HORE
číslo 5
•
OM
Baláže, Hiadeľ, Kynceľová,
Nemce, Podkonice, Priechod,
Selce, Slovenská Ľupča,
Šalková, Špania Dolina...
HRON
november 2014
Informácie
a zábava
Milí čitatelia, priatelia aj známi. Máme
za sebou 5 vydanie
novín POD PANSKÝM
DIELOM a ja ako vydavateľ môžem len
konštatovať, že sme
sa stretli aj s pozitívnymi aj s negatívnymi
ohlasmi, asi ako každé nezávislé médium.
Najviac ma zaujali spôsoby spájania rôznorodých odvetví a prejavov, ale aj spôsob zlučovania rôznych názorov na našu
demokraciu. No sme len ľudia, každý sme
iný a každý máme vlastný pohľad na seba
aj okolie, a preto ak robíme chyby, mali
by sme sa z nich poučiť. Našim hlavným
cieľom je vám prinášať objektívne, nezávislé ale potvrdené informácie, zaujímavé
reportáže z okolia nášho regiónu, ale aj
rôzne informácie o podujatiach, akciách,
kultúre či zábave. A aj preto sme pre vás
zorganizovali Jesennú Ľupčiansku pivnú
cestu v obci Slovenská Ľupča. Veríme, že
cesta bude nielen zaujímavá ale prinesie
aj nové tváre, nové cestičky a nové chute.
Veríme, že ak sa súťažné podujatie podarí
a prinesie nám očakávaný efekt, urobíme
pre vás aj iné podujatia, ktoré by mohli
priniesť medzi obyvateľov regiónu väčšiu
pohodu a nové priateľstvá. Podrobnejšie
informácie o Jesennej Ľupčianskej pivnej
ceste sa dozviete na našom úplne novom
spravodajskom portáli, ktorý nájdete na
internete na adrese www.bbinfo.sk/pivnacesta a kde sú aj zverejnené pravidlá a
ostatné podrobnosti potrebné pre uspešné
absolvovanie tejto cesty. Na záver sa vám
chcem poďakovať, že čítate noviny POD
PANSKÝM DIELOM a ostávate nám verní.
Možno za zmienku stojí, že naše noviny
majú vlastnosť horenia, sú na normálnom
papieri, ktorý môžete použiť na zakúrenie
vo vašom krbe, keďže začína obdobie
vykurovacej sezóny a teda majú aj ďalší
účel využitia. Za celú redakciu ostávam
s pozdravom a teším sa na ďalšie stretnutia s vydaniami našich novín.
Jardo
•
http://poddielom.bbinfo.sk
Za kruto zabitého psa,
žiadajú trest pre susedov
PRIECHOD – Smrť starého psa, ktorého mali ubiť lopatou a doskou s klincami rozhorčení susedia, nenechala počas uplynulých dní ľahostajných ani milovníkov zvierat.
Svedčil o tom aj ich pochod proti týraniu zvierat. Zorganizovali ho priamo v Priechode a
končil na ulici, kde sa udalosť stala.
,,Vracala som sa s našou malou fenkou z prechádzky a videla som, že Mako
leží v záhrade u susedov. Malá sa pýtala
k nemu, lebo sa majú radi, a
tak som ju pustila. No on sa
ani nepohol. Zvyčajne sa jej
prítomnosti veľmi teší,“ hovorí
susedka majiteľov psíka, ktorá ho našla po incidente ležať
nevládneho v kaluži krvi. ,,Myslela som si , že ho prešlo auto
a doplazil sa nejako domov...“
No nesmierna devastácia tela
ešte žijúceho, nevládneho
zvieraťa sa jej nepozdávala už
na prvý pohľad.
Zrazený autom
alebo dobitý?
Vytečené oko, prasknutá lebka, krvácanie do mozgu, dvojitá zlomenina
lebky, vnútorné poranenia, celé telo
dobité a pobodané až na kosť, tržné
rany a opuchy veľké ako vankúše.
Starý štrnásťročný, ledva desať kilový
a navyše hluchý Mako, ktorý mal problém s kĺbmi, podľa slov susedov rád z
neoploteného dvora majiteľov utekal za
sučkami. Nikdy nikoho nenapadol, ani
nepohrýzol, naopak, ľudí mal vraj rád,
dôveroval im a pohladkať ho mohol ktokoľvek. Tentoraz mu však bol jeho útek
osudný. Ďalšie hodiny Mako nesmierne
trpel. Nepomohli ani lieky proti bolesti,
ani sedatíva a psík počas noci ťažkým
zraneniam podľahol. Auto ich však nezapríčinilo...
Dnes pes zajtra človek?
Majitelia vraj okamžite vedeli, čo sa o
štyri domy ďalej naozaj stalo. Netaja sa
s tým, že sú za tým ich susedia z ulice
- otec a syn Jaroslav a Ondrej H., ktorí
po celej dedine. Keď sa na to môj otec
sťažoval u jeho majiteľa, dostal od neho
facku.“
Maka netýrali:. „Dostal
len metlou po hlave. Nebolo to naschvál.“ Na výhradu, že po údere metlou
by Mako asi neskončil
s takými ťažkými zraneniami a bodnutiami, ktoré
mu privodili smrť, nevedel
reagovať: „Čo vám mám
na to povedať?“ Podľa
neho údaje o zraneniach,
ktoré uvádzajú majitelia
psa, nie sú pravdivé.
ho mali napadnúť lopatou a doskou s
nabitými klincami, keď si značkoval
,,teritórium“ aj pri ich dome. Pohoršujú
sa aj susedia: ,,Naozaj nevieme, ako sa
mám k takýmto ľuďom správať. Chápete to? Umlátili ho a vyhodili na terasu
pred dom, kde bývajú jeho majitelia,
to už je čo za myslenie! Ako ďaleko
majú podobní ľudia k tomu, že dnes to
bol pes a zajtra človek? To ho nemohli
odohnať? Veď za svoj prirodzený pud to
zviera predsa nemôže!“
Žiadajú
potrestanie
Surové zabitie dobráckeho psa, ktorý
údajne zaplatil za to, že „označkoval“
plot susedov, vyvolalo obrovské pobúrenie. Majitelia psa už podali trestné
oznámenie, prípadu sa ujal právnik a začala ho riešiť polícia. No ochranári zvierat zašli ešte ďalej. Otvoreným listom
sa obrátili na firmu, kde sú obaja obyvatelia Priechodu zamestnaní. Konateľa
spoločnosti žiadajú, aby ich prepustil.
