Cisterna plná nafty sa zaborila do snehu
Viac na
strane
5
Moravany nad Váhom /
Radošina / Banka /
Ratnovce / Sokolovce /
Drahovce / Madunice /
Trebatice / Krakovany /
Borovce / Rakovice /
Veselé / Veľké Kostoľany /
Vrbové / Veľké Orvište /
Ostrov / Bašovce / Lúka /
Pobedim / Horná Streda /
Modrová / Modrovka /
Ducové / Hubina...
Číslo 49 Ročník XX
Utorok 7. decembra 2010
Dnes 40 strán
+
Cena O,49 €/14,80 Sk Tel./fax: 033/762 84 25
Krížovka o knižné ceny
Mikuláš liečil deti
www.piestanskytyzden.sk
Rádio Piešťany
začne vysielať
na Silvestra
Na frekvencii 90,2 MHz
spustí 31. decembra
vysielanie nové Rádio
Piešťany. Bude mladším,
spevavejším bratom
Piešťanského týždňa.
Prostredníctvom rádia sa
do nášho éteru dostane
najmä kvalitná hudba.
Riaditeľ Pavol Jurák
sľubuje jeden
z najkvalitnejších
zvukov v Európe!
Viac na stranách
6-7
Jedli sme klobásy
od Kanca Bruna
Viac na strane
16
Pätnásť mesiacov
putoval Patagóniou
Viac na stranách
Vysokánsky Mikuláš so zlatou palicou, dvaja čerti a anjel rozdávali sladkú nádielku v pondelok
dopoludnia v Nemocnici A. Wintera v Piešťanoch. Na detské oddelenie prišli krátko po vizite.
Čertisko mazal sadzami nielen bledé líčka detí, ale zgustol si aj na personáli. Foto: (mkm)
Čím očarila prvá
vicemiss kraja?
Viac na strane
inzercia
pozýva
Rozprávka Vianoc čaká aj na vás
Nechajte sa už tento piatok o 17. hodine v Dome umenia
očariť krásnou vianočnou atmosférou, ktorá na vás čaká
na charitatívnej galapriehliadke detských aj dospelých hviezd
a hviezdičiek. Popri známych umelcoch v programe vystúpia
tiež piešťanské talentované detské súbory a sólisti.
Na všetky deti čaká množstvo prekvapení.
Viac na strane
16
10-11
20
2
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
editorial
Dnes píše
Štefan
Gregorička
na tému:
Sneh
Naši predkovia hovorievali, že obíjať orechy a odhŕňať
sneh je zbytočná robota. Orechy vraj opadajú po dozretí
samy a sneh sa tiež raz roztopí... Je to síce pravda, no v
prípade neodhrnutého snehu
pred vlastným domom (ak nebývate pred činžiakom, ktorý
delí od chodníka trávnik) by
ste sa len ťažko obhajovali, ak
by sa niekomu stal úraz. Podľa
zákona je totiž majiteľ domu
povinný udržiavať chodník v
zjazdnom stave. A to aj vtedy,
ak je v dobe sneženia v práci...
Paradoxne, ten istý chodník, nech už sa nachádza na
hociktorej ulici Piešťan, nie je
v prípade, že si na ňom chcete
otvoriť napríklad terasu alebo len na pár dní na ňom uložiť nejaký materiál, majetkom
vlastníka domu, ale mesta. Ak
ho chcete využívať, musíte zaplatiť nájomné.
Keď už je reč o snehu, tých
niekoľko centimetrov, čo napadlo za posledné dni, dokázalo
poriadne skomplikovať dopravu vodičom v celej republike.
V tejto súvislosti si spomínam
na svoju mladosť, keď bývalo snehu ešte viac než teraz.
Keďže áut chodilo poriedko, na
vtedajšej Pažiti sme mali ideálne podmienky na sánkovanie
a korčuľovanie. Na ešte nezregulovanom potoku Dubová bolo sánkovanie do zamrznutého koryta našou každodennou
zábavou. Večer čo večer sme
na potoku zvádzali urputné hokejové súboje. Nikoho netrápilo, že na nohách nemá kanady,
ale len obyčajné kvintáky a v
ruke nedržal hokejku žiadnej
známej značky, ale len dobre
ohnutú bakuľu. Hoci nás rodičia nemali pod dozorom, vždy
sme sa dokázali vyšantiť do
sýtosti a aj dnes na to radi
spomíname.
NOVÁ ADRESA:
TEPLICKÁ 63
aktuálne
OSMIČKA NOVÝCH POSLANCOV
Posledná novembrová sobota
bola v znamení volieb do miestnych samospráv. Kým na poste
primátora sa v Piešťanoch neudiala žiadna zmena a tretie volebné obdobie povedie mesto Remo
Cicutto, na poslaneckých stoličkách sa vymení osem zástupcov.
JURAJ BRNA (54) – geodet:
„V Piešťanoch som od narodenia,
žijem tu celý život. V tom je celý
obsah a môj postoj či zodpovednosť voči mestu. Chcel by som
pomôcť tomu, aby sa tu ľudia
cítili skutočne ako doma a tiež,
aby Piešťanci neboli znevýhodňovaní len preto, že sú domáci.
Práve naopak.“
ním dopravy v centre, zaoberať
sa opravou komunikácií a vytvoriť
lepšie podnikateľské prostredie.“
Marián Dubovský (nezávislý)
MICHAL HYNEK (22) – študent
politológie: „Myslím si, že i mladí
by mali dostať príležitosť zastupovať ľudí. Pre mňa ako študenta politológie je to vynikajúca
skúsenosť. Mojou prioritou počas
štyroch rokov budú záujmy ľudí,
nie moje vlastné.“
Milan Máček (SMER-SD)
IGOR NICÁK (47) – štátny zamestnanec: „Rád by som skúsenosti z oblasti verejnej správy
uplatnil v prospech mesta. Budem
presadzovať dôkladnú kontrolu
primeranosti výdavkov z rozpočtu. Nechcem, aby sa o parkovaní
na A. Trajane iba hovorilo, ale
aby sa už tento problém riešil.“
Juraj Brna (nezávislý)
JOZEF CHUDÝ (60) – podnikateľ: „Ako poslanec mestského
zastupiteľstva by som chcel zmeniť štruktúru čerpania mestského
rozpočtu a znížiť plytvanie týchto
financií. Bolo by dobré zlepšiť
i podmienky pre podnikanie a zastaviť vyľudňovanie Piešťan.“
Michal Hynek (SMER-SD)
JOZEF MALÍK (27) – vedúci tímu zákazníckeho servisu: „Naše
mesto mi nie je ľahostajné a záleží mi na tom, aby sme ho posunuli
do novšej – lepšej kvality pre nás
i ďalšie generácie. Mojou prioritou je priniesť nové myšlienky
založené na ekologických, morálnych a kultúrnych hodnotách.“
Igor Nicák (SMER-SD)
JÁN ŠTEFKA (57) – manažér:
„Pracujem ako manažér strediska
parkovísk a trhovísk Služieb mesta Piešťany. Myslím si, že dobre
poznám problém s parkovaním
v centre a v ďalších mestských
častiach. Chcel by som sa preto
zaoberať i týmto problémom.“
Jozef Chudý (SMER-SD)
MARIÁN DUBOVSKÝ (61) – riaditeľ regionálnej rozvojovej
agentúry: „V Piešťanoch žijem
viac ako 58 rokov. Mojím životným krédom je: Ublížiť človeku
je veľmi ľahké, ale ozaj úprimne
a nezištne pomôcť je jeden z najťažších skutkov. Mojimi cieľmi je
okrem iného sprevádzkovanie kúpaliska a zabezpečenie denného
stacionára pre dôchodcov.
Jozef Malík (nezávislý)
MILAN MÁČEK (56) – zástupca
riaditeľa: „Mojimi prioritami je
hlavne výstavba kúpaliska, rekonštrukcia polikliniky či dotvorenie
predstaničného priestoru. Bolo by
vhodné zamyslieť sa i nad rieše-
Ján Štefka (SMER-SD)
Zdroj: Radnica informuje 7/10
Igor Paulech
aktuálne
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
Práce na Teplickej zastavilo počasie
Časť Teplickej ulice by mala byť v decembri sprístupnená aj vodičom.
Pre husté sneženie a nízke teploty
dodávateľská firma nezačala s väčšími
prácami na ďalšom úseku Teplickej
ulice. Časť po Meštiansku ulicu by
však podľa informácií od vedúcej referátu správy Mestského úradu v Piešťanoch Evy Pobjeckej mali sprístupniť
pre vodičov a dať do predčasného
užívania. So začatím prác na ďalších
úsekoch sa podľa jej slov vzhľadom
na zhoršenie počasia do vianočných
sviatkov nepočíta.
Na otázku petície podnikateľov z
Teplickej odpovedala E. Pobjecká:
„Ohľadom petície nemám žiadne nové
informácie. Ako ste informovali v Piešťanskom týždni, petícia nemala všetky zákonné náležitosti, a preto sme
dali výzvu na jej doplnenie. Doteraz
sme však nový alebo doplnený dokument nedostali.“ (IP), foto: (mkm)
RASTIE ĽADOVÁ PLOCHA V CENTRE
Piešťanci a návštevníci mesta sa
po roku opäť budú môcť prísť
pokorčuľovať do centra – na pešiu zónu. Služby mesta Piešťany
začali minulý týždeň stavať ľadovú plochu na Winterovej ulici.
V prípade priaznivého počasia
by sa korčuľovať mohlo začať
už od 17. decembra.
Obyvatelia Piešťan si už zvykli,
že v období Vianoc na pešej zóne
je postavené klzisko. Niektorí túto myšlienku schvaľujú, iným sa
zdá, že mesto takto zbytočne vyhadzuje peniaze. Minulá korčuliarska sezóna trvala od 20. decembra do 23. februára. „V pondelok 29. novembra pracovníci
služieb mesta začali s montážou
horizontálnej časti ľadovej plochy. Počas tohto týždňa v spolupráci so špecializovanou firmou
bude zmontovaná i technologická
3
čierna kronika
Našli mŕtveho
bezdomovca
Mestská polícia overovala v
pondelok 29. novembra oznam,
podľa ktorého na chodníku pri
výletnej lodi nehybne ležal
muž. Po príchode na miesto
hliadka zistila, že muž nejaví
známky života, preto zavolali
pracovníkov rýchlej zdravotnej
pomoci. Lekárka však už konštatovala smrť tohto muža. Išlo
pravdepodobne o bezdomovca
vo veku šesťdesiat rokov. Mŕtvolu muža následne odviezli na
súdno-lekársku pitvu.
Opitý oddychoval
Minulú sobotu vo večerných
hodinách zasahovala mestská
polícia na sídlisku Adam Trajan. Na chodníku tu ležal opitý
muž. Päťdesiatnik z Piešťan
bol pod silným vplyvom alkoholu, no nebol zranený. Hliadka
mu zavolala vozidlo taxi služby,
ktoré ho previezlo do miesta
trvalého bydliska.
Zima zaúradovala
Piešťanskí policajti v nedeľu
krátko po polnoci spozorovali
na Dopravnej ulici pri predajni
BK Group, že osobné vozidlo z
dôvodu šmyku zišlo z vozovky do
priekopy ku koľajisku. O prípade vyrozumeli operačného dôstojníka hasičov. Tí po príchode
vozidlo vytiahli z priekopy.
Ľadovú plochu by mali dokončiť do 17. decembra. Foto: (mkm)
časť a pripravíme podmienky na
napúšťanie ľadu,“ povedal riaditeľ Služieb mesta Piešťany Ernest Jančina.
Celkové náklady na prevádzku
a údržbu sa v minulej „korčuliarskej sezóne“ vyšplhali na 12-tisíc
eur. Podľa vyjadrenia E. Jančinu
s podobne vysokými nákladmi počítajú i tento rok.
(IP)
Veľa kriku pre výrub
Odborníci strom označili ako chorý, preto ho dali vypíliť.
V pondelok 6. decembra ráno sa obyvateľka jedného z bytových domov na sídlisku Pentagon začudovala,
že ju zobudil zvuk motorovej píly. Pri pohľade z okna
zistila, že pracovníci Služieb mesta Piešťany (SMP)
pília strom. „Počas rannej prechádzky so psom som
sa slušne spýtala pracovníkov, čo sa deje. Prečo pília
ďalší strom? Reakciu jedného z nich som naozaj nečakala. Začal na mňa kričať a osočovať ma,“ hovorí
čitateľka Piešťanského týždňa. Po tomto incidente sa
išla sťažovať na piešťanský mestský úrad. Pracovníkom referátu životného prostredia oznámila,
ako sa voči nej pracovník SMP správal. Tí ju
ubezpečili, že budú informovať vedenie služieb
mesta. „Pokiaľ by mi ten pán slušne povedal, že
strom je chorý, a preto ho musia vypíliť, bolo by
všetko v poriadku. Za informáciu by som mu poďakovala a išla ďalej. Celá situácia bola potom zbytočne vyhrotená,“ povedala na záver čitateľka. (red)
Ustlala si na stanici
Hliadka v nedeľu ráno preverovala oznam, podľa ktorého
vo vestibule železničnej stanice ležala žena. Policajti ju
našli sedieť na zemi pri dverách do čakárne stanice. Išlo
o devätnásťročnú dievčinu z
obce Dolný Lopašov. Policajtom
povedala, že nie je zranená a
nepotrebuje lekárske ošetrenie. Príslušníci jej ponúkli, že
ak nemá kde prespať, môže
sa ubytovať v Domume. Túto
možnosť tiež odmietla. (MsP)
inzercia
Nedostalo sa vaše dieťa do
materskej školy? Neváhajte
a príďte sa pozrieť! Detské
centrum v Piešťanoch, časť
Lodenica, Jachtárska 7243/43.
Ste srdečne vítaní. Otvorené
od 7.00 do 17.00 h. Informácie osobne alebo na tel. 0903/
111 882. Michaela Mináriková,
riaditeľka centra
4
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
aktuálne
ZIMA, NAJHORŠÍ ČAS PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA
V Piešťanoch sa oproti minulým rokom zdržuje viac ľudí bez
domova. Koncom októbra v tejto
veci začali intenzívnejšie spolupracovať mestskí policajti a
členovia ochrany kúpeľov. Problémom boli hlavne bezdomovci,
sedávajúci na lavičkách Kolonádového mosta. Táto situácia sa
vraj zlepšila. V súčasnosti mestskí policajti kontrolujú provizórne príbytky tých, ktorí sa bývajú
v našom meste. Minulý týždeň si
mrazivé počasie však vyžiadalo
ďalší život jedného z piešťanských bezdomovcov.
Mestská polícia v týchto dňoch
intenzívnejšie kontroluje časti
mesta, kde sa najviac pohybujú ľudia bez domova. „Posledný
týždeň sme robili kontrolu a musím povedať, že bezdomovcov je
v uliciach Piešťan menej. Pravdepodobne sú utiahnutí v príbytkoch alebo sa presunuli do iných
miest,“ hovorí náčelník Mestskej
polície Piešťany Marcel Mihalik.
Podľa zistení piešťanskej polície na území mesta sa môže v súčasnosti pohybovať približne 40
až 50 ľudí bez domova. Snažia sa
im ponúkať ubytovanie v Účelovom zariadení Domum. „Bohužiaľ,
títo ľudia majú iné a skreslené
predstavy o živote. Takmer všetci
požívajú alkohol, čo je nezlučiteľné s ubytovaním v azylovom dome. S pracovníčkami referátu so-
Polícia počas zimy častejšie kontroluje ľudí bez domova, ktorí sa zdržujú v Piešťanoch. Foto: archív (MsP)
ciálnych sa snažíme riešiť túto
situáciu. Zisťovali sme možnosti,
ako v podmienkach mesta vybudovať nízkoprahové umiestnenia
bezdomovcov. Určite by sa našli
ľudia, ktorí by hlavne cez zimu
využili túto možnosť. Je však stále otázne, ako to budeme riešiť.
Buď mesto nájde pozemok alebo
priestory, kde by sa takéto zariadenie mohlo vybudovať,“ vysvetľuje náčelník mestskej polície.
Okrem toho by sa pravdepodobne na jar 2011 mohlo dostať na
schválenie mestskému zastupiteľstvu nové všeobecne záväzné nariadenie mesta o zákaze požívania
alkoholických nápojov na verejnosti. To by malo podľa Marcela
Mihalika tiež pomôcť zamedziť
pohybu a pitiu bezdomovcov hlavne v centre Piešťan.
Piešťanskí policajti minulý
týždeň tiež riešili nepríjemnú si-
tuáciu. Pri Kolonádovom moste
v blízkosti nemocnice vzhľadom
na nízke nočné teploty zmrzol
muž, ktorý pochádzal z Vrbového.
Chladné počasie si okrem tohto
prípadu vyžiadalo i ďalší život.
Koncom októbra totiž našli mŕtvolu bezdomovca pri hoteli Magnólia.
Igor Paulech
Študentská rada vysokých škôl SR v Piešťanoch
Delegáti Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) SR sa stretli
v Piešťanoch v hoteli Satelit v
dňoch 3.–5. decembra 2010 na
valnom zhromaždení. ŠRVŠ je
najvyšším zastupiteľským orgánom viac ako 200 000 vysokoškolských študentov na Slovensku a poradným orgánom ministra školstva. Je členom Európskej študentskej únie (ESU) a
partnerom viacerých organizácií
vo sfére vysokého školstva na
Slovensku aj v zahraničí.
Jadrom trojdňového rokovania boli plánované aktivity študentskej rady na rok 2011, predovšetkým v oblasti legislatívy,
kultúry, študentských práv a reštrukturalizácie vysokoškolského vzdelávania v duchu filozofie
SCL (Student Centered Learning
– Vzdelávanie orientované na
študenta). Delegáti sa zaoberali
aj aktuálnou tzv. „Beblavého novelou“ vysokoškolského zákona,
ktorá do praxe zavádza povinné
Ilustračné foto: (IP)
zverejňovanie záverečných prác
na internete s cieľom znížiť riziko plagiátorstva, zároveň zlepšiť
dostupnosť aktuálnych vedeckých
poznatkov a výskumov. Študentská rada túto iniciatívu podporila
a ocenila zapracovanie jej pripomienok k návrhu novely.
Toto zasadnutie ŠRVŠ bolo is-
tým spôsobom prelomové vďaka
účasti významných hostí – prof.
Ing. Petra Plavčana, CSc., generálneho riaditeľa Sekcie vysokých
škôl MŠVVŠ SR, Mgr. Jozefa Jurkoviča, riaditeľa Odboru vysokoškolského vzdelávania, a prof. RNDr.
Libora Vozára, CSc., rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nit-
re a prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie. Témou rozhovoru bolo financovanie ŠRVŠ a budúca spolupráca pri projektoch,
ktoré potrebujú širokú podporu a
aktivitu všetkých zložiek akademickej sféry na Slovensku.
Ďalší pozvaní hostia delegátom
prezentovali viaceré zaujímavé
možnosti pre študentov – v podnikateľskom sektore (projekt Google Online Marketing Challenge),
ale aj štátnu podporu študentov –
napríklad možnosť výhodnej bezúčelovej pôžičky pre študentov zo
Študentského pôžičkového fondu.
Zo zasadnutia Valného zhromaždenia ŠRVŠ SR vyplynulo odhodlanie pokračovať vo viac ako
dvadsaťročnej práci predchádzajúcich generácií študentov, naďalej sa podieľať na zvyšovaní
kvality vzdelávania a iniciatívne
a konštruktívne obhajovať postavenie a práva všetkých vysokoškolákov na Slovensku.
Marta Borovská
aktuálne
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
5
právnik radí
Výplata mzdy
Ťahač s cisternou sa skrížil na diaľnici a mal poškodenú aj palivovú nádrž.
Dva poľské ťahače zahatali diaľnicu
Uplynulý týždeň piešťanskí hasiči vyrážali k trom dopravným
nehodám. Našťastie, nik sa pri
nich vážnejšie nezranil, krčili
sa iba plechy. Najviac na diaľnici
D1, ktorú museli pre dva skrížené kamióny vo štvrtok uzavrieť.
Na štátnej ceste medzi Piešťanmi a Hornou Stredou vo štvrtok 2. decembra okolo trištvrte
na dve v noci havaroval ťahač s
prázdnou cisternou. Auto zišlo z
cesty, odtiaľ ho vytiahli traja piešťanskí hasiči pomocou Tatry 815.
Cesty boli v ten deň zasnežené,
z havarovaného vozidla neunikli
žiadne škodliviny.
Na diaľnici D1 za odpočívadlom Devan havarovali vo štvrtok pred obedom dva poľské ťahače. Prvý bol naložený novými
autami, druhý ťahal cisternu. Vodič druhého kamiónu s cisternou
pravdepodobne v dôsledku mikrospánku narazil do ťahača pred
ním a jeho kamión skrížil diaľnicu,
pričom kabína ostala v priekope.
Náraz bol taký silný, že mu vyzulo
pneumatiku, poškodilo nádrž pohonných hmôt a jedno z nových
áut na ťahači vyzeralo ako otrha-
Druhý náves viezol nové autá. Jedno cisterna zdemolovala.
ný zdrap. Následkom tejto nehody
bola na istý čas uzavretá diaľnica.
Piešťanskí hasiči posypali vytečené pohonné hmoty sorbčnou látkou, prácu dokončili zamestnanci
Národnej diaľničnej spoločnosti.
Pri tejto nehode sa, našťastie,
nik nezranil.
Oproti prevádzke BK Group
na Dopravnej ulici v Piešťanoch sa
v nedeľu šesť minút po polnoci na
klzkej ceste šmykol Volkswagen
Passat. Auto preletelo cez odvodňovací kanál pri protihlukovej
bariére a pristálo v priekope. Pri
tomto zásahu boli nielen mestskí,
ale aj štátni policajti, ktorí zavolali na pomoc hasičov. Tí auto
vytiahli z priekopy.
(HaZZ/vd)
Foto: HaZZ
PREVRÁTILA SA CISTERNA PLNÁ NAFTY
Z havarovanej cisterny prečerpali 30-tisíc litrov nafty. Foto: HaZZ
Cisternové vozidlo s nákladom
30-tisíc litrov nafty zišlo v piatok
3. decembra dopoludnia z cesty medzi Hlohovcom a Kľačanmi
a prevrátilo sa na pravú stranu.
Vodiča bez viditeľných zranení
previezli na pozorovanie do nemocnice, k úniku nafty nedošlo.
Na miesto prišlo vyťahovacie vozidlo spoločnosti ČESMAD, s plnou cisternou si však neporadilo. Prečerpávanie nafty z cisterny riadili pracovníci Benzinolu
Kľačany, asistovali im hasiči zo
strediska Slovnaftu v Kľačanoch.
(sita/red)
Zamestnávateľ
musí vyplácať
mzdu zamestnancovi v peniazoch, zaokrúhľuje sa na najbližší eurocent
nahor. V inom druhu plnenia
alebo v cudzej mene možno
mzdu vyplácať, len ak to umožňuje právny predpis.
Mzda sa musí vyplácať vo
výplatných termínoch dohodnutých v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve. So
zamestnancom vykonávajúcim
domácku prácu možno dohodnúť výplatu mzdy aj za dodanie
každej skompletizovanej pridelenej práce. Medzi výplatnými
termínmi môže zamestnávateľ
poskytovať preddavok na mzdu
v dohodnutých termínoch, na
žiadosť zamestnanca môže poskytnúť preddavok na mzdu aj
v inom dohodnutom termíne.
Mzda sa má vyplácať v pracovnom čase a na pracovisku,
ak sa v pracovnej zmluve nedohodlo inak, napríklad na bankový účet. Ak sa zamestnanec
z vážnych dôvodov nemôže dostaviť po výplatu mzdy alebo ak
pracuje na vzdialenom pracovisku, zašle mu zamestnávateľ
mzdu tak, aby mu bola doručená v deň určený na jej výplatu, alebo najneskôr v najbližší
nasledujúci pracovný deň na
svoje náklady a nebezpečenstvo, ak sa nedohodne zamestnávateľ so zamestnancom inak.
Pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi písomný doklad
obsahujúci údaje o jednotlivých zložkách mzdy a o vykonaných zrážkach a o celkovej
cene práce. Na žiadosť zamestnanca mu zamestnávateľ predloží na nahliadnutie doklady,
na základe ktorých bola mzda
vypočítaná. Zamestnanec môže na prijatie mzdy písomne
splnomocniť inú osobu.
Zamestnávateľ nemá právo
akýmkoľvek spôsobom obmedzovať zamestnanca vo voľnom
nakladaní s vyplatenou mzdou.
Mgr. Branislav Jurga, advokát
Dajte nám vedieť, čo sa deje vo vašom okolí. Píšte, posielajte fotografie a videá do
redakcií Piešťanského týždňa
a online denníka. Horúca linka
0917/575 127, e-mail: vasimi
[email protected],
[email protected]
6
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
rozhovor
NALAĎTE SA NA RÁDIO PIEŠŤANY
Blíži sa deň, keď v slovenskom éteri pribudne milovníkom rádia možnosť počúvať
nové regionálne rádio – Rádio
Piešťany. Najpovolanejším
človekom na zodpovedanie
otázok ohľadom jeho zrodu
a súčasného stavu je riaditeľ
Rádia Piešťany – Pavol Jurák.
a veríme, že niektorých nájdeme
aj v našom regióne.
Na akú hudobnú produkciu
bude rádio zamerané?
- Náš archív má v tomto okamihu približne 8000 kusov CD. Budeme sa snažiť vyberať dobrých
autorov z celého sveta, ako aj
zo slovenskej a českej hudobnej
scény. Rádio bude konzervatívne
Kedy začne rádio vysielať a
kto je držiteľ licencie?
- Vysielať začneme 31. decembra 2010 na frekvencii 90,2 MHz.
Držiteľom licencie je spoločnosť
WINTER média, a.s., ktorá vydáva
aj týždenník Piešťanský týždeň.
- Kvalitné pokrytie by malo
byť od mesta Trenčín až po Trnavu. Samozrejmosťou bude vysielanie prostredníctvom internetu, ktorý hranice pokrytie posúva omnoho ďalej. Verím, že nás
budú počúvať fanúšikovia týždenníka Piešťansky týždeň, ktorí navštevujú jeho stránku v 89
krajinách sveta. Vysielať budeme
nepretržite - 24 hodín denne.
páčila, a takto som si ponahrával
desiatky audiokaziet.
Zrejme vás ale nezaujímal
len obsah, čo rádiá vysielajú, ale
aj spôsob, akým prenos funguje?
Lákalo vás si to aj vyskúšať?
- Keď som mal 12 rokov, začal
som konštruovať rôzne zariadenia. Najskôr to bol prvý obvod
so žiarovkou, ktorá blikala, a po-
Prečo ste zvolili práve tento
názov - Rádio Piešťany?
- Berieme to ako výraz nášho
lokálpatriotizmu. Piešťany sú pre
Slovákov symbolom oddychu a pohody a toto chceme šíriť aj prostredníctvom nášho rádia.
Aké bude zameranie Rádia
Piešťany a na čo všetko sa môžu
poslucháči tešiť vo vysielaní?
- Chceme hrať predovšetkým
kvalitnú hudbu, preto vo vysielaní bude minimum hovoreného slova. Nebudeme vysielať ani reklamu, iba v nevyhnutnej miere, aby
sme poslucháčov zbytočne nezaťažovali. Prioritou Rádia Piešťany
bude oddych a relax. Aby vysielanie takto pôsobilo, veľmi dôležitá je aj kvalita zvuku. A tu si
dovolím tvrdiť, že náš zvuk bude
jeden z najkvalitnejších spomedzi
rádií v Európe. Do kvality zvuku
sme investovali veľa finančných
prostriedkov a aj času s jeho nastavením. Pohodu vám chceme
prinášať aj vysielaním rozprávok
pre deti i pre dospelých.
Realizácia takéhoto projektu
vyžaduje určite nielen finančné
prostriedky, čas, ale aj tím ľudí,
ktorí to celé pripravia. Kto tvorí
teda tím spolupracovníkov Rádia
Piešťany?
- Komunikujeme a konzultujeme celú prípravu vysielania s ľuďmi, ktorí sú odborníci v hudobnej
sfére, ako je Juraj Kušnierik, zástupca šéfredaktora týždenníka
Týždeň, šéf festivalu Pohoda v
Trenčíne Michal Kaščák, hudobný
dramaturg tohto festivalu Vladimír Potančok, ale aj známa osobnosť z nášho regiónu, Braňo Jobus, ktorého budú môcť poslucháči aj počuť vo vysielaní nášho
rádia. Budeme mať aj naďalej
rad externých spolupracovníkov
Pavol Jurák, riaditeľ Rádia Piešťany
a určite sa iba málokedy stane,
že si tam vypočujete nejaké súčasné hity. Pri tvorbe archívu sme
zamerali našu pozornosť skutočne na to najlepšie, čo bolo produkované od roku 1960. Hudbu,
ktorá v čase svojho vzniku tvorila absolútnu hudobnú špičku a
pritom nie vždy možno víťazila
v hitparádach. Pri výbere komunikujeme s odborníkmi, ktorí majú, podľa môjho názoru, absolútny prehľad o tom, čo vo svete
vyšlo. Našich poslucháčov občas
prekvapíme aj regionálnou hudbou z jednotlivých oblastí sveta, pričom vždy si dáme záležať na kvalite. Verím, že koktail,
ktorý poslucháčom namiešame,
z nich spraví našich verných fanúšikov a my sa budeme snažiť
ich nesklamať a hrať muziku, pri
ktorej si oddýchnu. Bude to jediné slovenské rádio, ktoré bude
vysielať takýto žáner. Sme pripravení po čase aj pristúpiť na
programové zmeny, ale prioritou
je oddych pri rádiu.
Aké bude pokrytie? Kde všade, keď bude chcieť niekto „vypnúť“, zapne si Rádio Piešťany?
O vás vieme, že ste nielen
riaditeľom rádia, ale aj realizátorom celého projektu. Tí, ktorí
vás poznajú, určite dosvedčia,
že rádio sa stalo synonymom
vášho mena. Ako sa teda zrodila
vaša závislosť od rádia?
