ŽELEZNICA 2015
Výstavy historických
železničných vozidiel
a jazdy nostalgických
vlakov na Slovensku
usporiadaných
pod záštitou ŽSR
počas roka 2015
Dôležité upozornenia:
1. Informácie o jednotlivých podujatiach poskytol ich organizátor.
Na jeho www stránke nájdete podrobnejšie údaje.
2. Zmena programu z technických alebo organizačných dôvodov je vyhradená.
3. Súhrnné informácie o podujatiach nájdete aj na stránke internetového magazínu
www.vlaky.net a Múzejno-dokumentačného centra ŽSR-VVÚŽ www.mdc.sk
Marec
28.3. Zabudnutou traťou č.153 (Zvolen - Šahy a späť, parný rušeň 422.0108 „Malý býček“ a motorový rušeň T 466.0253 „Pielstick“ ) www.kht.sk
Apríl
3.-5.4. Veľkonočný expres Vihorlat (Praha-Púchov-Žilina-Košice-Čierna nad Tisou-Košice-Žilina-Čadca-Praha, elektrický rušeň E 499.118 „Bobina jednička“) www.spdz.estranky.sk
11.4. Otvorenie sezóny v Železničnom múzeu Bratislava východ (výstava, parný vlak Bratislava hl.st.-Bratislava Lamač-Bratislava Petržalka-Bratislava Rača-Bratislava východ, motorové vlaky Bratislava
východ-Bratislava hl. st. a späť, Bratislava východ-Bratislava hl.st.-Bratislava Nové Mesto-Bratislava Vajnory-Bratislava Rača-Bratislava východ, parný rušeň 555.3008 „Mazutka“, motorové vozne M 262.007
a M 262.004 „Dvašesťdvojky“, modulové koľajisko HO, premietanie filmov so železničnou tematikou, vozenie sa na stanovišti rušňa a na drezinách) www.mdc.sk, www.kphzd.sk, www.vlacikovo.sk, www.kzn.sk,
17.4. Štiavnický Nácko ide do sveta (Zvolen-Banská Štiavnica a späť, motorový vozeň M 131.1053 „Hurvínek“) www.kht.sk
18.-19.4. Rušňoparáda Košice 2015 (výstava historických koľajových vozidiel, jazdy historických vlakov v okolí Košíc, sprievodné podujatia, zakúrený parný rušeň U 36.003 „Katka“)
www.rusnoparada.sk, www.detskazeleznica.sk,
20.4. Topoľčianske dopravné fórum (Topoľčany - Prievidza a späť, motorový vozeň M 262.004 „Dvašesťdvojka“) www.klubmodryhorizont.sk, www.vlaky.net
Máj
1.5. Retro 1. Máj (Poprad Tatry - Starý Smokovec a späť, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica a späť, električka EMU 26.001 „Kométa“) www.tatranskakometa.sk
1.5. Motorákom za koníkmi do Topoľčianok (Bratislava hl.st.-Leopoldov-Lužianky-Topoľčianky a späť, motorový vozeň M 262.007 „Dvašesťdvojka“) www.kphzd.sk
1.5. Motorákom za koníkmi do Topoľčianok (Topoľčany-Lužianky-Topoľčianky a späť, motorový vozeň M 262.004 „Dvašesťdvojka“) www.klubmodryhorizont.sk
1.5. Otváranie sezóny na Čiernohronskej železnici (Zvolen-Hronec a späť, motorový rušeň T 466.0253 „Pielstick“ ) www.kht.sk
2.5. Turistická jazda pre verejnosť (Tisovec - Zbojská a späť, parný rušeň TIVc 4296 „Zubačka“ a motorový rušeň T 444.1082 „Karkulka“) www.zubacka.sk
2.5. Svätofloriánska električka (Trenčianska Teplá-Trenčianske Teplice a späť, električka 411.9) www.trezka.net
8.-10.5. Cesta do raja, narodeniny vlaky.net (Topoľčany - Prievidza - Horná Štubňa - Diviaky - Banská Bystrica - Mlynky a späť, trasy v okolí Mlynkov, motorový vozeň M 262.004,