Ako dôkaz ich krutosti pripojili aj kópiu
veterinárnej správy. Preložený list zaslali tiež riaditeľstvu materskej firmy do
Nemecka. Rozhnevaní psičkári dôrazne
žiadajú dôsledné vyšetrenie prípadu a
potrestanie páchateľov.
Dostal len metlou?
Vyhrážky a nenávistné reakcie formou
esemesiek či správ na facebooku od
pohoršených milovníkov zvierat už pocítili obaja obyvatelia ulice v Priechode,
no že by Maka utýrali, popierajú. Pre
portál Aktuality.sk mladší z nich uviedol:
„Bolo to celkom inak. Na toho psa sa už
viacerí ľudia sťažovali. Behal bez dozoru
Spracovala Erika Lamperová
Zdroj: Radovan Krčmárik, Aktuality.sk a
Útulkovo.sk / Foto: Miťa Luptáková
1
Info Servis... Stopli ,,luxus“ a sprísnili
Polícia pravidlá pre pokladne
informuje
Príslušníci OO PZ v Slovenskej Ľupči v mesiaci október 2014 evidujú v
územnom obvode obvodného oddelenia 6 priestupkov, z ktorých sú 4
priestupky proti majetku, jeden na
úseku verejného poriadku a jeden
priestupok na úseku veterinárnej
starostlivosti, ktorý bol odstúpený na
prejednanie na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Banskej
Bystrici. Ostatné priestupky sú v štádiu objasňovania.
Zlodej teliat
obvinený
Mesiac október v územnom obvode
OO PZ v Slovenskej Ľupči priniesol
so sebou celkom 14 trestných oznámení o spáchaní trestného činu. Dva
z nich, konkrétne krádež teliat z RD
Medzibrod a nepovolený vjazd motorovým vozidlom do Národného parku
Nízke Tatry, boli vyšetrené a policajti
vzniesli obvinenie konkrétnym osobám. Ostatné prípady sú v štádiu
preverovania. Šťastena na cestách
tentoraz vodičom priala, a tak počas
uplynulého mesiaca nebola evidovaná žiadna dopravná nehoda.
Spracovala (ela)
Podnikáte aj vy? Nuž radšej sa pripravte. Opäť máme v daňovom systéme
zmeny, ktoré budú platiť do januára budúceho roku. Parlament rozhodol,
že nimi zaplatíme štátu o 260 miliónov eur viac.
Pre podnikateľov táto suma prinesie
naozaj veľmi zásadné obmedzenia, a
to najmä v oblasti daňovej optimalizácie. Predovšetkým pôjde o tzv. odpisy.
Napríklad majitelia a vlastníci nevýrobných budov ako sú administratívne budovy, hotely, kultúrne budovy, bytovky
a pod., budú tieto nehnuteľnosti odpisovať po novom až 40 rokov namiesto
doterajších 20.
Máte budovu
- odpis bude ťažší
Podnikateľom, ktorí takéto budovy
vlastnia, sa teda od januára skomplikuje určite aj život, keďže budú musieť
nevýrobné budovy preradiť do šiestej
odpisovej skupiny a nanovo prepočítať
odpisy. Vo výsledku bude jasné, že na
daniach zaplatia viac, pretože pomalšie odpisovanie spôsobí nižšie daňové
výdavky na konci roka. Zmena odpisovania majetku v niektorých odpisových
skupinách sa od januára vzťahuje aj na
majetok, ktorý si podnikateľ odpisuje
už dnes. Ide o retrospektívny prepočet,
čo môže výrazne skomplikovať podnikanie a, samozrejme, zvýšiť administratívu. Nie je ale vylúčené, že opozícia
tento bod čoskoro napadne na Ústavnom súde SR.
Nedarí sa
– autom daň neznížite
Kým sa tak udeje, zákon od januára
prináša ďalšie platné novinky a zmeny
sú aj v spôsobe odpisovania. Možné bude
odpisovať zrýchlenou metódou napríklad
rôzne stroje či prístroje vo firme. Majetok
zaradený v skupine 1, 4, 5 a 6 sa bude
musieť odpisovať rovnomerne Novela ale
prináša aj zavedenie finančného stropu
pre luxusné autá, a to vo výške 48-tisíc
eur, čo v praxi znamená, že si nimi podnikateľ nebude môcť znížiť základ dane z
príjmov. To ale platí iba v prípade, ak je
jeho firma malá s malými výsledkami, aby
si nemohol svoju ekonomiku upraviť prostredníctvom kúpy drahého auta a znížiť
tým na konci roka daň úplne, či dostať sa
do straty.
Posvietili si
na ,,repre“ fond
Aby však neostali bokom ani zamestnanci, novela sa týka aj ich - po novom bude
za ich príjem považovaný aj nepeňažný
príjem, ktorý mu poskytne firma, napríklad
vstupenky do divadla a podobne. S príchodom januára sa zároveň ich zamestnávateľom obmedzia aj reprezentačné výdavky,
ktoré si podnikateľ či firma nebude môcť
dať do nákladov. Ide najmä o reklamné
predmety vo forme tabakových výrobkov
a alkoholu. Ostatné reklamné predmety
môže firma použiť na zníženie dane, najviac však do výšky 17 eur za jeden produkt.
Virtuálne pokladne
povolili
Téme registračných pokladníc sme sa už
venovali, a tak iba pripomenieme, že nedostatky novely boli prehodnotené a v tejto
súvislosti od apríla budúceho roka pripravila vláda pre podnikateľov ,,o čosi viac“.
Zavádza kompromis vo forme virtuálne pokladnice. Budú ju ako ,,zákonnú možnosť“
môcť využiť taxikári, veterinári či notári, a
to on-line, cez aplikáciu v smartfóne alebo
v tablete. Počet vystavených bločkov cez
on-line registračku ale nesmie prekročiť
1000 kusov mesačne, inak musí podnikateľ „presedlať“ na klasickú pokladnicu.