- Už ako malé dieťa som mal
veľmi rád hudbu a obdivoval som
rádio. V tej dobe sa u nás dal naladiť akurát tak Československý
rozhlas na stredných vlnách. Doma sme ale často počúvali rakúske
Ö3, ktoré už v tej dobe hralo moderné pesničky a jeho vysielanie
bolo oveľa dynamickejšie. Hlavne
preto, že oni vysielali v pásme
VKV, ich zvuk bol podstatne kvalitnejší, čo ma už vtedy viedlo
k akémusi pátraniu po rádiovej
problematike a zisťovaniu, ako
to vlastne v rádiu funguje. Keď
som chodil na základnú školu,
začali už aj u nás na Slovensku
vysielať súkromné rozhlasové stanice. Pre mňa to bola obrovská
záľuba, počúval som rádiá vždy,
keď som mohol, a postupne som si
začal vytvárať aj archív. Nahrával
som každú pesničku, ktorá sa mi
stupne som sa dostal až ku konštrukcii jednoduchých vysielačov.
Nie je jednoduché oživiť vysielač, aby vôbec vysielal, preto sa
mi aj často nedarilo. Pozháňal
som si vysielačky, ktoré som si po
čase prerobil na vysielač, a tak
som sa dostal k môjmu prvému
skúšobnému vysielaniu, z ktorého
som sa veľmi tešil. Keď som už
chodil na strednú školu, ktorá
mala práve elektrotechnické zameranie, stále som doma vymýšľal, a hlavne zdokonaľoval to, čo
som už predtým vytvoril. Nedá
mi nespomenúť, že práve škola,
ktorá mala takéto záujmy rozvíjať, ma najmenej podporovala.
Namiesto maturity z technických
predmetov sme mali možnosť využiť zariadenia, ktoré sme sami
zhotovili. Ale to moji profesori na
priemyslovke v Piešťanoch zmietli zo stola. Bol som z toho vtedy
dosť sklamaný, ale som rád, že
ma to neodradilo.
Záľube ste sa teda venovali
veľmi intenzívne. Uvažovali ste
aj nad tým, že svoje vedomosti
raz využijete aj v práci v ozajstnom rádiu?
rozhovor/list čitateľa
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
7
- Čo sa týka rádia, mal som
dva veľké sny. Jeden, ktorý som
považoval za reálnejší, bol pracovať v rádiu ako technik. Zúčastnil
som aj viacerých konkurzov, ale
nepodarilo sa mi uspieť. Bolo to
hneď po ukončení strednej školy,
takže ma považovali na takú prácu za veľmi mladého. Postupne
ako rádia prechádzali na plne automatizované systémy vysielania,
pozície technikov už prestávali
byť potrebné, keďže vysielanie
už robil počítač.
A ten druhý sen?
- Druhý som považoval za nedosiahnuteľný. Veľmi som túžil
založiť rádio, sám ho technicky
vyskladať a nastaviť skvelý zvuk.
Na to som ale nemal potrebné
prostriedky, takže som splnenie
tohto sna považoval za nereálne.
Teraz sa tu s vami rozprávame ako s riaditeľom Rádia Piešťany, takže nereálne sa stalo
skutočným?
- Na konci minulého roka som
sa dozvedel, že v Piešťanoch má
vzniknúť nové rádio. Nevedel som
si predstaviť, že by som pri jeho
zrode mohol chýbať. Nakontaktoval som sa na ľudí, ktorí tento
projekt zamýšľali zrealizovať. V
čase nášho stretnutia bola len
licencia a všetko ostatné bolo
potrebné zrealizovať. A tu sa mi
začal napĺňať môj sen. Začal som
riešiť štúdio, vysielač, všetku potrebnú techniku a postupne zapájať, nastavovať, vylaďovať a
konfigurovať tieto zariadenia.
Dnes môžem povedať, že máme
k dispozícii z technického hľadiska určite najmodernejšie a najkvalitnejšie štúdio v rámci regionálnych rádií na Slovensku a
budeme mať veľmi kvalitný zvuk,
ktorý je mojou srdcovou záležitosťou.
Nie každý má šťastie, že sa
mu splní sen, ktorý aj sám považuje za nereálny. V prvom rade
je obdivuhodné, že ste sa ho
nevzdali, ale určite vám svojou
podporou dopomohli aj tí, ktorí
vám fandili...
- Samozrejme, že som sa stretol aj s nepochopením svojho fanatizmu pre rádio, ale neodradilo
ma to. Vždy som stretol aj takých
ľudí, ktorí ma podporovali a fandili mi, a teraz ďakujem aj za poslucháčov nového rádia všetkým,
ktorí sú do tohto projektu zapojení, a vďaka ktorým verím, že si ho
obľúbite a radi si nás naladíte od
31. decembra 2010 na frekvencii
90,2 MHz.
A. Balková
Slovenská pošta - 21 rokov po páde totality
Zrušiť účet bezcenných akcií na pošte nejde podľa L. Korvína tak ľahko. Foto: (mkm)
Začnem pateticky. Pred pár dňami sme si
pripomenuli 21 rokov od „Nežnej revolúcie“,
ktorej sme boli väčšina účastní. Vkladali sme
veľké nádeje do nového obdobia tvorby našej
lepšej budúcnosti. Niečo sa splnilo rýchlo,
niečo rýchlejšie a niečo vôbec. Učili sme sa
dobre investovať, kupovali sme si kupónové
knižky a čakali a čakali a čakáme dodnes.
Veľa sľubov zostalo len sľubmi. Neuskutočnilo sa všetko podľa našich predstáv, ale tak
to v živote a spoločnosti chodí. Z investícií v
kupónovej privatizácii nám zostali mnohým
len bezcenne „cenné“ papiere našich štátnych
sprivatizovaných podnikov na účtoch v stredisku cenných papierov. Za všetko sa platí.
Učíme sa celý život – až kým nás... (neporazí).
Aj za účet bezcenných investícií budeme
platiť alebo ho zrušíme a budeme už len
spomínať na zlaté obdobie, keď sme boli akcionármi a čakali na dividendy. Možnosť zrušiť
účet drobných akcionárov s akciami bez hodnoty tu je, avšak čas na zrušenie sa neúprosne
kráti. Zostáva nám už len necelý mesiac na to,
aby sme v budúcom roku neplatili za niečo,
čo nemá hodnotu.
Mnohí o takejto možnosti ani netušia.
Ako všetko, aj tento problém riešime až na
poslednú chvíľu. A tu je ten problém.
Vybaviť to môžete „ľahko“ na Slovenskej
pošte. Veľmi skoro ráno budete čakať pred
poštou, kým ju otvoria, a potom si skúsite
zobrať časenku (ak sa vám ujde). Ak nemáte
šťastie, musíte skúsiť druhý deň alebo ešte
neskôr. Tak, ako to bolo pred 21 rokmi, keď
sme (niektorí – alebo väčšina?) čakali v tento
čas v rade na mandarínky, banány a iné nedostupné veci, ktoré sa nám nakoniec neušli.
Šľak vás môže trafiť z toho (a bude pokoj),
že to nejde a nejde. Je to v nás v ľuďoch, že
sa učíme pomaly? Táto moja skúsenosť so
zrušením účtu v stredisku cenných papierov a
prevodom cenných bezcenných akcií na Fond
národného majetku ma prinútila reagovať
na to, že niekedy nestačí ani 21 rokov, aby
sa niečo zmenilo v prospech nás obyčajných
občanov zo strany inštitúcií, ktoré si žijú svoj
vlastný totalitný neprebudený život.
Dovetok: Je teraz možnosť na tento problém upriamiť pozornosť médií – tlač, rozhlas
alebo televízia rady odvysielajú reportáž, aj
to je riešenie na možnú nápravu. Obvykle sa
veci riešia až po takýchto zverejneniach. Jednoduchšie je, a to je v ľuďoch pracujúcich na
týchto miestach, riešiť problém zabezpečením viacerých pracovísk a hľadať účinný spôsob, ako uľahčiť a sprístupniť jednoduchšie
túto službu občanovi najmä, keď ide o krátku
dobu trvania takejto nárazovej služby.
Ladislav Korvín
inzercia
!"
#$%$&'()$
*%$+,
"#%&&'(
-$.///$$
0
111
$2 $
8
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
servis
RECEPT NA VIANOČNÚ POHODU?
ŠIKOVNÍ POMOCNÍCI V KUCHYNI
M. RAKOVANOVÁ: DOBRÝ KUCHYNSKÝ ROBOT JE DARČEK, KTORÝ URČITE POTEŠÍ
Asi neexistuje sviatok, ktorý by
mal také čaro ako Vianoce. (Asi
neexistuje veta, ktorá by sa teraz tak často opakovala v úvodoch ako táto.) No už menej často a menej poeticky sa hovorí a
píše o „odvrátenej stránke“ vianočnej pohody - o tom množstve
činností, ktoré treba v kuchyni
urobiť a pripraviť, aby vianočná
tabuľa bola naozaj bohatá. Preto
kuchyňa týždeň pred sviatkami
je zrejme jedno z mála miest,
ktoré čaro prichádzajúcich Vianoc veľmi nepripomína. O možnostiach, ako si uľahčiť nápor
predvianočného pečenia a varenia, ako všetko zvládnuť včas
pomocou poslednej generácie
kuchynských spotrebičov, sme
sa rozprávali s Monikou Rakovanovou, odbornou predajkyňou
spoločnosti DOMOSS TECHNIKA.
Monika Rakovanová,
odborný predajca Elektro
v OD DOMOSS Piešťany
Na úvod sa spýtam zrejme
najdôležitejšiu otázku: Ako si
vybrať ideálneho kuchynského
pomocníka?
- Každý multifunkčný spotrebič má svoje silné a slabé stránky.
Ešte som sa nestretla s kuchynským robotom, ktorý by dokonale
zvládal všetky činnosti. Krájal,
drvil, sekal, rezal, mlel, mixoval, pasíroval, miesil, odšťavoval, vyrábal cestoviny, zmrzlinu
a mnoho iného. Preto ak si chcete dobre vybrať, musíte presne
vedieť, čo potrebujete, čo od
svojho nového spotrebiča očakávate. Takisto treba zvážiť, v
akých množstvách chcete jedlo
pripravovať. Napríklad mamine
šesťčlennej rodiny by minirobot
zrejme nebol veľa platný. Jeho
nádoba má objem asi 2-3 litre.
Naopak, pre víkendových kuchárov a pekárov je to ideálne riešenie. Miniroboty sú lacnejšie,
nezaberajú veľa miesta, navyše
bývajú v zaujímavých dizajnových
prevedeniach. A, samozrejme,
netreba zabúdať na kvalitu spotrebiča. Kupovať „noname“ výrobky sa oplatí len chvíľu, pokým ich
nezahodíte a nekúpite si niečo,
čo vám bude dobre slúžiť roky.
V prípadne kuchynských robotov
to nie je inak. Oplatí sa viac dať
na kvalitu a prípadne si pár eur
doplatiť alebo bez obáv využiť
napríklad náš systém nákupu na
splátky bez navýšenia.
Takto to znie jednoducho, no
v ponuke je množstvo robotov
s množstvom rôznych funkcií a
zorientovať sa v tom môže byť
pre mnohých náročné...
- Preto sme tu my. V DOMOSSe
si plne uvedomujeme, že našou
úlohou je zákazníkom pomôcť vybrať si presne to, čo hľadajú. Zákazník nám povie, čo od svojho
nového robota očakáva, a my mu
odporučíme konkrétne modely
i s adekvátnym príslušenstvom.
Všetko spojazdníme, predvedieme, vyskúšame a vysvetlíme. Bolo
by nám hlúpe odovzdať krabicu a hotovo. V poslednom čase
sme dokonca začali organizovať
aj prevádzacie akcie pre verejnosť. Napríklad nedávno profesionálny kuchár priamo u nás v
predajni predvádzal robot, na
ktorom sa dá i variť. Ak môžem
hodnotiť podľa účasti a reakcií
našich zákazníkov, tak akcia sa
jednoznačne vydarila. No a nesmieme zabudnúť, že v DOMOSSe
zákazníci nájdu výrobky výlučne
od renomovaných a rokmi overených výrobcov. Teda sa nemusia
obávať, že sa nechajú nachytať
nejakou „výhodnou kúpou“.
Čo vy považujete za poslednú
zaujímavosť medzi kuchynskými
robotmi?
- Ťažko povedať, i v tejto oblasti je vývoj čoraz rýchlejší. No
S kuchynskými robotmi zažijete skutočnú radosť z vianočného pečenia.
veľmi obľúbené sú v poslednej
dobe výrobky značky KENWOOD.
Poloprofesionálne kuchynské
spotrebiče, ktoré majú v sebe
zabudované množstvo celkom
zaujímavých noviniek. Napríklad
planetárny systém miešania, ktorý znásobuje účinnosť robota pri
príprave cesta. Metly nič nevynechajú a systematicky premiešajú každý kúsok cesta. Ďalším
zaujímavým riešením je takzvaná
flexibilná metla. Tá sa dokáže
prispôsobiť tvaru misy a dokonalo
stiera zmes zo stien a tak ďalej.
Ak môžem odporučiť všetkým,
ktorí ešte nemajú kúpený darček
pre svoju lepšiu polovičku, taký-
to pomocník do kuchyne nemôže
nepotešiť. Obzvlášť, ak má obdarovaná stále v čerstvej pamäti to
kvantum práce, na ktorých pokojné prežitie Vianoc stojí.
Častá otázka pre Moniku Rakovanovú:
Prečo sa už nevyrábajú roboty s mlynčekom na mak?
- To je dobrá otázka. Mnoho hlavne starších zákazníkov hľadá v
príslušenstve i mlynček na mak. Bohužiaľ, dňom vstupu Slovenska
do EÚ pre nás začali platiť i európske smernice. To znamená, že v
príslušenstve robota mlynček na mak už byť nemôže. Ale rovnakú
úlohu rovnako dobre plní mlynček na obilie.
spoločenská rubrika
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
9
NAMIESTO DARČEKOV MALI LEN OHEŇ V PECI
V Mestskom kultúrnom stredisku
sa túto stredu popoludní zišli
členovia piešťanskej Ligy proti
rakovine. Už pri dverách ich vítal usmiaty Mikuláš a každému
výmenou za podpis v prezenčnej listine odovzdal balíček. Vo
foyeri členky ligy pripravili vianočnú výstavu pozostávajúcu z
čipiek, výšiviek i ukážky prestierania štedrovečerného stola. Nechýbal krížik, Biblia, snop
obilia, oblátky i makové pupáky. Hodnotiacu schôdzu, v ktorú
viedli predsedníčka Irena Michnová a jej manžel, spríjemňovali vianočným programom piešťanské Rozmarínky. Na záver I.
Michnová vyrozprávala kolegyniam a kolegom, ako to v Piešťanoch vyzeralo pred 70 rokmi.
Betlehemci
si žiadali trojníček
Vianočný čas začínal prvou adventnou nedeľou. Deťom začali
žiariť oči, stávali sa poslušnejšie.
K sviatku svätého Mikuláša kládli
deti do obloka často jediné topánky, do ktorých dostávali jabĺčko,
kocku cukru a štiepky jabĺčok.
Ďalším sviatkom bola Lucia. Príbytky navštevovali dievčatá, oblečené do bielych plachiet, tváre
mali nabielené múkou. Nehovorili, v rukách držali husacie krídla,
ktorými ometali príbytky a maštale od zlých duchov a bosoriek.
Celé adventné obdobie, ktoré
trvalo štyri týždne, sme navštevovali prvé ranné bohoslužby, zvané
roráty. Často sme do piešťanského
kostola kráčali v polospánku a v
hlbokom snehu. Počas tohto obdobia navštevovali naše príbytky
betlehemci. To boli mladí chlapci,
ktorí mali nacvičené hry o narodení Ježiška. Spievali: „...trojníček
mi dajte, ale sa mi nesmejte.“
Nosili so sebou betlehem, v ktorom boli vyrezávané figúrky z dreva. V každom dome ich odmenili.
Takýchto betlehemcov chodilo po
Tradičným vianočným jedlom sú makové pupáky.
Piešťanoch aj dvadsať skupín a
svoje vystúpenie ukončili vinšovaním požehnaných sviatkov.
Prvá vstala gazdiná
Týždeň pred vianočnými sviatkami bol vyplnený domácimi prácami a prípravou na sviatky. Rúbalo sa drevo, lámalo sa raždie,
moržovala kukurica, preberala fazuľa. Ženy vymazávali podlahy
v dome, ktoré boli z hliny, prali
bielizeň, piekli chlieb, konala sa
zabíjačka, vyberali jadrá orechov,
mleli mak. Večer predtým sa uvarili sušené hrušky, ocedili sa a
tento nápoj sa pil ako teraz džús.
Na Štedrý deň vstávala prvá
gazdiná. Hneď zamiesila na koláče v koryte, zakúrila do pece, čakala, kto prvý navštívi príbytok a
zavinšuje šťastné vianočné sviatky. Ak to bol chlap, znamenalo to
šťastie, ak to bola žena, prinášala
nešťastie. Deti tiež vstávali skoro,
pretože utekali k susedom „polazovať“ s nasledovným veršom:
„Ja som malý polazníček, prišiel
som si pre trojníček. Ak sa mi budete smiať, päť korún musíte dať.
Šťastlivé a veselé vianočné sviatky vám vinšujem!“ Od rána sme
nič nejedli. Sem-tam sme si ako
deti niečo tajne uchytili. Celá ro-
Na štedrovečernom stole nesmela chýbať Biblia i krížik.
dina v malej nervozite čakala, až
sa zotmie a po celodennom pôste
nastane štedrovečerná večera.
Tesne pred ňou gazda nakrájal
malé kúsky chleba, po piešťansky
šmidky, vložil ich do košíka, posolil, poukladal na ne nakrájanú
zeleninu, priložil oblátky. Následne spolu so synom nakŕmili dobytok, svietili si pritom lampášom.
Cestou sa zastavili pri otvorenej
studni, do ktorej vhodili požehnanú oblátku. To preto, aby dávala
po celý rok dobrú a čistú vodu. Po
ich návrate sa večeralo.
Jedli zo spoločného
taniera
Večeralo sa v kuchyni , kde
bol slávnostne prestretý stôl. Na
ňom bola do výšky asi desať centimetrov uložená jačmenná slama,
ktorú gazdiná prikryla konopným,
neskoršie ľanovým a potom vyšívaným obrusom. Na stole bol
položený jeden spoločný tanier, v
ktorom boli makové pupáky, drevená lyžica, krčah s hruškovou
vodou, fľaška s hriatym, ktoré pripravil najstarší člen rodiny – dedo.
Bola tam aj kapustnica so smotanou, sušenými slivkami a hríbami.
Na slamenej ošatke boli makovníky, orechovníky, syrovníky a hruškový koláč. Nohy štedrovečerného stola sme oviazali reťazou,
aby bola rodina súdržná. Nad stolom visel na hrade stropu zavesený vianočný stromček, zvaný krispán. Visel dolu špicom. Ozdobili
sme ho orechami, jablkami a sušeným ovocím.
Večera sa začala príchodom
gazdinej zvonku, ktorá v rukách
niesla sito naložené ovocím, zeleninou, chlebom, oplátkami, medom, svätenou vodou, v ktorej
bola a namočená viazanka klasov
obilia na kropenie. S gazdinou
prichádzalo dieťa so svietnikom
a v ňom zapálenou sviečkou. Gazdiná postupne trikrát zaklopala na dvere a od stola sa trikrát
ozvala otázka: „Čo nesieš?“ Na to
gazdiná odpovedala: „...zdravie,
šťastie, hojné Božské požehnanie
a po smrti kráľovstvo nebeské.“
Vošla do kuchyne s pozdravom:
„Pochválený Ježiš Kristus.“ Všetci stolujúci odpovedali: „Naveky
amen.“ Na to gazdiná pokračovala
priliehavým vinšom končiacim:
„A vám pán hospodár tieto dary
predkladám - chlieb, med, pšeničné zrná, aby úroda v novom
roku dobrá bola.“ Gazda - dedko
- odpovedal: „Pán Boh uslyš,“ a
vzal od gazdinej sito s obilnými
kláskami, namočenými vo svätenej vode a posvätil vianočné oblátky a všetky vianočné pokrmy.
Nato sa všetci pri stole pomodlili
modlitbu Anjel Pána. Gazda zo
sita prevzal orechy a so slovami:
„Hádžem tieto orechy na všetky
svetové strany, aby sme po celý
rok zdravie, šťastie, Božie požehnanie mali.“ Zobral po dve
oblátky rozdelil členom rodiny. A
tí si naberali med, poliali oblátky
a urobili si krížik na čelo. Potom si
všetci dospelí pripili hriatym. Tým
sa začala štedrá večera.
Spali na strožkoch
z pšeničnej slamy
Po oblátke nasledovalo jablko,
ktoré sa rozkrojilo, a stolujúci pozerali, či bolo rozkrojené tak, že
v strede jadrovníka vznikla hviezdička, čo znamenalo po celý rok
zdravie. Potom nasledovalo ďalšie
ovocie, kapustnica, makové pupáky a ďalšie koláče a všetko sa to
zapíjalo hruškovou vodou.
Počas večere nesmela na zem
padnúť ani omrvinka. Všetko ostávalo na obruse, čo sa po sviatkoch zosypalo a dalo ošípaným.
Už počas večere bolo počuť spevy koledníkov, ktorí spievali pod
oknom. Darčeky sa zo začiatku
nedávali, stalo sa to tradíciou až
v neskoršej dobe. Jediným darčekom bolo to, že nám zakúrili v
izbe v kachliach a mohli sme sa
konečne dobre zohriať a vyspať
sa v čerstvo vystlaných strožokoch naplnených pšeničnou slamou. Takmer do polnoci sme sa
všetci rozprávali, spievali, a kto
nezaspal, šiel na polnočnú omšu,
čiže na utiernu. Spevom sme často oslavovali tri dni: Božie narodenie, Štefana a Jána. Vianočný
čas sa končil na Troch kráľov návštevami troch kráľov - Gašpara,
Melichera a Baltazára. (vd/im)
10
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
rozhovor
Na juhoamerickej vlne s Michalom Knitlom
Koncom novembra sa v Piešťanskom informačnom centre hovorilo o Južnej Amerike. Cestovateľ, dobrovoľník a couchsurfer
Michal Knitl tu hovoril o svojich zážitkoch z pätnásťmesačnej cesty, počas ktorej pracoval s deťmi ako dobrovoľník, no
na vlastnej koži zažil tropickú
džungľu a videl i ľadovce.
Michal Knitl
val s deťmi v Casa Joven Bien al
Sur, v dome mládeže, kde deti
chodili pred a po škole (v Uruguaji
majú dvojzmenné vyučovanie).
Majú zabezpečenú stravu a doučovanie, pričom ak by do školy nechodili, boli by vylúčení. Hlavnou
myšlienkou je budovanie hodnôt
človeka – ak sa snaží a bude sa
učiť, niečo dosiahne, a aby nebol na ulici a nerobil neplechu.
Ďalej som pôsobil na dvoch farmách v Čile, na rozvojovej stáži
s organizáciou AIESEC v Brazílii
a v komunite v Bolívii.
Išli ste na vlastnú päsť a sám.
Prečo ste sa takto rozhodli?
- Na projekt do Uruguaja som
išiel sám a potom, aj keď som
cestoval, nie je ľahké nájsť ľudí,
čo majú čas sa dlhú dobu túlať.
Aj keď som cestoval sám, aj vďaka couchsurfingu (medzinárodná
sieť hostiteľov a hostí) som vždy
bol s priateľmi a známymi.
Ľadovcová krása národného parku Lagúna San Rafael.
Mali ste predstavu o ceste,
o tom, čo všetko chcete vidieť
a navštíviť?
Mateo uprostred „svojej“ samoty v čilskej džungli.
Tradičné tance na námestí v uruguajskom Montevideu.
- Predstavu som mal, ale veľa
sa po ceste menilo. Okruh Patagóniou mi mal trvať dva mesiace a
nakoniec trval päť. Pôvodne som
chcel ísť aj do peruánskej Amazónie, hôr Ekvádoru, Kolumbie,
ale našiel som miesto dobrovoľníka v Bolívii, a tak som nakoniec
zostal tam.
Môžete nám v krátkosti popísať vašu cestu?
- Tri mesiace som pracoval s
mládežou v Uruguaji a päť mesiacov som cestoval po Patagónii
(cez Čile na juh vrátane dvoch
krátkych 2-3-týždenných zástaviek na farmách a ďalej som
Čo vás viedlo k podniknutiu
cesty po Južnej Amerike?
- Po ukončení štúdia na Fakulte manažmentu UK v Bratislave
som nevedel, čo robiť. Mal som
23 rokov, no začať kancelársky
život sa mi nechcelo, a tak som sa
išiel venovať tomu, čo viem robiť
najlepšie – stal som sa snowboardovým inštruktorom. Počas zimy
som si však uvedomil, že potrebujem odísť z Európy a vďaka
organizácii Keric a veľkému šťastiu sa mi podarilo ísť na projekt
Európskej dobrovoľníckej služby
do Uruguaja.
Čo ste robili počas doby dobrovoľníckej služby?
- Prvé tri mesiace som praco-
Národný park Torres del Paine je vraj najkrajším v Patagónii.
rozhovor
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
11
cez Argentínu išiel na sever). Vianoce som strávil v Uruguaji a pokračoval som stážou v Brazílii, kde
som bol mesiac a pol. Nasledovala
Severná Argentína, potom mesiac
v bolívijskej komunite Villa Alcira. Cesta pokračovala do Peru,
štyri dni som strávil v Ekvádore,
odkiaľ som letel domov. Celkovo
to trvalo 15 mesiacov.
Ako sa správali miestni ľudia?
Máte z cesty aj nejaké nepríjemné skúsenosti?
- Po prvých mesiacoch som sa
cítil takmer ako doma, nie ako turista. Najpriateľskejších ľudí som
stretol v Uruguaji, ktorí sú najviac ovplyvnení turizmom v Peru.
Keď som prekročil hranice Peru
a Ekvádoru, ako keby som sa ocitol v inom svete. Väčšina príjmov
Peru je z turizmu a niektorí ľudia
Chacaltaya - bývalé najvyššie položené lyžiarske stredisko na svete, vo výške 5300 metrov nad morom.
Čo považujete za vaše osobné „naj“ z tejto cesty? Ktorý
zo zážitkov si budete ešte dlho
pamätať?
- Južná Amerika toho ponúka
veľmi veľa. Navždy si budem pamätať tri krásne mesiace s Florenciou v Uruguaji, veľa veľa mesiacov v národných parkoch Patagónie, Bolívie i Peru, vždy dobre
naladených ľudí, ktorí, aj keď
majú oveľa menej ako my, sú viac
šťastní, a mnoho ďalšieho.
Zo školy v bolívijskej Scure.
Bola táto cesta finančne náročná? Koľko vás to celkovo stálo?
- Financoval som si to celé sám,
no bez pomoci mojich rodičov by
to určite nešlo. Poistenie, letenky, vybavenie na cesty ako stan,
varič, karimatky a ďalšie veci cesta ma vyšla približne 5000 eur.
Kedy ste sa vrátili domov a
ako vyzeral váš návrat po 15
mesiacoch?
- Pôvodne som plánoval byť v
Južnej Amerike iba od konca aprí-
la do Vianoc, avšak bolo tam tak
krásne, že sa nedalo ísť tak rýchlo
domov. Počas nasledujúceho leta
mala moja mama oslavovať päťdesiatku, a tak som takmer deväť
mesiacov vedel, kedy pôjdem domov. Mesiac pred odchodom som
na to už aj bol psychicky pripravený. Posledné dni som sa už aj
tešil. Samozrejme, doma sú veci
iné, atmosféra a mentalita ľudí
odlišná. Ak by sa ľudia u nás na
ulici viac usmievali, nenadávali
na všetko, čo nefunguje, ale radovali sa z toho, čo majú, hneď
by tu bola lepšia atmosféra.
Igor Paulech
VIZITKA
Meno: Michal Knitl
Dátum narodenia: 2. december 1983
Stav: slobodný
Čo mám rád: fotografovanie,
cestovanie, kempovanie, snowboarding, koncerty, hudba, palacinky, stretávanie sa zo zaujímavými ľuďmi...
V Brazílii pri hraniciach s Argentínou sa nachádzajú vodopády Iguazú.
sú už tým, žiaľ, veľmi ovplyvnení. Počas silvestrovej zábavy
sa ma v dave snažili v Uruguaji
olúpiť, ale neúspešne. Raz v autobuse v Brazílii, neviem, či bol
niekto šikovný, alebo mi z vačku vypadla peňaženka (mal som
ju schovanú, ale prekvapilo ma,
že vodič autobusu chcel vidieť
od každého doklad, nakoľko na
lístku bolo napísané aj meno pasažiera) a aj doklady. Našťastie,
doklady sa nakoniec našli, peniaze nie.
Šesťtisícovka Ausangate ponúka niekoľko možností na výbornú turistiku.
12
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
kultúra
Ľudovít Ilečko - veľký maliar, ilustrátor aj človek!
Chladný zimný podvečer v galérii Domu umenia v piatok 26.
novembra prežiarila láskou na
jedinečného človeka – akademického maliara Ľudovíta Ilečka jeho najbližšia rodina. „Ilečkovci“ sa tu zišli, aby si pripomenuli nedožitú storočnicu
príslušníka umeleckej vlny Generácie 1909. Od stovky ho delilo len osem krátkych mesiacov!
Dožil by sa jej 14. októbra tohto roku.
V Moravanoch
maľoval kytice
„Neberieme to ako sentimentálnu spomienku na otca mojej
manželky, ktorý síce prisľúbil svojej dcére Vande, že sa dožije sto
rokov, čo sa mu ako jeden z mála
sľubov nepodarilo splniť,“ povedal v úvode slávnosti Ilečkov zať,
známy piešťanský zubár Igor Čech.
„Ale berme to s potešením. Náš
dedo prežil život s pocitom, že
robí to najlepšie, čo pre spoločnosť môže robiť. My sme si ho
vážili pre jeho nadhľad, mali sme
ho veľmi radi a milovali sme aj
jeho neskoršiu tvorbu, keď sa
prisťahoval do Moravian nad Váhom a maľoval nádherné, jemné
kytice...“ Na výstave spríjemnili
hosťom spomienku na svojho pradeduška hrou na klavíri a recitáciou Petra a Katka Čechové.
