Caravaggio: Neveriaci sv. Tomáš.
1601 – 02, Schloss Sanssouci, Potsdam. (Zdroj: www.wga.hu)
číslo 1 ročník lll. apríl 2012 nepredajné
V radosti z Kristovho zmŕtvychvstania Vám prajeme,
nech Vás On sám sprevádza v očakávaní zoslania Ducha Pravdy.
Predstavte si, že je krásne slnečné ráno a vy sa vyberiete na celodennú
túru po Tatrách. Po pár hodinách sa však počasie radikálne zmení, lejak
a studený vietor vám šľahajú do tváre. Na pol ceste vás však čaká horská
chata. Každý z nás pozná ten pocit radosti a pohody, ktorý nás napĺňa
s každým dúškom teplého čaju. Vonku sa „čerti ženia“ a my sedíme v suchu, teple a dobrej spoločnosti. Do nášho skrehnutého tela sa vracia
uvoľnenie a dokážeme sa zasmiať na nepríjemnom počasí, ktoré bolo
ešte pred pár minútami neznesiteľné. Zázračný účinok dobrej prestávky
na polceste – zahojené rany, občerstvený duch a hlavne nová odvaha
a sila ísť ďalej. Prvé šľahnutie vetra do tváre pri východe je síce nepríjemné, ale nie zdrcujúce, pretože viem, že to zvládnem. Získanie novej
chute bojovať je presne to, čo odlišuje tento životodárny odpočinok na
polceste od umŕtvujúcej zlatej klietky.
Obraz horskej chaty podľa mňa veľmi dobre vystihuje to, čo sa deje
v Kolégiu Antona Neuwirtha a čo v tieto „posledné“ týždne obzvlášť
intenzívne prežívajú naši študenti. Vedia, že vonku ich možno čaká iná
kvalita vzťahov, horšie podmienky na intelektuálny a duchovný rast,
ťažkosti a protivenstvá. Veľmi sa im tam nechce, ale zároveň vedia, že
po tejto oživujúcej zástavke v Kolégiu sú lepšie pripravení popasovať sa
s novými výzvami. Majú na to...
Martin Luterán, rektor KAN
Pozývame
ý
SEMINÁR O LÁSKE AKO DARE
5. - 6. mája 2012 v spolupráci s trnavskou arcidiecézou organizujeme
víkendový seminár na tému „Love: the gift we all long for“.
Prednášajúcim je prof. José Noriega Bastos, DCJM, profesor špeciálnej morálnej teológie na Pápežskom inštitúte Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny v Ríme, a generálny predstavený rehoľného inštitútu Učeníkov sŕdc Ježiša a Márie.
O posledných miestach pre účastníkov sa môžete informovať
na adrese [email protected] Seminár bude v angličtine
bez tlmočenia.
SVORADOVSKÁ PREDNÁŠKA O VIERE, ROZUME A LÁSKE
3. mája 2012 o 19:00 na internáte Svoradov, Svoradova ul. 13 v Bratislave sa uskutoční Svoradovská prednáška s o. Jurajom Vittekom,
PhD., moderátorom Komunity Oratória sv. Filipa Neriho v Senci.
Témou prednášky bude Fides et Ratio a Fides et Amor. Dva póly jedinej
teologickej Tradície Cirkvi.
w w w.kolegium.org
Mnoho vecí mi „doklaplo“
PETER ŠULEK JE ABSOLVENTOM 2. ROČNÍKA KAN. POCHÁDZA Z ČIERNEHO BALOGU, MÁ 25 ROKOV. VYŠTUDOVAL BANKOVNÍCTVO
NA EKONOMICKEJ UNIVERZITE V BRATISLAVE. JE ČLENOM KAPELY THE ELEMENTS. MOMENTÁLNE PÔSOBÍ V KOLÉGIU AKO STÁŽISTA.
Po absolvovaní ročného programu v KAN
si sa rozhodol pokračovať v štúdiu na
John Jay Institute (JJI) vo Philadelphii.