Táto novinka má malým podnikateľom
ušetriť náklady na zriadenie registračnej
pokladnice, pretože tá virtuálna bude zadarmo. No a ak vám predsa len daňová
kontrola v tejto súvislosti na čosi príde, je
tu zásadné sprísnenie - po novom môže
totiž vašu prevádzku zatvoriť na 72 hodín
bez ohľadu na to, či nedostatky odstránite
alebo zaplatíte pokutu hneď.
Spracovala Erika Lamperová
Zdroj: http://hnporadna.hnonline.sk
Uplynulo 95 rokov
od narodenia Bohuslava Cambela
SLOVENSKÁ ĽUPČA - 29. októbra uplynulo 95 rokov od narodenia Profesora
RNDr. Bohuslava Cambela, DrSc., Dr. h. c., geochemik a geológ, zakladateľ
geochémie na Slovensku, v rokoch 1966 až 1969 rektor univerzity Komenského v Bratislave.
Profesor Bohuslav Cambel sa v roku
1998 zaradil medzi 2000 najvýznamnejších osobností vedy 20. storočia.
Okrem iných vecí sa totiž zaoberal
mineralógiou a ložiskovou geológiou a
študoval geochémiu bázických a granitoidných hornín a rudných minerálov domácich i svetových ložísk. Jeho vedeckovýskumné práce boli zamerané na
výskum kryštalických hornín viacerých
oblastí centrálnych častí Západných
Karpát. Intenzívne sa venoval štúdiu
malokarpatského kryštalinika, otázkam
neovulkanizmu Kremnicko-štiavnického
pohoria, problematike metalogenézy
Spišsko-gemerského pohoria i geoch-
2
ronologickému datovaniu kryštalických
komplexov Západných Karpát a vzniku
ložísk nerastných surovín.
Okrem založenia katedry geochémie
(prvej svojho druhu v bývalom Československu), sa podieľal aj na zakladaní mimouniverzitných geologických
vedeckých pracovísk – Geologického
ústavu Slovenskej akadémie vied
(SAV) a jeho geologického pracoviska
v Banskej Bystrici. Pracoval tiež v SAV
(od roku 1963 až do svojho odchodu
do dôchodku v roku 1990) na poste riaditeľa Geologického ústavu SAV. Počas
svojho pôsobenia na poste riaditeľa tohto ústavu inštitúciu modernizoval a roz-
šíril o nové odbory – geologicko-mineralogicko-petrologický a metalogenetický.
Profesor Cambel bol predsedom Geochemicko-mineralogickej sekcie Karpatsko-balkánskej geologickej asociácie
(KBGA), predsedom geochemickej sekcie Slovenskej geologickej spoločnosti,
predsedom celoštátnej komisie pre obhajoby kandidátskych a doktorských dizertačných prác na Slovensku v odbore
geochémia. Takisto bol hlavný redaktor
časopisu Geologický zborník – Geologica Carpathica (v rokoch 1963-1990),
člen The Geochemical association USA,
člen výboru Medzinárodnej geochemickej a kozmochemickej asociácie
S P R A V O D A J S T V O
(IAGC), člen Predsedníctva SAV, člen
Vedeckého kolégia SAV a ČSAV, člen
Odborovej komisie, člen Vedeckej rady
Ministerstva školstva pre prírodovedné
odbory: geológiu, biológiu, geografiu.
Bol členom Hlavnej redakcie Encyklopédie Slovenska a vedúci jej lexikálnej
skupiny geológia, členom redakčnej
rady časopisu Mineralia Slovaca a periodika Acta geologica, čestným členom
Všezväzovej mineralogickej spoločnosti
Zväzu sovietskych socialistických republík a i.
Akademik Bohuslav Cambel zomrel 9.
júla 2006 v Bratislave.
Viac informácii o celoživotnom diele
profesora Bohuslava Cambela, ktorý sa
narodil 29. októbra 1919 v Slovenskej
Ľupči priniesol portál www.teraz.sk,
spravodajský portál TASR.
Pre PPD upravil albbert
Michal Snopko
26
Kandidát Demokratickej strany na poslanca do
obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči.
Chcem sa Vám predstaviť ako kandidát
na poslanca do miestneho obecného zastupiteľstva v Slovenskej
Ľupči. V obci pôsobím
8 rokov ako živnostník v oblasti automobilového priemyslu (predajňa autodielov na
Námestí SNP a autoservis na Železničnej stanici).
Ako poslanec obecného zastupiteľstva v Slovenskej
Ľupči by som sa prioritne chcel venovať hlavne
týmto bodom:
• Vrátiť Obecný úrad z rúk zamestnancov späť
obyvateľom obce. (Obecný úrad má slúžiť
ľuďom, nie naopak ako je to doposiaľ.)
• Aktívne komunikovať s obyvateľmi obce,
zaoberať sa ich návrhmi, pripomienkami a
obecnými požiadavkami a predkladať ich a
zaoberať sa nimi na zastupiteľstvách obce.
• Venovať sa deťom a mládeži cez rôzne nové
kultúrne a spoločenské podujatia a navýšiť
kultúrny život obce.
• Využiť prostriedky z odpadov v prospech infraštruktúry obce (obnova Námestia SNP).
• Vybudovať prehľadný informačný systém
obce (mapy, tabule, smerovanie...) tak, aby
žiadny návštevník (turista) nemal problém
dostať sa v obci tam, kde bude potrebovať.
• Otrepaný bezpečnostný kamerový systém
obce už sa neoplatí ani spomínať, obec Hiadeľ ho má už 4 roky z eurofondov. Takže ho
neodkladne vybudovať a začať sa zaoberať
bezpečnosťou obce.
• Podporovať drobných podnikateľov a živnostníkov a nie im podkladať polená pod nohy.
Na záver mi dovoľte, aby som Vás požiadal o riadne
zváženie voľby nielen starostu, ale aj poslancov do
obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči, ktorí
majú rozhodovaciu právomoc.
Ale hlavne, poďme všetci voliť, je to pre nás
naozaj dôležité!
Michal Snopko
...pre Slovenskú Ľupču, pre Vás, za Vás!
Martin Matiaš
20
Nezávislý kandidát na poslanca do obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči.
Vážení spoluobčania, drahí voliči!
Chcel by som sa Vám
touto cestou predstaviť, hoci väčšina
občanov ma pozná.
Mám 36 rokov, 2 deti
a v Slovenskej Ľupči
bývam 20 rokov. Som
živnostník, vyštudoval
som SPŠ Stavebnú,
vyše 8 rokov som
pracoval v neďalekom Fermase (Evonik), kde som
popri robote začal podnikať.