Dielo i život tohto vnímavého, jemného a láskavého človeka
predstavila už po tretíkrát piešťanskej verejnosti kurátorka výstavy a zostavovateľka knihy o Ľudovítovi Ilečkovi, Zora Petrášová.
Tak som tu žil – nazval Ilečko pred
desiatimi rokmi súhrnnú publikáciu, z ktorej kurátorka vybrala
najzaujímavejšie pasáže a oboznámila s nimi rodinu aj hostí.
Prísny otec,
láskavá matka
Ľudovít Ilečko mal veľmi prísneho otca, úradníka, ktorý chcel,
aby nielen on, ale aj jeho ďalší
bratia, najmä starší Jozef, študovali právo. Paradoxne, ale aj prirodzene - v protiklade s ráznym
otcom ovplyvnila život mladého
Ľudovíta jeho jemná, kultivovaná matka, ktorá okrem toho, že
ovládala niekoľko svetových jazykov, nádherne hrala na klavíri.
Chvíle, keď mama hrala, Ľudovítovi utkveli v pamäti až do konca života. Po tejto senzitívnej
krehkej bytosti zdedil umelecké
sklony. Aj keď najskôr poslúchol
svojho radikálneho otca a začal
v Bratislave študovať právo, vydržal iba rok. Uprosil rodičov, aby
mu dovolili ísť do Prahy, pretože
stovežatá ho priťahovala a fascinovala. K výtvarnému umeniu
sa síce nedostal priamočiaro, ale
o to intenzívnejšie sa mu venoval po celý svoj, takmer storočný život.
Ilustroval
najznámejšie knihy
Ilečko ilustroval množstvo kníh
najznámejších slovenských i svetových autorov. Z jeho dielne pochádzajú ilustrácie ku slovenským
knihám Drevená dedina, Rozprávky starej matere, Jano, Čenkovej
deti, Chlieb či Tichý Don od Michaila Šolochova, prvé vydanie
Školy Arkadija Gajdara a Tolstého
Krížovú cestu. Za posledné dve
knihy dostal štátne ocenenie. Ľudovít Ilečko nakreslil aj farebný
návrh oráča na obálke knihy Petra Jilemnického – Pole neorané,
jeho ilustrácie si prezerali deti
mnohých generácií v slovenských
Ela, Katka a Petra Čechové pri nedokončenom autoportréte ich pradedka.
šlabikároch i čítankách. Krehkou
šrafúrou zaznamenal osobnosti
svetovej aj našej literatúry – P.
Jilemnického, F. Kráľa, M. Švabinského, N. Hikmeta a ďalších.
Namiesto povelu páľ
kázal nestrieľať
Ilečko prežil päť rokov vo vojenskej uniforme, jeho antimilitantné myslenie, citlivá duša
a vnímavá krehká povaha veľmi
ťažko prekonávali také otrasné
autentické zážitky, ako nakladanie židovských rodín s deťmi do
Na spomienkovom večere sa zúčastnili najbližší príbuzní Ľudovíta Ilečka.
transportov smrti či pohľad na
ranených vojakov. O jeho mierumilovnej povahe svedčí aj epizóda z vojenského bunkra, keď namiesto povelu páľ sa Ilečko zmohol len na vystrašené varovanie:
„Nie, nestrieľajte, ešte by ste
tam vonku niekomu ublížili!“
Celou Ilečkovou tvorbou sa
tiahne motív Cigánov. Zaujali ho
ešte počas pražských štúdií, keď
chodieval na kraj mesta, kde žili
v skupinách, v jamách vyhĺbených
do zeme. Pozoroval ich kolóny
kočov, hrajúce deti a dospelých
vyhrievajúcich sa na slnku. Zažil
aj pravú cigánsku svadbu. Keď
potom pracoval v nakladateľstve
Pravda, spracoval získané poznatky o spôsobe života Cigánov.
„Keď pozorne sledujeme Ilečkove výtvarné kroky a ponárame
sa do špecifiky jeho výtvarného
procesu, objavíme v ňom nielen
klasické umelecké postupy, dôsledne remeselne zvládnuté na
základe nadania a dlhoročnej skúsenosti, ale vnímame aj spoločenské posolstvo tvorby, ktoré
jeho slobodné umenie obsahuje.
V Ilečkovom prípade to platí obzvlášť intuitívne a opodstatnene.
„Nie vždy sa stretneš s takým,
čo aj jeho dielo priznáva dôstojnosť,“ napísala o Ilečkovi Zora
Petrášová.
Viera Dusíková
e
am
n
í
c
a
Z
.
1
3
0
1
0
2
.
2
1
14
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
potulky regiónom
TREBATICE: Dal obci dnešný názov pltník?
Hľadáte tip na výlet alebo
informácie o okolitých obciach? Možno vás inšpiruje
seriál Piešťanského týždňa
o potulkách regiónom, v ktorom postupne predstavujeme všetky obce nášho regiónu. V dnešnom čísle sú to
Trebatice.
Trebatice v číslach:
1251 - počet obyvateľov
766 ha - rozloha chotára
r. 1113 - prvá písomná zmienka
r. 1920 – súčasný názov obce
Pohľad na časť vynovenej Hlavnej ulice v Trebaticiach.
Juraj Valo
Prierez históriou
Najstaršie osídlenie obce pochádza zo staršej doby kamennej,
čo dokumentujú aj nálezy kostí z mamuta. Ďalšie nálezy sú z
mladšej i staršej doby bronzovej.
Prvá písomná zmienka o obci je
v listine zoborského opátstva z
roku 1113. Názov obce sa viackrát
menil. Od roku 1113 sa nazývali
Trebeta, od r. 1298 Trebata, od
r. 1773 Trebaticze, po maďarsky
Trebete, Vágterbete a po skončení prvej svetovej vojny Trebatice.
O vzniku obce koluje niekoľko
historiek. Podľa jednej z nich kedysi dávno tiekol cez trebatický
chotár Váh – rieka pltníkov. Jeden
z nich vraj uviazol na plytčine
a pri tej príležitosti si prezrel
blízke okolie. Zapáčilo sa mu tu
a neskôr sa vrátil aj s rodinou,
priateľmi a založili si tu osadu.
Pomenovali ju podľa prvého pltníka, ktorý sa volal Trebatický.
Iná povesť sa viaže k neďalekej
obci Stráže (dnes súčasť Krakovian), kde naši predkovia museli
chodiť do stráže. Spojením slov
treba-íci na stráž, údajne vznikol
názov Trebatice. Od svojho vzniku
bola obec poddanskou a patrila k
Beckovskému hradu a neskôr, až
do zrušenia poddanstva, nitrianskemu biskupstvu. Trebatice boli
súčasťou krakovianskej farnosti a
v roku 1258 sa spomínajú v súvislosti s ich prisúdením zoborskému
opátovi Petrovi. Obyvateľstvo sa
zaoberalo poľnohospodárstvom,
no v roku 1753 sú spomínaní aj
ako pestovatelia kapusty. Obec
patrila striedavo do okresov Piešťany a Nové Mesto nad Váhom,
po roku 1960 do okresu Trnava.
Dnes sú Trebatice súčasťou okresu
Piešťany.
Bývalá tehelňa (dnes je na jej mieste motokárová dráha).
Obecné symboly
Na najstaršej zachovanej pečati z roku 1703 je v kruhopise
nápis DCEDINA TREBATICE ANNO
1703. Pečať je však neúplná. V
pečatnom poli je postava patróna miestneho Kostola sv. Štefana
kráľa, sediaceho na tróne, ktorý
drží v ľavej ruke berlu, lemovanú
deviatimi hviezdami. Na druhej
pečati s poškodeným kruhopisom
stojí sv. Štefan kráľ s jablkom s
krížikom v pravej ruke a berlou v
ľavej ruke. Na pečati z roku 1782
je v pečatnom poli sv. Štefan s
berlou v pravej a jablkom v ľavej
ruke. V kruhopise je názov + S.PAGI. TREBETTE. ANNO 1.7.8.2. Erb
obce pozostáva zo zeleného štítu,
v ktorom je zlatá koruna. Vlajka
obce sa skladá z dvoch zelených a
jedného žltého pruhu a je zakončená tromi cípmi.
v roku 1851. Pred kostolom je
umiestnený pamätník občanom
Trebatíc, ktorí padli v prvej svetovej vojne. V obci sa nachádza
aj niekoľko sôch a prícestných
krížov. Medzi pamiatky patrí aj
budova bývalej železničnej stanice, v ktorej je dnes rodinný dom.
Oplatí sa vidieť
Táto štvorica reprezentovala obec na Kapustových hodoch.
Najstaršou kultúrnou pamiatkou obce je kaplnka na cintoríne,
ktorú postavili v roku 1756. Najvýznamnejšou architektonickou
sakrálnou pamiatkou je však Kostol sv. Štefana kráľa postavený
Kostol sv. Štefana kráľa.
potulky regiónom
Skupina trebatickej jazdy na dožinkových slávnostiach v roku 1938.
Trebatice dnes
Občania Trebatíc majú k dispozícii všetky potrebné inžinierske
siete, vrátane káblovej televízie. Ešte za socializmu tu zaviedli
vodovod a plyn. Kanalizácia sa
realizovala už v tomto miléniu.
Trebatice patria v posledných rokoch medzi najdynamickejšie sa
rozvíjajúce obce v našom okrese.
Vyrastajú tu napríklad nájomné
bytové domy a svoje miesto tu našli aj viaceré firmy. Vedenie obce
však nezabudlo ani na občanov.
„V posledných rokoch pribudlo v
našej obci kultúrno-spoločenské
centrum – Areál zdravia v hodnote
vyše 185-tisíc eur. V rámci revitalizácie vidieckeho prostredia
majú naši obyvatelia i návštevníci
od leta k dispozícii aj vynovené
centrum obce na Hlavnej ulici.
Je to však iba prvá etapa rekonštrukcie tejto časti obce. Zrekon-
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
štruovali sme verejné osvetlenie,
tribúnu na futbalovom štadióne i strechu na budove obecného
úradu, zrekonštruovali a pristavali sme budovu základnej školy,
vymenili sme okná na materskej
škole, zrealizovala sa výstavba
prípojok tlakovej kanalizácie,“
vymenúva jednotlivé akcie trebatický starosta Juraj Valo.
To však nie je všetko, čo v obci
v posledných rokoch pribudlo. „V
lokalite Dolné záplotie sa začala výstavba 22 nájomných bytov,
obec sa angažuje aj v organizovaní spoločenských akcií, vydáva
vlastné obecné noviny. V oblasti kultúry chceme pokračovať v
organizovaní podujatí v Areáli
zdravia, pričom prioritou budú
tie počas hodov a Kapustových
hodov. V sociálnej oblasti je nosným pilierom vytvorenie vhodných priestorov pre činnosť členov Miestnej organizácie Jednoty
dôchodcov a v rámci Mikroregiónu
nad Holeškou chceme vybudovať
domov opatrovateľskej starostlivosti,“ dodáva Juraj Valo.
Spoločenské vyžitie
V obci sa darí viacerým spoločenským organizáciám. Zo športovcov sú to futbalisti, stolní tenisti a atléti, darí sa aj Jednote
dôchodcov, poľovníkom a chovateľom domácich zvierat, poštových holubov a exotického vtáctva. Obec poriada pre obyvateľov
v priebehu roka viacero kultúrnych podujatí v Areáli zdravia.
S použitím materiálov obce
napísal Štefan Gregorička
ZAUJÍMAVOSTI
V obci čoskoro pribudnú dve nové bytovky.
V kráľovstve exotických vtákov
Šéf trebatických chovateľov Štefan Balek s vnučkou Martinou.
Medzi najpočetnejšie spoločenské organizácie v obci patria chovatelia. Miestna organizácia Slovenského zväzu chovateľov
združuje vyše 50 členov všetkých
vekových kategórií.
„Niektorí sa venujú chovu králikov, iní sa špecializujú na poštové holuby, hydinu alebo na
15
exotické vtáctvo. Do tejto kategórie patrím aj ja,“ priznal sa
nám predseda miestnych chovateľov Štefan Balek. Oravský rodák
prišiel na dolniaky v čase, keď
sa budovala Oravská priehrada.
Pôvodne sa s rodičmi presťahoval
do Krakovian, no keďže si našiel
v Trebaticiach manželku, postavili
si v tejto obci dom. Ako mladý
sa venoval chovu králikov, v Trebaticiach presedlal na exotické
vtáctvo. Spolu so synmi Mariánom
a Ľubošom chovajú asi 40 druhov
papagájov, ktoré sú umiestnené
vo vyše 70 voliérach. Väčšina z
týchto exotických vtákov, ktoré
majú domovskú vlasť v Južnej
Amerike, Afrike či Austrálii, dokáže prezimovať vonku. „Len
niektoré teplomilnejšie prečkajú
zimu v zateplených priestoroch.
Chov exotov je dnes náročná záľuba, pretože krmivo je drahé. Čo
však narobím, keď som sa na to
dal. Som rád, že exotické vtáctvo
zaujalo aj našu vnučku Martinku.
Tá má najradšej andulky, no raz
by chcela jazdiť na koníkoch - tie
dominujú aj medzi jej hračkami,“
prezradil na svoju vnučku dedo
Balek. Okrem neho sa v Trebaticiach venujú chovu exotických
vtákov aj ďalší členovia organizácie, napríklad Jozef Mrišo, Dušan Tonkovič, Vladimír Macháč či
Michal Mihálik.
(šg)
Medzi najstaršie archeologické nálezy na území Trebatíc patria kosti mamuta, ktoré
sa našli v lokalite dnes už zaniknutej tehelne.
Cez Trebatice voľakedy
tiekol aj potok Holeška.
V 16. storočí býval v obci
pastier a bol tu aj mlyn, v ktorom sa mlela kvalitná múka.
Využívali ho aj Rakovičania,
pretože v ich obci mlyn nemali.
Poddaní z Trebatíc museli
v rámci svojich povinností rozvážať po okolí soľ.
Obec bola v minulosti známa pestovaním kapusty. V roku
1753 vraj dorobili až 17-tisíc
hláv tento zeleniny.
V 19. storočí zomrelo v
obci na choleru vyše 60 jej obyvateľov.
Trebatice sa môžu pochváliť prvým motokárovým
areálom na Slovensku. Každoročne sa tu poriadajú preteky
majstrovstiev Slovenska a Moravského pohára.
Poľovník Jozef Mrišo má na
svojej farme kamerunské ovce,
africké pštrosy a danielov.
Najstaršími obyvateľmi
Trebatíc sú 93-ročná Filoména
Valová a 91-ročný Vít Trandžík.
Najrozšírenejším priezviskom v obci je Jankech. Toto
priezvisko má 130 obyvateľov
a obyvateliek obce. Palkechovcov je 67.
Vďaka tomu, že v minulosti Trebatičania pestovali
veľa kapusty, prezývajú ich Kapustármi.
Ján Sedlák bol starostom
najdlhšie – 21 rokov. Jeho nástupca Juraj Valo je zasa najmladším v okrese.
(šg)
16
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
kultúra
Kanca krstili netradične - zubnými protézami
Peter Punto Remiš minulý piatok pokrstil knihu blogov, ktoré takmer počas dvoch rokov
uverejňoval postupne na internetovej stránke Piešťanského
týždňa. Krstným otcom Kanca
Bruna a bezzubej prostitútky
sa stal herec René Štúr. Knihu
blogov pokrstili niekoľkými zubnými protézami.
„Pôvodný zámer bol pokrstiť
knižku kukuricou pre kanca Bruna
a zrnkami kávy pre bezzubú prostitútku. Nakoniec však zostali iba
zubné protézy. Aspoň takto sme
potešili a urobili dobre tej prostitútke,“ povedal krstný otec René Štúr. Tento slovenský herec
a zabávač si po prečítaní Puntovej knihy obľúbil hlavne blog
„Horí ci maštal“. Inšpiráciou pre
túto „story“ bol pre Petra Remiša
príbeh, ktorý mu povedal Andrej
Jobus. Krátky príbeh je o smetiarovi, ktorí sa snažil byť i dobrovoľným hasičom. Pri požiari si však
zmýlil autá a hasiť prišiel práve
s tým smetiarskym. „Oceňujem
Peťovu prácu a páči sa mi i to,
že stále píše o Piešťanoch a okolitých dedinách. Pri tom používa
nezameniteľný dialekt. Hoci som
Štúr, mal by som presadzovať spisovnú slovenčinu, no ja to s rados-
posypali novú knihu zubnými protézami, krstný otec povedal, čo
si o autorovi blogov naozaj myslí:
„Punto píše tak, akoby nám lokálnym hovoril z duše. Piešťany by
mali byť hrdé na tohto človeka,
ktorý sa nás snaží baviť viac ako
dvadsať rokov. Remiško, želám ti,
aby sa z teba raz stala maturitná
otázka.“
Igor Paulech
Tento plyšový kanec Bruno takmer pristál Puntovi na hlave.
ťou Remišovi odpustím,“ žartoval
krstný otec knihy.
„Každý týždeň som písal blogy.
Keď som bol už unavený, pozrel
som sa, koľko som napísal slov.
Pokiaľ ich bolo 150, pokračoval
som ďalej. Keď ich bolo asi 300,
dal som si cigaretku – ja inak nefajčím - a začal som skracovať.
Málokto vie, ale takmer každý
môj blog má 210 slov. Toto číslo sa
mi páčilo preto, že dva plus jedna
sú tri, ja som narodený 3. 3. a
krstíme tiež tretieho,“ povedal
Peter Remiš.
Punto svoje blogy spestril aj
trefnými ilustráciami. Keďže na
neho dospelí ilustrátori nemali
čas, stavil na deti Svetlany Kromholcovej z piešťanskej „zušky“.
Najviac sa mu páčili obrázky k
textu Očúúvaj predseda! Ocenil
originalitu nápadu - scény zrazenej babky, ktorá aj keď má odtrhnuté nohy, stále bije palicou
do traktora. Dostala ho i kresba s
rovnakou témou, no videná z vtáčej perspektívy.
Predtým, ako na záver stretnutia Peter Remiš s René Štúrom
Knihu si môžete zakúpiť v redakcii
Piešťanského týždňa alebo
objednať na dobierku. Cena 9 eur.
ROZPRÁVKA VIANOC - 2010
10. DECEMBRA 2010 O 17.00 V DOME UMENIA
Umelecká a reklamná agentúra
AMADE-POP a APH Agency, občianske združenie Európa detí
a Dom umenia Piešťany vás srdečne pozývajú na charitatívny
vianočný galaprogram pre deti
(zdravé, telesne postihnuté, deti z detských domovov a zo sociálne slabších rodín) Rozprávka
Vianoc - 2010, ktorý sa uskutoční dňa 10. decembra o 17.00 h
v Dome umenia.
V galaprograme účinkujú Beáta Dubasová, Miro Jaroš, Robo
Šimko & MassRiot, Marcella Molnárová, Miro Fabián, Peter Hečko,
skupiny Hefa a Neverback, žiaci
ZUŠ Piešťany (spevácky zbor, tanečná a baletná skupina, rocková
skupina) a ďalší. Program uvádzajú detský kráľ Majster N a Miss
SR Karin Majtánová. Vstupenky
za symbolickú cenu tri eurá sú
žrebovateľné!
Autorom a režisérom galaprogramu je spevák Peter Hečko.
Vianočné pesničky budú znieť v podaní rôznych hudobných štýlov.
Na všetky deti čaká množstvo
prekvapení v podobe pesničiek,
súťaží a krásnych darčekov. Je
to 15. ročník, ktorý už má peknú
tradíciu a mnohí diváci poznajú
tento galaprogram z koprodukcie AMADE-POP a Slovenskej televízie. Autorom galaprogramu
je režisér a spevák Peter Hečko, producentkou je riaditeľka
umeleckej agentúry AMADE-POP
Edita Kmeťová. Bude to veľká ga-
laprehliadka detských i dospelých hviezd a hviezdičiek zo sveta
profesionálnej i neprofesionálnej
populárnej hudby, kde popri známych umelcoch dostanú príležitosť najmä talentované detské
súbory a sólisti. Príďte všetci,
pretože Rozprávka Vianoc čaká
na vás!
Predpredaj vstupeniek sa uskutočňuje v Dome umenia, tel. 033/
762 52 73, 245 81 00.
(pt)
kultúra
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
17
V Dome umenia lietali rozmarní duchovia
V hre Noela Cowarda Rozmarný
duch sa rozoberá jedna z najpríťažlivejších tém, a to manželské vzťahy. Tie sú ovplyvnené
svetom mŕtvych. V centre diania tejto anglickej komédie je
spisovateľ Charles Condomine,
ktorého prenasleduje duch jeho
prvej manželky. Zo záhrobia sa
snaží rozvrátiť jeho druhé manželstvo. Na pomoc mu prichádza
pani Arcatiová, ktorá sa pokúsi zahnať duchov späť do ríše
mŕtvych.
Ku koncu novembra sa v piešťanskom Dome umenia predstavili
Peter Sklár, Elena Podzámska, Zuzana Tlučková, Zuzana Kocúriková, Zuzana Vačková a František
Kovár v duchárskej komédii. Charles a Ruth žijú pokojne v spoloč-
nej domácnosti až do momentu,
keď sa ozvú zvuky zo záhrobia.
Charlesova prvá – mŕtva manželka
mu z druhého sveta prišla znepríjemniť život. Pokúša sa rozvrátiť
jeho druhé manželstvo. Do celého
deja zasahuje šikovne-nešikovná
„čarodejnica“ pani Arcatiová.
Divadelná hra Rozmarný duch
mala v našom meste prvú reprízu po premiére. Takmer všetci
herci veria, že práve prvá repríza predstavenia je zakliata. „Po
premiére sú herci viac uvoľnení
a väčšinou na nasledovnom predstavení sa ‘domrví‘ všetko, čo
sa dá. V Piešťanoch sme mali,
našťastie, iba jednu technickú
záležitosť. Keď mala Elenka spievať, nebola pustená hudba, ale
zvládla to bravúrne. Trošku sme
Elena Podzámska v úlohe ducha terorizuje manželov Condomineovcov.
Zuzana Tlučková, Peter Sklár a Elena Podzámska v duchárskej komédii.
teda improvizovali,“ povedala
Zuzana Vačková.
S duchárskymi príbehmi a vyvolávaním duchov majú skúsenosti všetci účinkujúci. Zuzana
Kocúriková sa priznala, že jej dokonca bola predpovedaná smrť,
ešte kým dovŕši tridsiatku: „Do
národného divadla som nastúpila
ako mladá herečka. V šatni som
sedela s Vilmou Jamnickou. Tá mi
podľa dátumu narodenia vypočítala, že ma niekto zabije lesklým
predmetom v dome lásky. Keď
sa mi blížila tridsiatka, znovu
sme skúsili vypočítať môj osud a
znovu mi vyšla rovnaká odpoveď.
Vidíte však, že dnes mám 61 rokov
a nič sa nestalo. Jedno je však
isté, vždy som si dávala pozor na
milostné aféry.“
Zuzana Tlučková spoločne s
otcom si doma – na sídlisku Luník
4 v Košiciach - na balkóne vraj
pravidelne rozprávali strašidelné
historky a príbehy. Tretia Zuzka
z tejto divadelnej hry venovala po premiére Rozmarného ducha všetkým účinkujúcim anjelské
karty. Vraj už ich aj vyskúšali.
Igor Paulech
Ľudovít Lenoch vystavuje v Bratislave
Známy piešťanský fotograf, autor tisícok originálnych štylizovaných
snímok, Ľudovít Lenoch vystavoval svoje diela v bratislavskej Galérii
Donner. Na výstavu s názvom Osobnosti objektívom fotografa Ľuda
Lenocha sa okrem iných prišli pozrieť akademická maliarka Jana Korkošová i manželka zakladateľa Radošinského naivného divadla, Katarína
Štepková. „Bol som veľmi rád, že výstavu otvoril môj otec, známy bratislavský novinár Ľubomír Lenoch,“ prezradil autor fotografií. Keďže
výstava trvala od 16. do 30. novembra, autor ju reinštaloval do Vinotéky svätého Urbana, ktorá sa nachádza na Klobučníckej ulici. (vd)
V piatok sprístupnia vo Vile dr. Lisku unikátne betlehemy. Foto: Eva Drobná
VYSTAVIA BETLEHEMY Z CELÉHO SVETA
Piešťanský fotograf Ľ. Lenoch s návštevníkmi svojej vernisáže. Foto: J. Halás
Unikátnu výstavu betlehemov zo zbierky Viery a Jozefa Gruskovcov pripravuje Balneologické múzeum v Piešťanoch vo výstavných
priestoroch Vily dr. Lisku na Štefánikovej ulici. Na výstave môžete
vidieť výber betlehemov z celého sveta - nielen zo Slovenska a z
Čiech, ale aj z Nemecka, Poľska, Španielska, Portugalska, Talianska,
Vatikánu, Peru, Brazílie, Chile, Japonska, Austrálie, N. Zélandu, Indie, Tibetu a Vietnamu. Verejnosti ju slávnostne sprístupnia v piatok
10. decembra o 16.30 h. Výstava potrvá do 16. februára 2011. (vd)
18
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
STREDA 8. DECEMBER
JEDNOTKA
03:40 Sila lásky II. (289) 04:30
Sila lásky IV. (73/256) 05:20 Góly body - sekundy 05:30 Udalosti ČT
06:00 Správy STV 06:25 Správy
a komentáre 06:50 Úsmev, prosím! 07:20 Repete 08:15 Vtipnejší
vyhráva 09:00 Inšpektor Rocca
IV (1/6) 10:45 Bianca - cesta za
šťastím (147/224) 11:30 Bianca cesta za šťastím (148/224) 12:20
Dámsky magazín STV 13:35 Sila
lásky II. (290) 14:30 Kaviareň Slávia 15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00
Správy STV o 16:00 16:10 Góly
- body - sekundy 16:20 Vojna
kuchárov 16:50 Sila lásky IV.
(74/256) 17:40 Alžbetin dvor (4/6)
19:00 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30
Správy STV 19:55 Góly - body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Futbal - Liga majstrov:
MŠK Žilina - FC Spartak
Moskva
Priamy prenos. (Slovenská republika 2010)
22:40 Búrka
Ničivá vražedná búrka sa
približuje k východnému
pobrežiu USA. Takýto prírodný úkaz vzniká podľa
meteorológov iba raz za
300 rokov. Zdá sa, že vedci
sú bezradní. Doktor Briggs
však navrhne, ako by sa
dalo blížiacej katastrofe
zabrániť. Katastrofický
film. (USA 2003)
00:10 Inšpektor Rocca IV (1/6)
Bez pardónu
Taliansky kriminálny
seriál. (Taliansko 2003)
01:50 Búrka
MARKÍZA
05:35 Reflex 06:00 Teleráno
08:30 Bez servítky 09:25 Angelika a kráľ 11:15 Nezvestní I. 9/18
12:15 Komisár Rex III. 9/12 13:00
Rýchle Televízne noviny 13:05
Odložený prípad VII. 9-10/22
14:55 Rýchle Televízne noviny
15:00 Priatelia III. 2-3/25 15:55
Rýchle Televízne noviny 16:00
Monk VIII. 8/16 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie 17:30
Reflex 17:55 Rýchle Televízne
noviny 18:00 Bez servítky 19:00
TV program 8. 12. - 14. 12.
TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Modré z neba
Séria neobyčajných
príbehov, ktoré chytia za srdce...
22:05 Nočné Televízne noviny
22:25 Adela show
Je vysoká, štíhla,
úspešná... a je to
blondína. Čím nás prekvapí dnes večer?
22:55 Myšlienky vraha IV. 16/26
Kriminálny seriál, USAKanada, 2008-2009
23:50 Fatwa: Dni teroru
Triler (92'), USA, 2006
01:40 Rukojemníčka Komančov 02:45 Pátracie oddelenie
9/16 03:40 Xena III. 22/22 04:45
TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
05:50 KRIMI NOVINY 06:15
NOVINY TV JOJ 06:35 KRIMI
NOVINY 07:00 NOVINY TV JOJ
07:25 KRIMI NOVINY 07:50
NOVINY TV JOJ 08:30 PROMI
NOVINY 09:00 Panelák VI. (66)
10:00 Údajná vražda 12:00
Vtierka Castle II. (16) 13:00 Policajt z L.A. (21) 14:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VII. (4) 15:00
Myšlienky vraha II. (23/23) 16:00
C.S.I.: Kriminálka Miami V. (17)
17:00 PRVÉ NOVINY 17:30
PROMI NOVINY 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák VI. (67)
Udobrenie
Katka má základný plat
a „gaťkovné”... Na klinike
sa množia sťažnosti.
Angelikina mama Viktória má záujem o byt na
treťom poschodí. Miesto,
kde to žije. Prvý slovenský denný seriál (2010).
21:15 C.S.I.: Kriminálka
Miami VIII. (2)
David Caruso ako poručík
Horatio Caine vedie elitnú
jednotku súdnych vedcov
z Floridy, ktorá vyšetruje
prípady vrážd na základe
perfektného vyšetrenia
miesta zločinu a analýzy
nájdených dôkazov.
Ľudia môžu klamať,
dôkazy nikdy! Americký
kriminálny seriál (2009)
22:15 Kosti V. (16)
Ak chcete objasniť
vraždu, musíte pátrať
až do špiku kostí obete!