Čo Ťa k tomu viedlo? A ako reagovali na
Tvoje rozhodnutie Tvoji najbližší?
V tom istom roku, ako som absolvoval ročný
program KAN som zároveň končil aj moje vysokoškolské štúdiá. Blížil som sa k dôležitej životnej križovatke, no stále som nemal ujasnené, ktorým smerom sa vydať. Ovplyvnený inšpiratívnym „kolégiovým“ výletom do Oxfordu
som sa rozhodol prijať ponuku prihlásiť sa na
JJI a získať tak šancu ešte na chvíľu zakúsiť skutočné vzdelávanie. Kdesi hlboko som zároveň
pocítil, že za oceánom zrejme bude
na mňa čak ať aj
dôležitá smerovka,
čo ma prevedie cez
moju križovatku.
Najbližšia rodina
ma v tomto rozhodnutí veľmi podporila. Ťažšie však bolo
skrížiť plány mojim
kapelám (The Elements a Silo a Lampa svieť!), ktoré boli uprostred nahrávania svojich CD. Nakoniec ma však presvedčili, že to na
tie štyri mesiace zvládnu aj bezo mňa.
Čo bolo pre Teba najväčším prekvapením
po príchode na campus JJI?
Najväčším prekvapením bolo jednoznačne,
keď som uvidel svoju poličku s knihami, ktorú
som mal za nasledujúce mesiace prečítať. Bolo
tam vyše päťdesiat titulov. Až vtedy mi došlo,
že oni to s tými priemerne stopäťdesiatimi
stranami denne mysleli vážne. Nebolo mi všetko jedno. Pravdu povediac, ani som neveril, že
sa to vôbec dá zvládnuť. Vyriešil som to piatimi
hodinami spánku denne.
Ako vyzeral Tvoj bežný týždeň
počas semestra?
Zo začiatku som musel byť na seba dosť prísny. Rýchlo mi došlo, že musím venovať štúdiu
viac času, ako moji rodení anglicky hovoriaci
spolužiaci, aby som dokázal držať krok. O 5:00
som vstával, aby som s čerstvou mysľou napísal každodennú esej a pripravil si otázky do
diskusie. O 8:00 sme mali spoločné modlitby
a od 9:00 do 12:00 (s jednou pauzou) bol seminár, kde sme diskutovali o najdôležitejších
otázkach, ktoré nám vyvstali pri čítaní textov.
Potom som si uvaril obed, chvíľu zdriemol a od
14:00 do polnoci som sa venoval čítaniu, s pre-
stávkou na spoločné večerné modlitby o 17:00
a večeru. Postupne mi však šlo všetko ľahšie
a ľahšie. Vo štvrtky sme na večeru hostili rôzne
inšpiratívne osobnosti a v piatky sme chodili
na poznávacie výlety do okolia Philadelphie.
Víkend bol na oddych a komunitné aktivity.
Čo je ťažiskom programu JJI?
Poslaním JJI je pripravovať kresťanov tak,
aby boli zásadovými lídrami vo verejnom živote. Myslím si, že zakladateľovi JJI Alanovi
Crippenovi šlo najmä o to, aby sme získali lepšie chápanie reality sveta, v ktorom žijeme.
Dal nám študovať široký záber diel z filozofie,
však ešte musím naberať potrebné skúsenosti
v obidvoch oblastiach.
Čo pre Teba znamená hudba?
Hudba a celkovo umenie je pre mňa akýmsi tajomstvom... možno zábleskom Neba. Hudba je
radosť. Avšak radosť, ktorá sa dá komunikovať.