motorový rušeň 751.131 „Zamračená“) www.464001.sk, www.vlaky.net
16.5. Noc múzeí a galérií v Železničnom múzeu Bratislava východ (výstava, parné vlaky Bratislava hl.st.- Devínska Nová Ves-Bratislava Petržalka-Bratislava Vajnory- Bratislava východ
a Bratislava východ – Bratislava hl.st.-Bratislava Petržalka a späť, motorové vlaky Bratislava hl.st.- Bratislava východ a späť, parný rušeň 555.3008 „Mazutka“, motorové rušne T 478.1201 „Zamračená“
a T679.019 „Pomaranč“, modulové koľajisko HO, premietanie filmov so žel. tematikou, vozenie sa na stanovišti parného rušňa a na drezinách) www.mdc.sk, www.kphzd.sk, www.vlacikovo.sk, www.kzn.sk
16.5. Motorákom na Skalický trdelník (Bratislava hl.st.-Skalica na Slovensku a späť, motorový vozeň M 262.007 „Dvašesťdvojka“) www.kphzd.sk
23.5. Hradnou strelou na Spišský hrad (Košice - Spišské Vlachy - Spišské Podhradie a späť, Spišské Podhradie - Spišské Vlachy a späť, motorové vozne M 131.1125 a M 131.1538 „Hurvínky“)
www.khkv.sk, www.detskazeleznica.sk
30.5. MDD jazda do Prievidze (Bratislava hl.st. - Leopoldov - Prievidza a späť, parný rušeň 498.104 „Albatros“, motorový rušeň T 478.1201 „Zamračená“, www.albatrosklub.sk
30.5. Turistická jazda pre verejnosť (Tisovec - Zbojská a späť, parný rušeň TIVc 4296 „Zubačka“ a motorový rušeň T 444.1082 „Karkulka“) www.zubacka.sk
30.5. Jazda k zubačke (Hronec - Podbrezová - Zbojská a späť, motorový vozeň M 262.004 „Dvašesťdvojka“) www.vlaky.net
30.5. Deň detí a výlet do Bardejova (Košice - Bardejov a späť, motorový vozeň M 131.1125 a M 131.1538 „Hurvínek“) www.khkv.sk
30.5. Deň detí s električkou (Trenčianska Teplá-Trenčianske Teplice a späť, električka 411.9) www.trezka.net
30.-31.5. Železnica pre deti – MDD vo Výhrevni Vrútky (parné a motorové vlaky v okolí Vrútok, výstava železničných vozidiel, sprievodné akcie) www.vyhrevna-vrutky.sk
31.5. Dni mesta Hnúšťa (Tisovec - Hnúšťa a späť, parný rušeň TIVc 4296 „Zubačka“ a motorový rušeň T 444.1082 „Karkulka“) www.zubacka.sk
Jún
6.-7.6. Detský vlak OZŽ RD Žilina (Žilina - Hronec a späť, motorový vozeň M 131.1443 „Hurvínek“) www.spdz.estranky.sk
7.6. Historické jazdy Kométou (Poprad Tatry - Starý Smokovec a späť, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica a späť, električka EMU 26.001 „Kométa“) www.tatranskakometa.sk
10.6. Školský výlet 6.ZŠ Žilina (Žilina - Kremnica a späť, motorový vozeň M 131.1443 „Hurvínek“) www.spdz.estranky.sk
13.-14.6. RENDEZ 2015 - Celoslovenský zraz historických koľajových vozidiel v železničnom múzeu Bratislava východ (výstava železničných vozidiel so zahraničnou účasťou, parné
a motorové vlaky v Bratislave a okolí, vozenie na stanovišti rušňa a drezín, sprievodné akcie) www.mdc.sk, www.kzn.sk, www.kphzd.sk
27.6. Detský vlak (Tisovec - Podbrezová a späť, motorový vozeň M 240.039 „Motoráčik“) www.zubacka.sk
27.6. Do Gombaseckej jaskyne (Košice - Slavec jaskyňa - Plešivec a späť, , motorové vozne M 131.1125 a M 131.1538 „Hurvínky“) www.khkv.sk, www.detskazeleznica.sk