Americký kriminálny mysteriózny seriál (2010)
23:15 C.S.I.: Kriminálka
Las Vegas X. (15)
Dr. Ray Langstone vedie
elitnú jednotku súdnych
vedcov. Americko-kanadský kriminálny seriál (2010)
00:15 Špeciálne komando IV. (3)
01:15 Vyjednávači (14) 02:00 V
mene spravodlivosti (12) 02:40
Údajná vražda 04:00 Zrodení pre
zabíjanie (16) 04:55 Špeciálne
komando IV. (3)
DOMA
05:55 Medzi láskou a nenávisťou 73/124 06:45 Doňa Barbara
33/190 07:40 Ženy z rodu Gilmorovcov IV. 7/22 08:50 Nespútaný
anjel 64/194 09:45 L.O.V.E. 10:30
Veštiareň 11:30 Sudkyňa Hatchettová II. 102-103/125 12:35 Dr. Oz
I. 140/175 13:30 Rebeli II. 177/225
14:20 Rany z lásky 128/230 15:20
Ženy z rodu Gilmorovcov IV. 8/22
16:10 L.O.V.E. 17:00 Medzi láskou a nenávisťou 74/124 18:00
Doňa Barbara 34/190 19:00
Rebeli II. 178/225 20:00 Nespútaný anjel 65/194 20:55 V náručí
diabla 11/182 21:50 Nebezpečný
vzťah 23:35 Frasier III. 9/24 24:00
Nespútaný anjel 65/194 00:45
Nebezpečný vzťah 02:15 Frasier
III. 9/24 02:40 Sudkyňa Hatchettová II. 102-103/125 03:20 112
03:50 Lampáreň 04:35 L.O.V.E.
05:10 V náručí diabla 11/182
JOJ PLUS
04:40 Starý (73) 05:35 Láska
nezomiera (38,39) 07:00 Červené
ruže (69) 08:00 Detektív Nash
Bridges VI. (5) 09:00 Knight Rider
(66) 10:00 Smer juh (27,28) 12:15
M*A*S*H* (35,36) 13:15 Páli vám
to? 14:50 Panelák VI. (66) 15:50
Medicopter 117 (51) 17:00 Knight Rider (66) 18:00 M*A*S*H*
(35,36) 19:00 KRIMI NOVINY „N”
19:30 NOVINY TV JOJ „N” 20:00
30 prípadov majora Zemana (14)
Koniec veľkej šance - 1957 21:45
M*A*S*H* (139,140) 22:45 Črepiny * 23:25 Huste.TV 23:50 30
prípadov majora Zemana (14)
01:15 Smer juh (27,28) 02:45
Nočné reprízy
DVOJKA
08:00 Živá panoráma 08:30 Stratené mesto (6/13) 08:55 Železné
vizitky 09:00 Fidlibumove rozprávky 09:25 HITMÁNIA 10:10
Národnostný magazín: Arménsky
a ukrajinský 10:35 Portrét: Július
Lenko 11:20 Medicína: Aby nás
žily netrápili 12:25 Živá panoráma 13:00 Zahrajte mi,už idem
13:25 Môj dom, môj hrad 13:55
Elixír 14:25 5 minút po dvanástej
15:35 Záhorie 16:00 Maďarský
magazín 16:30 Na ceste po južnom Altipláne 17:00 Orientácie
17:25 Sviatočné slovo 17:35 Regionálny denník 18:05 Mama to vie
najlepšie 18:35 Večerníček 18:40
HITMÁNIA 19:30 Správy STV „N”
19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno
10 20:15 40 rokov x 100 ľudí =
2903 koncertov 20:40 Spektrum
vedy (19/25) Ako oklamať imunitný
systém 21:30 Zelené raje II (18)
Zvláštne čaro juhu - Maroko 22:00
Emigranti 23:05 Udalosti ČT 23:40
Záznam zo zasadnutia NR SR
ŠTVRTOK 9. DECEMBER
JEDNOTKA
03:20 Správy STV o 16:00 03:40
Góly - body - sekundy 03:50 Sila
lásky II. (290) 04:40 Sila lásky
IV. (74/256) 05:30 Góly - body sekundy 05:35 Udalosti ČT 06:05
Slovensko dnes 06:20 Správy
STV 06:45 Úsmev, prosím! 07:15
Repete 08:10 Vtipnejší vyhráva
08:55 Inšpektor Rocca IV (2/6)
10:45 Bianca - cesta za šťastím
(149/224) 11:30 Bianca - cesta za
šťastím (150/224) 12:20 Dámsky
magazín STV 13:35 Sila lásky
II. (291) 14:30 Kaviareň Slávia
15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00
Správy STV o 16:00 16:10 Góly
- body - sekundy 16:20 Vojna
kuchárov 16:50 Sila lásky IV.
(75/256) 17:40 Alžbetin dvor (5/6)
19:00 Počasie 19:05 Večerníček
19:15 Slovensko dnes 19:30
Správy STV 19:55 Góly - body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Moja tučná grécka svadba
Romantická komédia.
Čo zraní staromódneho
gréckeho otca viac: že
Ian je cudzinec, alebo že
je vegetarián? Film bol
nominovaný na Oscara.
(Kanada, USA 2002)
inzercia
Chcete byť v obraze?
Správy zo susedstva,
videoreportáže, udalosti dňa
z celého Slovenska...
k
s
.
k
i
n
n
e
d
y
k
s
n
a
t
s
e
www.pi
TV program 8. 12. - 14. 12.
ŠTVRTOK 9. DECEMBER
21:50 Správy a komentáre
(Slovenská republika 2010)
22:15 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania:
Nedokonalé zločiny II
5/16
Kriminálny seriál.
(Taliansko 2005)
23:05 Záhady SK: Liečim
zázrakom
Dokumentárny seriál o
javoch medzi nebom
a zemou. (Slovenská
republika 2007)
23:30 Inšpektor Rocca IV (2/6)
Veľká láska
Taliansky kriminálny
seriál. (Taliansko 2003)
01:15 Moja tučná grécka svadba
02:50 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania: Nedokonalé
zločiny II 5/16
MARKÍZA
05:35 Reflex 06:00 Teleráno
08:35
Bez
servítky
09:30
Neskrotná
Angelika
11:05
Nezvestní I. 10/18 12:00 Komisár Rex III. 10/12 13:55 Rýchle
Televízne noviny 14:00 Odložený
prípad VII. 11/22 14:55 Rýchle
Televízne noviny 15:00 Priatelia III. 4-5/25 15:55 Rýchle Televízne noviny 16:00 Monk VIII.
9/16 17:00 Prvé Televízne noviny
17:25 Počasie 17:30 Reflex
17:55 Rýchle Televízne noviny
18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie
19:50 Športové noviny
20:00 Ordinácia v ružovej
záhrade IV.
Aj lekári potrebujú
správny recept na život.
22:00 Nočné Televízne noviny
22:20 Adela show
Je vysoká, štíhla,
úspešná... a je to
blondína. Čím nás prekvapí dnes večer?
22:50 112
Skutočné príbehy záchranárov z linky 112.
23:30 Delta Force 2:
Kolumbijská spojka
Akčný film (107'),
USA, 1990
01:30 Vrahovia z Kilimandžára
03:00 Pátracie oddelenie 10/16
03:50 Xena IV. 1/22 04:45 TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
05:35 PROMI NOVINY 06:00
KRIMI NOVINY 06:20 NOVINY TV
JOJ 06:45 KRIMI NOVINY 07:10
NOVINY TV JOJ 07:35 KRIMI
NOVINY 08:00 NOVINY TV JOJ
08:30 PROMI NOVINY 09:00
Panelák VI. (67) 10:00 Bostonské
zločiny III. (23,24/24) 12:00 Kosti
V. (16) 13:00 C.S.I.: Kriminálka
Miami VIII. (2) 14:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas X. (15) 15:00
C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VII.
(5) 16:00 C.S.I.: Kriminálka Miami
V. (18) 17:00 PRVÉ NOVINY 17:30
PROMI NOVINY 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák VI. (68) Nádej
Dušan s Ďusim vykopnú
dvere na Agátinom byte.
V nemocnici nie je žiadny
lekár... Za Luciou prichádza do baru biologický
otec malej Lucky. Miesto,
kde to žije. Prvý slovenský denný seriál (2010)
21:15 Odsúdené III. (26) Prachy
Eva sa svojím tehotenstvom pripravila o možnosť podmienečného
prepustenia. Majerová
zúri, myslí si, že Eva
s Dávidom to vymysleli
schválne, ako právnickú
fintu. Na Evino tehotenstvo doplatí i Conan.
Bárbi vyčíta Eve, že jej
nepovedala, že čaká
dieťa. Eva ju prosí, aby
zachovala diskrétnosť.
Slovenský seriál (2010).
22:15 Klamári II. (4)
Dr. Lightman je popredný
svetový expert na
odhaľovanie lží pomocou sledovania ľudskej
mimiky, mikrovýrazov
a gest. Americký kriminálny seriál (2009)
23:15 Mafstory: Bratranec Emil
Najnovší príbeh Aliho,
Pipiny, Banána, Milanka,
Bélu, Prca a tety Márgit. Slovenský komediálny seriál (2010)
00:15 Profesionáli (12) 01:15
SHARK I. (2) 02:15 Odsúdené III.
(26) 03:00 Bostonské zločiny III.
(23,24/24) 04:25 Cesta do minulosti (12) 05:00 Popcorn Tv
DOMA
05:55 Medzi láskou a nenávisťou 74/124 06:50 Doňa Barbara
34/190 07:40 Ženy z rodu Gilmorovcov IV. 8/22 08:55 Nespútaný
anjel 65/194 09:45 L.O.V.E. 10:30
Veštiareň 11:30 Sudkyňa Hatchettová II. 104-105/125 12:40
Dr. Oz I. 141/175 13:30 Rebeli
II. 178/225 14:20 Rany z lásky
129/230 15:20 Ženy z rodu Gilmorovcov IV. 9/22 16:10 L.O.V.E.
17:00 Medzi láskou a nenávisťou 75/124 18:00 Doňa Barbara
35/190 19:00 Rebeli II. 179/225
20:00 Nespútaný anjel 66/194
20:55 V náručí diabla 12/182
21:55 Ally McBealová V. 21-22/22
23:45 Frasier III. 10/24 00:15
Nespútaný anjel 66/194 01:00
Ally McBealová V. 21-22/22 02:25
Frasier III. 10/24 02:50 Sudkyňa
Hatchettová II. 104-105/125 03:30
Lampáreň 04:25 L.O.V.E. 05:05 V
náručí diabla 12/182
JOJ PLUS
04:40 Starý (74) 05:35 Láska
nezomiera (40,41) 07:00 Červené ruže (70) 08:00 Detektív
Nash Bridges VI. (6) 09:00 Knight
Rider (67) 10:00 Smer juh (29,30)
12:15 M*A*S*H* (37,38) 13:15
Páli vám to? 14:50 Panelák VI.
(67) 15:50 Medicopter 117 (52)
17:00 Knight Rider (67) 18:00
M*A*S*H* (37,38) 19:00 KRIMI
NOVINY „N” 19:30 NOVINY TV
JOJ „N” 20:00 Veľký muž (6/6)
22:00 Lampa 00:30 Veľký muž
(6/6) 02:00 Nočné reprízy
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
DVOJKA
08:00 Živá panoráma 08:30 Stratené mesto (7/13) Zápas rozumu
a chamtivosti 08:55 Poštár Lábus
(2/3) Telegram 09:25 HITMÁNIA
10:15 Maďarský magazín 10:40
Portrét: Pocta maliarke 11:15 Deti
vypovedajú 11:45 Riečny vejár
Bodrogu 12:15 Živá panoráma
12:35 Spievala by hlasom 12:55
40 rokov x 100 ľudí = 2903 koncertov 13:25 Jánošík 21 13:55
Mama to vie najlepšie 14:20 Profesionál 14:40 Spektrum vedy
(19/25) Ako oklamať imunitný
systém 15:05 Zábavný televízny
archív /Milan Sládek 16:05 Halali
16:35 Hlas Európy 17:05 Zelené
raje II (18) Zvláštne čaro juhu Maroko 17:35 Regionálny denník 18:05 City Folk: Amsterdam
18:35 Večerníček 18:40 HITMÁNIA 19:30 Správy STV „N” 19:55
Správy - Hírek 20:00 Keno 10
20:10 Planéta mláďat (2/5) Keď
zasiahnu ľudia 21:00 Família
21:30 Ulice sveta (6/13) Nevský
prospekt, Petrohrad 22:00 Večer
na tému 23:30 Polícia 23:40 Udalosti ČT 00:10 Záznam zo zasadnutia NR SR
PIATOK 10. DECEMBER
JEDNOTKA
03:35 Sila lásky II. (291) 04:25
Sila lásky IV. (75/256) 05:15 Góly body - sekundy 05:20 Udalosti ČT
05:55 Správy STV 06:20 Správy
a komentáre 06:45 Úsmev, prosím! 07:15 Repete 08:10 Vtipnejší
vyhráva 08:55 Inšpektor Rocca
IV (3/6) 10:45 Bianca - cesta za
šťastím (151/224) 11:30 Bianca cesta za šťastím (152/224) 12:20
Dámsky magazín STV 13:35 Sila
lásky II. (292) 14:30 Kaviareň Slávia 15:15 Vtipnejší vyhráva 16:00
Správy STV o 16:00 16:10 Góly
- body - sekundy 16:20 Vojna
kuchárov 16:50 Sila lásky IV.
(76/256) 17:40 Alžbetin dvor (6/6)
19:00 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes 19:30
Správy STV 19:55 Góly - body sekundy 20:05 Počasie
20:15 Kaviareň Slávia
Hudobný koktail Petra
Stašáka a jeho hostí:
Štefan Skrúcaný a
Helena Vondráčková.
(Slovensko 2010)
21:00 TOP STAR Extra
Vlastimil Brodský
Dokumentárny seriál Top
Star Extra prináša zaujímavé informácie zo života
populárnych osobností
českej hudobnej, divadelnej a filmovej scény.
(Česká republika 2010)
21:55 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:20 Pod jednou strechou
s nepriateľom
Thriller. Tie najtemnejšie tajomstvá...
(Kanada 2005)
23:50 Inšpektor Rocca IV (3/6)
Z osobných dôvodov
Taliansky kriminálny
seriál. (Taliansko 2003)
01:40 Pod jednou strechou s
nepriateľom
19
MARKÍZA
05:35 Reflex 06:00 Teleráno
08:30 Bez servítky 09:25 Angelika a sultán 11:10 Nezvestní
I. 11/18 12:10 Komisár Rex III.
11/12 13:00 Rýchle Televízne
noviny 13:05 Odložený prípad
VII. 12-13/22 14:55 Rýchle Televízne noviny 15:00 Priatelia III.
6-7/25 15:55 Rýchle Televízne
noviny 16:00 Monk VIII. 10/16
17:00 Prvé Televízne noviny
17:25 Počasie 17:30 Reflex
17:55 Rýchle Televízne noviny
18:00 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:45 Počasie
19:50 Športové noviny
20:00 Dostaňte agenta Smarta!
Keď je jedného dňa
napadnuté veliteľstvo
spravodajskej tajnej služby
a identita väčšiny zamestnancov je prezradená, jej
šéfovi neostáva nič iné,
než do akcie poslať horlivého analytika Maxwella
Smarta Akčná komédia
(106'), USA, 2008
22:15 Neporaziteľný bojovník
Akčný film (85'), USAKanada, 2007
23:55 Veľký záťah
Sympatický mladík Melvin Smiley pôsobí na
prvý pohľad nesmelým
dojmom, ale na živobytie
si zarába ako nájomný
zabijak. Akčná komédia (88'), USA, 1998
01:30 Horšie ako smrť 02:50
Zarak 04:35 Xena IV. 2/22
TV JOJ
05:50 KRIMI NOVINY 06:15
NOVINY TV JOJ 06:35 KRIMI
NOVINY 07:00 NOVINY TV JOJ
07:25 KRIMI NOVINY 07:50
NOVINY TV JOJ 08:30 PROMI
NOVINY 09:00 Panelák VI. (68)
10:00 Nedospievaná uspávanka
12:00 Klamári II. (4) 13:00 Policajt z L.A. (22/22) 14:00 C.S.I.:
Kriminálka Las Vegas VII. (6,7)
16:00 C.S.I.: Kriminálka Miami V.
(19) 17:00 PRVÉ NOVINY 17:30
PROMI NOVINY 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák VI. (69) Raňajky
Michal odchádza od
Ivany, vo dverách sa
stretáva s Jakubom. Ďusi
chce od Katky darček...
Dušan a Patrik zháňajú
raňajky. Miesto, kde
to žije. Prvý slovenský
denný seriál (2010)
21:15 Farmár hľadá ženu
Dokumentárna reality šou - romantická
zoznamka (2010)
22:30 Lži a ilúzie
Známeho spisovateľa prenasledujú zločinci, ktorí
veria, že ukrýva milióny
dolárov v diamantoch,
čo ukradla jeho mŕtva
snúbenica. Americká
akčná komédia (2009)
00:30 Časovaná bomba 02:10
C.S.I.: Kriminálka Miami V. (19)
02:55 Lži a ilúzie 04:25 Zrodení pre
zabíjanie (17) 05:10 Popcorn Tv
20
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
rozhovor
Vicemiss Laura Pikusová miluje step i kone
V prvej súťaži krásy Trnavského samosprávneho kraja získala
korunku prvej vicemiss 19-ročná kráska z Veľkého Orvišťa –
Laura Pikusová. Súťaž sa uskutočnila v stredu 24. novembra
v trnavskom hoteli Holiday Inn.
Vyhrala ju Trnavčanka Katarína
Rezbáriková (20), tretia skončila
osemnásťročná Seničanka Lenka
Lopúchová.
- Študujem na bilingválnom
gymnáziu v Novom Meste nad Váhom. Aktívne ovládam španielčinu a učím sa po anglicky. Viem
hrať na klavíri, tancujem a venujem sa jazdeniu na koni. Po skončení školy by som chcela študovať
cestovný ruch alebo prekladateľstvo. Žijem vo Veľkom Orvišti s
mamou a sestrou a myslím si,
že vzťah k umeniu som podedila
po mojom dedkovi a jeho otcovi,
ktorí hrali na gitare, a tiež po
babke, ktorá spieva.
Kto vás prihlásil do súťaže?
- Prihlásila som sa sama po
tom, čo mi o nej rozprávala moja
spolužiačka.
Zľava: 1. vicemiss Laura Pikusová z Veľkého Orvišťa, Miss Trnavského kraja
Katarína Rezbáriková z Trnavy a 2. vicemiss Lenka Lopúchová zo Senice.
lekcie šiat na každodenné nosenie
od Módy Bela. Potom nasledoval
rozhovor s moderátorom Martinom Chynoranským a už spomínaná voľná disciplína.
Najmä mužská časť publika
sa iste tešila na promenádu –
tentoraz nie v plavkách, ale v
spodnej bielizni...
- Spodná bielizeň, ktorú sme
predvádzali, pochádzala z dielne
Viery Koričanskej. Niektoré dievčatá mali aj krídla, bolo to naozaj pekné. Ja som mala slnečník
a klobúk. Ale mne sa najviac páčila prehliadka šiat salónu Nova
Rosa. K nim sme mali ručne vyrábané šperky a peknú bižutériu.
Laura Pikusová
Nám Piešťancom je ale najbližšia svetlovlasá Orvišťanka
Laura, ktorá okúzlila porotcov
nielen svojou krásou a inteligenciou, ale aj stepom. S ním jej
pomohli jej kolegyne z tanečného
odboru Základnej umeleckej školy
v Piešťanoch Laura Kolmačková a
Barbora Vozáriková. Pár dní po
skončení súťaže sme požiadali
Lauru o rozhovor.
Čo ste si z tejto súťaže odniesli najcennejšie?
- Za najdôležitejšie považujem to, že dostávame ponuky od
rôznych zahraničných agentúr a
v lete by som mala vycestovať
do Milána. Ale o tom by som ešte
nechcela hovoriť. V. Dusíková
Mohli by ste nám prezradiť
niečo o sebe?
Laura v nádherných šatách s labutienkou.
Tušili ste, že sa dostanete až
do finále?
- Nie, pretože v semifinále
nás bolo dosť veľa, asi tridsať.
Po promenáde v plavkách a krátkych rozhovoroch, v ktorých sme
povedali niečo o sebe, si komisia
vybrala šestnásť dievčat.
Prvá vicemiss v originálnej bielizni.
Popíšte priebeh finále. V ktorej disciplíne ste sa cítili najlepšie?
- Najistejšia som bola v stepovom tanci, možno to bolo aj
vďaka tomu, že som mala pri sebe
svoje kamarátky. Súťaž začínala
prehliadkou modelov slovenského
návrhára Róberta Bartolena, vzápätí sme sa poprezliekali do ko-
Zo semifinále postúpilo šestnásť nádherných dievčat.
22
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
PIATOK 10. DECEMBER
DOMA
05:45 Medzi láskou a nenávisťou 75/124 06:40 Doňa Barbara
35/190 07:30 Ženy z rodu Gilmorovcov IV. 9/22 08:45 Nespútaný
anjel 66/194 09:40 L.O.V.E. 10:20
Veštiareň 11:20 Sudkyňa Hatchettová II. 106-107/125 12:30
Dr. Oz I. 142/175 13:20 Rebeli
II. 179/225 14:15 Rany z lásky
130/230 15:20 Ženy z rodu Gilmorovcov IV. 10/22 16:10 L.O.V.E.
17:00 Medzi láskou a nenávisťou 76/124 18:00 Doňa Barbara
36/190 19:00 Rebeli II. 180/225
20:00 Na streche 20:50 Inga
Lindströmová: Leto na ostrove
22:35 Dokonalý svet 14/16 23:45
More lásky 01:50 Na streche
02:30 L.O.V.E. 03:10 Sudkyňa
Hatchettová II. 106-107/125 03:50
112 04:25 Lampáreň
JOJ PLUS
04:40 Starý (75) 05:35 Láska
nezomiera (42,43) 07:00 Červené ruže (71) 08:00 Detektív
Nash Bridges VI. (7) 09:00 Knight
Rider (68) 10:00 Smer juh (31,32)
12:15 M*A*S*H* (39,40) 13:15
Páli vám to? 14:50 Panelák VI.
(68) 15:50 Medicopter 117 (53)
17:00 Knight Rider (68) 18:00
M*A*S*H* (39,40) 19:00 KRIMI
NOVINY „N” 19:30 NOVINY
TV JOJ „N” 20:00 Navarro I. (2)
21:50 Pirát (1,2/2) 01:45 Americano 03:00 Nočné reprízy
DVOJKA
08:00 Živá panoráma 08:30
Stratené mesto (8/13) Nápad za
milión 08:50 Čierny havran 08:55
Maškrtníček 09:25 HITMÁNIA
10:10 Rómsky magazín - So
Vakeres 10:40 Medzibodrožie
11:15 Planéta mláďat (2/5) Keď
zasiahnu ľudia 12:05 Profesionál 12:15 Živá panoráma 12:40
Encyklopédia slovenských obcí:
Valaská 13:00 Lazovné nôty
13:35 City Folk: Amsterdam
14:10 Família 14:35 Halali 15:10
Večer na tému 16:50 Enviro
17:10 Ulice sveta (6/13) Nevský
prospekt, Petrohrad 17:35 Regionálny denník 18:05 Televíkend
18:35 Večerníček 18:40 HITMÁNIA 19:30 Správy STV „N” 19:55
Správy - Hírek 20:00 Keno 10
20:10 Smejeme sa storočiami
(4/17) Vráťte mi školné 20:30 Alexander Solženicyn 21:25 GEN.
sk: Milan Profant 21:40 Slovensko a svet 22:10 Dokumentárny
klub: Nanking 23:40 Československý filmový týždenník 23:50
Udalosti ČT 00:25 Záznam zo
zasadnutia NR SR
TV program 8. 12. - 14. 12.
SOBOTA 11. DECEMBER
JEDNOTKA
03:15 Správy STV o 16:00 03:35
Sila lásky II. (292) 04:25 Sila lásky
IV. (76/256) 05:15 Góly - body sekundy 05:20 Udalosti ČT 05:50
Slovensko dnes 06:05 Správy
STV 06:30 Správy a komentáre
06:55 S Jakubom na rybách
07:20 Šmolkovia 07:35 Šmolkovia 07:45 Bola raz jedna planéta
08:15 Fidlibum 08:40 Hádaj, kto
nás pozval 09:20 Teraz sa už
nehráme... 10:25 Most 11:40
Najväčšie poklady sveta 12:25
Motormagazín 12:55 TOP STAR
Extra 13:50 Mačacia slečna 15:15
Capri III (8/13) 17:00 ...a just
(dohoda možná) 17:30 Peniaze
18:00 Postav dom, zasaď strom
18:30 Čo dokáže ulica 19:12
Počasie 19:15 Večerníček 19:30
Správy STV 19:50 Góly - body sekundy 20:00 Počasie
20:15 Pošta pre Teba
Zábavný program
pre všetkých, ktorí sa
nezľaknú výzvy zmeniť
to, čo sa ešte zmeniť
dá. (Slovensko 2010)
21:20 Prebudenie srdca
Kate je advokátka. Svojej
rodine sa takmer odcudzila, ale potom jej zavolá
jej brat Ryan a požiada
ju, aby sa vrátila na ich
farmu. Ich otec trpí na
Alzheimerovu chorobu.
Kate zistí, ako málo pozná
svoju rodinu a snaží sa
hovoriť s bratom a otcom
o tragickej samovražde ich
matky, ktorej bola svedkom ako sedemročná.
Váha, či zostať s rodinou,
alebo pracovať ďalej ako
advokátka... Rodinný
príbeh. (USA 2007)
22:45 Oko III
Komediálny horor.
S duchmi sa nežartuje...
(Thajsko, Čína 2005)
00:05 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 00:45 Prebudenie srdca 02:05 Oko III
MARKÍZA
05:30 Záhady Sylvestera a Tweetyho III. 9/26 05:40 Fantastický Spiderman I. 18/26 06:05
Dobrodružstvá Jackieho Chana
II. 5/39 06:25 Scoobyho nové
záhady 13/13 06:50 Štvornohý
detektív Kalle II. 11/15 07:45
Moja druhá láska 10:00 TALENTMANIA 12:50 Pán prsteňov: Dve
veže 16:05 Rýchle Televízne
noviny 16:10 Dostaňte agenta
Smarta! 18:10 Rýchle Televízne
noviny 18:15 Partička 19:00
TELEVÍZNE
NOVINY
19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Zlatý kompas
Fantázia, dobrodružstvo a napätie... Ideálna
kombinácia pre rodinný
fantasy príbeh pre malých
aj veľkých, ktorý získal
Oscara za vizuálne
efekty a bol nominovaný
na Cenu akadémie za
výpravu. Zlatý kompas
ukazuje cestu do iných
svetov. V jednom z nich
žije malá Lyra, ktorá
podľa dávneho proroctva
má osud všetkých svetov vo svojich rukách.
Dobrodružný film
(109'), USA-VB, 2007
22:15 Partička
Sprievodca jedinečným humorom.
22:50 Odtrhnutý z reťaze
Bol vychovávaný v neľudských podmienkach za
jediným účelom – vraždiť.
Jeho dopredu predurčený život sa jedného
dňa náhle zmenil...
Akčný film (99'), Francúzsko-VB-USA, 2005
00:45 Fanatik 02:45 Neil Young:
Heart of Gold 04:40 Xena IV. 3/22
TV JOJ
06:00 KRIMI NOVINY 06:25
NOVINY TV JOJ 06:45 Princezná Sissi 07:15 Káčerovo I.
07:45 Gumkáči II. 08:15 Simpsonovci XIII. (11) 08:40 Farmár
hľadá ženu 09:45 Pištoľníčky
11:55 Iba prechádzka v parku
13:50 Kráska a zviera 15:45
Šibalka Eloise a Vianoce 17:45
PRVÉ NOVINY 18:00 Áno, šéfe!
19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 8 statočných
V Antarktíde sa končí
obdobie leta. Obrovská
snehová búrka donúti
vedeckú expedíciu urýchlene evakuovať základne.
Týka sa to aj základne,
na ktorej pracuje Paul
Walker ako sprievodca
a psovod Jerry Shepard. Kapacita lietadla
však stačí len na evakuáciu ľudskej posádky
a na ďalší záchranný
let neostáva čas. Na
základni musí zostať
svorka ôsmich polárnych
psov. Jerry opúšťa svojich milovaných štvornohých priateľov v ľadovej
divočine s prísľubom,
že sa po nich čo najskôr
vráti. Tak sa začína
jeden z najúžasnejších
príbehov o prežití. Americký akčný film (2006)
22:55 Vreskot 3
K predošlým 23 mŕtvolám
pribudnú ešte ďalšie.
Vrah v desivej maske sa
pohráva s hrdinami ako s
marionetami a svoj veľký
nôž s rozkošou vnára do
ich tiel. Nejde mu o nič
iné, len aby do Hollywoodu, kde sa nakrúca ďalšie pokračovanie Ostria,
prilákal Sidney Prescottovú, ktorá zmenila identitu, žije kdesi na samote
a odtiaľ pracuje. Americký
hororový thriller (2000)
01:25 Tenká červená línia 04:10
Pištoľníčky 05:45 Zrodení pre
zabíjanie (18) 06:35 Popcorn Tv
DOMA
04:50 Bonzáčik 05:40 Chuťovky
06:35 Medzi láskou a nenávisťou 76/124 07:30 Inga Lindströmová: Leto na ostrove 09:25
Čokoláda 12:05 Rozvedení so
záväzkami 13:15 Lovkyňa záhad
14:50 Vtáky v tŕní I. 5-6/10
16:45 Medzi láskou a nenávisťou 77/124 17:50 Na streche
18:45 Rozvedení so záväzkami
20:00 Rosamunde Pilcherová:
Istota srdca 21:35 Vezmeš si
ma? 23:15 Milenec vdovy 01:10
Lovkyňa záhad 02:35 Lampáreň
02:55 Rozvedení so záväzkami
04:00 Milenec vdovy
JOJ PLUS
05:35 Maharadžova dcéra (2)
07:00 Magnum II. (2,3) 09:00
Zasľúbená zem (57,58) 10:50
Nikdy nehovor nikdy 11:45 Siska
(9) 13:00 „Já, truchlivý bůh” 15:00
Navarro I. (2) 17:00 Maharadžova
dcéra (2) 19:00 KRIMI NOVINY
„N” 19:30 NOVINY TV JOJ „N”
20:00 Marilyn a Bobby - Posledná
milostná aféra 22:00 Zvrátená
túžba 23:55 Nikdy nehovor nikdy
00:40 Webmaster 01:25 Huste.