Je to niečo, čo napĺňa mňa samotného a zároveň poskytuje priestor na zdieľanie môjho
naplnenia s inými ľuďmi. Robí mi naozaj veľkú
radosť, keď môžem cvičiť, zložiť a nahrať peknú pieseň, odohrať dobrý koncert. No hudba
zároveň dáva priestor, aby aj iní spolu so mnou
prežívali túto radosť. Nie len spoluhráči, ale aj
poslucháči – nezávisle na čase a priestore. Rovnako aj ja
veľakrát prežívam
vnútorné svety
iných hudobníkov,
s ktorých hudobným sebavyjadrením mám možnosť sa stotožniť
a pookriať.
Peter Šulek a Alan Crippen, zakladateľ a prezident JJI
teológie, histórie a politickej vedy, aby sme
lepšie pochopili, v čom spočívajú najväčšie
problémy súčasnej spoločnosti a ich možné
riešenia. Zároveň sa nám snažil ukázať, že hoci
ich nemôžeme vyriešiť všetky, dostali sme od
Boha špecifické dary, skúsenosti a túžby, ktoré
nám naznačujú naše poslanie zamerať sa na
nejaký konkrétny problém. Pochopil som, že
pri tom všetkom je dôležité mať okolo seba komunitu podobne zmýšľajúcich ľudí, priateľov,
ktorí človeka podržia a pomôžu mu pri realizácii jeho poslania.
Si absolvent bankovníctva, mladý
muž zo strednej Európy. Čo pre Teba
znamenalo vzdelávanie v akademickom
JJI v Amerike?
Štúdium na JJI v Amerike znamenal pre mňa
požehnaný čas. Čas, kedy som dostal priestor
odísť od všetkých povinností, zastaviť sa, študovať, modliť sa a uvažovať. Uvažovať nad sebou, nad svetom, nad minulosťou i budúcnosťou, nad svojím povolaním a poslaním. Mnoho
vecí mi tam „doklaplo“. Zistil som, že všetko,
čím som v živote prešiel má svoj význam – aj
moja kariéra hudobníka, aj moje štúdium na
EUBA a v KAN. Pochopil som, že tieto veci sa
nijako nevylučujú, ale naznačujú, že by som
ich mal niekedy v budúcnosti prepojiť v úsilí o zlepšenie situácie na Slovensku. Dovtedy
w w w.kolegium.org
Aká je teraz Tvoja úloha v KAN?
Mám na starosti niekoľko väčších i menších
projektov. Asi najrozsiahlejším projektom je
manažment náboru nových študentov na
akademický rok 2012/2013. Venujem sa tiež
zlepšovaniu vnútorného manažmentu tímu,
ktorý zabezpečuje chod Kolégia, a vytvoreniu
podkladov pre systematizáciu jeho plánovania. Spolupracujem s konzultačnou spoločnosťou Beluga, ktorá nám v tomto nezištne
a veľmi účinne pomáha. Z menších projektov
to je napríklad organizácia každoročného Free
Society Seminar. Teším sa, že som dostal príležitosť odskúšať si aj učenie – mal som dva
semináre v rámci kurzu Kresťanstvo a kultúra,
ktoré som sa snažil viesť v štýle JJI.
Čo pre Teba osobne znamená KAN?
KAN je pre mňa miesto, kde som sa naučil
myslieť. Naučil som sa jasnejšie formulovať
svoje myšlienky a vnímať podstatu myšlienok iných ľudí. Naučil som sa, že nie je hanba nerozumieť a pýtať sa, ale že je skôr hanba mlčať a tváriť sa, že všetkému rozumiem.
Pochopil som, aké krásne a obohacujúce je
hľadanie pravdy v diskusii a že takto vydolovanú pravdu mi už nikto nezoberie. Tu som
viac porozumel, ako veľa som dostal a pocítil
som aj zodpovednosť, že v živote sa bude odo
mňa mnoho očakávať.
Bolo
16. 1. Peter Šulek, absolvent 2. ročníka KAN
a programu John Jay Institute, začal svoje
stážovanie v KAN.
19. – 22. 1. Absolventi KAN Andrej Makovník,
Andrej Zhaňač, Pavol Kosnáč a absolventka
LUNI Ivana Rybanská navštívili Bielorusko,
diskutovali so študentami a stretli sa s predstaviteľmi opozície.