Uchádzam sa o Váš hlas v komunálnych voľbách
2014 ako kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči. Priznám sa, neplánoval
som kandidovať v týchto voľbách, ale samotní občania ma k tomu inšpirovali svojím postojom a pohľadom na fungovanie našej obce. Vecami, ktoré by
chceli alebo si želali zmeniť. Preto vlastne kandidujem.
V skratke Vám chcem predstaviť pár bodov, na ktoré by som sa chcel zamerať:
• Podpora stredných a malých podnikateľov
v našej obci - uprednostňovanie domácich
podnikateľov pred cudzími, či sa to už týka
stavebníctva, kultúry (Turíčny jarmok) alebo
remesiel. „Prečo by mali peniaze odchádzať
preč, keď môžu zostať doma.“
• Celkový vzhľad obce - žijem v našej obci 20
rokov, ale musím povedať, že za ten čas sa
nijako výrazne nezmenil vzhľad obce. Preto
by som chcel využiť časť financií z rozpočtu
na skrášlenie modernejšieho vzhľadu obce
(parky, chodníky, cesty, zeleň, nové odpadové
koše a tiež osvetlenie...). Obce s oveľa menším rozpočtom dosiahli viac ako naša obec.
• Turistický ruch - ako jedna z mála obcí na
Slovensku, máme nevyčísliteľné dedičstvo
po našich predkoch z čias „Kráľovského mesta“ - Ľupčiansky hrad, ktorý môže slúžiť ako
veľké lákadlo pre turistov a takisto rozmach
našej obce (viac spoločenských akcií a prílev
financií v spolupráci obec - majiteľ hradu.)
Samozrejme, tomu predchádzajú reklamné
materiály, bilboardy ako aj celkový informačný systém v obci.
• Využitie kapacít obce - myslím si, že by sa dali
viac využívať priestory kultúrneho domu, Sokolovne, ihriska. Taktiež by som apeloval na
viac športových akcií pre mládež a tiež našich
najmenších. Vytvorenie freestylovej zóny pre
mladých na trávenie voľnočasových aktivít.
• Ochrana hodnôt pred vandalizmom - ako sami
isto viete, v našej obci dochádza často k poškodzovaniu verejného aj súkromného majetku (trampolína, zničené kvetináče, poškodené
zastávky...), preto by som trval na kamerovom
systéme a riešení následkov v spolupráci s
políciou a tiež jej ráznejšiemu riešeniu vandalizmu - nielen „ústny dohovor“, ktorého som bol
viackrát očitým svedkom.
• Využitie eurofondov a projektov - z pozície
poslanca sa chcem zasadiť o čo najväčšie
využitie finančných prostriedkov z eurofondov
a ich projektov, z ktorými mám aj ja osobnú
skúsenosť.
• Čerpanie a rozdelenie rozpočtu obce - v tomto
smere som presvedčený, že obec ako Slovenská Ľupča by mala vedieť lepšie prerozdeliť
financie zo svojho rozpočtu. Viem, že pred
nami stojí neľahká úloha dokončenia čističky
odpadových vôd, ale napriek tomu si myslím,
že nemalé financie, na ktoré má obec dosah,
by sa dali použiť aj v iných oblastiach.
Preto Vás týmto chcem požiadať a zároveň vyzvať,
aby ste neboli ľahostajní a svojim uváženým hlasom podporili ako kandidátov na starostu, tak aj
kandidátov na poslancov. Ak Vám naozaj záleží na
našej Ľupči, tak prídte dňa 15. 11. 2014 do volebných miestností.
Koho voliť?
Už onedlho, 15. novembra, sa na celom
území Slovenska uskutočnia voľby do orgánov samospráv čiže komunálne voľby.
Občania s právom voliť dostanú v tento deň
možnosť opäť navštíviť volebné miestnosti
a slobodne a tajne vyjadriť svoj názor, koho
zo zaregistrovaných kandidátov si želajú na
čele mesta, resp. obce. Nebude tomu inak
ani u nás, v Slovenskej Ľupči. V našej obci
by funkciu starostu najbližšie 4 roky chceli
vykonávať hneď ôsmi kandidáti. Až ôsmi
naši spoluobčania sú o sebe presvedčení,
že vedia, čo naša obec potrebuje a tiež vedia, ako na to. Ozývajú sa názory, že pri tak
vysokom počte kandidátov môže o výsledku volieb rozhodnúť aj zopár odovzdaných
hlasov. (Máme ešte v čerstvej pamäti, že v
ostatných voľbách porazil súčasný starosta
druhého v poradí o 13 hlasov a to vtedy
medzi sebou súperili 4 kandidáti.) Nuž, je to
možné. O to dôležitejšie bude, aby voliči nezostali sedieť doma, ale prišli do volebných
miestností a svoje právo voliť aj využili. (V
ostatných voľbách bola volebná účasť niečo cez 50 %, skoro každý druhý oprávnený
volič si nenašiel v ten deň 15 či 20 minút
na to, aby spolurozhodol o tom, kto bude
viesť našu obec.) Nezabúdajme, že do veľkej miery je pravda, keď sa hovorí aký starosta, taká obec. Slovenská Ľupča vo svojej
novodobej histórii, od roku 1990, keď sa po
dlhých viac ako 40-tich rokoch opäť konali
slobodné voľby, mala len dvoch starostov.
Pánov Macáka a Lakomčíka. Každý z nich
viedol našu obec rovnako dlho - 12 rokov.
Miroslav Macák v rokoch 1990 až 1998 a
potom opäť 2010 až 2014, Peter Lakomčík
v jednom slede v r. 1998 až 2010. Ak sú
voliči v Slovenskej Ľupči presvedčení, že to
robili dobre, a s ich starostovaním boli spokojní, majú príležitosť opäť niektorému z
nich odovzdať svoj hlas, pretože obaja kan-
didujú. Prvý menovaný ako nominant strany SMER – sociálna demokracia, druhý ako
nominant KDH. Ak voliči v Slovenskej Ľupči
sú toho názoru, že naša obec potrebuje na
svojom čele iné meno, nového človeka a s
ním nový pohľad na to, ako spravovať veci
verejné, môžu si vybrať zo 6-tich ďalších
kandidátov. Sú medzi nimi po prvýkrát od r.