27.6. Začiatok prázdnin (Svit - Stará Ľubovňa a späť, parný rušeň 477.013 „Papagáj“, motorový rušeň T 466.0254 „Pielstick“) www.kzhv.eu
27.6. 106 rokov električky (Trenčianska Teplá-Trenčianske Teplice a späť, električka 411.9) www.trezka.net
28.6. Slávnosti mesta Spišské Podhradie (Svit - Spišské Podhradie a späť, parný rušeň 477.013 „Papagáj“, motorový rušeň T 466.0254 „Pielstick“) www.kzhv.eu
28.6. Historické jazdy Kométou (Poprad Tatry - Starý Smokovec a späť, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica a späť, električka EMU 26.001 „Kométa“) www.tatranskakometa.sk
Júl
4.7. Cyklovlak (Zvolen - Hronec a späť, motorový rušeň T 478.3109 „Okuliarnik“) www.kht.sk
4.7. Radošina 2015 (Topoľčany - Radošina a späť, Radošina - Zbehy a späť, parné a motorové vlaky, parný rušeň 555.3008 „Mazutka“, motorový vozeň M 262.007 „Dvašesťdvojka“)
www.klubmodryhorizont.sk, www.kphzd.sk
5.7. Dni mesta Tisovec (Tisovec - Zbojská a späť, parný rušeň TIVc 4296 „Zubačka“ a motorový rušeň T 444.1082 „Karkulka“) www.zubacka.sk
5.7. Historické jazdy Kométou (Poprad Tatry - Starý Smokovec a späť, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica a späť, električka EMU 26.001 „Kométa“) www.tatranskakometa.sk
5.7. Motorák do Hronca (Topoľčany - Prievidza - Horná Štubňa - Harmanec - Banská Bystrica - Podbrezová – Hronec, motorový vozeň M 262.004 „Dvašesťdvojka") www.vlaky.net
11.7. Európske ľudové remeslá (Svit - Kežmarok - Poprad-Tatry - Kežmarok - Svit, parný rušeň 477.013 „Papagáj“, motorový rušeň T 466.0254 „Pielstick“) www.kzhv.eu
19.7. Historické jazdy Kométou (Poprad Tatry - Starý Smokovec a späť, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica a späť, električka EMU 26.001 „Kométa“) www.tatranskakometa.sk
25.7. S motorákom za Štefánikom (Bratislava hl.st.-Kúty-Brezová pod Bradlom a späť, Brezová pod Bradlom-Jablonica a späť, motorový vozeň M 262.007 „Dvašesťdvojka“) www.veterany.eu
26.7. Anenská púť (Trenčianska Teplá-Lednické Rovne a späť, motorový vozeň M 131.1443 „Hurvínek“) www.spdz.estranky.sk
31.7.-2.8. Vlakom na sninský kameň (Košice - Snina a späť, motorové vozne M 131.1125 a M 131.1538 „Hurvínky“) www.khkv.sk
August
1.8. Turistická jazda pre verejnosť (Tisovec - Zbojská a späť, parný rušeň TIVc 4296 „Zubačka“ a motorový rušeň T 444.1082 „Karkulka“) www.zubacka.sk
1.8. Jazda k zubačke (Hronec - Podbrezová - Zbojská a späť, motorový vozeň M 262.004 „Dvašesťdvojka“) www.vlaky.net
2.8. Historické jazdy Kométou (Poprad Tatry - Starý Smokovec a späť, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica a späť, električka EMU 26.001 „Kométa“) www.tatranskakometa.sk
8.8. Turistická jazda pre verejnosť (Tisovec - Zbojská a späť, motorový vozeň M 240.039 „Motoráčik“) www.zubacka.sk
8.8. Cyklovlak (Zvolen - Banská Štiavnica a späť, motorový rušeň T 466.0253 „Pielstick“) www.kht.sk
12.8. Fotovlak do Leopoldova (Bratislava hl.st. - Leopoldov parný rušeň 498.104 „Albatros“, motorový rušeň T 478.1201 „Bardotka“) www.albatrosklub.sk