23. – 25. 1. Študenti sa potrápili na polročných ústnych skúškach.
5. 2. Oslávili sme 3. narodeniny KAN, odhalili
potrét Dr. Neuwirtha a poďakovali za úspešnú Zbierku 2011.
9. – 12. 2. Trnavskí študenti a pán arcibiskup
Bezák si oddýchli na lyžovačke v Gamingu.
12. 2. Odštartovali sme pozývaciu kampaň
do 4. ročníka KAN.
13. 2. Začalo sa výučbové obdobie letného
semestra.
14. a 22. 2. Svoradovskí študenti obhajovali
svoje polročné eseje.
15. 2. Prvé stretnutie Fóra pre právnikov
v roku 2012, tentokrát s rektorom TU,
prof. Marekom Šmidom.
17. 2. Ivánski študenti sa zabavili
na BallKANe – fašiangovej zábave.
25. 2. Uskutočnil sa druhý tréning prezentačných zručností pre študentov KAN,
s Michalom Novotom a Annou Matuškovou
z Campaigns.cz.
od 26. 2. Viacerí študenti KAN začali v nedele
večer navštevovať Silva Krčméryho, spolu
s P. Gábrišom SJ, aby spoločne slávili sv. omšu.
1. 3. Doc. Marian Kuna, dekan FF KU
v Ružomberku, predniesol Svoradovskú
prednášku o politike a spoločnom dobre.
2. 3. Privítali sme Patriciu de Lara,
stážistku z John Jay Institute, ktorá v KAN
strávi letný semester.
6. 3. Nášho absolventa Pavla Kosnáča prijali
na program Master of Studies in Study of
Religion na Oxfordskej univerzite.
8. 3. Prvý Deň otvorených dverí v Ivanke pri
Dunaji prilákal niekoľkých záujemcov o štúdium v KAN.
15. 3. S veľkým záujmom sa stretol
Deň otvorených dverí v Trnave.
16. – 18. 3. Študenti Svoradova spoločne
víkendovali a oddychovali v Doľanoch.
16. – 18. 3. Americkí študenti z Gamingu
opätovali návštevu trnavským študentom.
23. – 24. 3. Marián Kolník, člen špičkovej
konzultačnej spoločnosti FranklinCovey,
viedol spoločný víkend o líderstve v Ivanke
pri Dunaji.
30. 3. – 1. 4. Svoradovskí študenti sa duchovne pripravili na Veľkú noc u benediktínov
na Sampore.
31. 3. Uzávierka prijímania esejí v stredoškolskej súťaži SOFIA. Dostali sme 29 esejí.
1. 4. Pán arcibiskup Bezák prijal pozvanie
na neformálne kolokvium s trnavskými
študentami.
12. 4. Prof. Ján Košturiak, prezident
Fraunhofer IPA Slovakia, predniesol Svoradovskú prednášku o podnikaní, vzdelaní
a kresťanských hodnotách.
14. 4. Tretí a posledný krát v tomto akad.
roku sa študenti trénovali v prezentačných
zručnostiach pod vedením Michala Novotu
a Anny Matuškovej z Campaigns.cz
16. 4. Náš priateľ z Oxfordu, Dr. William
E. Carroll, opäť prišiel na niekoľko týždňov
do KAN. Okrem vedenia kurzu o stvorení
a evolúcii pre našich študentov prednášal
na Trnavskej univerzite, na gymnáziu C. S.
Lewisa v Bratislave a v rámci Bratislavských
Hanusových Dní aj na internáte Svoradov.
21. 4. Katka Jucková a Filip Tomek uzavreli
manželstvo v Dóme sv. Martina v Bratislave
a stali sa tak 1. manželským párom Kolégia
Antona Neuwirtha.
22. – 27. 4. Kolégium sa podieľa na niekoľkých
diskusiách v rámci festivalu kresťanskej kultúry Bratislavské Hanusove Dni, www.bhd.sk.