TV 01:45 Mafstory 02:30 Celebrity CAMP 03:35 Nočné reprízy
DVOJKA
07:30 Televíkend 08:00 Živá
panoráma 08:40 Extr@ English
(15/30) 09:05 Alexander Solženicyn 09:55 Zuzka Turanová 11:10
TKN 11:35 Mediálni špióni 12:05
5 minút po dvanástej - Za zavretými dverami 13:10 Pestrá rodinka
(29/36) Časť, v ktorej sa hanbím
za svoju rodinu 13:35 Pestrá
rodinka (30/36) Časť, v ktorej je
„ex” v meste 14:00 GEN.sk: Milan
Profant 14:10 Z tvorby lokál. a
reg. TV-Lotos: Podunajsko 14:40
Poltón 15:05 Enviro 15:25 Farmárska revue 15:40 Zelená revue
16:00 KE 2013 16:10 Zábavný
televízny archív: Jana Kocianová
17:05 Režiséri o vede: Za kamerou Paľo Bielik 17:30 Študentské
filmy: Recyklátor 18:00 Svet zvierat (3/4) Dedina divých medvieďat
18:30 Osobnosti a udalosti\Paľo
Bielik 18:35 Večerníček 18:45
Zlaté hity 19:30 Správy STV „N”
19:50 Národnostné správy 20:00
Keno 10 20:05 (Ne)celebrity
20:15 Na križovatke SK + CZ:
Psychodráma 21:25 Anjeli strážni
Waris Dirieovej 21:55 Kino na
Dvojke: Vyprážané zelené paradajky 00:05 Udalosti ČT
TV program 8. 12. - 14. 12.
NEDEĽA 12. DECEMBER
JEDNOTKA
03:40 Najväčšie poklady sveta
04:25 ...a just (dohoda možná)
04:55 Peniaze 05:20 Góly - body
- sekundy 05:30 Udalosti ČT 06:00
Správy STV 06:20 Motormagazín
06:45 Postav dom, zasaď strom
07:15 Páni zo semafora 07:30
Šmolkovia 07:45 Šmolkovia 07:55
Bola raz jedna planéta 08:20 Maškrtníček 08:50 Chlapec a pes (6/6)
09:15 Eros a Psyché 10:20 3-21-ŠTART! 10:40 Ushuaia - expedície do prírody VI. 11:25 Svet
v obrazoch 11:55 O 5 minút 12
13:00 Agatha Christie: Poirot 14:35
Majster kat 16:20 Pošta pre Teba
17:25 Zmenáreň 18:30 Tajomstvo mojej kuchyne 19:12 Počasie
19:15 Večerníček 19:30 Správy
STV 19:50 Góly - body - sekundy
20:05 Počasie
20:15 Marco Polo (1/2)
Dobrodružný historický
dvojdielny film. Objavy
benátskeho kupca
Marca Pola na jeho
cestách... (USA 2007)
21:45 Marco Polo (2/2)
Dobrodružný historický
film. (USA 2007)
23:15 Svet v obrazoch
(Slovenská republika 2010)
23:40 Agatha Christie: Poirot
- Hodiny
Krimi. Naozaj výnimočný detektív...
(Veľká Británia 2009)
01:15 Marco Polo (1/2) 02:40
Marco Polo (2/2)
MARKÍZA
05:25 Xena IV. 4/22 06:05
Záhady Sylvestera a Tweetyho
III. 10-11/26 06:25 Dobrodružstvá Jackieho Chana II. 6/39
06:45 Fantastický Spiderman
I. 19/26 07:10 Vianočný príbeh
08:55 Zlatý kompas 10:55 Upírske denníky 11-12/22 12:40 Zo
zákulisia Markízy 13:00 Na telo
13:25 Lampáreň 14:05 Junior
16:10 Rýchle Televízne noviny
16:15 Neznesiteľná krutosť 18:10
Rýchle Televízne noviny 18:15
Smotánka 19:00 TELEVÍZNE
NOVINY 19:45 Počasie 19:50
Športové noviny
20:00 King Kong
Najslávnejšie monštrum
filmovej histórie opäť
prežíva veľkolepý návrat,
tento raz s pomocou
Petra Jacksona. Jackson
je autor, ktorý dokáže
skĺbiť najmodernejšie trikové efekty s veľkolepou
výpravou, zaujímavými
postavami a strhujúcim
dejom. To všetko sa
mu podarilo zrealizovať aj v príbehu King
Konga, kráľa divočiny,
ktorý sa ocitne v New
Yorku. Dobrodružný film
(180'), Nový ZélandUSA-Nemecko, 2005
23:40 Po krk v extáze
Akčný triler (102'),
VB, 2004
01:35 Danny Raketa 03:15
Šťastné konce
TV JOJ
07:25 Barbie a kúzelné Vianoce
09:00 Simpsonovci XIII. (12) 09:25
Autosalón 10:00 Profesionáli V.
(13) 10:50 Stratené duše V. (16)
11:45 Stratené duše III (5) 12:40
Črepiny PLUS 13:40 EXCLUSIV 14:00 Znásilnil ma telocvikár
16:00 Knight Rider 2000 18:00
PRVÉ NOVINY 18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Narnia: Lev, šatník
a čarodejnica
V tomto dome je mnoho
izieb a mnoho dverí. Ale
iba jedny vedú do iného
sveta... Americký rodinno-fantazijný film (2005)
23:20 Mimo zákon
Do zapadnutého mestečka
prídu dvaja agenti FBI
vyšetrovať zločiny dvoch
maskovaných vrahov.
Rozbieha sa vypočúvanie
očitých svedkov, ku ktorým
patrí mladá narkomanka,
policajný dôstojník a malé
dievčatko. Každý z nich
vypovedá svoju verziu,
Kto hovorí pravdu? Americko-nemecko-kanadský
kriminálny film (2008)
01:20 Rockeri 02:50 Znásilnil ma
telocvikár 04:15 Zrodení pre zabíjanie (19) 05:10 Popcorn Tv
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
DOMA
05:35 Chuťovky 06:30 Medzi
láskou a nenávisťou 77/124
07:25 Vtáky v tŕní I. 5-6/10 09:40
Vezmeš si ma? 11:40 Na streche 12:35 Dokonalý svet 14/16
13:40 Lovkyňa záhad: Víkend
plný tajomstiev 15:15 Viac ako
všetko III. 8-9/12 17:05 Medzi
láskou a nenávisťou 78/124
18:10 Rosamunde Pilcherová:
Istota srdca 20:00 Elisina dcéra:
Návrat do Rivombrosy 4/8 22:00
Skutočný príbeh: V moci diabla
00:10 V temnom lese 02:00
Viac ako všetko III. 8-9/12 03:25
Lampáreň 03:45 Skutočný príbeh: V moci diabla
JOJ PLUS
05:35 Siska (9) 06:35 Magnum
II. (4,5) 08:20 Zasľúbená zem
(59,60) 10:15 Siska (10) 11:30
60 MINÚT 12:35 Príbeh Doris
Dukeovej (1,2/2) 16:40 Policajt
drábom 19:00 KRIMI NOVINY
„N” 19:30 NOVINY TV JOJ „N”
20:00 Navždy Júlia (2) 22:40
Bez stopy 00:55 Siska (10)
01:55 Navždy Júlia (2) 03:55
Nočné reprízy
DVOJKA
08:00 Živá panoráma 08:35
Televíkend 09:00 Môj dom,
môj hrad 09:30 Svet zvierat
(3/4) Dedina divých medvieďat
10:00 Farmárska revue 10:15
Zelená revue 10:35 Cesta do
Compostely 11:30 Nedeľné
matiné 12:05 Starec a cár 13:05
Orientácie 13:30 Slovo 13:35
Família 14:15 Folklórny festival
Východná 15:15 Druhý komediant 16:00 Dirigent 17:15 Anjeli
strážni Waris Dirieovej 17:40
3-2-1-ŠTART! 17:55 Večerníček 18:05 Adventný koncert z
Dómu sv.Martina v Bratislave
18:55 Poklady sveta V. Hospicio Cabanas v meste Guadalajara - Domov milosrdenstva.
Mexiko. 19:10 Poklady sveta V.
Tequila - úplatok tvrdých chlapov. Mexiko 19:30 Správy STV
„N” 19:50 Keno 10 20:00 (Ne)
celebrity 20:10 Stratený symbol
20:55 Kinorama 21:25 KE 2013
21:35 Retro noviny 21:55 Noc v
archíve 22:55 Slovo 23:00 Udalosti ČT 23:30 Motormagazín
inzercia
23
PONDELOK 13. DECEMBER
JEDNOTKA
04:05 Ushuaia - expedície do
prírody VI. 04:50 3-2-1-ŠTART!
05:05 Tajomstvo mojej kuchyne
05:45 Góly - body - sekundy
05:50 Počasie 05:55 Udalosti ČT
06:30 Správy STV 06:50 Úsmev,
prosím! 07:15 Repete 08:15
Vtipnejší vyhráva 09:00 Inšpektor Rocca IV (4/6) 10:45 Bianca
- cesta za šťastím (153/224)
11:30 Bianca - cesta za šťastím
(154/224) 12:20 Dámsky magazín STV 13:35 Sila lásky II. (293)
14:30 Kaviareň Slávia 15:20
Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy
STV o 16:00 16:15 Góly - body
- sekundy 16:25 Počasie 16:30
Vojna kuchárov 17:05 Sila lásky
IV. (77/256) 18:00 Adam Šangala
(1/3) 19:00 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes
19:30 Správy STV 19:55 Góly body - sekundy 20:05 Počasie
20:15 Anjel spravodlivosti
Kazateľ privedie svoju
rodinu do mestečka,
aby založil kostol. Lenže
narazí na zabijaka
Quinna, ktorý svojim
mužom nariadi, aby
vyhodili kostol do vzduchu. Kazateľ, ktorý prosil
Boha, aby mu odpustil
jeho niekdajšie hriechy,
teraz žiada o odpustenie
za tie, ktoré spácha...
Western. (USA 2007)
21:35 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:00 Nesmrteľní: Diabol
Dráma na motívy novely
L. N. Tolstoja Diabol. Keď
je muž v osídlach erotickej posadnutosti, láska
i rozum idú bokom...
(Slovensko 2010)
23:15 Zúfalé manželky IV.
(16/17) Zbraň v ruke
Komediálny seriál.
Každá z nich má svoje
tajomstvá... (USA 2007)
23:55 Klinika Grace V. (12/24)
Súcit s diablom
Dramatický seriál. Operácie, vzťahy, komplikácie... (USA 2007)
00:40 Inšpektor Rocca IV (4/6)
02:20 O 5 minút 12
24
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
PONDELOK 13. DECEMBER
MARKÍZA
05:35 Reflex 06:00 Teleráno 08:40
Bez servítky 09:30 Inkognito
11:25 Nezvestní I. 12/18 12:20
Komisár Rex III. 12/12 13:10
Rýchle Televízne noviny 13:15
Odložený prípad VII. 14-15/22
15:00 Rýchle Televízne noviny
15:05 Priatelia III. 8-9/25 15:55
Rýchle Televízne noviny 16:00
Monk VIII. 11/16 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie 17:30
Reflex 17:55 Rýchle Televízne
noviny 18:00 Bez servítky 19:00
TELEVÍZNE
NOVINY
19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Klik
Michael je nielen architekt
a workaholik, ktorý zanedbáva svoju rodinu. Jedného dňa sa mu dostane
do rúk zaujímavá drobnôstka, neobvyklá hračička
- diaľkový ovládač. Ale nie
len tak hocijaký, pretože
tento umožňuje Michaelovi posunovať čas späť
a pripomína mu tak rôzne
dávno zabudnuté životné
situácie. Keď sa však
ovládač zblázni, nastanú
Michaelovi ťažké chvíle...
Komédia (104'), USA, 2006
22:10 Nočné Televízne noviny
22:30 Adela show
Je vysoká, štíhla,
úspešná... a je to
blondína. Čím nás prekvapí dnes večer?
23:05 Myšlienky vraha IV. 17/26
Kriminálny seriál, USAKanada, 2008-2009
24:00 Hnev a česť 2 01:40 Osamelý jazdec 02:50 Pátracie oddelenie 11/16 03:45 Xena IV. 5/22
04:45 TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
05:55 KRIMI NOVINY 06:15
NOVINY TV JOJ 06:40 KRIMI
NOVINY 07:00 NOVINY TV JOJ
07:25 KRIMI NOVINY 07:50
NOVINY TV JOJ 08:20 PROMI
NOVINY 08:45 Panelák VI. (69)
09:45 Stratené duše V. (16) 10:45
Dobrá manželka I. (19) 11:45
Knight Rider 2000 13:45 C.S.I.:
Kriminálka Las Vegas VII. (8)
14:45 Kapor na torte - Deň prvý
16:00 C.S.I.: Kriminálka Miami V.
(20) 17:00 PRVÉ NOVINY 17:30
PROMI NOVINY 18:00 Súdna
sieň 19:00 KRIMI NOVINY 19:30
NOVINY TV JOJ 19:55 ŠPORT
19:59 NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák VI. (70) Darčeky
Dušan tvrdí, že ak bude
Soňa naďalej trvať na
dieťati, opustí ju. Imro
zabudol na Luciine
meniny. Otec Angie sa
zamiluje do Lucie. Miesto,
kde to žije. Prvý slovenský denný seriál (2010)
21:15 Profesionáli V. (14)
Panička
Náčelník Maroš Nagy
so svojimi mužmi hrdo
bojuje so zločinom.
Komediálny seriál z policajnej stanice (2010)
TV program 8. 12. - 14. 12.
22:15 Mafstory
Deminuo ovorum
Najnovšie príbehy
Aliho, Pipiny, Banána,
Milanka, Bélu, Prca a
tety Márgit. Slovenský
komediálny seriál (2010)
23:15 C.S.I.: Kriminálka
New York VI. (15)
Ľudia klamú, dôkazy
nikdy! Americko-kanadský
kriminálny seriál (2010)
00:15 Všetci zomriete! 02:00 C.S.I.:
Miami V. (20) 02:45 Nezvestní III.
(9) 03:25 Lovci predátorov (10)
04:20 Zrodení pre zabíjanie (20/20)
05:10 Popcorn Tv
DOMA
05:40 Medzi láskou a nenávisťou
78/124 06:30 Doňa Barbara 36/190
07:25 Ženy z rodu Gilmorovcov IV.
10/22 08:35 Elisina dcéra: Návrat
do Rivombrosy 4/8 10:30 Veštiareň 11:30 Sudkyňa Hatchettová
II. 108-109/125 12:40 Dr. Oz I.
143/175 13:30 Rebeli II. 180/225
14:25 Rany z lásky 131/230
15:20 Ženy z rodu Gilmorovcov
IV. 11/22 16:10 L.O.V.E. 17:00
Medzi láskou a nenávisťou 79/124
18:00 Doňa Barbara 37/190 19:00
Rebeli II. 181/225 20:00 Nespútaný anjel 67/194 20:55 V náručí
diabla 13/182 21:50 Santa hľadá
manželku 23:25 Frasier III. 11/24
23:55 Nespútaný anjel 67/194
00:40 Santa hľadá manželku
02:00 Frasier III. 11/24 02:25 Sudkyňa Hatchettová II. 108-109/125
03:05 Lampáreň 03:50 L.O.V.E.
04:30 Rany z lásky 131/230 05:15
V náručí diabla 13/182
JOJ PLUS
04:35 Starý (76) 05:35 Láska
nezomiera (44,45) 07:00 Červené
ruže (72) 08:00 Detektív Nash
Bridges VI. (8) 09:00 Knight Rider
(69) 10:00 Smer juh (33,34) 12:15
M*A*S*H (41,42) 13:15 Páli vám
to? 14:45 Panelák VI. (69) 15:50
Medicopter 117 (54) 17:00 Knight
Rider (69) 18:00 M*A*S*H (41,42)
19:00 KRIMI NOVINY „N“ 19:30
NOVINY TV JOJ „N“ 20:00 V
podstate sme normálni 22:00 Diagnóza smrti 23:50 Detektív XXL:
Čierna mágia 01:35 Nočné reprízy
DVOJKA
08:00 Živá panoráma 08:30
Extr@ English (15/30) 08:55 Stratené mesto (9/13) 09:20 Červený
rak 09:25 Zlatá brána 10:15 Portréty: Vilma Jamnická 10:50 TKN
11:25 Stratený symbol 12:10 Polícia 12:25 Živá panoráma 12:55
Zahrajte mi takúto 13:35 Slovenské unikáty 2000 14:00 Orientácie 14:25 Magazín Ligy majstrov
14:55 Profesionál 15:05 Motormagazín 15:30 Mediálni špióni
16:00 Retro noviny 16:25 Rómsky magazín - So Vakeres 16:50
Poklady sveta V. 17:05 Poklady
sveta V. 17:30 Regionálny denník
18:00 VAT 18:30 Večerníček 18:40
HITMÁNIA 19:30 Správy STV „N”
19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno
10 20:10 Hlava XXI 20:45 Mimo
času (4/10) 21:15 Fotograf Eugen
Lazišťan 21:45 My sme Európa
22:00 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni
23:45 Udalosti ČT
UTOROK 14. DECEMBER
JEDNOTKA
03:30 Sila lásky II. (293) 04:20
Sila lásky IV. (77/256) 05:05
Udalosti ČT 05:40 Správy STV
06:05 Správy a komentáre
06:30 Úsmev, prosím! 07:00
Repete 07:55 Vtipnejší vyhráva
08:55 Inšpektor Rocca IV (5/6)
10:45 Bianca - cesta za šťastím
(155/224) 11:30 Bianca - cesta za
šťastím (156/224) 12:20 Dámsky
magazín STV 13:35 Sila lásky II.
(294) 14:30 Kaviareň Slávia 15:15
Vtipnejší vyhráva 16:00 Správy
STV o 16:00 16:15 Góly - body
- sekundy 16:25 Počasie 16:30
Vojna kuchárov 17:05 Sila lásky
IV. (78/256) 18:00 Adam Šangala
(2/3) 19:00 Počasie 19:05 Večerníček 19:15 Slovensko dnes
19:30 Správy STV 19:55 Góly body - sekundy 20:05 Počasie
20:15 Ako nás sformovala
Zem: Hlbiny Zeme
Dokumentárny seriál
po prvý raz v televíznej
forme dokumentuje, že
geológia, geografia a
klíma ovplyvnili ľudstvo
v oveľa väčšej miere,
ako sa doteraz uvádzalo.
(Veľká Británia 2010)
21:05 Dr. House VI. (13/22)
Okovy
Dramatický seriál.
Život nie je hračka...
(USA 2010)
21:55 Správy a komentáre
(Slovensko 2010)
22:20 Obete a tí druhí
Násilná trestná činnosť a jej aktéri.
(Slovensko 2010)
22:45 Zúfalé manželky IV.
(17/17) Sloboda
Komediálny seriál.
Každá z nich má svoje
tajomstvá... (Spojené
štáty americké 2007)
23:30 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania:
Nedokonalé zločiny II
6/16
Kriminálny seriál.
(Taliansko 2005)
00:20 Inšpektor Rocca IV (5/6)
02:05 Ako nás sformovala Zem
02:55 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania - Nedokonalé
zločiny II 6/16
MARKÍZA
05:35 Reflex 06:00 Teleráno
08:40 Bez servítky 09:30 Klik
11:20 Nezvestní I. 13/18 12:15
Komisár Rex IV. 1/18 13:05
Rýchle Televízne noviny 13:10
Odložený prípad VII. 16-17/22
14:55 Rýchle Televízne noviny
15:00 Priatelia III. 10-11/25 15:55
Rýchle Televízne noviny 16:00
Monk VIII. 12/16 17:00 Prvé Televízne noviny 17:25 Počasie 17:30
Reflex 17:55 Rýchle Televízne
noviny 18:00 Bez servítky 19:00
TELEVÍZNE
NOVINY
19:45
Počasie 19:50 Športové noviny
20:00 Ordinácia v ružovej
záhrade IV.
Aj lekári potrebujú
správny recept na život.
22:00 Nočné Televízne noviny
22:20 Adela show
Je vysoká, štíhla,
úspešná... a je to
blondína. Čím nás prekvapí dnes večer?
22:50 Myšlienky vraha IV.
18/26
Kriminálny seriál, USAKanada, 2008-2009
23:50 Spolok čarodejníc
Keď Sarah prvý krát
vkročila do školy sv. Bernarda, vedela, že ju tam
budú okukovať. Netušila
však, že tri nové spolužiačky už na ňu čakajú...
Triler (97'), USA, 199
01:30 Zem Apačov 02:40 Pátracie
oddelenie 12/16 03:30 Xena IV.
6/22 04:45 TELEVÍZNE NOVINY
TV JOJ
06:00 KRIMI NOVINY 06:20
NOVINY TV JOJ 06:45 KRIMI
NOVINY 07:00 NOVINY TV JOJ
07:35 KRIMI NOVINY 08:00
NOVINY TV JOJ 08:40 PROMI
NOVINY 09:00 Panelák VI.
(70) 10:00 Utajené životy 12:00
C.S.I.: Kriminálka New York
VI. (15) 13:00 Policajt z L.A. II.
(1/22) 14:00 C.S.I.: Kriminálka
Las Vegas VII. (9) 14:45 Kapor
na torte - Deň druhý 16:00 C.S.I.:
Kriminálka Miami V. (21) 17:00
PRVÉ NOVINY 17:30 PROMI
NOVINY 18:00 Súdna sieň 19:00
KRIMI NOVINY 19:30 NOVINY
TV JOJ 19:55 ŠPORT 19:59
NAJLEPŠIE POČASIE
20:15 Panelák VI. (71) Únos
Maslák sa dozvedá, ako
sa Martina dostala na
Slovensko. Jakub bez
dohody s Ivanou vybral
Terezku zo škôlky. Miesto,
kde to žije. Prvý slovenský denný seriál (2010)
21:15 Odsúdené III. (27)
Tiene minulosti
Batman stále nemá vôľu
ani chuť žiť. Núti Tomekovú, aby mu pomohla.
Brenda s Popy tlačia na
Monču, aby im vrátila
peniaze. Magorka je
presvedčená, že Brenda
s Boxerom idú spoločne
v krádeži jej peňazí.
Magorke ale nikto neverí.
Evin otec Milan Hoffman
dohadzuje právnikovi
Dávidovi novú prácu,
má totiž pozastavenú
advokátsku prax. Slovenský seriál (2010)
22:15 Vtierka Castle II. (17)
Úspešný autor kriminálnych románov Rick
Castle a pôvabná vyšetrovateľka Kate Backettová spolu riešia záhadné
prípady vrážd. Americký
kriminálny seriál (2010)
23:15 Profesionáli V. (14)
Panička
Komediálny seriál z policajnej stanice (2010)
00:15 Mafstory 01:15 SHARK
I. (3) 02:00 Odsúdené III. (27)
02:50 Utajené životy 04:15 Neuveriteľné záhady prírody (5) 05:00
Popcorn Tv
spoločenská rubrika
UTOROK 14. DECEMBER
DOMA
06:00 Medzi láskou a nenávisťou 79/124 06:55 Doňa Barbara 37/190 07:45 Ženy z rodu
Gilmorovcov IV. 11/22 09:00
Nespútaný anjel 67/194 09:50
L.O.V.E. 10:30 Veštiareň 11:30
Sudkyňa Hatchettová II. 110111/125 12:40 Dr. Oz I. 144/175
13:35 Rebeli II. 181/225 14:25
Rany z lásky 132/230 15:20
Ženy z rodu Gilmorovcov IV.
12/22 16:10 L.O.V.E. 17:00
Medzi láskou a nenávisťou
80/124 18:00 Doňa Barbara
38/190 19:00 Rebeli II. 182/225
20:00 Nespútaný anjel 68/194
20:55 V náručí diabla 14/182
21:50 Podozrivý 00:10 Frasier
III. 12/24 00:35 Nespútaný anjel
68/194 01:20 Podozrivý 03:20
Frasier III. 12/24 03:45 Sudkyňa
Hatchettová II. 110/125 04:05
Lampáreň 04:35 L.O.V.E. 05:10
V náručí diabla 14/182
JOJ PLUS
04:35 Starý (77) 05:35 Láska
nezomiera (46,47) 07:00 Červené ruže (73) 08:00 Detektív
Nash Bridges VI. (9) 09:00 Knight
Rider (70) 10:00 Smer juh (35,36)
12:15 M*A*S*H (43,44) 13:15 Páli
vám to? 14:45 Panelák VI. (70)
15:50 Medicopter 117 (55) 17:00
Knight Rider (70) 18:00 M*A*S*H
(43,44) 19:00 KRIMI NOVINY „N“
19:30 NOVINY TV JOJ „N“ 20:00
Náčelník Veľký Had 22:00 Svedectvo krvi 00:10 Náčelník Veľký
Had 01:40 Nočné reprízy
DVOJKA
08:00 Živá panoráma 08:30
Stratené mesto (10/13) Cesta
späť 09:00 Svätohor 09:30
Regionálny denník 10:00 Mama
to vie najlepšie 10:25 Portrét:
Dni, týždne, mesiace a roky
Milana Dobeša 11:05 Kubánske
otázniky 11:40 Akademik Emil
Belluš 12:10 Živá panoráma
12:45 Zahrajte mi takúto 13:30
VAT 13:55 TKN 14:20 Fotograf
Eugen Lazišťan 14:55 Hlava
XXI 15:25 Zábavný televízny
archív 16:30 Národnostný magazín: Židovský 16:55 Mimo času
(4/10) Ľudia veľkí ako päsť - 2.
časť 17:30 Regionálny denník
18:05 Separé 18:30 Večerníček
18:40 HITMÁNIA 19:30 Správy
STV „N” 19:55 Správy - Hírek
20:00 Keno 10 20:10 Záhrada
plná plienok 21:10 Na ceste
po Azorských ostrovoch 21:40
Filmový klub: Zlaté teľa 00:25
Udalosti ČT 00:55 Záznam zo
zasadnutia NR SR
Zmena programu vyhradená
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
25
NA „MOJMÍRKE“ TO ŽIJE...
Učňovské školstvo v našom meste oslavuje v tomto roku 125.
výročie. Z prvej učňovskej školy v Piešťanoch sa rôznymi administratívnymi a obsahovými
zmenami za dlhé desaťročia stala moderná škola – Stredná odborná škola obchodu a služieb.
Riaditeľka školy Ing. Anna Zálešáková nám povedala: „SOŠOaS
Piešťany začala v tomto školskom
roku realizovať projekt spolufinancovaný z ESF s názvom Tradičné aj moderné služby v rámci
operačného programu vzdelávanie. Premena tradičnej školy na
modernú. Projekt je zameraný na
komplexnú modernizáciu vzdelávania piatich nosných odborov našej školy – kuchár, čašník, cukrár,
kaderník, kozmetik a na podporu
podnikania v odbore obchod a
podnikanie. Realizácia projektu
vyplýva z neustále sa meniacich
podmienok v oblasti gastronomických, vizážistických služieb a
v oblasti podnikania a zo značnej
zastaranosti odborných výučbových materiálov a ich obsahu.“
Okrem projektu sa na škole
realizujú pre študentov rôzne aktivity. Z odboru obchod a podnikanie sa zúčastnili súťaže v rámci
projektu Bussines School Games
– zo 110 školských turnajov z celého Slovenska sa umiestnili na
druhom mieste a postúpili do národného kola. Študenti odboru kuchár, čašník a cukrár sa zúčastnili
medzinárodnej súťaže Moderná
Európa v Bratislave, ďalší študenti z odborov kuchár a cukrár reprezentovali školu v postupových
súťažiach GASTRO JUNIOR NOWACO CUP a GASTRO JUNIOR CALLEBAUT v Nitre. Spomedzi všetkých
Takto sa tvorí cisárovná Sissi...
sa najviac darilo študentke druhého ročníka odboru cukrár Lucii
Žažovej, ktorá postúpila do celoštátneho kola. Kaderníčky sa v súčasnosti pripravujú na súťaž HAIR
CUP – regionálne kolo sa bude
konať v Martine na tému Medená
krása. Kozmetičky sa zúčastnia na
súťaži JUVYR v Bratislave s témou
Cisárovná Sissi.
„Mojmírka“ teda žije naozaj
čulým ruchom – okrem teoretického vyučovania a odborného vý-
cviku študenti pod vedením učiteľov a majstrov odbornej výchovy vyvíjajú aktivity, ktoré vedú k
spoznávaniu moderných trendov
v remeslách a službách, aby ich
uplatnenie na trhu práce bolo čo
najširšie. Môžete sa o tom presvedčiť aj sami, keď v decembri navštívite vianočnú výstavu
spojenú s dňom otvorených dverí
a s oslavou výročia učňovského
školstva v Piešťanoch.
Magdaléna Ručkayová/(red)
Prineste nepotrebné veci na vianočný bazár
Medzinárodný klub žien v Piešťanoch organizuje tradičný Vianočný bazár, ktorý bude v sobotu 11. decembra od 10.00 h v Kursalone.
Získané finančné prostriedky sú určené na charitatívne ciele. „Na
tejto akcii predávame veci, ktoré prinesieme alebo vyrobíme.
Preto prosíme všetkých dobrých ľudí, ktorí majú doma niečo, čo
už nepotrebujú a je to v zachovanom stave, aby nám to priniesli,“
prosí Jana Macháčová z PIWC. Ak teda máte doma pekné dekoračné
predmety, rôzne ozdoby, ručné práce, úžitkové predmety, prineste
ich do Kursalonu (vchod zozadu, 1. posch.) už tento týždeň (6.-10.
decembra) od 15.00 do 17.00 h. „Nenoste však oblečenie, oveľa radšej privítame vianočné pečivo a koláče,“ dodáva J. Macháčová. (vd)
Školáci hrali na Mikuláša bowling
Školáci z „Holubyho“ mali Mikuláša už v piatok. Foto: Petra Lacková
Deťom zo školského klubu v
Základnej škole na Holubyho ulici
pripravilo Centrum voľného času
Ahoj mikulášsku akciu v piešťanskom Bowling centre Victoria. „Po
prechádzke zasneženými Piešťanmi sme si užili mikulášsku nádielku tanca, spevu aj básničiek, ale
najviac sme sa tešili na profesionálne bowlingové dráhy. Tu si
deti z nášho klubu zasúťažili, ale
aj posilnili svaly, pretože gule
boli vážne veľmi ťažké,“ žartovali
vychovávateľky Petra Lacková a
Anna Zsolnayová. A keďže sa blíži
vianočný čas, školáci si chystajú
aj vlastné besiedky, ale najviac
sa tešia na vianočný bazár, ktorý
bude na „štvorke“ škole pár dní
pred zimnými prázdninami. (vd)
26
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
spoločenská rubrika
blahoželáme
spomíname
Dňa 11. decembra oslávi môj syn
Jožko 50. narodeniny.