15.8. Turistická jazda pre verejnosť (Tisovec - Zbojská a späť, parný rušeň TIVc 4296 „Zubačka“ a motorový rušeň T 444.1082 „Karkulka“) www.zubacka.sk
15.8. Jazda k zubačke (Hronec - Podbrezová - Zbojská a späť, motorový vozeň M 262.004 „Dvašesťdvojka“) www.vlaky.net
15.8. Historické jazdy Kométou (Poprad Tatry - Starý Smokovec a späť, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica a späť, električka EMU 26.001 „Kométa“) www.tatranskakometa.sk
16.8. Vrbovský vláčik – motoráčik (Piešťany - Vrbové a späť, motorový vozeň M 131.1443 „Hurvínek“) www.cango.sk, www.spdz.estranky.sk
22.8. Turistická jazda pre verejnosť (Tisovec - Zbojská a späť, motorový vozeň M 240.039 „Motoráčik“) www.zubacka.sk
22.8. Vlakom a loďou do Šárošpataku (Košice - Streda nad Bodrogom a späť, motorové vozne M 131.1125 a M 131.1538 „Hurvínky“) www.khkv.sk
29.8. Turistická jazda pre verejnosť (Tisovec - Zbojská a späť, parný rušeň TIVc 4296 „Zubačka“ a motorový rušeň T 444.1082 „Karkulka“) www.zubacka.sk
29.8. Jazda k zubačke (Hronec - Podbrezová - Zbojská a späť, motorový vozeň M 262.004 „Dvašesťdvojka“) www.vlaky.net
30.8. Historické jazdy Kométou (Poprad Tatry - Starý Smokovec a späť, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica a späť, električka EMU 26.001 „Kométa“) www.tatranskakometa.sk
September
5.9. Deň železnice v Humennom (vlaky v okolí Humenného, výstava železničných vozidiel) www.facebook.com/pzshe
6.9. Historické jazdy Kométou (Poprad Tatry - Starý Smokovec a späť, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica a späť, električka EMU 26.001 „Kométa“) www.tatranskakometa.sk
12.9. Jazda na Salamander do Banskej Štiavnice (Prievidza - Horná Štubňa - Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica a späť, motorový rušeň 751.131 „Zamračená“) www.464001.sk
12.9. Električkou na súťaž vo varení gulášu (Trenčianska Teplá-Trenčianske Teplice a späť, električka 411.9) www.trezka.net
12.-13.9. 120. rokov trate Studený Potok - Tatranská Lomnica (Poprad-Tatry - Tatranská Lomnica a späť, motorové vozne M 131.1443, M 131.1125 a M 131.1538„Hurvínky“)
www.tatranskakometa.sk, www.spdz.estranky.sk, www.khkv.sk
13.9. Historické jazdy Kométou - 120. rokov trate Studený Potok - Tatranská Lomnica (Poprad Tatry - Starý Smokovec a späť, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica a späť, električka EMU 26.001 „Kométa“)
www.tatranskakometa.sk
19.9. Clementisovou cestou (Tisovec - Zbojská a späť, parný rušeň TIVc 4296 „Zubačka“ a motorový rušeň T 444.1082 „Karkulka“) www.zubacka.sk
19.9. Jazda k zubačke (Hronec - Podbrezová - Zbojská a späť, motorový vozeň M 262.004 „Dvašesťdvojka“) www.vlaky.net
19.9. Mazutkou na Plavecký hrad (Bratislava hl.st.-Zohor-Plavecké Podhradie a späť, parný rušeň 555.3008 „Mazutka“) www.kphzd.sk
19.9. Medzinárodné majstrovstvá pákových drezín Čango (Vrbové-Trebatice a späť, dreziny) www.cango.sk
26.9. Výlet do Harmaneckej jaskyne (Žilina - Harmanec jaskyňa a späť, motorový vozeň M 131.1443 „Hurvínek“) www.spdz.estranky.sk