26. 4. Martin Luterán prednášal na PF TU na
tému „Proporcionalita a ľudské práva“.
27. – 29. 4. Pre účastníkov a finalistov esejistickej súťaže bol určený Víkend so Sofiou pre
stredoškolákov na Donovaloch so zaujímavými prednáškami, diskusiami a zábavou.
Víkend v kartúze
Hostia sa o mesiac neskôr stali hostiteľmi. Americkí priatelia im opätovali návštevu, spojenú so spoznávaním Trnavy, Bratislavy a okolia.
Lyžovačka v Alpách, stretnutie so študentmi Language and Catechetical
Institute (LCI) a americkej Franciscan University of Steubenville, či pobyt
v kartuziánskom kláštore v rakúskom Gamingu. Tento predĺžený februárový víkend predchádzal začiatku letného semestra v trnavskom Kolégiu. Vďaka Elene Šuranovej, absolventke LCI, tak študenti KAN spolu
s trnavským arcibiskupom Róbertom Bezákom spoznali pohostinnosť
svojich kolegov z celého sveta a svahy dolnorakúskych Álp.
Po návšteve v Gamingu som uvažoval nad tým, aké skvelé by bolo, keby Kolégium fungovalo podobne ako program LCI full-time. Kto vie? Možno raz.
Ondrej Močkor
Do Gamingu by som sa vrátila hlavne kvôli ľuďom. Tak otvorených ľudí,
ktorí pôsobia, že sú večne veselí, som asi ešte nestretla v takej veľkej koncentrácii. Rozprávať sa s nimi v jazyku, ktorý až tak veľmi neovládam, bolo
pre mňa motiváciou tieto moje znalosti zlepšovať.
Majka Chríbiková
w w w.ko leg i u m .o rg
29. marec 2012
15. marec 2012
23. február 2012
Hostia v letnom semestri
Jozef Ondáš, úspešný manažér a filantrop, sa s ivánskymi študentami podelil o svoje
skúsenosti z profesionálneho aj súkromného života. Zdôraznil, že ľudia na vedúcich
pozíciách v spoločnosti musia mať na zreteli spoločné dobro. „Vždy som sa snažil cez
inovácie priniesť zlepšenie do života ľudí,“ povedal zakladateľ a dlhoročný generálny
riaditeľ košickej firmy T-Systems, ktorý získal ocenenie IT osobnosť roka 2007 a Manažér
roka 2010. Študentom sa zdôveril aj so svojím osobným životom, ktorý poznačilo jeho
duchovné obrátenie počas návštevy chrámu Panny Márie Guadalupskej v Mexiku.
Pán Ondáš nabádal študentov k využitiu intelektuálneho potenciálu na konanie dobra a povedal: „Je jedno, čo vyštudujete. K tomu, čo máte robiť, vás život privedie – len
sa treba dobre pozerať okolo seba.“
Témou ‚Opus Dei a jeho miesto v Cirkvi a vo svete‘ trnavských študentov sprevádzal
Ángel Díaz Pino, ekonóm, manažér a numerár v Opus Dei, ktorý pochádza zo Španielska. Úlohou Opus Dei je podľa neho ukázať všetkým
ľuďom, že sú povolaní k svätosti a k apoštolátu, ktorý majú vykonávať vo svojom každodennom živote – na pracovisku prostredníctvom
svedomite odvedenej práce a prístupe k spolupracovníkom, ale taktiež v rodine, či medzi známymi podobne, ako to robili prví kresťania.
Svoj osobný vzťah k Opus Dei Ángel vyjadril ako vzťah k rodine, ktorá mu pomáha žiť plnohodnotný život a vedie ho k svätosti, ku ktorej
je každý z nás už od krstu povolaný.