Prajeme mu
veľa zdravia, šťastia a lásky.
To mu z celého srdca želá mama, Vilko, manželka, dcéra
Dominka s manželom, vnúčatá Timea a Samko. Ku gratulácii sa pripájajú tety Janka
a Katka s rodinami.
Bola skromná v živote, no
veľká vo svojej láske a dobrote. Zavrela oči, utíchol jej
hlas, mala rada život a všetkých nás.
Dňa 10. decembra
si
pripomenieme 20. výročie úmrtia
našej drahej
mamičky a babičky Anny
Kolnikovej z Piešťan. Kto ste
ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
synovia a dcéra s rodinami.
Pri príležitosti
60. narodenín
Jankovi Ďurišovi
z Piešťan blahoželá manželka,
dcéry Andrea s
rodinou, Monika a ostatná rodina. Vnúčik Viktorko za všetkých
posiela dedkovi veľkú pusu.
Priblížil sa deň Tvojho mena,
celá je veselá duša moja. Anjel
svätý stále plesá a meno Tvoje takto víta. I ja Tvoje meno
vítam, od Pána Boha Ti zdravia pýtam. Nech Ťa živí toľko
rokov, koľko si dal do kostola
krokov.
Dňa 8. decembra sa Mikuláš
Moravčík dožíva
80. narodenín.
Praje manželka
s rodinou.
ďakujeme
Touto cestou by som chcela vysloviť hlboké poďakovanie za
podanie pomocnej ruky pri strate môjho manžela Františka
Meszároša, všetkým príbuzným
a známym.
Menovite rodine Borovskej, rodine Mariky Pavlovičovej, p.
Adamčovi, vdp. Šurdovi, kolektívu MŠ Ratnovce, ktorí mi dňa
16. novembra dali veľa sily na
prekonanie toho jediného, čo
nemôžeme nikdy zmeniť.
Smútiaca manželka,
synovia, nevesta a vnúčatá
Ďakujeme všetkým príbuzným
a známym, ktorí sa dňa 22. novembra prišli rozlúčiť na poslednej ceste s našou drahou
a láskavou Etelkou Kusou. Ďakujeme za prejavy sústrasti a
kvetinové dary.
Smútiaca rodina
Kto Ťa poznal, spomenie si, kto
Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 12. decembra si pripomenieme
štvrté
výročie úmrtia
manžela a otca
Karola Pateru.
S láskou spomína
manželka a deti.
Dňa 3. decembra
sme si pripomenuli prvé výročie úmrtia našej
matky, babky a
prababky Anny
Urbanovej. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
synovia s rodinami.
Dňa 2. decembra
sme si pripomenuli desiate výročie úmrtia našej
drahej mamičky
a starej mamy
Alžbety Péchyovej.
S láskou a úctou v srdci spomína
dcéra a synovia s rodinami.
Poznáme
výhercov knižiek
Spomedzi 212 lúštiteľov, ktorí
nám zaslali správne znenie tajničky z krížovky uverejnenej v PT
43/10, sme vyžrebovali týchto
výhercov: Vladimír Bednár z Vrbového a Pribin Kulifay z Piešťan. Kompletné znenie tajničky:
„Sťažujeme si, koľko máme málo
času, ale jednáme, ako by sme
ho mali nekonečne veľa.“ Výhercom blahoželáme. V našej redakcii na Teplickej ulici ich čakajú
knižné ceny.
(pt)
Dňa 8. decembra
si pripomenieme
desiate výročie
úmrtia
nášho
drahého manžela, otca, dedka a
pradedka Jozefa Slávika z Piešťan. Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka,
dcéra a traja synovia
s rodinami.
Dňa 5. decembra
si pripomenieme
smutné štvrté výročie úmrtia nášho milovaného
manžela, otca a
dedka Silvestra Horňanského.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou v srdci spomína
manželka, deti s rodinami,
vnúčatá a ostatná rodina.
Dňa 10. decembra uplynie
smutné prvé výročie, čo nás
navždy opustil náš drahý
manžel a otec, Ing. Jozef
Horný. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou v srdci spomína
manželka s rodinou.
Očiam je vzdialený, ale v
srdciach našich žije...
Dňa 5. decembra sme
si pripomenuli piate výročie, čo od
nás navždy
odišiel náš drahý manžel a
otec Pavol Cifra. Kto ste ho
poznali a mali radi, spomeňte si spolu s nami.
S láskou spomína
manželka a syn s rodinou.
kvapka krvi
Dňa 1. decembra na HTO Nemocnice A. Wintera darovalo krv
24 darcov: Ladislav Hlísta z Ducového 79-krát, Milan Lehuta z Piešťan 64-krát, Alojz Hlísta z Ducového a Stanislav Vranikovič z Hlohovca 58-krát, Ján Karaba z Piešťan 54-krát, Gašpar Zuzic z Krakovian 46-krát, Ivan Kusý z Vrbového 37-krát, Stanislav Šimka z
Považian 32-krát, Viera Fedáková
z Hubiny a Miloš Gežo z Piešťan
30-krát. Po prvýkrát darovala krv
Martina Gajdošíková zo Žiliny. (r)
Dňa 7. decembra
si pripomíname
smutné deviate
výročie, čo nás
navždy opustil
náš drahý manžel,
otec a dedulko Eduard Sabadka.
S láskou v srdci spomína
a za tichú spomienku
ďakuje manželka, dcéry
a syn s rodinami.
Dňa 13. decembra uplynie smutných päť rokov,
čo nás navždy
opustil môj manžel, náš otec a
dedko Rudolf Miškech. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou spomína manželka
a dcéry s rodinami.
Roky plynú, ale spomienky na
Teba zostávajú.
Dňa 10. decembra uplynie 30 rokov, čo nás navždy opustil Jozef
Režný z Piešťan. Ďakujeme
všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
S láskou spomína celá rodina.
Dňa 3. decembra sme si pripomenuli smutné prvé výročie, čo nás
navždy opustil
náš milovaný Milan Rojík.
V našich srdciach budeš stále
s nami. Láska je večná, nikdy
nezomiera.
Ďakujeme všetkým, ktorí s
úctou a láskou na neho spomínajú.
Spomína manželka s rodinou.
Krakovianska
vianočná kvapka krvi
Miestna skupina Slovenského
Červeného kríža Krakovany a Konzorcium darcov krvi pozýva všetkých na Krakoviansku vianočnú
kvapku krvi č. 8, ktorá sa uskutoční v piatok 10. decembra od
7.00 h v Kultúrnom dome v Krakovanoch. Pozývame vás všetkých,
príďte medzi darcov krvi! Aby sme
mali všetci krajšie Vianoce... Vopred vám úprimne ďakujeme za
všetkých, ktorí túto cennú tekutinu potrebujú.
(mh)
spoločenská rubrika
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
počasie
od 28. 11. do 5. 12.
v Piešťanoch
Piešťanský týždeň prináša
pravidelnú rubriku – predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní. Informácie majú
grafickú podobu a aktuálne počasie nájdete aj na stránke
www.piestanskydennik.sk.
narodili sa
Mária Braunerová z Vrbového,
Linda Pavlovičová z Vrbového,
Nela Fridlová z Hlohovca, Nikola Grežová z Piešťan, Laura
Zajdeková zo Sasinkova, Zoja
Bucková zo Sokoloviec a Vanesa
Fričová z Červeníka
UTOROK 7. 12.
noc
2 oC
deň
4 oC
vitajte medzi nami
STREDA 8. 12.
noc
0 oC
zomreli
deň
4 oC
ŠTVRTOK 9. 12.
noc
1 oC
deň
-2 oC
PIATOK 10. 12.
noc
-6 oC
deň
-2 oC
Piate dieťa Hany a Jána Braunerovcov z Vrbového – Mária (3440 g,
50 cm) - sa narodilo v pondelok 29. novembra o 18.45 h. Dieťatko prividela na svet MUDr. Ružena Švárová. Sestričku si prišli do pôrodnice
popestovať aj súrodenci Judita (12 r.), Marek (10 r.), Jožko (9 r.) a
Janko (2 r.). Rodinke srdečne blahoželáme!
Foto: Viera Dusíková
PÍŠU MEDZINÁRODNÚ „KUCHÁRKU“
Študenti aj pedagógovia Hotelovej akadémie Ľ. Wintera pripravujú medzinárodnú kuchársku
knihu, do ktorej vpíšu aj naše
slovenské recepty. Táto aktivita
je súčasťou projektu Commenius s názvom Pohostinnosť je
našou prioritou.
„Finálnym produktom bude
kuchárska kniha receptov z Bulharska, Česka, Francúzska, Poľska, Slovenska a Turecka, v ktorej
sa bude nachádzať aj slovník gastronomických výrazov,“ povedala
nám koordinátorka projektu Jana
Macháčová z piešťanskej hotelovej akadémie. Na projekte sa zúčastňuje šesť partnerských krajín.
Ich prvé stretnutie sa uskutočnilo
na Strednej hotelovej škole v Zlíne v dňoch 20.–27. novembra.
„Hlavným cieľom stretnutia bola
príprava aktivít a stanovenie úloh
Veľmi rád a úprimne sa chcem
poďakovať spoluobčanom,
ktorí mi dali hlas v komunálnych voľbách 2010 na funkciu
starostu a poslanca obce Prašník. Urobím všetko, aby som
vás ako poslanec nesklamal.
Ďakujem aj anonymnému voličovi, ktorý mňa aj moju manželku v liste počastoval nadávkami a odporúčal mi, citujem:
„... nechaj školu na pokoji,
zober si cigánov na Oravu a
tam sa im môžeš venovať...“
Voličov takého typu by som
ako starosta nechcel mať vo
svojom tábore. Bol by som vydierateľný. Ešte raz ďakujem
za vaše hlasy. Pavel Babnič
27
Ján Kořista vo veku 89 rokov z
Piešťan, Jozefína Kubalová vo
veku 91 rokov z Vrbového, Ing.
Stanislav Gudjak vo veku 66
rokov z Piešťan, Pavlína Parčiová vo veku 74 rokov z Piešťan,
Ján Vermeš vo veku 67 rokov
z Piešťan, Michal Stolárik vo
veku 65 rokov z Vrbového, Helena Gényiová vo veku 79 rokov
z Piešťan, Otília Macháčová vo
veku 83 rokov z Piešťan, Mária
Rešková vo veku 85 rokov z Dolného Lopašova, Emília Mišíková
vo veku 79 rokov z Drahoviec
úprimnú sústrasť
ďakujeme
Prvé stretnutie mali budúci autori kuchárskej knihy v Zlíne.
pre študentov, ktorí sa už pripravujú na ďalšie fórum. To sa uskutoční vo francúzskom Le Havre
v marci,“ vysvetlila J. Macháčová.
Podľa Macháčovej významom
tohto projektu je výmena infor-
mácií a rozvíjanie partnerských
vzťahov medzi školami. Študenti
sa zdokonalia nielen v používaní
cudzích jazykov, ale zároveň si
rozšíria vedomostí o európskych
národoch a ich kultúrach. (vd)
Odišla si tíško, niet Ťa medzi
nami, v našich srdciach žiješ
stále s nami.
Ďakujeme
všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa
prišli 22. novembra rozlúčiť s našou drahou Bertou Kozákovou z Ratnoviec, ktorá nás opustila vo
veku 78 rokov.
Veľká vďaka za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
z obecných matrík
V novembri si v našom regióne
povedali svoje „áno“: Mária Prievozníková a Peter Prievozník, obaja z Krakovian, Mgr. art. Dagmar
Hrnčárová z Poltáru a Mgr. art.
Henrich Kimerling z Veľkých Kostolian, Petra Šusterová z Čachtíc
a Martin Kovaľ z Prešova, Martina
Horváthová a Roman Fajnor, obaja z Prašníka, Magdaléna Forgáčová z Vrbového a Ing. Miroslav
Beránek z Malaciek, Mária Letošová a Peter Urbanovský, obaja
z Boroviec.
Minulý mesiac sme sa, žiaľ, navždy rozlúčili s týmito obyvateľmi
regiónu: 78-ročná Štefánia Drápalová z Banky, 64-ročný František
Mészáros z Ratnoviec, 78-ročná
Berta Kozáková z Ratnoviec, 59ročný Vladimír Ondrejka zo Sokoloviec, 73-ročný Stanislav Karaba
z Drahoviec, 77-ročná Marcela Bokorová z Veľkých Kostolian, 71ročný Ján Ragan z Prašníka, 65ročná Irena Gajňáková z Vrbového, 60-ročná Viera Jamrichová z
Vrbového, 62-ročný Emil Hornák
z Vrbového, 74-ročná Antónia Vojteková z Hornej Stredy, 90-ročná Helena Valápková z Potvoríc,
83-ročná Amália Verčíková z Veselého, 80-ročný Janka Badaňová
z Moravian nad Váhom, 87-ročný
Dušan Kišš z Hubiny a 88-ročný
Karol Hlísta z Ducového.
(pt)
Odišiel si tíško, niet Ťa medzi
nami, v našich srdciach žiješ
stále s nami.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, bývalým kolegom,
susedom a známym, ktorí sa
dňa 23. novembra prišli rozlúčiť na poslednej ceste s naším
milovaným Jurajom Kociánom
z Moravian nad Váhom, ktorý
nás opustil vo veku 57 rokov.
Zároveň ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
28
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
fotoreportáž
PRVÁČIKOVIA SA STALI PLAVČÍKMI
Už nielen stredoškolákov prijímajú do cechu študentského,
ale aj v základných školách sa
konajú imatrikulácie prváčikov.
V pondelok 21. novembra sa takáto slávnosť konala v Základnej
škole F. E. Scherera v Piešťanoch. Počas imatrikulácie dokázali, že z malých prvákov sú
zdatní plavčíci.
Užili si ju nielen malí drobci, poobliekaní v námorníckych
rovnošatách, ale aj na pirátov
zamaskovaní ich starší kamaráti.
„Imatrikuláciu robili pre prvákov
žiaci deviateho ročníka, ktorí to
v tomto školskom roku urobili na
tému Námorníci a piráti,“ prezradila nám riaditeľka školy Gizela
Talačová. „Prváci sa svojimi ve-
Plavčíci pózovali pred objektívom a potom sa pustili do torty.
Riaditeľka Gizela Talačová pasovala prváčikov do cechu školského.
Zvíťazil ten, čo vedel sŕkať najrýchlejšie.
Chlapci mali modré tričká, dievčatá červené.
Deviataci potrápili svojich kolegov v rôznych súťažiach.
domosťami a zručnosťami v rôznych súťažiach uchádzali o miesta
plavčíkov. Dokázali, že sú šikovní,
preto unikli zajatiu pirátov. Dostali aj darčeky od Mesta Piešťany, od rodičovského združenia
data-videoprojektor a notebook
a rodičia im pripravili sladké pohostenie. Všetkých prváčikov sme
napokon pasovali za žiakov ZŠ
F. E. Scherera Piešťany,“ dodáva
riaditeľka.
(vd), foto: I.M.O.
Tím organizátorov z deviateho ročníka na ZŠ F. E. Scherera.
servis
Ut. 7. 12. o 18.00 h
Filmové predstavenie
KUKY SA VRACIA
Podľa skutočného príbehu jednej plyšovej hračky. Keď sme
boli deti, verili sme, že hračky
žijú a zažívajú tie najväčšie
dobrodružstvá, o ktorých sme
sa my odvážili len snívať.
Réžia: Jan Svěrák
Účinkujú: Zdeněk Svěrák, Jiří
Macháček, Jiří Lábus, Oldřich
Kaiser, Petr Čtvrtníček...
ČR-2010, dobrodružný/bábkový film, MP 12, 95 min.
Vstupné: 2 €
Pi. 10. 12. o 17.00 h
Umelecká a reklamná agentúra
AMADE-POP, APH Agency, občianske združenie Európa detí
a Dom umenia Piešťany uvádzajú charitatívny vianočný galaprogram pre deti
ROZPRÁVKA VIANOC - 2010
Scenár a réžia: Peter Hečko
Program uvádzajú: detský kráľ
Majster N a Karin Majtánová
Účinkujú: Beáta Dubasová, Miro
Jaroš, Robo Šimko & MassRiot,
Marcella Molnárová, skupina
Hefa, Peter Hečko, Miro Fabián, skupina Neverback, žiaci
ZUŠ Piešťany a ďalší
Na všetky deti čaká množstvo
prekvapení v podobe pesničiek,
súťaží a krásnych darčekov.
Vstupenky za symbolickú
cenu 3 eurá sú žrebovateľné!
Po. 13. 12. o 17.00, Ut. 14.
12. o 10.30 a 17.00 h
Základná umelecká škola
v Piešťanoch uvádza
VIANOČNÝ KONCERT
žiakov hudobného
a tanečného odboru ZUŠ
Súčasťou podujatia sú vianočné trhy - umelecké práce žiakov výtvarného odboru ZUŠ.
Vstupné: 2,50 €
VÝSTAVY
19. 11. - 17. 12.
Galéria DU
Výtvarná výstava majstra
ĽUDOVÍTA ILEČKA
k nedožitej storočnici akademického maliara, príslušníka
umeleckej vlny Generácie 1909
Stála expozícia
Prízemie DU
GALÉRIA MAJERNÍK
Výstavy sú otvorené pondelok
- piatok od 12.00 do 16.00 h.
Program nájdete na internete:
www.domumenia-piestany.sk
www.pic.piestany.sk
Pokladňa - tel. 762 52 73
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
KÚPEĽNÝ OSTROV
KINOSÁLA MsKS
Fontána pred Irmou
So. 11. 12., 16.30 - 17.00 h
ZAPÁLENIE SVIEČKY
NA ADVENTNOM VENCI,
SLOVENSKÉ ZVYKY, TRADÍCIE
v podaní folklórnych súborov,
sólistov a inštrumentalistov
Pi. 15.00 - 19.00 h
So. 13.00 - 19.00 h
Ne. 12.00 - 17.00 h
STÁNKY S TRADIČNÝMI
VIANOČNÝMI POCHÚŤKAMI
Pi. 10. 12. o 14.00 h
ZVÄZ ZÁHRADKÁROV
A VINÁROV SLOVENSKA
Slávnostná koncoročná schôdza
Ut. 14. 12. o 13.30 h
KLUB SCLEROSIS MULTIPLEX
THERMIA PALACE
grand restaurant
Ne. 12. 12. o 20.00 h
3. ADVENTNÁ NEDEĽA
DŽEZOVÝ KONCERT
HANKY GREGUŠOVEJ
VÝSTAVY
7. 12. – 31. 12.
Foyer Spoločenského centra
FAREBNÉ VARIÁCIE
Herbert Arendarczyk (Rakúsko) - olejomaľba
Viktor Holečko (SR) - artprotis
Ján Lidaj (SR) - fotografie
Bližšie informácie
a predaj vstupeniek:
Spoločenské centrum - 1. posch.
tel. 033/775 21 46
Balnea Esplanade - 1. posch.
tel. 033/775 50 38 a
hodinu pred začiatkom programu
v pokladni Spoločenského centra
Najstaršia Babička
má 74 rokov
Súťaž, ktorú vyhlásila Mestská knižnica mesta Piešťany pre
čitateľov a návštevníkov o to,
kto vlastní a prinesie do knižnice
najstaršie vydanie knihy Boženy
Němcovej Babička, pozná už svojich výhercov. Sú nimi Jana Pátková, ktorá vlastní tento exemplár z roku 1936, Gerta Miklovičová (1948), Lucia Orviská (1951),
Silvester Dupkanič (1957) a Emma
Kubalová (1959). Srdečne gratulujeme! Výhry si môžu prevziať
v knižnici.
Súťaž prebiehala pri príležitosti 190. výročia narodenia spisovateľky a 155. výročia od prvého
vydania Babičky a sprevádzala ju
aj výstava rôznych vydaní tejto obľúbenej knihy, realizovaná
v spolupráci s Knihovnou Jiřího
Mahena v Brne. Súťaž bola súčasťou projektu Čítajme si pohádky!, ktorý podporuje Ministerstvo
kultúry SR.
(sd)
KINOSÁLA KSC FONTÁNA
St. 8. 12. o 17.00 h
POP - OPERA
Vianočný koncert
Účinkujú: Andrea Hulecová, Matej Vaník a Milan Adamec
Vstup na pozvánky
So. 11. 12. o 19.00 h
VIANOČNÉ IMPRESIE
5. ročník medzinárodného festivalu adventnej a vianočnej
piesne Piešťany
FOYER KSC FONTÁNA
3. 12. - 31. 12.
SLÁVNOSTI FOTOGRAFIE
5. ročník - História ochotníckeho divadla v Piešťanoch - výstava fotodokumentácie.
GALÉRIA KSC FONTÁNA
23. 11. - 12. 12.
MÁRIA MARKUSOVÁ
Výstava obrazov
14. 12. – 16. 1.
LADISLAV GROSSMANN
Videnie miesta
obrazy a grafika
Vernisáž sa uskutoční v utorok
14. decembra o 17.00 h.
kino Fontána
Št. 9., Pi. 10. 12. o 17.30
a 20.00 h
AGORA
Španielsko/USA-2010, MP 12,
české titulky, 127 min.
Vstupné: 2,50 €
Ne. 12. 12. o 18.00 a 20.00 h
MONGOLSKO:
V TIENI DŽINGISCHÁNA
Najnovší dokument Pavla Barabáša naprieč Mongolskom.
SR-2010, DVD premietanie, MP,
slovenská verzia, 61 min.
Vstupné: 2 €
Po. 13. 12. o 20.00 h
Filmový klub
VIDEOKRACIA
Šved./Dán./Fín./V. Británia2009, MP 12, české titulky, 85
min. Vstupné: 2,50 € (FK 2 €)
Predpredaj vstupeniek je
v pokladni kina, ktorá sa otvára
hodinu pred predstavením.
Program nájdete na adrese
www.kamvyrazit.sk/piestany
Tel. 033/772 99 71 - pokladňa,
033/771 89 90 - informácie
29
Št. 9. 12. o 20.00 h
Art Jazz Gallery v Kursalone
OLDIES
Melódie najlepších ro(c)kov minulého storočia v podaní piešťanských muzikantov v najlepších rokoch...
Pi. 10. 12. o 18.00 h
Veľká sála
VEČER ARGENTÍNSKEHO TANGA
Predstavenie tanečnej školy
Pavlíny Duranovej.
Pi. 10. 12. o 20.30 h
Art Jazz Gallery v Kursalone
LIVE JAZZ v podaní Matúša
Jakabčica, Jána Hajnala
a „Rienky“ Hajnalovej
Koncert v podaní troch excelentných profesionálov.
So. 11. 12. od 10.00 h
Veľká sála
VIANOČNÝ BAZÁR
Medzinárodného klubu žien
PIWC
Predajná výstava vianočných
svietnikov a drobností.
Ne. 12. 12. o 10.00 h
Veľká sála
„NESIEM VÁM NOVINU...“
Vianočné predstavenie pre deti.
Po. 13. 12. o 20.30 h
Art Jazz Gallery v Kursalone
JAM SESSION
Vystúpenie džezových hudobníkov z Piešťan a okolia.
KURSALON s.r.o., Beethovenova 5
tel.: 033/775 73 51
e-mail: [email protected]
dôležité čísla
PRVÁ POMOC
Polícia - Zdravotná záchranka Hasiči
112
Pohotovostná lekárska služba
Dospelí / Deti – ústredňa
033/795 51 11
Linka záchrany
0850/111 313
Informácie o tel. číslach
1181
Mestská polícia Piešťany
159
Sloboda zvierat – útulok
0904/170 913
AUTOŠKOLA
Autoškola Motyčka, Piešťany
0905/722 290, 033/762 88 98
VETERINÁR
NONSTOP veterinárna služba
0903/421 765
PORADENSTVO
Poradkyňa pri dojčení Jana Michálková
0905/923 908
POHREBNÉ SLUŽBY
KVARS, Radlinského 12, Piešťany
NONSTOP SLUŽBA:
0907/520 813, 0908/528 501
Prevozy zosnulých na cintorín
aj do krematória ZDARMA!
Chcete byť v Zlatých číslach, volajte:
0918/347 388, 033/762 14 47
30
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
inzercia
MBT: ŠŤASTNÉ KROKY
Nielen vysoké opätky ničia kĺby,
skracujú šľachy, alebo spôsobujú bolesť hlavy. Podľa odborníkov sú práve stabilné topánky najhoršie!
Keď chodíte naboso po mäkkom povrchu, noha si musí poradiť s prirodzenými nerovnosťami.
Zapojí hlboké svaly, o ktorých ste
ani netušili, že ich máte. MBT
(Masai Barefoot Technology – Masai naboso technológia) je špeciálna obuv, ktorá premení umelé a
tvrdé povrchy na prirodzene nerovné. Počas chôdze v tejto obuvi
telo prirodzenú nestabilitu vyrovná balansovaním, teda aktívnou svalovou prácou. V „bežných
topánkach“ svaly nemajú šancu
pracovať, veď rovná podrážka dá
telu pocit neprirodzenej stability,
výsledkom čoho kráčame automaticky s využitím minimálneho
počtu svalov.
Nestabilita je pre nás prirodzená, má pozitívne účinky na
celé telo. V obuvi MBT, vďaka jedinečnej konštrukcie podrážky si
môžeme užívať výhody prirodzenej chôdze aj po asfaltovaných
chodníkoch. Zaoblená podrážka
totiž pri chôdzi zabezpečuje valivý pohyb a nestabilitu. Telo je
prinútené balansovať, aktivujú sa
aj tie svaly, ktoré v bežných topánkach nemáme šancu používať.
Svaly pohybového ústrojenstva
môžu opäť správne pracovať.
Prospieva pri kŕčových žilách
a pocite ťažkých nôh
Bojuje proti celulitíde a
obezite
MBT bola navrhnutá na šport,
medicínske účely a každodenné
nosenie. V prvý deň v nej prejdete len zopár metrov a pocítite
koľko svalov ste doteraz nepoužívali.
V MBT Centrách vám naši fyzioterapeuti radi poskytnú odborné poradenstvo alebo vykonajú
bezplatné vyšetrenie chodidiel.
Neváhajte a vďaka nášmu počítačovému skeneru zistite v akom
stave sú vaše nohy a doprajte im
MBT Technológiu. Tešíme sa na
stretnutie s vami.
Čo prináša
chôdza v MBT?
Zlepšuje držanie tela
Znižuje tlak na chrbát a kĺby
Môže pomáhať pri liečbe
plochých nôh
Povzbudzuje metabolizmus
Tvaruje postavu
Zapája veľa svalov nielen
počas chôdze, ale aj v stoji
MBT Centrum Piešťany
Aupark Piešťany, Nitrianska
tel.: 0917/424 482
[email protected]
www.mbt.com
Súťažný kupón
SÚŤAŽ: Vyhrajte poukážku na obuv MBT
1.: .....................................................................
Spoločnosť MBT a redakcia Piešťanského týždňa pre vás pripravili
súťaž. Jeden z vás, ktorý odpovie správne na tri otázky, týkajúce
sa MBT Technológie, môže získať darčekovú poukážku na obuv MBT.
Súťažné kupóny s odpoveďou na všetky tri otázky doručte alebo
pošlite na adresu redakcie Piešťanského týždňa (Teplická 63)
do pondelka 13. decembra. Prvú súťažnú otázku ste mohli nájsť
v Piešťanskom týždni 16. novembra, druhú 30. novembra a tretiu,
zároveň aj poslednú otázku, uverejňujeme dnes. Nezmeškajte vašu
šancu získať obuv MBT práve teraz. Meno výhercu uverejníme v PT
50/10, ktoré vyjde 14. decembra.
...........................................................................
3. SÚŤAŽNÁ OTÁZKA: Na aké účely bola obuv MBT navrhnutá?
2.: .....................................................................
...........................................................................
3.: .....................................................................
...........................................................................
Meno a priezvisko: ........................................................
Adresa: ..................................................................
Telefonický kontakt: ......................................................
inzercia
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
Predáme 3-izbový byt na 3.
poschodí na Ul. N. Teslu (pri Tescu) v Piešťanoch. Čiastočne prerobený, plastové okná, nové kúrenie, lodžia. Výmera 65 m2. Cena 64 000 €. Tel. 0903/457 190,
0904/637 576.
Prenajmem 90 m2 obchodných
priestorov v centrálnej časti Teplickej ulice, vstup a výklad z ulice, 2 miestnosti + sklad + WC, meranie energie vlastné. Pohľady viď
na www.topreality.sk/ID901383.
Tel. 033/532 16 56.
Otváracie hodiny inzertných oddelení
TEPLICKÁ 63
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
-
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
033/734 24 00
nehnuteľnosti
Prenajmem 1-izbový byt, pešia zóna (250 € + energie/mesiac).
Tel. 0903/718 017, 0911/718 017.
Prenajmem 3-izbový byt pri
centre. Komplet zariadený. Cena
450 €. Tel. 0907/862 204.
Dám do prenájmu nový rodinný dom na Teplickej ulici, 80
m2. Cena 360 € s energiami. Tel.
0915/229 280.
Predám slnečný 2-izbový byt
v OV s vlastným kúrením. Cena
52 000 €. Tel. 0904/290 550.
WINTEROVA 62
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
ZATVORENÉ
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
ZATVORENÉ
033/762 14 47
PREDÁM väčší 2-izbový byt,
tehlový, v tichom prostredí, výmera 70 m2. V byte je vlastné
kúrenie, k bytu patrí záhradka
220 m2, pivnica, letná kuchynka pred bytovkou. Byt je vo Veľkých
Kostoľanoch v bytovke na prvom
poschodí, prerobený - okná, kúpeľňa a podlahy. Cena 42 000 €
- pri rýchlom jednaní zľava. Tel.