1990 aj osoby nežného pohlavia . Môžu sa
teda rozhodnúť pre dlhoročnú pracovníčku
obecného úradu - ekonómku Ivonu Dobišovú, ktorá kandiduje ako nezávislá, alebo pre
novinárku a podnikateľku Eriku Lamperovú,
ktorá kandiduje s podporou strán SDKÚ-DS,SIEŤ a SNS, alebo pre ďalšiu ekonómku Dagmar Petrovičovú, kandidujúcu ako
nezávislú. Ak chcú zostať verní tradícii a na
richtársku stoličku posadiť muža, môžu tak
urobiť a vybrať okrem z prv menovaných
pánov jedného z trojice nezávislých mužských kandidátov - dlhoročného poslanca
OZ Jozefa Polievku, Mgr. Vladimíra Salaja,
súkromného podnikateľa, ktorý sa uchádzal
o priazeň voličov aj pred 4 rokmi, a napokon
svoj hlas môžu odovzdať v prospech konateľa firmy PEPAS Jozefa Stanka. Voliči by
si však ešte predtým, ako podporia svojho
favorita, mali pozorne vypočuť a prečítať ponuku jednotlivých kandidátov, ich volebné
programy, ich vízie ako by mala či mohla
vyzerať naša obec o štyri roky, ich pripravenosť, schopnosti a vedomosti zastávať tak
dôležitú funkciu akou funkcia starostu určite je. A netreba zabúdať. Aspoň tak dôležité
ako čo hovorí je to, kto to hovorí.
Príležitosťou k tomu, aby sa voliči v Slovenskej Ľupči rozhodli správne a zodpovedne, by mohlo byť aj už tradičné predstavovanie kandidátov na funkciu starostu obce
v kinosále miestneho kultúrneho strediska.
Snáď sa ho podarí zorganizovať.
Milan Bruchánik
Vážení spoluobčania,
milí čitatelia novín Pod panským dielom,
článok, ktorý ste práve prečítali bol odovzdaný včas a podpísaný mojim menom šéfredaktorke Ľupčianskych zvestí p. Debnárovej. Tá v jeho uverejnení v októbrovom čísle
našich obecných novín nevidela najmenší problém. Napriek tomu článok v novinách
nevyšiel. Keď som sa jej opýtal na dôvod, dosť neisto mi odpovedala, že v redakcii mali
príliš veľa príspevkov a ten môj sa tam už nevošiel. Článok o voľbách, dva týždne pred
ich uskutočnením sa teda nevošiel... Nie som ješitný a moje ego nerastie, ak objavím
svoje meno pod článkom hoci len v obecných novinách. Musím však protestovať, ak
niekto na obecnom úrade manipuluje s príspevkami do novín, ktoré sú vydávané za
obecné peniaze tak, ako sa mu to hodí. A protestoval by som aj vtedy, keby to bol hoci
aj sám starosta. Článok nikoho neosočuje, nikomu pred voľbami nenadŕža, písal som ho
preto, aby snáď pomohol nerozhodným voličom vybrať si toho správneho kandidáta. V
konečnom dôsledku však možno ani nie tak jeho obsah ako to, ako s ním bolo naložené
vám, milí čitatelia dá odpoveď na otázku koho voliť. Alebo skôr koho nevoliť?
Milan Bruchánik
POD PANSKÝM DIELOM – informačno – inzertné regionálne novinky – číslo 5, ročník 1, november 2014 / Vydavateľ: JD service - Jaromír Dubšík, Hronská 49, 976 13 Slovenská Ľupča,
IČO: 43444547, e-mail [email protected], URL http://poddielom.bbinfo.sk / Vychádza podľa naplnenia vydania, minimálne však raz mesačne / Tlač zabezpečuje redakcia v náklade
cca 2500 ks (podľa požiadavky vydavateľa) / Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame a stávajú sa archívom redakcie / Za obsahovú časť inzerátu zodpovedá inzerent /
Neprešlo jazykovou úpravou / Nepredajné, voľne distribuované / Inzerciu a príspevky do informačno - inzertných regionálnych noviniek prijíma redakcia / Web portál redakcie: www.bbinfo.sk /
Redakcia spolupracuje s internetovým portálom www.bbonline.sk / Registračné číslo MK SR - EV 5004/14 / ISSN 1339-7249
REDAKCIA (príspevky a inzercia) – e-mail: [email protected], tel.: 0903 049 073
K O M U N Á L N E
V O Ľ B Y
2 0 1 4
3
Železné srdce Slovenska
Nadšenci pre historický odkaz regiónu z Ľubietovej a Slovenskej
Ľupče, ktorým hutnícky fortieľ ich dedov prirástol k srdcu, pred pár
týždňami sprístupnili turistom nezvyčajný projekt s názvom Železné
srdce Slovenska. Na prekrásnej turistickej trase Ľubietová, Hronec
a Čierny Balog do prostredia osadili vlastnoručne zhotovené
odliatky sôch z materiálov tohto regiónu. Všetko realizovali
pôvodnými technológiami.
Keď sa presunieme do hĺbky času, do
čias blatistých ciest, prejazdných len tri
mesiace do roka, do čias, keď ľudia mali
k sebe bližšie lebo sa navzájom k životu
potrebovali a dostupný bol len regionálny
výrobok, do čias, keď 70 percent ceny výrobku predstavoval transport, tak pochopíme, že jednotlivé etapy spracovania výrobku sa museli nachádzať v tesnej blízkosti.
Kov sa teda mohol spracúvať len veľmi
blízko miest, kde sa ťažila železná ruda. Aj
to sú dôvody, prečo sa priemyselná revolúcia vo vtedajšom Uhorsku začala práve
tu u nás v ,,železnom srdci“ Slovenska.
Pec, pudlovňa,
valcovňa a železnička
Slovenské Rudohorie poskytlo dostatok
kvalitnej rudy. Miestne lesy dostatok
dreva a Rudohorské potoky a rieky dostatočné množstvo vody. Rok 1692 bol v tej
dobe naozaj významný medzník pre tento
kraj. Bol totiž rokom, kedy sa v Ľubietovej
stavia prvá vysoká pec v Uhorsku, o čosi
neskôr v Hronci sa buduje prvá pudlovňa,
kde sa tvorí z liatiny železo a valcovňa. Iba
cez kopec – v Čiernom Balogu sa stavia
lesná železnica. Všetko symboly revolúcie, pokroku a zmeny. Svet už
nikdy nebude ako býval.