Nebojte sa stratiť falošné ideály, nepodceňujte prípravu a nepoddajte sa priemernosti. Tieto tri poučenia z verejnej služby odovzdali študentom v Ivanke členovia Správnej rady KAN Lucia Pápayová a Michal Považan. Rozprávali o svojich skúsenostiach
z pôsobenia vo verejnej sfére. Lucia pracovala donedávna ako riaditeľka právneho
odboru na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, a Michal pôsobil ako výkonný riaditeľ v Asociácii PPP.
V Trnave sa študenti a záujemcovia o štúdium v KAN stretli v rámci Dňa otvorených
dverí na kolokviu s pani Helenou Weinwurmovou. Jedna z posledných žijúcich pamätníčok holokaustu pretrpela vo svojej mladosti hrôzy viacerých koncentračných
táborov a prežila dokonca aj tzv. „pochod smrti“. Jej svedectvo silno zapôsobilo na
všetkých prítomných.
Nebáť sa prehry. Kto sa bojí prehry, buď nebojuje, alebo podvádza. Toto posolstvo
odovzdal ivánskym študentom prezident Policajného zboru SR Jaroslav Spišiak.
Najprv študentom vysvetlil, aké zmeny sa vo svojej funkcii snažil presadiť. Ozrejmil
študentom koncept hodnotenia polície, priblížil jej dôvody aj problémy s realizáciou. V neformálnej, takmer dvojhodinovej diskusii sa podelil o množstvo zážitkov
zo svojej dlhoročnej policajnej kariéry. Zaspomínal si na svoje policajné začiatky,
na príjemné aj nebezpečné chvíle a povzbudil študentov k angažovanosti vo verejnom živote. Neváhal tiež odpovedať na osobnejšie otázky a v dobrej nálade si so
študentami aj zavtipkoval.
Martin Oravec, ekonóm, ktorý študoval a pracoval v zahraničí, finančný konzultant
a analytik v časopise TREND prišiel do Trnavy prednášať o ekonomickej kríze 2008
– 2012. Jednoducho, no zároveň odborne vysvetlil, prečo a ako vznikla finančná kríza, ako sa prejavila a čo spôsobila v USA či v Európskej
únii. Priblížil tiež svoj názor na takzvaný euroval a potenciálny bankrot Grécka. Študentov zaujal aj živým záujmom o ich názory k danej
problematike a spoločne s nimi sa pokúsil identifikovať hlavných vinníkov finančnej krízy.
Ďalšími hosťami na kolokviách boli psychologička Lucia Drábiková, členovia Správnej rady KAN Daniela Horváthová a Martin Kolesár, novinári
Pavol Kubík a František Múčka, rektor BISLA Samuel Abrahám, lektorka z Donum Vitae Mia Lukáčová, spisovateľ Michal Hvorecký, odborníčka
na židovsko-kresťanské vzťahy Lucia Hidvéghyová, a dominikán a historik Gabriel Hunčaga OP.
správy napísali
Pavol Rábara a Michal Čop
w w w.kolegium.org
Kolokviá a prednášky do konca letného semestra 2012
3. 5.
4. – 6. 5.
10. 5.
17. 5.
IVANKA
TRNAVA
SVORADOV
19:30 – 21:00, kaštieľ
19:30 – 21:00, arcibiskupský palác
19:00 – 20:30, internát Svoradov,
Bratislava
–
–
Juraj Vittek:
Fides et Ratio a Fides et Amor. Dva póly
jedinej teologickej Tradície Cirkvi
Víkendový seminár v Trnave - José Noriega dcjm: “Love: the gift we all long for”
Magdaléna Kvasnicová:
Náboženské umenie a súčasná kultúra
Monika Kuhajdová:
Je pravdivé PR aj dobrým PR?
Anna Záborská: Liečiť zlo láskou
–
–
24. 5.
Allan Böhm
Anton Barcík
–
31. 5.
