşemelerin beraber kalıplanabilmesini sağlar.
Forms both slabs and beams at the same time
www.pratikiskele.com
Masa Tipi Ağır Yük İskele Sistemi
ve KALIP SİSTEMLERİ
Ürün Kodu
Product Code
Ağırlık Kg
Weight Kg
Table Type Heavy Load Scaffolding System
Masa Yürütme Arabası/ Table Carrier
Hidrolik Taşıma Kapasitesi : 1000 kg
Kaldırma Yüksekliği : 1,6 mt
PR6046
230,0
Masa tipi kalıp sistemlerinde kalıbı taşımak için kulllanılır.
Table formwork equepment to move formwork
Masa Taşıma Çatalı / Table Lifting Fork
Masa tipi kalıp sisteminde kalıbı vinçle
taşımak için kullanılır.
Table tppe formwork eguipmnet to carry
formwork by crane.
PR6047
250,0
Masa Çıkartma Konsolu / Table Transfer Bracket
Taşıma Kapasitesi : 3000 kg
PR6048
850,0
www.pratikiskele.com
Masa Tipi Ağır Yük İskele Sistemi
ve KALIP SİSTEMLERİ
Ürün Kodu
Product Code
PR6049
Ağırlık Kg
Weight Kg
Table Type Heavy Load Scaffolding System
Masa Korkuluğu / Table Guardrail
06,50
Merdiven / Ladder
Ağır yük kulesi ilave elemanlarla aynı zamanda merdiven
kulesi olarakta kullanılabilir.
Heavy loading tower can be used as ladder tower with
additional components
PR6050
30,00
Merdiven Korkuluğu / Ladder Guardrail
PR6051
09,50
www.pratikiskele.com
Download

Masa Tipi Ağır Yük İskele Sistemi - Pratik İskele Ve Kalıp Sistemleri