Šikovnosť a um
našich predkov
Veľa umných ľudí budovalo
tento svet v pevnej viere, že to
všetko činia a robia pre dobro
človeka. Nikto v tom čase nemohol tušiť ako raz bude práve
technika zabíjať počas dvoch
strašných vojen. No vezmime
si to dobré, tú pracovitosť, pevnú vieru vo svoje presvedčenie
a vynaliezavosť. Tieto vlastnosti boli bezpochyby dané našim
predkom obývajúcim toto územie. Veď len povážme s akou
veľkou námahou vytrhávali ako baníci v
studenej skale prebohatú rudu, s akým
úsilím rúbali lesy a pálili drevené uhlie,
s akou odvahou furmani uhlie zvážali, s
ocele. Všetko je presiaknuté človekom,
tým istým človekom, ktorý by mal veci i
realitu meniť. Pretvárať svet okolo seba
na lepší...
výmena
Senior
• rodinné domy,
bytovky, samostatné pripojenia
• vhodné pre
všetkých so starším
2,4G pripojením
• od 99 €
+ 4 mesiace
ZADARMO
• mesčne
11,62 €
• od 66 €
+ 3 mesiace
ZADARMO
• od veku nad 55
rokov pripojenie pre
jedno PC (vhodné
pre bytovky)
5G
4
akou vynaliezavosťou hutníci premieňali
rudu na použiteľný kov a s akou láskou
naše pramatky krájali chlieb nožmi z tejto
Urobili sme to,
aby proces trval
,,Toto sú dôvody prečo sme sa rozhodli
danú cestu vytýčiť. Trúfli sme si požičať
fortieľ našich dedov a prinútiť železo
uložiť sa podľa našich predstáv. To isté
železo ako vtedy v roku 1692 vytieklo z
prvej vysokej pece v Uhorsku! Z rovnakej
rudy, z dreveného uhlia z milierov plnených osikovým drevom okolitých kopcov.
Aby sa proces nezastavil, lebo neustále
trvá...“ hovorí jeden z organizátorov z ľubietovského OZ LIBETHA. Áno, naozaj zotrváva v nás. Nás, ktorí sme povinní niesť
odkaz svojich predkov a nezabudnúť na
to, že boli a aký bezmedzný bol ich tvorivý um. Tu v železnom srdci Slovenska.
•••
A keď vytrváme vo svojom úsilí, tak trasa
velikánov priemyselnej revolúcie - Ľubietová, Hronec a Čierny Balog, bude každý
rok bohatšia o nové a nové sochy. A tu sú
jednotlivé sochy, ktoré môžete navštíviť:
Telo ako delo – Námestie Ľubietová, Banský portál – Námestie Ľubietová, Vtáčiky
- Čelínec (časť Ľubietová), Tichomír - Chata pod Hrbom (neďaleko geografického
stredu Slovenska), Na spoločnej vlne Stanica ČHŽ (Čierny Balog), Slovenská
ROUTE 66 – 7 BAR (Čierny Balog). Takže
stačí iba hľadať.
Erika Lamperová a Matúš Jančura,
Ľupčianske kovozávody, s.r.o.
Foto: Martin Vácha
2,4G na 5G
internet
• mesačne
5,90 €
P U B L I C I S T I K A / I N Z E R C I A
LAN
pre bytovky
• bytovky, v ktorých je infraštruktúra
• zriadenie od
29 € + 1 mesiac
ZADARMO
• mesačne
11,62 €
Historické zaujímavosti
Jano Chotárik
foto: autor
Pôlč – krasový unikát
Zvolenskej kotliny
Keď som pred rokmi zdedil po strýkovi niekoľko starých, zviazaných
ročníkov časopisu Krásy Slovenska, ani som len netušil, k akému
pokladu som odrazu prišiel. Vtedy som si to naozaj vôbec neuvedomoval, ale postupne, ako časopisy starli spolu so mnou, až by sme
si dnes pokojne aj tykať mohli, stávali sa pre mňa čoraz vzácnejšími.
No a keď som, len toť nedávno, v jednom z týchto časopisov objavil
podrobný opis môjmu srdcu blízkeho prírodného územia zvaného
Pôlč, išiel som od radosti z kože vyskočiť.
otvore líška a dva jazvece. Tento
prípad poukazuje na to, že v kotline
sú spomenuté krasové útvary.
Pôlč, ktorý sa nachádza medzi
Slovenskou Ľupčou a Ponickou
Lehôtkou, je totiž krasovým unikátom a nemá obdoby nielen na
Slovensku, ale aj ďaleko za jeho
hranicami. Je to naozaj zaujímavé
územie, a keďže sa s ním chcem
pochváliť, aspoň časť z toho, čo o
Pôlči napísali Krásy Slovenska v
roku 1957, vám teraz ponúkam.
Jaskyne nenašli
no zvieratá mizli
Uvádzajú: ,,Toto krasové územie
leží v severovýchodnej časti Banskobystrickej pahorkatiny, rozprestierajúcej sa na ľavom brehu Hrona.
Pri prieskume sa tu našiel krasový
útvar „polje“, ktorý bol ako prvý
krasový útvar dosiaľ v ČSR známy.
„Polja“ sú priehlbiny väčšie ako závrty a širšie ako krasové územia.