Juraj Kohutiar:
Chvála vody a jej obehu
Pavol Karaba:
Africká mentalita a misie v Afrike
–
9. 4. .TÝŽDEŇ.SK (č. 15/2012) Článok Matúša Sitára: „Prečo čítať Platóna“.
http://www.tyzden.sk/casopis/2012/15/preco-citat-platona.html
Mediálne okienko
27. 3. POSTOY.SK Názor: Matúš Sitár o lekcii demokracie
od Roberta Fica. http://www.postoy.sk/lekcia_demokracie
18. 4. POSTOY.SK Z blogu Matúša Sitára: „Ako robiť biznis slušne, radí
pápežská rada Iustitia et pax“. http://www.postoy.sk/ako-robit-biznis-slusne
Bude
3. 5. Už štvrtá Svoradovská prednáška,
tentokrát s o. Jurajom Vittekom CO na tému:
„Fides et Ratio a Fides et Amor. Dva póly
jedinej teologickej Tradície Cirkvi“.
5. – 6. 5. Víkendový seminár v Trnave o dare
lásky a teológii tela s prof. José Noriegom
DCJM z Pápežského inštitútu Jána Pavla II.
v Ríme. Viď pozvánka.
7. 5. Záujemcov o štúdium v KAN pozývame
na Deň otvorených dverí v Ivanke pri
Dunaji. Začne sa od 16:45. Viac info na
našej webstránke.
14. 5. Aj v Trnave pozývame na Deň
otvorených dverí v KAN. Záujemcovia
sa budú môcť zúčastniť pravidelného
pondelkového podvečerného programu.
17. 5. Koniec výučbového obdobia
letného semestra.
1. 6. Prednáška Martina Luterána o tom,
či účel svätí prostriedky, o 20:00 v kostole
sv. Heleny, počas Noci kostolov v Trnave.
11. – 15. 6. Študenti KAN budú skladať
záverečné ústne skúšky, ktoré budú
otvorené pre verejnosť. Pozývame!
12. 6. Posledný termín na podanie si
prihlášky na 4. akademický rok KAN v Ivanke
pri Dunaji a v Trnave.
16. 6. Uzávierka prihlášok na Letnú
univerzitu o etike, politike a kultúre pre
študentov stredných škôl.
15. – 17. 6. Po snáď úspešnom ukončení
akademickej časti roka čaká na študentov
záverečný spoločný víkend.
w w w.ko leg i u m .o rg
21. 6. Slávnostná promócia študentov v Trnave.
22. 6. Slávnostná promócia študentov
v Ivanke pri Dunaji.
24. 6. Už tradične v júni pozývame na
benefičnú Kolégium Garden Party v Ivanke
pri Dunaji.
29. 6. – 7. 7. KAN spolu s americkými
partnermi organizuje už 12. Seminár
o slobodnej spoločnosti (Free Society
Seminar) pre študentov a mladých
pracujúcich. Uskutoční sa v Trnave.
Uzávierka prihlášok je 1. 6. 2012. Viac info
na www.freesociety.sk.
18. – 26. 8. Pre stredoškolákov je určená
Letná univerzita o etike, politike a kultúre
v Ivanke pri Dunaji. Viac info
na www.letnauniverzita.sk.
Hľadáme tých najlepších študentov!
z oblasti morálnej, právnej a politickej filozofie, kresťanstva a kultúry. Inšpirujúce kolokviá
so slovenskými i zahraničnými osobnosťami.
Obohacujúce víkendové programy. Spoločný život v komunite študentov a vyučujúcich,
priateľstvá na celý život, priestor pre duchovný
rast. Možnosti ďalšieho štúdia v zahraničí.
13 prihlášok. Toľko sme v uplynulých rokoch
dva mesiace pred ukončením náboru ešte nemali. No Kolégium ponúka miesto viac ako dva
krát toľkým študentom – a chceme spomedzi
nich vybrať tých najlepších.