0903/457 190, 0904/637 576.
Predám alebo vymením byt,
4+1, v Piešťanoch za domček chalupu. Tel. 0903/301 835, 0915/
272 109.
Predám rodinný dom v Novom
Meste nad Váhom, Javorinská
ul., pivnice, garáž. Cena dohodou. Tel. 0911/776 066.
Predám peknú zrekonštruovanú vilu (r. 2010) v blízkosti centra
Piešťan s 5, 2 a 1-izbovým bytom
a priestormi pre reštauráciu alebo vináreň. Úžitková plocha 406
m2. Cena 260 000 €. Tel. 0903/
506 824.
Predám 4-izbový RD po kompletnej a rozsiahlej rekonštrukcii, 9 km od Nitry, na 2,7-árovom pozemku. Cena 103 000 €
(dohoda). Tel. 0918/187 447.
Predám 2-izbový byt, 48 m2,
neprerobený, s balkónom, 2/8,
na Ul. A. Trajana. Cena 46 000 €.
Tel. 0905/787 221.
Predám pozemok, 3542 m2, v
kat. území Moravany nad Váhom
v chatovej oblasti Striebornica. Je
tam mierny svah, výhľad pekný.
Tel. +420 728 664 602.
31
Predám záhradu. Tel. 0911/
266 916.
Predám 4-izbový byt v Piešťanoch, Vrbovská cesta, výmera
80 m2, byt s lodžiou, zachovaný,
plastové okná, bytovka má vlastné kúrenie. Voľný ihneď. Cena
63 000 € - dohoda možná. Tel.
0903/457 190, 0904/637 576.
kúpa-predaj
PREDÁM staršie piano. Tel.
0917/200 593.
Predám krbové štiepané drevo. Tel. 0902/432 504.
Predám kukuricu (14 €/q). Tel.
0918/558 042.
Predám kalvados – jablkovicu.
Tel. 0902/834 481.
Predám žito a jačmeň. Tel.
0905/990 285.
Predám kukuricu, pšenicu (cena 14 €) a ihličnany – výsadbové
i vianočné. Tel. 0903/462 623.
Lacno predám skrinkový šijací stroj Lada a ozdobnú kovovú bránu s bráničkou. Tel. 0949/
376 618.
Predám palivové drevo. Tel.
0905/565 534.
Predám novú chladničku +
mrazničku Whirlpool, záruka do
roku 2014, mrazničku truhlicovú,
staršiu, 120 l (lacno) a sedačku
– gauč + dva fotely (lacno - cena
dohodou). Tel. 0903/127 282.
Predám drevený tatranský obklad, II. trieda 3 €, I. trieda 4 €, aj
hranový, a dlážkovicu na podlahy.
Tel. 0915/548 648.
32
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
zverinec
Predám ošípanú, 150 kg. Tel.
0905/990 285.
Predám čínske prasiatka, 2mesačné. Tel. 0918/107 612.
auto-moto
Autofólie bez vyberania skiel.
Darujte praktický darček.
www.profifolie.sk.
Tel. 0948/800 705.
Predám Renault Thalia, r.v. 07,
klimatizácia, zimné pneumatiky,
1,2 l, 57 000 km, 100 % stav. Tel.
0902/965 136.
Predám pneumatiky Matador
175/80 R14 88T - 4 ks (cena 45
€/ks) a disky 4 ks - Octavia, VW,
5-dierové 6Jx14 (cena 42 €/ks).
Tel. 0905/543 427.
zamestnanie
Štúdio zdravia a krásy v Piešťanoch prijme štyroch zodpovedných spolupracovníkov, môžu byť
mamičky na MD aj dôchodcovia.
Zaškolím. Zárobok 200-1000 €.
Tel. 0903/815 677.
Hľadám prácu na štyri hodiny
denne - dôchodkyňa. Tel. 0905/
940 028.
Hľadám prácu ako opatrovateľka. Tel. 0902/752 264.
inzercia
Dovoz palivového dreva.
Tel. 0907/787 082,
033/774 11 86.
MASÁŽE, REGENERÁCIA, PORADENSTVO. Reflexná masáž chrbát, šija. Relaxačná masáž pre
ženy. Baby masáž. Lymfodrenáž
končatín. Breussova masáž, chrbát. Tri fyzioterapeutky s dlhodobou praxou - 0949/695 658, 0948/
499 019, 0948/026 884. JASMIN,
hotel Piešťany, A. Trajana 2, 4.
poschodie.
MURÁRSKE PRÁCE, bytové jadrá, obklady, dlažby, sadrokartón, stavba domov, zateplenie,
odvoz stavebného odpadu. Tel.
0903/467 503.
Vypílim stromy aj v obtiažnych podmienkach. Odvoz. Tel.
0902/768 886, 033/762 33 58.
Zverte vymáhanie pohľadávok
súdnou cestou do rúk odborníkom a zabudnite na vašich dlžníkov! Viac info www.rpps.sk.
Tel. 0901/706 011.
Vykupujem počítače, komponenty a pokazené notebooky. Tel.
0902/342 955.
Renovácie stolov, stoličiek a
dverí. Tel. 0905/562 466.
Bezák a syn – kúrenie, voda,
plyn. Tel. 0905/611 580.
Firma zaoberajúca sa predajom pyrotechniky hľadá do
pracovného pomeru zamestnanca v obchodnom centre Aupark – stánkový predaj. Výhodné platové podmienky. E-mail:
[email protected] Tel.
0944/189 398.
Pneuservis Milan Bosák v Sokolovciach rozširuje služby o
predaj autosúčiastok a náplní
za super ceny. Zabezpečujeme
montáž aj dovoz tovaru k zákazníkovi. Ďalej ponúkame: výmeny olejov, chladiacich kvapalín
na zimnú prevádzku, brzdových
obložení a kvapalín, opravy výfukov, prezúvanie pneumatík
od 15 €. Zimné pneumatiky 13“
od 31 €, 14“ od 40 €, 15“ od 45
€, 16“ od 69 €. Pracovná doba:
po – pi 8.00 – 17.00, so 8.00 –
12.00 h. Možnosť objednania
sa aj cez víkend. milanbosak@
azet.sk, tel. 0905/921 254.
Prijmem kaderníčku s praxou
do Piešťan. Tel. 0944/928 273.
Potrebujete energetický certifikát? Volajte 0948/516 833.
Ponúkame zaujímavú prácu v
obchodno-reklamnej spoločnosti. Hľadáme flexibilných ľudí, ktorí majú záujem pracovať. Tel. 0907/247 774.
Práca – seriózne. Viac na www.
pracadoma.sk/ruddy. Tel. 0944/
343 918.
remeslá-služby
Liečenie, veštenie. Tel. 0944/
972 930
MASÁŽE, Krížna 10 (Veľký Floreát). Tel. 0907/783 879. Pracujem cez sviatky.
Kompletné ošetrenie pleti bez
chemického zásahu s francúzskou
kozmetikou Nouri Fusion za špeciálnu cenu 9,92 €! Výsledok do 10
min. Volajte! Tel. 0903/815 677.
Sťahovanie a autodoprava.
Tel. 0910/356 043.
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
GARÁŽOVÉ BRÁNY
BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Všetko za bezkonkurenčné
ceny. Tel. 0905/982 044.
Chcete schudnúť rýchlo, zdravo a bez „jojo“ efektu? Tel. 0903/
815 677.
Výroba a predaj rímskych roliet/záclon, látkové rolety, vertikálne žalúzie. Možnosť výberu z 1250 vzoriek. Javorinská
4, Piešťany. Tel. 0915/897 941.
www.pracazdomova.eu
Pôžičky. Tel. 0908/149 559 (po
16.00 h).
Firma DOČISTA - tepovanie
kobercov a sedacích súprav
ekoprípravkami. Možnosť ich
zakúpenia, možnosť zapožičania, strojov. www.eurona.cz.
Tel. 0903/154 122.
Angličtina, nemčina – vyučovanie, preklady, maturity. Tel.
0905/669 796.
UniTep – tepovanie.
Tel. 0902/258 072.
Výškové práce horolezeckou
technikou, opravy rovných striech
(IPA, novaglas, atď.) a ostatných
striech, špárovanie, nátery, montáže, čistiace práce, pílenie stromov. www.iksmont.eu, tel. 0908/
747 958, 0911/985 542.
Zateká vám rovná strecha?
Volajte: tel. 0911/985 542,
0908/747 958.
TAXI Piešťany - taxi, bezpečne
a lacno. Tel. 0904/964 509 - NONSTOP.
Čalúnnictvo Pavla ponúka výrobu kvalitných matracov za
dostupné ceny, predaj poťahových látok a kože, 800 vzoriek
a všetky iné čalúnnické práce. Javorinská 4, Piešťany, tel.
0915/897 941, 0908/110 320.
Máte plán „B“? Spôsob, ako
si bez kapitálu, bez rizika a bez
zbytočného stresu s využitím voľného času vytvoriť podnikanie,
ktoré vám zaistí pravidelný prísun
peňazí pre prípad, ak by ste prišli
o súčasný zdroj príjmu z podnikania alebo zamestnania. Spôsob,
ako si vytvoriť pasívny príjem do
budúcnosti. Tel. 0915/304 740.
Zabezpečujem hudobnú produkciu zábavy, plesy, diskotéky,
svadby, stužkové, oslavy a rôzne
kultúrne podujatia. DJ Ján Miklovič. Tel. 0905/530 949.
TAXI Piešťany - taxi, preprava aj na letiská, opatrovateľky,
dohoda, bezpečne a lacno. Tel.
0904/964 509 - NONSTOP.
Kvalitná masáž u vás doma.
Tel. 0905/589 473.
COUNTRY skupina JAKO KEDY
zahrá na rôzne podujatia. Tel.
0907/129 427.
Firma DOČISTA – kompletná
renovácia automobilu – laku,
plastov, priže/kože, tepovanie
všetkých častí z látky – všetko
profi strojmi a chémiou. Tel.
0903/154 122.
Veštenie, mágia, liečenie www.kaitan.wbl.sk. Ak máme
nejaký cieľ, spoločne ho dosiahneme. Dlhoročné skúsenosti. Tel.
0902/394 812, e-mail: kaitan.
[email protected]
Móda Gatto, Teplická 22 (vedľa kaviarne Cézar), oznamuje svojim zákazníkom, že sme
rozšírili ponuku o predaj obuvi
a doplnkov.
zoznámenie
Väzeň si chce písať. Tel. 0902/
548 343.
Sympatický slobodný muž,
37-ročný, si hľadá partnerku do
spoločného života.Tel. 0904/
291 140.
straty-nálezy
Našli sa hodinky pred OD Prior.
Tel. 0910/383 787.
RIADKOVÝ INZERÁT cez SMS
Do správy napíšte INZ, číslo kategórie a text.
Príklad: INZ 03 Predam kocik. Cena dohodou. Tel. 09xx 498 498.
Správu pošlite na číslo 7037.
Cena za SMS do 80 znakov (vrátane INZ, čísla kategórie a medzier)
je 0,80 € s DPH. Cena inzerátu nad 80 znakov je 1,60 € s DPH.
Maximálna dĺžka textu je 160 znakov (vrátane INZ, čísla kategórie
a medzier). Text posielajte, prosíme, BEZ DIAKRITIKY.
Čísla kategórií:
01 - Nehnuteľnosti
02 - Kúpa
03 - Predaj
04 - Auto-moto
05 - Zverinec
06 - Zamestnanie
07 - Remeslá-služby
08 - Zoznámenie
09 - Rôzne
UZÁVIERKA SMS-INZERCIE JE VŽDY VO ŠTVRTOK O 11.00 h.
Neúplné a nedokončené inzeráty neuverejňujeme.
inzercia
33
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
12. XII. 2010 - 3. adventná nedeľ
mestie slobody
15.00 FS KRAKOVIENKA
15.30 – 16.30 Čaj primátora
16.00 Zapálenie tretej adventnej sviece
16.10 ANKA REPKOVÁ & BAND
Programom sprevádza Juraj Sarvaš
Sprievodné podujatia
Mestské kultúrne stredisko mest
vilo adventné koncerty:
12. 12. 2010 - nedeľa
10.00 CORO LAUDAMUS, Kostol sv. Štefana
12. XII. 2010 - nedeľa
10.00 NESIEM V
edstavenie pre deti, Kursalon
Ľadová plocha pre verejnosť na pešej zó
de sprístupnená
v prípade priaznivého počasia
Vianočné trhy na Námestí slobo
dú od 26. XI. do 31. XII. 2010
Lístky na predstavenie si môžete zakúpiť
aj v redakcii Piešťanského týždňa.
INZERÁT POHODLNE LEN ZA JEDNO EURO!
Piešťanský týždeň vám ponúka
možnosť podať si riadkový inzerát veľmi jednoducho a pohodlne len za jedno euro.
Okrem klasického podania občianskej inzercie v redakcii alebo
inzertnej kancelárii si môžete
u nás alebo v niektorom z našich
partnerských miest v blízkosti
vášho domova kúpiť predtlačený
objednávkový formulár za jedno
euro. Vyplníte ho podľa vzoru a
vhodíte do našej schránky alebo
odovzdáte u ktoréhokoľvek z našich partnerov podľa zoznamu.
Zoznam súčasných partnerských miest:
Rozličný tovar Vasi, Dedinská 1, Drahovce
Novinový stánok Nám. slobody, Vrbové (pri zmrzline)
Novinový stánok Nám. slobody, Vrbové (oproti reštaurácie
Korzo)
Novinový stánok zastávka
Nitrianska ul. (oproti Auparku)
Novinový stánok zastávka
A. Hlinku (oproti OD Kocka, cez
cestu)
Novinový stánok Winterova
ul. (vedľa nemocnice)
Novinový stánok zastávka
Krajinská ul. (oproti Shell)
VZOR VYPLNENÉHO TLAČIVA:
TLAČIVO NA PODÁVANIE RIADKOVEJ INZERCIE
cena: 1,00 €
KATEGÓRIA:
nehnuteľnosti
kúpa-predaj
TEXT INZERÁTU:
x auto-moto
zoznámenie
zamestnanie
zverinec
P
r
i
t,
h
o
0
1.
E
d
d
Á
m
Š
k
o
2.
r. v.
2
0
0
o
T
e
l.
u.
remeslá-služby
straty a nálezy
d
0
u
F
a
C
e
n
a
9
1
9
0
rôzne
v
0
o
r
d
o
9
0
ÚDAJE O OBJEDNÁVATEĽOVI:
MELÁNIA PIEŠŤANSKÁ
Meno/Názov: ______________________________
SLNEČNÁ 77, PIEŠŤANY
Bydlisko/Sídlo: __________________________________
0919/009 001
Tel. kontakt: ______________________________
E-mail: ________________________________________
IČO: ______________________________________
DIČ/IČ DPH: ____________________________________
,
10. 7. 2010
Me lán ia Pie štan ská
Dátum: ___________________________________
Podpis: ________________________________________
Dodávateľ: WINTER média, a.s., Teplická 63, 921 01 Piešťany, IČO: 44008520, IČ DPH SK 2022571254
Údaje pre účely odpočtu DPH: základ dane: 0,84 €, daň 0,16 €, cena celkom 1,00 €
Tento doklad slúži ako potvrdenie o úhrade za riadkový inzerát.
Novinový stánok Vrbovská
ul. - červený (križovatka Vrbovská-Bratislavská)
Cena formuláru predstavuje
hodnotu trojriadkového inzerátu. Uzávierka podávania inzercie
pre nasledujúce číslo týždenníka Piešťanský týždeň je vždy vo
štvrtok o 12. hodine. Inzeráty
odovzdané po tomto termíne uverejníme v ďalšom čísle novín.
(red)
Predajcovia, ktorí máte
záujem o predaj objednávkových formulárov riadkovej
inzercie, ohláste sa nám na
tel. čísle 033/734 24 00.
34
servis/voľný čas
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
záhrada očami odborníka
Vianočná hviezda je
krásna, ale jedovatá
Odborník Jozef Šimko zo Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch radí, ako si dopestujeme vianočnú hviezdu.
Vianočná hviezda (euphorbia
pulcherrima - prýštec najkrajší)
pochádza z Mexika. Vo svojej domovine je rozšírená ako u nás
baza. Je to trváci vždyzelený ker,
ktorý dorastá do výšky 1,20 m.
V našich podmienkach však do
takejto výšky nerastie.
Listy sú veľké, s pekne vykreslenou žilnatinou. Na vrcholoch
výhonkov sú nádherné ohnivočervené, lososovoružové alebo smotanovo biele listene usporiadané
do ružíc. Euphorbia je nápadná
svojimi nádherne sfarbenými listami, ktoré tvoria zdanlivý kvet.
Samotné kvety sú v skutočnosti
nenápadné žlté tyčinky v strede kvetiny. Vianočná hviezda je
i počas svojho charakteristického
obdobia veľmi citlivá na chlad,
preto musíme dávať pozor, keď
si ju nesieme z obchodu domov,
aby nenamrzla. V byte jej bude
hodín denného svetla. Preto vianočnú hviezdu zakrývame na 14
hodín denne sáčkom z čierneho
plastu alebo vedierkom. Zálievka
má byť pravidelná, aby substrát
celkom nevyschol. Na rastline necháme len päť výhonkov, ostatné
odstránime. Z odrezaných častí rastliny vyteká biela mliečna
šťava, ktorá je veľmi jedovatá.
Vianočnú hviezdu preto neumiestňujeme v dosahu detí a pri práci
s ňou používajme rukavice. Ronenie mliečnej šťavy sa dá zastaviť
horiacou zápalkou alebo ponorením do teplej vody.
Rozmnožuje sa vrcholovými odrezkami v lete. Vianočná hviezda je citlivá na prievan, chladný
vzduch a nemá rada cigaretový
dym. Nadbytok vody spôsobí opadnutie listov a môže spôsobiť aj
vyhnitie koreňov. V dôsledku suchého vzduchu ju napadajú vošky,
roztočce a červce. Ak máte doma
zvieratká a malé deti, nechávajte
rastlinu mimo ich dosahu. Biela
šťava, ktorá vyteká napríklad zo
zlomených listov, je jedovatá.
Vianočná hviezda je citlivá na prievan.
dobre na svetlom teplom mieste
s teplotou cca 20 ºC.
Rastlinu pestujeme vnútri na
svetlom mieste bez priameho
slnka. Vianočnú hviezdu môžeme vypestovať aj ako stromček
s korunkou, trvá to však niekoľko
rokov. Farebné listene sa začínajú
vyvíjať koncom jesene. Vianočná
hviezda je rastlina tzv. krátkeho
dňa. Znamená to, že pre vytvorenie farebných listov potrebuje
počas ôsmich týždňov len desať
Na vrchol Veľkého Plešivca vedie chodníček.
PLÁNUJETE VÝLET DO OKOLIA?
POMÔŽEME VÁM VYBRAŤ LOKALITU
ZA HRACHOVÚ KAŠU
DOSTAL DEDINU
V Piešťanoch a okolí sa nachádza viacero zaujímavých
výletných lokalít. Pripomeňte
si ich v krátkosti spolu s nami
a dozviete sa fakty, o ktorých
ste možno ani netušili. Snáď
vám pomôžu pri rozhodovaní,
kam vyraziť s blízkymi počas
víkendu. Tento týždeň sa vydáme na Veľký Plešivec.
Veľký Plešivec je dominantou
okolia, najmä dediniek Hrachovište, Podolie, Čachtice a Častkovce. Výstup je možný z niekoľkých
miest – po žltej značke z obce
Hrachovište, odkiaľ to na Plešivec trvá asi 40 minút. Po modrej
značke sa na Plešivec dostanete
z Čachtického hradu.
Podľa miestnych sa na Veľký
Plešivec dá dostať i z podolských
kopaníc. Táto vychádzka však trvá
približne 1,5 hodiny. Cesta na vrchol z obce Hrachovište vedie od
potoka oproti kostolu a má strmší
ráz, prístup od Čachtického hradu
je zdĺhavejší a kľukatejší. Výstup
z obce Hrachovište vedie cez hustý les, kde môžete pri troche šťastia a ticha zhliadnuť lesnú zver.
služby lekární
od utorka 7. 12. do utorka 14. 12. 2010
7.12. Katka, OD Kocka,
11.12. Park, Winterova 6,
772 31 29.
773 03 30.
8.12. Kamea, Rekreačná 2
12.12. Veronika, Teplická 8,
(poliklinika), 772 15 92.
772 40 03.
9.12. Park, Winterova 6,
13.12. Chirimpex, Krajinská 1,
773 03 30.
762 61 87.
10.12. Sunpharma, Aupark,
14.12. Na Trajane, A. Trajana
069/208 43 36.
11, 762 57 01.
Pohotovostné služby všetkých lekární v Piešťanoch:
po - pi 18.00 - 22.00, so 12.00 - 22.00, ne 8.00 - 22.00 h.
Keďže celá trasa vedie cez les,
vrchol je príjemným prekvapením
v podobe nádherných výhľadov
do okolia a pri dobrej viditeľnosti
je odtiaľ vraj vidieť až sedem
hradov.
Vašej pozornosti určite neujde
blízky Čachtický hrad, ktorý zrazu
vidíme z inej strany. Panoráma
ďalej pokračuje cez Považský Inovec, dominantný hrad Tematín
až po Jaslovské Bohunice. Veľký
Plešivec zaraďujeme pod Čachtické Karpaty, ktoré sú jedným zo
štyroch podcelkov Malých Karpát
a sú najsevernejšou a najužšou
časťou. Na vrchole vo výške 484
metrov nad morom je osadený
železný kríž z r. 1923 a neďaleko
sa nachádza i schránka s pamätnou knihou „návštev“, avšak treba si priniesť pero. Okrem turistiky a potešenia z výhľadov vrch
je vhodným a vyhľadávaným miestom štartu paraglidistov.
K obci sa viaže i zaujímavá
povesť a zároveň i vysvetlenie
od čoho je odvodený tento zaujímavý názov dedinky neďaleko
Krajného. Podľa oficiálnej stránky
obce preoblečený uhorský kráľ
Matej, spravodlivý zvaný, odetý
ako pútnik zisťoval, či jeho poddaní nekonajú nejaké príkorie.
Počas potuliek stretol furmana,
ktorý pútnika odviezol domov,
navaril mu hrachovej kaše a poskytol mu nocľah. Ráno sa mu kráľ
chcel odvďačiť a za dobré srdce
venoval furmanovi tri ruže, za
hrachovú kašu hrachovú dedinu.
Odvtedy nesie dedina spod Plešivca názov Hrachovište a v erbe
má tri ruže. Regina Hulmanová
krížovka
autorka:
TINA S.
národ
Vladimír
(dom.)
alebo,
po španielsky
má kašeľ
zoťala
viola (skr.)
talianske
mesto
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
liter (zn.)
Pomôcky:
American
Academy of AOSTA, KI
Neurology ELMANDER
(skr.)
JIRKO, KONC
draslík
(zn.)
impérium
35
jedno
zo znamení
zverokruhu
kozub
vyvolávala
2.
značka
bezp. dverí
Jordánsko
(ozn. lietadiel)
tálium (zn.)
tiež
mastná
zemina
dvojica
hráčov
český básnik
(Miloš)
1.
tajnička
harmónia,
pokoj, idylka
tam
ťarcha, váha
mladší
(skr.)
ruský súhlas
MPZ
Španielska
švédsky
futbalista
(Johan,*1981)
os. zámeno
sumerský
názov Zeme
nadšenie,
zápal pre niečo
ďakovať,
po nemecky
arabský člen
typ Fiatu
Kambodža
(MPZ)
iste, isto
Pomôcky:
DANKEN
MONK, OB
BEIJING, JY
mních,
po anglicky
býv. slov.
hokejista
(Peter, *1973)
rádiotelefón
dvojhláska
tebe
smrť,
po česky
František
(dom.)
sójový tvaroh
metropola
Číny (Peking,
Pej-ting)
tona
(zn.)
ruská
telekomunikačná
družica
medze,
po česky
Slovensko
(MPZ)
Peru
(ozn.
lietadiel)
vták brhlík
(hovor.)
Pomôcky:
AMARNA bez topánok
EKRAN, KA
KAR, OTTL
talizman
osobné
zámeno
hundral
počítačová
klávesa,
vstup
ľadovcový
kotol
pojem duše v
starom Egypte
nikto
predpona
superlatívov
Pomôcky:
ANE, IAN
napodobenina
NUBUK
TARDANDO
tajnička
samica capa
3.
plavovlasý,
svetlovlasý
archeologické
nálezisko
v Egypte
citoslovce
strašenia
Magnetic
Tunnel
Junction
(skr.)
otravné látky
(skr.)
francúzsky
člen
Piešťanský
týždeň (skr.)
kým, ak by
staré hindské
mesto v Indii
kórejská
dynastia
tí, tamtí
spolu
Post Scriptum
(skr.)
Národná. kult.
pamiatka
(skr.)
spojka
nemecký
futbalista
(Andreas,
*1985)
dusík
(zn.)
tesla
(zn.)
4.
ulica (skr.)
tajnička
KRÍŽOVKA PT 49/2010
........................................................
........................................................
........................................................
Meno a
priezvisko: ........................................................
Adresa:
Harvard
University
otázka
spôsobu
Holandsko
(MPZ)
oddeliť,
po španielsky
Tajnička:
mangán
(zn.)
henry
(zn.)
len, jedine
........................................................
Autorka krížovky Tina S. ukryla do tajničky tento týždeň Budhovu múdrosť.
Riešenie nám doručte na adresu redakcie: WINTER média, a.s.,
Teplická 63, 921 01 Piešťany alebo pošlite na e-mailovú adresu
[email protected] do štvrtka 23. decembra 2010.
Dvaja vyžrebovaní lúštitelia získajú knižné publikácie. Prvou
je novinka - knižka blogov Petra Remiša KANEC BRUNO A BEZZUBÁ PROSTITÚTKA doplnená kresbami deti, druhou VIANOČNÁ
KUCHÁRKA od Vojtecha Artza.
36
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
šport
Jana Juricová s titulom akademickej majsterky USA
Zíde očí, zíde z mysle, hovorí sa
v slovenskom prísloví. Platí to aj
o tenistke TK Kúpele Piešťany
Jane Juricovej. Tá ešte v roku
2008 odišla študovať do USA,
preto sa zo slovenských dvorcov
vytratila. V tenise sa jej však
darí aj za veľkou mlákou.
Juricová nastúpila v školskom
roku 2008/2009 na univerzitu v
Berkeley v Kalifornii, kde študuje
politickú ekonómiu. Táto univerzita je v poslednom celosvetovom
hodnotení vysokých škôl hneď za
Harwardom na druhom mieste.
Hoci je Jana ďaleko od domova,
dosahuje výborné študijné i športové výsledky. Hneď po príchode
do USA, na jeseň roku 2008, začala hrať v rámci NCAA individuálne
turnaje. Keďže všetky vyhrala,
stala sa tímovou jednotkou univerzity a tento post si drží doteraz. Na jar nasledujúceho roku sa aj vďaka nej tenisové družstvo univerzity z Berkeley na zá-
Turisti pozývajú
Klub turistiky TJ Bezovec
Piešťany len nedávno zavŕšil
letnú sezónu a už organizujú
otvorenie zimnej turistickej
sezóny. Prezentácia účastníkov
33. ročníka bude v sobotu 11.
decembra od 10.30 do 12.30 h
v reštaurácii pod Havranom.
„Pripravili sme tri trasy v
dĺžke osem, 16 a 25 kilometrov. V prípade, že bude sneh,
radi privítame aj ‘bežkárov‘,“
povedal nám predseda organizačného štábu Jaroslav Mihalik. Najkratšia trasa sa začína
na Havrane, kam sa dostanú
turisti autobusom. Odtiaľ pokračuje po modrej značke cez
Bacchus vilu do Piešťan. Ďalšie
trasy sa začínajú v Piešťanoch.
Trasa na 16 km vedie z Piešťan
cez Plešiny, Havran a Bacchus
vilu späť do Piešťan. Najdlhšia trasa je nasmerovaná po
modrej značke z Piešťan na
Havran a Čertovu pec, odtiaľ
pokračuje po zelenej značke
na Striebornicu, ďalej po červenej na Plešiny a žltá privedie
turistov do Piešťan. Organizátori pripravili aj rôzne súťaže,
nebude chýbať ani tradičná
Yetiho stopa. „Na Havrane sa
budú môcť všetci zohriať pri
vatre a pre deti sme pripravili
nielen sladké odmeny, ale pre
tie do 15 rokov aj turistického
sprievodcu. Verím, že počasie
bude pravé zimné,“ zaželal si
na záver J. Mihalik.
(šg)
klade výborných výsledkov kvalifikovalo na majstrovstvá USA. Na
nich sa prebojovalo až do finále
a napokon skončilo na druhom
mieste. Na tých istých majstrovstvách Jana spolu so svojou spolu-
Jana Juricová
hráčkou z družstva, Švédkou Mari
Anderssonovou, vyhrala štvorhru
a stala sa akademickou majsterkou USA.
Juricová získala v Amerike aj
ďalšie ocenenia. Hneď v prvom
roku ju v rámci ITA All-American
honors vyhlásili za najlepšieho
nováčika roka v dvojhre i vo štvorhre. Získala však aj veľa ďalších
ocenení, a to nielen v rámci školy.
V roku 2009 sa stala akademickou
halovou majsterkou USA v dvojhre. V histórii školy v Berkeley je
prvou študentkou, ktorá získala
takýto titul.
Jane sa darilo aj v tohtoročnej
sezóne. V lete sa ako najvyššie
nasadená hráčka prebojovala v
dvojhre do finále letných akademických majstrovstiev USA,
kde nakoniec po prehre s Chelsey
Gulliksonovou z Georgie skončila
na druhom mieste. V novembri
si zahrala finále dvojhry aj na
zimných akademických majstrov-
Jana v plnom hernom nasadení.
stvách USA v New Yorku. V boji o
titul však opäť neuspela. Tentoraz
podľahla Márii Sanchezovej z Univerzity California 2:6, 6:3, 4:6.