Sú to veľké, pozdĺžne, údoliam
podobné priehlbiny v krasových
územiach, ale dokola uzavreté, s
plochým a rovným dnom značnej
dĺžky. Dĺžka kotliny Pôlč je 3,1 km,
šírka od 0,5 do 1,8 km. Z hľadiska
krasového sa žiada, aby polje malo
jaskynné otvory, komíny, sutinové
kužele, osypy, na svahoch pramene, v plochom dne naplavované
závrty v usadeninách. Vo svahoch
kotliny Pôlč sa dosiaľ nezistili komíny ani jaskynné otvory. Je však
pravdepodobné, že existujú, pretože v zimnom období 1955/1956
zmizli pred očami lovcov v jednom
Strácala sa voda
,,V kotline Pôlč sa vyskytujú tri
pramene. Jeden vyviera vo výške
600 m. n. m. a jeho voda sa po toku
asi 1 km stráca. Druhé dva prame-
ne vyvierajú v hladine rovného dna
kotliny. Voda týchto troch stálych
prameňov sa stráca v barine, ktorá
je na rovnom dne a hladina ktorej
je o 6 metrov nižšia ako rovné dno
kotliny. V usadeninách plochého
dna nájdeme veľa náplavových
závrtov rozličnej veľkosti podľa
hrúbky usadenín. Kotlina Pôlč sa
v čase dažďov a topenia snehu nezaplavuje, lebo kapacita mnohých
ponorov a závrtov je väčšia ako
prítoky vyvieračiek a zrážok. Treba
spomenúť, že kotlina Pôlč je silne
odvodnená, lebo na jej severnej a
južnej strane vyvierajú všetky pramene pod hladinou rovného dna, a
to v 500 m. n. m.“
Jaskyňa
sa rokmi našla
,,Kotlina Pôlč leží v krasovom území, kde sú hlavne horniny subtatranských príkrovov, a to dolomity a
vápence, ktoré ležia na kryštaliniku
veporského pohoria. Vznikla v bra-
chysynklinále, ktorá sa pravdepodobne vytvorila už za herzinského
vrásnenia rovnobežne so synkliná-
H I S T Ó R I A
lou údolia Hrona a prehĺbila sa za
pohybov zemskej kôry pri alpskom
vrásnení. Výplň kotliny Pôlč tvoria
usadeniny niekdajšieho treťohorného mora, zložené z hliny a štrku. Z
uvedených prieskumov a údajov je
zrejmé, že ide o nový krasový povrchový útvar „polje“, ktorý dosiaľ
nebol v ČSR zistený.“
Toľko teda odborný exkurz, ku
ktorému treba povedať, že za vyše
50 rokov od vzniku článku, sa na
Pôlči pomerne veľa zmenilo. Závrty
a prepadliská zarástli krovím, sú
čoraz menej zreteľné a neďaleko
od kotliny bola objavená jaskyňa,
ktorá je známa pod menom Drienka. Napriek týmto zmenám však
krasové územie Pôlč ešte aj dnes
priam vyžaruje zvláštne tajomno a
v našincovi vyvoláva pocit, že sa
nachádza v čarovnej rozprávke. V
rozprávke, do ktorej sa turistickými
nohami oplatí vhupnúť tak v letnom, ako aj v zimnom období.
5
Rôzne
• Predám za symbolickú cenu cca 3 ks
malých farebných televízorov. Vhodné k
DVD alebo ku kamere - analóg.
Tel.: 0905 807 487
• Predám skoro vôbec nepoužívanú Full
HD kameru Benq. Opticky zoom 4x. Brašna, nabíjačka. Cena 50 eur.
Tel.: 0905 807 487
• Predám model vláčika H0 od Marklin
BR215 v červenej farbe. Mierne škrabance. Prerobený na digital DDC kompatabilný s Roco. Cena 50 eur alebo vymením
za niečo podobné v mierke H0.
Tel.: 0905 807 487
Salón ZUZANA
• Dámske, pánske a detské kaderníctvo,
gelové nechty
Vizáž: - líčenie, úprava obočia, farbenie rias, 3D mihalnice, masáže tváre a
dekoltu.
Námestie SNP 57, Slovenská Ľupča
Objednávky na tel.: 0908 289 318
VYUŽITE
POSLEDNÚ ŠANCU
50% ZĽAVY INZERCIE
V DECEMBROVOM VYDANÍ
0903 049 073
[email protected]
INFORMÁCIE: http://poddielom.bbinfo.sk
6
I N Z E R C I A
Prebúdzanie draka
Miestne meny - obchodné systémy
a ich stabilný základ - spoločenstvo
V týchto dňoch prichádza na trh kniha PREBÚDZANIE DRAKA
od zaujímavého autora Roba Jankovicha, ktorá sa zaoberá rôznymi spoločenstvami, komunitami a lokálnymi skupinami a ktorá,
okrem iných vecí, veľmi zaujímavo rozpráva aj o tzv. lokálnych
menách, ktoré zabezpečujú rozvoj malého priestoru a podporu
miestnych obchodov, hlavne v prípadoch globálnych kríz. Pokračujeme teda v úryvku z tejto knihy, ktorý nám autor ochotne poskytol k nahliadnutiu.
(pokračovanie z predošláho vydania)
Bolestný kolaps
korporátnej ekonomiky
Hoci môže byť bolestivé sledovať
kolaps centralizovanej korporátnej
ekonomiky, zvlášť pre tých, ktorí tak
pricházajú o úspory na dôchodok, nakoniec sa ukáže, že to bolo pre dobro
veci. Kolapsom sa na slnku vytvorí
miesto pre rast novej, skutočnej ekonomiky. A napriek tomu, že to bude
dočasne nepohodlné pre tých bohatších, a dočasne zdrvujúce pre tých
chudobných, ide pravdepodobne o
najrýchlejší a najmenej násilný spôsob, ako rozložiť systém, vytvorený
na vlastné zabezpečenie vládcami z
14. storočia, ktorí už aj tak dávno nie
sú medzi nami.
Zkrátka, čím méně se budeme moci
spolehnout na to, že se dnes obvyklé struktury postarají o zaopatření
našich základních po-třeb, tím více
budeme nuceni se o jejich zaopatření postarat sami, a pomáhat si
navzájem. Občas to bude zdarma,
třeba když půjde o naše blízké, nebo
o lidi, žijící ve stejné komunitě. Jindy
třeba půjde o výměnu služeb nebo
laskavostí, nebo použijeme některou
z alternativních, místních měn, které se vynoří, když se měna vydaná
centrální bankou stane nedostupnou
bez stejně tak nedostupného korporátního „jobu“. Douglas Rushkoff,
Život s.r.o.
Prebiehajúca finančná kríza je tá najlepšia príležitosť( ), ktorá sa objavila
po veľmi dlhej dobe. Príležitosť k revolúcii bez krvi, k revolúcii proti fašizmu bez tváre, pod ktorého nadVládou
žijeme, bez toho aby sme si toho boli
vedomí, už príliž dlho.