Hľadáme vysokoškolákov, ktorí majú potenciál
byť lídrami. Ktorí sa chcú naučiť myslieť a túžia
svoje dary a schopnosti využívať v službe druhým. Ktorým nestačí povrchné vzdelanie. Ktorí
chcú zažiť výnimočný rok v spoločenstve mladých kresťanov. Ktorí chcú na sebe pracovať,
aby neskôr priniesli dobré a zdravé ovocie.
Záujemcovia si teraz môžu vybrať z dvoch
rovnocenných programov KAN – v Ivanke pri
Dunaji a v Trnave, kde ich čaká bývanie v atraktívnych historických priestoroch.
Ak poznáte vo svojom okolí vhodných kandidátov, určite im odporučte našu webstránku:
w w w . k o l e g i u m . o r g , kde nájdu všetky
potrebné informácie a prihlášku na stiahnutie.
Kolégium Antona Neuwirtha im ponúka jedinečné dobrodružstvo. Sprevádzanie tých
najlepších učiteľov: významných autorov
UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK JE 12. JÚNA 2012
Pozvanie do dobrodružstva
Od detstva som mala rada dobrodružné príbehy. Verneovky, mayovky, foglarovky som hltala
jednu za druhou. Všetky príbehy spájalo jedno:
v priebehu deja sa hrdinovia dostali často do
situácie, ktorú by iní označili za bezvýchodiskovo ťažkú. Neriešiteľnú. V takýchto situáciách
však prichádzajú hrdinovi na pomoc priatelia.
Spoločenstvo ľudí, ktorí veria, že zdanlivo obrovská prekážka sa dá prekonať – a zapoja do
riešenia svoje schopnosti a dary. Niekedy to
boli aj úplne neznámi okoloidúci, ktorí sa nezištne a solidárne pripojili.
Zbierka 2012
O mnoho rokov neskôr som čítala príbeh
Williama Wilberforcea, ktorý s pomocou priateľov dosiahol veľký zázrak: začiatkom 19. storočia presadil v Británii zákaz obchodovania
s otrokmi. Z jeho životopisu mi v pamäti stále
aktuálny stav = 9 335 EUR
rezonuje veta: „Jeden človek môže zmeniť svet,
ale nemôže to urobiť sám“.
Teraz opäť prežívam dobrodružstvo, no tentokrát nie v knihe, ale naživo. Každý deň existencie Kolégia, pre ktoré smiem pracovať, je vlastne zázrakom. Pri živote ho drží spoločenstvo
priateľov – verných podporovateľov, ktorí mu
veria a neváhajú doň pravidelne investovať.
Toto pokladám za druhý veľký zázrak, za ktorý
som veľmi vďačná.
V tomto roku pred nami stojí ďalší štít, ktorý
potrebujeme zdolať. Do konca roka potrebujeme vyzbierať 95 tisíc eur na pokračovanie zázraku menom KAN. Tieto finančné prostriedky
nám umožnia zabezpečiť chod štvrtého akademického roka v Ivanke, v Trnave a na Svora-
dove, a tak poskytnúť ďalším mladým ľuďom
priestor a čas na rast. K 20. 4. však máme zatiaľ
len desatinu – 9 335 eur.
Verím, že spolu s našimi priateľmi – s Vami prekonáme aj tento štít. Vopred veľká vďaka za
Vašu veľkodušnosť!
Vaše dary môžete poslať
na číslo účtu KAN
266 975 21 15/1100
(Tatrabanka, a. s.).
Dorota Šeregiová
asistent pre fundraising, KAN
cieľ = 95 000 EUR
Tento výtlačok slúži na informovanie o činnosti Kolégia Antona Neuwirtha. Vydáva KOLÉGIUM ANTONA NEUWIRTHA
Námestie padlých hrdinov 7, P. O. Box 51, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 42138515, T: +421 2 40 259 228, M: +421 949 847 640, [email protected]
Zodpovedný redaktor: Dorota Šeregiová. Grafická úprava: Tonio, s.r.o. (www.tonio.sk).
Download

apríl 2012 - Kolégium Antona Neuwirtha