26.9. Do Jasovskej jaskyne a Medzeva (Košice - Medzev a späť, Medzev - Jasov a späť, motorové vozne M 131.1125 a M 131.1538 „Hurvínky“) www.khkv.sk, www.detskazeleznica.sk
Október
3.10. Maratónsky vláčik (Košice - Turňa nad Bodvou - Dvorníky-Zádiel a späť, motorové vozne M 131.1125 a M 131.1538 „Hurvínky“) www.khkv.sk, www.detskazeleznica.sk
10.10. Výročie - 200 rokov od narodenia Ľ. Štúra (Trenčianska Teplá-Trenčianske Teplice a späť, električka 411.9) www.trezka.net
10.10. Ukončenie sezóny v Železničnom múzeu Bratislava východ (výstava, parný vlak Bratislava hl.st. - Devínska Nová Ves - Bratislava Petržalka - Bratislava Rača - Bratislava východ, motorové vlaky Bratislava
východ - Bratislava hl.st. a späť, zakúrené parné rušne 555.3008 „Mazutka“ a 498.104 „Albatros“, motorový rušeň T 478.1201 „Bardotka“, motorový vozeň M 262.007 „Dvašesťdvojka“, modulové koľajisko HO,
vozenie na stanovišti rušňa a na drezinách) www.mdc.sk, www.kphzd.sk, www.vlacikovo.sk, www.kzn.sk
10.-11.10. Rajecká Anča 2014 (Žilina-Rajec a späť, motorový vozeň M 131.1443 „Hurvínek“) www.spdz.estranky.sk
17.10. Motorákom na Margecianske fajnoty (Košice - Margecany - Gelnica a späť, Gelnica - Margecany a späť, motorové vozne M 131.1125 a M 131.1538 „Hurvínky“) www.khkv.sk
November
28.11. Mikulášske jazdy (Košice-Prešov-Veľký Šariš a späť, motorové vozne M 131.1125 a M 131.1538 „Hurvínky“) www.khkv.sk
28.11. Mikuláš s električkou ((Trenčianska Teplá-Trenčianske Teplice a späť, električka 411.9) www.trezka.net
December
1.-4.12. Mikulášska výstava historických železničných vozidiel (Bratislava hl. st. - 6. nástupište, parný rušeň 498.104 „Albatros“) www.albatrosklub.sk
5.12. Mikulášska jazda do Smoleníc (Bratislava hl.st.-Kúty-Smolenice-Trnava-Bratislava hl.st., parný rušeň 498.104 „Albatros“, motorový rušeň T 478.1201 „Zamračená“, www.albatrosklub.sk
5.12. Mikuláš vo vlaku (Bratislava Nové Mesto-Bratislava Lamač-Bratislava Petržalka-Bratislava Nové Mesto, parný rušeň 555.3008 „Mazutka“) www.kphzd.sk
5.12. Mikulášsky vlak (Svit-Kežmarok a späť, parný rušeň 477.013 „Papagáj“, motorový rušeň T466.0254 „Pielstick“) www.kzhv.eu
5.12. Mikuláš 2015 (Žilina-Rajec a späť, motorový vozeň M 131.1443 „Hurvínek“) www.spdz.estranky.sk
5.12. Mikulášske vlaky (Zvolen os.st.-Zvolen mesto-Zvolen nákl.st.-Zvolen os.st., motorový vozeň M 131.1053 „Hurvínek“) www.kht.sk
5.12. Mikulášsky vlak (Tisovec-Zbojská a späť, motorový vozeň M 240.039 „Motoráčik“) www.zubacka.sk
12.12. S Albatrosom na Myjavskej štreke (Veselí nad Moravou-Vrbovce-Nové Mesto nad Váhom a späť, parný rušeň 498.104 „Albatros“, motorový rušeň T 478.1201 „Zamračená“) www.albatrosklub.sk
20.12. Roznesenie betlehemského svetla (Zvolen - Krupina a späť, motorový vozeň M 131.1053 „Hurvínek“) www.kht.sk
30.12. Koniec roka na Orave (Vrútky-Kraľovany-Trstená a späť, motorový rušeň 749.248 „Zamračená“) www.vyhrevna-vrutky.sk
TrainTV.tv
Download

kalendar 2015