E081 UNIKIT - 2
Vhodne len pre vozidla s 12V napätím a zapornim uzemnením!!
Dôsledne prezrite auto či všetky obvody pracujú správne a či nesvietia žiadne výstražné kontrolky
na prístrojovej doske!!!
Elektrické zapojenie nevyžaduje odpájanie batérie vozidla!!!
Modul musí byt namontovaný v suchom a (prístupnom) mieste (obyčajne v zadnej časti vozidla)
Umiestnite káblovanie k zadným svetlám vozidla .
1.zapojíme 7polovu zásuvku a pripevníme na držiak TZ. Obr.1
2.zapojíme k svetlám konce káblov podľa návodu. Kábel hmlového svetla rozstrihneme !!!
a Modry kábel zapojíme na kábel ktorí smeruje do prednej časti vozidla a
modrobiely zapojíme na kábel čo smeruje do žiarovky!!! Obr.2
3.keď je vo vozidle spoločný kábel na svetlo a brzdu zapojíme svetlo(čierny) a brzdu(červený) na
tento spoločný kábel.
4.ako posledný zapájame červený kábel +12V cez dodanú poistku 15A na stály prúd vozidla
baterka alebo (zapaľovač musí byt funkčný aj bez zapnutého kľúča zapaľovania)!!!
5.Skúšame až vtedy ke sú všetky káble elektroinštalácie a svetlá vozidla zapojené !!!
zapojenie:
1/L- žltý
2/54G-modrý
3/31-biely
4/L-zelený
5/58-hnedý
6/54-červený
7/58-čierny
ľavá smerovka
hmlovka
kostra
pravá smerovka
pravé svetlo
brzda
ľavé svetlo
Obr.1
Obr.2
1
2
6
7
3
5
4
0,75/120 MODRO / BIELY
0,75 / 120 MODRY
10
9
!
INSTRUCTION
2!
PRO TEC CSS
INSTRUCTION
1!
-
PRO TEC CSS
INSTRUCTION
4!
5! +
3!
TESTS
INSTRUCTION
1
8
7/58 L
6/54
2
L
R
+
8
7
STOP
4 R
5/58 R
13
5
13
10
2
4
3
ACC
9
1
6
11
1/L
9
10
2/54 G
11
3/31
Download

Návod na montáž