Štefan Gregorička
DVE REMÍZY TREBATIČANOV
Regionálne stolnotenisové súťaže kraja Trnava pokračovali stretnutiami deviateho kola. Mužstvá z
nášho okresu si v nich počínali striedavo úspešne.
Za zmienku stoja remízy oboch mužstiev Trebatíc.
V štvrtej lige prehral ZŠK Mesta Vrbové s Byt
Centrom Senica „B“ 8:10 (Zlatník 4, Šácha 2,5,
Svetlík 1, M. Beluský 0,5), v piatej lige vyhralo
Veselé v Špačinciach nad „céčkom“ Biogalu 15:3,
hráči OFK Trebatice remizovali doma s ŠKP Trnava
9:9 (Sedlák 4,5, Hesko 2, Polčan a A. Koprna po 1,
V. Regina 0,5), OSK Krakovany prehral v Modranke
7:11 (Šimončič 2,5, Andris, Čelín a Ďurža po 1,5) a
STK Kočín-Lančár podľahol doma Leopoldovu 5:13
(Lukačovič 3,5, Mrázik 1, P. Chnapko 0,5). V zápasoch
šiestej ligy dosiahli naše mužstvá tieto výsledky:
STK Kočín-Lančár „B“ prehral v Malženiciach 6:12
(Mihalkovič 2, M. Reško a R. Reško po 1,5, L. Tokoš
0,5) a ZŠK Mesta Vrbové „B“ v Zavare 7:11. V A-skupine siedmej ligy remizovali Trebatice „B“ v Trnave
s Macom „D“ 9:9 (Koprna 3,5, Macháč a J. Maco po
2, J. Valo 1,5), v skupine B podľahli Krakovany „B“
doma Malženiciam „B“ 8:10 (F. Valo 3,5, Nedorost 3,
Procháska 1, Hubač 0,5) a v okresnom derby vyhrali
Sokolovce v Kočíne-Lančári nad „céčkom“ STK 14:4.
Za domácich získali M. Hruška a R. Reško po 1,5
bode a J. Tomiš bod, z hostí uhral Magala plný počet 4,5 bodu, A. Stolár pridal 4, Tomášik 3,5 a Piovarči 2 body.
(šg)
Dôležité víťazstvo rezervy Družby
Jesenná časť republikových kolkárskych súťaží sa pomaly končí.
V 12. kole prvej ligy si priviezli
dva cenné body kolkári Družby Piešťany „B“ za výhru 5:3
v Cabaji-Čápore. Ďalším dvom
našim prvoligistom sa nepodarilo zabodovať. Družba Piešťany
„A“ prehrala v Novom Meste so
ZKK vysoko 1:7 a TJ Rakovice
podľahli v Trenčíne KWH 3:5.
Piešťanci získali v Cabaji-Čápore dva body i napriek tomu, že
na zvalené kolky s ním remizovali 3192:3192. K jednému bodu
za remízu totiž pridali po ďalšom bode za výhry nad súperom
Bittner (579), Dzuro (535), Weselowski (534) a Šamík (505). Hráči „áčka“ Družby prehrali v Novom
Meste nad Váhom s nováčikom
súťaže 3284:3352, keď jediný bod
Jaroslav Bittner
získal Gocký (544). Jeho spoluhráč F. Dovičič mal na konte 575
kolkov, no jeho súper až 612. Pieš-
ťanci mali aj trošku smoly, veď P.
Mička (554) prehral pri rovnosti pomocných bodov so súperom
o jediný zvalený kolok, Roman
Marek (551) síce súpera zdolal o
15 kolkov, no na pomocné body
prehral 1,5:2,5. Rakovičania prehrali pod Matúšovým hradom na
zvalené kolky 3112:3131. Za TJ
bodovali: Milan (564), L. Duračka
(548) a Šintál (536).
V druhej lige sa naďalej darí
Pobedimčanom. Tí naposledy vyhrali v Tlmačoch 3218:3196 a na
body 5:3. Po bode získali Miklovič
(581), Mrekaj (555) a Benko (537).
Nedarilo sa rezerve Rakovíc, ktorá
prehrala na piešťanskej kolkárni s
Tatranom Bratislava o štyri kolky v
pomere 3063:3067 a na body 3:5.
Bodovali: Dalošová (530), Ivančík
(511) a P. Duračka (497).
(šg)
šport
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
O prvenstvo prišli v poslednom kole
Z tria mužstiev, ktoré zastupujú náš okres v piatej futbalovej
lige, si v jesennej časti najlepšie
počínali hráči OŠK Veľké Kostoľany. Tí prezimujú so ziskom 30
bodov na treťom mieste, no len
o skóre za druhými Križovanmi
a o bod za vedúcimi Hornými
Obdokovcami.
Keďže Veľkokostoľanci v minulej sezóne vypadli zo štvrtej ligy,
ich jesenná pozícia sa očakávala.
Nový tréner Stanislav Kovár to
však pri svojom nástupe do funkcie nemal ľahké. „Mužstvo bolo
po vypadnutí na tom zle psychicky, preto bolo potrebné mu vrátiť
sebadôveru. Vstup do súťaže nám
vyšiel, keď sme doma zdolali Borský Mikuláš vysoko 5:1,“ spomína
na začiatok sezóny S. Kovár. Potom prišla séria tesných výsledkov
a v šiestom kole aj prvá prehra
v Jacovciach. Práve tá ich môže
spolu so záverečnou prehrou 0:2 v
Petrovej Vsi mrzieť najviac, pretože pri predpokladanom plnom
bodovom zisku z týchto troch zápasov mohli s náskokom viesť tabuľku. Škoda je aj domácej remízy s ďalším kandidátom na postup
– Hlohovcom. Tieto bodové straty
vyvažuje na druhej strane cenné
víťazstvo v Trebaticiach a domáce
výhry nad oboma mužstvami z
čela jesennej tabuľky, Hornými
Konečné tabuľky
Dnes uverejňujeme zvyšné
tabuľky futbalových súťaží žiakov, v ktorých majú družstvá z
nášho regiónu zastúpenie.
Tretia liga Trnava - starší –
skupina stred:
1. Galanta
2. Sereď
3. Šamorín
4. Nové Mesto B
5. Skalica
6. J. Bohunice
7. Kúty
8. D. Streda B
9. V. Kostoľany
10. Sl. Trnava
11. Brezová
12. Šoporňa
13. Holíč
12 11 1 0
12 10 1 1
12 9 1 2
12 7 1 4
12 6 3 3
12 6 1 5
12 6 0 6
12 5 1 6
12 4 0 8
12 3 0 9
12 3 0 9
12 2 1 9
12 1 0 11
53: 3
46:12
53: 7
48:30
21:12
26:17
30:36
31:35
10:48
14:36
11:43
26:45
3:48
34
31
28
22
21
19
18
16
12
9
9
7
3
Tretia liga Trnava – mladší
– skupina stred:
Lukáš Kadlíček (vpravo) opäť oblieka dres OŠK Veľké Kostoľany.
Obdokovcami a Križovanmi. Záver
jesene hráčom OŠK vyšiel, keď s
výnimkou už spomínanej prehry v
Petrovej Vsi vyhrali po sebe štyri zápasy. Mužstvu sa po návrate
niektorých hráčov z hosťovania
darilo aj strelecky. Na 33 nastrieľaných góloch majú najväčšiu zásluhu traja hráči. Adrián Hnilka
dal sedem gólov, Lukáš Kadlíček
skóroval šesťkrát a len o jeden
presný zásah menej má na svojom
konte skúsený Ján Janíček.
„Okrem nich treba pochváliť
aj mladých hráčov, Matúša Velšica, René Kadlíčka a Pavla Luloviča, ktorí dobre zapadli do kolek-
tívu. Čo sa týka výsledkov, doma
sme hrali dobre, veď okrem remízy s Hlohovcom sme všetko vyhrali. Dobre sme hrali proti mužstvám z hornej polovice tabuľky,
no horšie to bolo s tými z jej
dna. Prehry v Jacovciach a P. Vsi
sú toho dôkazom. Na jar to nebudeme mať ľahké, veď hráme
u všetkých najvážnejších uchádzačov o postup. Pre nás však nie
je postup prvoradý. Táto súťaž
má výhodu v tom, že sa v nej
stretávame s mužstvami z okolia
a tieto derby zápasy priťahujú aj
divákov,“ dodal S. Kovár.
Štefan Gregorička
V. ORVIŠTE PREKVAPENÍM JESENE
Momentka zo stretnutia Veľkého Orvišťa s Veselým. Foto: Š. Gregorička
Najpríjemnejším prekvapením
jesennej časti B-skupiny oblastnej
súťaže sú futbalisti Slovana Veľké
Orvište, ktorí s deväťbodovým
náskokom vedú tabuľku. Z 15 zápasov vyhrali 13, raz remizovali
a iba v Borovciach odišli z ihriska
bez bodu. O suverenite zverencov
trénera Miroslava Borisa svedčí aj
skóre 49:11. Hráči Slovana mali
37
na jeseň nielen najproduktívnejší útok, ale aj najlepšiu obranu.
Svedčí o tom len 11 inkasovaných
gólov. Z hráčov Slovana sa strelecky darilo hlavne Lukášovi Borisovi, ktorý dal 12 gólov. Mišík a
R. Vavrinec pridali po osem. Ten
si však výrazne vylepšil streleckú
bilanciu v zápase s Bojničkami, v
ktorom dal všetky štyri góly.
Darilo sa aj Borovčanom, ktorí
dokázali ako jediní lídra súťaže
zdolať. Prehrali však v Kľačanoch
a Ostrove, navyše majú na konte aj štyri remízy, z toho dve na
domácom ihrisku (D. Trhovište
a Nižná). Celkom dobre si viedli
na jeseň aj Chtelničania. Zverenci trénera Augustína Stanoviča prezimujú s 28 bodmi na piatom mieste, no len o skóre pred
Ostrovčanmi. Tí po vypadnutí z
oblastných majstrovstiev prehrali
už v treťom kole v susedskom derby vo Veľkom Orvišti 1:3, v šiestom kole podľahli doma Šípkovému a v siedmom dostali v Hornom
Trhovišti sedemgólovú nádielku,
keď tam prehrali 2:7. O lepšie
umiestnenie sa pripravili záverečnými dvoma prehrami vo Veselom
a doma s Kľačanmi. Na opačnom
konci tabuľky suverénne „kraľujú“ futbalisti Dubovian, ktorí
získali v 15 zápasoch iba jediný
bod za remízu 1:1 v Nižnej. Ich
pozícia však nie je kritická, pretože predposledný Peterčan Hlohovec má len päť bodov... (šg)
1. Galanta
2. Skalica
3. D. Streda B
4. Kúty
5. J. Bohunice
6. Šamorín
7. Brezová
8. Sereď
9. Nové Mesto B
10. V. Kostoľany
11. Holíč
12. Šoporňa
13. Sl. Trnava
12 10 1 1
12 9 0 3
12 8 1 3
12 7 2 3
12 7 2 3
12 7 0 5
12 6 3 3
12 7 0 5
12 4 1 7
12 3 1 8
12 2 1 9
12 1 2 9
12 0 0 12
79:13
37:15
48:14
29:15
34:25
51:26
32:13
31:21
37:38
15:32
10:54
12:76
8:81
31
27
25
23
23
21
21
21
13
10
7
5
0
Oblastné majstrovstvá Trnava – skupina B:
1. Dubovany
2. Chtelnica
3. Krakovany
4. Malženice
5. V. Orvište
6. Drahovce
7. Dvorníky
8. Moravany
9. Siladice
10. Trakovice
11. Madunice
12. Žlkovce
13. Banka
14. Vrbové
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12 0 1
11 0 2
10 2 1
83 2
73 3
80 5
62 5
61 6
41 8
32 8
24 7
3 0 10
0 3 10
0 1 12
65:10
63:16
64:15
35:17
46:16
28:35
27:23
31:31
29:49
11:49
20:26
30:64
6:58
11:57
36
33
32
27
24
24
20
19
13
11
10
9
3
1
Oblastná súťaž – skupina B:
1. D. Lopašov
2. Borovce
3. Bučany
4. D. Dubové
5. Červeník
6. Ostrov
7. Sokolovce
8. Šulekovo
9. Hlohovec B
10. Prašník
11. Veselé
12. Špačince
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10 0 1
911
812
803
704
506
506
308
308
218
218
209
68:10
53:10
40:26
63:19
39:19
39:30
37:33
12:37
14:72
15:28
9:38
6:73
30
28
25
24
21
15
15
9
9
7
7
6
Ilustračné foto: (šg)
38
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
DRUHÁ PREHRA
MAJSTRA
Po ôsmom kole mestskej Domoss kolkárskej ligy sa usadili
na čele tabuľke obe družstvá
Povodia Váhu. Postarali sa o to
hráči „béčka“, ktorí v úvodnom
zápase dňa zdolali úradujúce
majsterky Piešťan, ženy Družby. Tie vďaka druhej prehre v
tomto súťažnom ročníku klesli
na tretiu priečku. Hráči OTJ
Banka po senzačnom víťazstve
nad Povodím Váhu „A“ tentoraz nestačili na Služby mesta.
Z jednotlivcov si najlepšie počínal nestarnúci Anton Valovič z
Povodia Váhu „A“, ktorý zvalil
285 kolkov. Len o o jeden kolok
menej mal na svojom konte
vekom ešte dorastenec Tomáš
Majerčík z Družby „C“. Hranicu
270 zvalených kolkov pokorili
Vlado Matuška z Povodia Váhu
„A“ (274) a Jozef Mišura zo
Služieb mesta (270).
Výsledky 8. kola: Povodie
Váhu „B“ - Družba „Ž“ 990:953
(Sulák 263, Krajčík 247 – Javorová 250, Vráblová 246), VEM
Slovakia – Družba „C“ 894:1007
(Magalová 255, Štuchal 226 –
Majerčík 284, Kuník 254), Domoss – Stakotra 957:941 (M.
Mihálik 252, Oravec 245 – J.
Marek 261, Klasovitý 242), Povodie Váhu „A“ - Regmax 1075:
878 (Valovič 285, Matuška 274
– Zachar 238, Julíny 223), Daxtav – Nitr. Blatnica 908:835 (J.
Urban 255, Ján Mišura 237 – J.
Hubinský 251, Mjartan 225),
Služby mesta - OTJ Banka 988:
963 (Jozef Mišura 270, Bubák
248 – O. Halás 266, Škrabák
249).
Milan Koščál
šport
Basketbalistky BKM v pohári neuspeli
V poslednom dvojkole západnej
skupiny Slovenského pohára v
basketbale žien prehrali hráčky
BKM Piešťany na svojom ihrisku
v súboji o druhé miesto v skupine Filozofu Bratislava 50:69,
potom zdolali beznádejne posledné Malacky 61:51.
V zápase s Filozofom viedli
Piešťanky do 7. min, potom hostky šnúrou jedenástich bodov otočili stav na 10:18. V ďalšom priebehu hráčky BKM postupne znižovali náskok súperiek až na rozdiel dvoch bodov (44:46) v 29.
min. Poslednú štvrtinu však lepšie
zvládli Bratislavčanky a obsadili v
tabuľke druhé miesto, kým Piešťanky skončili tretie. V domácom
družstve sa strelecky darilo Stankovej, ktorá dala 19 bodov. Žáková pridala 8, Rybáriková 6, Valentová 5, Varhaníková a Mináriková
po 4, Potroková a Tallová po 2.
Štvrtiny: 13:18, 9:12, 22:20, 6:19.
Zápas s nováčikom súťaže z
Malaciek mali piešťanské hráčky
od začiatku pod kontrolou. Hoci
Potroková 5, Stanková a Vahaníková po 4 body. Štvrtiny: 10:9, 14:9,
19:12, 18:21.
„S umiestnením v pohári nie
som spokojný, ale už koncom týždňa sa začína prvoligová súťaž,
ktorá je v tejto sezóne pre nás
prioritná. Naším cieľom je dostať
sa do play-off o postup do extraligy žien, čo znamená umiestnenie
do štvrtého miesta. Samozrejme,
čím dosiahneme lepšie umiestnenie, tým prijateľnejšieho súpera
dostaneme v prvom kole play-off.
Snáď sa budú dievčatám vyhýbať
choroby a zranenia,“ povedal po
skončení bojov v SP a pred začiatkom ligovej súťaže predseda BKM
Piešťany, Miloš Drgoň.
(šg)
Žáková dala Malackám 16 bodov.
padalo málo bodov a hralo sa v
pomalom tempe, pohodlne zvíťazili. Strelecky sa darilo dvojici Žáková a Horvátová. Prvá z nich dala
16 a druhá 14 bodov. Strečanská,
Mináriková a Tallová pridali po 6,
Konečná tabuľka SP žien skupiny Západ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Petržalka jun.
Filozof Blava
BKM Piešťany
BKŽ Levice
Petržalka
Malacky
10
10
10
10
10
10
10
6
5
5
4
0
0
4
5
5
6
10
733:543
628:508
638:609
667:772
682:640
471:744
20
16
15
15
14
10
O poradí na 3. a 4. mieste rozhodli vzájomné zápasy.
BEDMINTONISTI PIEŠŤAN NEUSPELI
Popri súťaži družstiev si bedmintonisti GYPY Piešťany zahrali aj na kvalifikačných turnajoch jednotlivcov. Ani jednému z nich sa však nepodarilo
výraznejšie presadiť.
Na turnaji Grand Prix BQ bojovalo v Bratislave o
postup do celoštátneho finále 37 hráčov. Boli medzi
nimi aj Piešťanci Marek Kalinčík a Matej Hrubý.
Obaja stratili šancu na postup do finále už v prvom
kole. Hrubý podľahol Kaštanovi 6:21, 9:21 a Kalinčík
Kittovi 10:21, 11:21. V súboji o konečné umiestnenie
Kalinčík zdolal Baricsa 21:17, Sochu 22:20 a Kuruca
27:25, no prehral s Kelecsényim 16:21 a celkove mu
patrila 21. priečka. Hrubý skončil po výhrach nad
Ohurniakom 21:16, Sochom 21:17 a Vaľkom 21:19 a
prehre s Kelecsényim 10:21 na 19. priečke. Vo štvor-
hre Hrubý s Kalinčíkom nestačili v prvom kole na Piovarčiho s Masarikom, ktorým podľahli 11:21, 14:21.
Na turnaji B-kategórie sa predstavili aj niektorí
hráči z najužšej slovenskej špičky. V boji o postup
do hlavnej súťaže uspel len Kalinčík, ktorý zdolal v
predkole Kolátora 21:13, 21:14. Ľubomír Horúcka
podľahol Blaškovi 14:21 a 8:21, Dušan Malast Šimovi-Svrčekovi 21:23, 9:21 a Matej Hrubý Vicenovi st.
17:21, 9:21. V prvom kole hlavnej súťaže prehral
Kalinčík s Kuchyňárom 8:21, 9:21 a Šmída s Brestovanským 2:21, 4:21. Piešťancom sa nedarilo ani
vo štvorhre. Malast so Šmídom podľahli Fašungovi s
Vachálekom 8:21, 15:21 a Hrubý s Kalinčíkom Kuchyňárovi s Budinským 12:21, 17:21, keď v predkole vyradili Kelecsényiho s Kolátorom 21:10, 21:11. (kal)
Prvá výhra stolných tenistov MTJ Mediprogress „A”
Druholigoví stolní tenisti MTJ Pieštany-Moravany „A“ sa až v 9. kole tešili z prvého
víťazstva, keď na domácich stoloch zdolali
v moravianskej telocvični Veľkú Maču 11:7.
Darilo sa aj ďalším družstvám Mediprogressu. Štvrtoligové „béčko“ zdolalo Veľkú Maču
„B“ 10:8, v piatej lige vyhralo „céčko“ v
Trnave s Briconom „B“ 12:6 a v siedmej zdolalo „déčko“ Mediprogressu Sasinkovo 15:3.
Druholigovému Mediprogressu „A“ vyšiel
úvod, keď vyhral obe štvorhry. Najskôr P. Behul
s Malastom zdolali Š. Gála so Slamkom 3:0 a
potom Orihel s Levčíkom D. Gála s Meszarošom
taktiež 3:0. Prvá runda dvojhier patrila domácim - Behul zdolal D. Gála 3:0, Levčík Š. Gála
3:1, Malast Meszároša 3:1 a Kupeček zdolal
jednotku hostí Slámku 3:0. V druhej runde
dokázal vyhrať len Behul, ktorý zdolal Š. Gála
3:1. Tretia runda patrila domácim: Behul zdo-
lal Meszaroša 3:1, Malast D. Gála 3:2 a Kupeček
Š. Gála 3:1. Po týchto výhrach viedol Mediprogress už 10:4 a víťazstvo mal isté. V poslednej
runde zdolal Behul v súboji tímových jednotiek
Slámku 3:0. „K nášmu víťazstvu prispel mladý
Malast, ktorí sa podieľal na zisku dôležitého
bodu vo štvorhre a v dvojhrách pridal ďalšie
dva. Aj jeho zásluhou sme v tomto dôležitom
stretnutí o záchranu v druhej lige dokázali
uspieť,“ pochválil svojho spoluhráča Peter
Behul. Body Mediprogressu: Behul 4,5, Malast
2,5, Kupeček 2, Levčík 1,5, Orihel 0,5.
Úspešné kolo podčiarkli svojimi výhrami
aj ostatné mužstvá Mediprogressu. V zápase
„béčka“ proti V. Mači „B“ získal Košút 3 body,
Orihel a Malast po 2,5 a V. Stolár 2. Stolár
bol zasa ústrednou postavou zápasu „céčka“
v Trnave, ktorý získal 4,5 bodu. Danko pridal
3,5 Zajaček 3 a J. Behul 1 bod.
(šg)
Martin Malast uhral v dvojhrách dva body.
šport
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
39
Stolnotenisové rakety zamenili za curlingové kamene
Viete, čo ma spoločné curling
so stolným tenisom? Na prvý pohľad nič, no nie je to celkom
pravda. Až traja hráči stolnotenisového družstva MTJ Mediprogress Piešťany „D“ sa totiž súčasne venujú obom týmto
športom.
Ide o telesne postihnutých vozičkárov Braňa Jakubca, Alenu Kánovú a Radoslava Ďuriša. Okrem
toho, že v stolnom tenise bojujú o
body v siedmej lige proti zdravým
športovcom, sú aj reprezentantmi
Slovenska v curlingu vozičkárov.
„Tomuto športu sa venujeme druhú sezónu. Spočiatku sme chodili
trénovať do Prahy, no teraz už
chodievame trénovať na štadión
Vladimíra Dzurillu v bratislavskom Ružinove, kde máme k dispozícii curlingovú dvojdráhu. V
tomto športe musia hrať u vozičkárov miešané družstvá. Teda každé musí mať na ľade aspoň jednu
ženu. My sme preto zobrali medzi
Družstvo Slovenska po víťazstve nad Fínskom. Foto: archív (bj)
seba aj stolnotenisovú paralympijskú medailistku Alenku Kánovú. V družstve však okrem troch
stolných tenistov mám aj Moniku
Kunkelovú a bývalého združenára Dušana Pitoňáka z Popradu,
ktorý sa dostal na vozík po úraze
pri skokoch na lyžiach,“ prezradil
nám Branislav Jakubec. Ten patrí do základnej zostavy družstva
Slovenska, ktoré sa predstavilo vo
fínskom Lohja na kvalifikačnom
turnaji o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta do Českej
republiky. Na tomto turnaji sa
slovenskému družstvu nepodarilo
PIEŠŤANCI SI VYLEPŠILI SKÓRE
Momentka zo zápasu s Považskou Bystricou. Foto: L. Duračka
V minulom týždni sa hokejisti
ŠHK 37 Piešťany dvakrát predstavili na domácom ľade a schuti
si zastrieľali. V utorok zdolali
Považskú Bystricu 6:2 a v piatok
Topoľčany 8:1. Bolo to už ich
deviate víťazstvo za sebou, po
ktorom si upevnili prvú priečku.
V súboji s považskobystrickými
„pantermi“ si Piešťanci pripísali už ôsme víťazstvo po sebe vo
vzájomnom súboji. Prvého gólu
sa diváci dočkali až v 14. min,
ale zásluhou hostí, ktorí využili
presilovku. Domáci odpovedali v
17. min, keď pri presilovej hre
Mihálik vyrovnal. Na konci prvej
časti domáci využili znova presilovku, keď 20 sekúnd pred koncom Poláček tvrdou strelou poslal
Piešťancov do vedenia. V druhej
tretine sa domáci tešili v 24. min z
ďalšieho gólu, keď Učňovu strelu
brankár vyrazil len pred Klča 3:1. Hostia v 33. min znížili na
rozdiel gólu, ale o tri minúty nahodil Haring puk do „ohňa“ a ten
na prekvapenie skončil v bránke
- 4:2. V tretej tretine mali Piešťanci navrch kondične a dali aj
ďalšie dva góly, ktorých autormi
boli Holovič a Pupák. Tretiny: 2:1,
2:1, 2:0. Zostava ŠHK 37 Piešťany: Tomek – A. Kolník, Poláček,
Bučka, Macháč, Vrána, Grman,
Blaško, Grunner - Rybárik, Baran,
Pupák - Mihálik, Peško, Haring Chylo, Holovič, Románek - Rosa,
Učeň, Klčo. V piatok chytal Fumač
a v obrane si zahral Horký.
Stretnutie so „žochármi“, bojujúcimi o play-off, malo svižné
tempo. Domácich poslal do vedenia v 2. min Peško a na rozdiel
dvoch gólov zvýšil v 11. min Klčo.
Prevahu ŠHK 37 potvrdil v 19. min
Románek. Na začiatku druhej časti zvýšili Piešťanci pri presilovke o dvoch hráčov Baranom na
4:0 a v 25. min Rosa prekonal
blafákom Hippíka a vyhnal ho z
bránky. Striedajúci Beliansky sa
ani nedotkol puku a po Pupákovej
strele bolo 6:0. Siedmy gól dal v
36. min Mihálik. V 46. min hostia
nahodeným pukom prekvapujúco
prekonali Fumača. Skóre stretnutia uzavrel v 59. min Rybárik po
prihrávke Barana.
J. Vrábel
dostať medzi dvojicu postupujúcich. Naši vo Fínsku zdolali domáci výber 8:7, Lotyšsko 11:3 a
Dánsko 9:4. Mimo súťaže vyhrali
aj nad Francúzskom 9:8. Vo zvyšných zápasoch ťahali Slováci za
kratší koniec. Rusku podľahli 6:7,
Číne 8:10, Taliansku 5:8 a Japonsku 5:7. Celkovo obsadili v kvalifikácii šiestu priečku.
„Mali sme aj kopec smoly. Napríklad s favorizovaným Ruskom
sme viedli 6:4, napokon sme až po
extraende prehrali 6:7. Nad ďalším favoritom, Čínou, sme viedli
dokonca 8:2, no nakoniec sme s
ňou prehrali 8:10. V oboch zápasoch sme však boli blízko k prekvapeniu. Z toho, že sme nepostúpili, však tragédiu nerobím. My
hráme curling iba druhý rok, kým
ostatné družstvá sa mu venujú
už roky a viaceré z nich hrali aj
na paralympiáde vo Vancouveri,“
dodal B. Jakubec.
Štefan Gregorička
Macko zostáva
Doterajšieho prezidenta
Slovenského tenisového zväzu
Tibora Macka delegáti zvolili
za šéfa zväzu aj na ďalšie štyri
roky. Moraviansky rodák a člen
TK Kúpele Piešťany je na čele
zväzu od roku 1998. Za jeho šéfovania sa stali ženy Slovenska
majsterkami sveta družstiev
a muži si zahrali finále Davis
Cupu. V Bratislave vyrástla aj
moderná tenisová Sibamac aréna. Macko bol aj trénerov viacerých reprezentantov.
(šg)
šport mladých
Basketbal: BKM Piešťany MBK Stará Turá 16:33 (Grňová
9, Kotulová 3) a 21:53 (Grňová
11, Kotulová 4) - súťaž mladších žiačok.
P. Sedláček
Hokej: ŠHK 37 Piešťany Senica 4:6 (O. Kubo, M. Potoček, Chnápko, Uhlík) – prvá liga
juniorov, ŠHK 37 - Trnava 2:4
(Krajčík, Hudec) – prvá liga dorastu, Piešťany - Trnava 4:2
(Brňo, A. Janotík, Lesay, M.
Svetlík) – deviataci, Trnava ŠHK 37 5:3 (Stehlík, R. Vančo,
Čirik) – ôsmaci.
J. Vrábel
- najčítanejší nezávislý regionálny týždenník pre Piešťany a okolie / Vydáva: WINTER média, a.s., Teplická 63,
Piešťany, IČO: 44008520 / REDAKCIA: Teplická 63 (City Passage), 921 01 Piešťany, tel.: 033/762 84 25, e-mail: [email protected] /
Poverená vedením: Agnesa Balková / Redaktori: Viera Dusíková - [email protected], Štefan Gregorička - [email protected],
Igor Paulech - [email protected] / Editor webu: Martin Kmeťo / Grafická úprava: Ľubomír Škorňák / INZERCIA: Winterova 62, Piešťany, tel.
033/734 24 00, tel./fax: 033/762 14 47, e-mail: [email protected] / Registračné číslo: EV 3263/09 / Novinové zásielky povolené:
SP š.p. ZsRP Bratislava č. 834-PO / Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska 22, Bratislava / Člen siete Media Box / Za obsah reklamy a inzercie redakcia
nezodpovedá / Články a fotografie je možné preberať len so súhlasom vydavateľa / Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk / Vychádza každý utorok /
Uzávierka čísla je vo štvrtok o 12.00 h / Viac informácií nájdete na www.piestanskytyzden.sk
40
Číslo 49 Utorok 7. decembra 2010
inzercia
RKRG
YVWXSQp
RKRG
YVWXSQp
RKRG
YVWXSQp
SUHGSUHGDM
QDPLHVWH
35('35('$-:::7,&.(73257$/6.0*.$1&(/É56.(3275(%<35,32á7(
3,(á7$1<.'025$9$1<&'.$52/.2+/2+29(&
generálny partner
mediálni partneri
Download

Mikuláš liečil deti