Douglas Rushkoff je spisovateľ,
autor komiksov, učiteľ a dokumenta-
rista, ktorý sa zaoberá tým, ako vznikajú, zdieľajú sa a navzájom ovplyvňujú hodnoty rôznych ľudí, kultúr
a inštitúcií. Je autorom knihy Život
s.r.o.: Ako sa svet stal korporáciou a
ako ho prevziať späť.
Zastavenie rastu
– bezRastová ekonomika
Cieľom politiky už nebude
ekonomický rast
Ray Cunningham
Všetky dlhy v minulosti boli vyvážené
dôverou veriteľov a investorov v to,
že budúci ekonomický rast záväzky
vyrovná a vklady zhodnotí. Lenže
dôvera, ktorá je základom celého
systému a z neho vyrastajúcej ekonomickej globalizácie, je čím ďalej,
tým viac oslabovaná množiacimi se
príznakmi, že ekonomický rast naráža na svoje limity. Preto prutko rastie
cena súboru komodít kľúčových pre
chod globálnej ekonomiky.
„vyčerpávání přírodních zdrojů se
urychluje a s pozoruhodnou výjimkou zemního plynu a obnovitelných
zdrojů energie jsou všechny čím dál
hůře dostupné. Projekty na těžbu
ropy jsou čím dál tím méně výtěžné
a přitom čím dál nákladnější, nová
naleziště nerostů se daří nalézat
stále zhruba stejným tempem, ačkoli
náklady na průzkum vzrostly čtyřnásobně, vzrůstající poptávka po vodě
povede k tomu, že některé země budou patrně nuceny vynakládat zvláštní prostředky na přivádění vody proti
gravitaci či dokonce k odsolování…“
Ekologické limity ekonomického
počínania tu boli vždy.
Až teraz však vstupujú
do ekonomickej reality.
Rastúci podiel vynútených nežiaducich nákladov spätých do značnej
miery práve s dôsledkami globálnej
ekologickej devastácie, … tvorí základný diel toho, čo sa štatisticky javí
ako rast HDP, i když ve skutečnosti to
všichni právem pociťují jako součást
zhoršování ekonomických i celkově
společenských poměrů. Není bez
zajímavosti, „znepokojení nad růstem
nerovností si možná rovněž vyžádá
reakci,“. Michael Jacobs o „raste vypožičanom z budúcnosti“.
ReOrganizácia
ekonomiky
Vstupujeme do éry, ve které primárním
cílem politiky už nebude ekonomický
růst, nýbrž zajištění co nejslušnějšího
živobytí pro všechny občany. Ekonomiku bude nutné bez odkladu reorganizovat tak, aby se vměstnala do
ekologických mezí. Ekologické politické myšlení se bude muset zbavit předsudků. Jako základ své ekonomické
vize si bude muset osvojit ideály participativní ekonomiky, charakterizované
podílem zaměstnanců i spotřebitelů na
vlastnictví i řízení firem.
V Británii, v Evropě, a ve zvlášť vulgární podobě samozřejmě i u nás, nyní
čelíme posledním křečovitým snahám
o vyřešení ekonomické krize přesně
tím typem politiky, který ji způsobil.
Svět stojí v opravdu hluboké primárně
ekologické, ale odvozeně též sociální, kulturní i politické krizi vyvolané
samoPohybem růstové neregulované
tržní ekonomiky.
Současná ekonomická krize je ve skutečnosti krizí ekologickou a v rámci
systému neregulované tržní ekonomiky ji nelze vyřešit.
Vládu peněz je nutno nahradit
vládou lidí.
P U B L I C I S T I K A
Zrušenie hodnotenia
životnej úrovne
podľa HDP vedúce
k odstráneniu
dezinFormovanosti
a vzniku
transparentnosti
HDP nedokáže zachytiť aktuálne
výzvy ako klimatické zmeny, verejné
zdravie a environmentálne problémy.
Za hranice HDP
Hoci na Slovensku sa o potrebách
zmeny prístupu k hospodárskej politike a prehodnotení jednostrannej
orientácie na ekonomický rast ešte
seriózne nediskutuje, na európskej
úrovni sa objavujú prvé náznaky
nového prístupu. V roku 2007 Európska komisia, Európsky parlament,
Rímsky klub, OECD a WWF zorganizovali medzinárodnú konferenciu
„Za Hranice HDP“. Jej cieľom bolo
vytvorenie priestoru na diskusiu o
HDP a jeho úlohe v oblasti rozvoja
a o indikátoroch, ktoré by mohli byť
vhodnejšou alternatívou.
Na konferencii sa stretlo viac ako
650 tvorcov politík a expertov. V
otváracom prejave José Manuel
Barroso poznamenal, že HDP nedokáže zachytiť aktuálne výzvy ako
klimatické zmeny, verejné zdravie a
environmentálne problémy. Pier Carlo
Padoan z OECD poznamenal, že „je
potrebne merať blahobyt, a nie iba
produkciu.“ Rovnaký postoj zaujal
aj predseda Európskeho parlamentu
Hans-Gert Pottering, ktorý upozornil,
že blahobyt nie je iba rast. To, čo
podľa neho potrebujeme, je vízia, ktorá by išla za hranicu HDP. Účastníci
konferencie dospeli k záveru, že je
potrebné začať čo najskôr používať
multidimenzionálne indikátory, ktoré
berú do úvahy nielen rast, ale aj ďalšie oblasti týkajúce sa redistribúcie,
životného prostredia a sociálnej rovnosti.
O „raste“ za cenu rozpadu materiálneho aj vzťahové-ho sveta.
(pokračovanie mabudúce)
7
Rôzne
8
• Ponúkam privyrobenie, prácu s československou kozmetikou ESSENS vo svojom okolí
(Slovenská Ľupča). V ponuke 40 dámskych
a 20 pánskych parfumov vo vôňach, ktoré
obsahujú svetové parfémy ako Hugo Boss,
Christian Dior, Dolce Gabbana, Paris Hilton a
mnoho ďaľších. Zoznam pošlem na požiadanie
I N Z E R C I A
na e-mail. V ponuke aj výrobky a kozmetika
Aloe Vera a Colostrum. Na facebooku skupina
ohľadom práce: https://www.facebook.com/
groups/685728371507018/ Možnosť kariérneho rastu i osobného automobilu od firmy.
Tel.: 0915 812 732
E-mail: [email protected]
Download

Za kruto zabitého psa, žiadajú trest pre susedov